woensdag 10 oktober 2018

Rachied Doekhie (NDP): ‘Jong Tjien Fa denkt dat onze Nickerianen idioten zijn’

'Jong Tjien FA wil beheerderswoning Bigi Pan bouwen, terwijl de overheid die gaat bouwen'

'Het volk moet zich niet laten misleiden door allerlei gelukszoekers'


NDP-parlementariër Rachied Doekhie stoort zich aan de handelingen die recent door ondernemer Jeffrey Jong Tjien Fa zouden zijn gepleegd in het Bigi Pangebied in Nickerie. Jong Tjien Fa is bezig een kolossaal gebouw op te zetten midden in de pan, aldus vandaag, woensdag 10 oktober 2018, het Dagblad Suriname.

Doekhie zegt, dat de overheid al geruime tijd bezig is met de voorbereidingen voor het bouwen van een controlepost bij de sleephelling naar Bigi Pan en hiervoor op 12 oktober een openbare aanbesteding zal houden. Ondanks dat deze bekendmaking al in september is gepubliceerd, beweert de NDP’er dat Jong Tjien Fa nu misleidend bezig is door financiële middelen bij andere betrokkenen in het gebied te zoeken om zodoende de controlepost zelf op te zetten.

'Meneer Jong Tjien Fa denkt dat onze Nickerianen idioten zijn. Op zondag 7 oktober heeft hij met vijf van de actoren een illegale vergadering in het geheim gehouden. Daar heeft hij de aanwezigen voorgelegd. dat indien zij een bijdrage leveren, hij de beheerderswoning zal bouwen, terwijl hij al voorkennis heeft dat een beheerderswoning daar door de overheid zal worden gebouwd. Dit lijkt op een criminele handeling', zegt de politicus.

Doekhie beweert, dat tijdens deze ‘illegale vergadering’ ook voorgesteld is dat betrokken actoren in het gebied een stichting oprichten om hiermee ook financiële middelen aan te kunnen vragen bij World Wildlife Fund (WWF).

'WWF moet oppassen hiervoor. Waarvoor zijn er extra middelen nodig? Het kanaal heb ik enkele maanden terug met behulp van vrienden laten opschonen. Elke lodgehouder onderhoudt zijn eigen kamp, terwijl de overheid de beheerderswoning en de sleephelling nu in orde gaat maken. Hij bouwt al een grote bungalow daar, dus laat hij zijn ding doen en de andere mensen met rust laten. Het volk moet zich niet laten misleiden door allerlei gelukszoekers', aldus Doekhie.

Hij voegt eraan toe, dat naast deze kwestie er al jaren manieren door bepaalde personen worden gezocht om ten koste van de ontwikkeling van het Bigi Pangebied, zichzelf te verrijken. Zo verwijst hij naar het bedrag van 1 miljoen Amerikaanse dollar dat door het United Nations Development Programme Suriname (UNDP) ongeveer twee jaren geleden was vrijgemaakt voor deze toeristische trekpleister. 'Het geld is verdwenen via LBB (Dienst ‘s Lands Bosbeheer). In feite moet LBB komen uitleggen hoe deze middelen zijn verdwenen. Ik vermoed dat alles is opgemaakt aan reis- en hotelkosten', aldus de NDP’er.

Gajadien (VHP): 'Het zijn de advocaten van Alcoa die aan het woord zijn geweest'

'Commissie-Alcoa pleit in publieke bijeenkomst Alcoa verder vrij van verantwoordelijkheden richting Suriname'


De recent gehouden openbare bijeenkomst van de presidentiële onderhandelingscommissieAlcoa, onder leiding van voorzitter Dilip Sardjoe, was volgens VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien niets anders dan een manier om de Amerikaanse multinational Alcoa verder vrij te pleiten van haar verantwoordelijkheden richting Suriname. 

De commissie, ondersteund door Koster Advocaten, blijft erbij dat Alcoa geen wanprestatie heeft geleverd. 'Het zijn de advocaten van Alcoa die aan het woord zijn geweest. Terwijl de hele samenleving ziet dat Alcoa zich zou moeten houden aan wat getekend is in de Brokopondo Overeenkomst, zien de president en zijn onderhandelingscommissie niet dat Alcoa wel wanprestatie verweten moet worden', zegt Gajadien vandaag, woensdag 10 oktober 2018, in het  Dagblad Suriname.

Gajadien voert aan dat ondertussen al vier jaar verstreken zijn van het moment in 2014, dat Alcoa voor het eerst kenbaar maakte, dat zij de deuren in Suriname definitief zou sluiten. 'De regering en haar onderhandelingscommissie zijn vanaf toen blijven dralen ten gunste van Alcoa, waardoor het bedrijf nu in een positie terecht is gekomen waar zij gemakkelijk kan aangeven dat alles wat zij doet met goedkeuring gebeurt van de Surinaamse overheid. Dus Alcoa pleit zich helemaal vrij', aldus de VHP’er.

