woensdag 4 december 2019

Johan Adolf Pengelluchthaven wordt uitgebreid dankzij Chinese steun - Chinezen gaan ook Surinamerivier baggeren

'Dat grote Chinese bedrijven zaken willen doen met Suriname toont dat Suriname niet geïsoleerd is'


Een van de resultaten van het staatsbezoek van president Desi Bouterse aan de China is, dat er een overeenkomst is getekend voor het upgraden van de Johan Adolf Pengelluchthaven. Deze uitbreiding is een noodzaak, zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën woensdag 4 december 2019 in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Het bieden van goede infrastructuur is noodzakelijk, vindt de bewindsman. Als voorbeeld noemt hij het moment, dat Guyana een nieuwe luchthaven kreeg, met als gevolg dat gelijk een grote vraag kwam van luchtvaartmaatschappijen om het buurland aan te doen.

In het verlengde van de uitbreiding van de luchthaven stelt minister Hoefdraad, dat Suriname heel veel geïnvesteerd heeft in telecommunicatie. Samen met Huawei is het nationaal breedband project uitgevoerd wat geleid heeft tot betere internet snelheden. De minister geeft aan, dat het land het goed doet als er gekeken wordt naar de ICT-ontwikkelingen en met name de digitale economie.

De uitbreiding van de luchthaven zal investeerders aantrekken, waarbij gewerkt zal worden met de nieuwste technologie. Het upgraden van de luchthaven zal door China Harbour Engineering worden uitgevoerd.

In het biddingsproces voor het uitbaggeren van de Surinamerivier is deze onderneming ook aangewezen om dit project uit te voeren. Het baggeren van de rivier zal volgens minister Hoefdraad spoedig een feit zijn.

Met Dalian is verder een overeenkomst getekend voor de uitvoering van Dalian-5. Hoefdraad ging ook in op de gesprekken die gevoerd zijn met Power China, dat in Pikin Slee en Guyaba bezig is om die dorpen van zonne-energie te voorzien.

Voorts hebben China Railway en China National Oil Corporation interesse getoond om zaken te doen in Suriname. Dat grote bedrijven te kennen hebben gegeven zaken te willen doen met Suriname betekent volgens de minister ook, dat Suriname niet geïsoleerd is. Minister Hoefdraad zegt verder dat Suriname 12.3 miljoen Amerikaanse dollar schuld kwijtschelding heeft gehad van de Chinese regering.

Apache Corporation gaat dieper boren -tot 6.900 meter- in de Maka Central-1 put in blok 58

Dieper boren zou potentiële aanwezigheid van aardolie kunnen aantonen


Apache Corporation gaat medio deze maand verder met boringen in de Maka Central-1 put in blok 58 van het offshore gebied van Suriname. Tot nog toe heeft het bedrijf putten geboord tot een diepte van ongeveer 6.200 meter. Het streeft ernaar om nu te boren tot ongeveer 6.900 meter. 'Na de booroperaties zullen verdere tests en evaluaties worden uitgevoerd', aldus het bedrijf maandag 2 december 2019 in een persbericht.


Apache heeft tot nog toe verschillende testactiviteiten verricht in twee soorten Boven-Krijtformaties. (Krijt is een geologische tijdperk dat duurde van ongeveer 145 tot 66 miljoen jaar geleden.)

Na de voltooiing van deze tests zal het bedrijf het boorplatform verplaatsen, de apparatuur modificeren en het boren medio december hervatten om een ​​derde formatiesoort in het Krijt te evalueren.

Het besluit van Apache om dieper te boren bij de Maka Central-1 put heeft naar verluidt te maken met de eerste geteste diepte positieve signalen van koolwaterstoffen die het bedrijf is tegengekomen. Dieper boren zou de potentiële aanwezigheid van aardolie kunnen aantonen.

De put grenst aan enkele van de meest productieve gebieden van het Stabroek Block in Guyana en zou in de buurt van Haimara, de zuidoostelijkste vindplaats van de ExxonMobil-groep, nabij de zeegrens van de twee landen liggen. Blok 58 heeft een oppervlakte van 5.844 km2 en ligt ongeveer 150 kilometer voor de kust van Suriname.
 
Maka Central-1 wordt geboord door het boorschip Noble Sam Croft. Apache heeft ervoor gekozen om de eenheid te behouden om tweede en derde putten in het blok te boren. De put bevindt zich op ongeveer 11 kilometer van de zeegrens van Suriname met Guyana, een snelgroeiend aardoliegebied, waar ExxonMobil sinds 2015 14 ontdekkingen in het Stabroek-blok heeft gedaan.

Apache heeft eerder in 2015 de Popokai-1 in boorblok 53 van Suriname geboord, maar heeft de resultaten niet gerapporteerd. De Kolibrie-1-put, 2 jaar later in hetzelfde blok geboord, kon geen commerciële koolwaterstoffen vinden. In 2018 was de Pontoenoe-1-put van Kosmos Energy in Blok 42 van Suriname ook niet-commercieel.

(Suriname Mirror/Journal of Petroleum Technology/Starnieuws/Twitter)

Brand verwoest houten woning te Menkendam

Brand ontstaan doordat kinderen met vuur zouden hebben gespeeld


Bij een brand woensdag 4 december 2019 achter in de middag is een houten woning te Menkendam volledig verwoest. Dit bericht Waterkant.net.

Volgens buurtbewoners en omstanders zou de brand ontstaan zijn doordat kinderen met vuur zouden hebben gespeeld.

Het gaat om een woning aan de Josephine Krishnedathstraat in het ressort Latour.


Desi Bouterse niet in verzet tegen het vonnis bij verstek...- Bouterse lijkt aan te sturen op amnestie of gratie

Advocaat Kanhai: 'Door af te zien van verzet zijn er geen rechtsmiddelen meer'...

'Ik heb geen behoefte gehad om mijn cliënt te vragen waarom hij dat niet wil'


Desi Bouterse gaat niet in verzet tegen het verstekvonnis dat vrijdag door de Krijgsraad tegen hem is uitgesproken. De advocaat van Bouterse, Irvin Kanhai, zal geen verzet aantekenen tegen het vonnis van twintig jaar gevangenisstraf. Dat zegt de advocaat woensdagmiddag 4 december 2019 in de Ware Tijd.

De Krijgsraad acht wettig en overtuigend bewezen dat Bouterse betrokken was bij de 8 Decembermoorden van 1982. Kanhai zegt, dat zijn cliënt afziet van voornoemd rechtsmiddel. 'Ik heb geen behoefte gehad om mijn cliënt te vragen waarom hij dat niet wil.'

