dinsdag 12 juni 2018

Lijnbushouders in actie vanwege uitblijven betaling negen maanden subsidie

´De bushouders zijn verhit en moe om te wachten op het geld´


Lijnbushouders zullen woensdag 13 juni 2018 landelijk niet rijden, omdat ze niet langer kunnen wachten op de uitbetaling van de subsidie. Dat hebben ze dinsdagavond besloten tijdens een algemene ledenvergadering van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO). aldus de Ware Tijd. 

De bushouders hebben al negen maanden geen subsidie ontvangen. ´De bushouders zijn verhit en wij kunnen ze niet op andere gedachten brengen. Ze zijn moe om te wachten op het geld, terwijl de prijs van brandstof telkens omhooggaat´, zegt John Biffé, ondervoorzitter van de PLO.

Vooral scholieren en werkenden zullen de dupe worden van de actie. ´We hebben geen keus. We moeten steeds bedelen om ons geld en aan ons werd steeds beloofd dat we uitbetaald zouden worden, maar dat is nog steeds uitgebleven´, aldus Biffé.

Tijdens de vergadering waren de meningen van sommige leden verdeeld over het overgaan tot staken of de overheid nog ruimte geven om over de brug te komen. Uiteindelijk hebben de bushouders massaal besloten om het particuliere vervoer plat te leggen. De bushouders zullen woensdag weer bijeenkomen om te praten over de vervolgstappen.

Richard Kalloe: 'De regering zal de Indiërs weer belazeren'

'Omdat de Indiase president op bezoek komt zal men nu oude projecten weer boven water halen'


Het Dagblad Suriname is in haar editie van dinsdag 12 juni 2018 even gedoken in een stukje Indiase palmolie-geschiedenis in Suriname. 

3F Oil Palm Agrotech Private Limmited, India (3FOP) had op 16 mei 2008 een Memorandum van Understanding (MOU) getekend met de Staat. Er werd ook een bedrijfsplan, 'Project Suriname – geïntegreerd palmolieproject', gedateerd 3 december 2009, ingediend bij de Staat, dat werd beschouwd als de basis voor deze overeenkomst. Dit blijkt uit een op 3 oktober 2012 ondertekend document, door kopstukken van de Stichting Presidential Development Foundation, PDF (Rudi Roseval en Richard Kalloe), en de directeur van 3FOP, Sanjay Goenka.

NDP-parlementariër Rachied Doekhie gaf onlangs aan, dat de enige reden dat 3FOP al jaren wacht op een beschikking voor grond te Apoera om te kunnen beginnen met de productie van palmolie, was omdat de belangen van Suriname onvoldoende gewaarborgd waren. De toenmalig PDF-directeur stelt juist het tegendeel.

De Staat had toegestemd om 40.000 hectare netto aan grond te identificeren, in geïdentificeerde delen van Suriname, met geschikte grondkenmerken en de vereiste infrastructuur voor palmolieverwerking. De overheid moest dit beschikbaar stellen aan 3FOP. Deze overeenkomst besloeg de gehele reeks van activiteiten in verband met het geïntegreerd palmolieproject, zoals beschreven in het bedrijfsplan, inclusief prospectie en exploratie binnen de contractgebieden, ontwikkeling en gebruik van infrastructuur voor transport/elektriciteit/water, grondontginning, palmoliekwekerijen, beplanting, palmoliefabriek en raffinaderij, arbeidskrachten en steunfaciliteiten. De gronduitgifte zou voor 40 jaren zijn.

De volksvertegenwoordiger stelde verder, dat 3FOP ook de ogen gericht had op het hout uit de Surinaamse bossen. 'Zij wilden ook alle hout eerst kappen en als rondhout verkopen. Toen wij ons daarin niet konden terugvinden, stelden zij voor dat wij het hout mochten behouden onder de voorwaarde dat Suriname zelf de 40.000 hectare voor ze moest schoonmaken. Deze schoonmaak zou ons wat aardige miljoenen gaan kosten', benadrukt Doekhie.

De partijen waren in de overeenkomst van 2012 ook overeengekomen dat grond ontginningsactiviteiten, inclusief verwijdering van biomassa, moest worden ondernomen door PDF en dat de PDF de infrastructuur hiervoor zou maken. 3FOP zou inderdaad niet aansprakelijk en of verantwoordelijk zijn hiervoor. Deze infrastructuur zou vervolgens worden achtergelaten door de PDF voor gebruik door 3FOP.

'Maar, het hout was voor ons. Zij wilden het hout niet. Het bedrijf wilde de uitgifte van dat stuk terrein, zoals bij alle overeenkomsten, behandeld hebben in Assemblee. En dit voor hun eigen juridische bescherming. Omdat het gedrag van de overheid, zowel onder Venetiaan als Bouterse, niet betrouwbaar is', stelt Kalloe.

De regering zal volgens hem de Indiërs weer belazeren. 'Niet Bouterse, maar de mensen om hem heen. Omdat ,de Indiase president hier een bezoek zal brengen, zal men nu de oude projecten weer boven water halen. Of er werkelijk iets van terechtkomt, valt nog te bezien', aldus Kalloe.

Doekhie (NDP) eist onderzoek naar misstanden Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen

Het nieuw directievoertuig van SML vervoert brandstof voor privédoeleinden

'Wat bij het pompgemaal gebeurt, is uit den boze'


NDP-parlementariër Rachied Doekhie vindt het hoog tijd, dat er een diepgaand onderzoek wordt ingesteld naar de vele perikelen die zich de afgelopen tijd voordoen bij de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen. In navolging van de oproep van VHP-parlementariër Jitendra Kalloe, over de status van de 9 nieuwe tractoren en 3 graafmachines, plaatst ook Doekhie vraagtekens bij de verdwijning van deze machines die hij zelf namens de overheid in 2014 had overgedragen aan het inmiddels demissionaire SML-bestuur. Vooral over het reilen en zeilen van dit bestuur verwacht hij gedocumenteerd antwoord van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). 

'Als de machines nog goed zijn, dan moeten zij in dezelfde staat ergens geplaatst zijn. Als de machines kapot zijn, waar zijn ze dan? Wanneer een splinternieuwe graafmachine na 5 jaren werken niet meer goed is, dan heeft deze machine tijdens zijn werkzaamheden al zeker omgerekend 300.000 tot 400.000 Amerikaanse dollar verdiend. Een graafmachine inzetten kost 1.500 aan huur per dag. Uit de kas moet dan bewezen worden dat die prestatie omgezet is geworden in geld. Waar zijn de jaarrekeningen? Te mi aksi, dan alla mang e pley dongmang', aldus de politicus.

Doekhie wil ook duidelijkheid hebben over de rehabilitatie van SML door Westland Sama Group, omdat de informatie er ook is, dat SML allang is doorverkocht. 'Al zou je met Dracula of Frankenstein een contract hebben getekend om Wageningen weg te geven, dan vraag ik mij af waar het stuk is van de raad van ministers. Wanneer Algoe zegt, dat hij niet op de hoogte is van deze verkoop, wie heeft deze beslissing dan genomen? Wij weten niet wat de status is van Wageningen. Is het weggegeven, verkocht of onderling verdeeld? Al deze vragen zijn in De Nationale Assemblee gesteld, maar de antwoorden zijn nooit gekomen. We kennen geen Sinterklaas die het werk uit barmhartigheid gaat doen. Van wie is Sama Group?', vraagt Doekhie.

De parlementariër zegt dat de zittingsperiode van het huidige bestuur van Wageningen allang is verstreken, waardoor het door de demissionaire status geen belangrijke handelingen meer mag plegen.

