woensdag 4 juli 2018

Korps Politie Suriname roept hulp samenleving in om dode man te identificeren

Creoolse man zondag 24 juni levenloos in een pension aangetroffen


 
Het Korps Politie Suriname roept woensdag 4 juli 2018 nabestaanden of zij die denken onderstaand beschreven man te hebben gekend op zich in verbinding te stellen met de politie van het ressort Nieuwe Haven op het telefoonnummer 403101 of met de afdeling Forensische Opsporing op de telefoonnummers 403806 / 404022. 

Het gaat in om een man van creoolse afkomst die zondag 24 juni levenloos in een pension is aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Op het ontzielde lichaam zijn geen documenten aangetroffen waaruit de persoonsgegevens van hem achterhaald hadden kunnen worden.

De man ging gekleed in een witte tot crème kleurige kniebroek met blauwe en bruine strepen en had zwarte gympies (sportschoenen) met witte zolen en witte veters aan.
Verder had hij een blauwe trui met als opschrift 'Agfitch College Pub Crawl ‘57';
een blauwe pet met opschrift 'Italia';
een oranje pet met 'Players 1977' en
een oranje zakdoek met als opschrift 'Toy Story 3'.

Tegen de zin van bondsvoorzitter blijven leden bond bij St. Vincentius toch in staking...

(Bron screenshot: YouTube)
Minister Elias zegt stakend personeel St. Vincentius Ziekenhuis betaling toe

'Hoelang ga je staken, hoelang ga je wachten voordat alles is opgelost?'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid belooft de stakende bond bij St. Vincentius Ziekenhuis dat morgen een bedrag overgemaakt zal worden naar het ziekenhuis. Hij heeft vanmorgen, woensdag 4 juli 2018, bij de aanbieden van een petitie door de bond, het personeel gevraagd het werk te hervatten, zo meldt Starnieuws.

De bond is in actie, omdat verschillende toelagen niet zijn uitbetaald. Ondanks de toezegging van de minister wil het personeel het werk niet hervatten en blijft in staking. Bondsvoorzitter Roy Haverkamp kan zich niet vinden in de houding van zijn leden.

De minister heeft de personeelsleden van het ziekenhuis uitgelegd, dat De Nationale Assemblee op de begroting extra middelen heeft vrijgemaakt voor de ziekenhuizen. Dit geld moet worden vrijgemaakt door Financiën. Elias gaf aan, dat de regering het probleem bij de ziekenhuizen onderkent. Er wordt naar oplossingen gezocht in samenspraak met de ziekenhuisdirecteuren en andere betrokkenen. Om de acute situatie op te heffen, wordt alvast geld overgemaakt naar St. Vincentius Ziekenhuis.

Haverkamp zegt, dat een doel gesteld was om de aandacht van de minister te vragen voor de situatie. De petitie is aangeboden en de bewindsman heeft het personeel toegesproken. Hij is het niet eens, dat de leden door willen staken. 'Hoelang ga je staken, hoelang ga je wachten voordat alles is opgelost?' 

Hij heeft het personeel niet kunnen overtuigen om na de toezeggingen het werk op te pakken. Haverkamp stelt, dat hij niet in de rivier gaat springen, omdat de leden dat vinden. Het bestuur is nu in gesprek met de directie van het ziekenhuis om het standpunt van de leden door te geven.

Raad voor de Rechtshandhaving Curaçao pleit voor snelle oplevering gezamenlijke meldkamer

'Een punt van zorg: Werknemers meldkamer beschikken niet over benodigde opleiding'


Hoewel het KPC (Korps Politie Curaçao) volgens het inrichtingsplan beschikt over een gezamenlijke meldkamer voor zowel de politie, de brandweer als de ambulancedienst was hiervan ten tijde van het onderzoek nog geen sprake. Dit meldt de Raad voor de Rechtshandhaving in een inspectie naar de taakuitoefening van de meldkamer van het Korps Politie Curaçao (zie onderaan). 

De taak om uitsluitend urgente meldingen aan te nemen en af te handelen wordt gewaarborgd door de scheiding tussen de meldkamer (tel nr. 911) en het call center (tel nr. 917). Het formatieoverzicht van de meldkamer maakt melding van de functies unithoofd, chef, teamleider, dispatcher en call-taker, maar alleen de taken voor de call-takers en de dispatchers zijn omschreven. Van deze taken wordt bijna de helft gedeeltelijk of niet worden uitgevoerd. Een van de belangrijkste reden hiervoor is gelegen in het feit dat er een gezamenlijke meldkamer ontbreekt.

De Raad adviseert om de vernieuwde locatie voor de gezamenlijke meldkamer binnen korte periode op te leveren.

