woensdag 3 oktober 2018

'Yes, we can do the job: Yes, to borrow money'

'De populistische beloftes, gedaan door Bouterse, zijn niet realistisch'


De president heeft zijn Jaarrede gehouden. Zoals velen, had ik ook niet veel verwacht van zijn Jaarrede. Het blijkt wederom een opsomming te zijn van een aantal intenties en wenselijkheden. Wat is nieuw in de Jaarrede van Bouterse? Niets bijzonders, het zijn meer herhalingen van de 8 voorgaande jaarredes. 

De populistische beloftes, gedaan door Bouterse, zijn niet realistisch. Bouterse begon met een citaat uit de Jaarrede over het dienstjaar 2016, pagina 7, laatste alinea, inzake het te voeren beleid van de regering: 'Laat mij allereerst duidelijk vaststellen, Mevrouw de Voorzitter, dat onder alle omstandigheden, de bestaansgaranties van ons volk niet mogen en niet zullen worden uitgehold.' De rest van het sprookje kent eenieder, want haast elk jaar komt hij met een gelijksoortige jaarrede. Dus daarover hoef ik niet uit te weiden.

Opvallend in de Jaarrede van Bouterse, is de slogan: 'we can do the job'. Deze slogan lijkt op die slogan van president Obama: ‘yes we Can’. Kennelijk wordt deze slogan campagneslogan van de NDP voor 2020. Bouterse tracht met zijn slogan: ‘yes we can do the job', de kiezers alvast te paaien. Hij wil met zijn slogan optimisme kweken bij het kiezersvolk, en op deze manier stemmen te bemachtigen.

Hoe wil de president de klus klaren als het beleid van het kabinet Bouterse/Adin niet erop gericht is om ontwikkeling te brengen? Hoe wil je de job klaren als je een gigantisch begrotingstekort hebt van meer dan 1.6 miljard Srd, waarvan meer dan de helft uit leningen bestaat. Als je de klus wil klaren moet je niet alleen geld hebben, maar ook de the right man on the right place, en dat missen we in het kabinet.

Yes we can do the job: 'To Borrow money'. Geld lenen, dat bedoelt Bouterse met: 'yes we can do the job'. Bouterse en Hoefdraad steken met kop en schouders boven de rest van het kabinet uit, als het gaat om het lenen van geld. Er zijn miljarden geleend, dan vraag ik me af welke projecten ermee gefinancierd zijn. Het geld wordt vaak gebruikt om schulden te betalen, en niet in de productie gestopt.

Het lenen zoals het nu gebeurt, is doekje voor het bloeden. Het volk leeft nu onder een zware hypotheek van het begrotingstekort. Onze staatsschuld is nu boven de 20 miljard. Enkele landen die geld geleend hebben bij China kunnen de schulden niet terug betalen. Het is niet de schuld van China maar van de landen die geld geleend hebben. Suriname moet oppassen met leningen. We moeten oppassen. dat Telesur uit handen wordt geven, want er is een samenwerking met het Chinese bedrijf Huawei. 
Ter informatie:
https://www.thenational.ae/world/asia/sri-lanka-hands-over-port-to-china-to-pay-off-debt-1.684606
http://www.cadtm.org/China-to-take-over-Zambian-international-Airport-for-debt-repayment-default

Een ander opvallend punt in de Jaarrede van Bouterse, is het Suriname-Guyana Bassin. Hij hoopt dat er olie gevonden wordt, dat hoopt immers iedere Surinamer. Als er olie wordt gevonden, wordt de olievondst dan zijn stokpaardje voor de verkiezingen van 2020.

De beloftes van Bouterse in zijn jaarredes: 
2010: We gaan een gouden toekomst tegemoet; 
2011: Doe jaar; 
2012: Prioriteiten jaar; 
2013: Reconstructie van het financieel beheer; 
2014: Toekomstperspectief en toereikend en stimulerend sociaal beleid; 
2015: versnelde welvaarts- en welzijnsgroei; 
2016: De tering naar de nering neerzetten en zand erover; 
2017: Dit dienstjaar komt verlichting en zal voelbaar zijn. 
2018: Jaar van actie en het opvoeren van de productie; 
2019: We can do the job.

Wat wordt 2020? Wat heeft Bouterse allemaal in acht jaar gerealiseerd? Het oordeel laat ik over aan het volk.

Idris Naipal

Hooggerechtshof in Peru draait amnestie verleend aan oud-president Alberto Fujimori terug

(Bron foto: AFP)
Hof acht vrijlating ongrondwettig en geeft opdracht de 80-jarige Fujimori onmiddellijk te arresteren


Het hooggerechtshof in Peru heeft vandaag, woensdag 3 oktober 2018, de amnestie die oud-president Alberto Fujimori eind vorig jaar werd verleend, teruggedraaid. De opperrechter achtte de vrijlating ongrondwettig en gaf opdracht de 80-jarige ex-leider onmiddellijk te arresteren.

Fujimori, die in de periode 1990-2000 een rechtse regering aanvoerde, kreeg indertijd een celstraf van 25 jaar wegens misdaden tegen de menselijkheid en fraude. Daarvan had hij er tien uitgezeten.


Toenmalig president Pedro Pablo Kuczynski gaf hem met kerst gratie om gezondheidsreden. Dat leidde tot grote woede bij veel Peruanen.

Enkele dagen eerder was Kuczynski ontsnapt aan een afzettingsprocedure dankzij de steun van Fujimori-getrouwen in het congres. De advocaat van Fujimori maakte bezwaar tegen de uitspraak en wil dat het voltallig college van opperrechters zich erover buigt.
 
(Suriname Mirrror/Clarin/ANP-DPA/AFP-EFE/Twitter/El Comercio)

Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro haalt uit naar Belgische bisschop André de Witte

(Bron foto: Fides/PMI)
'Wij kunnen geen steun geven aan politici die denken dat zij sociale problemen met wapens zullen oplossen'


Mgr. André de Witte, bisschop van het Braziliaanse Ruy Barbosa, heeft zich de woede van presidentskandidaat Jair Messias Bolsonaro op de hals gehaald. Jair Messias Bolsonaro, de presidentskandidaat van de Partido Social Liberal (PSL) - ook bekend als de Braziliaanse Donald Trump -, en zijn aanhang halen op Braziliaanse social media gemeen uit naar bisschop André de Witte van Ruy Barbosa, een bisdom in de deelstaat Bahia. 

Directe aanleiding is een pastorale brief van mgr. de Witte aan zijn gelovigen over de komende verkiezingen. De Belgische bisschop is ook voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor Plattelandslandpastoraal.Bolsonaro van zijn kant pakt graag uit met zijn katholieke geloof en hij krijgt de nadrukkelijke steun van de neopinksterkerken. Hij veroorzaakte eerder felle ophef met zijn verdediging van de loonongelijkheid tussen mannen en vrouwen en zijn belediging van Roma en de zwarte en inheemse gemeenschappen.

