zondag 10 juni 2018

Kalloe (VHP): 'Verdwijning 9 nieuwe tractoren en 3 graafmachines SML riekt naar corruptie'

'Zijn de machines aan een particulier verkocht, door een particulier toegeëigend?'

'Het is kwalijk, dat het steeds exponenten van de NDP zijn die Wageningen keer op keer kapotslaan'


VHP-Assembleelid Jitendra Kalloe is bezorgd over de duistere praktijken die zich de afgelopen periode in de agrarische sector en bij de Stichting Machinale Landbouw (SML) in Wageningen hebben voorgedaan. Kalloe zegt zondag 10 juni 2018 in het Dagblad Suriname, dat de SML in 2014 9 splinternieuwe tractoren en 3 graafmachines van de overheid heeft ontvangen. Nu zijn deze machines, die allemaal voorzien waren van een herkenningsplaat, nergens te bespeuren. 

'Dit riekt naar corruptie. Vier jaren later kunnen kanalen en irrigatielozingen niet opgehaald worden. Waar zijn deze machines allemaal naar toe? Het heeft de staat miljoenen gekost om deze machines aan te schaffen om de infrastructuur, de wegen, bermen en loosleidingen elk seizoen in orde te maken. Nu raken de boeren al jaren achter wanneer het inzaaischema door het ministerie van Landbouw, Visserij en Veeteelt (LVV) wordt uitgegeven. Zijn de machines aan een particulier verkocht? Is het door een particulier toegeëigend? Hebben mensen van het bestuur van SML dit toegeëigend?', vraagt de VHP’er zich af.

De oppositie fracties VHP, ABOP, PL, NPS, DOE en PALU willen een Assembleevergadering over de agrarische sector. Het interpellatievoorstel is donderdag ingediend bij Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons.

De parlementariër, die dit interpellatievoorstel ook heeft ondertekend, vindt het kwalijk dat het steeds exponenten van de NDP zijn die Wageningen keer op keer kapotslaan.

Kalloe verwijst ook naar de opkoop van een minipellerij door LVV in 2015 voor een bedrag van 1.8 miljoen Amerikaanse dollar. Deze pelmolen werd via de Stichting Machinale Landbouw (SML) gekocht en was bedoeld om ook de padieprijs op niveau te houden. 'Hiermee zouden de boeren een winstmarge van tenminste 15% binnenkrijgen om dan wederom te kunnen produceren. Wat is met deze minipellerij gebeurd? Is dit ook doorverkocht aan een particulier? Is het doorverkocht aan het huidig bestuur van de SML?', vraagt Kalloe.

De handelingen van ex-LVV-minister Soeresh Algoe en derden hebben de staat volgens de VHP’er voor miljoenen benadeeld. 'Algoe heeft dit ook nooit willen bespreken in het parlement, terwijl het volk steeds rustig door is benadeeld. Vandaag de dag zitten de producenten met de handen in het haar', aldus de politicus.

Kalloe vindt het vooral kwalijk, dat boeren al jaren de agrarische sector met hun eigen middelen proberen draaiende te houden, terwijl deze ‘arme agrariërs, nooit in aanmerking komen voor een decoratie uit handen van de president’. 'De vicepresident krijgt dat wel. In het Hindoestaans zou men zeggen kaam kare dhoti walla, maza kare topi walla', aldus Kalloe.

De parlementariër benadrukt ,dat vanwege de late inzaai er grote problemen voor agrariërs te Wageningen zijn ontstaan, omdat de overheid door nalatigheid de waterpompen van Wageningen niet gereed had. 'Hierdoor zijn de landbouwers pas in januari gaan inzaaien, waardoor de mensen nu grote verliezen tijdens de oogst moeten meemaken. Het transport moet middels boten gedaan worden, wat ook allerlei kosten met zich meebrengt. Als je alleen maar kijkt naar de kosten per baal, waar de boer Srd 85 per baal padie krijgt, dan moet daaruit Srd 15 tot Srd 20 uitgetrokken worden om dan de extra kosten te betalen. Regering, als u zo doorgaat met benadeling en corruptiefacilitering, gaan wij noot de voedselschuur van de regio worden', aldus Kalloe.

De volksvertegenwoordiger dringt aan op een onderzoek door de huidige minister van LVV, Lekhram Soerdjan, naar al deze voornoemde misstanden.

'De verkiezingen in 2020 naderen, dus ik weet dat zij zullen proberen om zeker 1 tot 2 van de 10 beloofde zaken zogenaamd te realiseren. Hierdoor gaat men alles weer met de mantel der liefde bedekken en zand strooien in de ogen van de boeren. Kijkt u maar naar deplorabele staat van de zandwegen in Nickerie, Saramacca en Commewijne. Nu rennen zij om te kijken waar zij middels een paar ladingen zand de grote kuilen kunnen dichten. Zo werkt het niet regering, want u hebt verzuimd dat in de droge tijd aan te pakken. De Krappahoeklaan in Nickerie is tig keren aangehaald. Door de verergering van deze zogenaamde aanpak kunnen kinderen niet naar school en kunnen mensen hun werkplek niet bereiken. De ontplooiingskansen van deze mensen wordt door slechte infrastructuur gestagneerd.'

Minister Getrouw: 'Vissers zijn belangrijk geweest bij traceren van zeepiraten'

Bewindsman praat met Vissers- collectief


Het Vissers- collectief is blij met de registratie van illegale vissers door de Guyanese ambassade. Vissers hebben een belangrijke bijdrage geleverd in het zichtbaar maken van verdachten die betrokken zijn bij de barbaarse zeeroof, waarbij mensenlevens te betreuren zijn. Dit zegt minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie. Hij had een ontmoeting met het Visserscollectief, het Bureau Slachtofferhulp en de leiding van de afdeling Vreemdelingenzaken. 

