donderdag 19 september 2019

Minister Misiekaba: 'Ik ben de bond bijzonder erkentelijk voor haar constructieve houding'

Misiekaba spreekt met personeel Ashiana: 'Ik ben geen tegenpool, sta juist met u'


Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), heeft donderdag 18 september 2019 bij Huize Ashiana een onderhoud gehad met de directie, de bond en de werknemers. Het personeel roert zich al een tijdje. De werkneem(st)ers van Huize Ashiana kampen met een aantal vraagstukken. Gebrekkige arbeidsomstandigheden en inpassing in het FISO-systeem (Functie Informatiesysteem Overheid), zijn enkele van de problemen. 

'Ik ben de bond bijzonder erkentelijk voor haar constructieve houding. Deze zaak moeten we gezamenlijk oplossen', zegt de minister, aldus Starnieuws. Hij merkt op dat de bond heeft meegewerkt om de rust te bewaren. De minister, die bij zijn aantreden geconfronteerd werd met deze situatie, heeft vanaf dag één de zaak hoog op zijn agenda geplaatst.

Met zijn collega-minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, is al gesproken over FISO-inpassing van het personeel van Ashiana. Verwachtbaar is dat dit werk binnenkort wordt afgerond. Het gaat om zeker 75 functies die beschreven worden. De bond heeft voorstellen gedaan. De afspraak is dat het ministerie vandaag nog schriftelijk tegenvoorstellen zal doen, zegt de bewindsman. Deze voorstellen zullen schriftelijk worden doorgestuurd naar de bond.

'Ik ben geen tegenpool. Ik sta juist met u. We hebben allemaal hetzelfde werk te doen en dat is om senioren te dienen', benadrukte de bewindsman tegenover het personeel van Ashiana.

Misiekaba gaf aan, dat hij niet komt aan het recht van werknemers om zich te roeren of in actie te gaan. Iedereen mag opkomen voor zijn belangen. 'Wat wij niet moeten vergeten is dat niemand baat heeft bij stakingen. Uiteindelijk verliezen wij allemaal na een werkneerlegging. We zullen daarom alles moeten doen om een werkneerlegging te voorkomen.'

Gajadien (VHP): 'Het fiscaal beleid nog steeds niet in orde' - 'Regering financiert structureel de begroting monetair'

'Het fiscaal en budgettair beleid zijn niet goed op elkaar afgestemd'


Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) vindt het jammer, dat de regering structureel de begroting monetair financiert. Er is stevige kritiek geleverd, nadat in maart de regering Srd 670 miljoen had opgenomen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dit bedrag, 10% van de begroting, is volledig getrokken. Hoewel het bedrag terugbetaald is door de regering, merkt Gajadien op dat deze kwestie niet in de haak is, zo bericht Starnieuws donderdag 19 september 2019.

De politicus merkt op, dat het fiscaal beleid nog steeds niet in orde is. Het begrotingstekort is te groot, waardoor de regering weer Srd 648 miljoen heeft getrokken.

Maikel Soekhnandan, directeur van de CBvS, zei op Radio ABC, dat dit bedrag ook binnen een termijn van zes maanden terugbetaald moet worden door de regering. Het vorige bedrag is binnen zes maanden afgelost, benadrukte Soekhnandan. Het geld is beschikbaar gesteld op basis van de Bankwet.

Gajadien stelt, dat de problemen met de koers niet zullen oplossen zolang het begrotingsgat groot blijft, er niet wordt bezuinigd en niet meer export plaatsvindt. De Surinaamse Bankiersvereniging en internationale instituten hebben hiervoor gewaarschuwd. De regeling in de Bankwet over monetaire financiering is zuiver voor tijdelijke overbruggingen, voert de politicus aan.

'De regering heeft te maken met een permanent tekort aan middelen. Het geld terugbetalen en weer opnemen, is geen kunst.' Hij blijft erbij dat het fiscaal en budgettair beleid niet goed op elkaar zijn afgestemd. Er vindt ook veel kapitaalverlies plaats door corruptie en verspilling, concludeert het Assembleelid.

Landbouwer (55) gedood door omvallende zware poort te Leiding 8

Poort door tot nog toe onbekende reden op Marc Jean Kesnel gevallen


Het Korps Politie Suriname bericht donderdag 19 september 2019, dat de 55-jarige landbouwer Marc Jean Kesnel 's morgens is overleden nadat een zware poort op hem was gevallen. Het lichaam van de man werd levenloos door de eigenaar van pand no. 112 te Leiding 8 onder de poort aangetroffen.

De politie van bureau Leiding 9A deed na de telefonische melding van het ongeval de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen vertoonde Kesnel geen teken van leven. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

Onderzoek wees uit dat de poort vermoedelijk woensdagavond op Kesnel moet zijn gevallen. Volgens verklaring van de eigenaar was Kesnel als landbouwer in dienst bij hem en woonde reeds 9 tot 10 jaar in de achterwoning. Na zijn landbouwwerkzaamheden begaf hij zich elke avond na zeven uur naar de winkel om zich te goed te doen aan wat alcohol.

Het vermoeden bestaat dat hij op 18 september in beschonken toestand terugkeerde naar huis. De poort die vrij zwaar is, moet vermoedelijk door tot nog toe onbekende reden op hem zijn gevallen. De eigenaar die in de voorste woning verblijft, belde Kesnel omstreeks negen uur donderdagmorgen op, maar kreeg geen gehoor. Hierop ging de eigenaar op zoek naar zijn arbeider en vond hem levenloos onder de poort.

Drie deskundigen PAHO in Suriname inzake probleem rond beschikbaarheid medicijnen

Tweedaags seminar in Jacana over problematiek tekort aan medicijnen


Om het probleem rond de beschikbaarheid van medicijnen duurzaam op te lossen, zijn drie deskundigen van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) van Washington naar Suriname gereisd. Zij delen hun kennis en ervaring met beleidsmakers en vertegenwoordigers van de geneesmiddelensector tijdens een tweedaags seminar in Jacana Amazon Wellness Resort in Paramaribo, dat gisteren is begonnen, aldus vandaag, donderdag 19 september 2019, de Ware Tijd. 

