donderdag 25 juli 2019

Argentijnse bokser Hugo Santillan overlijdt na partij tegen Eduardo Javier Abreu uit Uruguay

Russische bokser Maksim Dadasjev overlijdt na zijn partij tegen Subriel Matias uit Puerto Rico


Voor de tweede keer in een week tijd is een bokser overleden na een gevecht. De Argentijn Hugo Santillan bezweek donderdag 25 juli 2019 aan de gevolgen van de klappen die hij vorige week kreeg tijdens zijn partij tegen Eduardo Javier Abreu uit Uruguay.

Het duel tussen de twee lichtgewichten eindigde onbeslist, kort erna zakte Santillan in elkaar. De 23-jarige Argentijn onderging een spoedoperatie in het ziekenhuis, maar de schade bleek te groot.

Enkele dagen eerder overleed de Russische bokser Maksim Dadasjev in een Amerikaans ziekenhuis. Dadasjev (28) had vorige week in zijn partij tegen Subriel Matias uit Puerto Rico heel wat rake klappen op zijn hoofd gehad. Hij zakte op weg naar de kleedkamer in elkaar. De bokser werd geopereerd, maar hij bleek zware hersenschade te hebben opgelopen en overleed daaraan.

De mondiale boksbond WBC meldde op Twitter mee te leven met de families en vrienden van zowel Dadasjev als Santillan.De Argentijn bokste een maand geleden nog in Hamburg. Hij verloor dat gevecht en kreeg daarna van de Duitse boksfederatie te horen dat hij uit voorzorg tot 30 juli niet mocht boksen, om te herstellen van de opgelopen verwondingen. Toch stapte hij vorige week gewoon weer de ring in, met fatale gevolgen.

(Suriname Mirror/CNN/Twitter/Clarin/De Telegraaf)

Bestuursdienst ressort Latour sluit fastfoodrestaurant vanwege onhygiënische situatie

Uitwerpselen van ongedierte in de keuken en op voedsel en onafgedekt voedsel...


De bestuursdienst van het ressort Latour is donderdagochtend 25 juli 2019 tijdens een controle gestuit op een zeer onhygiënische situatie in een fastfoodrestaurant. De zaak - die niet bij naam wordt genoemd... - werd terstond gesloten voor het publiek in opdracht van de districtscommissaris van Paramaribo-Zuidwest, Eric Grauwde, zo bericht het Commissariaat Paramaribo-Zuidwest.

Enkele misstanden die zijn geconstateerd zijn onder andere slechte hygiëne in en rondom de keuken, uitwerpselen van ongedierte in de keuken en op voedsel en onafgedekt voedsel.

De vergunninghouder is gesommeerd de zaak grondig schoon te maken en als blijkt dat na hercontrole de zaak opgeruimd en schoon is, zal deze wederom worden opengesteld voor het publiek.

VHP-Assembleeleden Mathoera en Kalloe vragen minister Getrouw aandacht voor toename inbraken


VHP-politici willen weten van bewindsman wat beleid is inzake aanpak en afhandeling inbraken


Assembleelid Krishna Mathoera (VHP) heeft vandaag, donderdag 25 juli 2019 - zo schrijft Starnieuws -, in de Assemblee de aandacht van minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie gevraagd voor een toename van inbraken. 'Mij heeft informatie bereikt van de burgerij dat er heel veel inbraken zijn; is die informatie de minister bekend? Weet hij dat er een toename is van inbraken?'

Mathoera wilde ook weten of alle politievoertuigen reeds gedistribueerd zijn aan politiebureaus. 'Hoe ziet het plan van de politie eruit voor preventie en bestrijding van de criminaliteit? De minister had eerder aangegeven dat er een inbraak team in het leven is geroepen. Welke resultaten zijn er tot nu toe bereikt?'

Fractiegenoot Jitendra Kalloe haalde aan dat ook in Nickerie een toename van inbraken te merken is. Er zijn brieven gegaan naar minister Getrouw en De Nationale Assemblee van twee ondernemers. Een ondernemer in Nickerie, die een bouwmaterialenzaak heeft, Dew's Trading, heeft door een inbraak grote verliezen geleden. De politie heeft volgens Kalloe niet afdoende opgetreden. Een veehouder heeft zijn veestapel zien slinken door diefstal. Het politieoptreden is daar uitgebleven volgens de volksvertegenwoordiger. Hij heeft deze kwesties ook onder de aandacht gebracht van de minister.

Minister Getrouw heeft aangegeven, dat de distributie van de voertuigen nog steeds plaatsvindt. Over het huidige beeld van de gepleegde inbraken is het ministerie bezig de statistieken samen te stellen om dan het plan van aanpak bij te stellen. Over de zaken aangekaart door Kalloe, zei de bewindsman dat terstond is aangevangen met een heronderzoek. 'U zult het wel spoedig merken, wij zijn aangevangen met een heronderzoek.'

Samenwerking sinds juli 2016 tussen DA'91 en de SPA beëindigd

(Bron foto's: DA'91)
Partijen willen zelfstandig pad naar 2020-verkiezingen bewandelen


DA'91 en de SPA hebben hun op 1 juli 2016 aangegane partnerschap vandaag, donderdag 25 juli 2019, beëindigd. Als reden voor de beëindiging wordt aangegeven dat partijen elkaar 'alle benodigde ruimte willen bieden voor de oriëntatie op, voorbereidingen van en participatie aan de algemene, vrije en geheime verkiezingen van 2020', zo meldt Starnieuws.

Partijen danken elkaar voor de inzet en 'wensen elkaar alle goeds voor de toekomst en succes bij de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen'. Het partnerschap was drie jaar geleden aangegaan om regeermacht te proberen te verkrijgen. Nu het wettelijk kader voor samenwerking van politieke organisaties om deel te nemen aan de verkiezingen ingrijpend is veranderd ten aanzien van het in combinatieverband deel nemen, zien DA'91 en SPA geen heil meer in de overeengekomen samenwerking.