Onderwerp van gesprek was de status van het politieonderzoek en het natraject. Het Visserscollectief is tevreden met de prestaties van het ministerie van Justitie en Politie en is zelf ook proactief geweest. Dit zegt minister Getrouw zaterdag 9 juni 2018 via het Nationaal Informatie Instituut.

Het initiatief van de start van de registratie van illegale vissers in Suriname door de Guyanese ambassade komt van het Visserscollectief. De bewindsman geeft aan, dat de visserijsector heel belangrijk is voor de economie van Suriname en dat het daarom belangrijk is dat er op dat gebied een samenwerking is tussen de verschillende landen in de regio.

In de ontmoeting met het Collectief is besproken, dat het in het natraject erop mag rekenen dat er verscherping komt van de controle. Zo staan de vissers niet negatief tegenover de Vessel Monitoring System, echter willen ze zekerheid dat er vanuit de autoriteiten snel zal worden gereageerd bij eventuele misstanden.

Partijen gingen uit elkaar met de belofte de gezamenlijke samenwerking voort te zetten en de moed niet op te geven. Getrouw was zaterdagmiddag te Mariënburg, in het district Commewijne, aanwezig bij de uitvaart van een der omgekomen vissers.

PALU is verbaasd, dat vicepresident Adhin door president Bouterse is onderscheiden

'Diens voorganger Robert Ameerali staat nog steeds met lege handen'

'Met dit soort politiek misbruik wordt de waarde van onze nationale decoraties ernstig gedevalueerd'
 

De politieke partij PALU laat vrijdag 8 juni 2018 in een persbericht weten verbaasd te zijn, dat vicepresident Ashwin Adhin afgelopen week door president Desi Bouterse is onderscheiden, maar dat diens voorganger Robert Ameerali nog steeds met lege handen staat. Het wordt wel duidelijk dat met dit soort politiek misbruik de waarde van onze nationale decoraties ernstig wordt gedevalueerd.

Wij stellen voorop dat de persoon van Ashwin Adhin in deze niet ter discussie staat. Hij heeft immers de onderscheiding niet aan zichzelf toegekend. En zo getalenteerd als hij is, zou hij in de loop van zijn leven ook vanzelf voor deze onderscheiding in aanmerking hebben kunnen komen. 

Maar, het lijkt erop dat het toekennen van deze hoogste onderscheiding aan een NDP-topper minder te maken heeft met de Hindostaanse Immigratie of met een bijdrage aan de Surinaamse samenleving, dan wel met de politieke agenda van de president zelf. Want laat het duidelijk zijn, in het verlengde van de redenering van de president, zouden anderen die jaren een veel grotere bijdrage geleverd hebben binnen Culturele Unie Suriname en de herdenking van de Hindostaanse immigratie eerder in aanmerking moeten komen voor een onderscheiding.

Maar, als we toch een vicepresident decoreren voor zijn prestaties, zou dit niet een mooie gelegenheid zijn geweest om bijvoorbeeld de vorige vicepresident Robert Ameerali, te decoreren? De Nickeriaan, Robert Ameerali, ook een van de nazaten van de Hindostaanse immigranten, die de Kamer van Koophandel en Fabrieken jaren heeft geleid en mede heeft omgevormd tot de professionele organisatie welke het nu is. Ameerali die zijn krachten als vicepresident aan het land heeft gegeven en tijdens Bouterse-1 een van de drijvende krachten was achter de daadwerkelijke uitvoering van het sociaal akkoord, wat heeft geresulteerd in basiszorg, pensioen en minimumloon, wat nu in handen van de NDP leiders Bouterse en Adhin kapot is gegaan.

Gegeven dit laatste kan Ameerali natuurlijk niet gedecoreerd worden, want dat zou teveel de aandacht vestigen op een erg zere plek. Dan maar Adhin decoreren. Dat geeft bovendien een steuntje in de rug wanneer hij straks bij de verkiezingen in 2020 als de nieuwe leider van de NDP de NDP-lijst zal moeten aanvoeren.

Ter informatie:
VHP-Assembleelid Mahinder Jogi ziet de decoratie van vicepresident Ashwin Adhin met de hoogste onderscheiding als niets anders dan een politiek scenario van president tevens NDP-voorzitter Desi Bouterse. 'Door het te doen tijdens de viering van 145 jaar Hindostaanse Immigratie probeert hij gewoonweg een deel van de Hindostaanse gemeenschap hiermee te paaien', zegt Jogi donderdag 7 juni 2018 in het Dagblad Suriname

Vliegvelden in het zuiden van Suriname staan niet blank

(Bron foto: Blue Wing Airlines)
Vliegvelden van de plaatselijke inheemse gemeenschappen kunnen wel bereikt worden

- 'De gebieden opgesomd door het NII kunnen via verschillende vliegvelden worden bereikt, dus zo dramatisch is de situatie niet'
- 'Mensen die nu roepen om een noodtoestand, zijn mensen die op zoek zijn naar fondsen'


Vliegvelden in het zuiden van Suriname staan niet blank. Het Nationaal Informatie Instituut, NII, beweert van wel. Maar, bij de Luchtvaartdienst wordt dit niet bevestigd. Ook luchtvaartmaatschappijen kunnen dat niet. De vliegvelden van de plaatselijke inheemse gemeenschappen kunnen dus wel bereikt worden. Dit in tegenstelling tot het grauwe plaatje dat in een officieel bericht is getekend. 