Op de bijeenkomst worden ook de uitdagingen besproken waarmee betrokkenen te maken hebben. 'De laatste tijd worden we steeds geconfronteerd met opmerkingen van mensen dat ze geen medicijnen kunnen vinden bij de apotheek of dat er een tekort is', zegt Cleopatra Jessurun, directrice Volksgezondheid, in een toelichting op het initiatief. Of het inderdaad gaat om een tekort laat zij in het midden.

Ze legt uit dat de sector heel complex is. Jessurun wil het woordje tekort daarom liever niet in de mond nemen. Het gaat volgens de directeur veel dieper, omdat er stappen zijn die doorlopen moeten worden in het proces van geneesmiddelenvoorziening. 'Ergens in die lijn gaat het een beetje mis, maar wij zijn daarmee niet de enige. We zijn een land in ontwikkeling; een klein land en daardoor niet erg aantrekkelijk voor die grote fabrikanten', zegt Jessurun. Hiermee noemt ze de uitdagingen die spelen en waar Suriname als land met een kleine bevolking mee moet zien weten om te gaan.

'Wanneer je praat over de farmaceutische industrie praat je over markten waar de big boys spelen en waar je als klein land onaantrekkelijk bent. Je zal moeten clusteren met andere landen.' Het is volgens Jessurun belangrijk om ervoor te zorgen, dat alle medicijnen aanwezig zijn. Zij ziet als andere uitdaging de beschikbaarheid van deskundig personeel.

De buitenlandse vertegenwoordigers zullen tijdens het seminar vertellen over hun ervaringen met andere landen die ook voor uitdagingen in de medicijnenvoorziening stonden. Op basis van de adviezen en aanbevelingen op de bijeenkomst, zal er een plan worden opgesteld.

Jessurun: 'Uiteindelijk is het een Surinaams probleem dat we in Suriname gaan oplossen met Surinaamse mensen, maar het is altijd goed om internationale deskundigheid erbij te betrekken.' Ze benadrukt dat het tweedaagse seminar niet betekent dat het probleem in twee dagen is opgelost, maar wel een belangrijke aanzet is tot een oplossing.

Nieuw onderzoek in Mexico naar de verdwijning van 43 studenten in Iguala

Onderzoekers identificeerden overblijfselen van slechts één van de 43Mexico zal een nieuw onderzoek instellen naar de verdwijning van 43 studenten in Iguala, die vermist raakten nadat autoriteiten hen vijf jaar geleden hadden onderschept op weg naar een protest. 'We zullen opnieuw beginnen', zei Omar Gomez, speciale Officier van Justitie van de zaak, woensdag 18 september 2019 en beloofde 'alle onregelmatigheden te verwijderen ... die waren gepleegd'

De vermeende ontvoering en het vermeende bloedbad van de studenten wierpen een lange schaduw over het bestuur van voormalig president Enrique Pena Nieto, die als zelfgenoegzaam werd beschouwd in zijn benadering van het onderzoek. Aanklagers zeiden, dat de studenten werden gedood door een drugsbende en hun lichamen werden verbrand, maar er werd nooit overtuigend bewijs gepresenteerd en onderzoekers identificeerden de overblijfselen van slechts één van de 43 effectief.

'Helaas zijn er vijf jaar lang leugens gevoerd, we geven er praktisch de voorkeur aan om helemaal opnieuw te beginnen, omdat eerst alles slecht werd gedaan', zei Felipe de la Cruz, de vader van een van de vermiste studenten, in een interview met de lokale media.

Gomez zei ook, dat de autoriteiten de opdracht hadden om 'een lange lijst van politici met verschillende verantwoordelijkheden' te onderzoeken.


President Andres Manuel Lopez Obrador heeft vorig jaar een commissie gevormd die tot taak had de behandeling van de zaak te onderzoeken, terwijl er ook een onderzoek werd geopend naar de ambtenaren die de leiding hadden over het onderzoek.

'De hele regering gaat helpen met dit plan en ik kan u verzekeren dat er geen straffeloosheid zal zijn, noch in dit trieste en pijnlijke geval, noch in enig ander geval', zei hij in december.

Een rechter beval deze week de vrijlating van 24 lokale politieagenten gearresteerd in verband met de zaak, dagen nadat Gildardo Lopez Astudillo, de man die ervan verdacht werd de moord te gelasten, werd vrijgelaten. De rechter zei, dat de verdachten werden gemarteld terwijl ze in hechtenis zaten.Tot nu toe zijn 77 van de 142 verdachten in hechtenis vrijgelaten.

Eerder deze maand beschuldigde plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Alejandro Encinas de autoriteiten ervan bewijsmateriaal te fabriceren en marteling te gebruiken om de daders van het misdrijf te helpen.

 In een besloten bijeenkomst eerder deze week vertelde Obrador de familieleden van de slachtoffers dat hij bezig was om de vrijlating van meer verdachten te voorkomen. Vorig jaar zei het VN-mensenrechtenbureau dat hun kantoor sterk bewijs had om te geloven dat sommige van de mensen die in verband met het onderzoek waren gearresteerd willekeurig werden vastgehouden en gemarteld.

(Suriname Mirror/Heraldo de Mexico/Al Jazeera/La Jornada Guerrero/Twitter)

Glitterprotest in Mexico tegen vrouwenmoorden en gendergeweld wordt harder en breder

‘De politie verkracht ons’ schreeuwt feministische graffiti in Mexico

Gemiddeld 10 vrouwen worden dagelijks vermoord


De secretaris van Veiligheid van Mexico-Stad Jesús Orta Martínez kreeg op 12 augustus een roze glitterregen over zich heen. Dat een gerespecteerd man belaagd werd met glitter, lokte grote verontwaardiging uit. Het feministische hek was van de dam. 


De aanleiding van de protesten was de groepsverkrachting van een tienermeisje door vier politieagenten op 3 augustus. Toen enkele dagen later een tweede verkrachtingszaak van een zestienjarig meisje door een politieman aan het licht kwam, in het district Azcapotzalco, kwam er reactie van de steeds beter georganiseerde feministische beweging. 

De Mexicaanse hoofdstad kleurde roze en paars, en ook enkele auto’s en bushokjes sneuvelden door de woede van de manifestanten. Vandalisme? Of gerechtvaardigde woede om het aanhoudende en diepgewortelde geweld tegen vrouwen in de Mexicaanse maatschappij? De spagaat tussen de gevestigde inkt van de grote Mexicaanse media en geëngageerde online media was nooit zo groot.

