dinsdag 16 januari 2018

Staatsolie-directeur Rudolf Elias: 'Het Wageningen Ethanolproject was perfect'

'Toen de olieprijs op de wereldmarkt instortte, stortte ook de ethanolprijs in'

'De terreinen in Wageningen zijn nog steeds onder beheer van Staatsolie'


Een van de populaire baby’s van Staatsolie Maatschappij NV was het Wageningen Ethanol en Suiker Project, aldus het Dagblad Suriname dinsdag 16 januari 2018. De uitvoering van het project begon in 2013 nadat de haalbaarheid was aangetoond via een proefproject, dat in december 2010 was begonnen op een areaal van 17 hectare. Staatsolie had de haalbaarheid in dit project al ruim 5 jaren terug aangetoond.

In de proefperiode, die 3 jaar had geduurd, werd een aantal suikerrietvariëteiten geselecteerd waarmee de commerciële productie zou worden uitgevoerd. Het suikerriet-ethanolproject in Wageningen werd gestart met het doel om 40 miljoen liter brandstofethanol en 42.500 ton ruwe suiker per jaar, en 14 MW groene energie voor het Nickerie-net te produceren (bron: Staatsolie Nieuws 2014).

Voor de opzet van de ethanol- en suikerfabriek in Wageningen waren er al een aantal voorbereidingen getroffen. De ontwikkeling van een terrein voor een suikerrietkwekerij van 300 hectare en de aanleg van een initieel productie-areaal van 150 hectare was al begonnen.Voor Staatsolie-directeur Rudolf Elias was dit helemaal geen verkeerde inschatting. Het ethanolproject is volgens hem nog steeds een prachtig project.

'Als Staatsolie $120 krijgt voor een barrel olie, hebben wij ontzettend veel geld. Het verschil tussen $50 en $120 per barrel is $70. Als je 6 miljoen vaten produceert op jaarbasis, is dat per jaar $420 miljoen dat je extra krijgt aan cash. Met dat cash moest je wat doen. Als je cash op de bank laat dan krijg je 0.2 % rente op. Als je dat cash in een goed project investeert, zoals in het goudproject, krijg je daar een veel hoger rendement uit', vertelt Elias.

Staatsolie heeft volgens Elias gekeken naar projecten die pasten binnen haar strategie als energy company. Er is gekeken naar niet alleen het Ethanolproject, maar ook het Tapajai Project, dat volgens Elias nog mooier is dan het Ethanolproject. 'Het Ethanolproject was een perfect project. Het had ook een mooi rendement. Wij zouden $400 miljoen erin investeren. Je zou dat binnen een periode van 9 jaar terugverdienen', meent Elias.

Op een geven moment zag Staatsolie de wereldmarktprijs van ethanol negatief bewegen. Toen de olieprijs op de wereldmarkt instortte, stortte ook de ethanolprijs in. Sinds toen was het voor Staatsolie niet meer rendabel om te investeren in het project. Dat kwam simultaan met de afname van inkomsten vanwege de minder gunstige prijzen voor de producten die Staatsolie zelf leverde. Het bedrijf had op een gegeven moment ook geen cash meer ter beschikking. Het project heeft dus stilgelegen vanwege de mindere rendabiliteit en geen geld.

De terreinen in Wageningen zijn volgens Elias nog steeds onder beheer van Staatsolie. 'Het zijn onze treinen. Die hebben wij zelf gekocht', zegt hij. Een deel van het terrein wordt momenteel ook verhuurd voor landbouwers die rijst planten. 'Het zou een zonde zijn om grond gewoon te laten staan', denkt Elias.

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en SinoSu Development Group NV hebben een ‘Memorandum of Understanding’ (MoU) getekend voor de opzet van een suikerrietaanplant. De ondertekening vond plaats in december 2017. Na de oogst van het suikerriet zullen de partners deze verwerken tot onder andere ethanol en suiker. Meedoen aan dit project is geen optie Voor dit suikerrietproject is aan SinoSu NV een perceelland groot circa 40.000 hectare in het district Nickerie toegewezen. Eveneens is de opzet van een krachtcentrale opgenomen in de MoU. Voor de uitvoering van dit project gaat SinoSu NV andere partners in China aantrekken. De MoU heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en naar verwachting zal het project in 2019 aanvangen. Voor de aanvang van dit project zal er een haalbaarheidsstudie gedaan worden, waaraan veldonderzoeken zijn verbonden. Met de resultaten van de onderzoeken wordt een projectontwerp geschreven.

Elias kan meegeven dat Staatsolie ook is benaderd voor informatie. 'Zij hebben gevraagd naar onze gegevens en wij hebben al onze gegevens afgestaan. De overheid is aandeelhouder. Zij mogen dus al onze gegevens hebben', meent hij.

Staatsolie is op dit moment echter niet geïnteresseerd om in iets anders dan in olie zijn geld te besteden. Meedoen aan dit project is voor haar dus geen optie. Van iedere $-dollar die Staatsolie verdient, moet zij 68 cent aan de overheid overdragen en mag zij 32 cent zelf gebruiken. Die 32 cent herinvesteert zij momenteel alleen in het vinden van olie, zoeken naar nieuwe methodes om olie uit de grond te halen en een stuk in exploratie. Dat is voor Staatsolie nu prioriteit. Haar eigen Ethanolproject zit bij het bedrijf echter nog steeds op de plank. 'Mocht het ooit zijn dat wij weer meer cash hebben en ethanol voldoende geld oplevert op de wereldmarkt, ben ik ervan overtuigd dat de volgende CEO het weer uit de kast haalt. Het is nooit weggegooid geld.'

'Keti Koti niet vieren op zondag 1 juli, maar maandag 2 juli, is discriminatoir'...

'Dit is een zeer beledigend besluit waarbij de christelijke dag voorkeur krijgt'

'Dat besluit wordt gebruikt als sluipmoordenaar om wintiactiviteiten te muilkorven op zondag, waardoor de christelijke kerk zegeviert'


De herdenking van 1 juli Keti Koti valt dit jaar op een zondag. Volgens het Staatsbesluit van 2007 is bepaald, dat als 1 juli Keti Koti op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag valt, de herdenking op de daaropvolgende dag gevierd moet worden. Dit betekent dat alle activiteiten rond de herdenking verschoven worden naar maandag 2 juli.

