zaterdag 13 juli 2013

Grootste jammerkont over plagiaat gaat zelf weer in de fout

‘Sterreporter’ van de Ware Tijd blijkt recidivistisch pleger van plagiaat

Journalist 'sloopt' buitenlandse nieuwsberichten en maakt ze tot de zijne.......

13-07-2013 COLUMN Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Diverse malen heb ik op dit blog bericht over plagiaat in Surinaamse media ofwel het niet vermelden van de bron van een artikel of foto door journalisten en webredacteuren. Ook heb ik een paar keer bericht over de grootste jammerkont en hypocriet als het gaat om plagiaat in het Surinaamse journalistieke veld, de vermeende sterreporter van de Ware Tijd, Ivan Cairo.

Cairo was in januari van dit jaar na afloop van de zogenoemde Journalistenweek van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), waarin plagiaat in de media een centraal thema was, de journalist die het luidst jammerde over plagiaat en over collega’s die bij het geheel of gedeeltelijk overnemen van (zijn) artikelen niet de bron (zijn naam of de naam van zijn krant, de Ware Tijd) vermelden. De tranen rolden bijna door zijn gejammer heen naar buiten. Hij deed zich voor als de voorbeeld-journalist, de nette, fatsoenlijke ‘mediawerker’. Maar, in de praktijk blijkt deze journalist (die ook nog eens ‘informant’ is in Suriname voor de internationale organisatie Verslaggevers zonder Grenzen) zelf om de haverklap bronnen niet te vermelden en zelfs onwaarheden te vermelden bij en in ‘zijn’ artikelen.

Cairo struint buitenlandse, regionale, Caribische, media af naar Surinaams getint nieuws en doet zijn uiterste best om dat nieuws zo goed en zo kwaad als het gaat te vertalen, maar neemt vervolgens niet de moeite en heeft niet het journalistieke fatsoen om de bron te vermelden en heeft zelfs de brutaliteit om ook nog eens onwaarheden te vermelden.

Zo berichtte hij gisteravond, vrijdag 12 juli 2013, in de onlineversie van de Ware Tijd over een ‘furieus’ Guyanees leger, dat ‘in een verklaring’ zijn ongenoegen zou hebben geuit over ‘de berichtgeving dat door vermoedelijke laksheid van haar kustwacht enkele zeepiraten zijn overgedragen aan de Surinaamse politie’.

Maar, het Guyanese leger heeft helemaal niet 'furieus gereageerd op de berichtgeving', er was immers op het moment van dit zeepiraterij incident nog geen enkele berichtgeving in Suriname over dat incident geweest. Obsession Magazine (gevestigd in Amsterdam, dat sinds maart 2012 zeven dagen in de week vierentwintig uur per dag op haar website een selectie publiceert uit het Surinaamse nieuws in Suriname, Nederland en de rest van de wereld afgewisseld met eigen artikelen), was de eerste Surinaamse nieuwswebsite die donderdag 11 juli heeft bericht over de verontwaardiging bij het Guyanese leger inzake de arrestatie van de zeepiraten. Verder is geheel onduidelijk over welke ‘verklaring’ Cairo het heeft.......:

Hieronder het artikel van Cairo in de Ware Tijd en het artikel een dag eerder van Obsession Magazine:De wijze waarop Cairo ‘zijn’ nieuws brengt heeft weinig met zuivere, eerlijke, journalistiek te maken. Deze man is een ijdeltuit die zichzelf op onverklaarbare wijze heeft weten te verheffen tot een vermeend belangrijk Surinaams journalist, maar die veel van zijn artikelen dankt aan een zekere vorm van plagiaat. Het vermelden van een bron is hem vreemd.
In alle vrijheid kan Cairo zich schuldig maken aan het welhaast wekelijks besmeuren van het journalistieke metier.
Dat kan, omdat kennelijk weinigen zich daar druk over maken.
Dat kan, omdat velen in Suriname het nieuws zonder na te denken kritiekloos absorberen.
Dat kan, omdat er een journalistenvereniging is die nog steeds weigert om de eigen sector, de eigen achterban, kritisch te bejegenen en tegen het licht te houden.

Volgens de SVJ-voorzitter, Wilfred Leeuwin, staat plagiaat gelijk aan diefstal, maar deze inteeltorganisatie verzuimt nog steeds om werkelijk tegen plagiaat en ‘dieven’ op te treden. Recidivist en letterdief Cairo is een van de journalisten/webredacteuren in Suriname die nog steeds op vrije voeten is en ongehinderd kan doorgaan met zijn plagiaatmisdrijven......

Noot:
Twee dagen later blijkt Cairo gewoon door te gaan met zijn criminele plagiaatpraktijken. De vermeend sterreporter leert het maar niet om aan bronvermelding te doen, zoals blijkt uit dit artikel in 'zijn' de Ware Tijd van maandag 15 juli 2013:Nee, hij durft te schrijven 'Naar verluidt' terwijl zijn tekst afkomstig is uit dit artikel:
http://www.kaieteurnewsonline.com/2013/07/14/health-minister-chases-media-from-guyanasuriname-signing/ Ik breng ten overvloede in herinnering dat Ivan Cairo de grootste jammerende journalist was die na de door de SVJ georganiseerde Journalistenweek in januari, waarin plagiaat centraal stond, kritiek had op journalisten/media die zich schuldig maken aan plagiaat i.c. het niet vermelden van de bron bij gehele of gedeeltelijke overname van een artikel.