Bouterse heeft na de uitspraak twee weken de gelegenheid om verzet aan te tekenen. Als hij van dit rechtsmiddel gebruik zou maken, dan zou hij binnen twee maanden door de Krijgsraad moeten worden opgeroepen om alsnog in persoon gehoord te worden. 'Mijn cliënt heeft nog tien dagen om te bedenken wat hij wil. Misschien verandert hij nog van gedachten', aldus Kanhai.

Door af te zien van verzet zijn er geen rechtsmiddelen meer, zegt de strafpleiter, omdat het om een vonnis bij verstek gaat. 'Er kan geen hoger beroep worden aangetekend bij een verstekvonnis als er geen verzet is getekend.' In dit geval zou hoger beroep pas mogelijk zijn twee weken nadat er verzet was getekend.

Zondag zei Bouterse tijdens een persconferentie dat hij met een politiek antwoord zal komen op het vonnis. Hij typeert de rechtszaak waarin hij als hoofdverdachte gold als een politiek proces.

'Bouterse heeft altijd gezegd dat het gaat om een politiek proces en dat hij de uitspraak niet erkent', zegt correspondente Nina Jurna tegenover de NOS. 'Wat dat betreft is het besluit om niet in beroep te gaan logisch.'

Volgens Jurna lijkt Bouterse aan te sturen op amnestie of gratie. 'Er ligt sinds 2012 een amnestiewet die door het parlement is aangenomen, maar niet door de krijgsraad. Die wet zou van stal kunnen worden gehaald. Ook kan een president in Suriname gratie krijgen.'

Of dat gaat gebeuren, is onduidelijk. 'De weg ligt namelijk ook vrij voor het uitvoeren van het vonnis.'

Belfort (ABOP) belooft Bouterse op te sluiten na verkiezingen van 25 mei 2020

'Na de verkiezingen zal ik hem oproepen zich binnen twee dagen te melden, anders ga ik hem zelf ophalen' 

'Een paar idioten waren aanwezig' om Bouterse na terugkeer uit China te verwelkomen op J.A. Pengelluchthaven


De president zou maandag in het SRS-radioprogramma Bakana Tori gezegd hebben, dat niemand hem het presidentschap kan ontnemen. 'Mek den man kon por mi', aldus de president, naar aanleiding van de verklaringen die enkele politieke partijen hebben uitgegeven inzake het 8 december vonnis. De president zei zich niet druk te maken over anderen die vinden dat hij zou moeten aftreden en zijn gevangenisstraf zou moeten uitzitten, aldus De West in haar avondeditie van dinsdag 3 december 2019.

ABOP-parlementariër Edward Belfort denkt daar anders over. Volgens hem geldt de wet voor een ieder, dus ook voor de president. 'Na de verkiezingen zal ik hem net als alle andere criminelen oproepen zich binnen twee dagen aan te melden, anders ga ik hem zelf ophalen.'

Hij geeft aan, dat de president paniekerige uitspraken aan het doen is en dat we niet moeten vergeten, dat de president al eerder paniekerige uitspraken heeft gedaan. 'Hij sprak toch ook over het feit, dat hij rustig zal slapen, al staat de hele stad in brand', zegt Belfort.

Hij geeft aan dat met de veroordelingen van een president het land internationaal imagoschade lijdt. 'Haast alle buitenlandse nieuwssites hadden een artikel en de ambassades in Suriname hebben massaal gereageerd', geeft Belfort aan.

De president zou ook hebben gezegd dat hij zichzelf kandidaat stelt voor de volgende verkiezingen. Dit kan volgens Belfort niet door de beugel. 'De Grondwet is duidelijk wanneer het gaat over mensen met een vonnis op hun naam, die wensen deel te nemen aan de verkiezingen', stelt Belfort. Volgens hem moeten we dit niet toelaten als land, omdat de kans groot is dat we uitgesloten worden.

Belfort geeft verder aan niet onder de indruk te zijn van de grote groep die recent hun steun betuigde aan de president op de Johan Adolf Pengelluchthaven. Volgens Belfort waren het 'een paar idioten die daar aanwezig waren'.

WWF Guianas geeft update project geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname

'Surinamers hebben geen echte binding met de zee'


Heel veel gebieden kampen nog met beperkingen als het gaat om community-based kust- en zeemanagement. De gemeenschappen van Galibi, Pomona, Braamspunt en Boskamp hebben niet zo veel toegang tot openbare diensten, maar zijn het meest afhankelijk van de zee. Vanwege de beperkte toegang tot diensten zijn deze gebieden minder bestand tegen veranderingen in het kust- en zeegebied. 

Het WWF Guianas voert sinds 2017 het project 'Bevorderen van geïntegreerd en participatief beheer van de oceaan in Guyana en Suriname: de oostelijke poort naar het Caribisch Gebied' uit.

De organisatie gaf dinsdag 3 december 2019 een update over het project, aldus De West. Sinds 2017 zijn verschillende workshops en stakeholder bijeenkomsten gehouden.


De inwoners van Galibi worden geconfronteerd met extra kwetsbaarheden door hun culturele en voorouderlijke band met het land en zijn mariene en kustrijkdommen. Vanwege deze band zullen ze meer lijden onder de negatieve gevolgen van klimaatverandering, vervuiling of industriële rampen. Het ontbreken van wettelijk erkende rechten op het land, kan het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen en het niveau van betrokkenheid bij community-based kust- en zeemanagement, belemmeren. Ook omdat de overheid en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) in het verleden weinig toewijding op lange termijn hebben getoond, is de motivatie om vergaderingen te houden en andere projectactiviteiten uit te voeren, verminderd.Surinamers hebben volgens Michael Hiwat van WWF Guianas geen echte binding met de zee. Hij hoopt dat daar met dit project verandering in komt.

De Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) heeft in september van de WWF Guianas de eerste participatieve driedimensionale (3-D) kaart van het kust- en mariene gebied van Suriname ontvangen. De kaart moet als hulpmiddel dienen om te komen tot een marien ruimtelijk ordeningsproces. Op de kaart zijn de kustgebieden, territoriale wateren en de Inter Tropische Convergentie Zone (ITCZ) van Guyana en Suriname uitgebeeld.

Het project focust zich volgens Hiwat vooral erop om voor Suriname en Guyana in 2020 10 procent beschermde kust- en mariene gebieden vast te stellen. Er is geen vooruitgang geboekt in het bereiken van dit doel.