Sardjoe vindt dat tijdens de onderhandeling het beste resultaat is behaald. Meer dan 80% is binnengehaald voor de Staat Suriname. In deze zinsconstructie kunnen volgens Gajadien de woorden ‘voor de Staat Suriname’ weggeschrapt worden, omdat er een heleboel zaken waren die ook veilig gesteld konden worden voor het land. Zo verwijst hij naar de ontmanteling van de Paranam raffinaderij, omdat de Surinaamse regering en de commissie ervan uitgingen dat de aluinaarderaffinaderij in een slechte conditie is en niet meer gebruikt kan worden. Redden van de sector is volgens Sardjoe niet haalbaar, omdat er geen bauxietreserves meer zijn in het oosten van Suriname.

'In feite komt het erop neer, dat Alcoa het ter beschikking had gesteld, maar de regering zag er geen voordelen in, dus moest het ontmanteld worden. Als dat die 80% is waarover die presidentiële commissie het heeft gehad, dan is het voor hen. In ieder geval niet voor Suriname', aldus Gajadien.

Hoewel de regering aangegeven heeft, dat dat de voorstellen voor de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst al naar De Nationale Assemblee heeft gestuurd, zegt Gajadien dat de overeenkomsten nog niet digitaal ter beschikking zijn van de Assembleeleden. Duidelijk bewijs volgens hem dat men een vertragingspolitiek toepast. Alleen de machtigingswet is ter beschikking. De regering wil hiermee door De Nationale Assemblee gemachtigd worden om naar eigen bevindingen zaken met betrekking tot de wijziging van de Brokopondo Overeenkomst af te handelen. Gajadien benadrukt dat hij in ieder geval geen voorstander is om zo'n zwaarwichtige machtiging aan deze regering toe te kennen.

De waterkrachtcentrale Brokopondo wordt in december 2019 van de Staat Suriname. De commissie zegt, dat de centrale zal worden overgedragen aan een bedrijf dat honderd procent van de Staat is. Het kan dat het een nieuw staatsbedrijf wordt of een bestaand staatsbedrijf in de energiesector. Overdracht aan een staatsbedrijf zal volgens Gajadien moeten om zodoende de Energiewet niet te overtreden.  

'Onze zorg is dat men zich alleen op dit punt richt. Toen de eerste onderhandelingen hier gevoerd werden, heeft men gelijk aangegeven dat men de stuwdam wil overnemen. Men heeft zich hierna vanwege populistische redenen volledig gericht op de overname, maar men heeft helemaal niet gedacht aan het behoud van de bauxietsector. Is 80% van onze bauxietsector behouden? De overname van de waterkrachtcentrale staat buiten kijf en is geen verworvenheid van deze regering. Integendeel heeft men de belangen van de Staat verder verkocht', aldus Gajadien.

Volgens Sardjoe trekt de Alcoa 315 miljoen Amerikaanse dollar uit voor herstel van de milieuschade. Het bedrijf is bereid om meer te betalen als het moet. Gajadien vindt dat het moeilijk is om in te schatten hoe groot de milieuschade precies is, omdat alle informatie tot nu toe gebaseerd is op rapporten die door Suralco zelf ter beschikking zijn gesteld. Volgens hem zouden juist onafhankelijke deskundigen hierop moeten worden losgelaten.

Grote brand op vuilstortplaats Ornamibo zorgt voor enorme rookoverlast omwonenden

Het gebied dat in brand staat, verspreidt zich snel...

Brandende vuilstortplaats Ornamibo gezien vanuit de Martin Luther Kingweg (Bron foto: Dagblad Suriname)

Het ressort Houttuin, met name de gebieden rondom de vuilstortplaats Ornamibo, heeft sinds gistermiddag zeer veel overlast van een enorme rookontwikkeling door brand op de vuilstortplaats. 

'We moeten allerlei troep nu inademen. Wanneer stopt het?', vraagt een bewoner van Vredenburg Serie A zich af in het Dagblad Suriname van vandaag, woensdag 10 oktober 2018.

Dit gebied grenst aan de achterkant van de vuilstortplaats en de enorme rook daalt heel vaak in dit gebied. Vrijwel alle instanties, waaronder de brandweer, politie, dienst Vuilophaal en Verwerking (VOV) van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de districtscommissaris van Wanica Zuid-Oost, waren gisteren ter plekke aanwezig om een oplossing te vinden, maar het mag nog niet baten.

Het gebied dat in brand staat, verspreidt zich snel. Volgens de buurtbewoner zag hij zondagmiddag rond drie uur rookontwikkeling ontstaan. 'Tegen vijf uur ben ik gaan kijken. De mensen daar zeiden dat ze 115 hebben gebeld. Later werd het vuur groter, maar intussen was het ook s ’avonds. Maandagochtend had het vuur zich verspreid, ook tot naar onderen op de vuilbergen. Dit creëert een enorme rookontwikkeling', zegt hij.

'Ik ben ook naar politie Houttuin geweest. Ze hadden het ook doorgegeven aan de brandweer. Toen de brandweer arriveerde, kon ze niet veel doen vanwege de onbereikbaarheid van de vuurhaard. Ik heb ook een kanaal helpen graven, zodat er water vrijkomt dichtbij het vuur. Maar, tot gisteren is niets gelukt', zegt de buurtbewoner.

