maandag 1 oktober 2018

45 Gewonden door plotselinge turbulentie op binnenlandse vlucht Mexico

Chaos op vlucht 423 van Guadalajara naar Tijauna


CEO Enrique Beltranena van Volaris: 'Passagiers gewond geraakt, omdat ze zich niet aan de instructies hadden gehouden'


Een vliegtuig op een binnenlandse vlucht in Mexico ondervond zo'n ernstige turbulentie, dat 45 passagiers gewond raakten. Vlucht 423 van de Mexicaanse luchtvaartmaatschappij Volaris vertrok op 26 september 2018 van Guadalajara naar het noordwesten richting Tijauna. 

Op een gegeven moment, tijdens de drie uur durende reis, kwam het vliegtuig in een aantal extreme luchtturbulenties terecht wat chaos veroorzaakte in de cabine.

Een door een van de passagiers gemaakte video toont open geklapte bagageruimtes boven de passagiers waardoor de inhoud in het gangpad belandde.De man filmt zijn eigen bebloede knokkels. Een gewonde persoon is in het gangpad te zien, terwijl verschillende anderen voor hem hurken. Een bemanningslid kan worden gehoord met het verzoek om een ​​arts via de intercom.Medische diensten haastten zich om naar het vliegtuig te gaan zodra het landde op de luchthaven van Tijuana.

Een totaal van 45 mensen raakte gewond en moest worden behandeld door paramedici, terwijl 12 naar een ziekenhuis moesten worden gebracht. Twee stewardessen kregen ook medische hulp.

In een verklaring zei CEO Enrique Beltranena van Volaris, dat veiligheid een topprioriteit was voor de luchtvaartmaatschappij en beweerde dat passagiers gewond waren geraakt, omdat ze zich niet aan de instructies hadden gehouden. 'We zullen sterk blijven aandringen op onze boodschap aan de passagiers om hun veiligheidsgordels te allen tijde vast te maken.'

(Suriname Mirror/Newshub/YouTube/Twitter)

Clarelli Hato-Willems 25 jaar in landsdienst Curaçao

(Bron foto: OM Curaçao)
'Het is een collega die altijd bereid is bij te springen als de situatie daarom vraagt'


Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao bericht vandaag, maandag 1 oktober 2018, dat gevierd is dat mevrouw Clarelli Hato-Willems 25 jaar onafgebroken als 'landsdienaar' de voormalige Nederlandse Antillen en nu het land Curacao heeft gediend. 

Van 1993 tot 2003 was zij werkzaam bij de Centrale Bank. Van 2003 tot 2009 werkte ze bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie als rechter-plaatsvervanger en later als plaatsvervangend lid, in de functie van rechter-commissaris. Nu werkt zij als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie van Curaçao.

'Het is een collega die altijd bereid is bij te springen als de situatie daarom vraagt. Je passie voor je werk is met de jaren alleen maar toegenomen. Dank voor je trouwe inzet', zo zei Hoofdofficier van Justitie Heiko de Jong tijdens een feestelijk samenzijn in 'De Tempel'.

Ter gelegenheid van het ambtsjubileum kreeg zij een aandenken aangeboden.

Bouterse in Jaarrede: 'Verhoging premies van de basiszorgverzekeringen opgeschort'

Speciaal fonds komt ter financiering extra dure behandelingen en operaties van ingrijpende aard

 
De verhoging van de premies van de basiszorgverzekering en de besluiten over medicijnenvoorziening gaan tot aan de goedkeuring van de gewijzigde Wet Basiszorgverzekering niet door zullen worden gewijzigd. Dit heeft president Desi Bouterse vandaag, maandag 1 oktober 2018, meegedeeld tijdens de Jaarrede in De Nationale Assemblee, zo bericht Starnieuws. 

De Raad van Ministers had in september besloten de tarieven van de Nationale Basiszorgverzekering te verhogen. De wijziging van de tarieven zou plaatsvinden op basis van exercities van onder meer de Zorgraad en het secretariaat van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel.

Bij Staatsbesluit zouden de premiebedragen per maand als volgt gewijzigd:

- 0 tot en met 16 jaar wordt Srd 87 in plaats van Srd 55.
- 17 tot en met 21 jaar wordt Srd 119 in plaats van Srd 75.
- 21 tot en met 59 jaar gaat naar Srd 260 in plaats van Srd 165.
- 60 jaar en ouder wordt Srd 377 in plaats van Srd 240.

Het financieringsstelsel van de Nationale Basiszorgverzekering zal spoedig gewijzigd worden. Bouterse deelde mee, dat drie procent van de inkomsten uit de goudsector, plus een maandelijkse bijdrage van drie procent van de wettelijk verschuldigde premie door de zorgverzekeraar in een speciaal fonds zullen worden gestort.

Middelen uit dit fonds zullen aangewend worden voor extra dure behandelingen en operaties van ingrijpende, langdurige, complexe aard, zoals nierdialyse en niertransplantatie, kanker en andere ernstige ziekten.

