donderdag 19 maart 2020

Rijstplantjes aan rechteroever Nickerierivier sterven af - Zo'n 700 hectare mag als verloren worden beschouwd

Hoge zoutgehalte laat het niet toe water te onttrekken aan Nickerierivier

- 'Overheid heeft nagelaten de inham bij het pompgemaal uit te diepen'
-  Regering zal worden gevraagd boeren te compenseren voor geleden verliezen

Rijstplantjes aan de rechteroever van de Nickerierivier, in de Middenstandspolder en Wageningen zijn als gevolg van de aanhoudende droogte aan het afsterven. Ongeveer zevenhonderd hectare mag als verloren worden beschouwd. Arealen die in het begin van het seizoen zijn ingezaaid, verkeren niet in de gevarenzone en worden nu afgeoogst. 

Volgens Harinandan Oemraw, voorzitter van de Surinaamse Padieboerenassociatie (SPBA), - donderdag 19 maart 2020 in de Ware Tijd - moeten boeren met lede ogen toezien hoe hun plantjes afsterven. Hij zegt, dat het hoge zoutgehalte het niet toelaat water te onttrekken aan de Nickerierivier. 'De zoutgrens heeft zich intussen voorbij het pompgemaal van Wageningen verplaatst, waardoor pompen van water uit de rivier onmogelijk wordt.'

Oemraw beweert dat de overheid heeft nagelaten de inham bij het pompgemaal uit te diepen. 'We hebben het probleem vaker aangekaart bij de instanties en nu zitten we met een situatie waarbij het water bij eb in de rivier lager ligt dan de bodem van de inham. Hierdoor kunnen de pompen niet functioneren.'

Een ander probleem is dat van de Arawarasluis. 'De instanties hadden beloofd dat daarin geïnvesteerd zou worden, zodat het water via de Maratakarivier naar de Nickerierivier zou stromen en het probleem in Wageningen opgelost zou worden.'

De regering zal worden gevraagd de boeren te compenseren voor de geleden verliezen. Oemraw voorspelt, dat indien dat niet gebeurt de landbouwers niet in staat zullen zijn om in het nieuwe seizoen in te zaaien.

Een van de gedupeerde boeren is Soerjadi Diran. 'We hebben er alles aan gedaan om ons areaal te redden, maar er is helemaal geen water voor de plantjes.' Hij had 36 hectare ingezaaid. Diran hoopt, dat de overheid een taxatie laat opmaken van de schade en gehoor geeft aan de oproep voor compensatie.

Spoedeisende Hulp (SEH) van het AZP sluit voor twaalf uren de deur

Twee personen die besmet zijn met Covid-19 hebben de SEH bezocht


De Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft donderdagavond 19 maart 2020 haar deuren voor twaalf uren gesloten, omdat twee personen die besmet zijn met Covid-19 de SEH hebben bezocht. 

De directrice van het ministerie van Volksgezondheid heeft donderdag tijdens een update persconferentie aangegeven dat er twee positieve Covid-19-cases bij zijn gekomen in Suriname. Beide personen hebben de SEH van het AZP bezocht.

Het draaiboek van het AZP vereist, dat de SEH in geval van een Covid-19 positieve casus, minimaal twaalf uren gesloten wordt zodat deze goed schoongemaakt kan worden. Alleen personen die in een levensbedreigende situatie verkeren zullen op een alternatieve locatie dicht bij de SEH worden opgevangen.

De gemeenschap wordt opgeroepen om gedurende deze periode zo veel als mogelijk gebruik te maken van de huisartsen- en spoedposten. De RGD-klinieken van Geyersvlijt en Latour zullen donderdag gedurende de nacht geopend zijn. De SEH zal haar dienstverlening zo spoedig mogelijk normaliseren, aldus het AZP donderdagavond in onderstaand persbericht.


EBS: 'Er is voldoende gas in voorraad, geen reden tot paniek'

'De gasprijzen zijn niet aangepast'


De NV Energiebedrijven Suriname, EBS, laat donderdag 19 maart 2020 weten, dat er voldoende gas in voorraad is. Er is geen reden tot paniek. Door de enorme toeloop naar verschillende winkels sinds het afgelopen weekend, zijn wederverkopers snel door hun gasvoorraad geraakt. Deze situatie is ook ontstaan doordat een groot aantal winkeliers de deuren gesloten had, waardoor er een grotere toestroom van mensen is naar de winkels die wel normaal geopend zijn. 

Om de gaslevering ondanks de ontstane situatie te blijven garanderen, heeft de EBS naast de normale leveringen aan de wederverkopers extra afspraken lopen met de drie wederverkopers die extra voorzien zullen worden en waarvan de garantie er is, dat deze geopend zijn voor het publiek.

Het gaat om
Imro store aan de Tourtonnelaan,
Karansingh, hoek Asraweg/Garnizoenspad en
Musahal aan de Martin Luther Kingweg.

De EBS wenst verder te benadrukken, dat de gasprijzen niet zijn aangepast. Eventuele prijsopdrijving door wederverkopers kan gemeld worden aan het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.

Twee nieuwe positief vastgestelde Covid-19 besmettingen

Een van deze personen is terug naar Nederland waar besmetting is vastgesteld


Naast de eerste positief vastgestelde Covid-19 besmetting, dat vorige week vrijdag werd vastgesteld, hebben de gezondheidsautoriteiten donderdag 19 maart 2020, nog twee positieve gevallen bekendgemaakt. Het gaat om personen die, evenals het eerste geval, uit Nederland zijn gekomen. Intussen is één van deze personen terug naar Nederland. Daar aangekomen is de besmetting vastgesteld. 

Dat is donderdagmiddag tijdens de dagelijkse Covid-19-persconferentie van de regering bekendgemaakt. Ook de tweede besmette persoon is vanuit Nederland naar Suriname gekomen.

De mensen met wie deze twee personen in contact zijn gekomen worden opgespoord.

Donderdag is op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme samen met het NCCR (Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing) en het Directoraat Nationale Veiligheid overleg gevoerd met de hotelsector om quarantaineplekken te identificeren.

74-Jarige man overvallen in zijn woning aan de Majorodanstraat

Slachtoffer onder bedreiging van een mes beroofd van sieraden en Srd 30


Drie mannen hebben woensdagochtend een 74-jarige alleenstaande man overvallen in zijn woning aan de Majorodanstraat te Wintiwai. Hij werd beroofd van zijn sieraden en Srd 30 onder bedreiging van een mes. Dit meldt het Dagblad Suriname donderdag 19 maart 2020.

De daders hadden de achterdeur van de woning geforceerd om zich toegang tot het huis te verschaffen.

De politie van Latour heeft een aangifte opgenomen en is doende de daders op te sporen.

Apoera treft zelf maatregelen tegen de dreiging van Covid-19 - 'Toerisme in het gebied wordt tijdelijk een halt toegeroepen'

Kapitein Carlo Lewis: 'We zijn nauw in contact met het Guyanees dorpsbestuur'


De gemeenschap van Apoera volgt de ontwikkelingen met betrekking tot  Covid-19 op de voet en treft zelf ook maatregelen. 'Het heeft ons verrast, we hebben erover vergaderd', zegt Kapitein Carlo Lewis van Apoera donderdagmiddag 19 maart 2020 op Starnieuws. Er wordt volgens hem voorlichting gegeven aan de gemeenschap en er is besloten om de grens te sluiten. 

