maandag 6 juli 2020

Minister Soerdjan door president Desi Bouterse uit functie gezet

Reden thuis zetten van bewindsman, nog, niet bekend


Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, is door president Desi Bouterse thuis gezet. Zijn functie wordt waargenomen door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, sinds vorige week. 

Directeur van het Kabinet van de President, Eugène van der San, bevestigt vanmiddag, maandag 6 juli 2020, op Starnieuws dat Soerdjan door de president met verlof is gestuurd. Wat de reden hiervan is, is hem niet bekend.

Soerdjan is in april 2018 minister geworden. Hij was eerst op Landbouw, Veeteelt en Visserij. In mei vorig jaar nam hij het roer over bij RGB.

Indienen kandidaten president- en vicepresidentschap 7 en 8 juli

Verkiezing president en vicepresident op 13 juli


Kandidaatstelling voor het president- en vicepresidentschap vindt dinsdag en woensdag plaats tot drie uur woensdagmiddag. De verkiezing vindt plaats op 13 juli. Dit is vandaag, maandag 6 juli 2020, besloten in de huishoudelijke vergadering van De Nationale Assemblee, aldus Starnieuws.


Kandidatenlijsten moeten ondersteund worden door zeven Assembleeleden. Het is nog niet duidelijk of de NDP met tegenkandidaten komt. Tot zover bekend wil president Desi Bouterse de regeermacht medio juli overdragen aan zijn opvolger

Chandrikapersad Santokhi (VHP) is de presidentskandidaat van de coalitie. Ronnie Brunswijk, die gekozen is als Assembleevoorzitter, maakt zich op voor het vicepresidentschap.

De overdracht van de regeermacht zal sober plaatsvinden, zonder een feest erom heen, gelet uiteraard op de precaire financiële situatie van het land en de heersende Covid-19 pandemie.

Silvano Tjon-Ahin, NPS, mogelijk minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu

Danielle Beeldsnijder in beeld als minister Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Beeldsnijder heeft geen directe affiniteit met onderwijs... 🤔😒


Het ziet ernaar uit dat de NPS Silvano Tjon-Ahin zal voordragen voor de post van minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is op de nominatie Danielle Beeldsnijder. Zij is voorzitster van het Congresbestuur van de NPS. 

De afdeling Onderwijs van het wetenschappelijk bureau Japin had in juni al Ivan Fernald en Marie Levens naar voren geschoven. Levens heeft geen belangstelling voor deze post. Volgens Starnieuws vandaag, maandag 6 juli 2020 verneemt dat NPS-voorzitter Gregory Rusland advies heeft gevraagd de Adviesraad.

Nadat het hoofdbestuur een besluit heeft genomen, zal goedkeuring gevraagd worden aan het Congres, dat het uiteindelijke besluit zal nemen. Alles gebeurt elektronisch.

Beeldsnijder heeft geen directe affiniteit met Onderwijs. Zij heeft wel ervaring met het begeleiden van jongeren. Vernomen wordt, dat er support komt vanuit een team dat de ministers verder zal bijstaan. Zoals in de meeste partijen het geval is, is ook bij de NPS ontevredenheid over de ministerskandidaat voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

PIN-leidster Camelia-Römer, Curaçao: 'Marshallplan nodig, niet verarmende bezuinigingen'

'Grote economische ramp als deze behoort met investeringen te worden aangepakt'

'Regering heeft geen bezwaar tegen redelijke financiële voorwaarden, wel tegen onredelijke politieke voorwaarden'


Een grote economische ramp als deze behoort met investeringen - zoals destijds, na de Tweede Wereldoorlog, in het Marshallplan van Amerika voor Nederland - te worden aangepakt; niet met verarmende bezuinigingen. Dat is de mening van minister Suzy Camelia-Römer, tevens leidster van regeringspartij Partido Inovashon Nashonal (PIN, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 6 juli 2020.

'Voor alle duidelijkheid, de Curaçaose regering heeft geen bezwaar tegen redelijke financiële voorwaarden, wel tegen onredelijke politieke voorwaarden. Illustratief is het Nederlandse voornemen om een bestuursorgaan op Aruba, Curaçao en Sint Maarten in te voeren.'

Camelia-Römer bestrijdt ‘het verwijt’ dat de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD), ook voorzitter van de Rijksministerraad (RMR), en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops (CDA) maken, dat Curaçao de begroting niet structureel op orde heeft.huidige lening om de ramp aan te kunnen, zijn niet redelijk te noemen, en zijn soms zelfs tegen de wet.

De bestuurder vraagt zich ernstig af of ‘deze politieke Nederlandse voorwaarden wel rekening houden met de hoogste wetgeving van het Koninkrijk’, namelijk het Statuut. Maar, ook of deze in overeenstemming zijn met de vereisten zoals door de Verenigde Naties vastgesteld.

Los van de juridische aspecten is de minister van oordeel dat er ook praktische bezwaren zijn: de eenzijdig opgelegde politieke voorwaarden om de salarissen te verlagen, bijvoorbeeld, leiden tot ‘verdere verarming van de bevolking’. 'En niet tot groei van de economie, ook niet op termijn!'