In Mexico zijn gemiddeld iedere dag 312 vrouwen het slachtoffer van geweldpleging. Gemiddeld 10 vrouwen worden dagelijks vermoord. Het aantal vermoorde vrouwen gaat sinds 2015 in stijgende lijn en gaat hand in hand met straffeloosheid. Genoeg om een strijd voor te leveren.

De Mexicaanse krantenkoppen leggen een sterke nadruk op het vandalisme tijdens de manifestaties. De reden waarom vrouwen zo boos de straat op komen, die verschuift naar een enkele paragraaf. ‘Ze protesteren tegen geweld, en gaan hun grenzen te buiten tijdens de betoging’, kopt de krant La Razón.

Op social media doen Mexicaanse vrouwen hun versie van het verhaal. Vooral een publicatie van toegetakelde auto’s naast beelden van gewelddadig vermoorde vrouwenlichamen maakt verschrikkelijk pijnlijk hun punt. Vrouwen en meisjes beschrijven op blogs de kracht van glitter als protestmiddel, maar ook hoe het geweld en vandalisme tijdens de protesten een punt van ya no más in de dagdagelijkse geweldbeleving tegen vrouwen betekent. Wie de institutionele weg om gendergeweld aan te klagen volgt, krijgt als antwoord straffeloosheid en het falen van de Mexicaanse justitie.

De feministische beweging in Latijns-Amerika komt niet alleen op voor een sociale agenda die veel breder is dan hun eigen veiligheid en gelijke rechten. Ze staat ook sterk over de landsgrenzen heen. Naar aanleiding van de strijd van de Argentijnse vrouwenbeweging tegen gendergeweld herleeft sinds 2015 het feminisme in heel de regio. Vorig jaar legden Argentijnse vrouwen gehuld in groen de legalisatie van abortus op de politieke tafel. Latijns-Amerikaanse vrouwen volgden en bekennen vandaag kleur en pro-abortuskeuze met hun groene sjaal.

Net zoals de groene sjaals symbool staan voor de Argentijnse vrouwenbeweging, staat roze glitter (of diamantina) sinds de gebeurtenissen van augustus symbool voor de Mexicaanse feministische strijd. De Mexicaanse Glitterrevolutie is begrip en feit. Het is is poëtisch, persoonlijk, politiek en feministisch activisme. De Glitterrevolutie ontrolt zich ook op social media. Feministen in Latijns-Amerika tonen zich solidair met hun Mexicaanse medeactivistes. De online profielfoto’s van Mexicaanse en andere vrouwen (en een enkele man) kregen een roze glitterstraat als uiting van online solidariteit.

Op blogs is te lezen hoe je ecologische glitter maakt met suiker en zout. Zo krijgt het vredevolle glitterprotest ook een ecologisch kantje. Ook familietafels en de commentaarsectie onder roze gekleurde profielfoto’s zijn in Mexico het strijdtoneel van het maatschappelijk debat over geweld tegen vrouwen.

De aanzet voor een tweede protestdag op 16 augustus was genomen toen de eerste vrouwelijke verkozen burgemeester van Mexico-Stad, Claudia Sheinbaum, de feministische protesten van 12 augustus ‘een provocatie’ noemde.


De Engel van de Onafhankelijkheid, het symbool van de Mexicaanse onafhankelijkheid, moest eraan geloven. Het voetstuk van de Engel werd bespoten met feministische strijdkreten tegen gendergeweld. ‘Mexico feminicide(-land)’, staat te lezen op de plaat waar voorheen een hulde aan de Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijders stond. De Engel bevindt zich op een rondpunt op de Paseo de la Reforma, een van de drukste lanen van het centrum van de stad. Zo kwam de feministische strijd letterlijk in het centrum van stad en debat terecht. Moest iemand in Mexico zich nog afvragen waar het om gaat, op een van de grootste verkeersaders van de stad staat het zonder omwegen te lezen: ‘De politie verkracht ons’ en ‘In Mexico leven is moorddadig’.


De graffiti bracht een breder gesprek over het historische geheugen van Mexico op gang. De groep Restaurateurs met Glitter, een collectief van vrouwen gespecialiseerd in het herstel van cultureel erfgoed, kwam samen naar aanleiding van de Glitterrevolutie. Ze kaartten aan dat de graffiti op de Engel niet verwijderd mag worden voor er iets wezenlijks verandert aan het geweld tegen vrouwen. Het collectief stelt dat de graffiti-strijdkreten op de Engel gedocumenteerd moeten worden om het collectieve geheugen over de gebeurtenissen levend te houden.

De Engel van de Onafhankelijkheid viert deze week de Mexicaanse Onafhankelijkheidsdag in een feministisch jasje. Het symbool van de onafhankelijkheid van Spanje, en later van de Mexicaanse Revolutie, heeft er nieuwe vrijheidsstrijdsters bij: de Mexicaanse glitterfeministen.

(Suriname Mirror/MO.be/Twitter)

Oostenrijks parlement wil akkoord tussen Europese Unie en Mercosur niet bekrachtigen

Parlementsleden hekelen passief optreden Brazilië tegen branden Amazone


Oostenrijkse parlementsleden hekelen het passieve optreden van Brazilië tegen de branden in het Amazonegebied. Daarom vragen ze hun regering het vrijhandelsakkoord niet te ondertekenen. Het Oostenrijks parlement riep zijn regering woensdag 18 september 2019 op om het akkoord tussen de Europese Unie en de Mercosur - de douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay - niet te bekrachtigen. 

De parlementsleden twijfelen aan de Braziliaanse engagementen op het vlak van milieu.

De concrete aanleiding zijn de recente zware branden in het Amazonegebied. Die woeden nu al verschillende maanden, maar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro lijkt daar weinig tegen te willen ondernemen.

Het vrijhandelsakkoord werd in juni afgesloten na twintig jaar onderhandelen. Het moet nu nog bekrachtigd worden door alle EU-lidstaten. Vier van de vijf partijen in het Oostenrijkse parlement hebben de regering woensdag opgelegd om het akkoord niet te ondertekenen. ‘Oostenrijk zal het Mercosur-akkoord verwerpen’, deelde Elisabeth Köstinger, parlementslid voor de conservatieve ÖVP en voormalig minister van Milieu, mee.


