woensdag 11 oktober 2017

Brazilië is van plan haar olie-exploratie en -productie op te voeren

'Het stenen tijdperk is niet beëindigd door gebrek aan steen, en olie-tijdperk zal niet eindigen door gebrek aan olie'


Brazilië is van plan haar olie-exploratie en -productie op te voeren op haar reserves te vergroten voordat de wereld in het 'hernieuwbare tijdperk' gaat en andere technologieën de vraag naar fossiele brandstoffen hebben verdrongen, aldus minister Paulo Pedrosa van Energie woensdag 11 oktober 2017 tegen persbureau Reuters. 

'Het stenen tijdperk is niet beëindigd door gebrek aan steen en het olie-tijdperk zal niet eindigen door gebrek aan olie', zei Pedrosa in een interview. 'Een race is begonnen om te profiteren van de bron, omdat het in de toekomst misschien geen waarde heeft.' Sinds 2006 heeft Brazilië potentieel massale velden olie en gas ontdekt onder een zoutlaag onder de oceaanbodem voor de kust, maar de wereldwijde olieprijzen hebben pogingen bemoeilijkt om deze reserves te benutten.

Pedrosa zei ook, dat de Organisatie van Aardolie Exporterende Landen (OPEC) niet zou mogen verwachten, dat Brazilië de wereldwijde olievoorziening zal helpen controleren.

Het hoofd van de OPEC zei dinsdag, dat het kartel een ontmoeting heeft met de Verenigde Staten en naar andere landen kijkt om de wereldwijde leveringen te beperken en lage prijzen te bestrijden. 'Er was een tijd waarin er zorg was in de zin, dat deze rijkdom zorgvuldig moest worden uitgebuit, zodat de volgende generatie er voordeel van kon hebben,' zei hij. 'In toenemende mate echter is het tegengesteld, we moeten het gebruik van deze rijkdom versnellen.' 

Pedrosa zei verder, dat hij niet op de hoogte is van een OPEC-contact met Brazilië over de inspanningen om de olievoorziening te verminderen.

'Petroleo Brasileiro SA, die 94 procent van de Braziliaanse olieproductie uitmaakt, is nu een marktgedreven bedrijf en het is niet zinvol om het aanbod te verminderen, en het is ook niet in het belang van het land om de oliemaatschappij te dwingen om dat te doen', aldus Pedrosa.

Brazilië heeft verschillende aanbestedingen voor nieuwe exploratiegebieden, die elk jaar tot in 2019 worden gepland en bespreekt twee extra jaarlijkse veilingen in zowel 2020 en 2021.


(Suriname Mirror/Reuters)

Jonge arbeider (21) dodelijk getroffen door omgevallen boom in het district Para

Ongeluk gebeurt tijdens verplaatsen boomstammen met skidder

Partij houtblokken raamt een boom die vervolgens op hoofd slachtoffer valt


Rewin Hardwarsing (21) is dinsdag dodelijkgeraakt door een omgevallen boom in het district Para, Mapane-gebied. De politie van Paranam kreeg telefonische de melding van een omgevallen boom die een arbeider dodelijk zou hebben geraakt, aldus het Korps Politie Suriname vandaag, woensdag 11 oktober 2017.

De mannen zouden met een skidder bezig zijn geweest houtblokken te verplaatsen. Volgens verklaring van de vader van het slachtoffer zou daarbij een partij houtblokken een boomstam hebben geramd. De boom viel om en kwam op het hoofd van zijn zoon terecht, die als arbeider werkzaam was.

Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Jairam: '430.000 ton rijstproductie in 2018, door Adhin in Jaarrede genoemd, is geen rijst, maar padie'

'Rijstsector wordt in stand gehouden door Guyanese rijstvariëteiten, niet door Surinaamse'


Soedeshchand Jairam, landbouwkundige/macro-econoom tevens voorzitter van de Politieke Vleugel van de FAL (PVF, Politieke Vleugel van de Federatie van Agrariërs en Landarbeiders), is verheugd met het voornemen van waarnemend president Ashwin Adhin om de rijstproductie te verhogen. Maar, de feitelijke omstandigheden geven andere cijfers weer dan welke door Adhin verkondigd zijn op 29 september tijdens zijn Jaarrede. Zijn prognose wijst uit, dat er met een gemiddelde opbrengst van 6.6 ton per hectare 430.000 ton rijst geproduceerd zal worden in 2018.

Jairam beweert woensdag 11 oktober 2017 in het Dagblad Suriname, dat er hier sprake is van een vergissing. 'Die 430.000 ton rijst is in principe geen rijst, maar padie. Na verwerking krijg je ongeveer 200.000 ton rijst.'

Volgens de waarnemend president zal de inzaai van padie in het komend jaar oplopen naar 65.000 hectare, waarvan 20.000 hectare beschouwd kan worden als extra inzaai. 'Volgens deze analyse zou er momenteel 45.000 hectare ingezaaid worden, maar dat is niet het geval. Nu wordt er gemiddeld 55.000 hectare aan padie ingezaaid.'

Jairam merkt op, dat de padie-inzaai in de jaren ‘80 een piek had bereikt van boven de 70.000 hectare. 'Met goed beleid en inspanning zou dit ook anno 2017 haalbaar kunnen zijn.'

