vrijdag 15 februari 2019

Honderden demonstranten protesteren bij het kantoor van nutsbedrijf EPM in Medellin, Colombia

'EPM heeft de Cauca-rivier gedood in reeks onregelmatigheden in hydrodamproject Hidroituango'


Honderden demonstranten scandeerden bij het kantoor van EPM (Empresas Públicas de Medellín), dat het openbare nutsbedrijf van Medellin 'een dief' is en lieten dode vissen achter op de treden van het gebouw donderdag 14 februari 2019 als reactie op een milieuramp die het bedrijf eerder deze maand veroorzaakte.

Volgens de activisten 'heeft EPM de Cauca-rivier' gedood in een reeks onregelmatigheden in het hydrodamproject van Hidroituango die tot onderzoek hebben geleid tegen de CEO van het bedrijf en meerdere lokale toppolitici.


'Ze weten niet wat een rivier is. Ze zeggen dat sinds ze het water hebben teruggebracht, er niets gebeurd is - leugens', schreeuwde Isabel Christina Zuleta, een gemeenschapsleidster uit de stad Ituango, naar een boze menigte voor het hoofdkantoor van EPM.

Zuleta's organisatie, Rios Vivos, eist dat EPM onmiddellijk alle informatie over de levensvatbaarheid en infrastructuurintegriteit van het project vrijgeeft aan de gemeenschappen in gevaar als de dam instort.

Donderdag waren er protesten in 13 steden in het hele land waaronder Bogota, Medellin, Cali en Bucaramanga.


Water keert langzaam terug naar de op een na grootste rivier van Colombia, maar de angst voor een dambreuk blijft bestaan. Op 5 februari besloot EPM de voorlopige waterafvoer te sluiten om te voorkomen dat druk de integriteit van de damstructuur zou beschadigen. Binnen 24 uur begonnen riviergemeenschappen te melden dat de rivier vrijwel was opgedroogd.

Veel plaatsen, zoals Puerto Valdivia waar Zuleta vandaan komt, zagen een reductieniveau van 80% in waterniveaus, volgens het Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Meer dan 85.000 vissen werden gedood, meer dan 450.000 gered in de noodsituatie, volgens EPM-statistieken. Vier dagen na de ramp zei EPM, dat de waterstroom terugkeerde naar normale niveaus toen het water in het reservoir van Hidroituango het punt bereikte dat het via de overlaat in de rivier kon worden geloosd.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/YouTube)

Leerkrachten Natuur-technisch instituut (Natin) in staking

Natin-leraren ervaren communicatie met waarnemend directeur Bryan Sloote als zeer stroef

Minister Ferrier en president Bouterse nemen niet de moeite om op brief van de BvL te reageren


De leerkrachten op het Natuur-technisch instituut (Natin) zijn vanaf vrijdagmorgen 15 februari 2019 om tien uur in beraad. 'Dat gaat onder andere om de vele problemen die er nu zijn op het Natin, die dringend om een oplossing vragen', zegt Reshma Mangre, voorzitster van de Bond van Leraren (BVL), aldus Starnieuws. Ze geeft aan dat deze problemen reeds maanden aan de gang zijn. 

Een aantal leerlingen is verstoken van onderwijs. Het gaat om de vakken ICT, Microbiologie, Electro, Werktuigbouwkunde, Engels en Wiskunde. Ook het aantal afgesproken lesuren van leraren is weggehaald door de waarnemende directeur.

De BVL-voorzitster zegt, dat de Natin-leraren de communicatie met de waarnemende directeur Bryan Sloote als zeer stroef ervaren. Hierdoor kunnen heel wat problemen binnen de 16 richtingen van de opleiding niet structureel opgelost worden. 'Leraren zijn vreselijk teleurgesteld in de leiding en geven aan dat ze heel gedemotiveerd zijn', stelt Mangre. Ze merkt op, dat als een leerkracht gedemotiveerd is, dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs. Volgens haar hebben de leerkrachten verschillende stappen ondernomen om met de waarnemend directeur te praten, echter zonder succes.

Aan de studenten en de ouders is aangegeven, dat de studenten nu Competentie Gericht Onderwijs (CGO) gaan genieten. Dit gebeurt nu niet volgens Mangre. 'De studenten krijgen regulier onderwijs. En bij regulier onderwijs krijgen de kinderen geen herkansing, wanneer zij een repetitie hebben gemaakt', merkt de BVL-voorzitster op. 'Dit buiten de afspraken om met de studenten en de ouders. Op de vragen van hen kunnen leraren geen antwoord geven, door de stroeve communicatie met de waarnemende directeur.'

Mangre geeft aan, dat op 14 januari een brief is gestuurd met het verzoek om ontvangen te worden naar minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij zegt, dat het de bedoeling was om kennis te maken als nieuwe bondsvoorzitster en tegelijkertijd zou van de gelegenheid gebruikt gemaakt worden om over dringende issues met de minister te praten. 'We hebben tot heden geen antwoord ontvangen. We hebben de afgelopen week vrijdag ook een brief gestuurd naar de president. Hierop hebben wij ook geen antwoord ontvangen.'

Mangre zegt, dat dit de druppel was die de emmer heeft doen overlopen. Volgens de bondsvoorzitster hebben de leraren hun zorgpunten en problemen op het Natin op 8 februari bij het Bureau Middelbaar Beroepsonderwijs (BMBO) gedeponeerd. Hierop is nog geen reactie gegeven vanuit het BMBO. 'Vandaar dat ze niet hebben geschroomd contact te maken met hun vakbond, en we hebben ze gezegd dat we ze hierin gaan ondersteunen. De minister zegt altijd dat de leerling centraal staat, maar we merken dat niet. Een aantal leerlingen heeft vanaf het eerste kwartaal tot en met heden geen les gevolgd. Het beraad geldt voor de dependance van Lelydorp, Mottonshoop, Leysweg en de Mr. Jagernath Lachmonstraat. Er wordt tot 10u gewerkt en hierna zijn de leraren in beraad', zegt Mangre.