De werknemers van de meldkamer beschikken niet over de benodigde opleiding, wat een punt van zorg is. De Raad heeft weliswaar begrip voor de situatie dat nieuw geworven call-takers in opleiding zijn, maar constateert tevens dat er een opleidingsplan ontbreekt voor de recent aangestelde teamleiders bij de meldkamer. Het opleiden van deze leidinggevenden is van belang zodat zij in staat zijn om de medewerkers van de meldkamer effectief en efficiënt aan te sturen, aldus de Raad. Gebrekkige sturing, normering en monitoring

De Raad komt tot de conclusie dat specifieke kaders voor sturing op strategisch, tactisch en operationeel niveau ontbreken.

Alhoewel het inrichtingsplan KPC uitgaat van een proces-georiënteerde meldkamer ontbreken er binnen de meldkamer concrete normen en prestatie-indicatoren, waardoor de voortgang en resultaten van de meldkamer niet kunnen worden gemonitord.

Hoewel er tien vaste telefoonlijnen zijn waarop de meldkamer bereikbaar is beschikt het KPC niet over een back-up systeem voor het 911 nummer, waardoor de bereikbaarheid niet onder alle omstandigheden wordt gegarandeerd. Binnen de meldkamer ontbreken er ook protocollen en/of procedures voor crisis situaties.

Winkeliersvereniging DMO op Curaçao is huidige parkeerproblematiek zat

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Huidige parkeerproblematiek is drempel voor bevolking om de stad regelmatig te bezoeken


Het geduld van winkeliersvereniging DMO (Downtown Management Organization) is op. De huidige parkeerproblematiek is een drempel voor de bevolking om de stad regelmatig en ook spontaan te bezoeken. De overheid laat het echter afweten. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 juli 2018.

'De private sector in Punda is hard bezig met het aantrekken van meer bezoekers naar de binnenstad. Helaas wordt alle inzet tenietgedaan door de parkeerproblematiek in de binnenstad. Daarbij verdwijnen alle parkeergelden in de zakken van partijen die niets met de binnenstad te maken hebben. En de overheid? Die doet niks', aldus DMO, die de afgelopen tijd veel en lang heeft gewacht op respons en actie van de regering en het ambtelijk apparaat.

Er is een hele afsprakenlijst na een onderhoud op 11 juni met minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en haar topambtenaren, maar daar is het van overheidszijde ook bij gebleven.

DMO: 'Er zijn veel positieve ontwikkelingen de laatste maanden in Punda. De komst van nieuwe ondernemers zoals Chobolobo, de ontwikkeling van appartementen en meer bewoners in de stad, het succes van de wekelijkse Punda Vibes. De ondernemers en vastgoedeigenaren werken hard om meer bezoekers te trekken, maar er moeten dan wel voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn.'

Helaas is het nog steeds de meest gehoorde klacht: het tekort aan parkeerplekken. DMO daarover: 'Het is de dagelijkse realiteit, rondjes rijden om een vrij parkeervak te vinden in het winkelgebied, en ook de vrees om een wielklem te krijgen speelt mee. Dit staat in schril contrast met andere winkelgebieden op Curaçao.'

Samenwerking Curaçao en Sint Maarten om werklozen op beide eilanden aan baan te helpen

Op Sint Maarten zijn grote bouwprojecten -  Personeel uit de bouwsector op Curaçao zit thuis

 Sint Maarten zou mensen naar Curaçao kunnen sturen, nu een groot aantal horecamedewerkers zonder werk zit


Curaçao en Sint Maarten gaan samenwerken om werklozen in de bouw- en horecasector op beide eilanden aan een baan te helpen. Dat is de uitkomst van de ontmoeting tussen de ministers van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn Hensley Koeiman en Emil Lee eind vorige maand, zo bericht vandaag, woensdag 4 juli 2018, het Antilliaans Dagblad

Lee gaf tijdens het werkbezoek aan, dat er op Sint Maarten grote bouwprojecten op touw worden gezet in het kader van de wederopbouw en dat er daardoor een enorme behoefte is ontstaan aan bouwvakkers.

Ondertussen zit gekwalificeerd personeel uit de bouwsector op Curaçao thuis, omdat het lang duurt voor grote projecten van start gaan, aldus Koeiman. Daarom willen de ministers van beide eilanden elkaar tegemoetkomen, door samen bouwvakkers met de Nederlandse nationaliteit op Curaçao te werven die voor een periode van maximaal drie jaar op Sint Maarten willen werken.

