vrijdag 12 juli 2019

Huldiging VHP’ers in Wanica in het kader van 70 jaar VHP - 'Wij bouwen op de fundamenten die u heeft gelegd'

In totaal zijn 347 VHP’ers uit Wanica gehuldigd

(Bron foto's: VHP)

Na Nickerie en Coronie was gisteren de beurt aan het district Wanica om in het kader van het 70-jarig bestaan van de partij de stonfutu's van de VHP en personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij te huldigen. Met een oorkonde werden zij bedankt voor hun bijdrage aan de VHP, zo meldt de partij vandaag, vrijdag 12 juli 2019.

Voorafgaand aan de huldiging spraken VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi en Asiskumar Gajadin, ondervoorzitter tevens campagnecoördinator van het district Wanica, de aanwezigen toe. Ook personen die in Wanica een enorme bijdrage aan het transformatieproces van de partij hebben geleverd zijn gehuldigd.

Gajadin: 'De VHP maakt een enorme dynamiek mee. Bouwend op de grondslagen van de verbroederingspolitiek van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon, zien wij nu onder deze nieuwe leiding een politiek van openheid en transparantie waardoor de VHP uitgroeit naar een nationale beweging waarin eenieder welkom is.'

'Wij bouwen op de fundamenten die u heeft gelegd. Wij hebben slechts een nieuw elan gebracht. Ik ben slechts acht jaren voorzitter van de 70-jarige VHP. U heeft ervoor gezorgd, dat deze partij vandaag recht overeind staat. Als u er niet was, was ik ook geen voorzitter. Ik dank u voor het feit, dat u de partij levend heeft gehouden. Ik dank u voor het feit, dat u door dik en dun en onder alle omstandigheden de VHP trouw bent gebleven. U zal mede de kracht blijken te zijn, dat de VHP in de resterende elf maanden naar de regeermacht zal worden geleid teneinde Suriname te redden. Dank u, maar bovenal danken wij onze schepper die gedurende de afgelopen 70 jaren onze Leidsman is geweest en dat Hij ons ook de kracht zal geven om de strijd tussen het goede en het kwade, tussen dharma en adharma in het voordeel van het goede zal beslechten waardoor wij kunnen denken aan het herstel van alles dat in de afgelopen 9 jaar kapot is gemaakt. Er is hoop. No las bribi', aldus VHP-voorzitter Santokhi.


In totaal zijn er 347 VHP’ers uit Wanica gehuldigd, waaronder de heer Soekhai Parag, een 'ston futu VHP’er’ van 95 jaar oud.

Krensa Biaca mocht voor haar inzet te Sunny Point ook de bijzondere waardering ontvangen ondanks het feit dat zij slechts twer jaar geleden tot de partij toetrad.

De komende weken zullen ook VHP’ers in de overige districten worden gehuldigd.Assemblee behandelt complexe Comptabiliteitswet 2017

Regering geadviseerd bestedingsplan te maken dat met begroting ministeries ingediend moet worden


'We kijken uit naar het evenwicht tussen de mogelijkheden voor de vakministers om hun begroting uit te voeren en de verplichting van de minister van Financiën om te controleren of de ministers zich aan de regels houden. Dat evenwicht moeten we in deze wet vinden', aldus Jennifer Geerlings-Simons (NDP), één van de initiatiefnemers van de Comptabiliteitswet 2017, tijdens de behandeling ervan gisteren in De Nationale Assemblee, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 12 juli 2019.

Geerlings-Simons benadrukte, dat de rol van de minister van Financiën in de wet een heel duidelijke is en dat die ook zo moet blijven. De minister is verantwoordelijk voor het maken van de voorschriften, hoe comptabel en 'accountancy-wise' die begrotingsvoorschriften moeten worden gemaakt en moeten worden nageleefd. Daartegenover maken de vakministers het beleid, die ruimte en flexibiliteit moeten zij ook hebben.  Het is de bedoeling dat de minister van Financiën de controle op de procedures en de correcte uitvoering daarvan, uitoefent', zei Geerlings-Simons.

Evenals bij de vorige vergadering heeft de voorzitter van de commissie, Amzad Abdoel (NDP), gevraagd naar de overheveling van twee artikelen uit de oude wet naar de nieuwe. Geerlings-Simons gaf aan, dat in eerste instantie de initiatiefnemers zich hierin konden vinden. Echter, nu is het zo dat ondertussen het wetsontwerp Aanbestedingswet is ingediend en deze klaar is voor de openbare commissievergadering. Geerlings-Simons verwacht dat deze wet niet lang na de Comptabiliteitswet zal worden aangenomen. 'Bij aanname van die wet heeft het geen zin om de oude artikelen over te hevelen en dan weer te plaatsen in de Aanbestedingswet. De initiatienemers, die ook initiatiefnemers zijn van de Aanbestedingswet, gaan het in die wet regelen', legde ze uit.

Geerlings-Simons was het eens met Asiskumar Gajadien (VHP), dat in de wet het Bureau van de Rechterlijke Macht genoemd moet worden. Ze zei,dat hier wel een overgangsbepaling voor nodig is in de wet. Zij vroeg aan de deskundigen om de bepaling te formuleren. Het is volgens haar nodig dat het bureau wordt ingesteld, zodat er een orgaan is dat de begroting kan beheren.


