dinsdag 5 maart 2013

Financieel-economisch journalisten krijgen les van de Centrale Bank van Suriname

Bank in Suriname traint journalisten in financieel-economische verslaggeving

 Het moet dramatisch zijn gesteld met de journalistieke opleiding

05-03-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Centrale Bank van Suriname (CBvS) is niet zo tevreden over de inhoudelijke kwaliteit van de financieel-economische verslaggeving van de Surinaamse journalisten. Dat was voor de bank aanleiding genoeg om deze week een heuse vijfdaagse workshop/training in elkaar te draaien voor het lokale journaille. Een goed initiatief van de bank, want kennelijk schort het in de opleiding journalistiek in Suriname aan een goede basis voor deze vorm van journalistiek, voor zover betrokken journalisten een journalistieke opleiding hebben gevolgd.

Financieel-economisch nieuws moet beter worden begrepen door journalisten
De training ‘Journalists course on Economic Reporting’ wordt samen met deskundigen van het Internationaal Monetair Fonds en van het internationaal persbureau Reuters gegeven. Zij zullen deze dagen journalisten de nodige vaardigheden bijbrengen met het uiteindelijke doel, dat het financieel-economische nieuws beter wordt begrepen door de journalisten en ook beter wordt weergegeven.
Bij het lezen van sommige financieel-economische artikelen vraag je je als lezer wel eens af, of de journalist die zo’n artikel heeft geschreven zelf wel heeft begrepen wat hij heeft geschreven. Dit heeft tot gevolg dat veel lezers met vraagtekens blijven zitten na het lezen van een dergelijk artikel.

De bank heeft aan elk nieuwsmedium de gelegenheid geboden een deelnemer af te vaardigen.

De journalisten worden verder onder andere geïnformeerd over de macro-economische rol van de CBvS in de Surinaamse economie.

Initiatief van journalisten zelf
Volgens Dennis Samson, de publiciteitsman bij de bank, kwam het verzoek voor de training van journalisten zelf. ‘Doordat de laatste tijd veel wetten zijn aangenomen en aangepast, was de vraag van journalisten om uitleg groot. Twee jaren terug heeft de bank reeds een soortgelijke training gegeven aan journalisten. Dit jaar is echter gekozen de training ook nog een internationaal karakter te geven.’ Het is goed te constateren dat enkele journalisten, beter laat dan nooit, zelf tot het inzicht zijn gekomen dat ze toch bepaalde financieel-economische zaken niet helemaal goed begrijpen, zoals zo vaak blijkt uit hun artikelen. Maar, het is ook weer het zoveelste voorbeeld waaruit duidelijk wordt hoe slecht het is gesteld met de inhoudelijke kwaliteit van de Surinaamse journalistiek.

‘Er zijn veel rapporten van ratingbureaus en journalisten vroegen al deze rapporten uit te leggen. We hebben toen het IMF bereid gevonden om ook het gedeelte van de economische vooruitzichten van Suriname en het Caribisch gebied te belichten’, aldus Samson.

De journalist moet zelf begrijpen wat hij schrijft
Volgens één van de inleiders van de training, Ingebor Geduld, moet de training tot resultaat hebben, dat de economische begrippen die nu actueel zijn, veel duidelijker naar buiten worden gebracht door de media. Met andere woorden, de journalisten moeten zelf begrijpen wat ze schrijven en dat zo helder en duidelijk mogelijk doen voor de lezers. Nu bekruipt je wel eens het gevoel, dat journalisten zich er wat te gemakkelijk van af maken en niet bereid zijn zich wat meer in te spannen om een artikel begrijpelijk te maken voor de lezers. Er is veelal te weinig uitleg in artikelen. De lezers lijken wel eens door de journalisten vergeten te worden.

Overigens verwacht je, wellicht wat te naïef, dat financieel-economisch journalisten in Suriname ook beschikken over voldoende kennis van zaken, anders heb je je toch niet gespecialiseerd in juist dat nieuws, althans, anders schrijf je geen financieel-economische artikelen.

Aan de training werd deelgenomen door slechts dertien journalisten, aldus bericht De West op vrijdag 8 maart, te weten Gladys Findlay (De West), Wanita Ramnath en Indra Toelsie van Starnieuws, Eliézer Pross (de Ware Tijd), Soelami Kemble (Jeugdjournaal), Angela Hokstam (STVS), Harvey Panka (ATV), Jeff Cramer (Radio 10), Anna Wielkens (ABC), Seshma Bissesar (Dagblad Suriname), Tatjana Muskiet (Times of Suriname) en Fanisha Salamat (Forward Motion). Opmerkelijk is de afwezigheid van Wilfred Leeuwin van Starnieuws, die toch over het algemeen financieel-economische artikelen schrijft voor de nieuwswebsite.
Op een foto van de deelnemers in De West is overigens ook nog Ivan Cairo (de man met zwarte ooglap) van de Ware Tijd te zien, maar hij ontbreekt in het rijtje namen van deelnemers.....

Wie volgen: rechtbank- en milieuverslaggevers?
Van een rechtbankverslaggever mag ook worden verwacht dat deze thuis is in het juridisch jargon dat bij een Openbaar Ministerie, een rechtbank of door een advocaat wordt gebruikt. Maar, is dat wel zo hier, in Suriname? Wie weet volgt er nog een meerdaagse training voor rechtbankverslaggevers....., milieuverslaggevers.......
Oh ja, natuurlijk ontvangen de aan de training deelnemende journalisten na afloop een nietszeggend en nauwelijks waarde hebbend 'certificaat', zoals ook journalisten ontvingen in januari van dit jaar aan het einde van de door de Surinaamse Vereniging van Journalisten gehouden 'Journalistenweek'. Het is slechts een bevestiging van deelname aan de training en zeer waarschijnlijk voor alle deelnemers met goed gevolg. Maar ja, Surinamers zijn nu eenmaal verzot op certificaten,, omdat het certificaat in mooie letters en aardig creatief vormgegeven, weer aan het cv kan worden toegevoegd, voor wat het waard is.

Noot:
Starnieuws besteedt zaterdag 9 maart uitgebreid aandacht aan de 'succesvolle' training en vermeldt al in de eerste alinea van het artikel dat de deelnemers allen, zoals te verwachten was natuurlijk, een certificaat uitgereikt hebben gekregen. Maar, hoe denk je in slechts een paar dagen tijd bijgespijkerd te kunnen worden als Surinaamse journalist op het moeilijke vakjargon-terrein van de financieel-economische verslaggeving? Je moet je als journalist zelf constant dagelijks blijven scholen. Tegenwoordig kun je alle aanvullende relevante informatie op het internet vinden. Overigens schrijft Starnieuws ook 'Het gros van de participanten heeft de training als leerrijk ervaren.', dus er waren ook een paar deelnemers die het kennelijk niet zo leerrijk hebben gevonden...., maar daar wordt verder natuurlijk met geen woord over gerept....