woensdag 12 september 2018

OM Brazilië wil onmiddellijke sluiting van zes federale musea in Rio de Janeiro

(Bron foto: Twisted Sifter)
De musea moeten een noodplan voor brandveiligheid opstellen


Het Openbaar Ministerie (OM) in Brazilië heeft dinsdag 11 september 2018 om onmiddellijke sluiting van zes federale musea in Rio de Janeiro - waaronder het Museum van de Republiek en het Nationaal Historisch Museum - verzocht totdat alle brandpreventie en andere veiligheidsmaatregelen zijn genomen, negen dagen nadat een brand het Museu Nacional van Brazilië had vernietigd. 

De musea moeten een noodplan voor brandveiligheid opstellen.

Volgens een rapport van het Braziliaanse Museum Instituut heeft geen van de zes musea toestemming van de brandweer om te werken. Het idee is om 'het elektrische beveiligings- en brandblussysteem te garanderen om niet alleen de veiligheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen, maar ook het historische erfgoed en de culturele artefacten in de musea', zei het OM.

De directeuren van de zes musea werd ook gevraagd stappen te ondernemen om de kunstwerken, historische documenten en archieven te beschermen, inclusief het overbrengen naar een veiliger plaats, indien nodig.

Op 2 september verteerde een brand het 200 jaar oude Nationale Museum in Rio De Janeiro, dat ongeveer 20 miljoen voorwerpen herbergde, waaronder die uit de Grieks-Romeinse tijd en Egypte. Er werd geschat dat 90 procent verloren ging in de vlammen.

Maandag kondigde de Braziliaanse regering nieuwe maatregelen aan om de musea van het land te moderniseren en om particuliere donaties te vragen.

(Suriname Mirror/Xinhua)

Ministers van Defensie van Venezuela en Brazilië verstevigen relatie

(Bron foto: TeleSUR)
'Een interventie in Venezuela is interventie in de hele regio, zeer gevaarlijk voor iedereen'


De ministers van Defensie van Venezuela en Brazilië hebben dinsdag 11 september 2018 een bijeenkomst gehouden om kwesties van bilateraal belang aan te pakken. 

Nadat de Venezolaanse minister van Defensie van Venezuela Vladimir Padrino Lopez een ontmoeting had gehad met zijn Braziliaanse ambtgenoot Joaquin Silva, belegden de twee een persconferentie waarin Lopez waarschuwde, dat 'een interventie in Venezuela een interventie is in de hele regio, die zeer gevaarlijk zou zijn voor iedereen'.


De Venezolaanse minister gaf aan, dat hij zijn tegenpartij voorstelde naar instanties te gaan die zij als volk hebben gedeeld in het kader van de Unie van Zuid-Amerikaanse Naties (Unasur), 'waar Brazilië zelf de Zuid-Amerikaanse defensieconsensus heeft bevorderd en de regio als een gebied van vrede heeft behouden'.


Hij benadrukte, dat deze ontmoeting met de Braziliaanse minister van Defensie vrede vertegenwoordigt voor regionale stabiliteit.

Van zijn kant verklaarde de Braziliaanse minister, dat de vergaderingen gehouden met de strijdkrachten bedoeld zijn om het niveau van werkoverleg tussen beide landen te verhogen. 'We zijn verenigd, niet alleen door onze grenzen, maar ook door de vriendschap en solidariteit van onze mensen', zei Silva.

(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter/YouTube)

Er hangt weer lamlegging NVB-vervoer in de lucht

'De staat is weer achter met betaling, enkele bus- en boothouders hebben dienstverlening al gestopt'


De Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) is weer geconfronteerd met de eeuwenoude ‘traditie’ van de autoriteiten: het niet tijdig nakomen van de financiële verplichtingen, zo schrijft het Dagblad Suriname vandaag, woensdag 12 september 2018. Hierdoor verkeren de NVB-vervoerders in een overmachtssituatie. 

Zij hebben voor de maand juli geen bezoldiging ontvangen en vrezen dat die van augustus ook op de lange baan geschoven zal worden. Daarom is de maat bij hen compleet vol. Er kan ieder moment een lamlegging van het NVB-vervoer optreden, zegt Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS.

'De staat is weer achter met de betaling. Enkele van de bus- en boothouders hebben hun dienstverlening al gestopt, maar een groot deel kijkt nog de kat uit de boom en kan anytime tot acties overgaan.'

Woon mist een strikte aanpak vanuit de directie van NVB om de overmaking zover te krijgen. Tijdens onderhandelingen met het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) werd de indruk gewekt, dat de betaling reeds verricht is, echter bleek hierin geen waarheid te schuilen. Slechts het NVB-personeel werd uitbetaald.

Daarom zal de OBS het heft in eigen handen nemen. Hun eis is om over de betaling van de verrichte diensten in zowel juli als augustus te beschikken.

Goudzoeker vindt in Australië grootste goudklomp ooit: 93,5 kilo

Boor-operator van RNC Minerals vindt goudklomp op 500 meter diepte in Beta Hunt-mijn

(Bron foto: ABC Goldfields-Esperance: Jarrod Lucas)
 
Mijnwerker Henry Dole is meer dan zijn gewicht in goud waard. De boor-operator van het Canadese (Toronto) RNC Minerals vond op 500 meter diepte in de Beta Hunt-mijn, 630 kilometer ten oosten van Perth (Australië), een goudklomp van 93,5 kilo. Daarmee is het de grootste goudklomp ooit gevonden. 


De vorige recordhouder - Welcome Stranger genoemd - woog een ’magere’ 77,5 kilo. De nu gevonden homp erts - bestaande uit steen en goud - zou naar schatting 68 kilo goud bevatten.


Met de reuzenvondst was de gouden dag van Doyle - en vooral zijn Canadese werkgever - nog niet voorbij. Even nadat drie medewerkers van het bedrijf de loodzware metaalklomp aan de oppervlakte hadden gebracht, was het alweer prijs: een klompje van 63 kilo, goed voor naar schatting 46 kilo puur goud.


Samen met nog wat kleiner spul leverde de vondst van Doyle uiteindelijk zo’n 254 kilo aan goudklompen op. Geschatte waarde: ruim 11,2 miljoen euro.

(Suriname Mirror/ResourceWorld/ABC News/De Telegraaf/Twitter/YouTube)

NDP-Assembleelid Vreedzaam wil uitstel verhoging premies Basiszorgverzekering

'Transparantie en een goede structuur van de zorg is veel belangrijker'

'Aanpassing van premies zonder andere zaken aan te pakken is in feite water naar zee dragen'


De premies van de Basiszorgverzekering moeten liever niet op dit moment worden verhoogd, vindt Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de parlementaire commissie Volksgezondheid. Zij is bang voor het spin-off-effect dat deze maatregel kan hebben. Als het aan haar ligt worden de aanpassingen aangehouden. Transparantie en een goede structuur van de zorg vindt zij op dit moment veel belangrijker, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 12 september 2018. 

