zondag 15 juli 2018

Jaguar ontsnapt uit zijn verblijf in Audubon Zoo in New Orleans (VS)

Ontsnapte jaguar doodt vier alpaca's, een emoe en een vos in hun verblijven

Binnen een uur kon jaguar worden verdoofd en teruggebracht worden naar zijn onderkomen


Een jaguar is zaterdagochtend 14 juli 2018 ontsnapt uit zijn verblijf in de Audubon Zoo in New Orleans en doodde zes andere dieren voordat hij werd gepakt en verdoofd. 'Het verzorgingsteam is in shock door dit tragische verlies', zei Audubon-woordvoerder Frank Donze in een persbericht. 'Vandaag is een moeilijke dag voor de Audubon-familie.' 


De mannelijke jaguar, de3-jarige Valerio, ontsnapte om 07:20 uur en werd weer gevangen om 08:15 uur. Er raakten geen mensen gewond, maar de jaguar doodde wel viel alpaca's, een emoe en een vos in nabijgelegen habitats. Valerio verwondde ook andere alpaca's en vossen.

De dierentuin bleef zaterdag gesloten om medewerkers de kans te geven om het verlies van de dieren te verwerken.

Stafleden van de dierentuin zijn opgeleid voor dit soort situaties, waardoor ze de jaguar zo snel hebben kunnen vangen.

Ron Forman, CEO van het Audubon Institute, zei dat dit de eerste keer is dat zoiets als dit is gebeurd in de 100-jarige geschiedenis van de dierentuin.


(Suriname Mirror/The Washington Post/WGNO/YouTube/Twitter)

RaVakSur vindt commotie in bedrijfsleven over verhoging minimumloon 'volkomen misplaatst'

'Iedere werknemer heeft het recht op een menswaardig inkomen'

'De werkers die minimumlonen ontvangen komen niet meer rond met bestaand minimumloon'


De Raad van Vakcentrales in Suriname (RaVakSur) vindt de aanpassing van het algemene minimum uurloon van Srd 6,14 naar Srd 8,40 rechtvaardig. De vakbeweging zegt in een persbericht - aldus vandaag, zondag 15 juli 2018, Starnieuws - de commotie in het bedrijfsleven over de aanpassing van het minimumloon totaal niet te begrijpen. De aanpassing moet per 1 juli ingaan. 

De aanpassing van het minimumloon heeft overigens volgens de juiste en correcte manier plaatsgevonden, zegt RaVakSur. De minister van Arbeid heeft hiervoor een tripartite commissie in het leven geroepen waarin vertegenwoordigers van de werkgevers, de werknemers en deskundigen van de overheid zitting hebben. Intussen heeft minister Soewarto Moestadja van Arbeid het Staatsbeslui,t dat al goedgekeurd is door de Raad van Ministers en in behandeling is bij de Staatsraadm aangehouden. De visie van de Sociaal Economische Raad wordt gevraagd over de aanpassing. Binnen de Staatsraad waren er maar liefst zestien vragen en opmerkingen over de aanpassing.

RaVakSur stelt, dat iedere werknemer het recht heeft op een menswaardig inkomen. Lage en te lage inkomens moeten daarom voortdurend worden aangepast.

Na de devaluatie van 2015 en de hoge inflatiecijfers in 2015 en 2016 is het volgens de vakcentrales de hoogste tijd is geworden om het loon van de laagstbetaalden op de arbeidsmarkt aan te passen. De werkers die minimumlonen ontvangen komen niet meer rond met het bestaande minimumloon.

De aanpassing is een compromisvoorstel dat in de tripartite commissie uiteindelijk is bereikt. De sociale partners zijn tussentijds ook door de tripartite commissie gehoord en hebben de gelegenheid gehad om hun commentaar te leveren op diverse uitgangspunten en bevindingen van de commissie. Ook hebben de sociale partners vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen maken over de ‘impact’ van een aanpassing van het minimumloon.

De commotie is volgens RaVakSur volkomen misplaatst.