Voor Juliën Zaalman van de winti religieuze Stichting Tata Kwasi ku Tata Tinsensi werkt dit besluit discriminatoir. 'Dit is een zeer beledigend besluit waarbij de christelijke dag voorkeur krijgt', zegt Zaalman dinsdag 16 januari 2018 in de Ware Tijd. 

'De zondagse rustdag heeft te maken met het naar de kerk gaan, waarbij die activiteiten niet verstoord mogen worden. Dat besluit wordt gebruikt als een sluipmoordenaar om wintiactiviteiten te muilkorven op de zondag, waardoor de christelijke kerk zegeviert.'

Op 1 juli worden diverse culturele activiteiten gehouden. Naks, die in de ochtend haar traditionele Tak Tangi in het Surinaams Museum te Fort Zeelandia houdt, zal haar activiteit niet verschuiven naar maandag. 'Ik heb niet begrepen dat we verplicht zijn om onze activiteiten op maandag te houden. De overheid kan ons niet verplichten om onze activiteiten te verschuiven', zegt Naks-voorzitster Siegmien Staphorst. Zij wordt ondersteund door Iwan Wijngaarde van de Feydrasi fu Afrikan Srananman. De feydrasi houdt rond hetzelfde tijdstip als Naks een kranslegging met bijbehorende culturele optredens en toespraken bij het Kwakoeplein. Wijngaarde geeft net als Staphorst aan, dat de extra vrije dag door de overheid is gegeven vanwege de bijzonderheid van die dag, 'Afschaffing van slavernij'.

Zaalman geeft aan dat zijn zienswijze op het besluit puur cultureel-religieus is. 'De culturele organisaties bekijken het vanuit hun culturele waarde. Vroeger mochten bijzonderheden van de wintireligie en het christelijk geloof niet samenvallen op een zondagse rustdag of christelijke feestdag.'  Hij vindt het een kwalijke zaak, dat dit besluit anno 2018 gehandhaafd wordt.

DSB Bank: 'Artikel in Trouw over Rabobank is oud nieuws'

'Relatie met de Rabobank als belangrijke correspondent bank nog steeds buitengewoon goed'


De Surinaamsche Bank (DSB) heeft kennis genomen van het bericht dat gisteren, maandag 15 januari 2018, in de Nederlandse krant Trouw is verschenen met de kop 'Rabobank waarschuwt klanten voor boekingen naar Surinaamsche Bank'. In het artikel wordt gerefereerd aan gesprekken die de Rabobank heeft gevoerd met klanten die voornemens waren om bedragen over te maken naar rekeningen bij DSB. Dit meldt de DSB.


De Rabobank heeft inderdaad in november 2017, toen er negatieve berichten over DSB in de Nederlandse media verschenen, op grond van haar zorgplicht hun klanten op deze berichten geattendeerd. Hierbij heeft de Rabobank de inhoud van de berichten niet geverifieerd en ook niet bevestigd dat de berichten juist zijn.

DSB heeft in november 2017 contact opgenomen met de Rabobank om hen te informeren over de feitelijke situatie rond DSB. Na deze informatie heeft de Rabobank besloten dat het niet langer noodzakelijk was om klanten te attenderen op deze negatieve berichten over DSB. DSB heeft overigens in die periode geen wijziging gemerkt in het volume van overmakingen van en naar Rabobank en ook nu is de relatie met de Rabobank als belangrijke correspondent bank nog steeds buitengewoon goed.

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft DSB een financieel minder goed jaar 2016 achter de rug. Inmiddels is ons halfjaarrapport over 2017 gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat het herstel is ingezet en de resultaten weer sterk verbeteren. Over de eerste helft 2017 heeft DSB een positief resultaat van Srd 16,3 miljoen. In het eerdergenoemde krantenartikel wordt melding gemaakt van de slechte solvabiliteit van 0,67% per ultimo 2016. In het gepubliceerd en door de accountant beoordeelde halfjaarrapport heeft DSB per 30 juni 2017 al een sterk verbeterde solvabiliteit (5,38%) laten zien.

DSB betreurt de berichten die onterecht ongerustheid bij haar klanten kan oproepen en die geen recht doen aan de verbeteringen die DSB nu al heeft laten zien.

Sharman (VHP): 'Minister Pengel heeft de arts openlijk gecriminaliseerd'

'Het is een verschrikkelijk domme reactie van minister Pengel, omdat wij hiermee geen stap vooruitgaan om crisis binnen de zorg op te lossen'

'Men probeert de specialist een beetje klein te krijgen door ze in bedwang te houden'
 

Het VHP-Assembleelid Dew Sharman is niet te spreken over de manier waarop minister Patrick Pengel van Volksgezondheid hard uitgehaald heeft naar de Vereniging van Medici in Suriname (VMS). De bewindsman heeft in Nickerie, bij de opening van een cardiopoli, hard uitgehaald naar de kleine groep mensen ‘die probeert de gezondheidssector in gijzeling te nemen’. 

'Een groep mensen die met de vuist op tafel heeft geslagen en het SZF een ultimatum heeft gegeven van: betaal of ik werk niet meer. Betaal me of ik help mijn medemens niet meer, ik wil geld zien anders doe ik niet meer datgene waarvoor God gezorgd heeft dat ik in staat ben te doen. Ik wil geld zien', met deze woorden heeft Pengel de aanval geopend op de medische specialisten, die het Staatsziekenfonds (SZF) hebben gedreigd met stopzetting van de dienstverlening per 1 februari.

'Het is een verschrikkelijk domme reactie van minister Pengel, omdat wij hiermee geen stap vooruitgaan om de crisis binnen de zorg op te lossen. Hij heeft de arts openlijk gecriminaliseerd', zegt Sharman dinsdag 16 januari 2018 in het  Dagblad Suriname.

De politicus, die zelf arts is, voert aan dat de bewindsman en de regering moeten begrijpen dat in alle lagen van de gezondheidszorg een crisiscomponent zit. Hij vindt het jammer dat Pengel het pad van dialoog heeft verlaten en uit is op confrontatie. 'Als je als manager binnen de gezondheidszorg zaken wil oplossen, is dit een verkeerde stap. Het lijkt alsof hij als minister juist geen oplossing wil hebben.'