Andersom zou Sint Maarten juist mensen naar Curaçao kunnen sturen, nu een groot aantal horecamedewerkers zonder werk zit, doordat nog lang niet alle hotels op het Bovenwindse Eiland operationeel zijn. Een oplossing zou kunnen zijn dat, bijvoorbeeld in het hoogseizoen, Curaçao een beroep doet op de horecamedewerkers – met een Nederlandse nationaliteit – uit Sint Maarten.

Eis 12 maanden cel en 3 jaar ontzetting uit ambt in zaak 'Valencia' tegen ambtenaar, Curaçao

Vrouw verdacht van afgifte tegen betaling en giften van verblijfsvergunningen aan vreemdelingen


De vrouw L.L. (Curaçao, 1969) stond gisteren terecht in de zaak 'Valencia'. Zij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao verdacht van misbruik maken van haar functie als baliemedewerkster afdeling Intake bij de Toelatingsorganisatie (TO, toenmalige Immigratiedienst). Het betreft een onderzoek van de Landsrecherche Curaçao (LrC), geleid door de Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Dit meldt het OM Curaçao vandaag, woensdag 4 juli 2018.

L.L. wordt door het OM ervan verdacht, dat zij gedurende de periode van 27 augustus 2016 tot en met 26 juni 2017 tegen geldbetaling en ontvangen van giften documenten heeft verzorgd voor het verkrijgen van verblijfsvergunningen voor een relatief groot aantal vreemdelingen uit Venezuela, de Dominicaanse Republiek, China en Colombia.

Uit onderzoek is gebleken, dat zij tussen 2016 en 2017 voor het na het werk invullen en indienen van de verschillende documenten, meestal tussen de 150 en 350 gulden per keer heeft ontvangen. Het gaat gedurende de periode 2016-2017 om in totaal een bedrag van minstens 9.500 en 13.000 gulden. Verder werd eenmaal haar deelname aan de oogstfeest gesponsord en mocht zij bijvoorbeeld bij een Chinese wasserij gratis haar kleding laten wassen.

Zij heeft met deze acties als ambtenaar de regels niet negaleefd, niet integer heeft gehandeld en misbruik gemaakt van haar functie. Dit is strafbaar conform artikel 1:123 en 2:354 van het Wetboek van Strafrecht Curaçao (WvStr). Zij gaf volgens de rechter 'redelijk openheid van zaken'. De openheid van zaken was zowel in haar 9 verklaringen tegen de Landsrecherche als vandaag ter rechtszitting.

De verdachte is sinds 2004 werkzaam bij TO/Immigratiedienst en is momenteel door de overheid geschorst in afwachting van het resultaat van de rechtszaak. In de zaak 'Valencia  zijn nog twee andere ambtenaren verdacht, namelijk TO-directeur C. en medewerkster T. Hun zaak zal inhoudelijk op 28 september 2018 worden behandeld. In deze zaak zijn diverse personen gehoord, onder andere overheidsfunctionarissen en oud-minister van Justitie Nelson Navarro.

 L.L. heeft ter rechtszitting spijt betuigd voor hetgeen zij heeft gedaan. Zij was vaak emotioneel en verklaarde tegen de rechter graag terug aan het werk te willen. De Officier van Justitie (OvJ) heeft dinsdag tegen L.L. een straf geëist van 12 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk, 2 jaar proeftijd en 3 jaar ontzetting uit ambt. Nu volgt nog het pleidooi van de advocaat. De rechter doet in deze zaak op een later moment uitspraak.

Artikel 2:354 
De ambtenaar die opzettelijk met misbruik van zijn functie of positie iets doet of nalaat iets te doen ten einde enig voordeel voor hem of een ander te verkrijgen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

Artikel 1:123 
1. Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
a. zij die het feit plegen of medeplegen; 
b. zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen of door een andere feitelijkheid het feit opzettelijk uitlokken. 
2. Ten aanzien van de laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking, die zij opzettelijk hebben uitgelokt, en tevens hun gevolgen.

Insel Air vliegt weer tussen Curaçao en Sint Maarten

(Bron foto: AVN)
Voor de route wordt een Embraer E-190 Jet van luchtvaartmaatschappij Conviasa ingezet

Het toestel zal ook worden gebruikt voor de Surinaamse markt


Insel Air heeft voor de route tussen Curaçao en Sint Maarten een nieuw toestel in gebruik genomen: de Embraer E-190 Jet van luchtvaartmaatschappij Conviasa. Daardoor is de reistijd verkort tot 1,5 uur, in plaats van de 2,5 uur die de Fokker50 erover deed. Dat meldt Insel Air in een persbericht, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 juli 2018.