'Minister Getrouw probeert eigen mensen te accommoderen'

Dagblad Suriname laat zijn berichtgeving leiden door niet geverifieerde geruchten....

 
Geruchten doen de ronde dat de minister van Justitie en politie, Stuart Getrouw, bezig is 'zijn eigen mensen' te accommoderen. Een van deze geruchten die nu de ronde doen is, dat inspecteur van politie Lloyd Tolud, de echtgenoot van Lucretia Redan, waarnemend directeur Operationele Diensten bij het ministerie van Justitie en Politie, heel binnenkort bevorderd zal worden samen met enkele andere collega’s. Hij zal hoogstwaarschijnlijk ingezet worden als ressortcommandant van Keizerstraat. Dit alles bericht het Dagblad Suriname zaterdag 14 juli 2018.

De regiocommandant van Paramaribo, hoofdinspecteur Premkoemar Jethoe, die op weg is naar zijn pensionering, moet zijn functie overdragen aan de senior in rang in het ressort. Zoals eerder gepland was, zou hoofdinspecteur van politie Iwan Bruce de opengevallen functie van Jethoe overnemen. Het vermoeden bestaat, dat de ressortcommandant van bureau Nieuwe Haven, hoofdinspecteur Bruce, mogelijk wordt gemuteerd naar een andere regio. De oudste in rang in de regio zal dan inspecteur Tolud zijn, die een bijzondere bevordering zal krijgen en de functie van regiocommandant Paramaribo zal vervullen, waarbij hij rangen zal overslaan.

Hierover heerst enorme ontevredenheid binnen het Korps Politie Suriname (KPS), vooral bij degenen die reeds de rang van hoofdinspecteurs hebben, aldus het dagblad. Er wordt gezegd, dat de minister zijn eigen mensen probeert te accommoderen. Indien dit het geval is, wordt er duidelijk met twee maten gemeten. Er wordt in strijd gehandeld met het Politiehandvest.

Een ander gerucht is, dat een speciale groep, bestaande uit inspecteurs van politie derde klasse, een bijzondere bevordering zullen krijgen. 'Dit is geen weerspiegeling van het KPS. De zogenaamde bijzondere bevordering vindt nergens weerslag in de wet. Het vermoeden bestaat dat ook aan leden van de Surinaamse Politiebond bepaalde beloften zijn gedaan met betrekking tot de op handen zijnde bevorderingen.'

Het is heel opmerkelijk - volgens het dagblad - dat de politiebond opvallend stil is op dit moment. Die laat niets van zich horen, ondanks het feit dat zich een aantal zaken voordoet dat onder normale omstandigheden niet door de beugel kan....

Grote hoeveelheid drugs door politie vernietigd in district Para in bijzijn pers

Onder vernietigde drugs 625,5 kilo cocaïne in poedervorm en 556 kilo marihuana (yami)


Een grote hoeveelheid drugs is gisteren door de politie - onder leiding van het Openbaar Ministerie - vernietigd in het district Para in het bijzijn van de pers. Het gaat om drugs die op diverse momenten in beslag zijn genomen: 625,5 kilo cocaïne in poedervorm, 12.100 milliliter vloeibaar, 556 kilo marihuana (yami), 517,3 gram methan (sukru) en 496 XTC-pillen. Dit meldt Starnieuws vandaag, zondag 15 juli 2018.


De drugs zijn tussen februari tot en met juni dit jaar onderschept, zei hoofdinspectrice Letitia Forster, hoofd van de afdeling Drugsbestrijding.

Opvallend is volgens haar, dat mensen ook proberen drugs via postpakketten het land uit te krijgen. Vaak worden valse identiteitskaarten hiervoor gebruikt. Forster legde uit, dat wanneer drugs in beslag genomen wordt, de Narcotica Brigade een initiële test doet. Daarna worden monsters gestuurd naar het Centraal Laboratorium. Alles gebeurt in afstemming met het Openbaar Ministerie.

