zaterdag 7 juli 2018

Korpschef niet op de hoogte ontbreken sanitaire voorzieningen voor bewakers cocaïne-duikboot

Duikboot wordt door aannemer op ponton naar andere locatie vervoerd


Naar aanleiding van een artikel verschenen in Dagblad Suriname, dat politiefunctionarissen ontevreden zijn over de bewaking van een in beslag genomen semi-cocaïne-duikboot te Saramacca, geeft het Korps Politie Suriname zaterdag 7 juli 2018 via een persbericht te kennen, dat volgens verkregen informatie van de ressortcommandant van het politiebureau Calcutta, de bewakingspost twee weken geleden al zou worden opgeheven. 

De ressortcommandant had zulks immers ook aan de waarnemend korpschef gerapporteerd, stelt het korps in haar persbericht. Hij had echter verzuimd de waarnemend korpschef aan te geven, dat er een gemis was aan adequate sanitaire voorziening ter plaatse.

Er is reeds een aannemer in de arm genomen om de in beslag genomen goederen, waaronder de semi-duikboot en een container met chemicaliën, van de plek te krijgen met behulp van een ponton. Vanuit de zijde van de aannemer is een vertraging opgetreden in de werkzaamheden. De aannemer heeft beloofd dat hij dit weekeinde weer zal aanvangen met het werk, wat ertoe zal moeten leiden dat de in beslag genomen zaken naar een andere locatie overgebracht worden.

Hierdoor zal politiebewaking van de locatie te Saramacca niet meer noodzakelijk zijn.

Politie ontvangt eerste 30 'Made in Suriname' elektrische scooters uit een schenking van 50

Waarnemend korpschef Roberto Prade (Bron foto's: NII)
Directeur Xie Da van Shen Long Company aan basis schenking

'Schenking geheel in lijn met beleid Justitie om zichtbaarheid politie te verhogen'


Het Korps Politie Suriname (KPS) heeft de eerste dertig elektrische scooters ontvangen uit een schenking van vijftig. De symbolische overhandiging vond donderdag plaats bij het ministerie van Financiën, aldus zaterdag 7 juli 2018 het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De donatie van de elektrische scooters, die volledig geassembleerd zijn in Suriname, is geboren uit een idee van de Surinaamse ondernemer Xie Da, directeur van de Shen Long Company, producent van Snow Kleen-papierproducten. Hij benaderde het ministerie van Financiën om van gedachten te wisselen over investeringsmogelijkheden in Suriname. In de gesprekken die Xie Da voerde met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën werd de ondernemer diverse investeringsfaciliteiten voorgehouden. Daarbij maakte de bewindsman al gauw de koppeling tussen investering, ondernemerschap, werkgelegenheid en een goed exportproduct.

De elektrische scooters worden onder het merk Thunder in Suriname geassembleerd met ondersteuning van de Surinaamse Postspaarbank. Zij zijn dan ook voorzien van het label ‘Made in Suriname’.

Ondernemer Xie Da en de bank besloten, als blijk van waardering voor het geloof in ondernemerschap door de regering van Suriname, iets terug te doen waar de Surinaamse gemeenschap baat bij zal hebben.

Het voornemen van de regering om het veiligheidsgevoel te versterken door onder meer de zichtbaarheid van de ordehandhavers te vergroten, resulteerde in het unanieme besluit om vijftig scooters te schenken aan het KPS. Zowel minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie als waarnemend korpschef Roberto Prade toonde zich bij de overhandiging zichtbaar erkentelijk voor deze geste.

Beide functionarissen legden in hun dankwoord de nadruk op het feit, dat de schenking geheel in lijn ligt met het beleid vanuit Justitie om de zichtbaarheid van de politie te verhogen.

Financiën minister Hoefdraad liet weten, dat dit voorbeeld van het stimuleren van ondernemerschap vanuit de overheid navolging verdient, omdat op deze manier de ruimte geboden wordt een afzetmarkt te creëren voor hun producten.

Xie Da en het ministerie van Financiën zullen nu overleg voeren over financieringsmogelijkheden tegen een gunstige rente met de bedoeling dit vervoermiddel ook betaalbaar te maken voor de lagere-inkomensgroepen. Door de Surinaamse Postspaarbank wordt, met het oog op de veiligheid van de toekomstige verkeersdeelnemer, tevens een cursus bromfiets rijden gekoppeld aan de financiering.

Ecuador telt dit jaar tot nu toe 51 femicides

'Er zijn 184 dagen waarin elke 86 uur een vrouw wordt gedood door seksistisch geweld'


Ecuador heeft dit jaar tot nu toe 51 femicides (moorden op vrouwen) geregistreerd, aldus donderdag 5 juli 2018 de non-gouvernementele organisaties Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) en Taller de Comunicación Mujer (TCM) 

Een onderzoek door deze non-gouvernementele organisaties over de periode van 1 januari tot 3 juli  geeft ook aan dat 62 kinderen en adolescenten zijn gedood. 'Er zijn 184 dagen waarin elke 86 uur een vrouw wordt gedood door seksistisch geweld', zegt een verklaring van het project 'Meer informatie minder geweld , uitgevoerd door beide organisaties en gefinancierd door de Europese Unie.

