zaterdag 13 juli 2019

Vissersorganisaties bespreken hun zorgen met LVV-minister Parmessar

Organisaties willen inspraak hebben in het vergunningen- beleid

Vissersorganisaties willen net als de diepzeevisserij ook in aanmerking komen voor belastingvrije brandstof


Het Visserscollectief en de National Fisher Folk Organisation (Sunfo) hebben in een gesprek met minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hun zorgpunten besproken. Mark Lall, vertegenwoordiger van Sunfo, zegt zaterdag 13 juli 2019 op Starnieuws, dat belangrijke vraagpunten waarmee de vissers zitten, aangekaart zijn op de bijeenkomst. Er komt woensdag een vervolggesprek. Maandag komen de vissers in algemene ledenvergadering bijeen, waar zij geïnformeerd worden over de bespreking en standpunten kunnen worden ingenomen. 

Overbevissing is waarover de vissers zich zorgen maken. Zij hebben benadrukt tijdens het gesprek met Parmessar, dat er al te veel vergunningen zijn uitgegeven. De organisaties willen inspraak hebben in het vergunningenbeleid. Er moeten limieten worden gesteld, waarbij controle op naleving van de voorwaarden belangrijk is. Lall zegt, dat de bewindsman meegedeeld heeft dat personeel gezocht wordt hiervoor. De vacatures zijn de deur uit voor aantrekken van controleurs en inspecteurs.

Het Vessel Monitoring Systeem dat LVV wil invoeren per 1 januari 2020 voor de vissersboten, is eveneens aan de orde geweest. Een bedrijf heeft een offerte uitgebracht, waarin het apparaat US$ 435 zal kosten en het maandelijkse abonnement US$ 30. Dit bedrag vinden de vissers te hoog, omdat ze het ook zelf moeten betalen. Afgesproken is, dat de vissers marktonderzoek doen en met voorstellen komen op basis van de voorwaarden die door LVV gesteld worden. De apparaten zullen getest worden, waarvoor er tot 10 augustus de ruimte is.

Een ander heet hangijzer is toegang tot fondsen. De Hakrinbank was tijdens het onderhoud aanwezig en heeft wat voorstellen besproken. Deze kwestie wordt verder besproken. De vissersorganisaties willen net als de diepzeevisserij ook in aanmerking komen voor belastingvrije brandstof. De bevolkingsvissers ervaren oneigenlijke concurrentie, omdat zij duurder uitkomen per kilo vis. De vissersorganisatie hebben aangegeven, dat de lijn doorgetrokken moet worden. Of iedereen mag belastingvrije brandstof kopen, of deze moet worden afgeschaft voor de diepzee vissers.

De organisaties hebben onder de aandacht van de minister gebracht dat er een betere bescherming zou komen voor de vissers op zee. Dit was afgesproken toen het drama zich voltrok op zee waarbij vissers het leven hebben gelaten. Parmessar heeft beloofd dat de draad weer opgepakt wordt. Hij zal in contact treden met zijn collega's van Justitie & Politie, Defensie en Binnenlandse Zaken.

Lall zegt dat het gesprek constructief was. Er zijn goede afspraken gemaakt en woensdag is de volgende bijeenkomst gepland.

CBvS biedt beleggingsalternatieven aan financiële instellingenOpnamestop St. Vincentius Ziekenhuis is opgeheven

Bemiddelingsraad doet beroep op partijen door te gaan met onderhandelen


De bond bij St. Vincentius Ziekenhuis heeft haar actie opgeschort. Directie en vakbond zijn gisteravond voor de Bemiddelingsraad voor geheel Suriname verschenen. De afgekondigde opnamestop is opgeheven. Patiënten kunnen weer worden opgenomen en behandeld in het ziekenhuis, zegt algemeen directeur Manodj Hindori vandaag, zaterdag 13 juli 2019, op Starnieuws. 

De Bemiddelingsraad heeft een beroep gedaan op partijen om door te gaan met uitputtend onderhandelen met elkaar. Aan de bond is gevraagd om de actie op te schorten. De bond is hiermee akkoord gegaan.

