zaterdag 3 februari 2018

Bus- en boothouders van OBS krijgen voorlopig tariefverhoging van 25 procent

'Raad van Ministers akkoord met 40%, maar kan momenteel niet meer dan 25% toekennen'


Bus- en boothouders van de Organisatie van Bushouders in Suriname (OBS) kunnen voorlopig een tariefverhoging krijgen van 25 procent wegens de verslechterde financiële situatie. De OBS was eerder met minister Jerry Miranda van Openbare Werken Transport en Communicatie een verhoging van 40 procent overeengekomen. 

'De Raad van Ministers gaat wel akkoord hiermee, maar kan momenteel niet meer dan 25 procent toekennen. De overige 15 procent kan later geleidelijk worden doorgevoerd', zegt OBS-ondervoorzitter Iwan Woon zaterdag 3 februari 2018 in de Ware Tijd.

De verhoging zal met terugwerkende kracht betaald worden vanaf mei 2016, maar wanneer er gestart zal worden met uitbetaling van de achterstand, is niet bekend. De overheid zit voorlopig krap met geld, redeneert Woon.

Vanaf eind februari kan gestart worden met de reguliere betaling. De leden van de OBS moeten nog beslissen of ze de 25 procent accepteren en of ze akkoord gaan met de ingangsdatum. 'Ik heb voeling gehouden en een groep zegt dat ze het eens is met het voorstel, maar weer anderen willen de 40 procent-verhoging.'

Een bushouder die niet bij naam genoemd wil worden zegt, dat de 25 procent niet kostendekkend zal zijn. Hij houdt vast aan spoedige invoering van de 40 procent, 'want zoals het er naar uitziet, zullen we niet op korte termijn de 15 procent krijgen. Misschien kunnen we die zelfs vergeten'. De bushouder verwacht dat zijn collega's uiteindelijk akkoord zullen gaan met de 25procent. 'We zullen die alvast nemen, omdat we het hard nodig hebben om ons hoofd boven water te houden.'

60.000 Mayabouwwerken ontdekt in Guatemala, in de regio Peten

'Dit is de grootste archeologische vondst in honderd jaar'


Een nieuwe onderzoeksmethode heeft een gigantische Mayastad aan het licht gebracht. Eeuwenlang zaten de bouwwerken verborgen onder de Guatemalteekse jungle. 'Dit is de grootste archeologische vondst in honderd jaar', aldus onderzoekers. 

De ontdekking plaatst alles wat we al wisten over de Maya’s in een nieuw perspectief.

Het einde van de Maya-beschaving is nog steeds een mysterie. Maar, deze gigantische vondst zou het raadsel kunnen ontrafelen.


De archeologen hebben tweeduizend vierkante kilometer van de jungle in Guatemala, in de regio Peten, vanuit de lucht gescand. Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van de zogenoemde LiDAR-technologie (light detection and ranging) die toelaat om door de dichte begroeiing jungle te kijken. Zo is er een verborgen netwerk van huizen, piramides, wegen, irrigatiekanalen en terrassen aan het licht gekomen. In totaal zou het om meer dan 60.000 tot nog toe onbekende bouwwerken gaan.


Hieruit concluderen de onderzoekers dat het Maya-rijk uiteindelijk veel omvangrijker was dan men altijd heeft aangenomen. Het zou zich zelfs kunnen meten met het Oude Egypte en China. Ook het bevolkingsaantal zou veel te laag zijn geschat. Men gaat nu uit van mogelijk vijftien miljoen inwoners terwijl eerdere ramingen het hielden op een bevolking van maximaal vijf miljoen. Een wereld van verschil.


Bovendien blijkt nu dat veel mensen woonden in laaggelegen moerasachtige gebieden die als onbewoonbaar werden geacht.

'De Maya-beschaving heeft letterlijk bergen verzet', concludeert archeoloog Marcello Canuto.


Volgens wetenschapper Tom Garrison is deze vondst de belangrijkste in ruim honderd jaar, alleszins wat betreft de Maya’s. Bovendien moeten de archeologen nog een gebied van 20.000 vierkante kilometer doorzoeken.

Francisco Estrada-Belli van het National Geographic Explorer-programma, vermoedt dat er 'nog honderden verborgen steden zullen gevonden worden'.

'Het is een revolutie. We zullen nog honderd jaar nodig hebben om te begrijpen wat we hier allemaal zien.' 

(Suriname Mirror/AD/The Washington Post/El Nuevo Herald/YouTube/Twitter)

Venezolaanse regeringspartij PSUV draagt Maduro voor als kandidaat presidentsverkiezingen

(Bron foto: Twitter)
Maduro: 'We zullen een paradijs creëren, een gelukkig vaderland'


In het door een zware economische en politieke crisis geteisterde Venezuela heeft de socialistische regeringspartij PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) officieel het huidige staatshoofd Nicolas Maduro voorgedragen als kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen. Dat is gisteren, vrijdag 2 februari 2018, aangekondigd op een partijcongres. 


'Ik neem de kandidatuur van de PSUV aan, om Venezuela naar de top te brengen. We zullen een paradijs creëren, een gelukkig vaderland', aldus Maduro.


De verkiezingen moeten voor 30 april worden georganiseerd, een exacte datum is nog niet vastgelegd.

Maduro is al sinds 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Afgelopen zomer installeerde de president de omstreden grondwetgevende vergadering, ondanks heel wat protest van de oppositie maar ook internationale kritiek. De vergadering nam de taken over van het door de oppositie gedomineerde parlement, waardoor Maduro zijn tegenstanders buitenspel zette.


Venezuela verkeert bovendien al maandenlang in een zware economische crisis. Het land kampt met een tekort aan levensmiddelen en de inflatie schommelde in 2017 boven de 1.000 procent.

Bij anti-regeringsprotesten kwamen vorig jaar meer dan 100 mensen om.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/De Morgen/Twitter/YouTube)

Etnel (NPS) kraakt harde kritische noot over busvervoer

'Voor het busvervoer is er totaal geen beleid in dit land'

'We merken dat openbaar vervoer super slecht is, de bussen zijn niet om aan te zien, op sommige routes rijdt slechts één bus'


De onaangename taferelen binnen het particulier vervoer zijn inmiddels voor niemand een geheim, zo bericht het Dagblad Suriname vandaag, zaterdag 3 februari 2018. De bushouders hebben namelijk openhartig gesproken over de vele chaotische situaties die zij dagelijks moeten meemaken, zonder dat de autoriteiten duurzaam ingrijpen. De late uitbetalingen van de brandstofcompensatie, uitblijven van een tariefaanpassing, exorbitante verhoging van de dieselprijs, illegale bussen op de trajecten, devaluatie, onderhoud van de bussen en het niet naleven van de routebeschrijvingen, zijn slechts enkele voorbeelden van de knelpunten van de bushouders. 

Volksvertegenwoordigster Patricia Etnel (NPS) betreurt het, dat de autoriteiten zich hiervan niets aantrekken, ondanks dat velen afhankelijk zijn van het busvervoer. 'Voor het busvervoer is er totaal geen beleid in dit land', concludeert Etnel.

