maandag 16 maart 2015

De Ware Tijd rommelt met vastgoedmagnaat Chris Thünnessen en advocaat Oscar Hammerstein... - Dagblad Suriname misleidt

Wanneer neemt de Ware Tijd nu een kwalitatief goede eindredacteur in dienst?

Dagblad Suriname misleidt met kop.....


De man op de foto bij een artikel vandaag, maandag 16 maart 2015, in de krant de Ware Tijd is Oscar Hammerstein. Dat behoeft geen betoog. Het onderschrift suggereert echter, dat hij Chris Thünnessen zou zijn. Daarnaast is ook de bronvermelding bij de foto niet echt duidelijk, 'Meulenhoff'. 

De krant blijft uitblinken in slordigheid. Slordigheid die voorkomen kan worden door een kwalitatief goede eindredacteur. Maar, kennelijk heeft de Ware Tijd daar geen oog voor en blijft het aanmodderen, waardoor de kwalitatieve inhoud van de krant ver beneden journalistiek peil blijft......

Voor alle duidelijkheid, dit is Chris Thünnessen (bron foto:quotenet.nl):


Ook het Dagblad Suriname gaat vandaag de mist in,met een misleidende kop boven een artikel:


Misleidend, omdat niet Suriname steun uitspreekt aan Venezuela, maar slechts een groepje personen. De kop suggereert echter, dat de Surinaamse regering steun zou uitspreken. Op geen enkele wijze heeft de regering nog formeel gereageerd op recente ontwikkelingen in Venezuela.