donderdag 24 mei 2018

Nature Beauty legt beslag op tegoed van de Staat bij goudmaatschappij Newmont

NH-minister en Nature Beauty lijnrecht tegenover elkaar in zaak rond exploratievergunning voor goud en andere delfstoffen

- Dodson wijst beschuldigende vinger in richting granman Lesley Valentijn van de Matuariërs en zijn hoofdkapitein D. Samuels
- Collega's van Dodson zouden hen halsstarigheid verwijten


Het bedrijf Nature Beauty, dat opereert in de goudsector, heeft voor Srd 20 miljoen beslag laten leggen op het tegoed van de Staat bij goudmaatschappij Newmont. Daarmee wil het bedrijf de inning veiligstellen van opgelopen dwangsommen in rechtszaken die het van de Staat heeft gewonnen, aldus de Ware Tijd donderdag 24 mei 2018.

Nature Beauty won een Kort Geding tegen het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) nadat dat had geweigerd om een verlopen exploratievergunning voor goud en andere delfstoffen te verlengen. Daarna werd in opdracht van de Kort Gedingrechter de vergunning toch verlengd, maar met beperkingen. Om de beperkingen ongedaan te maken, stapte Nature Beauty opnieuw naar de rechter. Het bedrijf werd weer in het gelijk gesteld. NH tekende echter hoger beroep aan tegen dit vonnis.

Intussen zijn de dwangsommen opgelopen tot het toegewezen maximum van Srf 20 miljoen en het bedrijf wil nu dit bedrag ontvangen.

NH-minister Regilio Dodson bevestigt de rechtszaken en beslaglegging, maar stelt dat NH geen enkele blaam treft. De verantwoordelijkheid komt voor rekening van granman Lesley Valentijn van de Matuariërs, en zijn hoofdkapitein D. Samuels. Toen het exploratierecht van Nature Beauty in 2017 zou vervallen, heeft de stam een klemmend beroep gedaan op de autoriteiten dit niet te verlengen. Aan Nature Beauty werd gezegd, dat de beschikking niet zou worden verlengd.

Het bedrijf nam daar geen genoegen mee en kwam na gesprekken met het stamhoofd en anderen terug naar NH met een door de granman getekende brief waarin die namens de stam verklaart dat er geen bezwaren waren  dat Nature Beauty de beschikking opnieuw krijgt. Minister Dodson heeft echter, vanwege zijn eerdere toezegging aan de Matawai, geweigerd de concessie te verlengen. Het bedrijf spande een Kort Geding aan en won de zaak. Dodson gaf daags daarna de beschikking uit maar stelde enkele beperkende voorwaarden. De onderneming was het niet eens met de beperkingen en spande opnieuw een rechtszaak aan tegen NH. Opnieuw verloor NH de zaakse, maar het ministerie ging in hoger beroep.

'Ik heb niets tegen Nature Beauty en ik had zelf aangeboden om haar een ander gebied te geven. Nu zijn de Matawai boos op mij en word ik er onterecht van beschuldigd dat ik hun gebied heb weggeven, terwijl hun granman zelf de brief voor het bedrijf heeft getekend', zegt Dodson. 'Ik wilde geen situatie zoals in Nieuw Koffiekamp.'

Ook bij zijn collega's is Dodson vanwege deze affaire er niet populairder op geworden. Hem wordt halsstarigheid verweten waardoor er beslaglegging heeft plaatsgevonden en de Staat nu een dwangsom van Srrd 20 miljoen moet betalen. NH gaat nu een Kort Geding aanhangig maken om de beslaglegging te doen opheffen.

Landbouwer (57) dodelijk verongelukt op zijn landbouwperceel aan de Kwattaweg

Premanand Gangadien bekneld geraakt onder mini tractor


Premanand Gangadien (57) is woensdag tijdens werkzaamheden op zijn landbouwperceel aan de Kwattaweg verongelukt, zo bericht het Korps Politie Suriname donderdag 24 mei 2018. De politie van Kwatta kreeg de melding, dat een landbouwer tijdens werkzaamheden bekneld was geraakt onder zijn mini tractor.

Bij aankomst werd het slachtoffer, dat moeilijk ademde, aangetroffen. Hij was volgens verklaring van zijn vrouw door buurtbewoners bevrijd. Bij aankomst van een ambulance bleek de landbouwer te zijn overleden. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Volgens verklaring van de vrouw verrichtte haar partner dagelijks werkzaamheden achterin op het landbouwperceel. Om twaalf uur kwam hij zoals gebruikelijk naar voren om te eten. Maar, toen hij niet naar huis kwam besloot zij naar het landbouwperceel te lopen. Daar trof zij haar man bekneld onder de mini tractor aan en riep om hulp.

PALU wil openbare vergadering Assemblee over omkoopzaak Ballast Nedam

'OM Suriname moet in beweging  komen om kwestie ook in Suriname tot op de bodem uit te zoeken'


De PALU vraagt vandaag, donderdag 24 mei 2018, Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons in een open brief een openbare vergadering te houden over de 'omkoopaffaire Ballast Nedam'. Personen in Suriname zouden zijn omgekocht bij de bouw van bruggen voor een bedrag van 34 miljoen gulden. 

De tekst van de brief aan de Assembleevoorzitster, ondertekend door PALU-voorzitter Jim Hok:

'Geachte Voorzitter, 

Met grote bezorgdheid heeft de PALU via de media vernomen over de getuigenissen in de omkopingsaffaire Ballast Nedam die momenteel door de rechter in Nederland wordt behandeld. Het gaat in deze om de zaak waarbij dit bedrijf onder andere bij de bouw van de bruggen over de Coppename- en de Surinamerivier personen in Suriname zou hebben omgekocht voor Nf34 miljoen. 

Bij de bouw van de bovengenoemde bruggen tijdens de NDP-regering Wijdenbosch-Radhakisun heeft Ballast Nedam aan personen in Suriname steekpenningen betaald. Dit bedrag is natuurlijk niet uit de zak van Ballast Nedam gekomen, maar is door het bedrijf gewoon opgeteld bij de kostprijs van de bruggen. Een prijs die dus uiteindelijk door de belastingbetaler van Suriname is opgebracht en betaald. 

Tot nu toe waren het misschien geruchten over omkoping. Maar, nu komt het met de behandeling van deze zaak in Nederland zelfs tot een veroordeling. 

Logischerwijs zou het OM in Suriname in beweging moeten komen, omdat als deze zaken op waarheid berusten, dan zijn er mogelijk ook strafbare handelingen in Suriname gepleegd, ten nadele van het Surinaamse volk. 

Een duidelijk signaal naar de samenleving is dringend noodzakelijk middels een kamerbrede ondersteuning in DNA voor het aanzetten van het Openbaar Ministerie in Suriname om in beweging te komen om deze kwestie ook in Suriname tot op de bodem uit te zoeken. 

Wij verzoeken u derhalve om als voorzitter van De Nationale Assemblee, het Hoogste College van Staat dat het volk vertegenwoordigt, een Openbare Vergadering hiertoe uit te schrijven.'

OM Nederland en politie nemen ruim 500 kilo cocaïne in beslag in een loods in 's-Gravenzande.

Vijf verdachten aangehouden - Cocaïne verstopt tussen een lading ananassen

(Bron foto: OM Nederland)

De politie en het Openbaar Ministerie (OM) hebben donderdag 10 mei ruim 500 kilo cocaïne in beslag genomen in een loods in 's-Gravenzande. De vondst werd gedaan na enkele dagen intensief recherchewerk, zo bericht het OM vandaag, dondeeddag 24 mei 2018. Vijf verdachten die werden aangehouden, zijn deze week voor de raadkamer van de rechtbank gebracht. 

