woensdag 5 oktober 2016

Kritische noten SVJ-voorzitter Leeuwin in reactie op incident met 'journalist' Pinas van nieuwswebsite Suriname Herald

Activisten We Zijn Moe zouden in partijcentrum NPS telefoon van Pinas hebben afgepakt

'Dit is het gevaar wanneer een journalist verschillende petten op heeft'

05-10-2016  De Surinaamse Krant/de Ware Tijd/Suriname Herald


Hoewel Jason Pinas geen lid is van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) zal hij het bestuur onder leiding van Wilfred Leeuwin in kennis stellen van een incident zaterdag, waarbij zijn telefoon van hem is afgepakt. Dat gebeurde door personen, die op dat moment aan het vergaderen waren in een ruimte van het partijcentrum van NPS, Grun Dyari. 

De journalist beweert, dat er dreigende taal naar hem is geuit. 'Yu wani si mi naki yu trowenanga m**. Mi e naki yu m** ede bos', kreeg Pinas naar het hoofd geslingerd. Hij, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, woensdag 5 oktober 2016 - waaraan Leeuwin als journalist verbonden is - zou optreden als ceremoniemeester bij een 'banamba'-contest die zaterdagavond in Grun Dyari gehouden zou worden.

Leeuwin verwerpt het handelen van de verslaggever. 'Dit is het gevaar wanneer een journalist verschillende petten op heeft. Op dat moment was Pinas daar voor privé-doeleinden, en niet als journalist', zegt de SVJ-voorzitter.

Toen Pinas zich rond negen uur 's avonds op het terrein begaf, zag hij in een besloten 'setting' bekende gezichten, onder wie kopstukken van de NPS en prominenten van de actiebeweging 'We zijn Moe'. Dit was reden voor hem om zijn persbadge uit zijn auto te halen en zich te legitimeren bij de voorzitter van de actiegroep, Curtis Hofwijks. De verslaggever vroeg om een interview en Hofwijks wenkte hem te wachten. In die tussentijd nam hij met zijn mobiele telefoon foto's van de groep. Leeuwin zegt, dat het absoluut niet mag dat bezittingen van een journalist worden afgepakt. Tegelijkertijd zegt hij, dat Pinas inbreuk heeft gepleegd op de privacy van de personen die in een besloten ruimte vergaderden. Leeuwin geeft verder aan, dat de hoofdredacteur van het medium waaraan de journalist verbonden is (de nieuwswebsite Suriname Herald, die hierover op 2 oktober onderstaand bericht publiceerde,maar de naam van de website wordt niet door de Ware Tijd vermed...), de zaak beter had moeten onderzoeken alvorens tot publicatie van een bericht over te gaan.

Hij zegt, dat een journalist altijd duidelijk moet zeggen in welke hoedanigheid hij bij een activiteit is. De SVJ-voorzitter stelt voorop dat hij geen kritiek levert op collega's, maar zegt dat hij alleen kan opkomen als de journalist zich correct heeft gedragen. Journalisten moeten voorkomen dat mensen bang worden om in hun buurt te komen. Volgens hem heeft dit soort gedrag ervoor gezorgd dat indertijd is besloten, dat mediawerkers niet meer toegelaten worden tot de koffiekamer van De Nationale Assemblee. Leeuwin heeft zowel Pinas als Hofwijk en zijn groep aangehoord.


2 oktober 2016 - 10:03


Journalist Pinas van Suriname Herald aangevallen door ‘We zijn moe’


Een journalist van Suriname Herald, Jason Pinas, werd gisteravond aangevallen door leden van de actiegroep ‘We zijn moe’. De groep was eerder op de avond in NPS-partijcentrum Grun Djari om gesprekken te voeren. Pinas die daar was voor een andere activiteit zag de leden van de groep en probeerde daarover een verslag te maken.
Hij zegt dat hij persoonlijk een afspraak had met de leider van de groep, Curtis Hofwijks, voor een gesprek. Vervolgens maakte hij een paar foto’s van de groep, maar dat werd hem niet in dank afgenomen. De groep kwam op hem af, pakte zijn telefoon af en wiste zonder zijn toestemming de foto’s wat absoluut niet mag.
Hofwijks om een reactie gevraagd, geeft aan dat hij niet wenst te praten over een aanval. De actiegroep was op dat moment bezig consultatierondes te houden met politieke partijen over de planning van de groep. Hij gaf wel toe dat hij een afspraak had met Pinas, maar had niet door dat Pinas bezig was foto’s van de groep te maken. Verder verklaarde hij dat hij niet wist dat Pinas daar was voor verslag. Hij dacht dat Pinas hem gewoon wilde spreken.
Pinas gaf op zijn beurt aan dat hij zich ook had gelegitimeerd met zijn pas als verslaggever bij Suriname Herald. Hofwijks had er moeite mee dat Pinas foto’s had geschoten. Hij beweert ook dat de groep geen moeite heeft met de media en een goede samenwerking wenst te hebben met journalisten vanwege hun bijdrage als het gaat om de voorziening van informatie aan de gemeenschap. Zijns inziens hadden zijn leden gewoon gevraagd om de foto’s te wissen. Pinas beweert het tegenovergestelde. “De mannen hebben eigendunkelijk mijn telefoon afgepakt.” Hofwijks probeerde dat goed te praten door aan te geven dat ‘We zijn moe’ niet aan het ruziën is, omdat dat niet de manier is om met elkaar om te gaan. Verder wil hij hierover niet meer praten, omdat de zaak is afgedaan. Tot nu toe heeft de groep geen slechte ervaring gehad met de media en wenst dus geen confrontatie aan te gaan met journalisten, zegt hij. Volgens Hofwijks bevonden de leden zich op een privé-terrein, dus werd hun privacy geschonden.
Pinas zegt dat Hofwijks een heleboel Frans uitlegt, omdat hij buiten het terrein was toen de vijf heren op hem afkwamen. Ondanks hij zich had gelegitimeerd, hadden de mannen hem vies en vuil uitgescholden. Op dat moment was er een activiteit in Grun Djari waar een ieder welkom was en niet wat Hofwijks beweerde dat het om een privé-terrein ging.
Tot slot geeft de redactie van Suriname Herald aan dat zij volledig achter haar journalist Jason Pinas staat.
Claudia Tanoeleksono
Hoofdredacteur