Doekhie benadrukt, dat hij tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar december in De Nationale Assemblee nog alarm sloeg, toen bleek dat een contract was getekend met Staatsolie, maar tegelijkertijd splinternieuwe tractoren, graafmachines en voertuigen van SML waren ingezet om het werk van een particulier te doen. Volgens Doekhie zou er sprake zijn van corruptie, omdat het gaat om ‘lanti-machines’ waarvan de emblemen zijn verwijderd. 'Terwijl de machines aan SML zijn afgestaan om Wageningen nieuw leven in te blazen, heeft het demissionair SML-bestuur zijn positie misbruikt om deals te sluiten met gelieerde bedrijven. De winsten zijn niet in de kas van Wageningen. Waar zijn deze middelen? Ik heb in de DNA aan ex-minister Soeresh Algoe ook gevraagd naar het contract van Wageningen, maar tot de dag van vandaag is er geen antwoord gekomen.'

Volgens de politicus was president Desi Bouterse door dezelfde mensen voorgehouden, dat SML dit project zou uitvoeren en geen particulier.

Doekhie toont met een foto hoe zelfs het directievoertuig van SML, een Nissan Navara, voor privédoeleinden wordt ingezet. Volgens de politicus wordt diesel in dit voertuig vervoerd.

De toenmalige LVV-minister, Soeresh Algoe, nam volgens Doekhie dezelfde mensen op een gegeven weer in dienst om een kanaal op te schonen. 'Het mooie hiervan is dat er geen openbare inschrijving kwam voor een werk van ettelijke miljoenen. ‘Lanti-machines’ van Wageningen worden ingezet, maar de winsten gaan in zakken van de persoon die leiding heeft over het SML-bestuur.' Dit alles zorgt volgens de NDP'er ervoor dat boeren in Wageningen vandaag steen en been klagen en de oppositiepartijen deze kwestie ook in de DNA wensen te bespreken.

De NDP’er vindt het verfoeilijk, dat de voorzitter van het demissionair SML-bestuur zelfs twee grote gele waterpompen van LVV uit Wageningen heeft weggedragen en deze voor eigen voordelen heeft gebruikt. 'Vandaag klagen de kleine boeren dat zij laat hebben moeten inzaaien, maar het water dat bestemd was voor de kleine boeren, hebben leden van het demissionair SML-bestuur gepompt naar hun arealen. Ze hebben die grotere pompen gezet en ding mang fufuru a watra', benadrukt Doekhie. Bij navraag bij Algoe kreeg hij als enige antwoord ‘dat deze pompen terugbezorgd zouden worden’. 'Wat voor onzin is dat? Hij moest die mensen laten opsluiten', aldus Doekhie.

Doekhie vindt dat dezelfde figuren overal kansen zoeken om een slag te slaan. ‘Vanaf maai- en opschoningswerkzaamheden tot levering van brandstof. Ook bij de Wakaypompen, Canawaima en zelfs de EBS. Hoe komt het dat dezelfde persoon altijd werkzaamheden voor Staatsolie uitvoert? Er moet een openbare inschrijving worden gehouden, zodat ook anderen een kans krijgen.'

Wat bij het pompgemaal gebeurt, is volgens Doekhie uit den boze. Het pompgemaal wordt volgens hem elk kwartaal voor honderden duizend Srd’s zogenaamd gerepareerd. Brandstof en smeermiddelen worden ook via een tussenpersoon voor veel duurder geleverd. 'Wanneer een vat diesel van ongeveer 200 liter bij het pompgemaal aankomt en door SML wordt betaald, gebruikt men hoogstens 10 liter waarna het vat verdwijnt. Het is schering en inslag. Nu zijn dezelfde mensen bezig het oud abattoir-terrein aan te vragen, terwijl zij bij Zeedijk ook een stuk terrein hebben genomen. Ik heb begrepen, dat zij hun ogen nu hebben gericht op Prins Bernhardpolder. Het is vreselijk', aldus de politicus.

Oppositie in Assemblee blijft hameren op spoedige helderheid rond sloop raffinaderij Paranam

'Er is nu een spoedeisend karakter wanneer ontmanteling plaatsvindt'

 
De oppositie in De Nationale Assemblee (DNA) heeft vandaag, dinsdag 12 juni 2018, geëist dat de regering terstond informatie aan het parlement geeft over geruchten en informatie, dat de Alcoa/Suralco bezig is met het ontmantelen van haar raffinaderij te Paranam. 

Volgens Ronnie Brunswijk (ABOP) gaat het om een spoedeisend karakter en kan niet worden gewacht totdat de regering ingaat op het verzoek van het parlement om haar te informeren. DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons, die de leden informeerde, zei dat zij bericht heeft ontvangen dat  een brief onderweg is naar het parlement over deze kwestie, vroeg de oppositie te wachten tot en met donderdag. Dan zal het parlement met of zonder brief in een huishoudelijke vergadering wel tot een besluit komen.

Geerlings-Simons, die - aldus de Ware Tijd - met veel moeite probeerde de onrust bij de oppositie te bedaren, zegt dat ervoor gewaakt moet worden dat het parlement zich niet in een positie begeeft die deze kwestie vaan kwaad tot erger maakt. De regering moet tot de orde worden geroepen, omdat het parlement duidelijke afspraken met haar heeft. Overigens vindt Geerlings-Simons, dat niet de ontmanteling, maar de Brokopondo overeenkomst ter sprake is. Daarvoor heeft de regering tijd gevraagd. 'We zitten binnen dat tijdsbestek en nemen donderdag een besluit.'

Volgens haar is deze kwestie groter dan het er uit ziet en moet het met voorzichtigheid en volgens de regels benaderd worden.

De oppositieleden, Mahinder Jogi, Asiskoemar Gajadien, Chandrikapersad Santokhie van de VHP, Marinus Bee en Ronny Brunswijk van de ABOP, blijven erbij, dat naast het wachten op het beantwoorden van vragen over hoe verder met AlcoaSuralco en de Brokopondo overeenkomst er nu een spoedeisend karakter is wanneer ontmanteling plaatsvindt. Zij willen voorkomen, dat binnen de gemeenschap het parlement het verwijt wordt gemaakt dat er niets wordt gedaan om dit tegen te gaan.

'Het is niet dat er niets wordt gedaan, we hebben de afgelopen dagen contact met de regering gehad over het geven van de informatie. De vicepresident heeft beloofd dat er een brief onderweg is en daar wachten we op', zei Geerlings-Simons.

Coalitielid Amzad Abdoel (NDP) maakte de oppositie het verwijt, dat toen de coalitie acties wilde ondernemen en gesprekken voerde met de districtscommissaris van Para en andere betrokkenen over de ontmanteling, de oppositie dat heeft weggewuifd en heeft ingestemd dat de regering zelf naar het parlement komt om de informatie te geven. 'Van een spoedeisend karakter is geen sprake', zei Abdoel.

Zeer korte beantwoording minister Elias in Assemblee inzake AMC/IsDB-kwestie wekt verbijstering

Assembleeleden en -voorzitster en minister Moestadja onaangenaam verrast door optreden Elias

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
Assembleevoorzitster: 'Ik accepteer niet, dat een loopje wordt genomen met de volksvertegenwoordiging, door wie dan ook'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft vanochtend, dinsdag 12 juni 2018, niet alleen De Nationale Assemblee, maar ook minister Soewarto Moestadja, die namens de regering als coördinator optreedt, verrast met zijn zeer korte beantwoording van het vraagstuk Academisch Medisch Centrum (AMC), zo schrijft Starnieuws.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons maakte duidelijk, niet te accepteren, dat een loopje wordt genomen met de volksvertegenwoordiging, door wie dan ook. De vergadering is op aanvraag van Moestadja geschorst.