Directie en bond gaan maandag weer om de tafel. In de loop van  komende week zitten partijen weer bij de Bemiddelingsraad om verslag uit te brengen.

De vakbond was tot actie overgegaan, omdat de collectieve arbeidsovereenkomst voor 2019 niet afgerond kan worden. Dit probleem is ook onder de aandacht gebracht van minister Antoine Elias van Volksgezondheid.

Voorzitster Rekenkamer Charmain Felter blij dat Wet Rekenkamer door Assemblee is aangenomen

(Bron foto: Rekenkamer)
'Dit betekent het einde van het verleden en het begin van een nieuw hoofdstuk'


Charmain Felter, voorzitster van de Rekenkamer, kan haar gevoel over de aanname van de nieuwe Wet Rekenkamer door De Nationale Assemblee, bijna niet omschrijven, aldus de Ware Tijd zaterdag 13 juli 2019. Het instituut heeft namelijk vaak aangedrongen op aanpassing van de wet van 1953, waarmee nu nog wordt gewerkt. 'Dit betekent het einde van het verleden en het begin van een nieuw hoofdstuk', zegt Felter, die sinds 2011 voorzitster is. Ook voorgangers van haar hebben aangedrongen op aanpassing van de wet. Dat dit uiteindelijk onder haar bewind gebeurt, geeft een goed gevoel. 

'Het is geweldig. We hebben als college flink gebeden en ik heb er ook voor gevast. Dat het al zo snel goedgekeurd zou worden, hadden we misschien niet verwacht, maar we zijn God dankbaar dat het is gelukt.'

Het meest belangrijke is, dat de Rekenkamer met de nieuwe wet versterkt wordt in zelfstandigheid en onafhankelijkheid. De voorbereidingen voor de verbeterde wet zijn in 2016 begonnen. De Rekenkamer heeft daarbij technische ondersteuning gekregen van de Internationale Organisatie van Rekenkamers. De nieuwe wet treedt per 1 januari 2020 officieel in werking. In aanloop naar die periode zal het college elke week vergaderen om zaken hiervoor in orde te maken.

Een van de wensen vanuit het parlement was het opnemen van sancties in de wet tegen leden van de regering die geen informatie geven aan de Rekenkamer. Dit is niet doorgegaan. Hoewel Felter begrip toont voor de meningen hierover, denkt ze zelf dat Suriname hier nog niet gereed voor is. 'We moeten bepaalde dingen gefaseerd aanpakken. Ik denk dat met de Anti-Corruptiewet die we hebben, bepaalde zaken al duidelijk zijn opgenomen en dat we verder daarmee kunnen.'

Ze stelt dat de Rekenkamer in elk geval niet ontevreden is met de nieuwe wet. Een ander punt dat ook veel besproken is in het parlement, is het verbod aan de Rekenkamer om over de inhoud van haar verslagen te communiceren met de media. Felter zegt, dat de kamer nog on speaking terms hierover is. Ze stelt, dat het instituut er niet onderuit komt om uitleg te geven over haar verslagen. 'Onze verslagen zijn heel technisch. Er zullen vragen rijzen en onduidelijkheden zijn, dus wij gaan na wat de beste manier is waarop we die kunnen beantwoorden.'

Een van de nieuwe zaken die is meegenomen in de wet is, dat het controleorgaan een eigen budget krijgt. Felter legt uit, dat er nu een contante kas is van Srd 7.000 waaruit de Rekenkamer put. Er is een verzoek ingediend bij het ministerie van Financiën om dit bedrag te verhogen.

Een andere nieuwigheid is, dat er een bureau ingesteld zal worden om zorg te dragen voor de personele, administratieve, technische en wetenschappelijke ondersteuning van de Rekenkamer.

Hechtenis vier verdachten in de Lacerta-zaak op Curaçao verlengd

Oud-employées Refineria di Kòrsou verdacht van aannemen groot bedrag aan steekpenningen


De vier verdachten in de Lacerta-zaak blijven nog langer vastzitten. De vier mannen zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft bevolen dat de hechtenis met maximaal acht dagen kan worden verlengd. Dat laat het Openbaar Ministerie vandaag, zaterdag 13 juli 2019, via het Antilliaans Dagblad weten. 