Nog een punt dat volgens Geerlings-Simons goed geformuleerd moet worden in de wet is het bestedingsplafond. Zij stelde dat in het huidige comptabiliteitsbesluit staat dat ministers bij een uitgave hoger dan Srd 4.000 naar de Onderraad moeten. Die bepaalt of het wel of niet mag worden uitgegeven. Uit een onderzoek van het parlement is gebleken, dat bij de Onderraad ongeveer 1.500 stukken aankomen. In de praktijk blijkt, dat de Onderraad niet in staat is om over zoveel zaken een oordeel te vellen.

'In de nieuwe Comptabiliteitswet heeft het ministerie van Financiën alle ambtenaren om te checken of alles conform alle rechtmatigheidseisen is afgehandeld, dan hebben we niet een Onderraad nodig. We vonden dat niet goed en hebben de regering geadviseerd om in plaats daarvan een bestedingsplan te maken om die samen met de begroting in te dienen', sprak Geerlings-Simons.

In het bestedingsplan moet opgenomen worden hoe het ministerie het begrote bedrag per maand gaat uitgeven. Aan het bestedingsplan is dan een uitgavenplafond voor de maand voor de ministers gekoppeld. 'Dat geeft een veilig gevoel aan de minister van Financiën, want de rechtmatigheidsbeoordeling begint bij de ambtenaren die kijken of alle procedures correct zijn gevolgd en het bestedingsplafond maakt dat de minister van Financiën die de cashflow moet beheren dan rust heeft. Het geeft aan de ministers de ruimte om hun begroting uit te voeren, omdat zolang zij onder dat plafond blijven', meent Simons. Zij vindt dat dit wel scherper gesteld moet worden in de wet. Dat betekent dat hier meer tijd voor nodig is.

De behandeling van de Comptabiliteitswet is tot nader orde uitgesteld.

Guatemalteekse president Jimmy Morales wil deal met VS: Asiel verlenen aan migranten uit El Salvador en Honduras

(Bron foto: Twitter)
Plan van Morales stuit op veel verzet in eigen land

'Guatemala niet in staat om een ​​veilige haven te bieden, als het niet eens veiligheid kan garanderen van zijn eigen onderdanen die het land ontvluchten op zoek naar werk en veiligheid'


De Guatemalteekse president Jimmy Morales is van plan maandag naar Washington D.C. te reizen om een ​​deal te bespreken waarbij migranten uit het naburige El Salvador en Honduras in plaats van in de VS, asiel zoeken in Guatemala, omdat de regering van Donald Trump de migratiestromen tracht te vertragen. 

Het doel van het bezoek is om een ​​overeenkomst te overwegen die Guatemala als een veilig derde land zou aanwijzen voor asielzoekers uit de regio, volgens een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Guatemala en een ambtenaar van Trump. Guatemala onderhandelt al meer dan een maand met de VS over de kwestie.


Een hoge Guatemalteekse functionaris zei, dat de heer Morales niet van plan is om een ​​dergelijke overeenkomst tijdens zijn bezoek te ondertekenen.


Critici zeggen, dat Guatemala niet is toegerust als een toevluchtsoord voor de duizenden Salvadoranen en Hondurans die op de vlucht zijn voor geweld in hun thuisland. Tegenstanders van de deal in Guatemala bereiden wettelijke bevelen voor om de heer Morales te stoppen een overeenkomst met de VS te ondertekenen. Een van hen is Manfredo Marroquín, het voormalige hoofd van de non-profitorganisatie Transparency International in Guatemala. Hij zei, dat het Midden-Amerikaanse land niet in staat is om een ​​veilige haven te bieden als het niet eens de veiligheid kan garanderen van zijn eigen onderdanen die het land ontvluchten op zoek naar werk en veiligheid.


'Hoe kan het aanbieden iets voor buitenlanders te doen dat het niet voor Guatemalteeks kan doen?', zei de heer Marroquín. Hij plaatst ook vraagtekens bij de mogelijkheden van Guatemala om de duizenden asielverzoeken die het kon ontvangen te verwerken. 'Het is onverantwoordelijk voor zowel president Morales als president Trump om een ​​overeenkomst te ondertekenen waarvan beide weten dat Guatemala daaraan niet kan voldoen', voegde hij eraan toe.'Het is een vreselijk idee, dat als het wordt geïmplementeerd, de levens van duizenden Centraal-Amerikanen grote risico's zullen lopen', zei Eric Schwartz, voorzitter van Refugees International, een belangenbehartigingsgroep. 'Een veilige derde landen overeenkomst met Guatemala zou de deur dichtdoen voor mensen die proberen te ontsnappen aan geweld in delen van Midden-Amerika en ze onderbrengen in situaties die ze juist proberen te ontvluchten."


(Suriname Mirror/The Wall Street Journal/Twitter/TeleSur)

VS levert Colombiaanse oud-minister van Landbouw Andres Felipe Arias uit aan Colombia

(Bron foto: Twitter)
Arias moet 17 jaar celstraf uitzitten wegens corruptie....


De Verenigde Staten heeft vandaag, vrijdag 12 juli 2019, de Colombiaanse voormalige Landbouw-minister uitgeleverd na pogingen gedurende vijf jaar om een ​​17-jarig vonnis wegens corruptie te ontduiken. 

Voormalig minister Andres Felipe Arias werd uitgeleverd na meerdere mislukte pogingen om politiek asiel aan te vragen of zijn uitlevering te blokkeren vanwege beweringen, dat zijn corruptieveroordeling deel uitmaakte van een politieke samenzwering.


Arias diende onder president Alvaro Uribe tussen 2005 en 2009, tot hij ontslag nam in de hoop dat hij Uribe na de verkiezingen van 2010 zou kunnen opvolgen.