Beide partijen constateren dat ondersteuning van gelijkgerichte doelen en standpunten altijd overeind zullen blijven, onafhankelijk van het wettelijk en organisatorisch kader. Volgens hen is in het politiek speelveld en voor de belang van de Staat Suriname een zo breed mogelijke oriëntatie van politieke organisaties vereist.

Het gewijzigde Decreet Politieke Organisaties van 28 maart 2019 verbiedt dat politieke partijen in combinatieverband deelnemen aan de verkiezingen. Het document van beëindiging van het partnerschap is getekend door de voorzitters van de partijen, Guno Castelen (SPA) en Angelique Castilho (DA'91).

Politie houdt in Amsterdam twee mannen aan verdacht van betrokkenheid smokkel 500 kilo cocaïne in zeilboot van Zuid-Amerika naar Europa

(Bron foto's: Politie.nl)
Zeilboot op 10 juli door de Portugese politie onderschept bij de Azoren


De politie heeft dinsdag 23 juli in Amsterdam twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij criminele organisatie die achter de smokkel van 500 kilo cocaïne per zeilboot van Zuid-Amerika naar Europa zit. Dit schip is op 10 juli door de Portugese politie onderschept bij de Azoren. Daarbij zijn de twee opvarenden aangehouden, zo meldt de politie vandaag, donderdag 25 juli 2019.


Een door de Spaanse politie gestart onderzoek naar de smokkel van verdovende middelen met behulp van recreatieve vaartuigen leidde uiteindelijk op de Azoren tot de onderschepping van een zeilboot met 500 kilo cocaïne. Bij deze actie heeft de Spaanse politie samengewerkt met de Landelijke Eenheid van de politie. De onderschepping werd op verzoek van Spanje door de Portugese politie uitgevoerd.

Aan boord van het zeiljacht werden een 53-jarige man uit Amsterdam en een 41 jarige Est die in Almere woont, aangehouden. Nog diezelfde avond doorzochten rechercheurs in Nederland op verzoek van de Spaanse autoriteiten zeven panden in Amsterdam (4), Almere, Kortgene en Colijnsplaat. Tijdens deze doorzoekingen werden diverse goederen, die van belang zijn voor het onderzoek in Spanje, aangetroffen en in beslag genomen.

In het kader van hetzelfde onderzoek werden, op verzoek van de Spaanse autoriteiten afgelopen dinsdag nog twee andere verdachten aangehouden in Nederland. Dit zijn een 35-jarige man uit Amsterdam met de Engelse nationaliteit en een 53-jarige man uit Nederland. Beiden zijn in afwachting van hun overlevering aan Spanje in bewaring gesteld.

De Spaanse en Nederlandse politie hebben in het kader van het onderzoek samengewerkt met het Maritime Analysis and Operation Centre (MAOC) in Lissabon. Het MAOC is een samenwerkingsverband dat door Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk is opgericht om de strijd tegen maritieme drugssmokkel aan te gaan. Het MAOC ondersteunt opsporingsdiensten door coördinatie en met het vergaren en delen van informatie.

Gert Wibbelink, plaatsvervangend diensthoofd van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid: 'De cocaïne komt uit Zuid-Amerika; Nederland is een belangrijk logistiek knooppunt, vooral voor de aan- en doorvoer. En dat gebeurt niet alleen met grote zeeschepen, dat gebeurt ook met recreatievoertuigen. Om te voorkomen dat de verdovende middelen überhaupt Nederland bereiken is het belangrijk dat we de samenwerking zoeken. De Dienst Landelijke Informatie Organisatie (DLIO) en het Informatieknooppunt Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zijn belangrijk geweest in dit onderzoek. Ze zitten als een spin in het web bij de opsporing van maritieme smokkel. Voor het MOAC een belangrijke partner. De vangst op de Azoren laat zien dat deze samenwerking loont. Alleen kunnen we het zeker niet.'

Beruchte Israëlische criminelen Alon Azulay en Jony Ben doodgeschoten in Mexico-Stad

Vrouwelijke schutter aangehouden en partner voortvluchtig

(Bron: Twitter)

De beruchte Israëlische criminelen Alon Azulay en Jony Ben zijn door de Mexicaanse autoriteiten aangewezen als de slachtoffers van de moord donderdagavond 25 juli 2019 in Mexico-Stad. De twee slachtoffers zaten te eten in een café in een winkelcentrum in Mexico-Stad, volgens een rapport van de Mexicaanse autoriteiten. 

Een paar zat aan de aangrenzende tafel. Nadat de mannen hun drankjes hadden besteld, stonden de man en de vrouw plotseling op van hun tafel, naderden de Israëliërs en een van hen schoot op ze met een pistool.


De schietpartij vond plaats om zes uur 's avonds, lokale tijd. De vrouwelijke schutter werd gearresteerd door bewakers ter plaatse, volgens de rapporten.


Haar mannelijke tegenhanger wist te ontsnappen. Ze vertelde de onderzoekers dat ze de mannen had neergeschoten vanwege 'verraad en verlangen', blijkbaar een criminele code voor moord vanwege verraad binnen de criminele wereld in Mexico.


Minister van Binnenlandse Veiligheid Álvaro Obregón zei, dat een van de Israëlische mannen ter plekke stierf en de andere naar het ziekenhuis werd gebracht, waar hij stierf aan zijn wonden.

'De waarnemend Israëlisch consul in Mexico, Eli Levy, ging naar de locatie van het incident onmiddellijk nadat hij er meldingen over had ontvangen en werkt samen met de lokale autoriteiten om de identiteit van de slachtoffers vast te stellen', had het ministerie gezegd voordat de slachtoffers waren geïdentificeerd.

Israel's Channel 12 had gemeld, dat de Israëlische slachtoffers een 40-jarige man was van Bat Yam en de andere een inwoner van Tel Aviv.


