dinsdag 13 februari 2018

Verdachte van beroving op de vlucht te Sunny Point door politie doodgeschoten

George Afoensoewa na waarschuwingsschoten in zijn rug geschoten...


Een verdachte, George Afoensoewa, is maandagmiddag 12 februari 2018 dodelijk geraakt door een of meerdere politiekogels in de Tjandipersadweg te Sunny Point. Bij de aanhouding door de recherche van Regio Midden liep de man een schotwond op in zijn rug.

Starnieuws bericht, dat de politie een ambulance inschakelde, maar nog voordat die ter plaatse was, was de verdachte al overleden. Een ingeschakelde arts heeft de dood vastgesteld. De man was betrokken bij een beroving.

De Ware Tijd schrijft, dat de verdachte, die werd achtervolgd door de politie, met hoge snelheid een erf opreed. Hij zag waarschijnlijk geen ruimte meer om verder te rijden en probeerde te voet te vluchten. Waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten, waarop de politie gericht schoot.

Maar, dat de man in de rug werd geraakt, suggereert alles behalve dat gericht op hem is geschoten....en dit was niet voor het eerst!

Onderstaand het dinsdag 13 februari uitgebrachte persbericht van het Korps Politie Suriname, waarin met geen woord wordt gerept over de berichten, dat de vluchtende verdachte in de rug is geschoten.....  

 http://www.politie.sr/gessa-dodelijk-geraakt-tijdens-aanhouding-kompanen-ingesloten/

Suriname treft maatregelen voor behoud stemrecht VN

'Suriname getroost zich alle inspanningen om aan haar contributieverplichtingen te voldoen'


Het Nationaal Informatie Instituut bericht dinsdagmiddag 13 februari 2018, dat naar aanleiding van berichten verschenen in de media dat het stemrecht van Suriname bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) tijdelijk is opgeschort vanwege achterstallige contributiebetalingen, wenst het ministerie van Buitenlandse Zaken het volgende ter algemene kennis te brengen

'Suriname is zich terdege bewust van het belang van haar lidmaatschap van de Verenigde Naties en de mogelijkheden die de gerelateerde gespecialiseerde organisaties kunnen aanbieden op de gebieden van technische assistentie en ontwikkelingssamenwerking. 

Tegen deze achtergrond, getroost Suriname zich alle inspanningen om aan haar contributie verplichtingen te voldoen. Er worden maatregelen getroffen teneinde de opschorting van het stemrecht ongedaan te maken.'

Assembleevoorzitster Geerlings-Simons honoreert verzoek Gajadien (VHP)

'Rondvraag' en 'Ingekomen stukken' weer terug op agenda Assemblee


Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons is vandaag, dinsdag 13 februari 2018, akkoordd gegaann met het het  voorstel van Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) om 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' weer op te nemen in de agenda. Hij benadrukte dat dit in strijd is met het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee. 

Geerlings-Simons zei dat door twee lange begrotingsbehandelingen de ingekomen stukken en het vragenuurtje sinds oktober niet zijn behandeld. Binnen De Nationale Assemblee is afgesproken dat één keer per maand de stukken die binnenkomen bij het parlement worden behandeld in een aparte vergadering. Ook is er dan ruimte voor het 'vragenuurtje'.

Ze stelde, dat volgens het Ordereglement inderdaad ruimte geboden moet worden aan Assembleeleden om aan het eind van de vergadering over dringende aangelegenheden het woord te voeren. Zij moeten dan wel een lijst tekenen waarin wordt aangegeven dat ze een onderwerp aan de orde willen stellen.

Assembleeleden onaangenaam verrast door verlies stemrecht Suriname in VN

'Wat gaat regering precies gaat doen en hoe zij zal voorkomen dat dit niet meer gebeurt?'


Verschillende parlementariërs wensten vanmiddag, dinsdag 13 februari 2018, in de openbare vergadering van De Nationale Assemblee onmiddellijk door de regering geïnformeerd te worden over het nieuws dat Suriname zijn stemrecht binnen de Verenigde Naties heeft verloren vanwege betalingsachterstand van de contributie. ABOP-Assembleelid Marinus Bee noemde de zaak rond het VN-stemrecht zeer ernstig. Hij bracht naar voren dat het college door de regering geïnformeerd zou moeten worden bij welke organisaties Suriname nog betalingsachterstanden heeft.

Tegenover de Ware Tijd stelde NDP-fractieleider André Misiekaba dat het college met betrekking tot de VN-kwestie van de regering wil weten 'wat zij precies gaat doen en hoe zij zal voorkomen dat dit niet meer gebeurt en dat andere organisaties waar wij ook achterstanden hebben in de gaten worden gehouden'. 

Carl Breeveld (DOE) vindt dat de achterstanden snel ingelopen moeten worden. 'De Surinaamse regering doet er goed aan om zo gauw als mogelijk de achterstallige contributies te betalen, evenals ook de nationale schuldeisers.'

Op de agenda stond als hoofdpunt de behandeling van het Minamata-Verdrag dat gericht is op de uitbanning van kwik. Ze kondigde ook aan dat het voornemen is om de begrotingsbehandeling 2018 donderdag te hervatten. Uiterlijk woensdagochtend verwacht de Assembleevoorzitster aanvullende documenten en informatie van de regering om de begrotingsbehandeling te kunnen voorzetten.

Voorzitter Concacaf 15 februari voor eendaagsbezoek in Suriname

(Bron foto: Twitter)
Victor Montagliani bezoekt paar stadions en inheems dorp Matta


Victor Montagliani, voorzitter van de Concacaf (Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football), brengt donderdag een bliksembezoek van een dag aan Suriname. Hij arriveert woensdagavond rond half twaalf op de Johan Adolf Pengelluchthaven en vertrekt na een volle donderdag vrijdagochtend weer, meldt de Ware Tijd dinsdag 13 februari 2018.

Montagliani wordt donderdag ontvangen door minister Joan Dogojo van Sport- en Jeugdzaken en president Desi Bouterse, waarna hij het Emile de la Fuente Sportcomplex, het Franklin Essed Stadion en het André Kamperveen Stadion bezoekt.