De parlementariër benadrukt, dat de regering moet begrijpen dat het hier niet om een kwestie gaat waar de artsen meer geld willen, maar slechts vragen om tijdige betaling en een specificatie waarvoor er wordt betaald. 'Het gaat om geld waarvoor zij al hebben gewerkt. Ik kan mij best wel voorstellen dat vanwege de financiële crisis jij als overheid of SZF dat geld niet hebt om op te hoesten, maar dan ga met de mensen praten. Laat de minister alle actoren in de zorg betrekken. Als hij dat niet kan, dan laat hij maar opstappen', aldus Sharman.

Hij vermoedt dat er meer op de achtergrond speelt dan de uitspraak die door de minister is gedaan. 'Men probeert de specialist een beetje klein te krijgen door ze in bedwang te houden. Het zal mij helemaal niet verbazen als zij straks met allerlei modellen gaan komen over hoeveel een specialist mag en zal verdienen. Het zal waarschijnlijk ook nog een take-it-or-leave-it deal zijn.'

Volgens de medicus zal dit model een situatie creëren waar specialisten massaal uit het land zullen vertrekken. Hierna verwacht Sharman dat de leemte ingevuld zal worden door specialisten uit landen als Cuba, India of China. 'Onze specialisten zijn goed opgeleide medische specialisten, die sowieso elders een baan kunnen krijgen. Per slot van rekening is het dat wij als samenleving de grote verliezers zijn', aldus Sharman.

'Tijd dat einde wordt gemaakt aan grillen van verhuurders'

Voorzitter Consumentenkring Alleyne: 'Betalen van huur in vreemde valuta is geen goede zaak'


Albert Alleyne, voorzitter van de Consumentenkring, vindt dat met de stijging van de Eurokoers het meer dan genoeg tijd wordt, dat een einde wordt gemaakt aan de grillen van verhuurders, waaraan huishuurders worden overgelaten. Huurwoningen worden ondanks vele beloftes van de regering nog steeds in vreemde valuta aangeboden tegen de zwarte marktkoers. De koers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) schommelt al enkele weken rond de Srd 9 voor de Euro. Bij cambio’s en diverse commerciële banken moet voor een Euro 30 cent meer worden neergeteld. 

'Een heleboel mensen klagen hierover. Het betalen van huur in vreemde valuta is geen goede zaak en wij moesten al lang af zijn hiervan. Het gevolg is verschrikkelijk voor de huurder wanneer de koers van de valutasoort begint te stijgen', zegt Alleyne vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het Dagblad Suriname.

Het goedkoopste huurhuis voor middenklassers in en rond Paramaribo kost volgens een steekproef van het Dagblad tussen Euro 350 en Euro 450. Dit is exclusief de kosten voor stroom en water. In de meeste gevallen betreft het een twee- of driekamerwoning van steen.

De Consumentenkring-voorzitter voert aan dat alle huurprijzen verplicht vastgesteld moeten worden in een vooraf afgesproken vast bedrag in Surinaamse dollars. Zoals zaken er nu aan toegaan, mag de huurder in de meeste gevallen het tegenbedrag van de valutasoort in Srd betalen. Echter hangt dat totaal af van de wisselkoers op dat moment. 'Daarin ligt juist het gevaar. De Huurcommissie van de Belastingdienst moet nu uitkomen en aangeven wat er moet gebeuren op dit stuk', pleit hij.

Hoewel de Amerikaanse dollar- en Eurokoers in vergelijking met een maand terug geen significante schommelingen vertonen, is het wel op te merken dat de wisselkoersen in de afgelopen 3 jaren met meer dan 100% zijn gestegen. Met de verhoogde koersen betalen huurders sindsdien feitelijk meer voor huur, omdat ze meer Srd’s moeten inleveren om aan het huurgeld te komen. Hiertegenover staat dat het loon van de meeste huurders hetzelfde is gebleven en de overige kosten van levensonderhoud, waaronder de elektriciteits- en waterrekening, en brandstofprijzen, sterk gestegen zijn. De vrees voor een verdere stijging van de wisselkoersen is nog wel degelijk aanwezig bij de meeste huurders.

Hoewel door deskundigen gesteld wordt, dat de koersstijging van de Euro te wijten is aan internationale factoren, zegt Alleyne dat deze stijging wel ervoor zorgt dat de Surinaamse burger het in zijn zak voelt. Vooral prijzen van producten uit Europa vertonen een stijgende trend. De Consumentenkring vindt dat winkeliers en de handel vaak genoeg commercieel misbruik maken van de situatie.

'Het blijft vervelend, omdat de winkeliers vaak genoeg ook de neiging hebben bij de geringste koersstijging een veel hogere prijs dan normaal te hanteren. Bij een koersdaling geven zij aan dat de prijzen niet verlaagd kunnen worden, omdat de koers hoger was toen het product werd aangeschaft.' De samenleving is volgens hem gebaat bij een stabiele koersnotering, omdat producten en diensten dan voor langere tijd tegen een bepaalde prijs aangeboden, dan wel afgenomen kunnen worden. 'Wij moeten daarom ervoor zorgen dat die koers stabiel blijft', aldus Alleyne.

Alleyne benadrukt, dat gezien de internationale ontwikkelingen de Amerikaanse dollarkoers in Suriname juist een dalende trend zou moeten tonen.

Girjasing (VHP): 'Scalians inzetten is hetzelfde als roven'

'Er schijnen krachten te werken bij scalians die bij enkelen binnen regering waarschijnlijk bekend zijn'

'Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil'


'Er zijn muizen aan boord in een zinkend schip, die heen en weer rennen om dat laatste stukje kaas mee te nemen.' Dit is hoe het VHP-Assembleelid Shailendra Girjasing tegen het scalian-fenomeen aankijkt, dat zich overigens periodiek voordoet in het binnenland van Suriname. Hij accentueert vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het Dagblad Suriname, dat het inmiddels duidelijk is dat de autoriteiten niet in staat zijn om de illegale gouddelvers, die onder de naam ‘scalian’ opereren, duurzaam aan te pakken. 

'Men stoort zich niet meer aan wet- en regelgeving; alles wat te roven valt, wordt geroofd. Er schijnen krachten te werken bij de scalians die de samenleving niet zien en kennen, maar die bij enkelen binnen de regering waarschijnlijk wel bekend zijn', luidt de beredenering van de volksvertegenwoordiger.

