maandag 18 mei 2020

Restaurant gesloten aan de Franchepanestraat, Flora

Onhy- giënische situatie aanlei- ding voor sluiting


Het Burger Informatiecentrum Paramaribo-Zuidwest bericht, dat maandagmorgen 18 mei 2020, een restaurant aan de Franchepanestraat in het ressort Flora is gesloten door de afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst van het commissariaat Paramaribo-Zuidwest. 

Een onhygiënische situatie was de aanleiding, dat de vergunninghouder de zaak terstond moest sluiten voor het publiek.

De zaak moet worden schoongemaakt en als na heronderzoek blijkt dat de zaak schoon is, zal deze weer worden opengesteld voor het publiek.

Aanvang uitbetaling AKB, AOV, Financiële Bijstand en Pensioen

(Bron foto: NII)
Verhogingen die extra worden uitbetaald bovenop de maandelijkse uitkering


Het ministerie van Financiën is vandaag, maandag 18 mei 2020, begonnen met uitbetaling van sociale steun vanuit het Covid-19 Noodfonds. Het sociale deel van het fonds is bedoeld om de acute nood van de minst draagkrachtigen en groepen die het hardst zijn getroffen door de Covid-19 crisis te verlichten, zo schrijft het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Deskundigen van het ministerie hebben met collega ministeries alles in het werk gesteld om zo snel mogelijk de financiële noodmaatregelen te kunnen uitvoeren.

In samenwerking met de ministeries van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en Arbeid vindt de grootst mogelijke voortvarendheid de uitbetaling plaats van:

de Algemene Kinder Bijslag: Extra Srd 1.000 per huishouden (naast Srd 525 per kind);
de Algemene Oudedags Voorziening (AOV): Extra Srd 525 (alleen voor hen die alleen AOV genieten);
Financiële Bijstand Mensen Met Een Beperking (FB MMB): Extra Srd 675 (naast Srx 325);
Financiële Bijstand Zwakke Huishoudens (FB ZWH): Extra Srd 250 (naast Srd 37);
Onderstanden: Extra Srd 1.000 (naast Srd 300);
Pensioen: Extra Srd 500.

Het betreft verhogingen, die extra worden gegeven op de maandelijkse uitkering die personen die hiervoor in aanmerking komen, reeds ontvangen. De verhoging wordt verstrekt aan personen ten behoeve van zichzelf (AOV, FB MMB, Pensioen Onderstand) of ten behoeve van diens huishouden (AKB en FB ZWH).

De financiële steun kan worden ontvangen met medeneming van:

ID, inclusief naam en adres, en ID-nummer (origineel en hardcopy); 
Bewijs van uitkering die reeds ontvangen wordt. 

Personen die reeds vóór Covid-19 stonden geregistreerd en in aanmerking kwamen voor sociale steun, ontvangen de extra financiële ondersteuning automatisch bovenop de huidige uitkering, en wel met ingang van deze maand (mei 2020).

Personen die alsnog geregistreerd wensen te worden, moeten zich registreren bij de DA en wijkkantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Voor meer informatie: 
Covid-19 Klanten Center,
Gongrijpstraat 51.
Telefoon: 597-8985042 / 597-8946998 en 597-8966728 / 597-8938701
E-mail: covidsoc@gov.sr


Srd-ondersteuning regering voor kleine betalingen in vreemde valuta

Regering besluit koersverschil in Srd te betalen


Burgers die kleine valutabetalingen moeten doen en daar problemen mee ondervinden als gevolg van de opgeschroefde wisselkoersen, worden niet in de steek gelaten. Het ministerie van Financiën heeft ervoor gezorgd, dat vanuit het Covid-19 Noodfonds gepaste hulp wordt geboden. Personen die vallen onder de categorie Vreemde Valuta Kleine Noden, komen met ingang van vandaag, maandag 18 mei 2020, in aanmerking voor een Srd-compensatie, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Het betreft burgers die problemen ondervinden bij de betaling van hun maandelijkse huur, aflossing van een autolening, aflossing van een studielening, en andere kleine maandelijkse verplichtingen in vreemde valuta.

De regering heeft besloten het koersverschil in Srd te betalen, rechtstreeks aan degene aan wie de huur, aflossing of andere kleine valutabetaling moet worden voldaan.

De volgende categorieën komen in aanmerking: 

Huishuur: Bewijs van huurcontract, en 3 betaalslips van afgelopen 3 maanden, waarop duidelijk het woonadres (van het verhuurde) en maandbedrag staan vermeld. Bankgegevens en naam/adres van de verhuurder aan wie de extra Srd's zullen worden overgemaakt.
Aflossing autolening: bewijs van leningscontract, en 3 betaalslips van afgelopen 3 maanden, waarop duidelijk het voertuig en maandbedrag staan vermeld. Autoregistratie (nummer) bewijs. Bankgegevens en naam/adres van het auto verkoopbedrijf aan wie de extra Srd's zullen worden overgemaakt.
Aflossing studielening: Bewijs van leningscontract, en 3 betaalslips van afgelopen 3 maanden, waarop duidelijk de lening en het maandbedrag staan vermeld. Bewijs van inschrijving opleiding. Bankgegevens en naam/adres van het opleiding instituut aan wie de extra Srd's zullen worden overgemaakt.
Andere reguliere vreemde valuta betaling: Overleggen van voldoende bewijsstukken ter beoordeling.

Om in aanmerking te komen voor de Srd-compensatie, moet een aanvraag worden ingediend bij het Klanten Center van het Covid-19 Noodfonds, gevestigd aan de Gongrijpstraat 51. Bij de aanvraag meenemen: ID kaart, inclusief adres en ID-nummer (origineel en hardcopy), en genoemde bijbehorende documenten. 

Voor meer informatie: 
COVID-19 Klanten Center, 
Gongrijpstraat 51. 
Telefoon: 597-8985042 / 597-8946998 en 597-8966728 / 597-8938701 
E-mail: covidsoc@gov.sr

Rodney Cairo, kandidaat van Strei!, wint rechtszaak tegen Kenneth Slooten

Slooten moet binnen drie dagen in verschillende media uitspraken rectificeren


Rodney Cairo, Assemblee-kandidaat van Strei!, heeft de rechtszaak tegen Kenneth Slooten gewonnen. De rechter heeft vandaag, maandag 18 mei 2020, onderstaand vonnis geveld in deze zaak. 

Binnen drie werkdagen moet Slooten in verschillende media zijn uitspraken rectificeren. Hij deed zijn gewraakte uitspraken in het SRS-programma Bakana Tori op 21 en 24 april.

Slooten zei onder andere, dat Cairo als gevaarlijke speler gezien moet worden die banden zou hebben met criminele organisaties. Directe aanleiding voor de uitlatingen was een inval enkele dagen daarvoor door gemaskerde en gewapende mannen in de woning van eiser. Naderhand is gebleken dat het om een inval ging die in opdracht van de leiding van Directoraat Nationale Veiligheid was gepleegd.

Cairo werd tijdens de inval hardhandig aangepakt en enkele goederen waaronder mobiele telefoons werden door de indringers meegenomen. Het slachtoffer deed daarna aangifte bij de politie.

Ook beweerde Slooten dat de kandidaat enige tijd geleden met enkele collega's voornemens was een militaire coup te plegen en zou hij in verband zijn gebracht met illegale wapenhandel.

Van de rechter moet Slooten publiekelijk aangeven, dat deze uitspraken niet op waarheid berusten en een ernstige inbreuk vormen op de eer, goede naam, maatschappelijke reputatie en persoonlijke integriteit van Cairo en derhalve onrechtmatig zijn. Hij moet zijn woorden terugnemen en Cairo zijn oprechte welgemeende verontschuldigingen aanbieden.

