woensdag 20 maart 2019

Nationale Grenscommissie hoort stammen aan de Marowijne- en Lawarivier

Commissie gaat weer aan tafel met Fransen als consultatie met gemeenschappen is voltooid

(Bron foto: NII)

De stammen aan de Marowijne- en Lawarivier worden gehoord door de Nationale Grenscommissie (NGC) onder leiding van ambassadeur Harold Kolader. Dinsdag 19 maart 2019 werd een krutu belegd te Stoelmanseiland. De NGC heeft vertegenwoordigers van inheemse en Afro-Surinaamse gemeenschappen uit dorpen langs de grens aangehoord. 

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) faciliteerde de missie van de NGC. De delegatie van RO stond onder leiding van de directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers. Districtscommissaris August Bado (bestuursressort Tapanahoni - Sipaliwini) was gastheer, aldus het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De missie van de NGC vond maandag, dinsdag en woensdag plaats. Hoofdkapitein Penjo Adaba van het dorp Benanu heeft namens granman Bono Velantie van de Ndjuka’s waardering uitgesproken over het initiatief van de commissie om de lokale bevolking te betrekken bij het proces in aanloop op de definitieve grensbepaling. Samen met de overige kapiteins en basja’s zal hij het stamhoofd informeren over de stand van zaken. Daarna komt er een tweede contactmoment tussen de commissie en de lokale vertegenwoordigers.

Kolader blikt tevreden terug. 'Wij zijn zeer tevreden met het contact dat er is geweest en dat de mensen hun inzichten hebben gegeven. Het was een belangrijk moment. Dit is de eerste keer dat de grenscommissie op deze wijze de woongemeenschappen aan de grens consulteert. Wij hebben hun zienswijze aangehoord en hebben ze uitgelegd hoe het werk wordt gedaan', zegt Kolader.

Hij heeft begrip voor de ergernis bij de mensen over het geweld van de Franse autoriteiten. De afgelopen maanden hebben Franse veiligheidstroepen bezittingen van Surinaamse goudzoekers en anderen vernield. Volgens de Fransen vonden die vernielingen plaats op Frans territoir, volgens de Surinamers was dat in Suriname,

Kolader zegt dat de NGC pas weer aan tafel gaat met de Fransen als de consultatie met de gemeenschappen langs de grens is voltooid. Hij geeft de garantie dat de commissie het Surinaams belang voor de volle honderd procent dient en zich niet laat intimideren door de Fransen.

'Wat van Suriname is, zal van Suriname blijven', garandeert de NGC-voorzitter. In het traject naar het onderbouwen van de Surinaamse zienswijze wordt onder meer rekening gehouden met de grensovereenkomst uit 1915 tussen Frankrijk en Nederland als het toenmalig moederland van Suriname. Volgens die overeenkomst wordt de grens tussen Portal en Stoelmanseiland bepaald door de middellijn van de Marowijnerivier. Eilanden die grotendeels aan de Franse kant van de middellijn liggen, zijn van Frankrijk. Eilanden die grotendeels aan de Surinaamse kant liggen, zijn van Suriname.

Ter informatie: 


Eerste luitenant Hendrik Setrowidjojo (Officier der Operaties en Opleiding Nationaal Leger) reisde mee en is belast met de militaire samenwerking met Frankrijk. Setrowidjojo heeft de nadruk gelegd op het belang van de jarenlange militaire samenwerking tussen Suriname en Frankrijk. Die bestaat al decennialang en is in 2003 op verzoek van het buurland geïntensiveerd.

De commissie heeft bij monde van Bernice Mahabier (lid NGC) een beroep gedaan op de traditionele gezagsdragers om te helpen bij het benoemen van eilanden in de rivier. Ook de geschiedenis van nederzettingen op deze eilanden kan van betekenis zijn bij het formuleren van het Surinaams standpunt.

Santokhi (VHP): 'Overheidsuitgaven monetair financieren is geen vertrouwenwekkende maatregel'

'Ik vraag mij af of dit wel wijs beleid is'


Dat de regering er onlangs toe over is gegaan overheidsuitgaven monetair te financieren is geen 'vertrouwenwekkende maatregel', zegt VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi woensdag 20 maart 2019 in de Ware Tijd in reactie op het feit, dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) onlangs voorschotten heeft verstrekt aan de regering.