Het gaat om Roderick van Kwartel, Ashley Isidora, Gilbert Gregory Cijntje en Michèle Mario Kinburn.

viertal - allen voormalig employées van Refineria di Kòrsou (RdK) - wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht zich gedurende het onderhandelingsproces voor de raffinaderij schuldig te hebben gemaakt aan het vragen van een groot bedrag aan steekpenningen. Van Kwartel en Isidora worden sinds 24 juni vastgehouden. Cijntje en Kinburn sinds 27 juni.

Politie Curaçao heeft afgelopen weken zo'n tien verdachten van gewapende overvallen gearresteerd

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer: 'Ons Atrakoteam werkt dag en nacht'


De politie heeft de afgelopen weken zeker tien mensen opgepakt die verdacht worden van gewapende overvallen. Gisterochtend leverde een inval op vier adressen nog eens vijf arrestaties op. Politiewoordvoerder Imro Zwerwer gaf gisteren een persconferentie om ‘de rust terug te brengen in de gemeenschap’ na een reeks van brute overvallen. 'Ons Atrakoteam werkt dag en nacht.'

De politie roept slachtoffers van wat voor criminele handeling dan ook op toch vooral aangifte te doen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 13 juli 2019.


Zwerwer: 'Denk niet dat het toch niets zal opleveren. Het kan zijn dat we de zaak niet direct oplossen, maar door de ene arrestatie komen we weer daders van andere misdrijven op het spoort. Bovendien kunnen we ons onderzoek beter uitvoeren als we een goed beeld hebben van wat zich in de buurten afspeelt.'

Gisterochtend werden na invallen op vier adressen in de wijk Koraal Specht vijf personen opgepakt in verband met een poging tot diefstal op 25 juni en een gewapende overval op 5 juli.
Op 25 juni probeerden drie personen met een SUV de winkelpui van Van der Tweel Supermarket in Jan Thiel te vernielen en de geldautomaat daarbinnen te plunderen. Maar, het drietal werd betrapt en medewerkers van een beveiligingsbedrijf zetten de achtervolging in tot zij bij Fuik door de dieven werden beschoten. Niemand raakte gewond.

Op 5 juli drongen vier mannen een huis binnen aan de Seru Loraweg, mishandelden de bewoners en gingen er vandoor met contant geld en sieraden.

Premier Rutte: 'De samenwerking met Eugene Rhuggenaath en zijn kabinet is buitengewoon goed' - Curaçao

(Bron foto: St. Maarten News)
'Aanwijzing voor Curaçao nodig, omdat er grote zorgen zijn over oplopende tekorten op begroting'


'Er is een aanwijzing voor Curaçao nodig omdat er grote zorgen zijn over de oplopende tekorten op de begroting. Dat zegt niets over deze regering. De samenwerking met Eugene Rhuggenaath en zijn kabinet is buitengewoon goed. We hebben veel vertrouwen in het kabinet-Rhuggenaath.' Dat waren de eerste woorden van premier Mark Rutte op de persconferentie na de ingelaste Rijksministerraad (RMR) gisteren, aldus vandaag, zaterdag 13 juli 2019, het Antilliaans Dagblad.


Rutte nam de schuld voor de situatie grotendeels weg bij het Curaçaose kabinet. Hij sprak ook niet over ingrijpen of een strafmaatregel.

'Ze worden geconfronteerd met een aantal buitengewoon lastige omstandigheden, waardoor er risico’s zijn voor de overheidsfinanciën.'

De premier benadrukte, dat Nederland in goede samenwerking met Curaçao werkt aan maatregelen ‘om de tering naar de nering te zetten’ op weg naar een sluitende begroting. Dit akkoord werd donderdag al bekendgemaakt door de regering van Curaçao. Nederland biedt daarbij steun aan: 'Niet zozeer met geld, maar met praktische hulp, expertise om de economie te helpen aanjagen.' 

De aanwijzing hing al maanden in de lucht, maar werd de afgelopen weken twee keer uitgesteld in verband met de gesprekken over het akkoord.