Hij legt uit dat er twee dorpen aan de overzijde zijn van de Corantijnrivier en drie aan de Surinaamse kant van de rivier waar nauw contact mee is. 'We zijn nauw in contact met het Guyanees dorpsbestuur. Er zijn Guyanezen die werken in Suriname en eind van de maand naar de overkant terug moeten, daar zijn  afspraken over. Er worden geen mensen van Springlands en Skeldon geaccepteerd en omgekeerd.'


De gemaakte afspraken houden in, dat zolang het dorpsbestuur niet wordt gemeld de mensen worden teruggestuurd. De dorpskapitein zegt, dat besloten is om toerisme in het gebied tijdelijk een halt toe te roepen. Lewis vertelt, dat er de afgelopen dagen nog touroperators in het gebied waren, maar dat die gevraagd zijn te vertrekken. De touroperators zijn gevraagd om voorlopig niet in het gebied te komen, omdat het vooral gaat om buitenlanders. Donderdagochtend vroeg vertrokken er nog twee individuele toeristen, die de dag ervoor in het gebied waren aangekomen, op verzoek terug naar de stad.

De hele gemeenschap is bezorgd. Als er een bus met buitenlanders wordt gezien, bellen bewoners direct naar de kapitein om dit te melden en te vragen dat ze gestopt worden. Lewis zegt ook, dat er afspraken zijn dat als er zaken zijn waar ze bezorgd over zijn, dat dit wordt gemeld aan de kapitein die het vervolgens doorgeeft aan de districtscommissaris die dit weer doorspeelt aan het NCCR ().

Lewis zegt verder, dat er ook een beroep is gedaan op de districtscommissaris en de gewapende machten om te helpen kijken naar de situatie.

'Militairen en politie zijn uiteraard afhankelijk van opdrachten van hogerhand. Van onze kant is een beroep gedaan op de andere kapiteins en basja's om te melden als er iets is om door te geven, voorkomen is beter dan genezen. Er is een boot die nu rechtstreeks naar Nickerie vaart, er wordt niet meer gestopt op Oreala en andere plaatsen zoals gewoonlijk. De bootsman stemt vooraf af of er mensen naar Apoera toe mogen komen, wat meestal wordt afgeraden. We wachten op de overheid tot de levenssituatie genormaliseerd wordt, maar op dit moment zijn we ernstig. Er kunnen wel nog boten langs varen. De mensen mogen even wegblijven tot de situatie is genormaliseerd', zegt Lewis.

'Er wordt voorlichting gegeven in Nederlands en Engels en ook op social media van het dorpsbestuur. We vragen de gemeenschap kalm te blijven, maar ook om thuis te blijven en nergens naartoe te gaan. Er is gevraagd om een politiecontrolepost in te stellen zodat mensen niet zomaar in en uit het gebied komen. In het weekend zal huis aan huis voorlichting gegeven worden.'

Minister Stephan Tsang van Handel, Industrie en Toerisme zegt,dat hij geen rapportage heeft gehad over het voorval in Apoera, maar dat het een feit is, dat er een lock down is en er geen tours naar het binnenland mogen. 'Het ligt aan ons allen om er serieus mee om te gaan. Het gaat om de gezondheid van ons allemaal.' Tsang benadrukt, dat de situatie niet onderschat moet worden.

Santokhi (VHP) ziet voorlopig geen gegronde reden om verkiezingen van 25 mei uit te stellen

'Mochten de verkiezings- autoriteiten een voorstel doen tot uitstel, dan zal dat tegen de dan geldende achtergrond worden bestudeerd'


Aangezien er maar één bevestigd geval van Coronavirus-besmetting in Suriname is en tientallen personen uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst, ziet Chandrikapersad Santokhi, voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP), voorlopig nog geen gegronde reden om de verkiezingen van 25 mei uit te stellen. 

'Voor de partij blijft de volksgezondheid prioriteit en de dreiging van het Coronavirus blijft zorgen baren. Mochten de verkiezingsautoriteiten een voorstel doen tot uitstel, dan zal dat tegen de dan geldende achtergrond worden bestudeerd', zegt de VHP-leider vandaag, donderdag 19 maart 2020, in het Dagblad Suriname.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zei dinsdag op een update-persconferentie, dat er vooralsnog geen redenen zijn op de verkiezingen uit te stellen, gelet op maatregelen die het ministerie heeft getroffen. Echter, door deze maatregelen liggen activiteiten van veel politieke partijen stil of moesten worden aangepast. De VHP heeft haar campagne-activiteiten opgeschort, teneinde mogelijke besmetting te voorkomen en ook andere partijen hebben dat gedaan.

Volgens Santokhi zijn in andere landen met veel meer ziektegevallen  verkiezingen en voorverkiezingen tot nu toe veelal wel door gegaan; soms in iets aangepaste vorm. Zijn partij zal de situatie echter samen met haar medische deskundigen blijven monitoren.

Santokhi, die ook parlementariër is, zegt dat de situatie in het land vanwege het Coronavirus inderdaad heel anders is nu dan een maand geleden.

'Maatregelen in verband met de volksgezondheid zijn thans prioriteit, zodat wij het Coronavirus zoveel als mogelijk indammen en verspreiding voorkomen. Wij verwachten van de regering dan ook dat zij er alles aan doet om de bevolking te beschermen tegen het Coronavirus. We zien inmiddels, dat vele landen hun grenzen hebben gesloten. In andere landen is zelfs de noodtoestand afgekondigd en het hele land op lock-down gezet. Dat betekent dat veel economische, educatieve, sociale, culturele en sportactiviteiten zijn stilgelegd. Suriname is nog niet in lock-down, ofschoon uit voorzorg de scholen eerder vakantie hebben gekregen, vliegverkeer is beperkt en evenementen zijn afgelast. Veel bedrijven en andere organisaties hebben zelf maatregelen getroffen.'

Apache Corp./Total's olievondst voor de kust kan jaarlijks meer dan $ 50 miljoen aan inkomsten genereren voor regering

(Bron: Apache)
Offshore Surinaamse blok moet verder worden onderzocht om potentieel winbare olie te bevestigen


Volgens een bericht vandaag, donderdag 19 maart 2020, van GlobalData kan Apache Corp./Total's Maka Central olie-ontdekking voor de kust van Suriname jaarlijks meer dan $ 50 miljoen aan inkomsten genereren voor de Surinaamse regering. 

Olie- en gasanalist Gregory Bosunga zegt: 'Vanwege een gebrek aan onshore-verwerkings- en exportinfrastructuur in het Guyana-Suriname-bekken zal ontwikkeling via een FPSO (Floating Production Storage and Offloading) de meest optimale optie zijn.'


Maka Central-reservoirs bevinden zich op hetzelfde niveau als het nabijgelegen Stabroek-reservoir - ongeveer 400 ft (122 m) - dus het is redelijk om uit te gaan van een potentieel van 300 MMbbl bruto-winbare olie ('million barrels of gross recoverable oil').

'Ervan uitgaande, dat er vergelijkbare ontwikkelings- en bedrijfskosten zullen zijn als Liza Fase 1, zal Maka Central, om uit de geschatte totale kosten van $ 7,2 miljard te komen, een minimum aan recupereerbare middelen van 213 MMboe ('one million barrels of oil equivalent') nodig hebben tegen olieprijzen van $ 56 / vat. Het omringende offshore-blok 58 heeft zeven verschillende speltypen, met meer dan 50 potentiële klanten. Maar een uitgebreide verkenning van dit grote blok zal nodig zijn', aldus GlobalData, met verder boren en testen om de bronnen en productiviteit van de reservoirs te beoordelen.

