vrijdag 4 oktober 2019

Rusland (NPS): 'Regering werpt rookgordijnen op rond voorgenomen lening bij Oppenheimer'

Bij Oppenheimer, in de VS, werd in 2016 al US$ 550 miljoen geleend


NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de regering rookgordijnen opwerpt rond de voorgenomen lening bij Oppenheimer van ruim US$ 500 miljoen. Rusland zegt, aldus Starnieuws vandaag, vrijdag 4 oktober 2019, dat de eerste reactie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën was, dat de regering naar geld zocht en de samenleving zou laten weten wanneer het zover is. 

Rusland vindt dat de regering zo kort vóór de verkiezingen van mei 2020 nog bezig is om het volk op te zadelen met nog meer leningen. Bij Oppenheimer is in 2016 reeds US$ 550 miljoen geleend. De informatie is volgens Rusland dat nadrukkelijk overwogen werd om of de Afobakadam of de inkomsten daarvan uit de verkoop van hydro energie als zekerheid (collateral) voor deze lening te geven, vanwege de slechte rating van Suriname. Hoefdraad heeft intussen gesteld dat het onzin is. De regering zal de dam nooit als onderpand gebruiken volgens de bewindsman.

Rusland vindt, dat met nog een grote lening de verplichting alleen voor rente kan oplopen tot ongeveer 50 miljoen Amerikaanse dollar per jaar, naast de 50 miljoen die reeds betaald wordt voor de lening van 2016 bij Oppenheimer. Indien de regering nog een groot bedrag leent kan de rente oplopen tot US$ 100 miljoen per jaar. Komt bij kijken dat het hele bedrag in een keer aan het eind van de lening terug betaald dient te worden, dat is US$ 550 miljoen plus de nieuwe lening.

Hoefdraad geeft aan dat de besparingen uit de overname van de dam ongeveer US$ 50 tot 60 miljoen per jaar zullen zijn. 'Dit is overigens niet nieuw voor de huidige regeerders. In 1998-1999 heeft de toenmalige regering-Wijdenbosch de toekomstige inkomsten uit de bauxietsector verpand aan Ballast Nedam. De regering Venetiaan-II die daarna aantrad kon jaren niet beschikken over de inkomsten uit die sector', stelt Rusland.

De politicus zegt dat hij door contacten in en buiten Suriname regelmatig wordt geconsulteerd, ook door de buitenlandse organisaties, over zijn inzichten rond discussies over mogelijke leningen en investeringen door de regering. Hij blijft erbij, dat vorige week een vertegenwoordiging van Oppenheimer in Suriname was om met de regering te praten over leningen.

Rusland hoopt dat minister Hoefdraad ook aangeeft dat Suriname voor de overname van de dam aan de Suralco/Alcoa een bedrag van ruim US$ 100 miljoen zal moeten betalen, anders gaat de overdracht niet door. 'En dat is geen goede deal voor Suriname.'

Suriname krijgt haar eerste Miss Marron-verkiezing - 9 Oktober in de Anthony Nesty Sporthal

Miss Koese Jeloema
'Met verkiezing proberen wij onze bijdrage te leveren om eenheid te brengen binnen de marronsamen- leving'


Twister Entertainment Suriname houdt dit jaar voor het eerst de Miss Marron-verkiezing. 'We hebben de laatste tijd een beetje verdeeldheid tussen marrongroepen. In plaats van een naam te noemen van een specifieke stam, hebben we een algemene naam van de marron gekozen', zegt Rohandie Jozefzoon, trekker van het evenement, in de Ware Tijd van donderdag 3 oktober 2019.

'We willen hiermee laten zien dat het mogelijk is om samen door één deur te gaan. Met deze verkiezing proberen wij onze bijdrage te leveren om eenheid te brengen binnen de marronsamenleving.'

MIss Oosterwolde Vivica
Twister Entertainment Suriname, een toerismebedrijf dat een half jaar geleden is opgericht, hoopt deze verkiezing elk jaar te organiseren. 'De reacties op de oproep waren overweldigend. We hebben 63 aanmeldingen gehad', vertelt Jozefzoon. Daaruit zijn er 23 geselecteerd en uiteindelijk zijn er vijftien overgebleven, die enthousiast aan het oefenen zijn.

'We hebben trainingssessies. Zo hebben wij onlangs de dames naar Pikin Slee gebracht voor een trainingsweekend.' Hij vertelt dat de contestanten, begeleid door livemuziek, flink geoefend hebben in Pikin Slee. Ze hebben er de awasa en seketi geleerd of verbeterd. 'De deelneemsters zullen op de avond ook iets moeten zeggen en we merkten dat ze soms de woorden niet kenden in hun dialect. Daar hebben we aan gewerkt.'

Het evenement vindt plaats op 9 oktober in de Anthony Nesty Sporthal en begint met een kennismakingsronde. De missen zullen daarna elk hun talent laten zien met of zonder odo. De kwee- of koyo-ronde komt in de plaats van de gebruikelijke badpakkenronde. De kwee of koyo, touwtjes die om de buik worden gedraaid, zullen dan te zien zijn. Er is vervolgens een vragenronde. Verschillende bands zorgen voor het muzikale gedeelte.