Zowel bij het particulier als openbaar vervoer zijn de omstandigheden deplorabel. Volgens Etnel scoort Suriname het laagst binnen het Caribisch gebied voor wat betreft het busvervoer. 'We merken dat het openbaar vervoer super slecht is; de bussen zijn niet om aan te zien. Op sommige routes rijdt er slechts één bus, terwijl er zoveel mensen in zo een buurt wonen.'

De parlementariër is van mening, dat het corruptieschandaal van de regeerperiode Bouterse-I en -II dusdanig extreem is, dat er niet geïnvesteerd kan worden in het land. Etnel brengt in herinnering dat in de jaren ’90 ten tijde van de regering Wijdenbosch er eveneens sprake was van zware perioden voor de bushouders. 'Het was een groot probleem en dezelfde tijd komt nu weer terug.' 

Etnel stelt dat er tijdens de regeerperiode van Venetiaan een aanvang was gemaakt om de ordening van deze sector te realiseren door te onderhandelen met een Nederlands vervoersbedrijf (Connexxion). 'Echter heeft de huidige regering dit plan niet voortgezet. Zodoende is men meer van de particuliere lijnbussen gebruik gaan maken, aangezien het goed vertegenwoordigd is op de diverse trajecten. Maar, door de precaire situatie, welke gecreëerd is door Bouterse en zijn team, merken we ook dat de particuliere lijnbushouders veel te verduren hebben.'

Geruchten doen weleens de ronde dat de brandstofcompensatie opgeheven zal worden. De volksvertegenwoordigster drukt op het hart, dat dit nimmer mag gebeuren. 'We moeten niet vergeten dat de mofinawangs afhankelijk zijn van het busvervoer. De bushouders zorgen ervoor dat de alleenstaande moeders, die vaak laat van het werk komen, vervoerd worden naar hun huis.' Het subsidiëren van deze sector is daardoor een must.

Er zijn vaak meningsverschillen tussen het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Bushouders en de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO). Echter is het opmerkelijk, dat de autoriteiten aan beide groepen weinig aandacht besteden. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft duidelijk kenbaar gemaakt, dat hij uitsluitend met de PLO onderhandelt. Desalniettemin is een transformatie van deze sector uitgebleven.

'De houding van de regering ten opzichte van de particuliere lijnbushouders is totaal verkeerd. Je dient op één of andere manier ervoor te zorgen dat er rust is binnen deze organisaties.' Indien de regering niet in staat is om met de verschillende groepen te dealen, beveelt Etnel aan om een afzonderlijke onderhandelingscommissie in het leven te roepen. 'Een luisterend oor naar partijen toe is heel belangrijk om problemen op te lossen. Momenteel is er totaal geen sprake van ordening.' De particuliere lijnbushouders zijn daardoor genoodzaakt om hun boontjes zelf te doppen.

Jongen (12) misbruikt zijn 2-jarig nichtje...

Verdachte is een zoon van de broer van de moeder van slachtoffertje


Het Dagblad Suriname bericht zaterdag 3 februari 2018, dat de politie van Paramaribo donderdag een melding binnen kreeg van een geval van seksueel misbruik door een 12-jarige jongen van zijn 2-jarig nichtje....

Uit het politieonderzoek blijkt, dat de moeder haar dochtertje hoorde huilen en begaf zich naar haar toe. Het meisje vertelde, dat zij pijn had aan haar geslachtsdeel. Op de vraag van de moeder, antwoordde het meisje dat haar neef haar had gepijnigd.

De moeder onderzocht haar dochter en zag roodheid bij de vagina. Ze schakelde meteen de politie in. De verdachte is een zoon van de broer van de moeder, die daar woonachtig is.

De politie van Paramaribo heeft de aangifte ter zake opgenomen en het kind verwezen naar een arts. Het verdere onderzoek is overgedragen aan het jeugddetentiecentrum Opa Doeli.

Cleon Gonsalves Jardin da Ponte (PALU) is gestopt met leguanen fokboerderij

Project was vanaf start gedoemd te mislukken door vooral gebrek overheidssteun

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)

Parlementariër en ondernemer Cleon Gonsalves Jardin da Ponte (PALU) zegt zaterdag 3 februari 2018 in het Dagblad Suriname, zich terug te trekken uit het leguanenproject, dat ongeveer zes 6 jaren geleden opgezet zou worden. Hij zou niet met dit project zijn doorgegaan vanwege alle tegenwerking die dit project heeft gehad. Negatieve opmerkingen werden zelfs door de samenleving in Coronie geuit. Meer nog lag het grootste probleem bij het opstarten van dit bedrijf in het financieel gedeelte. 

'We hebben toentertijd de districtscommissaris Harold Sijlbing gesproken, die de motor was achter het project. LBB was tevens bezig de mensen vergunningen te verstrekken en ik ben een van de mensen geweest die een vergunning had gekregen om een leguanenkwekerij op te starten. Mensen in Brokopondo hadden bijvoorbeeld een vergunning om pingo’s te kweken. Het ging vooral om beschermde dieren waarop veel jacht werd gedaan, waardoor deze dierensoorten verloren dreigden te gaan. Het ging toen dus om kaaimannen, pingo’s en leguanen. Ik zou mij in dit kader focussen op het kweken van leguanen', zegt de parlementariër.

In Coronie kon men op elk erf leguanen tegenkomen. De leguaan, ook bekend als de boomkip, werd vooral gezocht voor de consumptie. In landen als Frans-Guyana wordt dit vlees gerekend tot een delicatesse en wordt ook gegeten door diverse bevolkingsgroepen en groepen die uit andere landen komen. Er was dus genoeg potentie voor deze markt. Alles was reeds op zijn plaats De parlementariër had reeds alles op zijn plaats.

'Ik had al schelpzand ingevoerd dat gebruikt zou worden voor het broeden van eieren, de vegetatie had ik ook al, die bestond uit noni bladeren omdat ze dat eten.'

De kwekerij zou in het noorden van Coronie komen waar er klei is. Dit zou ervoor zorgen dat het niet mogelijk zou zijn te ontsnappen middels het graven. De stressfactor voor het kweken van leguanen is het feit dat ze kunnen ontsnappen. 'Je moet dat ding dus hermetisch goed dicht maken. Vandaar dat er een investering nodig was van Srd 20.000 voor het opzetten van de schutting. Dit ging gepaard met heel veel geld, omdat je iets als gladde platen moet kopen en het ging om een oppervlakte van 6.000 vierkante meter. Nu zal deze blijkbaar twee keer duurder zijn. Dit project was een droom van mij', zegt de parlementariër.

'Niet dat je van zo'n investering slapend rijk zou kunnen worden, maar dat er zo een onderneming kon komen in Coronie waar er geen enkele bedrijvigheid te bekennen is, zou een goede zaak zijn. Geen enkele sector heeft nog door kunnen breken in Coronie, alles ligt lam.'

Jardin da Ponte zegt echter gedemotiveerd te zijn om dit project weer op te starten. Nu ziet de parlementariër meer hoop in de kokossector. 'Men praat over het maken van de olie van kokos tot een medicinaal product. Ik dacht hierover en heb nu geld daarin gestopt. Ik ben nu dus met een mixproject bezig, te weten kokos en zuurzak. Ik hoop hiermee te bewerkstelligen dat er toch een bedrijf komt in Coronie en zo meer bekendheid brengt voor het district.'