De recherche deed al enige tijd onderzoek naar een mogelijk drugstransport. Dinsdag 8 mei kreeg dit onderzoek een onverwachte wending, toen duidelijk werd dat bij de overdracht van de drugs mogelijk geweld zou worden gaan gebruikt. Daarop is besloten meteen in te grijpen.

Vanwege de mogelijke geweldsdreiging is daarbij een arrestatieteam ingezet en ook de politiehelikopter is die avond actief geweest. Veel inwoners van Naaldwijk en 's-Gravenzande hebben op enige wijze iets van deze actie gezien of gehoord.

Vier mannen werden door het arrestatieteam aangehouden in een auto op een kruising met de Burgemeester Elsenweg. Uren later werd een vijfde verdachte gevonden in het bedrijf dat als doorvoerlocatie werd gebruikt. Hij had zich daar laten insluiten in een koelcel, om de lading te onderscheppen.

In eerste instantie werden de verwachtte drugs niet aangetroffen. In de daaropvolgende dagen is de recherche echter doorgegaan met het onderzoek. En zo werden de drugs op donderdag alsnog gevonden. Deze zaten verstopt tussen een lading ananassen. Omdat het onderzoek nog in volle gang was, en de verdachten daarbij in beperkingen zaten, konden politie en Openbaar Ministerie eerder nog geen mededelingen doen.

Ook werden – en worden – meer aanhoudingen niet uitgesloten. Inmiddels zijn de beperkingen opgeheven. Omwille van de veiligheid van de medewerkers, is er eerder al wel voor gekozen om te melden dat de drugs bij het bedrijf waren gevonden en weggehaald. Er zijn overigens geen aanwijzingen dat het bedrijf bij het drugstransport is betrokken.

De verdachten zijn woensdag 23 mei voor de raadkamer van de rechtbank gebracht. Die heeft besloten dat ze 90 dagen langer vast blijven zitten.

Jogi (VHP): 'Toelating van het nieuwbakken Assembleelid Wangsabesari niet rechtsgeldig'

'Er is geen document van CBB overlegd om het domiciliebeginsel te kunnen toetsen'

'Abdoel heeft zijn woord niet gehouden en tegen mij gelogen'


VHP-Assembleelid Mahinder Jogi protesteert tegen de manier waarop Oesman Wangsabesari afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) is toegelaten. De dienaangaande documenten zijn dinsdag eerst onderzocht door een commissie, onder leiding van Amzad Abdoel (NDP). Nadat de ‘geloofsbrieven’ in orde zijn bevonden, is Wangsabesari toegelaten als lid.

Jogi, die ook deel uitmaakte van deze commissie, zegt donderdag 24 mei 2018 in het Dagblad Suriname, dat de toelating van het nieuwbakken DNA-lid als niet rechtsgeldig kan worden bestempeld. De VHP’er verwijst naar artikel 61 lid 2 van de Grondwet, waarin staat dat personen, die zich in een district kandidaat hebben gesteld ter verkiezing tot afgevaardigde naar De Nationale Assemblée, wel gedurende twee jaren voorafgaand aan de verkiezingen in het desbetreffende district moeten wonen en hun hoofd- of werkelijk verblijf aldaar moeten hebben.

'Dat moet ook blijken bij de toelating in De Nationale Assemblee wanneer de geloofsbrieven door de speciale ingestelde commissie worden onderzocht. Er is echter geen document van het Centraal Bureau voor Burgerzaken overlegd om het domiciliebeginsel te kunnen toetsen. Dat is een vereiste', benadrukt Jogi.

Hoewel hij hierop gelijk kanttekeningen plaatste en op basis van een afspraak met commissievoorzitter Amzad Abdoel deze kwestie verder in de vergaderzaal wilde bespreken, zijn de gemaakte afspraken niet nagekomen. Jogi vroeg het woord om over de toelating opmerkingen te maken, maar kreeg daartoe niet de gelegenheid van Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

De parlementariër stelt, dat Wangsabesari pas is gekozen wanneer het hoofdstembureau van Paramaribo dat bekendmaakt en hij bij het Centraal Hoofdstembureau mag gaan bewilligen. 'Hij is niet gekozen op 25 mei 2015, waardoor hij de status heeft behouden van kandidaat', aldus de VHP’er.

Jogi neemt het vooral de NDP-parlementariër Amzad Abdoel kwalij,k dat hij niet zijn woord heeft gehouden door hem inderdaad zijn zegje te laten doen. 'Abdoel heeft zijn woord niet gehouden en tegen mij gelogen. Hij heeft alleen het woord gevoerd en niets over het ontbrekende document aangehaald. Het is de commissie die verslag moet uitbrengen, niet de commissievoorzitter alleen. Als er commissieleden zijn die opmerkingen wensen te maken, moeten die leden de gelegenheid ook krijgen om dat te doen', zegt het Assembleelid.

De politicus voert aan, dat hij aanvankelijk aan de DNA-voorzitster zou hebben voorgesteld om het vereiste bewijs van inschrijving door het CBB gelijk te laten opsturen, waardoor Wangsabesari zonder problemen toegelaten kon worden. 'Ik heb alles gedaan ter voorkoming van problemen. Wij zouden dan misschien een uur extra moeten wachten. Stel dat nu blijkt dat hij binnen de gestelde periode in de Grondwet verhuisd is naar Commewijne? Wat dan?'

Volgens de parlementariër heeft Geerlings-Simons weer tegen het Reglement van Orde gehandeld.

Inheemsen van het dorp Cassipora hebben het gehad met NDP-Assembleeleden uit Para

'Mevrouw Jennifer Vreedzaam heeft geen tijd voor Cassipora'

- 'Ze lijkt belangen van haar familie voorop te stellen, en gaat de geschiedenis in als verrader van de inheemsen'
- 'Voor enig materieel gewin heeft ze de inheemsen verkocht'


Inheemsen van het dorp Cassipora zijn heel boos op de parlementariërs van het district Para, die allemaal van de politieke partij NDP zijn. Ze zijn vooral niet te spreken over Assembleelid Jennifer Vreedzaam. 'Deze mevrouw heeft geen tijd voor Cassipora', zeggen de bewoners onder andere op social media. 'Na vele noodkreten van het volk is het nu echt wel genoeg. Onze weg verkeert al maanden in een deplorabele staat, maar nooit heeft de overheid de moeite genomen om tenminste de weg te egaliseren. Zelfs een machine inhuren om de weg te maken hebben ze niet, een weg van minder dan 10 kilometer. Is Suriname zo erg verloederd’, vragen de bewoners zich vandaag, donderdag 24 mei 2018, af in het Dagblad Suriname. 

'De districtscommissaris van Para geeft ons ook schande. Die zegt al een tijdje bezig te zijn om ondernemers uit het gebied te vragen om de weg te maken, soso schande', zeggen ze. 'Zijn we bedelaars geworden? Pe alla moni gwe?'

De dorpsbewoners hebben de slechte weg langs Cassipora op maandag afgesloten voor het verkeer om aandacht te trekken van de overheid. 'No wang wagi no e psa dja', was de boodschap.

