zondag 26 augustus 2018

Tien gewonden bij zware aanrijding twee auto's op Kennedyweg, Para

(Bron foto's: Facebook)
Gewonden met vier ambulances vervoerd naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo


Bij een ernstige aanrijding tussen twee voertuigen op de Kennedyweg, ter hoogte van het districtscommissariaat Para, zijn zondagmiddag 26 augustus 2018 tien personen gewond geraakt. Enkelen zijn niet aanspreekbaar, aldus berichthet Korps Politie Suriname.

De politie van Rijsdijk is ter plaatse.

De gewonden zijn met vier ambulances vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Volgens berichten op social media zou er een dode te betreuren zijn.

Nadere informatie volgt.

Ministerie van RGB acht het tijd dat Bigi Pan-gebied in Nickerie geordend wordt

(Bron foto: NII)
Toezicht op uniek zwampgebied gaat aangescherpt worden


Het ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) vindt het de hoogste tijd, dat het Bigi Pan-gebied in Nickerie wordt geordend. Vanuit RGB is de eerste stap gezet om tot de gewenste ordening te komen, met een discussiesessie met diverse actoren die betrokken zijn bij het gebied in het Burger Informatie Centrum Nickerie gisteren, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, zondag 26 augustus 2018.

Nesseley Louisville, onderdirecteur Bosbeheer bij RGB, zegt dat de ordening middels het verlenen van een vergunning belangrijk is, omdat het ministerie verantwoordelijk is om de ecologische balans in stand te houden tussen enerzijds de economische activiteiten en anderzijds de waarde van het gebied.

'De voorwaarden zijn opgesteld waaraan mensen minimaal moeten voldoen om elke vorm van activiteiten te ontplooien in het Bigi Pan-gebied. Wij zijn reeds begonnen met gesprekken met de lodgehouders. Er zijn nog meer stakeholders, maar er is gekozen om te starten met de lodgehouders om ze uit te leggen hoe belangrijk hun handelen is, maar ook de samenwerking met RGB voor de instandhouding van het gebied en hun inkomsten', zegt Louisville.

Vier commerciële instanties en twee individuen die reeds heel lang een buitenverblijf hebben in het gebied hebben hun aanvraag voor een vergunning ingediend.

Tijdens de discussiesessie zijn andere actoren in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen aan het team van RGB omtrent de ordening en voorstellen aan te dragen die meegenomen kunnen worden om alles zo goed mogelijk uit te werken. Er zullen meerdere sessies volgen en het is de bedoeling dat iedere instantie die een bijdrage kan leveren, die ondersteuning biedt aan RGB.

Minister Roline Samsoedien van RGB, die ook aanwezig was tijdens de discussiesessie, is van mening, dat met de ordening ook het aspect controle erbij moet komen. Zij verzekert dat niets aan het toeval overgelaten wordt en dat de controle uitgevoerd zal worden door de jachtopzieners van het ministerie, samen met de politie en de bestuursdienst aldaar.

36-Jarige automobilist dodelijk verongelukt op Anton Dragtenweg

(Bron foto: Facebook)
Wilfred Welcom aangereden door auto uit tegenovergestelde richting die op zijn weghelft kwam...


De 36-jarige automobilist Wilfred Welcom is vanochtend, zondag 26 augustus 2018, rond zeven uur dodelijk verongelukt na te zijn aangereden door een andere auto op de Anton Dragtenweg, zo bericht het Korps Politie Suriname.

Uit het voorlopig politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de 19-jarige A.B .over de Anton Dragtenweg reed komende vanuit de richting Bonistraat en gaande in de richting van de David Simonstraat.

Welcom reed vanuit de tegenovergestelde richting over de Anton Dragtenweg. Ter hoogte van pand nummer 73 moet B. met zijn auto op de rijhelft van Welcom terecht zijn gekomen. De twee voertuigen kwamen in botsing met elkaar, waardoor de auto van Welcom een paar keer over de kop sloeg. Wilfred Welcom was nagenoeg op slag dood. De brandweer moest eraan te pas komen om zijn lichaam uit zijn voertuig te halen. Hij zat alleen in zijn voertuig.

B. liep vermoedelijk een beenfractuur op. Hij zat met drie andere mannen in zijn voertuig. Die klaagden over lichaamspijnen. B. en zijn metgezellen zijn per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis om medisch behandeld te worden.

Nadere berichtgeving volgt, aldus de politie.

Den Blauwvinger: De aap is uit de mouw – Scalian-gedoogbeleid was geniepig voorspel voor scalian-acceptatiebeleid

COLUMN: Minister Dodson staat toe dat zo'n 40 scalians biodiversiteit mogen vernietigen

- Regering verkiest dollars – economisch belang – boven natuurbescherming
- WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden kaken op elkaar.....


Eigenlijk was het geen verrassing, het besluit van minister minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, woensdag 22 augustus 2018, om onder vernieuwde voorwaarden de ongeveer 40 scalians in het Sarakreekgebied en op de Marowijnerivier toestemming te verlenen om per 1 september legaal goud te winnen. De scalianhouders mogen dus van de regering aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit, om vooral de staatskas via in te houden belastingen te spekken.