Het valt Girjasing op, dat de scalians in de loop der tijd een bepaald patroon hebben aangenomen in hun zoektocht naar goud. 'De regering geeft af en toe wel de opdracht om te stoppen, maar daarna gebeurt weer hetzelfde. Er is een soort cultuur en regelmaat bij hen ontstaan.' Deze ontwikkeling beschouwt de parlementariër als de verdere neergang van het land, met alle angstaanjagende gevolgen van dien.

'Het inzetten van de scalians is hetzelfde als roven en het vernietigen van het milieu. Suriname is een jungle aan het worden waar iedereen komt en doet wat hij/zij wil.'

Alhoewel op dit vlak een stringente controle ontbreekt, blijkt dat andere sectoren zoals het particulier vervoer van tijd tot tijd wel aan een controle wordt onderworpen. 'Alleen de kleine man die geen macht heeft, wordt aan banden gelegd en wordt door de politie aangepakt. Hoe moeten we dit land verder opbouwen als we steeds onbetrouwbare mensen hebben op bepaalde posten?', vraagt Girjasing zich af.

De stilzwijgende houding van de autoriteiten komt niet alleen voor bij de illegale goudexploitatie, maar ook bij de illegale ontbossing. 'De houtkap vindt massaal plaats tegen lage verkoopprijzen; in een jaar tijd zijn er duizenden tonnen extra houtstammen gekapt', aldus Girjasing.

Paus Franciscus ‘beschaamd’ voor Chileens misbruikschandaal

'We moeten er alles aan doen, opdat dit niet meer gebeurt'

(Bron foto: AFP)
 - 'Ik kan er niet omheen, om de pijn en schaamte tot uitdrukking te brengen over onherstelbare schade die kinderen is toegebracht door geestelijken van de Katholieke Kerk'
- Paus vraagt nadrukkelijk aandacht voor rechten en grieven inheemse gemeenschappen


Paus Franciscus heeft in Chili aan het begin van zijn reis door Latijns-Amerika om vergiffenis gevraagd voor het misbruik van minderjarigen door een Chileense priester. 'We moeten er alles aan doen, opdat dit niet meer gebeurt', zei Francisus vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het presidentieel paleis La Moneda, waar hij door staatshoofd Michelle Bachelet werd ontvangen. 

De paus verwees naar een in 2010 aan het licht gekomen zaak over de invloedrijke pastoor Fernando Karadima, die mogelijk door de bisschoppen werd toegedekt. Een rechtbank van het Vaticaan had hem schuldig bevonden. De als charismatisch omschreven Karadima (87) was pastoor in de hoofdstad Santiago en speelde een belangrijke rol bij de vorming van verscheidene bisschoppen.

'Ik kan er niet omheen, om de pijn en schaamte tot uitdrukking te brengen over de onherstelbare schade die kinderen is toegebracht door geestelijken van de Katholieke Kerk', zei de paus in een toespraak tot politici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. Het schandaal rond Karadima heeft het vertrouwen in de kerk in Chili zwaar aangetast.

Franciscus riep de Chileense maatschappij en haar leiders op de 'culturele poyfonie' van het land te beschermen en te waarderen. Hij riep op tot een 'cultuur met respect voor de aarde', een cultuur die 'geen economische belangen boven die van natuurlijke ecosystemen plaatst'. 'De wijsheid van inheemse volkeren kan een belangrijke bijdrage leveren. Van hen kunnen we leren dat mensen die hun rug keren naar wat de natuur geeft, nooit een echte ontwikkeling zullen meemaken', zei de paus.

Paus Franciscus is maandagavond na een 15 uur durende vlucht en ruim een uur vroeger dan verwacht aangekomen in Santiago de Chile voor een zeven dagen durend bezoek aan Chili en Peru. Op de luchthaven werd hij verwelkomd door presidente Michelle Bachelet en kinderen in de plaatselijke klederdracht.Daarna trok hij onaangekondigd en op eigen initiatief naar de San Luis Beltránkerk met het graf van Enrique Alvear Urrutia (1916-1982), een jezuïet en bisschop van de armen, die bekend stond om zijn felle verzet tegen de dictatuur van Augusto Pinochet. Aanvankelijk was gepland dat de paus een langer traject zou afleggen om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hem te verwelkomen. Maar, omwille van de recente aanslagen tegen kerken werd het oorspronkelijke traject aanzienlijk ingekort.

Tijdens de tocht werd hij door tienduizenden gelovigen enthousiast begroet, al was het onthaal aanzienlijk minder uitbundig dan de vorige bezoeken aan Latijns-Amerika.

In het vooruitzicht van de synode met bisschoppen uit de Amazoneregio is er de komende dagen veel aandacht voor de ontmoeting van paus Franciscus met afgevaardigden van de inheemse volkeren, waarmee hij nadrukkelijk aandacht vraagt voor hun rechten en grieven.

De inheemse volkeren, de Mapuche in Chili (die hij woensdag ontmoet) en de volkeren van de Amazone in Peru, hopen dat dit wereldwijd voldoende steun oplevert voor hun oproep tot meer autonomie en hun protest tegen de ongebreidelde mijnbouw in de Amazone, die ten koste gaat van de bevolking en het milieu.

Toch wordt dit pausbezoek ook overschaduwd door de klachten over seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke geestelijken, waarvan ook Chili en de rest van het katholieke Latijns-Amerika niet werden gespaard. Nog een opmerkelijk gegeven: juist in landen als Chili en Peru hebben de basisgemeenschappen en de Kerk van de armen nadrukkelijk veel terrein verloren aan de Pinksterkerken en kleine sekten allerhande.

Paus Franciscus staat vanaf vandaag voor de uitdaging om de geloofwaardigheid van de katholieke Kerk te herstellen. Ook voor de Kerk in Peru is het bezoek een welkome steun. De katholieke Kerk was tijdens de dictatuur erin geslaagd om een groot moreel krediet op te bouwen door de steun voor slachtoffers van de militaire junta.De paus bracht de nacht door in de pauselijke nuntiatuur in de Chileense hoofdstad en begon zijn dag in het La Monedapaleis van de Chileense president, met een toespraak tot de overheid, het maatschappelijke middenveld en het corps diplomatique met daarin ook een spijtbetuiging over het misbruik.