(Suriname Mirror/The Jerusalem Post/The Times of Israel/ejecentral/Twitter/The Yucatan Times/YouTube)

Aapjes ter grootte van een eekhoorn helpen de Amazone van Peru weer tot leven te brengen

Tamarins scheiden zaden uit van fruitbomen waarvan de meeste uit een nabijgelegen bos kwamen

(Bron foto: Andrea Schell)

Het weelderige Amazone-regenwoud in het noordoosten van Peru verloor de meeste bomen toen die werden gekapt om plaats te maken voor weiden voor waterbuffels in 1990. Maar, nadat mensen het gebied ongeveer 10 jaar later verlieten, begon het bos langzaam weer te groeien. Nu hebben wetenschappers een verklaring voor hoe het zo snel nieuw leven heeft ingeblazen: de foerageeractiviteiten van tamarins, eekhoornachtige aapjes die in het gebied voorkomen. 

Wetenschappers vermoedden al lang dat de tamarins een rol hadden gespeeld. Daarom gebruikten onderzoekers meer dan 20 jaar GPS-volgapparatuur en veldobservaties om te meten hoeveel tijd de apen in het eerder geregistreerde bos doorbrachten.

De onderzoekers hielden ook bij hoe vaak en waar de apen zaden uitscheiden van fruitbomen - waarvan de meeste uit een nabijgelegen bos kwamen. Gedurende de eerste 3 jaar brachten de apen minder dan 1,5% van hun tijd door in het eerder geregistreerde bos, maar tegen 2016 nam dit toe tot ongeveer 12%. Van de honderden onderzochte zaden overleefden er 15 en groeiden uit tot bomen die hoger waren dan 2 meter. Onderzoekers verzamelden hun bladeren en analyseerden hun genen; meer dan de helft van de bomen ontsproot uit zaden die oorspronkelijk uit het nabijgelegen bos kwamen.

Dit bevestigt dat de apen een cruciale rol spelen in het weer tot leven brengen van ontboste gebieden, melden de onderzoekers vandaag in Scientific Reports. Hoewel het bos zich al meer dan 20 jaar herstelt, heeft het nog steeds niet de plantendiversiteit en dekking die de apen een geschikt huis zou bieden. Daarvoor zal alleen de tijd uitwijzen hoe lang het nog kan duren voordat het bos weer helemaal terug is.Pas de 28e juli besteedt de Ware Tijd hier aandacht aan op gezag van Nu.nl.


(Suriname Mirror/Science Magazine/Scribd Suriname Mirror)

Venezolaanse president Maduro geeft VS weer de schuld van meest recente stroomstoring

'Amerikanen zijn wanhopig vanwege hun nederlagen in Venezuela'


De Venezolaanse president Nicolas Maduro wees woensdag 24 juli 2019 voor de meest recente stroomuitval in zijn land nogmaals met de beschuldigende vinger naar de Amerikanen. Die zouden 'wanhopig' zijn omwille van hun 'nederlagen in Venezuela', verklaarde de president bij de start van een militaire oefening ter ere van de 236e verjaardag van de geboorte van vrijheidsstrijder Simon Bolivar. 

Volgens Maduro was de 'elektromagnetische aanval van hoogtechnologisch niveau' en kon daardoor de stroom worden uitgeschakeld, 'ondanks alle strategieën om het elektriciteitsnet te beschermen'. De stroomvoorziening wordt nu opnieuw 'gestabiliseerd', zei de president.

Intussen zit de noordwestelijke staat Zulia nog steeds zonder stroom. De meeste handelszaken blijven er dicht, uit angst voor plunderingen, meldt de krant El Nacional.


Het is al de vijfde grote elektriciteitspanne in Venezuela dit jaar. Volgens Maduro had Venezuela de voorbije maanden te maken met tientallen 'aanvallen' op zijn elektriciteitsnet. Die zijn het werk van de oppositie en van de Verenigde Staten, stelt hij. De oppositie wijst weer naar corruptie en slecht management.

(Suriname Mirror/Belga/PBS News Hour/Miami Herald/Twitter)

Ros National Fishery verliest Kort Geding tegen de Staat

De zes Chinese hek- trawlers moeten Suriname verlaten...


De Kort Gedingrechter heeft vandaag, donderdag 25 juli 2019, de vordering van Ros National Fishery tegen de Staat afgewezen. Dit houdt in, dat de zes Chinese fabrieksschepen die sinds vorig jaar november in Surinaamse wateren zijn, moeten vertrekken. 

Mark Lall van het Visserscollectief zegt op Starnieuws, dat hij verwacht dat er onmiddellijk werk van gemaakt zal worden om de boten te verwijderen.

Na inspectie was gebleken, dat de boten niet voldoen aan de wettelijke voorschriften. De toenmalige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, had van meet af aan gezegd dat hij de wettelijke regels zou toepassen. Dit beleid is gecontinueerd door zijn opvolger Rabin Parmessar.

De actie om de boten te verwijderen ligt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, waaronder de Kustwacht valt. Op last van de rechter was er nog geen actie ondernomen.

'Ik denk dat de instanties zoals de Kustwacht en het Openbaar Ministerie nu meer grip hebben om de boten te verwijderen uit onze territoriale wateren', zegt Lall. Het is belangrijk dat de boten zo snel mogelijk verdwijnen. Zij liggen nu voor anker in de zone waar aan bevolkingsvisserij wordt gedaan. Ze vormen volgens Lall een obstakel voor het werkgebied van de vissers.


OWT&C sloopt illegaal bouwsel in berm hoek Verlengde Gemenelandsweg en Elizelaan

(Bron foto's: ministerie van OWT&C)
Pandeigenaar weigert, ondanks aanmaningen, het bouwsel op de berm zelf te slopen


Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) gaat door met het naleven van de Bouwwet. Daarbij is onlangs een bouwsel dat illegaal was opgezet op de berm bij een pand op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg en de Elizelaan gesloopt, zo meldt het ministerie vandaag, donderdag 25 juli 2019.