'Ik weet niet waarom men de samenleving van deze verkeerde informatie voorziet', zegt een functionaris anoniem gisteren, zaterdag 9 juni 2018, in de Times of Suriname, zo schrijft Waterkant.net vandaag. Het is een bron die de eigen identiteit liever niet prijs geeft.

Feit is dat onterecht wordt gesuggereerd, dat de gemeenschappen geïsoleerd zijn als gevolg van wateroverlast. Overigens, het zou echt de eerste keer zijn dat inheemse gemeenschappen zo veel last hebben van water. Inheemsen hebben een cultuur van balans met de natuur. De keuze van hun woongebied heeft door de tijdens heen de waarde van deze cultuur bevestigd.

Het verbaast dus dat zo’n eng alarmerend verslag wordt gegeven. Volgens het NII zijn vliegvelden 'onder water en niet bereikbaar voor luchttransport'. Het wordt in twijfel getrokken.

'Men schetst een beeld alsof alle vliegvelden onbruikbaar zijn. Dit klopt absoluut niet. De gebieden opgesomd door het NII kunnen trouwens via verschillende vliegvelden worden bereikt. Dus zo dramatisch is de situatie niet', stelt de functionaris.

Wat zou dan de reden kunnen zijn voor het dramatiseren? 'Mensen die nu roepen om een noodtoestand, zijn mensen die op zoek zijn naar fondsen. Bij vorige noodtoestanden is vooral gebleken dat de zogenaamd noodlijdende mensen de opgestuurde pakketten niet nodig vonden. Men  vond de reactie van Paramaribo overdreven', meent de functionaris.

Het is nu wachten op de videoverslagen. Als die ooit komen....

Eerste vluchten met voedsel en andere noodhulp naar getroffen dorpen in Zuid-Suriname

(Bron foto: NII)
'Het wordt een moeilijke klus om te landen op vliegvelden die drassig zijn'


De eerste vluchten worden vandaag, zondag 10 juni 2018, uitgevoerd met voedsel en andere noodhulp voor de getroffen dorpen in Zuid-Suriname. Kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) laat via het Nationaal Informatie Instituut (NII) weten, dat de pakketten samengesteld zijn met inspraak van de leiding van de getroffen leefgemeenschappen. Hierdoor worden alleen goederen gestuurd die de mensen nodig hebben en die lang houdbaar zijn. 

Naast voedselhulp, medicamenten en brandstof zullen ook deskundigen naar het gebied gaan voor bieden van hulp aan de mensen. Zij zullen de mensen bijstaan in hoe de kostgrondjes weer beplant kunnen worden met bepaalde gewassen die wel kunnen gedijen onder deze omstandigheden. Op plekken waar de Medische Zending niet aanwezig is, zal eveneens hulp worden geboden.

Slijngard merkt op, dat het een moeilijke klus zal worden om te landen op vliegvelden die drassig zijn. Savanne zand kan water snel doorlaten, maar bij constante regen, is het vliegveld niet veilig.

Bij de operationele activiteiten heeft het NCCR ook hulp van het leger.

Naast steun van het bedrijfsleven, hebben ook internationale organisaties zoals gezondheidsorganisatie PAHO, de UNDP (het Ontwikkelings Programma van de VN) en de Unicef hulp toegezegd waar deze nodig is.

Slijngard stelt dat het om kinderrijke gebieden gaat. In de noodhulp die geboden wordt, is ook rekening gehouden met spullen voor kinderen en babyvoeding.

President Bouterse zoekt structurele oplossing voor dorpen in Zuid-Suriname

Vliegtuigen zouden niet kunnen landen in de dorpen

- Bouterse wil het vliegveld van Kwamalasamutu, waar ongeveer 2.000 mensen wonen, verharden
- Suriname heeft hulp gevraagd aan de VS en Brazilië


President Desi Bouterse zoekt een structurele oplossing voor ver gelegen dorpen in Zuid-Suriname. Het dorp Sipaliwini, dichtbij de Braziliaanse grens, is al zo'n maand geïsoleerd. Door de constante regenval kunnen er geen vliegtuigen landen in het dorp. Hetzelfde geldt voor Kwamalasamutu, Curuni, Alalapadu en Amotopo. 

De president wil het vliegveld van Kwamalasamutu, waar ongeveer 2.000 mensen wonen, verharden waardoor in de toekomst sneller hulp geboden kan worden aan Surinamers in de verst gelegen dorpen die alleen via de lucht bereikt kunnen worden.


De president had zaterdag 9 juni 2018 een ontmoeting met kopstukken van de regering, het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) en andere relevante diensten over de noodsituatie in Zuid-Suriname. Het staatshoofd legt via het Nationaal Informatie Instituut (NII) uit, dat door de aanhoudende regen de vliegvelden niet gebruikt kunnen worden. Hierdoor is de aanvoer van voedsel en medicamenten niet mogelijk.

De kostgrondjes van de mensen zijn vernietigd door het vele water.

Behalve in Zuid-Suriname heeft ook Galibi te kampen met wateroverlast. Daar is het zwamp achter het dorp overvol geraakt. Het water stroomt dwars door Galibi naar de Marowijnerivier. Ooit was er een kanaal gegraven maar het is dichtgeslibd. Ook daar hebben mensen hulp nodig.

De minister van Financiën heeft Srd 1 miljoen vrijgemaakt voor voedsel, water en vervoer naar de gebieden. Per diplomatieke nota is er ook hulp gevraagd aan de VS en Brazilië. De Chinese ambassade heeft een donatie gegeven. Het bedrijfsleven heeft eveneens gedoneerd.