Slooten moet Cairo ook een bedrag van Srd 8.000 betalen voor advocaatkosten. Ook moet hij Srd 350 betalen voor de proceskosten.


Dronken zoon te Uitvlugt bezorgt zijn moeder gebroken arm

Zoon beweert dat zijn moeder hem onheus had behandeld


Het Dagblad Suriname bericht vandaag, maandag 18 mei 2020, dat de politie van Uitvlugt vrijdag ene R.P. heeft aangehouden, verdacht van zware mishandeling c.q. het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan zijn moeder. 

De verdachte heeft zijn moeder zodanig mishandeld, dat zij een armfractuur heeft opgelopen.

De zoon verkeerde onder invloed van alcohol. Hij beweert, dat zijn moeder hem onheus had behandeld en dat hij daarom alcohol ging drinken en zijn moeder mishandelde.

De vrouw schakelde de politie in. In het belang van het onderzoek blijft R.P. in verzekerde bewaring.

Politiebericht inzake doodgeschoten Cubaan in Commewijne

Slachtoffer is de 28-jarige Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego


De 28-jarige Cubaan Leosbel Izquierdo Noriego, die betrokken was bij een schietincident in het district Commewijne, is gisteravond door de opgelopen verwondingen ter plekke overleden, zo bericht het Korps Politie Suriname vandaag, maandag 18 mei 2020.

Uit het voorlopige politieonderzoek is naar voren gekomen dat de Cubaan met anderen zat te borrelen bij een Cars Center na een optocht van een politieke partij (lees: de VHP). Op een gegeven moment ontstond er een woordenwisseling tussen Leosbel Izquierdo Noriego en de 25-jarige Charisma B. Zij liep vervolgens naar haar vriend, die op straat stond, en vertelde hem waarschijnlijk dat zij in een woordenwisseling was geraakt met Leosbel Izquierdo Noriego.

De vriend van Charisma, wiens personalia nog niet bekend zijn bij de politie, stapte naar Leosbel Izquierdo Noriego toe om hem rekenschap te vragen. De confrontatie tussen deze twee mannen liep zodanig uit de hand, dat de vriend een vuistvuurwapen te voorschijn haalde waarmee hij enkele schoten loste. Een kogel raakte Leosbel Izquierdo Noriego in zijn borststreek en hij viel dood neer. De 32-jarige Cubaanse vrouw M F, die dichtbij Izquierdo Noriego stond, liep een schotwond op aan haar linker bove arm.

Nadat de schoten gevallen waren renden Charisma B. en haar vriend weg van de locatie om kort daarop een automobilist, die toevallig over de Oost-Westverbinding kwam aangereden, tot stoppen te dwingen waarna zij onder bedreiging met het vuurwapen in de auto stapten en de bestuurder dwongen om met hun weg te rijden.

Verschillende politie eenheden reageerden en kwamen erachter in welk voertuig B. en haar vriend zich bevonden. Toen zij door hadden, dat de politie hun achterna kwam dwongen zij de automobilist om het voertuig voor een houtzagerij te stoppen. Charisma B. en haar vriend sprongen uit het voertuig en renden het terrein van de houtzagerij op. De agenten renden het terrein op en kwamen daarbij te staan tegenover de eigenaar van de houtzagerij, die een gaspistool in zijn hand had. Er ontstond een misverstand tussen de agenten en de eigenaar van de houtzagerij, omdat de politie dacht dat hij de schutter was.

Het gevolg was dat eigenaar van de houtzagerij in zijn linker onderbeen is geschoten door de politie. In de directe omgeving van de houtzagerij eigenaar trof de politie een vuistvuurwapen met drie scherpe patronen aan. Het vermoeden bestaat dat dit wapen door de vriend van B. op het terrein was weggegooid tijdens hun vlucht. Behalve dat gaspistool is ook het vuistvuurwapen door de politie in beslag genomen.

Het is de politie gelukt om Charisma B. aan te houden, maar haar vriend wist te ontkomen. De vrouw bleek 12 XTC tabletten in haar bezit te hebben. Zij is inmiddels in verzekering gesteld ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij maakt gebruik van haar zwijgrecht in zoverre dat zij zelf niet bereid is de naam van haar vriend prijs te geven aan de politie.

De gewonde Cubaanse vrouw en de eigenaar van de houtzagerij zijn medisch behandeld en verkeren buiten levensgevaar

Vicepresident Adhin tijdens verkiezingscampagne door bewoners uit buurt weggejaagd

Bewoners hebben respect voor hem verloren en zijn helemaal klaar met Adhin


Vicepresident Ashwin Adhin, lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP) in Wanica, is vrijdag door enkele burgers weggejaagd in de omgeving van de Welgedacht A weg. Een vrouw laat, in onderstaande op social media circulerende video, in harde taal horen, dat Adhin van de locatie mag opdonderen, aangezien zij en de mensen aldaar het respect voor hem hebben verloren en daarom ook helemaal klaar zijn met Adhin. 

'Meki a hari eng tyari gwe! Unu lasi respeki gi eng! Unu kba nanga eng! Succes 25 mei! All the best in 2020! Un wai! Unu kmopo! Unu dribi!', schreeuwde de vrouw richting Adhin en zijn NDP-delegatie, aldus het Dagblad Suriname maandag 18 mei 2020.

De bewoners van het gebied waren vermoedelijk verhit om de slechte situatie waarin de weg daar al jaren verkeert. 'Mi no wani unu', schreeuwde een andere vrouw. Op de achtergrond is een vlag van de ABOP te zien, waardoor het vermoeden bestaat dat het hier om personen gaat, die nu de ABOP mogelijk ondersteunen.

In de groep zat ook het overgelopen oud-VHP-Assembleelid Sharmila Kalidien-Mansaram. Zij is niet lang geleden vanuit de VHP overgestapt naar de NDP en  wordt vaak ingezet om pakketten uit te delen en de VHP als zogenaamde insider te bekritiseren.

Adhin is kalm gebleven en hield de mensen rustig voor, dat hij direct van de locatie zou weggaan. Mansaram bleef met een zuur gezicht kijken naar de mensen  aldus het dagblad. Enkele aanhangers uit de NDP-delegatie dienden de vrouwen wel af en toe van repliek.


Het is niet de eerste keer dat Adhin is uitgejouwd. Hij werd in maart 2019 tijdens de Holi-viering op het sportveld van Kamal Dewaker (KD) in Wanica door een groep mannen uitgejouwd, terwijl hij een toespraak hield. Achteraf reageerde Adhin door te stellen, dat de tegenpartij haar (kader)mensen had gestuurd, vijf zuiplappen, om hem lastig te vallen tijdens zijn speech.

Caricom en OAS sturen waarnemers (4 en 10) voor verkiezingen

Ambassades Brazilië, Frankrijk, Venezuela en VS gevraagd om waar te nemen

Van Dijk-Silos: 'Niet in de haak, dat directeur CBB in de media ondermijnend bezig is'


Vier waarnemers van de Caricom komen vanmiddag, maandag 18 mei 2020, aan in Suriname om het verkiezingsproces gade te slaan. Zij worden opgehaald door de SLM. De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) stuurt een tien personen tellende missie, die op 21 mei aankomt voor een week. Dit bericht Starnieuws.

Daarnaast hebben ambassades van Brazilië, Frankrijk, Venezuela en Verenigde Staten van Amerika gevraagd om lokaal waar te nemen. Er is op de valreep ook een aanvraag van Indonesië en India binnengekomen. Deze mededelingen zijn gedaan door minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie vandaag:


De buitenlandse waarnemers krijgen ook toegang tot de lokalen waar gestemd zal worden, deelde minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken mee. 