De bewoners van Cassipora zijn heel erg teleurgesteld in Vreedzaam. 'Ze lijkt belangen van haar familie voorop te stellen. Ze gaat de geschiedenis in als een verrader van de inheemsen. Voor enig materieel gewin heeft ze de inheemsen verkocht', zeggen de bewoners. 'Ze had ook voorgestemd over de 5 kilometer kwestie rond de dorpen, zonder enig overleg te hebben gepleegd met de dorpen in Para. Haar taak lijkt nu te zijn om zoveel mogelijk verdeeldheid te zaaien in de dorpen van Para. Ook is ze zwaar bezig het dorpsgezag van de besturen die niet naar haar pijpen dansen, te ondermijnen', wordt gezegd.

'Jammer dat dit onze Arowakken moet overkomen. En nog wel van je eigen mensen. Over die ‘pikin ingi boi’ wil ik het niet eens hebben. Anyhow, in 2020 zullen jullie weer verschijnen in Cassipora. Wie e wakti unu!', is de boodschap van de bewoners richting de NDP.

Vreedzaam kon niet bereikt worden voor een reactie.

CBvS koopt en verkoopt tot nader order geen vreemde valuta

OM Haarlem: 'Onderzoek naar geldzending van zo'n 19 miljoen euro kan nog maanden duren'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) koopt en verkoopt tot nader order geen vreemde valuta. Deze maatregel hangt, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 24 mei 2018, vermoedelijk samen met de inbeslagname van een valutazending van de Centrale Bank in april in Nederland. 

De bank heeft over de valutastop geen officiële mededelingen gedaan.

De beslaglegging op de geldzending door de Nederlandse justitiële autoriteiten heeft intussen geleid tot een sterke terugval van de wisselkoers voor de euro met meer dan Srd 1. Dinsdag bedroeg de officiële opkoopkoers bij de Centrale Bank Srd 8,635 en de verkoopkoers Srd 8,777. De euro en de Amerikaanse dollar hadden een gelijke notering bij de meeste cambio's: opkoopprijs Srd 7,50.
Gisteren schommelde deze prijs bij de meeste wisselkantoren rond de Srd 8,10 voor de euro.

Tot nu toe is Finabank de enige deviezenbank die formeel maatregelen heeft afgekondigd. Het beleid voor kasstortingen is drastisch aangepast. De maatregelen zijn volgens deze bank het gevolg van 'de aanscherping van de internationale anti-money laundering regelgeving', ofwel witwassen. De bank accepteert geen coupures meer van 200 en 500 euro. Voor stortingen vanaf Srd 25.000, 3.000 Amerikaanse dollar en 500 euro zal documentatie van de herkomst van het geld overgelegd dienen te worden, inclusief gegevens zoals naam, adres en woonplaats van degene die de storting pleegt. Stortingen boven 3.000 euro worden bij Finabank helemaal niet meer aangenomen. Voor het storten van bedragen vanaf 500 euro wordt drie procent afhandelingskosten in rekening gebracht.

Vooralsnog is er geen zicht op het vrijkomen van de in Nederland aangehouden geldzending van negentien miljoen euro. Het onderzoek naar de geldzending van ongeveer 19 miljoen euro kan nog maanden duren. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem vandaag.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Platform Dierenwelzijn Curaçao trekt aan bel over komst paardenrenbaan, hippodroom

'Als platform doen wij dringend beroep om eisen te stellen aan welzijn paarden en deze renbaan'


In een brief aan de Staten en de Raad van Ministers trekt Platform Dierenwelzijn aan de bel over de aangekondigde bouw van een hippodroom. 'Als platform dat zich inzet voor het welzijn van dieren op Curaçao willen wij een dringend beroep op u doen om eisen te stellen aan het welzijn van de paarden en deze renbaan', zo schrijft vandaag, 24 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.


Ook Platform Dierenwelzijn Curaçao – waarin verschillende instanties die zich bezighouden met het welzijn van dieren op het eiland zijn samengevoegd – heeft kennisgenomen van het voornemen voor de constructie van een grootschalige paardenrenbaan met 300 stallen in Brievengat. Dat moet en kán volgens het platform echter niet gebeuren zonder dat er keiharde eisen van toezicht en regulering worden opgelegd.

'Curaçao heeft in het verleden tweemaal een paardenrenbaan gehad. Op beide banen was sprake van hardhandige en onkundige training van paarden, ongecontroleerd dopinggebruik en systematische overbelasting van paarden zonder oog voor hun mentale en fysieke grenzen', zo schrijft het platform in de brief aan de Staten en de Raad van Ministers.

'Bovendien hebben zich na het sluiten van beide renbanen stuitende gevallen van verwaarlozing voorgedaan, waarbij paarden aan hun lot werden overgelaten en verhongerden. Naar wij hebben begrepen is de Gaming Control Board belast met het ontwerpen van een landsverordening waarin het toezicht op wedden op paardenrennen wordt gereguleerd, waaronder de correcte controle op dopinggebruik. Daarmee zou in ieder geval illegale doping tot het verleden moeten behoren. Er zijn echter vele andere aspecten van paardenwelzijn in het geding die naar onze mening regulering en toezicht vereisen.'

Bedrijven op Curaçao die exporteren kunnen voortaan gemakkelijker zakendoen

'Regelingen die alleen voor Nederland golden, gelden nu voor het hele Koninkrijk'


Bedrijven die exporteren kunnen voortaan gemakkelijker zakendoen. Dat komt doordat regelingen die in eerste instantie alleen voor Nederland golden, nu gelden voor het hele Koninkrijk. Zo meldt minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 24 mei 2018.

Het gaat om in totaal tien regelingen die, in opdracht van de minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, worden uitgevoerd door de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit orgaan biedt in theorie al sinds 1 januari toegang tot verschillende instrumenten om handel en buitenlandse economische betrekkingen van het Koninkrijk te versterken. Maar, nu wordt dat ook daadwerkelijk in de praktijk uitgerold op Curaçao, aldus Martina.

RVO en MEO leveren gezamenlijk diensten, subsidies en andere programma’s voor handels- en investeringsprojecten en Caribische ondernemers kunnen hier gebruik van maken onder dezelfde voorwaarden als Europees-Nederlandse bedrijven. Bovendien biedt de Rijksdienst ondersteuning, geeft het advies en heeft het beschikking over ‘een berg informatie’ die beschikbaar is gesteld op de website rvo.nl.

'Als je bijvoorbeeld een nieuwe markt wil aanboren, wil je marktinformatie hebben; hoe ziet de markt eruit, wat zijn de kenmerken. Bestaande rapporten hierover zijn nu voor iedereen beschikbaar', zo vertelt Martina. 'Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor informatie over belastingregelingen, incentives, subsidies en toegang tot bepaalde netwerken. RVO kan ondernemers die buiten de grenzen van het Koninkrijk zaken willen doen enorm goed helpen, omdat zij de nodige kennis en ervaring hebben.'

Damen Shiprepair Curaçao focust op diversificatie

Damen wil meer verschillende typen schepen binnenhalen voor reparatie

(Bron foto: Damen)

Damen Shiprepair Curaçao focust op diversificatie, de werf wil meer verschillende typen schepen binnenhalen voor reparatie in de vier dokken die weldra in functie zijn. Dat heeft commercieel directeur Lodewijk Franken gisteren verklaard, aldus vandaag, donderdag 24 mei 2018, het Antilliaans Dagblad.

Franken gaf gisteren op uitnodiging van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) een presentatie tijdens een lunchbijeenkomst in het atrium van het Renaissance Curaçao Resort & Casino. Zijn gehoor van ruim honderd vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven gaf hij een overzicht in vogelvlucht van de geschiedenis van Damen Shipyards, opgericht in 1927 en heden ten dage exploitant van 55 scheepswerven, reparatiewerven en gerelateerde bedrijven over de hele wereld.