Na een presentatie voor het SVB-bestuur en een persconferentie vertrekt hij naar Matta. Hij zal ongeveer een uur verblijven in het inheemse dorp. Zijn bezoek wordt afgesloten met een receptie in de avonduren.

SVB-voorzitter John Krishnadath zegt dat bewust is gekozen voor een bezoek aan Matta. 'Wij willen hem laten zien dat het heel anders is dan op een eiland, waar alles binnen handbereik is', aldus Krishnadath. Hij geeft aan, dat zijn organisatie van de gelegenheid gebruik zal maken om een aantal punten met Montagliani te bespreken. 'Eén daarvan is ongetwijfeld het opzetten of de start van een profleague.'

Somohardjo (PL): ‘De NDP heeft slechts enkele Javaanse muurbloempjes'

'De muurbloempjes moeten als lokaas dienen om meer mensen te trekken binnen NDP'

'Je moet een twa twa met een twa twa vangen, anders krijg je geen eten van je baas'


Partijvoorzitter van de Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo, neemt vandaag, dinsdag 13 februari 2018, in het Dagblad Suriname geen blad voor zijn mond wanneer het gaat om het aantal Javaanse personen binnen de NDP volgens zijn inschatting. Het bespreken van deze kwestie zou hem helemaal niet tot een racist maken, meent de PL-voorzitter. 

‘De NDP heeft slechts enkele Javaanse muurbloempjes en deze moeten als lokaas dienen om meer mensen te trekken binnen de partij. Je moet een twa twa met een twa twa vangen, anders krijg je geen eten van je baas.’

Hij maakt duidelijk geen ruzie te hebben met deze personen die als muurbloempjes fungeren, maar met de baas van deze muurbloempjes. ‘We hebben niets tegen hen maar tegen hun baas. Hem moeten we uitschakelen.’ Somohardjo zegt met klem, dat de laatst gehouden IDOS-peiling, waarbij wordt gesteld dat de Javanen zich het meest aangetrokken zouden voelen tot de NDP, helemaal geen indruk op hem maakt. ‘Ik bagatelliseer deze opiniepeiling niet.

Indien hij geloof moet hechten aan de uitkomst van de peiling, moet hij op basis van de uitslag aanhoren, dat de PL kleiner is dan de ABOP en de partij van Sapoen. Het verbaast de PL-voorzitter dat Javanen tijdens het interview aangegeven zouden hebben belangstelling te hebben voor de NDP. Volgens Somohardjo blijft de oude groep nog steeds bij de PL. ‘Ze hebben al zoveel slagen geïncasseerd, ze zijn al zo vaak bedrogen geworden door de NDP dat ze helemaal niet meer bang zijn.’

Het veronderstelt dat de jongeren uit vrees aangegeven zouden hebben interesse te hebben voor de NDP. ‘Ze zijn bang, je weet niet wie voor je staat. Misschien worden de vragen gesteld om je in een val te lokken. Uit vrees zeg je ja dat je voor de NDP gaat stemmen.’ Somohardjo zegt dat binnen de Javaanse groep, jongeren de ouderen respecteren. Dit aspect wordt heel hoog in het vaandel gedragen. Naar zeggen van de politicus komt het niet voor dat jongeren tegenspreken of in opstand komen tegen de ouders. ‘Die discipline is er nog steeds.’

Somohardjo zegt vol trots, dat de PL met als basis de Javaanse kiezers, personen van diverse etnische achtergronden op verkiesbare plaatsen heeft gezet tijdens de verkiezingen. ‘Ook al hebben we een Javaanse basis, we stellen ons nationaal op. We hebben personen van inheemse, Chinese en Hindoestaanse afkomst die zitting hadden in het hoogste college van staat.’ Volgens de partijvoorzitter is zijn partij de PL ‘nimmer te verslaan’.

De PL is de enige partij die aanvallen vanuit de NDP de baas is gebleven en nog steeds recht overeind staat. Somohardjo geeft aan, dat de partij hard op weg is om het maximale aan verkiezingswinst te behalen bij de verkiezingen die over twee jaren worden gehouden. Als hij een cijfer zou moeten geven aan de president en de regering, vindt hij dat een 4 zelfs aan de hoge kant ligt. Wanneer al de beleidsvoornemens en de beloften op een rij worden geplaatst, verdienen de president en zijn regering een magere 2 volgens de PL-voorzitter.

Drie mannen op J.A. Pengelluchthaven opgepakt met jaguartanden en ruw goud in bezit

Een deel van de jaguartanden tot sieraad verwerkt

(Bron foto: Korps Politie Suriname)
- Verdachten na betaling van een 'fikse' boete weer in vrijheid gesteld
- Onbekend is hoe de mannen aan de tanden zijn gekomen


Het Korps Politie Suriname heeft vandaag, dinsdag 13 februari 2018, pas bekendgemaakt dat de douane op dinsdag 23 januari drie vertrekkende passagiers op de Johan Adolf Pengelluchthaven heeft aangehouden met in hun bezit een aantal jaguartanden. Het gaat om de 28-jarige J.L., B.L. (42) en J.C. (45).

Bij visitatie stuitte het douanepersoneel op de jaguartanden, waarvan een deel tot sieraad is verwerkt. Ook hadden de verdachten een hoeveelheid ruw goud bij zich die zij niet hadden aangegeven.

Na de aanhouding zijn de verdachten met alle in beslag genomen goederen overgedragen aan de afdeling Fraude van de politie. De drie verdachten hebben met deze handeling de Wet Economische Delicten overtreden.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie konden de reizigers de zaak buiten proces afhandelen. Na een fikse boete (de hoogte ervan wordt niet vermeld...., ook niet hoe de mannen aan de tanden zijn gekomen...) te hebben betaald zijn de verdachten na bij proces-verbaal te zijn gehoord, heengezonden.

Het is gebleken dat personen jaguartanden onder meer via Facebook ten verkoop aanbieden. Ingevolge de Jachtwet van 1954 is het verboden om beschermde dieren, waaronder de katachtigen, te vangen of te doden of om de lichaamsdelen van deze dieren onder zich te hebben dan wel te verkopen of ten verkoop aan te bieden.

