maandag 18 juni 2018

VHP-leider Santokhi blij met bezoek Indiase president Ram Nath Kovind

'Het is vooral de cultureel-historische dimensie die tijdens dit bezoek centraal staat'

 
'Ieder vriendschappelijk bezoek van een buitenlands staatshoofd is een aangelegenheid om trots op te zijn. Het betekent, dat ons land op de agenda van dat land staat. Algemeen beschouwd onderhouden landen hechte banden met elkaar wanneer hun interstatelijke activiteiten een mate van wederzijds politiek en/of financieel-economisch voordeel oplevert. Het bezoek van de Indiase president is vooral een uiting van de historisch-culturele banden die onze beide landen hebben. Het is dit jaar namelijk 145 jaar geleden dat de eerste Brits-Indische contractarbeiders Suriname tot hun nieuwe thuisland maakten', aldus VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi vandaag, maandag 18 juni 2018, op Starnieuws in reactie op het bezoek morgen, woensdag en donderdag van de Indiase president Ram Nath Kovind.

'In politiek opzicht, maar wellicht meer in financieel-economisch perspectief, is het India die Suriname in de nabije toekomst wat te bieden heeft. Een vergelijking van de huidige macro-economische indicatoren tussen beide landen laat immers weinig substantieels zien dat als wederzijds voordeel voor elk van hen kan worden aangemerkt. Dit komt niet alleen door de enorme afstand van Zuid-Amerika naar Zuidoost Azië wat als een deelbelemmering voor bijvoorbeeld handelsactiviteiten wordt gezien, maar evenzeer vanwege ons zeer beperkt productiepotentieel tegenover een land van reusachtige afmetingen en een markt van bijkans anderhalf miljard consumenten.'

'Ook in politiek opzicht heeft Suriname helaas niet veel te bieden. Noch in de Caribische regio noch op het Westelijk halfrond wordt de stem van ons land als doorslaggevend ervaren. Het is dus vooral de cultureel-historische dimensie die tijdens dit bezoek centraal staat en het fundament vormt in de relatie tussen onze beide landen. Suriname is namelijk het enige immigratieland waar personen van Indiase origine in de ruimste zin des woords cultuur en traditie uit het land van oorsprong hebben geconserveerd. Surinaamse Hindostanen zijn de enige nakomelingen van het grote aantal 19e en 20ste eeuw contractarbeiders die nog in het Hindi een behoorlijk gesprek kunnen voeren met Indiërs over talloze culturele, filosofische en religieuze zaken.'

'Dit unieke vermogen heeft recentelijk nog diepe indruk gemaakt op minister-president Narendre Modi bij zijn bezoek aan Nederland, toen hij daar publiekelijk verklaarde dat om deze reden al hij bijzondere bewondering koesterde voor Surinaamse Hindostanen. Premier Modi riep de vele andere diaspora Indiërs op een voorbeeld te nemen aan de Surinaamse Hindostanen en zegde voorts toe dat India er alles aan zou doen de relaties met Suriname te versterken en deze naar een hoger niveau te stuwen. Het bezoek van president Ram Nath Kovind is naar mijn mening de initiële concretisering daarvan', meent Santokhi.

'In de internationale politiek worden India en China beschouwd als ontwakende politiek-economische reuzen. Voorspellingen van gereputeerde deskundigen en instituten plaatsen deze twee landen over enkele decennia in de frontlinie van mondiale politiekvoering. De 'BRICS' landen organisatie en de laatstelijk opgerichte 'Shanghai Cooperation Organisation' (SCO) waarin deze twee mega economieën gezamenlijk met andere landen uit Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en de Zuid-Aziatische regio zullen optrekken, is daar een voorbeeld van. Zowel India als China zijn gemakkelijk in staat ons land, juist vanwege de dubbele diasporaverstrengeling, met meer affectie en empathie een helpende hand toe te reiken en ons in hun opwaartse economische kielzog mee te nemen. Alvorens het evenwel zover komt zullen wij ruimte moeten scheppen in de geest van onze eeuwenlange Eurocentrische oriëntatie. Zonder verwaarlozing van deze oude banden van vriendschap dienen we ons open te stellen voor nieuwe familie en nieuwe vrienden en deze zo spoedig mogelijk binnenhalen.'

'De enorme sprongen voorwaarts in hedendaagse wetenschap en technologie hebben onze aardbol doen slinken tot een klein dorpje. Globalisering, noemt men dat. Tijd en afstand, vooral op het gebied van communicatie, zijn tot minimale proporties teruggebracht en dit heeft mede tot gevolg dat het mondiale geopolitieke- en economische landschap aan het veranderen is. Ook wij zullen ons als natie daarop moeten instellen. Onze toekomst en het lot van onze nakomelingen dwingt zulks van ons af. Om vooruitgang te verwezenlijken zullen we daarom nieuwe wegen moeten inslaan en nieuwe ontwikkelingsstrategieën moeten ontwerpen.'

'Ik spreek de hoop uit, maar koester bovenal de verwachting, dat het bezoek van president Ram Nath Kovind daartoe de eerste belangrijke aanzet moge zijn', stelt de VHP-leider.

VHP'er Jaggernath: 'Minister van Volksgezondheid Antoine Elias is een schande is voor het ministerie'

'Niet te rijmen, dat een handelsman van de handelsschool leiding geeft aan academici, artsen en professoren'


VHP-Assembleelid en arts Djotis Jaggernath zegt vandaag, maandag 18 juni 2018, in het Dagblad Suriname, dat minister van Volksgezondheid Antoine Elias een schande is voor het ministerie. Jaggernath uit zijn bezorgdheid over hoe het gesteld zal zijn met de volksgezondheid in het land indien Elias gehandhaafd blijft als minister. 

Wanneer de kundigheid van de Volksgezondheid onder een vergrootglas wordt geplaatst, kan nu al gesteld zal worden dat het zeker niet de goede kant zal opgaan. Voor de medicus tevens politicus is het niet te rijmen, dat een handelsman van de handelsschool leiding komt geven aan academici, artsen, gepromoveerde artsen en professoren. ‘Dit rijmt niet.’