NDP-fractieleider, tevens ondervoorzitter, André Misiekaba ziet vooralsnog geen probleem met deze ontwikkeling. 'Het is een voorziening in de wet. Alle regeringen hebben hiervan gebruik gemaakt. Deze regering maakt nu pas gebruik van. Voor- of nadeel zal afhangen van het doel waarvoor het geld zal worden gebruikt. We zullen tijdens de begrotingsbehandeling die voor de deur staat nader hierop ingaan', stelt Misiekaba.

Volgens Santhoki is de regering voorlopig nog binnen de grenzen van het toegestane gebleven. 'Uit de weekbalans van de Centrale Bank van Suriname van 8 maart jongstleden blijkt, dat de minister van Financiën begonnen is met het opnemen van voorschotten bij de CBvS. Naar verluidt zou het gaan om circa Srd 90 miljoen van de 670 miljoen die beschikbaar is. Defacto is hiermee gekozen voor monetaire financiering.'


Technisch gezien is de regering met het opgenomen bedrag van circa Srd 90 miljoen binnen de grenzen gebleven, omdat de door de begroting 2018 dit toelaat, zegt de politicus. Hij vraagt zich af of dit wel 'wijs beleid is'. Santokhi stelt, dat de economie en de financiële structuur van het land fragiel zijn. 'Vertrouwenwekkende maatregelen zijn nu belangrijker dan ooit. En dat vertrouwen komt er niet als er monetaire financiering plaatsvindt, terwijl vanuit de regering publiekelijk is verklaard dat men wel gek zou zijn om zo kort voor de verkiezingen aan monetaire financiering te beginnen.'

300 Kilo cocaïne en Kalasjnikovs onderschept in Breda

(Bron foto's: Openbaar Ministerie)
Cocaïne en Kalasjnikovs gevonden in een verborgen ruimte van een bestelbus


De politie heeft vrijdag in Breda een drugs- en wapentransport onderschept. In een verborgen ruimte van een bestelbus zijn een partij van 300 kilo cocaïne en vijf vuurwapens, waaronder twee Kalasjnikovs aangetroffen, met bijbehorende munitie. De drugs waren verpakt in dertien sporttassen, zo bericht het Openbaar Ministerie woensdag 20 maart 2019.

De bestuurder van de bestelbus is aangehouden. Hij was kort voor zijn aanhouding de grensovergang in Hazeldonk gepasseerd. Het gaat om een 38-jarige man uit Breda. Na zijn aanhouding is de verdachte dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam, die hem voor twee weken in bewaring heeft gesteld.

Bij de doorzoeking van de woning van de man is beslag gelegd op laptops, mobiele telefoons, een geldtelmachine en twee stoorzenders, zogenoemde jammers.

In een woning in Oud Gastel is vandaag bij een doorzoeking een geldbedrag van ongeveer 3500 euro in beslag genomen.


Suriname gaat import en gebruik van foam verbieden

Per 1 november wordt algeheel verbod op styrofoam binnen voedselindustrie van kracht

Ministerie werkt samen met bedrijfsleven aan  productie en op de markt brengen van alternatieve verpakkingsmaterialen


Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme zal per 1 mei 2019 een importverbod voor styrofoam invoeren. Dit gebeurt in overleg met relevante stakeholders. Het importverbod zal gelden voor etensbakjes, borden, drinkbekers, vlees- en groentetrays, en piepschuim dat vervaardigd is uit geëxpandeerde kunststof (styrofoam). Dit meldt het ministerie vandaag, woensdag 20 maart 2019.

Er komt een overgangsperiode van zes maanden. Hiermee komt het ministerie tegemoet aan importeurs en producenten die voorraden hebben liggen of bestellingen die al onderweg zijn. Per 1 november 2019 zal het algehele verbod op het gebruik van styrofoam binnen de voedselindustrie van kracht worden.

De reden voor het verbod is, dat het gebruik van foam in de voedselindustrie grote gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu. De veelvuldige dumping van foam veroorzaakt niet alleen vervuiling van het milieu door verstopte lozingen, maar er is ook sprake van visuele vervuiling. Dit heeft een nadelig effect op toerisme- en recreatie-activiteiten en heeft daarmee nadelige gevolgen voor de economie. Daar komt bij, dat de kosten voor het verwijderen van alle wegwerpbakjes van foam uit het milieu, waarschijnlijk hoger zijn dan de kosten om te voorkomen dat deze bakjes in het milieu terechtkomen.