De politie doet ten overvloede een beroep op de samenleving om dit gedrag achterwege te laten om zodoende ongerief te voorkomen.

Brazilianen doden apen uit angst voor verspreiding gele koorts virus

Dit jaar zijn 238 apen dood aangetroffen in de staat Rio, vergeleken met 602 in heel 2017

Meeste apen zijn doodgeslagen en vergiftigd...

 
De angst voor het verspreiden van gele koorts zit achter het illegaal doden van tientallen apen in Rio de Janeiro, wat de inspanningen om het virus te bestrijden bemoeilijkt, aldus de autoriteiten. Lokale bewoners die ten onrechte geloven dat de dieren gele koorts kunnen verspreiden naar mensen, hebben de schuld voor de toename van het aantal dode apen. 

Alleen al dit jaar zijn 238 apen dood aangetroffen in de staat Rio, vergeleken met 602 in heel 2017, zei de gemeentelijke sanitatiedienst en startte een campagne tegen het doden van de dieren. Daarvan vertoonde 69 procent tekenen van menselijke agressie, meestal werden ze doodgeslagen en vergiftigd.Vorig jaar was aandeel door mensen gedode apen 40 procent. De rest stierf door natuurlijke oorzaken. De aantallen gele koorts patiënten zijn in delen van Brazilië toegenomen, waardoor sinds het begin van het jaar 25 doden zijn gevallen in de staat Rio. De overheid heeft een massaal vaccinatieprogramma opgestart, maar heeft niet genoeg vaccin om iedereen de volledige dosis te geven.

De lichamen van de apen worden verzameld in een autopsielaboratorium in het Rio Veterinair Centrum, waar coördinatrice Fabiana Lucena zei, dat in paniek inwoners een grote fout maakten door de dieren aan te vallen.


'Mensen moeten begrijpen, dat het de mug is die het gele koortsvirus overbrengt. De aap is een slachtoffer en als er geen apen meer op het platteland zijn, dan komen muggen om mensen aan te vallen', vertelde ze tegen persbureau AFP. 'Apen dienen als schildwachten - ze laten ons zien waar het virus is verdwenen', zei ze. 'Om een effectievere vaccinatiecampagne te hebben, moeten we de zones identificeren waar apen sterven aan gele koorts. Wanneer mensen ze doden, is het virus moeilijker te traceren.'

Een dozijn kleine dode apen lag op een tafel in het lab ter voorbereiding op het onderzoek. 'Hier zie je meerdere fracturen aan de kaken, het cervicale gebied, evenals talloze schedeltrauma's', zei ze, en liet het hoofd van een primaat zien.


Sommige slachtoffers zijn te vinden in de stad Rio, waar apen vaak voorkomen in bosrijke gebieden.

Het kantoor van de burgemeester heeft een hotline opgezet voor het melden van dode apen.


'Op het moment van de eerste menselijke dode door gele koorts half januari, kregen we soms 20 apen dood aangetroffen op een dag, waarvan er 18 tekenen van geweld vertoonden', zei Lucena. Monsterss worden soms naar het onderzoekscentrum Osvaldo Cruz gestuurd om te worden getest op gele koorts en andere ziekten.

Soortgelijke aanvallen op apen zijn geregistreerd in de steden Sao Paulo en Minas Gerais, die dit jaar de ergste gevolgen van gele koorts hebben gezien.
(Suriname Mirror/AFP/BBC/Twitter/YouTube)

Frankrijk versoepelt visumbeleid voor Surinamers

Bewoners weerszijden Marowijnerivier  krijgen 'grenskaart' voor visumvrij maximaal 3 dagen bezoek


Frankrijk verandert ingaande 1 maart zijn visumbeleid voor Surinamers. De Franse ambassade in Paramaribo zal voortaan geen visa meer verstrekken voor de zogeheten Schengen-landen, inclusief Frankrijk. Burgers met een normaal paspoort die Frankrijk willen bezoeken, zullen zich voortaan moeten melden bij het particuliere bedrijf VFS Global (gevestigd in Dubai) dat aanvragen van Schengen-visa afhandelt voor de Nederlandse ambassade.  Dit melden Starnieuws en de Ware Tijd vandaag, dinsdag 13 februari 2018.

'De Nederlandse ambassade in Paramaribo zal de Schengen-visa verstrekken voor de normale paspoorten voor alle Schengenlanden', schrijft de Franse ambassade in een persbericht. 'In tegenstelling tot ons is de Nederlandse ambassade gespecialiseerd in het verstrekken van Schengen-visa via VFS Global.'

De nieuwe maatregel kan worden gezien in het kader van het harder optreden in de strijd tegen drugs. Het aantal drugssmokkelaars route Parijs - Cayenne neemt toe. Hiervan zijn ongeveer 20 tot 30 procent personen afkomstig uit Suriname. De ambassade kreeg heel wat dubieuze aanvragen binnen. Wie toch via Cayenne naar Parijs voor vakantie wil zal eerst het Schengen-visum bij VFS Global moeten aanvragen en daarna die voor Overzeese Fransen gebieden. 'Maar, dit zal meer uitzondering zijn. Het land van binnenkomst zal toch eerst Nederland moeten zijn.'

In 2016 zijn 18.000 Schengen-visa verstrekt door de Nederlandse ambassade en 400 door de Franse ambassade. 'De Nederlanders zijn ook veel efficiënter en in staat om een visumaanvraag binnen twee dagen af te handelen. Bij ons kan een afspraak twee maanden op zich laten wachten', zegt de Franse ambassadeur Antoine Joly.

Frans-Guyana werkt samen met de Surinaamse overheid aan de introductie van een 'grenskaart' voor burgers die aan weerszijden van de Marowijnerivier wonen. Het onderwerp staat weer op de agenda van de bijeenkomst van de River Council. Deze gezamenlijke werkgroep Suriname - Frans-Guyana ontmoet elkaar op 9 maart te St. Laurent.

Tijdens de laatste bijeenkomst op 18 juli vorig jaar was een speciale werkgroep hiervoor geïnstalleerd die het plan moet uitwerken, zoals het verschil met een visum voor kort verblijf. Het grenspasje kan het kort verblijf in elkaars land regelen.