Onlangs heeft de Volksgezondheid-minister een blunder geslagen in het parlement. Dit vond Jaggernath ronduit ‘belachelijk’.

Het parlement vroeg nadere uitleg aan de regering over de malversaties bij de bouw van het Academisch Medisch Centrum. De regering vroeg twee weken tijd om zich goed voor te bereiden. Van het parlement kreeg zij geen twee, maar drie weken de tijd. Jaggernath verwachtte dat de regering extra goed voorbereid zou komen, welke vervolgens verwoord zou worden door de bewindsman van Volksgezondheid. Integendeel, van een goede voorbereiding bleek helemaal geen sprake is geweest. ‘Die man probeerde ons tevreden te stellen met vier zinnen’, stelt Jaggernath. Op die bewuste dag waren de president en de vicepresident afwezig.

Plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Ministers, Soewarto Moestadja, vroeg vervolgens om een schorsing. Na een schorsing van twee uren verwachtte het parlement, dat Elias met een gedegen antwoord op de proppen komt. Niets was minder waar. Zijn voorganger op het ministerie, Patrick Pengel, bleek de reddende engel te zijn voor

Met de verklaring van Pengel is Elias beslist niet vrijgesteld van zijn verantwoordelijkheden rond de malversaties. ‘We horen allemaal, we gaan de draad weer oppakken. Maar, de minister moet ons ook komen uitleggen waar dat geld is gegaan’, zegt Jaggernath, met in ogenschouw het percentage van 10% dat is vrijgekomen.

De politicus geeft ook mee, dat Elias als algemeen directeur van het Mungra Medisch Centrum in Nieuw Nickerie een goede job gedaan mag hebben, ondersteunt door de president en partijbonzen van de NDP, maar als minister van Volksgezondheid is het zaak, dat hij tenminste zijn mannetje moet kunnen staan.

Politie arresteert in zaak-Krakaweg in totaal acht verdachten

Zes verdachten hebben betrokkenheid bij dubbele moord bekend en zitten nog vast


Het Korps Politie Suriname bericht vandaag, maandag 18 juni 2018, dat de afdeling Kapitale Delicten vanaf donderdag 14 juni acht verdachten heeft aangehouden in de zaak, waarbij de 20-jarige Zyllavana Mangkoeredjo en de 56-jarige Isaak Poetisi op donderdag 7 juni het leven lieten, nadat het voertuig waarin zij zaten op de Krakaweg nabij de Sabakoebrug werd beschoten door gewapende rovers. 

Deze verdachten, die tijdens het onderzoek in beeld kwamen, zijn op verschillende tijdstippen en locaties aangehouden.

De eerste drie zijn M.F. (49), de 34-jarige M.A. en D.B. (28). De verdachte M.F. werd op zijn woonadres opgespoord, maar niet aangetroffen. Naderhand meldde hij zich bij de politie en werd aangehouden.

Daarna zijn V.W. (33), M.F., de 49-jarige M.V., de 41-jarige S.D. en de 35-jarige G.W. eveneens opgespoord en aangehouden

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat V.W, de verstrekker van het illegaal jachtgeweer is geweest. Dat wapen moet via S.D. zijn doorverkocht. G.W. werd bij het politie-optreden wegens weerspannigheid aangehouden. S.D. en G.W. zijn na verhoor heengezonden. De andere zes verdachten hebben hun betrokkenheid bij de dubbele moord bekend.

Na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie is dit zestal in verzekering gesteld. Het onderzoek wordt voortgezet.

Omwonenden Samie’s Scrap Yard winnen rechtszaak tegen de Staat: Schroothandel moet sluiten

Eigenaar Krishnadath wimpelt bezwaren tegen zijn bedrijf af en wil niet overgaan tot sluiting


Buurtbewoners hebben met succes een rechtszaak aangespannen tegen de Staat, die tot nu toe niet had opgetreden tegen Samie’s Scrap Yard aan de Indira Gandhiweg. De overheid moet van de rechter het recyclingbedrijf van oud metaal en oud ijzer opdragen te sluiten. Dit meldt de Ware Tijd vandaag, maandag 18 juni 2018.

Er staan metershoge bergen schroot op het bedrijfsterrein, die een goede schuilplaats vormen voor slangen, ratten, vliegen en muskieten, zeggen buurtbewoners. Ook geluidshinder veroorzaakt door draaiende machines en vallend metaal vermindert hun woon- en leefgenot.

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling zegt, dat het ministerie van Handel en Industrie een bedrijfsvergunning aan Samie's Scrap Yard heeft gegeven. Maar, de onderneming heeft geen vergunning die gebaseerd is op de Hinderwet. Die zou de districtscommissaris moeten hebben verleend.

Samoedjh Krishnadath, eigenaar van het bedrijf, reageert verbolgen. 'Wat gaat de overheid sluiten? Het gaat om mijn eigendomsperceel waarop ik werkzaamheden verricht. Wat wij doen, het opkopen van scrap, is niet vergunningplichtig.'

Hij zegt niet te willen sluiten, omdat anders veertig personen werkloos worden. De eigenaar steltm dat toen het bedrijf begin jaren negentig werd geopend er slechts zes huizen in de omgeving waren. Nu zijn het er zesmaal zoveel. Krishnadath trekt zich weinig aan van de verwijten van de buurtbewoners.

'Ratten, slangen en muskieten zijn er gewoonlijk overal. Het geluid van de machines is normaal en voor het werken met deze machines heb je geen vergunning nodig', stelt hij.

