vrijdag 26 februari 2016

Den Blauwvinger: Jammerende minister Peneux had ontruiming van zijn ministerie kunnen voorkomen

COLUMN: Peneux ziet gevaren aankomen, maar onderneemt geen actie

Lekkende plafonds veroorzaken wateroverlast en veel schade aan meubilair en documenten

26-02-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur schreeuwde moord en brand via media over de wateroverlast, het vermeende instortingsgevaar, lekkende plafonds, de ontruiming en vermeend nepwerk van de aannemer die al langere tijd aan het pand van zijn ministerie werkzaam was. Maar, dit was weer typisch des Peneux'. Schreeuwen en jammeren als een klein kind, terwijl hij alles had zien aankomen en verzuimd heeft om actie, welke dan ook, te ondernemen. De minister heeft zichzelf weer eens belachelijk gemaakt......

Het ministerie werd maandag 22 februari ontruimd vanwege wateroverlast. Enkele afdelingen stonden blank. Het dak lekte en via plafonds stroomde het regenwater het ministerie binnen. Peneux was er als de kippen bij om de pers uit te nodigen voor een rondleiding door het rampgebied. Al foeterend baande de minister zich een weg door het overstroomde gebied, met plezier gevolgd door een paar ramptoeristen die korte tijd later verslag zouden doen in diverse media van de ramp die het ministerie had getroffen.

Peneux had als gids tijdens de rondleiding zijn ongefundeerde gal gespuwd over de aannemer. Een minister onwaardig. De man leek vooral overmand te zijn door emotionele ongecontroleerde woedeaanvallen en struikelde bijna over zijn eigen woordenstroom. 'Kijk wat voor rommel ze hebben geleverd. Ze waren bezig, soms zien we ze gewoon niet komen. Ze waren laatst nog op het dak een biertje aan het drinken en genieten. Dat is de situatie. Alle afdelingen hebben waterschade, alles is vernietigd.' En, heeft Peneux opgetreden? Neen.

Het gebouw heeft al jaren te kampen met onderhoudsproblemen. Houtluizen hebben vaak voor overlast gezorgd. 'Het gebouw bestaat al zeventig jaar. We hebben elke keer beetje bij beetje gerenoveerd. We gaan na wat te doen, want het heeft geen zin om te blijven lappen. We moeten gewoon uitkijken naar een nieuw gebouw.' En daar zou het hem volgens de aannemer om te doen zijn geweest, een nieuw gebouw. Immers, de lekkages waren er niet van de ene op de andere dag. Peneux wist ervan en beweert glashard dat die zijn ontstaan door 'prulwerk' van aannemersbedrijf 'Het Team'.

De directeur van het bedrijf, Jerry Tijtel, zei in een reactie, dat de daklekkages en verrotte plafonds 'er allang waren voordat wij met de restauratiewerkzaamheden zijn begonnen'. Peneux blaast volgens de directeur de zaak op, omdat hij dus coûte que coûte een nieuw gebouw wil hebben. Tijtel zei ook in januari 2015 al gestart te zijn met de werkzaamheden, maar dat in maart de werkzaamheden werden gestaakt, omdat de betalingen vanuit de overheid uitbleven. In november betaalde de overheid uit waarna in januari weer aan de slag werd gegaan.

Ondertussen zitten de ongeveer zeshonderd ambtenaren van het ministerie thuis. Volgens Peneux worden werkzaamheden niet gestagneerd en kan het personeel gewoon vanuit huis werken. De minister gelooft in zijn eigen fabels. Natuurlijk zal er stagnatie gaan optreden. Peneux die zich sinds hij minister is over van alles en nog wat druk heeft gemaakt – behalve over oud en versleten schoolmeubilair en oude, half vergane lesboeken en de slechte omstandigheden waaronder leerkrachten veelal, tegen ook nog eens een te laag salaris, moeten werken – en geen oog heeft gehad voor de staat waarin zijn eigen ministerie verkeert. Met jammeren en schelden op een aannemer die al vele jaren voor de overheid werkt, zonder geklaag en rampen, en dan ook nog dreigen hem voor de rechter te slepen bevredigt Peneux slechts zijn eigen ongecontroleerde emoties.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 februari 2016
Amsterdam-Paramaribo