Gepensioneerden van parastatale bedrijven richten eigen platform op

'Wij zijn zeer teleurgesteld, dat we niet in aanmerking komen voor de pensioenverhoging'

Platform vraagt via BBGO president Bouterse te bemiddelen zodat verhoging alsnog wordt toegekend


Gepensioneerden van parastatale bedrijven die in november de pensioenverhoging niet hebben gekregen hebben een platform opgezet dat de Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) moet bijstaan om het probleem op te lossen. Dit gebeurde tijdens een vergadering van de bond in de vergaderzaal van de Katholieke Onderwijzers Bond aan de Burenstraat, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 13 juli 2019.

'Wij zijn zeer teleurgesteld over het feit, dat we niet in aanmerking zijn gekomen voor de pensioenverhoging', staat in een brief van het platform. BBGO moet de brief doorgeleiden naar president Desi Bouterse. Aan hem wordt gevraagd te bemiddelen zodat de verhoging alsnog wordt toegekend.

Het probleem gaat over gepensioneerden van parastatale bedrijven die onder het Pensioenfonds vallen en het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) niet als loonreeks hebben. Het Staatsbesluit Welvaartvaste Pensioenen is gebaseerd op FISO. Dat bepaalt dat gepensioneerden uit de overheidsdienst automatisch de verhoging krijgen die aan de actief dienende ambtenaren is toegekend. Hierdoor hebben de oud-landsdienaren de 25 procent verhoging in november ontvangen die ook wordt uitgekeerd aan ambtenaren in actieve dienst.

BBGO-voorzitster Renate Wouden stelt, dat ook deze groep gepensioneerden recht heeft op de verhoging, omdat de mensen tot aan hun pensionering premie hebben betaald. Zij zegt ook, dat alle gepensioneerden onder vrijwel dezelfde omstandigheden leven.

Bij haar kan het er niet in dat een groep wel de verhoging krijgt en andere mensen niet 'De loonreeks speelt hierbij een rol, maar we moeten nu het probleem voor altijd oplossen', aldus Wouden.

Op lokaal niveau in Nederland had slavenhandel grote economische effecten

Vlissingen en Middelburg belangrijkste slavenhandelssteden in de tweede helft achttiende eeuw

Middelburgse houtzaagmolens waren belangrijke toeleveranciers van hout voor slavenschepen. Tekening door Jan Arends, 1778. Zeeuws Archief, Zeeuws Genootschap, Zelandia Illustrata, part II, no. 784.

'De koloniale productie van met slavenarbeid geproduceerde suiker en koffie was belangrijk voor de Nederlandse economie in de tweede helft achttiende eeuw’


In hoeverre is Nederland rijk geworden van de trans-Atlantische slavenhandel? Gerhard de Kok kijkt in zijn proefschrift 'Walcherse Ketens' naar Vlissingen en Middelburg, de belangrijkste slavenhandelssteden van Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw. Wat blijkt: op nationaal niveau was de slavenhandel weliswaar een kleine handelstak, maar op lokaal niveau had deze grote economische effecten.

In de twee decennia voor 1780 was de slavenhandel op het Zeeuwse eiland Walcheren op zijn hoogtepunt. Na de ontmanteling van het slavenhandelsmonopolie van de West-Indische Compagnie in de jaren dertig van de achttiende eeuw verzorgden Walcherse kooplieden 65 tot 70 procent van alle Nederlandse slavenreizen. Tussen 1730 en 1800 vertrok ongeveer 500 keer een slavenschip uit Vlissingen of Middelburg, volgeladen met waardevolle exportgoederen om in West-Afrika tegen mensen te ruilen. Door deel te nemen aan de slavenhandel sloten Zeeuwen in de achttiende eeuw aan op het door slavenarbeid aangedreven ‘Atlantische systeem’.

Voor twee andere grote Noordwest-Europese centra van slavenhandel, Liverpool en Nantes, is bekend dat deze handelstak de stedelijke economie fors stimuleerde.