Het is gebleken dat de agrariërs amper rijstvariëteiten hanteren van het Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON) ten opzichte van de rijstvariëteiten van Guyana. Naar zeggen van de landbouwkundige is het van belang om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak hiervan om een groei in deze branche te kunnen bewerkstelligen. 'De rijstsector wordt in stand gehouden door de Guyanese rijstvariëteiten en niet door de rijstvariëteiten van Suriname.'

Alhoewel de ADRON-lijnen goede kwaliteit bezitten, levert het in vergelijking met de Guyanese rijstvariëteiten lage opbrengsten op. 'Bovendien hebben de ADRON-lijnen meer verzorging nodig, wat meer kosten met zich meebrengt, terwijl de prijs die de rijstboeren ontvangen hetzelfde is als die van de Guyanese rijstvariëteiten.' Jairam vindt dat dergelijke obstakels verholpen kunnen worden middels incentives die de autoriteiten aan de agrariërs kunnen aanbieden voor het promoten van het gebruik van de ADRON-lijnen.

Suraj Sahadew-Lall: 'Actiecomité is niet te koop'

'De totale PLO is verkocht aan de regering, maar ik niet!''Het Actiecomité is niet te koop', zegt Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van het Actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbushouders (zie foto - Bron: United News), vandaag, woensdag 11 oktober 2017, in het Dagblad Suriname.

Hij stelt, dat hij vanuit informele bronnen vernomen heeft, dat de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) hem benaderd heeft voor het PLO-voorzitterschap.

'Naar aanleiding van de huidige situatie binnen de bussector is er door de leiding van de PLO een loos alarm gelanceerd. Er wordt beweerd dat de voorzitter van de PLO vanwege gezondheidsredenen het voorzitterschap zal opgeven. Zo is er informeel een verzoek gedaan aan mij om de functie van PLO-voorzitter te bekleden op voorwaarde dat ik geen problemen moet veroorzaken voor de regering over de verhoging van de bustarieven en een aanpassing van de brandstofcompensatie, alsook de PLO in de media te bespreken.'

Volgens Sahadew-Lall is dit niets anders dan een stunt om een einde te maken aan zijn mondigheid. 'De totale PLO is verkocht aan de regering, maar ik niet!' 

Het Actiecomité blijft nog steeds ,dat alle bushouders van het particulier vervoer in de gelegenheid gesteld moeten worden om toegang te krijgen tot het PLO-lidmaatschap, waarna er op een oprechte wijze bestuursverkiezingen georganiseerd kunnen worden.

'Elke bushouder moet de mogelijkheid krijgen om mee te kunnen doen. Wij hebben wel belangstelling voor de PLO, maar dan moeten zaken binnen het wettelijk kader plaatsvinden en niet op een duistere manier. Als Actiecomité zijn we concreet bezig om orde op zaken te stellen binnen het particulier vervoer', aldus de voorzitter van het Actiecomité.

Voorzitter asfalteringsbedrijf China Dalian International Group benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster.

Onderscheiding is waardering voor bijdrage en inzet aan verschillende asfalteringsprojecten


De voorzitter van het Chinese asfalteringsbedrijf China Dalian International Group, Zhu Mingyi, is op voordracht van president Desi Bouterse benoemd tot Groot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster. Deze onderscheiding is bedoeld als waardering voor de bijdrage en inzet van het bedrijf aan verschillende asfalteringsprojecten in het belang van de ontwikkeling van Suriname. 

Zhu Mingyi kreeg de onderscheiding vandaag, woensdag 11 oktober 2017, uit handen van waarnemend president Ashwin Adhin bij het formele startsein van het Dalian 4 asfalteringsproject in Paranam, aldus  de Ware Tijd (zie foto - Bron: Irving Ngariman/de Ware Tijd).

Omdat het bedrijf een rechtspersoon is, is besloten om de onderscheiding aan de voorzitter als natuurlijke persoon te geven. Mingyi heeft de decoratie daarom opgedragen aan de overige medewerkers en partners van het bedrijf, maar ook aan de Chinese ambassade die volgens hem een belangrijke factor is in de relatie tussen China en Suriname.

Dalian is al ruim achttien jaar in Suriname en heeft al meer dan 1.100 kilometer aan wegen geasfalteerd en 550 huizen gebouwd. De overeenkomst voor het Dalian 4-asfalteringsproject wordt gerekend tot het grootste contract dat ooit is gesloten tussen China en Suriname. In dit project zullen circa 110 kilometer aan wegen ge(her)asfalteerd worden en minimaal vier bruggen worden gebouwd dan wel hersteld. Suriname is voor dit project een concessionele lening van 235 miljoen Amerikaanse dollar aangegaan met de China Exim Bank.

Harish Monorath: 'Geen vervroegde verkiezingen bij ontvallen president'

'Adhin is in het parlement gekozen tot vicepresident, dus hij kan nooit automatisch president zijn'


Indien president Desi Bouterse vanwege zijn hoge leeftijd komt te ontvallen of wanneer hij zelf vanwege gezondheidsredenen beslist om af te zien van het presidentschap, hoeven er geen vervroegde parlementsverkiezingen te worden gehouden. Tot deze conclusie komt advocaat, rechtsgeleerde en oud-Assembleelid  Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, vandaag, woensdag 11 oktober 2017, in het Dagblad Suriname.