Als gevolg van de reorganisatie en de nodige bezuinigingen binnen het bedrijf werden de F70- en MD80-jets uitgefaseerd. Vijftien maanden lang was er daardoor geen jetservice tussen het Bovenwindse Eiland en Curaçao, terwijl daar wel vraag naar bleef bestaan, omdat het de reistijd aanzienlijk vermindert. Aan die vraag heeft Insel Air nu gehoor gegeven door een toestel te leasen van het Venezolaanse Conviasa.

'De eerste stap naar de groei die voor het komende jaar is gepland”, aldus de Curaçaose luchtvaartmaatschappij. Het toestel zal ook worden gebruikt voor de Surinaamse markt en verschillende andere bestemmingen zullen binnenkort aangekondigd worden.

Vorige maand werd al bekendgemaakt dat de vluchten naar Maiquetía, Valencia en Punto Fijó in Venezuela mogelijk op korte termijn hervat kunnen worden. Daarover werd een akkoord gesloten tussen minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, een delegatie van Insel Air en het Instituto Nacional de Aviación Civil (Inac), de Venezolaanse burgerluchtvaartautoriteit.

Zorgen bij rijstboeren over achterstallig onderhoud (zand-)wegen in Nickerie

'Regering heeft geen geld om materiaal te kopen om de wegen te herstellen'


Achterstallig onderhoud van de infrastructuur in de productiegebieden in Nickerie baart rijstboeren zorgen, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 4 juli 2018. De zandwegen zijn vrijwel onbegaanbaar voor gemotoriseerd vervoer, waardoor boeren hun gewassen niet optimaal kunnen verzorgen. In de meeste gevallen worden tractoren ingezet voor transport van kunstmest en andere benodigdheden naar de rijstvelden. 

Rijstboer Lekhram Adhin is niet te spreken over de conditie van de hoofdweg naar zijn areaal in de Uitbreiding Groot Henar II. Vroeger kon de overheid nog zand opgraven voor 'herstel' van de wegen, 'maar, de gebieden waar het zand vandaan gehaald werd zijn nu in handen van de vrienden van de regering. En nu heeft de regering geen geld om materiaal te kopen om de wegen te herstellen.'

Hij kan niet begrijpen, dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in plaats van zand, blubber heeft gebruikt voor herstel van de slechte delen van de hoofdweg. 'Wij moeten kilometers lopen om de rijstvelden te bereiken', zegt de ondernemer.

Ook de Surinaamse Padieboerenassociatie is bezorgd over de slechte staat van de infrastructuur in de rijstsector. Voorzitter Harinandan Oemraw noemt onder meer kapotte bruggen, sluisdeuren die niet kunnen worden bediend omdat takels ontbreken en de zeer slechte polderwegen. Hij vraagt de overheid om snel over te gaan tot het herstel van de infrastructuur, om de boeren in staat te stellen optimale productie te halen.

BOG krijgt binnenkort een interim-manager

BOG heeft sinds vertrek op 1 september van directeur Lesley Resida geen leiding


Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) krijgt over twee tot drie weken een interim-manager. Dit zegt de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, vandaag, woensdag 4 juli 2018, in de Ware Tijd.

De installatie was gisteren gepland, maar werd op het laatste moment afgelast. Volgens Elias is de aanstelling vertraagd door administratieve zaken, maar volgens de Ware Tijd heeft de persoon die getipt was, de functie niet aanvaard.

Elias stelt, dat de persoon die als interim-manager van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting moet worden benoemd, zal worden overgeplaatst naar Volksgezondheid. De Raad van Ministers moet dit goedkeuren, alvorens betrokkene kan worden beëdigd.

Elias verzekert dat het BOG een stuurman krijgt. Op 1 september ging directeur Lesley Resida met pensioen. Sindsdien zit de organisatie zonder directeur. Primnath Ritoe heeft korte tijd waargenomen, maar trad terug om de onwerkbare situatie.

Eerder dit jaar zei Astracia Warner, één van de onderdirecteuren, dat zij samen met een collega als 'team' waarneemt. Dit team kan echter niet veel doen, wegens de beperkte bevoegdheid. De bondsvoorzitter van de milieu-inspecteurs, David Bakker, spreekt van een ongezonde situatie. Hij noemt het noodzakelijk, dat het BOG een directeur krijgt.

Tragiek in de Surinaamse drugsbestrijding...

Gespecialiseerd politieteam opgeheven ondanks rol Suriname in cocaïnesmokkelIn Suriname bestrijden politiemensen met man en macht de cocaïnehandel. Niettemin werd vorige week een belangrijk en gespecialiseerd politieteam opgeheven, aldus Crimesite.nl woensdag 4 juli 2018.