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) van het ministerie is de bevoegde afdeling die optreedt, als de samenleving zich niet houdt aan de voorgeschreven regels die gelden voor het bouwen.

Zo heeft de afdeling samen met de afdeling Restauratie en Onderhoud van het ministerie sloopwerkzaamheden verricht aan een gebouw op de berm van het pand op de hoek van de Verlengde Gemenelandsweg en de Elizelaan.

De buurtmanager van het gebied was op de hoogte van de sloop. Alvorens het ministerie van OWT&C tot het slopen is overgegaan, waren de bouwwerkzaamheden die plaatsvonden op de berm stopgezet door de afdeling BWT.


De pandeigenaar heeft na de stopzetting een aanmaning ontvangen om al hetgeen dat was opgezet, binnen drie dagen te verwijderen. Ondanks gevoerde gesprekken en een tweede schrijven, om het bouwsel te verwijderen, heeft de belanghebbende nagelaten het bouwsel op de berm zelf te slopen.

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht was genoodzaakt om al hetgeen dat zonder de vereiste bouwvergunning tot stand was gebracht te slopen.

Leden leger, politie en CIVD gaan onzorgvuldig, onverantwoord, met hun dienstwapens om - Weer wapen uit niet afgesloten auto gestolen

Gestolen wapens blijken zelden tot nooit te worden teruggevonden.....


De diefstal dinsdag van een wapen, dat vermoedelijk aan het Nationaal Leger toebehoort, uit de auto van een buitengewoon agent van politie aan de Bomaweg wordt onderzocht door de politie en Militaire Politie. Het wapen is nog niet teruggevonden. Het zou volgens de drager zijn weggenomen toen hij voor enkele momenten zijn voertuig onbeheerd met draaiende motor langs de weg liet staan, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 25 juli 2019.

De politie kon de nog geen informatie geven over de diefstal. Volgens bronnen is dit het tweede geval binnen een maand. Bij het eerste ging het om een lid van de Centrale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Daar werd directe inverzekeringstelling gelast, omdat bleek dat het om grove nalatigheid ging. Bij soortgelijke gevallen van verlies van een militair wapen wordt de ambtenaar voorgeleid bij de auditeur-militair.

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zegt, dat hij geen waardeoordeel kan geven over iemand in dienst van Defensie. 'Als het om een politiekwestie gaat is het zeker dat er een strafrechtelijk onderzoek komt, want dan gaan wij toetsen of het om een bewuste actie gaat of om nalatigheid. Elk wapen dat onrechtmatig buiten is, is een probleem', aldus de bewindsman.

Als in dit geval blijkt dat het een justitiële aangelegenheid is, zal zeker opgetreden worden tegen de ambtenaar als blijkt dat die niet juist heeft gehandeld.

Vorig jaar werd een machinegeweer ontvreemd van een beveiligingsman, die korporaal in het leger is.

Hij verklaarde dat hij geld aan de Gonggrijpstraat moest halen en dat hij zijn auto op de weg had geparkeerd. Bij terugkeer na een kwartier zag hij, dat er was ingebroken en dat er een AK47-machinegeweer was weggenomen. Deze zaak werd door de Militaire Politie onderzocht. Het wapen is niet teruggevonden...

Zr.Ms. Groningen redt in Caribisch gebied twee verdwaalde vissers uit St. Lucia

Vissers dobberden al 18 dagen rond - Ze zijn in Aruba aan land gebracht

(Bron foto's: Koniklijke Marine)

De Koninklijke Marine meldt vandaag, donderdag 25 juli 2019, dat Zr.Ms. Groningen in het Caribisch gebied twee vissers heeft gered. Ze dobberden al 18 dagen rond. 

Een Dash 8 patrouillevliegtuig van de Kustwacht ontdekte het duo gisteravond en alarmeerde het schip. De Groningen zette de NH90 in om beide mannen van hun vaartuig te halen en in Aruba aan land te brengen.

Beide vissers waren 7 juli vanuit St. Lucia de zee opgegaan, maar keerden niet terug. Sindsdien stonden ze als vermist gemeld. Uiteindelijk bleek dat de mannen op zee waren verdwaald. Aan boord hadden ze alleen een kompas en geen GPS.

De Groningen is momenteel ingezet als stationsschip in het Caribisch gebied. Het voert er Kustwachttaken uit, zoals drugsbestrijding en reddingsoperaties. Daarnaast is het schip beschikbaar voor het verlenen van noodhulp

NDP tracht stemmen te vergaren richting 2020-verkiezingen door te Wanica zo'n 125 kilometer lozingen op te halen

'Doel is zoveel mogelijk voorkomen van wateroverlast in het district'...


Terwijl de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) districten en buurten van Paramaribo intrekt met haar 'Orange Movement, om stemmen te vinden voor de 2020-verkiezingen, doet de Nationale Democratische Partij (NDP) dat onder andere door zo'n 125 kilometer aan lozingen op te halen in het district Wanica. 

Dit is bewerkstelligd door de vrienden van de NDP die een bijdrage leveren. Zij hebben middelen vrijgemaakt om dit project uit te voeren. Hierdoor is de overheid totaal gevrijwaard van kosten, zegt districtscommissaris (dc) van Wanica Noord-West, Wedprekash Joeloemsingh, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 25 juli 2019.

De werkzaamheden zijn begonnen op 28 september 2018 en worden tot heden voortgezet. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk te werken aan het voorkomen van wateroverlast in het district. Naast het ophalen van de hoofdlozingen is ook een onderhoudsperiode aan verbonden. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een lange giek en korte giekmachine. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden worden het talud en de begroeiing in de lozingen aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in alle ressorten van Wanica.

Dat een politieke partij vrienden mobiliseert om op zo'n grote schaal ophaal- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, is historisch, beweert de dc. 'Het is nooit eerder voorgekomen dat politieke vrienden een eenheid vormen en samen werkzaamheden op zo'n grote schaal uitvoeren', merkt Joeloemsingh op. Het werk word gecontroleerd door het commissariaat en vindt ook in overleg plaats. Er is nog nooit zoveel kilometers aan lozingen opgehaald.