Het is een project dat de Europese Unie betaalt en dat samen met de afdeling Natuurbeheer van het ministerie van RGB en Green Heritage Fund Suriname wordt uitgevoerd. Het doel is om het bestuur en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van de zee en kust van Guyana en Suriname te verbeteren door samenwerkingsprocessen met alle belanghebbenden van het mariene gebied

Nationale vrije dagen Suriname in 2020

Vrijspraak voor ex-EBS-directieleden Kenneth Vaseur en Willy Duiker...

Ondernemer Dick van Kanten ook vrijgesproken...


Kenneth Vaseur en Willy Duiker, ex-directieleden bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), zijn vandaag, woensdag 4 december 2019, vrijgesproken in de megafraudezaak van het energiebedrijf. Volgens de rechter is tegen het tweetal niet wettig en overtuigend bewezen, dat zij valselijk hebben gehandeld en in strijd met de liquiditeitsprocedures van het energiebedrijf bij het aantrekken van diensten voor de levering van goederen aan de onderneming. Dit meldt de Ware Tijd.

Zij werden samen met twee medewerkers van de afdeling Procurement van de EBS ervan verdacht in de periode van oktober 2012 tot en met oktober 2015 tezamen en in vereniging het bedrijf te hebben benadeeld voor bedragen van 8.881.250 Amerikaanse dollar en Euro 100.000. Er zouden bedragen zijn uitbetaald aan Greenland NV, het bedrijf van ondernemer Dick van Kanten, zonder dat er diensten waren geleverd aan de EBS. De aanklacht luidde dat de leiding van het nutsbedrijf geen stappen daartegen ondernam.

Naast Duiker en Vaseur is ook Van Kanten door de rechter vrijgesproken.

De twee andere verdachten, Max Chin Tsoe Liong en Quincy Fernandes, van de afdeling Procurement waren eerder dit jaar alvrijgesproken.

Tegen Vaseur was twaalf maanden voorwaardelijk en een boete van Srd 30.000 geëist. De strafeis van Duiker luidde twee jaar voorwaardelijk en een boete van Srd 50.000. Tegen Van Kanten had het Openbaar Ministerie een strafeis van drie jaar onvoorwaardelijk en een geldboete van Srd 150.000 gevorderd.

Van de drie verdachten was woensdag alleen Duiker aanwezig in de rechtszaal.

VHP gaat aan de slag met landelijk voetbalschool-project

Als pilotproject gaat VHP een voetbalschool opzetten te Albina


Diaspora ondernemers hebben maandag een voetbalschool projectdossier aangeboden aan VHP voorzitter Chandrikapersad Santokhi. Hij bedankte de diaspora ondernemers dat zij bereid zijn jongeren te helpen bij hun verdere ontwikkeling in de maatschappij. Investeren in de jeugd en talenten is een onderdeel van het integraal beleid van de VHP. De voetbalschool zal een landelijk karakter hebben, aldus de partij in een vandaag, woensdag 4 december 2019, uitgebracht persbericht.

De VHP-voorzitter gaf aan, dat dit projectdossier wordt opgenomen in het wederopbouwplan na verkrijgen van regeerverantwoordelijkheid.

Santokhi is ervan overtuigd, dat de jeugd de sleutel is voor het bereiken van maatschappelijke groei. De jeugd heeft immers de toekomst. De VHP-voorzitter zegt, dat er veel talent aanwezig is, 'we moeten een plan en beleid erop loslaten'.

Als pilotproject gaat de VHP een voetbalschool opzetten te Albina in het district Marowijne, welke als voorbeeld zal dienen voor heel Suriname. Voor het bereiken van dit doel zijn er vele opties. De beste weg tot de kinderen is de weg van sport en wel de sport die in de verschillende districten leeft, namelijk de voetbalsport. Door de jeugd te ondersteunen om hun (voetbal-) talenten te ontwikkelen kan de jeugd werken aan haar toekomst en daarmee de toekomst van Suriname.

'Ontwikkelen van voetbaltalent, waarom? Om de jeugd beter te kunnen vormen en talenten te ontwikkelen, is het van belang dat op een gestructureerde en kwalitatief goede manier (door middel van een bewezen methodiek) te doen. Het is alom bekend dat voetbal verbroedert, leert samenwerken, vergroot doorzettingsvermogen en verhoogt discipline. Dit voetbalproject zal de jongeren een betere basis geven voor verdere ontwikkeling in de maatschappij. Door begeleiding en ondersteuning krijgen talenten de mogelijkheid om zich te ontplooien en hun dromen na te jagen in de voetbalsport.'

Een bijkomstig voordeel is, dat beoefening van sport hand in hand gaat met een gezondere levensstijl en ervoor zorgt dat de jongeren ‘van de straat’ blijven.

Voor ouders van de jeugd is de toekomst erg belangrijk, gezien de toekomst van Suriname gelijk staat aan de toekomst van hun kinderen. Hierin zijn mogelijkheden waar kinderen naartoe kunnen om te werken aan hun toekomst binnen en buiten sport cruciaal om te slagen in het leven. Doordat de jeugd bezig is met het ontwikkelen van haar talenten door iets te doen wat zij erg leuk vinden, betekent dat de aantrekkingskracht van 'ongewenste' verleidingen minder wordt. Zo zullen kinderen het beter doen op school en daardoor het beter doen in de maatschappij.

'Als de jeugd het beter doet in de maatschappij betekent dit automatisch dat Suriname het als geheel het beter gaat doen en samen zal groeien met haar jeugd. De VHP is niet alleen een politieke organisatie, maar ook een sociaal-maatschappelijke organisatie.'

Econoom Steven Debipersad: 'Vonnis Bouterse kan buitenlandse investeerders afschrikken'

'Voor imago van het land is het prima als staatshoofd geen strafblad heeft'


Hoewel het besluit om in een bepaald land te investeren voornamelijk afhangt van economische factoren, mag de berechting van de bestuurder van een land niet verwaarloosd worden. Om die reden vindt econoom Steven Debipersad van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) het niet onmogelijk, dat de veroordeling van Desi Bouterse, die de rol van staatshoofd bekleedt, buitenlandse investeerders kan weghouden. 

'Dit zou inderdaad nadelige gevolgen kunnen hebben', zegt hij vandaag, woensdag 4 december 2019, in de Ware Tijd naar aanleiding van de recente veroordeling van Bouterse in het 8 Decemberstrafproces. Hij kreeg als hoofdverdachte in deze zaak twintig jaar gevangenisstraf opgelegd. Bouterse heeft hiernaast ook nog een fors vonnis van 11 jaar in Nederland op zijn naam staan voor handel in drugs.