Nadat mgr. André de Witte in zijn brief herinnert aan het belang van enkele documenten van de Braziliaanse bisschoppenconferentie, adviseert hij zijn gelovigen om niet te kiezen voor senatoren en federale afgevaardigden die het constitutioneel amendement 95/2016 steunen. Dat amendement wil alle investeringen in het openbare en maatschappelijke beleid en de hervorming van de arbeidsmarkt voor een periode van 20 jaar blokkeren. 'Wij kunnen geen steun geven aan politici die denken dat zij sociale problemen met wapens zullen oplossen.'

Mgr. de Witte vraagt om die kandidaten te steunen die het leven en het gezin verdedigen en die opkomen voor de godsdienstvrijheid, respect, een betere gezondheidszorg, onderwijs, het recht op huisvesting en de zorg voor het milieu. Terloops onderstreept hij ook nog het belang van de erkenning van inheemse gebieden en de quilombola-gemeenschappen en dringt hij aan op betekenisvolle landbouwhervormingen.

De Braziliaanse Trump beweert dat hij de enige in het land is, die Brazilië kan redden van corruptie en morele, economische en politieke desintegratie.

Mgr. de Witte schrijft zich niet van de indruk te kunnen ontdoen, dat sommige politieke kandidaten zich meer zorgen maken om hun imago dan om het welzijn van het land en dringende problemen zoals de huisvesting of de rechten van arbeiders en werknemers.

Enkele dagen na de publicatie van zijn pastorale brief heeft ook de hele Braziliaanse bisschoppenconferentie zich bij zijn oproep aangesloten en de gelovigen aangemoedigd om alleen voor kandidaten te stemmen die het algemeen welzijn in het hart dragen.

Bisschop André de Witte kreeg na de felle kritiek op sociale netwerken van Bolsonaro's aanhang maandag 1 oktober 2018 alvast de uitdrukkelijke steun van mgr. Reginaldo Andrietta, bisschop van van Jales (deelstaat São Paolo). Die bisschop ging meteen ook meteen in de tegenaanval tegen populist Bolsonaro en diens clan. Hij noemt de positie van sommige christenen uit de entourage van de presidentskandidaat ronduit schandalig, omdat zij volop steun geven aan een kandidaat die openlijk aanspoort tot haat, racisme en homofobie en die de vooroordelen tegen vrouwen en armen versterkt. Kandidaten zoals Bolsonaro proberen thema’s zoals abortus, gendertheorie, gezinsethiek, marteling en de doodstraf of de verdediging van wapens opportunistisch en schaamteloos te gebruiken om toch maar verkozen te worden.

(Suriname Mirror/Kerknet/Vatican News/Adista)

Colombiaanse president Duque: 'Crisis in Venezuela is angstaanjagend'

'Wij sluiten onze grenzen niet en internationale gemeenschap moet de dictatuur isoleren'Colombia's nieuwe president Ivan Duque vertelt Christiane Amanpour, CNN, woensdag 3 oktober 2018 waarom hij vluchtende Venezolanen in zijn land toelaat en hoe hij de vrede met de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) wil wijzigen.

Strei! wijst begroting 2019 af, die is 'onjuist, onrealistisch en indiceert fraude'

'Begroting 2019 leidt tot verdieping armoedig bestaan van de Surinaamse bevolking'STREI! heeft een ander model uitgewerkt om de overheidsfinanciën op een overzichtelijke en concretere wijze in beeld te brengen. Dit zal een beter zicht geven van de inkomsten en uitgaven en worden de schuldenlasten en financieringsbehoeften duidelijker weergegeven.
Kortom, voor een goed beheer van de overheidsfinanciën moet de informatie op een heldere wijze worden gepresenteerd. Het geeft daardoor inzicht op welk niveau maatregelen moeten worden genomen; weten of er noodzaak is voor inkomstenverhogende maatregelen of dat er drastische bezuinigingsmaatregelen moeten komen, stelt Maisha Neus, voorzitster van Strei!, vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

* Schenkingen en leningen moeten niet onder de categorie inkomsten worden gegroepeerd.

* Aflossingen op leningen en de rentelasten van leningen dienen niet als operationele uitgaven te worden gegroepeerd.

* Goed bestuur en dus een goed beheer van de overheidsfinanciën vereisen een zuiver inzicht in de operationele inkomsten en uitgaven, om zodoende te weten of de regering bevoegd is om hogere uitgaven te doen, terwijl de lopende inkomsten tekort schieten. Vooral wanneer de uitgaven leiden tot hogere toekomstige uitgaven en in geval er sprake is van schulden af lossen met nieuwe schulden. 

Regeren is vooruitzien, planmatig te werk gaan en je economische positie goed kennen en meten.

De verbeterde opstelling van de begrotingsdata geeft het volgende weer:

1. De operationele inkomsten dekken slechts 50 % van de operationele uitgaven (exclusief de schuldenlasten; rente en aflossingen van leningen). M.a.w.: de helft van de uitgaven moet worden geleend.

2. We stellen vast dat de helft van de normale c.q. vaste uitgaven moet worden geleend maar dat ook voor de schuldenlasten (rente en aflossingen) nieuwe leningen moeten worden aangegaan. De oppositie moet in DNA dit voorgenomen beleid afwijzen.

3. Vastgesteld wordt dat er een bruto financieringstekort is van meer dan Srd 8.8 miljard. De presentatie van de regering leidt tot een onjuiste weergave van de data en maakt het mogelijk te verhullen dat er sprake is van excessieve begrotingstekorten door slechts te stellen dat er een overheidstekort is van ruim Srd 1.6 miljard. De regering is van plan bijna Srd 7 miljard te lenen en probeert te maskeren dat ze gegeven de begrotingsdata feitelijk meer dan Srd 8.8 miljard zal lenen.

4. De opstelling van de data zoals de regering voorstaat, geeft ook aan dat er waarschijnlijk sprake zal zijn van monetaire financiering, immers, na verwachte nieuwe leningen blijft ongedekt ruim Srd 1.6 miljard open staan. Dus: hopen op nieuwe leningen of simpelweg de gelddrukpersmachine aanzetten. Het laatste moet als onacceptabel worden bestempeld, immers het zal leiden tot devaluatie en inflatie in Suriname en het armoedig bestaan verhevigen. We lopen Venezuela achterna.

Strei! stelt dat op basis van een primair overheidstekort van Srd 6.4 miljard de regering inkomstenverhogende maatregelen zou moeten nemen, immers, de helft van de reguliere uitgaven wordt niet door de inkomsten gedekt. Ook zou de regering drastische bezuinigingsmaatregelen moeten nemen indien het vaststelt dat inkomstenverhogende maatregelen niet toereikend zullen zijn omdat de economie het niet kan dragen.
Voorgaande stellingname is gebaseerd op -dit is een onjuiste overtuiging- de veronderstelling dat de begrotingsdata realistisch zijn. De regering neemt aan dat de verwachte inkomsten en uitgaven waarschijnlijk reëel blijken te zijn. Dat nu is bewijsbaar onjuist.
Strei! heeft voldoende analyses beschikbaar om te stellen dat de begrotingsdata onjuist en zeer waarschijnlijk als valselijk moeten worden beschouwd.