De Fransen voeren dit experiment al enkele maanden uit aan hun grens met Brazilië. Het experiment aan de Surinaamse zijde met een grens van 520 kilometer is wat gecompliceerder. De bevolking in de grensstadjes Albina en St. Laurent du Maroni is groter en er liggen meer dorpen langs de gehele grensrivier.

Een van de zaken die nog uitgezocht moet worden is of houders van een grenskaart wel handel zullen mogen drijven. In ieder geval beogen de Fransen ordening van het illegale personen verkeer tussen de twee landen. 'Het zal makkelijker zijn illegale bezoekers te identificeren, omdat ze geen grenskaart kunnen tonen', aldus Joly.

Project te Marie Pampoen, Curaçao, on hold gezet

Uitvoering masterplan even in ijskast vanwege financiële beperkingen regering

(Bron foto: Heren2)
 
Door de financiële beperkingen waar de regering momenteel mee kampt, is het project te Marie Pampoen on hold gezet. Dat heeft minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling verklaard, zo schrijft het Antilliaans Dagblad dinsdag 13 februari 2018.

De tweede fase van het project moest begin dit jaar van start gaan. Hiermee is een bedrag van 4 miljoen gulden gemoeid. De regering is nu via toezichthouder Curaçao Tourist Board (CTB) op zoek naar een alternatieve financieringswijze om dit project toch te kunnen bekostigen, waardoor uitvoering alsnog kan plaatsvinden, aldus de minister.

Architectenbureau Heren2 heeft een masterplan ontwikkeld voor het gebied vanaf het veld voor bolas krioyas tot aan de pier van Marie Pampoen een kilometer verderop. In eerder vrijgegeven beelden worden artist impressions vertoond van de nieuwe tribune en het clubhuis voor de spelers van bolas krioyas, een vissershaven, een voetbalveld en het strand aan de westkant. Een boulevard, joggingpaden en schaduwrijke bomen voeren langs een gebied voor barbecue, een volleybalveld en een skate- & BMX-park. Dan verder via een speeltuin, strand, bars en restaurants naar het strand aan de oostkant.

Eerder werden het strand en de parkeerplaats aan de westkant van de kuststrook van een kilometer al aangelegd en gerenoveerd. Het totale project kost rond de 10 miljoen gulden.

Venezolaanse handelaars op barkjes, Curaçao, willen voor een maand verlenging van hun verblijf

Nog slechts vier van de twaalf barkjes liggen aan de Sha Caprileskade

'Wat we graag willen is dat de drijvende markt behouden blijft, voor Curaçao én voor ons'


Terwijl er nog slechts vier boten over zijn van de twaalf barkjes die normaliter aan de Sha Caprileskade liggen, doen de Venezolaanse handelaars een beroep op de regering van Curaçao voor een maand verlenging van hun verblijf. Afgelopen vrijdag hebben zij hiertoe een officieel verzoek ingediend bij de minister van Justitie, zegt koopman Kewwin Rivas vandaag, dinsdag 13 februari 2018, in het Antilliaans Dagblad.


Rivas is een van de 37 bemanningsleden van de vier resterende barkjes. Voor hem en de meesten van zijn collega’s geen carnavalsviering dezer dagen; ondanks de zeer beperkte voorraad handelswaar blijven de mannen dicht in de buurt van hun kraampjes en boten.

'Wat we graag willen is dat de drijvende markt behouden blijft, voor Curaçao én voor ons', zegt Rivas. 'We vragen de regering van Curaçao om hier te mogen blijven totdat er weer barkjes met groente en fruit uit Venezuela komen. Dan kunnen wij elkaar aflossen, en hoeven wij de resterende kraampjes de komende weken niet af te breken.'

Voor Rivas en de negen andere bemanningsleden van de boot waarmee hij naar Curaçao is gekomen, zit de toegestane verblijfstermijn van twee maanden er komende woensdag op. 'Dan gaan wij weg, en direct daarna nog een boot, en blijven er nog slechts twee barkjes over. Tot 28 februari, dat is de dag dat de laatste vertrekt. Dat zou toch dieptreurig zijn, na al die jaren geen drijvende markt meer.'

81 Arrestaties in carnavalsweekeinde op Curaçao

Bij de optochten wordt door politie een ‘zerotolerancebeleid’ gehanteerd


In het carnavalsweekeinde heeft de politie 81 aanhoudingen verricht. Hiervan waren 41 arrestaties wegens drugsbezit. De politie waarschuwde eerder al, en herhaalt nu, dat bij de optochten een ‘zerotolerancebeleid’ wordt gehanteerd. 

Tijdens de Tienerparade, die gisteravond later dan gepland van start ging, zijn drie personen gearresteerd voor overtreding van de Opiumwet. De politie deelde boetes uit aan vier foutparkeerders en twee jongens die ambtelijk bevelen niet opvolgden en geen ID bij zich hadden. Eén persoon werd onwel en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. Twee horecazaken op de Rooseveltweg zijn op last van justitie gesloten omdat de papieren niet in orde waren. Zo luidde de ‘voorlopige eindstand’ gisteravond rond tien uur, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 13 februari 2018.


Tijdens de carnavalsoptochten wordt gepatrouilleerd door eenheden van het Korps Politie Curaçao (KPC), het Vrijwilligers Korps Curaçao (VKC) en de Curaçaose Militie (Curmil).

Zij hebben tijdens de Tienerparade van afgelopen vrijdag 32 personen gearresteerd, waarvan 22 voor drugsbezit; één voor bedreiging; twee chauffeurs omdat de autopapieren niet in orde waren; twee Dominicaanse mannen die illegaal op het eiland verbleven; één voor bezit van een vlindermes en het niet opvolgen van bevelen van de politie; één voor openbare dronkenschap; en drie personen die zich niet konden legitimeren.