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)
De aap is uit de lange mouw van Dodsen gekropen. Het scalian-gedoogbeleid blijkt nu het geniepig voorspel te zijn voor scalian-acceptatiebeleid. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd. Dorpshoofden reageren verontwaardigd, maar niet uit treurnis om het milieu, maar om het feit dat zij niet langer geld rechtstreeks gaan ontvangen van scalianhouders. En het WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden hun kaken stijf op elkaar.... de vermeende natuurbeschermers doen er het zwijgen toe.

Negentien eigenaren zijn geregistreerd. Sommigen hebben meerdere scalians. Volgens Dodson zijn er nur strakke regels voor het mijnen in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en in Marowijne.
* De scalians worden voorzien van een gps en een volgnummersysteem.
* Het is verboden met kwik te werken. Maar, hoe de bewindsman denkt te gaan controleren of al dan niet kwik wordt gebruikt is een grote vraag. Het is in het geval van scalians niet alleen kwik dat schadelijk is voor mens en milieu. Meerdere toxische stoffen zijn aanwezig op scalians en daarenboven wordt door het winningsproces de bodem van wateren omgewoeld met alle gevolgen voor het milieu.
* De privé-security op verschillende boten moet verdwijnen. De Commissie Ordening Goudsector wordt van stal gehaald, afgestoft, om voor de veiligheid op de scalians te zorgen.

Ruim 25 scalians zijn actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van het Stuwmeer (Sarakreek). Het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini wordt ook opengesteld voor de scalians.
Verder gaan de eigenaren van de goudpontons niet meer rechtstreeks een bijdrage te geven aan de diverse dorpskassen. Dit systeem zou in de praktijk niet goed werken. Er is onderling vaak geen consensus over hoe het geld besteed moet worden. Per boot moet een bepaald bedrag via de centrale overheid (ministerie van Financiën) worden afgedragen. Het geld moet de gemeenschap ten goede komen, legde Dodson uit.

Dodson's eigenaardig scalian-'beleid'
Minister Dodson houdt er met betrekking tot de aanwezigheid van goudpontons/scalians in het Sarakreekgebied (die eerst met de nodige poeha en ophef en publicitaire aandacht van het Afobaka stuwmeer werden verwijderd – medio 2015 –, in beslag genomen zelfs, maar korte tijd daarna gewoon hun werkzaamheden mogen voortzetten in dat Sarakreekgebied, aan de onderzijde van het stuwmeer) en op de Marowijnerivier, een eigenaardig beleid op na. Een beleid dat bij menig Surinamer – begrijpelijk – kan leiden tot de vraag of er wellicht een verband is tussen dat vreemde beleid en enige persoonlijke betrokkenheid van deze bewindsman en/of personen in regeringskringen bij die (scalian)wereld, naast het innen van forse belastinggelden voor de staat Suriname.

Dat de eigenaren van die goudpontons toch destijds werd toegestaan om te mijnen, moest een reden hebben, daar moest iets achter zitten. Die indruk en die gedachte werden versterkt terugblikkend op de gang van zaken rond de scalians die hun voor de biodiversiteit vernietigende activiteiten uitvoerden op het Afobaka stuwmeer en die in september 2015 door Dodson – in aanwezigheid van camera's en microfoons van uitgenodigde media – gemaand werden het stuwmeer te verlaten, maar uiteindelijk werden toegestaan om gedurende twee jaren te werken in het Sarakreekgebied aan de onderzijde van het stuwmeer.

'Het is medio september 2015. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen scaliantes op het stuwmeer definitief ten einde is.' Daadkrachtige woorden van Dodson tijdens een persconferentie op 15 september in het ministerie, woorden die enige tijd later geen enkele betrouwbare waarde bleken te hebben gehad.


De drijvende goudfabrieken werden 15 september in beslag genomen en de eigenaren werden verantwoordelijk gesteld voor de schade aan het milieu. De pontons werden weggesleept naar een centrale plek om ontmanteld te worden. Dodson ontving de nodige lovende woorden voor zijn doortastende optreden tegen de scalians. Zo vond het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, dus uit de oppositie, de minister 'dapper en moedig'.
Dodson liet op 5 oktober 2015 weten, dat de negen scalians die van het stuwmeer waren verwijderd, geen goudactiviteiten meer mochten ontplooien op open water.

Maar, in de eerste week van november 2015 kreeg een en ander een vreemde wending. De pontons van Pieter Peneux (JPP International NV), Soenil Kalloe (Maxi Goldmining) en Moreira Santos (Armadillo Mining NV), die samen negen scalians op het stuwmeer hadden - begonnen te dreigen de Staat voor de rechter te dagen.