Brandstofbelasting
Het BBP is volgens het Planbureau Srd 28.773 miljoen in 2018 en 32.717 miljoen komend jaar. De groeifactor is 13,7%.
Redelijk te verwachten brandstofbelasting
(Data van Staatsolie en Importdata Brandstoffen, ABS/CBvS) Srd 737 miljoen dit jaar en komend jaar Srd 838 miljoen.
Prognose in begrotingen Srd 300 miljoen dit jaar en Srd 147 miljoen in 2019.
Te weinig geprognosticeerd in 2018 Srd 437 miljoen en in 2019 Srd 691 miljoen.

Als het Planbureau beweert dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) met 13,7 % zal toenemen, dan veronderstellen wij gemakshalve dat dit eveneens gepaard gaat met een toename van het wegverkeer, het aantal afgelegde kilometers nemen navenant toe, en dus mogen we dan ook een even grote stijging verwachten van de opbrengsten van de brandstofbelasting. Maar nee, de regering stelt dat de economie zal groeien, maar tegelijkertijd zal leiden tot een daling van de opbrengsten van brandstofbelasting. Een zeer kromme redenering.

Nu we van het voorgaande kunnen uitgaan en daarbij in ogenschouw nemen dat de regering een motorrijtuigenbelasting invoert met een verwachte opbrengst van Srd 83 miljoen, dan kunnen we redelijkerwijs stellen, dat de waarschijnlijk verzwegen brandstofbelasting van meer dan Srd 600 miljoen in 2019 aangeeft, dat er geen noodzaak is voor de invoering van een motorrijtuigenbelasting.

Strei! wijst de begroting 2019 af. Deze is onjuist, onrealistisch, indiceert fraude en leidt tot een verdieping van het armoedig bestaan van de Surinaamse bevolking.

Namens STREI!
Maisha E. Neus

Weekblad Schuttevaer: Dubbeldeks veerboot gewenst in Suriname
Buitenlanders verkregen onterecht Surinaamse paspoorten of identiteitskaarten

Vijf verdachten aangehouden waaronder een CBB-ambtenaar


Buitenlanders zijn onterecht in het bestand van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gekomen. Deze buitenlanders hebben op onrechtmatige wijze Surinaamse paspoorten of identiteitskaarten gehad, zo meldt het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Onlangs zijn de 44-jarige E.K., P. de J. (53), P.C. (36), de 55-jarige O.R. en de 61-jarige J.D. door de afdeling Fraude als verdachten aangehouden en in verzekering gesteld na afstemming met het Openbaar Ministerie.

Deze vijf mannen zijn ingesloten ter zake valse opgave authentieke akte en voor deelneming aan een criminele organisatie.

De 36-jarige verdachte P.C. is ambtenaar werkzaam bij het CBB.

In deze zaak is de 39-jarige Rinsow, Toenae alias 'muis', ook in beeld gebracht als een van de verdachten. Van hem is een officieel opsporingsbericht verschenen.

Franse ambassadeur Joly: 'Franse militairen op Marowijnerivier hebben rechtmatig gehandeld'

'Zonder twijfel is het eiland waar het gebeurde Frans grondgebied'


De Fransen hebben op 25 september rechtmatig gehandeld tijdens een gezamenlijke patrouille van de Surinaamse en Franse militairen op de Marowijnerivier, aldus ambassadeur Antoine Joly van Frankrijk vandaag, woensdag 3 oktober 2018, op Starnieuws. 'En ja, zonder twijfel is het eiland waar het gebeurde Frans grondgebied en is het niet onderworpen aan een geschil.'

De ambassadeur geeft aan, dat er vorige week een reguliere gezamenlijke patrouille is gehouden om de inzet van beide landen te tonen in de strijd tegen illegale activiteiten.

In de Marowijnerivier liggen meerdere eilanden. En volgens Joly's informatie vinden de goudoperaties van de ondernemer in kwestie plaats op een eiland dat wel aan Suriname toebehoort. Maar, de ondernemer en/of personen werkzaam voor hem verplaatsten de activiteiten naar een kleiner eiland in de rivier dat deel is van het Frans grondgebied. Het was geruime tijd moeilijk om aan te tonen dat de nieuwe logistieke basis bestemd was voor illegale activiteiten of als tijdelijke opslag daar stond. 'Maar, vorige week werd een platform in het water geplaatst - op dat moment in Franse wateren.'

Het duurde wel enige tijd voordat de Fransen daadwerkelijk overgingen tot actie, vertelt Joly. 'Er was bewijs nodig dat het echt om een Frans eiland ging.' Zo hebben de manschappen gewerkt met GPS en officiële mappen. Zoals bij elke gezamenlijke patrouille was ook dit keer de Gendarmerie tevens officier de police judiciaire aan boord 'en is er pas gehandeld nadat de Franse justitie groen licht gaf'. Fransen militairen mogen zelf geen actie ondernemen, vult Joly aan.

De ambassadeur benadrukt, dat de patrouille van vorige week niet onder de recent getekende politiesamenwerking valt. 'Het was een gezamenlijke patrouille onder de militaire samenwerking die wij al jaren met Suriname hebben en die geïntensiveerd is.'

De Fransen delen de wil van de Surinaamse overheid om illegale mijnbouw te bestrijden, voegt hij eraan toe. Hij onderstreept, dat Franse militairen alleen interveniëren op Frans grondgebied. Surinaamse militairen handelen alleen op Surinaams grondgebied, conform de Surinaamse regels en wetgeving, 'met respect voor de soevereiniteit van beide kanten'.

Conform de Franse regels worden de meeste spullen ter plekke vernietigd door deze in brand te steken. Partijen werken nog aan een gezamenlijk justitieel onderzoek. Dit moet onder andere uitwijzen welke nationaliteit de ondernemer heeft, aan wie het platform toebehoort en of hij over een vergunning beschikt.

Jogi (VHP): 'Bouterse moet juiste prioriteiten stellen en minder hooi op zijn vork nemen'

'Bouterse doet van alles een beetje waardoor de samenleving er niet beter van wordt'


'President Desi Bouterse zou veel meer met zijn regering kunnen presteren als hij zijn invloed zou aanwenden om de juiste prioriteiten te stellen en aan te pakken. Ook zou hij minder hooi op zijn vork moeten nemen', aldus VHP-Assembleelid Mahinder Jogi vandaag, woensdag 3 oktober 2018, in de Ware Tijd. 

Volgens hem wil Bouterse 'te veel van alles tegelijk doen. Hierdoor doet hij van alles een beetje waardoor de samenleving er niet beter van wordt'. Volgens Jogi is de president in de Jaarrede afgelopen maandag in herhaling getreden en heeft hij opnieuw veel zaken beloofd aan de samenleving.