Het ministerie werkt samen met het bedrijfsleven aan de productie en het op de markt brengen van alternatieve verpakkingsmaterialen, onder andere materiaal dat biologisch afbreekbaar is. Om de gehele samenleving van op de hoogte te brengen van het verbod en de gezondheidsrisico’s, zal er een bewustwordingscampagne gestart worden.

Voor betrokkenen, zoals bedrijven in de voedselindustrie, zullen er op verschillende momenten bijeenkomsten gehouden worden voor overleg.

Naast eerder genoemde nadelen kan foam ook gevolgen hebben voor de volksgezondheid, omdat vissen de micro-afvalstukjes op kunnen nemen waardoor de foam en andere plastics in de voedselketen kunnen komen.
Een ander gevaar voor de volksgezondheid is dat bepaalde gevaarlijke stoffen, zoals de bekende kankerverwekkende stoffen benzeen en styreen, vrijkomen wanneer voedsel boven 75 graden Celsius wordt opgeslagen in verpakkingsmateriaal van foam. Een ander nadeel is dat rioleringen en waterwegen verstopt raken door de bakjes. Ook kunnen ze een broedplaats vormen voor muskieten waardoor een verhoogd risico ontstaat voor de overdracht van ziekten zoals malaria en dengue.

Peru strijdt tegen verontreiniging wateren door mijnbouw met kleine groene algen

Kleine groene algen, versterkt met voedingsstoffen, zuiveren vervuilde meren en rivieren van mijnbouwafval


Wetenschappers in Peru hebben kleine groene algen verwijderd uit vervuilde meren en rivieren om ze te versterken met voedingsstoffen en zuurstof voordat ze teruggebracht worden om die waterlichamen te zuiveren van schadelijk mijnbouwafval. Mijnbouw is de motor die de economie van Peru aandrijft, maar met enorme milieukosten, met name rond het Junin Meer in het middenwesten van het land. 


'Om de twee jaar krijgen deze microalgen voedingsstoffen om ze te versterken met het doel de vervuilende mineralen te absorberen', vertelde Eno Jara, hoofd van het onderzoeksteam van de  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), woensdag 20 maart 2019 aan persbureau AFP. De algen worden versterkt met stikstof, fosfor en kalium in een laboratorium voordat ze worden teruggebracht naar de vervuilde meren en rivieren.

'Op dit moment werken we aan de grootschalige reproductie van de versterkte microalgen', zei Jara, die het afgelopen decennium het gebruik van paddenstoelen, planten en enzymen heeft bestudeerd om grond en waterlichamen te zuiveren. Jara zei, dat de algen hun waarde bewezen hadden in het laboratorium 'in een zware strijd' met de micro-organismen die het Junin Meer vervuilden.

Junin - of Chinchaycocha, om het zijn Quechua-naam te geven - ligt 200 kilometer ten noordoosten van Lima op een hoogte van 4.000 meter en is het grootste meer geheel binnen de grenzen van Peru. Op 530 vierkante kilometer, is het het meest vervuilde meer in Peru als gevolg van minerale resten.


Goudwinning, grotendeels illegaal, is de ergste vervuiler in een land dat de zesde grootste producent van het gele metaal ter wereld is. Andere gewonnen metalen in Peru zijn zink, ijzer en koper, wat de grootste export van Peru is op 2,4 miljoen ton in 2018.

Na de eerste succesvolle laboratoriumtests in Lima, is de volgende stap de evaluatie van de effectiviteit van het zuiveren van het Junin Meer. Hetzelfde zal gebeuren in de San Juan rivier die het meer voedt en waarvan de kleur is veranderd als gevolg van vervuiling.

'We hebben al goede laboratoriumresultaten gehad bij de zuivering van water uit het meer. De microalgen hebben de metalen geabsorbeerd', zei Jara.

Twee van de emblematische soorten van het meer zijn de puna-fuut (Podiceps taczanowskii), een loopvogel met opvallende rode ogen die alleen bij dit meer te vinden is, en een gigantische waterkikker die uniek is voor grote hoogten in de Peruviaanse Andes. Beide worden vanwege vervuiling met uitsterven bedreigd.

De gigantische kikker wordt geconfronteerd met 'bedreigingen variërend van mijnvervuiling, riolering en jacht op', vertelde Luis Castillo, een ecoloog van de niet-gouvernementele organisatie (ngo) Rana Group (Frog Group), aan AFP.