Bosunga: 'Het is veel te vroeg om te weten of deze nieuwe ontdekking van Apache en Total uiteindelijk voor Suriname een vergelijkbare positieve financiële impact kan hebben als het Stabroek-blok naar verwachting voor Guyana zal doen. Desalniettemin zijn de eerste indicatoren bemoedigend en het is de moeite waard om op te merken, dat Apache de mogelijkheid heeft om het volledige blok 58 te behouden zonder afstandsvereisten tot juni 2026.'

(Suriname Mirror/GlobalData/offshore-mag.com/Twitter)

Woning aan het Mijehof in Amsterdam-Zuidoost beschoten

Volgens getuigen was er één dader, die na het incident te voet is gevlucht


Een woning aan het Mijehof in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend, donderdag 19 maart 2020, rond half drie beschoten. Er zijn geen gewonden gevallen. De recherche is bezig met een onderzoek naar deze beschieting. 

De Forensische Opsporing heeft ter plaatse een sporenonderzoek gedaan en heeft alle nog aanwezige sporen veiliggesteld.Volgens getuigen was er één dader, die na het incident te voet is gevlucht in de richting van basisschool De Brink. De Meijehof ligt in de wijk Holendrecht.

In het weekend werd ook een andere woning in Amsterdam-Zuidoost beschoten.


(Suriname Mirror/Crimesite.nl/Twitter)

Meerdere partijen cocaïne door Douane onderschept in de Rotterdamse haven

(Bron foto's: OM)
Douane onderschept 30 kilo cocaïne in de luiken van een lege container

221 Kilo cocaïne, waarvan 160 kilo in container met tin uit Brazilië, ontdekt en 8 'uithalers' aangehouden


De Douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 maart 2020 een partij van 30 kilo cocaïne gevonden. De cocaïne zat verstopt in de luiken van een lege container. Dit meldt het Openbaar Ministerie, OM.

De container geladen met bananen was op 12 maart vanuit Peru aangekomen in de Rotterdamse haven. Vervolgens is de container vervoerd naar een klant waar de dozen met bananen zijn gelost.

De lege container is later weer ingeleverd op de terminal in Rotterdam waar de drugs is onderschept.


In afgelopen weekend heeft de Douane tijdens diverse controles meerdere partijen cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. In totaal werd 221 kilo drugs onderschept. Daarnaast zijn acht 'uithalers' aangehouden.

Op 13 maart werd in de koelmotor van een container die geladen was met bevroren kip een partij van 20 kilo cocaïne aangetroffen. Vervolgens trof de Douane op 14 maart nog eens 6 en 35 kilo cocaïne aan in de koelmotor van containers. Tenslotte onderschepte men dezelfde dag in een lading tin uit Brazilië een partij van 160 kilo cocaïne.

De in beslag genomen verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

Naast genoemde vangsten werden in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 maart twee zogenaamde uithalers aangehouden. Op zondag 15 maart werden er nog twee aangehouden en in de nacht van zondag op maandag 16 maart werden 4 uithalers aangehouden. Uithalers laten zich vaak insluiten op het haventerrein en proberen dan de verdovende middelen te smokkelen.

DOE en DA'91 vinden alarmerende VHP-brief aan investeringsbank Oppenheimer prima zet

Assembleelid Abdoel, NDP, gelooft daarentegen dat brief een 'scenario' is...


De brief die de VHP onlangs naar de Amerikaanse investeringsbank Oppenheimer heeft gestuurd (zie hieronder) is niet in goede aarde gevallen bij de regering. Maar, het was geen verkeerde stap volgens DA’91-voorzitster Angelic Del Castilho en Steven Alfaisi van DOE, maar gedaan vanuit nationaal belang. De VHP raadt de bank af Suriname te steunen in haar zoektocht naar geld omdat dit cruciaal kan zijn voor het financieel herstel van het land. 

De VHP uit in het schrijven bezorgdheid over de economie en staatsfinanciën. Alfaisi en Del Castilho zeggen vandaag, donderdag 19 maart 2020, in de Ware Tijd, dat de regering de hand in eigen boezem moet steken, omdat andere pogingen haar er niet van hebben weerhouden om leningen te blijven sluiten.

Ze zien de oproep van de VHP aan Oppenheimer om de aanvraag van Suriname te heroverwegen dan ook als een creatief middel dat de oranje partij heeft gebruikt.'We hebben lang gewacht en geprobeerd intern aan de bel te trekken. Maar wanneer je merkt dat er geen verandering komt, breekt er een moment aan dat je het over een andere boeg gooit', aldus Del Castilho.

Anders dan NDP-parlementariër Amzad Abdoel benadrukken Alfaisi en Del Castilho, dat de brief aan Oppenheimer niets te maken heeft met a-nationalistisch gedrag. Het Assembleelid beweert, dat het verzoek van de VHP een scenario is. 'Dit schrijven doet me denken aan de politieke scenario's die door oppositieleider Guaidó van Venezuela zijn uitgevoerd om het bestuur van zijn land te destabiliseren. Het doen voorkomen, dat de zittende regering niet legitiem handelt en alsof de VHP de komende verkiezing al heeft gewonnen is op zijn zachtst uitgedrukt belachelijk', zei Abdoel eerder.

Echter, dit is volgens Alfaisi en Del Castilho te ver gezocht. 'Suriname is niet alleen op de wereld. Dus wanneer we internationale organisaties aanschrijven moet men niet doen alsof we met verkeerde dingen bezig zijn', stelt de DOE-voorzitter.

Autoriteiten verscherpen controle op de grensrivieren

Ook extra aandacht voor binnenkomende vaartuigen vanuit zee


Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) heeft dinsdag een instructiebijeenkomst gehad met vertegenwoordigers van de politie, brandweer, Kustwacht en Douane. Instructies zijn gegeven voor het verscherpen van de controle op de grensrivieren. Dit deelde NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngard gisteren, woensdag 18 maart 2020, mee tijdens de dagelijkse persconferentie inzake Covid-19, waar overheidsvertegenwoordigers de samenleving informeren over de stand van zaken, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Voor wat betreft de maritieme veiligheid is afgesproken dat binnenkomende vaartuigen, waaronder Venezolaanse schepen en grote trawlers, worden gedirigeerd naar de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas). Hier worden zij eerst grondig gecontroleerd voordat zij hun weg verder kunnen vervolgen.

Voor de kleinere boten is te Nieuw-Amsterdam in Commewijne een intakepost opgezet. Op deze post zullen de boten ook eerst gecontroleerd worden en daarna hun weg vervolgen naar hun eindbestemming.

Vracht- en containerschepen worden wel toegelaten om Suriname binnen te varen en bij de haven zullen deze schepen gecontroleerd worden. Deze besluiten zijn genomen om de veiligheid op de Surinaamse wateren te garanderen.

ABN AMRO bank mocht rekening in Suriname gevestigde Surichange Bank opzeggen

ABN AMRO had concrete en reële integriteitsrisico’s voor de opzegging


De Nederlandse ABN AMRO bank heeft onlangs een rekening van de in Suriname gevestigde Surichange Bank opgezegd, vanwege onder meer het gevaar van witwassen. Surichange stapte naar de rechter, omdat ze het hier niet mee eens was. Op 13 maart jongstleden deed de Rechtbank Amsterdam een uitspraak in Kort Geding, aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 19 maart 2020. 