De voormalige minister maakte gebruik van zijn voorwaardelijke vrijheid en vluchtte het land uit in 2014, dagen voordat het Hooggerechtshof hem veroordeelde tot een gevangenisstraf voor het verduisteren van $ 25 miljoen uit het AIS-fonds. Dit fonds was bedoeld om het concurrentievermogen van kleine boeren te vergroten en hen voor te bereiden op een lopende vrijhandelsovereenkomst met de VS, maar in plaats daarvan in de handen van machtige regionale elites die zijn verkiezingsrace voor 2010 zouden kunnen sponsoren.

De verduistering werd onthuld door de pers en in plaats van president te worden, raakten de politicus en zijn mede-samenzweerders verwikkeld in een strafrechtelijk onderzoek.

Tijdens zijn vijfjarig verblijf in Florida bracht Arias jaren door in de gevangenis, terwijl hij, Uribe en loyalisten van de controversiële voormalige president probeerden het uitleveringsverzoek aan te vechten.


Vooral nadat Uribe uitviel met zijn opvolger, voormalig president Juan Manuel Santos, beweerden Arias en zijn apologeten in toenemende mate, dat hij het slachtoffer was van politieke vervolging.


In een laatste poging, gingen assistenten van de corrupte voormalige minister zo ver als het schrijven aan de Amerikaanse president Donald Trump, bewerend dat Arias een 'oppositieleider' was die werd vervolgd door de gedemobiliseerde guerrillagroep 'FARC en een corrupt justitieel systeem'. De poging faalde en de regering van president Ivan Duque, de nieuwste beschermeling van Uribe, werd gedwongen om de uitlevering van hun politieke bondgenoot met de Amerikaanse autoriteiten te coördineren.

Vijf jaar nadat hij zijn land had verlaten, zet Arias weer voet op Colombiaanse bodem, waar hij de rest van zijn straf in de gevangenis zal moeten doorbrengen.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/El Heraldo/Twitter/El Espectador)

Zeker vier soldaten gedood in een guerrilla-hinderlaag in zuidwesten Colombia

(Bron foto: Nationaal Leger)
Soldaten aangevallen tijdens patrouilleren in afgelegen gebied aan rand gemeente Barbacoas


Ten minste vier soldaten zijn gedood in een guerrilla-hinderlaag in het zuidwesten van Colombia, zeiden de veiligheidstroepen donderdag 11 juli 2019. De aanslag vond naar verluidt vroeg in de avond plaats in Cumbitara, een gemeente in de onrustige provincie Nariño. 

Volgens de krant El Tiempo werden de soldaten aangevallen tijdens het patrouilleren in een afgelegen gebied aan de rand van de gemeente Barbacoas. Het leger stuurde versterkingen vanuit de provinciehoofdstad Pasto naar het gebied om te onderzoeken wat er gebeurde en om 'de burgerbevolking te beschermen'.


Volgens Mario Vitery, die verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid in Nariño, hebben dissidente FARC-guerrillastrijders van de zogenaamde Guerrilla's Unidas del Pacifico (GUP) de aanval uitgevoerd op de vrachtwagen waarin de soldaten reisden.

Illegale gewapende groepen die actief zijn in Nariño
- Ejercito de Liberacion National (ELN)
- Frente Oliver Sinisterra (FOP)
- Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)
- Autodefensas Unidas del Pacífico (AUPAC)
- Guerrilla's Unidas del Pacifico (GUP)
- Movimiento Revolucionario Campesino (MRC)

De ambtenaar drukte zijn bezorgdheid uitover het aanhoudende geweld in de regio waar meerdere guerrilla- en paramilitaire groepen strijden om controle over strategische routes voor drugshandel naar de historisch verwaarloosde Stille Oceaan-regio Nariño.


In 2018 werden 20 gemeenschapsleiders gedood in Nariño. Tot nu toe werden dit jaar een journalist en een lokale ombudsman vermoord terwijl ook het doden van gemeenschapsleiders is voortgezet.


'Dit soort dingen gebeuren in Nariño', zei Viterey en voegde eraan toe dat geweld tussen de illegale gewapende groepen onlangs ook heeft geleid tot de massale ontheemding van de lokale bevolking uit de nabijgelegen gemeenten El Charco en Olaya Herrera. Volgens het bureau van de Ombudsman zijn in de eerste helft van 2019 3.540 mensen ontheemd geraakt in Nariño. Dit zou 43% zijn van de mensen die gedwongen ontheemd zijn in het hele land.

Gouverneur Camilo Romero, een voorstander van het vredesproces in Colombia, riep op Twitter op om 'deze oorlog te stoppen!' 'Met dezelfde heftigheid waarmee we respect voor de levens van onze sociale leiders eisen, eisen we respect voor de leden van onze publieke macht!'


Het westen van Nariño is niet alleen een belangrijk exportpunt voor cocaïne, maar heeft ook de meeste hectares coca in Colombia. Het leger heeft bij meerdere gelegenheden geprobeerd om het gebied over te nemen, maar zonder enig duidelijk resultaat.

Vanwege chronische verwaarlozing door de nationale overheid in Bogota heeft de provinciale overheid onafhankelijk geprobeerd de vrede te bevorderen en boeren te overtuigen zich te af te wenden van het verbouwen van coca, het basisingrediënt van cocaïne, maar ook zonder succes.