Alan Chamorro, van ECOAN (Asociacion Ecosistemas Andinos) een andere ngo, zei dat de Junin-fuut kritisch wordt bedreigd. 'We hebben 350 vogels geteld', zei hij, eraan toevoegend dat de soortaantallen zich herstelden van slechts 50 in 2000, dankzij de inspanningen van specialisten bij ECOAN.

Om de laatste fase van het experiment te voltooien - het terugbrengen van de algen naar het Junin Meer - heeft het team financiering nodig.

Cerro de Pasco, een van de hoogste steden ter wereld op 4.350 meter, is de mijnbouwhoofdstad van Peru, maar bevindt zich in een staat van 'milieurampen', aldus het ministerie van Volksgezondheid. In het midden van de stad is een gat - bijna twee kilometer lang, een kilometer breed en 500 meter diep, gecreëerd door de mijn die het Junin Meer vervuilt.

(Suriname Mirror/AFP/Twitter)

Oud-Colombiaans profvoetballer Jhon Viafara gearresteerd verdacht van betrokkenheid bij drugskartel Clan del Golfo

Viafara, oud-speler Southampton en Portsmouth, op verzoek VS aangehouden


Voormalig Southampton en Portsmouth-middenvelder Jhon Viafara is gearresteerd in zijn geboorteland Colombia op verzoek van de VS, zeiden functionarissen woensdag 20 maart 2019. 

Colombia's hoofd van het Parket zei, dat aanklagers in Texas geloven dat Viafara deel uitmaakte van een crimineel  netwerk met banden met de Clan del Golfo, dat gedurende een decennium grote hoeveelheden cocaïne met snelle boten en kleine onderzeeboten via de Stille Oceaan naar Midden-Amerika en naar de VS smokkelde.

Hij werd dinsdag samen met vier andere mensen in de buurt van de zuidelijke stad Cali gearresteerd nadat hij betrokken Wass geraakt bij een auto-ongeluk. De politie zei dat hij te snel reed terwijl hij dronken was.De 40-jarige Viafara speelde in verschillende Colombiaanse clubs en het nationale team, evenals in Portsmouth, Southampton en Real Sociedad in Spanje, voordat hij in 2015 met pensioen ging.

De bloeiende handel in cocaïne in Colombia heeft voetbalsterren soms verleid die moeite hebben om de levensstijl te behouden die ze gewend waren in hun beste speeldagen. Een maand geleden werd de voormalige verdediger van het nationale team, Diego Leon Osorio, veroordeeld voor het distribueren  van verdovende middelen.

(Suriname Mirror/elpais.com.co/The Asssociated Press/Caracoltv/Twitter)

Braziliaanse inheemsen bereiden zich voor op strijd tegen commercialiseren van hun leefgebied

Inheemse activisten vrezen onder president Bolsonaro weer voor bedreiging van hun landBraziliaanse stamactivisten bereiden zich voor om te strijden tegen commercialiseren van hun gebieden. De afbakening van het Raposa Serra do Sol inheemse gebied was een van de meest controversiële in de recente geschiedenis van Brazilië - die vaak gewelddadig werd. 

Rijsttelers uit de regio verzetten zich al meer dan een decennium tegen het instellen van het inheems gebied, maar in 2009 bevestigde een beslissing van het Hooggerechtshof de rechten van vijf inheemse groepen op het land - en de boeren werden met geweld verwijderd met de hulp van het leger en de politie.

Maar, nu zijn veel inheemse activisten bang dat onder de conservatieve regering van Jair Bolsonaro hun rechten en landen opnieuw worden bedreigd.

CGTN's Paulo Cabral doet verslag:


(Suriname Mirror/CGTN/YouTube)

Gewapende mannen vuren op konvooi met uranium voor een van Brazilië's twee werkende kerncentrales

Angra kerncentrale
'Het vervoerde uranium was niet gevaarlijk en het transport werd niet vertraagd door de aanval'


Gewapende mannen hebben dinsdag 19 maart 2019 op een konvooi gevuurd dat uranium vervoerde naar een van Brazilië's twee werkende kerncentrales op een kustweg in de staat Rio de Janeiro, aldus de politie en het bedrijf dat de centrale beheert. 

Ze zeiden, dat de vrachtwagen met de splijtstof en de politie-escorte werden aangevallen toen deze door de stad Frade passeerde, ongeveer 30 kilometer van Angra dos Reis, waar de reactor zich bevindt.