Via het NCCR worden voedselpakketten klaargemaakt voor de bewoners van de getroffen gebieden. De president benadrukt dat de bewoners die in een moeilijke situatie zijn geraakt, geholpen zullen worden.

Duikboot met twee ton cocaïne onderschept voor kust van Colombia

Twee Mexicanen, een Ecuadoraan en een Colombiaan  gearresteerd


De Colombiaanse Marine heeft een duikboot met twee ton cocaïne aan boord in beslag genomen. De onderzeeër van drugssmokkelaars kon na een achtervolging van een uur door een speedboot van de Marine onderschept worden in kustwateren van de Stille Oceaan, in het departement Nariño, zo heeft de Colombiaanse Marine zaterdag 9 juni 2018 bekendgemaakt

Twee Mexicanen, een Ecuadoraan en een Colombiaan zijn gearresteerd. De duikboot was 550 kilometer ten zuidwesten van Bogotà vertrokken.

De marktwaarde van de lading cocaïne wordt op 68 miljoen dollar geraamd.

(Suriname Mirror/Belga/Twitter)

Geschokte overlevenden vulkaanuitbarsting Guatemala zeggen niet van tevoren gewaarschuwd te zijn

'Als we een waarschuwing zouden hebben ontvangen, zouden we ons huis verlaten hebben'- CONRED: 'We doen aanbevelingen, en het zijn de bewoners die beslissen om te evacueren of niet'
- 'Mensen zaten vast in hun huizen en konden niet ontsnappen, ze werden gekookt'


Geschokte overlevenden van de verwoestende explosieve uitbarsting van een vulkaan in Guatemala zeggen, dat ze niet van tevoren gewaarschuwd zijn om te ontsnappen aan een stroom van heet gas en vulkanisch modder die hun dorpen verteerde en minstens 109 mensen doodde.

Volcan de Fuego, in het zuiden van Guatemala, spuwde stromen van gloeiend hete lava uit en schoot dikke rook en as de lucht inm die zondag op verschillende regio's en de hoofdstad Guatemala-Stad op 30 kilometer afstand van het zwaarst getroffen gebied neer regenden. Bijna 200 mensen zijn nog steeds vermist.

'Als we een waarschuwing zouden hebben ontvangen, zouden we ons huis eerder verlaten hebben en zouden de levens van vele mensen gered zijn', vertelde Denni, een overlevende, zaterdag 9 juni 2018 aan Al Jazeera. 'Ik weet niets van anderen, maar ze hebben ons niet gewaarschuwd. We wisten niet van de uitbarsting totdat de lava naar beneden kwam.' 


Slechte communicatie tussen een rampenbureau en vulkanologen in Guatemala vertraagde de evacuaties, omdat gas en aswolken over de Fuego-vulkaan stroomden, in zijn meest gewelddadige uitbarsting in vier decennia, zo hebben de autoriteiten toegegeven.

David Ovalle, coördinator van Guatemala's Nationale Agentschap voor Rampenbeheersing (CONRED, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres), zei echter dat sommige bewoners evacuatieorders negeerden nadat sensoren uren vóór de uitbarsting een toename van de vulkanische activiteit hadden opgepikt.

'Alle gemeenschappen hebben waarschuwingen ontvangen en het is duidelijk dat we niet de bevoegdheid hebben om een ​​evacuatie te bevelen', zei hij. 'We doen aanbevelingen, en het zijn de bewoners die beslissen om te evacueren of niet.'

David Mercer van Al Jazeera, rapporterend vanuit Escuintla, in zuidcentraal Guatemala, zei dat CONRED 'onder vuur ligt voor mogelijke nalatigheid'.

Officieren van Justitie in Guatemala hebben intussen een onderzoek gelast naar de vraag of  rampenprotocollen zijn opgevolgd.David Melgar, een overlevende van de vulkaanuitbarsting, zei dat de herinneringen aan die dag hem en zijn gezin voor altijd achtervolgen. Zijn schoonvader werd 'weggevaagd', zei Melgar, terwijl hete as in zijn huis viel. Zijn vrouw heeft samen met hem de ramp overleefd. 'De as kookte, modder vermengd met vuur, mensen renden en de hete as kwam bovenop hen en doodde hen', zei Melgar vanuit een ziekenhuis waar hij nu een behandeling krijgt. 'Mensen zaten vast in hun huizen en konden niet ontsnappen, ze werden van binnen gekookt.'

De Guatemalteekse autoriteiten hebben nu nieuwe evacuaties bevolen van reddingswerkers en dorpen die waarschuwen voor activiteit op de berg Fuego en zeggen dat het een giftige wolk van as en lava heeft uitgespuwd.

Maar, mensen met vermiste geliefden uitten hun hopeloosheid door de opschorting van zoek- en herstelinspanningen. Mexicaanse autoriteiten stuurden artsen om overlevenden te helpen met ernstige brandwonden, terwijl de Amerikaanse regering aankondigde dat het noodhulp naar Guatemala heeft verzonden.
Zes kinderen met ernstige brandwonden werden via luchttransport naar de VS gebracht voor een behandeling die niet beschikbaar was in Guatemala.

Het Chileense ministerie van Mijnbouw tekent een overeenkomst met Guatemala om een vulkanologisch meetnet te ontwerpen. Om Guatemala te ondersteunen na de uitbarsting van de Volcán de Fuego heeft minister van Mijnbouw, Baldo Prokurica, een ontmoeting gehad met de Guatemalteekse ambassadeur in Chili, Rita Claverie de Sciolli, met als doel de technische ondersteuning in professionele training door de Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin).