'In ons enthousiasme heeft de regering gezegd twee weken. We zijn iets verder dan twee weken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet.' 

Dit was alles dat Elias te zeggen had tegen De Nationale Assemblee.

Kijk vanaf 31:40


'Hiervoor had de regering geen twee weken nodig', was de reactie van Geerlings-Simons. 'Regering, wanneer ik mijn leden vraag zich aan de regels te houden, geldt dat ook voor u. Wanneer u gevraagd wordt informatie te geven, dient u die ook te geven. U hebt twee weken gevraagd om het antwoord te formuleren. We zijn nu verder dan twee weken en dit is niet acceptabel.'

Moestadja zei na het opmerkelijke optreden van Elias, dat hij zich niet voorbereid had op dat korte antwoord.

Op 10 mei had De Nationale Assemblee besloten de vergadering met ongeveer twee weken te verdagen. De regering had toen aangegeven dat een opdracht was gegeven voor onderzoek naar waarom de Islamitische Ontwikkelingsbank (IsDB) de financiering van de bouw van het AMC heeft stopgezet.

Man (27) aangehouden in het havengebied Amsterdam met 26 blokken cocaïne

(Bron foto: FIOD Belastingdienst)
De cocaïne bevond zich in een verborgen ruimte van een personenauto


De Douane in het havengebied in Amsterdam heeft op 3 juni 26 kilo cocaïne gevonden in een verborgen ruimte van een personenauto. De FIOD heeft dat vanmiddag, dinsdag 12 juni 2018, naar buiten gebracht. 

Volgens de FIOD zijn de drugs aangetroffen bij een reguliere controle. De cocaïne was verpakt in blokken van een kilo.

De FIOD heeft de bestuurder van de auto aangehouden. Het is een 27-jarige man uit Brussel. Hij is inmiddels door de rechter-commissaris in bewaring gesteld en zit nog vast.

De FIOD doet samen met de Douane Amsterdam een opsporingsonderzoek.

Brandweerheld Dax Kasiran krijgt eervolle vermelding

Kasiran redde een 28-jarige vrouw en 4 kinderen uit een auto in een trens bij de Uitkijkbrug


Brandwacht Dax Kasiran heeft vrijdagavond rond acht uur een 28-jarige vrouw en 4 kinderen uit een auto gered die was beland in een trens ter hoogte van de Uitkijkbrug te Saramacca, en op de kop lag. Hij kreeg gisteren een eervolle vermelding, aldus vandaag, dinsdag 12 juni 2018, het Dagblad Suriname. 

Een witte Toyota Vitz belandde in een trens ter hoogte van de Uitkijkbrug. De brandweerman Kasiran, die op dat moment ook over dezelfde weg richting Jarikaba reed, heeft vanwege de achterlichten van het voertuig, duidelijk waar kunnen nemen hoe het voertuig zigzaggend in de trens belandde.

Volgens Kasiran ging hij meteen het water in, omdat hij schreeuwende kinderen vanuit het voertuig hoorde. Het voertuig lag ondersteboven in de trens en begon steeds verder onder water te geraken. Als eerste redde hij een zuigeling van 10 maanden uit het voertuig, die werd overgedragen aan een omstander. Vervolgens werden de 3 andere kinderen en de vrouw uit het voertuig gered. Ze bleken ongedeerd en na observatie door de lokale geneeskundige dienst, werden ze allen heengezonden.

Dax Kasiran is te werk gesteld op post Groningen te Saramacca en behoort tot het ‘Land Search en Rescue’ team van het Korps Brandweer Suriname.

De korpsleiding heeft hem ten kantore ontboden vanwege zijn heldendaad.

De commandant brandweer, Radjen Jakhari, bedankte de brandweerman namens het gehele personeel en de totale gemeenschap voor zijn moedig optreden. Hij kreeg symbolisch een eervolle vermelding en zal, zoals de regelgeving van brandweer de mogelijkheid biedt, dienovereenkomstig worden geëerd.

Kapitein Pane, Galibi: 'We moeten anders denken naar gelang het klimaat verandert'

'Galibi is een dorp dat niet wacht, wat we kunnen doen, doen we zelf, we hebben leren overleven'


Bewoners van Galibi denken niet meteen aan verhuizen vanwege de wateroverlast van vorige week  Verhuizing van de gezinnen kost volgens dorpskapitein Ricardo Pane op dit moment veel meer geld dan het aanleggen van een goede infrastructuur. Hij ziet dus partnerschap tussen het dorp en hulpverleners van buiten, zoals de overheid, als een goede zaak, aldus de Ware Tijd vandaag, dinsdag 12 juni 2018. 

'Galibi is een dorp dat niet wacht. Wat we kunnen doen, doen we zelf. We hebben leren overleven. We gaan een nieuwe tijd tegemoet. Vijftig jaar geleden konden we vanaf een bepaald hoog gelegen gedeelte langs de oever springen in de rivier. In de afgelopen decennia is het water langzaam verdwenen. Maar, nu lijkt het er sterk op dat het klimaat zich aanpast en brengt zij het water terug naar waar het toen was vijftig jaar terug.'

'We moeten anders denken naar gelang het klimaat verandert. We hoeven niet meteen te verhuizen, maar moeten een goede infrastructuur aanleggen zodat we de natuur aankunnen.'

Het bouwen van een dam voor Galibi hoeft volgens hem ook niet. Bij Langamankondre dat veel lager ligt, is op lange termijn het bouwen van een afweerdam wel het overwegen waard.

Pane is vol lof over de snelle manier waarop de ressortsraad van Galibi heeft ingespeeld op de jongste dreiging van wateroverlast. Districtscommissaris Freddy Daniel van Marowijne heeft na het vernemen van het nieuws gelijk het gebied bezocht. Hij dirigeerde een graafmachine naar het dorp en stuurde ook duikers.

Pane zegt dat inmiddels alle trenzen in beide woonkernen, Langamankondre en Christiaankondre, zijn opgehaald, waardoor het water weer vrij zijn weg kan vinden.

Volgens afspraak gaan deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie terug naar Galibi om te bepalen wat er verder gedaan zal worden aan de ontwatering van het dorp. Er is achterstallig onderhoud van het al primitieve afwateringssysteem. Voorts is gebleken, dat op verschillende locaties plastic buizen moeten worden aangelegd vanwege de bodemgesteldheid.

Ernstige situatie gezondheidszorg centraal in Assemblee

Oppositie wil dat de regering met een crisisplan komt

Coalitie ondersteunt de regering in beleid voor structurele verbetering gezondheidszorg


De Nationale Assemblee zal vandaag, dinsdag 12 juni 2018, de vergadering over de gezondheidszorg voortzetten. De oppositie heeft aangegeven dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in gevaar is en wil dat de regering met een crisisplan komt. De vergadering werd op 10 mei verdaagd naar een nader te bepalen datum. De regering had aangegeven dat een onderzoek verricht zou worden naar het stopzetten van de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname. Het college besloot het resultaat van het onderzoek af te wachten. 

De regering komt aan het woord vandaag. Daarnaast zal over twee moties, die ingediend zijn, worden gestemd. De oppositie wil naast het crisisplan, dat de regering de financiering en continuïteit van kwalitatieve gezondheidszorg aan de samenleving garandeert.

De coalitie ondersteunt de regering in het ingezette beleid voor structurele verbetering van de gezondheidszorg. Daarnaast wordt de regering opgeroepen om voort te gaan om in overleg en middels dialoog de beleidsvoornemens ten uitvoer te brengen.