Tekenaar mr. Maarten Hoevers is zelfstandig strafadvocaat bij Ausma De Jong Advocaten te Utrecht.

Gestort vuil op Ornamibo gaat weer dagelijks met zand afgedekt worden

Het nieuwe Ornamibo moet een verlengstuk worden van de huidige vuilstortplaats

OWT&C houdt 'stakeholders consultatie bijeenkomst' over milieu- en sociale analyse voor de ontwikkeling nieuwe sanitaire landfill te Ornamibo


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) heeft een zogenoemde 'stakeholders consultatie bijeenkomst' gehouden over de milieu- en sociale analyse voor de ontwikkeling van de nieuwe sanitaire landfill te Ornamibo. Dit is een onderdeel van het project 'Design Assessment of the Best Available Techniques (BAT) and Best Environmental Practices Solid Waste Demonstration Project in Paramaribo', aldus het Nationaal Informatie Instituut.

Bij dit project wordt getracht het afvalstoffenbeheer in Suriname te verbeteren door toepassing van de nieuwste technologieën. Hierbij zal men zich richten op de ontwikkeling van een duurzaam en geïntegreerd systeem voor het vast afvalbeheer in Groot Paramaribo. Ook worden er mogelijkheden bekeken voor een sanitaire landfill als ook oplossingen voor de huidige stortplaats te Ornamibo.


Volgens Claudia Maatsen hoofd Vuilophaal van OWT&C, worden er nu studies verricht om te komen tot een andere sanitaire landfill. Op dit moment is Ornamibo een open dump en het streven is om binnen korte tijd over te gaan tot een beter gecontroleerde stortplaats. Voor nu is de situatie, dat het vuil wordt gedumpt en dat er een kleine achterstand is in het afdekken van het gestort vuil. Vanaf juli zal het gestort vuil dagelijks met zand afgedekt worden zodat de omliggende bewoners van Ornamibo geen last van stank zullen ondervinden.

Bij dit onderzoek werkt het ministerie samen met Ilaco. Jeroen Kool, teamleider van het project ‘ontwikkeling nieuwe stortplaats in Ornamibo’, zegt dat er plannen en ideeën zijn om ervoor te zorgen dat de nieuwe vuilstortplaats op geen enkele wijze verontreinigend werkt naar het milieu en ook geen last wordt voor de omgeving.

Het ligt in de bedoeling dat de vuilstortplaats onder andere aan de onderkant wordt gedicht met een ondoorlaatbare laag zodat het lekwater in de toekomst niet meer in het milieu terecht komt. Het lekwater moet worden opgevangen en gezuiverd. Dit zal als gevolg hebben dat er schoon water in de Pararivier terecht komt.

Een ander deel van het projectis het ontwikkelen van stofgas. Normaal gaat het de lucht in, maar het ligt in de bedoeling om stofgas op te vangen zodat het minder schadelijk wordt voor het milieu. Verder zal er gezorgd worden voor een afdeklaag van ongeveer een meter. Gelet op de planning zal het nieuwe Ornamibo een verlengstuk worden van de huidige vuilstortplaats. Dit zal met zich meebrengen, dat de oude dumpplaats een nieuwe vorm krijgt en zal er tegelijkertijd sprake zijn van een gecontroleerde stortplaats.

Politie-inspecteur Humphrey Naarden terug als hoofd afdeling Public Relations Korps Politie Suriname

'De samenleving zal geen informatie worden onthouden'


Politie-inspecteur Humphrey Naarden is terug als hoofd van de afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname. 'Ik zal mijn best doen om dezelfde relatie met de media te onderhouden zoals ik dat eerder heb gedaan. Het karretje zullen wij samen trekken.' Dit meldt de Ware Tijd vandaag, woensdag 4 juli 2018.

Nadat Naarden tien jaar op de voorlichtingsafdeling had gediend, werd hij - vanwege de reorganisatie binnen het korps - overgeplaatst naar de Narcoticabrigade.

Sherida Dragman, aan wie hij drie jaar terug het roer overdroeg, is naar een andere afdeling binnen het korps.

Naarden belooft, dat de samenleving niet zal worden onthouden van informatie behalve als er een zaak speelt met een sterk embargokarakter. 'Dan is het geen onwil, maar een stukje overmacht.'

Verliezend Colombiaans presidentskandidaat Petro: 'Campagnevoerders in hele land krijgen doodsbedreigingen'

'Systematische bedreigingen' van Aguilas Negras aan adres Petro-aanhangers


Gustavo Petro, die vorige maand verloor van president-elect Ivan Duque bij de verkiezingen, zei maandag 2 juli 2018, dat voormalige campagnevoerders in het hele land doodsbedreigingen krijgen. Petro zei op Twitter, dat de 'systematische bedreigingen' die de Aguilas Negras naar Petro-aanhangers en andere maatschappelijke organisaties sturen, een misdaad tegen de mensheid zijn. 'Een systematische dreiging is een misdaad tegen de mensheid en de procureur-generaal moet antwoorden. Zijn omissie leidt tot medeplichtigheid', zei Petro op Twitter.