Tijdens de laatste vergadering van de Raad van Ministers is besloten om de tarieven aan te passen, hetgeen actoren in de sector al jaren hadden gevraagd. De verhogingen variëren van 32 tot 137 Surinaamse dollar.

Armand Achaibersing, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam), zegt dat de nieuwe premies niet helemaal toereikend zijn. 'We hadden een ander voorstel gedaan', zegt hij verwijzend naar de aankondiging dat de premies met 100 procent omhoog gaan. 'Maar, we zijn meegegaan met het voorstel van de Zorgraad, ook omdat we rust willen in de sector.'

Volgens Achaibersing is het wel een voorwaarde dat inefficiënties en overconsumptie worden geminimaliseerd.

Hoewel opeenvolgende regeringen steeds geld in de sector hebben gepompt, raadt Vreedzaam de verhoging van de premies op dit moment af. Ze benadrukt wel dat ze niet tegen de tariefsaanpassingen is. 'Er zijn meer zaken die spelen. We moeten uit het verleden leren dat als je één ding dat in feite gelinkt is aan de andere zaken aanpast er automatisch een spin-off-effect ontstaat. De premies kunnen nu verhoogd worden, maar dan heb je nog de tarieven van de radiologen en de ligdagtarieven. Er is dus veel meer dat moet worden aangepakt. Mijn mening is daarom dat zaken doordacht moeten worden doorgevoerd.'

Volgens het concept-Staatsbesluit worden de maandelijkse premiebedragen als volgt gewijzigd:

Leeftijdsklasse              Nieuw tarief .    Oud tarief     
0  tot en met 16 jaar SRD   87 SRD   55
17 tot en met 21 jaar SRD 119 SRD   75
21 tot en met 59 jaar SRD 260 SRD 165
60 jaar en ouder SRD 377 SRD 240

Aanpassing van premies zonder andere zaken aan te pakken is in feite water naar zee dragen, vindt Vreedzaam. Ze vreest dat de rijen bij het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting door de maatregel langer zullen worden.

De politica wijst erop, dat een bedrag van Srd 300 miljoen in feite was goedgekeurd om de sector verder te helpen, terwijl er overleg plaatsvindt en er gewerkt wordt aan transparantie binnen het geheel. Verder was het de bedoeling om hiermee tariefsaanpassingen voorlopig te voorkomen.

DA'91 wil eindelijk publicatie resultaten verkiezingen van 2015

'Het is heel kwalijk dat burgers geen adequate toegang hebben tot het document'


Drie jaren na de algemene, vrij en geheime verkiezingen van 2015 zijn de resultaten nog steeds niet gepubliceerd door het Centraal Hoofdstembureau. DA’91 vindt het een kwalijke zaak, dat de gemeenschap de resultaten nog niet kan inzien en bestuderen. DA’91 vindt het kwalijk, dat meer dan 3 jaren na de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van 2015 het Centraal Hoofdstembureau nog steeds de resultaten niet heeft gepubliceerd zodat zij vrijelijk ter inzage en bestudering zijn van de gemeenschap. 

Sinds het rapport/verslag op 9 februari 2018 is aangeboden aan de president door de voorzitter van het CHS heeft de partij regelmatig zowel formeel als informeel het CHS benaderd voor een kopie van het rapport. Het personeel van het instituut heeft de verzoeken van de partij heel bereidwillig ontvangen, echter blijkt dat ook zij geen enkele ruimte hebben om de partij genoegdoening te geven. Het blijkt dat het rapport niet gedrukt kan worden, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Financiën daar geen middelen voor vrij maken. Maar, ook het opladen van het rapport op de site van het instituut, wat zo goed als kosteloos zou moeten zijn, komt niet van de grond. 

Het is heel kwalijk, dat burgers tot nu toe geen adequate toegang hebben tot het document, want zoals de voorzitter, de heer Merkus, van het CHS zelf aangaf bij de overhandiging aan de president: 'De gebundelde verkiezingsuitslag geeft een fundament ofwel grondslag voor groepen, studenten en politici om daaruit de nodige informatie te putten en om vooral democratisch goed gefundeerde uitspraken te doen.'

Bovendien vindt de partij ( DA’91) het heel ernstig, dat een instituut dat, indachtig het vertrouwen dat wij als burgers moeten hebben in correcte uitvoering en vastlegging van onze verkiezingsuitslag, niet in staat is die mate van transparantie die een dergelijk vertrouwen moet staven, te verschaffen aan de burgerij. 

DA’91 doet een dringende oproep naar de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën om het CHS van die noodzakelijke middelen te voorzien, zodat het vertrouwen in dit belangrijke instituut overeind blijft. 

Indien er behoefte is aan technische assistentie, is DA’91 ten alle tijde, in het belang van de waarborging van onze democratie, bereid die waar mogelijk te verstrekken. 

DA’91 Publiciteitsdienst

VHP-fractie wil aanhouden verhoging schadeloosstelling Assembleeleden

'Het is wenselijk dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen'


De fractie van de VHP heeft vandaag, woensdag 12 september 2018, onderstaande initiatiefwet ingediend om de huidige schadeloosstelling van leden en gewezen leden van De Nationale Assemblee voor de komende zes maanden te handhaven. 

De verhoging van de schadeloosstelling door de aanpassingen van de salarissen van ambtenaren, zal dan niet gelden voor De Nationale Assemblee. President Desi Bouterse heeft eerder aangekondigd dat de salarissen van de leden van de regering wordt bevroren.


Is van seksueel misbruik verdachte geestelijke Meye nu wel of niet naar Israël??

Deze foto verscheen deze week op Facebook
Ministerie ontkent dat Meye is afgereisd naar Israël....


De in opspraak geraakte geestelijke Steve Meye is deze week naar Israël vertrokken voor het aanbieden van zijn geloofsbrieven als niet-residerend ambassadeur van Suriname in Israël. NDP-fractieleider André Misiekaba bevestigt vandaag, woensdag 12 september 2018, op de nieuwswebsite Suriname Herald het vertrek van Meye. 

Hij geeft aan, dat het vertrek van de Meye naar Israël lang geleden is gepland. De benoeming was reeds voordat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van een vrouw.

Suriname heeft een goede relatie met Israël, aldus Misiekaba. Er worden door Israël projecten uitgevoerd in Suriname zoals het opzetten van studentenflats.

De regering-Bouterse is diplomatieke banden aangegaan met Israël op het gebied van technologie, woningbouw en agrarische ontwikkeling. Suriname wil de diplomatieke banden met Israël verder versterken.