Jennifer van Dijk-Silos, voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), zei dat de OAS een topdelegatie stuur die in korte tijd het werk in hoog tempo zal doen. Zij zijn bijzonder ervaren personen die precies weten waar ze naar moeten kijken. Zij is ingenomen met de komst van OAS en Caricom naar Suriname. Naast de buitenlandse waarnemers heeft het OKB ook toezichthouders in alle 638 stembureaus en de hoofdstembureaus. Verder zijn er ook lokale waarnemers, terwijl ook de politieke partijen hun controleurs hebben. 

Minister Antoine Elias legde uit, dat het Covid-19-Managementteam een protocol heeft ontwikkeld voor de buitenlandse waarnemers. Zij hoeven niet in quarantaine, maar moeten wel met een test aantonen, die niet ouder is dan 24 uur, dat ze niet besmet zijn met het coronavirus. Zij zullen na aankomst verplicht in hun hotelkamer moeten blijven. Zij krijgen ook een arts toegewezen en moeten twee keer per dag hun temperatuur meten. Zij worden ook getest in Suriname. Op de werkplekken moeten de waarnemers mondkappen op hebben. 

Van Dijk-Silos pleitte voor openheid en transparantie bij de verkiezingen. Zij merkte op, dat dit belangrijk is voor het vertrouwen in de organisatie. Zij vindt dat er te weinig openheid is. Het OKB heeft aangegeven dat de kiezerslijst vervuild is. Dit is onderbouwd en er zijn CD's verstrekt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de president. Zij vindt het niet in de haak, dat de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken in de media ondermijnend bezig is. 

De OKB-voorzitster roept alle kiezers op om hun stem uit te brengen op 25 mei. De ruim 385.000 kiezers die opgebracht zijn op de kiezerslijst vindt zij te veel.
'Straks zullen wij horen, dat de opkomst laag is. Maar, de kiezerslijst schoon', voerde zij aan. Van Dijk-Silos zei ook, dat er te weinig informatie van Binnenlandse Zaken gegeven wordt aan het publiek. Nu is alleen bekend hoe de situatie in het stemlokaal is, maar de massa's komen op het schoolerf. Hoe worden zij opgevangen, hoe zal de social distancing daar worden gehandhaafd? Mensen moeten ervan verzekerd zijn dat ze niet besmet kunnen raken. 'Blijf niet thuis, gaat u stemmen op 25 mei, ook al duurt het lang.'

SZF-pasjes automatisch verlengd tot en met 30 juni

'Men komt dus onnodig naar SZF-kantoren en in deze Covid-19-periode is dat echt niet verantwoord'SZF-Verplicht, BaZo- en BZV-kaarten worden automatisch verlengd tot en met 30 juni. Dit geldt voor de pasjes met een vervaldatum tussen 1 januari en 30 juni. Directeur Rick Kromodihardjo van Staatsziekenfonds (SZF) benadrukt dit besluit. omdat gebleken is dat de verzekerden onvoldoende vertrouwen op de bekendmakingen die het SZF momenteel heeft lopen via conventionele en social media. 

'Men komt dus onnodig naar onze SZF-kantoren en in deze Covid-19-periode is dat echt niet verantwoord.' 

In een bekendmaking worden zowel de verzekerden als de dienstverleners er op gewezen dat de geldigheidsduur van de kaarten die in de periode 1 januari 2020 en 30 juni 2020 verloopt, automatisch verlengd is tot en met 30 juni 2020. Dat wil zeggen, dat de kosten voor de huisarts, apotheek, specialist, laboratorium, röntgen, ziekenhuis, enzovoorts tot en met 30 juni 2020 normaal doorbetaald worden.

'Het SZF bevindt zich momenteel in een transformatieproces van digitalisering. Daarbovenop dienen wij rekening te houden met de door de regering genomen maatregelen ter zake preventie van Covid-19. Wij zien ons dus genoodzaakt deze tussenoplossing te brengen. Ik roep hierbij de dienstverleners nogmaals op om de patiënten die aan bovengenoemde criteria voldoen, niet weg te sturen, maar die zorg te verlenen waar zij om vragen.'

Wet voorgesteld door nieuwe Uruguayaanse president criminaliseert beledigen van politie

(Bron foto: CPJ/AFP)
'Uruguayaanse parlements- leden moeten wetsvoorstel verwerpen'


Uruguayaanse parlementsleden moeten een wetsvoorstel verwerpen, dat  belediging van de politie strafbaar stelt en ervoor zorgen dat wetten de vrije meningsuiting niet schenden, aldus het Committee to Protect Journalists (CPJ). 

Op 23 april hebben de nieuw verkozen Uruguayaanse president Luis Lacalle Pou en wetgevers van zijn Partido Nacional een 'urgentiewet' in het parlement ingediend, een pakket wetgeving dat aan het begin van een nieuwe regering wordt ingevoerd en dat moet worden goedgekeurd, volgens nieuwsberichten.


Artikel 11 van die wet criminaliseert gedrag, dat een politieagent 'kleineert', 'beledigt' of 'ondermijnt' en legt gevangenisstraffen op van 3 tot 18 maanden voor veroordeelden, volgens de tekst van het wetsontwerp.Volgens de Grondwet van Uruguay zal de wet automatisch binnen 90 dagen worden aangenomen, tenzij de wetgever ermee instemt deze te weigeren of te wijzigen.

Volgens mefiaberichten heeft de regeringscoalitie van de Partido Nacional een wetgevende meerderheid in beide kamers van het parlement. 'De regel die de politie beledigt die momenteel in de urgentiewet van Uruguay is opgenomen, is in strijd met het recht op vrijheid van meningsuiting en kan een huiveringwekkend effect hebben op journalisten die over de politie rapporteren', zegt Natalie Southwick, programmacoördinatrice van het CPJ Midden- en Zuid-Amerika, in New York.

'De Uruguayaanse wetgever moet artikel 11 van de urgentiewet verwerpen en de positie van Uruguay versterken als een sterke en volwassen democratie die de normen voor persvrijheid in de regio consequent hooghoudt.' 

Artikel 11 zou artikel 173 van het Uruguayse Wetboek van Strafrecht, dat strafbare feiten die het gezag van overheidsfunctionarissen ondermijnen, strafbaar stelt, wijzigen om specifiek misdrijven tegen de politie toe te voegen. Het nieuwe artikel voegt eraan toe, dat een persoon die een 'louter discrepantie' met de politie uitdrukt, niet strafrechtelijk aansprakelijk zou zijn, maar niet definieert wat dit betekent of specificeert hoe wetshandhaving onderscheid kan maken tussen een 'discrepantie' en een van de ernstigere strafbare feiten die strafbaar worden gesteld onder de wet.

Het Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, een lokale groep voor vrije meningsuiting, en Edison Lanza, de speciale rapporteur voor vrijheid van meningsuiting bij de Organisatie van Amerikaanse Staten, hebben beide verzocht om schrapping van artikel 11 van de wet.In een eerder ontwerp van de urgentiewet, dat in januari werd verspreid, uitte CPJ zijn bezorgdheid over een regel die voorzag in het zogenaamde 'recht om te worden vergeten'. De regel is volgens berichten verwijderd uit het ontwerp dat aan het parlement is voorgelegd.

Het CPJ mailde het Uruguayaanse parlement en de Partido Nacional voor commentaar, maar ontving geen reacties.

(Suriname Mirror/Committee to Protect Journalists/Twitter/Scribd Suriname Mirror)

Ouders gearresteerd in Buenos Aires, Argentinië, nadat baby positief was getest op cocaïne

Meisje heeft de cocaïne mogelijk via de moedermelk ingenomen...