Uit De Koks onderzoek blijkt dat de bouw, bevoorrading en uitrusting van slavenschepen ook op Walcheren tussen 1755 en 1780 van groot economisch belang waren. ‛Essentieel is dat de economie op Walcheren in de tweede helft van de 18de eeuw sterk verknoopt was met de slavenhandel’, aldus De Kok.

Timmerlui, zeilmakers, boekhouders, molenaars, ijzersmeden; talloze ‘gewone burgers’ waren direct of indirect betrokken bij de slavenhandel. Deze handel in mensen stimuleerde destijds ook andere handelstakken, zoals de import van textiel en de export van suiker. Doordat slavenhandelaren buskruit voor slaven ruilden, bloeide de lokale buskruitindustrie. Ook de dienstensector, bestaande uit onder andere klerken, boekhouders en bankiers, werd mede in stand gehouden door de slavenhandel.Tussen 1760 en 1780 was 5 tot 6 procent van het in Middelburg verdiende inkomen verbonden met de trans-Atlantische slavenhandel, terwijl dat aandeel voor Vlissingen wel 25 procent bedroeg. ‘Dat betekent niet dat Walcheren rijk is geworden door de slavenhandel’, stelt De Kok. ‘Er zijn investeerders geweest die forse winsten opstreken, maar daar tegenover staan zij die juist grote verliezen moesten incasseren.’

Verder vertelt hij dat de deelname aan de trans-Atlantische slavenhandel op Walcheren niet leidde tot innovaties in de industriële of financiële sector, zoals dat wel in Groot-Brittannië gebeurde. ‘Op industrieel gebied waren het vooral traditionele sectoren als de scheepsbouw en de buskruitproductie die profiteerden, maar de Walcherse slavenhandel was te kleinschalig en de Nederlandse economie te open om bijvoorbeeld textielindustrie voor de export naar Afrika op het eiland te laten ontluiken.’ 

Afbeelding uit een negentiende-eeuws kinderboek; een Vlissingse zeeman laat een Afrikaan de stad Vlissingen zien. Ets door Reinier Vinkeles, 1804-1805. Collectie Rijksmuseum Amsterdam, RP-P-OB-64.839.
Welke invloed had de (trans-Atlantische) slavenhandel nu eigenlijk op de Nederlandse economie als geheel?
Die vraag maakt vandaag de dag nog veel tongen los vanwege de morele verwerpelijkheid van slavernij. ‘Het was juist de koloniale productie van met slavenarbeid geproduceerde suiker en koffie die belangrijk was voor de Nederlandse economie in de tweede helft van de achttiende eeuw’, aldus De Kok.
  
'De omvang van de handel in deze producten was vele malen groter dan de slavenhandel op zich. Wel is het zo dat de Nederlandse plantagekoloniën gedeeltelijk afhankelijk waren van de slavenhandel die vanuit Walcheren plaatsvond.’

Door de activiteiten van Walcherse slavenhandelaren, waren deze koloniën niet afhankelijk van buitenlanders voor de aanvoer van arbeid. De openstelling van deze gebieden voor buitenlandse slavenschepen had ongetwijfeld geleid tot meer smokkelhandel en het wegvloeien van een groot deel van de koloniale productie naar andere landen.

De Kok heeft in zijn proefschrift vooral gekeken naar de economische effecten van de trans-Atlantische slavenhandel, maar er valt nog veel meer te vertellen dan alleen kille cijfers. Zo moeten we ook stilstaan bij de vraag hoe mensen op Walcheren tegen slavenhandel aankeken. ‘Juist vanuit de Geesteswetenschappen is het mogelijk om daar meer inzicht in te krijgen’, zegt De Kok. ‘Zo weten we dat de slavenhandel op het achttiende-eeuwse Walcheren niet onomstreden was. Toch waren er nauwelijks tegenstemmen. Sterker nog: de stedelijke en nationale overheden deden hun best om deze handelstak aan het einde van de achttiende eeuw te stimuleren.’

Dit onderzoek maakte deel uit van een breder NWO-project over de economische effecten van slavernij, waarvan de uitkomsten kort geleden zijn gepresenteerd in Amsterdam.