Politieagenten die het konvooi bewaakten beantwoorrdden het vuur van de aanvallers terug, zei de politie. Ze zeiden dat er geen gewonden of arrestaties waren en dat de gewapende mannen wisten te vluchten.Eletronuclear, de dochteronderneming van Centrais Elétricas Brasileiras SA die de kerncentrales van Angra beheert, zei in een verklaring, dat het vervoerde uranium niet gevaarlijk was en dat de zending niet werd vertraagd door de aanval.

Dee onderneming zei dat het incident plaatsvond toen de politie die de vrachtwagen begeleidde naar de kant van de weg ging als een voorzorgsmaatregel na het horen van geweerschoten. De gewapende mannen begonnen te vuren op een van de zwaarbewapende 'shock bataljons' die de zending vergezelden, zei Eletronuclear.

De splijtstof die wordt gebruikt in de twee reactoren in Brazilië, Angra 1 en Angra 2, wordt geproduceerd in een overheidsinstallatie in Resende, een stad in het binnenland van de staat Rio de Janeiro, op 130 kilometer van Angra dos Reis.

Brazilië verwerkt alleen uranium voor gebruik als brandstof voor elektriciteitscentrales, onder toezicht van de International Atomic Energy Agency.


(Suriname  Mirror/OGlobo/MercoPress/Reuters/Twitter)

Oud-president Toledo van Peru in Californië (VS) aangehouden voor openbare dronkenschap

Toledo wordt gezocht in Peru voor aannemen steekpenningen van  Braziliaanse bouwreus Odebrecht


Voormalig Peruaans president Alejandro Toledo, die geconfronteerd wordt met uitlevering door de Verenigde Staten wegens corruptie, werd kort gevangen gezet wegens openbare dronkenschap nadat hij dronken was geworden in een restaurant in Californië, zei de lokale politie maandag 18 maart 2019.

Toledo, 73, werd zondag gearresteerd in een eetcafé bij Palo Alto en bracht de nacht door in een cel voordat hij maandag vroeg werd vrijgelaten, vertelde woordvoerster Rosemerry Blankswade van San Mateo County Sheriff's Office aan persbureau AFP.Toledo wordt gezocht in Peru op beschuldiging $ 20 miljoen aan steekpenningen te hebben ontvangen van de Braziliaanse bouwreus Odebrecht, als onderdeel van een breed corruptieschandaal waarbij hooggeplaatste politici betrokken zijn in Peru en daarbuiten.

Maar, Blankswade bevestigde dat Toledo, die Peru leidde van 2001 tot 2016, niet zou worden uitgeleverd na zijn arrestatie. En het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde dat de arrestatie 'niets te maken had met het lopende uitleveringsproces'.

(Suriname Mirror/Peru21/AFP/VoA News/El Comercio/Twitter)

Stichting Dierenbescherming Curaçao sluit per direct asiel tot nader order - Dieren die niet worden opgehaald, worden gedood...

(Bron foto: Dierenbescherming Curaçao )
Stichting gaat zich volledig en intensief wijden aan educatie en sterilisatie

'Opgevangen dieren zitten te lang in het asiel en slecht een zeer klein gedeelte krijgt een baas'


Stichting Dierenbescherming Curaçao (SDBC) heeft noodgedwongen het besluit genomen om het asiel per direct tot nader order te sluiten voor langdurige schutting van honden en katten. De stichting gaat zich volledig en intensief wijden aan educatie en sterilisatie om de overpopulatie van dieren bij de wortels aan te pakken. Dit meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 maart 2019.

De dieren die er momenteel zijn, kunnen binnen 14 dagen door andere organisaties of voor gratis adoptie opgehaald worden. Alle andere dieren die geen opvang krijgen zullen op een verantwoordelijke en humane wijze worden ingeslapen ‘om ze van hun uitzichtloze isolement in het asiel te verlossen’.

'Het dierenasiel is de grootste kostenpost voor SDBC en vergt nu te veel aandacht om aan sterilisatie en educatie te kunnen werken. Daarnaast blijven de opgevangen dieren te lang in het asiel zitten en krijgt slecht een zeer klein gedeelte een baas. Het opgesloten houden van deze dieren in een hok van 3 m2 voor maanden, sommigen zelfs jaren, achtereen is dierenmishandeling', staat in het persbericht van SDBC.