Intussen blijkt dat de gezondheidszorg niet kan worden gefinancierd. Elke maand is er een tekort van tientallen miljoenen om aan alle verplichtingen te voldoen. De ziekenhuizen kunnen hun hoofd niet boven water houden. Radiologen hebben aangegeven dat zij een tariefverhoging willen om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen.

De Vereniging van Medici in Suriname heeft eerder aangegeven dat de zorg in elkaar zal vallen als het zo doorgaat. Patiënten merken dagelijks de achteruitgang van de zorg. 'Er vallen letterlijk doden', zeggen zogenoemde (anonieme) 'ingewijden' in gesprek met Starnieuws.

De ziekenhuizen kunnen met moeite slechts salarissen betalen met het geld dat ze ontvangen voor de verrichte diensten. Er is geen geld om de kwaliteit van de zorg te kunnen garanderen. Verschillende betrokkenen hebben reeds aangegeven, dat als er geen structurele oplossing komt, alleen acute hulp geboden zal kunnen worden.

Nieuw project Papagayo Groep moet internationale keten aantrekken gericht op VS markt

Project ligt op de tekentafel met werknaam The Cliff Beachhotel


Het nieuwe project van Papagayo Groep zal niet als een Papagayo-resort worden gemanaged. 'Het is de bedoeling om een internationale keten aan te trekken die op de Amerikaanse markt is gericht', zegt ontwikkelaar en aandeelhouder Hans Slier, vandaag, dinsdag 12 juni 2018, in het Antilliaans Dagblad

'Niet alleen volgens mij, maar ook volgens het Toeristisch Master Plan leidt dat tot de hoogste ADR en het beste resultaat voor Curaçao.' (ADR staat voor Average Daily Rate, de prijs die voor een kamer per dag gevraagd kan worden)

Het project ligt op de tekentafel met de werknaam ‘The Cliff Beachhotel’, vernoemd naar de rotswand ofwel de klip tot circa 20 meter hoogte waar het gerealiseerd moet worden.

'De minister van Economische Ontwikkeling en de premier zijn volledig op de hoogte van de plannen en steunen ze, omdat ze volledig vallen binnen het Toeristisch Master Plan, afgestemd zijn met Carmabi, er ecologisch ontwikkeld en gebouwd gaat worden en het plan heel veel werkgelegenheid gaat brengen en een enorme instroom van harde valuta voor Curaçao.'

Slier, die samen met zijn zakenpartner en medeaandeelhouder Cees Zwanenburg met hun eerder gerealiseerde Papagayo Resort en daarna Papagayo Hotel, hun sporen hebben verdiend, zegt: 'Kortom, een plan dat zeker op dit moment en in deze economie mede voor een omslag kan zorgen.'

Het nieuwe resort aan de overzijde van de Jan Thielbaai krijgt in eerste instantie 340 kamers en daar komen met de tweede fase nog eens 200 kamers bij. De investering voor de eerste fase bedraagt ongeveer 200 miljoen gulden (ongeveer wat hiervoor al is geïnvesteerd in de bestaande toeristische complexen). Daar komt nog eens 90 miljoen gulden bij voor fase twee, dus in totaal 290 miljoen.

Geen verband tussen aanwezigheid gepantserde voertuigen op Curaçao en situatie in Venezuela

(Bron foto: Defensie)
Pantserwagens waren op het eiland in het kader van de oefening Explosive Engineers

 
Er is geen verband tussen de aanwezigheid van gepantserde voertuigen, de huidige situatie in Venezuela en de motie die vorige week door de Tweede Kamer werd aangenomen. Dat zegt Defensie Caribisch gebied in reactie op de onrust die is ontstaan op social media, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 12 juni 2018. 

Beelden van twee gepantserde voertuigen van het type Boxer, die rondrijden op Curaçao, werden vorige week gedeeld op Facebook. Deze waren op het eiland in het kader van de oefening Explosive Engineers, die van 29 mei tot 6 juni heeft gedraaid op het oefenterrein Wacawa.


De genie-eenheid van de Koninklijke Landmacht had zijn eigen vaste voertuigen – de boxers – vanuit Nederland verscheept om hier te trainen ‘op een wijze zoals zij dat niet kunnen in Nederland of elders in Europa’. De boxers zijn op 27 mei met zeetransport aangekomen op Curaçao en, geheel volgens planning, afgelopen weekend weer op transport gezet richting Nederland. Om dat te kunnen doen, moesten de voertuigen natuurlijk wel van Wacawa naar de haven gereden worden.

'Defensie Caribisch gebied betreurt het feit dat er onrust is ontstaan en hoopt met dit bericht de onrust weg te nemen.'

FSA zamelt geld in voor families en nabestaanden van door zeepiraten gedode vissers

(Bron foto: NII)
'Dit gebaar zal de pijn niet kunnen weghalen en dat is ook niet de bedoeling'


De Federatie van Surinaamse Agrariers (FSA) heeft sinds de overval van Guyanese zeepiraten op vissersboten in april een fundraising op touw gezet om  geld in te zamelen voor de families en nabestaanden van vissers die het leven lieten. Dit deed zij in samenwerking met het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Visserscollectief, aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, dinsdag 12 juni 2018.

In totaal is Srd 15.400 opgehaald dat is gedoneerd aan 14 families. Samen met het Visserscollectief is nagegaan welke families de steun het hardst nodig hebben.

Voorzitter van de federatie, Phalad Sewdien, bracht nogmaals zijn condoleances over aan de families en zei blij te zijn met de initiatieven van het Visserscollectief, De Centrale voor Vissershavens in Suriname NV en de overheid, aanwezig bij de onderhandelingen met de families. Als er zich problemen voordoen dan zijn wij verplicht elkaar te helpen, legde hij uit.

Het NCCR heeft een bankrekening ter beschikking gesteld waar mensen gedurende drie weken op konden doneren. 'Dit gebaar zal de pijn niet kunnen weghalen en dat is ook niet de bedoeling', zei ook ondervoorzitster Tanja Lieuw-A-Soe. Ook Nefrosur NV doneerde twee pakketten die zijn overgedragen.

Boothouder Baboeram, die een boot en drie bemanningsleden verloor tijdens de tragedie op zee, is dankbaar voor deze actie van de federatie. 'It will always be a tragedy in my life.' Voor hem is het verlies van zijn boot niets, vergeleken met het verlies van mensenlevens, daarom is hij blij met elke poging de pijn te verzachten. Zelf stond hij datgene dat hij gedoneerd kreeg af aan de weduwe en moeder van vier kinderen van een visser die werkzaam was op een andere boot.

De premier van Dominica, Roosevelt Skerrit, aantal dagen in Suriname

(Bron foto: Facebook)
Doel bezoek is het gebruikelijke 'intensiveren van de bilaterale betrekkingen'...


De premier van Dominica, Roosevelt Skerrit, is sinds maandag, tot en met 15 juni, in Suriname. Tijdens zijn officieel bezoek zal de premier besprekingen voeren met de president Desi Bouterse, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut maandag 11 juni 2018. 

Het karakter van dit bezoek is onder meer gericht op het intensiveren van de bilaterale betrekkingen tussen Suriname en Dominica, evenals besprekingen, die kunnen bijdragen tot de wederopbouw van het zustereiland Dominica, dat zwaar getroffen was door orkaan Maria in 2017. Suriname was een van de eerste landen in de regio die hulpgoederen heeft aangeboden aan het Caribisch gebied.