De reparatiewerf op Curaçao maakt zich op voor uitbreiding. Momenteel wordt door gespecialiseerde metaalbewerkers onderhoud gepleegd aan de twee drijvende dokken die recent vanuit Rotterdam naar Curaçao zijn gebracht, en wordt er op de plaats waar deze dokken komen te liggen gebaggerd.

'Zestien en een halve meter diep moet het daar worden. Dat betekent dat een grote hoeveelheid zand en gesteente moet worden verwijderd en afgevoerd', zegt Franken.

In augustus moeten de werkzaamheden zijn afgerond en de drijvende dokken operationeel zijn. Dan zal Curaçao de beste dokfaciliteiten in het Caribische gebied hebben, aldus Franken. 'Met vier dokken zullen we de grootste in de regio zijn.'

Het opleidingsinstituut Feffik op Curaçao wordt opgeheven

(Bron foto: Feffik/Twitter)
'Het instituut is door de financiële problemen niet levensvatbaar'

'De huidige cursisten kunnen hun opleiding afronden'


Het opleidingsinstituut Feffik (Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon) wordt opgeheven, maar blijft in het schooljaar 2018-2019 nog bestaan. Dat zegt minister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport vandaag, donderdag 24 mei 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'Het is al lange tijd bekend, dat het instituut door de financiële problemen niet levensvatbaar is. Vorige maand heeft het APC wederom beslag laten leggen op het instituut en heeft de regering moeten bijspringen', aldus de bewindsvrouwe.

De subsidie voor het instituut wordt geleidelijk afgebouwd.

'Het instituut verzorgde regulier onderwijs terwijl het daarvoor geen wettelijke basis had. De kortlopende cursussen die Feffik aanbood worden in de toekomst elders verzorgd. Zo is het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) al een tijd bezig met het aanbieden van kortlopende cursussen. Ik wil benadrukken dat wij ervoor zullen zorgen dat de huidige cursisten hun opleiding kunnen afronden.'


Het personeel en de leerlingen worden nog door de Raad van Commissarissen ingelicht over de veranderingen die op stapel staan.

De minister verklaarde niet te weten hoeveel personeelsleden door de sluiting worden getroffen, de RvC heeft de informatie daarover.

Onderwijsvakbond Sitek verklaarde bij monde van voorzitter Darius ‘Lio’ Plantijn boos te zijn op de bewindsvrouw. Volgens Plantijn had de vakbond met de regering afgesproken dat de reorganisatie zou worden aangehouden. Het besluit voor sluiting is genomen zonder dat de vakbond conform de gemaakte afspraken daarover iets te zeggen had, aldus de voorzitter. Plantijn verklaarde via een lek te hebben begrepen dat het besluit voor sluiting begin mei door de ministerraad was genomen.

Minister Alcalá-Wallé en minister Hensley Koeiman (MAN) van SOAW geven vandaag een persconferentie over de situatie bij Feffik.

Raad van Ministers Curaçao stelt werkgroep in voor duurzame ontwikkeling Zakitó

Martina wil in gebied activiteiten gericht op duurzame economische en toeristische ontwikkeling


De Raad van Ministers (RvM) heeft op voordracht van minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling een werkgroep ingesteld die zich moet buigen over de duurzame ontwikkeling van het terrein en de wateren van Zakitó. Dat is het gebied langs de zuidkust tussen Mundo Nobo, waar de oude energiecentrale van Aqualectra wordt ontmanteld, en Piscadera, waar al verschillende hotels en het WTC zijn gevestigd. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 24 mei 2018.

Bij landsbesluit van 7 mei is deze werkgroep officieel geïnstalleerd.

Martina wil in het genoemde gebied activiteiten initiëren gericht op een duurzame economische en toeristische ontwikkeling. Dit moet aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, zo staat opgenomen in het landsbesluit dat door de gouverneur is getekend.

Dit initiatief van de bewindsman moet ‘als katalysator dienen’ van versnelde economische ontwikkeling en zou kunnen leiden tot het aanbieden van meer toeristische producten en diensten, waaronder hotelketens voor toeristische accommodaties en attracties.

Het is bekend dat Lionstone van de familie Lowenstein – die op Curaçao al drie resorts bezit – interesse heeft.

Agrariërs in Saramacca bundelen zich in Samenwerkende Agrariërs Saramacca (SAS)

Bundeling om onder andere toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal

 
Agrariërs in  Saramacca hebben besloten zich te bundelen om onder andere toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal. De Samenwerkende Agrariërs Saramacca (SAS) wordt 28 mei gepresenteerd in Saramacca. Dit is een voortvloeisel van de agrarische beurs die in oktober 2017 werd gehouden door de Agrarische Raad te Groningen in het district Saramacca. Dit bericht Starnieuws vandaag, donderdag 24 mei 2018.

In het zoeken naar openingen voor goedkoop kapitaal is Suriname Business Center (SBC), de werkarm van Suriname Business Forum, gevraagd en bereid gevonden om een bijdrage te leveren. Rattan Kalka heeft tijdens een bijeenkomst uitgelegd aan de agrariërs op welke manier SBC de agrariërs kan ondersteunen in toegang tot de kapitaalmarkt. Hierbij is duidelijk naar voren gekomen, dat er vanaf het laagste niveau al technische begeleiding kan worden geboden aan bestaande en potentiële agrariërs. Ook de verschillende donoren die financiële middelen beschikbaar stellen, zijn aan de orde gekomen.

Winston Ramautarsing, die van huis uit agro-econoom is, heeft ook enkele financieringsmogelijkheden op tafel gelegd.

De agrariërs hebben hun ongenoegen geuit over de steeds schommelende prijzen van producten uit de agrarische sector, waarbij ze heel vaak deze producten niet aan de straatstenen kwijt kunnen. Ramautarsing heeft aangegeven, dat Suriname maar een stipje is op de wereldkaart en dat het qua bevolkingsgrootte en marktomvang erg klein is.

Tijdens een paneldiscussie hebben Prahlad Sewdien van de Federatie van Surinaamse Agrariërs, Arthur Zalmijn, oud-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Gilbert van Dijk van SBC, de noodzaak van een agrarische kamer, waterbeheer en samenbundeling, benadrukt.

Roependra Mahabier, trekker van de SAS, stelt dat bundeling van de agrariërs in Saramacca heel belangrijk is om fondsen te genereren en zodoende het maximale uit de agrarische sector te halen.

Gajadien (VHP) neemt het de CBvS kwalijk dat Suriname te schande is gezet

'CBvS en regering hullen zich in waas van geheimzinnigheid over inbeslagname 19 miljoen euro'

 
Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) neemt het de Centrale Bank van Suriname (CBvS) kwalijk dat Suriname te schande is gezet. De ruim 19 miljoen euro geldverzending is in beslag genomen door Nederland, maar de CBvS en de regering hullen zich in een waas van geheimzinnigheid, constateert de volksvertegenwoordiger. 

Transparantie is helemaal zoek, zegt Gajadien vandaag, donderdag 24 mei 2018, op Starnieuws. 'De samenleving is met informatie via Nederland op de hoogte gebracht van het schokkende nieuws. Als er geen goede maatregelen worden getroffen, zal de hele samenleving de gevolgen van dit beleid ondervinden.'