(Suriname Mirror/El Tiempo/Colombia Reports/Twitter)

Colombiaanse politie looft beloning van 830.000 euro uit voor tip die naar gevlucht parlementslid leidt

FARC-parlementslid en ex-leider guerrillagroep FARC Jesus Santrich mogelijk in VenezuelaDe Colombiaanse politie heeft een beloning van 3 miljard peso’s (830.000 euro) uitgeloofd voor de tip die naar FARC-parlementslid (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) en ex-baas van de guerrillagroep FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) Jesus Santrich (Seuxis Pausias Hernandez Solarte) leidt. 


Hij wordt verdacht van drugshandel en is volgens president Ivan Duque gevlucht naar buurland Venezuela.

'De kans is groot dat hij in Venezuela zit, omdat hij is gevlucht naar het grensgebied', aldus Duque.


Santrich is sinds 30 juni spoorloos. Gisteren werd hij verwacht op een zitting van het Googgerechtshof, maar hij kwam niet opdagen. Daarop is hij op de internationale opsporingslijst gezet.

Santrich speelde een belangrijke rol in de gesprekken tussen de FARC - de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia, een communistische, revolutionaire en illegaal bewapende organisatie - en de regering, die leidden tot het vredesakkoord in 2016.

(Suriname Mirror/Semana/ANP/Twitter/CNN Espanol)

Bolivia's president Evo Morales op bezoek bij zijn Russische collega Vladimir Poetin

(Bron foto: Twitter)
Morales en Poetin ondertekenen zeven overeenkomsten

'Overeenkomsten met Rusland zullen Bolivia in staat stellen om economisch verder te groeien'


Bolivia's president Evo Morales en zijn Russische collega Vladimir Poetin ondertekenden donderdag 11 juli 2019 in Moskou overeenkomsten over energie, industriële, landbouw- en militaire aangelegenheden en bespraken de Venezolaanse crisisonderhandelingen die plaatsvinden in Noorwegen tussen afgevaardigden van Juan Guaidó en Nicolás Maduro. 

Tijdens een ceremonie in het Paleis van het Kremlin ondertekenden beide leiders zeven overeenkomsten op het gebied van energie, openbare veiligheid, nucleaire veiligheid en exploratieprojecten in de lithiumindustrie, onder andere.De Boliviaanse leider legde Poetin uit, dat Bolivia de uitvoering van de bioceanische trein promoot, als een mechanisme voor regionale integratie en een alternatieve uitweg naar het buitenland. De Russische president bevestigde dat zijn land zal deelnemen aan de uitbreiding van de luchthaven van Santa Cruz en aan de aanleg van de Central Bioceanic Railway Corridor, die, via Brazilië, Bolivia en Peru, de beide oceanen, de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan, met de trein verbindt. tot ongeveer 3.750 kilometer.


Morales benadrukte de 'grote kans' om overeenkomsten met Rusland te ondertekenen en bevestigde dat deze 'Bolivia in staat zullen stellen om economisch verder te groeien'.

En over de Venezolaanse crisis, legde Poetin uit: 'Rusland heeft bij meer dan één gelegenheid benadrukt, dat externe inmenging in de aangelegenheden van Venezuela onaanvaardbaar is, en de heer Morales deelt die positie. We hopen dat in het kader van de onderhandelingen tussen de Venezolaanse regering en de oppositie, die begon met de bemiddeling van Noorwegen, aanvaardbare oplossingen voor alle Venezolanen gevonden zullen worden.' 

Morales, die voor de tweede keer in een jaar tijd een bezoek brengt aan Rusland, noemde zijnerzijds 'een grote bewonderaar' van de Russische president te zijn, die, zei hij, 'de strijd voert voor de eerbiediging van het internationale recht'.

Volgens Morales, 'kunnen er geen eenzijdige posities, opleggingen, interventies en presidenten zijn, misschien heel weinig (...) we vechten voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van onze staten, voor de waardigheid en identiteit van onze volkeren.'

(Suriname Mirror/MercoPress/TASS/Prensa Latina/Twitter/El Deber)

Sint Vincentius Ziekenhuis heeft opnamestop voor nieuwe patiënten...

Directeur Hindori heeft 'heel veel' begrip voor de noden van personeel SVZ

'Maar, de zorg voor onze patiënten moet altijd voorop staan'
 

Het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) heeft sinds gisteren een opnamestop voor nieuwe patiënten. De patiënten die al op de verpleegafdelingen zijn, worden opgevangen door personeelsleden die niet in actie zijn. De operatiekamer, intensive care en de kinderafdeling hebben dispensatie. 

Manodj Hindori, algemeen directeur van het SVZ, zegt vandaag, vrijdag 12 juli 2019, op Starnieuws, dat de vitale diensten zoals het laboratorium en de röntgenafdeling doordraaien, 'zij het op een lager pitje'. De Spoedpost en Ambulancedienst werken normaal.

Het personeel van het ziekenhuis heeft sinds gisteren het werk neergelegd om afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) 2019 af te dwingen.

De Nationale Ziekenhuis Raad heeft vandaag een spoedvergadering. Behalve in het SVZ zijn er ook acties in het Academisch Ziekenhuis en zitten andere ziekenhuizen in moeilijk vaarwater. Ook de aangekondigde acties van de Vereniging van Medici die maandag ingaan zullen worden besproken.

Hindori zegt dat hij 'heel veel' begrip heeft voor de noden van het personeel van het SVZ. 'Als je kijkt naar deze dure tijd, dan weet ik dat veel personeelsleden met grote moeite rondkomen met hun salaris. Aan de andere kant zijn wij een ziekenhuis, de zorg voor onze patiënten moet altijd voorop staan.'