District Nickerie heeft na negen jaar een nieuw slachthuis

(Bron foto: NII)
Met komst nieuwe slachthuis kan meer vee geslacht en geleverd worden aan slagerijen


In het district Nickerie, aan de Van Idsingaweg, heeft woensdag 31 januari 2018 door minister Soeresh Algoe van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), districtscommissaris van Nickerie Wedprekash Joeloemsingh, en Hoofd Sectie Veeteelt Regio West Faizel Wilnisde, de opening van het Openbare Slachthuis Nickerie plaatsgevonden, zo meldt vandaag, zaterdag 3 februari 2018, pas het Nationaal Informatie 'Instituut' (NII).

Het ruim 60-jaar oude slachthuis in het district verkeerd al geruime tijd in deplorabele staat. Bij enorme hoge watervloed staat het slachthuis onderwater. Jaarlijks worden 1.000 stuks grootvee uit Nickerie naar Paramaribo gebracht voor slachting. Dat is ruim een derde deel van wat er jaarlijks wordt geslacht in Suriname.

Met de komst van het nieuwe slachthuis kan meer vee geslacht en geleverd worden aan de slagerijen. Het idee voor de bouw van een nieuw slachthuis ontstond in 2008. De bouwwerkzaamheden zijn het jaar daarop van start gegaan. Het nieuwe slachthuis bestaat uit twee gebouwen, een ruimte voor het slachten van koeien en kleine vee en de andere ruimte voor uitsluitend varkens. Drie keer in de week (maandag, woensdag en vrijdag) wordt vee geslacht.

Slachtrijp vee wordt van veehouders opgekocht door opkopers, die vervolgens aan de hand van de behoefte van de slagerijen het vee laat slachten in het abattoir. Voor het proces van slachting plaatsvindt, wordt het vee eerst gekeurd door de vleeskeuringsmeester. Na de slachting worden de karkassen en organen van de koe gekeurd. Het vlees kan nu na het slachten, direct koel worden opgeslagen, het nieuwe slachthuis is voorzien van koelruimtes. Hierna wordt het vlees vervoerd naar de plaats van bestemming.

Voorheen, bij het oude abattoir, werd het vlees direct in een koelvrachtwagen gedaan en verder getransporteerd.

Voor mensen van Nickerie, Coronie en Saramacca (grenzende aan Coronie), biedt het nieuwe slachthuis een besparing op transportkosten. De volgende stappen zijn om de goed werkende middelen/machines over te brengen naar het nieuwe slachthuis en het certificeringsproces.

Suriname beschikt nu over drie slachthuizen: Sure Beef NV, Varross NV en Openbare Slachthuis Nickerie. Ook is er een slachtplaats M. Jahangier & Zonen. Behalve het nieuwste slachthuis, is de rest in Paramaribo gevestigd.

Benzine-opslagplaats tevens supermarkt te Snesi Kondre afgebrand

Mannen van de supermarkt trachtten benzine in grote vaten over te zetten in twee grote opslagtanks


De recherche van het Korps Politie Suriname Regio Oost onderzoekt de brand die donderdag een benzine-opslagplaats tevens supermarkt te Snesi Kondre in het district Sipaliwini in de as heeft gelegd. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, aldus de Ware Tijd zaterdag 3 februari 2018.

(Bron foto's: Facebook)
Volgens de politie probeerden mannen van de supermarkt benzine die zij in grote vaten hadden gekocht, over te zetten in twee grote opslagtanks.

Door tot nog toe onbekende redenen heeft een van de tanks vlam gevat tijdens het overzetten.

Er ontstond een enorme ontploffing waarna de opslagtanks, twee voertuigen, een aantal gascilinders en de supermarkt geheel afbrandden.

De mannen konden zich tijdig in veiligheid stellen.

 De politie werd op de hoogte gesteld waarna een onderzoeksteam het onderzoek startte.

Caprino Alendy trekt zich terug als kandidaat voorzitter BEP

Alendy maakt plaats voor oud-Assembleelid Asabina

'Huidig voorzitter Waterberg biedt geen positieve perspectieven voor de partij'


De Ware Tijd meldt vanmiddag, zaterdag 3 februari 2018, dat Caprino Alendy, die zich ook kandidaat had gesteld voor de bestuursverkiezingen van de BEP, zich heeft teruggetrokken. De verkiezingen vinden vandaag plaats in het BEP-centrum aan de Nieuwweergevondenweg.

Alendy geeft 'het voordeel van de twijfel' aan Ronny Asabina die zich ook kandidaat heeft gesteld. Hij zegt, dat hij pas vandaag erachter is gekomen, dat Asabina formeel meedingt naar deze functie, omdat de algemene ledenvergadering Asabina nu toestemming daartoe heeft gegeven. Alendy wist aanvankelijk niet dat Asabina er serieus voor zou gaan.

'Ik heb met hem gezeten in het bestuur. Ik heb hem meegemaakt als Assembleelid en maak hem nog steeds mee als lid van de Staatsraad. Dus ik kan inschatten wat de waarde van hem is als lid van de BEP.'

Alendy, die de partij ruim 25 jaar heeft geleid, vindt het een noodzaak om zich terug te trekken, omdat hij de ruimte wil bieden aan een jongere persoon als Asabina. Er zijn nu twee kandidaat-voorzitters: Asabina en de huidige voorzitter Celsius Waterberg die weer een gooi doet naar de functie. Alendy blijft bij zijn standpunt, dat Waterberg 'geen positieve perspectieven' biedt voor de partij.

Het Dagblad Suriname schrijft onder andere: 
De BEP zit momenteel samen met de Nationale Democratische Partij (NDP) en de twee overgelopen Pertjajah Luhur (PL) parlementariërs, Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan, in de coalitie en heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) onder zijn beheer.

Alendy benadrukt dat niemand binnen de partij enig zicht heeft op wat Waterberg, Rudolf Zeeman en RO-minister Edgar Dikan binnen deze coalitiesamenwerking doen, waardoor in dit stadium het ook heel moeilijk is om een evaluatie te maken over het al dan niet voortzetten van voornoemde samenwerking. Volgens hem is de communicatie met het huidig bestuur bijzonder slecht.

'Het kan zijn dat zij bepaalde mensen informeren, maar het grote publiek binnen de BEP wordt zo slecht geïnformeerd, waardoor het beleid van de partij helemaal niet uitgedragen wordt. Ik weet ook niet wat er daar gebeurt', stelt hij.

LVV hoopt met CARDI kokossector nieuw leven in te blazen

'Ministerie van RO zal bijdrage leveren om in binnenland de kokosteelt te helpen ontwikkelen'

Zoveelste poging om de kokosnoot en zijn producten te maken tot belangrijk (export)producten


Suriname kan veel voordelen halen uit de kokosindustrie. Deze sector biedt ons land exportmogelijkheden wat positief zal werken op de economie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is met het Caribbean Agriculture Research and Development Institute, CARDI - gevestigd op Trinidad & Tobago -, bezig de kokosteelt de nodige boost te geven. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut (NII) vrijdag 2 februari 2018.