(Suriname Mirror/Universiteit Leiden)

SZF: 'SZF-verzekerden moeten niet tegen contante betaling behandeld worden'

SZF verzekerden die medische zorg behoeven kunnen terecht bij RGD-poli’s en Militair HospitaalHet Staatsziekenfonds (SZF) deelt verzekerden mee, dat ze geen verklaring moeten ondertekenen die hen door een behandelende arts of een specialist word voorgehouden. SZF-verzekerden moeten niet tegen contante betaling behandeld worden. Zij moeten op basis van hun verzekering kosteloos geholpen worden door de arts. Indien een huisarts geld vraagt, kunnen verzekerden terecht bij alle poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst of andere SZF-artsen. 

De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft per maandag acties aangekondigd. De Nationale Ziekenhuisraad heeft opgeroepen om dit weekend nog een oplossing te vinden, waarbij alle betrokkenen om de tafel moeten.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt via de media kennis genomen te hebben van het actiemodel van de VMS over de impasse waarin zij geraakt is met het SZF. Om de dienstverlening te garanderen, zijn er noodmaatregelen getroffen, deelt Volksgezondheid vrijdag 12 juli 2019 mee via het Nationaal Informatie Instituut.

Gedurende de voorgenomen actieperiode kunnen de SZF verzekerden die medische zorg behoeven zich wenden tot de navolgende medische dienstverleningscentra:

• Alle RGD-poli’s gedurende hun reguliere openingstijden; De gezondheidscentra blijven tot 23.00 uur hun diensten verlenen. 
• Het Militaire Hospitaal, dagelijks van 07:15-15:00 en op de middagen van 16:00-22:00 uur. 

Volksgezondheid benadrukt dat de verzekerden uitsluitend gebruik van deze diensten moeten maken indien de SZF-arts waar zij ingeschreven staan, meedoet aan de acties. Artsen en specialisten worden opgeroepen zich te houden aan de eed van Hippocrates welke zij bij het aangaan van het ambt hebben afgelegd op het ministerie van Volksgezondheid, en om af te zien van participatie aan elk actiemodel welke het belang van de zieke mens niet dient. Volksgezondheid zegt het pad van dialoog te kiezen om deze actie te voorkomen.

Lijnbuschauffeur te Latour opgepakt vanwege zes openstaande verkeersboetes

Buschauffeur niet in staat boetes te voldoen en moet daarom 35 dagen de cel in


Bij een reguliere politiecontrole afgelopen maandag in het ressort Latour probeerde een lijnbuschauffeur die controle te ontwijken. Die poging viel agenten op en de chauffeur werd staande gehouden, zo meldt het Korps Politie Suriname vrijdag 12 juli 2019. 

Onderzoek wees uit dat deze chauffeur zes openstaande verkeersboetes op zijn naam heeft staan.  Daarvoor moet hij 35 dagen in hechtenis worden genomen.

De werkgever van de buschauffeur deed het politiebureau Latour aan met de bedoeling om de boetes voor zijn werknemer te betalen, maar dat kon hij niet vanwege de hoogte van het openstaande bedrag. De buschauffeur is vervolgens door de politie van de afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) overgebracht naar een Huis van Bewaring om zijn 35 dagen hechtenis uit te zitten.

Hij kan eerder vrijkomen als hij de boetes alsnog betaalt.

Vereniging van Medici in Suriname wil niet in gesprek met minister Elias vanwege aanwezigheid SZF

'Afzegging is verschrikkelijk, hoe gaan wij oplossing vinden als VMS niet wil praten met SZF?'


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) wil niet deelnemen aan een bespreking die minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft uitgeschreven voor vanmiddag, zaterdag 13 juli 2019, om twee uur met alle betrokkenen bij de gezondheidssector. De VMS heeft de minister meegedeeld dat niet deelgenomen kan worden aan het onderhoud, omdat het SZF ook aanzit. 

De bewindsman zegt op Starnieuws de afzegging verschrikkelijk te vinden. 'Hoe gaan wij een oplossing vinden als de VMS niet wil praten met het SZF? Dit terwijl er een conflict is met het SZF. Ik vind dat via dialoog een oplossing moet worden bereikt in belang van de mensen die medische hulp nodig hebben', zegt minister Elias.