De Nederlandse bank mocht de rekening van de Surinaamse bank wel opzeggen, heeft de rechter in Kort Geding geoordeeld. De conclusie is, dat ABN AMRO vanwege concrete en reële integriteitsrisico’s voldoende gronden had voor de opzegging.

Het ging om de zogenaamde nostro-rekening oftwel een rekening tussen twee banken die onder meer voor het volgende werd gebruikt: Surinaamse Nederlanders storten euro’s bij een wisselkantoor, dat aan de Surichange bank is gelieerd, maar in Nederland gevestigd. Het wisselkantoor maakt de euro’s over naar de nostro-rekening van de Surichange bank, die het bedrag in Srd uitkeert aan haar klanten in Suriname. Zo steunen Surinaamse Nederlanders hun familie in Suriname.Volgens de directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheorajpandey, heeft ook de ING begin dit jaar bankrekeningen van financiële instellingen in Suriname opgezegd. Hij zei tegen ABC Online Nieuws, dat het een trend lijkt onder grote banken, die geen risico’s willen lopen met high risk gebieden. High risk vanuit moneylaundring/witwas oogpunt.

Canawaima veer MB Sandaka maakt nog een keer overtocht vice versa voor gestrande Surinamers en Guyanezen

(Bron foto: Kaieteur News Online)
Guyana bevestigt zijn vijfde positieve corona-besmetting


De Guyanese boot die de veerdienst Suriname/Guyana te South Drain onderhoudt, MB Sandaka, maakt vandaag, donderdag 19 maart 2020, één reis om Surinamers die gestrand zijn in Guyana terug te brengen en om gestrande Guyanezen te vervoeren naar het buurland. Het besluit van het Canawaima management komt op het moment dat Guyana zijn vijfde corona-besmetting heeft bevestigd, aldus Starnieuws.

De veerdienst werd abrupt stopgezet om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen. MB Sandaka vertrekt om 09:00 uur uit Moleson Creek. De Guyanese autoriteiten hebben hun landgenoten aangespoord om speciale inspanning te leveren om gebruik te maken van deze gelegenheid. Bij aankomst in Guyana zullen de Port Health Officials aanwezig zijn om elke passagier te screenen.

De regering van Guyana deed aanvankelijk een verzoek om de veerdienst woensdag te maken, maar de Surinaamse autoriteiten gaven aan, dat zij hun South Drain Port niet zullen heropenen, totdat alle noodzakelijke quarantainevoorzieningen zijn ingesteld om Surinamers en personen met een Surinaams ingezetene stempel, te ontvangen.

De Guyanese minister van Volksgezondheid, Volda Lawrence, heeft het vijfde geval van Covid-19 in het land bevestigd. De vijfde persoon heeft, net als de andere gevallen, betrekking op de eerste besmetting die op 11 maart werd bevestigd.

'We hebben sinds vandaag (woensdag) vier extra gevallen bevestigd - allen familieleden van het eerste geval.'


In het weekend bevestigde het buurland drie positieve besmettingen.. Gezondheidsautoriteiten hebben contact kunnen leggen met ongeveer 70 personen die mogelijk in contact zijn geweest met de vrouw die uit Queens, New York, kwam. Ze stierf op 11 maart aan Covid-19. Vijftien familieleden staan onder streng toezicht. Het gaat om personen die op dezelfde vlucht zaten, evenals taxichauffeurs, familieleden en vrienden. Daarnaast houden de autoriteiten toezicht op zo'n 45 openbare en particuliere gezondheidswerkers.

MAN-fractie Staten Curaçao dient initiatiefwet over flexibel werken in

(Bron foto: Facebook)
Wet moet werknemers faciliteren om werk en zorgtaken thuis te combineren


De MAN-fractie heeft, op initiatief van Statenlid Elsa Rozendal, een initiatiefwet over flexibel werken ingediend. Het idee achter de wet is om werknemers te faciliteren om werk en zorgtaken thuis te kunnen combineren. Het belang hiervan wordt in de huidige coronacrisis benadrukt, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 maart 2020. 

De wet regelt dat werknemers hun werkgever kunnen verzoeken flexibelere werktijden in te voeren waarbij of de arbeidstijd verandert of de arbeidsduur (bijvoorbeeld parttime). Ook thuiswerken moet dan mogelijk gemaakt worden. De werkgever moet het verzoek evalueren en met de werknemer nagaan wat te realiseren is.

'Verzoeken kunnen volgens het nieuwe wetsvoorstel alleen afgewezen worden als hier gefundeerde redenen voor zijn', zo wordt door de MAN nader uitgelegd. Rozendal: 'Als de wet flexibel werken van kracht wordt, krijgt een werknemer de mogelijkheid een eigen werktijdindeling te maken met als doel dat er meer efficiënt gewerkt wordt. De wet zal voordelig zijn voor alleenstaande moeders en vaders die anders moeten schipperen tussen werk, school en opvang van kinderen. Ook maakt parttime werken het mogelijk, dat er meer werkgelegenheid gecreëerd wordt. Als er van huis uit gewerkt kan worden, zullen de utiliteitskosten ook verlagen voor de werkgever. Tot slot zullen er ook minder verkeersopstoppingen zijn gedurende spitsuur.'

Zij stelt met betrekking tot het coronavirus dat bovendien veel leed bespaard zou zijn als de flexibel werken-wet eerder was ingevoerd, want dan was een groot deel van de mensen al gewend om van huis uit te werken.

Regering Curaçao komt 23 maart met voorstellen om gevolgen crisis door Covid-19 te verzachten voor bedrijfsleven

Verzoek aan Nederland coulant te zijn wat betreft financieel toezicht


De regering zal maandag met voorstellen komen om de gevolgen van de crisis door het nieuwe coronavirus te verzachten voor het bedrijfsleven. Dit pakket moet ‘alivio’, verlichting, bieden. Nederland zal gevraagd worden coulant te zijn wat betreft het financieel toezicht. 

Vandaag, donderdag 19 maart 2020, is er een vierlandenoverleg over Covid-19, de ziekte die het virus Sars-CoV-2 kan veroorzaken, zo bericht het Antilliaans Dagblad. De premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten spreken dan de Nederlandse minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De landen moeten voldoen aan de strenge eisen van het College financieel toezicht (Cft), maar hopen dat de teugels wat losser worden gelaten om het bedrijfsleven verlichting te kunnen bieden.

'Vrijdag komt de Rijksministerraad in Nederland bij elkaar. We willen een verzoek indienen voor dispensatie wat betreft de normen van financiering', zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens de dagelijkse persconferentie sinds de crisissituatie is uitgeroepen. 'We denken aan wat meer ruimte op de begroting of additionele fondsen, zodat we investeringen kunnen doen en wat verlichting kunnen bieden.'

Het alivio-pakket bestaat uit elkaar aanvullende initiatieven van de ministeries van Economische Ontwikkeling (MEO), Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en Financiën. Dat gebeurt in overleg met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

'De maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de hand te houden zijn in het belang van de gemeenschap en om de gezondheid van de mensen te beschermen', benadrukte Dois Gijsbertha van het ministerie van SOAW. 'Maar, het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt worden er door geraakt. Wij krijgen veel vragen van zowel werknemers als werkgevers. Dit is een crisissituatie en we moeten die samen aanpakken.'