Dit brengt de PIN-leider, die al op jonge leeftijd de politieke arena betrad en al vele bestuurdersfuncties bekleedde, tot de volgende even gewichtige als delicate vraag: 'Wordt de ramp niet misbruikt om het creëren van Nederlandse gemeenten proberen af te dwingen?'

In dat verband legt zij een relatie met de beeldvorming: 'Kunnen we, met het door Nederland beoogde bestuursorgaan voor de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten in gedachte, nu raden waarom de gecreëerde negatieve en corrupte beeldvorming van de bestuurders, politici en leiders nodig is?' Zelf geeft Camelia-Römer geen antwoord op de vele vragen die ze opwerpt, maar de vraag stellen is hem beantwoorden.

Voedselbank Curaçao bezorgt in totaal 30.000 voedselpakketten

(Bron foto's: Voedselbank)
Gemiddeld 11 tot 12 duizend huishoudens ontvangen pakket


De afgelopen negen weken heeft Voedselbank Curaçao in totaal 30.000 voedselpakketten afgeleverd bij gemiddeld 11.000 tot 12.000 huishoudens. Het gaat in totaal om ongeveer 48.000 mensen die maandelijks baat hebben bij de voedselhulp op het eiland. Dat zegt Sheryl Losiabaar, voorzitster van Voedselbank Curaçao, vandaag, maandag 6 juli 2020, in het Antilliaans Dagblad

Op elk adres dat bij de Voedselbank geregistreerd staat, wordt één keer per maand een pakket met producten afgeleverd. Een deel van de 12.000 huishoudens heeft inmiddels drie pakketten ontvangen.

Op andere adressen, die pas later werden aangemeld, is een of twee keer een pakket bezorgd. Curaçao heeft zo’n 160.000 inwoners.

Uitgaande van een gemiddeld huishouden van vier personen, hebben op dit moment 48.000 mensen op Curaçao baat bij de voedselverstrekking. Het aantal is gigantisch en veel te veel, zegt Losiabaar.

Haar stichting verdeelde voor de wereldwijde uitbraak van Covid-19 nog maandelijks hooguit 350 voedselpakketten op het eiland.

Lokale productie-industrie op Curaçao verwacht omzetdaling van minimaal 43 procent

'Voor een veerkrachtiger sector is dringend actie nodig'


De lokale productie-industrie op Curaçao verwacht een omzetdaling van minimaal 43 procent als gevolg van de coronapandemie. Voor een veerkrachtiger sector is dringend actie nodig. Van de overheid én van de bedrijven zelf. Dat blijkt uit een recent rapport van DeloitteDutchCaribbean, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 6 juli 2020. 

Het adviesbureau deed op verzoek van branchevereniging Curaçao Manufacturing Association (CMA) onderzoek naar de gevolgen van de wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die op Curaçao werden genomen om lokale verspreiding van het virus te voorkomen. CMA vertegenwoordigt 23 industriële bedrijven, waaronder Antillean Soap Company, Antilliaanse Verffabriek, Curaçaose Mijnmaatschappij, Kortijn IJs en Lovers Industrial Corporation. Aan het onderzoek deden 16 leden mee.

De productie-industrieën op het eiland blijken flink geraakt te worden door de crisis. De verwachtte omzetdaling in vergelijking met 2019 ligt tussen de 43,1 procent - ‘best case scenario’ - en 50 procent - ‘worst case scenario’. In het beste geval komt de omzet van de sector in 2020 uit op 98,8 miljoen gulden en in het slechtste geval op 86,8 miljoen.

Deloitte constateert dat de meeste van de zestien bedrijven die aan de impactstudie meededen de lockdown van april zullen overleven en in staat zullen zijn de onkosten te dekken. Maar  als een tweede golf besmettingen dreigt en het eiland opnieuw op slot moet, dan ‘zal liquiditeit een kritieke zaak worden voor bepaalde CMA-leden’. De crisis brengt de kwetsbaarheid van de sector aan het licht.

Om de bedrijven weerbaarder te maken zal er onder andere meer geïnvesteerd moeten worden in innovatie en nieuwe technologie. Deloitte noemt in dit kader kunstmatige intelligentie, automatisering en het gebruik van robots. 'Dat maakt de industrie attractiever voor talenten die zoeken naar een baan', schrijft het adviesbureau. Want het aantal hoogopgeleide werknemers op Curaçao is schaars.

Boos 12-jarig meisje in district Wanica neemt verdelgingsmiddel in

Meisje was boos, omdat ze was aangesproken op haar gsm-gebruik...


Een 12-jarig meisje heeft vrijdag in het district Wanica een verdelgingsmiddel ingenomen. Dit deed zij, nadat zij continu bezig was geweest met haar mobiele telefoon en daarover aangesproken werd door een familielid. De tiener was continu bezig met haar mobiele telefoon. Dit meldt Waterkant.net vandaag, maandag 6 juli 2020.

Het meisje vond het niet leuk, dat zij werd aangesproken en nam toen kort daarna een verdelgingsmiddel in.

De familie ontdekte na enige tijd, dat het meisje een verdelgingsmiddel had ingenomen en bracht haar voor medische behandeling naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Zij is opgenomen in het ziekenhuis.