Meye zou via Guyana en Miami naar Israël zijn gereisd. Hij zou eerst via Nederland naar Israël reizen, maar heeft hier waarschijnlijk van afgezien toen de Ware Tijd het bericht publiceerde waarin Meye van seksueel misbruik werd beschuldigd. Meye is al benoemd als niet-residerend ambassadeur in Israël, maar moet nog worden beëdigd.

Waarom juist Meye is verkozen als niet-residerend ambassadeur voor Israël is een raadsel. Hij zou stage lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken....

Meye wordt door een jonge vrouw in België beschuldigd van seksueel misbruik. De vrouw heeft tegenover de politie verklaard, dat Meye haar op 28 april 2017 heeft verkracht in een Van der Valk Hotel in Amsterdam. Zij deed op 14 september 2017 aangifte bij de politie in het Belgische Noorderkempen.
Ook heeft de vrouw aangifte gedaan bij de politie in Breda. Aangezien het vermeende misdrijf in Amsterdam gepleegd zou zijn, zal de zaak worden overgedragen aan de Amsterdamse politie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken deelt echter later op de dag mee, dat Steve Meye niet meer is afgereisd naar Israël om zijn geloofsbrieven aan te bieden. 

Het ministerie heeft Steve Meye geadviseerd niet meer af te reizen, hetgeen ook door hem is opgevolgd, wordt benadrukt. Berichten over dat Meye toch is vertrokken naar Israël, zijn volkomen onjuist, benadrukt Buitenlandse Zaken via het Nationaal Informatie Instituut. Dit zou betekenen, dat André Misiekaba onwaarheid heeft gesproken tegenover Suriname Herald...

Creëren van walvisreservaat in zuidelijke Atlantische Oceaan weer geblokkeerd binnen de IWC

Al vele jaren zet vooral Brazilië zich in voor het walvisreservaat

- Het voorstel werd gesteund door 39 landen en 25 landen tegen stemden, waaronder Suriname - Commissie mag alleen met eenstemmigheid dergelijke besluiten nemen...


Tijdens de jaarlijkse vergadering van de International Whaling Commission, IWC, deze dagen in Florianopolis, Brazilië, is voor de zoveelste keer het creëren van een walvisresservaat in de zuidelijke Atlantische Oceaan verworpen. Het voorstel werd nu ingediend door Brazilië, Argentinië, Gabon en Zuid-Afrika.


Het reservaat zou een gebied beslaan vanaf 40 graden zuid van de evenaar in de Atlantische Oceaan en wateren van de Afrikaanse kust tot Zuid-Amerika en grenzen aan al bestaande IWC-reservaten in de Indische Oceaan en zuidelijker gelegen oceanen. In het gebied leven 52 walvissoorten die met het instellen van het reservaat bescherming zouden gaan genieten. Al enkele jaren wordt hierover gediscussieerd. Het plan zag het eerste levenslicht tijdens de 50e IWC Jaarvergadering in 1998 in Oman.


Het voorstel werd dus nu opnieuw afgewezen. Het werd gesteund door 39 landen, waarbij 25 landen tegen stemden, inclusief de commerciële walvisvaartlanden IJsland, Noorwegen en Rusland. Drie landen onthielden zich van stemming. Suriname stemde tegen...., omdat het door dik en dun Japan steunt.


De commissie mag alleen met eenstemmigheid dergelijke besluiten nemen. 
Tot de voorstemmers behoorden de EU en Argentinië.

Japan bood nog wel aan om het voorstel te laten afstemmen met een gewone meerderheid van stemmen. Maar, in ruil daarvoor wilden ze ook een dergelijke stemming voor hun eigen voorstel om quota in te stellen voor de walvisjacht. Die ‘koehandel’ wilden de andere landen niet.


De jacht op walvissen is al sinds 1986 verboden. Maar er zijn uitzonderingen. Zo jagen sommige landen voor ‘wetenschappelijk onderzoek’. Ook mogen inheemse culturen bij wie de walvisjacht deel uitmaakt van het erfgoed een aantal dieren afmaken. Ook jagen sommige vissers illegaal op walvissen. Dat gebeurt zelfs bij Antarctica, waar internationaal is afgesproken walvissen met rust te laten.

Van sommige soorten walvis zijn nog maar een paar honderd exemplaren in leven. Ze zijn door menselijke activiteiten bijna uitgestorven. Niet alleen door jagen, maar ook door scheepsschroeven en geluidsverontreiniging door motoren en kabels. Voor het verbod om deze dieren te doden, werden tienduizenden per jaar afgeslacht.

(Suriname Mirror/FAQT/Suriname Tribune/IWC/YouTube/ISSUU Suriname Mirror)

Kura Hulanda hotels op Curaçao niet meer te redden

Kura Hulanda is het derde hotel dat in korte tijd sluit en bij opbod verkocht wordt

Bij hotels die de deuren moeten sluiten met name sprake van achterstallig onderhoud


Het Antilliaans Dagblad schrijft vandaag, woensdag 12 september 2018, dat Kura Hulanda niet meer te redden is. Ook de laatste poging in de afgelopen dagen heeft geen resultaat opgeleverd. Aqualectra heeft beide hotels tot vanmiddag drie uur de tijd gegeven om gasten in andere resorts op Curaçao te herbergen. Beide hotelgebouwen zullen dan sluiten en onder de hamer of onderhands verkocht moeten worden voordat ze met een nieuwe eigenaar of met nieuwe eigenaren – als ze gesplitst worden – weer een nieuwe toekomst tegemoet gaan.

Kura Hulanda wordt hiermee het derde hotel dat in korte tijd sluit en bij opbod verkocht wordt: Veneto Holiday Beach (waarop touroperator Corendon intussen een bod heeft gedaan) en Howard Johnson/Emmazicht (de openbare verkoop staat voor medio volgende maand gepland) gingen Kura Hulanda voor. Allemaal in een straal van enkele vierkante kilometers in Otrobanda.

En het is het vierde hotel als Plaza Hotel in Punda wordt meegerekend. Het zegt volgens kenners vooral iets over het verouderde businessmodel dat wordt gehanteerd, want het aantal verblijfstoeristen op Curaçao groeit wel en er zijn diverse andere resorts en bungalowparken die juist bloeien als nooit tevoren.

Over het algemeen is bij hotels die de deuren moeten sluiten sprake van achterstallig onderhoud, waardoor de kwaliteit bij sommige achteruit is gegaan. Ook is aansluiting bij grote tourorganisaties van belang voor een constante stroom aan gasten.