Nederlandse toerist (69) op Curaçao als eerste positief getest op Covid-19-virus is overleden

Groot deel van het openbare leven op Curaçao ligt plat


De Nederlandse toerist die op Curaçao als eerste positief is getest op het Covid-19-virus is woensdag 18 maart 2020 overleden. Dat werd tijdens de dagelijks persbriefing van de regering en autoriteiten bekendgemaakt, aldus het Antilliaans Dagblad

Terwijl aan het begin van de ontmoeting met de media nog geruststellend werd gemeld, dat de persoon nog stabiel was, kwam rond 11.30 uur het bericht binnen dat de persoon het virus niet heeft overleefd. Het slachtoffer behoort tot de drie - tot nu toe bekende - besmettingsgevallen die Curaçao telt; allen bezoekers uit Nederland.


Hij werd in de nacht van zondag op maandag in het Curaçao Medical Center (CMC) opgenomen.

Premier Eugene Rhuggenaath onderstreepte nogmaals het belang van het ‘héél serieus’ nemen van het coronavirus (Covid-19), in verband waarmee ook de regering zeer vergaande preventiemaatregelen heeft getroffen en een groot deel van het openbare leven plat ligt. Met grote gevolgen voor de economische bedrijvigheid.

Het eerste sterftegeval betreft een 69-jarige Europees-Nederlandse man. Vermoedelijk uit Brabant, de provincie die extra zwaar is getroffen. Hij lag geïsoleerd. Het zorgteam van het CMC had alle voorzorgsmaatregelen getroffen en de juiste protocollen gehandhaafd om blootstelling aan andere patiënten en zorgverleners te voorkomen. De toestand van de patiënt in het CMC, die aan beademingsapparatuur lag, is de afgelopen dagen en vooral uren ‘verslechterd’, aldus dokter Melissa Arias.

Somohardjo (PL): 'Toespraak van president Desi Bouterse was achterhaald'

'Ik verafschuw ten zeerste, dat Bouterse pas ruim een week na het 1e positieve Covid-19-geval van zich laat horen, terwijl het volk op sterven ligt'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), vindt dat de toespraak van president Desi Bouterse gisteren achterhaald was. De PL-leider verafschuwt het ten zeerste, dat de president pas ruim een week na het eerste positieve Covid-19-geval van zich laat horen, terwijl het volk op sterven ligt. 

Hierbij neemt Somohardjo in ogenschouw alle aspecten die het leven voor het volk ondraaglijk maken, waaronder de forse koersstijgingen. Dat de president aangeeft de klein handelaren aan te pakken, vindt Somohardjo totaal misplaatst. De partijleider is van oordeel, dat het probleem bij de bron aangepakt moet worden, namelijk de importeurs. Maar, de importeurs op hun beurt, beschikken ook niet over goedkope dollars. Slechts één importeur wordt door de regering bevoordeeld, terwijl de overige importeurs en groothandelaren op zoek moeten gaan naar de dure zwarte markt dollars om hun inkopen te kunnen doen, zo schrijft Starnieuws vandaag, donderdag 19 maart 2020.

De PL brengt in herinnering, dat ze in de achterliggende jaren altijd gepleit heeft voor het tot stand brengen van een centrale import, waarbij de regering goedkope dollars van Srd 7 verstrekt aan de importeurs met inachtneming van een winstmarge van bijvoorbeeld 10%. Somohardjo benadrukt, dat het voor het staatshoofd, die altijd belooft om de dollarkoers omlaag te brengen, de ultieme gelegenheid is om zijn belofte waar te maken. Hij vindt het nog steeds betreurenswaardig, dat de ene importeur die over de nodige randvoorwaarden beschikt om goedkoop goederen binnen te halen, mensen in lange rijen laat staan. Als het aan Somohardjo lag, zou hij dit systeem professionaliseren middels het opzetten van optimale distributiecentra waar de consument niet urenlang hoeft te staan wachten.

De PL-leider vindt het niet effectief, dat het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de prijscontroleurs op de winkels afstuurt voor het checken van de prijzen. Hij benadrukt, dat de regering in staat moet zijn de hand in eigen boezem te steken en te onderkennen dat zij de veroorzaker is van de vicieuze cirkel. De groothandelaren en importeurs kopen dure valuta in het zwart, waarmee zij hun aankopen doen. Zij verkopen die producten volgens de geldende dollarkoers aan de winkeliers die de producten vervolgens ook volgens de aankoopprijs moeten verkopen, gebaseerd op de dure dollarkoers.

Somohardjo vindt dat de regering de boosdoener is van de hoge dollarkoers. De klein handelaren het etiket van prijsopdrijving opplakken, gaat het probleem beslist niet oplossen. De regering moet zorg dragen voor het omlaag brengen van de dollarkoers.

De politicus zegt verder, dat gebleken is dat de Centrale Banken in de wereld miljoenen pompen in hun economieën die getroffen zijn door het Covid-19 virus. De Surinaamse regering zou er goed aan doen door de verdwenen kasreserve van meer dan US$ 100 miljoen terug te stoppen in de economie middels het verstrekken van goedkope dollars aan de importeurs, waardoor de burgerij in staat zal zijn over redelijk goedkope producten te beschikken in de diverse winkels.

De Ware Tijd: Definitief akkoord over grens Suriname en Frans-Guyana in zicht

Nieuw grensakkoord mogelijk al in mei getekend

Circa 950 eilandjes of groepjes van eilanden zijn in kaart gebracht


Suriname en Frankrijk zijn dicht bij een definitief akkoord over de grens tussen Suriname en Frans-Guyana. Als de coronavirus crisis geen roet in het eten gooit wordt het nieuwe grensakkoord al in mei getekend. Of dat in Paramaribo of Parijs zal gebeuren, is nog niet besloten. De komende weken zullen nog enkele zaken besproken worden, zegt de Franse ambassadeur, Antoine Joly, vandaag, donderdag 19 maart 2020, in de Ware Tijd. 

De twee landen onderhandelen al enkele jaren over een akkoord. Vorige week werd een gezamenlijke Frans-Surinaamse missie in het grensgebied uitgevoerd waarbij enkele eilandjes werden bezocht.

Deze kwestie kreeg meer aandacht nadat zich in het grensgebied incidenten hadden voorgedaan waarbij Franse veiligheidsdiensten hardhandig zijn opgetreden tegen onder andere illegale gouddelvers. Hun bezittingen werden vernietigd, tot grote verontwaardiging van de gedupeerden, inwoners van het gebied en de Surinaamse autoriteiten. Er heerste onduidelijkheid of de drastische maatregelen waren uitgevoerd op Surinaams of Frans grondgebied. Volgens de Fransen gebeurde dat op Frans grondgebied.

Paramaribo schortte toen met onmiddellijke ingang en tot nader order de gezamenlijke patrouilles op de grensrivieren op.

Joly spreekt van een vruchtbare missie die vorige week is ondernomen. 'We zijn nog niet klaar en moeten nog over enkele zaken praten.' Intussen zijn circa 950 eilandjes of groepjes van eilanden in kaart gebracht. Sommige zijn dichtbevolkt en weer andere hebben weinig inwoners. Op enkele zijn slechts tijdelijke kampen.