Hij stelt, dat ze altijd samen met de personeelsbond hebben keken naar de financiële situatie van het ziekenhuis. Directie en bond waren dinsdag bij minister Elias om over de CAO 2019 te praten. De bewindsman had dezelfde boodschap voor de bond, dat er geen financiële ruimte is. 'Maar, aan de andere kant mogen de ligdagtarieven niet omhoog van de regering. We zijn dus muurvast komen te zitten en hebben de bond om twee weken ruimte gevraagd om nieuwe scenario’s uit de werken.'

De SVZ-directeur betreurt het dat er gelijk acties zijn afgekondigd. 'Ik hoop echt dat wij het pad van dialoog met de bond kunnen vervolgen. Moeilijke situaties moet je samen om de tafel oplossen. Maar, ik ben positief gestemd dat er snel een oplossing zal komen, want deze ongewenste situatie mag zeker geen dag langer voortduren.'

UNESCO grijpt in: Redt de vaquita, de Californische bruinvis

'Mexicaanse regering krijgt nieuwe stimulansen en middelen om illegale visserij halt toe te roepen'

(Bron foto:P. Olsen for NOAA-Flickr)

De eilanden van Mexico en de Golf van Californië zijn door de Werelderfgoed Commissie van UNESCO officieel bestempeld als ‘in gevaar’. Een belangrijke beslissing, want dit is het enige leefgebied van de Californische bruinvis, en deze dolfijnensoort (ook wel de vaquita genoemd) wordt ernstig bedreigd. Een internationaal team van wetenschappelijke experts kwam onlangs tot de conclusie dat er in 2018 nog maar zo’n tien vaquita’s in leven waren. Ook de totoaba, een soort ombervis, leeft in dit gebied en dreigt uit te sterven.

Al in 2015 diende Center for Biological Diversity en het Animal Welfare Institute een verzoek in om de Golf van Californië – die aan de westkust van Mexico ligt – tot beschermd gebied uit te roepen. Nu heeft de Werelderfgoed Commissie van UNESCO dan eindelijk uitspraak gedaan. UNESCO gaat hierover, omdat de Golf van Californië op de Werelderfgoedlijst staat.


Wil Mexico het gebied weer van de gevarenlijst af krijgen, dan moet het land samenwerken met UNESCO om herstelmaatregelen in te voeren waarmee de vaquita van uitsterven wordt gered. Dankzij de classificatie krijgt het land diverse middelen en stimulansen om dit voor elkaar te krijgen. Sterft de vaquita echter uit, dan kan de Golf van Californië van de Werelderfgoedlijst geschrapt worden. Mexico zal dat koste wat het kost willen vermijden, niet in de laatste plaats vanwege de financiële en economische consequenties.


Maar, de vraag is of de maatregelen op tijd komen. Alejandro Olivera is vertegenwoordiger van het Centrum voor Biodiversiteit in Mexico. Hij woonde de vergadering van de UNESCO-commissie in Azerbeidzjan bij en verklaart: 'Deze benoeming is cruciaal als we de laatste vaquita’s willen redden van dodelijke visnetten. De internationale gemeenschap geeft een duidelijk signaal af dat Mexico het beter moet doen, én het besluit biedt nieuwe mogelijkheden om een echt natuurbeschermingsprogramma te financieren waarmee het uitsterven van de vaquita wordt voorkomen. De Mexicaanse regering krijgt nieuwe stimulansen en middelen om de illegale visserij, de belangrijkste doodsoorzaak van dit extreem bedreigde zeezoogdier, een halt toe te roepen.'


Die illegale visserij is wijdverbreid in het noorden van de Golf van Californië. Het grootste probleem zijn illegaal geplaatste kieuwnetten. Tussen oktober 2016 en april 2019 hebben natuurbeschermingsorganisaties, de Mexicaanse regering en lokale vissers bijna 1.200 illegale kieuwnetten verzameld in het leefgebied van de vaquita. Het overgrote deel van deze netten, 721, werd actief uitgezet. De rest was spooktuig. Met deze netten worden garnalen en verschillende vissoorten gevangen, vooral de bedreigde totoaba. Georganiseerde Mexicaanse misdaadsyndicaten exporteren de zwemblazen van de totoaba’s vervolgens naar China en andere landen, waar ze zeer gewild zijn om hun zogenaamde geneeskrachtige eigenschappen.


Kate O’Connell is expert mariene dieren van het Animal Welfare Institute. Zij benadrukt de belangrijke rol van Mexico in de bestrijding van de illegale visserij en de bescherming van de vaquita: 'Het besluit van de Werelderfgoed Commissie is een dringende oproep aan Mexico om actie te ondernemen en hulp in te schakelen van overheden overal ter wereld, inclusief financiële steun, om te voorkomen dat de vaquita het zoveelste slachtoffer van de mens wordt. Mexico moet de illegale visserij in het leefgebied resoluut tegengaan. Bovendien is er internationale samenwerking nodig van Mexico, China en de Verenigde Staten om de illegale handel in totoaba-delen uit te roeien.'