De relevante gebieden die gezamenlijk geïdentificeerd en geïnitieerd zullen worden zijn onder andere agrarische sector, toerisme, handel en constructie alsook samenwerking op het gebied van klimaatsverandering. In het kader van het aangaan van samenwerking op agrarisch gebied zullen veldbezoeken in diverse districten worden ondernomen met het accent op de rijst- en bananensector.

Eveneens zullen gesprekken gevoerd worden over kokosaanplant en de verwerking van kokosolie.

De premier zal vergezeld worden door een kleine delegatie bestaande uit de minister van o.a. Klimaatverandering, de directeur van het ministerie van Landbouw, Voedsel en Visserij en de directeur van Bosbouw.

Leden Vereniging van Veteranen en Ex-militairen overwegen in actie te komen

Invaliditeitstoelage, die zij maandelijks ontvangen, voor mei nog niet uitbetaald

'Wij houden onze leden in toom, maar hoelang gaan wij dat nog kunnen doen?'


'Wij houden onze leden in toom, maar hoelang gaan wij dat nog kunnen doen?', vraagt Waldo Jameson, secretaris-generaal van de Vereniging van Veteranen en Ex-militairen, zich af. De groep roert zich uit onvrede over het feit, dat hun invaliditeitstoelage, die zij maandelijks ontvangen, voor de maand mei nog niet is uitbetaald,

'Het is al 11 juni en we hebben nog niets ontvangen', zegt Jameson vandaag, dinsdag 12 juni 2018, in de Ware Tijd.

Als de vereniging morgen niets van de Stichting Re-integratie Ex-militairen en het ministerie van Defensie gehoord heeft, overweegt zij donderdag de straat op te gaan.

'Wij hebben de soevereiniteit van het land in al haar facetten verdedigd', zeggen de ex-militairen. Veel van de oud-gedienden zijn op het geld aangewezen.

Aan de minister van Defensie en de directeur van de Stichting wordt gevraagd te voorkomen dat er gebedeld moet worden om de toelage. 'Laat de overheid zich houden aan de afspraak die wij in 2007 hebben gemaakt.'

De resocialisatietoelage die is veranderd in de invaliditeitsuitkering zou met de naamsverandering worden opgetrokken. Maar, in de nieuwe situatie zou het niet bestemd zijn voor alle ex-militairen. Zij die in aanmerking komen, moeten hebben deelgenomen aan een gewapend conflict, moeten PTS'er zijn en behoeftig. Het bedrag was niet bedoeld om van te levenm maar diende als ondersteuning naar de groep.

Afval van aanplant rijst en padiekaf verwerken tot agro vezelplaat biedt nieuwe economische kansen

Betrokkenen in rijstsector warm gemaakt voor de nieuwe mogelijkheden van padie triplex


Deelnemers aan de informatiebijeenkomst 'Padie Triplex, made in Nickerie' vrijdag in het gebouw van het Burger Informatie Centrum (BIC) in Nieuw Nickerie, zijn enthousiast over de mogelijkheid om van afval van de aanplant van rijst en padiekaf, een agro vezelplaat te vervaardigen. Dit biedt nieuwe economische en commerciële kansen. Presentaties werden gehouden door de juristen Ramesh Malahe en Oetra Biharie, aldus Starnieuws dinsdag 12 juni 2018.

Het accent werd vooral gelegd op de rol van de private sector bij het duurzaam beheer van het milieu. 'Milieuvraagstukken raken ons allen in de maatschappij en ook de actoren in de private sector hebben daar een vooraanstaand belang en rol bij. De productie van padie triplex is in de wereld een beproefd concept en biedt een goed alternatief voor de op hout gebaseerde formaldehyde bevattende plaatmaterialen', benadrukten de sprekers.

Voornaamste doel van de informatieavond was om betrokkenen in de rijstsector te informeren over de nieuwe mogelijkheden van padie triplex en de voordelen daarvan, alsook de rol van deze sector bij de implementatie van het opzetten van een fabriek, die gefinancierd zullen worden uit internationale groenfondsen. Ook werd een verdienmodel voor de boeren en rijstverwerkers gepresenteerd, waarbij er betaald zal worden bij het inzamelen van rijstafval en padiekaf aan de fabriek. Boeren, rijstverwerkers en inzamelbedrijven kunnen tegen deze achtergrond van de recente en toekomstige economische ontwikkeling en behoefte om padiekaf, rijstafval, bermafval, alles wat agro-vezel materiaal bevat, deze economisch rendabel te maken.

In partnerschap met de private sector, rijstboeren en verwerkers en de plaatselijke overheid, zal een fundament worden gelegd voor een succesvolle grootschalige ontwikkeling in het rijstdistrict.

Door de verschillende participanten werd enthousiast gereageerd op de informatie verstrekt door de inleiders. De informatieavond was een aanzet tot verdere discussie en nog verder onderzoek. Ook is het van belang dat veranderde wet- en districtsregelgeving in een op de toekomst gerichte mens- en milieu vriendelijke samenleving ervoor moet zorgen, dat rijstafval en padiekaf niet verbrand worden en door uitstoot verhoogde emissie veroorzaken.

Het woord is nu aan Nickerie om in overleg met de investeerder, districtsraad en georganiseerde boeren organisaties en rijstverwerkers, een samenwerking aan te gaan om regelgeving, tijdsschema, wie gaat wat doen en op welk termijn het bedrijf met haar activiteiten van start kan gaan om Padie Triplex, Made in Nickerie, te realiseren, zei Malahe.

Hoofdinspecteur Roberto Prade nu officieel waarnemend korpschef Korps Politie Suriname

(Bron foto: NII)
Minister Getrouw: 'Het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010'


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft maandag, in het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan, hoofdinspecteur Roberto Prade officieel gepresenteerd als de nieuwe waarnemend korpschef aan leden van het managementteam van het Korps Politie Suriname (KPS) en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB), zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII). 

Kort tevoren vond de officiële overdracht plaats waarbij politiecommissaris Antonio Chin het roer overdroeg aan Prade, onder 'ernstig protest' over de gang van zaken, aldus vandaag, dinsdag 12 juni 2018, Starnieuws.

Chin, die in juni 2017 de functie van plaatsvervangend korpschef overnam van de gewezen korpschef Agnes Daniël, is thans ter beschikking gesteld van de minister. Dit vanwege de transformatie die de politieorganisatie ondergaat.

Minister Getrouw zei het nodig te vinden de nieuwe ontwikkelingen formeel onder de aandacht van het managementteam en leden van het SPB-bestuur te brengen. Volgens de bewindsman volgen in de komende periode meer mutaties binnen de top van het korps. 'Vanaf het begin van mijn kennismaking gaf ik aan, dat er sprake zal zijn van reorganisatie. Ik heb u allen daarbij nodig. Het korps moet weer het korps worden van wat ik ken voor 2010', zei de bewindsman.

De minister doet een beroep op de leden van het managementteam om de waarnemend korpschef te ondersteunen. Hij gaf aan, dat hij samen met het Kabinet van de President en de Raad van Minister zal kijken naar de randvoorwaarden om de problemen binnen het ministerie en de korpsen te verhelpen.

De zaken die volgens de bewindsman nu extra aandacht genieten zijn de duidelijke verhoogde zichtbaarheid van de politie, extra aandacht voor woninginbraken, het opnieuw instellen van het instituut van buurtmanagement, directe aanpak geweldscriminaliteit, verkeersveiligheid, verscherping preventiebeleid van de jeugd en de aanpak van alle vormen van overlast en alcohol gebruik.