De econoom legt uit dat een land beoordeeld wordt op zijn kredietwaardigheid. Wat Suriname betreft is het daarmee niet zo goed gesteld. Daarnaast noemt hij ook de reputatie van een land, met verwijzing naar de vele onderscheppingen van drugs vanuit Suriname in de afgelopen periode.

Met de veroordeling van het staatshoofd loopt de reputatie van Suriname nog meer schade op, beredeneert hij. 'Dit aspect weegt natuurlijk niet zwaarder dan de zuiver economische beoordelingen, maar het is zeker niet te verwaarlozen. Voor het imago van het land is het prima als het staatshoofd geen strafblad heeft.'

Debipersad zegt, dat beursgenoteerde bedrijven gevolgen kunnen ondervinden wanneer zij zakendoen in een land met een staatshoofd veroordeeld voor betrokkenheid bij moord. 'Het zijn dingen waar bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven naar kijken.' Zo'n gevolg noemt hij imagoschade. Hij verwacht niet dat bestaande investeerders zich vanwege de rechterlijke uitspraak zullen terugtrekken. 'Maar, dat kan zeker wel effect hebben op nieuwe relaties.'

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), stelt dat het land nu instabiel is met de vele leningen en schulden. De veroordeling van Bouterse draagt volgens hem bij aan de instabiliteit.

'Ik kan u garanderen, dat er heel weinig bonafide investeerders naar hier zullen komen, omdat een investeerder zoekt naar landen waar stabiliteit is en rust.'

De oproep van NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams onlangs aan kaderleden in partijcentrum Ocer om zich 'nu nog' correct te gedragen, duidt volgens Binda op mogelijke onrust, wat volgens hem niet goed overkomt bij investeerders.

Motorrijder en passagiere zwaargewond bij eenzijdig verkeersongeval te Soemboredjo, Coronie.

Motorrijder verliest controle over besturing van zijn motor


Een motorrijder en zijn passagiere zijn zondag in een goot langs de weg beland na een eenzijdig verkeersongeval te Coronie. Beide personen raakten zwaargewond, meldt het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 4 december 2019.

De politie van het ressort Coronie kreeg zondagmiddag omstreeks kwart over twee melding van het verkeersongeval te Soemboredjo. Onderzoek wees uit, dat de motorrijder de controle over de besturing van zijn motor moet hebben verloren en terechtkwam in de langs de weg lopende goot.

Zowel de bestuurder als de duorijdster hebben zware lichamelijke letsels opgelopen en zijn met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.

De motorrijder is overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is opgenomen op de afdeling Intensive Care. De duorijdster is naar het Mungra Medisch Centrum te Nickerie overgebracht alwaar zij eveneens ter verpleging is opgenomen.

Rechter-commissaris akkoord met gevangenhouding Robbie dos Santos - Curaçao

Dos Santos verdacht van betrokkenheid bij moord op Helmin Wiels


Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft gisteren de gevangenhouding gevorderd tegen de Robbie dos Santos in de zaak Maximus. De verdenking betreft betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels, zo meldt het OM vandaag, woensdag 4 december 2019.

Het Openbaar Ministerie is van oordeel, dat er nog steeds sprake is van een sterke verdenking tegen de verdachte en dat er voldoende gronden zijn om de verdachte langer in voorlopige hechtenis te houden.

De rechter-commissaris heeft deze vordering vandaag toegewezen.

Het verzoek van Dos Santos tot schorsing van de voorlopige hechtenis is afgewezen. Het onderzoek wordt verder voortgezet.

VHP'er Dayanand Dwarka sinds 1 december lid van de NPS...

'Ik ben er niet voor posities, niet in de partij, niet buiten de partij'


Dayanand Dwarka is sinds 1 december lid van de NPS. 'Ik ben er niet voor posities, niet in de partij, niet buiten de partij', beweert Dwarka vandaag, woensdag 4 december 2019, op Starnieuws. 

'Bij mij gaat het er om dat ik een concrete bijdrage wil leveren bij het herstellen van de situatie in het land. De geschiedenis heeft getoond, dat de NPS best wel in staat is om die puinhopen gecreëerd door regeringen met een NDP signatuur, op te ruimen. NPS is doelgericht en is tot nu toe de enige partij die standvastig is geweest met zijn principes; geen samenwerking met de NDP.'

Dwarka is in april uit de VHP gestapt. Hij was het niet eens met de koers van de oranje partij. Die stevende volgens hem af op een samenwerking met de NDP. 'Tot nu toe komt er geen concreet antwoord op de vraag of er een samenwerking komt of niet. Als je wil dat ik niet met de NDP moet samenwerken, geef me dan 28 zetels, is het antwoord dat de VHP geeft. Plannen voor het binnenland lopen nu ook spaak. De massameeting van de ABOP was een grote afgang voor de VHP. Zoveel prominenten zijn teruggekeerd naar hun partij.'

'Ik ben van de vakbeweging, mijn hart ligt daar. Maar, vanaf de zijlijn ga je niet veel of niets bereiken voor de mensen, vandaar dat ik nog politiek actief ben. Met de NPS wil ik een ommekeer helpen brengen. Ik wil de kiezers positief beïnvloeden bij de stembusgang zodat er gekozen wordt voor herstel. Nog een termijn Bouterse zal desastreus zijn. Ik ga me ook sterk maken voor een beter grondenbeleid, zodat jonge mensen in het bijzonder, gemakkelijker aan percelen kunnen komen. Het moet een voorwaarde zijn voor hun bestaanszekerheid. Velen zijn niet met de huidige omstandigheden niet in staat om in één leven een kavel te kopen én een huis erop te zetten.'

Dwarka gaat zich ook inzetten om 'de riante beloningen en privileges van politieke ambtsdragers' af te bouwen. 'Wat ze allemaal ontvangen is onrechtvaardig, de afbouw moet gelden voor huidige en gewezen personen', deelt hij mee. Hij heeft vaak gepleit dat de schadeloosstelling van Assembleeleden en salarissen van ministers, ontkoppelt moet worden van het inkomen van de gewone ambtenaren.

'Je weet dat als een ambtenaar bijvoorbeeld 20 procent verhoging krijgt de Assembleeleden en ministers dat automatisch ook krijgen.Voor een ambtenaar betekent het dat hij misschien 500 extra ontvangt en de anderen die al goed verdienen, nog eens 5000 erbij krijgen. Die ene wordt rijker de andere blijft achter, die kloof wordt dieper en wijder. Dat is onrechtvaardig. Het legt daarnaast ook een grote druk op de staatskas en de begroting.'