'Ernstig zieken mogen dus niet in wanhopige situaties komen te verkeren met de dood voor ogen, omdat er geen financiële mogelijkheden zouden zijn. Dit Fonds zal onder het beheer van het bestaande Zorgvoorzienings Fonds van de Nationale Ontwikkelings Bank vallen', deelde de president mee.

Geen corridor naar de Grote Oceaan via Chili voor Bolivia

(Bron: Twitter)
Bolivia verliest zaak van Chili voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag


Chili hoeft niet met buurland Bolivia te onderhandelen over een corridor naar de Grote Oceaan. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag vandaag, maandag 1 oktober 2018 bepaald. 

De uitspraak is een tegenvaller voor de regering van president Evo Morales van Bolivia.
Bolivia verloor zijn toegang tot de Stille Oceaan tijdens een oorlog - Salpeteroorlog - die het in de periode 1879-1883 samen met Peru voerde tegen Chili. Het vredesverdrag uit 1904 bepaalde de huidige grenzen tussen beide landen.

Na de nederlaag moest Bolivia een kustgebied van 400 kilometer afstaan, in het noorden van het huidige Chili, waardoor het zijn inkomsten uit visserij en andere maritieme activiteiten verloor. Bolivia, een van de armste landen in Zuid-Amerika, kwam de klap economisch nooit te boven. Door opnieuw toegang te krijgen tot de zee hoopt La Paz de handel en export een enorme boost te kunnen geven.

Chili oordeelde, dat de kwestie was afgehandeld met het verdrag uit 1904, terwijl Bolivia stelde dat verdragen kunnen worden aangepast en dat Chili zijn belofte niet was nagekomen om te onderhandelen over toegang tot de zee.

Bolivia is een van de grootste producenten van tin in de wereld.(Suriname Mirror/Reuters/El Deber/Bloomberg/De Telegraaf/Twitter/Belga)

President Bouterse tracht met Jaarrede optimisme uit te stralen: 'Yes, we can do the job!'

De volledige tekst van de Jaarrede in woord en beeld
Ingebruikname nieuwe bus stopplaats in Tuberoos Straat te Zorg en Hoop, Paramaribo

(Bron foto's: NII)
Voorheen stopten de bussen bij bushuisje iets voorbij fastfoodketen Wolly’s


Verschillende afdelingen van het Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie zijn in de afgelopen periode druk bezig geweest met de aanleg van een nieuwe bus stopplaats, aan de Tuberoos Straat te Zorg en Hoop. Het is de bedoeling dat deze nieuwe bus stopplaats met ingang van vandaag, maandag 1oktober 2018, in gebruik wordt genomen, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Volgens Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer binnen het ministerie, zullen alle lijn- en schoolbussen die richting het centrum van Paramaribo rijden, vanuit de mr. Jaggernath Lachmonstraat, in de Leliestraat moeten afslaan, om vervolgens in de Tuberoos Straat hun passagiers af te zetten en of op te halen.

Eerder stopten de bussen bij het bushuisje iets voorbij de fastfoodketen Wolly’s, maar dat was gelet op verschillende omstandigheden niet verantwoord. In de meeste gevallen werden er onnodige opstoppingen veroorzaakt. Met de in gebruik genomen bus stopplaats zal dit achterwege blijven.

In de Tuberoos Straat geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg. Bestuurders mogen niet op de weg stilstaan. Bij de bus-inham mogen uitsluitend bussen stoppen.

Het verkeer vanuit de mr. J. Lachmonstraat met bestemming linksaf naar de Primulastraat, dient via de Leliestraat en de Tuberoos Straat te rijden. Naast de bus stopplaats aan de Tuberoos Straat komt er ook één aan de Margrietstraat, ter hoogte van de technische school, te staan.

Henk Wip verwacht dat alle lijn- en schoolbuschauuffeurs zich zullen aanpassen aan de wijzigingen voor het vlot verloop van het verkeer.

Riad Nurmohamed (VHP) niet aanwezig bij Jaarrede president Bouterse

'Ik laat me niet misleiden door een show in het parlement'


Het  Assembleelid Riad Nurmohamed (VHP) heeft totaal geen belangstelling voor de Jaarrede van president Desi Bouterse voor het dienstjaar 2019. Gezien de jaarredes van de huidige president verwacht Nurmohamed dat er vandaag weer een 'show' opgevoerd zal worden in De Nationale Assemblee (DNA). 

'Ik laat me niet misleiden door een show in het parlement. Dit is geen protest van mijn kant uit, maar een duidelijk signaal dat de kiezers genoeg hebben van de misleiding en verscheuring van de verschillende bevolkingsgroepen. We zien het allemaal gebeuren bij de vele beloftes die niet worden nagekomen. Daarom representeer ik dat deel van het volk door vandaag niet aanwezig te zijn in het parlement', aldus Nurmohamed vandaag, maandag 1 oktober 2018, in het Dagblad Suriname.

Als lid van de hoogste instelling van het volk merkt Nurmohamed op, dat de begroting voor het komend jaar gekenmerkt wordt door een enorm tekort en tal van populistische projecten. Hierdoor is er geen reden om uit te kijken naar de jaarrede van de president, stelt hij.