'Vanuit het ministerie zullen wij alle ondersteuning bieden aan jullie om de doelen te bereiken. De middelen zijn nu niet al zodanig maar we zijn bezig. Ook op dat vlak komt er verandering. Laten we met z’n allen de politiemensen motiveren om de gemeenschap met plezier te dienen', zei Getrouw.

Waarnemend korpschef Prade gaf aan open te staan voor een flexibele samenwerking en zoveel mogelijk consensus binnen de samenwerking met het managementteam en de politiebond. 'Komt u met uw ideeën als die er zijn, denkt u na over de zaken hier aangehaald en laten we met zijn allen het algemeen belang vooropstellen.’

Oud-president van Ecuador Rafael Correa door FARC gefinancierd tijdens presidentiële campagnes

Alexander 'Chorizo' Duque, een voormalige FARC-guerrilla, klapt uit de school

(Bron: Panam Post)

Alias ​​'Chorizo', een voormalige guerrilla van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en nu onder getuigenbescherming van het Colombiaanse rechtssysteem, beweert dat de voormalige president van Ecuador, Rafael Correa, door de FARC werd gefinancierd tijdens zijn presidentiële campagnes. 

Alexander 'Chorizo' Duque, van het 48e Front van de FARC, verklaarde vrijdag 8 juni 2018 in het Caracol-programma Los Informantes, dat FARC-guerrillastrijders in Ecuador hebben gestemd voor Correa tijdens de presidentsverkiezingen. Ze onderhandelden over een overeenkomst waarbij leden van de FARC onbeperkte toestemming hadden om het FARC-kamp van topleider Raul Reyes te bezoeken, dat zich dicht bij de grens tussen Colombia en Ecuador bevond, maar op het grondgebied van Ecuador.

Hij voegde eraan toe, dat de gedwongen terugtrekking van de Amerikaanse militaire basis in Manta, in het centrum van de kust van Ecuador, deel uitmaakte van de overeenkomst in ruil voor zijn financiële steun voor Correa's campagne.


'De betreffende fondsen werden rechtstreeks aan mijn huis geleverd, in een keer van 200.000 Amerikaanse dollar en een andere van 300.000 dollar, met de uitdrukkelijke bedoeling van Raul Reyes om de Rafael Correa-campagne te financieren.'

Hij verklaarde, dat hij zelfs in een van Rafael Correa's campagnes werkte: 'Ik moest werk doen voor de campagne, publiciteit, de Colombiaanse bevolking met Ecuadoraanse documenten aanmoedigen, en Ecuadoranen die afkomstig waren van de FARC of militieleden om op Rafael Correa te stemmen.'

Betreffende het pact om de militaire basis in Manta te verwijderen zei 'Chorizo', dat Correa in die tijd president werd en 'onmiddellijk de Verenigde Staten vroeg om die basis daar te verwijderen, omdat hij de voorwaarden van de overeenkomst met de FARC nakwam, en de VS niet de gelegenheid wilde geven om de leaseovereenkomst te vernieuwen. 'Na tien jaar van operaties werd in 2009 de bilaterale samenwerkingsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Ecuador beëindigd, wat leidde tot het vertrek van het Amerikaanse leger van Ecuadoraans grondgebied.'

De huidige president van Ecuador, Lenin Moreno, heeft in april aangekondigd, dat Ecuador niet langer garant zal staan ​​voor de vredesbesprekingen tussen de Colombiaanse regering en de guerrillagroep Ejercito de Liberacion Nacional (ELN). Hij verklaarde, dat hij ook Quito had teruggetrokken als plaats voor de onderhandelingen.

In dezelfde verklaring merkte Moreno op, dat hij een onderzoek heeft laten instellen naar de waarheidsgetrouwheid van een video waarin Correa betrokken was en de vermeende financiering van zijn politieke campagne door de FARC-guerrillastrijders. 'Ik heb zojuist een video gezien ... waarin een beschermde getuige het bewijs levert dat de FARC geld gaf aan de campagnes van voormalig president Correa. Ik vroeg om de juistheid ervan te verifiëren', zei hij.

Geruchten over de mogelijke relatie tussen Correa en de FARC, bekend als het farcpolitica-schandaal, werden intenser nadat een dissident element van de FARC, bekend als Front Oliver Sinisterra, geleid door alias 'Guacho', drie Ecuadoraanse journalisten van de krant El Comercio vermoordde. De moord werd gevolgd door de ontvoering van een Ecuadoraans stel aan de grens, in de buurt van Colombia.


Hugo Chávez weigerde jarenlang de FARC te classificeren als een terroristische groepering. Tegelijkertijd deed Correa hetzelfde in Ecuador, bewerend, dat hoewel ze geen terroristische groep was, ze ook geen betrekking had op de status van vijandige strijders. In een interview verduidelijkte Correa zijn gedachten over de FARC en suggereerde, dat ze een 'onregelmatig leger' vormde. Geen enkel land in Latijns-Amerika noemt ze terroristen, zelfs niet de Colombiaanse regering vóór Uribe, legde hij uit.

(Bron foto: SALUD HDEZ-MORA)
In 'Operatie Fenix', die leidde tot de dood van Raúl Reyes, vond het Colombiaanse leger een reeks documenten waaruit de relatie tussen Correa en de FARC bleek. Met name van interesse was een e-mail waarin de guerrillagroep Correa feliciteerde met zijn verkiezingsoverwinning in 2007.

'We hebben een ontmoeting gehad met de minister van Veiligheid van Ecuador, Gustavo Larrea, voortaan bekend als 'Juan'. Namens president Correa bracht hij groeten over aan kameraad Manuel en het secretariaat ... en drukte hij de belangstelling van de president uit voor het formaliseren van de betrekkingen met het FARC-leiderschap via 'Juan'. Hij besprak bepalingen om sociale activiteiten te coördineren om de inwoners van de grensregio te helpen, en de uitwisseling van informatie voor de controle van paramilitaire misdrijven op hun grondgebied', was de tekst van een brief die Raul Reyes zou hebben geschreven aan leden van het secretariaat, dat was in het openbaar gelezen door Uribe, op 18 januari 2008.

(Suriname Mirror/Panam Post/YouTube)

Paus Franciscus aanvaardt ontslag van drie Chileense bisschoppen na seksueel misbruik-zaak

Bisschoppen behoren tot groep Chileense bisschoppen die collectief hun ontslag aanboden


Paus Franciscus heeft maandagmiddag 11 juni 2018 het ontslag aanvaard van bisschop Juan de la Cruz Barros Madrid (61) van Osorno en twee andere bisschoppen, die net als hij in opspraak waren gekomen, omdat zij niet of onvoldoende waren opgetreden tegen het seksueel misbruik door enkele van hun geestelijken. Het zijn aartsbisschop Cristián Caro Cordero van Puerto Montt en Gonzalo Duarte García de Cortázar van Valparaíso. 


De drie bisschoppen behoorden tot de groep Chileense bisschoppen die collectief hun ontslag aanboden, na hun bezoek van april aan de paus in Rome.

Franciscus benoemde Barros Madrid in 2015 tot bisschop van Osorno. Maar, tegen die benoeming was er al van bij aanvang veel protest, toen duidelijk werd dat hij in hetzelfde huis woonde als de uit het ambt gezette priester Fernando Karadima (87), die in de jaren 1970 en 1980 verschillende misdienaars en tieners had misbruikt.

Juan Carlos Cruz, een van de slachtoffers van Karadima en activist, reageerde tevreden op de beslissing van de paus en spreekt van een 'nieuwe start voor de Chileense katholieke kerk.' 'Drie corrupte bisschoppen vertrekken, meer zullen volgen', schreef hij maandag op Twitter. 'De groep van delinquente bisschoppen is aan het ontbinden.'