Naar de NDP overstappen, zoals andere VHP'ers hebben gedaan of een eigen politieke partij oprichten, zijn totaal geen opties geweest, geeft Dwarka aan. Er zijn meer partijen waar de vakbondsleider politiek onderdak zou kunnen vinden. Maar de NPS 'hoe klein die nu ook mag zijn' is het meest 'electoraal aantrekkelijke', stelt Dwarka. 'De komende verkiezingen zijn van zo'n cruciaal belang dat er voor experimenteren geen ruimte is. Men moet trefzeker en strategisch zijn om wisseling van bestuur in 2020 teweeg te brengen.'

Dwarka is ook medeoprichter van de Politieke Vleugel van de FAL (Federatie van Agrariërs en Landarbeiders). 'Ik heb eerst mijn eigen politiek huis helpen oprichten en ben zo de politiek ingegaan.'

Handelsblok ALBA-TCP blijft president Bouterse door dik en dun steunen - Desi's vrienden laten 'm niet in de steek

ALBA-landen waarschuwen voor recente pogingen tot destabilisatie in Suriname


Het handelsblok ALBA-TCP (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos - een samenwerkingsverband tussen verschillende Latijns-Amerikaanse en Caribische landen) heeft in reactie op het vonnis van president Desi Bouterse in het 8 decemberproces, gewaarschuwd voor 'recente pogingen tot destabilisatie in Suriname tegen de regering van president Desiré Delano Bouterse'. 

In dinsdag 3 december 2019 uitgebrachte onderstaande officiële verklaring zegt het Venezolaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de lidstaten van het ALBA-TCP hun bezorgdheid hebben geuit over dergelijke acties, die 'gericht zijn op het genereren van instabiliteitssituaties en het verkiezingsproces van volgend jaar rechtstreeks te beïnvloeden'.


Suriname is lid van het ALBA-TCP-blok en een bondgenoot van president Nicolas Maduro van Venezuela.

'We hebben met bezorgdheid vastgesteld hoe een gerechtelijk proces wordt gemanipuleerd voor politieke doeleinden om instabiliteit te genereren en de benoeming van president Bouterse voor de presidentsverkiezingen van 2020 te voorkomen', zegt het handelsblok.


De andere leden van het handelsblok, dat door Cuba en Venezuela in 2004 werd geïnitieerd, zijn Antigua & Barbuda, Cuba, Dominica, Nicaragua, Saint Kitts & Nevis en Saint Vincent & the Grenadines.


Het ALBA blok moest als tegenhanger van de Free Trade Area of the Americas (FTAA) dienen. Het regionale handelsblok stelt ook, dat de 'waardeoordelen' van de autoriteiten uit landen als Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk 'prematuur zijn met het doel het oordeel van de rechtbanken te beïnvloeden en het is duidelijk interventie in interne zaken van het volk en de regering van Suriname'.

De verklaring gaat verder met:

'De landen van ALBA-TCP verwerpen categorisch dit interventiepatroon dat al kenmerkend is in onze regio en we vragen dat de soevereiniteit van Suriname, zijn instellingen en de wil van zijn volk democratisch worden uitgedrukt tijdens de peilingen.'

Bouterse is op 29 november veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in de moord op 15 politieke tegenstanders in 1982. Het gerechtelijk proces begon in november 2007. President Bouterse heeft gezegd dat hij het slachtoffer is van een 'politiek proces' en vecht het vonnis aan.

(Suriname Mirror/Starnieuws/Twitter/Barricada)

Bedrag van ruim 5,6 miljoen gulden in Criminaliteitsfonds Curaçao

'Financiering vanuit fonds afhankelijk van middelen die ad hoc worden gestort'


Op het bankafschrift van het Criminaliteitsfonds (CF) stond eind oktober 2019 een bedrag van ruim 5,6 miljoen gulden. Dat heeft minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) schriftelijk geantwoord op eerder in de Staten gestelde vragen over de begroting 2020, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 decembee 2019.

Girigorie: 'Tot en met 2016 kende het fonds een begroting van minimaal 1.140.000 gulden, dat opgenomen werd in de begrotingspost van Justitie. In 2016 werd dit bedrag aan het fonds uitgekeerd. Maar, in 2018 werd er ingehouden op het bedrag van geïnde boetes over 2016 en 2017, nu het ministerie van Financiën bedragen aan het CF als voorschotten aanmerkt. Per begrotingsjaar 2017 wordt geld rechtstreeks uitgekeerd aan de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) ter dekking van de kosten van haar bedrijfsvoering. In feite kent het Criminaliteitsbestrijdingsfonds sinds 2016 geen structurele begroting. Financiering vanuit het fonds is afhankelijk van middelen die ad hoc worden gestort, zoals boetegelden die via het ministerie van Financiën achteraf worden gestort.'

De minister legt ook uit waarom er in 2019 en 2020 een daling is in toegekende projecten.

'Tot en met 2018 werden alle ingediende verzoeken inhoudelijk beoordeeld ongeacht of er voldoende middelen in het fonds beschikbaar waren. Dit bracht met zich mee dat een eventueel goedgekeurd verzoek pas in uitvoering ging wanneer er middelen beschikbaar kwamen.'

Cito-laboratorium van Analytisch Diagnostisch Centrum in CMC vanaf volgende week in gebruik

Cito-laboratorium blijft in CMC, ook nadat laboratoriumcomplex ADC is opgeleverd


Het cito-laboratorium van het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC) in het Curaçao Medical Center (CMC) is vanaf volgende week volledig in gebruik. Dan is ook de ruimte voor spoedbepalingen voor DNA-diagnostiek en microbiologisch onderzoek beschikbaar. Dat zegt interim-directrice Liane Virginia-Cova van ADC vandaag, woensdag 4 december 2019, in het AntilliaansDagblad

Bij het cito-lab komen de spoedaanvragen binnen. De uitslagen moeten binnen een half uur tot een uur terug zijn bij de aanvrager.

Het spoed-lab in het CMC was al in gebruik, maar het wachten was nog op twee ruimtes: voor het transfusielaboratorium waar bloedwaardes worden bepaald in verband met bloedtransfusies en voor DNA-bepalingen en microbiologische bloedtesten. Eén daarvan kwam afgelopen maandag beschikbaar en Virginia-Cova verwacht ‘nog eind deze week of volgende week’ over de andere ruimte in CMC te kunnen beschikken.

Het cito-laboratorium blijft in het CMC, ook nadat het nieuwe laboratoriumcomplex van ADC is gebouwd en opgeleverd. Daarvoor is eind september een ‘uitnodiging voor aanbesteding’ in de media verschenen. Het nieuwe laboratorium komt op de plek van het magazijn van het voormalige Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos).