President Desi Bouterse heeft vanwege zijn 71-jarige leeftijd in de afgelopen jaren op verschillende momenten te kampen gehad met gezondheidsproblemen. Thans heeft het staatshoofd na een medische ingreep op Cuba op advies van zijn medisch team eind september zijn bevoegdheden tijdelijk moeten overdragen aan vicepresident Ashwin Adhin.

Monorath voert aan, dat Adhin conform de Grondwet alleen kan waarnemen wegens ontstentenis, het uitlandig zijn of ontvallen van de president. 'Adhin is in het parlement gekozen tot vicepresident, dus hij kan nooit automatisch president zijn. Om als president of vicepresident in het parlement gekozen te worden, is een tweederdemeerderheid van het totaal aantal zetels nodig. Als dat niet lukt, wordt de Verenigde Volksvergadering gehouden, waar de leden van De Nationale Assemblee, de ressorts- en districtsraden de president bij een gewone meerderheid kiezen. Mocht de president komen te ontvallen, dan neemt de vicepresident waar in zijn functie. De Nationale Assemblee (DNA) als hoogste instantie van ons land moet dan in een bijzondere vergadering bijeen komen en beslissingen nemen', aldus Monorath.

Volgens de advocaat kan het parlement beslissen om de vicepresident tijdelijk aan te houden in de functie van waarnemend president om het land niet stuurloos te laten. Daarnaast kan een datum bepaald worden om nieuwe presidentsverkiezingen te houden. 'De politieke partijen zullen weer kandidaten moeten voordragen om een nieuwe president te kiezen. Adhin blijft dan in zo een geval vp. Het kan ook dat het parlement beslist om een nieuw kabinet te starten door zowel een nieuwe president en vicepresident te kiezen', aldus Monorath. Hij benadrukt, dat Adhin als vicepresident wel in verweer mag komen, indien het parlement beslist om hem af te zetten en een nieuwe vp en president kiezen. 'Echter stelt de Grondwet dat de president en vp gekozen en ontslagen worden door DNA', aldus Monorath.

Het parlement heeft volgens Monorath ook meerdere opties. Zo kan beslist worden om Adhin aan te houden in de functie van vicepresident, maar dan de huidige DNA-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons te benoemen in de functie van waarnemend president. 'Zij mag ook officieel president worden als zij als kandidaat wordt voorgedragen bij de presidentsverkiezingen. De machtigste persoon in dit land is de voorzitter van De Nationale Assemblee. In tijden van problemen is zij de belangrijkste sleutelfiguur, omdat zij ook de agenda van het parlement, het hoogste college van staat, beslist. Zij beslist de agenda en de volgorde waarop het op een vergadering wordt geplaatst', aldus Monorath.

Hiërarchisch treedt ook de president van het Hof van Justitie gelijk na de parlementsvoorzitter als derde staatsmacht in beeld om waar te nemen in de functie van president. De functie van Hof-president wordt momenteel waargenomen door rechter Iwan Rasoelbaks. 'Als de voorzitter van het parlement uitvalt, dan kan de president van het Hof in beeld treden', aldus de deken.

De discussie volgens de advocaat is echter hoever de executieve bevoegdheden zijn van een waarnemend president. 'Suriname heeft een president met executieve bevoegdheden. Die executieve bevoegdheid hebben wij gezien toen de DNA ex-president Jules Wijdenbosch had weggestemd, maar hij toch was aangebleven als president vanwege zijn executieve bevoegdheden. De president hoeft in deze dan niet af te treden als hij wordt ontslagen. Een waarnemend president heeft ook alle bevoegdheden van de echte president. Zonder een goedgekeurde begroting gaat hij natuurlijk wel stranden, omdat regeren dan onmogelijk wordt. Het is uiteindelijk het parlement dat de begrotingen van de regering goedkeurt.'

 Het uitschrijven van nieuwe verkiezingen komt pas wanneer geen van de voornoemde opties een oplossing biedt.

Trucks boven zes ton mogen niet op bruggen tussen Tibiti en Kabalebo

Alle bruggen in het gebied tussen Tibiti en Kabalebo worden geïnspecteerd 


Tot nader order is verkeer met een gewicht boven de zes ton verboden op bruggen in het Tibiti-gebied tot en met het Kabalebo-gebied/Apoera. Een deel van de brug over de Falawatrakreek in het bestuursressort Kabalebo is gisteren, dinsdag 10 oktober 2017, ingestort, door een overbeladen Chinese truck met boomstammen (zie foto - Bron: Burger Informatiecentrum Kabalebo).

Districtscommissaris Theresia Cirino heeft daarop de brug direct gesloten om te voorkomen dat de brug verder instort. Sinds gisteren is het niet mogelijk om over de brug over de Falawatrakreek te rijden.

Deskundigen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zullen morgen alle bruggen in het gebied tussen Tibiti en Kabalebo inspecteren.

Overbeladen trucks met houtblokken zijn kommer en kwel voor de infrastructuur in het gebied. Het gebrek aan controle maakt, dat de houttrucks van 's morgens vroeg tot 's avonds laat vrij spel hebben op de weg naar Apoera.