Hij zou uit de talrijke zaken die hij wil realiseren een kleine selectie moeten maken, die aanpakken en goed realiseren zodat de samenleving daar de tastbare resultaten van ziet. Gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, landbouw en veiligheid staan hoog op het verlanglijstje van het VHP-Assembleelid. 

'Al is het een klein deel, zal dat de garantie geven dat deze dingen worden uitgevoerd. Dan kan hij verder kijken wat nog gedaan moet worden. Maar, als je alles tegelijk wilt doen ga je van alles een beetje doen. Dan ga je niks volbrengen en voltooien en heeft de samenleving er ook niets aan.'

Volgens hem weet Bouterse de problemen wel te benoemen, maar de aanpak laat te wensen over. 'Groter zou hij zijn wanneer hij dat aanpakt, want hij maakt mensen blij voor een kort moment, maar de uitvoering blijft uit bij nijpende zaken.'

Jogi is het eens met de uitspraak van de president dat 'We can do the job', maar Bouterse heeft de afgelopen acht jaar bewezen dat hij en zijn regering de job niet aankunnen. Vanaf 2010 heeft hij laten zien, 'dat die job niet geklaard wordt op een wijze die heeft geleid tot heil van de samenleving, tot verbetering van het welvaartsniveau. Met samenwerking zal Suriname ver komen', meent Jogi, 'maar de regering heeft heel veel kansen verspeeld, financiële middelen verbrast en veel zaken verprutst'.

Weer agenten Korps Politie Suriname in opspraak

Agenten in de problemen na beschuldigingen op internet


Volgens de Ware Tijd van vandaag, woensdag 3 oktober 2018, zijn het ‘zware tijden’ voor politieagenten. Nog geen week nadat twee hoofdinspecteurs van politie in verzekering zijn gesteld voor frauduleuze handelingen, komen twee andere agenten - gestationeerd op een controlepost aan de Derde Rijweg - in een kwaad daglicht. 

Een grondig onderzoek in de zaak, waarin politiemannen J.A. en S.S. worden beschuldigd van mishandeling en fraude, is van enorm belang. Dat zegt het hoofd van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname, Humphrey Naarden.

Een man die aangifte deed tegen de twee agenten zou bij hun collega's verklaard hebben, dat de twee agenten geld van een vrouw, voor wie hij een taxirit reed, in beslag hebben genomen. Ook zouden  daarna drugs in het voertuig geplaatst zijn om te doen voorkomen, dat de vrouw die bij zich had en deze in beslag zijn genomen. De man verklaarde ook, dat de agenten hem mishandeld hebben bij de controlepost op de Oost-Westverbinding waar hij samen met de vrouw staande gehouden is.

A. en S. kwamen in het weekend in opspraak op social media. Foto's van de twee politieagenten werden duizenden keren gedeeld op Facebook. Met de foto's werd informatie doorgestuurd dat de twee zich schuldig hebben gemaakt aan vrijheidsbeneming, valse bezwaring en het maken van een vals proces-verbaal.

Naarden zegt, dat hij geen uitspraken wil doen alvorens het onderzoek is afgerond. 'Als de benadeelde zegt dat agenten zaken verkeerd hebben aangepakt, moet het onderzocht worden. Ik kan als collega niet zomaar hierop ingaan. Het ligt gevoelig als agenten beschuldigd worden. Wij wachten het onderzoek af.'

Hij zegt, dat de twee politiemannen ook een aanklacht kunnen doen wegens valse beschuldiging en belediging. 'Er moet onderzocht worden of de beschuldigingen waar zijn. Men moet niet denken dat men alles kan zeggen en beschuldigingen kan uiten naar agenten en de zaak daarna afgedaan is. Agenten hebben evenveel rechten als burgers. Ik wil dat de waarheid uit de bus komt. Wij kunnen geen zaken vooraf stellen zonder te weten wat de waarheid is.'

Of de vrouw is aangehouden, is niet duidelijk. De zaak wordt afgehandeld door de afdeling Onderzoek Politionele Zaken.

Roetveeg Piet verdringt Zwarte Piet bij landelijke Sinterklaas-intocht in Zaandijk/Zaanse Schans

(Bron foto: kunstfanaatjes)
NTR: 'Keuze past in de trend van de afgelopen jaren, traditie en verandering gaan hand in hand'


Bij de landelijke Sinterklaas-intocht van dit jaar zullen alleen roetveegpieten te zien zijn. Dit meldt de NTR, die verantwoordelijk is voor de tv-registratie, vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Op zijn website schrijft de NTR:

'De Pieten hebben roet op hun gezicht omdat ze door de schoorsteen gaan. Al naar gelang een Piet vaker door de schoorsteen is gegaan, heeft hij of zij meer roet op het gezicht.'


Een woordvoerder stelt, dat de keuze 'past in de trend van de afgelopen jaren'. Traditie en verandering gaan hand in hand, stelt de NTR.

De landelijke intocht van de sint is op 17 november in Zaandijk en de Zaanse Schans. Ook vorig jaar bij de intocht in Dokkum waren er roetveeg Pieten. Toen waren er echter ook nog traditionele zwarte pieten.

SMOC: 'Informatie ministerie van GMN over metingen luchtkwaliteit in 2017 onjuist en misleidend'

'Ministerie houdt de literatuur niet goed bij, de gezondheid van bewoners loopt wel degelijk gevaar'


Onjuist en misleidend. Zo noemt stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) het persbericht van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) over de metingen van de luchtkwaliteit in 2017. Daarin werd gesteld, dat normen voor uitstoot door de industrieën rond het Schottegat niet zijn overschreden. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Voorzitter van SMOC Peter van Leeuwen heeft daarom een open brief geschreven, gericht aan GMN-minister Suzy Camelia-Römer (PIN) - zie onderaan -. De voorzitter stelt daarin dat het ministerie de literatuur niet goed bijhoudt en dat de gezondheid van de bewoners wel degelijk gevaar loopt. De Europese normen waarnaar wordt verwezen in het bericht van GMN zouden namelijk al in 2005 zijn bijgesteld.

'Voor zwaveldioxide is er geen jaarnorm meer, omdat juist kortetermijnblootstelling al schadelijk is en met het handhaven van een kortetermijnnorm de lange termijn ook automatisch gewaarborgd is', aldus de voorzitter van SMOC, die stelt dat de actuele normen voor zwaveldioxide ook zijn opgenomen in het rapport van de GGD voor 2017. Zo worden de Europese normen bijvoorbeeld vermeld in de tabel voor Kas Chikitu onder het kopje ‘EU’.