Petro toonde een van de bedreigingen die in juni in de provincie Santander naar een campagneteam werd gestuurd. In het pamflet wordt verwezen naar een Petro-campagnewerker in het zuidelijke Huila-departement die op de ochtend van de eerste verkiezingsronde vermoord werd gevonden.

Autoriteiten in La Guajira zeiden een paar weken geleden, dat een soortgelijke doodsbedreiging in  naam van de mysterieuze groep naar 'petristas' in die provincie vals was.

De voormalige minister van Binnenlandse Zaken Juan Fernando Cristo beweerde in 2015, dat 'de Aguilas Negras niet bestaan'.

Wie zijn de Aguilas Negras?
Meerdere onafhankelijke analisten zijn het erover eens, dat de Aguilas Negras hoogstwaarschijnlijk extreemrechtse activisten en extremistische supporters zijn van voormalig president Alvaro Uribe, die de naam onafhankelijk gebruiken om tegenstanders te intimideren.

Mensenrechtenverdedigers, slachtoffervertegenwoordigers, unionisten en andere leiders hebben sinds 2006 doodsbedreigingen ontvangen van de Aguilas Negras.

Sinds een vredesovereenkomst met de Marxistische FARC-guerrillastrijders (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) eind 2016, zijn bijna 300 sociale leiders vermoord, vaak door extreemrechtse actoren. Colombia is al bijna 100 jaar de thuisbasis van extremisten aan alle kanten van het politieke spectrum.
Gewapende groepen gevormd door deze extremisten hebben tienduizenden burgers gedood tijdens het gewapende conflict dat begon met de vorming van linkse groepen zoals de FARC en de ELN (Ejército de Liberación Nacional) in 1964.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Drugshandel nadelig voor Colombiaanse bananenexporteurs

Colombia dreigt toegang tot bananenmarkt in Europa en de Verenigde Staten te verliezen


Colombia dreigt de toegang tot de bananenmarkt in Europa en de Verenigde Staten te verliezen als gevolg van drugshandel. De vondsten van cocaïne in bananendozen vormen een bedreiging voor de economie van de regio Urabá. Dat is de reden waarom Europa en de Verenigde Staten mogelijk de import uit Colombia gaan stopzetten als er drugs blijven binnenkomen in de zendingen van het fruit. 

In de Colombiaanse Caraïben heeft de taskforce tegen drugshandel, Fuerza de Tarea Neptuno, tot nu toe 34 ton cocaïne ingenomen. Een deel van de drugs is gevonden in containers en in bananendozen die vanuit Colombia naar de Verenigde Staten en Europa worden geëxporteerd.

De Unie van Bananenarbeiders maakt zich zorgen dat het probleem uiteindelijk de economie van de regio Urabá kan beïnvloeden.

'Op dit moment is er een zeer sterke druk in Europa en supermarktketens vragen om niet langer fruit uit Colombia te consumeren vanwege de drugshandel', zei Gilberto Torres Espitia, vicepresident van vakbond Sintrainagro.

Volgens de narcoticapolitie openen hun verdachten de verzegelde containers. Vervolgens plaatsen ze de pakketten, verbergen ze tussen de legale lading, sluiten ze de container en plaatsen een valse verzegeling.

'We zijn slachtoffers van misdaad die onze subregio een slechte publiciteit bezorgt en die de reputatie van de exportprocessen in de bananensector schaadt'. zei Juan Camilo Restrepo, president van Augura.

De bananensector is erg belangrijk, want het genereert meer dan 800 miljoen dollar aan buitenlandse valuta voor Colombia, evenals 23.000 directe banen en 120.000 indirecte banen. 70% Van de economie in de regio Urabá is afhankelijk van de bananensector. Momenteel voert de politie tegen narcotica rigoureuzere controles uit op de wanden van de containers en op voor export bestemd fruit.

(Suriname Mirror/AGF/canal1.com.co/Monteria Radio 38 Grados)

Inheemse Munduruku-gemeenschap in Brazilië zegt nee tegen waterwegproject Hidrovia Teles Pires-Tapajós

Munduruku niet geconsulteerd door overheid over waterweg in hun traditionele thuisland

(Bron foto: Greenpeace)
 
De Associação Indígena Pariri, gekoppeld aan de Munduruku do Médio Tapajós-gemeenschap in de Braziliaanse deelstaat Para, heeft aan de kaak gesteld, dat het nationale ministerie van Transportinfrastructuur, of DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte), een rapport heeft gepubliceerd over de levensvatbaarheid van de aanleg van een waterweg in hun traditionele thuisland, zonder de groep eerder te hebben geraadpleegd. 