De gevallen van gewelddadige dood van vrouwen, vanwege slechts het feit dat ze vrouw waren, werden geregistreerd in 16 provincies in de kustgebieden, de Andes en de Amazone, aldus het rapport.

Van de 51 gevallen van vrouwenmoord zijn er 22 in de gerechtelijke fase van het vooronderzoek, 20 in behandeling bij rechtbanken, 2 zaken hebben een veroordeling en in 7 hebben de daders zelfmoord gepleegdn, staat in het rapport.

(Suriname Mirror/El Telegrafo/Extra)

Archeologen in Peru vinden omvangrijke begraafplaats Incavolk in een piramide

(Bron foto: AFP)
Gemummificeerde lichamen aangetroffen, sommige in meerdere lijkwaden gewikkeld


In Peru hebben archeologen een omvangrijke begraafplaats van het Incavolk aangetroffen in een piramide. Die ligt in een woestijn ver van het hart van het voormalige Incarijk in de Andes. De onderzoekers hebben tot nu toe al 24 tombes met menselijke resten, granen, kledij en aardewerk uit de Incacultuur aangetroffen op de archeologische site van Tucume, zegt Jose Manuel Escudero, directeur van het team van 89 archeologen dat de plek onderzoekt.

In Tucume liggen 26 piramides verspreid over een oppervlakte van 221 hectare. De begraafplaats werd ontdekt in de Huaca de las Abejas of de Bijenpiramide, op ongeveer één kilometer van de Huaca Larga, de 30 meter hoge hoofdpiramide, een van de hoogste in Zuid-Amerika.

De onderzoekers vermoeden dat de Inca's omstreeks 1470 in de regio toekwamen. 'We hebben alle bewijs dat dit een elitegroep van zowel mannen als vrouwen was', zegt Bernarda Delgado, directeur van het Tucume Museum, over de aangetroffen gemummificeerde lichamen. Sommige zijn in meerdere lijkwaden gewikkeld. 'Een gewoon iemand begraaf je niet op die manier', aldus Escudero.

Het feit dat er adellijke Inca's werden begraven in Tucume suggereert dat de beschaving een voorname rol speelde in de regio. Het geslacht van de gevonden lichamen moet nog bevestigd worden, maar de archeologen vermoeden dat de vrouwen begraven werden met materialen om te weven, terwijl de mannen omringd werden met roeispanen, peddels en schelpen.De onderzoekers verwachten nog minstens tien andere lichamen te vinden.

(Bron foto: Reuters)
Het Incarijk, dat werd bestuurd vanuit de hoofdstad Cusco, strekte zich uit van de Stille Oceaan tot het Andesgebergte. De Inca's maakten gebruik van wegen en een belastingssysteem, tot de Spaanse verovering in de zestiende eeuw alles veranderde.

In Tucume, op zo'n 650 kilometer ten noorden van de Peruaanse hoofdstad Lima, leefde omstreeks 1100 vermoedelijk het Lambayequevolk, vooraleer de regio werd overgenomen door de Chimucultuur en vervolgens zo'n 500 jaar geleden door de Inca's.

'Er is een hergebruik van de ruimte', aldus Escudero. 'Elke cultuur vond blijkbaar dat het handig was om deze locatie te gebruiken om te regeren.'

De archeologen hopen nu meer te weten te komen over de Bijenpiramide waarin de tombes werden aangetroffen. 'De Bijenpiramide moet een belangrijke betekenis gehad hebben om hen hier te begraven', zegt Escudero.

(Suriname Mirror/Reuters/Daily Mail/GlobalNews/Spiegel Online)

'Sluiting van de Isla-raffinaderij zou voor Curaçao een regelrechte ramp betekenen'

'De raffinaderij is een van de belangrijkste pilaren voor de economie'


Een sluiting van de raffinaderij zou voor Curaçao een regelrechte ramp betekenen, waar geen enkele begroting, van geen enkele regering, weerstand tegen kan bieden. Dat zijn de woorden van minister Kenneth Gijsbertha van Financiën, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, zaterdag 7 juli 2018. 

Door het College financieel toezicht (Cft) werden aan de landsbegroting voor 2018 een aantal risico’s gekoppeld. In de suppletoire begroting die onlangs in de Staten is behandeld, zijn deze risico’s verwerkt. Eén van de risico’s die door het Cft is aangekaart, is de continuïteit van de raffinaderij na 2019, wanneer het leasecontract met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA verloopt.

'Uiteraard wordt door de regering met man en macht gewerkt om ervoor te zorgen dat ook na 2019 raffinage van olie op Curaçao plaatsvindt', aldus Gijsbertha. 'De raffinaderij is immers een van de belangrijkste pilaren voor de economie. Daar gaan we geen risicoanalyse voor maken, want als je het mij vraagt – en ik heb 43,3 jaar bij de raffinaderij gewerkt – zou een sluiting van de raffinaderij een ramp betekenen.'