Sjaak Khodabaks, 'national focal point' voor Suriname als het gaat om het ontwikkelen van de kokosteelt, zei tijdens een persconferentie dat de afgelopen periode in alle districten waar kokos een rol speelt een 'nursery is' opgezet. Dit is nodig om de aanplant met goed plantmateriaal uit te breiden. De kokosteelt was een poos verwaarloosd. Nu wordt getracht samen met alle stakeholders daarin verandering te brengen.

Het ministerie van LVV heeft in alle ressorten de voorlichters getraind, zodat mensen onder meer weten hoe ze plantmateriaal kunnen aanmaken. 'Ook het ministerie van Regionale Ontwikkeling zal een bijdrage leveren om in het binnenland de kokosteelt te helpen ontwikkelen', zei Khodabaks. Het is volgens hem van belang, dat de gemeenschap weet dat alles van de kokosnoot gebruikt wordt. Van deze vrucht zijn het bekende kokoswater en olie de populaire producten. Met het afval kan ook veel mee gedaan worden.

Er was een delegatie van CARDI in Suriname die met alle belangrijke partners heeft gesproken over de mogelijkheden van de kokosteelt en om het verloop van het regionaal kokosproject 'Coconut Industry Development for the Caribbean' te controleren .

Een informatieve bijeenkomst werd dinsdag 30 januari gehouden inzake de diensten en doelen van CARDI. In de tweede fase zal worden gewerkt aan het faciliteren van de belanghebbenden binnen de kokoskwekerijen middels fondsen en/of leningen. Verder zal niet slechts gewerkt worden aan het eindresultaat van de kokosnoot in de vorm van bijvoorbeeld kokoswater en kokosolie, maar ook mogelijkheden voor het verwerken van het kokosafval zullen op tafel gelegd worden.

Volgens Maurice Wilson, regional coordinator van CARDI, heeft de kokosindustrie jaren geleden moeilijke tijden gekend. Kokosolie was het voornaamste product waarop de sector leunde. Door de soya- en palmoliedoctrine ging deze industrie achteruit. Echter, heeft kokos de afgelopen jaren zijn voordelen bewezen wat de vraag ernaar ook heeft doen toenemen.

Aan het project ’Coconut Industry Development for the Caribbean' dat in 2014 van start ging, participeren 11 landen, waaronder Suriname. De financiering is mogelijk gemaakt door de EU/ACP.

'Labiaplasty' populair onder vrouwen in Brazilië die streven naar fysieke perfectie

'De operatie veranderde mijn privédelen van een 'bloemkool' in iets dat meer lijkt op een ontluikende roos'In Brazilië, een land dat bekend staat om zijn obsessie voor het mooie lichaam, kiezen vrouwen steeds vaker voor een operatie gericht op het verbeteren van het uiterlijk van hun geslachtsorganen, waardoor een debat is ontstaan over seksuele empowerment en de drang naar fysieke perfectie. 

Plastische chirurgen in de grootste economie van Latijns-Amerika, bekend van de baanbrekende Braziliaanse zogenoemde Butt Lift die vet van andere delen van het lichaam naar de billen overbrengt, hebben een enorme piek gezien in de vraag naar 'labiaplasty', een operatie die de schaamlippen versmalt of opvult. Het aantal vrouwen in Brazilië met een dergelijke operatie steeg met 80 procent tot 23.155 in 2016, het hoogste in de wereld, volgens cijfers van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Ter vergelijking, de Verenigde Staten, dat een derde meer inwoners heeft, registreerde 13.266 procedures. Vrouwen kiezen voor de operatie in record aantallen, ondanks de diepste neergang van Brazilië sinds de jaren tachtig, met een krimpende economie van meer dan 7 procent tussen 2015 en 2016.

Volgens critici is de trend een verontrustend teken van hoe pornografie het gevoel van vrouwen voor hun lichaam verschuift, zoals een culturele voorkeur voor verwijdering van het schaamhaar, en hen dwingt zich te voegen naar nieuwe manieren van genitale perfectie, gelabeld door sommigen als 'de designer-vagina'. Plastisch chirurgen stellen ondertussen, dat het een vorm van vrouwelijke empowerment is.

'Latina vrouwen leven in een machocultuur: hij is degene die regeert op kantoor, thuis, in het seksleven. Nu als vrouw ... leiden we thuis en op werk en we willen leiding geven in ons seksleven', zei Lina Triana, een Colombiaanse plastisch chirurg die de procedure uitvoert, en erover heeft geschreven en doceert. 'Zelfs in een slechte economie is dit iets dat we nodig hebben.'

Labiaplasty is ontstaan ​​in de jaren 1970 met reconstructieve chirurgie om overtollig weefsel te verwijderen uit kleine schaamlippen, die pijn kunnen veroorzaken tijdens geslachtsgemeenschap en fysieke activiteit, zei Triana. De technieken zijn echter verbeterd en de vraag steeg wereldwijd van 2015 tot 2016 met 45 procent, waardoor het volgens ISAPS de snelstgroeiende cosmetische chirurgie is.

De populariteit van genitale procedures werd gestimuleerd door beroemdheden, waaronder de Amerikaanse tv-persoonlijkheid Khloe Kardashian, die zei dat laseren om de vagina strakker te maken een hot topic van gesprek was voor haar zussen Kim en Kourtney na de bevalling.

Darlane Andrade, professor in genderstudies aan de Federale Universiteit van Bahia, zei dat vrouwen in Brazilië met steeds meer geseksualiseerde idealen van schoonheid worden geconfronteerd die via pornografie worden overgedragen, in combinatie met een unieke Braziliaanse wil om fysiek perfect te zijn. 'Het is de cultuur van de Braziliaanse vrouw die geseksualiseerd is, dat ze een lichaam en geslachtsdelen moet hebben die seksueel aantrekkelijk zijn', zei Andrade, die sceptisch uitte, dat de populariteit van de procedure te danken is aan de groeiende vrouwelijke bevrijding. Als de vrouw probeert een man te behagen, vroeg Andrade: 'Wat voor soort empowerment is dat?'

Reality TV ster Fernanda, een 33-jarige tandarts in Sao Paulo, werd in juli samen met haar tweelingzus Bruna geopereerd. Ze zei dat ze zich zelfbewust had gevoeld over het uiterlijk van haar schaamlippen als een alleenstaande vrouw en was opgelucht toen ze vier jaar geleden ging trouwen, maar toen, ongeveer een jaar geleden, maakte haar man een opmerking die haar ertoe bracht zich te laten opereren. 'Mijn man zei: 'Wow, het ziet eruit als een hangende zak ... ik heb nog nooit zoiets gezien' ', zei Fernanda, die vroeg haar achternaam niet te vermelden. 'Ik zou in de spiegel kijken en denken: 'Het ziet er echt uit als een zak.' Ze zei dat de procedure minder dan een uur duurde, minimale pijn veroorzaakte, en ze is tevreden met het resultaat.

Fernanda hoorde voor het eerst van de operatie van de Braziliaanse reality-tv-ster Geisy Arruda, die in een interview in 2012 zei, dat het haar privé-delen veranderde van een 'bloemkool' in iets dat meer lijkt op een ontluikende roos.