Mexico heeft zich jarenlang sterk verzet tegen de gebiedsclassificatie van ‘in gevaar’, maar op basis van de schrikbarend kleine vaquitapopulatie en Mexico’s slechte staat van dienst wat betreft de bescherming van de vaquita en de totoaba, oordeelde de 21 leden tellende Werelderfgoed Commissie dat die classificatie nu noodzakelijk was. De aanwezige Mexicaanse functionarissen accepteerden dit keer het oordeel.(Suriname Mirror/World Animal News/Animals Today/Twitter/Instagram)

Zwaargewond Guatemalteeks migrantje (10) aangetroffen naast vermoorde vader in Mexico

De twee kwamen in handen terecht van een van de grootste en gewelddadigste drugsbendes Mexico

(Bron: Screenshot YouTube)

De 10-jarige Cristian is zwaargewond aangetroffen naast zijn overleden vader Raúl Hernández (37) in de staat Morelos. Vader en zoon verlieten op 28 mei hun thuisland Guatemala in de hoop een betere toekomst te vinden in de Verenigde Staten. Na een lange tocht kwamen de twee in handen terecht van een van de grootste en gewelddadigste drugsbendes van Mexico, wat de vader uiteindelijk het leven kostte. Dat meldt CNN vandaag, vrijdag 12 juli 2019.

Toen Cristian, zijn vader, oom en neef door Veracruz reisden, werd de familie brutaal aangevallen, zo deelt de voorzitter van de Morelos State Human Rights Commission mee. In hun thuishaven Guatemala had Cristians vader vorig jaar een som geld  aan een smokkelaar betaald die hen naar de Verenigde Staten zou brengen. Dat liep echter niet volgens plan. De mensensmokkelaar liet hen in Mexico achter, waar ze ontvoerd werden. In tegenstelling tot Cristian en zijn vader, konden zijn oom en neef ontsnappen.


Volgens de Mexicaanse staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Pablo Ojeda Cardenas waren de ontvoerders leden van het drugskartel Los Zetas. De criminele bende eiste 12.000 dollar losgeld van de familie, maar zij konden slechts 8.000 dollar neertellen waarna ze niets meer vernamen van de ontvoerders.

Wat er intussen met Cristian, zijn vader, nonkel en oom was gebeurd, was een groot vraagteken. Uiteindelijk werden vader en zoon zes dagen later, op 6 juli, gevonden in de staat Morelos. Hun ontvoerders hadden hen voor dood achtergelaten aan de kant van de weg. De keel van Raúl was doorgesneden. De kleine Cristian - die een snijwond van maar liefst zeven centimeter in zijn nek had - vocht intussen voor zijn leven.

Passanten die het jongetje en zijn vader aantroffen, verwittigden de hulpdiensten. Zij brachten het zwaargewonde kind naar een ziekenhuis in de stad Cuautla. 'De artsen hebben hem geopereerd. Momenteel verkeert hij in goede gezondheid', zo laten de autoriteiten in Guatemala weten.

De drie overlevenden - Cristian, zijn oom en neef - hebben nu twee opties, luidt het. In Mexico wachten op een humanitair visum of terugkeren naar Guatemala.

Migranten in Mexico zijn vaak het slachtoffer van uiteenlopende criminele feiten zoals diefstal, afpersing, verkrachting en moord. Los Zetas staat bekend als een erg gevaarlijke drugsbende, die onder meer wordt gevormd door oud-soldaten uit elite-eenheden van het Mexicaanse leger. Het ontvoeren van mensen in ruil voor losgeld lijkt een van hun specialiteiten, zeggen veiligheidsexperts. Het drugskartel wordt onder andere verantwoordelijk gehouden voor de massamoord op vluchtelingen bij San Fernando in 2010. Die moordpartij, waarbij 72 mensen om het leven kwamen, wordt omschreven als een van de gruwelijkste misdaden in de Mexicaanse drugsoorlog.

(Suriname Mirror/CNN/YouTube)

Japanse prinses Mako ontmoet Peruaanse president Martin Vizcarra in Lima

(Bron foto: Twitter)
Prinses Mako spreekt dank uit voor acceptatie van Japanse immigranten 


De Japanse prinses Mako heeft  donderdag 11 juli 2019 een bezoek gebracht aan de Peruaanse president Martin Vizcarra in Lima ter gelegenheid van de 120e verjaardag van de start van de Japanse immigratie naar het Zuid-Amerikaanse land. 

'Ik vind dat Japanse Peruanen heel goed worden behandeld in Peru. Ik ben dankbaar dat Peru Japanse immigranten heeft aanvaard', zei de 27-jarige prinses, de oudste dochter van kroonprins Akishino, tijdens een vergadering in het kantoor van de president.


Vizcarra zei, dat hij blij is dat de Japanse Peruanen actief zijn op verschillende gebieden. De president toonde ook zijn dankbaarheid voor de Japanse bijdrage aan Peru op het gebied van technologische en economische samenwerking en archeologie.

Hun 25 minuten durende ontmoeting werd voorafgegaan door een erewacht die door de Peruaanse militairen was gevormd voor de in kimono geklede prinses.


Tijdens een volgende lunch georganiseerd door de president, zei prinses Mako: 'Ik hoop dat de bilaterale vriendschap die veel mensen al lang koesteren, nog vele jaren zal worden gehandhaafd.'

De president stelde de prinses voor tennis te spelen samen wanneer ze de volgende keer naar Peru gaat. Vizcarra is een voormalig Peruaans kampioen van paleta fronton, een sport vergelijkbaar met squash. De prinses is erevoorzitster van de Japan Tennis Association.

Later ontmoette ze in een hotel in Lima vertegenwoordigers van Japanners die in Peru wonen en Japanse vrijwilligers die waren uitgezonden door het Japanse internationale samenwerkingsagentschap, en bedankte hen voor hun inspanningen in het land.