Musicus Robert-Harman Sordam overleden

(Bron foto: Waterkant.net)
Robby Harman overlijdt in zijn woonplaats Amsterdam na een kortstondig ziekbed


In zijn woonplaats Amsterdam is musicus Robert-Harman Sordam vandaag, maandag 18 juni 2018, na een kortstondig ziekbed overleden. Dat meldt Waterkant.net. De artiest, ook wel bekend als Robby Harman, groeide op in Amsterdam-Oost als kind van een Nederlandse moeder en vader uit Suriname. Hij begon met muziek op vijfjarige leeftijd toen hij accordeon lessen kreeg. Hij werd beïnvloed door een diversiteit aan culturele en muzikale stijlen.

Jaren presenteerde hij zijn muzikale expertise in projecten, en ondersteunde diverse projecten van componisten.


Sordam zorgde samen met Guilly Koster in de 80'er jaren voor flinke opschudding met hun zwarte jongerenbeweging de Milestones. Volgens sommigen legden zij destijds onder andere de basis voor het allereerste zwarte radioprogramma en eerste zwarte tv-programma bij de Nederlandse publieke omroep.

Samen met Vincent Soekra is hij de oprichter van International Kaséko Organisation (IKO Foundation). Naast muziekdocumentaires, produceerden zij in samenwerking met 529 Media Productions in 2008 het IKO – King of Kaséko Crossover Concert, een ode aan de legendarische zanger lieve Hugo. Het was een magische avond, in een compleet uitverkocht Concertgebouw in Amsterdam. Met diverse optredens van bekende Nederlandse artiesten begeleid door het Metropole Orkest.

Robby Harman bracht daarna het CD-in-Boek album ‘Harmanized’ uit: een origineel muzikaal concept van vocale swing-ballads en jazzy geïmproviseerde muziek met Afro-Caribische invloeden.

MAN-Statenleden laten zich op Bándabou informeren over de staat van de dammen

(Bron archieffoto november 2016: Antilliaans Dagblad)
Hier en daar moet een van de circa 120 dammen vrijgemaakt worden van vuilnis

 
‘Traha dam warda awa’ ('Bouw een dam en spaar het water op') is een bekend gezegde in het Papiaments. Volgens de MAN-fractie een belangrijke gezegde, niet alleen figuurlijk maar het moet ook letterlijk vaker worden toegepast. 

De MAN-Statenleden maakten een rondje over Bándabou waar ze zich lieten informeren over de staat waarin de dammen zich bevinden. Ze bezochten Barber, Flip, Rio Magdalena en Santa Martha, aldus vandaag, maandag 18 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

Hier en daar was te zien dat een dam vrij moet worden gemaakt van vuilnis. Het westelijk deel van Curaçao telt circa 120 dammen, nodig voor het opvangen van water in de regentijd en om te voorkomen dat het grondwater brak wordt.

Feffik krijgt mogelijk opvolger: Instituto Nashonal pa Formashon i Desaroyo di Forsa Laboral

Nieuw instituut moet studenten opleiden naar de behoefte van de arbeidsmarkt

 
De nationale dialoog over onderwijsinstituut Feffik heeft afgelopen vrijdag opgeleverd, dat in het tripartiete overleg de partijen dichter tot elkaar gekomen zijn. De partijen zijn het in principe eens over de vraag hoe een goed arbeidspotentieel ontwikkeld kan worden door middel van vorming. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 juni 2018.

Dit zou kunnen gebeuren in een nieuw instituut, ‘Instituto Nashonal pa Formashon i Desaroyo di Forsa Laboral’ (Nationaal Instituut voor de Vorming en Ontwikkeling van Arbeidskrachten). Doel is dat het instituut een arbeidsvoorziening wordt en geen onderwijsvoorziening en om die reden dan ook ondergebracht wordt bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en niet bij Onderwijs.

Het instituut moet studenten opleiden naar de behoefte van de arbeidsmarkt. Gedacht kan worden aan een nieuw initiatief als de paardenrenbaan. De instelling kan dan jongeren opleiden die hier tewerkgesteld kunnen worden. Het gaat dus om vraaggericht onderwijs dat in augustus 2019 van start zou moeten gaan. De transitie moet goed voorbereid worden.

Komende vrijdag is er weer een Diálogo Nashonal gepland en zullen de partijen nagaan welke andere deelnemers nog bij de nationale dialoog betrokken moeten worden. Gedacht kan worden aan de oudervereniging, de studenten en betrokken schoolbesturen bij het SBO-onderwijs.

Afgelopen vrijdag werden de standpunten naar voren gebracht in het tripartiete overleg door de regering die met een grote delegatie aanwezig was met onder anderen de ministers van Onderwijs, Marilyn Alcalá-Wallé (PAR), van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN), Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Zita Jesus-Leito (PAR) en van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Armin Konket (MAN), de vakbondscentrales CGTC en SSK met als spreker Henry Vijber en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC).

Kapotte buizen boosdoeners stillegging Isla op Curaçao

'De Isla heeft gewoon pech'....


De Isla gaat als gevolg van kapotte buizen de tweede week in waarin de raffinaderij stilligt, aldus woordvoerder Earl Balborda vandaag, maandag 18 juni 2018, in het Antilliaans Dagblad

'De raffinaderij kampte dit jaar eerder met problemen, omdat er geen utiliteiten (stoom, stroom, water en druk) werden geleverd die nodig zijn voor de productie. Dat probleem is begin deze maand opgelost maar nu doet een ander probleem zich voor. Vorig jaar heeft de raffinaderij ook als gevolg van een brand een tijd stilgelegen. Nu zijn er buizen kapotgegaan. Wat dat betreft heeft de Isla gewoon pech', aldus de woordvoerder.

Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang de productie bij de raffinaderij stil blijft liggen.

'Onderzoek moet deze week uitwijzen wat de reden is dat de buizen kapot zijn gegaan en hoe lang het duurt voordat dit probleem is opgelost. Het is belangrijk om te weten of er sprake is van een technische of een menselijke fout. Bij een raffinaderij moet je er rekening mee houden dat de ontmanteling van installaties tijd vergt. Om een vergelijking te maken, een autoband kun je snel verwisselen. Maar, een installatie ontmantelen neemt heel veel tijd in beslag.'