Wereldbank leent Suriname $ 35 miljoen voor overstromingsrisico beheersproject....

'Dit project is met name van cruciaal belang voor kwetsbare gemeenschappen Groot Paramaribo'


De Wereldbank heeft donderdag 14 januari 2019 $ 35 miljoen goedgekeurd voor een overstromingsrisico beheersproject. Meer dan 350.000 mensen in kwetsbare nederzettingen in Groot-Paramaribo zullen profiteren van het project. De investering zal de drainage-infrastructuur verbeteren en het Saramacca- kanaalsysteem versterken. 

Suriname is één van de meest kwetsbare landen ter wereld vanwege de gevolgen van overstromingen. Zo’n 30 procent van het land bevindt zich op een paar meter boven het zeeniveau. Hevige regenval en ontoereikende drainage in dichtbevolkte stedelijke gebieden verergeren de overstromingen.

Het Saramacca-kanaal dat de Suriname- en Saramaccarivier met elkaar verbindt, is een belangrijke binnenlandse scheepvaartverbinding en het belangrijkste drainagesysteem voor de centrale en westelijke gebieden van Paramaribo.


'We zijn toegewijd om Suriname te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering en op lange termijn weerstand te bieden tegen klimaatrisico's', aldus Tahseen Sayed, landen directeur van de Wereldbank voor het Caribisch Gebied. 'Dit project is met name van cruciaal belang voor de kwetsbare gemeenschappen van Groot Paramaribo die elke dag de impact van de klimaatverandering beleven.'

Sayed stelt dat het geld dat nu is goedgekeurd, een aanvulling vormt op de bestaande inspanningen van andere partners om het rampenrisicobeheer in het land te versterken. Ernstige overstromingen hebben de kuststreek en de hoofdstad van Paramaribo getroffen, waar het grootste deel van de bevolking en de fysieke infrastructuur geconcentreerd zijn.

Om overstromingsrisico's te verminderen, zal het Saramacca Canal System Rehabilitation Project de kritieke drainage-infrastructuur in het Saramacca-kanaal verbeteren om water beter af te voeren, evenals andere gerichte secundaire en tertiaire systemen. Het zal ook het algehele onderhoud van het kanaal en de navigatie optimaliseren; de overstromingstijd van eigendommen en bedrijven verminderen; een overstromingsvoorspellingsdienst ontwikkelen; en noodhulp op gang brengen in het geval van een natuurramp.

Het project wordt gefinancierd door een lening van $ 35 miljoen van de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). De duur van de lening is 30 jaar inclusief een aflossingsvrije periode van zes jaar.


http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/02/14/over-350000-surinamese-to-benefit-from-flood-risk-management
PRESS RELEASE February 14, 2019

Over 350,000 Surinamese to Benefit from Flood Risk Management

WASHINGTON, February 14, 2019 – More than 350,000 people living in vulnerable settlements in the Greater Paramaribo area of Suriname will benefit from a US$35 million flood risk management project approved today by the World Bank’s board of directors. The investment will improve drainage infrastructure and strengthen the Saramacca Canal system.

Suriname is one of the most vulnerable countries in the world to the impact of flooding, as 30 percent of the country is within a few meters above sea level. Flooding is exacerbated by heavy rainfall and inadequate drainage in more densely populated urban areas. The Saramacca Canal, that connects the Suriname and Saramacca rivers, is an important domestic shipping link and the most important drainage system for the central and western areas of Paramaribo.

“We are committed to help Suriname adapt to climate change and build long term resilience to climate risks. This project is particularly critical for the vulnerable communities of greater Paramaribo that are living the impact of climate change every day. It also complements existing efforts from other partners to strengthen disaster risk management in the country,” said Tahseen Sayed, World Bank Country Director for the Caribbean.

Severe flooding has affected the coastal region and the capital of Paramaribo, where most of the population and physical infrastructure are concentrated. To reduce flood risks, the Saramacca Canal System Rehabilitation Project will upgrade critical drainage infrastructure in the Saramacca Canal to better discharge water, as well other targeted secondary and tertiary systems. It will also optimize the overall maintenance of the canal and navigation; reduce the inundation time for property and businesses; develop a flood forecasting service; and implement an emergency response in the event of a natural disaster.

The project is financed by a US$35 million loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) with a final maturity of 30 years including a grace period of six years.

For more information, please visit: www.worldbank.org/caribbean
Twitter: WBCaribbean


PRESS RELEASE NO: 2019/126/LAC

Braziliaanse stijldirectrice van Vogue neemt ontslag na controversiële foto’s

Donata Meirelles zat op haar verjaardagsfeestje omringd door zwarte modellen in vermeend koloniale kledijDe Braziliaanse stijldirectrice van Vogue, Donata Meirelles, heeft ontslag genomen nadat controversiële foto’s van haar verjaardagsfeestje veel kritiek kregen. Ze zat, als blanke vrouw, op een speciale stoel en liet zich omringen door zwarte modellen in koloniale kledij.

Critici vergeleken de kleren die de zwarte modellen droegen met de witte uniformen die zwarte huisslaven moesten dragen van de blanken. De stoel werd vergeleken met een cadeira de sinhá, een speciale stoel voor slavenmeesters.