Het rapport, getiteld 'Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Hidrovia Teles Pires-Tapajós', werd gepresenteerd in de steden Cuiaba op 15 juni en Santarem op 26 juni, zei Alessandra Munduruku.

'Hoe kunnen we de rivier oversteken?', vroeg Munduruku. 'Hoe gaan we naar de huizen van onze familieleden? We zijn geaccumuleerd om per kano, rabeta (een soort lokale boot) naar de huizen van onze familieleden te gaan. We hebben geen auto's en het enige transportmiddel dat we hebben, is de kano. Daarom zijn we betrokken bij deze strijd om onze rivier te redden.'


De waterweg is bestemd om de agribusiness te dienen. De Munduruku-vereniging dringt er echter op aan, dat de waterwegstudie ongeldig is vanwege het feit dat de plaatselijke inheemse gemeenschap niet eerder over het project werd geraadpleegd, een procedure die wordt gegarandeerd door het 169 Verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie.

'In het geval van de Teles Pires (waterweg), geloof ik niet dat het nu zal beginnen ... maar, daarvoor moeten ze eerst alle rechten hebben die geconsolideerd zijn in de Grondwet en andere wetten zoals de 169 conventie, die door Brazilië is erkend', zei Luiz Claudio Britto, een historicus en lid van de Movimento Xingu Vivo Para Sempre.

Hij wees er echter op, dat de rechten van inheemse gemeenschappen en hun voorouderlijke gebieden al worden geschonden. Vorig jaar bezetten ongeveer 200 leden van de Munduruku de bouwlocatie van de waterkrachtcentrale van Sao Manoel. Een van hun grootste grieven is, dat het bedrijf overleg pleegt met de groep voordat de bouw wordt hervat.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Amazonia)

Braziliaanse olie- en mijnmagnaat Eike Batista, na een corruptiezaak, tot 30 jaar cel veroordeeld

Batista schuldig aan omkopen voormalige gouverneur van Rio de Janeiro Sergio Cabral


Een Braziliaanse olie- en mijnmagnaat, ooit een van de rijkste mannen ter wereld, is na een corruptiezaak tot 30 jaar cel veroordeeld. Eike Batista had een geschatte waarde van meer dan 35 miljard dollar zes jaar geleden, maar verloor het meeste toen zijn imperium ineenstortte.

Hij werd schuldig bevonden aan het omkopen van de voormalige gouverneur van Rio de Janeiro, Sergio Cabral. Batista betaalde meer dan £ 16 miljoen aan buitenlandse bankrekeningen van de heer Cabral in ruil voor contracten met de staat Rio.


Eike Batista was ooit het symbool van een gedurfd, explosief Brazilië. Een self-made miljardair, zijn rijk strekte zich uit van mijnbouw tot olie en openbare werken. Een flitsend buitenbeentje met smaak voor dure auto's en een weelderige levensstijl, hij was ook een inspiratie voor een generatie jonge Braziliaanse ondernemers.

Maar, het bleek allemaal niet meer dan een illusie te zijn. Veel van zijn ambitieuze infrastructuurprojecten waren slecht gepland en kwamen niet tot bloei. En toen was er corruptie. Het werd onthuld, dat zijn imperium grotendeels werd opgebouwd door persoonlijke banden met corrupte ambtenaren aan de top.Nu is hij het symbool van een ander soort Brazilië: eentje die grote economische problemen heeft, maar jaren van bedrijfscriminaliteit probeert aan te pakken.


(Suriname Mirror/BBC/Globo/Twitter/YouTube)

Venezolaanse president Maduro bevordert 16.900 soldaten als beloning voor hun 'loyaliteit'

(Bron foto: Twitter)
Soldaten door Defensieminister geprezen 'voor het respecteren van de mensenrechten'


De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft 16,900 soldaten bevorderd als een beloning voor hun 'loyaliteit'. De promotie vond plaats te midden van een verslechterende economische en politieke crisis waarin oppositiepolitici de strijdkrachten hebben opgeroepen om zich 'aan de kant van de bevolking' te scharen. 