Premier Rhuggenaath, Curaçao: 'We hebben een crisis nodig om te veranderen'

Premier tijdens VBC-lunch: 'Zaken bij hun naam benoemen'


Soms, als Eugene Rhuggenaath weer eens heel vroeg in Fòrti zit, vraagt de regeringsleider van Curaçao zich weleens af: 'Welke nieuwe crisis kan er vandaag nog bij komen? We hebben al van alles en nog wat gehad. Maar, er móet een reden hiervoor zijn. En de reden is: We hebben een crisis nodig om te veranderen. Veranderen om groei te realiseren.'

De premier was gisteren eregast en spreker tijdens de eindejaarslunch van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 4 december 2019.In een gevulde Atriumzaal van het Renaissance besprak hij, onder de titel ‘Growing forward together’, vooral de Groeistrategie. Maar, hij permitteerde zich ook een paar keer persoonlijke uitstapjes, waaruit duidelijk wordt dat regeren een complexe zaak is, vooral als het tegenzit.

Weglopen en het eventueel overlaten aan een nieuw kabinet na de verkiezingen van 2021, daar wil Rhuggenaath niets van horen. Integendeel, hij en zijn ministersploeg van PAR, MAN en PIN willen de besluitvorming versnellen en vooral implementeren. Vooral dit laatste is - geeft de minister-president ruiterlijk toe - een issue.

Het is al moeilijk om dagelijks, terwijl er weer talloze brandjes moeten worden geblust, de focus op de noodzakelijke hervormingen te houden.

Helikopter maakt noodlanding op weiland aan Vierkinderenweg in district Wanica

Toestel vertrokken vanuit het inheemse Trio-dorp Alalapadu


Een helikopter heeft gisteravond rond zeven uur een noodlanding gemaakt op een stuk weiland aan de Vierkinderenweg in het district Wanica, aldus Waterkant.net vandaag, woensdag 4 december 2019.

Het toestel zou zijn vertrokken vanuit het inheemse Trio-dorp Alalapadu in het district Sipaliwini met twee personen aan boord.

Tegenover de politie zou de piloot verklaard hebben dat de landing was ingezet vanwege slechte weersomstandigheden. De Ware Tijd schrijft daarentegen, dat de helikopter brandstofproblemen had...

Speciale eenheden van de politie hebben niets noemenswaardig aangetroffen.

De helikopter is vanmorgen richting Zorg & Hoop vertrokken.

Marron Vrouwen Netwerk huldigt 13 mediawerkers van marron-afkomst

'Gehuldigde mediawerkers zijn de krakatiki in ontwikkeling  marrongemeen- schap'


De bijdrage van de media aan de ontwikkeling van een samenleving - met name aan de ontwikkeling van de marrons - mag volgens het Marron Vrouwen Netwerk (MVN) niet onderschat worden. Voorzitster Fidelia-Graand-Galon zegt woensdag 4 december 2019 in de Ware Tijd, dat de ontwikkeling van deze groep, die heel lang als achtergesteld werd gezien, voornamelijk te danken is aan de impact van de media. 

Als aanzet om het belang van dit laatste duidelijk te maken bij de gemeenschap, heeft het netwerk afgelopen weekend in het CCS-gebouw aan de Henck Arronstraat dertien mediawerkers van marron-afkomst gehuldigd. De groep is door de organisatie onderscheiden met de Ahala-award. 'Ahala' is het Saamaka-woord voor gaffel (tweetandige stok of krakatiki) die gebruikt wordt om een bananenboom te ondersteunen.

Graand-Galon legt uit, dat de gehuldigde mediawerkers gezien mogen worden als de krakatiki in de ontwikkeling van de marrongemeenschap. Ze vertelt dat er een periode was waarin de marrongemeenschap zich niet kon ontwikkelen, omdat ze de Nederlandse taal niet machtig was. 'Het nieuws was niet iets waarnaar ze luisterden, want ze begrepen het niet.' De media hebben een heel belangrijke rol gespeeld in de verandering die daarna kwam: in de begin jaren zeventig begon de overheid (SRS) om het nieuws te laten vertalen naar het Saramaccaans en Aucaans door Paul Abena en René Pansa.

Abena begon naderhand zijn eigen radiostation Koyeba waar nagenoeg alle personen van marron-afkomst naar luisteren. 'Zo is het gaan groeien', zegt Graand-Galon. 'De impact is dat de marron vanaf toen een sociaal-maatschappelijke groei doormaakt, want via allerlei programma's in de eigen taal kreeg je de informatie over de wereld om je heen en daarmee werd de persoonlijke ontwikkeling gestimuleerd.'

Hoewel er dertien personen zijn gehuldigd, zijn er volgens haar nog veel meer die een onderscheiding moeten krijgen. Dat zal alsnog gebeuren op een nader te bepalen tijdstip.

Lucia Kettie, Abena en Pansa zijn als pionier onderscheiden: Kettie als eerste marronvrouw die als journalist begon bij de krant, Pansa die als eerste het nieuws heeft gelezen in het Saramaccaans en Abena als eerste oprichter van een radiostation met een marrontaal als hoofdtaal.

Kettie stelt het initiatief op prijs. 'De marrongemeenschap staat bekend als een achtergestelde groep en daarom is het goed om de mensen te waarderen voor wat ze doen.' Kettie is begonnen als journaliste bij avondblad De West en werkt nu als eindredacteur bij Times of Suriname.

Radio- en televisiepresentator Jerrel Harderwijk, veertien jaar actief in de media, is ook gehuldigd. Hij vindt het initiatief prijzenswaardig. 'Soms hoor je dat marronjongeren niet goed bezig zijn, maar het is hiermee duidelijk dat we op alle fronten inzetbaar zijn.'

De organisatie gaf de mannen naast de Ahala-award een bandya koosu (herenschouderdoek) en de vrouwen een pangi.

DOE-voorzitter Steven Alfaisi: 'Perfecte leiders, die bestaan niet'

'DOE laat zich niet leiden door  verkie- zingsgeweld van andere partijen'


Met nog ongeveer zes maanden vóór de verkiezingen wil DOE vooral jongeren bewust maken om te kiezen voor leiders die dienstbaarheid tonen aan het land. Partijvoorzitter Steven Alfaisi noemt het een illusie op zoek te gaan naar perfecte leiders. 'Die bestaan niet, maar we kunnen wel mensen kiezen die aan een vooraf opgesteld profiel beantwoorden.'