Een bekende Braziliaanse zangeres, Elza Soares, schreef op Instagram: ‘Denk aan hoeveel je mensen pijn kan doen wanneer je een thema kiest om je verjaardagsfeestje op te leuken’.
Gentem, sou negra e celebro com orgulho a minha raça desde quando não era “elegante” ser negro nesse país. Quando preto não usava o elevador dos “patrões”. Quando pretos motorneiros dos bondes eram substituídos por brancos em festividades com a presença de autoridades de pele branca. Da época em que jogadores de um clube carioca passavam pô de arroz no rosto para entrarem em campo, já que não “pegava bem” ter a pele escura. Desde que os garçons de um famoso hotel carioca não atendiam pretos no restaurante. Éramos invisíveis. Celebro minha raça desde o tempo em que gravadoras não davam coquetel de lançamento para os “discos dos pretos”. Celebro minha origem ancestral desde que “música de preto” era definição de estilo musical. Grito pelo meu povo desde a época em que se um homem famoso se separasse de sua mulher para ficar com uma negra, essa ganhava o “título” de vagabunda, mas não acontecia se próxima tivesse a pele “clara”. Sou bisneta de escrava, neta de escrava forra e minha mãe conhecia na fonte as histórias sobre o flagelo do povo negro. Protesto pelos direitos da minha raça desde que preta não entrava na sala das sinhás. Gentem, essas feridas todas eu carreguei na alma e trago as cicatrizes. A maioria do povo negro brasileiro. Feridas que não se curaram e são cutucadas para mantê-las abertas demonstrando que “lugar de preto é nessa Senzala moderna”, disfarçada, à espreita, como se vigiasse nosso povo. Povo que descende em sua maioria dos negros que colonizaram e construíram o nosso país. Hoje li sobre mais uma “cutucada” na ferida aberta do Brasil Colônia. Não faço juízo de valor sobre quem errou ou se teve intenção de errar. Faço um alerta! Quer ser elegante? Pense no quanto pode machucar o próximo, sua memória, os flagelos do seu povo, ao escolher um tema para “enfeitar” um momento feliz da vida. Felicidade às custas do constrangimento do próximo, seja ele de qual raça for, não é felicidade, é dor. O limite é tênue. Elegância é ponderar, por mais inocente que sua ação pareça. A carne mais barata do mercado FOI a carne negra e agora NÃO é mais. Gritaremos isso pra quem não compreendeu ainda. Escravizar, nem de brincadeira. Seguimos em luta ✊🏾
Een bericht gedeeld door Elza Soares (@elzasoaresoficial) op


Een andere Instagram'er vergeleek een foto van Meirelles met een oude foto van een vrouw van de Costa Carbalho familie uit 1860.
“(...)Já as escravas de casas ricas eram adornadas por seus próprios senhores. Quando saíam para as ruas acompanhando suas senhoras ou crianças, eram exibidas em trajes finos e carregadas de joias.A própria escrava era um objeto de ostentação do dono, um objeto de luxo a ser mostrado publicamente”. Trecho do livro Jóias de Crioula de Laura Cunha e Thomas Milz. A primeira foto foi tirada em 1860. De acordo com @edercansino a foto que faz parte do acervo do @imoreirasalles, intitulada “senhora da família Costa Carvalho na liteira com dois escravos” foi feita na Bahia por fotógrafo desconhecido. A segunda imagem é de 2019 mesmo. #sóeuacheiestranho #Bahiaterradafelicidade #ritadeixederecalque #passeodedinhoprolado #osprincípiosacimadaspersonalidades #qualquersemelhança #nãoémeracoincidência
Een bericht gedeeld door ritabatista (@ritabatista) op

De dag na het feest reageerde Meirelles (50) dat de stoel een artefact was van de Afro-Braziliaanse godsdienst candomblé, en de outfits waren traditionele feestkledij van de regio Bahia. ‘Maar, als ik de verkeerde indruk heb gewekt, wil ik me verontschuldigen’, aldus Meirelles.
Aos 50 anos, a hora é de ação. Ouvi muito, preciso ouvir ainda mais. Quero agir em conjunto com as mulheres que têm a me ensinar e com quem mais estiver disposto a ser elo em uma transformação que se faz necessária. Meu compromisso é me colocar em (re)construção! Em ação! #Repost @voguebrasil ・・・ Em relação às manifestações referentes à festa de 50 anos de Donata Meirelles, a Vogue Brasil lamenta profundamente o ocorrido e espera que o debate gerado sirva de aprendizado. Nós acreditamos em ações afirmativas e propositivas e também que a empatia é a melhor alternativa para a construção de uma sociedade mais justa, em que as desigualdades históricas do País sejam debatidas e enfrentadas. Em busca da evolução constante que sempre nos pautou, aproveitamos a reflexão gerada para ampliar as vozes dentro da equipe e criar, em caráter permanente, um fórum formado por ativistas e estudiosos que ajudarão a definir conteúdos e imagens que combatam essas desigualdades.
Een bericht gedeeld door donatameirelles (@donatameirelles) op


Woensdag 13 februari 2019 kondigde ze dan toch haar ontslag aan bij Vogue. Het magazine kwam met een statement op Instagram: ‘Vogue Brazilië betreurt ten diepste wat er is gebeurd en hoopt dat de controverse als een leermoment kan worden opgevat.’ I

n Brazilië is meer dan de helft van de 200 miljoen mensen zwart, maar de eerste zwarte vrouw op de cover van het magazine verscheen er pas in 2011, 36 jaar na de lancering.(Suriname Mirror/The New York Times/Belga/Instagram/Twitter/YouTube)

Acht werknemers Braziliaanse mijnbouwbedrijf Vale aangehouden

Gearresteerde Vale-personeelsleden zagen toe op veiligheid van dam van Brumadinho-mijn


Acht werknemers van de Braziliaanse mijngroep Vale zijn vrijdag 15 februari 2019 in voorlopige hechtenis genomen in verband met de 'honderden' gevallen van 'doodslag' bij de breuk van een dam van Vale eind januari in Brumadinho. Dat heeft het parket van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais meegedeeld. 

Het gaat om twee directeuren en vier kaderleden van de technische ploegen die instonden voor de veiligheid van de dam van de mijn. De werknemers zijn voor dertig dagen in voorarrest geplaatst:
  • Alexandre de Paula Campanha
  • Artur Bastos Ribeiro
  • Cristina Heloíza da Silva Malheiros
  • Felipe Figueiredo Rocha
  • Hélio Márcio Lopes da Cerqueira
  • Joaquim Pedro de Toledo
  • Marilene Christina Oliveira Lopes de Assis Araújo
  • Renzo Albieri Guimarães Carvalho

Het parket sprak van 'gegronde redenen' wat betreft hun verantwoordelijkheid in 'honderden gevallen van doodslag met verzwarende omstandigheden'. Daarnaast worden ook milieu-inbreuken en valse verklaringen vermeld.