Prokurica zei, dat deze overeenkomst het mogelijk maakt, dat ambtenaren in Chili worden opgeleid, naast het sturen van nationale Sernageomin-experts naar dat land. 'We hebben een meetnet van 45 vulkanen. Het is een online systeem, waarbij Sernageomin samen met de Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI) de vulkanologische activiteit kan observeren en juist is het deze ervaring die Chileense professionals hebben wat we willen delen met de bevolking van Guatemala, door middel van een overeenkomst die we de komende dagen zullen ondertekenen', voegde hij eraan toe.

(Suriname Mirror/Al Jazeera/The Santiago Times/YouTube)

Costa Rica bereidt zich voor op instroom Nicaraguanen

Mogelijke golf van Nicaraguanen naar Costa Rica komt voort uit protestacties tegen de regering

De Costa Rica – Nicaragua grensovergang te Peñas Blancas, vanaf de Costa Rica zijde (Bron foto: Rico / QCR)

Het ministerio de Seguridad Pública (MSP) - ministerie van Openbare Veiligheid - zegt, dat het 'normale bewaking' aan de noordelijke grenzen handhaaft in het geval van een mogelijk massale binnenkomst van Nicaraguanen. Minister Michael Soto Rojas, zei vrijdag  8 juni 2018, tijdens de promotieceremonie van 304 nieuwe Fuerza Publica (Nationale Politie) officieren, La Sabana, San Jose, dat ze voorlopig onbevestigde versies hebben van een golf van mensen vanuit Nicaragua richting Costa Rica. 

'We hebben persinformatie, maar de aanwezigheid van Nicaraguanen in de grensgebieden is niet toegenomen', zei hij. Daarom zei Soto, dat er voorlopig geen wijzigingen zijn in het grenspersoneel. 'We hebben de grenspolitie die prominent aanwezig is aan de hele grens, in de plaatsen Tablillas de Los Chiles, Alajuela en in Peñas Blancas, Guanacaste, waar geautoriseerde posten zijn voor de legale binnenkomst van mensen', legde hij uit.

Een mogelijke golf van Nicaraguanen naar Costa Rica komt voort uit de geëscaleerde protestacties tegen de regering die Nicaragua sinds 18 april in zijn greep hebben en die minstens 135 doden en meer dan 1.000 gewonden opleverden.

In de afgelopen dagen zijn blokkades geïntensiveerd en bestrijken nu ten minste 70% van de Nicaraguaanse hoofdwegen, in grote steden in tien verschillende departementen (provincies).

De minister van Buitenlandse Zaken van Costa Rica, Epsy Campbell, bevestigde dat het aantal vluchtelingenverzoeken van Nicaraguanen is toegenomen, maar gaf geen details.

Minister Soto zei, dat een eventuele golf wordt besproken tussen andere staatsentiteiten om een ​​overheidsstrategie voor te bereiden. 'In Seguridad Publica hebben we een plan om te proberen deze mensen basiskennis te geven. Dat vereist natuurlijk een meer geavanceerde coördinatie met andere ministeries en organisaties.' 

Costa Rica, met een bevolking van minder dan 5 miljoen, ontvangt historisch gezien migratie vanuit Nicaragua. Momenteel wonen volgens officiële gegevens ongeveer 400.000 Nicaraguanen in het land, maar berekeningen van niet-gouvernementele organisaties verdubbelen dat aantal of meer.

(Suriname Mirror/Qcostarica)

Marina Silva, presidentskandidate in Brazilië: 'Ex-president Lula da Silva moet worden uitgesloten van verkiezingen'

Silva staat momenteel in peilingen derde achter Da Silva en Jair Bolsonaro

(Bron foto: Twitter)

Milieubeleid is grootste aandachtspunt voor de oud-minister van Milieu onder Lula da Silva


Marina Silva, een vooraanstaande presidentskandidate in Brazilië, zei vrijdag 8 juni 2018, dat haar voormalige baas, de gevangen gezette ex-president Luiz Inacio Lula da Silva, moet worden uitgesloten van deelname aan de presidentsverkiezingen.

Silva, een voormalig senator en minister van Milieu, bekritiseerde ook de militaire interventie in de staat Rio de Janeiro en beloofde dat als ze gekozen zou worden, ze zou pushen om presidentiële termijnlimieten ingesteld te krijgen, zodat leiders zich concentreren op wat het beste is voor het land, niet op het verkrijgen van een herverkiezing.

Silva maakte de opmerkingen tijdens een uur durende vraag-en-antwoordsessie met buitenlandse journalisten.


Toen haar werd gevraagd over Da Silva, die in april een vonnis van 12 jaar uit te zitten voor een veroordeling wegens corruptie, zei Silva dat de wet van Brazilië duidelijk is. Die verbiedt een veroordeelde wiens beroep is bevestigd om deel te nemen aan een presidentsverkiezing. Het beroep van Da Silva werd in januari bevestigd.

Ondanks dat hij gevangen wordt gehouden, is Da Silva de koploper in de peilingen en staat erop dat hij nog steeds van plan is om voor het presidentschap te gaan. 'De wet kan niet worden aangepast aan mensen', zei Silva. 'Mensen moeten zich aanpassen aan de wet.'