Volgens deze burger was er in het jaar 2006 ook een grote brand op de vuilstortplaats. ‘Die had ruim vier weken gekost om te blussen.”

Liba Krutu te Drietabbetje afgesloten met een slotdocument en vlag met een vuist ('kofu') - Verzet tegen regeringsbeleid openbaart zich scherp

Ongezouten kritiek deelnemers krutu op regeringsbeleid inzake binnenland

'Districtscommissarissen worden benoemd die gebied en de mensen niet kennen en geen affiniteit met het binnenland hebben'


De Liba Krutu te Dritabiki is woensdagmiddag 10 oktober 2018 afgesloten met een slotdocument dat is aangenomen door diverse stammen en organisaties. Er is ook een vlag met een 'kofu' onthuld. De stammen van het binnenland hebben besloten om gezamenlijk op te treden. Dit bericht Starnieuws.

In het zogenoemde Dritabiki-akkoord is aangegeven, dat de ontwikkeling van het binnenland maar niet op gang komt. Er is een achterstand op elk gebied, zoals onderwijs en volksgezondheid. De krutu vindt dat er districtscommissarissen worden benoemd die het gebied en de mensen niet kennen en geen affiniteit met het binnenland hebben.

Ook worden partijloyalisten benoemd in staatsbedrijven.

Het binnenland is structureel verwaarloosd, vindt de krutu. Er is kritiek op de wijze waarop de regering haar stempel wil drukken op de benoeming van traditionele gezagsdragers. Dit zal niet worden geaccepteerd, aldus de aanwezigen.

De commissie die de krutu heeft georganiseerd, onder leiding van Leo Brunswijk, zal niet worden ontbonden, omdat er nog meer werk te doen is.

De krutu was een initiatief van de Aucaanse granman Bono Velantie en Lesley Valentijn van de Matawai.

De grote Brabantse steden houden vast aan traditie: gewoon Zwarte Pieten bij intochten Sinterklaas

(Bron foto: Omroep Brabant)
In Roosendaal en Breda zijn de Pieten 'pikzwart'Bij de Sinterklaasintochten in de grote Brabantse steden zullen geen Roetveeg Pieten te zien zijn. De organiserende comités in de steden houden vast aan traditionele Pieten, die bruin, donkerbruin of zwart gekleurd zijn. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant, zo bericht de omroep vandaag, woensdag 10 oktober 2018.

De discussie over het uiterlijk van de Pieten is weer volop aan de gang, na een verklaring van de NTR over de intocht op tv, 17 november in Zaanstad. In eerste instantie leek het erop dat er alleen Roetveeg Pieten mochten meedoen. Maar, de dag erna legde een woordvoerder van de NTR uit dat Pieten ook helemaal zwart kunnen zijn als ze heel vaak door de schoorsteen zijn gegaan.

'We doen niet mee aan de discussie. Wij doen wat de mensen in Breda willen.'
Sinterklaascomité Breda 

Omroep Brabant maakte een rondgang langs de acht grootste steden van Brabant. Daaruit blijkt dat zeven steden vasthouden aan traditionele Pieten. Het comité in Tilburg heeft nog geen beslissing genomen.


In Helmond, Bergen op Zoom, 's Hertogenbosch, Eindhoven en Oss zijn de helpers van de Sint bruin 'vanwege de vriendelijker uitstraling'. De comités in deze steden hechten aan traditie. Wel ontbreken de oorbellen en de lippenstift.

In Roosendaal en Breda zijn de Pieten 'pikzwart'.

Regering wil op ander moment overleg met Aucaanse granman Bono Velantie

Deel der Saramaccaners blijft zich verzetten tegen Albert Aboikoni als benoemde granman


De regering zal op een ander moment diepgaand overleg voeren met de Aucaanse granman Bono Velantie over de wensen en noden van de marrongemeenschap. President Desi Bouterse heeft vandaag, woensdag 10 oktober 2018, schriftelijk aan het grootopperhoofd meegedeeld dat de regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin niet meer zal afreizen naar Dritabiki. 

De regering heeft berichten ontvangen uit en rond de 'Liba Krutu' die gehouden wordt te Dritabiki. De president zegt de ontwikkelingen te betreuren die mede geleid hebben tot het besluit om niet meer af te reizen naar de residentie van de granman.

Het gaat vooral om de houding die aangenomen is op de krutu tegen granman Albert Aboikoni van de Saramaccaanse stam. Uit drie personen die op culturele wijze ingewijd waren als granman, heeft de president uiteindelijk gekozen voor Aboikoni.

Hierop is kritiek geuit op de krutu. Benadrukt is dat het niet de regering is die bepaalt wie granman wordt. De opponent van granman Aboikoni, Naze Amina is groots ontvangen op de krutu.

Voor Bouterse is de benoemingskwestie een afgedane zaak. Tijdens de krutu zijn door aanwezigen ook kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop de president traditionele gezagsdragers betiteld, zo schrijft althans de Ware Tijd.

Tijdens een persconferentie in september noemde hij de groepen die naast de achterban van Aboikoni ook het granmanschap claimden een  'meute'. Deze betiteling is niet in goede aarde gevallen bij grote delen van de marrongemeenschap. Dat hij tegenstanders van zijn besluit om Aboikoni als granman te beëdigen, inclusief de dignitarissen van de inheemsen en marronstammen, nu 'lawaaischoppers' noemt, legt nog meer zout in de wonden, aldus de Ware Tijd.