'Wanneer we helemaal klaar zijn met de inventarisatie volgt een laatste gespreksronde over de eilandjes waar nog enige twijfel over bestaat op wiens grondgebied ze liggen', zegt de ambassadeur. De oostgrens van Suriname wordt bepaald door de middenweg van de rivieren, de lijn waarvan alle punten even ver van beide oevers liggen. Sommige eilandjes liggen op de middenweg, wat inhoudt dat een deel op Surinaams en een ander deel op Frans grondgebied ligt.

De onderhandelingen hebben tot nu toe in goede sfeer plaatsgevonden, aldus Joly. Nu moet alleen nog overeenstemming bereikt worden over het grensdeel Albina tot aan de zee. 'We zullen proberen de besprekingen de komende weken af te ronden.' Partijen zouden over de tekst van de overeenkomst min of meer overeenstemming hebben bereikt.

'Ik hoop dat we in mei kunnen tekenen. We hadden gedacht aan Parijs, maar er is geen besluit daarover. Nu met de corona crisis is het ook niet zeker of het doorgaat.'

Slechts de VHP heeft zich ingeschreven bij Hoofdstembureau voor deelname verkiezingen...

Tot uiterlijk zaterdag 21 maart kunnen partijen zich registreren bij het CHS


Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen op 25 mei, moeten politieke partijen, die geregistreerd zijn in het openbaar register bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), zich inschrijven bij het Centraal Hoofdstembureau, CHS. Sommige partijen, die een tijdje geleden opgericht zijn, hadden gisteren zich nog niet geregistreerd bij het OKB, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 19 maart 2020.

De voorzitster van het OKB, Jennifer van Dijk-Silos, zegt dat de wetgevingscommissie moet nagaan of alle documenten die nodig zijn, correct zijn ingediend. Wanneer alles in orde is, wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dan pas kan de partij zich melden bij het CHS. Tot nu toe heeft alleen de VHP zich ingeschreven voor deelname aan de verkiezingen. Strei! heeft zich pas maandag bij het OKB aangemeld. 'We hadden pas vrijdag het geld voor de waarborgsom binnen', zegt voorzitster Maisha Neus.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet elke politieke partij Srd 96.250 storten op een rekening van het  ministerie van Binnenlandse Zaken als waarborg. Het wachten is nu op het inschrijvingsbewijs van het OKB om naar het CHS te kunnen gaan. Tot uiterlijk zaterdag kunnen de partijen zich registreren bij het CHS.

Om in het openbaar register bij het OKB te worden ingeschreven, is volgens het Decreet Politieke Organisaties nodig: 
a. overlegging van het bewijs dat in de organisatiestructuren van de politieke organisatie het besluit is genomen om de politieke organisatie ter registratie aan te bieden;
b. overlegging van de statuten, reglementen of andere documenten, waaruit de ordening van de politieke organisatie kan blijken, en
c. overlegging van het besluit van de president, inhoudende de goedkeuring van de statuten.

Indien blijkt, dat de politieke organisatie de stukken niet of niet volledig heeft overgelegd, zal het OKB dit aan de politieke organisatie bij deurwaardersexploot mededelen, met het verzoek om binnen zeven dagen na de mededeling de stukken alsnog over te leggen. Indien na het verstrijken van de termijn de stukken nog niet zijn overgelegd, wordt de registratie geweigerd.

Tegen weigering van de registratie is binnen veertien dagen beroep mogelijk bij de president. De president beslist bij een met redenen omkleed besluit, binnen veertien dagen na ontvangst van het beroepschrift.

De OKB-voorzitster zegt verder, dat de Wetgevingscommissie alles goed nagaat, voordat het proces-verbaal wordt opgemaakt. Indien sommige stukken niet volledig zijn, dan wordt de partij ervan in kennis gesteld. Als alles in orde is, kan in twee dagen de registratie in het openbaar register rond zijn.

759 Surinamers in 15 landen zijn geregistreerd bij ambassades of consulaten die naar Suriname terug willen

'Met 50 Cubaanse artsen die komen, komt waarschijnlijk ook goed werkend medicijn voor coronavirus mee'Er hebben zich 759 Surinamers in 15 landen geregistreerd bij Surinaamse ambassades of consulaten die naar Suriname terug willen. Dit heeft Luziano Truideman, directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, woensdagmiddag 18 maart 2020 gezegd tijdens de dagelijkse update van de autoriteiten over de stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus Covid-19. Omdat de regering het luchtruim gesloten heeft, is directe terugkeer niet mogelijk. 

President Desi Bouterse heeft woensdag wel aangekondigd, dat aan hun terugkeer wordt gewerkt. Maandag werd door vicepresident Ashwin Adhin al de toezegging gedaan, dat Surinamers die in nood verkeren in het buitenland voorzien worden van een financiële rescue package. 'We zien het als onze taak om deze behoeftige Srananman bij te staan in deze tijd van nood', aldus Adhin maandag tijdens de dagelijkse persconferentie. De regering zal hen een financiële tegemoetkoming geven om het langer dan geplande verblijf in het buitenland te overbruggen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan voorwaarden, zoals de Surinaamse nationaliteit hebben of ingezetene zijn en bereid zijn veertien dagen in verplichte quarantaine te gaan. Ook moeten de mensen een retourticket hebben met een retourdatum van vóór april 13.

Truideman: 'We kunnen de mensen niet in geweldig dure hotels plaatsen, maar met de beschikbare middelen willen wij tenminste zorgen dat zij te eten en een dak boven hun hoofd hebben.'

Hij vertelde ook, dat niet alle aantallen binnen zijn. De luchtvaartmaatschappijen zijn ook aan het registreren en het is de bedoeling dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de gegevens vergelijkt en doorgeeft aan het ministerie dat verantwoordelijk is voor de logistiek. Een officiële datum wanneer de eerste groep wordt teruggevlogen is nog niet vastgesteld, omdat er nog tal van quarantainefaciliteiten moeten worden ingericht. Ze moeten elk 14 dagen afgezonderd worden.

De controle bij de grenzen wordt verscherpt, niet alleen bij de officiële meldposten, elke ‘breach and gap’ wordt in de gaten gehouden.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is voor een dag naar Cuba afgereisd om meer hulp te vragen bij het verder verspreiden van de coronavirus te voorkomen.

Op de 5e informatiesessie van de overheid en samenwerkende instanties over het coronavirus, zijn woensdagmiddag niet veel nieuwe ‘updates’ bekendgemaakt. Er zijn geen andere Covid-19 gevallen. De enige corona patiënte in het land is verplaatst naar het Sint Vincentius Ziekenhuis


Op social media worden allerlei middeltjes gepromoot die het coronavirus zouden moeten doden: van drinken van ‘bita’ tot het wassen van de handen en gezicht met zoutwater. 'Alles kan, maar het is nog niet wetenschappelijk bewezen wat werk', zei Cleopatra Jessurun, directrice van het ministerie van Volksgezondheid op. 'Elk individu heeft het recht om voor zichzelf te beslissen wat die wil drinken of eten. Maar, ik kan u vanuit Volksgezondheid niet zeggen dat u dit of dat mag gebruiken, zolang dat niet wetenschappelijk is aangetoond.'