Sergio Almeida, een professor economie aan de universiteit van Sao Paulo, zei dat de stijging van de vraag, ondanks de recessie, gedeeltelijk kan komen doordat Braziliaanse vrouwen die anders de procedure in de Verenigde Staten zouden hebben ondergaan, een populaire bestemming voor cosmetische chirurgie, geld besparen door het thuis te laten doen. Hoewel de procedure - waarvoor sommige artsen waarschuwen, dat ze littekens of infecties kunnen veroorzaken - ongeveer 6.000 tot 12.000 reais ($ 1.900 tot $ 3.800) kost in Brazilië, schommelen de Amerikaanse schattingen van $ 2.600 tot $ 7200.

Een andere mogelijke verklaring, zei Almeida, is dat cosmetische chirurgie zo belangrijk is voor consumenten, dat ze bereid zijn andere luxe op te offeren om die te kunnen betalen. De vraag naar plastische chirurgie in Brazilië steeg in 2016 met 18 procent, terwijl de rijkste klasse zijn reële inkomen het hardst zag lijden, aldus adviesbureau Tendencias.

Bruna, de zus van Fernanda die als federale belastingambtenaar in Sao Paulo werkt, is het daar mee eens. 'Zelfs in tijden van crisis stoppen mensen, vooral vrouwen, niet om voor esthetiek te zorgen', zei ze. 'Je bezuinigt juist om dit soort dingen te kunnen doen.'

(Suriname Mirror/TeleSUR/YouTube/Reuters/Times of India/AFP/The Daily Mail)

10-Jarige toerist vindt ongeveer 90 miljoen jaar oud fossiel van vis in Colombia

Fossiel ontdekt in plavuizen vloer van het Klooster van La Candelaria bij de stad Raquira BoyacaPaleontologen hebben een nog nooit eerder ontdekte vissoort in Colombia gevonden met de hulp van een tienjarige nieuwsgierige toerist. Het fossiel, Candelarhynchus padillai, is ongeveer 90 miljoen jaar oud en heeft geen moderne familieleden, zei Oksana Vernygora van de Universiteit van Alberta in Canada. 

'Een kind liep tijdens een rondleiding het Klooster van La Candelaria in toen hij de vorm van een vis in plavuizen op de grond zag', zei Javier Luque, co-auteur van de studie gepubliceerd in de Journal of Systematic Palaeontology. 'Hij nam een ​​foto en liet hem een ​​paar dagen later zien aan het personeel van het Centro de Investigaciones Paleontologicas, een lokaal museum met wie we samenwerken om fossiele vondsten uit de regio te beschermen en te bestuderen', zei Luque.


Het personeel in het centrum herkende het beeld meteen als een fossiele vis, aldus onderzoekers.

Alison Murray, professor aan de Universiteit van Alberta, sloot zich aan bij haar collega's in het Zuid-Amerikaanse land om de stappen te volgen van de jonge toerist, die toen 10 jaar oud was, in de buurt van de stad Raquira Boyaca.

Het team vond een bijna perfect, intact fossiel van een oude vis. Het was de eerste fossiele 'hagedisvis' uit het Krijt tijdperk ooit gevonden in Colombia en tropisch Zuid-Amerika, aldus onderzoekers.

'Het is zeldzaam om zo'n compleet fossiel van een vis te vinden vanaf dit moment in het Krijt. Diepwatervissen zijn moeilijk te vinden, net als die uit omgevingen met snelstromend water', zei Vernygora. 'Maar, wat me het meest verbaast, is dat het na twee jaar op een loopbrug nog steeds intact was. Het is geweldig', zei Vernygora.

De ontdekking draagt ​​bij aan de groeiende en belangrijke hoeveelheid literatuur over het fossielenbestand in de tropen.

(Suriname Mirror/CTV News/Tech Times)

Echtpaar treft krioelende maden aan in cheeseburger bij Burger King in Brasilia, Brazilië

'Ik ga de verpakking en merknaam filmen om te laten zien dat dit is gekocht bij Burger King'


Een echtpaar heeft Burger King in Brasilia, Brazilië, ervan beschuldigd hen eten te serveren met krioelende maden er in, hoewel managers beweerden dat de lunch grondig was gekookt in de grills. In een video, die het paar heeft geschoten, zijn tientallen larven te zien in de snack die blijkbaar zondag werd verkocht in het Burger King-restaurant.

Edmagno Silva Maguinho, die de video online plaatste, zei dat hij uit was met zijn vrouw toen ze besloten om twee cheeseburgers te kopen. Maguinho beweert, dat toen hij zijn sandwich at, stukjes vreemd smaakten en dat hij iets voelde bewegen in zijn mond. Hij zei dat hij wat in zijn mond zat uitspuugde om te zien wat hij at.

Tot zijn afschuw ontdekte hij, dat zijn maaltijd vergeven was van larven, zei hij. Een brok van het gekauwd en uitgespuugd voedsel werd op het dienblad gelegd terwijl de camera het bewijsmateriaal filmde. Terwijl het diner het weerzinwekkende eten bevat, met levende maden, zegt zijn vrouw: 'Ik ga de verpakking en merknaam filmen om te laten zien dat dit is gekocht bij Burger King.'


De klanten zeggen dat ze onmiddellijk een klacht bij de Burger King-manager hebben ingediend, maar vanwege werkverplichtingen konden ze dinsdag een formele klacht indienen bij gezondheidsinspecteurs van de overheid. Een woordvoerder van het federale district zei: 'We hebben de klacht over de zaak ontvangen en op dezelfde dag het restaurant bezocht.'

Het restaurant, een franchise van Emperor Alvim Alimentos de Alimentos, gevestigd in het noorden van de Braziliaanse hoofdstad, was gedurende het onderzoek enkele uren gesloten.

Het werd heropend met de goedkeuring van de inspecteurs nadat er geen 'onregelmatigheden' werden gevonden.

In een verklaring zei de franchisenemer: 'Gezondheidstechnici hebben een inspectie in de eenheid uitgevoerd en het rapport bevestigde, dat het restaurant geschikt is voor alle hygiënische en sanitaire omstandigheden, en voldoet volledig aan de gezondheidswetgeving.'

Burger King heeft ook een verklaring uitgegeven, dat zij op de hoogte was van de zaak en dat zij een eigen onderzoek was gestart. Het bedrijf voegde daaraan toe, dat het 'de hoogste mate van kwaliteit en conformiteit van zijn producten vereist, die vaak onderworpen is aan internationale audits.'

De officiële verklaring luidde: 'We gebruiken een gerenommeerd internationaal bedrijf dat gespecialiseerd is in voedselveiligheid om regelmatig onze vestigingen te bezoeken, en we hebben een complete en grondige inspectie van dit restaurant uitgevoerd tijdens ons laatste bezoek (december 2017). We weten van onze experts, dat ons kookproces overleving van larven voorkomt. Dit is een geïsoleerde en a-typische zaak. We nemen een internationaal onderzoeksbedrijf in de arm om te onderzoeken (de franchise) en verhelderen wat er is gebeurd.'

De video, gepost op sociale netwerken, ging viraal, en kreeg meer dan een miljoen hits binnen een paar dagen. Sommige critici vroegen zich af of het verhaal op waarheid berust en beschuldigden het paar van zelf de maden te hebben toegevoegd en proberen om 'publiciteit en geld' te krijgen.