Bij de Gran Marcha van afgelopen zondag zijn 35 aanhoudingen verricht.Elf hiervan waren voor drugsbezit;
zes voor bedreiging;
drie personen konden zich niet legitimeren en zijn in de boeien geslagen;
één persoon is aangehouden voor mishandeling;
vijf personen zijn gearresteerd, omdat zij de openbare orde verstoorden en bevelen van de politie niet opvolgden;
vijf anderen zijn aangehouden, omdat ze niet over de nodige autopapieren beschikten of niet in het bezit waren van een rijbewijs;
één chauffeur is aangehouden, omdat hij zijn autopapieren niet in orde had en geen passende helm droeg;
twee personen zijn gearresteerd, omdat zij in het bezit waren van een wapen,
en één persoon is aangehouden voor openbare dronkenschap.

Tijdens de optocht op Bándabou zijn vijf aanhoudingen verricht voor drugsbezit.

Acht jaar gevangenisstraf voor man (44) die minderjarig buurmeisje verkrachtte

Man zat al straf uit voor seksueel misbruik van zijn minderjarige dochter...


De 44-jarige S.G. (44) is gisteren tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld voor verkrachting van zijn minderjarig buurmeisje. De man drong op 11 december 2016 de slaapkamer van het toen 15-jarig meisje binnen en misbruikte haar met geweld. Dit bericht vandaag, dinsdag 13 februari 2018, Starnieuws.

De man was die avond via een raam het huis binnengedrongen. Hij had eerder geïnformeerd of de broer van het slachtoffer terug was uit het binnenland. Dit bleek niet het geval te zijn.

Het meisje kreeg de schrik van haar leven toen zij ineens haar buurman in de kamer zag. Zij kon geen alarm slaan omdat hij haar mond dichtdrukte.

De verdachte is eerder in aanraking geweest met Justitie. Hij heeft een straf uitgezeten voor seksueel misbruik van zijn minderjarige dochter.

'Staatsolie weer in staat de volle 25% participatie te dragen in Newmont's Merian-goudmijn'

'Aan de Staat is voorgesteld de 4,8% over te nemen'


Staatsolie is door de goede bedrijfsresultaten van afgelopen jaar en de goede vooruitzichten weer in staat de volle 25% participatie te dragen in de Merian-goudmijn. Aan de Staat is voorgesteld de 4,8% over te nemen. De prijs voor deze overname zal gebaseerd zijn op commerciële waardering van de participatie, zegt 'het bedrijf' vandaag, dinsdag 13 februari 2018, op Starnieuws.

VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zei eerder, dat de Staat de 5% aandelen die zij heeft bij Newmont tegen een hoog bedrag aan Staatsolie wil verkopen. Staatsolie beschikt reeds over 20% van de aandelen. Santokhi merkt op, dat het staatsbedrijf al een zware lening heeft en steun nodig heeft, maar nu extra geld moet ophoesten, dat in de consumptieve sfeer verdwijnt.

'In 2016 was Staatsolie als gevolg van de lage olieprijzen niet in staat de cash calls, Staatsolie’s bijdrage in de kosten, te betalen. De Staat heeft toen de betalingen van de cash calls overgenomen, en heeft zich hierdoor ingekocht voor 4.8%', zegt Duncan Brunings, Manager Corporate Communication van Staatsolie.

Staatsolie zal, indien deze transactie plaatsvindt, een 25% belang hebben in de Newmont-Staatsolie commanditaire vennootschap, wat vanaf het begin de intentie was. Uitvoering hiervan is onderhevig aan goedkeuring door de aandeelhouder, die zich thans hierover aan het beraden is. Voor Staatsolie is de investering in goud interessant, omdat het een mogelijkheid biedt om liquide middelen om te zetten naar valuta-opbrengende assets, en om financiële risico’s te spreiden, stelt Brunings.

Autoriteiten negeren vermeend granman Albert Aboikoni der Saramaccaners

'We noemen dit een overmachtsituatie van regering en wachten en kijken wat ze voor ons doen'


Albert Aboikoni, die door een deel van de Saramaccaners wordt erkend als grootopperhoofd, en zijn gevolg zijn gistermiddag niet ontvangen door de autoriteiten in Paramaribo. De groep, bestaande uit leden van het ‘kabinet van de gaaman’, kapiteins, basja's, drummers en zangers, is uit Asidonhopo afgereisd naar Paramaribo om president Desi Bouterse te ontmoeten. 

Op het commissariaat van Sipaliwini aan de Zwartenhovenbrugstraat aangekomen bleek niemand namens de regering aanwezig om de gaaman welkom te heten. Volgens het programma van de delegatie zou Aboikoni ontvangen worden door de districtscommissaris (dc) Yvonne Pinas, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 13 februari 2018.

'De dc heeft ons net telefonisch doorgegeven dat ze in spoedberaad is met de regering', deelt Iwan Adjoko, secretaris van ‘kabinet Aboikoni’ mee.

'Sinds 18 januari hebben wij per brief de regering, de minister van Regionale Ontwikkeling, de president en de dc op de hoogte gesteld van ons bezoek. We zouden eerst op 5 februari komen. Van de heer Abrahams hebben wij tijdens de ingebruikname van de stroomstation op Pokigron op 3 februari, begrepen dat de president ziek was. Dus hadden we de reis uitgesteld tot vandaag.'

Al sinds het overlijden van gaaman Belfon Aboikoni in 2014 is er onenigheid over de opvolging. Drie families hebben de troon geclaimd. Een grootopperhoofd wordt voor het leven gekozen. Volgens de traditie wordt een neef van de overleden granman tot nieuwe leider benoemd; alleen de zonen van de zusters van de overleden granman kunnen tot grootopperhoofd gekroond worden.

Albert Aboikoni is een jongere broer van Belfon Aboikoni. Het is niet gebruikelijk dat een jongere broer de troon bestijgt. Het granmanschap van Aboikoni wordt fel bestreden door de groepen Amina en de Matjaw-fambilie. Zij hebben elk hun eigen granmans voorgedragen. Aboikoni geniet de steun van de meeste kapiteins.

Minister Edgar Dikan heeft De Nationale Assemblee in december vorig jaar meegedeeld dat de overheid bezig is een oplossing te zoeken voor het gezagsprobleem. Er zijn tot nog toe geen uitspraken gedaan over deze zaak. Ook heeft de overheid op geen enkele manier getoond dat zij Aboikoni als grootopperhoofd van de Sarmaccaners erkent. Ondanks, dat er ook gisteren geen ontvangst is geweest blijft secretaris Adjoko hoopvol.