Paus Franciscus kreeg vorig jaar, tijdens zijn pausbezoek aan Chili, nog felle kritiek omdat hij mgr. Barros Madrid van Osorno tegen de aanklachten van slachtoffers van seksueel misbruik had verdedigd. Maar, na het rapport van zijn speciale gezant mgr. Charles Scicluna, die hij voor een onderzoek naar Chili had gestuurd, erkende hij dat hij inzake het dossier van seksueel misbruik door Chileense geestelijken ernstige fouten heeft gemaakt.

In de brief schreef hij dat hij sterk getroffen was door de getuigenissen van de slachtoffers van Fernando Karadima, die hem pijn en schaamte hebben bezorgd.

Recent ontving paus Franciscus al verschillende groepen van Chileense slachtoffers van seksueel misbruik. Met de maatregel van vandaag zet hij een nieuwe stap om zijn belofte na te komen om alles te doen wat in zijn macht ligt om een herhaling van het misbruik te voorkomen en de geloofwaardigheid van de katholieke Kerk in Chili te herstellen.

(Suriname Mirror/Kerknet/Al Jazeera/Twitter)

Stel uit Peru op Schiphol aangehouden voor smokkel orchideeën

Man (49) en 37-jarige vrouw probeerden ruim 400 beschermde orchideeën naar Duitsland te smokkelen


Een stel uit Peru is vorige week opgepakt op Schiphol, omdat ze ruim vierhonderd beschermde orchideeën bij zich hadden. De benodigde documenten hadden ze niet voor elkaar. De 440 planten zaten ingepakt in drie koffers en een sporttas, schrijft NH Nieuws maandag 11 juni 2018. 

Het duo probeerde de orchideeën vanuit Peru mee te nemen naar Duitsland. Omdat het om een beschermde plantensoort gaat, moeten er documenten bij zitten die aantonen dat de orchideeën niet uit de natuur zijn meegenomen.Het Peruaanse stel zit nu vast in afwachting van de rechtszaak. De man (49) zit voor twee weken vast, de vrouw (37) moet in augustus pas voorkomen bij de politierechter. De orchideeën zijn voor nu in een quarantainekas geplaatst.

(Suriname Mirror/AT5/NH Nieuws/YouTube)

Politie Costa Rica vindt 406 kilo cocaïne in boot uit Colombia

Lading zou vanuit Moín, Limón, naar Puerto Barrios in Guatemala gaan


Na een inspectie van een schip uit Puerto Turbo, Colombia, ontdekten agenten van de Policía Control de Drogas (PCD) van het ministerie van Veiligheid (ministerio de Seguridad) in Costa Rica 406 kilo cocaïne. De vondst werd vrijdag gedaan in de haven van Moín, Limón, maar werd zondag 10 juni 2018 onthuld.Het schip, genaamd "Nederland Reefer" onder de vlag van de Bahamas vaart, was afkomstig van Puerto Turbo, in het Colombiaanse Caribisch gebied, en na aankomst in Costa Rica zou het naar Puerto Barrios gaan in Guatemala, waar het zou aankomen met een lading aardappelzaad.


De cocaïne, aldus het ministerie van Veiligheid, zat in aktentassen die verborgen waren in een container in de boeg van het schip, de voorkant van het schip. Vanwege dit feit werd geen bemanningslid gearresteerd. Alles wijst erop, dat de drugs in het schip kwam in Colombia, een land waaruit het dagen geleden was vertrokken.

Met deze inbeslagname is de totale hoeveelheid cocaïne die politie-instanties van het ministerie van Veiligheid tot nu toe in 2018 bij de georganiseerde misdaad in beslag hebben genomen 7.226 kilo is.

(Suriname Mirror/Maritime Herald/Twitter/Teletica/Nacion)

Colombiaans presidentskandidaat Gustavo Petro loopt snel in op rechtse kandidaat Ivan Duque

De tweede ronde zal een vergelijkbare opkomst hebben als de eerste, 54 procentUit een nieuwe opiniepeiling blijkt, dat de centrumlinkse kandidaat Gustavo Petro in peilingen beetje bij beetje opklimt richting de Colombiaanse presidentsverkiezingen op 17 juni, nu slechts 5,5 punten achter de rechtse kandidaat Ivan Duque.

Volgens de peiling, door het Latijns-Amerikaanse Strategisch Centrum voor Geopolitiek (CELAG, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), leidt Duque met 45,5 procent, terwijl Petro zich vlak achterop bevindt met 40,5 punten, met een foutmarge tussen +/- 1,3 en +/- 2,2 procent.

Petro, van de Humane Colombia-beweging, heeft steun gekregen in opiniepeilingen voor de tweede ronde van de Colombiaanse presidentsverkiezingen, nadat andere progressieve politici ofwel hun steun aan hem uitspraken ofwel hun afwijzing van Duque, die wordt beschouwd als gewoon een frontman voor de rechtse hardliner ex -president Alvaro Uribe.


CELAG ondervroeg 2.063 mensen die van plan zijn te gaan stemmen, negeerde degenen die twijfelden over het proces of niet willen stemmen, tussen 29 mei en 6 juni, vóór de voormalige burgemeester van Bogota Antanas Mockus en Senator Claudia Lopez hun steun aankondigden voor Petro. Maar, de Groene Partij riep zijn volgelingen op om tegen Duque te stemmen, in plaats van Petro te steunen.

De centrumlinkse kandidaat stuurde onlangs een brief naar de liberale ex-kandidaat Humberto de la Calle om hem te vragen om zijn steun. 'Ik nodig je uit om samen voor de nationale meerderheid te strijden om te voorkomen dat het land in de valkuil van oorlog en geweld valt', zei Petro in de brief. De la Calle heeft echter al gezegd, dat hij niet zal stemmen.

De peiling heeft ook aangetoond, dat de tweede ronde een vergelijkbare opkomst zal hebben als de eerste, 54 procent. Zeven procent van de ondervraagde personen die niet in de eerste ronde hebben gestemd, doet het echter in de tweede ronde en de meesten van hen zullen op Petro stemmen.


Ook gaven meer mensen aan dat ze blanco willen stemmen, wat suggereert dat sommige van de kiezers die op een van de kandidaten hebben gestemd die de tweede ronde niet haalden, nu over deze optie zullen nadenken.Aanhangers van de centrumkandidaat Sergio Fajardo, die zei dat hij in de tweede ronde blanco zal stemmen, buigen zich voor het grootste deel naar Petro, met 39 procent, terwijl 29 procent van Fajardo's supporters zegt voor Duque te stemmen en 21 procent zegt dat ze blanco stemmen.

Dit is het vierde gedetailleerde verslag van CELAG over de Colombiaanse verkiezingen en het eerste na de eerste ronde. Het rapport is vrijgegeven, omdat de campagneperiode zondag is geëindigd en vanaf nu kunnen kandidaten alleen in besloten ruimtes kleine, besloten vergaderingen bijwonen of bijwonen.

Stemstations zijn maandag op buitenlandse plaatsen geopend, voor mensen die in het buitenland wonen, beginnend met Nieuw-Zeeland, Australië en enkele Aziatische landen, waar ongeveer 819.398 Colombianen zijn geregistreerd om te stemmen.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/CELAG)

Colombia's guerrillabeweging ELN kondigt nieuw eenzijdig staakt-het-vuren aan

(Bron foto: EFE)
'Staakt-het-vuren om deelname van Colombianen aan de verkiezingen te vergemakkelijken'


Colombia's guerrillabeweging Nationale Bevrijdingsleger (ELN, Ejército de Liberación Nacional) heeft maandag 11 juni 2018 een nieuw eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd in het kader van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, gepland voor 17 juni.