Haar gezondheidstoestand is niet bekend. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Verkoop kunstmest tegen officiële Centrale Bank koers

LVV wil duidelijkheid brengen in vaststelling prijs en verkoop kunstmest


Boeren kunnen vanaf vandaag, maandag 6 juli 2020, rechtstreeks kunstmest kopen bij de importeur/distributeur voor Srd 285 per zak van 50 kilo 'af steiger' en Srd 290 'af magazijn'. Registratie bij één van de kantoren van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is voor deze aankoop niet nodig. Er zijn geen Amerikaanse dollars beschikbaar tegen de officiële koers van Srd 7,52, aldus het ministerie. 

LVV wenst duidelijkheid te brengen in de vaststelling van de prijs en verkoop van kunstmest (ureum (46%). Bij het aantreden van Rabin Parmessar als minister van LVV in mei 2019, was de prijs van kunstmest boven de Srd 200 per zak van 50 kg. Door interventie van de regering via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) werd de US$ tegen een koers van Srd 7,52 ter beschikking gesteld van de sector, waardoor kon worden overgegaan tot een prijs van Srd 165 per zak van 50 kilo.

Het ministerie heeft een goede registratie van de boeren die voor de dure Amerikaanse dollars tegen de officiële bankkoers in aanmerking zijn gekomen en is er een bestand op na gehouden.

Het ministerie is de afgelopen dagen intensief bezig geweest de nodige onderhandelingen te voeren met de relevante financiële autoriteiten om de recente lading kunstmest die is binnengekomen en de lading die binnen 10 dagen wordt verwacht, wederom tegen de officiële koers van de CBvS te kunnen verkopen aan de boeren. Echter, laat het precaire niveau van de financiële situatie van de Staatskas het niet toe.

Hoewel de Amerikaanse dollar niet kan worden bemachtigd tegen een koers van Srd 7,52 is de lading in Suriname aangekomen en is na intensief overleg met de importeur/distributeur B. Ramadhin, deze prijs vastgesteld.

LVV merkt op, dat bij de vaststelling van de verkoopprijs van de geoogste padie straks, rekening gehouden dient te worden met de nieuwe prijs voor kunstmest. Het ministerie benadrukt dat indien de kunstmest elders voor een lagere prijs gekocht kan worden, de boeren daarvan zeker gebruik moeten maken en doet tegelijk een oproep aan alle geïnteresseerde importeurs/distributeurs die met een betere aanbieding kunnen komen.

Boze vrouw gaat tekeer tegen 'directeur van belasting' in een auto

Vrouw betrapt haar man op heterdaad met een andere vrouw in auto


Volgens Waterkant.net vandaag, maandag 6 juli 2020, is onderstaand filmpje waarin een boze vrouw te zien is die tegen een man in een auto staat te schreeuwen, afgelopen 24 uur flink gedeeld via Whatsapp en social media. 

Uit de beelden valt op te maken, dat de vrouw haar man op heterdaad met een andere vrouw in de auto betrapt zou hebben. De boze vrouw in kwestie noemt haar man ‘directeur van belasting‘.

In het filmpje, dat door een bezoeker van de Hermitage mall is opgenomen bij de MC drive, zien we de vrouw voor de auto staan, terwijl ze tegen de man in de auto aan het schreeuwen is. Ze roept daarbij dingen als “Rij me dood” en “Het is toch schande, je bent een **** getrouwde man. Heer heer directeur, kijk wat voor **** hij doet“.

De vrouw in kwestie heeft achteraf gezegd, dat ze woest was en vanwege haar emoties flink tekeer ging. Het opgenomen filmpje ging vrijwel meteen rond via Facebook en WhatsApp-groepen.

Personeel Rosebel in quarantaine mag voorlopig nog niet naar huis

'Niet alle zaken in orde gemaakt door bedrijf zoals afgesproken bij eerste inspectie'

83 Werknemers bedrijf positief getest, ruim 600 in quarantaine op het terrein van de multinational


Werknemers van IAmGold/Rosebel Gold Mines die in quarantaine zijn mogen voorlopig nog niet naar huis. Dat hebben medische deskundigen van het nationaal Covid-19 Managementteam geadviseerd nadat zij de goudmijn in Brokopondo zaterdag hebben bezocht, aldus de Ware Tijd vandaag, maandag 6 juli 2020. 

De bevindingen zijn gedaan, omdat niet alle zaken in orde zijn gemaakt door het bedrijf zoals was afgesproken bij de eerste inspectie een paar weken geleden. Vooral de opsplitsing van de mijn in vier blokken laat nog op zich wachten. Waarom dat nog niet in orde gemaakt kan worden is niet duidelijk. Dit tot grote ergernis van de arbeiders.

'Ik ben zelf al vijf weken hier op de plant. Andere mensen zijn bijna vier weken hier en dat zorgt voor frustratie', zegt Otmar Biswane, woordvoerder van de bond.

Hoelang de werknemers nog in quarantaine moeten blijven is niet concreet gezegd door de medici. Biswane: 'Ze zeggen dat het niet lang meer zal duren, maar we weten niet precies hoeveel dagen dat is.' 