(Suriname Mirror/The Sun/YouTube)

Consulting Partners doet aangifte van criminalisring van haar veldmedewerkers

Onbekenden posten foto's medewerkers op Facebook met tekst dat zij criminelen zijn

Medewerkers verrichten werkzaamheden voor de EBS


Consulting Partners, het bedrijf dat belast is met het digitaliseren van de componenten van de Energiebedrijven Suriname (EBS), heeft aangifte gedaan bij de afdeling Cybercrime van de politie. Dit gebeurde nadat foto’s van medewerkers die veldwerk uitvoeren voor het energiebedrijf van de Facebook pagina waren gehaald en rondgestuurd met de mededeling, dat het criminelen betreft die zijn ontvlucht uit Santo Boma. 

'Wij wachten het rapport van de politie af, zodat degene die hierachter zit wordt aangepakt', zegt technisch directeur Sharvin Anandbahadoer van het bedrijf, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 3 februari 2018.


Om de geruchten uit de wereld te helpen zal het bedrijf foto's van de veldwerkers met naam publiceren in de krant. 'Men is doelbewust bezig de jongens te bekladden.'

De anonieme actie op Facebook heeft volgens het directielid geleid tot demotivatie bij de betrokken werknemers wat duidelijk merkbaar is bij de dagelijkse meting van hun prestaties. Die zijn omlaag gegaan. 'Onze veldwerkers zijn gedemotiveerd.'

(Bron: Nationaal Informatie  Instituut )

Het bedrijf moet alle elektrische componenten, namelijk masten, trafo's en huisaansluitingen in kaart brengen. Er wordt bij elke component een GPS-connectie geplaatst. Alle gegevens zullen worden gedigitaliseerd om de dienstverlening te verbeteren.

Anandbahadoer betreurt dat men probeerthet werk te saboteren en zijn bedrijf te schaden. Consulting Partners is in 2017 gestart met dit project, dat in het derde kwartaal van dit jaar moet zijn afgerond. De directeur zegt dat er misschien meer gedaan moest worden om bekendheid te geven aan het project. Op sommige momenten hebben wantrouwige bewoners de politie op de jongens afgestuurd.

Sehos op Curaçao kondigt nieuw onderzoek aan naar werksituatie in operatiekamers

Onderzoek met name gericht op handelen van algemeen chirurg Menno Misset


Het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) heeft gisteren een nieuw onderzoek aangekondigd naar de werksituatie in de operatiekamers (OK) van het ziekenhuis, en het handelen van algemeen chirurg Menno Misset in het bijzonder. De chirurg is door de directie van het ziekenhuis met verlof gestuurd. Het gaat niet om een strafmaatregel, aldus directeur Anthon Casperson vandaag, zaterdag 3 februari 2018, in het Antilliaans Dagblad

De vrijstelling van zijn werkzaamheden zou in goed overleg met Misset zijn overeengekomen. Hoe lang de chirurg wegblijft, zal afhangen van de resultaten van het nieuwe onderzoek.

De directie zegt onafhankelijk onderzoek te willen laten uitvoeren door externe specialisten. Dit is gisterochtend voorafgaand aan een persconferentie in het ziekenhuis medegedeeld aan inspecteur-generaal Jan Huurman van de Inspectie voor de Volksgezondheid. Die heeft volgens Casperson vrede met de beslissing van het ziekenhuis.

De Inspectie voor de Volksgezondheid maakte afgelopen donderdag haar onderzoeksrapport openbaar. Als toezichthouder op de medische zorg op Curaçao heeft de inspectie, na op 18 januari kennis te hebben genomen van het dreigen met werkweigering door het OK-personeel vanwege onmin over algemeen chirurg Menno Misset, spoedberaad met de medische staf van het ziekenhuis en betrokken medische vakgroepen gelast.

Red Majestic, de grote nieuwe tanker van Curoil, nadert Curaçao

Door het schip is Curoil niet meer alleen afhankelijk van belangrijkste leverancier, Isla


De Red Majestic, de grote nieuwe tanker van Curoil, is gisteren aangekomen in het Caribisch gebied. Dat zegt directeur Yamil Lasten vandaag, zaterdag 2 februari 2018, in het Antilliaans Dagblad. Het schip ligt vier mijl ten zuiden van de kust van Aruba. 

Door het schip is Curoil niet meer alleen afhankelijk van zijn belangrijkste leverancier: raffinaderij Isla. De tanker heeft een opslagcapaciteit van 700.000 vaten, waardoor Curoil benzine, jet fuel en marine fuel voor een periode van drie maanden kan garanderen.

Waar het bedrijf tot nog toe voornamelijk afhankelijk was van de Isla - die eigen geproduceerde brandstof opslaat in eigen tanks - kan het in de toekomst ook zijn producten gaan inkopen bij andere ‘suppliers’.

De Red Majestic is gisteren voor anker gegaan voor de kust van Aruba in een ‘anchorage zone’. Curoil gebruikt deze locatie al langer om te bunkeren: schepen te voorzien van brandstof. Het schip heet overigens officieel nog Optimus. Dit weekend worden, indien nodig, de laatste aanpassingen in het contract gedaan. Als alles volgens plan verloopt, zal maandag de transactie plaatsvinden. Dan wordt ook de naamsverandering doorgevoerd en wordt de bemanning van de verkopende partij vervangen door de bemanning van Curoil.

Regering Curaçao zet fonds op ter financiering economische projecten

Minister van Financiën wil dat niet mèèr gesneden wordt in de landsbegroting


Er kan niet nog méér gesneden worden in de landsbegroting en de regering wil af van de druk die telkens bestaat om nog meer besparingsmaatregelen te nemen. Daarom heeft het kabinet het plan opgevat een fonds in het leven te roepen waarin een bedrag gespaard wordt van 1 miljard gulden om daarmee economische projecten te financieren. Dat heeft de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 2 februari 2018.

'Uiteraard zullen we proberen zo veel mogelijk te bezuinigen en te zorgen dat er meerjarig een evenwichtige begroting is. Dat is ook belangrijk voor een investeerder die vertrouwen moet hebben in het beleid, in de regering, de stabiliteit en de democratie. Maar, de rek is er nu wel uit. Bovendien is na al die jaren van het nemen van maatregelen, gebleken dat dit niet echt heeft bijgedragen aan een grote economische groei', aldus de bewindsman.

Wat betreft het fonds legt Gijsbertha uit, dat er uiteraard eerst een goed plan op tafel moet komen, waarin ook duidelijk wordt dat Curaçao zelf zal bijdragen aan het fonds; maar daarna is het de bedoeling om op regeringsniveau als gelijkwaardige partners binnen het Koninkrijk met het kabinet-Rutte om tafel te zitten om het plan te bespreken en vorm te geven.

8.000 Bibliotheekboeken vanuit Zeeland op reis naar Suriname

Boeken worden verdeeld over 10 basisscholen in en rond Nieuw Aurora

Verschillende Zeeuwse basisscholen zamelen geld in voor zonnepanelen


Toen Pim van Kampen uit Middelburg tijdens een vakantie in Suriname kennis maakte met het kleine dorpje Nieuw Aurora, besloot hij de kinderen daar te helpen. Hij richtte de Stichting Kinderen van Nieuw Aurora op en zamelt speelgoed en schoolspullen in die hij aan hen opstuurt. Half februari gaat er een grote container die kant op, gevuld met 8000 Nederlandse boeken, aldus Omroep Zeeland vandaag, zaterdag 3 februari 2018.