Het probleem was al een tijd gaande. De situatie bij de raffinaderij kwam in het nieuws toen er geruchten de ronde deden, dat de levering van benzine voor de lokale markt gevaar liep, nu de Isla stilligt. Toen werd het voor het publiek duidelijk wat er eigenlijk speelde, zo heeft de woordvoerder uitgelegd.

Balborda benadrukt, dat er geen reden is om te vrezen dat er geen benzine meer is. 'Wij hebben in de CD-2 ruwe olie bewerkt, en die is later tot benzine verwerkt. Er is voldoende voorraad.'

Statenlid Walroud, Curaçao,wil antwoord minister Martina op vragen over status havenconcessie

(Bron foto: Facebook)
Van uitvoering havenconcessie zou nog steeds geen sprake zijn


In een rappel aan minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling brengt Statenlid Stephen Walroud (PAR) in herinnering, dat hij eerder vragen heeft gesteld over de status van de havenconcessie en hier maanden later nog geen antwoord op heeft gekregen, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 18 juni 2018.

Walroud stelt, dat zijn brief inmiddels nóg relevanter is geworden, omdat de havenconcessie tussen de regering van Curaçao, Curaçao Ports Authority (CPA) en het private havencontainerbedrijf Curaçao Port Services (CPS) inmiddels bijna twee jaar geleden is getekend en van uitvoering nog steeds geen sprake blijkt te zijn.

'In ieder geval is niet zichtbaar dat er enige beweging in zit wat betreft de aanschaf van nieuwe containers en de reparatie van kades zoals in de concessie tussen partijen is overeengekomen. Het is daarom van groot belang dat de Staten deze informatie zo snel mogelijk ontvangen om een en ander te evalueren', aldus de parlementariër.

In september 2016 werd een nieuwe havenconcessie, die de periode van twintig jaar beslaat, getekend. Hierin zijn verschillende akkoorden opgenomen, waarvan de belangrijkste zijn: het beëindigen van het exclusief recht van CPS in de haven en de miljoeneninvestering door dit particuliere bedrijf ter verbetering van de havenfaciliteiten en infrastructuur.

'Bouterse verstaat de kunst zonderlinge lieden te selecteren voor hoge ambt van minister'

'Het is onverteerbaar, dat de president een parlementair besluit negeert'


De wisseling van de wacht van ministers in april 2018 werd door president Bouterse verdedigd door te stellen, dat de nieuwe ministers beter in staat waren het uitgestippelde beleid uit te voeren. De miskleun van minister Antoine Elias van Volksgezondheid in het parlement inzake de AMC-kwestie, brengt wederom pijnlijk tot uitdrukking, dat de president de kunst verstaat zonderlinge lieden te selecteren voor het hoge ambt van minister. 

Minister Elias dacht kennelijk gemakkelijk weg te komen met een simpele verklaring: 'Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project (Academisch Medisch Centrum) even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet.'

Dit is alles wat Elias te zeggen had in De Nationale Assemblee (DNA). Hij pakte zijn bakje koffie en verliet het spreekgestoelte. Een ad rem reagerende DNA-voorzitter, Jennifer Simons, diende Elias meteen van repliek. 'Het parlement laat geen loopje met zich nemen', beet zij hem toe. 'Als het parlement u informatie vraagt, dan dient u die informatie te geven. Punt!' Zonder kordaat ingrijpen van Jennifer Simons zou er aanzienlijk meer tumult zijn ontstaan. De parlementsvoorzitter vertolkte namelijk de verontwaardiging van de leden en voorkwam daarmede een verdere afgang van de minister. 

In een presidentieel stelsel berust de executieve macht bij de president. Hij is aansprakelijk voor het regeerbeleid en hij dient verantwoording af te leggen in het parlement. Indien ministers onderuitgaan is het aan de president gelegen om geëigende maatregelen te nemen. DNA is niet in staat een motie van wantrouwen tegen de minister aan te nemen, maar kan wel de president op de korrel nemen. Hij moet er zorg voor dragen, dat het parlement omstandig ingelicht wordt over de AMC-kwestie en alle andere aangelegenheden die van belang worden geacht. 

De Brokopondo-overeenkomst is gesloten voor een periode van 75 jaar. De Staat Suriname heeft zich contractueel verbonden en mocht rekenen op forse inkomsten uit de productie van aluinaarde/aluminium tot 2033. Suralco wenst de overeenkomst voortijdig te beëindigen en daarover zijn er gesprekken gevoerd met een presidentiële commissie. Dit heeft geresulteerd in een Memorandum of Understanding (MoU). Suralco ontplooit thans geen bedrijfsactiviteiten meer en heeft dus geen exploitatiekosten. Toch zal de hydrocentrale pas in 2019 overgedragen worden aan de Staat Suriname. Intussen wordt er op een goedkope wijze elektriciteit opgewekt en verkocht aan Suriname tegen een prijs die gerelateerd is aan olie. Suriname is gehouden aan de ‘Power purchase Agreement’ die regering Wijdenbosch in 1999 met Suralco overeenkwam. De overheid betaalt een prijs voor elektriciteit alsof het opgewekt zou zijn met olie. Insiders beweren dat vanaf de sluiting van de aluinaarde fabriek te Paranam in 2015 tot de overdracht in 2019 circa US$ 200 miljoen aan elektriciteitskosten zal zijn betaald. 

Wij moeten een onderscheid maken tussen de inhoudelijke kant van de MoU en de constitutionele verhoudingen in een parlementaire democratie. 

Hoe is het in hemelsnaam mogelijk, dat het parlement met algemene 40 stemmen op 30 november 2015 de Memorandum of Understanding (MoU) afwijst en dat de regering doodleuk het parlementaire besluit naast zich neerlegt? Een grotere desavouering is niet denkbaar. Het parlement brengt de soevereine wil van het volk tot uitdrukking en de regering is gehouden aan de wet. 