De woordvoerder stoort zich aan de slechte manier waarop er door de leiding van Rosebel  wordt gecommuniceerd. Volgens hem wordt de bond steeds genegeerd door de directie. 'Men communiceert niet met ons waardoor wij ook geen informatie kunnen geven aan de leden, want wij zijn afhankelijk van informatie die wij van de leiding krijgen.'

Na het bezoek van het medisch team hebben partijen afgesproken een commissie in te stellen die erop moet toezien, dat de afspraken worden nageleefd. Biswane ziet dat als een goede stap omdat alle drie partijen zitting zullen hebben in de commissie.

Op dit moment zijn 83 werknemers van het bedrijf positief getest. 327 arbeiders zijn in overheidsquarantaine, terwijl ruim 600 in quarantaine zijn op het terrein van de Canadese multinational. 26 Werknemers van Rosebel die positief waren getest zijn genezen verklaard.

KLM vliegt vanaf 13 juli twee keer per week op route Amsterdam-Paramaribo

(Bron foto:KLM/Twitter)
Passagiers kunnen online ticket kopen of bij KLM kantoor Hofstraat 1 Paramaribo


Vanaf 13 juli zal de KLM twee keer per week op de route Amsterdam-Paramaribo vliegen. Het KLM-toestel zal voorlopig met vracht vanuit Amsterdam opstijgen en vertrekken vanaf de J.A. Pengelluchthaven met passagiers en vracht naar Schiphol. 

Tot nu toe voerde de KLM één vlucht per week uit.

Op maandagen en vrijdagen vertrekt het toestel uit Amsterdam om 10:40 uur lokale tijd en landt op de J.A. Pengelluchthaven om 15:00 uur. Vertrek uit Suriname is op dinsdagen en zaterdagen om 18:00 uur. De aankomst in Amsterdam de volgende dag omstreeks 08:00 uur.

De vluchten wordt uitgevoerd met een Boeing B777-200 of -300 met Wifi aan boord, meldt de KLM zondag 5 juli 2020 in een persbericht. Passagiers hoeven zich niet te melden bij de Nederlandse ambassade en kunnen online een ticket kopen of bij het KLM kantoor aan de Hofstraat 1. Er gelden aan boord en op de luchthaven speciale veiligheidsprotocollen.

Visserscollectief verlaat de Federatie Surinaamse Agrariërs (FSA)

'Kandidatuur bestuurslid FSA voor ministerspost geniet veel meer prioriteit'


Het bestuur van het Visserscollectief is uit de Federatie Surinaamse Agrariërs (FSA) gestapt. Dit is meegedeeld aan voorzitter Prahlad Sewdien. Het bestuur van het Visserscollectief zegt in het schrijven, dat de voorzitter in een gesprek op 1 juli beledigend is geweest. Hierdoor is het wederzijdse respect en vertrouwen geschaad. Dit meldt Starnieuws vandaag, maandag 6 juli 2020.

Het Visserscollectief stelt dat veel problemen in de sector zelf aangepakt moesten worden. Er is vanuit de FSA weinig gedaan voor de sector, vindt het bestuur.

'Het blijkt nu overigens, dat de kandidatuur van een bestuurslid van de FSA voor een ministerspost veel meer prioriteit geniet, waarin wij ons ook niet kunnen terugvinden', schrijven voorzitter Willem Mohamedhoesein en secretaris Mark Lall.

Eerder had het Visserscollectief een spoedvergadering belegd, waarbij bezwaren werden geopperd tegen het voornemen van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi om Sewdien te benoemen tot minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit is meegedeeld aan de VHP-leiding in een brief.

Santokhi, die aankomende president is, heeft steeds aangegeven dat namen die circuleren pas een feit zijn als hij of een van de leiders van de coalitie ze bekendgemaakt heeft.

ABOP-leider Ronnie Brunswijk zou toch gaan voor het vicepresidentschap...

Brunswijk door rechtbank Haarlem in maart 1999 veroordeeld tot 8 jaar cel wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel...


De Nationale Assemblee zal vanochtend, maandag 6 juli 2020, in een huishoudelijke vergadering de datum bepalen waarop de verkiezing van de president en vicepresident zal plaatsvinden. De VHP heeft Chandrikapersad Santokhi voorgedragen als presidentskandidaat. Hij heeft de ondersteuning van alle partners.

Starnieuws schrijft te hebben vernomen, dat bij de ABOP partijleider Ronnie Brunswijk zich opmaakt voor het vicepresidNederland verder geen bemoeienis met zaken hebben. Indien de ABOP erbij blijft, dat Brunswijk de vicepresidentskandidaat wordt, zullen partners dat accepteren. Er wordt voor alle functies binnen de regering een milieu-onderzoek gedaan.

Het is bekend dat Brunswijk in Nederland door de rechtbank in Haarlem op 2 maart 1999 veroordeeld tot 8 jaar cel wegens betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Tegen hem was 9 jaar gevangenisstraf geëist. Brunswijk is volgens de rechtbank het brein geweest achter drie cocaïnetransporten tussen maart 1996 en juni 1997 van Suriname naar Schiphol. Het ging in totaal om ruim 61 kilo cocaïne. De oud-leider van het Surinaamse Jungle Commando heeft zijn schuld altijd hardnekkig ontkend.