Bij huiszoeking vindt politie 70 gram cocaïne, klaar om te worden verkocht


Een tien maanden oude baby, meisje, is overgebracht naar een ziekenhuis nadat ze cocaïne had ingenomen via de melk van haar moeder. Volgens lokale media in Argentinië werden een 30-jarige vrouw, genaamd Yamila R., en haar 38-jarige Peruaanse partner Ismael A., gearresteerd nadat hun dochtertje positief was bevonden voor cocaïne. 

De ouders brachten het meisje naar verluidt naar een gezondheidscentrum en het meisje werd later overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze in kritieke toestand aankwam. Haar toestand bleek te zijn veroorzaakt door het inslikken van cocaïne, waarbij laboratoriumonderzoek bevestigde dat ze cocaïne in haar bloed had.


Lokale media meldden dat dokters denken dat het meisje de cocaïne mogelijk via de moedermelk heeft ingenomen, terwijl de moeder beweerde dat haar dochter had gespeeld met medicijnen van de vader die onlangs een beenoperatie heeft ondergaan.


De lokale aanklager Carlos Rolero Santurian gaf naar verluidt een huiszoekingsbevel uit voor het huis, waar de politie 70 gram cocaïne vond, klaar om te worden verkocht, gereedschappen om de stof te snijden, een digitale weegschaal, een notitieboekje met aantekeningen over de verkoopactiviteiten en 90.000 ARS.

De ouders worden preventief vastgehouden en naar verluidt zijn ze ondervraagd als onderdeel van het politieonderzoek.


(Suriname Mirror/7News/Twitter/actualidad.rt.com/YouTube)

Hoofdinspecteur Braziliaanse ‘cocaïnehaven’ Santos op snelweg geliquideerd

Valter Barbosa (55) in zijn auto in bijzijn van zijn vrouw vermoord


In de Braziliaanse stad Santos is woensdagavond 13 mei 2020 een hoofdinspecteur van de plaatselijke haven geliquideerd. Dat schrijven Braziliaanse media.

Valter Barbosa (55) werd in zijn auto in het bijzijn van zijn vrouw vermoord op de snelweg Régis Bittencourt.Vanuit de haven van Santos worden grote ladingen cocaïne naar Europa, Afrika en Azië getransporteerd. Veel cocaïne belandt in Nederland.

De Braziliaanse autoriteiten onderzoeken de moord op Barbosa, die op het punt stond om directeur infrastructuur en logistiek te worden voor de haven van Imbituba, in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina.

Volgens het politierapport zijn de schutters er na de liquidatie vandoor gegaan met mobiele telefoons en portemonnees.

(Suriname Mirror/G1.Globo/Crimesite.nl/Noticias.r7//NDmais/Twitter)

Zwangere Braziliaanse vrouw door politie in vliegtuig gedwongen en naar Covid-19-hotspot Recife gevlogen om te bevallen...

'Ze behandelden me alsof ik een crimineel was, een voortvluchtige'


Een zwangere Braziliaanse rouw zegt, dat ze door de politie in een vliegtuig is gedwongen en naar een Covid-19-hotspot is gevlogen om te bevallen. Zakenvrouw Alyne Dias de Luna, 30, had geweigerd van haar geboorte eiland naar het vasteland van Brazilië te vliegen in afwachting van de geboorte van haar dochter uit angst het coronavirus op te lopen. 

In haar 34e week van de zwangerschap werd mevrouw Dias de Luna door de politie naar het vliegveld van de archipel Fernando de Noronha voor de kust van de noordoostelijke Braziliaanse staat Pernambuco gebracht. De autoriteiten zeiden dat het medische protocol op de archipel luidt, dat aanstaande moeders na hun 28e week van de zwangerschap naar het vasteland worden overgebracht, aangezien het ziekenhuis op het hoofdeiland geen kraamafdeling heeft.

Mevrouw Dias de Luna beweert echter, dat ze veel veiliger was op Fernando de Noronha, waar slechts 28 mensen aan Covid-19 leden en nu allemaal hersteld zijn, dan naar de stad Recife te reizen waar ten minste 7.200 gevallen zijn geregistreerd - de meeste in de staat Pernambuco.


'Ze behandelden me alsof ik een crimineel was, een voortvluchtige. De politie kwam driemaal bij mij thuis. Daarna bleef een team stand-by bij mijn voordeur. Ik voel me beperkt, gedwongen en bang voor de situatie. Zwanger zijn en een moeder vormen nu een bedreiging op het eiland', vertelde ze aan lokale media.

'We worden vervolgd, omdat er geen basisstructuur is voor de bevalling en we kunnen onze kinderen niet in vrede laten, met de rust om te weten dat we dicht bij huis zijn, om bij onze familie te zijn.' Dias de Luna zei ook, dat ze niet eens de kans had gehad om haar koffers in te pakken of thuis te douchen voordat ze naar het vasteland reisde, omdat ze werd vastgehouden toen ze een verklaring ging voorleggen aan de politie en rechtstreeks naar het vliegveld werd gebracht, waar een vliegtuig gehuurd door de staat haar naar Recife vloog.


Ze zei dat ze een politieagent had gevraagd om met haar mee naar huis te gaan om haar koffers te pakken, maar beweert dat ze haar verzoek afwezen.

'De zwangere vrouw heeft zich niet gehouden aan een gerechtelijk bevel waarin haar werd opgedragen om naar Recife te komen met een vlucht die het eiland zaterdag (9 mei) verliet. De zwangere vrouw ging naar het politiebureau van Fernando de Noronha, waar ze werd gehoord en ze zal zich verantwoorden voor de misdaad van ongehoorzaamheid', zei de burgerpolitie van Pernambuco.

De aanstaande moeder, die nu in afwachting is van de geboorte van haar dochter Helena in Recife, zei dat het een 'zwangerschap met een laag risico' is en 'de kans van één procent op een keizersnede verkiest boven een kans van 99 procent om mezelf te besmetten op het vasteland'.


(Suriname Mirror/G1.Globo/au.news.yahoo.com/Twitter/RadioJornal/YouTube)

Vier doden bij vliegtuigongeluk in Braziliaanse staat Ceara

Onder de slachtoffers een arts 
besmet met het Covid-19 virus


Een klein vliegtuigje met een arts die besmet was met het Covid-19 virus is vrijdagavond 15 mei 2020 neergestort in de Braziliaanse staat Ceara, waarbij alle vier inzittenden in het vliegtuig omkwamen, volgens online nieuwssite G1, daarbij verwijzend naar brandweerlieden van de staat.
De zieke arts werd overgeplaatst naar een intensive care-afdeling in zijn thuisstaat Piaui. Twee medische stafleden die hem behandelden, evenals de piloot, zaten ook in het vliegtuig.

De brandweer van Ceara en de gemeente Sao Bernardo, waar het vliegtuig neerstortte, reageerden niet onmiddellijk op verzoeken om informatie.(Suriname Mirror/G1.Globo/YouTube/180graus/CidadeVerde/Twitter)

Illegale goudzoekers uit Balingsoela bestormen weer mijnbouwbedrijf Boss Enterprises

Goudzoekers dringen concessie gewapend met houwers en machines binnenIllegale goudzoekers uit Balingsoela in het district Brokopondo zijn gistermiddag weer de concessie van mijnbouwbedrijf Boss Enterprises binnengestormd. De illegalen drongen de concessie gewapend met houwers en machines binnen, aldus Waterkant.net vandaag, maandag 18 mei 2027. 

De politie maande de illegale goudzoekers aan om het gebied te verlaten. Maar, zij gaven geen gehoor aan de aanmaning en gaven aan dat zij in de consessie zullen blijven.

De goudzoekers vinden, dat de consessie in hun gemeenschapsbos zit en het dan mogelijk moet zijn dat zij op een deel van de concessie goud zoeken.