(Suriname Mirror/Nationaal Informatie Instituut/Starnieuws)

Onder 9 genomineerden Free Press Awards 2017 een journalist uit Venezuela en Ecuador

Onderzoeksjournalist Joseph Poliszuk (Venezuela) genomineerd voor The Most Resilient Journalist Award


Jonge journalist Andersson Boscan (Ecuador) genomineerd voor Newcomer of the Year-Hans Verploeg Award


De jury van de Free Press Awards heeft zijn genomineerden voor de editie van 2017 bekend gemaakt. Er zijn in totaal negen genomineerden voor drie prijzen. Oorlogsverslaggever Huner Amed (Irak), onderzoeksjournalist Mwape Zulu Kumwenda (Zambia) en onderzoeksjournalist Joseph Poliszuk (Venezuela - @jopoliszuk) zijn genomineerd voor The Most Resilient Journalist Award, zo meldt VillaMedia vandaag, woensdag 11 oktober 2017.

De Newcomer of the Year-Hans Verploeg Award – bestemd voor de meest veelbelovende en innovatieve jonge journalist – gaat naar Marina Ansiforova (Oekraïne), Andersson Boscan (Ecuador - @AnderssonBoscan) of Lino Lucero (Filippijnen).

Voor de Best Report Award – de beste buitenlandreportage van een Nederlandse journalist) zijn Rachel Cornel, Anne van Kampenhout en het duo van Maartje Wegdam & Ariadne Asimakopoulos genomineerd.

De Free Press Awards 2017 worden op 2 november uitgereikt in het Vredespaleis in Den Haag. De prijsuitreiking wordt gehost door Twan Huys. Meer bij Free Press Unlimited.

Braziliaanse activiste Antonia Melo ontvangt Alexander Soros Foundation Award voor Milieu en Mensenrechten Activisme

'Deze award zal onze strijd versterken en in beeld brengen tegen de Belo Monte dam'

(Bron foto: Twitter)

'Ongeveer 40.000 mensen uit kleine, aan de rivier gelegen gemeenschappen, zijn al door het project gedwongen uit hun huizen verdreven'


Een Braziliaanse activiste heeft gisteren, dinsdag 10 oktober 2017, top internationale eer ontvangen voor haar lange strijd tegen een reusachtige waterkrachtcentrale dam in het Amazone-regenwoud die tienduizenden inheemsen uit hun woningen heeft verdreven. De Braziliaanse activiste Antonia Melo is de eerste Braziliaanse die de 'Alexander Soros Foundation Award' voor Milieu en Mensenrechten Activisme heeft ontvangen, in het leven geroepen om de impact van projecten zoals de Belo Monte dam in de Xingu-rivier bloot te leggen.

Het project, dat een van 's werelds grootste waterkrachtcentrale dammen is, zal een deel van het aan biodiversiteit rijke regenwoud dat door de inheemse Xingu wordt bewoond, overstromen. 'Deze award zal onze strijd versterken en in beeld brengen tegen deze dam', zei Melo tegen de Thomson Reuters Foundation.


Melo, 64, strijdt al meer dan twee decennia tegen de dam. Geboren in het noordoosten van Brazilië, verhuisde ze naar het Amazonegebied waar de dam wordt gebouwd toen ze vier jaar oud was. 'Ik beschouw mezelf als een Xingu,' zei ze.

Belo Monte is de grootste en en meest in het oog springende dam van de geschatte 100 waterkrachtprojecten die zijn gepland in de  het Braziliaanse Amazone. Ongeveer 40.000 mensen uit kleine, aan de rivier gelegen gemeenschappen zijn al door het project gedwongen uit hun huizen verdreven, tweemaal zo veel als geprojecteerd voordat de bouw in 2011 begon, zei Melo. 'Uitzettingen zijn een zeer gewelddadig proces, dat voor altijd in onze harten zal blijven.'

Een federale rechtbank heeft in september de exploitatievergunning voor de dam opnieuw geschorst, terwijl Norte Energia, het consortium dat het project uitvoert, niet voldoet aan de afspraken die zijn gemaakt toen zij de aanbesteding in de wacht had gesleept.

Een rechtbank in Brasilia heeft opdracht gegeven tot stopzetting van verdere bouwwerkzaamheden tot het consortium voldoet aan de verplichtingen om voldoende huisvesting te bieden voor degenen die uit hun huizen worden gedreven. Norte Energia heeft echter ontkend, dat het niet heeft voldaan aan het zorgen voor voldoende huisvesting en zei, dat het voldoet aan alle verbintenissen die zijn gemaakt bij het winnen van de offerte.

Alexander Soros, oprichter van de Alexander Soros Foundation, zei dat de award de aandacht werpt op het potentieel schadelijke effect van megaprojecten die meer 'milieu catastrofaal' kunnen zijn dan houtkap en mijnbouw. Milieu- en landrechtenproblemen zijn in Brazilië verslechterd door politieke onrust, corruptieschandalen en de ergste recessie van het land in decennia, aldus Soros.(Suriname Mirror/Thomson Reuters Foundation/Twitter/YouTube)

Meteorologische Dienst Curaçao heeft gewaarschuwd voor windhozen

Meteo besloot tot afgeven code geel na lichte vorming windhoos op Bándabou


De Meteorologische Dienst (Meteo) heeft gisteren gewaarschuwd voor het ontstaan van windhozen. De code geel voor Bándabou werd aan het eind van de middag gecanceld. Dat kwam omdat de temperatuur was gedaald, aldus vandaag, woensdag 11 oktober 2017, het Antilliaans Dagblad.

De Meteo besloot tot het afgeven van de code geel nadat een lichte vorming van een windhoos werd gezien op Bándabou.