Bij een eventuele sluiting van de raffinaderij zouden meer dan 4.500 personen, die direct of indirect werkzaam zijn bij de raffinaderij, hun baan verliezen en zou een bedrag van meer dan 1 miljard gulden, dat dankzij de raffinaderij momenteel in de Curaçaose economie circuleert, worden weggerukt, zo waarschuwt Gijsbertha.

'Daar kan niets of niemand tegenop', aldus de minister. 'Dus wij werken er met man en macht aan, en dat hebben we ook aan het Cft uitgelegd, om de continuïteit van de raffinaderij – zoals we dat al honderd jaar gewend zijn – ook na 2019 te garanderen.'

ConocoPhillips stort zich nu op Citgo Petroleum - Curaçao

Vermoed wordt dat PdVSA heimelijk assets (olie) op naam van Citgo heeft gezet


ConocoPhillips kan zich in haar jacht op verzilvering van de miljardenclaim op PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) nu ook richten op Citgo Petroleum, een volle dochtermaatschappij van het Venezolaanse PdVSA. Dat bericht persbureau Reuters, verwijzend naar een vonnis donderdag van een Amerikaanse rechter in Houston, aldus vandaag, zaterdag 7 juli 2018, het Antilliaans Dagblad.

Conoco, dat begin mei beslagleggingen toegewezen kreeg op PdVSA-bezittingen op de ABC-eilanden en Sint Eustatius, stelt dat PdVSA activa wegsluist naar Citgo. Het vermoeden bestaat dat PdVSA heimelijk assets (olie) op naam van Citgo heeft gezet om te voorkomen dat daarop door ConocoPhillips beslag wordt gelegd, zo verneemt het Antilliaans Dagblad.

Onderzocht gaat worden of er inderdaad sprake is van het verstoppen van vermogensbestanddelen. Volgens Reuters gaat het concreet om olievoorraden bij de Isla-raffinaderij in het Schottegat en bij de oilterminal te Bullenbaai op Curaçao die aan Citgo overgedragen worden, om daarmee de beslagen en de executie ervan te voorkomen.

Beryl, de eerste orkaan van het seizoen, stevent af op Caribisch gebied

Tropische storm categorie 1 koerst met windsnelheden van 130 kilometer per uur af op de Kleine AntillenOp de Atlantische Oceaan ontwikkelt zich Beryl, de eerste orkaan van het seizoen. De tropische storm van categorie 1 koerst met windsnelheden van 130 kilometer per uur af op de Kleine Antillen, waartoe ook Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten behoren.

Volgens Weerplaza en CNN gaat het om een kleine compacte orkaan die westwaarts trekt richting het Caribisch gebied. Het weerinstituut verwacht niet dat deze voor grote problemen zal zorgen. De storm zal waarschijnlijk komende maandag de eilanden bereiken.


Op dit moment bevindt de depressie zich nog ongeveer 1.600 kilometer ten zuidoosten van de benedenwindse (kleine) Antillen. Verwacht wordt dat de storm in kracht afneemt naarmate deze de eilanden nadert. Doordat de storm zo klein in omvang is, heeft het Amerikaanse Hurricane Center aangegeven, dat de verwachtingen de komende dagen erg onzeker zijn. Kleine compacte stormen kunnen in korte tijd actiever worden of juist helemaal instorten.


Sint Maarten werd vorig jaar september zwaar getroffen door de orkaan Irma.

Op Puerto Rico, dat vorig jaar eveneens zwaar werd getroffen door orkaan Maria, zijn 400 schuilplaatsen ingericht voor de bewoners.

Het orkaanseizoen loopt van juni tot november. Beryl is officieel de eerste orkaan van het seizoen. De eerste storm die een naam kreeg was Alberto, maar die bereikte nooit het stadium van orkaan.


(Suriname Mirror/Weerplaza/AD/YouTube/CNN/Twitter)

Zorgen bij WWF Guianas over drastische daling aantal nesten van lederschildpad

Dit jaar slechts ruim achthonderd nesten bedreigde zeeschildpad geteld op legstranden Suriname


De drastische daling van het aantal nesten van de lederschildpad (Dermochelys coriacea) leidt tot bezorgdheid bij het WWF Guianas. Vijftien jaar geleden werden nog veertienduizend nesten geteld in Suriname, dit jaar waren dat er ruim achthonderd. Het WWF is bezorgd, omdat de terugval niet alleen hier, maar over de hele linie afneemt. 

Hanneke van Lavieren van het WWF zegt vandaag, zaterdag 7 juli 2018, in de Ware Tijd, dat onderzocht wordt hoe dit komt. De organisatie weet niet zeker of bijvangst van vissers de voornaamste oorzaak is. Bij eerder onderzoek is wel gebleken dat tijdens het legseizoen lederschildpadden als bijvangst in de netten verstrikt raken. Hiervan overleeft meer dan 30 procent niet.