De prinses, die dinsdag arriveerde, is op haar eerste officiële bezoek aan het buitenland sinds keizer Naruhito's beklimming van de troon in mei. Op woensdag woonde ze een ceremonie bij die de immigratie verjaardag markeerde en ontmoette Peruvianen van Japanse afkomst.

Ze reist maandag naar Bolivia om de 120e verjaardag van de start van de Japanse immigratie naar dat land te markeren en reist op 22 juli terug naar Japan.


(Suriname Mirror/The Japan Times/YouTube/NHK/Twitter)

Zuid-Koreaans consortium wint deal van $ 30 miljoen voor bouw nieuwe internationale luchthaven in Peru

480.000 Vierkante meter grote luchthaven moet toegangspoort tot Machu Picchu worden

Korea Airports Corporation sluit ook een overeenkomst voor de exploitatie van Manta Airport in Ecuador tot 2050


Een Zuid-Koreaans consortium onder leiding van Korea Airports Corporation (KAC) heeft een deal van $ 30 miljoen gewonnen om het project te beheren voor de bouw van een nieuwe internationale luchthaven in Peru, zo meldt Business Korea. Het team zal het werk leiden op Chinchero International Airport, nabij de voormalige Inca-hoofdstad Cuzco. 

Wanneer het in 2024 wordt geopend, heeft het een enkele 4 kilometer lange landingsbaan en een capaciteit van maximaal 5,7 miljoen passagiers per jaar.

Het consortium is verantwoordelijk voor de projectlevering, inclusief selectie van bouwbedrijven, contractbeheer, kwaliteitsinspectie, ontwerpcontrole en inbedrijfstelling.

KAC werd door de Peruaanse regering aangewezen als de voorkeursbieder om toezicht te houden op het $ 600 miljoen project, dat de Alejandro Velasco Astete International Airport zal vervangen.

 De 480.000 vierkante meter grote luchthaven zal de toegangspoort tot Machu Picchu zijn, een van de meest populaire toeristische attracties ter wereld, en zal meer directe vluchten mogelijk maken. Echter, om deze reden is het tegengewerkt door archeologen en lokale activisten die beweren dat het de Inca-resten zal beschadigen.

KAC heeft ook een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van Manta Airport in Ecuador tot 2050. Momenteel wordt de passagiersterminal van de luchthaven gerepareerd na het lijden van aardbevingsschade. Wanneer de reconstructie in 2020 voltooid is, zal KAC een bedrijf voor speciale doeleinden oprichten en de luchthaven 30 jaar lang van 2021 tot 2050 exploiteren.

(Suriname Mirror/Global Construction Review/Business Korea)

Braziliaanse president Bolsonaro draagt zoon Eduardo voor als ambassadeur in VS

(Bron foto: Instagram Eduardo Bolsonaro)
'Als dit een opdracht is die ik krijg van de president, accepteer ik hem'


De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft zijn eigen zoon Eduardo voorgedragen als de nieuwe Braziliaanse ambassadeur in de Verenigde Staten. De aanstelling moet nog worden goedgekeurd door de Senaat. 

Zijn 35-jarige zoon is momenteel lid van het Congres in zijn thuisland. 'De beslissing ligt bij hem', aldus de president. 'Ik wil niet voor hem kiezen als dat betekent dat hij zijn baan hier moet opgeven.'

Eduardo heeft al laten weten dat hij de baan aanneemt, als hij officieel wordt voorgedragen. 'Als dit een opdracht is die ik krijg van de president, accepteer ik hem', aldus de politicus. 'Daarvoor wil ik ook uit het Congres stappen.'

De keuze van de extreemrechtse president is opvallend, omdat hij in 2018 tijdens de presidentsverkiezingen campagne voerde tegen nepotisme en alle families die in het verleden de Braziliaanse politiek beheersten.


(Suriname Mirror/Veja/ANP/Nu.nl/Twitter)

Financiering van Caribisch onderzoeksprogramma wordt voortgezet met tien miljoen euro

NWO kan het Caribenprogramma de komende vijf jaar verder uitbouwen

Sinds 2012 voert NWO in opdracht ministerie van OCW onderzoeksprogramma uit speciaal gericht op de zes eilanden van Caribisch deel Koninkrijk


Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag, vrijdag 12 juli 2019, dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft besloten de financiering van het Caribisch onderzoeksprogramma voort te zetten met tien miljoen euro. Hiermee kan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het Caribenprogramma de komende vijf jaar verder uitbouwen. Daarvoor gaat NWO eerst een kennisagenda ontwikkelen, zo meldt de website van NWO. 

In deze kennisagenda moeten de prioriteiten van de eilanden zelf aan bod komen, in verbinding met de Unesco-prioriteiten voor Small Island Development States (Sids) en de Sustainable Development Goals (SDG’s).

Sinds 2012 voert NWO in opdracht van het Nederlandse ministerie van OCW een onderzoeksprogramma uit dat speciaal gericht is op de zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met deze enquête wil het onderzoekscentrum de meningen horen van mensen en instellingen gevestigd op een van de zes eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden: Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Sint Maarten en Saba. Hiervoor wordt er geen onderscheid gemaakt tussen eilanden met een verschillende staatsrechtelijke status.

Deelnemers aan de enquête kunnen op persoonlijke titel of namens een organisatie antwoord geven op de vraag welke onderwerpen met betrekking tot onderzoek en kennisontwikkeling in de Nederlandse Cariben de meeste aandacht verdienen. De enquête kan tot 15 september 2019 worden ingevuld.