'En de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden', zegt Van Leeuwen stellig. 'De Curaçaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994 en beschermen de gezondheid allang niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat ‘bij voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld’. Dat is ondanks alle alarmerende literatuur in de afgelopen twintig jaar niet gebeurd', zo schrijft de voorzitter namens SMOC verder.Brief van SMOC voor de Minister: GMN Persbericht inzake metingen luchtkwaliteit 2017 is onjuist en misleidend

Geachte minister Römer,
Uw ministerie van GMN heeft middels bijgevoegd persbericht (lees hier: Min. komunikado634) de bevolking geïnformeerd dat volgens het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’ de luchtkwaliteit te Kas Chikitu voldoet aan de vergunning (Attachment F) van Isla en BOO en zelfs aan Europese normen.  De gerapporteerde overschrijding van de Europese fijnstof-norm wordt door GMN verklaard door de aanwezigheid van Saharazand in de lucht.

Dit persbericht is onjuist en misleidend.
Uw verwijzing naar Europese normen doet vermoeden dat uw ministerie de literatuur bijhoudt en de gezondheid van de bewoners geen gevaar loopt. Niets is minder waar! In het GGD-rapport over 2017 worden in de tabel voor Kas Chikitu de Europese normen nota bene vermeld (“EU”) en de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden.* 

De inademingslucht te Kas Chikitu is door de uitstoot van Isla, CRU en Aqualektra zeer ernstig vervuild met zwaveldioxide, fijnstof en zware metalen en is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Dat is de enige conclusie die getrokken mag worden uit het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’! De Curaçaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994…en beschermen de gezondheid allang niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat “bij voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld”. Dat is ondanks alle alarmerende literatuur in de afgelopen 20 jaar niet gebeurd. De werkelijkheid wordt door GMN getoetst aan sterk verouderde inzichten. De bewoners worden blootgesteld aan de uitstoot van de industrie aan het Schottegat die actuele (Europese) gezondheidsnormen ernstig overschrijdt.

Als minister van Volksgezondheid dient u hiervan op de hoogte te zijn. Het is zeer ernstig en schadelijk voor de volksgezondheid dat uw ministerie u en de bevolking onjuist en misleidend informeert en kennelijk liever haar kop in het (Sahara)zand steekt.
Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en een gecorrigeerd persbericht te laten opstellen door GMN en de bewoners juist te (laten) informeren via de media.

Tevens verzoeken wij u nogmaals ons te informeren over het opnemen van toegezegde actuele (internationale) gezondheidsnormen in een per 1 januari 2020 te verlenen nieuwe hindervergunning aan de eventuele (nieuwe) exploitant van Isla en aan CRU en Aqualektra. 

Ons (herhaalde) verzoek aan u en aan premier Rhuggenaath dateert inmiddels van 26 juni.
Een kopie van dit schrijven wordt tegelijk per email naar de media en andere belanghebbenden verstuurd. De betreffende email adressen zijn verkregen via een persbericht van Refineria Isla.


Voor meer informatie en achtergronden wordt verwezen naar www.smoccuracao.org

Hoogachtend,
Drs. Peter van Leeuwen
Voorzitter SMOC
FB smoc curacao

* De Europese normen zijn al sinds jaar en dag bijgesteld (vanaf 2005 al zijn er strengere richtlijnen). Voor zwaveldioxide is er geen jaarnorm meer, omdat juist korte termijn blootstelling al schadelijk is en met het handhaven van een korte termijn norm de lange termijn ook automatisch gewaarborgd is. En dus zijn deze actuele normen in Europa, en in Nederland voor zwaveldioxide ook opgenomen in het rapport van de GGD voor 2017. Zie daarvoor het GGD rapport op www.luchtmetingencuracao.org.

Daar zijn ze dan toch: Voor het eerst in ruim acht maanden drie tankers aangemeerd bij Bullenbaai, Curaçao

Voor het eerst in maanden weer olie gelost bij terminal 


Voor het eerst in ruim acht maanden zijn er tankers aangemeerd bij Bullenbaai om een verse lading olie te lossen. Dat zegt Roderick van Kwartel, directeur van overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK), in het  Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Sinds zondag liggen er drie Liberiaanse tankers bij de olieterminal. Volgens MarineTraffic gaat het om de Pericles, de Stena en de Afra Hawthorn. Een van deze schepen heeft aardolie geladen en de twee andere schepen kwamen voor het lossen van olie vanaf het schip via de wal naar een ander schip; ook wel ‘ship-shore-ship’ genoemd.

Het aantal tankers op Curaçao was drastisch afgenomen, sinds de beslaglegging door het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips op activa van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA (). In juni meerde er nog één schip aan, in juli en augustus zelfs helemaal geen. Vorig jaar in dezelfde periode waren dat er nog respectievelijk 27, 15 en 12. Het ene schip in juni kwam enkel om olie te laden en voer daarna direct weer door.

Nu zijn er plots drie tankers, waarvan er ‘voor het eerst in acht, negen maanden’ ook twee komen lossen. Zo stelt Van Kwartel, die tegelijkertijd zegt dat het nog te vroeg is om te juichen. 'We hebben nog geen idee of het incidenteel is of iets structureels. Daarom willen we er niet te veel ruchtbaarheid aan geven.'

De schepen zijn zondag aangekomen en zullen vandaag weer vertrekken.

Onderzoek economische impact en duurzame ontwikkeling Pietermaai overhandigd aan minister Martina

'Concentreer je ook op het aantrekken van economische activiteit naar Pietermaai'


Het onderzoek naar de economische impact en duurzame ontwikkeling van Pietermaai is overhandigd aan minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina en heeft al geleid tot een vervolgafspraak met andere ministeries. Dat zegt de voorzitter van de Stichting Belanghebbenden Pietermaai Penstraat e.o. en tevens opdrachtgever van het onderzoek vandaag, woensdag 3 oktober 2018, in het Antilliaans Dagblad

De stichting hoopt naar aanleiding van deze gesprekken tot duidelijke afspraken te komen met de overheid om de komende jaren concreet aan de slag te kunnen en de wijk verder te ontwikkelen. 'Liefst zelfs nog vanaf dit jaar, al is dat jaar al bijna om', aldus de voorzitter.


De stichting zou graag in samenspraak met de regering een ‘quick-winplan’ maken. Bij dit plan zouden de aanbevelingen uit het rapport ‘The rise of the Pietermaai-district and the road towards a sustainable urban economic development of the historic city center’ van econoom Roland van den Bergh ter harte genomen kunnen worden. Die concludeerde dat – wanneer de overheid samenwerkt met ondernemers en een aantal infrastructurele problemen in Pietermaai aanpakt – de komende vier jaar 150 miljoen aan extra private investeringen aangewakkerd kunnen worden.

In de aanbevelingen om tot dat resultaat te komen, stelt Van den Bergh dat men voor een maximale economische impact – op de middellange termijn – niet alleen zou moeten focussen op restauratie van monumenten. Dit levert volgens hem enkel een eenmalige economische impuls.

'Concentreer je ook op het aantrekken van economische activiteit naar Pietermaai; terugkerende economische impulsen.' Zoals horeca, activiteiten met betrekking tot de toeristenindustrie, entertainmentindustrie en winkels.