Indien Brunswijk vicepresident wordt, is het verwachtbaar dat Marinus Bee Assembleevoorzitter wordt. Zeer waarschijnlijk wordt Diana Pokie minister van Grond- en Bosbeheer.

De kandidaten voor president- en vicepresidentschap moeten drie dagen vóór de dag van de verkiezing worden ingediend. Zij moeten worden voorgedragen door zeven Assembleeleden. De namen moeten ook bekendgemaakt worden aan de samenleving. Het streven is erop gericht om de verkiezing te houden op maandag 13 juli.

Naast de procedure voor de verkiezing van president en vicepresident, worden in de huishoudelijke vergadering ook de 1e, 2e en 3e vervanger van vicevoorzitter Dew Sharman aangewezen.

Diverse fracties zullen worden vastgesteld. Er moet ook een nieuwe parlementaire commissie benoemd worden op basis van artikel 3 lid 1 van de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19.

Aruba laat vanaf 10 juli toeristen uit zogenaamde ‘veilige staten’ VS toe

Eiland brandmerkt in kader coronavirus 24 staten VS als ‘niet veilig’


De Arubaanse regering laat per vrijdag 10 juli Amerikaanse toeristen uit zogenaamde ‘veilige staten’ toe. Aruba heeft in het kader van het coronavirus 24 Amerikaanse staten als ‘niet veilig’ gekwalificeerd, waaronder Californië, Florida en Georgia.

Aruba zou per 10 juli de grenzen voor alle Amerikaanse toeristen openen, maar nam die beslissing begin deze maand opnieuw in overweging na de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in sommige delen van de Verenigde Staten.

Voor reizigers uit de coronahaarden Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah,Wisconsin en Wyoming geldt dat ze voorafgaand aan hun reis moeten bewijzen dat ze coronavrij zijn. Ze kunnen dus niet naar Aruba reizen en hier een test doen na aankomst.

Volgens de Arubaanse regering komen de meeste toeristen uit gebieden waar momenteel de aantallen coronabesmettingen dalen. De extra maatregelen zijn bedoeld om deze gasten en de Arubanen zelf te beschermen tegen een nieuwe uitbraak van het virus op het eiland.

'We volgen de situatie op de voet en bepalen van dag tot dag welke maatregelen noodzakelijk zijn om de veiligheid te waarborgen', aldus minister-president Evelyn Wever-Croes.

Op 10 juli staan zes verschillende vluchten uit de VS gepland. Het is nog niet duidelijk hoeveel daarvan nu doorgaan.

Aruba opende op 1 juli al haar grenzen voor toeristen uit Nederland en verschillende Europese landen, Canada en de meeste Caribische landen. Alle binnenkomende passagiers moeten bij aankomst op Aruba een zogenaamde PCR-test ondergaan.

(Suriname Mirror//Antilliaans Dagblad/De Telegraaf)

4.500 Holstein-koeien uit Uruguay verscheept naar Abu Dhabi

Koeien moeten voedselzekerheid in VAE verder verbeterenOm de voedselzekerheid in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verder te verbeteren, is vanuit Uruguay een zending van 4.500 Holstein-koeien in het land aangekomen. De runderen, een van de beste rassen voor melkproductie, arriveerden in de haven van Khalifa. 

Deze zending is de eerste van de vele geplande zendingen en in de komende periode volgen er nog veel meer. Ze zijn het begin van een ambitieuze lancering van het grootste melkveehouderijproject in de VAE om de voedselzekerheid lokaal te verbeteren.

Mariam Hareb Almheiri, staatsminister van Voedselzekerheid, zei bij die gelegenheid: 'De VAE heeft een sterk en flexibel voedselsysteem en kan alle huidige en toekomstige veranderingen het hoofd bieden. Het wijze leiderschap hecht het grootste belang aan het verhogen van de lokale voedselproductie, door de samenwerking en partnerschappen met verschillende relevante lokale en mondiale entiteiten te versterken in het kader van de National Food Security Strategy, gericht op het vergroten van mogelijke lokale productie via technologie.'


'De komst van de eerste Holstein-koeien is een perfecte stap in het versterken van de inspanningen van het land om de lokale productie te verbeteren en op alle markten in de VAE te plaatsen.'

De koeien werden ook vervoerd via een geïntegreerde vloot van vrachtwagens  voor het vervoer van vee naar de haven in Uruguay, en uiteindelijk verscheept naar Zein 1, een speciaal schip ontworpen voor het vervoer van vee tussen continenten (gebouwd in 1978 en varend onder de vlag van Panama).

De koeien werden gedistribueerd naar de stallen die voor hen op het schip waren aangewezen met inachtneming van de veiligheidsnormen en voer vervolgens naar Abu Dhabi. Bij aankomst werden de koeien door een gespecialiseerde dierenarts onderzocht om er zeker van te zijn, dat er geen pathologische symptomen waren, de nodige monsters werden genomen en naar het laboratorium gestuurd om de koeien gedurende de voorgeschreven periode in quarantaine te plaatsen.

Ze zouden worden vrijgegeven zodra de resultaten bekend waren gemaakt om hun veiligheid te garanderen.