Oud-minister George Jamaloodin terug op Curaçao

Jamaloodin door Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan leden Curaçaose arrestatieteam


Na een lang uitleveringsproces is oud-minister George Jamaloodin (MFK) op Curaçao. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend (zie hierna). Gisteren is hij door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan leden van het Curaçaose arrestatieteam, die hem naar vliegveld Hato hebben vergezeld, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 september 2018.

Hij werd voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het ondervragingsproces van Jamaloodin, die als verdachte geldt in een drietal strafrechtelijke onderzoeken, zou gisteren meteen beginnen, zo laat Guillano Schoop, de Officier van Justitie die belast is met de woordvoering in deze zaak tegenover deze krant weten. Hoe lang dit proces duurt, is vooralsnog onduidelijk.


'Het gaat om verschillende beschuldigingen, waarbij in drie zaken verschillende verklaringen zijn afgelegd. Daar wordt Jamaloodin nu mee geconfronteerd en dan krijgt hij de kans zich te verdedigen', aldus Schoop.

De Tribunal Supremo de Justicia Venezuela – het Hooggerechtshof van Venezuela – vonniste reeds op 4 augustus 2017, dat uitvoering kon worden gegeven aan de zogeheten passieve uitlevering van George Ranjit Mohamed Jamaloodin (50). Sindsdien wachtte hij in Venezuela tot hij zou worden uitgeleverd aan Curaçao.

In de tussentijd heeft Jamaloodin – die van 2010 tot 2012 minister van Financiën was in het kabinet-Schotte – op alle manieren en met verschillende advocaten getracht zijn uitlevering aan te vechten. Zijn uitlevering is uiteindelijk mogelijk gemaakt dankzij een samenwerking met Interpol, het Openbaar Ministerie in Caracas, het ministerie van Binnenlandse Zaken van Venezuela, de Nederlandse ambassade in Caracas en het Korps Politie Curaçao.

(Met dank aan Yves Guillaume Cooper)

Gouverneur Lucille George-Wout, Curaçao: 'We moeten investeren, investeren en investeren'

(Bron foto: Elsa Rozendal)
'Regering is toegewijd aan het nemen van fundamentele en noodzakelijke keuzes'


'Ondanks enorme uitdagingen, is de regering van Curaçao toegewijd om de onderwerpen die van belang zijn voor het land aan te pakken. Op interministeriële en integrale wijze wordt samengewerkt om belangrijke beslissingen te nemen', zei gouverneur Lucille George-Wout gisteren ter ere van de opening van het nieuw parlementair jaar 2018-2019, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 september 2018.

In haar toespraak (lees hier de tekst van de toespraak) stond de gouverneur uitgebreid stil bij de financiële en economische uitdagingen waarmee Curaçao te kampen heeft. Het eiland is nu op een beslissend punt beland waarbij meer dan ooit moet worden geïnvesteerd om nieuwe banen te creëren en steun te bieden aan zwakkeren binnen de gemeenschap, aldus de gouverneur. 'We moeten investeren, investeren en investeren.'


'Naast de acties die op korte termijn plaatsvinden, is de regering toegewijd aan het nemen van fundamentele en noodzakelijke keuzes. Geen beslissingen die slechts een tijdelijke oplossing bieden, maar die ook op lange termijn een toekomst en perspectief bieden aan álle inwoners van Curaçao', aldus de gouverneur tijdens haar rede.

Om dit te bereiken heeft het kabinet-Rhuggenaath een integraal en uitgebreid plan om op structurele wijze de openbare financiën van het Land Curaçao, de procedures en het functioneren van het ambtenarenapparaat en de economische sectoren te verbeteren.

Minister Gijsbertha van Financiën, Curaçao: 'Sluitende begroting 2019'

Meeste belasting wordt 2019 opgehaald met loon- en inkomstenbelasting (478,9 miljoen)


De landsbegroting 2019 van Curaçao, zoals gisteren officieel door minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën gepresenteerd aan de Staten, sluit in evenwicht met een gewone dienst van 1.698,2 miljoen gulden en een kapitaaldienst van 150,1 miljoen, aldus - volgens het Antilliaans Dagblad van vandaag, woensdag 12 september 2018 - de Nota van Financiën.

De overheidsinkomsten voor volgend jaar zullen voor 1.477 miljoen bestaan uit belastingopbrengsten en 221,2 miljoen aan niet-fiscale inkomsten. Aan de uitgavenkant vormt de beloning voor ambtelijk personeel met 438,8 miljoen één van de grootste kostenposten.


Voor verbruik van goederen en diensten staat 210,7 miljoen op de begroting van 2019. De sociale zekerheid kost de overheid ook een flinke duit: 482,1 miljoen, terwijl er 69 miljoen aan rentelasten moet worden betaald. De meeste belasting wordt volgend dienstjaar opgehaald met loon- en inkomstenbelasting (478,9 miljoen), gevolgd door omzetbelasting (446,3 miljoen). Beide zijn fors meer dan de begroting van een jaar eerder, met toen respectievelijk 443 miljoen en 406,2 miljoen.

De raming van de loon- en inkomstenbelasting voor de begroting 2019 ‘is afgestemd op de trend die afgeleid kan worden uit de realisatiecijfers in de voorgaande jaren’.

De winstbelasting is voor 2019 gesteld op 145,4 miljoen, een stuk lager dan de 195,2 miljoen in de begroting van het lopende jaar. Dit gebeurt op basis van de meest actuele realisatiecijfers in de eerste zes maanden van 2018.

Invoerrechten zijn, als het aan de regering ligt, volgend jaar goed voor 174,9 miljoen en accijnzen voor 92,5 miljoen, terwijl aan onroerendezaakbelasting 39,6 miljoen moet binnenstromen.

Residence Inn Paramaribo wordt niet via openbare aanbesteding verkocht

'Via interne SLM-structuren wordt bepaald aan wie Residence Inn Paramaribo wordt gegund'


Residence Inn Paramaribo wordt niet via openbare aanbesteding verkocht. Geïnteresseerden mogen een bod doen. Er is een lijst van aanbiedingen van bedrijven die interesse hebben. Via interne structuren van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal bepaald worden aan wie Residence Inn Paramaribo wordt gegund. Dit zei de directie van het bedrijf op een persconferentie gisteren, aldus vandaag, woensdag 12 september 2018, Starnieuws.

Algemeen directeur van de SLM, Gerard Lau, vindt dat de procedure transparant is. Hij merkte op dat de bezittingen van Residence Inn van de SLM zijn. Het bedrijf is aandeelhouder van Residence Inn NV. Er is een taxatie gedaan van de waarde. De aanbieder moet boven de taxatiewaarde zitten. Wat de waarde is, is om strategische redenen niet bekendgemaakt.

Residence Inn Paramaribo is al geruime tijd verlieslatend.