Door dit werk was er geen noemenswaardige wateroverlast in Wanica. Slechts bij enkele zeer laaggelegen gebieden waren kleine delen tijdelijk onder water. De ophaalwerkzaamheden zorgen ervoor dat het overtollige water nu vrij kan stromen, en wateroverlast wordt voorkomen in laag gelegen gebieden.

In het district Wanica wordt veel aan land- en tuinbouw gedaan. Het zijn vooral de burgers én het bedrijfsleven die tijdens de regenperiodes veel ongemak ondervonden. In het verleden is het vaak voorgekomen dat verschillende buurten enorm veel last hadden van wateroverlast, omdat de lozingen verstopt en dichtbegroeid waren. Het overtollige water kon moeizaam wegstromen. Vooral de landbouwers werden hiermee geconfronteerd en hebben veel verliezen geleden doordat hun landbouwgewassen verloren gingen, benadrukt de dc.

Zorgen bij Districtsraad Nickerie over onhygiënische toestand bij scholen

(Bron foto: Facebook)
'We hebben situatie dat scholen met hun vuil zitten, aannemers al vier jaar niet uitbetaald'

'Geen geld om aannemers te betalen, wèl Srd 240.000 uit het Districtsfond voor aanleg basketbalveld op het Volksplein'....


De Districtsraad van Nickerie is bezorgd over de onhygiënische toestand bij scholen in het district. 'We hebben de situatie dat de scholen met hun vuil zitten. De aannemers die dit moeten afvoeren zijn ermee gestopt, omdat ze vier jaar niet zijn uitbetaald', zegt het Districtsraadslid Robertino Mangoenredjo vandaag, donderdag 25 juli 2019, in de Ware Tijd.

Hij vindt het 'heel triest dat de regering de aannemers niet heeft betaald'. Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe zou volgens hem in een vergadering met leerkrachten benadrukt hebben, dat er geen geld is om het vuil op te halen en te verwerken. Mangoeredjo plaatste in een vergadering vraagtekens bij het feit, dat er geen geld is om aannemers te betalen, terwijl recent voor de aanleg van een basketbalveld op het Volksplein Srd 240.000 is uitgeven uit het Districtsfonds. 'Moeten wij geen prioriteiten gaan stellen?', vraagt hij zich af.

De schoolleiders moeten nu elke dag bedenken hoe het vuil af te voeren of te verwerken. Hij hoopt dat er met spoed geld vrijgemaakt wordt om de troep op te ruimen, 'anders hebben wij straks te maken met een heel ongezonde situatie op de scholen. We willen een structurele oplossing en het is zaak dat de overheid geld beschikbaar stelt, zodat de gezondheid van onze kinderen niet in gevaar komt', aldus Mangoeredjo.

Twee andere Districtsraadsleden, Glenn Dors en Radjinderkoemar Ramadhin, ondersteunen hun collega. Zij vinden het jammer dat de voorzitter van de Districtsraad, Azeez Khodabaks, het lid Mangoenredjo steeds onderbrak in zijn spreekbeurt.

Ook de voorzitter is niet te spreken over het uitblijven van betaling aan de vuilophalers. 'De mensen hebben schulden en moeten voldoen aan hun verplichtingen tegenover de staat, terwijl diezelfde staat hen niet betaald. Hoe wil de overheid dan dat de mensen hun achterstallige belasting betalen', vraagt Khodabaks zich af. Hij is er ook niet over te spreken dat vanuit de ministeries werken gegund worden, 'maar, dat de ondernemers lang moeten wachten op uitbetaling'.

Er zijn voorstellen voor gedaan hoe het probleem op te lossen. Gedacht wordt om het vuil te laten meenemen door de aannemers die momenteel het huisvuil afvoeren. Een andere optie is het inzetten van gedetineerden die dagelijks het vuil van de markt en andere openbare plaatsen afvoeren.

Een busrit in Paramaribo is een belevenis...

https://www.ovmagazine.nl/2019/07/een-busrit-in-paramaribo-is-een-belevenis-1052/

'Een enorme rush geconstateerd van euro's naar VS om om te wisselen naar Amerikaanse dollars'

'Op weekbasis zien we dat er miljoenen euro's uit het land worden gebracht'


Steeds meer reizigers uit Suriname nemen, al dan niet voor bedrijven of particulieren, grote sommen euro’s mee naar Miami, Florida (VS), zo beweert de Ware Tijd vandaag, donderdag 25 juli 2019. Daar worden ze omgewisseld voor Amerikaanse dollars en teruggebracht. De regels voor deviezenuitvoer zullen daarom worden aangepast. Het land ondervindt internationaal last van de huidige situatie. 

'De afgelopen drie maanden en vooral deze maand, hebben we een enorme rush geconstateerd', zegt Jenny Johns-Christopher, voorzitster van de Deviezencommissie.

Het geldtransport met koeriers is toegenomen sinds in april 2018 een door de Centrale Bank van Suriname verzorgde euro-zending door Nederland werd in beslag genomen vanwege een witwasonderzoek. Sindsdien vindt er geen export van euro's naar Nederland meer plaats, met als gevolg een ophoping van de Europese munt in Suriname en een schaarste aan Amerikaanse dollars.

Vrijdag is in Miami 1,6 miljoen euro uit Suriname in beslag genomen. Het zou gaan om geld van drie cambio's, zo meldde Starnieuws. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of er sprake is van witwassen en mogelijke drugsgerelateerde criminaliteit.

'We zien een verschrikkelijke rush. Mensen weten of hebben door dat de regels zullen worden verscherpt, maar hebben nog steeds een nood om aan dollars te komen', zegt de voorzitster. 'Op weekbasis zien we dat er miljoenen euro's uit het land worden gebracht. We zien dat aan de formulieren. Het water is troebel geworden en het is goed vissen.' Sommige personen vervoeren zelfs 600.000 tot 800.000 euro per keer.