(Suriname Mirror/Khaleej Times)

Goudwinning in inheemse gebieden Brazilië leidt tot ecologische verwoesting, landinvasies en hernieuwde geweldscycli

(Bron foto: Chico Batata, Greenpeac)
Mijnbouw- projecten in inheems gebied zorgen voor waterveront- reiniging en  verspreiding Covid-19


Twee nieuwe rapporten beschrijven de potentiële omvang van de schade die wordt veroorzaakt door mijnbouwprojecten in inheemse gemeenschappen, waaronder waterverontreiniging en de verspreiding van Covid-19.

'Wij, de Yanomami-bevolking, zijn al lang gedwongen om te leven met de invasie van illegale mijnbouw. ​​Goudzoekers besmetten onze rivieren met kwik, snijden ons land uit en doden onze dieren en ons milieu. Onze gezondheid is slecht als gevolg van drinkwater dat verontreinigd is door mijnbouw. ​​Op dit moment kunnen ze mogelijk bijna de helft van onze mensen besmetten, die in dorpen wonen die zijn binnengevallen door goudwinning',

Dario Kopenawa Yanomami, leidende woordvoerder van de internationale #MinersOutCovidOut-campagne. 

Inheemse mensen in de Amazone vechten tegen de pandemie van het coronavirus. Ze verliezen hun oudsten en met hen hun levende 'bibliotheken' en de herinneringen aan hun geschiedenis en cultuur. Ze verliezen ook hun baby's, leiders en jonge krijgers, maar niet alleen aan het virus.

Inheemse gemeenschappen in de Amazone hebben zich lange tijd verzet tegen industriële en illegale mijnbouwactiviteiten op en rond hun grondgebied. Vandaag de dag gaat hun strijd door, te midden van toenemende inspanningen om inheemse landen te plunderen. Veel inheemse gemeenschappen zoals de Yanomami, in de Braziliaanse Roraima-staat aan de grens met Venezuela, verzetten zich actief tegen de diefstal van hun land. En naarmate de Covid-19-crisis zich steeds verder uitbreidt, hebben ze een internationale campagne gelanceerd om 20.000 illegale mijnwerkers onmiddellijk van hun grondgebied te verdrijven.


Historisch gezien hebben illegale mijnbouwactiviteiten ernstige milieuschade veroorzaakt, terwijl inheemse gemeenschappen gedwongen werden de dupe te worden van hun veelzijdige impact. Wildcat-mijnbouw veroorzaakt wijdverspreide invasies van inheemse landen en ze worden over het algemeen tegen hun wil opgelegd aan inheemse gemeenschappen.

Mijnbouw veroorzaakt ernstige waterverontreiniging door bronnen van zoet water en vis met kwik te vergiftigen. De sociale gevolgen en fysieke bedreigingen zijn aanzienlijk en schenden de rechten van inheemse volkeren, aangezien mijnsites ook hotspots zijn voor mensen- en drugshandel en de verspreiding van ziekten zoals Covid-19. De ongewenste aanwezigheid van de illegale goudzoekers en de schade die ze veroorzaken, dragen bij tot conflicten. De geschiedenis beschrijft een cyclische, beladen relatie tussen de Yanomami en illegale goudzoekers sinds het inheemse gebied in de jaren tachtig door meer dan 40.000 goudzoekers was binnengevallen. Volgens artikel 231 van de Braziliaanse Grondwet is elke garimpo (informele mijnbouw) in inheemse landen illegaal.

In maart stelde de nationale inheemse dienst FUNAI van Brazilië vast, dat de toegang van burgers tot inheemse landen moet worden beperkt om de verspreiding van de pandemie te voorkomen, en schorste het alle activiteiten die te maken hadden met contact met geïsoleerde inheemse gemeenschappen. De illegale activiteiten in inheemse gebieden zijn echter toegenomen als gevolg van de actieve ontmanteling van het milieubeleid door de regering, de racistische retoriek van president Bolsonaro tegen inheemse volkeren en de dramatische stijging van de goudprijs op de wereldmarkt. De Braziliaanse regering is medeplichtig aan deze ramp door deze illegale activiteiten aan te moedigen en door maatregelen voor te stellen om de milieuwetgeving te verzwakken, zoals het 'Land Grabbing'-wetsvoorstel, een wet die tot doel heeft inheemse gebieden te openen voor de exploitatie van minerale en watervoorraden, en een FUNAI resolutie die honderden gebieden het risico op een invasie oplevert, aangezien hun officiële landtitelprocessen voor onbepaalde tijd wegkwijnen. Dit pakket beleidsvoorstellen beoogt de definitief beschermde inheemse landen definitief open te stellen voor een reeks industriële bedreigingen en bij te dragen tot meer criminaliteit en straffeloosheid.

De #MinersOutCovidOut-campagne is een initiatief van Yanomami en Ye'kwana Leadership Forum, samen met andere inheemse organisaties en verschillende organisatorische bondgenoten. 'We zullen vechten en weerstand bieden. Maar, we hebben steun nodig van het Braziliaanse volk en de mensen over de hele wereld', zegt Dário Kopenawa Yanomami, de belangrijkste woordvoerder van de campagne. Dário is een jonge leider van zijn volk, zoon van de wereldwijd bekende leider en sjamaan Davi Kopenawa, en vice-president van de Hutukara Yanomami Association. De campagne roept op tot wereldwijde actie om te eisen dat de Braziliaanse regering onmiddellijk meer dan 20.000 goudzoekers verwijdert die momenteel illegaal actief zijn op het grondgebied van Yanomami. Deze goudzoekers zijn dragers van Covid-19 en agenten van geweld tegen Yanomami-gemeenschappen. De internationale campagne en de petitie hebben al steun gekregen van meer dan 300.000 mensen over de hele wereld.