'We hebben besloten een nieuwe opschorting van onze militaire operaties uit te vaardigen, van 0:00 op vrijdag 15 juni tot 24:00 op dinsdag 19 om de deelname van Colombianen aan de verkiezingen te vergemakkelijken', zo maakten de guerrilla's bekend in hun digitale publicatie Voces.In het hoofdartikel zinspeelt het ELN Centrale Commando op onderhandelingen met de Colombiaanse regering in Havana. In dit verband zei het, dat zijn tegenhanger 'alleen de politieke wil nodig heeft om de twee overeenkomsten inzake deelname en een bilateraal, tijdelijk en nationaal staakt-het-vuren te implementeren'.

Met betrekking tot de verkiezingsstrijd meldt de ELN dat zij onder het primaat van extreemrechts, onder leiding van oud-president Alvaro Uribe, zijn herenigd, ter ondersteuning van de kandidatuur van Ivan Duque, 'alle partijen van het dominante regime' .


'Tegelijkertijd betekent dit, dat de ELN-guerrilla een andere optie heeft gekozen dan de gevestigde orde, ondanks alle verstoringen van ons verkiezingssysteem, de hardnekkigheid van geweld, mediakracht en de controle over de heersende klassen.'

Dit markeert een bijzonder historisch moment en verstoort het politieke landschap, dat tientallen jaren ongewijzigd is gebleven in Colombia, aldus de ELN.

Het is ook van mening dat, ongeacht de uitslag van de verkiezingen van 17 juni, Colombia zal profiteren van de consolidatie van een alternatieve politieke kracht die zich inzet voor de bevordering van democratisering en vrede.

(Suriname Mirror/Prensa Latina/El País/Twitter)

Lederschildpad Fubica, van gps-zender voorzien in Brazilië, zwemt naar Tristan Da Cunha

(Bron foto: Universiteit van Exeter)
Fubica een van de vier schildpadden getagd in november 2017 en de enige wiens tag nog steeds uitzendt

Maar, wie herinnert zich nog de Surinaamse Aitkantie, die van Suriname naar Wales zwom eind 2005/begin 2006??


Een lederschildpad (Dermochelys coriacea) van een gps-zender voorzien door wetenschappers van de Britse Universiteit van Exeter in Brazilië heeft duizenden kilometers gezwommen - en bevindt zich nu in de wateren van een Brits overzees gebied.

De vrouwelijke lederschildpad, genaamd Fubica, zwemt rond Tristan Da Cunha, een afgelegen groep vulkanische eilanden in de Zuid-Atlantische Oceaan.

Fubica was een van de vier schildpadden getagd op een Braziliaans strand tijdens het broedseizoen in november 2017, en is de enige wiens tag nog steeds wordt uitgezonden, meer dan zes maanden later. De schildpadden werden gelabeld als onderdeel van een studie uitgevoerd door Exeter en de Braziliaanse non-profitorganisatie TAMAR-ICMBio (Instituto Chico Mendes da Conservação da Biodiversidade), met financiering van Funbio (het Braziliaanse Fonds voor Biodiversiteit).


'Fubica heeft duizenden kilometers gezwommen en heeft nu haar weg gevonden naar de beschermde zone rond Tristan Da Cunha', zei Exeter Ph.D. student Liliana Poggio Colman, die een studiebeurs volgt uit het programma Science Without Borders (CNPq), gefinancierd door de Braziliaanse overheid.


'Deze schildpadden broeden slechts om de twee of drie jaar, dus we verwachten niet dat ze nog vele maanden terugkeert naar het land.' Sommigen blijven in de kustwateren van Zuid-Amerika en anderen - zoals Fubica - doorkruisen hele oceanen. 'Ze zal haar tijd besteden aan het zoeken naar kwallen, wat het grootste deel van het dieet van deze schildpadden vormt.'

Poggio Colman, die de schildpadden samen met de professor Brendan Godley van Exeter tagde, zei: 'Fubica heeft eind vorig jaar vier keer genesteld.' Tijdens deze periode trok ze langs de hele kust van de staat Espírito Santo, oostelijk Brazilië, en liet zien hoe belangrijk die gebieden zijn voor lederschildpadden. 'Na het verlaten van de stranden bracht ze veel tijd door met het foerageren voor de Braziliaanse kust, waar sprake is van hoge maritieme productiviteit en intensieve visserij - wat betekent dat ze worden bedreigd door netten en haken.' 

Ze begon toen naar het oosten te bewegen en bevindt zich momenteel in de buurt van Tristan Da Cunha (binnen de Exclusieve Economische Zone van het Verenigd Koninkrijk rond de eilanden).

Ter informatie:

Echt bijzonder is de reis van Fubica niet. De Surinaamse lederschildpad Aitkanti werd op 25 juni 2005 door een team wetenschappers van het Wereld Natuur Fonds Guianas en Groot-Brittannië en de Caribbean Conservation Corporation voorzien van een zender. Dat gebeurde op het Samsambo strand van het Galibi Natuur Reservaat, een broedplaats van de bedreigde lederschildpad in Suriname. Het dier kreeg de naam Aitkanti. 

Nadat de zender was geplaatst konden de wetenschappers de zeer opmerkelijke reis van het dier gaan volgen. Eind december 2005 bereikte Aitkanti de kust van Afrika. De eerste zes maanden van 2006 bleef de schildpad voor de kust van West-Afrika zwemmen en kon zich te goed doen aan kwallen. In oktober zette de vrouwtjes schildpad koers richting Frankrijk. Een maand later bereikte ze de kust van Wales, Engeland, na een reis van 11.500 kilometer. 

Een op het zelfde moment van een zender voorziene andere schildpad, met de naam Kawana, raakte twintig dagen na vertrek van Galibi verstrikt in een drijfnet van vissers in de monding van de Marowijnerivier tussen Suriname en Frans Guyana. Het dier is in het net verdronken, omdat het te lang onder water bleef. (Suriname Mirror/Phys.org/Twitter/wwf.panda.org/Scribd Suriname Mirror)

Ten minste zes doden bij bekende Pão de Açúcar (Suikerbroodberg) in Rio de Janeiro, Brazilië

(Bron foto: António Lacerda/EPA)
Doden resultaat van vuurgevecht tussen politie en criminelen in Urca-gebied


Ten minste zes lichamen zijn naar verluidt zondag 10 juni 2018 ontdekt aan de voet van de bekende Pão de Açúcar (Suikerbroodberg), op het Vermelha strand, in Rio de Janeiro, volgens de lokale autoriteiten.

De politie beweert, dat de lichamen eerder na een fel vuurgevecht tussen agenten en gewapende mannen uit het gebied zijn gehaald. Het vuurgevecht resulteerde in wijdverspreide paniek onder de bewoners en in het opschorten van de Pão de Açúcar kabelbaandienst, waardoor toeristen gestrand raakten.


De ongeveer 100 bezoekers van het luxe Urca-gebied moesten zich ongeveer twee uur stil houden,  terwijl de schotenwisseling plaatsvond.

Verschillende wapens werden door de politie in beslag genomen, na een onderzoek op land en op zee, zei de politie.

President Michel Temer heeft eerder dit jaar de strijdkrachten in de staat Rio de Janeiro ingezet. Brazilië kampt de afgelopen jaren met economische en politieke onrust en een opmerkelijke toename van geweld.(Suriname Mirror/TeleSUR/YouTube/Twitter//BBC/Renascença)