De politie deed ook huiszoekingen en nam documenten in beslag met betrekking tot vier werknemers van het Duitse bedrijf TÜV SÜD, dat in september de stabiliteit van de dam certificeerde. Het gaat om een directeur, een zaakvoerder en twee personeelsleden van het technische departement van het bedrijf.


Op 25 januari brak de dam van een ijzermijn in Córrego do Feijao. Door de dambreuk kwam 13 miljoen kubieke meter modder met residuen vrij die alles meesleurde over een afstand van een tiental kilometer.

Volgens de jongste voorlopige balans kostte de ramp het leven aan 166 mensen, terwijl nog 147 mensen vermist worden.

De ijzermijn is eigendom van Vale, wereldwijd de grootste groep in de ontginning van ijzererts. De CEO van Vale, Fabio Schvartsman, vindt dat de groep niet gesanctioneerd moet worden voor het ongeval.


(Suriname Mirror/g1.globo.com/Belga/Correio Braziliense/BBC/Twitter/YouTube)

Britse miljardair Richard Branson plant benefietconcert 22 februari voor Venezuela in Colombia

Interim-president Guaidó heeft Branson verzocht benefietconcert te organiseren

- Het concert, dat over de hele wereld live te zien moet zijn, moet plaatsvinden in grensstad Cucuta
- Maduro: 'Mijn regering heeft geheime gesprekken gevoerd met een gezant van de Amerikaanse regering'


De Britse miljardair en stichter van het Virgin-imperium Richard Branson plant een benefietconcert in Colombia om de wereld bewust te maken van wat er in Venezuela gaande is en om fondsen voor humanitaire hulp in te zamelen.

Branson zegt, dat onder meer de zelf uitgeroepen interim-president Juan Guaidó hem heeft verzocht een benefietconcert te organiseren. Het concert, dat over de hele wereld live te zien moet zijn, zou plaatsvinden in de grensstad Cucuta, waar de afgelopen dagen hulp voor het Venezolaanse volk zich heeft opgestapeld.De Venezolaanse president Nicolás Maduro wil de hulp echter niet binnenlaten, omdat hij er een voorwendsel voor een militaire interventie in ziet. Guaidó zegt dat de hulp niettemin op 23 februari het land zal binnenkomen.

Het concert met internationale en regionale acts is voor 22 februari gepland. Branson wil op zestig dagen tijd 100 miljoen dollar bijeenbrengen en ijvert voor het openstellen van de grens.Vijfentwintig landen hebben intussen ook al 100 miljoen dollar hulp voor Venezuela beloofd. Dit heeft de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton donderdag na een conferentie van de Organisatie voor Amerikaanse Eenheid (OAE) omtrent humanitaire hulp voor Venezuela in Washington gezegd. Het Zuid-Amerikaanse land kampt onder meer met grote tekorten en ondervoeding.

Maduro van zijn kant heeft donderdag 14 februari 2019 tijdens een interview met het Amerikaanse persbureau Associated Press gezegd, dat zijn regering geheime gesprekken heeft gehad met een gezant van de Amerikaanse regering.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken zou in New York verschillende ontmoetingen hebben gehad met Elliott Abrams, de speciale Venezuela-gezant van de VS. De ontmoetingen zouden meerdere uren hebben geduurd.

Maduro liet verder weten 'open te staan voor nieuwe ontmoetingen privé, in het openbaar of in het geheim'. Verder zei Maduro graag de Amerikaanse president Donald Trump te ontmoeten om te spreken over het conflict rond de Amerikaanse erkenning van Juan Guaidó als Venezuela’s rechtmatige leider.

(Suriname Mirror/Belga/The Washington Post/NRC/Twitter)

Sewcharan, voorzitter politieke partij PRO: ‘Gersie moet tekst en uitleg geven aan samenleving'

'Hij kan niet bedanken en dat zo blauwblauw laten'


'Het kan niet zo zijn dat de regering twee dagen terug zegt, dit is gossip, en nu blijkt dat wat gesteld wordt, de waarheid is. De regering kan ons toch niet voor de gek houden?' Dit stelde Gerold Sewcharan, voorzitter van de politieke partij PRO, in het programma Kal Aaj Aur Kal, afgelopen woensdag, aldus vrijdag 15 februari 2019, het  Dagblad Suriname.

Volgens de Bankwet 1956 kan de president van de Centrale Bank van Suriname (CBVS) op voorstel van de Raad van Commissarissen, door de regering worden geschorst of ontslagen. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, zal de regering hem de gelegenheid geven door haar gehoord te worden, tenzij zeer buitengewone omstandigheden dit onmogelijk maken. In geval van schorsing wordt tevens aan de regering een voorstel gedaan over de tijdelijke vervulling van de functie.

Sewcharan benadrukte, dat de Bankwet de positie van de governor heeft geregeld. Dezelfde wet regelt ook de mogelijkheden voor de regering om de governor te benoemen, schorsen of te ontslaan. De bankpresident wordt door de regering benoemd voor de tijd van vijf jaren. Volgens Sewcharan kan de regering de bankpresident niet eerder ontslaan.


Het is voor Sewcharan belangrijk om uitleg te krijgen over waarom Glenn Gersie als governor nu zijn functie heeft neergelegd.

'Gersie is dit aan de samenleving verschuldigd. Hij kan niet bedanken en dat zo blauwblauw laten. Wij, de samenleving, hebben hem voor de bijdrage die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd, betaald. Wij hebben als samenleving het recht om te weten waarom meneer Gersie zijn functie heeft neergelegd', stelde Sewcharan.