Financieel directeur Steve Silos deelde mee, dat per maand tussen de Srd 350.000 en 500.000 bijgelegd wordt om het bedrijf draaiende te houden. Op grond hiervan is besloten het personeel af te vloeien en het bedrijf te verkopen.

Residence Inn Nickerie wordt wel, omdat het winstgevend is. Met de verkoop van het hotel in Paramaribo zal de SLM een andere investering doen. Het geld is nodig om te kunnen investeren, deelde Lau mee.

'Fractie NDP staat pal achter president inzaken ordening vergoedingen hoogwaardigheidsbekleders'

Misiekaba (NDP): 'Niemand hoeft ons een les in sociale rechtvaardigheid te lezen'


'Laat mij beginnen te stellen, dat DNA (De Nationale  Assemblee) lijdend voorwerp is in de discussie over verhoging van de schadeloosstelling. Verhoging (aanpassing) van de beloning van politici is nergens ter wereld populair, zeker niet als het minder goed gaat met de economie.

Ik heb mij in de afgelopen periode daarom onthouden van het publiekelijk ventileren van mijn opvatting over deze aangelegenheid. De kans is namelijk groot dat alles wat ik zeg, zal worden vertaald als: 'hij komt op voor zichzelf'. Ook nu is het risico aanwezig dat mijn bijdrage als zodanig getypeerd zal worden. Ik neem maar het risico, omdat ik denk dat de discussie ontaardt in iets anders, en we antiproductief bezig zijn. Het gaat immers niet om het winnen van een discussie, het gelijk aan onze zijde krijgen of om enge belangen, populair willen overkomen bij het volk.

Het gaat erom, dat we de scheefgroei op het gebied van salariëring over de hele linie willen ordenen. Dat DNA en overige politieke ambtsdragers hierin een voorhoederol vervullen, staat buiten kijf. Onder mijn leiding, neemt de fractie van de NDP ook de lead in deze. Laat daarover geen onduidelijkheid bestaan! 

Vanwege het feit, dat DNA lijdend voorwerp is in deze discussie, is het politiek gezien begrijpelijk dat sommige individuen dit moment aangrijpen om, opgekropte gal te spuwen naar DNA leden. Voor wat de NDP betreft wordt er zelfs getracht om de NDP fractie te isoleren van de leiding en andere delen van de partij. Wat daarmee gewonnen wordt, is maar de vraag. Gelukkig is dat niet gelukt! Als deel en onderdeel van de NDP, heeft de fractie een opvatting over het onderhavige, meer nog, de fractie is ervan overtuigd dat de weg die DNA in deze issue is ingeslagen, de meest duurzame weg is. Het is duidelijk dat niet iedereen dit zo ziet. Dat mag. Dat moet zelfs. De ideeënbotsing scherpt aan. Bedoelde botsing moet wel geordend, op basis van ratio en in een sfeer van wederzijds respect plaatsvinden. Andere smaken zijn er niet. Als andere smaken zich toch aandienen - dan zal dat zijn bedoeling hebben - maar dan weet ik intussen ook dat, at the end of the day, politieke soepen niet zo heet worden gegeten als ze worden opgediend. Ik maak me daarom verder niet druk om de vele emotionele uitbarstingen. 

Laat mij ook benadrukken, dat de basis van de huidige stand van salarissen en vergoedingen bij de overheid gelegd is door Venetiaans Nieuw Front. Dat is kennelijk op basis van de toen heersende (politieke) opvattingen, gedaan. Ik prijs mij gelukkig dat ik vast mag stellen, dat vanwege de invloed van de revolutionaire gedachtegoed van de NDP, sommige medestanders van de huidige scheefgegroeide regeling, drastisch afstand daarvan hebben genomen en thans binnen NDP's nationaalsocialistisch stramien op dit stuk opereren. 

Mijns inziens is er geen verschil in wat de president wilt en wat DNA vanaf de eerste periode Bouterse aan het doen is: namelijk ordening van salariëring/vergoeding van hoogwaardigheidsbekleders. Er kan hooguit een verschil zijn in het af te leggen traject. Waarom dit laatste een breekpunt zou moeten zijn, is mij niet duidelijk. 

Het moet duidelijk zijn dat DNA vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en morele (politieke) plicht, zonder druk van wie dan ook, de vorige periode besloten heeft op twee fronten in te leveren: 
1) DNA betaalt maandelijks 10 procent pensioen van haar basis vergoeding. Dat was tot en met 2014 niet het geval. 
2) Leden krijgen na twee termijnen in DNA niet gelijk meer pensioen, zoals het door Nieuw Front was bepaald, maar pas als ze 55 jaar zijn. 

Het zou goed zijn als zij die goed zijn in het presenteren van cijfers, de cijfers van de besparingen als gevolg van de bovengenoemde maatregelen, zouden delen met de samenleving. Punt is dat de leden van De Nationale Assemblee al inleveren, en gaan als gevolg van het duurzame traject dat is uitgezet, in het belang van de samenleving, nog meer inleveren. Ik herhaal dat de acties van DNA zonder druk van wie dan ook, zijn ondernomen. 

Thans is het opportuun om voort te gaan met de ordening. Ik verwijs gemakshalve naar het traject dat door de vicevoorzitter van DNA enkele dagen terug wereldkundig is gemaakt. Met dit traject is de commissie Institutionele Versterking van DNA belast. In deze commissie hebben alle fracties van DNA zitting.

Het is een slechte gewoonte geworden in dit land om wanneer de president gesproken heeft, afhankelijk van waar we staan, zijn woorden op allerlei manieren te interpreteren. Zo heeft de president duidelijk gesproken over bevriezen van salarissen van de regering. Hij heeft niet gesproken over DNA en de Rechterlijke Macht. Daags voor de statement van de president, had de fractie van de NDP, die de voorzitter van de NDP goed kent, maar ook vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, al besloten in actie te komen. De fractie is echter van oordeel, dat sec bevriezen niet de oplossing is, maar eerder het probleem vooruit schuift. Zij gaat daarom ook er vanuit dat de president nimmer dat zo heeft bedoeld. De president weet immers heel goed, dat het een en ander verankerd is in wetgeving en dat aanpassing van de wet een gebiedende eis is om het gewenste resultaat te bereiken.

De vraag is door critici gesteld of DNA niet zal meewerken als de regering een wet stuurt ter bevriezing van de salarissen/vergoedingen. Dit is een retorische vraag, omdat de fractie van de NDP, die niet los functioneert van de partij en de regering, altijd heeft meegewerkt aan wetten die de regering naar DNA stuurde. Een wet als hierboven genoemd zal in de molen van DNA gaan, zoals elke andere wet. De Nationale Assemblee zal haar zienswijze daarop geven en in nauw samenspraak met de regering, de partij en andere relevante stakeholders komen tot een werkbaar eindproduct. De Nationale Assemblee heeft echter niet gewacht op een wet van de regering. Zij is zelf al bezig om te komen tot een wetswijziging die beantwoordt aan de aspiraties van het volk op dit stuk.