Onderstaand bericht verscheen donderdag 6 oktober op Starnieuws en werd overgenomen door De Surinaamse Krant:

Hofwijks dreigt met juridische stappen tegen Suriname Herald om rectificatie bericht af te dwingen

Klein incident wordt mede door Starnieuws en de Ware Tijd tot iets 'groots' verheven...


Curtis Hofwijks van 'We Zijn Moe' is gisteren door de politie van het bureau Nieuwe Haven gehoord. Jason Pinas, verslaggever van de nieuwswebsite Suriname Herald, heeft maandag een klacht ingediend. Hij zou zaterdag zijn aangevallen en bedreigd door leden van de actiegroep 'We Zijn Moe'. Er klopt heel veel niet aan het verhaal van Pinas, zegt Hofwijks echter, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 6 oktober 2016. Dit is ook aangegeven aan de nieuwswebsite, maar die heeft tot nog toe geen rectificatie gepleegd. 

Hofwijks overweegt om juridische stappen te ondernemen om de rectificatie gedaan te krijgen.

Pinas was zaterdag in Grun Dyari, het partijcentrum van de NPS, om als ceremoniemeester te fungeren bij een Banamba contest, toen hij de delegatie van 'We Zijn Moe' via een raam in het gebouw opmerkte. 'Ik zag ze in een kamer zitten. De anderen zagen me niet, alleen Curtis, omdat hij met zijn gezicht naar het raam zat. Ik heb hem met mijn badge gewenkt en gevraagd voor een interview. Hij heeft me teruggewenkt met ‘later’. Ik dacht, ik maak alvast een foto van de setting en de mensen daar. Maar, die foto was niet mooi vanwege het dievenijzer. Ik heb mijn hand achter het traliewerk gezet. Ik weet niet of het heeft ‘geflasht’, ik weet niet hoe ze hebben gezien dat ik een foto heb gemaakt. Maar, toen ze dat hebben gemerkt, waren ze echt kwaad.'

Pinas beweert, dat hij 'niet is weggerend', omdat hij zich van geen kwaad bewust was toen een groep mannen naar buiten trad. 'Ze begonnen tekeer tegen me te gaan. Ze vonden dat de beelden terstond gewist moesten worden. Ze hebben mijn telefoon hardhandig afgepakt.'

Hofwijks vraagt zich af waarom het feit dat zaken waren bijgelegd, niet in de berichtgeving van Suriname Herald is opgenomen, terwijl hij dat kenbaar heeft gemaakt toen de nieuwswebsite wederhoor pleegde. 'Dit is een van de feitelijke onjuistheden die men heeft gelanceerd. Een ander feit is dat geen enkel lid van 'We Zijn Moe' betrokken is geweest bij het incident. Wij waren slechts gasten daar. Wij kunnen als gasten niet optreden, de gastheer wel. Het materiaal is overigens niet gewist door de mannen, maar door de verslaggever zelf.'

Hofwijks merkt verder op, dat de gebaren via het raam het enige contact met Pinas was vóór het incident. 'Toen we in de vergadering zaten wenkte iemand mij vanuit het raam wijzende op een telefoon. Het was afleidend. Ik ken die heer niet dus ik dacht ik maak een gebaar terug duidende op ‘later’. Dat was de enige vorm van communicatie die we hadden. Iemand attendeerde ons erop dat de vergadering zonder toestemming werd vastgelegd. Zijn handen waren door de spijlen. Als een gluurder die opnames zit te maken van een besloten bijeenkomst. Daarom was men boos.'

Hofwijks heeft ervoor gezorgd dat de zaak niet is gaan escaleren, zegt Pinas. 'Ik had het gevoel dat als Curtis niet was komen, ze me zouden aftakelen, want ze zijn echt flink tekeer gegaan. Toen heeft hij zijn mannen tot orde geroepen. Daarna is er niets bijzonders meer gebeurd.' Pinas heeft daarna zijn werk als ceremoniemeester voor het Banamba contest, hervat. 'Ik zou er niets mee doen, maar mijn coördinator vond dat ik dit niet zo moest laten', deelt hij mee.

Hofwijks vindt het jammer dat het fotomateriaal van Pinas is gewist. Dat zou het bewijs zijn van hoe onethisch die handeling is geweest, stelt hij. 'We Zijn Moe heeft niemand aangevallen, we hebben geen bestanden gewist, ik had geen afspraak met die man. Ik wil geen gevecht met de media. We hebben er geen baat bij. Maar, we kunnen niet toestaan dat mensen ons imago zodanig aantasten met zaken die niet op waarheid berusten.'