'Er moet nu een andere president benoemd worden. Dat betekent dat de samenleving zal betalen voor een president, die thuis zit, en een president die op de bank zit. Gersie moet tekst en uitleg geven aan de samenleving', zei Sewcharan. Hij benadrukte, dat de samenleving dit niet moet accepteren.

Minister Dodson initieert in Inda samenwerkingsverband met Indiase ministerie van 'Petroleum, Oil and Gas'

Mogelijke uitbreiding van Staatsolieraffinaderij in samenwerking met India wordt bestudeerd

Overheidsgebouwen gaan voorzien worden van zonnepanelen van de International Solar Alliance (ISA) in Haryana, India


In de marge van de PetroTech Conferentie 2019, die van 11 tot en met 14 februari is gehouden in Greater Noida in de staat Uttar Pradesh, India, heeft minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen samenwerkingsverbanden besproken met zijn Indiase collega Dharmin Padhan. Tijdens het bilateraal overleg werd de mogelijkheid van een gemeenschappelijke werkgroep besproken. Deze commissie, die zal bestaan uit deskundigen van beide ministeries, zal de komende periode nog via diplomatieke kanalen geïnitieerd worden. Dit bericht vandaag, vrijdag 115 februari 2019, de Ware Tijd

Daarna zullen Natuurlijke Hulpbronnen en het Indiase ministerie van Petroleum, Oil and Gas een samenwerkingstraject uitzetten dat op regelmatige basis zal worden uitgevoerd. Vooralsnog zal de nadruk liggen op capaciteitsversterking door India en bio-brandstoffen. Ook zal een mogelijke uitbreiding van de Staatsolieraffinaderij in samenwerking met India worden bestudeerd.


Dodson heeft tijdens de ministeriële sessie van de conferentie aangegeven, dat Suriname als land met enorm veel tropisch bos een bijdrage levert aan de bevordering van gebruik van hernieuwbare energie.

Dodson bedankte de Indiase regering voor haar steun bij de elektrificatie van het binnenland middels zonne-energieprojecten. Hij gaf aan dat de regering als een van de prioriteiten heeft om het binnenland van goede stroomfaciliteiten te voorzien. wintig procent van de bevolking van het land woont in het binnenland en voor dit gebied biedt de zonne-energie een mogelijkheid tot elektrificatie via hybride systemen, zei Dodson.

Suriname krijgt 250 solarpompen en zonnepanelen van de International Solar Alliance (ISA) in Haryana, India. De zonne-energiesystemen zijn bestemd voor de staatsgebouwen. De ISA heeft ook toegezegd om het aantal dorpen in het binnenland voor het elektrificatieproject door zonne-energie uit te breiden. Dit project wordt betaald uit een Indiase kredietlijn.

Samen met ambassadrice Aashna Kanhai heeft de bewindsman een werkbezoek gebracht aan de ISA. Dodson heeft een verzoek voor 133 mini-grids gedaan aan de ISA. De organisatie buigt zich over dit verzoek.

Stichting voor het Kind ontvangt Srd 1.108.361,82 van stichting Su Aid

Doorstart van de opvanginstelling met gift verzekerd


Voor de doorstart van de opvanginstelling van Stichting voor het Kind (Stivoki) heeft stichting Su Aid Srd 1.108.361,82 opgehaald. Het bedrag is opgebouwd uit alle contante donaties, via bankovermaking en schriftelijk toegezegde donaties, die vanaf 1 september 2018 tot en met 31 januari 2019 zijn ontvangen. Dit meldt de stichting, onder voorzitterschap van Giwani Zeggen, vandaag, vrijdag 15 februari 2019.

Deze opvanginstelling moest eind 2016 noodgedwongen de deuren sluiten door de financiële perikelen waarmee de stichting kampte. Alle kinderen die op dat moment werden opgevangen, moesten noodgedwongen terug naar de thuissituatie of elders onderdak zoeken.

Een nieuw bestuur, onder leiding van monseigneur Karel Choennie, heeft zich als doel gesteld de doorstart te maken. Maar, dat kan pas nadat het complete gebouw een renovatie heeft ondergaan.

Inmiddels is met het bestuur van Stivoki een traject uitgezet om zo snel als mogelijk een aanvang te maken met de renovatiewerkzaamheden, zodat het ultieme doel, de heropening van Stivoki, een feit wordt.

Enkele gehouden activiteiten voor de Mek’ wi ala gi wan dala-campagne waren de Burger & Cocktail avond, lege cheque actie, Su Aid on the Road en alle dozen die bij verschillende bedrijven waren.

Bee (ABOP): 'Vriendschap tussen mijn partij en de NPS voelt heel warm aan'

Rusland (NPS): 'Op dit moment praten we issue gebonden'


De NPS en ABOP trekken al geruime tijd samen op om issues met elkaar te bespreken. In hoeverre dit zal leiden tot een samenwerking voor de komende verkiezingen wil voorzitter Gregory Rusland van de NPS nog niet zeggen, desalniettemin zegt Marinus Bee, congresvoorzitter van de ABOP, dat de vriendschap tussen zijn partij en de NPS heel warm aanvoelt, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 februari 2019.

De gezamenlijke verklaringen die de twee partijen dinsdagavond hebben uitgegeven, nadat bekend werd dat de governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, aan de kant was gezet, heeft critici tot denken gezet.

Rusland zegt, dat de twee partijen regelmatig contact met elkaar hebben. 'Op dit moment praten we issue gebonden. Van tijd tot tijd is het nodig dat de partijen overleg plegen. We hebben veel contact met elkaar in het parlement.'

Verder geeft hij aan dat nu gesproken moet worden over de problemen in het land en niet over een eventuele samenwerking. Toch sluit Rusland niets uit. 'De mogelijkheid tot samenwerking bestaat er voor partijen die het hart op de juiste plek hebben om zaken te benaderen, zodra zij gelijkgerichte ideeën hebben.'