Na de ontmoeting met de Chileense presidente Michelle Bachelet volgde nog een eucharistieviering in een park in het centrum van Santiago. Na de middag bezoekt hij een vrouwengevangenis en ontmoet hij de bisschoppen en Chileense priesters, seminaristen en mannelijke en vrouwelijke religieuzen in de kathedraal van Santiago. In de vooravond reist hij door naar het heiligdom van de heilige Alberto Hurtado (1901-1952), een jezuïet en pionier van het sociale apostolaat. Woensdag vliegt hij naar Temuco. Daar draagt hij een eucharistieviering op en ontmoet hij wellicht een delegatie van de Mapuche-indianen, een kleine minderheid uit het zuiden van Chili.

(Suriname Mirror/De Morgen/De Telegraaf/Kerknet.be/La Croix/Biobiochile.cl/Clarin)

Venezolaanse president Maduro wil onderzoek naar kritische katholieke priesters

Niet bij naam genoemde priesters zouden kritiek hebben geuit op de regering


De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft opgeroepen tot een onderzoek naar katholieke priesters die volgens hem kritiek hebben geuit op de regering. Maduro zei maandag 15 januari 2018, dat kerkfunctionarissen mogelijk haatmisdrijven hebben gepleegd, een beschuldiging die hij vaak uit tegen regeringscritici. 

Hij riep de pro-regering hoofdaanklager en het Hooggerechtshof op om het te onderzoeken.

Venezuela zit bovenop de grootste oliereserves ter wereld, maar zit in een economische crisis na bijna twee decennia van socialistische heerschappij.

Maduro noemde geen priesters. De krant El Nacional zei echter, dat hij zinspeelde op bisschop Victor Hugo Basabe van San Felipe, die onlangs bad voor de bevrijding van Venezuela van de 'corrupte pest' die 'duizenden Venezolanen ziet graven door het afval op zoek naar afval om hun honger te stillen'. Basabe voegde eraan toe, dat hij nooit had gedacht dat het land de dag zou zien waarop Venezolanen hun thuisland zouden moeten verlaten 'op zoek om te worden verwelkomd, beschermd en geïntegreerd in samenlevingen die vaak vijandig staan tegenover hun aanwezigheid'.

De bisschop merkte ook op, dat duizenden kinderen in het land lijden aan ondervoeding vanwege de acties van de overheid. De krant zei ook, dat een andere prelaat, bisschop Antonio Lopez Castillo van Barquisimeto, bij een mis vroeg dat Venezuela gered zou worden van corruptie.

(Suriname Mirror/AP/Crux Now)

Ouders van moordverdachte Dafnon Murry van de Meer worden niet aangehouden

Heeft politie wel bewijzen aan de ouders gevraagd om de naam Rudolf Pengel te verifiëren?

 
De ouders van Dafnon Murry van de Meer zijn niet aangehouden voor het doorgeven van een valse naam van hun zoon. Hij wordt ervan verdacht de schutter te zijn van het dodelijk schietincident in bar PP ShiSha Lounge op de hoek van de Wolfram- en Heliumstraat op 12 januari. 

'Mocht een persoon een strafbaar feit plegen en een valse naam opgeven, zal die hiervoor wel in verzekering gesteld worden. Maar, wanneer iemand een valse naam doorgeeft van een andere persoon met bedoeling de opsporing van de politie te bemoeilijken, wordt die niet aangehouden', zegt politiecommissaris Guno Roosenhoff vandaag, dinsdag 16 januari 2018 in de Ware Tijd.

Hij wijst er op dat ze hiervoor wel vervolgd kunnen worden en daar staat een maximale straf van een jaar op.

De ouders worden vandaag opnieuw verhoord, maar ze worden niet gearresteerd.

De moeder van de moordverdachte en zijn stief- of pleegvader, die eigenaar is van bar-dancing ShiSha Lounge, hebben de politie op een dwaalspoor gezet, meldde de voorlichtingdienst van het poltiekorps maandag. Zij hadden aangegeven dat hun zoon, die als verdachte is aangemerkt, Rudolf Pengel heet. Nadat het koppel ontboden werd door de afdeling Kapitale Delicten, kwamen zij op hun verklaring terug.

Uiteraard kan ook de vraag gesteld worden of de politie bij het eerste contact met de ouders haar werk goed heeft verricht. Heeft zij wel bewijzen aan de ouders gevraagd om de naam Rudolf Pengel te verifiëren? Waarschijnlijk niet. Door de slordige werkwijze van de politie heeft de naam Rudolf Pengel enkele dagen rondgezoemd in de media.....en diezelfde media vragen hier ook niet naar bij de politie....

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Diverse supermarkten op Curaçao knoeien met datum ‘tenminste houdbaar tot’ op producten

Sjoemelen met de tht-datum is niet direct een bedreiging voor de volksgezondheid

'Producten waarvan tht-datum is overschreden, worden uit originele verpakking gehaald, opnieuw verpakt en voorzien van lokaal etiket met nieuwe datum'


De inspectie van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) heeft ontdekt dat verschillende supermarkten op het eiland knoeien met de datum van ‘tenminste houdbaar tot’ (tht) op producten. De artikelen zijn niet bedorven, maar wel van mindere kwaliteit. 

Ronny Cornelis van de controleafdeling van MEO spreekt van ‘een nieuw fenomeen’. Sjoemelen met de tht-datum is niet direct een bedreiging voor de volksgezondheid zegt Cornelis vandaag, dinsdag 16 januari 2018, in het Antilliaans Dagblad.

'Producten waarvan de tht-datum is overschreden, worden uit de originele verpakking gehaald, opnieuw verpakt en voorzien van een lokaal etiket met een
nieuwe datum'
, zegt Cornelis. Dat werd gisteren geconstateerd bij Van den Tweel, maar het gebeurt volgens Cornelis in meer supermarkten op het eiland.

Het sjoemelen met de tht-datum is niet direct een bedreiging voor de volksgezondheid. Het gaat om producten die niet snel bederven, zoals worst, koekjes en beschuit. Cornelis: 'Bederfelijke producten, zoals melk en garnalen, krijgen een datum ‘te gebruiken tot’. Na die dag zijn ze niet meer geschikt voor consumptie.'Maar, ook al wordt de consument er niet direct ziek van, het verkopen van producten waarvan de tht-datum is overschreden, is evengoed in strijd met de wet.