Hij merkt op, dat er noodmaatregelen getroffen zijn om patiënten op te kunnen vangen, wanneer de VMS haar actiemodel uitvoert vanaf maandag.

De Nationale Ziekenhuisraad (NZR) heeft opgeroepen tot dialoog in het weekend om een oplossing te vinden over de situatie binnen de medische zorg. De NRZ maakt zich ernstig zorgen omdat minstens 75% van de samenleving verzekerd is bij SZF. Deze actie zal elke zorgbehoevende kunnen raken. De NZR wil via uitputtende dialoog en een faseplan dit weekend tot een oplossing te geraken.

Minister Elias zegt, dat als de VMS geen behoefte heeft om met het SZF te praten, de organisatie dan liever met de ziekenhuizen contracten sluit, zoals hij dat eerder voorgesteld had. Dit voorstel, vervat in een brief, is verworpen door de VMS. Elias heeft de brief toen ingetrokken.

Nationale Ziekenhuisraad wil op basis van 'uitputtende dialoog' situatie binnen medische zorg oplossen....

NZR roept partijen op om in weekeinde rond de tafel te gaan zitten


De Nationale Ziekenhuisraad (NZR), waarin alle ziekenhuizen gebundeld zijn, is voorstander van het oplossen van de situatie binnen de medische zorg op basis van dialoog. Alle partijen worden opgeroepen om met elkaar om de tafel te gaan zitten voor het vinden van een oplossing. Dat moet dit weekend nog gebeuren, aldus Starnieuws vrijdag 12 juli 2019.

De NRZ maakt zich ernstig zorgen over de situatie die zal ontstaan indien de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) maandag tot actie overgaat. Minstens 75% van de Surinaamse samenleving is verzekerd bij het Staatsziekenfonds (SZF). Echter zal deze actie elke zorgbehoevende in Suriname kunnen raken, zegt de NZR.

De NZR roept partijen dan ook op om middels uitputtende dialoog en een faseplan dit weekend tot een oplossing te geraken. Hierbij zullen alle partijen (VMS, SZF, het ministerie van Volksgezondheid en de NZR) aanwezig moeten zijn. 'Dit in het belang van de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de zorgbehoevende Surinamer. Wij hopen dat alle partijen zich hiervoor maximaal willen inzetten', zegt de NZR, onder leiding van algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Claudia Redan, in een verklaring.

Douane beëindigt actie na tussenkomst president Bouterse

Bouterse nodigt de bond uit voor maandag 15 juli om problemen te bespreken


De douane heeft gistermorgen rond elf uur het werk hervat, nadat donderdag de haven door een staking werd lamgelegd. Vernomen wordt, aldus de Ware Tijd vandaag, zaterdag 13 juli 2019, dat 'een afgezant' van president Desi Bouterse de bond heeft benaderd met de mededeling dat de bond voor maandag is uitgenodigd om de problemen met het staatshoofd te bespreken. Als gevolg hiervan zijn de acties vrijwel gelijk opgeschort. 

Het resultaat van die gesprekken zal bepalend zijn voor de verdere houding van de werknemersorganisatie.

Het werk werd neergelegd uit onvrede over maatregelen die minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft getroffen. De druppel die de emmer deed overlopen is de ontheffing van de leiding van de douanerecherche. Volgens de bond zouden de functionarissen zonder enige steekhoudende redenen ter beschikking zijn gesteld van de minister.

Het zou volgens de Ware Tijd gaan om malversaties, waarvan de mensen worden verdacht, althans dat zij hand- en spandiensten hiertoe zouden hebben verleend.

De douaniers menen, dat steeds weer draconische maatregelen worden getroffen tegen functionarissen, terwijl zij gedurende mogelijke onderzoeken gewoon aan het werk zouden kunnen verschijnen. Waar de bond ook moeite mee heeft is, dat de waarneming van de functies niet zou zijn geschiedt volgens het benoemingenbeleid en rangenstelsel. Besloten werd om ter uiting van de onvrede, de haven compleet lam te leggen. Dit is ingaande gisteren vooralsnog opgeheven