'Het land maakt met de begroting 2019 nog grotere schulden waarmee populistische projecten met betrekking tot de volkshuisvesting, de bouw van ziekenhuizen en het rehabiliteren van vliegvelden op de to-do list staan.'

Bij volkshuisvesting bijvoorbeeld heeft de regering duidelijk laten blijken, dat ze niet in staat is om dit adequaat aan te pakken. 'De regering Bouterse-Adhin heeft tot nu toe met geen enkele lening een bedrijf kunnen opzetten voor het creëren van arbeidsplaatsen. Het is dus duidelijk dat de huidige machthebbers geen duurzaam beleid kunnen voeren, maar slechts een populistisch beleid.'

Begroting 2019: Regering wil veerverbinding tussen Paramaribo en Commewijne herstellen

Oude droom over een terminal voor cruiseschepen ook in wensenpakket van regering-Bouterse

 
De Ware Tijd bericht vandaag, maandag 1 oktober 2018, dat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) de veerverbinding tussen Paramaribo en Commewijne wil herstellen. Ook wordt gedacht aan een terminal voor cruiseschepen. 

In de ontwerpbegroting voor 2019 staat, dat de Scheepvaart Maatschappij Suriname (SMS) plannen klaar heeft om de veerverbinding tussen Paramaribo en Meerzorg te hervatten. Sedert de opening in mei 2000 van de Wijdenboschbrug, die Paramaribo en Commewijne met elkaar verbindt, is de veerverbinding verwaarloosd en zijn de aanmeerfaciliteiten verloederd.

Mede door de ontwikkeling van Commewijne blijkt al geruime tijd, dat de Wijdenboschbrug de verkeersstroom niet aankan, waardoor er vaak opstoppingen zijn.

Hoewel het plan wordt genoemd in de begroting, wordt niet aangegeven waar het geld vandaan moet komen. In één adem wordt genoemd de veerverbinding tussen Albina en St. Laurent du Maroni. 'Het vraagstuk van de financiering wordt thans bestudeerd', staat in de begroting.

In de ontwerpbegroting staat ook, dat iets meer dan Srd 90 miljoen is gereserveerd voor het uitbaggeren van de Surinamerivier. Mede door het wegvallen van het bauxiettransport is de vaargeul de afgelopen jaren dichtgeslibd. Wanneer de rivier ooit eens is uitgebaggerd - een jaren oud steeds uitgesteld plan -, kan de SMS-steiger mogelijk uitgroeien tot een toerismeterminal. Er wordt met partners onderhandeld om de faciliteit zodanig aan te passen, dat kleine cruiseschepen kunnen aanmeren.

Overeenkomst UTS met bank Maduro & Curiel’s Bank op Curaçao

Paul de Geus UTS-MCB Chicu Curiel (Bron foto: Knipselkrant Curaçao)
UTS nu hoofdaanbieder diensten voor alle 61 Bankomatiko-geldautomaten en alle elf filialen


Telecommunicatiebedrijf UTS heeft met de grootste bank MCB een overeenkomst ondertekend waarmee UTS hoofdaanbieder is van diensten voor alle 61 Bankomatiko-geldautomaten op Curaçao en ook alle elf filialen op het eiland. Betaalbare telecommunicatie, ‘state-of-the-art’ kwaliteit en 100 procent betrouwbaarheid zijn vandaag de dag essentieel en onmisbaar voor een bank. Om die redenen heeft MCB gekozen voor de dienstverlening van UTS, zo meldt een gisteren uitgebracht persbericht van het telecombedrijf, aldus vandaag, maandag 1 oktober 2018, het Antilliaans Dagblad.

Voor de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) is het van het grootste belang dat klanten 24/7 en gedurende het hele jaar door optimaal gebruik kunnen maken van de ATM-machines en altijd terechtkunnen bij de bankkantoren.

Voor UTS is het ook belangrijk dat, in het kader van de vooruitgang van de samenleving, er 24/7 toegang is tot de beste telecommunicatienetwerken. UTS is daarom verheugd met deze ‘investering van MCB’, namelijk de keuze van het lokale bedrijf United Telecommunication Services (UTS).

'Dit betekent dat het geld op Curaçao blijft en daarmee wordt bijgedragen aan de stimulering van economie, wat een positieve duw geeft aan de ontwikkeling van Curaçao', aldus UTS.

Rechtszitting in New York juridische erkenning in VS noodregeling Ennia op 23 oktober

Belanghebbenden mogen bezwaar aantekenen tegen eis CBCS en Ennia


De rechtszitting in New York voor de behandeling van de verzochte juridische erkenning in de Verenigde Staten van de noodregeling van de Curaçaose verzekeringsmaatschappij Ennia vindt plaats op 23 oktober. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, maandag 1 oktober 2018.

De Centrale Bank CBCS in Willemstad en Ennia zijn op grond van de Amerikaanse wetgeving verplicht om over deze rechtszitting lokaal en in de Verenigde Staten een bekendmaking te publiceren, namelijk om belanghebbenden te informeren van de datum van de zitting. In het kader hiervan is deze bekendmaking elders in deze editie geplaatst.