Het vernietigen van de drugs neemt uren in beslag. In de enorme hitte wordt alles opnieuw getest en gewogen. Om ervoor te zorgen dat de drugs goed brandt, worden oude banden gebruikt. Het team blijft tot alles verteerd is door het vuur. Vooral de verbranding van geperste marihuana  neemt veel tijd in beslag.

CBvS gevoelig voor kritiek samenleving op extra door banken in rekening gebrachte kosten

CBvS gaat met bankdirecties in gesprek...


De enorme kritiek die er is op banken die extra kosten in rekening brengen bij contante transacties, blijkt de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet onaangeroerd te laten. Starnieuws schrijft vandaag, zondag 15 juli 2018, vernomen te hebben, dat komende week er een onderhoud is tussen de leiding van CBvS en de bankdirecties over dit onderwerp.

Banken hanteren verschillende tarieven voor contante stortingen van Srd’s én buitenlandse valuta. De PALU had eerder deze week een open brief gericht aan president Desi Bouterse en gevraagd om op te treden tegen de ongebreidelde vorm van afpersing van de gemeenschap door de bankinstellingen. 'Het blijkt namelijk dat de banken naar willekeur allerlei tarieven hebben ingevoerd en of verhoogd, om meer geld uit de zakken van cliënten te kloppen', aldus de PALU in de brief aan Bouterse.

Ook Assembleelid Amzad Abdoel (NDP) heeft kanttekeningen geplaatst in De Nationale Assemblee tegen de gang van zaken.

Deze maatregelen zijn doorgevoerd nadat 19.5 miljoen euro van de banken door de Nederlandse Justitie in beslag is genomen van een geldzending via de CBvS. Abdoel heeft gevraagd om duidelijkheid hierover en de extra kosten die gevraagd worden bij cashtransacties. Mensen worden volgens hem nodeloos in de kosten gejaagd.

De CBvS vindt dat er meer structuur moet komen. De banken zijn afgelopen week uitgenodigd voor een onderhoud over de overdadige aanpak die van de een op de andere dag is ingevoerd.

Politie moet bedelen bij ondernemers....

Dagblad Suriname kaart armoedige toestanden bij politieposten weer aan....


Volgens het Dagblad Suriname van zaterdag 14 juli 2018 zitten bepaalde politiebureaus weer eens zonder inkt en vervoer. Onder andere politiestation Uitvlugt in Paramaribo zou door zijn voorraad heen zijn. Zij hebben geen kantoorbenodigdheden. 

Bijna alle politiebureaus, althans de verantwoordelijken van alle ressorten, moeten bij ondernemers in hun ressort bedelen voor middelen, bijvoorbeeld onderdelen voor dienstato's. Zij hebben reeds eerder doorgegeven dat hun dienstvoertuig defect is, maar dat de leiding of de Technische Dienst zegt, dat er geen middelen beschikbaar zijn.

Agenten  kunnen vanwege het vervoersprobleem niet uitrukken. Zij worden gedwongen om hulp te vragen aan collega’s van omliggende stations, die met hetzelfde fenomeen te kampen hebben. In sommige gevallen worden zelf privévoertuigen van politieambtenaren ingezet. Indien er geen andere mogelijkheid bestaat, wordt aangevers gevraagd om naar het politiebureau te komen om aangifte te doen. Het politiewerk kan door deze tekorten niet adequaat worden uitgevoerd.

Mogelijk weer reshuffeling van districtscommissarissen op komst

'Het ministerie is op dit gebied nog bezig, maar we hebben de hele puzzel nog niet rond'

Namen die rondzingen als nieuwe districtscommissarissen zijn Conrad Acton, Raoul Swedo en Frederik Finisie


Het Dagblad Suriname bericht zaterdag 14 juli 2018 van anonieme bronnen te hebben vernomen, dat er weer een reshuffeling van districtscommissarissen op komst is en nam in dit kader contact op met de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan

De minister zegt, dat er voor eenieder een moment aanbreekt, waarin zij geëvalueerd wordt en waar nodig een bijstelling plaatsvindt. Er kunnen dus altijd verschuivingen optreden. 'Het ministerie is op dit gebied nog bezig, maar we hebben de hele puzzel nog niet rond.'