De commissievoorzitster merkt op, dat er niets aan de hand was tot de aanhouding van de geldzending vorig jaar. 'Geld is net als water. Altijd a sa fen' wan olo. Onze regelgeving heeft een maas en daar maken bonafide mensen gebruik en malafide personen misbruik van.'

Bij beschikking is bepaald, dat reizigers per keer maximaal 10.000 Amerikaanse dollar ongemeld mogen meenemen. Bedragen hoger dan dat dienen vermeld te worden op een zogenoemd H-formulier en bij vertrek voor registratie aan de douane bij de grensposten worden aangeboden voor afstempeling. Er wordt een patroon gesignaleerd waarbij ondernemers, cambio's en anderen met gebruikmaking van de bestaande regels grote bedragen uitvoeren. 'Al wil je twee of drie miljoen euro of Amerikaanse dollar meenemen, kan dat gewoon. Je hoeft het alleen aan te melden met een H-formulier dat daarna bij vertrek door de douane wordt afgestempeld en je krijgt een kopie dat je aan de meldings- en registratieplicht hebt voldaan.'

Johns-Christopher benadrukt, dat er geen vergunning van de Deviezencommissie nodig is om vreemde valuta uit het land te brengen. Er geldt slechts een meldings- of registratieplicht. Wie bedragen hoger dan Amerikaanse 10.000 dolar meeneemt zonder dit bij de autoriteiten te melden, maakt zich schuldig aan geldsmokkel. Ze stelt, dat de douane er vaak op heeft aangedrongen om een maximumbedrag in te stellen dat passagiers mogen meenemen.

De voorzitster stelt, dat de voorbereiding voor aanpassing van de deviezenregeling om de mazen te dichten in een vergevorderd stadium verkeert. Deze maatregel past ook in het kader van de nationale risico-analyse van Surinames financiële systeem. 'We kunnen het als land niet hebben dat onze regelgeving deze mazen laat bestaan. Er is totaal geen controle van de herkomst van de gelden en dat is heel schadelijk voor het land', zegt Johns-Christopher.

Veehoudersbond niet geïnformeerd over mogelijke komst Blackbelly-schapen van Barbados

(Bron foto: blackbellysheep.org)
'Als de lokale sector hiervan zal profiteren, is het geen probleem'


Het aanbod van Suriname aan Barbados om in Suriname Blackbelly-schapen te gaan fokken, wordt nauwlettend gevolgd door de Veehoudersbond. Voorzitter Mukesh Ramlagan zegt vandaag, donderdag 25 juli 2019, in de Ware Tijd, dat er zowel voor- als nadelen hieraan kleven, afhankelijk van afspraken die de twee landen zullen maken. 

Barbados is vanwege een tekort aan landbouwgrond niet in staat om de gewenste populatie Blackbelly-schapen te halen. Suriname beschikt volgens het eiland over genoeg land en schoon drinkwater om de fok te faciliteren. Er is daarom positief gereageerd op het aanbod vanuit Suriname. Ook Guyana heeft aangeboden om faciliterend op te treden. 'Als de lokale sector hiervan zal profiteren, is het geen probleem', stelt Ramlagan die in eerste instantie verrast reageert, omdat naar zijn zeggen de bond niet op de hoogte is gesteld door de autoriteiten.

Afgaand op de informatie die tot nu toe is vrijgekomen, stelt hij dat de lokale veehouders in staat zijn om schapen te fokken voor de export, mits de mogelijkheden daartoe worden gecreëerd dan wel verbeterd. 'De behoefte vanuit Barbados is een mogelijkheid voor ons hier om te exporteren.' Een ander voordeel is volgens hem, dat Suriname zodoende valuta kan verdienen.

Ramlagan stelt, dat er op dit moment 'duizenden' schapen lokaal worden gefokt. Er is wel voldoende grond, maar niet genoeg gras. 'De vraag is dan ook waar grond uitgegeven zal worden voor het plan van Barbados. '

Hij haalt aan dat de lokale sector zou kunnen profiteren van de afspraken tussen de twee landen in het kader van rasverbetering. 'Te Tibiti werden ook schapen gefokt voor de rasverbetering, maar niemand kan antwoord geven op de vraag waar die schapen nu zijn.'

Barbados heeft op dit moment ongeveer 15.000 schapen, maar wil dit aantal vermeerderen naar minimaal 35.000 om te kunnen voldoen aan de jaarlijkse vleesbehoefte. De lokale minister van Landbouw ziet het aanbod van Suriname en Guyana als een mogelijkheid om de productie verder te verhogen wat ook de kleding en textielindustrie van zijn land ten goede zou komen. Barbados stuurt binnenkort een missie naar de twee landen voor oriëntatie en verdere bespreking.

'Groei van het verblijfstoerisme op Curaçao, maar aantal verbliifstoeristen uit VS valt tegen'

(Bron foto: Suriname Mirror)
'Nederland bijvoorbeeld deed het veel beter dan gedacht'


Andere markten compenseren de wat tegenvallende toename van toeristen die vanuit de Verenigde Staten (VS) naar Curaçao komen. De Curaçao Tourist Board CTB ziet in het eerste half jaar van 2019 over de hele linie een groei van het verblijfstoerisme. 'De VS is waarschijnlijk de enige markt waar we onze target niet halen', zei Christine Campagnard, business intelligence manager bij CTB, gistermiddag tijdens een persconferentie, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 25 juli 2019.

'We verwachten dit jaar 78.000 verblijfstoeristen uit de VS in plaats van 83.000. Maar, dat is nog altijd meer dan de 73.000 in 2018.' Het minder presteren van de Verenigde Staten wordt weer goedgemaakt door andere markten.

Campagnard: 'Nederland bijvoorbeeld, waar we een conservatief marketingbeleid hebben gevoerd, deed het veel beter dan gedacht. Ik verwacht dan ook dat we ons doel om 475.550 verblijfstoeristen naar het eiland te trekken in 2019, zeker zullen halen.'