Geen uitbetaling Kinderbijslag door inbraak bij ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting

Niet de eerste keer dat gelden voor de AKB uit het ministerie verdwijnen...

- Een ezel stoot zich over algemeen geen twee keer aan dezelfde steen, maar deze ezel - ministerie - kennelijk wel
- Gaten-kaas-financiële administratie binnen het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting.


Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in Suriname is er afgelopen weekend ingebroken bij de dienst die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (AKB). Daarbij is een groot geldbedrag gestolen.

Dat heeft het ministerie dinsdag 9 oktober 2018 bekend gemaakt.

Hoeveel geld er bij de dienst Administratieve Uitbetalingen Sociale Voorzieningen (AUSV) is buitgemaakt is niet bekend. De politie is drukdoende met het onderzoek naar de diefstal. Door de diefstal is de uitbetaling van Kinderbijslag niet mogelijk.

De brief van het ministerie:


Het is niet voor het eerst dat geld is verdwenen bij het ministerie. In maart van dit jaar werden zes personen aangehouden verdacht van verduistering van geld bij het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting.  Het geld was bestemd voor uitbetaling van de maandelijkse Algemene Kinderbijslag, AKB. Het betrof de betaling over het gehele jaar 2016.

De verduistering vond in 2015 plaats, tijdens de eerste regering Bouterse. President Desiré Bouterse had tijdens zijn verkiezingstoer in het binnenland al laten doorschemeren dat er iets aan de hand was. Volgens het staatshoofd was het geld al vrijgegeven door het ministerie van Financiën. De bedoeling was de AKB op tijd te betalen aan ouders. Het gebeurde niet.

De AKB wordt niet op de bank gestort en wordt één keer in het jaar uitbetaald. Het gaat om Srd 50 per kind per maand of Srd 600 per kind per jaar. De mensen moeten op basis van bekendmakingen het geld gaan ontvangen in het ressort.

Gelet op het voren gaande is het verontrustend, dat het ministerie cash geld voor de AKB in het ministerie heeft liggen, en kennelijk 'voor het oprapen'. Je vraagt je af waarom dat geld niet op een bankrekening staat en wordt opgenomen vlak voor de uitbetaling van de AKB. Ook is het verontrustend dat in beide gevallen niet kon/kan worden aangegeven om hoeveel geld het gaat. Dat zou duiden op een gaten-kaas-financiële administratie binnen het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting.

Een ezel stoot zich over het algemeen geen twee keer aan dezelfde steen, maar deze ezel - het ministerie - kennelijk wel.

Bouterse: 'Voor ons hebben wij geen boodschap aan andere lawaaischoppers'

'Ik zie dat er andere bedoelingen waren met Liba Krutu en dat is niet zuiver, uiteindelijk zal dat altijd het onderspit delven'


'Voor ons hebben wij geen boodschap aan andere lawaaischoppers. Wij gaan rustig verder met de orde van de dag.' Zo reageert president Desi Bouterse op het afwijzen van Saramaccaanse granman Albert Aboikoni door de Liba Krutu op Dritabiki. Daar is Naze Amina verwelkomd als granman van de Saramaccaners. 

President Bouterse zei, na de ceremonie vanmorgen, woensdag 10 oktober 2018, bij het Monument van 10 oktober 1760, dat hij gehoopt had dat er andersoortige zaken op de krutu zouden worden besproken. Dat het zou gaan om de noden en de ontwikkeling van het binnenland. 'Ik zie dat er andere bedoelingen waren en dat is niet zuiver. Uiteindelijk zal dat altijd het onderspit delven', aldus  Bouterse.

Hij voert aan, dat het proces over de benoeming van de granman is afgesloten. Drie personen zijn traditioneel ingewijd. De mensen konden geen keuze maken. Uiteindelijk is aan de president gevraagd om de knoop door te hakken. Dit is gebeurd en Aboikoni is beëdigd en geïnstalleerd als granman.

Vicepresident Ashwin Adhin, die een forse regeringsdelegatie naar de krutu zou leiden, is niet meer vertrokken. Dit besluit is in de nacht genomen tijdens een spoedoverleg dat de president bijeengeroepen had. Adhin denkt niet dat met het besluit van de Liba Krutu het binnenland tegenover de regering staat. Kleine groepen zijn volgens hem bezig. Dit wil niet zeggen dat het totale binnenland het besluit van de president om Aboikoni te benoemen niet respecteert.

Afro-Braziliaanse activiste eerste transgendervrouw verkozen in staatsparlement van São Paulo

Overwinning van Érica Malunguinho is lichtpuntje in controversiële verkiezingen in Brazilië

(Bron foto: Twitter)
De overwinning van Malunguinho is een belangrijke mijlpaal voor de zwarte en LGBTQ-gemeenschappen in Brazilië


De overwinning van Érica Malunguinho is een lichtpuntje in de controversiële verkiezingen in Brazilië. Afro-Brazliaaanse activiste en gemeenschapsleidster Érica Malunguinho maakte maandag 8 oktober 2018 geschiedenis als de eerste transgendervrouw die een post in het staatscongres in Sâo Paulo won, meldt Remezcla

Malunhuinho is een van de meer dan 50 transgender-kandidaten die naar aanleiding van de verkiezingen van maandag zijn aangetreden, aldus NBC.