Zo is er nog geen districtscommissaris in het ressort Boven Suriname en moet deze plek ingevuld worden. 'Inderdaad kunnen er na afloop van de evaluatie enkele verschuivingen optreden en kan de president overgaan tot het reshuffelen van districtscommissarissen', stelt de minister.

'Het reshuffelen van een districtscommissaris hoeft niet te betekenen dat hij of zij het werk niet goed heeft gedaan. Er kunnen ook andere zaken spelen. Een districtscommissaris kan gezien zijn kwaliteiten een andere functie toebedeeld krijgen', zegt Dikan. Als voorbeeld noemt de minister toenmalige districtscommissarissen Jerry Miranda en Roline Samsoedien, waarbij zij uit hun functie verheven werden tot minister en daardoor andere districtscommissarissen aangetrokken moesten worden voor deze open posten.

'Een districtscommissaris kan naar inzichten van de president voor een andere job geroepen worden. Er zijn dus altijd andere factoren die spelen. Het laatste woord is en blijft in ieder geval bij de president.'

Ten aanzien van de prestatie die het districtscommissarissenkorps tot nu toe heeft geleverd, is de minister van mening, dat zaken altijd beter kunnen. 'Aan de andere kant moet je als minister zaken ook helpen sturen en in dit kader heb ik gemeend het vergaderen in het forum van districtscommissarissencollectief maandelijks te doen. Daarbij wordt getracht zaken de districten rakende in collectief verband te bespreken en besluiten te nemen. En dat draagt bij aan het optrekken van de districten.' 

De namen die in de wandelgangen genoemd worden als de nieuwe districtscommissarissen zijn Conrad Acton, Raoul Swedo en Frederik Finisie. De minister stelt veel meer namen gehoord te hebben. 'Het is in dit stadium niet wenselijk namen bekend te maken, omdat je ook rekening moet houden met de positie die de persoon thans heeft.'

Schrijnende ondervoeding in Venezuela voorbeeld van de humanitaire crisis

'Ze ziet eruit als een vrouw die een concentratiekamp verlaat'Een reeks foto's die vrijdag 13 juli 2018 op Twitter zijn gepubliceerd door de Venezolaanse journalist, schrijver en politicus Omar González, toont een vrouw in extreme staat van ondervoeding, naakt ronddwalend door de straten van Cantaura, in de staat Anzoátegui.


Ze werden deze week genomen in een straat in de gemeente Freiten en tonen de 'ineenstorting in alle gebieden' van de bewoners van die entiteit, zei Gonzalez in een interview met Caraota Digital.

'Ze ziet eruit als een vrouw die een concentratiekamp verlaat', voegde hij eraan toe.

Ondervoeding in Venezuela is slechts een aspect van de humanitaire crisis in dit land. In een recente studie schatte Cáritas de Venezuela dat 280.000 kinderen eraan zouden kunnen sterven.

(Suriname Mirror/PanAm Post/CubaNet/Twitter)

Advocaat in Caruaru, Brazilië, in bijzijn van zijn 18 maanden oude dochtertje, doodgeschoten

Moord vastgelegd op beveiligingscamera


De politie onderzoekt de moord op een advocaat die in het bijzijn van zijn 18 maanden oude dochtertje werd neergeschoten. CCTV video laat de vader zien die rustig zijn lot lijkt te accepteren om zijn kleine meisje te redden. 

André Ambrósio Ribeiro Pessoa, 46, stierf na vijf schoten. laat donderdagmiddag 12 juli 2018 in Caruaru, Brazilië.


De video van de moord - vastgelegd op beveiligingscamera - toont het slachtoffer dat aankomt bij het huis van zijn ex-vrouw om de peuter af te zetten. Zodra hij met zijn dochter en kindermeisje uit het voertuig stapt, nadert de moordenaar hen met een pistool.