Zoals uit de derde alinea van de bekendmaking blijkt, hebben belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de eis van de CBCS en Ennia. De wijze waarop een bezwaar kan worden ingediend en de uiterste datum waarop dat moet gebeuren staan ook beschreven in de derde alinea.

De Centrale Bank heeft het publiek al eerder geïnformeerd over de zogeheten Chapter 15- rechtsprocedure van de Amerikaanse faillissementswet en het doel van de erkenning van de noodregeling door de US Bankruptcy Court Southern District of New York. Dat gebeurde afgelopen week tijdens een persconferentie van de CBCS-directie op 26 september.

De CBCS wil nogmaals benadrukken dat door gebruik te maken van de Amerikaanse faillissementswet niet wordt aangekoerst op een faillissement van Ennia.

Sleepbedrijf Kompania di Tou Kòrsou (KTK) in zwaar weer

'Bedrijf kabbelt voort op reserves en die zijn nog maar genoeg tot het einde van dit jaar'

(Bron foto:KTK)

Sinds economische crisis in Venezuela is aantal tankers dat naar Curaçao komt dramatisch gedaald


Kompania di Tou Kòrsou (KTK) heeft het zwaar. In het afgelopen jaar heeft het sleepbedrijf te maken gehad met een aanzienlijke daling van inkomsten en hoewel de hoop nog steeds is gevestigd op een early step in bij de Isla-raffinaderij, wordt nu toch aan de bel getrokken. Tijdens een vergadering met het personeel heeft de directie afgelopen week aangegeven, dat het bedrijf voortkabbelt op reserves en dat die nog maar genoeg zijn tot het einde van dit jaar. 

Sinds het oprichten van KTK was het bestaansrecht van het bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de tankers die bij Bullenbaai en de Isla aanmeerden.

Sinds de economische crisis in Venezuela is het aantal tankers dat naar Curaçao komt echter steeds minder geworden en na de beslaglegging door ConocoPhillips op activa van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA - ook op Curaçao - eerder dit jaar is dit bijna nihil.

'Hoewel er inmiddels een schikking is getroffen, is er van verbetering nog geen sprake', zo vertelt Suldric Rojer, de directeur van KTK vandaag, maandag 1 oktober 2018, in het Antilliaans Dagblad.

In de maanden juni, juli en augustus zijn respectievelijk 3, 3 en 3 schepen bij de Isla aangekomen ten opzichte van 31, 33 en 22 in dezelfde periode vorig jaar. Bij Bullenbaai is het verschil nóg drastischer met in juni 1 schip en in de daaropvolgende twee maanden zelfs helemaal geen schepen. In dezelfde periode vorig jaar meerden bij Bullenbaai respectievelijk 27, 15 en 12 schepen aan.

Open persconferentie presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa woensdag 3 oktober

Commissie wil informatie verstrekken naar de totale gemeenschap toeDe presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa en de Onderhandelingscommissie Bauxiet Industrie van de Republiek Suriname houden woensdag 3 oktober 2018 een Open Persconferentie vanaf zeven uur 's avonds in de Royal Ballroom van Royal Torarica. 

De avond staat in het teken van informatieverstrekking vanuit de commissie naar de totale gemeenschap toe, waarbij behalve de pers, belangstellenden in de zaal ook in de gelegenheid gesteld zullen worden om vragen te stellen.

Dit kan door per heden te e-mailen naar: cie.alcoa@gov.sr, smsen/whatsappen naar 8662120 of een bericht te versturen via de Facebookpagina: Presidentiele-Commissie-ALCOA.

De Open Persconferentie zal live te volgen zijn via:
SCCN 17.3, STVS 8.1 en 8.2, GOV.TV 8.3 en de Facebookpagina van de commissie.

Voor meer informatie kan er worden gebeld op 8662120.

Producenten en verwerkers van padie leggen problemen voor aan LVV-minister Soerdjan

Padieboeren en -producenten klagen over lage opkoopprijs van natte padie

Uitbaggeren Nickerie- en Surinamerivier moet leiden tot lagere exportkosten


Producenten en verwerkers van padie hebben in Nickerie met minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesproken over hun problemen. De Surinaamse Padieboerenassociatie en de Vereniging van Padieproducenten herhaalden hun klacht over de lage opkoopprijs van natte padie, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, maandag 1 oktober 2018.

De Vereniging van Rijstexporteurs gaf aan waarom ze niet meer dan Srd 85 kan betalen voor een baal van 79 kilo. De padieverwerkers van Nickerie stellen, dat ze niet niet boven die prijs kunnen gaan vanwege de hoge kosten van de verwerking. Ze verwijzen onder meer naar de hoge brandstofprijs en het feit dat ze hogere exportkosten moeten betalen vanwege het dichtslibben van de vaargeul van de Nickerie- en Surinamerivier.