Curaçao-Multi Commodities Centre op Hato, Curaçao, wordt beurs voor wereldwijde handel in goederen en grondstoffen

Premier Rhuggenaath ziet mogelijkheden om de banden met Venezuela aan te halenHet Curaçao-Multi Commodities Centre (C-MCC), dat in oprichting is op luchthaven Hato, gaat fungeren als beurs voor wereldwijde handel in goederen en grondstoffen, waaronder goud en andere edele metalen. Minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) ziet hierin mogelijkheden om de banden met Venezuela aan te halen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 16 januari 2018.

'Er komt meer openheid van zaken en uitwisseling van informatie tussen de Benedenwindse Eilanden en Venezuela.'

Dit is vrijdag afgesproken tussen de regeringen van Aruba, Curaçao en Venezuela tijdens overleg in Oranjestad, zo verklaart Rhuggenaath. 'Ook Venezuela is voorstander van uitbreiding van transparante handel met de eilanden. Om twijfel over grenscontrole en onze douanewetgeving weg te nemen, hebben wij de vertegenwoordigers van de regering in Caracas een uitgebreide presentatie gegeven van het beleid en de werkwijze op Curaçao. Ik denk dat wij goed duidelijk hebben kunnen maken, dat ons land er alles aan doet om witwassen en illegale import van producten tegen te gaan.'

Girobank Curaçao moet snijden in de kosten

Twee filialen per direct gesloten, in Colon te Otrobanda en in voormalig La Confiansa in Punda

Circa de helft van de bestaande werknemers zou hun baan verliezen


Het Antilliaans Dagblad bericht vandaag, dinsdag 16 januari 2018, dat Girobank moet snijden in de kosten en dat zij start met het afstoten van twee bijkantoren, maar ook de personeelsomvang moet fors woorden teruggebracht.

Voor Girobank is sinds de jaarwisseling 2013-2014 de noodregeling van toepassing, waardoor toezichthouder de Centrale Bank (CBCS) de facto bewindvoerder is over de commerciële bank. De inkomsten van Giro zijn de afgelopen periode gedaald, door minder renteopbrengsten en afnemende ontvangsten uit fees, waardoor de bestaande infrastructuur niet kan worden gehandhaafd.

Twee filialen worden per direct gesloten: het kantoor in Colon te Otrobanda en het kantoor in het voormalige winkelgebouw La Confiansa in Punda. Dat scheelt huurlasten. Dan behoudt Giro het hoofdkantoor in Scharloo en de twee bijkantoren te Janwé en in Zuikertuin Mall.

Een stuk pijnlijker is de vereiste personeelsreductie. Naar verluidt raakt circa de helft van de bestaande werknemers hun baan kwijt.

Kabinet van granman Albert Aboikoni overhandigt documenten aan Assemblee

Overgrote deel van de 12 Saamaka stammen houdt vast aan Albert Aboikoni als granman

Aboikoni brengt 5 februari een beleefdheidsbezoek aan president Bouterse


Een vertegenwoordiging van het Kabinet van granman Albert Aboikoni heeft gisteren een paar documenten (zie hieronder) overhandigd aan de griffier van De Nationale Assemblee (DNA), Ruth de Windt. Volgens de stukken, die ondertekend zijn door het overgrote deel van de 12 Saamaka stammen, is Albert Aboikoni al sinds 2016 de leider van de Saamaka. De clans van Amina en de Matjaw claimen echter, dat de troon hen toebehoort. Aboikoni komt op 5 februari een beleefdheidsbezoek brengen aan president Desi Bouterse, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 16 januari 2018.Een granman wordt voor het leven benoemd. Volgens de eeuwenoude traditie bepaalt de moederlijn de opvolging van de granman. Het zijn de zonen van de zusters van de granman die bekroond mogen worden tot grootopperhoofd. De groepen Amina en Matjaw claimen, dat de nieuwe leider uit hun familielijn moet komen. Albert Aboikoni is de jongere broer van de in 2014 overleden Belfon Aboikoni. Het is niet gebruikelijk, dat een broer van een granman het roer overneemt.

Iwan Adjako, een van de secretarissen van het ‘Kabinet van Aboikoni’ begrijpt niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt over de opvolging. 'De stammen zijn het erover eens.'Het schijnt dat, net als de 'ordeverstoorders' zoals Adjako de groepen Amina en Matjaw betiteld, ook de overheid de troon van Aboikoni niet erkent. 'We zijn naar de Assemblee gekomen, omdat de minister van Regionale Ontwikkeling hier heeft gezegd, dat er een gezagsvacuüm is in Boven Suriname. Daar is niets van waar. De minister is sinds 2016 op de hoogte van het nieuwe gezag. Wij willen dat de Assemblee de minister vraagt waarom hij dat zegt. Dit ondermijnt het traditioneel gezag en de ontwikkeling van de bevolking op Boven-Suriname.'

Op 14 december vorig jaar heeft minister Edgar Dikan meegedeeld, dat de overheid bezig is een oplossing te zoeken voor het gezagsprobleem. 'Met betrekking tot het traditioneel gezag is er een gezagsvacuüm ontstaan in het Boven Suriname gebied vanwege onenigheid rond de opvolging van de Gaaman der Saramaccaners', haalde Dikan tijdens in spreekbeurt tijdens de begrotingsbehandeling aan. De oplossingsprocedure: de districtscommissaris (dc) moet de opvolgingsgevallen doorgeven aan het ministerie. De dc geeft dit door aan het desbetreffende traditioneel gezag. De families die met de opvolging te maken hebben moeten contact opnemen met hun hoofdkapitein. Die geeft de voordrachten door aan de dc die ze doorspeelt naar het ministerie. De voordrachten zullen door het ministerie in behandeling worden genomen.

Adjako merkt op dat erkenning van Albert Aboikoni als granman van de Saamaka, rust zal brengen. Hij hoopt dat dat zo snel mogelijk gebeurt, omdat op 5 februari de granman een kennismakingsbezoek aan de president op zijn programma heeft.

Het is niet de eerste keer dat er tegen het gezag van de Aboikoni’s wordt geprotesteerd. Al bij wijlen Belfon was er ophef ontstaan. Bij zijn benoeming zou ook van de traditie zijn afgeweken. De gemoederen raakten zo verhit, dat hij werd ontvoerd vanuit zijn woonplaats op Asidonhopo.