De MoU is van verstrekkende aard en het nationaal belang is veel groter dan in het AMC-geval. De regering neemt een loopje met het parlement want de MoU wordt doodleuk uitgevoerd. DNA kan het niet vatten, dat de regering instemt dat Suralco de raffinaderij te Paranam sluit en vervolgens ontmantelt. Dit kan de nekslag zijn voor een doorstart van de aluinaarde/aluminiumproductie in West Suriname. Indien Suralco de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, is het redelijk om Suriname daarvoor schadeloos te stellen. De zorgpunten van het parlement zijn valide. Het gaat immers om de voortgang van de geïntegreerde bauxietindustrie in Suriname. 

Laten wij echter niet lichtvaardig voorbijgaan aan een principiële zaak. Het is onverteerbaar, dat de president een parlementair besluit negeert. Hiermede dreigt er een constitutionele crisis te ontstaan. In het geval van AMC is er ook door parlementariërs die gelieerd zijn aan de NDP, ongezouten kritiek geleverd op minister Elias. Dezelfde verontwaardiging die men aan de dag gelegd heeft bij de kwestie Elias zou nu geëtaleerd moeten worden. 

Maar, mogen wij in de MoU-kwestie dezelfde consequente houding verwachten van deze DNA-leden? Zullen de NPD-parlementariërs zich principieel opstellen en de president Bouterse het vuur aan de schenen leggen? Time will tell.

Ivan Fernald

Eindexamen voor HAVO- en VWO-scholen begint

Niemand binnen ministerie weet hoeveel leerlingen deelnemen aan het eindexamen


Het eindexamen voor HAVO- en VWO-scholen begint vandaag, maandag 18 juni 2018, met Economie 1. Tot voor kort was het niet zeker of het zou doorgaan, omdat de overheid had verzuimd tijdig te zorgen voor benodigdheden zoals papier en inkt. Het hoofd van het examenbureau, Joyce Zijler, zegt vandaag in de Ware Tijd, dat er met man en macht is gewerkt om de stapels werk voor de verschillende vakkenpakketten klaar te leggen. Een verschil met het VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren) is, dat voor die opleiding het werk per leerling wordt uitgeprint. 

Minister Lilian Ferrier wenst de examenkandidaten in een korte reactie succes toe. Zij hoopt dat ze zich volledig inzetten. 'Geloof in jezelf dat het goed komt', zei ze met een dooddoener cliché.

Zijler zei, dat het examenbureau niet weet hoeveel leerlingen vandaag deelnemen aan het eindexamen, omdat het werk aan de hand van het vakkenpakket van de leerling wordt klaargelegd.

Ze verwees naar het hoofd van Inspectie VOS-scholen (Voortgezet Onderwijs voor Senioren), Sherida Zalman-Bergraaf. Zij zei dat ze geen informatie mag geven en verwees naar directrice Natasja Bennanon van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur of onderdirectrice, Muriël Hoepel, maar geen van beiden beantwoordde de telefoon, aldus de Ware Tijd.

Grote schoonmaak delen Para vanwege komst president Ram Nath Kovind van India

(Bron foto's: BIC Para)
Zwerfvuil verwijderd, bermen extra gemaaid en opgevuld,  bloemen en palmen verzorgd en wegmeubilair nieuw likje verf


Para is de afgelopen dagen extra schoongemaakt en mooi versierd om een goede indruk te maken op de presidentiële delegatie van president Ram Nath Kovind uit India die vanmiddag, maandag 18 juni 2018, landt op de J.A. Pengelluchthaven voor een officieel bezoek op 19, 20 en 21 juni. 

Medewerkers van het commissariaat Para hebben hun handen vol gehad aan het opruimen van alle afval dat uit auto's wordt gegooid. Alle zwerfvuil is dagelijks verzameld en afgevoerd, de bermen zijn extra gemaaid en opgevuld met krascowzand, de bloemen en palmen kregen ook extra zorg, het wegmeubilair werd opnieuw geverfd en bermen pleinen en plantsoenen worden nu nog versierd, aldus het Burger Informatie Centrum (BIC) Para.

'De meeste werkzaamheden zijn eigenlijk regulier, maar er werd toch extra schoongemaakt tot in de naadjes.'

Op de luchthaven en te Onverwacht zijn voor dinsdag activiteiten gepland voor de komst van president Ram Nath Kovind. Culturele groepen uit Para zijn bij deze speciale gelegenheid gecontracteerd voor optredens. Vanaf vijf uur 's middags zullen 21 saluutschoten worden gelost om de 3 seconden, nabij Zanderij. Bewoners van de omliggende dorpen en plantages worden hiervan op de hoogte gesteld. De scholen in Para zijn ook betrokken bij de ontvangst.

Op drie locaties langs de Kennedy- en de Indira Gandhiweg zullen leerlingen in uniform staan om de delegatie te begroeten. Zij krijgen elk een kleine Surinaamse vlag en een vlag van India. Te Onverwacht wordt een tussenstop gemaakt voor culturele optredens en begroeting van de schoolkinderen.

Bij vertrek van de delegatie donderdag zullen de schoolkinderen weer staan voor het uitwuiven van de delegatie.

De politie geeft morgen aanwijzingen aan weggebruikers voor een verkeerswijziging nabij Centrum Onverwacht. Op die dag zal tussen vijf en zeven uur 's middags het verkeer vanuit Paramaribo, rijrichting Zanderij, via de Damstraat-Mabostraat-Dahlbergstraat omgeleid worden. Het verkeer vanuit Zanderij, rijrichting Paramaribo, zal via de Akrumstraat-Denswilstraat-Kensenhuisstraat zijn route vervolgen.

Korps Politie Suriname weer traag met informatieverstrekking

Politie meldt zondag 17 juni pas, dat vrijdag 1 juni rij-instructeur is opgepakt

- Man verdacht van seksueel misbruik van een zwak begaafde 19-jarige cursiste
- Dagblad Suriname berichtte hierover al op 6 juni (!)...