De condities in de atmosfeer waren op dat moment ook gunstig voor het ontstaan van een wervelwind, maar de kans erop was minder dan 30 procent.

 
De weersomstandigheden deze dagen - hoge temperaturen, weinig wind en vochtige lucht - zijn ideaal voor het ontwikkelen van de trechtervormige slurf onder een wolk waaraan een windhoos herkenbaar is. Gistermiddag liep het kwik op tot 34 graden, maar de Meteo noteerde een gevoelstemperatuur van 39,5 graden Celsius.

Premier Rhuggenaath, Curaçao, laat zijn licht schijnen over 'autonomie'

'Onze autonomie wordt niet gedefinieerd enkel door onze Staatsregeling, Statuut of consensuswetten'

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)


Zeven jaar geleden verkreeg Curaçao een autonome status binnen het Koninkrijk. Wat betekent autonomie? Bij die vraag stond premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren stil, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 oktober 2017.

'Onze autonomie wordt niet gedefinieerd enkel door onze Staatsregeling, het Statuut of de consensuswetten. De daadwerkelijke betekenis van autonomie tref je niet in een wettenbundel, een regeringsboek of een document over staatkundige samenstelling. Een huis wordt pas een thuis wanneer je samen met geliefden de ruimte binnen die vier muren tot een ideale woonomgeving maakt. Hetzelfde geldt voor onze autonomie. Het is aan ons - de personen die dit autonoom land vormen - om te beslissen hoe wij in ons huis gaan investeren, hoe wij leven in ons huis blazen en het zo tot de ideale woonomgeving maken voor iedereen die er woont. Onze dushi Kòrsou. Dát is autonomie: de mogelijkheid om keuzes te maken en hiervan te leren. Autonomie is de waarde die wij onszelf en ons land geven.'

Volgens de premier gelden de historische woorden ‘Steunend op eigen kracht, maar met de wil elkander bij te staan’ nog steeds.


Guangdong Zhenrong Energy tracht Curaçao met woorden gerust te stellen

'Wij bieden miljarden dollars aan investeringen zonder enige overheids- of bankgarantie'


'GZE’s intenties waren en blijven oprecht.' Met deze zin en met diverse andere bewoordingen wil Chen Bingyan (zie foto - Bron: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad), directeur en de bevoegde vertegenwoordiger van Guangdong Zhenrong Energy (GZE), Curaçao geruststellen, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 11 oktober 2017. 

'Wij bieden miljarden dollars aan investeringen zonder enige overheids- of bankgarantie. Dat is niet eerder vertoond in de Curaçaose alsook in de Nederlandse geschiedenis', aldus een verklaring - ‘GZE Statement about the News in Curaçao on Oct 9, 2017’.

Verwezen wordt naar berichtgeving in onder meer het Antilliaans Dagblad, ‘GZE in problemen’, kopte het dagblad krant maandag op basis van een artikel van een nieuwswebsite in Singapore over ernstig financiële problemen bij dochteronderneming Titan Petrochemicals - de onderneming die als ‘preferred bidder’ de LNG-terminal bij Bullenbaai moet bouwen - en de gevolgen daarvoor door GZE, dat allerlei overeenkomsten tekende voor de upgrading van de olie-industrie op Curaçao.

Na jaren nog steeds geen definitief akkoord tussen regering en Indiaas bedrijf Foods, Fats & Fertilizers

Groot palmolieproject in West-Suriname komt maar niet van de grondDe regering en het Indiaas bedrijf Foods, Fats & Fertilizers (FFF) hebben nog geen definitieve overeenkomst bereikt over plannen van FFF om in West-Suriname met de teelt en productie van palmolie te beginnen. Enige tijd geleden tekenden ze wel intentieverklaringen. Een geplande bespreking tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en FFF vorige maand is niet doorgegaan. De vertegenwoordigers van het bedrijf konden vanwege de zware moessonregens niet meer naar New Delhi vertrekken toen de bewindsman daar voor besprekingen was, zo bericht vandaag, woensdag 11oktober 2017, de Ware Tijd.

FFF wil in Suriname een palmolieaanplant van veertig duizend hectare. Ook komen er een verwerkingsfabriek en een energiecentrale. Volgens het investeringsplan, dat aan de regering was aangeboden, gaat het om ruim 250 miljoen Amerikaanse dollar. Het bedrijf wil echter ruim 40.000 hectare grond van de overheid, maar dit stuit in politieke kringen op groot verzet.

Er zijn naar verluidt sterke aanwijzingen, dat FFF het geld om te investeren niet heeft, maar met de grond internationaal wil gaan shoppen om aan de middelen te komen. Aanvankelijk was het de bedoeling om in Para een palmoliebedrijf op te zetten. Of dat nog tot de plannen behoort is onduidelijk.

Het palmolieproject in West-Suriname zou aan circa vierduizend mensen werk verschaffen. Desgevraagd zegt minister Hoefdraad, dat partijen elkaar nog moeten vinden over een aantal zaken. 'Het is heel lang blijven liggen, maar ik heb de instructie gehad om het weer op te pakken', aldus de bewindsman.

Illegale vreemdelingen in Suriname kunnen nog tot 20 december verblijfsvergunning krijgen


Van de naar schatting 15.000 illegalen hebben tot nu toe slechts ruim 30 zich gemeld...