Bovendien raadt de econoom aan om Pietermaai nog meer te ontwikkelen tot een evenementencentrum, met als doel de wijk voor zowel toeristen als de eigen bewoners aantrekkelijker te maken. 'Meer aanbod van bijvoorbeeld horeca versterkt het merk Pietermaai als toeristische bestemming om ’s avonds heen te gaan. Dit kan hand in hand gaan met het restaureren van andere, nog steeds vervallen gebouwen.'

Geneesmiddelen nemen een vijfde van alle gezondheidszorgkosten op Curaçao voor hun rekening

Sociale Verzekeringsbank publiceert tweede kwartaalrapportage 2018Geneesmiddelen, medisch specialisten, laboratoria en medische uitzendingen vormen – in deze volgorde – de helft van alle gezondheidszorgkosten op Curaçao. Dat blijkt uit de tweede kwartaalrapportage 2018 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Dit is relevant in verband met de voorgenomen beheersmaatregelen in de zorgsector. Geneesmiddelen nemen alles bij elkaar 20 procent, een vijfde, van alle gezondheidszorgkosten voor hun rekening. Specialisten staan in de SVB-boeken voor 14 procent, gevolgd door laboratoria met 9 procent en medische uitzendingen van patiënten naar het buitenland voor 7 procent. Samen 50 procent.

De beheersmaatregelen zullen erop gericht zijn om het procentuele aandeel van alle vier genoemde categorieën te verlagen ‘zodat primair de totale kosten van de gezondheidszorg op macro-economisch niveau beheersbaar en duurzaam worden op korte en lange termijn’, zo schrijft minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën.

Secundair zal hierdoor ook een verschuiving gerealiseerd worden voor het budget van de SVB, waardoor er minder kosten gemaakt worden voor deze vier categorieën en als gevolg hiervan het budget van ziekenhuiszorg (Hospital Nobo Otrobanda) aangepast kan worden naar het gewenste niveau dat randvoorwaardelijk is voor een duurzame operationalisering van HNO zonder financiële risico’s voor de SVB.

Actiecomité Alcoa nièt aanwezig bij open persconferentie Presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa

'Open persconferentie bespreekt zakken die de president eerst met DNA hoort te bespreken'

- 'Deze handeling van de presidentiële commissie is niet de juiste weg'
- Gemiste kans Actiecomité Alcoa om commissie publiekelijk te bestoken met kritische vragen....De 'Presidentiële Onderhandelingscommissie ALCOA' houdt vanavond een 'open persconferentie' over de onderhandelingen rond de sluiting van de Suralco operaties. Voor deze 'open persconferentie' zijn ook belangstellenden uitgenodigd. Het Actiecomité Alcoa heeft besloten er niet naar toe te gaan. 

De president benoemt in 2014 een commissie die voor 'hem', zo u wilt namens hem, met Alcoa gaat onderhandelen genaamd 'Sturingscommissie onderhandeling Staat Suriname en ALCOA'. De opdracht aan de commissie was om de bauxietsector voor Suriname te behouden. Dit nadat Alcoa de Aluinaarde-plant in 2014 abrupt had stilgelegd. De presidentiële commissie dient de resultaten van de besprekingen met Alcoa te rapporteren aan de president. De president dient op zijn beurt deze resultaten te rapporteren aan DNA (De Nationale Assemblee). In dit specifieke geval kan de president alleen besluiten mag nemen nadat DNA de voorstellen goedkeurt en toestemming hiertoe verleent. 

De huidige situatie waarmee we geconfronteerd worden, is dat de presidentiële commissie al dan niet met toestemming van de president, een 'open persconferentie' gaat houden waarin zaken besproken zullen worden die de president eerst met DNA hoort te bespreken. Deze handeling van de presidentiële commissie is niet de juiste weg. Het informeren van het volk is een taak des regering cq de president van de republiek Suriname. De taak van de onderhandelingscommissie is om onderhandelingen te voeren, in deze met Alcoa/Suralco zoals vastgelegd in het presidentieel besluit van 3 juni 2014. 

De hamvraag is welk doel beoogd wordt voor het houden van een 'open persconferentie' door de commissie, dit al dan niet met toestemming van de president. 

Dat de presidentiële commissie en de regering, ondanks unanieme parlementaire verzet, tot grote verbazing van velen, toch heeft doorgewerkt met het afgewezen MoU (Memorandum of Understanding) uit 2015. Dat op basis van dat afgewezen MoU afspraken zijn gemaakt met Alcoa onder andere voor het ontmantelen van de aluinaarde-plant, is nog vers in ons geheugen. Het Actiecomité Alcoa heeft ook een petitie aangeboden aan DNA hieromtrent. Eerder heeft de president, na zijn aankomst uit Cuba in een persconferentie (dd 3-9-18) gezegd: 'Er ligt een stevig contract daar op ons te wachten en de regering gaat de zaak tekenen. Uiteraard zal De Nationale Assemblee de ruimte gegeven worden om de zaken te lezen en mogelijkerwijs vragen te stellen.'

Toen wij, het volk van Suriname, dachten dat de constitutionele crisis op 27 augustus 2018, na het accepteren van de eis door DNA gesteld aan de vicepresident om met name de ontmantelingsactiviteiten van Alcoa bij de Paranam raffinaderij voorlopig te stoppen tot dat DNA de wet had gewijzigd, enigszins was opgelost, hadden wij het glad mis. 

Het Actiecomité Alcoa roept allen op die nog geloof hebben in onze constitutie hieraan een halt toe te roepen. Wij kijken dan ook uit naar het moment dat de regering adequaat in DNA verantwoording aflegt en beschouwen dat moment, en dat moment alleen, als legitieme initiële informatieverschaffing naar de totale samenleving in deze kwestie. 

Namens Actiecomité Alcoa 
Asha Mungra 
Xaviera Jessurun

Suriname heeft eerste Spoedeisende Psychiatrie

'Het is een unicum voor Suriname en het Psychiatrisch Centrum Suriname'

'Unit bedoeld om interventies vanuit PCS te plegen in de thuissituatie'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gisteren de eerste Spoedeisende Psychiatrie in Suriname in gebruik genomen. Het is een unicum voor Suriname en het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) benadrukte medisch directeur Rudi Dwarkasing bij de ingebruikname van de Spoedeisende Psychiatrie, zo bericht Starnieuws vandaag, 3 oktober 2018. 

De unit is volgens Dwarkasing bedoeld om interventies vanuit PCS te plegen in de thuissituatie. De patiënt kan sneller en makkelijker in de thuissituatie geholpen worden. Dit concept is volgens hem succesvol. Door hulp in de thuissituatie te bieden is het aantal ligdagen de afgelopen vijf jaar gedaald.

Dayasankar Mathoera, die gisteren afscheid heeft genomen als algemeen directeur van het PCS, geeft aan dat via de spoedafdeling een intake gedaan kan worden, waarna de persoon verwezen kan worden naar de opname of ambulante zorg.