'We hebben alle bewijs om aan te tonen dat wij niet illegaal op het stuwmeer bezig waren. Iedereen was op de hoogte, het werd gedoogd', zei Pieter Peneux namens de eigenaren. Uit documenten werd duidelijk, dat de scalians en hun werkzaamheden gedoogd werden door de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector.
Op dat moment, de eerste week van november, lagen de scalians al ruim twee maanden aan de ketting te Lebi Doti. De eigenaren waren geenszins van plan om de hen opgelegde boete te betalen. 'Dat vertikken wij, omdat op grond van alle bewijzen die we hebben het moeilijk is aan te nemen, dat wij deze boetes moeten betalen. We hebben altijd geprobeerd zaken legaal te doen', zei Peneux, die verder ook nog eens beweerde, dat de scalians niet vernietigend bezig zijn geweest op het stuwmeer. 'We hebben altijd bij kreken gewerkt en niet hard op het stuwmeer. Ik kan bewijzen, dat waar de scalians gewerkt hebben het gebied na zes weken weer schoon is. Met kwik werken we niet. Wij halen juist met het zuigen van het materiaal het kwik uit de bodem, kwik dat door de goudzoekers op land in het water is terechtgekomen. We maken juist schoon.'


Scalians kregen begin 2016 toestemming twee jaren te mijnen in Sarakreekgebied...
Na november 2015 werd het even stil rond de stuwmeer-scalians. Maar, op 1 januari 2016 werd bekend, dat de drie hiervoor genoemde eigenaren van scalians toestemming hadden gekregen van Dodson om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo dredgen. Vijf scalians mochten in het hun toegewezen gebied opereren. Het zag er naar uit, dat de regering toch weer goud zoeken in open water ging gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.
Dodson bevestigde, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hadden gekregen om te dredgen in de Sarakreek gedurende twee jaren ingaande 31 december 2015. De bewindsman zei verder, dat was afgesproken dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mocht zoeken. De plek die was toegewezen, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer.

Hiermee was een einde gekomen aan het gehaal en getrek van de stuwmeer-scalians, waarvan de eigenaren aan het langste eind hebben getrokken en hebben aangetoond, dat de regering nu niet bepaald handig en verstandig heeft gehandeld, waardoor ze toch gewoon mochten mijnen in open water. Kortom, het gedoogbeleid werd gewoon gecontinueerd met als enige verschil dat de scalians zijn verplaatst van het stuwmeer naar het Sarakreekgebied.

Overigens was het vanzelfsprekend, dat de Fransen de (vermeende) 'ordening' toejuichten. Immers, de Fransen traden en treden al langere tijd wel daadkrachtig tegen scalians op hun wateren op. Zij worden zonder pardon vernietigd. Pontonhouders aan de Franse zijde van de Marowijnerivier die op de hoogte zijn van de komst van gendarmerie en het leger, nemen de benen, en verplaatsen hun scalians naar de Surinaamse zijde van de rivier, omdat zij weten dat Suriname niet optreedt....

Scalians die kwik opruimen...??
Dodson reageerde 19 januari 2018 op berichtgeving over scalians die toen actief waren op het stuwmeer. Hij beweerde glashard, dat de scalians geen werkzaamheden uitvoerden. 'Ze zijn het niet aan het vervuilen, ze ruimen integendeel de kwikresten op', aldus de toch wel ongeloofwaardige uitleg van de minister, over welke uitleg hij kennelijk dagen nodig had om mee naar buiten te komen.


De bewindsman stelde, dat vier scalians sinds december 2017 op vier verschillende locaties in het Stuwmeergebied het kwik aan het zuigen waren uit het water. 'Door het zuigen en verwerken van de kwik laat de scalian vuil water achter. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien het water zichzelf weer reinigt', zei Dodson.
De uitleg werd met hoongelach ontvangen.
Dit was het zoveelste voorbeeld van het zwalkende en ongeloofwaardige beleid inzake scalians.

Geen verrassing
Dat Dodson dus nu, drie jaren na de 'stuwmeer-affaire' en na een constante informatiestroom over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer en (vele) op de Marowijnerivier, groen licht heeft gegeven aan scalianeigenaren mag dus geen verrassing zijn.

De regering heeft simpelweg al jaren een onzichtbare financiële vinger in de scalian-goud-pap. De regering lijkt vanwege economische belangen verstrikt te zijn in de handel en wandel van scalianhouders.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 augustus 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: De aap is uit de mouw – Scalian-gedoogbeleid was geniepig voorspel voor scalian-acceptatiebeleid

COLUMN: Minister Dodson staat toe dat zo'n 40 scalians biodiversiteit mogen vernietigen

- Regering verkiest dollars – economisch belang – boven natuurbescherming

- WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden kaken op elkaar.....


Eigenlijk was het geen verrassing, het besluit van minister minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, woensdag 22 augustus 2018, om onder vernieuwde voorwaarden de ongeveer 40 scalians in het Sarakreekgebied en op de Marowijnerivier toestemming te verlenen om per 1 september legaal goud te winnen. De scalianhouders mogen dus van de regering aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit, om vooral de staatskas via in te houden belastingen te spekken.