'Geen oplossing op korte termijn wateroverlast omgeving kruising Dominee- en Jodenbreestraat'

(Bron foto: de Ware Tijd)
Boomwortels bij de ondergrondse lozingen belemmeren vrije doorstroom water

'De wateroverlast heeft onze aandacht, maar een structurele oplossing zal voorlopig uitblijven'


De Ware Tijd bericht vandaag, dinsdag 16 januari 2018, dat de wateroverlast in de omgeving van de kruising van de Dominee- en Jodenbreestraat in  het centrum van Paramaribo, niet op korte termijn kan worden opgelost. Door boomwortels bij de ondergrondse lozingen kan het water niet vrij stromen. 

'Als we het probleem moeten aanpakken moet de weg opengebroken worden en dat wordt een grote operatie', aldus Raoel Swedo, hoofdvoorlichter van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

'De wateroverlast heeft onze aandacht, maar een structurele oplossing zal voorlopig uitblijven. We doen ons best om de gehele binnenstad droog te houden, want dat is niet de enige plek die onder water loopt', zegt Swedo. Hij wijst erop, dat er ook rekening gehouden moet worden met het groen in de binnenstad, waarmee Openbaar Groen belast is.

'We moeten kijken naar de juiste oplossing. Als we de wortels weg willen, moet de bomen verwijderd worden.'

Er is voorgesteld om de stenen lozingen te vervangen door plastic buizen. 'De stenen lozingen hebben spleten waardoor de wortels erdoor groeien, terwijl de wortels niet door het plastic zullen gaan.'

SZF-directeur nodigt Vereniging van Medici in Suriname weer uit voor gesprek

VMS had SZF in gebreke gesteld en gesommeerd binnen twee weken alle tegoeden te voldoen


Directeur Rick Kromodihardjo van het Staatsziekenfonds (SZF) heeft de Vereniging van Medici in Suriname (SZF) opnieuw schriftelijk uitgenodigd voor een onderhoud. Dit kan wat het SZF betreft plaatsvinden morgenavond of donderdagmiddag, zo bericht Starnieuws vandaag, dinsdag 16 januari 2018.

'Eerder heeft de VMS een uitnodiging voor een onderhoud, dat gisteren zou plaatsvinden, afgezegd zonder schriftelijk de reden hiervoor aan te geven. Ook is er geen voorstel gedaan voor een nieuwe datum', zegt Kromodihardjo.

Op 10 januari heeft de VMS het SZF in gebreke gesteld en gesommeerd binnen twee weken over te gaan op betaling van alle tegoeden. Het SZF vindt dit buiten alle redelijkheid en billijkheid. Kromodihardjo merkt op, dat steeds de VMS geïnformeerd is over de stand van zaken. Op 8 januari zijn zaken nog in goede sfeer besproken. De SZF-directeur vraagt zich af wat er binnen 48 uur is gebeurd waardoor de VMS een scherpe houding aanneemt en dreigt met niet meer behandelen van SZF-patiënten.

'Volslagen onaangenaam verrast hebben wij moeten vernemen dat de tegoeden die voortvloeien uit het protocol van afspraken van 11 augustus 2015, binnen twee weken na 10 januari 2018 wordt opgeëist. Wij hadden afgesproken dat het SZF en de VMS zich gezamenlijk zouden inzetten om aan de middelen te komen. Geen van ons heeft daartoe hetzij gezamenlijk, hetzij individueel een concrete aanzet gegeven. Dus de VMS heeft zichzelf in gebreke gesteld. Ook over de wijze van dienstverlening van de medisch specialisten en de betaling van het SZF zou nader overleg worden gevoerd, zodat dit van 2016 van kracht zou zijn. Dit overleg is nimmer geweest', aldus Kromodihardjo.

Hij merkt op, dat continue overleg en communicatie nodig zijn om kwaliteit aan de relatie toe te voegen.

Journalist Van Maele en Trouw richten pijlen weer op de Surinaamsche bank (DSB)

Nederlandse Rabobank waarschuwt klanten voor solvabiliteitsproblemen DSB


Klanten van de Nederlandse Rabobank, die onlangs geld naar Suriname hebben overgemaakt via de Surinaamsche bank (DSB), werden door de de Rabobank gebeld hierover. De Rabobank waarschuwde hen middels voor de solvabiliteitsproblemen waarmee DSB momenteel worstelt en of ze de geldtransactie desondanks toch wilden laten doorgaan. Dat schrijft Dagblad Trouw maandag 15 januari 2018.

In dit artikel besteedt journalist Pieter van Maele, inmiddels vertrokken als correspondent uit Suriname, voor de tweede keer in korte tijd aandacht aan de DSB.

Twee maanden geleden schreef hij in Trouw, dat de grootste bank van Suriname op omvallen stond. De waarschuwing van de Rabobank komt, omdat uit het meest recente halfjaarrapport van DSB blijkt dat de instelling zich nog steeds in de gevarenzone bevindt.

De bank meldt over de eerste helft van 2017 weliswaar een bescheiden brutowinst van omgerekend zo'n 1,8 miljoen euro, maar die volstaat niet om de gigantische putten te dempen die de voorgaande jaren bij DSB zijn geslagen. Alleen al de overheid heeft een slordige 60 miljoen euro uitstaan aan schulden bij de financiële instelling die het momenteel niet kan terugbetalen.

Ook de solvabiliteitsratio, die uitdrukt in hoeverre de bank op termijn haar schulden kan terugbetalen, beantwoordt ondanks een opwaartse trend nog lang niet aan de minimumnorm die de Centrale Bank van Suriname stelt. De externe accountant van DSB herhaalt bijgevolg in dit nieuwste rapport de conclusie dat er 'gerede twijfel zou kunnen bestaan over de mogelijkheid van de bank om de bedrijfsactiviteiten duurzaam voort te zetten'.

Lees verder in Dagblad Trouw.

Verdachte moord in ShiSha Lounge heet Dafnon Murry van de Meer en nièt Rudolf Pengel....

Politie blundert - Beweert dat moeder en stiefvader van verdachte de naam Pengel hadden vermeld....


De verdachte van de moord in de ShiSha Lounge vrijdag 12 januari heet niet Rduolf Pengel, maar Dafnon Murry van de Meer. Dat meldt de politie maandag 15 januari 2018. 