Minister van Defensie Vladimir Padrino zei, dat de gepromoveerden 'loyaal waren aan de grondwettelijk verkozen president'. Hij prees hen ook 'voor het respecteren van de mensenrechten'.De promotie komt slechts 10 dagen nadat het mensenrechtenorgaan van de VN een rapport uitbracht waarin staat, dat de Venezolaanse veiligheidstroepen honderden willekeurige moorden hadden gepleegd. Volgens het rapport van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN is er 'een patroon van onevenredig en onnodig gebruik van geweld door veiligheidstroepen'.

'Het falen om veiligheidstroepen aansprakelijk te stellen voor dergelijke ernstige mensenrechtenschendingen suggereert, dat de rechtsstaat vrijwel afwezig is in Venezuela', zei VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein op 22 juni.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Venezuela verwierp het rapport en noemde het het 'resultaat van een zeer twijfelachtige methodologie die de geloofwaardigheid teniet doet van een kantoor van deze aard'.

Tijdens een ceremonie in de hoofdstad, Caracas, zei Gen Padrino dat de leden van de strijdkrachten die waren gepromoveerd een sleutelrol speelden bij het veiligstellen van 'de institutionele stabiliteit in het land en het beschermen van de Venezolaanse democratie en vrede'. 


Iets meer dan een maand geleden eiste president Maduro. dat leden van de strijdkrachten een document ondertekenden waarin zij hun loyaliteit bevestigen. Toen hij voor militaire cadetten sprak, zei hij dat zijn regering een 'samenzwering die werd gefinancierd door en georkestreerd vanuit Colombia en ontmanteld door de Amerikaanse regering om de Venezolaanse strijdkrachten te verdelen' had ontmanteld.

Tientallen officieren, waarvan sommige hooggeplaatst, worden gedetineerd vanwege beschuldigingen dat zij samenzweerden tegen de president, zegt de niet-gouvernementele groep Foro Penal, die legale hulp biedt aan gedetineerden.

De Venezolaanse regering geeft de schuld aan de economische crisis, die heeft geleid tot hyperinflatie en ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen door de door de VS opgelegde sancties.

Maar, volgens regeringscritici hebben president Maduro en zijn voorganger, Hugo Chávez, de huidige crisis veroorzaakt door jarenlang wanbeheer. Geconfronteerd met groeiende tekorten en honger hebben honderdduizenden Venezolanen het land verlaten. In een recent rapport van het vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties wordt geschat dat het dagelijks om zo'n 5.000 gaat.

De strijdkrachten spelen een sleutelrol in de regering van president Maduro, met veel officieren die functies vervullen als ministers of andere invloedrijke functies. Twee weken geleden werden soldaten ingezet op bijna 100 voedselmarkten om prijzen te controleren en verkopers te arresteren die naar verluidt prijzen in rekening brachten voor goederen met prijscontrole.

(Suriname Mirror/BBC/El Nuevo Herald/Twitter)

Politiebureaus weer zonder auto's en inkt...

Bureau Santo Boma zou al zeker een maand geen rijdend dienstvoertuig hebben

Politie ontkent berichtgeving


Volgens het Dagblad Suriname van dinsdag 3 juli 2018 zijn er weer politiebureaus zonder inkt en auto's. Een zo'n bureau is Santo Boma. Dat politiestation zou al zeker een maand zonder een dienstvoertuig zitten. Agenten kunnen vanwege dit probleem niet uitrukken voor meldingen. Zij worden gedwongen om hulp te vragen aan collega’s van omliggende stations. In sommige gevallen worden zelfs privévoertuigen van politieambtenaren ingezet. 

Indien er geen andere mogelijkheid bestaat, dan wordt mensen gevraagd om naar het politiebureau te komen om aangifte te doen.

Behalve dit probleem kampt de politie ook nog met gebrek aan inkt. Zo'n maand heeft dit politiebureau geen inkt. De stukken, onder andere processen-verbaal, worden opgemaakt, maar niet uitgeprint. Het politiewerk kan door deze tekorten niet adequaat worden aangepakt.

De bewoners hebben hierover hun ongenoegen geuit. Wanneer er een beroving in een woning heeft plaatsgevonden, zegt de politie dat zij geen vervoer heeft.

Update:
Het Korps Politie Suriname meldt woensdag 4 juli:


'Naar aanleiding van het bericht verschenen in één der dagbladen in Suriname waarin wordt beweerd dat met name de politie van het bureau Santo Boma niet over printinkt en vervoer beschikt, wenst de politie het volgende bekend te maken.

Het politiebureau in kwestie beschikt al enige tijd over onder andere drukinkt en vervoer. Voorts is het normaal dat de politie van de verschillende bureaus onderling assistentie verlenen aan elkaar als het om het politiewerk gaat. Deze assistentie kan bestaan uit menskracht of uit hulpmiddelen waaronder vervoer.'