Silva kreeg bekendheid als minister van Milieu gedurende vele jaren, dat Da Silva in functie was tussen 2003 en 2010. Silva brak sindsdien met Da Silva's Arbeiderspartij en ging voor het presidentschap in 2010 en 2014. Sommige critici beweren, dat ze de laatste 10 jaar weinig meer heeft gedaan dan voor het presidentschap te gaan. Silva zei, dat als ze de laatste jaren in de regering was geweest, de 'kritiek het tegenovergestelde kon zijn', dat ze niet echt onafhankelijk was. Ze voerde aan dat het vormen van een politieke partij, het ontwikkelen van beleid en het spreken in het hele land en internationaal een manier was om bij te dragen aan het algemeen belang.


Silva is momenteel in peilingen de derde achter Da Silva en Jair Bolsonaro, een Congreslid en voormalig kapitein van het leger die nostalgisch spreekt over de militaire dictatuur van 1964-1985 in Brazilië.

Een dramatisch persoonlijk verhaal helpt haar om goed contact te maken met mensen in een van 's werelds meest ongelijke landen als het gaat om onderwijs en inkomensverdeling. Silva werd geboren in een arm gezin in de noordwestelijke staat Acre en kreeg als kind vaak honger en leerde tot haar tienerjaren niet lezen en schrijven.

Tijdens eerdere verkiezingen, en tot nu toe deze cyclus, heeft ze echter moeite gehad om zichzelf buiten het milieubeleid te definiëren. Op vrijdag, toen haar werd gevraagd over een aantal van de meest urgente problemen waarmee Brazilië wordt geconfronteerd, van oproepen tot het herzien van een opgeblazen pensioenstelsel tot de vraag of het staatsoliemaatschappij Petrobras brandstofprijzen in het land zou moeten subsidiëren, waren haar antwoorden zwaar op uitdrukkingen als 'programmatisch' en 'aanpakken van structurele problemen' en bijna verstoken van details.

Ze voerde aan dat Brazilië verder moet gaan dan coalitiepolitiek waarin grote partijen deals met elkaar sluiten die in hun eigen belang zijn en niet van de bevolking. Ze zei, dat het aanpakken van geweld, waarvan de kiezers zeggen dat het een centrale zorg is, een langetermijnplanning zou zijn om het onderwijs en de gezondheidszorg te verbeteren.

Ze was kritisch over militaire interventie in Rio. Na een golf van geweld tijdens het carnaval in februari gaf president Michel Temer het leger de opdracht de veiligheid in de staat over te nemen. 'De gouverneur verklaarde zich onbekwaam om voor de financiën en de veiligheid van de staat te zorgen. Dit is niet de beste route, de beste route is een structureel plan.'

(Suriname Mirror/ABC News/AP/Twitter)

Zweedse premier getuigt in rechtszaak over verkoop Saab straaljagers aan Brazilië

Lofven ontkent enige kennis te hebben van steekpenningen met betrekking tot de verkoop 

Oud-president van Brazilie Lula zou zo'n 1.04 miljoen dollar hebben ontvangen bij de aankoop van de Zweedse straaljagers


De Zweedse minister-president Stefan Lofven heeft vrijdag 8 juni 2018 op verzoek van een Braziliaanse rechter in de rechtbank verklaard over een vermeende corruptiezaak in Brazilië waarbij Zweedse gevechtsvliegtuigen werden verkocht ten koste van de Franse tegenpartij Rafale. 

Voormalig Braziliaans president Luiz Inacio Lula da Silva wordt onderzocht inzake het witwassen van geld, terwijl Officieren van Justitie hem beschuldigen van het ontvangen van 2.25 miljoen reais (1,04 miljoen dollar tegen het huidige tarief). Lula wordt ervan verdacht het geld te hebben ontvangen bij de aankoop van straaljagers van de Zweedse vliegtuigfabrikant Saab via het bedrijf van zijn zoon Luis Claudio om Dilma Rousseff om te kopen, die hem opvolgde als de leider van het land in 2011.


Na aankomst in de rechtbank in Stockholm vrijdag, ontkende Lofven enige kennis te hebben van steekpenningen met betrekking tot de wapenhandel, maar gaf toe dat hij de verkoop van het Zweedse vliegtuig had gepromoot voordat hij premier werd. 'Ik ben een man uit de arbeidersklasse, het is duidelijk dat ik een Zweeds bedrijf zou helpen en ervoor zou zorgen banen te creëren in Zweden', zei hij tegen de dagelijkse krant Aftonbladet.

Lofven ontkende, dat hij Lula en Rousseff in december 2013 in Zuid-Afrika had ontmoet aan de zijlijn van een eerbetoon aan wijlen president Nelson Mandela. Hij ontkende ook Mauro Marcondes te kennen, een vermeende tussenpersoon tussen Saab en Lula. De hoorzitting duurde minder dan vijf minuten, volgens Aftonbladet.

Eind december 2013 beëindigde Brazilië meer dan een decennium onderhandelingen en rapporten en koos de Zweedse Gripen-jets voor een contract van $ 4,5 miljard ten koste van Rafale in Frankrijk en de Super Hornet van het Amerikaanse Boeing.

Brazilië en Zweden hebben de deal getekend voor 36 straaljagers in oktober 2014, een paar maanden nadat Lofven staatshoofd werd.

Saab voorzitter Marcus Wallenberg en president en CEO Hakan Buskhe werden ook ondervraagd in de rechtszaal. Beiden zeggen, dat ze Mauro Marcondes niet kennen, aldus het persagentschap TT.

De 72-jarige Lula, die begin april gevangen werd gezet, zit twaalf jaar gevangenisstraf uit, omdat hij een appartement als smeergeld had aangenomen, een zaak die hij beschrijft als politiek gemotiveerd. De voormalige president wordt beschuldigd in zes extra gevallen waarin hij beweert dat hij onschuldig is.