Het is niet de eerste keer dat Boss Enterprises last heeft van illegalen op haar goudconcessie. In maart stormden de illegalen voor de zoveelste keer gewapend de consessie binnen. Daarbij werd het aanwezige personeel geïntimideerd, geslagen en met de dood bedreigd. Ook werden bedrijfseigendommen vernietigd. Het bedrijf in Suriname werd toen voor enige tijd gesloten. De medewerkers die daar vertoefden werden met de meeste spoed naar Paramaribo gebracht.

Eerder heeft directeur Narpath Bissumbhar van Boss Enterprises laten weten, dat het bedrijf sinds 1996 activiteiten ontplooit in het gebied. Dat jaar heeft het een exploratievergunning gekregen en in 2012 een exploitatievergunning. In 2016 is Boss Enterprises begonnen met haar operaties en naar zijn zeggen waren al daarvoor mensen van het gebied tegen de activiteiten. Volgens Bissumbhar bevindt het bedrijf niet in het gemeenschapsbos en daarnaast is er in de omgeving ook een andere goudconsessie. Naar zeggen van de directeur viel er vroeger wel een deel van het gemeenschapsbos in zijn consessie, maar dat is sinds 1998 komen te vervallen.

Vakbond bij SPSB wil duidelijkheid over onderzoeken bij bank en terugkeer directeur Kromosoeto

'ABBS betreurt dat Raad van Toezicht resultaat  strafrechtelijk onderzoek niet heeft afgewacht'


De ABBS (Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname), de vakbond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), wenst duidelijkheid over de onderzoeken bij de bank en de terugkeer van directeur Ginmardo Kromosoeto. De bond heeft hierover brieven gestuurd naar de Raad van Toezicht (RvT) en procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 18 mei 2020. 

De directe aanleiding is de werkhervatting van de directeur vorige week maandag na bijna een jaar met verlof te zijn geweest. De RvT zegt op basis van het resultaat van een accountantsonderzoek geen reden meer te hebben om Kromosoeto langer buiten het bedrijf te houden. Bij het onderzoek zouden geen strafwaardige of onoirbare feiten zijn gebleken.

De bond vraagt de pg naar de actuele stand van zaken in het strafrechtelijk onderzoek dat het Openbaar Ministerie had ingesteld naar vermoedelijke malversaties bij de bank door onder andere directieleden en andere functionarissen van de SPSB. 'Het is ons bekend dat u indertijd het verzoek heeft gedaan dat directieleden die betrokken zouden zijn bij voornoemde malversaties, op non-actief worden gesteld. Dit om een adequaat en onafhankelijk onderzoek te kunnen doen', schrijft ABBS-voorzitter Heinrich Rozen.

'Wij concluderen dat er met de weder tewerkstelling van directeur Kromosoeto geen adequaat en/of onafhankelijk onderzoek meer mogelijk is bij de bank. Wij gaan er verder vanuit, dat het onderzoek van de Raad van Toezicht, voor zover er van een (onafhankelijk) onderzoek gesproken kan worden, een heel andere is dan het onderzoek dat wordt verricht door het Korps Politie Suriname onder auspiciën van het Openbaar Ministerie.'

In zijn brief aan de RvT stelt Rozen, dat de ABBS het betreurt dat de Raad het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek niet heeft afgewacht. 'Wij kunnen ons geen rationele gronden bedenken op grond waarvan het niet mogelijk was/is om het resultaat van het onderzoek af te wachten. De bank heeft reeds heel veel imagoschade opgelopen en dreigt nog meer schade op te lopen door uw daad. Onder andere hiervoor is elk raadslid persoonlijk aansprakelijk.'

De voorzitter wijst er verder op dat de directeur ongestoord zijn werk mag voortzetten, maar dat enkele andere bankmedewerkers nog steeds thuiszitten, terwijl de SPSB er alles aan doet om hen te ontslaan. 'U vindt het niet nodig om u over hen te ontfermen', stelt Rozen.

Hij houdt de Raad voor, dat de bond het resultaat van het strafrechtelijk onderzoek afwacht en de handel en wandel van de directie en RvT nauwgezet zal volgen en dat rancune tegen geen enkel lid zal worden toegestaan. Voorts wordt de Raad gevraagd het resultaat van het onderzoek dat heeft geleid tot de weder tewerkstelling van Kromosoetoe aan de bond beschikbaar te stellen.

Ambtenaren van de Bestuursdienst zijn in actie - Sinds december geen verandering in salarissen

'Door RO zijn beloftes en toezeggingen niet gerealiseerd'


Ambtenaren van de Bestuursdienst zijn vandaag, maandag 18 mei 2020, in actie gegaan. Zij zijn niet te spreken over hoe zaken worden afgehandeld door de overheid. De regering heeft vorig jaar december goedkeuring gegeven aan deze groep uit het Functie Informatie Systeem van de Overheid (FISO) te stappen. Hierna zouden gesprekken en onderhandelingen volgen over de loonreeks en andere punten. 

Glenn Swamipersad, voorzitter van de Algemene Bond Personeel Regionale Ontwikkeling, zegt dat minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) de bond heeft ontvangen en zijn er gesprekken gevoerd. 'We zijn bezig met de onderhandelingen met het ministerie. Er zijn beloftes en toezeggingen gedaan. Maar, de toezeggingen zijn niet gerealiseerd', zegt Swamipersad op Starnieuws.

In de bezoldiging van de ambtenaren is sinds december geen verandering geweest.

De actie wordt door de bestuursambtenaren in alle districten gevoerd. 'We hebben het gevoel dat er te lang is gesold met ons. We worden zo dan steeds in de maling genomen en er komt dan niets terecht van onze eisen', merkt Romeo Ravenberg, shopsteward van de bond op. Ravenberg kan niet snappen, dat de bewindsman zelf heeft doorgegeven dat de bestuursambtenaren uit FISO zouden stappen en dat nu afspraken niet kunnen worden nagekomen.

Ravenberg zegt, dat heel wat toelagespn zijn achterhaald. Hij geeft als voorbeeld, dat een bestuursambtenaar recht heeft op een dienstwoning. 'Bij gebrek daaraan komt hij in aanmerking voor een huishuur toelage. En tegenwoordig kan je nergens een huis huren voor Srd 80. Niet eens een kamer.'

Verder stelt Ravenberg, dat er gewerkt moet worden met het handvest van bestuursambtenaren dat is goedgekeurd door het ministerie. Ook de bevorderingen van de ambtenaren is een heet hangijzer voor de groep. Zij hopen dat de minister een positief antwoord over deze kwestie heeft.

Minister Hoefdraad informeert Assemblee en president Bouterse over 'dispuut' tussen hem en procureur-generaal

Geschil over forensisch accountant Sjon van Tewari in onderzoek naar ex-governor Van Trikt

'In accountantswereld bestaat twijfel over de professionele ethiek van Van Tewari'


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft zowel De Nationale Assemblee (DNA) als president Desi Bouterse schriftelijk geïnformeerd over een 'dispuut' tussen hem en procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Dit dispuut zou volgens de Ware Tijd van vandaag, maandag 18 mei 2020 te maken hebben met de aanstelling van een forensisch accountant in het onderzoek naar Robert-Gray van Trikt, de gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

De acties van Hoefdraad komen - zoals hij in zijn verweer aangeeft - nadat hij met verbazing kennis heeft genomen van het dossier op basis waarvan de pg het parlement heeft gevraagd hem in staat van beschuldiging te stellen.