Op de scholen in en rond Nieuw Aurora wordt onderwijs gegeven in de Nederlandse taal. De boeken worden verdeeld over 10 basisscholen. 'Het zijn kinderboeken, stripboeken en boeken voor wat oudere jeugd. Ze komen van de bibliotheek in Oost-Souburg en Vlissingen', vertelt Van Kampen. De boekenkasten om ze in te zetten ontbreken nog, dus daar wordt ook druk geld voor ingezameld. Een timmerman uit het dorp kan ze dan maken.

'De mensen hebben helemaal niets in Nieuw Aurora. En ik weet als bestuurder in het onderwijs hoeveel wij wegdoen aan meubilair, aan kinderspeelgoed en noem maar op, dus wilde ik daar iets mee doen.' In het dorp werd aanvankelijk wel getwijfeld aan zijn belofte.


Van Kampen maakte zijn woorden waar en vult nu al de tweede container voor het Surinaamse dorp. En daar blijft het niet bij, want hij wil het onderwijs nog meer verbeteren.

'Op dit moment hebben de mensen maar vijf dagen per maand elektriciteit en meestal alleen in de avonduren. Daar heb je als basisschool niets aan.' Dus wordt er nu door verschillende Zeeuwse basisscholen geld ingezameld voor zonnepanelen.

Het enthousiasme van Van Kampen werkt aanstekelijk want hij krijgt veel hulp van mensen, instellingen en organisaties. Zoals Wilde Ganzen, een organisatie die kleinschalige projecten steunt die helpen om armoede te bestrijden. 'Van elke 10.000 euro die wij opbrengen, leggen zij 5.000 euro bij. Maar, er is altijd meer nodig, dus mensen die willen helpen, zijn van harte welkom.'

Leiding Canawaima voelt zich gedwarsboomd door de door oud-terminalmanager gewonnen rechtszaak

Rechter heeft beslag laten leggen op de twee rekeningen van het bedrijf

Bedrijf overweegt geld te lenen om salarissen personeel uit te kunnen betalen


'De voortgang van een bedrijf wordt gewoon verstoord omwille van één persoon. Dit vind ik absurd', zegt Marlon Schoonhoven, president-commissaris van de Canawaima Management Company, vandaag, zaterdag 3 februari 2018, in de Ware Tijd.  Deze veerdienst vaart tussen Suriname en Guyana. 

De ex-terminalmanager van het bedrijf, Cynthia Enser, die vorig jaar op non-actief werd gesteld vanwege vermeende financiële malversaties, heeft onlangs met succes via de rechter kunnen afdwingen dat de onderneming geld waar ze nog recht op meent te hebben, aan haar uitkeert. De rechter heeft onmiddellijk beslag laten leggen op de twee rekeningen van het bedrijf, waardoor het geen toegang heeft tot zijn geld. Het gevolg hiervan is dat het personeel niet uitbetaald kan worden.

Schoonhoven betreurt het dat de werknemers 'buiten de schuld van de directie om' op hun geld moeten wachten. 'Wij hebben hen intussen uitgelegd dat wij de uitspraak van de rechter moeten respecteren. Wij hebben voldoende geld, maar helaas hebben wij geen toegang tot onze rekeningen.' Op de ene rekening staat ongeveer 37.000 Amerikaanse dollar en op de andere 'een paar ton' Srd's.

Enser krijgt haar salaris normaal uitbetaald, maar ze zegt niet het rechtmatige bedrag uitgekeerd te krijgen. Zij zou naar verluidt nog 11.000 Amerikaanse dollar tegoed hebben bij het bedrijf, maar de vordering op basis van de uitspraak van de rechter spreekt van 15.000 dollar. Echter, volgens de president-commissaris, heeft Enser 'helemaal niets' tegoed bij het bedrijf. 'Mevrouw Enser heeft zichzelf naar onze mening teveel salaris toegeëigend', zegt hij over de periode toen ze nog actief in functie was.

De Raad van Commissarissen heeft op basis hiervan gemeend om op zijn beurt een Kort Geding aanhangig te maken. De zaak staat voor 6 februari op de rol.

Het bedrijf is intussen samen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie op zoek gegaan naar een manier om de werknemers spoedig uit te betalen. Schoonhoven zegt dat er waarschijnlijk geen andere uitweg is dan om geld te lenen. Hij wil niet te hard van stapel lopen hierover, maar streeft ernaar dat de werknemers maandag al over hun salaris kunnen beschikken.

Suriname wil witwassen van crimineel verkregen gelden aanpakken

'Het land zal geen zwakke schakel zijn in keten internationale inspanningen om witwassen te bestrijden'Suriname zal alle maatregelen treffen om witwassen van crimineel verkregen geld aan te pakken. Daarbij is de steun van andere landen en organisaties onontbeerlijk. Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën donderdag bij de opening van de ‘Anti-Money Laundering Stakeholders’ Conference and National Risk Assessment’ die in samenwerking met de Amerikaanse ambassade, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland werd gehouden, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 3 februari 2018.

'Het land zal geen zwakke schakel zijn in de keten van internationale inspanningen om witwassen te bestrijden en we zullen de beste methoden toepassen voor een robuust systeem van anti-witwassen en het tegengaan van de financiering van terrorisme', aldus de minister.


Bryan Marcus, zaakgelastigde van de Verenigde Staten, benadrukte in zijn toespraak het belang van samenwerking door overheden om de dreiging van witwassen aan te pakken. 'Bestrijding van witwassen en de wereldwijde financiering van terrorisme is een voortdurende inspanning. Dit vereist samenwerking, expertise en doorzettingsvermogen', aldus Marcus.

Behalve dat witwassen een mondiaal vraagstuk is, heeft het ook op nationaal niveau negatieve effecten in landen, zei de minister. 'Het houdt ook rechtstreeks verband met lokale misdrijven tegen personen of bezittingen. We willen niet dat dit vreedzame land wordt bedreigd door een gruwelijk georganiseerde misdaad die verband houdt met internationale witwasactiviteiten.'

Hoefdraad zei ook, dat niets nagelaten moet worden om witwassen tegen te gaan. 'Hoewel we witwassen nooit wereldwijd zullen uitroeien, moeten we ernaar streven zoveel mogelijk de winstgevendheid van criminele activiteiten elimineren. Criminelen moeten geen toegang hebben tot het financiële systeem en waar ze proberen de formele economie te infiltreren, moeten we hun illegale winsten afpakken. Het is de uitdaging voor ons in de formele economie om een systeem te bouwen dat crimineel gebruik van ons financiële systeem opspoort en ontmoedigt.'

Breeveld (DOE): 'Overheid kan de voorwaarden tot een waardige begrafenis verbeteren'


Assembleelid wil spoedige realisering speciale kinderbegraafplaats


De afleggersvereniging Michaël sloeg alarm over de onaangename wijze waarop stoffelijke resten van personen, die een lanti beri krijgen, ten grave worden gedragen. 