Gajadien stelt, dat het een bijzonder ernstige zaak is als een geldverzending van de hoogste monetaire autoriteit in het land wordt geconfisqueerd op basis van vermoedens dat het gaat om het witwassen van zwart geld. De bank was reeds lang op de hoogte dat lokale banken in problemen kwamen met correspondent-banken, omdat de internationale regels niet genoegzaam worden nageleefd.

'Als toezichthoudend orgaan heeft de CBvS de correctiemaatregelen niet willen treffen en te lang (reeds vijf jaren) getracht de lading te willen dekken, figuurlijk uitgedrukt', zegt het Assembleelid.

De politicus ziet in het confisqueren twee mogelijkheden nu het Openbaar Ministerie van Nederland aan te pas is gekomen.

Enerzijds kan het om uitlokking gaan, waarbij Surinaamse autoriteiten erin getrapt zijn of anderzijds om een reguliere controle voor 'high risk countries'. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft mogelijk bewust bewijzen verzameld om witwassen aan te kunnen tonen.

Gajadien wijst erop, dat alle export vandaag de dag in het buitenland - of het om de VS, Nederland of andere landen gaat - aangeduid wordt als producten uit 'een high risk country'. Met deze actie wordt het totale bedrijfsleven en daarmee de samenleving in problemen gebracht. Het economisch verkeer in euro's wordt hierdoor enorm onder druk gezet, waarbij deze invloed zal hebben op importen en toerisme.

Gajadien ziet een duidelijke verklaring van de regering in deze tegemoet, omdat hoe langer de speculaties zich voortzetten, het land er onder zal lijden. Gajadien merkt op dat het geld niet gemakkelijk vrij zal komen. De monetaire autoriteiten hebben totaal geen informatie gegeven over hoe de zaak wordt aangepakt. Integendeel zijn er geheime afspraken met de betrokken banken gemaakt.

Gajadien hoopt niet dat de kasreserve wordt gebruikt om de banken tegemoet te komen. 'Nu moet de minister van Financiën, als een van de monetaire autoriteiten uitkomen met welke koppen zullen moeten rollen in deze', vindt Gajadien.

De Ware Tijd blijft op ramkoers naar de SLM: 'Partner TuiFly is sterke concurrent'

'Jaarverslagen SLM met vaak onthutsende cijfers, die overigens onvolledig zijn'


De Ware Tijd en haar speciale SLM-'reporter' Wilfred Leeuwin blijft als een bijtgrage pitbull op ramkoers naar de SLM. De krant bericht vandaag, donderdag 24 mei 2018, dat de liberalisatie van de Mid-Atlantische route in 2006 middels een luchtvaartverdrag tussen Suriname en Nederland, nu bijna een doodsteek blijkt te zijn voor de SLM.

'De liberalisatie op zich kan, en heeft de mogelijkheid tot veel voordelen, maar het is de manier waarop er invulling aan wordt gegeven en beleid wordt gemaakt.' Dit zeggen - niet bij naam genoemde (!) - deskundigen van de SLM die het niet langer kunnen aanzien dat het blijft rommelen binnen het management. Jaarverslagen met daarin vaak onthutsende cijfers, die overigens onvolledig zijn, maken het er niet beter op.

Een ernstig pijnpunt voor de SLM is - aldus Leeuwin - dat haar Nederlandse partner TuiFly, zich in de afgelopen twee jaar tot een zelfstandige en sterke concurrent heeft ontwikkeld. Het kan er bij SLM-ers niet in dat de directie van de maatschappij weigert te erkennen dat TuiFly uit de samenwerking het onderste uit de kan haalt, terwijl de positie van de SLM alsmaar verslechtert. Niet alleen biedt TuiFly goedkopere tickets aan, maar ze heeft een groot deel van de SLM-passagiers naar zich toe weten te trekken.

Een 'klap in het gezicht van de SLM' komt op 6 januari 2017, enkele weken nadat de SLM en TuiFly een samenwerking zijn aangegaan. De Nederlandse regering doet in een diplomatieke nota de Surinaamse regering een totaal onverwachte mededeling. De regering wordt geïnformeerd 'over het voorgenomen besluit van de Nederlandse burgerluchtvaartautoriteiten om TuiFly aan te wijzen lijndiensten uit te voeren tussen Nederland en Suriname'. Daarbij wordt verwezen naar het luchtvaartverdrag 1990 -2006 tussen de twee landen. Over de samenwerking die TuiFly is aangegaan met de SLM staat, dat 'TuiFly van plan is een operatie te starten in samenwerking met SLM waarbij onder elkaars code zal worden geopereerd' (codeshare overeenkomst).

De samenwerking zou volgens afspraak leiden tot meer passagiers voor de SLM, onder aantekening dat 90 tot 95 procent van de passagiers, toeristen zouden zijn. Zij zouden naast betaling van de ticket, met hun spenderingen in Suriname ook bijdragen aan de economie. Bij de ondertekening van de samenwerking had de intussen ontslagen directeur Robbi Lachmising dit ook gesteld, maar hiervan is niets terecht gekomen.

In het SLM-jaarverslag 2016/2017 staat dat het aantal vluchten van de nationale maatschappij wel is toegenomen, maar dat er minder passagiers zijn vervoerd.

Uit het artikel van Leeuwin blijkt niet, dat hij de SLM voor een reactie heeft benaderd, in het kader van hoor en wederhoor.

Nieuw onderzoek kwikvergiftiging onder binnenlandbewoners - Oud nieuws in nieuw jasje

Zoveelste onderzoek legt risico's van kwik voor binnenlandbewoners blootDA'91: Kwikvergiftiging doodvonnis binnenlandse bevolking 


Recentelijk blijkt uit een - zoveelste - onderzoek gepubliceerd in de International Journal of Environmental Research and Public Health, dat kwikvergiftiging in het binnenland en de lokale bevolking schrikbarende vormen heeft aangenomen. Het gaat om dorpen zoals Poesoegroenoe, Njoeng Jacobkondre en Kwakoegron, evenals Pikin Saron en Brownsweg.

Kwik residu werd gevonden in het haar en schattingen van het kwikgehalte in het bloed, werden aan de hand hiervan gemaakt, brengt DA'91 vandaag, donderdag 24 mei 2018, onder de aandacht.

De politieke organisatie zegt zeer verontrust te zijn over deze ontwikkeling. De mate waarin en hoe deze vergiftiging plaatsvindt, presenteert een toekomstbeeld waarin de gezondheid van de gemeenschap langzaam maar zeker volledig vernietigd zal worden. 'Het is alom bekend dat de kleinschalige goudwinningsactiviteiten in ons binnenland een enorme bijdrage leveren aan de kwikvervuiling en vergiftiging van het milieu.''Wat wij ons echter afvragen is wat heeft de goudordening waar zoveel geld in is gestoken, gedaan. Ondanks de ordening van de goudsector werd ingesteld, is er toch een toename aan criminaliteit, smokkel, en geweld; en seksueel overdraagbare ziektes (onder meer door de bloeiende sekswerk industrie); watervervuiling; kwikvergiftiging; en de degradatie van het bosecosysteem.'

De feiten liegen er niet om, mensen riskeren chronische of methylkwik vergiftiging door langdurige consumptie van vervuilde vis of absorptie van de stof via de huid en membranen.Chronische kwikvervuiling tast het centrale zenuwstelsel aan en kan Minamata ziektes veroorzaken, stelt DA'91.