Vorige week, in een verklaring waarin de moord op twee Yanomami-mensen door gewapende illegale goudzoekers op hun grondgebied aan de kaak werd gesteld, wekte de Hutukara Yanomami Association de vrees op dat landindringers een rampzalige cyclus achter de rug hebben die langs genocidaal geweld echoot.

'De moord op nog twee Yanomami door goudzoekers versterkt de noodzaak voor de Braziliaanse staat om dringend op te treden en onmiddellijk alle goudzoekers te verwijderen die het Yanomami-gebied illegaal uitbuiten, terwijl ze de inheemse gemeenschappen die daar wonen lastig vallen en aanvallen. We roepen de autoriteiten op om alle noodzakelijke maatregelen om een ​​einde te maken aan de mijnbouw die Yanomami nog steeds het leven kost', 

aldus de Hutukara-verklaring.

In Brazilië zijn tot nu toe bijna 10.000 inheemse mensen positief getest op het nieuwe coronavirus en bijna 400 zijn gestorven volgens de Association of Brazil's Indigenous Peoples (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB). Het inheemse sterftecijfer is het dubbele van dat van de rest van de Braziliaanse bevolking. De ziekte heeft al vijf Yanomami gedood en er zijn nog 170 bevestigde gevallen onder de Yanomami en Ye'kwana. 'Dit moment bezorgt mijn mensen en mij veel pijn. Ouderen hebben het lang overleefd, hebben voor veel gezinnen gezorgd en hebben onze gemeenschap geleid', zei Dario Kopenawa Yanomami. 'Ouderen hebben een generatiegeheugen en geven de geschiedenis van Yanomami door. Als ze sterven, verliezen we een stukje geschiedenis van de eerste mensen die in het bos zijn geboren, zelfs als andere leiders de nieuwe generaties blijven onderwijzen.'

Een nieuwe studie toont aan dat Covid-19 in het ergste geval maar liefst 40 procent (5.603) van de Yanomami kan infecteren die het dichtst bij binnengevallen illegale mijngebieden wonen. Ongeveer de helft van de bevolking van het Yanomami-gebied woont in gemeenschappen op minder dan vijf kilometer van een illegale mijnsite, en de studie berekent verschillende scenario's voor transmissiesnelheden in die dorpen. In één regio van het Yanomami-gebied kan een enkel geval van Covid-19 na 120 dagen leiden tot 962 nieuwe gevallen. Als het sterftecijfer twee keer zo hoog blijft als bij de niet-inheemse bevolking, kunnen tussen 207 en 896 Yanomami sterven als gevolg van Covid-19, tot 6,4 procent van de bevolking in die gebieden. Ze lopen een reëel risico op genocide.

Amazon Watch ondersteunt deze belangrijke en dringende oproep van de Yanomami aan de wereld, samen met de Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, de Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia (COIAB), het Instituto Socioambiental (ISA), Survival International, Greenpeace Brazil, Conectas Human Rights, Amnesty International Brazil, Amazon Cooperation Network (RCA), Igarapé Institute, Rainforest Foundation US en Rainforest Foundation Norway.

Terwijl illegale mijnbouw zich verspreidt over de Braziliaanse Amazone, staat de wereldwijde mijnbouwsector op het punt om vernietiging op industriële schaal aan te richten. Het Canadese mijnbouwbedrijf Belo Sun helpt de leiding te nemen met plannen om de grootste goudmijn van het land in de marge van de Xingu-rivier in de Amazone en direct grenzend aan twee inheemse gebieden te kerven.

Amazon Watch heeft een geschiedenis van samenwerken met inheemse gemeenschappen en aanverwante organisaties die zich verzetten tegen de bouw van de Belo Monte Dam op de Xingu. Het "Volta Grande-project" van Belo Sun werd aangekondigd kort nadat de campagne om Belo Monte te stoppen mislukte, waardoor de rampzalige gevolgen van de megadam ernstig zouden worden verergerd. Vorige maand sloot Amazon Watch zich aan bij een coalitie onder leiding van Rede Xingu + en de Xingu Alive-beweging om de voorgestelde milieueffectbeoordeling (MER) van de megamijn onder de loep te nemen door een technische beoordeling te laten uitvoeren van haar afvalvoorzieningen - ook wel bekend als de afvaldam - de sociale en ecologische levensvatbaarheid van het mijnbouwproject van Belo Sun.


