donderdag 15 augustus 2013

Ondanks belofte MinOV leerkrachten naschoolse opvang nog steeds niet uitbetaald

Ministerie houdt leerkrachten schaamteloos met loze beloftes aan het lijntje

Toekomst succesvol project Naschoolse Opvang in gevaar?

15-08-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Assembleeleden van zowel coalitie als oppositie hebben vandaag hun ongenoegen geuit, omdat leerkrachten en leveranciers bij het project Naschoolse Opvang nog steeds niet zijn uitbetaald. De onlangs aangetreden minister van Onderwijs en Volksontwikkeling Ashwin Adhin, die voor het eerst het parlement toesprak, gaf aan dat administratieve problemen ervoor zorgen dat de uitbetaling maar uitblijft. Dit bericht donderdag 15 augustus 2013 de Ware Tijd Online.

De redactie van Obsession Magazine ontving in de eerste week van augustus al berichten van leerkrachten, dat zij nog steeds niet waren uitbetaald.

Medio juli heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) een persbericht (zie hieronder) verzonden waarin onder andere werd vermeld, dat er een bijeenkomst was geweest van leden van de Commissie Naschoolse Opvang en Begeleiding, directie en staffunctionarissen van het ministerie, functionarissen van de financiële afdeling en de afdeling Comptabiliteit van het MinOV en CeBuMa. Ook vertegenwoordigd was de vaste Commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee.

‘Afspraken
De uitbetaling van de betalingsachterstanden over de maanden januari 2013 tot en met april 2013 zullen eind juli 2013 geschieden. De achterstanden over mei en juni 2013 worden eind augustus 2013 weggewerkt.
De uitbetaling van juli 2013 vindt eind september 2013 plaats.’

Obsession Magazine heeft op 6 en 10 augustus het ministerie voor een reactie benaderd naar aanleiding van de informatie die de redactie ontving van leerkrachten die nog steeds niet waren uitbetaald. Tot heden heeft, aldus de redactie, het ministerie gemeend niet te hoeven reageren. Ook het NDP-Assembleelid Melvin Bouva, voorzitter van de Vaste Commissie van Onderwijs en Volksontwikkeling in De Nationale Assemblee, is op genoemde dagen door de redactie van Obsession Magazine benaderd voor een reactie, maar ook de heer Bouva vond het niet nodig om te reageren.

Bouva accepteert uitleg Adhin
Bouva heeft vandaag in het parlement wel gereageerd. ‘Wat gebeurt er? Waarom hebben de mensen hun geld nog niet?’, vroeg hij en drong aan op snelle betaling. Oppositielid Patrick Kensenhuis bracht onder de aandacht dat de betalingsachterstanden uiterlijk eind juli zouden zijn ingelopen. Kensenhuis riep op tot evaluatie van het project.

‘Er is een probleem in het land als mensen diensten verrichten en niet betaald worden’, sprak parlementsvoorzitter Jenny Geerlings-Simons. Om het probleem aan te pakken heeft het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling ook de administratieve kant van het project naar zich toegetrokken.

Adhin gaf aan, dat de meeste personen die al een betaalslip hebben, uiterlijk eind september zullen worden uitbetaald. Assembleeleden waren niet helemaal tevreden met de beantwoording, maar namen voor het moment hiermee genoegen, aldus bericht de Ware Tijd.

De Assembleeleden dringen dus niet aan op snelle uitbetaling aan leerkrachten, die al vele maanden op hun loon wachten en al vele maanden kennelijk aan een lijntje van MinOV worden gehouden, dat steeds weer met dezelfde verklaringen komt. Onderstaand persbericht laat aan duidelijkheid over de betaling niets te wensen over, maar ook de in dat bericht gedane toezeggingen worden niet nagekomen.

Minister Adhin heeft geen goede verklaring gegeven waarom de salarissen pas uiterlijk eind september kunnen worden uitbetaald, terwijl MinOV half juli in het persbericht duidelijk heeft aangegeven wanneer salarissen over welke maanden zouden worden uitbetaald. De leerkrachten houden daar rekening mee, vooral nu het vakantie is. Maar, weer komt het ministerie haar toezeggingen niet na en laat leerkrachten in het ongewisse.

Hetzelfde ministerie pronkt met het project Naschoolse Opvang, maar lijkt de dragers van het succesvolle project, de leerkrachten, niet serieus te nemen. Leerkrachten in dit project raken meer en meer gedemotiveerd, waardoor de toekomst van het project in gevaar komt. De wijze waarop MinOV haar leerkrachten in de naschoolse opvang behandeld is welhaast schandelijk en respectloos te noemen.