 
Het Korps Politie Suriname blijkt het weer eens niet zo nauw te nemen met actuele informatieverstrekking via haar afdeling Voorlichting. Zo meldt zij pas zondag 17 juni 2018, dat de 47-jarige rij-instructeur Brhamanand alias ‘Henk’ vrijdag 1 juni (!) door de politie van Meerzorg in verzekering gesteld, verdacht van seksueel te hebben misbruik van een zwak begaafde 19-jarige cursiste.

Het slachtoffer stelde haar ouders in kennis van het gebeurde, waarna de vader aangifte deed bij de politie.

Onderzoek wees uit dat de man op donderdag 5 april en dinsdag 10 april de zwak begaafde jonge dame tijdens de praktijklessen naar een afgelegen plaats te Zorg en Hoop moet hebben gebracht, waar hij de seksuele handelingen met haar heeft gepleegd.

Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is Brhamanand ingesloten.

Het Dagblad Suriname berichtte hier al op 6 juni (!) over.... 

Den Blauwvinger: Srd 7 miljoen overheidsgeld voor bezoek Indiase president, terwijl het volk pinaart en hosselt

COLUMN: Geen transparantie regering inzake concrete besteding Srd 7 miljoen

– 'Bedrag haast niet te vergelijken met de gestes en projecten die door India zijn uitgevoerd'
– Minister Yldiz Pollack-Beighle garandeert, dat er 'geen sprake' zal zijn 'van onnodige uitgaven'


De president van India, Ram Nath Kovind, bezoekt 19, 20 en 21 juni, op uitnodiging van president Desi Bouterse, Suriname en dat uitje moet Suriname maar liefst Srd 7 miljoen kosten. Een bedrag dat tot de dag van vandaag niet door de regering is gespecificeerd. Van enige transparantie, laat staan van een publiek gemaakte begroting, is geen sprake!

Zeven miljoen! Waarvoor? Beetje extra beveiliging, veel eten en drinken en uitstapjes (vervoer), schoonmaakwerkzaamheden, enzovoorts.

Terwijl veel Surinamers moeten hosselen, pinaren en velen vaak te lang moeten wachten op salaris, betaling van nota's of subsidie, stelt de regering een fors bedrag ter beschikking voor het bezoek van Ram Nath Kovind.

Tussen neus en lippen door
Het was minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) die het bedrag tussen neus en lippen door bekendmaakte via de staatsspreekbuis Nationaal Informatie Instituut, èn zei een passant ook nog, dat dit bedrag haast niet te vergelijken is met de gestes en projecten die door India zijn uitgevoerd en nog zullen worden uitgevoerd in Suriname. Waar het bedrag exact, concreet, aan wordt uitgegeven wordt echter niet vermeld.

Een soort ongeloofwaardige geruststelling
De minister garandeerde verder, als een soort ongeloofwaardige geruststelling, dat er geen sprake zal zijn van onnodige uitgaven en noemt dit bezoek een investering voor Suriname.

Volgens de bewindsvrouwe zal India een kredietlijn (een toverwoord voor de regering Bouterse-II) van tachtig miljoen ter beschikking stellen, waaruit onder meer projecten gefinancierd kunnen worden om het binnenland te voorzien van zonnestroom. Daarnaast mag ook de medische sector rekenen op een aanzienlijke ondersteuning, betoogt de minister. En naast assistentie van India bij de verkiezingen in mei 2020, zullen Memoranda of Understanding (MoU’s) getekend worden voor assistentie op het gebied van archivering, kennis bij traditionele Indiase medicijnen en het opzetten van een 'center of excellence' op het gebied van ICT. Verschillende projecten die nu in voorbereiding zijn, zullen worden goedgekeurd en mededelingen over donaties aan Suriname zullen ook tijdens het bezoek worden bekendgemaakt.

Bouterse en consorten willen feitelijk een financieel slaatje slaan uit het bezoek en 'vergeten' kennelijk de 'verblijfskosten' voor het driedaags bezoek.

De regering laat ook de burgers weten, en weer via dat speeltje van staatspropagandist Clifton Limburg, het vermeend Nationaal Informatie Instituut, dat tijdens het bezoek van Ram Nath Kovind bezoekers van diverse locaties zwaar worden gescreend door veiligheidsdiensten, terwijl maximaal twee drones zullen worden toegestaan om in het luchtruim van het gebied te vliegen. Wegomleggingen zullen tijdig worden bekendgemaakt.

Natuurlijk....
Natuurlijk, een staatsbezoek kost geld en biedt allerlei perspectieven en droombeelden voor Suriname. Ook internationaal kleurt het plaatje goed met het eerste staatsbezoek van de president van India, Ram Nath Kovind.

Maar, Srd 7 miljoen??
Zonder financieel gedetailleerd bestedingsplaatje... dat roept vragen op.
Veel vragen, terwijl het rendement van het bezoek van president Ram Nath Kovind in vele opzichten van tevoren niet vaststaat.

Maar, van tevoren zien Bouterse en zijn ministers en hun coalitie (lees: de NDP) in De Nationale Assemblee dollartekens aan de horizon opdoemen en wordt op eenvoudige, ongeïnteresseerde wijze over die zeven miljoen Surinaamse dollars gestapt, alsof het niets is.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
17-18 juni 2018
Paramaribo – Suriname

Rechtse Ivan Duque wint Colombiaanse presidentsverkiezingen

Duque bepalend voor de toekomst van het vredesverdrag met de FARC

(Bron foto:Twitter)


In Colombia heeft de rechtse kandidaat Ivan Duque zondag 17 juni 2018 de tweede ronde van de presidentsverkiezingen gewonnen. Met 99,8 procent van de stembureaus geteld, kan hij rekenen op 53,97 procent van de stemmen. Zijn linkse concurrent, Gustavo Petro, haalt 41,81 procent. Ongeveer 36,8 miljoen mensen waren zondag opgeroepen om een opvolger te kiezen voor president en Nobelprijswinnaar Juan Manuel Santos, die zich geen kandidaat meer mocht stellen. De opkomst bedroeg 53 procent.