Hoe wordt DNA werk parttime gedaan? Dat deze issue niet zo eenvoudig is als het wordt gepresenteerd, ligt verder in het feit dat sommigen het DNA-werk als een parttime job zien. Theoretisch kan dat zo zijn, maar iedereen die dit werk serieus aanpakt, weet dat het tegenovergestelde waar is. Iemand moet me dan wel uitleggen hoe een werk waarmee je per dag minimaal 8 tot 12 uren bezig bent, parttime te noemen is. 

Ook de stelling dat politieke ambtsdragers nimmer zoveel verdiend hebben als nu, klopt niet, omdat je de vergoeding moet houden tegen het licht van de koersontwikkelingen die wij hebben gehad. Verantwoordelijkheid 

De fractie van de NDP kent haar verantwoordelijkheid. Niemand hoeft ons een les in sociale rechtvaardigheid te lezen. Ik zou er niet mee beginnen als ik niet overtuigd was dat het traject dat door DNA is gestart op middellang en lang termijn duurzamer is en meer zal opleveren voor het land. Andere benaderingen kunnen voor het moment populair lijken, maar zullen blijken niet duurzaam te zijn. De fractie van de NDP staat daarom, hoe kan het anders, pal achter de president in zijn streven eindelijk ordening te brengen in vergoedingen van hoogwaardigheidsbekleders. 

Winnen van een veldslag, betekent nog niet dat je de oorlog gaat winnen. NDP gaat voor het winnen van de oorlog. Hopelijk zijn alle echte NDP'ers daarop bedacht. 

Drs. André Th. Misiekaba 
Fractieleider van de NDP'

Student (23) verdacht van terreurdreiging via Facebook in vrijheid gesteld

Advocaat Kanhai beroept zich op technische fout inzake bevel verdachte langer vast te houden


De 23-jarige student C.D. aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die als verdachte zaterdag 30 juni was aangehouden voor de terreurdreiging op Facebook, is maandag in vrijheid gesteld. Dat bevestigt zijn advocaat Irvin Kanhai vandaag, woensdag 12 september 2018, in de Ware Tijd.

De invrijheidstelling komt nadat de advocaat daartoe een verzoek had ingediend, omdat hij vond dat zijn cliënt onrechtmatig van zijn vrijheid werd beroofd. Hij beriep zich daarbij op een technische fout met betrekking tot het bevel om de verdachte langer aan te houden.

De student gaf zich in het dreigement op Facebook uit als Mohammed Ahmed Al-Mehdi. Zijn aanhouding zou op 4 september weer verlengd moeten worden.

Kanhai stelt, dat de rechter-commissaris hierbij niet conform de regels in het Wetboek van Strafvordering heeft gehandeld en vond daarom dat zijn cliënt onrechtmatig van zijn vrijheid werd beroofd. 'Ze hebben hem toch vastgehouden en je moet daartegen een actie instellen, want ze gaan hem niet zelf in vrijheid stellen. Dat is nou net de taak van een advocaat: om erop toe te zien dat geheel conform de wet iemand van zijn vrijheid wordt beroofd', stelt Kanhai.

De verdachte is student op de bacheloropleiding Delfstofproductie van de Faculteit der Technologische Wetenschappen. Er is voldoende bewijs van schuld in de feiten die hem ten laste werden gelegd. Het gaat onder meer om verstoring van de openbare orde (met een terroristisch misdrijf) en bedreiging met enig misdrijf met terroristisch oogmerk ten laste gelegd.

Direectie SLM haalt in persconferentie hard uit naar vakbondsleider Maaijen

'Hoogst onverantwoordelijk om welke onderneming dan ook zonder harde bewijzen in diskrediet te brengen'

(Bron screenshot:: YouTube/ATV)
 'De consequenties zijn ontiegelijk groot en gebeuren du moment'


Vakbondsleider bij de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Robby Maaijen, zou de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jimmy Rosheuvel, in diskrediet hebben gebracht. Dat zei althans  Steve Silos, financieel directeur van de SLM, namens de directie op een persconferentie gisteren, 

Hij las een e-mail voor van het hoofd van de ICT van de SLM, Joan Lo Fo Wong, om te ontkrachten dat Rosheuvel zijn bedrijf, RPBG, zou hebben binnengehaald en dat er sprake zou zijn van corruptie.

Lo Fo Wong schrijft aan SLM-algemeen directeur, Gerard Lau, na een gesprek in een email over de activiteiten van RPBG.

1. "In meerdere gesprekken is door de president-commissaris aangegeven dat zijn bedrijf 'RPBG' geen verdiensten mag hebben vanuit de SLM waar hij president-commissaris is. Door hem is wel aangegeven dat wij altijd hulp mogen inroepen en waar mogelijk RPBG ons altijd kan assisteren, genoemde assistentie zal altijd kosteloos voor de SLM zijn."

2. "Momenteel is er een traject gaande waarbij TOR's worden opgesteld voor aanbesteding van (1), een callcenter (2), Online Marketing en (3) Website Development en Support. Bij het samenstellen van deze TOR's krijgt de SLM assistentie van Moira Rosheuvel en deze assistentie is zoals eerder aangegeven Free of charge!" 

Lo Fo Wong meldt verder, dat er afgelopen vrijdag in een vergadering Moira Rosheuvel heel duidelijk heeft aangegeven, dat RPGB geen inschrijver zal zijn op de TOR en deze ook niet toegestuurd wenst te krijgen ten behoeve van de inschrijving. Dit was als reactie op de door de SLM samengestelde lijst van potentiële partijen waar de TOR zou worden gestuurd voor inschrijving.

Op deze vergadering waren nog drie andere medewerkers aanwezig. Silos vindt het een hoogst onverantwoordelijke houding om welke onderneming dan ook in Suriname zonder harde bewijzen in diskrediet te brengen. 'De consequenties zijn ontiegelijk groot en gebeurt du moment', benadrukte Silos.


Vakbondsleider Maaijen zegt, dat het ICT-bedrijf binnen de SLM bezig is. Dit heeft te maken met een callcenter en overname van het ITC-gebeuren van de SLM. Maaijen stelt, dat op de persconferentie van de directie dit wordt toegegeven.

'Maar, er wordt gesproken over Pro Deo. We juichen het toe dat in deze sociaaleconomische slechte positie van het land, van het bedrijf er nog ondernemers zijn, die zeggen dat ondanks het feit dat het niet goed gaat, wil ik dingen Pro Deo doen voor een ander bedrijf. Het lijkt er in principe op dat men hiermee een aanslag wil plegen op onze intelligentie.'