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)
De aap is uit de lange mouw van Dodsen gekropen. Het scalian-gedoogbeleid blijkt nu het geniepig voorspel te zijn voor scalian-acceptatiebeleid. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd. Dorpshoofden reageren verontwaardigd, maar niet uit treurnis om het milieu, maar om het feit dat zij niet langer geld rechtstreeks gaan ontvangen van scalianhouders. En het WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden hun kaken stijf op elkaar.... de vermeende natuurbeschermers doen er het zwijgen toe.

Negentien eigenaren zijn geregistreerd. Sommigen hebben meerdere scalians. Volgens Dodson zijn er nur strakke regels voor het mijnen in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en in Marowijne.
* De scalians worden voorzien van een gps en een volgnummersysteem.
* Het is verboden met kwik te werken. Maar, hoe de bewindsman denkt te gaan controleren of al dan niet kwik wordt gebruikt is een grote vraag. Het is in het geval van scalians niet alleen kwik dat schadelijk is voor mens en milieu. Meerdere toxische stoffen zijn aanwezig op scalians en daarenboven wordt door het winningsproces de bodem van wateren omgewoeld met alle gevolgen voor het milieu.
* De privé-security op verschillende boten moet verdwijnen. De Commissie Ordening Goudsector wordt van stal gehaald, afgestoft, om voor de veiligheid op de scalians te zorgen.

Ruim 25 scalians zijn actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van het Stuwmeer (Sarakreek). Het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini wordt ook opengesteld voor de scalians.
Verder gaan de eigenaren van de goudpontons niet meer rechtstreeks een bijdrage te geven aan de diverse dorpskassen. Dit systeem zou in de praktijk niet goed werken. Er is onderling vaak geen consensus over hoe het geld besteed moet worden. Per boot moet een bepaald bedrag via de centrale overheid (ministerie van Financiën) worden afgedragen. Het geld moet de gemeenschap ten goede komen, legde Dodson uit.

Dodson's eigenaardig scalian-'beleid'
Minister Dodson houdt er met betrekking tot de aanwezigheid van goudpontons/scalians in het Sarakreekgebied (die eerst met de nodige poeha en ophef en publicitaire aandacht van het Afobaka stuwmeer werden verwijderd – medio 2015 –, in beslag genomen zelfs, maar korte tijd daarna gewoon hun werkzaamheden mogen voortzetten in dat Sarakreekgebied, aan de onderzijde van het stuwmeer) en op de Marowijnerivier, een eigenaardig beleid op na. Een beleid dat bij menig Surinamer – begrijpelijk – kan leiden tot de vraag of er wellicht een verband is tussen dat vreemde beleid en enige persoonlijke betrokkenheid van deze bewindsman en/of personen in regeringskringen bij die (scalian)wereld, naast het innen van forse belastinggelden voor de staat Suriname.

Dat de eigenaren van die goudpontons toch destijds werd toegestaan om te mijnen, moest een reden hebben, daar moest iets achter zitten. Die indruk en die gedachte werden versterkt terugblikkend op de gang van zaken rond de scalians die hun voor de biodiversiteit vernietigende activiteiten uitvoerden op het Afobaka stuwmeer en die in september 2015 door Dodson – in aanwezigheid van camera's en microfoons van uitgenodigde media – gemaand werden het stuwmeer te verlaten, maar uiteindelijk werden toegestaan om gedurende twee jaren te werken in het Sarakreekgebied aan de onderzijde van het stuwmeer.

'Het is medio september 2015. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen scaliantes op het stuwmeer definitief ten einde is.' Daadkrachtige woorden van Dodson tijdens een persconferentie op 15 september in het ministerie, woorden die enige tijd later geen enkele betrouwbare waarde bleken te hebben gehad.


De drijvende goudfabrieken werden 15 september in beslag genomen en de eigenaren werden verantwoordelijk gesteld voor de schade aan het milieu. De pontons werden weggesleept naar een centrale plek om ontmanteld te worden. Dodson ontving de nodige lovende woorden voor zijn doortastende optreden tegen de scalians. Zo vond het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, dus uit de oppositie, de minister 'dapper en moedig'.
Dodson liet op 5 oktober 2015 weten, dat de negen scalians die van het stuwmeer waren verwijderd, geen goudactiviteiten meer mochten ontplooien op open water.

Maar, in de eerste week van november 2015 kreeg een en ander een vreemde wending. De pontons van Pieter Peneux (JPP International NV), Soenil Kalloe (Maxi Goldmining) en Moreira Santos (Armadillo Mining NV), die samen negen scalians op het stuwmeer hadden - begonnen te dreigen de Staat voor de rechter te dagen.