In een brief aan de president van 16 mei informeert de minister Bouterse, dat Baidjnath Panday binnen het Openbaar Ministerie (OM) gebruikmaakt van de diensten van forensisch accountant Sjon van Tewari. De forensisch accountant zou de pg adviseren bij diverse onderzoeken en is volgens Hoefdraad ook fysiek aanwezig bij diverse verhoren, zoals bij het verhoor van Van Trikt. Van Tewari zou volgens Hoefdraad ook de architect zijn geweest van het dossier dat de pg bij de Assemblee heeft ingediend op 23 april.

In het dossier vraagt de pg het college om de minister in staat van beschuldiging te stellen. De Financiën-minister informeert Bouterse, dat er in de accountantswereld al lange tijd twijfel bestaat over de professionele ethiek van Van Tewari. Hij zou zich uitgeven als registeraccountant, terwijl hij daarvoor geen diploma's en ervaring heeft. Daarnaast zouden zijn producties gedurende zijn loopbaan de proef van minimale kwaliteitseisen niet kunnen doorstaan.

In zijn brief schrijft Hoefdraad, dat na diverse korte omzwervingen bij lokale accountantskantoren Van Tewari zich heeft kunnen nestelen binnen het OM. 'De heer Van Tewari zit met zijn discutabele reputatie aan bij een aantal zeer belangrijke aangelegenheden van de staat en de procureur-generaal vaart blijkbaar blind op zijn advies', schrijft de minister.

Hoefdraad informeert Bouterse, dat hij al in de tweede helft van vorig jaar signalen ontving over het functioneren van Van Tewari. Nadat de pg probeerde een honorarium van Srd 1,5 miljoen voor hem te 'ontfutselen' aan de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) zegt de minister, dat hij genoodzaakt was in actie te komen. Hij verwijst naar een brief van Baidjnath Panday op 22 augustus 2019 waarin de pg de Clad verzoekt om Sed 1.518.000 te betalen aan Tewari. De dienst zou daarop hebben aangegeven die bevoegdheid niet te hebben en won advies in bij Hoefdraad. De minister heeft daarna de pg aangeschreven dat die afwijkt van de afspraak van 2018 tussen beiden. Bepaald was toen, dat Baidjnath Panday het honorarium van Van Tewari moet betalen uit de pot 'Procureur-Generaal Deposito'.

De minister heeft in datzelfde schrijven de pg ook gevraagd hem informatie op te sturen over de kwalificaties van Van Tewari.

Hoefdraad informeert de president ook, dat hij tot de vorige week, zes maanden na zijn brief, geen antwoorden heeft gekregen van Baidjnath Panday. De minister heeft de pg op 14 mei in een herinneringsschrijven verzocht om hem uiterlijk maandag antwoorden te geven. Op die middag zal ook de openbare vergadering van het parlement worden gehouden, waar een besluit moet worden genomen op het verzoek van Baidjnath Panday om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen.

De minister heeft op zijn beurt het parlement gevraagd hem in bescherming te nemen tegen de procureur-generaal.

Illegale Braziliaan in Suriname positief getest op Covid-19

Braziliaan met 9 anderen opgepakt op de marinebasis van Nieuw Amsterdam 


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft vanochtend, maandag 18 mei 2020, 'off the record' meegedeeld dat een illegale Braziliaan in Suriname positief is getest op Covid-19. Dit meldt Starnieuws.

Directrice Nationale Veiligheid, Daniella Veira, merkte op dat na de mededeling van de bewindsman haar telefoon roodgloeiend is. Dit betekent dat een andere situatie ontstaat voor de veiligheidsdiensten.

Cleopatra Jessurun, directrice Volksgezondheid, deelt mee dat de illegale Braziliaan samen met 9 anderen opgepakt is op de marinebasis van Nieuw Amsterdam. Er wordt nagegaan met wie die man in contact is gekomen. Ook de rest van de illegalen is in quarantaine.

Nadere mededelingen volgen vanmiddag tijdens de reguliere Covid-19 update persconferentie van het Managementteam.

VHP betreurt dodelijk schietincident in Commewijne

'Valse informatie via social media verspreid over wat zich heeft afgespeeld'


De VHP zegt in een verklaring met zorg kennis genomen te hebben van een schietincident tussen twee Cubanen in Commewijne. Het slachtoffer had een VHP t-shirt aan. Het conflict, blijkt nu, betreft een persoonlijke vete tussen de twee Cubanen, die geëscaleerd is in een beschieting. 'Wij betreuren dit incident en het tragische verlies van een menselijk leven. We condoleren de nabestaanden en wensen hen veel sterkte toe', zegt de VHP in een verklaring, aldus Starnieuws vanochtend, maandag 18 mei 2020.

De VHP hield gisteren een road-show in Commewijne. Na afloop heeft op een locatie het incident plaatsgevonden. Tijdens het optreden van de politie is een onschuldige persoon, Eric Baldew, in zijn been geschoten.

'Wij betreuren het tevens dat individuen valse informatie via social media verspreiden over wat zich heeft afgespeeld en de betrokkenheid van VHP'ers hierin. Deze berichten zijn onjuist en hebben een opruiend karakter. Politieke opponenten zijn zonder het onderzoek af te wachten, onschuldige burgers aan het criminaliseren en valse informatie over de VHP aan het verspreiden. Dit betreuren wij ten zeerste', zegt de partij.


Eerder had de VHP haar bezorgdheid uitgesproken over het immigratiebeleid van de regering en het feit dat betrokkenen vrijelijk vuurwapens tot hun beschikking hebben. Mede door de toename van vuistvuurwapens is de onveiligheid in het land toegenomen.

'De VHP wacht het politieonderzoek af en doet een beroep op eenieder om met respect en op een verantwoordelijke manier met deze situatie om te gaan. De details van het onderzoek zijn ons niet bekend en we geven de politie alle ruimte om de zaak te onderzoeken en de daders te achterhalen.'

Milieuproject, verbrandingsovens, moet mindshift bij samenleving teweeg brengen

(Bron foto: NII)
25e Oven in de eerste fase is te Washabo geïnstalleerd


Het milieuproject, waarin er landelijk verbrandingsovens worden geïnstalleerd, moet uiteindelijk een mindshift bij de totale samenleving teweeg brengen wanneer het gaat om afvalwerking en -scheiding. Dit zegt minister Antoine Elias van Volksgezondheid zondag 17 mei 2020, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Het project is intussen verworden tot de stichting Bouta’s Milieu Plan onder voorzitterschap van NDP'er Boy Guardiola en Rick Kromodihardjo als beschermheer.

<> Er zijn intussen  25 verbrandingsovens geïnstalleerd en de bedoeling is dat er landelijk 120 units komen gedurende vier fases. In elke fase worden 30 ovens geplaatst. De 25e oven in de eerste fase is zaterdag te Washabo geïnstalleerd. De komende twee-drie weken zullen de overige vijf units uit de eerste fase geplaatst worden. Na de 30e oven zal er een evaluatie volgen.


Het is de bedoeling, dat landelijk onder de bevolking mensen worden getraind in het omgaan met en verwerken van afval. De dorpen en plekken waar de ovens worden geïnstalleerd worden mede op inspraak van president Desi Bouterse gekozen. De dorpen nemen het besluit in een krutu en stellen de autoriteiten hiervan op de hoogte. Binnenkort ontvangen Stoelmanseiland en Drietabiki de sleutels voor de verbrandingsovens die daar zijn geplaatst.

Volgens minister Elias is milieu een van de speerpunten van de regering Bouterse. Het doel is om de dorpen in het binnenland zo milieuvriendelijk te houden, omdat zij deel zijn van het Amazonewoud, dat als de longen van de wereld wordt beschouwd. De verbrandingsovens zullen in de naaste toekomst ook een rol gaan spelen in de kustvlakte. Het moet uiteindelijk een plan voor geheel Suriname worden, daarom hebben naast SZF-directeur Kromodihardjo, door Volksgezondheid aangesteld als beschermheer, ook twee deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) en Regionale Ontwikkeling (RO) plaats in de stichting, omdat deze twee departementen ook met vuilophaal in de districten en het binnenland bezig zijn.