Vreemdelingen die illegaal in Suriname zijn hebben tot 20 december de tijd om een verblijfsvergunning te krijgen. Van de naar schatting 15.000 illegalen hebben tot nu toe ruim dertig zich aangemeld. Minister Ferdinand Welzijn, waarnemend minister van Justitie en Politie, heeft maandag de eerste zes verblijfsvergunningen uitgereikt aan vreemdelingen die illegaal in Suriname verbleven. 

'Het traject is ingezet om vreemdelingen die vóór 1 juli 2017 het land legaal zijn binnengekomen, om die mensen de gelegenheid te geven om via verkorte en vereenvoudigde procedure in aanmerking te laten komen voor een verblijfsvergunning', zegt Welzijn, aldus Starnieuws vandaag, woensdag 11 oktober 2017. De mogelijkheid bestaat ook, dat de vreemdelingen via de bedrijven waar zij werkzaam zijn hun aanvraag voor een verblijfsvergunning kunnen indienen.

Bordon Leon, Flores Fondon Leidy, Gimon Gonzallez Susana, Salmeron Martinez Lidibeth, Olivia Barban en Sun Yanzhao hebben als eerste binnen het project 'Legalisatie' hun documenten ontvangen tijdens een ceremonie in het Surpost gebouw. Welzijn merkt op, dat deze personen een vergunning voor een duur van twee jaren hebben gekregen. Dat betekent dat zij vóór deze periode verstrijkt, hun zaken op orde moeten hebben indien ze hun vergunning wensen te verlengen.

Mensen buiten Zuid-Amerika en het Caribisch gebied moeten 3.000 Amerikaanse dollar neertellen voor legalisatie van hun verblijf. Personen uit de regio moeten 600 Amerikaanse dollar betalen. De minister legt uit dat dit te maken heeft met de kosten van hun terugtocht naar hun land en verblijf in afwachting van hun verblijfsvergunning. Indien de mensen niet in aanmerking komen, wordt dit geld gebruikt om hen terug te sturen.

Mensen die geen gebruik maken van de regeling, kunnen na 20 december elk moment het land uitgezet worden. Het project is in september van start gegaan en is gezamenlijke inspanning van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Politie.

Vuurwapengevaarlijke uit Camp Street gevangenis in Georgetown, Guyana, ontsnapte Royden Williams opgepakt

Ter dood veroordeelde Williams gearresteerd in een lijnbus


De vuurwapengevaarlijke Royden Williams (zie foto - Bron: Demerara Waves) is maandagavond, precies drie maanden na zijn geruchtmakende ontsnapping uit de Camp Street gevangenis, aangehouden. Williams, ook bekend als Marc Royden Durant en Smallie, geldt als het meesterbrein achter de uitbraak van een aantal arrestanten op 9 juli uit de Camp Street gevangenis in Georgetown. De gevangenis werd in brand gestoken, waarbij een bewaker om het leven kwam. 

De ter dood veroordeelde Williams werd gearresteerd toen hij in een lijnbus zat. Zijn dreadlocks had hij afgeknipt om onherkenbaar te zijn. Hij was alleen en ongewapend.

Begin september ontglipte hij de Guyanese politie nadat die hem en de eveneens ontsnapte Uree Varswijk had opgespoord: tijdens het gewapend treffen dat daarop volgde werd Varswijk doodgeschoten terwijl Williams ontkwam.

De gevangenisuitbraak hield ook de Surinaamse politie enige tijd bezig. Het vermoeden bestond, dat Williams naar Suriname zou vluchten, samen met zijn kompaan Uree Varswijk die daa familie heeft. De politie in Nickerie werd in verhoogde staat van paraatheid gebracht, maar, naar later bleek, bleven de criminelen in eigen land.

Williams en een medeverdachte zijn begin februari ter dood veroordeeld voor hun rol in de Barticaslachting van 2008, waarbij twaalf personen het leven lieten. Twee weken later gingen zij in beroep tegen het vonnis. Het Guyanese Openbaar Ministerie zal Williams nu vermoedelijk ook vervolgen voor een reeks nieuwe misdrijven, waaronder moord.https://www.kaieteurnewsonline.com/2017/10/11/recaptured-bartica-massacre-killer-is-under-tight-security/

Recaptured Bartica massacre killer is under tight security

Oct 11, 2017
 
– Prison Director reassures

Director of Prison, Gladwin Samuels, yesterday reassured that Bartica massacre killer, Mark Royden Durant, called Royden Williams and “Smallie”, who was recaptured Monday night in a minibus at Weldaad, West Coast Berbice (WCB) is placed under tight security.
Samuel said that the prison escapee is being kept at the Camp Street prison and there is joint services presence at the prison. But there was a joint service presence when Williams broke out of the Camp Street jail.


Kaieteur News was informed that Williams is a high profile prisoner and is isolated. He is in the ‘block’ building that was rehabilitated after the July 9, 2017 prison break that led to 90 percent of the prison being burnt. Before his escape he was on Death Row facing the death penalty.
At this time no one could say whether Williams will be taken to Mazaruni Prison.

Acting Commissioner of Police, David Ramnarine, refused to comment on the arrest of Williams. He said that he will be speaking at a press conference organized today.
Meanwhile, a senior police official said that there is “tight” security at the prison and in the area where the escapee is placed. “For security reason we cannot say where exactly Williams is being housed but he is secured.”