‘In Zuid-Amerika worden tropische wouden vernield om grasland te creëren en goedkoop rundvlees naar Europa te sturen’, klonk het nog.

Europees president Donald Tusk waarschuwde in augustus, dat de ratificatie van het akkoord moeilijk wordt als de grote bosbranden in het Amazonegebied blijven aanhouden. De Franse president Emmanuel Macron dreigde er intussen al mee het akkoord niet te ondertekenen omdat president Bolsonaro ‘gelogen’ had over zijn engagement voor het milieu. Om diezelfde reden verzet ook Ierland zich tegen een ratificatie. Luxemburg liet dan weer weten de bekrachtiging te willen bevriezen, terwijl landen als Duitsland en Spanje opriepen om het historische akkoord te ondertekenen.

(Suriname Mirror/Westfālische Nachrichten/Belga/Salzburg24/Twitter)

UNICEF geeft meer dan 300.000 kinderen in Venezuela 'back-to-school kits'

(Bron foto: UNICEF)
Kinderen leren leren in moeilijke sociaal-economische omstandigheden


UNICEF biedt meer dan 300.000 kinderen in Venezuela back-to-school kits om hen te leren leren in moeilijke sociaal-economische omstandigheden. De verslechterende situatie in Venezuela heeft tot nu toe naar schatting een miljoen kinderen hun school doen verlaten. De komende 12 maanden wil UNICEF samen met nationale partners in totaal 1,2 miljoen kinderen op openbare en gesubsidieerde scholen in het hele land bereiken met educatieve benodigdheden. 

Elke back-to-school kit bevat een schooltas met essentiële leerbenodigdheden, waaronder een notitieboekje, potloden en kleurpotloden. Kits worden uitgedeeld aan leerlingen in de staten Miranda, Distrito Capital, Bolívar, Zulia, Táchira, Carabobo, Portuguesa, Barinas, Apure, Falcón, Amazonas, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, La Guaira en Nueva Esparta.

UNICEF biedt ook les- en leermaterialen, recreatiepakketten en Early Childhood Education-pakketten om studenten en docenten verder te ondersteunen. 'Het is van cruciaal belang dat we kinderen op school houden - veilige omgevingen waar ze kunnen leren, socialiseren en zelfs toegang hebben tot essentiële voorzieningen zoals schoolvoeding', zei Herve Ludovic De Lys, vertegenwoordiger van UNICEF in Venezuela.

'Scholen geven kinderen ook een gevoel van normaliteit, wat van vitaal belang is gezien de ontberingen waarmee veel gezinnen worden geconfronteerd. Deze back-to-school kits en leermiddelen zullen kinderen en leerkrachten de tools geven die ze nodig hebben om het schooljaar goed te beginnen.'

UNICEF werkt aan het uitbreiden van educatieve diensten om te zorgen voor inclusieve toegang en kwaliteitsonderwijs voor alle Venezolaanse kinderen en om schooluitval te voorkomen. 'Elk kind op school brengen en houden is altijd de meest krachtige investering, maar vooral in onzekere tijden zoals momenteel in Venezuela', zei Bernt Aasen, regionaal directeur van UNICEF (a.i.) voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

'Onderwijs is niet alleen het juiste om te doen, het is slimme economie die verder gaat dan de politiek. Elk extra kind dat vandaag dreigt te stoppen met school, ondermijnt morgen de toekomst van het hele land. Venezuela kan dit nu gewoon niet betalen.'

Als een van de belangrijkste humanitaire actoren in Venezuela werkt UNICEF samen met maatschappelijke organisaties, particuliere bedrijven en lokale autoriteiten om humanitaire hulp te bieden aan kinderen in nood via haar veldkantoren. Vorige maand deed UNICEF een oproep voor US $ 70 miljoen om te blijven voorzien in de dringende behoeften van kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen in Venezuela. Tot nu toe is slechts 9 procent van de vereiste financiering ontvangen.

(Suriname Mirror/UNICEF)

President Bouterse neemt Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023 in ontvangst en spreekt van 'mijlpaal'

(Bron foto: NII)
'Dit plan geeft ons mogelijkheid daadkrachtig op te treden tegen  drugsproblematiek'


President Desi Bouterse heeft gisteren het Nationaal Drugs Master Plan 2019-2023 ontvangen uit handen van Danielle Veira, directrice van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV). Dit moment is bijzonder, omdat het de eerste keer is dat een staatshoofd het masterplan heeft ondertekend. Bouterse heeft met deze handeling dit vraagstuk getild naar presidentieel niveau en gemaakt tot nationale prioriteit, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII, vandaag, donderdag 19 september 2019.

'Dit plan gaat ons de mogelijkheid geven om daadkrachtig op te treden tegen de drugsproblematiek welke Suriname wenst te beheersen. Als we met elkaar samenwerken en het met goede wil en gedrevenheid doen, dan kunnen we ervoor zorgen dat Suriname voor wat betreft de drugsbestrijding op de goede weg is', aldus Veira.

Voor de totstandkoming van dit document heeft de Nationale Anti-Drugsraad (NAR) het voorwerk gedaan. DNV heeft er diepgaand naar gekeken, omdat het om een plan gaat dat moet voldoen aan een multidisciplinaire aanpak.

Wilgo Koster, vertegenwoordiger van de NAR, zegt: 'Internationaal vraagt men dat elk land een anti drugsplan heeft. We zijn lid van de Verenigde Naties, die bestaat uit verschillende organen die zich bezighouden met drugsvraagstukken in de lidstaten. Door dit masterplan te hebben kan in VN-verband nagegaan worden welke plannen het land heeft voor de aanpak van de drugsproblematiek en in hoeverre hieraan invulling wordt gegeven.'

President Bouterse zegt heel erg blij te zijn met dit gebeuren. Het staatshoofd noemt het finaliseren van dit masterplan een mijlpaal, die hij zeker zal bespreken tijdens zijn Nieuwjaarsrede in De Nationale Assemblee.