Minister Elias benadrukt, dat landelijk de vuilophaal op een milieuverantwoorde manier moet gaan gebeuren.

De stichting valt voorlopig onder het ministerie van Volksgezondheid, maar de bedoeling is dat het misschien onder een andere ministerie gaat ressorteren of rechtstreeks onder de president of een autoriteit wordt.

Bij het plaatsen en voor het bedienen van de ovens wordt de lokale gemeenschap geheel betrokken. Elias: 'Zij gaan ermee moeten dealen en hun gebied op een zeer duurzame manier tot een milieuvriendelijke gebied maken en behouden.'

Hoge overheidsschuld van Aruba zet rem op economische groei

(Bron foto: Casa Cama)
'Maatregelen om zorgkosten in toekomst te beheersen gaan belangrijke rol spelen' 


Het Antilliaans Dagblad bericht maandag 18 mei 2020, dat de hoge overheidsschuld van Aruba - met 84 procent van het bruto binnenlandse product (bbp) bijna de hoogste van de Caribische regio - een rem zet op economische groei. 

'Hoge rentelasten verdringen productieve, publieke investeringen en uitgaven, de hoge overheidsuitgaven verdringen private investeringen, en de hoge schuld creëert onzekerheid voor bedrijven, investeerders en burgers over toekomstig beleid', zo concludeert Economisch Bureau Amsterdam (EBA) in een recente studie ten behoeve van de Tweede Kamer in Nederland.

Van groot belang is, aldus EBA, dat de plannen van de huidige regering-Wever-Croes om de financiën op orde te brengen en de schuld terug te brengen, consequent worden uitgevoerd, ook na de coronacrisis. Ook EBA wijst op het (samenwerkings)protocol Aruba-Nederland 2019-2021 van 22 november 2018, dat ‘toeziet op een pad richting houdbare overheidsfinanciën van Aruba’.

'Van belang is dat de hierin vastgelegde afspraken worden gerealiseerd, al dan niet aangepast aan de nieuwe post-coronasituatie.' Niet alleen de in het protocol vastgelegde afspraken zelf, ook het onafhankelijk toezicht hierop is van belang voor het daadwerkelijk realiseren van structurele daling van de schuldquote, ook op lange termijn, menen de onderzoekers Koert van Buiren en Matthijs Gerritsen. 'Maatregelen om de zorgkosten in de toekomst te beheersen zullen een belangrijke rol spelen bij het houdbaar maken van de overheidsfinanciën.' 

Er zijn echter ook positieve geluiden: Aruba beschikt volgens de opstellers over ‘een sterke concurrentiepositie’ ten opzichte van de regio. 'De uitgangspositie in termen van concurrentievermogen, investerings- en ondernemersklimaat van Aruba is gunstig.' Het land beschikt over de sterkste instituties van de Caribische regio, kent een hoog welvaartsniveau, een goede infrastructuur en een - in vergelijking met de regio - gezonde en stabiele financiële sector.

Banken realiseren gezonde winsten en recente ontwikkelingen laten zien dat zowel het renteniveau als de rentespread (het verschil tussen spaar- en leenrente) zijn gedaald. 'Banken hebben voldoende buffers en stresstesten hebben uitgewezen dat zij voldoende weerbaar zijn voor externe schokken', meldt het EBA-rapport ‘Kleine eilanden grote uitdagingen’.

* Lees het rapport Kleine eilanden Grote uitdagingen

Steven Martina leidt MAN op Curaçao in het ‘tijdperk na Covid-19’.

'Uitdaging voor MAN in tijdperk post Covid-19' 


Voormalig leider van MAN, Hensley Koeiman, heeft gisteren het stokje overgedragen aan Steven Martina, die de partij zal leiden in het ‘tijdperk na Covid-19’. Martina - zoon van voormalig premier van de Nederlandse Antillen Don Martina - sprak gisteren tijdens een persconferentie zijn waardering uit voor zijn voorganger en gaf aan dat er een grote uitdaging voor de MAN is om nu inhoud te gaan geven aan een Curaçao na Covid-19, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 mei 2020.

'Ik neem deze functie als partijleider van de MAN aan, wetende dat ons land een van de moeilijkste tijden in de geschiedenis meemaakt. We hebben enorme uitdagingen voor ons en we moeten fundamentele besluiten nemen. Ik neem deze functie aan met de overtuiging dat wij van onze kant moeten geven opdat het land vooruit kan', aldus Martina.


Martina werd aan tafel vergezeld door partijvoorzitter Yves Schoop en Koeiman. Schoop sprak van een historische dag voor de partij.

'De MAN bestaat nu bijna 50 jaar en vandaag hebben we voor de eerste keer een digitaal buitengewoon congres georganiseerd om een nieuw leider te kiezen', aldus Schoop. Het proces voor een nieuwe leider is vorig jaar al begonnen, waarna de partij langzaam heeft toegewerkt tot het hoogtepunt van gisteren, toen Martina tot leider werd gekozen.

Koeiman, die zeven jaar als partijleider van MAN heeft gediend, gaf aan de functie naar eer en geweten te hebben uitgeoefend. 'Ik had nooit de aspiratie de politieke arena te betreden, maar nu heb ik inmiddels een cv opgebouwd waarmee ik thuis kan komen. Ik ben ruim tien jaar geleden lid geworden van de MAN, trad toe tot het bestuur, werd lid van de Eilandsraad, daarna minister van SOAW, daarna Statenlid, daarna premier - waar ik bijzonder trots op ben omdat ik de na Don Martina de tweede premier was die uit de MAN kwam - en tot slot weer minister van SOAW. Het is een uitgebreide lijst en nu staan we hier. Ik heb vele mooie en pijnlijke momenten ervaren, ik ben als mens gegroeid en ben iedereen dankbaar die op de een of andere manier een bijdrage heeft geleverd zodat ik vanuit de ideologie van de MAN mijn werk heb kunnen doen. Ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren.'

Koeiman gaf aan dat hij nooit de politicus wilde zijn die constant breed werd uitgemeten in de pers. 'Ik heb hard gewerkt in stilte en zorg ervoor dat het resultaat het geluid maakt. En ondanks Covid-19 zal er spoedig veel geluid zijn.'

Schepen mogen voor langere periode in de Curaçaose haven aanmeren

Eerste schip dat gebruik maakt van mogelijkheid is cruiseschip Coral Princess

(Bron foto: CPA)

Schepen mogen van nu af aan in afwachting van het aantrekken van de markt, voor langere periode in de Curaçaose haven aanmeren. Dat hebben de Curaçao Ports Authority (CPA) en de overheid bekendgemaakt, aldus vandaag, maandag 18 mei 2020, het Antilliaans Dagblad

Het eerste schip dat gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, is het cruiseschip Coral Princess van de cruisemaatschappij Princess Cruises. Dat schip is zaterdag om acht uur 's morgens aan de Megapier Jackie Voges aangemeerd en heeft een minimumaantal van 192 personen aan boord, die geen van allen van boord mogen gaan.

'Eenieder moet 14 dagen in quarantaine aan boord blijven waarna iedereen getest zal worden door functionarissen van de Gezondheidsdienst', aldus CPA. 'Pas op het moment dat alle testen een negatief resultaat opleveren, zal worden toegestaan dat (deel van) de bemanningsleden van boord zal mogen gaan, indien nodig.'