Een andere oorzaak kan zijn dat de dieren in het najaar naar voedingsgronden in Canada trekken.

'We willen dit alles nu goed onderzoeken, zodat we cijfermateriaal krijgen en precies weten waar de problemen liggen en daaraan iets kunnen doen. Het is door een natuurlijke cyclus van de reuzenzeeschildpad wel normaal dat er fluctuaties zijn in het aantal nesten per jaar. Vaak is dit te zien in periodes van drie tot vier jaar. In de ene periode zijn er veel minder nesten dan in de andere. Dat heeft soms met natuurlijke oorzaken te maken.'

President Bouterse: 'De EU heeft veel meer bereikt dan Caricom'

'Suriname heeft al goede stappen gezet binnen de Caricom'

(Bron foto: Twitter/Caricom)

 President Desi Bouterse stelt dat Caricom minimaal tien jaar langer bestaat dan de Europese Unie (EU). Een vergelijking tussen de twee organisaties brengt hem tot de conclusie, dat de EU veel meer bereikt heeft dan Caricom. Het staatshoofd vindt dat de Caribische regionale organisatie goed op weg is, maar dat ze in de komende vijf jaar hard zal moeten werken aan concrete acties. 

Bouterse woont op Jamaica de Caricom-vergadering van staatshoofden bij. Hij onderschrijft het belang van deze vergadering en de bijdrage van Suriname. Hij merkt op, aldus het Nationaal Informatie Instituut, dat door het gewicht van deze vergadering hij zelfs de verjaardag van de NDP, waar hij leiding aan geeft, heeft moeten missen.

De president weet dat Suriname reeds goede stappen heeft gezet binnen de Caricom. 'Wij hebben bijvoorbeeld concrete stappen gezet in het kader van het maximaliseren van de participatie van jongeren.' Hij moedigt jongeren aan om de ontwikkelingen binnen de Caricom bij te houden ondanks de traagheid waarmee sommige processen op gang komen.

De president is portefeuillehouder van onder andere jeugd en sport binnen de Caricom

Aangehouden student bekent dat hij zich heeft voorgedaan als terrorist

Student zocht aandacht vanwege problemen in huiselijke sfeer


De aangehouden universiteitsstudent heeft bekend dat hij zich heeft voorgedaan als terrorist. Dit meldt politiecommissaris Guno Roosenhoff. De student zegt, dat hij inderdaad gedreigd heeft burgers te zullen doden als twee terreurverdachten niet zouden worden vrijgelaten. Er zouden vijftig mensen worden gedood op drie locaties, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, het J.C. de Miranda Lyceum en de strafinrichting te Santo Boma. 

De student ontkent recent weer te hebben gedreigd. Onlangs werd weer gedreigd met het doden van burgers als de broers Raoul A. en Nasser I. niet vrijgelaten zouden worden. De twee worden verdacht van banden te hebben met IS (Islamitische Staat).

Roosenhof zegt in de Times of Suriname, aldus Waterkant.net vandaag, zaterdag 7 juli 2018, dat de student alleen de eerste bedreiging op Facebook heeft bekend. Van de recente bedreiging beweert hij niets te weten.

De student deed zich voor als ene Mohammed Ahmed Al-Mehdi. Die deed zijn bedreiging namens terreurorganisatie IS. Volgens de student ging hij tot zijn handelingen over vanwege problemen in huiselijke sfeer en zocht daarom aandacht.

PALU: 'Zeer lakse houding van de regering in Suralco kwestie'

'Slechts aandacht van regering voor de overdracht van de Afobaka waterkrachtcentrale'


Uit de brief die onlangs is geschreven namens de president door de vicepresident aan de De Nationale Assemblee (DNA) inzake de Suralco kwestie, moet worden opgemaakt dat er sprake is van een zeer lakse houding van de regering. Een erg zorgwekkende ontwikkeling gegeven de vele vragen die op tafel liggen.

Zo is inmiddels bekend geworden, dat de grond onder de bauxiet raffinaderij te Paranam zwaar vervuild zou zijn. Suralco is reeds begonnen met de ontmanteling van de raffinaderij zonder een gedetailleerd plan te overleggen hoe de opruiming van deze vervuiling zal geschieden. 

De brief van de regering naar DNA geeft slechts aan dat de ontmanteling op 'een bekwame wijze' zal plaatsvinden. De ervaring in de wereld heeft geleerd dat multinationals hieronder verstaan op de eerste plaats 'zo goedkoop mogelijk'. Zo zal de opruiming van de zeer giftige 'red mud' ('rode modder') meren geschieden door het af te dichten met een dikke laag grond die beplant zal worden. De waterdragende bodemlagen onder deze gifmeren zouden inmiddels zijn vervuild geraakt met zwaar giftig lekwater uit deze meren.