The source said that a meeting will be held to discuss a special security arrangement to monitor Williams, who is a Death Row inmate.

This newspaper was informed that ranks from the Guyana Police Force (GPF) SWAT team and Tactical Service Unit (TSU) were present at the Camp Street facility yesterday.
According to the police, Williams was captured unarmed at approximately 20:00hrs on Monday while in a passenger minibus at Weldaad along the West Coast Berbice Public Road. He was escorted to the Camp Street prison.

The escapee was caught unarmed and he had cut his dreadlocks. Williams will be charged soon for escaping from the Camp street prison.
It was around 17:00 hrs on July 9, last when Williams, Uree Varwyck, Alexander Hopkinson and Desmond James broke out of the facility after arranging with other inmates to set fire to several sections of the prison as a distraction.

During the prison break, senior prison officer, Odinga Wickham was shot and chopped to death. Prison warders Hubert Trim, Simeon Sandy, Errol Daphness, Drexel Gonsalves, Jason Maltoy and Dominic Mingo also sustained injuries.

James and Hopkinson have since been recaptured. Varswyck was killed during a shootout with joint services at Wismar Linden. Williams, who was spotted in his company, managed to escape. He was not seen again until Monday night when the police received intel information that he was seen traveling in the mini bus.

So far, Cobena Stephen and Paul Goriah remain on the run. Stephens escaped while inmates from the Camp Street prison were being transported to the Lusignan prison, while Goriah was among 13 inmates who dug their way out of the Camp Street prison on July 24, last.

(Suriname Mirror/Demerara Waves Online/Kaieteur News/de Ware Tijd)

Vakbond bij Surinaamse Postspaarbank verwerpt uitspraken C-47 voorzitter Berenstein


Bond ontkent dat de SPSB zich leent voor oneigenlijke financiële handelingen

 
De vakbond bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), de Algemene Bond voor Bankpersoneel in Suriname (ABBS), distantieert zich van uitspraken gedaan door C-47 voorzitter Robby Berenstein. De bond ontkent dat de SPSB zich op instigatie van de regering of minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, zich leent voor oneigenlijke financiële handelingen. 

'Met dergelijke berichten wordt niet alleen de moraal van de medewerkers geschaad, maar wordt ook de integriteit van de directie en de medewerkers in twijfel getrokken', aldus de voorzitter van de ABBS, Lesley Blokland, in een persbericht.

Benadrukt wordt, dat de bank vanaf de aanstelling van de nieuwe directie bezig is met een inhaalslag op het gebied van scholing, technologie, dienstverlening en organisatie. Dit vraagt veel inspanning van zowel het personeel als de directie. De SPSB heeft zich als bankinstelling te houden aan diverse nationale en internationale regels die gelden voor het bankwezen.

'Op geen enkele manier hebben de bond en de medewerkers de indruk dat deze regels met de voeten worden getreden en dat de bank oneigenlijk wordt ingezet of dat de regering oneigenlijke verzoeken heeft gedaan aan de bank', stelt de bond.

De ABBS zou het bijzonder hebben geapprecieerd als er, alvorens dergelijke zwaarwichtige uitspraken werden gedaan, afstemming was gepleegd met de collega-bondsbestuurders van de SPSB. De bond distantieert zich van elke uitspraak in de media, waarin wordt gesuggereerd dat de bank anders wordt ingezet dan haar doelstellingen omschrijven.

(Suriname Mirror/Starnieuws)

Waarnemend president Adhin: 'Jogi bezig met gevaarlijke nonsens, die wantrouwen schept bij burgerij'

Jogi (VHP): 'Adhin bezig met partijpropaganda in mandirs' ‘Het bevreemdt mij dat meneer Jogi zo uitglijdt en een politieke blunder maakt door iets te stellen, wat totaal niet is onderzocht en waar er geen schijn van bewijs is’, zo reageert waarnemend president Ashwin Adhin op beschuldigingen die het Assembleelid Mahinder Jogi liet optekenen door het Dagblad Suriname, aldus dinsdag 10 oktober 2017 het Nationaal Informatie Instituut, NII.

In het artikel is aangegeven, dat Ashwin Adhin in de functie van vice-president, een bezoek heeft gebracht aan Mandirs in verband met Navratri, waar hij volgens de parlementariër pakketten heeft overhandigd om partijpropaganda te doen.

Volgens fungerend president Adhin is het Assembleelid bezig met gevaarlijke nonsens, die wantrouwen schept bij de burgerij. ‘Het is een normale zaak dat donateurs in het kader van een speciale dag iets willen geven aan een organisatie. Het is vaker het geval geweest bij religieuze en culturele groeperingen een beroep hebben gedaan’, stelt de bewindsman.

De waarnemend president zegt, dat als de donateurs hem benaderen om in het kader van een religieuze dag, om een boodschap over te brengen, hij dat ook zal doen. Door zijn basis in het Sanskriet, de Oud Indische heilige taal, kan hij niet weigeren. Het is immers belangrijk om de samenleving die sterk gebaseerd is op religie in tact te houden door ze om de zoveel tijd te herinneren aan de belangrijke geschriften waar er hoop en inspiratie word gegeven.

Vanuit de organisatie waartoe de waarnemend president toebehoort wordt een boodschap gebracht die religieus en cultureel inspirerend is. ‘Mensen willen vanuit hun eigen beleving gemotiveerd worden en daarvoor zijn wij er ook, wij hebben geen moment de politiek aangehaald’, aldus de waarnemend president.