'We noemen dit een overmachtsituatie van de regering. We wachten en kijken wat ze voor ons zullen doen. Want als de dc mij zegt, dat ze in spoedberaad zijn, betekent het dat zij ons nog zal contacten over wat er besloten is tijdens het spoedberaad.'

Advocaat Gerard Spong en misdaadverslaggever Peter R. de Vries schrijven samen een boek

Brieven over hun werk en persoonlijke leven nu gebundeld in boek ‘PS Dit is vertrouwelijk’


Advocaat Gerard Spong (71) en misdaadverslaggever Peter R. de Vries (61) hebben samen een boek geschreven. De twee schreven vanaf februari 2017 zes maanden lang wekelijks een brief over hun werk en persoonlijke leven. De brieven zijn nu gebundeld in het boek ‘PS Dit is vertrouwelijk’. 

Al zo’n dertig jaar kruisen de in Suriname geboren advocaat Spong en verslaggever De Vries elkaars wegen. Allebei hebben ze hun kenmerkende, eigen stijl. Welbespraakt en uitgesproken, soms een tikkeltje provocerend, maar altijd op basis van feiten, kennis en ervaring.

Ze schrijven elkaar openhartig over hun werk, hun aanpak, hun belevenissen, hun twijfels.Er is sprake van wederzijds respect, zelfs van een zekere genegenheid, maar er zijn ook grote verschillen en ze botsen regelmatig. Want Spong verdedigt en De Vries klaagt aan.

In dit boek geven beiden zich bloot. Alle actuele en gevoelige onderwerpen uit het strafrecht en hun eigen praktijk passeren de revue in hun brieven. Waar ligt hun grens? Hoe reageren zij op bedreigingen? Waar liggen ze van wakker en hoe gaan zij om met hun emoties?

 (Foto, tekst: Uitgeverij Balans, Amsterdam)


Fragmenten

Beste Gerard,

Ik las laatst ergens dat jij tamelijk consequent aangifte doet bij de politie als je (op internet) wordt bedreigd. Klopt dat? En zo ja, wat zijn je ervaringen? Doet de politie er ooit iets mee?

Het zal je niet verbazen dat ik ook veelvuldig met bedreigingen, smaad en laster te maken heb. Sterker nog, er gaat bijna geen dag voorbij zonder dat er op met name de social media wordt betoogd dat ik ‘om zeep moet worden gebracht’, dat ik een ‘smerige landverrader’ ben, een ‘gore nazi’, een ‘corrupte hond’, een ‘hoerenloper’ of een ‘nikkervriendje’. Uiteraard ontbreken ook alle ernstige ziektes niet in hun verwensingen – met veel spelfouten.

Wat ik me afvraag is waar de grens eigenlijk ligt? Ik ontvang bijvoorbeeld regelmatig mailtjes waarin in allerlei varianten wordt gesteld dat ik ‘een kogel verdien’. Er staat niet dat ik een kogel moet of zal krijgen. Maken dat soort subtiliteiten qua strafbaarheid nog iets uit? Waar reageren ze bij jou trouwens het meest op? Laat me raden: jij bent zeker vooral een ‘tyfushomo’ of een ‘kankerpedo’?

Enfin, Gerard, kun je me even wat bijlichten in jouw aanpak?

Beste groet,
Peter R.

Beste Peter,

Ook ik word met grote regelmaat bedreigd en bestookt met zogeheten ‘hatemail’. Vaak van het animale repertoire als rund, varken en zwijn. Mij worden verder vooral ook tal van lichaamsgebreken en enge ziektes toegewenst. Een enkeling vindt ook dat ik als homo maar van een hoog flatgebouw moet worden gegooid, zoals dit in islamitische kringen volgens de minder goed ingelichte verwenser gebruikelijk zou zijn. Ik geef toe dat gays in veel islamitische landen helaas minder openlijk voor hun seksuele geaardheid kunnen uitkomen, maar tijdens mijn talrijke bezoekjes aan bijvoorbeeld Damascus, Libanon en Istanbul, allemaal gezegend met hoogbouw, heb ik geen angst voor dergelijke sancties kunnen waarnemen.

Het is moeilijk aan te geven waar precies de grens ligt om wel of niet aangifte te doen. Het criterium dat ik zelf toepas, is het ‘rilling’- criterium. Zodra de rillingen over mijn rug lopen en ik bevattelijk word voor huiver, doe ik aangifte. Dat heb ik twee of drie keer gedaan. Ze zijn allemaal in een veroordeling geëindigd.

Ik begrijp dat je je niet zo druk maakt als het gaat om internetbedreigingen, meestal gemaild rond 02.00 uur in de ochtend en vaak gezien het taalgebruik duidelijk met een flinke slok op, maar ik neem aan dat je minder laconiek reageert als ze van types als Holleeder cum suis afkomen. Hoe ga je daar eigenlijk mee om?

Hou je taai, mijn vriend!

Hartelijke groet,
Gerard

Roy May weer directeur van het Directoraat der Belastingen

May benoemd door Raad van Ministers op voordracht van minister Hoefdraad van Financiën


Per 15 februari zal Roy May opnieuw de leiding hebben over het Directoraat der Belastingen. Hij is gisteren in deze functie benoemd door de Raad van Ministers op voordracht van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 13 februari 2018.

In september 2010 is May ontheven als directeur van Financiën.

'De ontheffing heeft niets te maken met koppensnellen. De belasting directeur heeft er zelf voor gekozen een eind te maken aan zijn dienstverband. Hij neemt zijn opgespaarde vakantiedagen van bijkans anderhalf jaar op om daarna eervol ontslag te krijgen. Hij gaat dan ook met pensioen, omdat hij 60 jaar wordt.' Dit zei toenmalige minister van Financiën, Wonnie Boedhoe, op een persconferentie toen over het vertrek van May.

Boedhoe legt uit dat het in ambtelijke dienst nodig was om May te ontheffen uit zijn functie en hem ter beschikking te stellen van de minister.

De aanstelling is op basis van arbeidsovereenkomst, meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag.

