zondag 26 mei 2013

Starnieuws verre van een kwalitatief goed journalistiek product

Redactie vermeldt iets te vaak geen namen van geïnterviewde bronnen

Starnieuws voldoet niet aan journalistieke verwachtingen 

Waarom willen mensen vaak niet met naam en toenaam vermeld worden als ze iets te melden hebben in de media en waarom werken media mee aan dat ‘anonieme’ gedrag?

26-05-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Surinaamse kranten hebben er een handje van om in artikelen – anonieme – bronnen, getuigen, deskundigen, critici, enzovoorts aan te halen, te citeren. Het is een storende vorm van ‘nieuws’-vergaring die journalisten hier te gemakkelijk hanteren. Je kunt je afvragen waarom journalisten dat doen. Maar ook, waarom mensen kennelijk niet met naam en toenaam genoemd willen worden in artikelen. Durven zij, om wat voor reden dan ook, niet ‘en plein public’ hun mening, visie, getuigenis, verklaring en dergelijke te uiten? In ieder geval komt het te vaak voor in de Surinaamse media en dat is een kwalijke ontwikkeling.

‘Anonieme’ bronnen krijgen te veel vrijheid van media
Het is ook kwalijk dat journalisten kennelijk te gemakkelijk meewerken om ‘anoniemen’ het woord te gunnen in hun artikelen. Maar, het is een zeer onzorgvuldige en bedenkelijke wijze van journalistiek bedrijven waar eigenlijk paal en perk aan zou moeten worden gesteld. Daarnaast schrijven vele journalisten van kranten en ook webredacteuren van de nieuwswebsite Starnieuws te vaak dat zij iets ‘vernomen’ hebben. Maar, over van wie of van wat of uit welke hoe zij iets ‘vernomen’ hebben, daarnaar mag de lezer in het duister tasten.
Overigens, ook hier geldt weer: de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) is in geen velden of wegen te bekennen. Neen, die zal nimmer een werkelijk kritische houding durven aan te nemen tegen de eigen, kleine, achterban.

‘Deskundigen’ en ‘critici’ zonder naam opvoeren
Dat het kwalijk is om als journalist in een artikel mensen te citeren zonder hun namen te vermelden, blijkt vandaag uit een artikel van Starnieuws webredacteur èn voorzitter van de SVJ Wilfred Leeuwin.
Van hem is vandaag op de nieuwswebsite een artikel verschenen over de nieuwe gratis ziektekostenverzekering in Suriname voor jongeren tot 16 jaar en voor 60+’ers waarvoor verzekeringsmaatschappijen zich voor uitvoering tot 7 juni kunnen aanmelden:


Het is een mooi initiatief van de regering Bouterse-Ameerali, maar het wordt al omgeven door de nodige kritische geluiden uit de sector gezondheidszorg en uit een paar vakbonden. De nieuwe verzekering zou financieel niet haalbaar zijn en er worden vraagtekens geplaatst bij de deskundigheid bij verzekeringsmaatschappijen als het gaat om de gezondheidszorg. Die deskundigheid is wel bij het Surinaamse Staatsziekenfonds (SZF), vandaar dat velen ervoor pleiten om de verzekering bij het SZF onder te brengen.

Veel vraagtekens
Leeuwin tracht in zijn artikel de negatieve aspecten en risico’s van de nieuwe verzekering onder de aandacht te brengen. Maar, daarvoor baseert hij zich in zijn artikel op uitlatingen van 'deskundigen in de gezondheidszorg en critici', die hij niet met naam en toenaam vermeldt in zijn artikel.
Hoe weet ik nu met 100% zekerheid weten of Leeuwin werkelijk deskundigen en critici heeft gesproken?
Hoe weet ik nu als lezer hoe deskundig en betrouwbaar alle opmerkingen van die zogenoemde 'deskundigen' en 'critici' zijn?
Wie zijn die vermeende ‘deskundigen’ en ‘critici’?
Waarom worden ze niet even gewoon met naam en toenaam vermeld?

Bedenkelijke vorm van journalistiek bedrijven
Hoe open en objectief zijn Starnieuws en webredacteur Leeuwin? Een dergelijk artikel roept juist meer vragen dan antwoorden op..... Iedere lezer krabt zich bij het lezen van het Leeuwin-artikel (die overigens graag zijn naam onder het artikel wil zien prijken) achter de oren en zou graag willen weten welke ‘deskundigen’ en ‘critici’ Leeuwin heeft gesproken.
Maar, Leeuwin houdt wellicht bewust graag zijn ‘bronnen’ anoniem om het artikel een zweem van ‘interessant’ geheimzinnig mee te geven....
Hij realiseert zich echter niet, dat hij – SVJ-voorzitter – hiermee een bedenkelijke vorm van journalistiek bedrijft, maar die wel, helaas, past in de cultuur van het al dan niet anoniem via en in de media reageren, schelden, vuil smijten en zwart maken die hier dagelijks heerst.

Noot:
Twee dagen later, op 28 mei, plaatste Starnieuws weer een artikel waarin de webredactie zich een aantal malen baseert op niet met naam en toenaam vermelde bronnen.
Zo is onder andere te lezen:
'(...) Door de naschoolse opvang, het ter beschikking stellen van schoolvervoer voor avondscholieren en de uitbreiding van het aantal trajecten was de werkdruk sinds het vorige jaar nog meer toegenomen, verneemt Starnieuws. (...)' en '(...) Om goed te kunnen draaien zou de afdeling nog minstens vier administratieve krachten, twee controleurs en een assistent-systeembeheerder moeten aantrekken, wordt aan Starnieuws meegedeeld. (...)'


Wordt aan Starnieuws meegedeeld. Door wie? Je zou kunnen gaan denken dat de webredactie zo maar iets schrijft.....moet ik al hetgeen door Starnieuws wordt geschreven voor zoete koek aannemen, geloven, wanneer te vaak geen bronnen worden vermeld?