In het bedrijf is de mededeling van de directie dat alles kosteloos geschiedt, met gefronste wenkbrauwen ontvangen. 'Mensen hebben gezegd, wat een lieve man. Niemand gelooft dat', benadrukt de vakbondsleider.

SLM-bondsvoorzitter: 'Via de pers met elkaar communiceren is niet goed voor het bedrijf en de werknemers'

'De SLM-directie moest met de bond om de tafel zitten voor afhandelen afkoopregeling'

Bond wil spoedig met SLM rond de tafel gaan zitten


Het bestuur van de Bond Personeel Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (BP SLM) heeft een handreiking gedaan aan de directie van het bedrijf om zaken uit te praten. De bond vindt dat niet via de pers met elkaar kan worden gecommuniceerd. Op deze wijze met elkaar communiceren is niet goed voor het bedrijf en de werknemers. Dit zegt voorzitter Robby Maaijen vandaag, woensdag 12 september 2018, op Starnieuws. Hij wordt bijgestaan door ondervoorzitter Armando Bronstein en secretaris August Cicilson. 

Maaijen vindt niet, dat het bestuur interne zaken van de SLM naar buiten heeft gebracht. Volgens hem is ook de directie verrast geworden met de mededeling, dat Residence Inn Paramaribo moet worden verkocht. Aanvankelijk werd gesproken over het gezond maken van het bedrijf. Dit is ook voorgehouden aan de bond. Pas op 10 augustus heeft het bestuur vernomen dat er sprake is van verkoop.

Ook ontkent Maaijen, dat hij akkoord was gegaan met de afkoopregeling. Er zou nog een plan worden gepresenteerd op 27 augustus, maar dit is om technische redenen niet doorgegaan. Het bestuur van BP-SLM vraagt zich af of de directie verwacht, dat de bond met alles moet instemmen om een betrouwbare partner te zijn. 'Pas als de directie tevreden is hoe de bond zich opstelt, is er dan voor haar sprake van betrouwbare partners?', vraagt Maaijen zich af.

Hij benadrukt, dat de directie met de bond om de tafel moest zitten voor afhandelen van de afkoopregeling. 'Wij hebben er niets aan om op gespannen voet verder te gaan.' Zeker niet met de aankondiging dat het bedrijf in twee tot drie jaar gezond moet worden gemaakt. De bestaanszekerheid van de werknemers en het bedrijf zijn van groot belang.

Het bestuur gaat ervan uit, dat de handreiking die schriftelijk is gedaan aan de directie zo snel mogelijk wordt aanvaard.

Nurmohamed (VHP): 'Men wil fuseren, maar men weet niet eens wat consequenties zijn'

'Fuseringsbeleid van minister Lilian Ferrier zeer ongegrond'

'Minister maakt zich hierdoor belachelijk, degene die nu een herscholingsprogramma nodig heeft, is de minister zelf'


De ontmanteling van het Albert Cameron Instituut (ACI) is nog steeds een zeer pijnlijke zaak voor de docenten en studenten van dit opleidingsinstituut. Vanaf het komend schooljaar worden zij ondergebracht bij het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Ook het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) is samen met het ACI afgebouwd. 

Voor volksvertegenwoordiger tevens lid van de vaste Assembleecommissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Riad Nurmohamed, is het fuseringsbeleid van minister Lilian Ferrier zeer ongegrond.

'In het staatsbesluit van 9 oktober 2017 is geregeld hoe de scholen ingericht moeten worden. Daarbij worden beperkingen opgelegd aan bepaalde scholen. Als men het niet eens is met de inhoud van dit staatsbesluit, dient die eerst gewijzigd te worden. Als dat niet gebeurt, kan je onmogelijk een fusering doorvoeren', stelt Nurmohamed dinsdag 11 september 2018 in het Dagblad Suriname.

Hij zegt vastberaden een voorstander te zijn van onderwijshervormingen, mits dit aan een gedegen voorbereiding wordt onderworpen. Zo is het inderdaad hoog tijd, dat het onderwijs in Suriname opgekrikt wordt. 'Het gaat niet alleen om het aanpassen van de opleidingen, maar ook de aanpassing van de scholen.'

Nurmohamed accentueert, dat het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) eveneens het doelwit is van de ad hoc besluiten van de minister. 'Men wil fuseren, maar men weet niet eens wat de consequenties zijn van die fusering. De minister maakt zich hierdoor belachelijk; degene die nu een herscholingsprogramma nodig heeft, is de minister zelf.' 

Naar zeggen van Nurmohamed is het huidig onderwijsbeleid erop gericht om het onderwijs te vernietigen. De schade die daarbij aan de kinderen/leerlingen/studenten al dan niet bewust wordt aangebracht, is enorm.

'Het ministerie kan liever een jaar uittrekken om het staatsbesluit te wijzigen en de faciliteiten en omscholingsprocessen aan te passen, voordat ze overgaan tot zulke acties', aldus Nurmohamed.

Ramon Bajnath: 'Wij hebben geen ingenieur of consultant nodig om de kust te Weg naar Zee te beschermen'

'Als overheid een machine en grof vuil ter beschikking stelt kan gewoon een dijk worden opgeworpen'

Beheerder bedevaartsoord te Weg naar Zee pleit voor dumpen grof vuil als dijk


Ramon Bajnath voert al meer dan 25 jaren als beheerder van het bedevaartsoord te Weg naar Zee een strijd tegen de zee. Hij heeft delen land in de loop der jaren zien vergaan door de woelige zee. De overheid heeft gedurende al deze jaren enkele keren hulpdammen opgeworpen te Weg naar Zee. Maar, de dammen hebben niet kunnen voorkomen dat honderden meter land jaar in jaar uit bleven wegspoelen. 

Gedurende al deze jaren heeft het oord, voor haar eigen bestaan, zelf initiatieven ondernemen om zich te beschermen. 'Wij hebben door de jaren heen rond het bedevaartsoord opgehoopt met grof afval - stenen, banden en wrakken). Het is een soort dijk geworden, die overdekt is met klei. Inmiddels hebben wij een dijk van bijkans 600 meter. Nu hebben wij een ruim stuk aan mangrove uit zichzelf zien opkomen', zegt Bajnath dinsdag 11 september 2018 in het Dagblad Suriname.

Hij neemt hiervan uitgaande aan dat er niet veel geld geïnvesteerd hoeft te worden in kustbescherming. 'Ik neem aan dat als deze dam wordt doorgetrokken, deze mangrove zich verder kan uitbreiden', aldus Bajnath. Hij vraagt naar aandacht van de autoriteiten.