De moeder van de verdachte en zijn stief- of pleegvader, die eigenaar is van bardancing ShiSha Lounge, hebben tegenover de politie verklaard dat hun zoon, die als verdachte is aangemerkt, Rudolf Pengel heet. Naderhand kwamen zij terug op hun verklaring toen zij zaterdag 13 januari werden ontboden bij de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname.

De verdachte heet Dafnon Murry van de Meer Dafnon Murry, geboren op 13 mei 1985 in Paramaribo. Zijn logeeradres in Suriname is Wolframstraat no. 66 in Paramaribo. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit.

Wie Rudolf Pengel is, vermeldt het politiebericht niet.... Overigens, kennelijk heeft de politie de moeder en stiefvader geen persoonsbescheiden van 'Rudolf Pengel', om diens identiteit te verifiëren, gevraagd en is er sprake geweest van onzorgvuldig werk van agenten. 'Pengel' heeft een paar dagen ongevraagd de nieuwspagina's en -programma's gehaald....

Eenieder die informatie kan verstrekken over deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met het de afdeling Kapitale Delicten via de telefoonnummers 403645, 402736,403252 de Centrale Meldkamer op 115, de gratis tiplijn 179 of het dichtstbijzijnde politiebureau.

Hangbrug tussen Colombiaanse hoofdstad Bogota en Villavicencio ingestort: zeker 9 doden

Onvoltooide brug onderdeel van groot infrastructuurproject op drukke route Bogotá-VillavicencioDe hangbrug die de reisafstand tussen de Colombiaanse hoofdstad Bogota en de hoofdstad van het Meta-departement, Villavicencio, aanzienlijk verkort, is maandag 15 januari 2018 ingestort, wat heeft geleid tot de dood van minstens negen personen, inclusief ingenieurs die op de locatie werken. Dit dodental zal naar verwachting stijgen.

Acht personen zijn gewond geraakt en worden behandeld in ziekenhuizen in Villavicencio.

De onvoltooide brug, onderdeel van een groot infrastructuurproject op de drukke route Bogotá naar Villavicencio, stortte 's middags in waardoor kolommen van beton en staal in de smalle Ríonegro-kloof verdwenen ter hoogte van Kilometer 64. De brug bevond zich op slechts 20 meter van  voltooiing.
De afstand tussen Bogotá en Villavicencio is 86 kilometer, maar gezien het moeilijke terrein kan de reistijd maximaal vier uur bedragen. De weg staat ook bekend als zeer smal en steil, op 2.000 meter dalend van Sabana de Bogotá, om de laaglanden van de oostelijke vlaktes te bereiken.

Reddingsteams op de plaats van het ongeval hebben drie lichamen uit het puin getrokken, vermoedelijk medewerkers van het wegenconcessiebedrijf Covinandes.Volgens een ooggetuige van de politie werkten op het moment van de ineenstorting minstens 16 personen aan de brug. De brug moet een van de technische hoogstandjes worden van de 4e generatie snelwegmodernisering in Colombia. De zogenaamde Vía al Llano verbindt de hoofdstad met het olie- en landbouwkundig rijke Llanos Orientales.


Vorig jaar november heeft president Juan Manuel Santos een van de langste van 20 tunnels van de snelweg ingewijd en de brug bezocht die dit jaar zou worden voltooid. Zijn bezoek viel samen met het religieuze feest van de Virgin de Chirajara, de gemeente waar de brug wordt gebouwd.

Ongeveer 12.000 voertuigen gebruiken de Vía al Llano elke dag en die telt drie tolpunten, ambulance-, politie- en sleepwagendiensten. De snelweg was maandagmiddag gesloten om het werk van de reddingsploegen te vergemakkelijken.
(Suriname Mirror/The City Paper Bogota/Twitter/YouTube/El Tiempo/El Espectador)

Venezolaans leger richt bloedbad aan onder vermeende opstandelingen

(Bron screenshot: Twitter)
Zeker vijf opstandelingen te El Junquito gearresteerd

Rebellen hebben banden met piloot Oscar PérezPérez zou zijn gedood


Venezolaanse veiligheidstroepen hebben na zware vuurgevechten in een plaats buiten Caracas zeker vijf vermeende opstandelingen opgepakt. Het zou gaan om rebellen die banden hebben met piloot Oscar Pérez, berichtte de staatstelevisie maandag 15 januari 2018. Hij wordt door de socialisten als een 'terrorist' beschouwd en geldt als staatsvijand nummer 1.  Momenteel is nog onduidelijk of Perez de schietpartij heeft overleefd.

Volgens dit bericht van rond half zes maandagavond Surinaamse tijd zou Peréz zijn gedood:

Perez had eind juni 2017 van zich laten horen, toen hij als piloot van de politie-eenheid CICPC met een gestolen helikopter het ministerie van Binnenlandse Zaken had beschoten en granaten naar het hooggerechtshof had gegooid. Niemand werd toen gewond, president Maduro sprak van een poging tot staatsgreep. 

Perez beschouwt zichzelf als de leider van de rebellen die het land van het socialistisch juk willen bevrijden.

Hij liet maandag tijdens de gevechten in El Junquito van zich horen via dramatische video’s op sociale media. 'We zijn gewond. Ze doden ons', zei de rebel, wiens gezicht onder het bloed zat.

A post shared by Oscar Perez (@equilibriogv) onA post shared by Oscar Perez (@equilibriogv) on


Pérez bleef de autoriteiten na de helikopteraanval maandenlang voor.Pérez leek een kogelvrij vest te dragen terwijl hij bukte in een gebouwtje. Op de achtergrond waren schoten te horen. De piloot claimde in een filmpje omsingeld te zijn en door de autoriteiten te worden bestookt met granaatwerpers.

De staatstelevisie berichtte over meerdere doden en gewonden, maar over de piloot is niets bekendgemaakt.
Politici uit de oppositie riepen vandaag op tot een eerlijk proces voor Perez. 'Er is geen doodstraf in Venezuela', tweette Yajaira Forero, parlementslid van de oppositie. 'We eisen dat het recht op leven van mijnheer Oscar Perez gerespecteerd wordt. Als hij een misdrijf begaan heeft, moet hij berecht worden door een gerechtshof, zoals de wet stelt.' 

(Suriname Mirror/De Morgen/El Universal/El Nacional/De Telegraaf/Twitter/Instagram/YouTube)