Vanwege het feit, dat de bevolking voor haar eiwitvoorziening in de kwetsbare gebieden in hoge mate afhankelijk is van de daar aanwezige vis, is het aannemelijk dat de kwikvergiftiging hoofdzakelijk van die bron komt. De totale bevolking, in het bijzonder vrouwen die mogelijk zwanger kunnen worden of zwangere vrouwen hebben het hoogste risico op kwikvergiftiging. De hoogte van de kwikvergiftiging heeft al het niveau bereikt waarop de kans voor kinderen met neurologische gebreken, groot is.

'Dit is onacceptabel en een regelrechte bedreiging voor een belangrijk deel van onze Surinaamse samenleving. Een dergelijke situatie vereist een onmiddellijk handelen om erger te voorkomen en de gemeenschap te beschermen tegen gegarandeerde ziekte en dood door vergiftiging.'

Er zijn volgens DA'91 drastische maatregelen in deze noodzakelijk, waaronder:
- een verbod op consumptie van de vis uit de genoemde gebieden.
- Een acute gestructureerde voorlichting voor de samenlevingen in de kwetsbare gebieden en in het bijzonder, moeders en toekomstige moeders om zeker geen vis uit het gebied te eten.
- Onmiddellijk een halt toe te roepen aan de rampzalige sociale en ecologische ravage als gevolg van de ongecontroleerde goudwinning.

Dit vereist dat De Nationale Assemblee gelijk ertoe overgaat om de noodzakelijke organieke wetten aan te nemen in het kader van het Minamata Verdrag. De schade die kwikvergiftiging toebrengt is onomkeerbaar en er is geen enkel excuus om deze situatie zo voort te laten gaan, benadrukt DA'91.

Ter informatie:
Al in 2005 is onderzoek gedaan in Kwakoegron en toen bleek al, dat bewoners een te hoog kwikgehalte in het lichaam hadden, maar met de resultaten van dat onderzoek is nooit iets gedaan..... en tot de dag van vandaag vindt kwik zijn weg via de Sarmaccarivier naar de bevolking.

Lees ook dit:(Suriname Mirror/Starnieuws/Issuu-Suriname Mirror)

Pot kokend heet water valt op 6-jarige jongen

Vader haalt gewond zoontje van de Spoedeisende Hulp ....

- In opdracht van een chirurg moest het kind met spoed worden opgenomen
- Politie brengt jongetje weer naar Spoedeisende Hulp

 
Het Dagblad Suriname bericht woensdag 23 mei 2018, dat een 6-jarig jongetje maandagmiddag op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo werd binnengebracht  met brandwonden.

Uit het voorlopig politieonderzoek blijkt, dat de zus van het slachtoffertje met een pot kokend water liep. De jongen, die aan het rennen was, is toen ongelukkigerwijs tegen zijn zus aangekomen waardoor het hete water op de jongen is terechtgekomen en hij lelijke brandwonden heeft opgelopen.

In opdracht van de chirurg moest het kind met spoed worden opgenomen. De vader van het kind kon het huilen van zijn zoon niet meer aan en hij bracht zijn kind terug naar huis.

Omstreeks kwart over vier 's middags heeft de moeder zich op politiepost Meerzorg gemeld met het verhaal, dat de vader het kind terug had gebracht. De politie is toen naar de woning van de familie geweest en daar kregen agenten hetzelfde verhaal te horen van de oma van het kind.

De politie heeft het kind toen weer naar het ziekenhuis gebracht, waar hij ter observatie is opgenomen. De politie onderzoekt deze zaak verder.

Inheemsen Ayoreo-gemeenschap, Paraguay, zoeken vermiste Oostenrijkse avonturier

(Bron foto's: Wabnegg's blog)
Wilhelm Wabnegg was in oude tot camper omgebouwde Mercedes-Benz truck op weg naar het gebergte van Cerro Leon

Politie denkt dat hij van het pad is afgedwaald of zelfs is verslonden door jaguars...


Een inheems reddingsteam is dinsdag 22 mei 2018 op zoek gegaan naar een Oostenrijkse avonturier die in een oude tot camper omgebouwde Mercedes-Benz truck op weg naar het gebergte van Cerro Leon in Paraguay werd vermist na controle in een nationaal park op 2 mei.

Een groep van 15 inheemsen uit de Ayoreo-gemeenschap bood hulp en verzamelde kennis van het gebied op maandag, en heeft nu een driedaagse zoektocht gelanceerd om ontdekkingsreiziger en blogger Wilhelm Wabnegg te vinden. 'Als er donderdag niets is, geen spoor, geen bewijs, geven we het op', zei Helmuth Adrian, de woordvoerder van het team.De van ingenieur ontdekkingsreiziger geworden Wabnegg begon zijn Zuid-Amerikaanse treis afgelopen juli in Montevideo, Uruguay, en had gepland om deze in juli in Corumba, Brazilië, te beëindigen.


Met berguitrusting en gereedschap bracht Wabnegg zijn reis in kaart van Argentinië naar Bolivia en Peru, van de hellingen van Ecuador naar de woestijnen van Chili, naar zijn vrouw thuis, samen met andere Oostenrijkse reizigers.

De 62-jarige avonturier reed op 29 april met zijn Mercedes-Benz truck het Nationale Park van de Defensores del Chaco in met plannen om de Cerro Leon te veroveren, op slechts 50 kilometer van de ingang van het park, zei Ranger Johana Rodas. Twee dagen later verdween hij.

Een reddingsteam van de Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP),  Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE), de Philadelphia Commission, nationale parkwachters, soldaten, natuurgidsen en speurhonden hebben tot nu toe geen spoor gevonden.


Het voertuig van Wabnegg, enkele flessen water en enkele bloedvlekken - waarvan de oorsprong niet is vastgesteld - zijn het enige dat overblijft. De politie denkt dat hij van het pad is afgedwaald of zelfs is verslonden door jaguars.

Defensores del Chaco is een van de oudste nationale parken van Paraguay, die ongeveer een miljoen kilometer beslaat en het grondgebied van Ayoreo omvat.

(Suriname Mirror/TeleSUR/BBC/Twitter)

Boliviaanse president Morales verwerpt nieuwe VS-sancties tegen Venezuela

'Trump moet begrijpen dat de wereld niet zijn hacienda is'


De Boliviaanse president Evo Morales heeft dinsdag 22 mei 2018 een nieuwe ronde van sancties tegen Venezuela door de Verenigde Staten verworpen, nadat Nicolas Maduro zondag werd herkozen als president van het land zondag.

'Wij veroordelen de unilaterale beslissing van de Verenigde Staten die een nieuwe economische blokkade oplegt om de Venezolaanse broederschap te verstikken, als een vergelding voor het democratisch verslaan van de coupist-boycot tegen president Nicolás Maduro. Trump moet begrijpen dat de wereld niet zijn hacienda is', zei Morales in een tweet gepost laat maandag.


De VS, samen met haar rechtse Europese en Latijns-Amerikaanse bondgenoten, hebben Venezuela's verkiezingen herhaaldelijk een 'schijnvertoning' genoemd voor en nadat Maduro bij de verkiezingen won.

De opmerkingen van Morales komen nadat hij Maduro feliciteerde met zijn herverkiezing, en prees het als een overwinning tegen het buitenlandse interventionisme.

'Het is een vergelding voor het democratisch verslaan van de coup en boycot tegen president Nicolás Maduro',  herhaalde Morales.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Vijf graanhandelshuizen en tientallen boeren in Brazilië beboet vanwege activiteiten in verband met illegale ontbossing

Bedrijven kochten bijna 3.000 ton graan geproduceerd in gebieden waar teelt verboden is

(Bron foto: Ibama)

Vijf graanhandelshuizen en tientallen boeren zijn beboet voor een totaalbedrag van 105,7 miljoen reais (29 miljoen Amerikaanse dollar) voor activiteiten in verband met illegale ontbossing, meldden de Braziliaanse autoriteiten woensdag 23 mei 2018. 