Op de vorige sessie heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid meegedeeld, dat hij bij de Cubaanse ambassadeur het verzoek heeft gedaan dat met de 50 artsen die komen, het medicament voor het coronavirus meekomt. 'Het gaat om een medicijn inderdaad wat ook goed werkt en wij gaan het hoogstwaarschijnlijk ook krijgen. Het is een medicijn bestaande uit 22 elementen.' De 50 gezondheidswerkers komen vrijdag in Suriname aan.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd/Starnieuws/YouTube)

'Coronavirus is een dubbele klap voor de boeren'

'Door koersont- wikkeling zijn prijzen van benodigdheden ook verder gestegen'


'Het is een dubbele klap voor de boeren. Hiermee wil ik niet zeggen dat andere sectoren het niet voelen, maar als ik over boeren moet praten dan kan ik zeggen dat het moeizaam gaat', zegt groenteboer Wim Bajnath vandaag, donderdag 19 maart 2020, in de Ware Tijd. 

Het coronavirus, dat wereldwijd slachtoffers maakt, heeft ook impact op deze sector.

Volgens Bajnath is er sprake van dubbel verlies, omdat door de koersontwikkeling de prijzen van benodigdheden verder zijn gestegen. Als voorbeeld noemt hij kunstmest. Een zak die eerder Srd 170 kostte, gaat nu over de toonbank voor Srd 210. Het telen van gewassen eist dus financieel meer, terwijl de landbouwers nu opgescheept zitten met de producten.

Hij wijst er op, dat de behoefte er is, maar dat de afzet wordt belemmerd door de situatie rond het virus. Sommige boeren slijten hun groenten op straat. Bajnath merkt op dat normaliter de prijzen van groenten tegen deze tijd van het jaar heel laag zijn. Maar, door de laatste ontwikkelingen is dit juist niet het geval.

'Ik duim dat brandstof niet duurder wordt, want anders zal dat leiden tot een nog grotere ramp.'

De Haïtiaanse markt aan de Drambandersgracht was dinsdag normaal open. Verkopers zeggen een risico te hebben genomen, omdat ze anders niets zullen verdienen. 'Mi no abi tra wroko. Na disi na mi wroko. Dan fa mi musu du? Mi sabi taki a siki de, ma mi no man du tra fasi', zei een groente- en fruitverkoopster. Ze gaf aan, dat als de politie tegen de marktlui optreedt ze zullen moeten vertrekken. Een collega merkt op, dat de marktkooplieden de prijzen hebben moeten verlagen, zodat mensen niet twee keer hoeven na te denken voordat ze kopen.

De verkopers maken zich wel ernstig zorgen, omdat ze niet weten hoe lang het zal duren voordat de situatie zich normaliseert.

De regering heeft in verband met het coronavirus aangepaste openingstijden voor de markten. Volgens het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost mogen er tussen drie en acht uur 's morgens in de Ringweg van de Centrale Mark fruit, groente, vis, vlees en aardvruchten worden verkocht. Hetzelfde geldt tussen zes uur 's morgens en één uur 's middags voor Markt Zuid en de Kwakoemarkt.

Recreatieoorden in Para mogen voorlopig geen bezoekers toelaten

Sluiting scholen en crèches zorgde voor toename bezoekers recreatieoorden


Rivier- en kreekoorden in Para mogen voorlopig geen bezoekers toelaten. Dit heeft te maken met preventieve maatregelen tegen het Covid-19 virus. Alle toestemming die verleend is, word per direct ingetrokken. 

Districtscommissaris Armand Jurel zegt vanochtend, donderdag 19 maart 2020, op Starnieuws dat prioriteiten afgewogen moeten worden. Gezondheid gaat boven het economische belang, merkt hij op. Nu scholen en crèches gesloten zijn, was er een toename te zien van bezoeken aan recreatieoorden.

'Over de hele wereld is de economie hard getroffen door dit nieuwe gevaar', stelt Jurel. Ook op vergunninghouders van 'eet- en drinkinrichtingen' is een dringend beroep gedaan om geen mogelijkheid meer te bieden voor consumptie ter plaatse. Jurel doet ook een beroep op klanten de besluiten die genomen zijn, strikt op te volgen.

Ook andere districtscommissarissen hebben aangegeven om onder andere restaurants, warungs en bars om te zetten in meeneemservices. Ondernemers én hun klanten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat het virus zich kan verspreiden.

'Een stukje zelfverantwoordelijkheid nemen, dat zou de grondgedachte moeten zijn om het virus mogelijk te bestrijden', aldus Jurel.

Naast deze maatregelen, is naar aanleiding van de geconstateerde stijging van prijzen van producten in supermarkten, de controle in Para ook verscherpt. Nagegaan wordt of winkeliers zich houden aan de vastgestelde maximale consumentenprijs voor levensmiddelen. De Economische Controle Dienst van het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme en de bestuursdienst voeren samen de controle uit.

ABOP-leider Brunswijk maakt Granman Asongo Alalaparu van Trio-gemeenschap Kwamalasamutu blij met geschenken

'Zoals beloofd, ik heb niet gelogen, ik heb mijn woord gehouden'


Granman Asongo Alalaparu van de Trio-gemeenschap te Kwamalasamutu heeft begin deze week van ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk vele geschenken ontvangen. Een volledig ingericht huisje met twee slaapkamers en een kantoor, drie arbeiders, drie maanden voeding en een Utility Task Vehicle (een ATV waarin twee personen naast elkaar kunnen zitten), zo bericht Starnieuws woensdag 18 maart 2020.

'Zoals beloofd', sprak Brunswijk. 'Ik heb niet gelogen, ik heb mijn woord gehouden. Ik heb opzettelijk Slooten en Limbo niet geantwoord toen ze zeiden, dat ik loog en ze de huizen wezen waar de granman zou wonen. Het deed me pijn toen ik ontdekte waar die granman woont. Ik ben mijn belofte nagekomen, dit alles komt uit het diepste van mijn har', zei Brunswijk.

Opperhoofd Alalaparu was zichtbaar blij met de woning en al de andere geschenken. Hij liet zien waar hij eerst woonde, een hut tegenover het nieuwe huis. 'Ik heb hier lang gewoond, het was niet zo goed meer. Brunswijk heeft niet gelogen, mi breyti mi breyti.'


Brunswijk toonde alle spullen die hij heeft aangeschaft. Van potten en pannen tot bedden. Voor de hoofdkapitein had hij een ATV meegenomen. Brunswijk bracht de avond in het dorp door.

'Wan afspraak w’o meki. Dati na dat Brunswijk mus wini dya na Kwamalasamutu. Omdat mi wani wroko nanga unu. Mi no e ley. Te mi taki wan sani, mi e doe!'

Het project heeft Brunswijk een aardige duit gekost. Alleen aan transportkosten, via de lucht, heeft hij US$ 50.000 neergeteld, zo zei hij. Hij heeft tien vrachten gecharterd voor het materiaal. Een vlucht kost ruim US$ 5.000.

'Andere politieke partijen kunnen dit niet, misschien de NDP, maar zij neemt uit de staatskas', merkte hij op. 'Dit is mijn geld, verdiend met goud. Ik deel mijn succes met anderen.'

Brunswijk zegt aan Starnieuws, dat hij in heel korte tijd alles heeft gerealiseerd. Het in steen opgetrokken huis, dat volgens het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de districtscommissaris Teresia Cirino van Coeroeni voor de granman is gebouwd, is volgens Brunswijk gewoon een doorgangshuis. Men probeert het volk zand in de ogen te strooien. De granman is zo blij met de hulp en nu heeft hij dat zelf kenbaar gemaakt.