Oud-president Tromp van Centrale Bank CBCS, Curaçao, haalt ook bakzeil in hoger beroep

'Tromp stelt beroep in cassatie in, hij kan zich niet vinden in gronden Hof'


Oud-president Emsley Tromp van de Centrale Bank CBCS heeft ook in hoger beroep aan het kortste eind getrokken in een rechtszaak tegen zijn voormalige werkgever. 'Het principaal hoger beroep faalt', oordeelt het Hof en bevestigt daarmee de bestreden beschikking in eerste aanleg. De uitspraak is van deze week. 

In reactie hierop zegt zijn advocaat, Mirto Murray, vandaag, donderdag 19 september 2019, in het Antilliaans Dagblad: 'Tromp stelt beroep in cassatie in, aangezien hij zich niet kan vinden in de gronden die het Hof gehanteerd heeft voor afwijzing van zijn vorderingen.' 

'De uitspraak doet géén recht aan het feit dat Tromp volledig is vrijgesproken van de aantijgingen aan zijn adres.'

Het Hof overweegt onder meer het volgende:
Na het ontslag van Tromp als president - dat naar in dit geding moet worden aangenomen terecht is gegeven, ‘ook al in Tromp inmiddels definitief vrijgesproken’ - had de overeenkomst zoals die met Tromp was aangegaan haar zin verloren.

'Van de CBCS kon niet worden gevergd dat zij deze dure overeenkomst zou laten voortduren door - zoals Tromp voorstaat - om te zien naar andere werkzaamheden, zodat Tromp zijn arbeidsverhouding kon uitdienen met - zoals Tromp wil - behoud van zijn volledige salaris als president.'

Statenleden coalitie en oppositie Curaçao hebben veel vragen over Landsverordening productie medicinale cannabis

Statenleden vinden het 'krakkemikkig' wetsvoorstel op veel punten te vaag


Zowel Statenleden van de coalitie als de oppositie kijken met argusogen naar de conceptwet die de verbouw en productie van medicinale cannabis moet regelen. Aan beide kanten vindt men het wetsvoorstel op veel punten te vaag en is er kritiek op het ontbreken van een economische haalbaarheidsstudie. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de centrale commissie van de Staten over de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Opiumlandsverordening, ofwel Landsverordening productie medicinale cannabis, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 19 september 2019.

'De Raad van Advies heeft om een onderzoek gevraagd dat duidelijk maakt welke concrete financiële voordelen er zijn van de verbouw van medicinale cannabis op Curaçao', zegt PAR-lid Ana-Maria Pauletta.

'Toch is er in de Memorie van Toelichting slechts een summier antwoord te vinden dat zegt dat het lucratief is in andere landen. Maar, hoe zit dat voor Curaçao? Wordt de winst weer op het eiland geïnvesteerd of zien we het geld wegvloeien naar multinationals zoals is gebeurd bij online gaming?'

MFK-parlementariër Charles Cooper vindt het indienen van een ‘krakkemikkig wetsvoorstel’ en het feit dat het advies van de Raad van Advies niet is opgevolgd eenvoudigweg getuigen van een gebrek aan respect.

Ministerie van LVV wijst op wet- en regelgeving rond import van dieren

Zonder in bezit te zijn van veterinaire vergunning is import verboden


Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wordt regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij dieren vanuit het buitenland, Suriname worden binnengehaald zonder daarbij de nodige informatie omtrent regelgeving ingewonnen te hebben. Dit laat het ministerie woensdag 18 september 2019 in een persbericht weten.

Het internationaal transport van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder en diergeneesmiddelen brengt een risico voor de dier- en volksgezondheid met zich mee. Dierziekten die de Surinaamse veestapel kunnen aantasten en de volksgezondheid schade kunnen toebrengen, kunnen zonder adequaat gereguleerde invoer en doorvoer ons land binnentreden.

Om deze risico’s te minimaliseren zijn er in de Surinaamse wetgeving regels vastgelegd voor de invoer en doorvoer. Zonder in het bezit te zijn van een veterinaire vergunning, is de invoer en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder, diergeneesmiddelen en bepaalde gebruikte dier – gerelateerde voorwerpen naar Suriname verboden.

De veterinaire vergunning voor de invoer of doorvoer wordt aangevraagd middels het indienen van een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier en de bijbehorende documenten bij het Secretariaat van het onder directoraat Veeteelt van LVV. De vergunning wordt verleend, zodra er door de daartoe verantwoordelijke diensten is vastgesteld dat de invoer of doorvoer geen gevaar zal vormen voor de gezondheid van mens en dier in Suriname.

Voor nadere informatie en specifieke vereisten betreffende de invoer en doorvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong, diervoeder, diergeneesmiddelen en gebruikte dier – gerelateerde voorwerpen, kan men terecht bij de Afdeling Veterinaire Dienst of het Secretariaat van het onder directoraat Veeteelt van LVV aan de Letitia Vriesdelaan no 8 – 10 en/of via de telefoonnummers; 479112, extensie nummers 2116 en 2101.

Dayanand Dwarka: 'VHP verbroederingsconferentie is vervalsing Surinaamse geschiedenis'

'De verbroedering werd niet alleen door Lachmon nagestreefd'

'Kwalijke zaak, dat VHP loopje wil nemen met waarheid en alleen credits claimt van door Lachmon en Pengel geïnitieerd proces'


'Met de aankondiging van haar verbroederingsconferentie, die later deze maand wordt gehouden, pleegt de VHP vervalsing van de Surinaamse geschiedenis. Met verwijzing naar de verbroederingspolitiek die wordt gepropageerd, wordt alleen de naam van VHP-oprichter Jagernath Lachmon genoemd. Dit is niet correct. De geschiedenis wordt geweld aangedaan. Dit is vervalsing van de geschiedenis, want de verbroedering werd niet alleen door Lachmon nagestreefd. Je kan niet met jezelf verbroederen. Als je zijn naam noemt en oprecht praat over verbroedering, moet je ook de naam van toenmalig NPS-voorzitter Johan Adolf Pengel noemen, want die twee waren bezig met de verbroederingspolitiek', beweert ex-VHP'er Dayanand Dwarka in de Ware Tijd van vandaag, donderdag 19 september 2019.

Hij vindt het een kwalijke zaak, dat de VHP een loopje wil nemen met de waarheid en alleen de credits claimt van het door Lachmon en Pengel geïnitieerd proces.