Leerkrachten in de naschoolse opvang moeten weer wachten op het loon waar ze al vele maanden recht op hebben. Natuurlijk zullen zij zich afvragen of deze keer het ministerie wel haar toezegging, uitbetaling eind september, nakomt. De twijfel zal groot zijn en het vertrouwen en de motivatie om na de vakantie verder te werken in het project zullen afnemen.

Het persbericht van MinOV van half juli 2013:


Noot:
Op 30 juni besteedde ik ook al aandacht aan de schandelijke wijze waarop MinOV omgaat met leerkrachten in de naschoolse opvang.

Het complottheoriespook duikt op in Suriname

Coalitie zou via criminaliteit en ‘krachten in Nederland’ zouden via social media onrust willen stoken in Suriname

Minister Belfort en oud-president Wijdenbosch vliegen uit de bocht

15-08-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Surinaamse politiek en politiek betrokkenen lopen zich anno augustus 2013 al warm voor de parlementsverkiezingen in 2015. Er wordt nog niet echt campagne gevoerd, maar er zijn signalen die erop duiden, dat leden van De Nationale Assemblee (het Surinaamse parlement), leden van politieke partijen en sympathisanten van politieke partijen en anderen elkaar al aan het bestrijden zijn. Sommigen schieten hierbij echter finaal door, verliezen de realiteit uit het oog, zien spoken en beweren de meest absurde zaken over hun vermeende opponenten.

Deze week waren het de minister van Justitie en Politie, Edward Belfort, en de oud-president van Suriname èn regeringsadviseur Jules Wijdenbosch die blijk gaven kennelijk in een andere wereld te leven. Zij hebben opmerkingen gemaakt, waarbij je je in alle redelijkheid kunt afvragen of zij nog wel beschikken over redelijke verstandelijke- en volwassen vermogens om helder te kunnen denken. Opmerkelijk is het overigens – en dat geef te denken (!) – dat het alleen de lokale krant de Ware Tijd is die over beide zaken heeft bericht.

Ongefundeerde en ongeloofwaardige opmerkingen
Beide heren zien spoken en trachten zelf onrust te stoken in het politieke en maatschappelijke veld met hun gedane ongefundeerde en ongeloofwaardige opmerkingen. Beide heren blijken ook niet vies te zijn van het opwerpen van de meest bizarre complottheorieën.
Als deze heren op deze wijze denken een bijdrage te kunnen leveren aan het creëren van een vijandige en onvriendelijke sfeer in politiek en maatschappelijk Suriname op weg naar de verkiezingen van 2015, dan wordt het wellicht tijd voor een tijdelijke verplichte opname in het Psychiatrisch Centrum Suriname, waar deze dagen – vanwege het Caribische culturele Carifesta XI festival – tegen hun wil dak- en thuislozen tijdelijk worden opgesloten, omdat de regering zo graag tijdens het Carifesta XI (van 16 tot en met 25 augustus) een schoon Paramaribo wil.

Minister Belfort en zijn ‘politieke scenario’ achter ‘verruwing’ misdaad
Minister Belfort, die toch al bekend staat vanwege zijn ferme uitspraken en stiefmoederlijke wijze van optreden, beweerde deze week dat er een ‘scenario’ schuil gaat achter de ‘verruwing’ van de misdaad in Suriname. Dat er de laatste weken nogal wat gewelddadige roofovervallen hebben plaatsgevonden, schrijft ‘vadertje’ Belfort toe aan een politiek scenario. De opmerking van Belfort lijkt erop te duiden dat hij gelooft in complottheorieën, die veelal niet gestoeld zijn op welk concreet bewijs dan ook.

‘Er wordt tegen anderen gezegd, ga stelen, zodat wij kunnen schreeuwen dat de criminaliteit is gestegen’, zei Belfort. Hij zei verder gisteren, 14 augustus 2013, in de Ware Tijd, dat ‘wanneer mensen niet in de coalitie zitten’ het hen goed uitkomt om ‘hier en daar berovingen te schreeuwen’.

Maar, hoe serieus is een minister als die tijdens een vergadering van De Nationale Assemblee zijn tong uitsteekt in de richting van een parlementslid? Dat deed Belfort eind juli van dit jaar tegen politicus Mahinder Jogi van de VHP (Verenigde Hervormings Partij).

Hij vindt NDP’er (Nationaal Democratische Partij, waarvan president Desi Bouterse voorzitter is) en Assembleelid André Misiekaba aan zijn zijde. Die heeft ooit al eens voor dergelijke ‘scenario’s’ gewaarschuwd. ‘Het was twee tot drie jaren terug toen ik dit voor het eerst aanhaalde. Ik had duidelijke indicaties, dat dit gebeurde en heb de informatie ter bestemder plek gedeponeerd.’ Hij wil niet in het openbaar aangeven uit welke hoek criminaliteit werd aangezet. ‘Het punt is dat het vanuit bepaalde autoriteiten kwam. Maar de bronnen kunnen niet prijs worden gegeven. De minister heeft de nodige instrumenten om tot onderzoek over te gaan en de geëigende maatregelen te treffen’, aldus het NDP-parlementslid.