Het asiel zal slechts gebruikt worden om schutting te bieden aan loslopende dieren die maximaal 4 dagen geschut zullen worden. Op deze manier probeert SDBC meer plaats te creëren voor andere straathonden en -katten. 'Het moet drastisch anders en liefst met de medewerking van het volk, zodat er ook meer bewustzijn wordt gecreëerd voor het probleem.'

Oud-president Centrale Bank CBCS Tromp: 'Pakket maatregelen kabinet-Rhuggenaath recept voor rampscenario'

'We staren ons blind op begrotingstekorten, maar de echte problemen zijn sociaal en economisch'

'Opeenvolgende regeringen in Willemstad staren zich blind op het Cft'


Voormalig president van de Centrale Bank, CBCS, Emsley Tromp heeft geen goed woord over voor het pakket maatregelen van het kabinet-Rhuggenaath, dat vooral de koopkracht zal aantasten en niet tot een oplossing zal leiden: 'Een recept voor een rampscenario', aldus Tromp in een toelichting op zijn opiniebijdrage ‘A Solution in Search of a Problem’ in de papieren editie van het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 maart 2019. 

Bij (aanhoudende) economische krimp past het niet om de (in)directe belastingen te verhogen, zoals de omzetbelasting (ob), of maatregelen te treffen die per saldo slecht zijn voor het juist weer aan laten trekken van de economie. Dit werkt hogere inflatie in de hand, zal nadelig zijn voor de economische bedrijvigheid en lost daardoor het probleem van de overheidsfinanciën niet houdbaar op.

Het is de eerste keer dat Tromp naar buiten treedt nadat hij tot tweemaal toe werd vrijgesproken na vervolging door het Openbaar Ministerie. Niet over zijn eigen zaak, waarover hij in het openbaar altijd heeft gezwegen, maar over de staat van het Land, die hem ernstig zorgen baart.

'We staren ons blind op de begrotingstekorten, maar onze echte problemen zijn sociaal en economisch. Voor de juiste oplossing moet de regering niet praten met het College financieel toezicht (Cft), maar met degenen die de nodige kennis en ervaring hebben met de aanpak van ‘financial programming’. Financial programming richt zich op sociaaleconomische ombuiging, echter rekening houdende met de onderlinge afhankelijkheid die er is tussen economisch, monetair en begrotingsbeleid; de aanpak is gebaseerd op het gegeven dat het één niet los gezien kan worden van het ander', zegt Tromp, die meent dat opeenvolgende regeringen in Willemstad zich ‘blindstaren’ op het Cft.

Robbie’s Lottery verliest rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank, Curaçao, en The Windward Islands Bank, Sint Maarten

'Voldoende aannemelijk dat voortzetting bancaire relatie voor MCB en WIB reputatierisico’s meebrengt'


Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 20 maart 2019. 

In november en december 2018 hebben MCB en WIB de bancaire relatie met loterijhouder Robertico ‘Robbie’ Dos Santos en zijn loterijbedrijven Administratiekantoor Dollar, Jamaroma Lotteries en The Money Game opgezegd.

Dos Santos en zijn gokondernemingen hadden de banken tevergeefs verzocht terug te komen op de opzegging. MCB en WIB hebben voet bij stuk gehouden, zij het dat zij de door hen gestelde termijn van beëindiging hebben verlengd van 31 december 2018 tot 31 maart 2019 - nu over elf dagen.

In het bijzonder gelet op de betrekkelijk recente strafrechtelijke veroordelingen van Dos Santos en zijn loterijbedrijven en de aard en omvang van de bewezenverklaarde strafbare gedragingen, is volgens het gerecht ‘voldoende aannemelijk’ geworden dat voortzetting van de bancaire relatie voor MCB en WIB reputatierisico’s meebrengen, die nadelig kunnen zijn voor hun (internationale) bedrijfsvoering en in strijd komen met (interne en externe) eisen op het gebied van financiële integriteit. Aldus het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao.

De contractsvrijheid van MCB en WIB en hun belang bij beëindiging van de contractuele relatie met Robbie’s dienen ‘zwaarder te wegen’ dan het belang van Dos Santos en zijn bedrijven bij voortzetting van die relatie.