Met de koers die de VHP vaart onder Chandrikapersad Santokhi wijkt de organisatie ook sterk af van het gedachtegoed van Lachmon dat één partij alleen niet in staat zal zijn het pluriforme, multi-reliegieuze, multi-etnische en multi-culturele Suriname tot ontwikkeling te brengen, vindt Dwarka. 'De huidige koers is in strijd met de visie en het gedachtegoed van Lachmon.'

De toenmalige VHP-leider stelde zich op het standpunt, dat de VHP alleen Suriname niet zou kunnen opbouwen. Vandaar dat de partij steeds met andere politieke partijen coalities heeft gevormd. Dwarka voert aan, dat daarom ook bij de verkiezingen van 1987 en daarna onder leiding van Lachmon de VHP steeds in combinatieverband heeft deelgenomen aan verkiezingen.

De oproep van Santokhi aan kiezers om de VHP 28 parlementszetels te geven zodat ze zonder anderen een regering kan vormen, past niet in de visie van Lachmon. 'Daarom ben ik uit de partij. Santokhi heeft de koers en de filosofie van Lachmon totaal verlaten', vindt de ex-VHP'er. 'Alleen gaan zal de polarisatie en etnische sentimenten aanwakkeren. Misschien niet door de leiding, maar vanuit de brede basis die nog steeds etnisch is. Dit land is niet van één bevolkingsgroep. We moeten het samen doen.'

De suggestie van de VHP-leiding, dat de partij nu pas wordt opengesteld voor andere bevolkingsgroepen dan Hindostanen en dat het daarom nu een nationale partij is, is volgens Dwarka een farce. Hij wijst erop, dat de VHP altijd andere bevolkingsgroepen heeft geaccommodeerd. Niemand werd uitgesloten, hoewel de brede basis de Hindostaanse gemeenschap was. 'Ik wil zien hoeveel niet-Hindostanen op verkiesbare plaatsen op de kandidatenlijsten geplaatst zullen worden.'

Volgens Dwarka is de NDP de enige nationale politieke partij, omdat die vanaf de oprichting in 1987 daaraan heeft gewerkt. Het zal volgens hem nog een aantal jaren duren voordat partijen als de VHP, NPS en Pertjajah Luhur, die allen een etnische basis hebben, de omslag zullen hebben gemaakt en getransformeerd zullen zijn in een echte nationale partij zoals de NDP.

Ministers Hoefdraad en Elias brengen een werkbezoek aan Rusland

(Bron foto: NII)
Bewindslieden op jacht naar medische apparatuur en financieringsopties


De ministers Gillmore Hoefdraad van Financiën en Antoine Elias van Volksgezondheid hebben een bezoek gebracht aan Rusland. Het belangrijkste doel van het bezoek was het voeren van besprekingen over het aanschaffen van medische apparatuur, alsook het bespreken van financieringsopties, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut (NII) vandaag, donderdag 19 september 2019.

In het programma was ook opgenomen, het bezichtigen van een fabriek van het bedrijf Shvabe in Ekaterinburg. Gesprekken werden gevoerd met het ministerie van Industrie en Handel, ten aanzien van het verder verbreden van de handelsrelaties tussen beide landen.

Met het ministerie van Volksgezondheid werd gesproken over studiemogelijkheden voor Surinamers, op het gebied van medicijnen en in het verlengde hiervan werd gesproken met het managementteam van het overkoepelend bedrijf Rostec, waaronder het bedrijf Shvabe ook valt. Bij het laatste waren ook financiële instellingen aanwezig, waarbij direct de diverse financieringsopties werden besproken.

Zo'n twee maanden schonk Rusland voor een bedrag van 140.000 Euro aan hoogwaardig medische apparatuur aan het ‘s Lands Hospitaal.

In Rusland hebben de twee ministers een ontmoeting gehad met Surinaamse studenten en werden geïnformeerd over de ervaringen van deze eerste studenten die Suriname na tientallen jaren weer in Rusland heeft.

Surinamer (29) met 12,5 kilo cocaïne aangehouden op luchthaven Jamaica

Smokkelaar was vanuit Trinidad en Tobago onderweg naar de Bahama's


Een Surinamer is dinsdag met 12,5 kilo cocaïne aangehouden op Jamaica. Hij is ingerekend op de Norman Manley International Airport. Volgens de Jamaica Observer van woensdag 18 september 2019 gaat het om de 29-jarige R.D, monteur van beroep in Paramaribo. 

De man arriveerde rond half acht 's ochtends in Jamaica op een vlucht vanuit Trinidad en Tobago. Hij was op doorreis naar de Bahama's.

In afwachting van zijn doorreis werd zijn bagage doorzocht tijdens routinecontroles door leden van de Narcotics Division. Daarbij werd de cocaïne ontdekt. De drugs heeft een geschatte straatwaarde van 3,2 miljoen Jamaicaanse dollars. Dat komt neer op 342.000 Amerikaanse dollar.

De datum dat de man moet verschijnen voor de rechter is nog niet vastgesteld.

President Bouterse installeert nieuwe hypotheekbewaarder Management Instituut (MI-) GLIS

(Bron foto: Nationaal Informatie Instituut)
'Glenda Heikerk wordt ingeschat als een veelbelovende bewaarder'


Starnieuws bericht vandaag, donderdag 19 september 2019, dat Glenda Heikerk gisteren is beëdigd tot hypotheekbewaarder van het Management Instituut GLIS (Grondregistratie en Land Informatie Systeem Suriname ) door president Desi Bouterse. 'Het Management Instituut GLIS is het door de wet aangewezen instituut dat ons moet garanderen dat de informatie voor het rechtsbestand van onroerende goederen betrouwbaar, transparant en duurzaam wordt bijgehouden en bewaard. Rechtszekerheid over onze bezittingen is één van de pijlers van goed bestuur.'

Volgens president Bouterse wordt Heikerk ingeschat als een veelbelovende bewaarder die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere verbetering van de efficiëntie en integriteit van het instituut. Heikerk volgt Ricardo Vreden op als hypotheekbewaarder. De president heeft Vreden op 31 mei de laan uitgestuurd vanwege ernstig plichtsverzuim en geconstateerde onregelmatigheden.