'We hebben alle bewijs om aan te tonen dat wij niet illegaal op het stuwmeer bezig waren. Iedereen was op de hoogte, het werd gedoogd', zei Pieter Peneux namens de eigenaren. Uit documenten werd duidelijk, dat de scalians en hun werkzaamheden gedoogd werden door de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector.
Op dat moment, de eerste week van november, lagen de scalians al ruim twee maanden aan de ketting te Lebi Doti. De eigenaren waren geenszins van plan om de hen opgelegde boete te betalen. 'Dat vertikken wij, omdat op grond van alle bewijzen die we hebben het moeilijk is aan te nemen, dat wij deze boetes moeten betalen. We hebben altijd geprobeerd zaken legaal te doen', zei Peneux, die verder ook nog eens beweerde, dat de scalians niet vernietigend bezig zijn geweest op het stuwmeer. 'We hebben altijd bij kreken gewerkt en niet hard op het stuwmeer. Ik kan bewijzen, dat waar de scalians gewerkt hebben het gebied na zes weken weer schoon is. Met kwik werken we niet. Wij halen juist met het zuigen van het materiaal het kwik uit de bodem, kwik dat door de goudzoekers op land in het water is terechtgekomen. We maken juist schoon.'


Scalians kregen begin 2016 toestemming twee jaren te mijnen in Sarakreekgebied...
Na november 2015 werd het even stil rond de stuwmeer-scalians. Maar, op 1 januari 2016 werd bekend, dat de drie hiervoor genoemde eigenaren van scalians toestemming hadden gekregen van Dodson om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo dredgen. Vijf scalians mochten in het hun toegewezen gebied opereren. Het zag er naar uit, dat de regering toch weer goud zoeken in open water ging gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.
Dodson bevestigde, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hadden gekregen om te dredgen in de Sarakreek gedurende twee jaren ingaande 31 december 2015. De bewindsman zei verder, dat was afgesproken dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mocht zoeken. De plek die was toegewezen, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer.

Hiermee was een einde gekomen aan het gehaal en getrek van de stuwmeer-scalians, waarvan de eigenaren aan het langste eind hebben getrokken en hebben aangetoond, dat de regering nu niet bepaald handig en verstandig heeft gehandeld, waardoor ze toch gewoon mochten mijnen in open water. Kortom, het gedoogbeleid werd gewoon gecontinueerd met als enige verschil dat de scalians zijn verplaatst van het stuwmeer naar het Sarakreekgebied.

Overigens was het vanzelfsprekend, dat de Fransen de (vermeende) 'ordening' toejuichten. Immers, de Fransen traden en treden al langere tijd wel daadkrachtig tegen scalians op hun wateren op. Zij worden zonder pardon vernietigd. Pontonhouders aan de Franse zijde van de Marowijnerivier die op de hoogte zijn van de komst van gendarmerie en het leger, nemen de benen, en verplaatsen hun scalians naar de Surinaamse zijde van de rivier, omdat zij weten dat Suriname niet optreedt....

Scalians die kwik opruimen...??
Dodson reageerde 19 januari 2018 op berichtgeving over scalians die toen actief waren op het stuwmeer. Hij beweerde glashard, dat de scalians geen werkzaamheden uitvoerden. 'Ze zijn het niet aan het vervuilen, ze ruimen integendeel de kwikresten op', aldus de toch wel ongeloofwaardige uitleg van de minister, over welke uitleg hij kennelijk dagen nodig had om mee naar buiten te komen.


De bewindsman stelde, dat vier scalians sinds december 2017 op vier verschillende locaties in het Stuwmeergebied het kwik aan het zuigen waren uit het water. 'Door het zuigen en verwerken van de kwik laat de scalian vuil water achter. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien het water zichzelf weer reinigt', zei Dodson.
De uitleg werd met hoongelach ontvangen.
Dit was het zoveelste voorbeeld van het zwalkende en ongeloofwaardige beleid inzake scalians.

Geen verrassing
Dat Dodson dus nu, drie jaren na de 'stuwmeer-affaire' en na een constante informatiestroom over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer en (vele) op de Marowijnerivier, groen licht heeft gegeven aan scalianeigenaren mag dus geen verrassing zijn.

De regering heeft simpelweg al jaren een onzichtbare financiële vinger in de scalian-goud-pap. De regering lijkt vanwege economische belangen verstrikt te zijn in de handel en wandel van scalianhouders.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
26 augustus 2018
Paramaribo – Suriname

Bijna alle stammen wonen rituelen te Langatabiki bij in aanloop afsluiting rouwproces dood granman Samuel Forster

Minister Dikan prijst Pamaka’s voor saamhorigheid waarmee stam rouwperiode doorstaat

(Bron foto: NII)

Delegaties van bijna alle stammen wonen de rituelen en feestactiviteiten te Langatabiki bij, in aanloop naar de afsluiting van het rouwproces rond het heengaan van Granman Samuel Forster, in maart 2017. Ook van de stammen, die geen officiële delegaties hebben uitgezonden, zijn de afgelopen dagen grote groepen mensen aangekomen in het dorp, aldus bericht vandaag, zondag 26 augustus 2018, het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De rituelen rond de beëindiging van het rouwproces bij de Pamaka-stam verlopen vlot. Vrijdagmiddag heeft de stam een offerande van drank en voeding gebracht aan de vooroudergeesten, gevolgd door een uitbundig feest in de avond.