Op de vraag of deze benadering ook geldt voor een samenwerking met de VHP zegt Rusland: 'We nemen goede nota dat de VHP alleen de verkiezingen ingaat. Wij stellen ons niet op alsof wij alleen willen regeren. Wij houden de deur open, maar zijn oplettend.'

Regering doorspekt met achterdocht: 'Uitspraken over koersstijging hebben als doel onrust te zaaien en wanorde uit te lokken'

'Uitspraken van Boussaid en Ramautarsing bij VES receptie hebben totaal geen economische grondslag'....., 

- '....maar zijn volgens een bepaald plan aangestoken om de regering schade te berokkenen'
- Met onderstaande teksten verliest regering meer en meer aan vertrouwen en verlaagt zich tot bedenkelijk 'vuilsmijt'-niveau aangestuurd door Bouterse - Is het niet de regering die onrust stookt...


'De regering wenst te benadrukken dat er absoluut geen reden is om bezorgd te zijn over de ontwikkelingen van de economie en roept de burgerij op om geen geloof te hechten aan voorspellingen over het omhoog springen van de koers. Deze uitspraken hebben als doel onrust te zaaien en wanorde uit te lokken', zo bericht de regering vandaag, vrijdag 15 februari 2019, via haar spreekbuis Nationaal Informatie Instituut.

'De uitspraken van de heren Boussaid en Ramautarsing bij de recente VES receptie hebben totaal geen economische grondslag, maar zijn volgens een bepaald plan aangestoken om de regering schade te berokkenen. Deze beweringen worden geaccentueerd in de politieke reacties op het ontslag van de Governor van de CBvS.'

'Naar de verkiezingen toe wordt alles uit de kast gehaald om de regering een hak te zetten. Dat dit alles in het nadeel van de burgerij valt, deert hen niet. Dit geldt des te meer voor het zeer kwalijk propageren van zwaar negatieve koersvoorspellingen door de heer Bikharie. Deze speculator blijkt personen op te bellen om het koersvlucht gerucht te verspreiden en aan te zetten tot valutajacht. Op deze manier wil deze man daadwerkelijk de koers opdrijven. Dit heeft niet alleen politieke doelen, maar ook een eigen winstbejag omdat de dollars bij hem kunnen worden opgekocht.'

'De regering wenst te benadrukken dat de financiële instituten zijn geïnformeerd over de way forward na het ontslag en dat de boventoon in deze gesprekken is, de wil om met elkaar samen te werken om de economie verder te versterken. De banken hebben benadrukt dat rust en koersstabiliteit voor hen van essentieel belang is voor de bedrijfsvoering en dat er gestaag gewerkt zal moeten worden aan knelpunten in het betaal- en kasstortingen verkeer. Ook adviseren zij de overheid om een gebalanceerd financieringsbeleid te voeren.'

'De cambio’s hebben uitgesproken een volwaardige en stabiliserende bijdrage aan het totale Srd en vreemde valuta geldverkeer te zullen leveren. De regering waarborgt een ordelijk overdracht en benadrukt dat de Centrale Bank conform de Bankwet haar taken zal blijven uitoefenen.'

Subsidieregelingen NWO nu ook beschikbaar voor Wetenschappers in Caribisch deel Koninkrijk

Lokale onderzoeksinstituten kunnen meer samenwerken met wetenschappelijke instellingen in Nederland


Wetenschappers in het Caribisch deel van het Koninkrijk kunnen voortaan ook financiering voor onderzoek aanvragen via subsidieregelingen van het NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat maakte de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) Ingrid van Engelshoven vorige week bekend tijdens haar bezoek aan het Science Center van Carmabi in Piscadera, aldus vandaag, vrijdag15 februari 2019, het Antilliaans Dagblad.


Van Engelshoven sprak met minister Alcalá-Wallé over het creëren van een onderzoeksklimaat waarbij lokale onderzoeksinstituten meer samenwerken met wetenschappelijke instellingen in Nederland.

Tijdens het bezoek werd de minister allereerst door hoofd research dr. Mark Vermeij bijgepraat over de lopende wetenschappelijke onderzoeken. Het belang van koraalonderzoek werd bijvoorbeeld onderstreept. Dit levert informatie op over de ecologie van bedreigde koraalgemeenschappen en leidt tot inzichten over biologische processen voor de medische wetenschap. Bacteriën, levend op het koraal, houden bijvoorbeeld niet alleen het koraal gezond, maar kunnen ook bijdragen aan kennis over gezondheid van mensen. Omdat Curaçao relatief gezonde riffen heeft, groeit het aantal onderzoekers bij Carmabi al jaren.

De kennis wordt gebruikt in educatieprogramma’s op lokale scholen en voor advisering over het beheer van mariene ecosystemen.

Dr. Valerie Chamberland vertelde over de samenwerking tussen Carmabi en de Amerikaanse organisatie Secore op het gebied van het opkweken van koraallarven. En dr. Renske Pin gaf uitleg over (NWO-) onderzoek, waarbij het financiële gedrag en de gezondheid van Curaçaoënaars centraal staat (Sonoro).

Overleving Insel Air Curaçao nu vooral afhankelijk van de vraag of zij verlenging krijgt van de AOC

Besluit minister over verlenging Air Operator’s Certificate bepaalt voortbestaan 


Bewindvoerder Rogier van den Heuvel van Insel Air heeft gisteren van de rechter-commissaris tot maandag 25 februari respijt gekregen, maar overleving van de luchtvaartmaatschappij is nu vooral afhankelijk van de vraag of Insel verlenging van de AOC (Air Operator’s Certificate) krijgt. Die vervalt in principe vandaag 15 februari om middernacht. Dit schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 15 februari 2019.

De laatste keer werd de vliegvergunning in augustus met een halfjaar verlengd. Dat zou ook nu weer kunnen, zo is door juristen beargumenteerd aan de hand van de wet; onder ontbindende/opschortende voorwaarden bijvoorbeeld, zelfs zónder te vliegen.