De president gaf aan, dat het vervullen van de functie een grote verantwoordelijkheid is en dat men in zowel Suriname als daar buiten verwacht dat de nieuwe bewaarder een bijzonder hoge mate van professionaliteit aan de dag zal leggen in de uitoefening hiervan. 'De verleidingen die gepaard gaan met het vervullen van de functie zijn heel sterk en vaak zullen mensen u voorhouden dat u oneigenlijke zaken moet uitvoeren', sprak het staatshoofd.

Hij verwacht echter dat Heikerk standvastig is in het toepassen van de wet en orde.

Heikerk, die in 2010 is afgestudeerd als Master of Law, vindt het een eer om zo'n ambt te mogen aanvaarden. Het voelt volgens haar een beetje overweldigend aan, dat het vertrouwen vanuit de regering, de president, in haar gesteld is, dat je weet dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt en die mag uitoefenen. De nieuwe bewaarder zei ook, dat een belangrijke uitdaging is dat er gewerkt zal moeten worden aan de herziening van wetgeving.

Verder moet er volgens Heikerk ook worden gewerkt aan het upgraden van het imago van het MI-GLIS, omdat dat schade heeft opgelopen, zoals blijkt uit de vele klachten die binnenkomen. Er zijn volgens haar ook andere uitdagingen die samen met het team zullen worden aangepakt. De gemeenschap mag erop rekenen dat de rechtszekerheid zal worden gewaarborgd, zei Heikerk.

Gewerkt wordt aan digitalisering en automatisering om te zorgen voor een bepaalde efficiëntie. De informatievoorziening, niet alleen naar de overheid toe, maar ook naar het volk toe zal optimaal moeten gebeuren. Er zijn altijd afleidingen, stelt Heikerk, 'maar we kiezen voor het goede. Karakter, integriteit, speelt een belangrijke rol om mensen van ons af te houden.' 

Nationale commissie Herdenking Jubileumjaren stopt met haar werkzaamheden

'Jongeren moeten overnemen nu, er moet een nieuwe commissie komen'


De nationale commissie Herdenking Jubileumjaren is gisteren gestopt met haar werkzaamheden. Dit bevestigt voorzitter Henk Herrenberg vandaag, donderdag 19 september 2019, in de Ware Tijd. De voorbereidingen rond de organisatie van de viering van de ‘Saamaka Daka’ waren de laatste handeling. 

Herrenberg kan niet aangeven wie de taak van de commissie zal overnemen. Er zijn volgens hem ook geen mensen in beeld die bereid zijn het werk voort te zetten. Dat zijn orgaan er toch voor kiest te stoppen, heeft te maken met de verjongingsgedachte. 'Jongeren moeten overnemen nu. Er moet een nieuwe commissie komen. We hebben nu geen kandidaten. Het initiatief zou moeten komen van mensen die het werk willen doen.'

Wilco Finisie, directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen, zei dat de commissie zich vooral heeft ingezet voor het voordragen van een aantal suggesties bij deze regering. Door deze voorstellen hebben diverse groepen dagen met een speciale betekenis kunnen vieren. Ook de herdenkingsmonumenten en plaquettes die door deze commissie zijn onthuld op enkele historische plekken zijn volgens Finisie 'mooie meetmomenten' die de organisatie heeft kunnen realiseren.

Herrenberg: 'In de loop der jaren is er een zekere culturele bewustwording ontstaan. Ook een bewustwording voor de geschiedenis is gekomen, waardoor de mensen de dagen meer in de diepte konden herdenken.'

De voorzitter zegt dat negatieve opmerkingen die gemaakt zijn na de instelling van de dag der migranten misplaatst zijn. Anielkumar Manurat, lid van de commissie, is van mening dat deze dag wel van belang is. 'Er zijn nu veel etnische groepen bijgekomen. Wij moesten ook aan die mensen gaan denken, zodat zij ook voelen dat zij welkom zijn en Surinamer zijn. Wij zijn dan gaan denken en overwegen. Zo kwam die dag tot stand.'

Elk jaar wordt de dag der Migranten georganiseerd op de eerste zondag van september.

Commissie Saamaka Daka vraagt 'een stukje begrip' vanwege vrije dag

Commissie begrijpt dat het op discriminatie lijkt


'Een nationale vrije dag is te ver strekkend, dat willen we de huidige situatie van de economie niet aandoen'


Marciano Galimo van de commissie Saamaka Daka (Dag der Sarramaccaners) begrijpt, dat het op discriminatie lijkt dat de regering alle Saramaccaners in overheidsdienst vandaag, donderdag 19 september 2019, bijzonder verlof geeft. Dit besluit is genomen om de afstammelingen van deze stam in de gelegenheid te stellen om de Saamaka Daka te kunnen vieren. 'Wij vragen aan de samenleving om een stukje begrip', aldus Galimo gisteren in het Perscentrum, zo schrijft Starnieuws.

Op 19 september 1762 hebben de marrons van de Boven Suriname en de Saramaccaners een vredesverdrag getekend met de koloniale overheid.

Galimo en commissievoorzitter Rinaldo Huur delen mee, dat 19 september vanaf 2007 door de Saamaka in verschillende dorpen wordt gevierd. Besloten is om het dit jaar groter te vieren. 'We willen nu aan de wereld tonen dat de Saamaka ook vrede hebben gesloten. Bij ons was het niet een strijd om vrij te zijn, maar meer nog om onze vrijheid te verdedigen', benadrukt Huur.

'Er zijn verschillende pogingen geweest om een vredesverdrag te ondertekenen, ze zijn mislukt. Maar op 19 september 1762 was het raak', geeft hij aan.

Adviseur Eddy Jozefzoon deelde mee, dat een nationale vrije dag te kostbaar zou zijn voor het land. Hij legde uit waarom de overheid gekozen heeft om alleen aan de Saramaccaners in overheidsdienst, vrij te geven. 'Om te voorkomen dat er een conflict zou ontstaan met het bedrijfsleven dat weer een dag zou moeten opofferen naast de vele vrije dagen die we al hebben, hebben we een bewuste keus gemaakt om deze keer te vragen om het de Saramaccaners mogelijk te maken om de dag groots te gedenken.' 