De schutter draagt vervolgens de advocaat op om het kind aan de babysitter te overhandigen voordat hij Pessoa instrueert om op het trottoir neer te knielen. Kalm het kind overhandigend, knielde de man tot zijn dood.

Voordat de oppas zelfs een kans had om weg te lopen, vuurde de schutter vijf schoten af ​​op het hoofd van de man en doodde hem ogenblikkelijk.


De moordenaar, die volgens de politie een zilveren auto bestuurt, is nog niet geïdentificeerd. Het motief blijft ook onduidelijk. Autoriteiten zijn geneigd te geloven, dat de moord eerder een moord was dan een roof, omdat 1.000 dollar in contanten die het slachtoffer had op het moment van zijn overlijden, in zijn zak bleef.(Suriname Mirror/Jornal de Caruaru/RT/Twitter/YouTube)

Vier maanden na moord op zwarte activiste Marielle Franco in Rio de Janeiro nog geen enkele arrestatie

'Ze werd niet gedood door een verdwaalde kogel of een ongeluk, maar in een hinderlaag'


Vier maanden zijn verstreken sinds de moord op de zwarte activiste en gemeenteraadslid van Rio de Janeiro, Marielle Franco, en de civiele politie heeft nog geen enkele arrestatie verricht of een definitief antwoord op de zaak hebben gegeven. 

Over de onopgeloste zaak zegt de moeder van Marielle, Marinete da Silva, in het hoofdkantoor van Amnesty International in Brazilië: 'Ik zal blijven vechten voor het leven van mijn dochter. Ik zal op geen enkele manier zwijgen over deze situatie.'

Ze klaagt, dat ondanks een gebrek aan informatie van de onderzoekers, 'ze blijft geloven' dat de civiele politie zal ontdekken wie de moordenaars waren en, nog belangrijker, degenen die opdracht voor de moord hebben gelast. 'Ze werd niet gedood door een verdwaalde kogel of door een ongeluk. Ze werd gedood in een hinderlaag. Die pijn zal nooit genezen.'De coördinatrice van Amnesty International in Brazilië, Renata Neder, benadrukt dat mensenrechtenverdedigers, zoals Marielle, worden geconfronteerd met een wrede realiteit in Brazilië. 'Mensenrechtenverdedigers lopen een groot risico in dit land', zegt ze. 


'Tientallen worden elk jaar gedood. Er is een hoog risico, dat Marielle's zaak niet goed wordt opgelost, wetende dat, in het algemeen in Brazilië, moorden gepleegd op mensenrechtenverdedigers niet worden onderzocht, en dat in Rio de Janeiro de civiele politie in feite geen onderzoek doet naar moorden waar overheidsagenten bij betrokken zijn.'


Marielle werd samen met haar chauffeur, Anderson Pedro Gomes, geëxecuteerd in een spervuur van kogels in haar auto terwijl ze thuiskwamen van een evenement in het centrum van Rio de Janeiro, genaamd Young Black Women Moving Structures op 15 maart. Drie dagen voordat ze werd vermoord, veroordeelde Marielle de dood van twee jongeren tijdens een militaire politieoperatie in de Acari-favela.

'We moeten luid praten, zodat iedereen weet wat er nu in Acari gebeurt. Het 41e Militaire Politie-bataljon van Rio de Janeiro terroriseert en schendt Acari-inwoners. Deze week werden twee jongeren gedood en in een greppel gegooid. Vandaag liep de politie de straat op en bedreigde de bewoners. Dit is altijd gebeurd en met de militaire interventie is het nog erger geworden', schreef ze op Twitter. Twee weken daarvoor werd Franco ook benoemd tot rapporteur in de speciale commissie die door de gemeenteraad was ingesteld om toezicht te houden op de militaire interventie in de stad Rio de Janeiro.

Onderzoekers hebben onthuld, dat de 9 mm kogels die Marielle hebben gedood deel uitmaken van een partij die in 2006 door de federale politie is gekocht.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Globo/Terra/Twitter/YouTube)