De gemeenschapsleidster is ook een van 'De Zaden van Marielle' - de 231 zwarte vrouwen die zich kandidaat stelden voor een openbaar ambt in de voetsporen van de overleden Afro-Braziliaanse activiste Marielle Franco.

In een interview met Afropunk sprak de activiste over haar toewijding om Franco's missie levend te houden. 'Ik heb veel gehuild toen ik hoorde over de moord op Marielle', zei ze. 'Haar politieke project werd gewoon weggevaagd. Het was een boodschap voor ons, dat we niet zouden moeten vechten over ons lichaam en genocide en racisme moeten weerstaan. Ik had zoveel haat in mij. Tegelijkertijd wist ik, dat ik deze haat moest accepteren en er iets positiefs mee doen.'Met haar nieuwe post zal Malunguinho als lid van de Partido Socialismo y Libertad (PSOL) blijven pleiten voor de LGBTQ-gemeenschap in Brazilië, die in toenemende mate wordt bedreigd als extreem-rechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro - 'Trump van Brazilië' - wordt gekozen.

'Malunguinho zal de zwarte gemeenschappen in Brazilië blijven dienen zoals ze dat doet sinds 2016, toen ze Aparelha Luzia opende - een stedelijke quilombo - om een ​​culturele ruimte te creëren in São Paulo, waar zwarte mensen vrijuit hun zwartheid konden vieren en de levensduur van de zwarte cultuur konden behouden terwijl je je beschermd voelt ', schrijft Kiratiana Freelon, een medewerkster van OkayAfrica.


De overwinning van Malunguinho is een belangrijke mijlpaal voor de zwarte en LGBTQ-gemeenschappen in Brazilië. Haar overwinning wordt gezien als een bron van hoop voor minderheidsgroepen in het land, die vrezen dat hun rechten worden bedreigd door zeer controversiële kandidaten zoals Bolsonaro, die maandag de eerste stemronde won en door velen wordt beschouwd als 'een risico voor de democratie'.


(Suriname Mirror/Okay Africa/Twitter/Instagram/YouTube)

Tweede agent gearresteerd in drugsdeal-zaak eerder opgepakte agent

Fransman zou geldbedrag aan agent hebben overhandigd in ruil voor drugs


Een tweede politieman is gisteren aangehouden en in verzekering gesteld nadat eerder een collega, B.W., en een Fransman waren aangehouden door het Arrestatie Team van de politie. Deze tweede politieambtenaar, net als zijn collega, was gestationeerd op de controlepost te Stolkertsijver, aldus de Ware Tijd van vandaag, woensdag 10 oktober 2018.

Onderzoek zal moeten uitwijzen of hij aandeel heeft in de zaak waarin drugs die bij de Fransman waren aangetroffen, in beslag zijn genomen maar niet gerapporteerd en overgedragen.

Zijn collega W. werd na een drugsdeal met de Fransman in Paramaribo gearresteerd. Naar verluidt heeft de Fransman een geldbedrag aan de politieambtenaar overhandigd in ruil voor de drugs.

De politie spreekt vandaag overigens over drie aangehouden agenten:

http://www.politie.sr/drie-politie-agenten-aangehouden-en-in-verzekering-gesteld/

Opvarende omgeslagen ponton Commewijnerivier verdronken

(Bron foto: eigen foto Suriname Mirror)
Slachtoffer was operator graafmachine en zat in cabine toen ponton omsloeg


Adriaan Helderberg (65)  is gisterochtend  verdronken in de Commewijnerivier nadat de ponton waarop hij was omsloeg. Het vaartuig was beladen met grind, scherpzand en een graafmachine waarin het slachtoffer zat. Het incident vond plaats in de omgeving van Rust en Werk, zo bericht de Ware Tijd vandaag, woensdag 10 oktober 2018. Bij het binnenvaren in het kanaal te Rust en Werk kwam de ponton op een modderbank vast te zitten, waardoor deze omkantelde, terwijl de operator nog in de cabine zat. 

Van de twee overige bemanningsleden werd één met verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd terwijl een andere met de schrik vrijkwam toen het vaartuig omsloeg.

De politie bevestigt het ongeval. Volgens Ulrich Coats, woordvoerder van het Korps Brandweer Suriname, kreeg de brandweer omstreeks vier uur in de ochtend de melding van het ongeval.

De duikers van de brandweer werden in stelling gebracht om naar de vermiste man te zoeken maar zonder het gewenste resultaat. Volgens Coats waren de werkomstandigheden door de zware stroming van het water ter plaatse moeilijk. Tot in de late uren gistermiddag was de vermiste man nog niet terecht.

Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.

UPDATE:  Enkele vissers hebben het lichaam van Helderberg later op de dag drijvend in het water ter hoogte van Alliance aangetroffen.