De Colombianen hadden de keuze tussen twee presidentskandidaten aan de twee uiteinden van het politieke spectrum: de rechtse Ivan Duque en de vroegere linkse guerrillero Gustavo Petro. De gematigde kandidaten Sergio Fajardo, Humberto de la Calle en German Vargas Lleras vielen uit in de eerste stemronde van 27 mei.Op Twitter zegt Petro, dat hij zich neerlegt bij de winst van Duque, maar hij weigert van een verlies te spreken. 'Welk verlies? Acht miljoen Colombianen hebben zich uitgesproken', zegt hij doelend op zijn achterban. 'Dit is geen verlies. We komen alleen niet in de regering.'


De uitkomst van de stembusgang is bepalend voor de toekomst van het vredesverdrag dat president Santos in 2016 sloot met de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de oudste guerrillabeweging van Latijns-Amerika. Het internationaal bejubelde verdrag bracht vrede in grote delen van het land na een 52 jaar durend conflict, maar is in Colombia zelf erg omstreden.


Terwijl Petro de toekomst van het vredesproces garandeerde, beloofde Duque tijdens de campagne om het verdrag - waarbij de overheid volgens hem te veel toegevingen deed - te wijzigen. Bij een wijziging wordt gevreesd, dat veel van de 7.000 gedemobiliseerde FARC-strijders zich bij kleinere gewapende groepen zouden kunnen aansluiten, waardoor het geweld weer zou kunnen oplaaien. In totaal vielen er naar schatting al 220.000 doden sinds het begin van de burgeroorlog in de jaren zestig. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.


Duque, een tot voor kort vrij onbekende 41-jarige senator, kreeg tijdens zijn verkiezingscampagne de steun van de vroegere president Alvaro Uribe (2002-2010). Het voormalige staatshoofd is een tegenstander van het vredesakkoord van zijn opvolger Santos.

Behalve over het akkoord met de FARC zal Duque zich ook over de lopende onderhandelingen met de kleinere linkse guerillabeweging ELN moeten buigen. Daarnaast moet hij onder meer de grote armoede in Colombia bestrijden, de criminele bendes kleinkrijgen en de drugshandel aanpakken.

(Suriname Mirror/El Tiempo/De Morgen/Reuters/Twitter/YouTube/NOS)

Suzy Cortez, de meest sexy fan van Brazilië, maakt zich klaar voor WK-voetbal

Model wil Philippe Coutinho gesigneerde cover van Playboy-magazine geven


'Neymar gaat vooral over beroemd zijn en social medianetwerken, hij speelt al enige tijd niet goed voor Brazilië'


Model Suzy Cortez (28), de meest sexy fan van Brazilië, poseert naakt voor het Playboy-magazine terwijl ze zich klaarmaakt voor het WK 2018, en heeft plannen om Philippe Coutinho, haar favoriete Samba-ster, een gesigneerde cover van het magazine te geven voor veel geluk.

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) on

De voormalige Miss BumBum-winnares laat alles achter terwijl ze een voetbal vasthoudt voor de sappige shoot. Deze foto's tonen Suzy's meest sexy poses voordat ze naar Londen gaat om voor de Braziliaanse tv te werken.
Suzy, 28, is dus van plan om Philippe Coutinho een gesigneerd exemplaar van het tijdschrift te geven voor succes. Maar, ze zal Neymar, die faam heeft, niet op dezelfde manier eren. Suzy zei: 'Brazilië zal alleen kampioen worden als Philippe Coutinho goed speelt in de games.' 'Hij is de grote Braziliaanse speler van het moment.'


'Neymar gaat over beroemdheden en sociale medianetwerken, hij speelt al enige tijd niet goed voor Brazilië.'

De fan van Barcelona, ​​Suzy, die roem kreeg na het bombarderen van haar held Lionel Messi met expliciete berichten en foto's, heeft haar profiel gehandhaafd door middel van een aantal modelleringsexperts over de hele wereld, ze werkte ook als ambassadrice voor de Olympische spelen in Rio 2016 en haar links naar voetbal heeft haar een uitnodiging voor het wereldkampioenschap in Rusland opgeleverd, maar nu bereidt ze zich voor op haar rol bij het analyseren van het toernooi voor Fox Deportes en Playboy Brazil TV.

A post shared by Suzy Cortez (@suzycortezoficial) onSuzy, wiens geboorteland Brazilië zondag 17 juni 2018 het WK start tegen Zwitserland zegt: 'Ik heb veel in Europa gewerkt, ik heb verschillende opdrachten voor werk gesloten in Engeland en Frankrijk. Ik ga in juli aan het einde van het wereldkampioenschap naar Rusland om voor twee tv-kanalen te werken.'


(Suriname Mirror/The Sun/Instagram/Twitter)

Braziliaanse bouwmagnaat Rubens Menin 'World Entrepreneur of the Year 2018'

(Bron foto: Twitter)
Menin's bedrijf MRV Engenharia bouwt betaalbare huisvesting, met een prefab-concept

'Ons métier gaat niet alleen over het ontwikkelen van een business, maar ook over sociale ontwikkeling'


De Braziliaanse bouwmagnaat Rubens Menin (62), die huizen bouwt voor de armen, is zaterdagavond 16 juni 2018 in de Salle des Etoiles in Monaco uitgeroepen tot 'World Entrepreneur of the Year 2018'. 

Zoveel mogelijk Brazilianen uit armoede helpen en een eigen huis, ook voor de zeer lage inkomens. Daarmee wist Rubens Menin Teixeira de Souza de jury te overtuigen. Ondernemers uit 46 landen streden deze week om de prijs van 'Wereldondernemer van het jaar', een organisatie van EY.