De Telegraaf: 'Vluchtgevaarlijke Surinaamse ’Escobar’ (lees: Radj Oedit) in Nederland'

Suriname wacht op uitlevering van rijstondernemer door  Nederland

Advocaat van Oedit beweert: 'Vanwege medische redenen is het onmogelijk en risicovol voor hem om te reizen’


In een artikel in De Telegraaf vandaag, woensdag 20 maart 2019, wordt de Surinaamse rijstondernemer Radj Oedit de Surinaamse ‘Escobar’ genoemd. Volgens de schrijver van het artikel, misdaadjournalist Mick van Wely, is Oedit een ‘cokekopstuk’ en zou hij nauwe banden hebben met de Nationale Democratische Partij (NDP) van president Desi Bouterse en ook een geldschieter van de partij zijn.

Oedit’s advocaat Nico Meijering benadrukt daarentegen, dat zijn cliënt geen ’verleden’ heeft en een onberispelijke zakelijke staat van dienst heeft. De advocaat benadrukt verder, dat Oedit geen lid is van de NDP of geldschieter is van Bouterse.

Die eerste uitspraak van Meijering is opmerkelijk, omdat Oedit al eerder in verband is gebracht met drugs door Nederlandse media: 

In dit artikel van 4 april 2000 noemt Dagblad Trouw al de naam van Oedit. De krant schreef toen:


'(...) Commissaris Chan Santokhi, hoofd van de justitiële dienst van de politie, loopt de politieke partijen af om ze te waarschuwen voor dubieuze geldschieters. Hij verwijst ze naar de praktijken van het Cali-kartel dat in Colombia de verkiezing van de vorige president, Ernesto Samper, financierde. ,,Let op wie u iets aanbiedt. Het zijn geen duistere figuren met lapjes voor hun oog en tatoeages. Ze sturen mensen die u goed kent'', roept Santokhi. Hij doelt onder anderen op de Surinaamse zakenman Parmessar, alias 'de kleine Escobar', nog geen 35 jaar oud en al goed voor een vermogen van honderd miljoen dollar. Hij werd een paar jaar geleden in de VS aangehouden toen hij samen met Radj Oedit, alias 'Escobar' een vliegtuig wilde kopen en betalen met contant geld. (...)'

Ook het blad Vrij Nederland heeft het 7 mei 2014 over Oedit in een uitgebreid artikel over Bouterse. Vrij Nederland schreef:

'(...) Zo was zijn oorspronkelijke Bouterse-verkla­ring volgens Van Loon tot stand gekomen. In dat explosieve document uit 1999 beweerde de kroongetuige dat hij midden jaren negentig in contact was gekomen met mensen van het zogeheten Suri-kartel. Hij was samen met zijn Belgische handlanger Marcel Geladi via Frans-Guyana naar Suriname gereisd om daar in Paramaribo zaken te doen met Radj Oedit, een gekend kopstuk uit de Surinaamse drugsscene. Op een gegeven moment kwamen ze in een kantoortje waar ‘een man die kalend was met een klein ringbaardje’ de visa in hun paspoorten regelde. Daarna zou Oedit hebben gevraagd: ‘Weten jullie wel bij wie jullie nu zijn geweest?’ Dat was dus Desi Bouterse, dezelfde persoon die Van Loon op een later moment ‘in een hawaïshirt’ bij een volgende bespreking zag binnenlopen. Het bleek de grote baas op de achtergrond, met wie de criminele Belgen uiteindelijk aan tafel zouden belanden om te onderhandelen over honderden kilo’s coke. (...)'

Oedit zit sinds oktober 2018 in Nederland vast. Volgens De Telegraaf houdt het Nederlandse Openbaar Ministerie hem in een Nederlandse cel, omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn.

De autoriteiten in Suriname hebben om uitlevering gevraagd, maar O. vecht dat samen met zijn advocaat Nico Meijering aan. Volgens de strafpleiter is het ’vanwege medische redenen onmogelijk en risicovol voor hem om te reizen’.
Op 9 mei dient een rechtszitting rond zijn uitlevering.


(Suriname Mirror/De Telegraaf/Waterkant.net)

Governor van CBvS Van Trikt naar Nederland om oplossing te bereiken voor in beslag genomen 19,5 miljoen euro

Van Trikt wil 'Nederland' duidelijk maken, dat Suriname een 'cash cultuur' heeft


Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt gaat komende week naar Nederlandom een oplossing te vinden voor de 19,5 miljoen euro die vorig jaar april in beslag is genomen door het Openbaar Ministerie van Noord-Holland. Tot nu toe hebben advocaten zich beziggehouden met deze zaak. 