Het grootste probleem bij het bovenstaande vormt de lakse houding van de regering in deze kwestie. In deze fase zou juist noodzakelijk zijn om vooral gedetailleerde plannen op tafel te krijgen en zal de regering de uitvoering van deze plannen nauwkeurig moeten monitoren onder andere door middel van metingen en analyse van de vervuiling. Kosten hiervan zullen door Suralco betaald moeten worden. 

Maar, uit de brief blijkt slechts aandacht te zijn voor de overdracht van de Afobaka krachtcentrale die moet plaatsvinden op 31 december 2019. Heel laconiek wordt in dezelfde brief aangegeven dat de gewijzigde Brokopondo overeenkomst DNA nog niet heeft bereikt 'door onvoorziene omstandigheden'. De presidentiële onderhandelingscommissie zou plotseling geconfronteerd zijn met een overeenkomst met Suralco voor het opzetten van een industriepark te Paranam die gesloten zou zijn door de vorige minister van Handel en Industrie. Deze argumentatie doet op zijn minst de wenkbrauwen fronzen aangezien deze overeenkomst gesloten is namens de president die dit reeds aangekondigd had in zijn jaarrede in 2017.

Opvallend in het standpunt van de regering is, dat er geen woord wordt gerept over het lot van de vele gepensioneerden van Suralco na vertrek van de multinational. De gepensioneerden zouden in principe ook aan de onderhandelingstafel moeten meezitten om garanties te krijgen voor uitbetaling van hun pensioenen. 

Ook de vele uitgemijnde gebieden worden niet genoemd die volgens de Brokopondo overeenkomst hersteld achtergelaten moeten worden.

Ondanks een kamerbreed standpunt van DNA in deze kwestie, lijkt het erop dat de regering haar eigen gang gaat, terwijl de gewijzigde Brokopondo Overeenkomst nog door DNA goedgekeurd moet worden. 

De vraag rijst hoe serieus en diepgaand het toezicht door de regering zal zijn bij de ontmanteling en herstel van vervuilde en uitgemijnde terreinen als nu reeds duidelijk is hoe slecht de onderhandelingen zijn gevoerd. De angst bekruipt milieudeskundigen dat Suralco ruimte zal krijgen om een chemische tijdbom achter te laten voor Suriname. 

Gegeven deze lakse houding van de regering, wordt door vele deskundigen de vraag gesteld welke belangen werkelijk meetellen in de onderhandelingen met Suralco. Tot nu toe lijken slechts enge partijpolitieke belangen een doorslaggevende rol te hebben gespeeld in de onderhandelingen met Suralco om de Afobakadam overgedragen te krijgen koste wat het kost voor de verkiezingen van 2020. 

Het nationaal belang lijkt ook in deze kwestie compleet weggedrukt te worden.

Boek 'De Hel dat is een Suikermolen' behandelt godsdienst van inheemsen, Winti godsdienst en Rastafari in Suriname

'Deze godsdiensten zijn complex en rijk aan beelden, symbolen en materiële vormgeving'


Ben Ipenburg heeft het tweede deel in een studie-serie 'Godsdiensten in Suriname' geschreven, getiteld 'De Hel dat is een Suikermolen'. Het 512 bladzijden tellende boekwerk is onlangs, juni 2018, uitgegeven door Uitgeverij Frontisterion. Eerder verscheen 'Joden in Suriname. 400 jaar Surinaams Jodendom. Aankomst, glorietijd, neergang'. Er zullen in deze serie nog drie delen verschijnen. Deel drie, 'Model van een foute samenleving' is in voorbereiding

'Slavernij was oorlog. Onze voorouders verzetten zich ertegen van het begin tot het einde', schreef een Afro-Amerikaanse schrijver. Tot slaaf gemaakten vluchtten weg in het oerwoud van Suriname. Ze voerden oorlog met de Nederlandse koloniale overheid en maakten zich vrij. Op de plantages was stil verzet. Er ontstonden dorpen waar ruimte was voor de eigen godsdienst en voor ceremonies om het leven in onderdrukking te kunnen begrijpen en mee om te gaan.

De overlevingsdrang, de herschepping van herinnerde tradities resulteerden in de geboorte van nieuwe godsdiensten en gemeenschappen.

De Winti-godsdienst en de in Jamaica ontstane Rastafar-godsdienst zijn verzetsgodsdiensten. Maar dat niet alleen, ze geven vorm aan een eigen authentieke spiritualiteit. De oorspronkelijke gewoners van Suriname zetten tot in de eenentwintigste eeuw hun godsdienst voort. Had hun godsdienst invloed op de Winti-godsdienst?

Deze studie laat zien dat deze godsdiensten complex zijn en rijk aan beelden, rijk aan symbolen en materiële vormgeving. Ze blijken helemaal niet 'primitief' te zijn. De mythen en verhalen, de riten en ceremonies, de bezetenheid door geesten, de macht van de piyai en obiaman zijn even werkelijk, even machtig en invloedrijk, even rijk aan verbeelding en even geloofwaardig als de mythen, de liturgieën, de sacramenten en de religieuze specialisten van de zogenaamde wereldgodsdiensten.