Soerdjan: 'Er is niet alleen gesproken over de opkoopprijs. We hebben ook gesproken over andere zaken die de sector knellen. We zijn blij dat de producenten hun wensen en knelpunten naar voren hebben gebracht en de verwerkers aangegeven hebben waarom ze niet mee kunnen gaan met een hogere opkoopprijs voor de padie.'

De minister zei, dat het uitbaggeren van de vaargeul van de Surinamerivier is begroot op ongeveer dertig miljoen Amerikaanse dollar (volgens de begroting is Srd 90.240.000 gereserveerd) en van de Nickerierivier op drie miljoen dollar. De regering realiseert zich volgens hem, dat langer wachten zowel de import als de export negatief beïnvloedt.

Directrice AZP Claudia Redan nieuwe voorzitter Nationale Ziekenhuis Raad

Manodj Hindori draagt na ruim 7 jaar voorzitters- hamer over


Na meer dan zeven jaar de leiding te hebben gegeven aan de Nationale Ziekenhuis Raad (NZR), draagt Manodj Hindori, algemeen directeur van Sint Vincentius Ziekenhuis, vandaag, maandag 1 oktober 2018, de hamer over. De nieuwe voorzitter is Claudia Redan, algemeen directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, zo bericht Starnieuws. 

Hindori kreeg de hamer op 12 januari 2011 overgedragen van Eddy Joemmankhan, de toenmalige algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij had de NZR jarenlang geleid.

Hindori zegt, dat het goed is dat er een nieuwe voorzitter komt, die ook woordvoerder is van dee NZR.

Een van de belangrijkste zaken waarmee de ziekenhuizen te maken hebben, is het vraagstuk van financiën. Alle ziekenhuizen, ook de particuliere, zijn afhankelijk van subsidies. Zij dringen aan op verhoging van de ligdagtarieven.

NPS-voorzitter Rusland: 'Huidige vorm van leiderschap zal ons geen ontwikkeling brengen'

(Bron foto: NPS)
NPS herdenkt 72e verjaardag van de partij in partijcentrum Grun Dyari


De Nationale Partij Suriname (NPS) zal deskundig en strategisch leiderschap inzetten om de ingewikkelde vraagstukken zowel nationaal als internationaal aan te pakken. Daar staat de NPS garant voor, zei partijvoorzitter Gregory Rusland zaterdagavond bij de herdenking van de 72ste verjaardag van de partij in Grun Dyari, aldus Starnieuws vandaag, maandag 1 oktober 2018. 

Rusland stond stil bij de vele uitdagingen die worden ervaren en noemde enkele waar de partij zich mee bezighoudt.

• Internationale ontwikkelingen en de keuzes die Suriname maakt met landen zoals Venezuela, Turkije en Rusland. De relatie USA en Europa en Noord-Korea.

• Brengen van Foreign Direct Investment op een eerlijke manier ten nutte van het totale volk, dus niet slechts voor een kleine groep. Bedrijven zijn geïnteresseerd, maar ze hebben zoveel vragen over de risico's voor investeren in Suriname.

• Lokale management vaardigheden voor ontwikkeling van diverse belangrijke sectoren zoals onderwijs (goede communicatie en tevreden menskracht en faciliteiten), gezondheidszorg (goede en specialistische zorg met voldoende medicamenten en materiaal). Doelen vaststellen en met kunde die bereiken. Weten hoe je mensen voor de doelen kan winnen.

• Wederopbouw van instituten en ontwikkeling van nieuwe met het Surinaamse belang voor ogen en niet het persoonlijk belang van enkelen.

• Leningen voor infrastructuur zoals van China voor wegen, luchthaven, Telesur en dergelijke met gevaar zoals in Afrika nu. Daar worden bedrijven en faciliteiten door de Chinezen overgenomen.

• Goede voorbereiding voor mogelijke oliefondsen vooral offshore.

• Geen autoritair leiderschap waarbij je als De Nationale Assemblee wordt gezegd dat je de overeenkomst mag doornemen en bediscussiëren, maar dat deze zoals voorbereid door de presidentiële commissie, wordt getekend.

'Deze vorm van leiderschap zal ons geen ontwikkeling brengen', stelde Rusland.

Santokhi (VHP): 'Jaarrede president Desi Bouterse zal veel loze beloften bevatten'

'Jaarrede zal waarschijnlijk veel populistische tekst bevatten, met het oog op komende verkiezingen'

'Als voorzitter en fractieleider van de VHP maak ik mij ernstige zorgen over het begrotingstekort'


De één na laatste Jaarrede van president Desi Bouterse zal volgens VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi veel loze beloften bevatten. 'De president, zijn kabinet en de ondersteunende coalitie hebben een geloofwaardigheidsprobleem. Het wordt hun negende jaarrede en geen enkel substantieel voornemen is waar gemaakt. Wat de Jaarrede dus ook zal inhouden, ons standpunt zal zijn eerst zien, dan geloven.'

De Nationale Assemblee komt vanochtend, maandag 1 oktober 2018, in buitengewone vergadering bijeen waar de president zijn beleid voor het komende jaar zal presenteren, zo schrijft Starnieuws.