President Bouterse betuigt medeleven met families van Radjen Pahladsingh en Shailendra Girjasing

VHP wordt ook door staatshoofd gecondoleerd met heengaan twee prominenten van de partij


President Desi Bouterse betuigt medeleven met de families van Radjen Pahladsingh en Shailendra Girjasing. Ook de VHP wordt door het staatshoofd gecondoleerd met het heengaan van twee prominenten van de partij. Wanneer het gaat om ziekte en overlijden maakt het volgens de president niet uit in welk politiek huis het zich voordoet. 

Hij laat via het Nationaal Informatie Instituut weten, dat hij een bijzondere band had met Pahladsingh, die de oud-penningmeester van de VHP is geweest.

Hij bracht in herinnering dat het minder ging met Pahladsing na het tragisch heengaan van zijn zoon enkele jaren geleden.

In het geval van Assembleelid Girjasing is in eerste instantie door het staatshoofd aangeboden om hulp te bieden vanuit de alternatieve geneeskunde. Het besluit om naar het buitenland te vertrekken was echter reeds genomen. Hoewel de president geschokt is door het heengaan van beiden buigt hij zich voor de wil van de Almachtige.

Bouterse spreekt de hoop uit dat de nabestaanden kracht zullen putten uit goede herinneringen en leuke momenten, om het leed te verzachten.

Wapen militair/beveiliger restaurant naast NPS-centrum Grun Dyari gaat per ongeluk af - Kogel dwars door muur

'Het is duidelijk dat militair niet om kan gaan met wapens, als het schot per ongeluk is gelost'


NPS-voorzitter Gregory Rusland is diep ontstemd dat het partijgebouw gisteravond is beschoten. 'Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Hoe kan het dat militairen een restaurant naast Grun Dyari bewaken, nog erbij met wapens van de Staat?' 

Rusland zegt vandaag, woensdag 10 oktober 2018, op Starnieuws dat hij bijzonder verontwaardigd is over deze kwestie.

De NPS is alert, omdat er de afgelopen periode vaak dingen misgegaan zijn. Eerder is een vlag aan de vlaggenmast op Grun Dyari in brand gestoken. Onlangs was er een wagen geparkeerd in de inrit van het terrein, waardoor mensen die binnenwaren niet weg konden rijden. Toen de mensen werden aangesproken, hebben die intimiderende opmerkingen gemaakt. En nu is er geschoten op het gebouw, terwijl de afdeling Paramaribo in vergadering was. De kogel sloeg in op nog geen anderhalve meter van de vergaderruimte in het kozijn.

De commandant van de Militaire Politie heeft zich persoonlijk begeven naar Grun Dyari en zijn verontschuldiging aangeboden. Er is gelijk een onderzoek ingesteld. De militair die geschoten heeft, is gesommeerd om terug te keren. Alles wordt tot de bodem uitgezocht, waardoor er in de ochtend duidelijkheid is, heeft de commandant aangegeven. Hij moet ook rapporteren aan zijn meerderen.

Rusland wil weten wat de militairen doen bij het restaurant en hoe het komt dat een kogel gelost is op het gebouw. 'Het is duidelijk dat de militair niet om kan gaan met wapens, als het schot per ongeluk is gelost.'

De NPS-voorzitter benadrukt, dat de NPS zich bedreigd voelt gelet op recente verschillende incidenten.

De Ware Tijd meldt, dat onderzoek van de gealarmeerde politie en Militaire Politie uitwijst, dat de militair in kwestie een beveiliger is van het naastgelegen barrestaurant, L ' Espoir. De man verklaarde dat tijdens de wisseling van de wacht, wat niet bij het restaurant maar voor het gebouw van de NPS gebeurde, het wapen per ongeluk afging.

Brunswijk (ABOP) diep onder de indruk van de Liba Krutu te Dritabiki - 'Er is historie geschreven op de krutu',

'De eenheid gedemonstreerd op de krutu tussen de verschillende stammen is bijzonder groot'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, is diep onder de indruk van de 'Liba Krutu' te Dritabiki. Hij is met een grote delegatie ter plekke, waaronder alle ABOP-Assembleeleden. De politicus zegt vandaag, woensdag 10 oktober 2018, op  Starnieuws, dat de eenheid die gedemonstreerd is op de krutu tussen de verschillende stammen, bijzonder groot is. Het doet hem goed om vandaag, de Dag der Marrons, te vieren in zo'n hechte eenheid. 

Het is precies 258 jaar geleden dat de voorouders van de marrons het vredesverdrag op 10 oktober 1760 hebben getekend met de toenmalige koloniale machthebbers. 'Alle Surinamers, in het bijzonder de marrons, worden gefeliciteerd met deze belangrijke dag', zegt Brunswijk.

Hij merkt op dat de bewustwording onder de binnenlandbewoners groot is. Brunswijk is benieuwd naar de uitkomst van de Liba Krutu. Later op de dag zal aan de hand van twee dagen discussies worden vastgesteld wat de beslissingen zijn van deze bijzondere bijeenkomst.

De gezagsdragers hebben zich in elk geval over uitgesproken dat de regering niet bepaalt voor de stammen wie granman wordt. Naze Amina, die door de Saramaccaners ook traditioneel is ingewijd als grootopperhoofd, is eveneens aanwezig op de krutu. Hij is groots binnengehaald.