Tijdens de behandeling van het Ontwikkelingsplan 2017-2020 zei ik in De Nationale Assemblee het volgende:

'Ik heb begrepen dat personen die in aanmerking komen voor een lanti-beri Srd 350 betalen. Klopt dat minister van Binnenlandse Zaken? Praktisch probleem is dat het allemaal om massaproductie gaat en de begraaflocatie is schokkend. Op de begraafplaats aan de Magenthaweg rijdend richting Zanderij, is er vlak vóór het sportveld van SV Bomastar een weggetje dat slecht begaanbaar is naar de begraafplek. Ik spreek niet over een begraafplaats vanwege de busi-busi die het geheel daar overwoekert en waar graven schots en scheef bij liggen. Er worden meerdere stoffelijke resten in een verzamelgraf te ruste gelegd. De wagen van de ingehuurde begrafenisondernemer met al de lijkjes blijft weleens in de slechte weg steken. Ik wil ook vragen of rekening gehouden wordt met de wettelijke voorschriften met betrekking tot de diepte van de graven. Rusthof aan de Jagernath Lachmonstraat is eveneens een bigi busi-busi. Deze begraafplaats, waar ook het monument van de de vliegramp staat, zorgt voor overlast voor Huize Albertine, waar kwetsbare seniore burgers wonen.' 

De minister heeft in zijn beantwoording aangegeven dit te zullen laten onderzoeken. In persoonlijke gesprekken met hem heb ik gemerkt dat hij van goede wil is. Helaas is het probleem nog niet opgelost.

Praktijk 
Wat het geheel zo mistroostig maakt is wanneer nabestaanden dit modderige pad - ongeveer 300 meter - moeten afleggen om hun geliefd levenloos geboren kindje of hun kindje dat maar enkele dagen geleefd heeft op zo een plek te moeten begraven. Dat dit gezamenlijk met geamputeerde lichaamsdelen etc. gebeurt, is financieel gezien misschien voor sommigen begrijpelijk, maar libisma fasi, disi no kan. Bij lanti beri’s gaat het om personen die de kosten van een begrafenis niet zelf kunnen betalen. De Staat komt dan in en stelt een soort basispakket beschikbaar verzorgd door een begrafenisondernemer.

Ik kan me voorstellen dat het om een zeer laag bedrag gaat, waardoor individueel begraven, commercieel gezien, niet mogelijk zou zijn. Toch kan de overheid de voorwaarden tot een waardige begrafenis verbeteren, door een goed begaanbare weg / looppad aan te leggen, de begraafplek een face lift te geven en de graven van een goed leesbaar naambord van de overledene voorzien.

' s Lands Hospitaal
Gelukkig is er wel een overheidsinstantie die voor wat haar onderdeel in het proces van overlijden tot begraven betreft, een voorbeeldrol vervult, namelijk ’s Lands Hospitaal. Gemiddeld heeft het ziekenhuis en mortuarium wekelijks 5-7 van zulke levenloze of pas geboren kindjes. Er wordt een logboek bijgehouden en aan rouwbegeleiding in samenwerking met een psycholoog gedaan. Daarnaast wordt gezorgd voor een mooi, geschaafd, gelakt en gevoerd kistje met een keurig lintje. Het afleggen is op hetzelfde niveau als bij andere overledenen. Een mooi kunstwerk met een groot geschilderde boom biedt ouders de mogelijkheid om de naam van hun geliefd kind op een blad van de boom te schrijven en op te hangen.

Daarnaast zijn 'de zonnebloemen’, een werkgroep die zorgt voor eerder genoemde professionele stervensbegeleiding aan ouders die een kind verloren hebben, initiatiefnemers van een speciale activiteit op Children’s Memorial Day op de tweede zondag in december. Ouders en familieleden die horen tot de doelgroep komen op die dag samen om een kaarsje aan te steken en zo hun kindje te gedenken en hun verdriet een plek te geven. De laatste keer werd zelfs naar de marinetrap gelopen en werden ballonnetjes opgelaten.

Dit allemaal staat in schril contrast met de afsluiting van de begrafenis van de kindjes die voor, tijdens of na de geboorte zijn heengegaan.

Kinderbegraafplaats 
Er zijn gesprekken gaande met de minister van Binnenlandse Zaken om te komen tot een speciale kinderbegraafplaats, waar de stoffelijke resten op een kindvriendelijke wijze te ruste kunnen worden gelegd. We zien graag dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt.

Zo'n plek, die natuurlijk goed onderhouden moet worden, kan een enorme steun zijn voor ouders en andere nabestaanden. Dit is geen nieuwigheid. Wie zoekmachine Google raadpleegt komt daar tal van goede voorbeelden tegen.

Actie
Ik doe een beroep op de regering, in het bijzonder de ministers van Binnenlandse Zaken en Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, om er alles aan te doen dat zo spoedig mogelijk zo een kinderbegraafplaats komt. Daarnaast vragen wij om snelle verbetering van de huidige onaangename situatie.

Carl Breeveld 
Lid van De Nationale Assemblee

Staatsolie wil voorbereid zijn op olievondst

Surinaams bedrijfsleven moet klaar gestoomd worden voor de offshore olie-industrie


Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. wil weten in hoeverre het lokale bedrijfsleven in staat is goederen en diensten te leveren voor de offshore-olie-industrie. Het bedrijf is daarvoor op 1 februari 2018 begonnen met een Industrial Baseline Study (IBS). Staatsolie maakt zich er sterk voor dat Suriname voorbereid zal zijn op een olievondst.

De offshore-olie-industrie in Suriname staat nog in de kinderschoenen. Echter hebben de recente grote olievondsten in buurland Guyana het geloof versterkt, dat de komende jaren ook in Suriname olie in zee zal worden gevonden waarmee een duurzame offshore-olie-industrie kan worden ontwikkeld.

Het Surinaamse bedrijfsleven wil graag deelnemen aan deze sector, aldus Staatsolie in een persbericht. Met de uitvoering van de IBS wil Staatsolie inzicht krijgen in het vermogen en de capaciteit van het lokale bedrijfsleven. Daarbij zal ook worden nagegaan hoeveel Surinaamse opleidings- en trainingsinstituten de benodigde scholing en vaardigheden kunnen leveren. Als onderdeel van deze studie wordt een enquête uitgevoerd onder lokale ondernemingen.

Staatsolie heeft de IBS geïnitieerd in samenspraak met de internationale bedrijven die exploratieactiviteiten ontplooien in het Surinaamse zeegebied. De internationale consultant DAI Global Inc. is aangetrokken om de studie uit te voeren. De afgelopen jaren heeft DAI vergelijkbare studies uitgevoerd in onder andere Guyana, Ghana, Tanzania, Guinee en Vietnam.

De IBS wordt in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond. De resultaten van de IBS moeten de Surinaamse regering, het lokale bedrijfsleven en technische en beroepsopleidingsorganisaties helpen beslissen waarop te focussen, willen zij optimaal de kansen benutten die de Surinaamse offshore-olie-industrie zal bieden. Dit zal ertoe leiden dat bij een mogelijke olievondst duurzame economische groei en ontwikkeling tot stand zou kunnen komen.

De IBS is één van de concrete actiepunten. In oktober 2017 is tijdens de jaarvergadering van de New Petroleum Producers Discussion Group in Paramaribo een seminar gewijd aan Suriname met als doel awareness te creëren onder belangrijke gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties voor te ontwikkelen beleid als voorbereiding op een olievondst.