(Suriname Mirror/The Local/AFP/Noticias Brasil Online)

Braziliaanse tennislegende Maria Bueno (78) overleden

Ze won drie keer Wimbledon (1959, 1960, 1964) en vier keer de US Open (1959, 1963, 1964, 1966)


Brazilië staat niet bekend als tennisnatie, maar in de jaren vijftig en zestig domineerde wel degelijk de Braziliaanse Maria Bueno het internationale vrouwentennis. Ze overleed vrijdag 8 juni 2018, 78 jaar, aan de gevolgen van kanker.

Bueno, bijgenaamd 'de tennisballerina' vanwege haar gracieuze stijl en omdat ze buiten de baan graag kleding droeg van beroemde ontwerpers, was grotendeels actief voordat tennis professioneel werd. Ze won drie keer Wimbledon (1959, 1960, 1964) en vier keer de US Open (1959, 1963, 1964, 1966).


Bueno won tussen 1958 en 1977 maar liefst 589 toernooien. Ze behaalde in totaal 19 Grand Slam-titels: zeven in het enkelspel, elf in het dubbelspel en één in het mixed-dubbel. In 1959, 1960, 1964 en 1966 was ze de nummer één van de vrouwenranking.


Ze was de eerste niet-Amerikaanse vrouw die Wimbledon en de US Open in hetzelfde jaar wist te winnen.

'Een trieste dag voor de wereld. Brazilië en de wereld hebben een ware tennislegende verloren', reageerde het Internationaal Olympisch Comité.

Voorafgaand aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro in haar vaderland Brazilië was Bueno een van de grote Braziliaanse sporthelden die met de olympische vlam het land doorkruisten. Basis gelegd


Billie Jean King, die Bueno versloeg in de Wimbledon-finale van 1966 en later samen met haar de professionele vrouwentour startte, zei dat de Braziliaanse een van de speelsters is geweest die van tennis 'iets minder een mannensport' heeft gemaakt. 'Maria was een grote ster in wie de fans interesse kregen in een tijd dat mannen de dienst uitmaakten in tennis. Ze heeft meegeholpen de basis te leggen voor wat erna kwam, ze verdient het om te worden erkend', aldus King.

(Suriname Mirror/AD/Observador/Jornal do Brasil/Twitter)

Linker borst Venezolaanse Elizabeth Salazar toont humanitaire noodsituatie in Venezuela

'Ik kan niet zitten wachten tot zij sterft en om die reden en omdat ik geen keus heb zal ik een hongerstaking beginnen'Gabriela Luis Ugas is de echtgenoot van een Venezolaanse vrouw die een spoedbehandeling voor kanker nodig heeft. Hij bevestigt, dat als hij geen reactie ontvangt, hij een wanhoopsactie zal ondernemen voor het leed van zijn geliefde. 

Elizabeth Salazar is 63 jaar oud en 8 maanden geleden kreeg ze de diagnose ductaal borstkanker. Sindsdien heeft hij de ergste nachtmerries ervaren,  aangezien hij zonder succes alle gespecialiseerde gezondheidscentra in Caracas heeft bezocht voor medische zorg. 


Het heeft alleen negatieve reacties gekregen, die aantonen dat er geen voorzieningen zijn in alle ziekenhuizen en dat er gebrek aan behandelingscapaciteit is in het land.

'Ik heb de eerste dosis chemotherapiebehandeling nog niet ontvangen, omdat ik het niet heb gevonden bij het Venezolaanse Instituut voor Sociale Zekerheid (Instituto Venezolano de los Seguros Sociales), noch heeft de remedie het voor mij kunnen doen. Ik ben wanhopig, omdat de wond mijn buik bereikt, ik wil niet dood en het lijkt erop dat de luiheid van de autoriteiten sterker kan zijn dan mijn verlangen om te leven.'

Aan Luis Ugas is in het gezicht de fysieke achteruitgang als gevolg van slapeloosheid te zien. Hij bevestigt, dat de pijnen die zijn vrouw voelt steeds sterker worden.


'Ik wil niet dat ze sterft, ik wil niet dat iemand sterft door gebrek aan behandeling. Het is tijd voor het maatschappelijk middenveld om concrete acties te ondernemen zodat de staat onmiddellijke antwoorden biedt', zei de voorzitter van de Stichting voor Waarborgen en Verdediging van de Mensenrechten (Fungaddhh, Fundación para las Garantías y Defensa de los Derechos Humanos).

'Als echtgenoot en mensenrechtenverdediger van Elizabeth, sta ik mezelf niet toe om niets te doen, we moeten de krachten bundelen, want wat ik nu doormaak, is het lijden van veel mensen en het is niet alleen zoveel pijn. Ik heb een lijst met 50 mensen met kanker geregistreerd in de Caracas-ziekenhuizen en ze vertelden me, dat in een van deze ziekenhuizen twee mensen om het leven kwamen door gebrek aan chemo.'


Op 5 juni vergezelden Elizabeth Salazar en haar man het protest van Codevida (Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida) om behandeling en medische voorzieningen te eisen bij moeders van kinderen met verschillende chronische gezondheidsproblemen en mensen met een transplantatie en HIV. Tijdens het protest voor het ministerie van Volksgezondheid, op Plaza Caracas, hebben mensen met één stem de aandacht getrokken en eisten ze medicijnen, behandelingen en medische voorzieningen die schaars zijn in het land . De groep demonstranten waarschuwde ook voor de duizenden mensen die het risico lopen om te sterven.