Over de hele linie heeft het CTB in het eerste half jaar van 2019 meer aankomsten van verblijfstoeristen geregistreerd dan in dezelfde periode in 2018: dit jaar bijna 238.000 van januari tot en met juni, vorig jaar bijna 206.000. Dat is een toename van 16 procent.

De zes belangrijkste landen waar de marketingactiviteiten van het toeristenbureau op gericht zijn, zitten dit jaar stuk voor stuk in de lift in vergelijking met 2018. De Nederlandse markt groeide met 11 procent, de VS met 13 procent en Canada met 10 procent.

'Logistieke sector en maritieme havens op Curaçao bieden uitzonderlijke groeimogelijkheden'

'Curaçao werkt op basis van een consult agreement samen met de Port of Rotterdam'


Tijdens de persconferentie van dinsdag heeft premier Eugene Rhuggenaath onder andere  stilgestaan bij het belang van de logistieke sector en de maritieme havens. Op beide gebieden zijn er uitzonderlijke groeimogelijkheden, zo meent de minister-president, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 25 juli 2019.

Curaçao is altijd een logistiek centrum geweest voor internationale handel, reizen en uitwisseling en dat blijft zo, zo sprak de premier.


'We hebben op dit gebied een groot potentieel. We zien al hoe onze airport is uitgebreid en straalt als één van de mooiste luchthavens in de regio. Maar, we moeten verder kijken. We hebben gezien dat de vrije zone aan het transformeren is nadat ze een moeizame periode heeft meegemaakt, waarbij ze een transformatie moest doorstaan van een industrie uit het verleden, waar ook illegale namaakproducten deel van uitmaakte, naar een handelszone waar we voor compliance staan en waar we bedrijven willen aantrekken die legale producten, van grote merken, komen produceren of hier een warehouse van willen openen op ons eiland', aldus Rhuggenaath.

Over de haven maakte de premier bekend, dat Curaçao op basis van een ‘consult agreement’ samenwerkt met de Port of Rotterdam. Dankzij deze samenwerking kan het havenbedrijf van Rotterdam Curaçao adviseren en gebruik maken van hun netwerk om onder andere investeerders naar Curaçao te halen voor bijvoorbeeld Bullenbaai.

Curaçao loopt miljoenen mis met afspraken erfpachtuitgifte aan HNO Vastgoed & Beheer

Terreinen waarop nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd zijn te laag gewaardeerd


Curaçao loopt miljoenen mis met de afspraken rond de erfpachtuitgifte aan HNO Vastgoed & Beheer. De terreinen waarop het nieuwe ziekenhuis wordt gebouwd zijn te laag gewaardeerd en het deel van de financiering dat HNO overneemt is veel minder dan het Land van Nederland heeft geleend. Terwijl de overheid de terreinen kocht voor 14,1 miljoen gulden, gaat de erfpachtcanon uit van een waarde van 5,6 miljoen gulden. Dit schrijft vandaag, donderdag 25 juli 2019, het Antilliaans Dagblad.

HNO Vastgoed en Beheer verplicht zich tot het aflossen van 330 miljoen gulden, maar het Land leende 436 miljoen gulden in Nederland.

In een advies aan minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën waarschuwt de beleidsdirecteur van het ministerie in mei dit jaar voor directe negatieve gevolgen voor de begroting van 2019. Dat blijkt uit een brief van 10 juni van gouverneur Lucille George-Wout aan Eugene Rhuggenaath (PAR) in zijn functie als minister-president en als minister van Algemene Zaken.

George-Wout zet dan al haar vraagtekens bij het concept-landsbesluit dat zij op 7 juni heeft ontvangen ‘ter vaststelling’. Daarmee zouden vier van de negen ministers uit het kabinet-Rhuggenaath (Algemene Zaken; Financiën; Gezondheid, Milieu en Natuur; en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning) gemachtigd worden om hun handtekening te zetten onder het ‘Hoofdlijnenakkoord inzake de erfpachtuitgifte met betrekking tot de ondergrond en de opstallen van Hospital Nobo Otrobanda’ (HNO, red.).

Vorige week werd bekend. dat George-Wout het betreffende landsbesluit niet heeft getekend en dat het nu aan de Rijksministerraad is om te beslissen of het al dan niet wordt vernietigd.

Kustwacht Caribisch Gebied betrapt speervissers op Curaçao

(Bron foto: Kustwacht Caribisch Gebied)
Twee speervissers op Koredor in Piscadera bezig met het inladen van een partij vis in auto


Afgelopen zondag tegen kwart voor twee in de ochtend betrapte de Kustwacht landpatrouille twee speervissers op de Koredor in Piscadera die bezig waren met het inladen van een partij vis in hun auto. 

Dit meldt de Kustwacht Caribisch Gebied woensdag 24 juli 2019.

De beide mannen hebben elk een proces-verbaal aangezegd gekregen.

De speergeweren en het vis is in beslag genomen.

Gajadien (VHP): 'Schaarste aan Amerikaanse dollars kan economie ernstig ontregelen'

'Wij willen niet terug naar periode van lege rekken en tekorten aan basale medicamenten'


Asiskumar Gajadien (VHP), lid van de vaste commissie van Financiën in De Nationale Assemblee, beweert vandaag, donderdag 25 juli 2019, via Starnieuws, dat de schaarste aan Amerikaanse dollars de economie ernstig kan ontregelen. De regering zal volgens hem besluiten moeten nemen ter ombuiging van het beleid, anders zal de economie zwaarder getroffen worden. 

'Wij willen niet terug naar een periode van lege rekken en tekorten aan basale medicamenten', zegt de volksvertegenwoordiger. Het bevreemdt Gajadien, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) grote hoeveelheden aan euro’s in contanten ter beschikking stelde aan cambio’s, terwijl juist het girale verkeer gestimuleerd moet worden.

'Komt nog bij kijken dat administratief deze transacties lijken op girale overmaking, maar dat er contanten worden overgedragen', stelt Gajadien na een onderzoek te hebben gepleegd.