'Het wordt een avond vol originele cultuuruitingen en gezelligheid', aldus Jozefzoon. De hoofdprijs is een auto, de tweede prijs een ticket naar het buitenland en de derde prijs bestaat uit elektronische apparaten.


Minister Akiemboto niet blij met wèèr illegale goudzoekers in Rosebel's Royal Hill Pit

Rosebel/IAmGold zet weer werkzaamheden stop

'Dit is een enorme set-back op de progressie die gemaakt werd, nadat de werkzaamheden eerder stopgezet waren'


Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen zegt vandaag, vrijdag 4 oktober 2019, op Starnieuws dat met Rosebel Gold Mines/IAmGold afgestemd wordt over hoe de situatie bij Royal Hill aangepakt moet worden. Doordat er weer illegale porknokkers ter plekke aanwezig zijn, is de goudonderneming genoodzaakt om de werkzaamheden daar voor de tweede keer in drie maanden tijd stop te zetten. 

'Dit is een enorme set-back op de progressie die gemaakt werd, nadat de werkzaamheden eerder stopgezet waren bij Royal Hill', stelt de bewindsman.


Het bedrijf heeft besloten de machines en werknemers terug te trekken, omdat het niet veilig is om het werk voort te zetten.

Ondanks afspraken die gemaakt zijn over en de veiligheid opgevoerd is, blijven illegalen binnenkomen in het gebied. Zij betreden het terrein waar de graafmachines van het bedrijf ingezet worden. Dit levert een gevaarlijke situatie op. De minister merkt op dat het gaat om de zogenaamde 'ukemman'. Zij betreden met gevaar voor eigen leven, en dat van anderen, het werkgebied van Rosebel.

De goudzoekers georganiseerd in Makamboa hebben toestemming om in een afgebakend gebied naar goud te zoeken. Het is niemand toegestaan om zich te begeven bij de Royal Hill-put waar Rosebel actief is.

Het is nog niet duidelijk welke acties er zullen volgen. 'Wij komen er wel uit', zegt de minister.

BvL voert actie zolang minister Ferrier niet in gesprek gaat met bond

'Wij zullen niet wijken voor intimiderende maatregelen als no work, no pay’


De actie van de Bond van Leraren (BvL) gaat door totdat de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft besloten om met de bond om de tafel te gaan zitten. 'Wij doen een dringend beroep op haar om het daarheen te leiden', zegt bondsvoorzitster Reshma Mangre, aldus vandaag, vrijdag 4 oktober 2019, de WWare Tijd. 'Wij zullen niet wijken voor intimiderende maatregelen als no work, no pay.'

De bond houdt morgen, de internationale leerkrachtendag, een ledenvergadering met ondersteuning van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname, ALS. 'Als het ministerie met intimiderende maatregelen komt, zullen wij een gepast antwoord hierop geven. Wij hebben het recht om te staken, want dit recht is verankerd in de Grondwet.'

De middelbare scholen hadden deze week de roosters en boeken moeten verstrekken en de intersectievergaderingen moesten ook worden gehouden. Of de stakingen van de BvL dit hebben verhinderd is niet bekend. De eerste officiële schooldag voor de middelbare scholen is maandag.

Se BvL heeft er bezwaar tegen, dat het ministerie in de directie van Lyceum 1 en 2 en Havo mensen heeft benoemd van buiten de scholen. Nadat de bond in het geweer kwam heeft de minister besloten op alle drie scholen een driekoppige leiding aan te stellen. Dit besluit is niet in goede aarde gevallen bij de bond, omdat die niet is gekend. Bovendien vindt de vakorganisatie dat drie personen nooit een school kunnen leiden. 'Er kunnen geen drie kapiteins zijn op één schip.'

Mangre zegt, dat onderdirecteuren de kans moeten krijgen om door te groeien. 'Waarom zou je een winning team vervangen?' Zij vermoedt, dat het ministerie bezig is de conceptresolutie na te leven waarin staat dat schooldirecteuren en onderdirecteuren buiten de gelederen gekozen worden. Dit is onderdeel van het herwaarderingsbesluit. Mangre zegt dat de bond de gesprekspartner is van het ministerie en niet het VOS-directeurenberaad waarmee de bewindsvrouwe heeft gezeten om te praten over het managementteam dat de scholen zal leiden.

'Het getuigt van goed bestuur als de minister met ons praat. Ik werd met het besluit van een managementteam geconfronteerd.'

De voorzitter van het VOS-directeurenberaad, Lucien Rotsburg, zegt dat het beraad niet eenstemmig heeft gezegd voor of tegen het voorstel van de minister te zijn. Er is voorgesteld dat de onderdirecteuren het bespreekbaar maken op de scholen. 'De leraren moeten bepalen of ze ermee kunnen werken of niet. Deze kwestie houdt me bezig. Ik had niet gehoopt mijn voorzitterschap met zo een probleem te beginnen.'