'DOE zal zich niet laten leiden door het verkiezingsgeweld van andere partijen. Wij kiezen voor issues waarvan wij vinden dat ze belangrijk zijn, zoals wie onze leiders moeten zijn, hoe ze gekozen moeten worden en waaraan ze moeten voldoen. Maar, ook belangrijk zijn integriteit, omgaan met het gezin en geld, een stabiele persoonlijkheid bezitten en verantwoordelijkheid kunnen dragen.'

Alfaisi kijkt voor deze aspecten naar de eigen parlementariër, Carl Breeveld, die hij één van de beste volksvertegenwoordigers van het moment noemt tot zelfs in jaren terug. 'Van onze parlementariër kan niemand zeggen dat hij corrupt is, heeft gestolen en geld heeft aangenomen. Natuurlijk kan hier en daar een verkeerde inschatting zijn gemaakt, maar ik zie dat als en leerproces waaraan gewerkt moet worden en waarin verbetering moet komen.'

Verwijzend naar de eerdere samenwerking van DOE met de huidige coalitie zegt Alfaisi, dat dat een weloverwogen beslissing is geweest van de partij. 'Omdat wij van mening waren dat wij met goede bedoelingen en concrete afspraken richting konden helpen geven aan sommige zaken. Toen dat niet mogelijk bleek hebben wijzelf gezegd dat wij uit de coalitie stappen.'

Volgens Alfaisi is toen in de coalitie besloten dat de samenwerking dan maar wordt verbroken. 'De minister die wij in het team van de regering hadden is achtergebleven, maar ook met hem hebben wij gebroken. Onze partij doet wat ze zegt, staat achter haar principes en zal blijven vechten voor een betere en hogere moraal en ethiek in de politiek.'

Alfaisi is zich ervan bewust, dat DOE staat voor enorme politieke uitdagingen. 'Wij zijn een relatief kleine partij met minder middelen, maar wij blijven ook daarin onze principes hoog houden en accepteren niet van een ieder donaties. Eerst geldt dat de idealen van de partij onderschreven moeten worden.'

Hij ziet mogelijkheden om de ene zetel in de volksvertegenwoordiging te behouden en zelfs uit te bouwen naar twee tot drie. 'Wij gaan de komende periode hard werken, maar wel met een goede en geen populistische boodschap.'

Export bananen van Food and Agriculture Industries weer langzaam op gang

'Door slecht management in bedrijf waren dozen niet op tijd aangeschaft'

'We exporteren nu 40 containers per week naar de regio en Europa'


De export van bananen bij Food and Agriculture Industries (FAI) wordt langzaamaan weer opgestart. De export was gestagneerd, omdat er geen dozen waren. 'Vanaf afgelopen maandag wordt gestreefd naar normalisatie van het proces', zegt vakbondsleider Dayanand Dwarka vandaag, woensdag 4 december 2019, op Starnieuws. 

'De dozen zijn al een week binnen, de export naar Europa wordt nu op gang gebracht. Het proces heeft drie weken haast stilgelegen, het vergt wat tijd om alles weer helemaal op gang te krijgen.' 

De Staat heeft 10 procent aandelen in het Belgisch-Frans fruitbedrijf. 'Ik heb een beroep gedaan op de regering om erop toe te zien dat haar belangen niet in gevaar komen. Het is misschien maar tien procent, maar de belangen zijn in deze groter voor ons. Het gaat om geld. Als dit bedrijf sluit is dat funest voor ons. Daarom moeten we voorkomen dat dit bedrijf sluit.'

Door slecht management in het bedrijf zijn er geen dozen op tijd aangeschaft, deelt Dwarka mee. 'De dozen worden geïmporteerd. Er is geen lokale opkoop van dit verpakkingsmateriaal. Nu zijn er wel genoeg dozen voor een paar maanden. De afgelopen drie weken hebben we slechts kunnen verpakken voor export naar de Trinidadiaanse markt, zo'n acht containers. Dat is niet eens gelijk aan de productie van een dag. Het grootste deel van de bacoven hebben we moeten vernietigen.'

FAI was enkele jaren geleden slachtoffer van een bananenziekte. Vóór de ziekte uitbrak waren Saramacca en Nickerie in staat om samen vier miljoen dozen bananen per jaar te exporteren. Na de ziekte is het teruggelopen naar twee miljoen. Vóór de ziekte waren er ruim 2.500 arbeiders in dienst, na de ziekte ongeveer 1.700.

'Het is een behoorlijke achteruitgang, maar het lichtpunt is dat we uit het diepe dal zijn. We exporteren nu 40 containers per week naar de regio en Europa. We zijn niet mismoedig, het is niet hopeloos. De ziekte is onder controle, de kwaliteit van de productie is prima. Nu rest dat het bedrijf de financiële situatie goed onder controle krijgt.'

Man in Nickerie zou meerdere keren 15-jarig nichtje tot orale seks hebben gedwongen

Om het meisje haar mond te laten houden gaf hij haar een mobiele telefoon....


De Ware Tijd bericht vandaag, woensdag 4 december 2019, dat de politie van Nickerie de zaak onderzoekt tegen een man die meerdere keren zijn vijftienjarig nichtje tot orale seks zou hebben gedwongen. Om haar stil te houden gaf hij haar een mobiele telefoon. Toen ze weigerde nog langer aan zijn verlangens te voldoen pakte hij het toestel af. Het meisje zou daarop aan familie hebben verteld wat is voorgevallen. De verdachte is nog op vrije voeten. 

Politiecommandante Titia Forster zegt, dat de de zaak in onderzoek is. Zij grijpt de gelegenheid aan om ouders te vertellen, dat ze met hun kinderen moeten blijven praten en dat materialisme negatieve gevolgen kan hebben. 'Kinderen moeten tevreden zijn met wat ze krijgen van hun ouders. Op het moment dat je materialistisch bent, ga je boven je stand leven en dan ga je ook verkeerde dingen doen met alle gevolgen van dien.'

Kinderen moeten begeleid worden om zo lang mogelijk hun seksuele gevoelens te beheersen, vindt Forster. 'Seks komt op z'n tijd wanneer dat moet en het hoeft niet vroegtijdig te gebeuren. Slachtoffers van seksueel misbruik krijgen heel wat verwijten, terwijl daders in bescherming worden genomen en ongestraft blijven.'

Forster weet dat ouders niet gemakkelijk over seks praten met hun kinderen. 'Maar, ik denk dat wij vandaag de dag anders er mee moeten omgaan. Seks mag geen taboe meer zijn. We moeten met onze kinderen erover praten, omdat ze moeten weten wat hun te wachten staat.'