'We sluiten niemand uit, maar we konden niet voor eenieder vrijaf vragen. Het is niet dat we anderen niet waarderen, wij willen eigenlijk de nadruk leggen op deze Saramacca Dag. We dachten om te beginnen het mogelijk te maken voor de Saramaccaners en de regering is akkoord te gaan. De kritiek is begrijpelijk. Want je zou verwacht hebben dat een nationale vrije dag gevraagd zou worden. Maar, dat is te ver strekkend, dat willen we de huidige situatie van de economie niet aandoen.'

Galimo merkte op dat het besluit voor dit jaar geldt. 'Dat is voor dit jaar. Voor deze editie. But you never know, misschien is het volgend jaar een nationale dag, of zullen we zover zijn dat we een model hebben bedacht om iedereen tevreden te stellen.' 

Saramaccaners in dienst bij het bedrijfsleven zouden zelf verlof moeten aanvragen om vrij te zijn, geeft Huur aan. Er zou geen reden moeten zijn dat de werkgever weigert, stelt hij. Huur en Galimo benadrukten dat eenieder het feest mag komen meevieren.

Saamaka Daka wordt gevierd in stad en district. Er zullen activiteiten zijn in de Palmentuin. President Desi Bouterse zal volgens het programma daar ook aanwezig zijn.

ABOP-jongerenadviseur Jermaine 'Tiero' Ligeon loopt over naar de HVB

(Bron foto: Facebook)
Ligeon zou respectloos zijn behandeld door ABOP-hoofdbestuur en  ondervoorzitter Joel 'Bordo' Martinus


ABOP-jongerenadviseur Jermaine 'Tiero' Ligeon is dinsdagavond met zijn achterban officieel toegetreden tot de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB). Dat laat hij vandaag, donderdag 19 september 2019, via de Ware Tijd weten. Ligeon was ook ressortcoördinator Koewarasan voor de ABOP. 

Ligeon heeft de overstap gemaakt uit onvrede en teleurstelling over de - naar zijn zeggen - respectloze behandeling die hij kreeg van het ABOP-hoofdbestuur en van ondervoorzitter Joel 'Bordo' Martinus.

Hij heeft het bestuur van de partij per brief laten weten dat hij kiest voor de HVB.

Volgens Ligeon, die landelijk opereert, is met het vertrek van zijn achterban de kans van de ABOP op een zetel in Wanica nu een verkeken zaak. 'Ze weten niet niet dat ze de motor van Wanica hebben laten gaan', beweert Ligeon.

Aan HVB-partijleider Raymond Sapoen belooft hij overal inzetbaar te zijn en ook een bijdrage te willen leveren aan het verkiezingsprogramma. In het bijzonder wil Ligeon zich sterk maken voor regulering van de ongecontroleerde houtkap in het achterland en bevriezing van de prijzen van levensmiddelen.

Drie zussen (11,13 en 25) in hun woning overvallen, betast en vastgebonden

Drie gemaskerde en gewapende overvallers nog voortvluchtig

- Slachtoffers vastgebonden met kabels van oplader laptop en een wifi-box
- Buit: een tv, laptop en drie mobiele telefoons 


Drie zussen van 11,13 en 25 jaar zijn door drie gemaskerde en gewapende rovers overvallen in hun woning in Paramaribo. Daarbij hebben de overvallers de jongedames betast en vastgebonden met kabels van de oplader van een laptop en een wifi-box.

De Times of Suriname, die in haar editie van vandaag, donderdag 19 september 2019, melding hierover maakt - aldus Waterkant.net -, geeft aan dat de daders gewapend waren met een vuistvuurwapen en messen. Waar in de stad een en ander is gebeurd vermeldt het bericht niet....

De mannen hebben een televisietoestel, laptop en drie mobiele telefoons buitgemaakt.

Volgens de krant waren de slachtoffers in één kamer aan het slapen toen zij werden overvallen. De overvallers forceerden een schuifraam en het dievenijzer om de woning te betreden. Nadat ze in woning waren hebben zij de zussen betast en vastgebonden met de kabels. Zij liepen volgens de krant geen letsel op.

De daders zijn nog voortvluchtig en er wordt gewerkt aan hun aanhouding.

Geliquideerde man in Amsterdam-Zuidoost is Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard

(Bron foto: Omroep West)
Maynard werd in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter

- Omroep West: 'Moord lijkt te maken te hebben met een ruzie over gestolen drugs' 
- In 'ripdeal'-zaak wordt grote Surinaamse drugsbaas Piet W. genoemd


Bij de beschieting van een auto in Amsterdam-Zuidoost is gisteravond de Surinaams-Nederlandse oud-profvoetballer Kelvin Maynard om het leven gekomen. Dat meldt de Amsterdamse politie, zo bericht de NOS aldus Waterkant.net vandaag, donderdag 19 september 2019. Gisteravond werd op de in Suriname geboren oud-prof geschoten in de buurt van de Langbroekdreef. Maynard werd in zijn auto onder vuur genomen vanaf een scooter. Daarbij raakte hij zwaargewond, waarna hij tegen de voorgevel van een brandweerkazerne reed. Hij werd door hulpdiensten gereanimeerd, maar dat heeft niet mogen baten. De voetballer is overleden aan zijn verwondingen.


Kelvin Maynard speelde in Nederland als verdediger onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. In 2007 debuteerde hij in het profvoetbal, om een jaar later met Volendam kampioen te worden in de eerste divisie. Daarna stond hij nog onder contract bij clubs in Portugal, Hongarije en Engeland.

Drie jaar geleden stapte hij over naar het amateurvoetbal. Dit seizoen speelde Maynard bij Alphense Boys.Misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink meldt, aldus Omroep West, dat de moord te maken kan hebben met een zogeheten ripdeal die is uitgevoerd door een vriend van de voetballer, een man uit Almere met de bijnaam Genna. Deze zou een flinke partij cocaïne hebben gestolen. Hij werd in de nacht van 3 op 4 augustus beschoten in Almere, vluchtte daarop naar Curaçao, en is daar op 2 september geliquideerd, aldus Korterink.

'Genna' zou zijn gestraft voor de diefstal van 400 kilo cocaïne van Piet W., een grote Surinaamse drugsbaas. De partij had een straatwaarde van zo'n 20 tot 25 miljoen euro. Of Maynard van de ripdeal wist is de vraag.

Ook De Telegraaf gaat in op de mogelijke 'ripdeal'.