'Ik ben heel tevreden over de eenheid die gedemonstreerd is. De sfeer op Dritabiki is bijzonder goed. Nog nooit is er zo'n grote krutu gehouden, waarbij duidelijk is gemaakt dat vanaf vandaag in eenheid met elkaar zal worden opgetrokken. Er is historie geschreven op de krutu', stelt Brunswijk.

Diverse marronstammen zien in Naze Amina dè granman der Saramaccaners

Liba Krutu Dritabiki beweert dat benoeming dignitarissen geen aangelegenheid is van Paramaribo

- Regering besluit op laatste moment niet af te reizen naar Dritabiki....
- Houding krutu ten aanzien van granman-kwestie mogelijk ten grondslag aan besluit regering


De Liba Krutu, die deze dagen gehouden wordt op Dritabiki, heeft onomwonden te kennen gegeven dat de benoeming van dignitarissen geen aangelegenheid is van Paramaribo. Op de krutu, waar alle Mmarronstammen aan deelnemen en diverse inheemse stammen, genodigden uit eigen land en het buitenland, is beklemtoond dat de eenheid bewaard moet worden, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 10 oktober 2018.

De ABOP, BEP, NDP en VHP zijn met een delegatie aanwezig. Honderden mensen zijn van heinde en verre ingegaan op de uitnodiging van granman Bono Velanti van de Aucaners. Op de krutu zijn verschillende besluiten genomen. Deze zullen vandaag worden gepresenteerd.

Het ligt in de bedoeling dat de besluiten, vervat in een declaratie, die overhandigd zou worden aan de regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin en aan De Nationale Assemblee.

Op de krutu is Naze Amina, die een opponent is van granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners, groots verwelkomd met het lied 'granman doro'. Aboikoni is niet aanwezig.

De granmans van de verschillende stammen waren het niet eens met de keuze van president Desi Bouterse om Aboikoni te beëdigen als granman. Zij waren ook niet aanwezig bij de ceremonie.

De regeringsdelegatie onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin neemt niet meer deel aan de 'Liba Krutu' die gehouden wordt op Dritabiki. Dit heeft het Nationaal Informatie Instituut bekendgemaakt. 

De verklaring van de regering: 

'De delegatie van de Regering onder leiding van Vicepresident, Ir. M.A. Adhin, die heden, 10 oktober 2018, in Drietabbetje aan de Tapanahony aanwezig zou zijn bij de slotbijeenkomsten van de LIBA-KRUTU die thans aldaar wordt gehouden, is gisteravond, naar aanleiding van ontvangen berichten, in spoed bijeengekomen. 

De vergadering die onder leiding van de President van de Republiek Suriname stond, heeft, na ampele overwegingen, besloten niet aanwezig te zijn bij bedoelde LIBA-KRUTU. De Regeringsdelegatie reist derhalve hedenmorgen niet meer af naar Drietabbetje. 

De Regering als wettig gezag van ons land zal altijd als Vader des Vaderlands dit volk in harmonie en in overeenstemming met recht en wet verder leiden.'

VN roept op tot vrijlating Colombiaanse staatsburgers die worden vastgehouden in Venezuela

59 Colombianen al meer dan twee jaar vast onder gruwelijke omstandigheden zonder aanklacht


Het VN Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten roept de Venezolaanse regering op om 59 Colombiaanse burgers die al meer dan twee jaar vast zitten onder gruwelijke omstandigheden zonder aanklacht vrij te laten. De gedetineerden werden opgepikt tijdens veiligheidsacties van de Venezolaanse politie en worden vastgehouden in gevangenissen die 'monsterlijk ongeloofwaardig zijn', aldus woordvoerster Ravina Shamdasani

'Er is veel overbevolking, de infrastructuur is besmet met ratten en insecten, niet alle gedetineerden hebben toegang tot natuurlijk licht en in veel detentiecentra in het hele land hebben gedetineerden beperkte toegang tot voedsel en water, inclusief drinkwater', zei ze.

Bovendien krijgen veel gedetineerden die aan zeer ernstige ziekten lijden niet de medische aandacht die zij nodig hebben.

Shamdasani zegt, dat de 59 gedetineerden ervan worden beschuldigd Colombiaanse paramilitairen te zijn, maar dat er geen bewijzen of beschuldigingen tegen hen zijn ingebracht. Vorig jaar november zei een Venezolaanse rechter dat ze onvoorwaardelijk zouden worden vrijgelaten, maar dat is niet gerespecteerd.

'Wat de internationale mensenrechtenwetgeving betreft, zou hun detentie heel goed kunnen neerkomen op willekeurige detentie en deze zaak is verwezen naar de VN Werkgroep voor Arbitraire Detentie', zei Shamdasani.

Het VN mensenrechtenbureau doet een beroep op de Venezolaanse autoriteiten om zich te houden aan de uitspraak van de rechter en om de mannen onverwijld vrij te laten.