 De studie onthulde de ernstige tekortkomingen van de MER en legde een onaanvaardbaar risico bloot, resulterend in een scenario waarin de residudam bij de voorgestelde Volta Grande-goudmijn zal mislukken, vergiftiging van de  Xingu-rivier en de volkeren die erop vertrouwen om te overleven. Op basis van zijn bevindingen beveelt de auteur van het rapport, Dr. Steven Emerman, aan om de licentie van het project in te trekken. Andere technische evaluaties van de tekortkomingen van Belo Sun wezen op dezelfde aanbevelingen. Dit is niet de eerste keer dat Belo Sun de impact op inheemse en andere traditionele gemeenschappen niet heeft bestudeerd en deze populaties niet heeft geraadpleegd.

In 2017 schortten Braziliaanse rechtbanken de installatievergunning van Belo Sun om soortgelijke redenen op. Hoewel belangrijk, bieden deze inspanningen geen garantie dat het rampzalige project van Belo Sun, en andere zoals het wordt voorgesteld op inheemse gebieden, zal worden stopgezet, vooral gezien de totale minachting van het Bolsonaro-regime voor de Braziliaanse milieuregelgeving en de rechtsstaat.

Illegale goudwinning in het Amazonegebied is niet nieuw en het is een complexe zaak. Het is ook een gevaarlijke bezigheid die de uitbuiting van arme mensen vereist door tussenpersonen die verbonden zijn met maffia of formele zakenlieden die in de schaduw werken, met de medeplichtigheid van lokale autoriteiten. 

De toeleveringsketens voor illegaal goud zijn notoir moeilijk te volgen, aangezien het onmogelijk is om de legaliteit van zijn oorsprong te identificeren zodra het goud eenmaal is samengesmolten. Deze dynamiek creëert uitdagingen voor de druk van de consument en vraagt ​​van goudkopers en raffinaderijen om kwaliteitscertificeringen uit te voeren die de vraag naar dit giftige product zouden kunnen ondermijnen. 

Ondertussen wordt de Amazone en zijn volkeren geconfronteerd met een catastrofale industriële mijnbouw, tenzij internationale investeerders en leiders in de wereldwijde mijnbouwsector worden overgehaald om hun bedrijf ergens anders heen te brengen. Zonder financiering en gewillige kopers zouden Belo Sun en andere soortgelijke bedrijven weinig prikkels hebben om te profiteren van Bolsonaro's onbedwingbare toegeven aan de mijnindustrie. Complexe situaties vragen om creatieve oplossingen. Het werk van veel mensen en instellingen samen in coalitie schept mogelijkheden om echte verandering teweeg te brengen. 

De Covid-19-crisis heeft nieuwe urgentie gecreëerd om de parallelle pandemie van de Amazon-mijnbouw aan te pakken. Als de wereld nu handelt, hoeven inheemse volkeren niet met een dreigende tragedie te worden geconfronteerd..

(Suriname Mirror/Amazon Watch/YouTube)

In Mexico zijn meer dan 30.000 coronadoden geregistreerd

Aantal bevestigde besmettingen steeg zaterdag 4 juli tot meer dan 252.000...


In Mexico zijn meer dan 30.000 coronadoden geregistreerd, meldden de gezondheidsautoriteiten zaterdag 4 juli 2020. Het Latijns-Amerikaanse land komt daarmee op de vijfde plaats wereldwijd en telt nu meer sterfgevallen door Covid-19 dan Frankrijk. 

Alleen in de VS (ruim 129.000), Brazilië (meer dan 63.000), Groot-Brittannië (44.283) en Italië (34.854) zijn al meer coronadoden geregistreerd. Het aantal bevestigde besmettingen in Mexico steeg zaterdag lokale tijd tot meer dan 252.000, een toename van ruim 6.900.Maar, volgens experts ligt het daadwerkelijke aantal waarschijnlijk nog hoger.

De meeste gevallen zijn er in Mexico-Stad, waar zo'n 22 miljoen mensen leven.

(Suriname Mirror/El Territorio/Diario las Americas/Twitter)

Mexicaanse actrice Angelique Boyer viert 32e verjaardag op het strand

'Het vieren van je verjaardag in 2020 is als deze foto. LEVEN'De Mexicaanse actrice Angelique Boyer heeft de genegenheid van haar duizenden fans verdiend, niet alleen vanwege haar schoonheid, maar ook vanwege haar acteertalent. 

De beroemde actrice werd zaterdag 4 juli 2020 32 jaar en vierde dit door met haar fans enkele foto's te delen op Instagram waarin ze haar meest sexy kant laat zien. Op de foto's is de hoofdpersoon in de telenovela Teresa' lachend voor de camera te zien midden op een strand.Een bericht gedeeld door Angelique Boyer (@angeliqueboyer) op

Wat ieders aandacht trok, is dat zij alleen verschijnt in een bikini broekje, terwijl zij met haar handen haar borsten bedekt. 'Het vieren van je verjaardag in 2020 is als deze foto. LEVEN. Een leven zonder dat iets ons tegenhoudt en zonder de mond te bedekken. Menselijker, vrijer, bewuster en dankbaarder', schreef zij bij de post op Instagram.
De beelden wisten snel de aandacht van haar fans te trekken en in slechts een paar uur tijd had zij meer dan 500 duizend 'likes'.

In de commentaren niet alleen reacties van fans, maar ook van haar partner, acteur Sebastián Rulli. 'Ik hou van je. Voor alle resterende jaren van het leven samen en zo gelukkig uit', schreef Sebastián.