Cruisemaatschappijen wereldwijd zijn momenteel op zoek naar het onderbrengen van hun schepen in veilige havens die beschikken over de benodigde aanmeerfaciliteiten, terwijl de cruisesector in afwachting is van het aantrekken van de markt. Verschillende overheidsbedrijven en overheidsinstanties hebben gezamenlijk een plan opgesteld om deze diensten aan de cruisemaatschappijen te kunnen bieden, ter stimulering van economische activiteiten in de havens, te allen tijde rekening houdend met de door de overheid afgekondigde voorzorgsmaatregelen naar aanleiding van de crisis in verband met het coronavirus.

Ook de CPA heeft in dit kader de overheid van Curaçao benaderd met het verzoek om toe te staan dat cruiseschepen voor lange termijn op het eiland kunnen aanmeren, met enkel een beperkt aantal bemanningsleden aan boord.

De ministeries van zowel Economische Ontwikkeling; Gezondheid, Milieu en Natuur; Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning; als Algemene Zaken hebben volgens CPA hun volledige medewerking verleend om dit te kunnen realiseren. Ook Refineria di Kòrsou (RdK) heeft haar ligplaatsen aangeboden om de schepen onder te brengen.

'Het Cft heeft nog geen voorstellen ontvangen van Curaçao'

'Curaçao zal per omgaande besparingen moeten realiseren’


Curaçao zal ‘per omgaande besparingen moeten realiseren’, schrijft het College financieel toezicht (Cft) in zijn advies aan de Rijksministerraad (RMR). Het niet officieel gepubliceerde advies is van 6 mei. De RMR was vrijdag 15 mei. Het Cft adviseert in verband met de impact van de coronacrisis, die op Curaçao rond 13 maart uitbrak. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 mei 2020.

Curaçao kreeg op 9 april van Nederland een eerste tranche aan financiële hulp. De Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops stuurde op 16 april een brief met de nodige, intussen bekende, ‘voorwaarden’ waaronder de liquiditeitssteun van Nederland zou kunnen/moeten plaatsvinden. Op 6 mei schrijft het Cft aan de RMR echter, dat er nog veel moet gebeuren. 'Hierbij kan gedacht worden aan een korting op de ambtenarensalarissen, salarissen bij overheidsentiteiten en/of een algemene solidariteitsheffing bovenop de huidige loonbelasting en een beperking van de andere uitgaven', aldus Cft-voorzitter Raymond Gradus.

Ditmaal was er geen sprake van dat de Caribische leden van het College zich distantieerden van het advies aan de RMR, zoals in verband met het advies over de eerste tranche wel het geval was.

Het schrijven van Cft van 6 mei gaat verder: 'Voorts heeft het Cft nog geen voorstellen ontvangen van Curaçao voor maatregelen die bijdragen aan het duurzaam versterken van de (sociaal) economische structuur en daarmee dus de weerbaarheid en zelfontplooiing van het land verder brengen, zoals door staatssecretaris Knops verzocht in zijn brief van 16 april jongstleden.'

Een maand na de brief van Knops, op 13 mei, stuurt hij een heel pakket aan de RMR. Dat wil zeggen, de diverse C(A)ft-adviezen en een aanbiedingsbrief met de intussen bekende zware condities die worden gesteld aan verdere financiële steun van Nederland.

Intussen heeft Cft Curaçao gevraagd begin juni ‘met concreet uitgewerkte voorstellen te komen’, zodat het Cft die bij de advisering aan de RMR voor de derde tranche aan liquiditeitssteun kan betrekken.

PLO-voorstel tariefsverhoging wordt bestudeerd door regering

Bushouders willen minimaal Srd 3,85 per stadsroute


De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 18 mei 2020, dat de voorstellen van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) voor tariefsverhoging nu worden bestudeerd door de regering. De bushouders willen minimaal Srd 3,85 per stadsroute en ook een verhoging van de andere tarieven. 

Maar, het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie ziet dat niet zitten. 'We hebben gesproken met het bestuur van de PLO en de vergunninghouders en we zijn het erover eens dat het probleem veel breder is', beaamt minister Vijay Chotkan. Hij zal daarom een commissie van medewerkers van zijn ministerie, het ministerie van Financiën en de bushouders samenstellen om een advies uit te brengen.

'We weten niet of wat de mensen vragen hoger of lager moet. Daar kan ik nog geen uitspraak over doen', aldus de bewindsman. Hij gaat er vanuit dat er op korte termijn een werkbaar advies wordt uitgebracht.

Bushouders hebben in de afgelopen weken meerdere malen geprotesteerd, omdat de minister hen aan het lijntje houdt. Intussen is een belangrijk deel van de brandstofcompensatie aan hen uitbetaald. Maar, ze willen ook een algehele tariefsverhoging en een vergoeding wegens inkomstenderving, omdat zij al meer dan een maand niet mogen rijden.

Volgens Chotkan wordt aan de uitbetaling van compensatie voor inkomstenderving gewerkt. In een brief die de PLO vorige week aan de bewindsman heeft gestuurd, stellen de bushouders een ultimatum dat morgen afloopt. Wat ze precies van plan zijn, als de regering geen bevredigende reactie geeft, is nog niet bekend.

Foto van vader NPS-Assemblee-kandidaat Jimmy Sahai in Commewijne prijkt op stembiljet...

'Hoe verkeerde foto op stembiljet is gekomen, is voor ons ook grote vraag'


Naast fouten op de stembiljetten in Paramaribo, Wanica, Sipaliwini en Marowijne, blijkt nu dat ook op de stembiljetten voor de verkiezing van Assemblee-kandidaten in Commewijne een fout is gemaakt. De foto van vader Manodj Sahai prijkt op het stembiljet in plaats van die van zoon Jimmy Sahai, kandidaat nummer 2 van de NPS.

Districtscommissaris Ajaikoemar Kali, voorzitter van het hoofdstembureau in Commewijne, zegt vanochtend, maandag 18 mei 2020, op Starnieuws dat de fout niet gemaakt is bij hem. Kali legt uit, dat het hoofdstembureau bij controle ontdekt had dat een verkeerde foto was ingeleverd door de NPS. Er is contact gemaakt met de vertegenwoordiger van de NPS in het district, Marlon Budike. Volgens de wettelijke voorschriften hebben de partijen drie dagen de gelegenheid om fouten te corrigeren.

'De zoon had bewilligd, maar de foto was van de vader. De NPS heeft de fout gecorrigeerd. Wij hebben geen foto van de vader, maar van de kandidaat gestuurd naar Binnenlandse Zaken,' zegt de voorzitter van het hoofdstembureau. 'Wij willen ook weten hoe het fout is gegaan', zegt Kali.

De fout is pas ontdekt toen alle ruim 28.000 stembiljetten van Commewijne al gedrukt waren. Bij het perforeren, vouwen en afstempelen heeft iemand gezien dat de foto niet van de kandidaat is. Het werk werd in eerste instantie gestopt. Het is nog niet duidelijk wat er zal gebeuren.

Indien de fout niet is gemaakt door de NPS, zoals blijkt uit het gesprek met de voorzitter van het hoofdstembureau, zal Binnenlandse Zaken ook deze stembiljetten opnieuw moeten drukken. Het hoofdstembureau van Commewijne merkt op dat uiteindelijk een goede file is afgeleverd bij Binnenlandse Zaken. De verkeerde foto is gecorrigeerd.

'Hoe de verkeerde foto op het stembiljet is gekomen, is voor ons ook een grote vraag. Wij zijn in contact hierover met het ministerie van Binnenlandse Zaken', zegt Kali.

NPS-hoofdbestuurslid Hesdy Pigot zegt, dat hij het resultaat over wat er zal gebeuren met de stembiljetten in Commewijne, afwacht.