De vijf handelsfirma's, waaronder ABC Indústria e Comércio SA, JJ Samar Agronegócios Eireli, en Uniggel Proteção de Plantas Ltda naast Cargill en Bunge, kregen een boete van 24,6 miljoen reais.

Overheids milieu instituut Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) die de boetes oplegde, zei in een verklaring, dat de bedrijven bijna 3.000 ton graan kochten dat geproduceerd werd in gebieden die verboden zijn om te kweken, volgens milieuregels.


Cargill zei, dat het geen kennisgeving van Ibama had ontvangen over de onregelmatige soja-aankopen en zou de kwestie onderzoeken. Bunge zei, dat de graanaankopen in het gebied waar het werd beboet in overeenstemming zijn met best practices en dat het openbare databases over verboden gebieden had geraadpleegd.


Het bedrijf zei, dat het de instandhoudingsinspanningen van Ibama en Brazilië ondersteunt.

Vertegenwoordigers van de andere handelaars konden niet onmiddellijk worden bereikt voor commentaar.

De boetes waren een fase van 'Operatie Soya Saus' uitgevoerd in april, waarin Ibama en federale openbare aanklagers illegaal landgebruik aanpakten in de Matopiba-regio - bestaande uit Maranhão, Tocantins, Piauí en Bahia-staten - in de Cerrado-savanne in Brazilië. De Cerrado is een van de snelstgroeiende sojagebieden dankzij goedkope en overvloedige maagdelijke grond die ook onderworpen is aan veel minder strenge regels voor ontbossing, dan die welke gelden voor het Amazone-regenwoud.

Renê Luiz de Oliveira, het hoofd van milieuhandhaving bij Ibama, zei dat de illegale ontbossing van de Cerrado-savanne in Matopiba veel sneller vorderde dan in andere regio's.

'Dit vereist een intensivering van de controlestrategieën om elke illegale schakel in de toeleveringsketen te ontmoedigen', zei hij in de Ibama-verklaring.

De operatie richtte zich op gebieden die al illegaal ontbost waren en Ibama had buiten spel gezet om inheemse vegetatie opnieuw te laten groeien. Tientallen boeren kregen een boete voor het produceren van granen in deze gebieden, om de hergroei van de inheemse vegetatie te voorkomen of anderszins producten uit de verboden gebieden te verhandelen.

Handelsbedrijven hadden granen gekocht in het kader van geavanceerde koopovereenkomsten die in sommige gevallen de illegale landbouw financierden om te worden uitgevoerd, zei Ibama. De verklaring stelt, dat Officieren van Justitie van plan waren juridische stappen te nemen die verder gingen dan de boetes om ervoor te zorgen dat de overtreders alle milieuschade herstellen.

(Suriname Mirror/Reuters/Ibama)

Ministerie van Mensenrechten Brazilië stelt nationaal pact in tegen geweld tegen LGBT's

(Bron foto: Tânia Rêgo/Agencia Brasil)
Brazilië het land met de hoogste moordcijfers van LGBT's in de wereld


Het ministerie van Mensenrechten heeft dinsdag 15 mei 2018, een nationaal pact tegen LGBT-POV (geweld tegen lesbiennes, homo's, biseksuelen, transseksuelen en travestieten) ingesteld, dat gericht is op de bestrijding van geweld tegen LGBT's en prioriteit geeft aan respect voor de menselijke waardigheid en diversiteit. 

De verordening trad onmiddellijk in werking en werd op 16 mei officieel gelanceerd door de federale regering, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie. De federale overheid en tien staten hebben zich al bij de overeenkomst aangesloten.

Volgens rapporten van overheidsinstanties is Brazilië het land met de hoogste moordcijfers van LGTB's in de wereld.

De Gay Group van Bahia heeft in 2017 in totaal 445 moorden geregistreerd, dat wil zeggen dat elke negentien uur een LGBT-persoon wordt gedood.


 In de stad Rio zijn negen mensen uit de LGBT-gemeenschap al de laatste vijf maanden om het leven gekomen.


Enkele van de acties die in het pact worden voorzien, zijn het uitvoeren van een actieplan, het instellen van staatsraden om LGBT-discriminatie te bestrijden en om deze acties op te nemen in het meerjarenplan (PPA, Plano Plurianual), zodat het budget voor het beleid wordt gegarandeerd. Een van de belangrijkste resterende obstakels is de kwestie van de begroting, die zowel door het maatschappelijk middenveld als door leden van de staat wordt benadrukt.

'We kunnen het overheidsbeleid in Brazilië niet implementeren als we er geen budget voor zien', zei Keila Simpson, voorzitter van de Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA).


Hernan Sourigues, een Argentijn die al vier en een half jaar in Rio woont, zegt: 'Ik ontvang dit nieuws met scepsis, want er is een grote vermindering van de investeringen in alles wat met mensenrechtenprogramma's te maken heeft.'

Sourigues kwam voor het eerst als toerist tien jaar geleden en  heeft vervolgens na verschillende bezoeken besloten om voor onbepaalde tijd te blijven. Echter, het identificeren als homo in deze stad komt met zijn ups en downs. 'Zona Sul lijkt heel ruimdenkend, we zien Post 8 in Ipanema en zoveel homo's die genegenheid tonen. Dan ontdek je dat het niet precies zo is, vooral in andere buurten.'

Toch werd Rio in 2016 de favoriete strandbestemming van de LGBT-gemeenschap in Zuid-Amerika genoemd. De eer werd bekendgemaakt op de 44e jaarlijkse Associação Brasileira de Agentes de Viagens (ABAV) International Tourism Fair, de grootste toerisme expositie van Brazilië in São Paulo.

(Suriname Mirror/The Rio Times)  

Brazilië: Mensen met een handicap opgesloten onder vreselijke omstandigheden

(Bron foto's: Human Rights Watch)
'Veel mensen met een handicap gaan als kind naar een instelling en blijven daar hun hele leven'

'Sommige bewoners zijn vastgebonden aan bed en krijgen sedativa om ze onder controle te houden'


Duizenden kinderen en volwassenen met een handicap in Brazilië zijn onnodig opgesloten in instellingen, waar ze mogelijk te maken krijgen met verwaarlozing en mishandeling, aldus Human Rights Watch in een woensdag 23 mei 2018 uitgebracht rapport. 

Brazilië zou het tot een prioriteit moeten maken om mensen met een handicap ondersteuning te bieden om onafhankelijk te leven en in hun gemeenschap, in plaats van in instellingen.

Het rapport van 83 pagina's, 'Ze blijven tot ze sterven': een leven van isolatie en verwaarlozing bij instellingen voor mensen met een handicap in Brazilië' (zie hieronder) ontdekte dat veel mensen met een handicap als kind naar een instelling gaan en daar hun hele leven blijven. De meeste van deze door Human Rights Watch-onderzoekers bezochte instellingen voorzien niet in meer dan alleen de basisbehoeften van mensen, zoals voedsel en hygiëne, met schaars contact met de gemeenschap en weinig ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Sommige bewoners zijn vastgebonden aan hun bed en krijgen sedativa om ze onder controle te houden.