'De Hel dat is een Suikermolen' vertelt de pijnlijke en heroïsche geschiedenis van deze godsdiensten. Tot en met de officiële erkenning van vandaag de dag.  Er zullen in deze serie nog drie delen verschijnen. Deel drie, Model van een foute samenleving is in voorbereiding

'De Hel dat is een Suikermolen' is voor € 34.50 leverbaar via onder andere boekhandel Vaco in Paramaribo en www.bolcom.nl.

Man (45) overlijdt na aanval van Braziliaanse bijen ('killer bees')

Hele lichaam van Bidjaikoemar Janki vertoont bijensteken


De 45-jarige Bidjaikoemar Janki is donderdag 5 juli 2018 overleden na te zijn aangevallen door Braziliaanse bijen ('killer bees') op een adres aan de Invejaweg. Bidjaikoemar werd op het weiland aangetroffen ongeveer 400 meter verwijderd van zijn woning, aldus het Korps Politie Suriname. Hij vertoonde geen tekenen van leven. Hij was met ontbloot boven lijf en zijn hele lichaam vertoonde bijensteken. 

Volgens verklaring van een neef van het slachtoffer waren ze met z'n drieën op het weiland gegaan om twee koeien te vangen. Op een gegeven moment werden ze aangevallen door Braziliaanse bijen.

De neef en de andere man renden toen naar voren en keerden na een tijdje terug om naar Bidjaikoemar uit te kijken. Zij zagen hem niet en konden door de zwerm bijen niet verder, waarna zij de brandweer alarmeerden. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

In Suriname, waar de bij zijn intrede deed in 1976, zijn geafrikaniseerde honingbijen verantwoordelijk voor 1 à 2 doden per jaar.

Surinaamse media berichtten in januari 1977 al over de Braziliaanse bijen. De krant 'Vrije Stem' schreef op 4 januari 1977 onder de kop 'Meer plagen van Braziliaanse bijen':


De Nederlandse krant het Nieuwsblad van het Noorden schreef op 8 maart 1977: '(…) De ontsnapte koninginnen paarden er lustig op los en vormden eigen zwermen die met dodelijke zekerheid hun eenmaal gekozen slachtoffers achtervolgden. Tot dusver zijn zestig zwermen gezien, samen enkele miljoenen bijen. Ze zijn inmiddels opgerukt tot Venezuela, Suriname en Frans-Guyana. (…)':


Lees ook dit artikel uit 2014.

Nog grotere bundeling van bonden en NZR meer dan noodzakelijk

Pijnpunten zijn achteruitgang kwaliteit van zorg, late uitbetaling salarissen en tekort aan benodigdheden op werkvloer


De problemen binnen de gezondheidszorg zijn onlangs op de ontleedtafel gelegd door de leiding van het collectief van gezondheidsbonden en de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Zij concluderen dat een nog grotere bundeling van de bonden en de NZR meer dan noodzakelijk is en zij hebben afspraken gemaakt over hoe, wanneer en op welke wijze samen zal worden opgetreden. Dit bericht Starnieuws vandaag, zaterdag 7 juli 2018.

Onder meer de achteruitgang van de kwaliteit van de zorg, de late uitbetaling van salarissen en het tekort aan benodigdheden op de werkvloer, zijn als pijnpunten aangehaald door de bonden.

Het collectief bestaat uit bonden van personen werkzaam bij het Diakonessenhuis, het R.K-ziekenhuis, het Lachmipersad Mungra ziekenhuis, de stichting Regionale Gezondheidsdienst, de Medische zending en de Bedrijven Geneesmiddelen Voorziening Suriname.

Andere problemen betreffen de overeenkomsten die niet kunnen worden aangegaan door het tekort aan voldoende middelen, getekende overeenkomsten die niet uitgevoerd kunnen worden, voorzieningen binnen de geneesmiddelen klapper die steeds minder worden en het feit dat zorggenieters steeds moeten betalen, of voor bezoeken aan de dokter, of bij het afhalen van medicijnen bij de apotheken.

Het collectief schrijft in zijn gezondheidsbulletin, dat het vaak met de minister van Volksgezondheid en de adviesgroep van het Kabinet van de President gesprekken heeft gevoerd over de problemen. De NZR heeft volgens het collectief aangegeven te kampen met identieke problemen.

Gesprekken met de twee eerdergenoemde instanties hebben geen enkele structurele oplossing teweeggebracht, integendeel wordt de situatie erger, zegt het collectief. De problemen met het SZF (Stichting Staatsziekenfonds) hebben een structureel karakter aangenomen, zo zijn onder meer de tarieven achterhaald en wordt stroef uitbetaald.

De betalingen aan leveranciers zijn een ander zorgpunt. De continuïteit van de zorg van de inrichtingen is voor een groot deel afhankelijk van de leverancier. Bij alle gezondheidsinstellingen wordt er gevreesd voor het moment waarop men niet meer is staat zal zijn de leveranciers te betalen. Dat zal het moment zijn waarop de zorg in elkaar zal storten, schrijft het collectief.