Insels enige toestel, een Fokker 50, staat aan de grond nadat vorige week mede om bedrijfseconomische en financiële redenen is bepaald dat de maatschappij onder de huidige omstandigheden - met zo weinig geld in kas - niet verantwoord kan vliegen. Het niet volledig kunnen uitbetalen van de salarissen over januari, namelijk tot 1.800 gulden aan alle ruim tachtig personeelsleden, heeft daarin een rol gespeeld.

11e Inter Guiana Geological Conference in Paramaribo

Uitwisseling van geologische kennis tussen zo'n 100 deelnemers uit meer dan 10 landenDe Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen organiseert in samenwerking met professor Theo Wong van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS) en de Australische organisatie Australian Mineral Industries Research Association (AMIRA), de 11e Inter Guiana Geological Conference in Paramaribo op 19 en 20 februari 2019 in Hotel Torarica. Dit bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 14 februari 2019.

Het is een belangrijke internationale conferentie over de geologie van het Guianaschild.

AMIRA is een non-profit organisatie die doelgericht wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van de aangesloten mijnbouwbedrijven en overheidsinstellingen verricht.

Er worden ongeveer honderd deelnemers uit meer dan tien landen verwacht. Op de conferentie zal uitwisseling van geologische kennis tussen de deelnemers centraal staan in de vorm van mondelinge presentaties en postersessies. Naast de presentaties van buitenlandse specialisten, zullen ook docenten, MSc- en PhD-studenten van de Richting Geowetenschappen AdeKUS een lezing of een poster over hun onderzoek presenteren.

De conferentie staat in het teken van het SAXI-programma, het South American Exploration Initiative van AMIRA. Het programma beoogt het geologisch onderzoek door universiteiten, overheidsdiensten en mijnbouwmaatschappijen in het Guianaschild te ondersteunen middels beurzen aan MSc- en PhD-studenten en andere vormen van sponsoring. Verwacht wordt dat dit leidt tot het vinden van nieuwe delfstofvoorkomens.

Voor Suriname betekent het ook een enorme kans om de geologische kennis van het land te vergroten. AMIRA steunt op dezelfde wijze al twaalf jaar een soortgelijk programma in 12 landen in West-Afrika, met name in de goudgebieden die een spiegelbeeld vormen van de goudgebieden in het Guianaschild.

Suriname is uitgenodigd om deze conferentie te organiseren vanwege het hoge niveau van de geologische kennis in het land, het recent gereedkomen van een nieuwe geologische kaart en de uitstekende opleidingsfaciliteiten voor jonge geologen. Bovendien is deze conferentie de elfde in een serie Guianaschild-conferenties, die al in 1950 op Surinaams initiatief is begonnen. Voor meer informatie klik hier.

Parlementen van Suriname, Curaçao, Aruba en St. Maarten tekenen concept-Contactplan

Sinds 2009 was er geen officiële parlementaire samenwerking meer


De parlementen van Suriname, Curaçao, Aruba en St. Maarten hebben gisteren met de ondertekening van een concept-Contactplan de stilgevallen samenwerking formeel hervat. Het plan moet nog door de respectieve volksvertegenwoordigingen worden goedgekeurd. De hernieuwde samenwerking kwam op initiatief van Assemblee-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 februari 2019. 

Vertegenwoordigers van de vier parlementen hebben de afgelopen dagen overleg met elkaar gevoerd. Hoewel er sinds 2009 geen officiële parlementaire samenwerking meer was, steunden de landen elkaar op andere gebieden. Zo stelde Suriname agenten van het Korps Politie Suriname in de gelegenheid om in St. Maarten als politieagent aan de slag te gaan na de zware orkanen in 2017 en een grote behoefte aan politieagenten was ontstaan.

De onderlinge samenwerking tussen de vier landen is gewoon doorgegaan, merkte Sarah Wescot-Williams, voorzistter van het parlement van St. Maarten op. 'Dergelijke exchanges hebben gewoon plaatsgevonden. Het is goed om dat naar het parlementsniveau te tillen en dat hebben wij nu gedaan met deze bijeenkomst', stelde ze.In een gezamenlijke verklaring stellen de vier voorzitters, dat de afgelopen dagen de samenwerking op verschillende gebieden zoals agrarische sector, handel, toerisme, onderwijs, arbeid, sport, cultuuruitwisseling en innovatie, terwijl ook het belang van het milieu en rampenbestrijding is besproken.

Het overleg over de wederopstart van het Contactplan heeft geresulteerd in het besluit, dat samenwerking op parlementair niveau zal worden voortgezet, waartoe een concept-Contactplan is ondertekend, dat aan de respectieve parlementen zal worden voorgelegd ter bekrachtiging.

'De besprekingen over de samenwerking tussen de landen hebben meer inzicht gegeven aan de delegaties in de specifieke behoeften en mogelijkheden tot bijdrage van onze landen aan elkaars economische en maatschappelijke ontwikkeling. De veldbezoeken hebben bevestigd, dat intensievere economische samenwerking voor onze landen wederzijdse voordelen kan hebben. De inzichten ten aanzien van deze samenwerkingsmogelijkheden zullen aan de regeringen van de landen worden voorgelegd', luidt een passage uit de verklaring.


Minister Dikan hoort klachten aan van bewoners Goejaba en Pikin Slee tijdens bezoek

In Pikin Slee en Goejaba is amper schoon drinkwater, elektriciteit en gezondheidszorg

Traditioneel gezag Goejaba vermoedt dat derden aan houtkap doen in deel gemeenschapsbos


Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft bij een bezoek aan het Boven Suriname-gebied op 8, 9 en 10 februari klachten aangehoord van de plaatselijke bewoners en dorpsbesturen van Goejaba en Pikin Slee. Dat bericht donderdag 14 februari 2019 het Nationaal Informatie Instituut.

Net als veel andere dorpen klagen Pikin Slee en Goejaba vooral over gebrekkige toegang tot schoon drinkwater en elektriciteit, school en ondermaatse gezondheidszorg. Minister Dikan heeft de dorpsleiding beloofd dat hij zowel het elektriciteits– als het drinkwaterprobleem zal bespreken met zijn collega van Natuurlijke Hulpbronnen. Ook de andere problemen zal hij in Paramaribo bespreken met de relevante collega’s.