Van Trikt zal ook gesprekken voeren met De Nederlandsche Bank (DNB). In Nederland zal worden uitgelegd, dat Suriname een 'cash cultuur' heeft. In de goud-, hout- en vissector zijn cash dollars nodig. Er komen vliegtuigen uit Nederland en mensen uit Frans-Guyana met cash geld. Dit maakt Suriname tot een risicoland voor witwassen van geld. Veel zaken worden in Suriname nog cash gedaan.

Ook zal uitgelegd worden, dat hard gewerkt zal worden dat CBvS diverse maatregelen zal doorvoeren om de wet- en regelgeving op financieel gebied aan te scherpen. Suriname moet volgend jaar voldoen aan de 40 aanbevelingen van de Caribbean Financial Action Task Force. Als eerste moet er een nationale risicoanalyse worden uitgevoerd. Van Trikt wil internationale expertise erbij betrekken, behalve de technische expertise van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Van Trikt stelt dat dialoog belangrijk is om het verstopte financieel verkeer op te lossen. Sinds de euro's in beslag zijn genomen, kunnen er ook geen Amerikaanse dollars worden geïmporteerd. Suriname wordt als een risicoland gezien. Hierdoor is er een krapte ontstaan aan Amerikaanse dollars terwijl giraal voldoende geld is.

De CBvS kan samen met de handelsbanken 2,5 miljard Amerikaanse dollar uitzetten.

Met DNB zal ook gesproken worden over overmakingen die gedaan worden op de rekening die de CBvS bank daar heeft. Het geld dat door de CBvS via Amsterdam getransporteerd werd naar China, is van de Hakrinbank, de Finabank en De Surinaamsche Bank.

Met Van Trikt reizen ook mee Eblein Frangie, algemeen directeur van de Finabank/voorzitter van de Surinaamse Bankiers Vereniging en Commercieel directeur, Rafiek Sheorajpanday, waarnemend directeur Hakrinbank tevens bestuurslid van de Bankiersvereniging.

CBvS stelt Srd 670 miljoen aan 'voorschotten' beschikbaar voor regering

Governor Van Trikt: 'De wet biedt de mogelijkheid aan de regering om voorschotten te nemen'


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft - zoals minister Gillmore Hoefdraad van Financiën eerder had gevraagd - Srd 670 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is ruim Srd 90 miljoen al opgenomen door de regering, aldus Starnieuws vandaag, 20 maart 2019.

Governor Robert van Trikt heeft gisteren op een persconferentie gezegd dat, dit bedrag op basis van artikel 21 van de Bankwet als voorschot is gegeven. Hij benadrukte, dat het niet ongedekt is. Er zijn promessen hiervoor uitgegeven.

Van Trikt merkte op dat hij altijd op basis van recht en wet zal handelen. De wet biedt de mogelijkheid aan de regering om voorschotten te nemen.De overeenkomst die in april 2016 getekend was tussen minister Hoefdraad en de toenmalige governor Glenn Gersie, om niet monetair te financieren, is ingetrokken. Van Trikt voerde aan, dat de Bankwet aangepast moet worden om te voorkomen dat er geen voorschotten worden opgenomen. Het bedrag van Srd 670 miljoen is op basis van de begroting van 2018.

Van Trikt benadrukte, dat hij buiten dit bedrag geen andere leningen zal verstrekken aan Financiën. Hij zal niet in strijd met de Bankwet handelen. De governor deelde mee, dat er nog een overeenkomst getekend zal worden met de minister van Financiën. Daarin zal worden opgenomen worden wie waarvoor verantwoordelijk is.

Van Trikt legde uit, dat coördinatie van monetair en fiscaal beleid belangrijk is om tijdig geïnformeerde beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Dit houdt volgens hem in geen geval in dat het monetaire beleid van de Centrale Bank wordt bepaald door de minister van Financiën. Het fiscaal beleid wordt immers ook niet bepaald door de governor.

Ook zal er een elektronische verbinding tot stand worden gebracht met het overheid financieel informatiesysteem, zodat de CBvS haar rol als kassier/bankier van de Staat beter kan vervullen. Op basis van de ontwikkelingen in de staatsfinanciën kan de bank de richting van haar beleid bepalen ter bewaking van de stabiliteit van de wisselkoers en prijzen van goederen en diensten.