Suriname officieel vrij verklaard van mond- en klauwzeerziekte

(Bron foto: Suriname Mirror - eigen foto)
Suriname is één van de 68 landen die mond- en klauwzeervrij is zonder vaccinatie


Van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) in Parijs heeft Suriname de officiële vrije status voor de mond- en klauwzeerziekte (mkz) ontvangen. Suriname is één van de 68 landen die mond- en klauwzeervrij is zonder vaccinatie. Het onderdirectoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) verricht al het nodige om deze bijzondere positie als land te behouden en beschermen. Suriname wordt gekenmerkt als ‘historisch’ vrij van mkz, aangezien deze ziekte nog nooit gerapporteerd is. 

Gianna Karg, waarnemend hoofd Veterinaire Inspectie, laat via het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten, dat een land, afhankelijk van de officiële erkenning van de mkz-vrije status, zijn commerciële aantrekkingskracht kan verliezen of vergroten bij potentiële of bestaande importpartners. De officiële mkz-vrije status toont de transparantie op de gezondheid van dier en volk in een land.

Bij uitbraak van de ziekte mond- en klauwzeer is het gevolg veel verlies van evenhoevigen (koeien, kleine herkauwers, varkens etc.) in de wereld. De voornaamste verschijnselen zijn wondjes (blaasjes) in de bek en aan de klauwen bij deze dieren.

 De positie van Suriname in de internationale handel is verbeterd met betrekking tot de import van runderen, varkens en kleine herkauwers en uit-deze-dieren-afkomstige producten. Ook kan Suriname met deze status importen van het bovengenoemde uit landen met een mindere mkz-status weigeren of strengere eisen stellen.

Astrid van Sauers, die belast is met dierziekte surveillance op het onderdirectoraat Veeteelt, heeft een presentatie gegeven aan minister Lekhram Soerdjan en staf over het traject dat in 2014 is begonnen. Enkele stappen zijn het aanpassen en doen maken van wetgevingsproducten in relatie tot diergezondheid, wet dierenwelzijn en controle op diermigratie. In 2015 is een diertelling gestart; een landelijke herregistratie van veebedrijven ter controle van de veestapel, het transport van dieren, het maken van kaarten over de distributie van vee. Dit alles is nodig voor de dierziektebewaking, controle en het tegengaan van dierziekten en zoönose (infectie) spreiding.

Gevonden: Vermiste Spaanse tiener vastgehouden door een satanische sekte in het Amazone-regenwoud

Peruaanse politie arresteert hoofd van een sekte, beschuldigd van gijzelen van drie vrouwen

(Bron foto: Gemeente San Martin de Pangoa/AFP)

De Peruaanse politie heeft de 19-jarige Spaanse Patricia Aguilar, die meer dan anderhalf jaar werd vermist, gered uit de handen van een satanische sekte in een afgelegen oerwoudgebied. Patricia Aguilar, twee andere vrouwen en vijf kinderen, werden ontdekt in een hut in San Martín de Pangoa in het midden van het land, kondigde de Peruaanse politie donderdag 5 juli 2018 aan.


(Bron foto: Policia Nacional Peru)
Volgens José Antonio Capa, hoofd van de anti-mensenhandel politie-eenheid, beschouwt sectieleider Félix Steven Manrique zichzelf als een gezant van God en noemt zichzelf 'Prins van Gurdjeff'. Hij slaagde erin Aguilar en andere vrouwen aan te trekken via een door hem opgerichte Facebookgroep, waarbij hij zichzelf afschilderde als een messias op een missie om de wereld opnieuw te bevolken en iemand die zijn volgelingen zou redden van de Apocalyps.
  
Manrique had zelfs een harem van vrouwen die zich aan hem hadden onderworpen. Hij dwong ze om seks te hebben en Ayahuasca te consumeren, een beruchte inheemse drank die hallucinaties en angstaanvallen veroorzaakt.


Aguilar werd gevonden in een uitgemergelde en onhygiënische toestand, met een baby van een maand oud in haar armen. Eerste onderzoek toont aan, dat de baby van haar en Manrique is.

Aguilar verdween van huis in de Valenciaanse stad Elche op 7 januari 2017, kort nadat ze 18 was geworden. Ze zou haar familie hebben verteld, dat ze naar het huis van een vriend zou gaan, in plaats daarvan stal ze € 6.000 van haar vaders bedrijf en een paar dagen later vloog ze naar Peru.


Enkele maanden nadat ze was verdwenen, vertelde de jonge vrouw aan een Peruaans televisiestation dat ze vrijwilligerswerk deed in Peru. Maar, haar vader Alberto Aguilar vertelde de Spaanse pers dat zijn dochter was gehersenspoeld door een bizarre satanische sekte en presenteerde bewijs dat de non-gouvernementele organisatie waarvoor Patricia naar verluidt zou werken nep is.