Na de rituelen op zaterdag en zondag zal de rouwperiode voorbij zijn en keert de stam terug naar het normale leven.

De rouwperiode werd na het heengaan van granman Samuel Forster op 10 maart 2017 ingeluid. Minister Edgard Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) is eregast bij de activiteiten rond de beëindiging van het rouwproces van de Pamaka-stam. Hij heeft de Pamaka’s geprezen voor de saamhorigheid en kalmte waarmee de stam deze periode heeft doorstaan. De minister is ook onder de indruk van de solidariteit die door de overige stammen wordt getoond.

De bewindsman is in gezelschap van een deel van zijn staf en andere medewerkers van het ministerie. Ook de directeuren Wensley Misiedjan en Marlon Cairo van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland (DOAS), respectievelijk de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB), maken deel uit van de delegatie. Ook districtscommissarissen Margaretha Malontjie van het bestuursressort Pamaka (district Sipaliwini) en Kenia Pansa van Brokopondo wonen de festiviteiten bij.

De stamleiding wordt in het proces ondersteund door de Commissie Pamaka van het ministerie van RO. Minister Dikan gaf bij de installatie de commissie als taak mee de stam bij te staan bij de begrafenis en gedurende het rouwproces.

Waarnemend Assembleevoorzitter Bouva: 'Dit is onbehoorlijk en onkan'

Minister Elias overhandigt achterstallige jaarrekeningen van de afgelopen dertien jaren...

- Bouva: 'Hoe moeten we in staat zijn beleid te maken voor de sector wanneer  gedurende 13 jaar geen Jaarverslagen worden ingediend?'
- 'We zien een enorm tekort in de zorg, maar als we kijken hoeveel geld in de zorg wordt besteed en nu dit zien, dan is er inderdaad iets mis'


'Dit is onbehoorlijk en onkan.' Zo reageerde waarnemend parlementsvoorzitter Melvin Bouva (NDP) donderdag toen hij van minister Antoine Elias van Volksgezondheid een behoorlijke stapel documenten in ontvangst nam. Het gaat om achterstallige jaarrekeningen over de afgelopen dertien jaren, afkomstig van instellingen die vallen onder het ministerie van Volksgezondheid, aldus de Ware Tijd zaterdag 25 augustus 2018.

Bouva is blij dat na aandringen van het parlement, de minister druk heeft uitgeoefend op de instellingen om hun jaarrekeningen in orde te maken. Deze stap is een van de acties die gepaard gaat met de totale doorlichting van de gezondheidssector.

De waarnemend voorzitter vindt het jammer, dat niet alle documenten zijn goedgekeurd door de staatsaccountant. Hij noemde onder meer de stukken over de afgelopen drie jaar van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, St. Vincentius Ziekenhuis, het Staatsziekenfonds en het Bureau Dak- en Thuislozen.

Volgens Bouva is het niet verwonderlijk dat de gezondheidssector er uitziet zoals het nu is. 'Hoe moeten we als land in staat zijn beleid te maken voor de sector wanneer er over een periode van dertien jaar geen verantwoording wordt afgelegd.'

Na de aanname van de Wet op de Jaarrekeningen enkele maanden geleden zal het parlement er volgens hem heel scherp op letten, dat overheidsinstituten en de regering verantwoording afleggen.

'Ik heb het gevoel dat mensen het niet leuk vinden, maar controle uitoefenen op de regering en haar instituten is de taak van het parlement. Wij als parlement doen het niet, omdat we het leuk vinden om naar cijfers te vragen, maar om onze controlerende taak uit te oefenen.'

Volgens Bouva schreeuwen veel zorginstellingen hard dat er onvoldoende geld in de zorg wordt gestopt, terwijl zij zelf kampen met behoorlijke schulden, tekorten en achterstanden. Dit laat zich volgens hem niet rijmen met de verantwoordelijkheid om zelf op een behoorlijke manier verantwoording af te leggen over geld dat bestemd is om de sector draaiende te houden.

'We zien een enorm tekort in de curatieve en preventieve zorg, maar als we kijken hoeveel geld in de zorg wordt besteed en nu dit zien, dan is er inderdaad iets mis', zegt Bouva.

Politie schiet vluchtende dief (36) in een been en bovenlichaam...

Dief rukt geldbedrag uit hand handelaar in Floralaan, Paramaribo


De 36-jarige L.C.is zaterdagochtend 25 augustus 2018 door rechercheurs aangehouden kort nadat hij geld had gestolen van een handelaar. 'Om Leonel aan te kunnen houden was de politie genoodzaakt vuurwapen geweld aan te wenden', zo bericht het Korps Politie Suriname.

Hij werd daarbij geraakt in een been en bovenlichaam. C. werd in een ambulance overgebracht naar een ziekenhuis om medisch behandeld te worden.

's Ochtends waren twee handelaren in een winkel aan de Floralaan bezig met een handelstransactie. Daarbij hield een van ze een groot geldbedrag in Srd's in zijn hand vast. C. zag kans om dat bedrag uit de hand van de handelaar weg te rukken, waarna hij weg vluchtte.