Misiekaba en Belfort zeggen dus maar wat, zonder daarvoor met concrete bewijzen te komen, vermeende bronnen worden niet geopenbaard, en media springen er uiteraard bovenop, zonder - maar dat is gebruikelijk onder het Surinaamse journaille – werkelijk kritische vragen te stellen en de opmerkingen van de heren tegen het licht van de werkelijkheid van vandaag de dag te houden. Diverse niet onafhankelijke en niet objectieve journalisten onder het lokale journaille lijken maar wat (al te) graag mee te werken aan het creëren van onrust....een kwalijk gedrag, met dank aan de lokale persvrijheid die er dus absoluut is.

Oud-president Wijdenbosch en zijn social media spookbeelden
Een dag na de opmerkelijke en ongefundeerde uitspraken van minister Belfort was daar plotseling vanuit Nederland oud-president Jules Wijdenbosch. Deze adviseur van president Desi Bouterse verzorgde gisteravond, op uitnodiging van de Stichting Collectief Overzee Suriname in Amsterdam Zuidoost, een lezing over de relatie tussen Suriname en Nederland en de rol die met name het Surinaamse bedrijfsleven kan vervullen in de ontwikkeling van Suriname.

Maar, hij bleek plotseling van de thema-onderwerpen af te wijken en toverde een konijn uit zijn hoge hoed: in Nederland zijn krachten actief die zogenoemde social media gebruiken om onrust in Suriname te veroorzaken. Ook dit werd bericht door de Ware Tijd in haar editie van donderdag 15 augustus. Volgens Wijdenbosch zou in Suriname een ‘serieus onderzoek’ gaande zijn. Wie of dat dat ‘serieuze onderzoek’ zouden uitvoeren, werd niet door Wijdenbosch bekendgemaakt. Hoe geloofwaardig was de opmerking van de man?

Volgens Wijdenbosch moet sociale onrust ervoor zorgen dat de huidige regeringscoalitie in gevaar komt. ‘Wij zijn alert in Suriname en zullen erop toezien, dat slechts Surinamers in Suriname hun oordeel over het al dan niet continueren van de huidige regeringscoalitie mogen geven en geen niet-Surinamers van buiten’, aldus Wijdenbosch, die verder niet op de kwestie in ging.

Wijdenbosch gooit een balletje op en dat balletje wordt opgevangen door de correspondent van de Ware Tijd in Nederland, Eric Mahabier. De opmerkingen van Wijdenbosch worden echter op geen enkele wijze onderbouwd. Het zijn slechts loze kreten.

Natuurlijk, op bijvoorbeeld Facebook zijn allerlei politiek getinte zogenoemde ‘groepen’ waar Jan en Alleman van alles ‘posten’, om anderen te prikkelen en uit te dagen. In dergelijke groepen wordt veel geschreeuwd en wordt veel onzinnigs geplaatst. Van muggen worden olifanten gemaakt. Complottheorietjes zien daar het levenslicht en nu en dan druppelt een gecreëerd verhaal naar buiten en kruipt verder via andere social media en nu en dan belandt een gecreëerd in verhaal bij een zogenoemde mediawerker, bij een Assembleelid, een partijlid van de NDP (coalitie) of NPS (Nationale Partij Suriname, oppositie) of bij wie of wat dan ook.

Onzin op Facebook van malloten uit verveling en tijdverdrijf
Maar, dat mensen in Nederland op social media als Facebook bewust actief zijn om willens en wetens onrust in Suriname te creëren, zoals Wijdenbosch heeft beweerd, neem ik met een grote korrel zout. Zo kun je op alle slakken zout leggen.
Veel Facebookgebruikers zijn gewoon niet serieus te nemen.
Veel van wat Facebookgebruikers aan berichten plaatsen in ‘groepen’ en op andere Facebookpagina’s is ook niet serieus te nemen, vooral gelet op het gebezigde taalgebruik, dat ver af staat van welk niveau dan ook.

Laat Wijdenbosch zich druk maken om andere zaken in Suriname die wel zijn aandacht zouden moeten verdienen, dan om een paar Facebook-malloten die vanuit verveling en tijdverdrijf allerlei onzin verkondigen in berichtjes enkel en alleen om te provoceren en vermeende (politiek gekleurde, groen en paars) opponenten uit de tent te lokken.