'Mijn vrouw werd acht maanden geleden gediagnosticeerd met borstkanker en sindsdien smeekt ze om gezondheid in Venezuela', zei Ugas, om te eisen dat de autoriteiten reageren op deze harde realiteit.Elizabeth toonde haar borst voor de verschillende media en de mensen die de demonstratie bijwoonden om aan te kondigen, dat ze de komende paar dagen constitutionele bescherming zal vragen vanwege de afwezigheid van chemotherapie die haar gezondheid en leven beïnvloedt.

'Ik ben een van de vele mensen die lijden aan een complexe humanitaire noodsituatie, ik wil niet sterven, ik wil leven. Maar, nergens is er een behandeling voor kanker en ik heb nooit op de behandeling gerekend, zelfs geen palliatieve factor voor de pijn die ze me hebben gegeven, ik moest van de ene plaats naar de andere gaan om een ​​van de pijnstillers te krijgen, Nu vertellen ze me dat er geen chemotherapie in het land is, die reactie van de autoriteiten is onverantwoordelijk en ik ben doodsbang om te weten dat dit een doodvonnis is.'

Mensen met een chronische gezondheidstoestand kunnen kiezen voor meer dan vier jaar met dure behandelingen via het voedingssysteem van het Venezolaans Instituut voor Sociale Zekerheid (IVSS, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales) of ziekenhuisapotheken. Op dit moment is het gezondheidsstelsel in het land echter zichtbaar verslechterd, het gebrek aan voorraden en medicijnen is reëel en de humanitaire nood lijkt hier te blijven en bedreigt het leven van duizenden Venezolanen.

Ten slotte gaf Ugas aan, dat hij de komende dagen het initiatief zal nemen voor een hongerstaking als zijn beroep op de autoriteiten niet wordt opgevolgd.

'Ik kan het niet langer verdragen om mijn vrouw op deze verschrikkelijke manier te zien lijden, ik ben naar alle ziekenhuizen gegaan voor hulp en ik heb geen antwoord. De tumor groeit en de kanker vordert snel, de medicijnen die ze nodig heeft, verschijnen nergens. De pijnen zijn zo verschrikkelijk, dat ze haar niet laten slapen, de spanning daalt en haar gezondheid wordt elke dag slechter. Ik kan niet zitten wachten tot zij sterft en om die reden en omdat ik geen keus heb zal ik een hongerstaking beginnen voor het ministerie van Volksgezondheid op Plaza Caracas, ik wil niet dat mijn vrouw sterft, ik zal vechten voor haar recht op gezondheid.'

(Suriname Mirror/Amnistía Internacional Venezuela/La Razon/Twitter)

Venezolaanse autoriteiten arresteren ruim 200 verdachten van valutaspeculatie

Arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd voor nog eens 201 verdachten

'Zeven personen gearresteerd die hadden geprobeerd 2.5 ton goud uit de staat te smokkelen'


De Venezolaanse autoriteiten hebben sinds april meer dan 200 mensen gearresteerd als onderdeel van een hardhandig optreden tegen vermeende valutaspeculanten, terwijl het land worstelt met een hyperinflatie wereldrecord, zei vicepresident Tareck El Aissami vrijdag 8 juni 2018. 

'We hebben 216 mensen gearresteerd die direct betrokken zijn bij deze criminele daden, die wachten op een rechtszaak', vertelde Aissami aan journalisten in Caracas, eraan toevoegend dat arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd voor nog eens 201 mensen.


Hij zei dat de regering van president Nicolas Maduro zich richt op georganiseerde misdaadbendes die betrokken zijn bij het smokkelen van geld en speculeren tegen de dollar in een operatie genaamd 'Manos de Papel' ('Papieren Handen').

Hij zei, dat het 'epicentrum  van de smokkeloperatie de Colombiaanse grensstad Cucuta is, waar volgens hem criminele bendes 'onder de bescherming van de regering van Colombia staan, rechtstreeks van president Juan Manuel Santos' - een virulente criticus van Maduro.

'We hebben 12 miljard bolivars in contanten in beslag genomen - ongeveer 150.000 Amerikaanse dollar volgens de officiële koers en 5.000 op de zwarte markt - die klaar waren voor smokkel. Dit fysieke geld werd overgemaakt naar Colombia en ging voor drie keer zo hoog als de nominale waarde', zei hij.

Venezuela maakt een zware economische crisis door, met een jaarlijkse inflatie van bijna 14.000 procent, die bijdraagt ​​aan een snel depreciërende bolivar. Maduro - die sinds 2013 de leiding heeft over een economie in vrije val, leidend tot chronische tekorten aan voedsel en medicijnen - heeft gezegd dat het land het slachtoffer is van een 'economische oorlog'.

El Aissami vertelde verslaggevers, dat de autoriteiten 78 invallen hadden uitgevoerd in het kader van het onderzoek en meer dan 2.000 bankrekeningen bevroren, waarvan 90 procent in Banesco Bank. Vorige maand lieten de autoriteiten 11 directeuren van Banesco vrij, de grootste privébank van het land, die waren gearresteerd wegens vermeende speculatie met de nationale valuta.

El Aissami kondigde ook de arrestatie aan van zeven mensen in de zuidelijke deelstaat Bolivar, als onderdeel van een afzonderlijk hardhandig optreden genaamd 'Operatie Metalen Handen'. 'De gearresteerden hadden geprobeerd 2.5 ton goud uit de staat te smokkelen', zei hij. 'We hebben arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen 28 andere mensen ... om de bendes die zich toeleggen op het smokkelen van metalen te ontmantelen .... specifiek goud', zei hij.

(Suriname Mirror/AFP/YouTube)