Toevallig reden rechercheurs langs en die gingen hem achterna. In de Loksistraat werd gericht op C. geschoten om hem aan te kunnen houden. Of C. zelf gewapend was en hoe hij zich voortbewoog vermeldt de politie niet....

Het gestolen geld is terug gevonden.


India schenkt Suriname 50.000 Amerikaanse dollar voor steun aan door zware regenval getroffen gebieden

(Bron foto: NII)
Dollars met name bestemd voor het toegankelijk maken van de airstrips


De ambassadeur van India Mahender, Singh Kanyal, heeft vrijdag 50.000 Amerikaanse dollar overhandigd aan minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken voor steun aan door zware regenval getroffen gebieden. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, zaterdag 25 augustus 2018.

Zware regens in de periode april tot en met juni 2018 hebben vele gebieden onder water doen lopen in het oosten en zuiden van het land. Vele landbouwgebieden kwamen blank te staan, waardoor de export van landbouwgewassen in gedrang kwam.

Vanwege de ontstane noodsituatie als gevolg van hevige regenval heeft de Surinaamse regering  bevriende landen en organisaties benaderd voor assistentie.

De regering van India heeft gemeend, al in een eerder stadium, een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de getroffen gebieden, met name het toegankelijk maken van de airstrips.

Overigens, de Indiase deelstaat Kerala wordt momenteel echt geteisterd door zware moessonregens, die al ruim 400 mensen het leven heeft gekost.

Minister Pollack-Beighle heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt sympathie te betuigen namens de regering en het volk van Suriname.

Kwestie-Alcoa maandag 27 augustus weer op agenda Assemblee

Gang van zaken rond sloop Suralco-raffinaderij staat centraal


De 'kwestie Alcoa' staat morgenmiddag vanaf drie uur op de agenda van De Nationale Assemblee. Dan moet de regering duidelijk maken waarom de raffinaderij van Suralco/Alcoa te Paranam dringend gesloopt moet worden. Dit meldt Starnieuws vandaag, zondag 26 augustus 2018.

Voordat de Brokopondo Overeenkomst officieel is beëindigd heeft de regering toestemming gegeven voor de ontmanteling. Vicepresident Ashwin Adhin legde op 31 juli uit, dat de dreiging voor het milieu zó ernstig is, dat de regering het besluit heeft genomen.

Vanuit coalitie én oppositie is aangegeven dat de ontmanteling in strijd is met de wettelijke bepalingen. Aan de regering is gevraagd om documenten te sturen naar de volksvertegenwoordiging, waaruit de urgentie blijkt. Adhin had beloofd dat de documenten binnen twee weken naar het parlement zouden worden gestuurd. Het heeft langer geduurd.

Vorige week werd de vergadering op verzoek van de regering uitgesteld. De stukken die de regering gestuurd heeft naar De Nationale Assemblee zijn rapporten die dateren van juni 2015. Hierin ontbreken recente gegevens.

Suralco stuurde al meer dan een jaar vóór de sluiting van de aluinaarderaffinaderij geen data meer naar het Bauxiet Instituut Suriname.

Morgen moet blijken op basis waarvan de regering heeft besloten om Alcoa/Suralco toestemming te geven voor de ontmanteling. De regering is intussen uitonderhandeld. De definitieve concept-overeenkomsten zullen eind september gestuurd worden naar De Nationale Assemblee.

Suriname Festival 1 en 2 september in Wijkpark Transvaal te Den Haag

Kom en proef Suriname...


Doel van festival is de Nederlandse samenleving nader kennis te laten maken met de Surinaamse cultuur


De Stichting Insaaf Nederland organiseert 1 en 2 september 2018 het Suriname Festival in het Wijkpark Transvaal te Den Haag. Suriname, een land met een smeltkroes van culturen, etnische groepen en religies staat bekend in de wereld als een voorbeeld van hoe een multiculturele samenleving behoort te functioneren. Broederlijk staan de prachtige moskee en synagoge naast elkaar, met de grote hindoe tempels en een prachtige houten kathedraal in de nabije omgeving. 

Lopend door de historische binnenstad van Paramaribo zien we hoe de Afro-Surinaamse, Hindoestaanse, Javaanse en vele andere etnische groepen die het land rijk is zich tegoed doen aan elkaars heerlijke keukens, vaak ook onder het genot van een koude Parbo (Surinaams gebrouwen bier).
De bussen die met luide Surinaamse muziek rondrijden door de straten en zorgen voor een feestelijke sfeer die altijd te proeven is.


Dit gevoel, deze sensatie, wordt voor twee dagen naar Den Haag gehaald. Op een groot podium zal men mogen genieten van Surinaamse muziek verzorgd door topartiesten uit Nederland en Suriname, terwijl de Surinaamse keuken ten overvloede vertegenwoordigt zal zijn. Bami, nasi, pom, pastei, roti, bara en nog veel meer zullen te verkrijgen zijn tegen scherpe prijzen, terwijl u kan genieten van ijskoud Parbo bier.