De dorpsleiding en de gemeenschap van Goejaba maken zich vooral zorgen om het gemeenschapsbos dat aan het dorp is toegewezen. Het traditioneel gezag vermoedt dat derden aan houtkap doen in een deel van het bos dat zij beschouwt als het traditioneel woud van Goejaba. De dorpsleiding heeft de minister gevraagd om een oplossing.

De bewindsman heeft toegezegd, dat er een onderzoek wordt ingesteld en de dorpsleiding over de resultaten zal worden geïnformeerd. Deskundigen van het ministerie hebben het belang van de gemeenschapsbossen voor de dorpen doorgenomen met de dorpsleiding.

Goejaba en Pikin Slee hebben weinig ervaring met het trekken van voordeel uit gemeenschapsbossen. Met het uitgeven van gemeenschapsbossen biedt de overheid de dorpsgemeenschap een basis aan die ervoor moet zorgen dat het totaal dorp er beter van wordt. De gronden en bossen mogen niet voor eigen belang worden aangewend, maar voor algemeen belang.

Zogeheten HFDL-landen hebben in Suriname officieel een pact met elkaar gesloten

HFDL-landen zoeken naarstig naar internationaal geld ter compensatie van hun duurzaam 'bosbehoud'

President Bouterse: 'De adaptatie van deze declaratie is belangrijk om onze doelen na te streven'


Landen met een hoge bosbedekking en een lage bosdegradatie hebben officieel een pact met elkaar gesloten. De zogeheten HFDL-landen (High Forest Cover Low Deforestation) hebben Suriname het mandaat gegeven hen te leiden in een proces waarbij zij definitief klimaatfinanciering afdwingen van klimaatinstituten en de wereldgemeenschap. Dit is gedaan met de aanname van de ‘kuutu of Paramaribo joint declaration HFDL’ tijdens hun conferentie in Paramaribo, aldus de Ware Tijd vandaag, vrijdag 15 februari 2019.


De declaratie laat aan de wereldgemeenschap en klimaatinstituten weten, dat de HFDL-landen met elkaar zijn overeengekomen een platform op te zetten voor samenwerking. De partnership moet dienen voor dialoog, facilitering en coördinatie van hun positie bij internationale en bilaterale onderhandelingen, bijeenkomsten en processen waarbij bossen op de agenda staan. Met name voor financiering daarvan als bijdrage aan klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

President Desi Bouterse, die op de laatste dag van de conferentie aanwezig was, heeft in zijn toespraak benadrukt, dat Suriname zich zal inzetten om de doelen van de conferentie ingang te laten krijgen bij de internationale gemeenschap.

'De adaptatie van deze declaratie is belangrijk om onze doelen na te streven', sprak hij de conferentie toe. Hij roept op om de gedemonstreerde eenheid die in Paramaribo is getoond, voort te zetten. 'Door deze eenheid ben ik er nog meer van overtuigd dat we op de goede weg zijn', zei Bouterse.Dat echter veel Surinaams bos wordt vernietigd ten gunste van houtexport en groot- en kleinschalige goudwinning is onvermeld gebleven, ook in de lokale media. Er is kaalslag van het regenwoud, zelfs in een 'beschermd' natuurgebied als het Brownsberg Natuurpark..... En de regering op internationale podia maar blijven pronken met het al jarenlang gehanteerde percentage van 93% bosbedekking. 
Maar, is dat vandaag de dag nog zo? 
Is Suriname werkelijk nog het groenste land op aarde?


(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Korpschef Roberto Prade bevestigt dat politie binnenkort over nieuwe voertuigen zal beschikken

Prade weet niet precies om hoeveel auto's het gaat...

'Het is de bedoeling dat alle posten van een voertuig worden voorzien om het werk zo optimaal te kunnen uitvoeren'


Korpschef Roberto Prade van het Korps Politie Suriname bevestigt vandaag, vrijdag 15 februari 2019, in de Ware Tijd, dat de politie binnenkort over nieuwe voertuigen zal beschikken. Volgens Prade gaat het niet om een schenking. 'Het gaat om een aantal voertuigen en dat zal geen schenking zijn voor zover ik weet.'

Waterkant.net meldde 8 februari, dat er tweehonderd nieuwe voertuigen van het merk SsangYong door de China geschonken zouden worden aan het korps. Prade zegt dat hij niet precies weet om hoeveel voertuigen het gaat. Hij verzekert wel dat het om een groot aantal gaat.

Vorig week verscheen in media het bericht, dat er vanuit de top van de regering toezeggingen zouden zijn gedaan om het korps binnenkort te voorzien van nieuwe auto's, zodat het tekort aan politievoertuigen weggewerkt kan worden. Prade zegt dat de eerste groep voertuigen in maart verwacht wordt. 'Het is de bedoeling dat alle posten van een voertuig worden voorzien om het werk zo optimaal te kunnen uitvoeren.'

De korpschef zegt, dat de nieuwe voertuigen zullen worden ingezet om de gemeenschap de zekerheid te geven dat alle politieposten voorzien zijn van voertuigen.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden zegt, dat de politie gretig gebruik zal maken van de voertuigen als het korps daadwerkelijk nieuwe ontvangt. Ze zijn volgens hem hard nodig. 'Communicatiemiddelen en vervoer zijn de twee belangrijkste zaken die wij als politiemensen altijd nodig hebben om ons werk te doen. We zijn altijd blij als we vervoer krijgen. Het zijn de dingen die je nodig hebt om je werk als politieambtenaar te kunnen doen.'

Al enkele maanden zijn er klachten vanuit de gemeenschap - vooral geventileerd via het Dagblad Suriname -, dat op enkele politiebureaus niet genoeg vervoermiddelen zijn om uit te rijden.