Er is eerst een paar maanden proefgedraaid, nadat de uitrusting in orde was. Nu is het zover om deze dienstverlening formeel in gebruik te nemen.

Staatsolie en Tullow Oil Plc. tekenen productiedelingscontract voor offshore-blok 62

(Bron foto: Staatsolie)
Tullow Oil is sinds 2007 actief in offshore-Suriname en operator in de blokken 47 en 54


Het gebied waar voor de kust van Suriname naar olie wordt gezocht is vergroot. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en Tullow Oil Plc. hebben gisteren, dinsdag 2 oktober 2018,  het productiedelingscontract voor het offshore-blok 62 ondertekend, zo meldt Staatsolie.

Tullow Oil toonde interesse voor een offshore-blok binnen de 'Open door invitation', die liep van 15 september 2017 tot 14 september 2018. Belangstellende bedrijven konden in deze periode een bod uitbrengen op een blok in het vrije zeeareaal van Suriname.

Op basis van vooraf vastgestelde criteria is Blok 62 aan Tullow Oil toegewezen. Het gebied is 4.061 vierkante kilometer groot en heeft waterdieptes van 1.600 tot 2.400 meter. Tullow Oil start de exploratieactiviteiten met 2D (tweedimensionaal) seismisch onderzoek.

Rudolf Elias, Managing Director van Staatsolie, en Ian Cloke, Executive Vice-President New Ventures van Tullow Oil, ondertekenden namens de bedrijven het contract. De overeenkomst geldt voor dertig jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode.

Voor de exploratieperiode is er een minimum werkprogramma overeengekomen, waarbij Tullow Oil onder meer geologisch onderzoek, seismische datavergaring en exploratieboringen zal verrichten. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van Tullow Oil en worden pas terugbetaald nadat een commerciële ontdekking is gedaan en die ook in productie is gebracht. Staatsolie heeft de mogelijkheid om tot maximaal twintig procent mee te doen in de ontwikkelings- en productiefasen.

In het productiedelingscontract is nadrukkelijk aandacht besteed aan veiligheid en het milieu. Ook zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale programma’s en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de werkzaamheden zal plaatsvinden.

Het contract heeft betrekking op het Blok 62 in off-shore Suriname. Het Brits/Ierse Tullow Oil is een van de grootste oliemaatschappijen van Europa, met activiteiten in voornamelijk in Afrika en Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika heeft Tullow Oil belangen in Suriname, Guyana en Frans-Guyana. Tullow Oil is vanaf 2007 actief in offshore-Suriname. Het bedrijf is de operator in de blokken 47 en 54.

Assemblee neemt wet ‘Instituut voor Chartered Accountants’ aan

Abdoel (NDP): 'Wet betekent verbetering in de financiële sector'


De Nationale Assemblee (DNA) heeft gisteren met 30 algemene stemmen de wet ‘Instituut voor Chartered Accountants’ aangenomen. Hiermee is de wettelijke basis gelegd voor het nog op te richten instituut. Het is nog niet bekend wanneer dit instituut officieel ingesteld wordt. 

De voorzitter van de commissie die deze wet heeft voorbereid, Amzad Abdoel (NDP), zegt dat het niets anders betekent dan verbetering in de financiële sector. 'We hebben een traject hier uitgezet om te werken aan transparantie en accountability. In dat traject hebben we een aantal wetten geïdentificeerd waarvan wij menen dat we die zeker tijdens deze parlementaire periode moeten doen', merkt Abdoel op, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 3 oktober 2018.

Hij noemt daarbij twee wetten die ondertussen zijn goedgekeurd in DNA, de Wet op Jaarrekening en de Wet op het Instituut voor Chartered Accountants.


'De Comptabiliteitswet is in behandeling. Ik denk dat we hier nu ook voortvarend aan kunnen werken. Onze fiscale transparantie is behoorlijk toegenomen en dat is de weg die we willen bewandelen.'

Fractiegenote tevens commissielid Jennifer Vreedzaam sloot daarbij aan met de roep naar andere beroepsgroepen om ook wetgevingsproducten te creëren voor zichzelf. 'Deze wet zal vertrouwen scheppen binnen de samenleving en versterkt het beroep van accountants en het beschermt ook de accountantstitel.'

Aan de minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, is gevraagd of middelen zoals die begroot zijn voldoende zijn voor het instituut, om zijn activiteiten uit te voeren. Hij gaf aan, dat de Surinaamse Vereniging van Accountants (Suva) gaat over het instituut. De leden van Suva hebben gezien hun ervaring aangegeven dat de activiteiten haalbaar zijn met de beschikbare middelen.


Commissielid William Waidoe (PL) is ervan overtuigd, dat de nieuwe wet een goede is. Hij drukt de deskundigen op het hart om alle regels die nog vastgesteld moeten worden via staatsbesluiten, dat die goed gedaan worden. 'Ik herhaal mijn bezorgdheid, kwaadwilligen moeten geen misbruik maken van wetten waarbij de bedoeling correct is', benadrukte Waidoe.

Met de nieuwe wet wordt volgens minister Tsang beoogd het beroep van accountants in Suriname te verheffen tot internationale standaarden. 'Dat is zeker nodig daar de Wet op Jaarrekening veel meer werkgelegenheid voor accountants zal betekenen. De nieuwe wet is een belangrijke aanvulling op de Wet op Jaarrekening om de integriteit en transparantie te waarborgen. Niet alleen voor het accountantsberoep, maar ook de integriteit en geloofwaardigheid van onze bedrijven', verduidelijkte de bewindsman. 'De geloofwaardigheid gaat met deze twee wetten internationaal flink omhoog, daarom is het belangrijk voor het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme om de private sector te versterken. Zeker met de ontwikkelingen in ons buurland en de mogelijke olievondst voor onze kust, zijn deze wetten een must.'
Hij mikt daarmee op de mogelijke olieproductie in buurland Guyana in 2020. 'Als de olieproductie in Guyana start, wil dat zeggen dat zij 750.000 barrels per dag gaan produceren. Dat komt overeen met 40 tot 45 miljoen Amerikaanse dollar per dag aan inkomsten. Guyana, en ik hoop Suriname ook, zal behoren tot de rijkste landen ter wereld. We zitten in een unieke positie om mee te doen met de ontwikkelingen in ons buurland.'

VOS-directeurenberaad: 'Recente uitspraken van minister Ferrier zeer schadelijk en denigrerend voor onderwijsveld'

Directeuren dringen bij Ferrier aan om spoedig ontvangen te worden voor een gesprek

'Te veel zaken het onderwijs rakende wachten op een adequate oplossing'


Het VOS-directeurenberaad (Voortgezet Onderwijs voor Senioren) ervaart recente uitspraken op de radio van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) als 'zeer schadelijk en denigrerend voor het onderwijsveld'. De uitspraken dat leerkrachten niet investeren in educatie maar hun geld hebben gebruikt om wave te kopen hebben het Beraad 'diep geraakt', schrijven de directeuren van de middelbare scholen in een open brief aan minister Ferrier, aldus de Ware Tijd dinsdag 2oktober 2018.