May heeft 25 jaar bij de belastingdienst gezeten en heeft 17 jaar gediend als directeur. In zijn nieuwe rol zal de directeur leiding geven aan het intensief hervormingstraject dat sinds augustus 2015 is ingezet. Binnen dit traject is de introductie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW) de meest ingrijpende hervorming.

Twee mannen (42,33) tot 19 en 18 jaar cel veroordeeld voor moord op Giavannea Singotani (33)

Tot 19 jaar veroordeelde 42-jarige is echtgenote van slachtoffer


J.S (42) en B.T. (33) zijn gisteren respectievelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 19 en 18 jaar voor de moord op Giavannea Singotani (33) in juli 2016. Singotani was echtgenote van S. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist. Dit meldt Starnieuws vandaag, dinsdag 13 februari 2018.

S. deed in juli 2016 aangifte bij de politie van Lelydorp en verklaarde, dat criminelen, die zijn woning aan de Curaçaoweg waren binnengedrongen, zijn echtgenote hadden vermoord. Zij sliep niet in dezelfde kamer als S.

De agenten die het onderzoek deden merkten op basis van stille getuigen in de woning op, dat het verhaal niet klopte en zag S. als verdachte. Hij bekende, dat hij samen met T. een plan had opgezet om de vrouw zodanig te mishandelen dat zij niet meer uit huis zou kunnen gaan. Het paar had relatieproblemen. Beiden hebben het slachtoffer zwaar mishandeld.

T. verklaarde tegenover de rechter, dat hij op gegeven moment de plek verliet. De volgende dag vernam hij, dat de vrouw was gestorven. De verdachten betuigden spijt. De rechter stelde dat het slachtoffer met voorbedachte rade van het leven is beroofd. Haar mond en neus waren dichtgebonden, waardoor zij uiteindelijk geen adem kon halen en door verstikking het leven liet.

Gajadien (VHP) mist 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' in agenda Assembleevergaderingen

'Door de agendapunten weg te laten, wordt het Ordereglement niet nageleefd'

'Er is steeds minder ruimte voor Assembleeleden om hun werk te doen'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt het niet in de haak dat voor vergaderingen van de Assemblee de agendapunten 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' reeds geruime tijd worden weggelaten. Hij heeft zijn ongenoegen hierover in een brief aan de leiding van De Nationale Assemblee kenbaar gemaakt. De brief is ook verstuurd naar alle Assembleeleden. 

Gajadien zegt vandaag, dinsdag 13 februari 2018, op Starnieuws dat het gaat om verplichte agendapunten. In het Reglement van Orde zijn instructies over deze twee agendapunten opgenomen.

'Door de agendapunten weg te laten, wordt het Ordereglement niet nageleefd. Ook de rechten van Assembleeleden worden hierdoor beknot', voert de volksvertegenwoordiger aan.

Gajadien geeft aan, dat voor vandaag een openbare vergadering is uitgeschreven over het Minamata Verdrag, dat bepaalt dat het gebruik van kwik geleidelijk aan moet worden afgebouwd. Sinds vorig jaar zijn er geen ingekomen stukken behandeld in De Nationale Assemblee. Dit agendapunt dient er te staan, ook al worden binnen het college afspraken gemaakt over de behandeling. Standaard dienen deze twee agendapunten voor te komen op de convocatie.

'Sinds het parlement bestaat, is het traditie dat deze twee punten voorkomen op de agenda. Het ligt aan de Assemblee om te beslissen of afgezien wordt van rondvraag. Het is niet acceptabel dat deze punten gewoon niet meer worden opgebracht op de agenda', voert Gajadien aan.

Hij merkt op, dat er steeds minder ruimte is voor Assembleeleden om hun werk te doen. Op alle manieren wordt het voeren van het woord beperkt. 'Het recht van de leden om het belang van de samenleving te dienen wordt ondermijnd', stelt de politicus. Hij heeft Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons gevraagd om de agenda van vandaag aan te passen, zoals het hoort volgens het Reglement van Orde.

IDOS-opiniepeiling: Regering en Bouterse NDP krijgen van duizend geënquêteerden een vier

NDP blijft favoriet bij Javanen, creolen, marrons en inheemsen

Inheemse kiezers geven naast de NDP, alleen voorkeur aan de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging


Het Instituut voor Dienstverlening Onderzoek en Studiebegeleiding (IDOS) heeft in de maanden november en december 2017 opiniepeilingen uitgevoerd. Voor dat IDOS-Omnibus onderzoek, zijn 1.000 personen via een vragenlijst geïnterviewd. De peiling heeft plaatsgevonden in de ressorten in de districten Paramaribo, Wanica, Commewijne en Nickerie. Dit meldt het Dagblad Suriname maandag 12 februari 2018.

Aan de geïnterviewden werden enkele vragen gesteld, zoals:
Op welke dag van de maand heeft u het gevoel dat u niet meer uit komt met het geld dat u maandelijks ter beschikking heeft?
Welk cijfer zou u de regering geven voor de manier waarop ze het land regeren?
Welk cijfer zou u de President geven voor de manier waarop het land geregeerd wordt?
Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden welke partij zou dan uw meeste sympathie genieten?

IDOS heeft haar analyse gemaakt naar regio/leeftijd/etniciteit/opleiding en inkomen. Het gemiddelde antwoord van de 1.000 geënquêteerden is dat die tegen de 15e van de maand al aanvoelen dat zij niet meer uitkomen met het geld dat zij maandelijks ter beschikking hebben. De regering kreeg het gemiddelde cijfer van vier. De president kreeg ook een gemiddelde cijfer van vier.

36,40 % Van de 1.000 personen weet niet op wie zij zullen stemmen, 15,70% zou niet stemmen. Het blijkt dat de NDP bij deze opiniepeiling iets achter staat. De VHP zou 15,70% van de stemmen trekken, wat 1,70% meer is dan de NDP. De NDP zou 14,30% van de stemmen krijgen. Daarna volgt de NPS met 4,40% van de stemmen. De rest van de stemmen gaat naar de PALU, ABOP, BEP, HVB, (Sapoen), PL en KTPI. PALU en KTPI zouden de minste stemmen werven. SPA en DA91 blijken hier niet te zijn meegenomen.