Sedert de inbeslagname twee jaar geleden van de 19.5 miljoen euro door Nederland, worden er allerlei alternatieven bekeken, zonder enig resultaat tot nu toe. Feit is volgens Gajadien, 'dat wij als land financieel gedeeltelijk geïsoleerd zijn. Dat is waar de regering-Bouterse ons naar toe gebracht heeft. Dat via de achterdeur vermoedelijk mede gestimuleerd wordt dat private ondernemingen aan geldwisselingen doen, is nu overduidelijk.'

Met een circulaire naar de cambio's waarin een bandbreedte voor de aan- en verkoop van Amerikaanse dollars gaat de CBvS de paralellmarkt niet kunnen afremmen, maar juist stimuleren dat er buiten handel gedreven zal worden voor valuta. 'Anders krijg je een situatie, dat als de handelsbanken niet kunnen voorzien in de importdollars, wij uiteindelijk zullen zitten met lege rekken in de winkels', meent Gajadien.

De volksvertegenwoordiger roept de regering op haar beleid om te buigen, minder te verspillen en daadwerkelijk de beschikbare middelen aan te wenden voor noodzakelijke uitgaven. Verder moet in het kader van de Nationale Risk Assessment alles aan gedaan worden, opdat instituten zich houden aan de regels.

Ophef over juryleden van STVS talentenshow Youth Voice....

'Geen van de drie juryleden geschikt om te fungeren als jurylid'


Gail Eijk, Tekisha Abel en Diego Vrede lijken jonge deelneemster verre van serieus te nemem


Volgens Waterkant.net vandaag, donderdag 25 juli 2019, is ophef ontstaan over de juryleden van de STVS talentenshow Youth Voice. Beweerd wordt, dat de juryleden 'kiek nemen' op de contestanten. Daarnaast wordt ook gezegd, dat geen van de drie juryleden geschikt is om te fungeren als jurylid.

Delen van het filmpje van de auditiedagen worden door tal van personen gepost op social media om te bewijzen dat de jury niet geschikt is. Zo ook het filmpje hieronder, dat veel stof heeft doen opwaaien.

Nadat het meisje niet in de smaak is gevallen bij de jury met haar eigen uitgekozen lied is geprobeerd haar met andere songs te helpen. De juryleden Tekisha Abel en Diego Vrede vragen haar op den duur om Beleki Beketje ten gehore te brengen. Dat loopt het helemaal mis en jurylid Abel lacht er ook duidelijk om.


** Velen keuren bovenstaande reactie van de artieste af en beweren dat Abel boos en emotioneel reageert en niet tegen kritiek kan, aldus Waterkant.net.
Daarnaast wordt ook beweerd dat met zo een reactie de artieste wederom laat blijken dat zij niet geschikt is om te fungeren als een jurylid. Velen zijn de mening nog steeds toegedaan dat de juryleden ‘kiek‘ nemen op de contestanten en dat het duidelijk te zien en horen is in de verschillende filmpjes van de auditiedagen.

Na Mi Rowsu gezongen te hebben, vraagt het meisje om het met een lied van Whitney Houston te mogen proberen. Abel antwoord met 'oh nee' terwijl Gail Eijk zegt 'Whitney Houston gaat, gaat helemaal verkeerd gaan, geloof me'.

Beweerd wordt dat de juryleden 'eerst kiek genomen hebben' op het meisje en haar daarna hebben beledigd. 'De jury is totaal verkeerd bezig. Dit is slechts één voorbeeld dat laat zien dat de jury niet geschikt is. De jury had haar meteen moeten bedanken na twee gezongen liederen als ze vonden dat het meisje niet geschikt is voor de volgende ronde', laat een topartiest weten op Facebook.

De voorrondes worden in september gehouden. De grote finale vindt plaats in oktober in de Anthony Nesty Sporthal. De laatste Youth Voice werd in 2015 gehouden en werd gewonnen door Kennia Domini.

Minister Getrouw treft ingrijpende veiligheidsmaatregelen in district Para

Te Onverdacht/Billiton komt permanente vestiging van Regionaal Bijstands Team (RBT)


Maritieme Politie heeft gedurende vakantieperiode een post nabij plantage Ayo


Het veiligheidsbeleid in Para wordt drastisch versterkt door ingrijpen van het ministerie van Justitie en Politie. Op Onverdacht/Billiton komt binnenkort een permanente vestiging van het Regionaal Bijstands Team (RBT). In het Carolinagebied zal de politie 1 x 24 uur post vatten, de Maritieme Politie zal gedurende de vakantieperiode ook een post hebben nabij plantage Ayo en de politiesurveillance zal te land en te water worden opgevoerd, zo meldt het Commissariaat Para vandaag, donderdag 25 juli 2019.

Deze beleidsmaatregelen werden gisteren aangekondigd door minister Stuart Getrouw tijdens een overleg met districtscommissaris Armand Jurel. Volgens Jurel is het Carolinagebied bron van commerciële activiteiten (hout, goud en steenslag), waardoor veel mensen het gebied intrekken. De omliggende dorpen worden geteisterd door roofovervallen en diefstallen. Issues aangaande deze criminele handelingen zijn de bewindsman bekend.

Het Korps Politie Suriname heeft de wanorde op de Surinamerivier met party’s en pleziervaartuigen ook in het vizier.

De introductie van de nieuwe maatregelen waren volgens Getrouw al in voorbereiding om onder meer de orde en rust in de samenleving van dit gebied te vergroten. Getrouw brengt spoedig, samen met de korpsleiding en het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), een werkbezoek aan verschillende inheemse dorpen in Para. Alle andere veiligheidsvraagstukken zullen hierbij worden aangehoord en op korte termijn aangepakt door middel van adequate en effectieve maatregelen. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht zal ook aan deze hoorzittingen participeren voor een betere regulering van de commerciële houtactiviteiten in het Carolinagebied.