Ze spreken evenwel hun waardering uit, dat Ferrier daags na de beledigende uitlatingen excuses heeft aangeboden. Ook de uitspraak over Valies en zijn fictieve uren"' heeft kwaad bloed gezet bij de directeuren, 'omdat deze uitspraak over fictieve uren niet alleen leden van het Beraad, maar ook de rest van de lerarenpopulatie treft'.

De bewindsvrouwe wordt in de brief voorgehouden, dat volgens de vigerende regels leraren taken hebben zoals het geven van les voor de klas en niet-lesgebonden werkzaamheden waarvoor zij vergoed worden.

'Niet-lesgebonden taakuren worden door het MinOWC onder de noemer 'fictieve uren' geplaatst. Bijvoorbeeld, leden van een onderwijscommissie worden voor hun werkzaamheden door het MinOWC in fictieve uren uitbetaald, gelijk de betaling van lesuren. De reden hiertoe was dat de leden veelal deskundigen in het onderwijsveld zijn en het ministerie een modus zocht om hen rechtens hun werkzaamheden te betalen. Omdat het honorarium van leraren in lesuren is uitgedrukt, heeft men voor deze benaming gekozen'
wordt aan minister Ferrier uitgelegd.

Verder wordt aangegeven, dat het woord 'fictief' de indruk wekt, dat de leraren in hun niet-lesgebonden taken geen werk verrichten. 'Vergoeding van fictieve uren is niets anders dan de betaling die de leraar ontvangt voor meerwerk. Het Beraad zegt de benaming 'fictieve uren' meerdere keren als zorgpunt heeft opgeworpen tijden besprekingen met de Presidentiële Werkgroep en de vicepresident.

De directeuren dringen er bij minister Ferrier op aan spoedig ontvangen te worden voor een gesprek. 'Te veel zaken het onderwijs rakende wachten op een adequate oplossing', stellen ze in hun brief aan de bewindsvrouwe.

Oud-minister Peneux: 'Fictieve uren linken met gefrommel is de grootste vorm van leugenachtigheid'

'Minister Lilian Ferrier weet niet waarover zij praat'

Steun voor vakbondsleider Valies uit onverwachte hoek


'Fictieve uren linken met gefrommel is de grootste vorm van leugenachtigheid', zegt Robert Peneux, voormalig voorzitter van de commissie Implementatie nieuwe structuur IMEAO (Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs) en oud-minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dinsdag 2 oktober 2018, in de Ware Tijd.

'Als mensen daarvoor moeten worden opgesloten, zouden alle IMEAO-docenten in de bak moeten.'

Peneux geeft aan, dat ook docenten hun bijdrage hebben geleverd aan het ontwikkelen van het curriculum voor de vijf richtingen van het IMEAO. Hij zegt dat de Terms of Reference zijn getekend door toenmalig minister Ashwin Adhin van Onderwijs. 'Nu moet Adhin niet doen alsof zijn neus bloedt.'

Volgens Peneux is de huidige directeur van Onderwijs, Natasja Bennanon, secretaris geweest van de commissie Herstructurering IMEAO. De ex-bewindsman zegt, dat minister Lilian Ferrier niet weet waarover zij praat.

Kenneth Biervliet was de eerste voorzitter van de commissie die was opgezet om de vernieuwingen door te voeren. Daarna werd Peneux voorzitter, vervolgens Sherida Zalman-Bergraaf en als laatste Wilgo Valies.

Vorige week heeft minister Lilian Ferrier in het programma Bakana Tori op de staatspropagandaradiozender SRS gezegd, dat Valies als lid van de commissie Srd 217.000 aan fictieve uren heeft verdiend. De bewindsvrouwe beweerde, dat de vakbondsman zich goed heeft ingedekt waardoor er geen onderzoek door de procureur-generaal kan worden ingesteld. Ze zei dat Valies de leerkrachten misbruikt om de boter op zijn kop te dekken.

Op een persconferentie een dag na de uitspraken van Ferrier zei Valies, dat geen enkele regering boter op zijn hoofd zal vinden. 'Un kan du sa un wani ma botro un no feni.'

Peneux legt uit, dat het begrip 'fictieve uren' allang bestaat binnen de ambtenarij en sinds de regering Venetiaan-Sardjoe wordt gebezigd. 'Het heeft niets te maken met onrechtmatig verdiend geld of het verrichten van bepaalde taken.' Peneux zegt, dat fictieve uren ook voor leraren worden geboekt die een taak voor het ministerie verrichten als zij die overuren maken.

De ex-minister zegt verder dat schooldirecteuren op VOS-niveau ook werden ingeboekt voor twee managementuren, die geboekt stonden als fictieve uren. 'Het geld is rechtmatig ontvangen. De commissie heeft haar taak volbracht.'

Ariadna Gutierrez, Colombiaans actrice, model en schoonheidskoningin, covermodel van Maxim Colombia

Gutierrez tweevoudig Miss Universe-winnaresMaak kennis met Ariadna Gutierrez (geboren op 25 december 1993), Colombiaanse actrice, model en schoonheidskoningin, het schitterende nieuwe covermodel van Maxim Colombia. Er is een reden waarom ze Miss Universe was en Miss Colombia.

Ariadna Gutierrez siert nu de cover van Maxim Colombia's september / oktober-nummer. Technisch gezien is het multi-getalenteerd model en actrice en een tweevoudig Miss Universe-winnares.

Guitierrez werd in 2014 en opnieuw in 2015 gekroond tot Miss Universe. Helaas duurde haar laatste uitverkiezing slechts vier minuten, dankzij de beruchte blunder van de presentator Steve Harvey, die de verkeerde naam voorlas.


Het was maar een klein probleempje in de carrière van Gutierrez, toen de in Sincelejo, Colombia, geboren schoonheid verscheen in de door Vin Diesel geleide 2017 blockbuster xXx: Return of Xander Cage. Ze maakte het ook helemaal tot aan de finale van Celebrity Big Brother.


Een bericht gedeeld door Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) op


Ontvang een exclusieve blik in haar zinderende shoot met Maxim Colombia en bekijk enkele hoogtepunten uit de Instagram-feed van Gutierrez hieronder:
Een bericht gedeeld door Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) op

Een bericht gedeeld door Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) op

Een bericht gedeeld door Ariadna Gutierrez (@gutierrezary) op


Gutiérrez werd geboren in Sincelejo, Colombia. Toen ze zeven maanden oud was, verhuisden haar ouders naar Barranquilla, waar ze werd opgevoed. Ze studeerde aan de Duitse School van Barranquilla. Gutiérrez spreekt vloeiend Spaans, Engels en Duits.

(Suriname Mirror/Maxim/Instagram/YouTube)