 
Het uitgangspunt in het gangbaar marktonderzoek was, dat de meeste mensen wonen in het kustgebied. Plaatsen als Albina, Moengo, Pokigron  aandoen zou de kosten drastisch verhogen vanwege transport en moeilijkheidsgraad. Saramacca (Oostwest) en Para, Coronie waren evenwel een optie. Interviews werden ‘face to face’ afgenomen met behulp van een gestructureerde vragenlijst. IDOS gaat uit van een ongeveer 3% onzekerheidsmarge.

NDP blijft favoriet bij Javanen, creolen, marrons en inheemsen 
Circa 44.7% van de Javaanse kiezers weet niet op wie hij zijn stem zal uitbrengen. Van de 1.000 geïnterviewde personen bleken 170 personen Javaanse kiezers te zijn, 11.2% uit deze groep gaat niet naar de stembus. Opmerkelijk is dat 9.4% van de geënquêteerde Javanen nog steeds kiest voor de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse. De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo, die traditioneel al jaren het grootste Javaanse politieke blok vormt, krijgt aandacht van slechts 5.3% van de Javaanse kiezers. Met 7.8% is de PL het meest geliefd bij personen met de leeftijdscategorie van 60 jaar en hoger, terwijl slechts 1.1% van de jongeren (18-23 jaar) interesse toont in ‘de partij die nooit slaapt’.

De NDP blijft met 15.1% nog steeds favoriet onder jonge kiezers. Over het algemeen kiest 14.3% van de geënquêteerde personen nu voor de NDP. In vergelijking met 2016 is dat een terugval van 2.8%.

Bij de NDP, die momenteel 26 van de zetels in het parlement bezet houdt, is het opmerkelijk dat zij ook favoriet is bij creolen, marrons en inheemsen. Zeker 24,4% van de geënquêteerde creolen, 15.3% van de marrons, 38.1% van de inheemsen en 19.3% van gemengde personen brengt zijn stem op de paarse partij uit. Opmerkelijk is ook dat 37% van de creolen, 45.8% van de marrons en 33.3% van de inheemsen nog niet weten op wie zij gaan stemmen.

Inheemse kiezers geven naast de NDP, alleen voorkeur aan de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging van Raymond Sapoen en Mike Noersalim.

In Paramaribo blijkt de NDP het sterkst te zijn in de ressorten Blauwgrond (33.3%), Rainville (17.5%), Munder (25%), Flora (20.8%), Welgelegen (13.6%), Latour (13.2%), Beekhuizen (17.5%) en Pontbuiten. In Wanica, waar de partij 3 van de 7 zetels beheert, is de sterkte te zien in Houttuin (15%), Lelydorp (20.5%), De Nieuwe Grond (15.4%), Saramaccapolder (22%) en Kwatta (29.7%). In Nickerie is dat in het ressort Wageningen (33.3%), terwijl in Commewijne de sterkte van de NDP in Alkmaar met 22.6% niet is weg te denken.

10 Doden bij frontale botsing twee auto's in Argentinië

Geen overlevenden bij ongeluk op Route 105 in het zuiden van de provincie MisionesEen frontale botsing tussen twee voertuigen op Route 105, in het zuiden van de provincie Misiones in Argentinië, kostte zondagmiddag 11 februari 2018 de in totaal 10 inzittenden het leven.

De botsing vond plaats in de buurt van het tolstation van Fachinal, ongeveer 30 kilometer van Posadas. In die plaats kwamen in botsing een Renault Duster, die reed van Posadas naar Route 14 en een Peugeot 307, geregistreerd in de provincie La Pampa.

Woordvoerders van de politie zeiden, dat in de Peugeot 307 vijf mensen zaten, evenals in de Duster.


Tegen de avond kon de politie via verwanten vaststellen dat in de Peugeot zaten Omar Altamirano, Mirian Mariela Starkievich (35), Karia Dos Santos (12), Priscilla Dos Santos (7) en Dilan Dos Santos (2), allemaal met domicilie in General Pico, La Pampa.

Van de Duster is ondertussen bekend, dat deze uit Posadas kwam en op aan stond van van David Arroyo Arancibia, die in de zendingsstad Eldorado zou verblijven, hoewel het onbekend is wie er in de wagen zaten reisde ten tijde van de tragedie.


Nadat de brandweermannen de vlammen van de voertuigen hadden geblust, werden de lichamen uit de voertuigen gehaald en naar het justitiële lijkenhuis van Posadas gebracht, waar ze monsters nemen voor de DNA-test die uiteindelijk de identiteit moet bevestigen van de tien doden.

(Bron: Google Earth/Suriname Mirror)
(Suriname Mirror/Diario Norte/Perfil/Twitter/YouTube)

Guyanese dakloze man (42) bekent brandstichting huizen van Venezolanen in Boa Vista, Brazilië

Gordon Fowler pleegt aanslagen uit een gevoel dat Venezolanen zijn plaats op straat innemen


De Braziliaanse politie zegt, dat ze een dakloze man hebben gearresteerd die beschuldigd wordt van het aanslagen op Venezolaanse migranten in Boa Vista - een stad in het noordoosten van Brazilië die te maken heeft met een golf van migranten uit onder andere Venezuela.  

Politie-rechercheur Cristiano Camapum zegt, dat de 42-jarige uit Guyana afkomstige Gordon Fowler de afgelopen week beide aanslagen heeft bekend. Vier volwassenen en een 3-jarig kind raakten gewond toen brandende voorwerpende naar twee woningen werden gegooid. 


Camapum vertelde verslaggevers, dat Fowler zaterdag in een verlaten gebouw werd gearresteerd en zei dat hij boos was, omdat hij het gevoel had dat Venezolanen zijn plaats op straat innemen. 

 
Ambtenaren schatten, dat ongeveer 40.000 Venezolanen Boa Vista hebben overstroomd, op de vlucht voor honger en onrust in hun thuisland. Fowler komt uit Guyana, niet ver van Boa Vista, de hoofdstad van de staat Roraima.

(Suriname Mirror/Associated Press/Demerara Waves/El Nacional/Twitter)