De Venezolaanse regering had geen commentaar op de opmerkingen, maar op de Algemene Vergadering van afgelopen maand gaf de Venezolaanse president Nicolas Maduro de Verenigde Staten en de internationale media de schuld voor het creëren van verhalen om interventie in zijn land te rechtvaardigen.

(Suriname Mirror/VOA News)

Ophef in Venezuela over verdachte dood gearresteerde Venezolaanse oppositiepoliticus Fernando Alban

(Bron foto:  Alban/Twitter)
Regering: 'Alban heeft zelfmoord gepleegd door val van 10e verdieping veiligheidsdienst'

- Oppositiepartij Primero Justicia: 'Alban is vermoord door toedoen van regime van Nicolas Maduro'
- Alban gearresteerd op verdenking betrokkenheid bij mislukte drone-aanslag op Maduro


De gearresteerde Venezolaanse politicus die afgelopen vrijdag 5 oktober 2018 overleed door een val van de tiende verdieping van het gebouw van de veiligheidsdienst, heeft volgens de regering van het land zelfmoord gepleegd. 

De oppositie zegt echter dat de 56-jarige lokale politicus Fernando Alban is vermoord door de autoriteiten.

Alban was afgelopen vrijdag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de explosie met twee drones tijdens een militaire parade in augustus, die werd geleid voor president Nicolás Maduro, meldt Nestor Reverol, de minister van Binnenlandse Zaken via Twitter. 'Hij zou naar de rechtbank worden overgebracht en zat in de wachtruimte. Hij sprong echter uit een raam en viel. Dat heeft zijn dood veroorzaakt', schreef Reverol.
Oppositiepartij Primero Justicia, waar Alban deel van uitmaakte, liet weten dat het de regering van Maduro verantwoordelijk houdt. 'Met pijn in het hart en een roep om gerechtigheid melden we het volk van Venezuela dat politicus Fernando Alban is vermoord door toedoen van de regime van Nicolas Maduro', luidde de verklaring van de partij. Voor die uitspraak gaf de partij geen bewijs.


Volgens Primero Justicia hield de arrestatie van Alban verband met de toespraak die hij had gehouden bij de Verenigde Naties in New York, waarin hij had gewezen op de schendingen van mensenrechten in Venezuela. De oppositie zegt, dat de regering van Maduro honderden politieke gevangen vasthoudt op basis van valse beschuldigingen.

Sinds de aanslag met de drones op 2 augustus, waarbij zeven soldaten gewond raakten, zijn minstens dertig mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid. President Maduro bleef bij de explosies ongedeerd.
(Suriname Mirror/Washington Post/El Tiempo/El-Nacional/Twitter/YouTube)

Verdachte van moord op vriendin in Suriname gaat terug naar Huis van Bewaring

(Bron: Rechtspraak.nl)
Man was in februari vrij gekomen nadat hij zwaar was mishandeld in een Huis van Bewaring


De rechtbank in Lelystad heeft dinsdag 9 oktober 2018 een 37-jarige Almeerse moordverdachte opnieuw gevangen gezet. Hij wordt ervan verdacht in Suriname tijdens een vakantie zijn vriendin te hebben gedood, aldus Omroep Flevoland

Hij was in februari op vrije voeten gekomen. De rechtbank liet hem toen vrij, nadat de 37-jarige Sharied S. zwaar was mishandeld in een Huis van Bewaring en daarbij ernstig kaakletsel had opgelopen.

Justitie denkt te kunnen bewijzen dat hij in de zomer van 2015 zijn 29-jarige vriendin Aradhna Nazir in de Surinamerivier heeft laten verdrinken. De politie ging aanvankelijk uit van een ongeval. Het incident gebeurde bij Paramaribo.

Het Openbaar Ministerie verdenkt S. ervan, dat hij zijn vriendin dronken voerde en haar in de rivier gooide toen ze buiten bewustzijn was. S. zegt dat ze dronken van een muurtje in de rivier rolde toen hij even verderop stond te plassen.

Naderhand kwamen verdachte omstandigheden aan het licht. Zo had de vrouw kort voor haar dood een uitvaart- en een overlijdensrisicoverzekering afgesloten met S. als begunstigde. Ook zou S. documenten hebben vervalst om geld te kunnen innen.

S. werd in mei 2017 opgepakt. In maart 2019 wordt de zaak naar verwachting pas inhoudelijk behandeld. S. heeft recent zijn advocaat ontslagen en is op zoek naar een nieuwe advocaat.

Ondernemer en erelid VHP Radjen Pahladsingh overleden

VHP, na overlijden Assembleelid Girjasing, weer getroffen door verlies van prominent lid


Ondernemer (Surinaamse Dok en Scheepsbouw Maatschappij) en erelid van de VHP, Radjen Pahladsingh, is overleden. Hij was oud-penningmeester van de VHP en adviseur van het bestuur van de partij. Dit meldt Starnieuws dinsdag 9 oktober 2018.

VHP-voorzitter Chandrikapersad  Santokhi heeft in een bericht aan partijgenoten het overlijden van Pahlad meegedeeld. Hij condoleert de familie en de partij met het overlijden van de invloedrijke VHP'er.

Deze week verliest de VHP twee prominente leden. Assembleelid Shailendra Girjasing overleed gisteren in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, Nederland.