De VHP verwacht dat de Jaarrede waarschijnlijk weer veel populistische tekst zal bevatten, met het oog op de komende verkiezingen.

'Men zal waarschijnlijk proberen het volk zoet te houden met beloften en wie weet enkele belangrijke goud- of olievondsten voorspiegelen. Maar met hun huidige trackrecord moeten we eerst zien wat er echt uitgevoerd wordt, dan pas kunnen we ze geloven. De VHP lijn is en blijft, goede maatregelen zullen we ondersteunen', zegt de partijleider.

Slechte maatregelen, die het volk alleen armer maken, zullen we afwijzen, benadrukt Santokhi. 'Belangrijk is om te zien of de regering de realiteit onder ogen ziet, of dat men weer de ogen sluit voor de armoede en de ellende die haar beleid heeft veroorzaakt waaronder het volk gebukt gaat. A volk e pina, wat gaat men daar aan doen? We hebben niets aan beloften die niet nagekomen worden. Kent u de beloften van 2018 nog? Met Suralco zouden afsluitende afspraken gemaakt worden voor West-Suriname. Er zouden parken komen voor de opwekking van zonne-energie. Er zou meer padie geplant worden. Er zouden vijf visserijcoöperaties worden opgericht. De boedelproblematiek zou opgelost worden. Er zou meer lokaal hout verwerkt worden en de export van rondhout zou ontmoedigd worden. Er zou een ground breaking ceremony komen voor Paranam Industrie Park. Er zouden huisartsenposten komen die permanent open zouden zijn. Er zou een state of the art nierdialyse centrum komen.'

'Als we kijken naar het begrotingstekort van bijkans 1.7 miljard, is dit een stijging van meer dan 53%. We kijken belangstellend uit hoe de regering eventuele populistische maatregelen en projecten denkt uit te voeren, zonder de schuldenlast of belastingen te verhogen. Gaat men weer meer lenen en dus de schuldlast voor de huidige jeugd vergroten. Nu al zal de schuld per hoofd van de bevolking verder stijgen. Volgens berekeningen van deskundigen tot meer dan Srd 40.000 per persoon.'

'Als voorzitter en fractieleider van de VHP, maak ik mij ernstige zorgen over het begrotingstekort. Ik heb keer op keer gezegd dat deze regering niet in staat is meer dan 40 % van wat is begroot, uit te voeren. We verwachten een geloofwaardig pakket van crisis beheersingsmaatregelen voor de resterende regeerperiode. Maatregelen om de crisis in de gezondheids- en onderwijssector aan te pakken. Concrete maatregelen presenteert om het Veiligheidsgevoel terug te brengen naar de samenleving. Verder verwachten wij dat de regering in een Jaarrede terugkeert van haar dwalingen inzake Suralco en het parlement serieus neemt.'

Jongetje (4) gedood bij zware aanrijding op Oost-Westverbinding te Meerzorg - Veroorzaker (22) ongeluk was dronken...

(Bron foto: Waterkant.net/Facebook)
Inhaalactie leidt tot botsing tussen een auto en twee personenbusjes

Vijf personen raken gewond en zijn per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd


De Ware Tijd bericht zondagavond 30 september 2018, dat de vierjarige Jemuel Leeuwin 's middags is overleden bij een zware aanrijding op de Oost-Westverbinding te Meerzorg in het district Commewijne. Vijf personen raakten gewond en zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. 

Bij de aanrijding waren drie voertuigen betrokken. Een personenauto en een Noah-busje reden over de Oost-Westverbinding richting Richelieu, aldus 'de politie'. De bestuurder van de personenauto probeerde de Toyota Noah in te halen die voor hem reed. Hij botste echter op dit busje, dat verrvolgens dwars op de weg kwam te staan.

De chauffeur van een busje uit Frans-Guyana, dat uit de tegenovergestelde richting kwam, kon niet meer remmen of uitwijken en botste op het busje, waarin de chauffeur en zijn zoontje zaten. Het jongetje van vier jaar overleefde de klap niet.

De vader van het jongetje en vier andere personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend of de veroorzaker een geldig rijbewijs heeft. Ook is onduidelijk of hij alcohol had gedronken.

Het Korps Politie Suriname meldt vandaag, maandag 1 oktober, dat de aanrijding is veroorzaakt door de 22-jarige dronken automobilist Shahied N. Hij werd ter ontnuchtering overgebracht naar het politiebureau Meerzorg. Na zijn ontnuchtering zal hij voorgeleid worden.

Santokhi (VHP): 'Nederland staat klaar bij positieve wending politiek klimaat Suriname te helpen bij wederopbouw'

'Als land kunnen we straks alle kennis, kunde en andere steun vanuit de diaspora goed gebruiken'

(Bron  foto: VHP)
'Men begint nu duidelijk in te zien dat Suriname en Nederland een band hebben die de problematiek rond één persoon overstijgt'


'Het is me duidelijk geworden dat bij een positieve wending in het politieke klimaat in Suriname ook Nederland klaar staat om te helpen bij de wederopbouw van Suriname. Ik heb ook signalen opgepikt dat men van Nederlandse kant bereid is visumvrij personenverkeer te bespreken als onderdeel van een totaalpakket van maatregelen.' Dit zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi bij terugkeer zaterdag van zijn bezoek aan Nederland, aldus een zondag 30 september 2018 uitgebracht persbericht van zijn partij.