Met Rubens Menin, de stichter en voorzitter van het Braziliaanse bouwbedrijf MRV Engenharia, werd voor de eerste keer een winnaar uit Latijns-Amerika gekozen.


Het is voor de achttiende keer dat de prijs werd uitgereikt in de Salle des Etoiles in Monaco, waar de crème de la crème der ondernemers verzamelde vanuit alle uithoeken van de wereld.

Rubens Menin begon in 1979 als 'have not' met zijn bouwbedrijfje MRV. Dat is inmiddels uitgegroeid tot een imperium met 24.000 werknemers. Het bedrijf staat intussen in voor de behuizing van 1 op de 200 Brazilianen - het land telt 211 miljoen inwoners. Het specialiseert zich in betaalbare huisvesting, met een prefab-concept waarmee 16 woonunits op 10 werkdagen kunnen worden gebouwd.

'Ons métier gaat niet alleen over het ontwikkelen van een business, maar ook over sociale ontwikkeling: gezinnen met een eigen huis geraken zo uit structurele armoede en kunnen een menswaardiger leven leiden', aldus Rubens Menin. 'Wij ondernemers, hier allen aanwezig, kunnen écht de wereld ten goede veranderen', zei hij zaterdagavond voor het duizendtal aanwezigen.


'Dit is mooi voor mij, mooi voor het bedrijf en mooi voor Brazilië. Mijn leven lang is het mijn doel om mensen die het zich tot dan niet konden permitteren, de waardigheid van een eigen huis te geven. Zonder emancipatie is er geen economische groei. Deze prijs is een stimulans om daarmee door te gaan', zei hij tegen de Financial Times.


De jury prees hem voor zijn doorzettingsvermogen, ook omdat hij enkele zware crisissen in Brazilië met zijn bedrijf het hoofd heeft moeten bieden. 'Maar, wat we vooral zo apprecieerden aan de kandidaat uit Brazilië, is dat hij de sociale doelstelling van het ondernemerschap zo centraal stelt en een verschil maakt voor zovele duizenden levens', aldus de juryvoorzitter.

'Het is belangrijk voor mijn land, en vooral voor de mensen in Brazilië, dat we zo’n erkenning krijgen', zei Rubens Menin. 'Het is belangrijk dat sterke mensen in Brazilië opstaan en dat er verandering komt. Toen wij met bouwen voor armen begonnen, werden we in de bouw wat scheef bekeken, als de underdog. Iedereen wilde immers bouwen voor de high-end markt.' 'Wij hebben heel hard gewerkt om het productiesysteem simpeler en goedkoper te maken, en toch huizen van goede kwaliteit te bouwen.'

MRV is sinds een tiental jaren beursgenoteerd en boekt 1,5 miljard dollar omzet. Vorig jaar haalde het een winst van 197 miljoen dollar. Menins zoon Rafael is inmiddels CEO en zijn dochter Chief Legal Officer.

(Suriname Mirror/De Tijd/AD/Twitter)

Colombiaanse Justitie in Nederland over zaak dode vrouw aan boord zeiljacht Lazy Duck

'Peter Putker moet in Colombia berecht worden voor het om het leven brengen van zijn vrouw'


Een delegatie van Colombiaanse politie- en Justitieambtenaren is sinds een paar dagen in Nederland om de Nederlandse Justitie ervan te overtuigen, dat Peter Putker in Colombia berecht moet worden voor het om het leven brengen van zijn vrouw. Dat meldt de Colombiaanse krant El Universal zondag 17 juni 2018, aldus Crimesite.nl.

Peter Putker, die in Nederland verblijft, staat momenteel internationaal gesignaleerd aldus de krant.


Zijn echtgenote Durdana Bruijn (54) werd in de avond of nacht van 18 op 19 september 2015 gedood aan boord van hun zeiljacht Lazy Duck bij Cartagena. Het Nederlandse echtpaar maakte een reis van Nederland naar het Caraïbisch gebied. Hun jacht lag voor anker bij de Islas del Rosario.

Peter Putker, een gepensioneerd dierenarts, legde na de gewelddadige dood van zijn vrouw een verklaring af over een roofoverval door onbekenden. Getuigen die in de buurt van de ankerplaats waren hadden die overval niet opgemerkt. Putker werd verdachte, maar mocht niettemin naar Nederland afreizen, na betaling van een borgsom.

De Colombiaanse Justitieambtenaren brengen volgens de krant El Universal nu een nieuw dossier mee dat voor uitlevering van Putker aan Colombia zou moeten zorgen. Er bestaat geen uitleveringsverdrag tussen beide landen. Daarom hebben de Colombianen gevraagd of de Nederlandse politie een parallel onderzoek wilde starten, en dat is ook gebeurd.

Zes maanden na de dood van Durdana Bruijn zijn Nederlandse rechercheurs in Cartagena geweest om forensisch onderzoek te doen aan boord van het zeiljacht. Dat onderzoek stond aan de basis van het parallelle politieonderzoek tegen Putker.

Putker heeft verklaard, dat hij de bewuste avond aan boord een romantische maaltijd had bereid. Tijdens die maaltijd klommen vijf mannen aan boord. Eén van hen sloeg hem bewusteloos. Toen hij weer bij was gekomen ontdekte hij zijn dode vrouw en dat er lenzen en een fotocamera verdwenen waren. Putker’s persoonlijke spullen waren niet gestolen.

In het gebied is bekend, dat incidenteel schepen worden overvallen maar het is een zeldzaam verschijnsel.

Er zijn nooit andere verdachten dan Putker aangehouden. Durdana Bruijn is mishandeld en mogelijk door verstikking om het leven gekomen. Onder de nagels van de vrouw werd dna-materiaal aangetroffen van een persoon. De politie gaat ervan uit dat de vrouw zich heeft verdedigd. Het is nog niet bekend of dat materiaal is vergeleken met dat van haar echtgenoot. In een interview met El Universal gaven de kinderen eerder, aan dat ze geloven in de onschuld van hun vader.