Aguilar senior was in staat geld in te zamelen om naar Lima te vliegen en naar zijn dochter te zoeken, een Facebook-pagina voor vermisten op te zetten om het bewustzijn van de verdwijning in zowel Spanje als Peru te vergroten. 'We realiseerden ons dat weinig informatie Peru bereikte, ze wisten zelfs niet van Patricia's zaak vanwege de ontvoering van een ander meisje uit Bilbao', vertelde Noelia Bru, neef van de moeder van Patricia, aan El Mundo.

Patricia's vader was in staat om meerdere keren op de Peruaanse televisie te verschijnen, en legde uit hoe hij de stappen van zijn dochter volgde en het grote publiek om hulp vroeg. Het werk van Patricia's familie bleek een hulpmiddel bij het helpen van de politie om haar afgelegen locatie te lokaliseren.


Bij de arrestatie werd sectieleider Félix Steven Manrique mediterend gevonden, terwijl twee vrouwen 'met duidelijke tekenen van geweld en vermagering' aan zijn zijde werkten. Het gezin van Patricia is naar verluidt buitengewoon opgelucht haar te hebben gevonden, zelfs als ze 'geen relatie met ons wil hebben'. 'De status van mijn dochter in Peru is illegaal, dus we hopen dat ze haar uitleveren aan Spanje', vertelde Alberto Aguilar aan El Mundo. 'Hoewel we niet weten wat er met de baby gaat gebeuren, is ons idee dat het met Patricia terug naar Spanje kan komen.'(Suriname Mirrror/The Local/YouTube/El Pais/Twitter)

Minstens 24 mensen gedood bij weer explosie in vuurwerkfabriekje in Tultepec, Mexico

(Bron foto: Twitter)
Zeker 49 mensen gewond geraakt

- Onder de doden bevinden zich vier brandweerlieden en vijf politieagenten
- Vorige maand kwamen zeven mensen om bij een ontploffing in een vuurwerkatelier in dezelfde stad 


Bij een explosie in een atelier waar vuurwerk wordt vervaardigd in de Mexicaanse gemeente Tultepec, in de deelstaat Mexico, zijn donderdag 5 juli 2018 minstens 24 mensen om het leven gekomen, onder wie manschappen van de brandweer en de politie. 

Bovendien zouden zeker 49 mensen gewond geraakt zijn. 'We tellen 24 doden: 17 ter plaatse en 7 in de ziekenhuizen', aldus het lokale parket.De 49 gewonden werden naar verschillende ziekenhuizen overgebracht. Onder de doden bevinden zich vier brandweerlieden en vijf politieagenten. Ook kwam één minderjarige om het leven.


In de vuurwerkfabriek in Tultepec vonden meerdere ontploffingen plaats. Toen de brandweer en de politie ter plaatse kwamen, sloeg het vuur over op andere plaatsen, wat nog meer ontploffingen veroorzaakte.


Door de explosies raakten ook naburige gebouwen beschadigd.

Tultepec staat bekend om zijn vuurwerkindustrie. Het vuurwerk wordt vervaardigd in geïmproviseerde werkplaatsen waar regelmatig explosies plaatsvinden. Eind 2016 vielen in Tultepec meer dan veertig doden bij een explosie op een vuurwerkmarkt. Vorige maand kwamen zeven mensen om bij een ontploffing in een vuurwerkatelier in dezelfde stad.(Suriname Mirror/Excelsior/Belga/Huffington Post/YouTube/Twitter)

Agenten ontevreden over omstandigheden bewaking gebied cocaïne-duikboot

Geen enkele noodzakelijke voorziening aanwezig voor de agenten


Politiefunctionarissen die belast zijn met bewakingswerkzaamheden van het gebied waar de duikboot was aangetroffen te Calcutta uiten vrijdag 6 juli 2018 hun ongenoegen in het Dagblad Suriname. Het gebied moet constant en regelmatig bewaakt worden. Op die locatie zijn twee containers met goederen in beslag genomen, samen met de duikboot en een graafmachine. 

Het is nu al meer dan drie maanden dat politiemannen met deze taak van bewaking zijn belast. Nu blijkt, dat zij gedurende die drie maanden aan hun lot zijn overgelaten. Er zijn geen sanitaire voorzieningen aanwezig. Om de plaats te bereiken moet de politie eerst over een pad lopen. Verder moeten de agenten middels een kano door het kanaal peddelen. Komt nog bij kijken dat het kanaal dichtbegroeid is.

Het Dagblad Suriname heeft vernomen, dat er ook nog veel giftige slangen in die buurt zijn en enkele van die reptielen zijn ook al door de politiemannen gedood.

Bovendien is deze locatie in het bos niet voorzien van verlichting. De politiemannen, die belast zijn met deze werkzaamheden, werken meer dan tien uren per dag.

De leiding van het KPS is ervan op de hoogte, maar heeft tot op heden geen voorzieningen getroffen om de situatie te verbeteren. Men kan bijvoorbeeld een mobiel toilet inhuren en voor de manschappen inzetten. De minister van Justitie en Politie was niet bereikbaar voor commentaar.