'Op de eerste plaats heb ik nu ook het transformatieproces van de VHP Nederland een nieuw impuls kunnen geven. Het nieuwe bestuur maakt serieus werk van het verbreden van de partij. Er zijn afdelingen gecreëerd in de grote steden, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Almere. Ik verwacht binnenkort ook afdelingen in plaatsen zoals Tilburg en Groningen en andere regio’s.'

'Als land kunnen we straks alle kennis, kunde en andere vormen van steun vanuit de diaspora goed gebruiken. De binding met Suriname is nog steeds sterk. Ook de jongeren raken gemotiveerd als we uitleggen welke kansen Suriname ook hen toekomst biedt bij de wederopbouw.'

'De strategische stap van de VHP om alleen de verkiezingen in te gaan en ook in alle districten campagne te voeren, motiveert een ieder.' 

De tijd voor onderlinge strijd op basis van afkomst of geloof is voorbij en dat wordt als een belangrijk winstpunt gezien. Santokhi sprak op diverse gelegenheden met de Surinaamse diaspora in vorm van interactieve discussie met het aanwezige publiek. Hij ging geen enkel onderwerp uit de weg.

'Ik heb gemerkt dat de open en eerlijke wijze waarmee we de onderwerpen bespraken als verfrissend werd gewaardeerd. Er is veel wat men wil doen, maar men verlangt naar een bestuur waar men weer vertrouwen in heeft. Vertrouwen dat nodig is om substantieel te kunnen investeren om een toekomst op te bouwen. Ik heb aangegeven, dat de VHP die hoop in 2020 ook weer terug zal brengen.'

Santokhi heeft ook gemerkt dat zijn inspanningen om Suriname weer op kaart te zetten bij politiek Den Haag impact hebben. 'Men begint nu duidelijk in te zien dat Suriname en Nederland een band hebben die de problematiek rond één persoon overstijgt. Men kijkt belangstellend uit naar de verkiezingen in 2020.'

Vaticaan verwijdert Chileense priester Fernando Karadima (88)

(Bron foto: Twitter)
Karadima misbruikte tienerjongens gedurende vele jaren

'Karadima is een crimineel die zoveel mensenlevens met zijn misbruik heeft geruïneerd'


Paus Franciscus heeft vrijdag 28 september 2018 een Chileense uit het Vaticaan verwijderd, die in het middelpunt stond van het wereldwijde schandaal rond seksueel misbruik. Een verklaring van het Vaticaan vrijdag zei, dat Fernando Karadima, 88, door de paus werd gereduceerd tot de lekenstaat, een actie die het 'uitzonderlijk' noemt en 'ten behoeve van de Kerk' deed.


Karadima misbruikte tienerjongens gedurende vele jaren en woont nu in een tehuis voor ouderen in de Chileense hoofdstad, Santiago.

Hij werd schuldig bevonden in een onderzoek van het Vaticaan in 2011 en kreeg de opdracht om een ​​leven van 'gebed en boetvaardigheid' te leven, maar werd toen niet uit verwijderd, de laatste jaren van het bewind van de voormalige paus Benedictus.


Karadima, die altijd alles heeft ontkend, ontsnapte aan civiele gerechtigheid vanwege het statuut van beperkingen in het land. Zeven Chileense bisschoppen zijn sinds juni afgetreden na een onderzoek naar een vermeende verdoezeling van de misdaden van Karadima, sommigen van hen voormalige beschermelingen van Karadima, die hen voorbereidde op het priesterschap als jonge mannen.


Drie Chileense mannen die zeiden dat ze werden misbruikt door Karadima, beschuldigden er één, Juan Barros, de voormalige bisschop van Osorno, van getuige te zijn geweest van het misbruik. Tijdens een reis naar Chili in januari zei de paus, dat hij geen bewijs had tegen Barros, hij geloofde dat hij onschuldig was en dat beschuldigingen tegen hem 'laster' waren totdat het tegendeel werd bewezen. Maar, dagen nadat hij naar Rome was teruggekeerd, stuurde de paus, aanhalende nieuwe informatie, de onderzoeker van seksueel misbruik, aartsbisschop Charles Scicluna, van Malta naar Chili om met slachtoffers, getuigen en andere leden van de kerk te spreken.

Scicluna produceerde een 2.300 bladzijden tellend rapport waarin hij de Chileense bisschoppen beschuldigde van 'ernstige nalatigheid' bij het onderzoeken van de beschuldigingen en het genoemde bewijsmateriaal van seksuele misdrijven was vernietigd.

In juni aanvaardde de paus de aftredingen van drie Chileense bisschoppen in de nasleep van het schandaal. Daaronder Juan Barros.