'Professor Sieuwnath Naipal is al enkele jaren op wetenschappelijk niveau bezig, maar dat kost ook honderden duizend dollars. Ik heb het juist over het werken met afval. Men zal wel stellen dat wij de kwestie van milieuvervuiling in acht moeten nemen. Maar, hier zie je duidelijk dat al het afval wordt bedekt met een dikke laag klei. Hetzelfde afval begraaft men nu ergens op Ornamibo of Domburg. Dit, terwijl men het afval beter kan inzetten.'

Hij stelt vaak aanvragen te hebben gedaan om schroot georganiseerd richting Weg naar Zee te brengen. Daar krijgt hij echter geen gehoor voor. 'Bij de overheid gaat het zo, als er geen njang gemaakt kan worden, zal men niet meewerken. Wij hebben geen ingenieur of consultant nodig om de kust te beschermen. De resultaten liggen daar. Werk! Als de overheid een machine en grof vuil ter beschikking stelt, kan er gewoon een dijk worden opgeworpen.'

VIDS-voorzitter Jubithana begrijpt beschuldigingen van kapitein Lesley Artist, Redi Doti, niet

Jubithana: 'Ik snap hem niet, ik weet niet wat hij hiermee bereiken wil'

Artist is onbehoorlijke bestuur van Jubithana zat


'Ik behartig de belangen van de inheemsen. Ik weet niet waarover Artist het heeft. Hij zal wel zijn redenen hebben, maar de VIDS gaat de goede richting op', zegt Theo Jubithana, voorzitter van de Vereniging Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) dinsdag 11 september 2018 in de Ware Tijd, in reactie op beschuldigingen van kapitein Lesley Artist van het dorp Redi Doti. 

Hij is vorige week, samen met de dorpshoofden Angelique Palmtak van Grankreek en Charles Comvalius van Columbia, uit de organisatie gestapt, omdat ze het onbehoorlijke bestuur van Jubithana zat zijn. Volgens de dissidenten is het al lange tijd onduidelijk welke richting de organisatie opgaat en is er sinds vorig jaar geen contact met bepaalde leden opgenomen.

Jubithana kan zich niet voorstellen, dat de drie leden ervoor hebben gekozen om deze stap te nemen en het wereldkundig te maken. Hij had verwacht dat eerst contact met hem zou worden opgenomen om over de ontevredenheid te praten. De VIDS-voorzitter ontkent niet, dat er sinds vorig jaar geen contact met die leden is gemaakt.

'Men kon de problemen intern bespreken als ze het niet eens waren met de gang van zaken. Ik heb bijna geen zin om hierop in te gaan. Ik heb alles vernomen van de media, maar er is helemaal geen sprake van miscommunicatie.'

Jubithana vermoedt dat Artist ervoor heeft gekozen om een persconferentie te beleggen om aandacht in de media te krijgen om de gemeenschap te misleiden. Hij houdt als voorzitter de eer aan zichzelf en wil niet teveel woorden vuil maken aan de uitspraken van Artist. 'Het moment dat je VIDS-voorzitter af bent zou je het beter moeten weten. Hij had zijn rol als voorzitter dan nooit begrepen. Ik snap hem niet. Ik weet niet wat hij hiermee bereiken wil.'

‘Dichter in de jungle’, boek over John Gabriel Stedman (1744-1797), een Schots-Nederlandse officier

Roelof van Gelder beschrijft op beeldende wijze het bewogen leven van John Gabriel Stedman


Bij Uitgeverij Atlas Contact verschijnt 5 oktober 2018 ‘Dichter in de jungle’ over John Gabriel Stedman (1744 – 1797) geschreven door Roelof van Gelder. 

John Gabriel Stedman, een Schots-Nederlandse officier, wordt ook wel de schrijver van ‘de Max Havelaar van Suriname’ genoemd. In 1796 verscheen in Londen zijn boek 'Narrative, of a five years’ expedition against the Revolted Negroes of Surinam'.

Stedman maakte eerder deel uit van een expeditieleger in Suriname dat als taak had slaven op te sporen die van hun plantages waren weggelopen. Het boek was geïllustreerd met tachtig op Stedmans eigen tekeningen gebaseerde gravures en werd vrijwel meteen een internationaal succes. Het werd vertaald in meerdere talen, waaronder het Nederlands.

John Gabriel Stedman beschreef gedetailleerd de gruwelijke wijze waarop sommige plantage-eigenaren omgingen met hun slaven, hierdoor werd dit boek een belangrijk instrument in de strijd tegen de slavernij. Stedmans prenten zijn nog steeds iconen van de slavernijgeschiedenis.

Toch is ‘Dichter in de jungle‘ geen studie over slavernij of abolitionisme. Het is een indrukwekkende biografie waarin Roelof van Gelder op beeldende wijze het bewogen leven van John Gabriel Stedman beschrijft. Hij baseerde zich daarbij onder andere op Stedmans dagboeken, brieven en memoires en is erin geslaagd de man in zijn tijd en wereld begrijpelijk te maken voor de lezer van nu.

Roelof van Gelder is historicus en was redacteur van NRC Handelsblad. Maritieme en culturele geschiedenis van Nederland

'Ik ben geboren in 1948 geboren in Bergen (NH), deed in 1966 eindexamen beta aan het Murmellius Gymnasium te Alkmaar. Na een korte studie geologie aan de Universiteit van Amsterdam studeerde ik geschiedenis aan dezelfde universiteit. Na het doctoraalexamen was ik enkele jaren werkzaam in het onderwijs. In 1978 werd ik vast medewerker van de kunstredactie van NRC Handelsblad; later - tot 2009 - redacteur boeken van deze krant.

Naast mijn journalistieke werk deed ik historisch onderzoek met de nadruk op de Nederlandse culturele en overzeese geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Mijn bijzonder belangstelling gaat uit naar het gebruik van egodocumenten als bron, dat wil zeggen naar dagboeken, reisbeschrijvingen, brieven en memoires. Ik publiceerde een aantal boeken en vele artikelen op deze gebieden, werkte mee aan historische tentoonstellingen en televisieproducties en gaf vele lezingen en colleges. 

In 1997 promoveerde ik op Het Oostindisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC 1600-1800.
Andere boeken zijn: Naporra’s omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793) (Amsterdam 2003). Over de Pruisische boerenzoon Georg Naporra.
en
Zeepost, nooit bezorgde brieven uit de 17de en 18de eeuw (Amsterdam 2008)
Mijn laatste boek is Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729), Amsterdam 2012; genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2013, de AKO Literatuurprijs 2013, de Zeeuwse Boekenprijs 2013, de Biografieprijs 2014.
'