De politicus merkte ook op dat hij niet praat, maar handelt.

Jongen van 16 jaar steekt vriend (18) dood in Coronie

Vrienden krijgen op terugweg leguanenjacht ruzie met elkaar


De 18-jarige Joel Nibte is woensdagmiddag 18 maart 2020 in Coronie doodgestoken door de 16-jarige N.D. Nibte en D. waren vrienden van elkaar, aldus het Korps Politie Suriname. 

Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen, dat zij op leguanenjacht waren gegaan. Bij terugkeer begaven zij zich in een tent langs de Johannes Kraagweg om uit te blazen. Ze kregen ruzie over de plek waar zij wilden liggen om uit te blazen. Die ruzie liep uit op een handgemeen.

Nibte en D. raakten op een gegeven moment in een worsteling met elkaar en bij die gelegenheid trok D. een mes tevoorschijn en stak Nibte in zijn buikstreek. Toen de politie van het bureau Totness op de plek van het incident arriveerde bleek dat het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde. Een ingeschakelde arts stelde vast dat Joel Nibte was overleden.

N.D. is aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het verdere onderzoek in deze zaak wordt overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken.

Onvrede onder VHP'ers over voorlopige kandidatenlijst voor verkiezingen 25 mei - Teleurgestelde Jogi op plaats drie lijst Saramacca

Jogi: 'Mijn achterban gaat er ook van uit dat ik op de eerste plek zou staan'


Een deel van de VHP'ers is niet tevreden over de voorlopige kandidatenlijst voor de verkiezingen op 25mei. Dinsdag konden de partijleden de lijsten zoals ingediend door het hoofdbestuur, inzien. Sommigen, zoals Patricia Lachman, hebben hun teleurstelling publiekelijk geuit, aldus Starnieuws woensdag 18 maart 2020.

VHP-hoofdbestuurslid Mahinder Jogi zegt woensdag 18 maart 2020 op Starnieuws, dat ook hij ontevreden is. Hij vindt dat hij lijsttrekker had moeten  worden in Saramacca. Nu is hij op de derde plek geplaatst. Zijn ongenoegen heeft hij kenbaar gemaakt tijdens een hoofdbestuursvergadering en ook apart aan partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi.

Jogi voert aan dat mensen die hard gewerkt hebben en zich ingezet hebben, lijsttrekker zijn geworden of op een verkiesbare plek prijken. 'Waarom wordt de lijn niet doorgetrokken?', vraagt Jogi zich af. Op 29 maart wordt het partijcongres gehouden. Dan zal het hoofdbestuur het mandaat vragen om nog wat verschuivingen aan te brengen op de lijst. Jogi verwacht dat zaken rechtgezet zullen worden.

'Ik heb geloof erin dat het goed komt. De stem van de voorzitter heeft veel invloed. Aan mij is gezegd, werk hard en dat heb ik gedaan. Mijn achterban gaat er ook van uit dat ik op de eerste plek zou staan', zegt Jogi. Hij is ervan overtuigd dat dit gecorrigeerd zal worden. Partijleden die ontevreden zijn, raadt hij aan om dit persoonlijk te bespreken met de partijleiding. Hij vindt het een goede zaak dat de partij transparant is en iedereen inzage had in de lijsten, waardoor mensen hun mening kenbaar kunnen maken.

De VHP stelt dat de lijsten pas definitief worden na goedkeuring door het partijcongres, dat het hoogste orgaan is. Ruim 150 personen hadden gesolliciteerd naar een plek op de Assembleelijst en zo'n 1.500 personen voor een districtsraad- of ressortraads-plaats.

'De samenstelling van de lijsten is gedaan via een transparant proces, met open procedures en met checks and balances, zodat de gehele partij betrokken is. Deze openheid is een kenmerk van de nieuwe VHP. Het is ook het signaal, dat we geven aan de samenleving hoe deze nieuwe VHP in de toekomst wil bouwen aan ons land. Niet via achterkamertjes, maar door open te zijn en iedereen te betrekken, conform de regels', stelt Santokhi.

In het selectieproces waren enkele criteria leidend, zoals integriteit en kundigheid. Ook is gekeken naar de voorbeeldfunctie die personen vervullen en goede balans van personen en communicatieve vaardigheden.

De kandidatenlijsten voor de Assemblee, zoals ingediend door het hoofdbestuur: 

Paramaribo: 1. Krishna Mathoera, 2. Dew Sharman, 3. Cedric van Samson, 4. Kishan Ramsukul, 5. Cheryl Dijskteel, 6. Ryan Nanan, 7. Rui Wang, 8. Grachella Sluisdom, 9. Ronny Aloema, 10. Harold Pultoo, 11. Sham Binda, 12. Alven Roosveld, 13. Thalicia Atmodimedjo, 14. Varsha Ramratan, 15 Reshma Kuldipsing, 16. Rumi Knoppel, 17. Ganeshkoemar Kandhai.

Wanica: 1. Chan Santokhi, 2. Asiskumar Gajadin, 3. Reshma Mangre, 4. Shiraz Boedhoe, 5. Sidik Moertabat, 6. Henk Aviankoi, 7. Bholanath Narain.

Nickerie: 1. Harriet Ramdin, 2. Krishnedath Chatta, 3. Soebhkaram Soeniel Parmesar, 4. Fadia Madhar, 5. Stephen Madsaleh.

Commewijne: 1. Roy Mohan, 2. Soeryani Mingoen, 3. Mohamedsafiek Radjab, 4. Mark Lall.

Sipaliwini: 1. Olfie Gazon, 2. Harriet Lugard, 3. Foalet King, 4. Javinde Evert.

Saramacca: 1. Roependra Mahabier, 2. Nathalie Amatmohamed, 3. Mahinder Jogi.

Para: 1. Ronald Gambier, 2. Alejandro Karwafodi, 3. Soeshma Bahadoer.

Marowijne: 1. Daniel Prika, 2. John Patrick van Genderen, 3. Rosinah van Brussel-Tomopawiro.

Brokopondo: 1. Shivany Aside, 2. Jozef Tooy.

Coronie: 1. MerlienTrustfull, 2. Cliffy Kartowitono.

Vrouw besmet met Covid-19 is overgeplaatst naar Intensive Care St. Vincentius Ziekenhuis.

Lichaams- temperatuur patiënte was iets hoger dan afgelopen dagen


De directrice van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, heeft woensdagmiddag 18 maart 2020 meegedeeld. dat de vrouw die besmet is met het Covid-19 virus is overgeplaatst naar de Intensive Care unit van het St. Vincentius Ziekenhuis (SVZ). Dit meldt Starnieuws.

Haar lichaamstemperatuur was iets hoger dan de afgelopen dagen. De patiënte is stabiel. De personen met wie de vrouw eerder in contact is gekomen, zijn in kaart gebracht. Zij zijn in thuis quarantaine. Hun situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Geen van hen heeft nog symptomen die erop wijzen dat ze zouden zijn besmet, aldus Jessurun tijdens de update die elke middag om vier uur wordt gegeven ten overstaan van de pers.

De specialisten hebben aangegeven, dat ze de patiënte van dichtbij willen monitoren. Tot nu toe is zij de enige persoon in Suriname die besmet is met het nieuwe Coronavirus. De vrouw was in Nederland waar zij het virus moet hebben opgelopen.