In april hield paus Francis, die ook worstelt met seksueel misbruik crises in de Verenigde Staten, Duitsland en Australië, bijeenkomsten in Rome met drie slachtoffers: Juan Carlos Cruz, James Hamilton en Jose Andres Murillo. 'Ik heb een knoop in mijn maag, ik had nooit gedacht dat ik deze dag zou zien', zei Cruz in een tweet en bedankte de paus. 'Karadima is een crimineel die zoveel mensenlevens met zijn misbruik heeft geruïneerd, ik hoop dat duizenden overlevenden een beetje van de opluchting voelen die ik vandaag voel.'


Na de ontmoeting met de slachtoffers, riep Francis in mei alle 34 bisschoppen van Chili naar Rome en zij boden massaal hun ontslag aan.

Tot nu toe heeft Franciscus zeven personen aanvaard en 'apostolische bestuurders' benoemd om hun bisdommen te besturen. Ongeveer 80 rooms-katholieke priesters zijn gemeld aan autoriteiten in Chili wegens vermeend seksueel misbruik in de afgelopen 18 jaar.

(Suriname Mirror/Independent Catholic News/Prensa Libre/24horas/Twitter)

Transseksuelen demonstreren in centrum van Asunción, Paraguay, tegen geweld

Protest voor het vijftiende opeenvolgende jaar door het centrum van Asunción

(Bron foto: AP/J. Saenz)

Een groep transseksuelen leidde zaterdag 30 september 2018 een demonstratie ter verdediging van de rechten van trans, lesbische, homoseksuele, biseksuele en interseksuele mensen, die voor het vijftiende opeenvolgende jaar door het centrum van Asunción voerde. 

De organisatie was het erover eens, dat dit jaar de mars zou draaien rond het transseksuele collectief, om de geboekte vooruitgang te vieren, maar ook tegen de agressie, met de moord op een transseksueel aan het einde van augustus.


Hoewel de reden voor de demonstratie het protest was, deden de honderden mensen die deelnamen aan de mars dat met een feestelijk enthousiasme, op het ritme van bakutadas, met geschilderde gezichten, bloemenslingers en regenboog- en transgendervlaggen (blauw, wit en roze).

De parade begon bij de Antequera-Trap, een punt in het centrum van Asunción, van bijzondere betekenis voor de LGTBI-groepen, waar mensen van verschillende leeftijden samen kwamen vanaf vier uur 's middags. In dit scenario presenteerden de transseksuelen een 'uitvoering' ter ere van degenen die de weg vrijmaakten, met het oog op de discriminatie en het geweld ervaren tijdens de dictatuur (1954-1989).


Met de presentatie voerden ze situaties op die zich in deze fase van de geschiedenis van Paraguay hebben voorgedaan, met arrestaties en vernederingen. De 'uitvoering' bleef echter niet beperkt tot het verleden, maar plaatste ook beelden in situaties van afwijzing die in hun eigen gezin, leven, wanneer zij hun seksuele geaardheid belijden.Onder applaus vergaten de aanwezigen niet de eisen waarvoor ze ieder jaar demonstreren. Leticia Brítez, een transseksueel uit de stad Pedro Juan Caballero, aan de grens met Brazilië, nam deel aan deze mars voor het vijfde jaar en vertelde persbureau EFE, dat de rechten van het collectief 'kritisch' zijn. 'De wens die we hebben is dat wij, de trans-meiden, niet worden vermoord, dat we niet meer één zijn in die statistiek', zei Britez, terwijl hij opriep tot een beschermingswet.

Deze statistieken registreerden in 2017 in totaal 46 klachten over geweld tegen transseksuelen, volgens een rapport opgesteld door de vereniging van travestieten, transseksuelen en transgender Panambí. De demonstranten gaven de schuld van dat gedrag, evenals de afwijzing van homoseksualiteit, aan de conservatieve tendens van het land.

(Suriname Mirror/Informador/La Republica/Twitter)   

As van spuwende Popocatepetl-vulkaan bereikt zuidelijke buurten hoofdstad van Mexico

Dunne lagen as op auto-voorruiten in buurten van Mexico-Stad


De as spuwende Popocatepetl-vulkaan heeft de zuidelijke buurten van de hoofdstad van Mexico bereikt. Het Nationaal Centrum voor Rampenpreventie (Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED) waarschuwde Mexicanen zaterdag 29 september 2018 om weg te blijven van de vulkaan, nadat activiteit in de krater was opgepikt en het 183 geregistreerde emissies van gas en as gedurende 24 uur had laten zien.


Het centrum monitort meerder gerommel en schokken. Afbeeldingen op social media toonden dunne lagen as op auto-voorruiten in buurten van Mexico-stad, zoals Xochimilco.


Geofysici hebben een toename in activiteit waargenomen bij de vulkaan die zich op 72 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad bevindt sinds een aardbeving met een kracht van 7,1 in september 2017 centraal Mexico trof. De vulkaan die bekend staat als 'Don Goyo' is actief sinds 1994.


(Suriname Mirror/FOX News/El Universal/MVS Noticias/Twitter/YouTube)