zaterdag 27 augustus 2011

Ministerie ROGB wil fok (beschermde) diersoorten stimuleren....

Fokkers (beschermde) diersoorten moeten vergunning aanvragen

27-08-2011  Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De directeur van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) roept in advertenties in De Ware Tijd en de Times of Suriname fokkers van (beschermde) diersoorten uit het wild op, om tussen 22 augustus en 15 november 2011 een vergunning aan te vragen.

Volgens RGB is het krachtens de Jachtwet 1954 en het Jachtbesluit 2002 verboden om beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren of uit te voeren. Maar, dit alles mag iemand wel doen wanneer hij of zij in het bezit is van een geldige vergunning van de directeur van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer of het hoofd van de Dienst ’s Lands Bosbeheer.

Het ministerie wil het fokken en/of het uitbroeden in gevangenschap (‘captive breeding’) van (beschermde) diersoorten uit het wild stimuleren en roept daarom personen die (beschermde) diersoorten fokken op om een vergunning aan te vragen.

Onduidelijk is echter waarom het ministerie de fok van (beschermde) diersoorten wil stimuleren....

De vergunningen kunnen op werkdagen van acht uur ’s morgens tot een uur ’s middags worden aangevraagd bij de Dienst ’s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer/Sectie Vergunningen aan de Cornelis Jongbawstraat 10-14.