'Veel mensen met een handicap in Brazilië zijn opgesloten in instellingen in erbarmelijke omstandigheden, zonder controle over hun leven', zegt Carlos Ríos-Espinosa, 'Senior Disability Rights Researcher ' bij Human Rights Watch en auteur van het rapport. 'De regering van Brazilië moet ervoor zorgen, dat mensen met een handicap de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om net als iedereen in de gemeenschap te leven.'

Dit rapport is gebaseerd op 171 interviews met mensen met een handicap, waaronder 10 kinderen, evenals familieleden, personeel van de instelling, deskundigen op het gebied van rechten voor gehandicapten, en autoriteiten van alle overheidsniveaus, alsmede bezoeken aan 19 instellingen in de staten Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia en het Federaal District.Meer dan wat dan ook, wil Leonardo thuis wonen bij zijn moeder in Rio de Janeiro. Maar, waarom is hij dat niet? Zijn verhaal!

Veel instellingen hebben een detentiecentrum-achtige sfeer, vindt Human Rights Watch. Sommigen hebben tralies op hun deuren en ramen. De omstandigheden zijn vaak onmenselijk, met tientallen mensen opeengepakt in kamers gevuld met bedden die dicht op elkaar staan.

De meeste volwassenen en kinderen met een handicap in de bezochte instellingen hadden weinig of geen persoonlijke items. In sommige gevallen delen de bewoners kleding en in een instelling zelfs tandenborstels. Veel mensen zijn de hele dag door opgesloten in hun bedden of kamers. De meeste kinderen met een handicap in instellingen kregen een zeer beperkte opleiding - of geen. Onderzoek heeft aangetoond, dat de fysieke, intellectuele en emotionele ontwikkeling van kinderen kan worden beschadigd door de afwezigheid van een één-op-één-relatie met een verzorger. De meeste kinderen in instellingen die Human Rights Watch bezocht, hebben een levende ouder, maar verliezen in de loop van de tijd vaak het contact met hun familie.

'Te vaak komen gehandicapte kinderen terecht in de instellingen van Brazilië, omdat gezinnen moeite hebben om voor hen te zorgen zonder middelen en adequate gemeenschapsdiensten', zei Ríos-Espinosa. 'Alle kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin en overheidsmiddelen moeten gezinnen en kinderen ondersteunen, niet uit elkaar halen.'In Brazilië bepalen rechters de plaatsing van een kind in een instelling in uitzonderlijke gevallen wanneer het kind risico loopt van achterlating, verwaarlozing of geweld, en er zijn geen alternatieve oplossingen. Maar, kinderen met een handicap blijven uiteindelijk veel langer in instellingen dan de wettelijke limiet van 18 maanden, vaak voor onbepaalde tijd.

Hoewel Brazilië pleegzorg en adoptie heeft, moeten deze opties verder worden ontwikkeld, aldus Human Rights Watch. Human Rights Watch vond talloze gevallen waarin mensen met een handicap al hun hele leven in een instelling woonden, waaronder een 70-jarige man met een verstandelijke beperking die daar al woonde sinds hij vijf was.

Veel volwassenen in instellingen zijn verstoken van hun vrijheid. in strijd met de verplichtingen van Brazilië onder internationaal recht, omdat een voogd hen daar geplaatst heeft, zonder hun toestemming, en zij hebben niet het recht om hun institutionalisering te betwisten.

Op verzoek van een familielid of een instellingsdirecteur kunnen rechtbanken personen met een handicap uit hun rechtsbekwaamheid verwijderen of het recht om zelf beslissingen te nemen. Een voogd neemt vervolgens alle beslissingen voor de persoon, inclusief in sommige gevallen om ze in een instelling te plaatsen. Eenmaal daar kunnen ze niet vertrekken, tenzij de voogd akkoord gaat.

De meeste mensen in instellingen mogen geen dagelijkse keuzes maken, zoals wat en wanneer te eten, met wie te socializen, welk televisieprogramma te bekijken, of om uit te gaan en deel te nemen aan een vrijetijdsactiviteit.

Carolina [niet haar echte naam], 50, leed aan een ruggengraatverwonding vanwege huiselijk geweld waardoor ze een blijvende lichamelijke handicap heeftad. Haar zoons plaatsten haar vervolgens in een instelling in de buurt van Brasília.
Ze beschreef haar leven:

'Deze plaats is erg slecht, het is net een gevangenis. Ik wil hier niet blijven. Ik ben verplicht om hier te zijn. Mijn zonen willen me thuis niet ondersteunen. Ik ga nooit naar buiten. Ik zou graag weg willen gaan, weg van hier. Het is mijn droom. Wanneer je zo komt [met een beperking], is het voorbij.'

In een instelling in Salvador had een 18-jarige man met een progressieve handicap, die de spieren in zijn benen geleidelijk verzwakte, moeite om de kamer te verlaten die hij met een andere persoon deelde. Hij had geen rolstoel en alleen bewegen was buitengewoon pijnlijk. Hoewel de instelling op slechts 200 meter van de zee lag, was hij niet in staat om naar het strand te gaan en zei dat zijn droom was om 'de zee te zien'. Veel instellingsmanagers zeiden dat ze niet over voldoende personeel beschikten om geïndividualiseerde aandacht te geven aan bewoners, inclusief kinderen. De meeste instellingen in Brazilië zijn in particulier beheer. Bijna 70 procent heeft partnerschappen met gemeentelijke overheden, aldus het ministerie van Sociale Ontwikkeling als reactie op de bevindingen van Human Rights Watch.

Volgens de internationale Conventie inzake de Rechten van Personen met een Handicap (CRPD), die Brazilië heeft geratificeerd, moeten overheden de inherente waardigheid van personen met een handicap respecteren door hen als mensen te erkennen op gelijke voet met anderen. Dit omvat het waarborgen, dat mensen met een handicap onafhankelijk in de gemeenschap kunnen leven en niet gescheiden en beperkt zijn in instellingen.

Krachtens het verdrag moeten regeringen ook discriminatie en misbruik van personen met een handicap voorkomen en barrières wegnemen die hun volledige integratie in de samenleving belemmeren. Alle kinderen, inclusief kinderen met een handicap, hebben het recht om op te groeien in een gezin. Geen enkel kind mag van zijn ouders worden gescheiden vanwege een handicap of armoede.

'Het institutionaliseren van mensen met een handicap is ontmenselijken', zei Ríos-Espinosa. 'Er is een diepgewortelde overtuiging dat op zijn minst sommige mensen met een handicap in instellingen moeten leven, maar dat is gewoon niet waar. Het opsluiten van mensen met een beperking in instellingen is een van de ergste vormen van uitsluiting en discriminatie.'

(Suriname Mirror/Human Rights Watch) 

Venezolaanse president Maduro wijst Amerikaanse topdiplomaat uit

(Bron foto: AP)
Uitwijzing diplomaat is een reactie op nieuwe Amerikaanse economische sancties


De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft dinsdag 22 mei 2018 bekendgemaakt de Amerikaanse zaakgelastigde Todd Robinson uit te wijzen, de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van de VS in het land, nadat Washington nieuwe economische sancties tegen het  land had opgelegd in verband met de controversiële verkiezingen van zondag. 


'Ik verklaar de zaakgelastigde van de Verenigde Staten persona non grata en ik kondig zijn vertrek binnen de 48 uur aan', zei de socialistische president in een toespraak tot de nationale kiesraad.

Hij voegde eraan toe de Amerikaanse sancties te verwerpen.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-prohibiting-certain-additional-transactions-respect-venezuela/(Suriname Mirror/Reuters/Twitter)