Uiteraard is er ook aan de kleintjes gedacht. Er zal een uitgebreide kids playground zijn, terwijl de ouders zich kunnen vermaken met goede Surinaamse muziek, zo nu en dan onderbroken door hilarisch stand-up comedians. Surinaamse kunst zal een speciale plek hebben en voor de ouderen en minder validen zijn er speciale voorzieningen getroffen.


Kortom een zeer gevarieerd programma waarbij een ieder aan z’n trekken zal komen. Het is een outdoor festival, dus het weer zal zeker geen spelbreker kunnen zijn.

Het doel van dit festival is om de Nederlandse samenleving nader kennis te laten maken met de Surinaamse cultuur. Het is daarom ook voor een ieder toegankelijk. Alle etnische groeperingen zijn uit de wijk van harte welkom, kom en leer de Surinaamse cultuur.

Kom en beleef Suriname! 
1 en 2 september Wijkpark Transvaal te Den Haag
Zaterdag 1 september 2018 • 14.00 uur – 23.00 uur. 
Zondag 2 september 2018 • 14.00 – 23.00 uur.

Meer dan 1.000 mensen opgepakt op één dag in Brazilië verdacht van moorden en geweld tegen vrouwen

Aan de operatie, voornamelijk gericht op geweld tegen vrouwen, namen zo'n 6.600 agenten deel


Verspreid over Brazilië zijn vrijdag meer dan duizend mensen opgepakt die verdacht worden van een reeks misdrijven, waaronder moorden en geweld tegen vrouwen. Aan de operatie, in alle staten, namen zo'n 6.600 agenten deel, zo maakte het Braziliaanse ministerie van Openbare Veiligheid zaterdag 25 augustus 2018 bekend. 


Aan het einde van de dag waren 1.029 volwassenen en 75 jongeren opgepakt. Een zestigtal wapens en 150 kilo drugs werden in beslag genomen. De operatie was voornamelijk gericht tegen geweld op vrouwen.


Veertien mensen werden opgepakt wegens vrouwenmoord en 143 voor feiten van huiselijk geweld. Daarnaast werden 225 personen opgepakt voor moord, de anderen worden verdacht van drugstrafiek, illegaal wapenbezit en andere misdrijven.

'Belangrijk voor ons is de bescherming van het leven', verklaarde minister van Openbare Veiligheid Raul Jungmann tijdens een persconferentie in Brasilia. 'We willen vooral vrouwenmoord bestrijden, een laffe en onaanvaardbare misdaad. Alle misdaden zijn dat, maar sommige zijn erger en weerzinwekkend, vooral die tegen vrouwen.'


De operatie kwam anderhalve maand voor algemene verkiezingen in Brazilië, waarbij de onveiligheid een belangrijk thema is.

Brazilië vestigde vorig jaar een triest record van 63.880 moorden, of zeven per uur. Er waren ruim 4.500 moorden op vrouwen. En één op de drie vrouwen ouder dan 16 jaar in Brazilië zegt het afgelopen haar minstens één keer slachtoffer te zijn geweest van fysiek, verbaal of psychologisch geweld, zo bleek in 2017 uit een onderzoek van het instituut Datafolha.

(Suriname Mirror/CM Jornal/Belga/YouTube/Twitter/AFP/Cuatro)

Duizenden Argentijnse katholieken verlaten de kerk wegens abortuswet

(Bron foto: Twitter)
'Het is tijd om de kerk volledig van de staat te scheiden'


Duizenden Argentijnse katholieken hebben vrijdag 24 augustus 2018 hun lidmaatschap in de kerk opgegeven om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat abortus zou hebben gelegaliseerd in het geboorteland van paus Franciscus, zei een groep. 

Een lijst met handtekeningen van katholieken woedend over de rol van de kerk werd overhandigd aan de Argentijnse bisschoppelijke conferentie op het hoofdkantoor in Buenos Aires.  

De Senaat van het land stemde op 9 augustus voor een wetsvoorstel om abortus te decriminaliseren, twee maanden nadat het was goedgekeurd door de Kamer van Afgevaardigden.  

'We hebben vandaag een grote stap gezet, we presenteren ongeveer 3.000 afvalligen', zei Fernando Losada, met behulp van de formele term voor degenen die hun religieuze geloof verlaten. 'Het is tijd om de kerk volledig van de staat te scheiden. In de samenleving ziet men, dat de kerk en de staat niet hand in hand gaan', zei Losada, die bij de Argentijnse Coalitie voor een Lekenstaat (CAEL, Coalición Argentina por el Estado Laico) is, die het protest organiseerde.  

De groep lanceerde zijn campagne na de stemming in de Senaat. Terwijl paus Franciscus, de voormalige aartsbisschop van Buenos Aires, nog steeds zeer invloedrijk is, zei CAEL dat anti-kerkelijk sentiment groeiende is in de nasleep van de abortusstemming.
(Suriname Mirror/Pagina12/AFP)