Kinderen worden volgens haar gemakkelijk omgekocht met dure sieraden of een duur telefoontoestel met alle gevolgen van dien. Iemand mag goed zijn op je kind, 'maar het mag nooit zo zijn dat er iets wordt gegeven en het kind wordt voorgetrokken. Het maakt niet uit of het geschenk van een oom of een andere persoon is. Als u minderjarige kinderen in huis hebt en u merkt dat een familielid heel veel aandacht schenkt aan dat kind, moet er een lichtje bij u gaan branden en moet u inzien dat iets niet in orde is'.

Econoom Winston Wirht gekozen tot voorzitter Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO)

'Leden zien in Wirht iemand die kennis heeft van goudsector'


De econoom Winston Wirht is gekozen tot voorzitter van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie (RGWO). Hij heeft 320 stemmen gekregen en Lloyd Read, die weer een gooi deed naar het voorzitterschap, 216 stemmen. In Brokopondo hebben 230 leden op Wirht gestemd en in Paramaribo 90. Read kreeg in Brokopondo 167 stemmen en in Paramaribo 49. Het aantal ongeldige stemmen is 24. 

Read heeft de RGWO geleid vanaf 2013, twee termijnen van drie jaar.

Wirht zegt vandaag, woensdag 4 december 2019, op Starnieuws dat er al afspraak is met het demissionaire bestuur voor de overdracht.

De verkiezing werd geleid door de Stichting Scholings Instituut voor de Vakbeweging in Suriname (Sivis), onder leiding van directeur Victor Jones. Wirht zegt, dat Jones heeft aangegeven dat in vier dagen het proces-verbaal met het verkiezingsresultaat overhandigd zal worden aan het zittende bestuur, waarna de overdracht kan plaatsvinden. 'We zijn in een overgangsfase. Het nieuwe bestuur heeft intern overleg over hoe de overname zo goed mogelijk zal plaatsvinden', zegt Wirht.

'Er zal een ledenvergadering worden gehouden om de inzichten van het bestuur te delen met de leden voordat verder naar buiten wordt getreden.' De leden van de RGWO konden gisteren tot zeven uur 's avonds hun stem uitbrengen. Jones zegt, dat er twee hoofdstembureaus waren waar de leden hun stem konden uitbrengen, een op het emplacement van Rosebel te Brokopondo en het tweede in het RGWO-gebouw in Paramaribo. Jones geeft aan dat er op Brokopondo ook twee mobiele stembureaus waren, één op de locatie Saramacca kamp en één bij de hoofdingang van Rosebel.

De verkiezing is vlot verlopen. Jones laat optekenen, dat de leden hun stem uitgebracht hebben op een lijst. Ze kleurden op één van de twee kandidaat-voorzitters. Dit heeft gemaakt dat het tellen makkelijk en vlot is gegaan.

Johan Seymor, die op de lijst van Wirht stond, zegt dat hij voor verandering gaat. Hij merkt op dat mensen langer dan 15 jaar werken bij het bedrijf van wie de pensioen regeling beter geregeld worden. 'Vandaar dat ik het bestuur wil ondersteunen.' Ook baanzekerheid en groeimogelijkheid binnen het bedrijf zijn belangrijke punten voor Seymor. Hij merkt op, dat eveneens naar de werktijden gekeken moet worden en deze ook analyseren. Seymor geeft aan dat er onder de leden vooronderzoek is gedaan om te kijken wie het best de voorzittershamer zou kunnen overnemen.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat Wilgo Valies de tegenkandidaat zou zijn van Read. Al gauw bleek dat hij minder populair was bij de leden. 'We hebben met hem gesproken en we zijn vriendelijk uit elkaar gegaan', zegt Seymor.

Volgens hem zien de leden in Wirht iemand die kennis heeft van de goudsector en de cijfers zo goed mogelijk zou kunnen vertalen. Hij merkt op, dat de nieuwe voorzitter in de beginfase van Cambior, tijdens de onderhandelingen, ook een bijdrage heeft geleverd.

Joel ‘Bordo’ Martinus, ABOP-ondervoorzitter, biedt goedkope bouwkavels aan

'Verkoop van goedkope kavels geen politieke stunt om kiezers te winnen'

Meer dan 800 bouwrijpe kavels klaar op de grens van Wanica en Saramacca


'Dit is een heel serieus project. Wanneer ik op een politiek podium sta als ondervoorzitter van de ABOP maak ik geen grappen over serieuze zaken', zegt Joel ‘Bordo’ Martinus vandaag, woensdag 4 december 2019, in de Ware Tijd doelend op goedkope bouwkavels die hij binnenkort zal aanbieden speciaal voor minder draagkrachtig mensen. Hij heeft dit aangekondigd op de massabijeenkomst van zijn partij zaterdag op het Bronsplein. 

'Nanga disi mi wani yepi den potisma. Ik kom zelf uit een arm gezin dus ik weet hoe moeilijk sommige mensen het hebben. Ik heb gemeend ze op deze manier te ondersteunen.'

Hij heeft dit besluit genomen, omdat in de afgelopen periode woningen zijn afgebroken van mensen die grond hadden geoccupeerd (gekraakt). Op dit moment liggen volgens Bordo meer dan achthonderd bouwrijpe kavels klaar op de grens van Wanica en Saramacca. Daarnaast is de politicus bezig met meer dan duizend percelen nabij het Wanica Ziekenhuis en te Commewijne. De kavels zullen voor Srd 15.000 per stuk verkocht worden. Betaling kan ook in termijnen. Geïnteresseerden zullen zich moeten registreren in het ABOP-partijcentrum in Latour.

'Ik wil dat alles ordelijk verloopt, dus we gaan het op een transparante manier aanpakken. Alles gaat via een notaris', verzekert de politicus. Hij benadrukt dat dit project niet alleen voor Abop-aanhangers is.

Via social media leveren een paar mensen kritiek op het initiatief. Martinus is zelfs uitgemaakt voor oplichter. De politicus trekt zich daar weinig van aan. Hij ziet de negatieve geluiden als politieke aanvallen van personen die via hem populair willen worden. 'Ik heb geen tijd voor haters. Het is mijn geld en ik heb besloten arme mensen te ondersteunen dus ik maak me niet druk met mensen die me aanvallen. Ik werk op een ander niveau. A momenti doro fu mi yepi potisma en no wan suma no man stop dati.' 

Martinus meent dat de verkoop van goedkope kavels geen politieke stunt is om kiezers te winnen. Hij wijst erop dat niemand zal worden gedwongen om op zijn partij te stemmen, omdat ze in aanmerking zijn gekomen voor een betaalbaar perceel. 'Natuurlijk is het goed als ze op de ABOP stemmen, want dan kunnen we veel meer voor ze betekenen wanneer we in de regering zitten.'