Bestuurskundige Boldewijn ziet in VHP-leider Santokhi 'geen sterk figuur'

'VHP is een etnische partij die niet in één dag kan veranderen in een multi-etnische partij'


'Ik zie in Chandrikapersad Santokhi geen sterk figuur', zegt bestuurskundige August Boldewijn dinsdag 10 oktober 2017 in het Dagblad Suriname. President Desi Bouterse is als leider van de NDP al enkele jaren de topfavoriete politicus in Suriname, terwijl Santokhi zijn belangrijkste uitdager is. Boldewijn voert aan, dat hij de indruk krijgt dat de VHP-leider niet gedragen wordt door de hele gemeenschap. Dit komt volgens hem, omdat de VHP nog steeds door velen als een etnische partij wordt gezien. 

'Hij probeert zijn best te doen en hij gaat naar het binnenland om stemmen te vergaren. Maar, ik heb altijd gezegd dat de VHP een etnische partij is die niet in één dag kan veranderen in een multi-etnische partij. Het is een lang proces', zegt de bestuurskundige.

De partij heeft vanaf het begin van het voorzitterschap van Santokhi een transformatie gestart om van traditionele Hindoestaanse partij over te stappen naar een grote multi-etnische en multiculturele partij. Hierdoor zijn in de afgelopen periode Surinamers van andere komaf ook in het hoofdbestuur toegelaten en zijn verschillende kernen in het binnenland geïnstalleerd. Deze transformatie zorgt volgens de bestuurskundige ook voor enige ontevredenheid binnen de partij. 'Je merkt dat wanneer andere groepen zich mengen in de partij, stonfutu VHP’ers weglopen. Dit zijn indicaties die ik reeds heb waargenomen', aldus de bestuurskundige.

Boldewijn vindt dat de politieke verhoudingen in Suriname ‘persoonlijk’ zijn en niet op basis van ‘ideologie’.

'Het Surinaamse volk is erg wispelturig voor wat betreft het stemgedrag. Wanneer je juist denkt dat de man de stemmen niet zal halen, gebeurt er juist iets waardoor hij toch een behoorlijk aantal stemmen krijgt', zegt de bestuurskundige. Volgens hem zorgt kritiek op Bouterse daarom juist ervoor dat hij meer stemmen binnenhaalt.

Als voorbeeld van ideologie verwijst hij naar de politicus Diederik Samsom van de Nederlandse Partij van de Arbeid (PvdA), die bij de vorige Nederlandse parlementsverkiezingen met furore binnen was gehaald, maar bij de laatste in maart 2017 tegen een historische nederlaag aanliep. Dit komt volgens hem, omdat Samsom handelingen heeft gepleegd die tegen de socialistische gedachte van de PvdA liepen. 'Je hoort nu gewoon niets meer van Samson, omdat hij is weggestemd. Niet, omdat hij zo een mooie jongen was, kon dansen op een podium of mooie wakamantaal kon praten, maar gewoon omdat hij tegen de ideologie van de partij heeft gehandeld. Hier in Suriname is dat niet het geval. Als die man weer komt met zijn mooie verhalen en zaken die hoopgevend zijn naar het volk toe, kan het volk de zaak niet op basis van een ideologie beoordelen. Zij beoordeelt emotioneel en met andere maatstaven', aldus Boldewijn.

Boldewijn voert aan, dat hij op dit moment in geen enkele politieke partij een alternatief ziet. Hij benadrukt dat een heleboel mensen op dit moment kritiek hebben op de NDP en de wijze waarop zij het beleid voert. 'Bouterse is er en iedereen heeft kritiek. Ik heb ook kritiek. Ik vind dat de koers helemaal anders zou moeten zijn. Maar, bet your life, wanneer 2020 daar is, ga je zien wie met wie gaat samenwerken. Dezelfde mensen die kritiek op dit moment leveren, gaan weer samenwerken met de NDP. De andere partijen zullen dan zoveel water in hun wijn moeten doen dat hetzelfde beleid van nu wordt voortgezet. Vooral wanneer blijkt dat Bouterse weer de meeste stemmen heeft behaald. Dat is ook in 2015 gebeurd. V7 was er, maar is toen ook gebost.'

Kort na de verkiezingen van 2015 waren het de BEP en een deel van de Pertjajah Luhur (Raymond Sapoen en Diepak Chitan) die toch opteerden voor een samenwerking met de NDP. De politici van deze partijen, die nu deel uitmaken van de regering Bouterse-II, hebben samen met de overige oppositiepartijen in hun verkiezingscampagnes zwaar kritiek geleverd op de regering Bouterse 1. I

De bestuurskundige vindt het ook een schande, dat de Surinaamse president Desi Bouterse vanwege een internationaal opsporingsbevel van Nederland niet vrij naar het buitenland kan reizen om met andere staatshoofden te confereren over belangrijke kwesties. 'Wij kunnen niet steeds een andere vertegenwoordiger sturen. Als je zegt dat je vooruitgang wil hebben voor het land, moet jij als staatshoofd de voorhoederol vervullen en niet jouw tweede man. Je maakt jezelf belachelijk en mijn land wordt hierdoor ook belachelijk gemaakt', aldus Boldewijn.