De vragen worden in samenspraak met betrokken partijen verder ontwikkeld en gebundeld. Mede op basis van de kennis en ervaringen uit het eerste onderzoeksprogramma en de inventarisatie van lopende kennisprojecten zal dit resulteren in een kennisagenda voor het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De enquête is te vinden op www.caribbeanresearch.nl.

'Groeiakkoord' tussen Curaçao en Nederland

Naast aanwijzing ook akkoord bereikt voor structurele groei 


De regering heeft gisteren per abuis vroegtijdig een persverklaring uitgestuurd waarin wordt aangegeven, dat de Rijksministerraad het besluit heeft genomen om Curaçao een aanwijzing te geven en tevens akkoord is gegaan met het Groeiakkoord tussen Curaçao en Nederland. Hoewel vandaag, vrijdag 12 juli 2019, pas officieel het besluit bekend wordt gemaakt, staat bovengenoemde ‘aanwijzing plus’ vast. 


Het Antilliaans Dagblad bericht te hebben vernomen 'van welingelichte bronnen' dat de Curaçaose regering gisteren op de hoogte is gesteld. De aanwijzing is conform het advies van het College financieel toezicht. Een besluit hierover is eerder tot twee keer toe door de Rijksministerraad (RMR) uitgesteld om Curaçao en Nederland de ruimte te geven een akkoord te bereiken over de inhoud van het Groeiakkoord. Dat akkoord is er nu en is een vervolg op de groeistrategie en het groeiconvenant dat in januari tussen de premiers Mark Rutte en Eugene Rhuggenaath is getekend.

Met het Groeiakkoord verplicht Curaçao zich om structureel een evenwichtige begroting te bereiken, deficits weg te werken, schulden te verminderen en een realistisch pad te bewandelen om gezonde overheidsfinanciën te realiseren.

In het Groeiakkoord wordt rekening gehouden met afspraken voor meerdere jaren op het gebied van onder andere begrotingsbeleid en het versterken van de publieke financiën; structurele economische hervormingen; het ambtenarenapparaat; en ondersteuning van Nederland. Een voortgangscommissie zal de afspraken waarborgen en periodiek verslag uitbrengen aan alle partijen.

Formele waarschuwing van RvC CBCS voor directielid Matroos-Lasten in de ‘kwestie-Neysa’ - Curaçao

RvC van CBCS heeft vastgesteld dat sprake is geweest van schending geheimhoudingsplicht


De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank CBCS heeft het directielid Leila Matroos-Lasten een sanctie aangezegd; naar verluidt krijgt zij vooralsnog een formele waarschuwing in de ‘kwestie-Neysa’ die de CBCS al enkele maanden achtervolgt. Deze voorlopige sanctie kan nog worden gewijzigd zodra daar aanleiding toe bestaat, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, vrijdag 12 juli 2019.

Het al dan niet door haar verplicht opnemen van vakantiedagen - waarover de laatste dagen in diverse media is gespeculeerd als mogelijke sanctie - staat hier in principe los van, maar werd Matroos-Lasten al eerder dringend verzocht, onder meer in verband met het feitenonderzoek dat door het Openbaar Ministerie (OM) is opgestart.

Alles wijst erop. dat de RvC van de CBCS heeft vastgesteld dat sprake is geweest van schending van de geheimhoudingsplicht door Leila Matroos-Lasten, destijds als waarnemend president maar tegenwoordig is zij directeur-secretaris van de CBCS.

De RvC heeft geoordeeld, dat dit zeer ernstig is.

Toch zou er door de raad ook rekening zijn gehouden met de omstandigheden waaronder Matroos-Lasten heeft gehandeld, toen zij op 22 maart een intern en vertrouwelijk memo van de CBCS over op dat moment nog kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia doorstuurde naar de privémail van Financiën-minister Kenneth Gijsbertha (MAN). Schoop-Isenia, die zich mede hierdoor op een bepaald moment terugtrok voor het ministerschap, deed bij de Landsrecherche aangifte tegen de CBCS en ook Matroos-Lasten persoonlijk. De RvC van de CBCS had direct al een eigen onderzoek aangekondigd.

Amerikaanse Kustwacht onderschept op Stille Oceaan Colombiaanse cocaïne onderzeeboot

Semi-sub heeft 7.700 kilo cocaïne aan boord


Spectaculaire beelden van de Amerikaanse Kustwacht op de Stille Oceaan. Een zelfgebouwde onderzeeboot met cocaïne wordt op volle zee achtervolgd door twee schepen van de dienst. Hij weigert te stoppen. Een militair van de Kustwacht aan boord van de U.S. Coast Guard Cutter Munro (WMSL 755) besluit er dan maar bovenop te springen en de mannen onder het luik vandaan te halen. 

Aan boord blijkt zich, behalve de bemanning 7.700 kilo coke te bevinden, straatwaarde 205 miljoen euro.

De semi-sub was afkomstig uit Colombia.

De video werd 18 juni opgenomen, maar donderdag 11 juli 2019 vrijgegeven. Te horen is dat de militair in het Spaans schreeuwt ‘Stop je boot!’ en tegen een collega: ‘Zal niet makkelijk zijn om daar op te komen’. Even later waagt hij het er toch op.


(Suriname Mirror/Military.com/CNN/Crimesite/YouTube/US Coast Guard)

Minister Elias onderzoekt mogelijke juridische stappen tegen ex-directieleden RGD

Elias garandeert dat salarissen RGD-personeel eind van de maand uitbetaald worden


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid garandeert dat de salarissen van het personeel bij de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) eind van de maand gegarandeerd zijn, ondanks de tweede beslaglegging door ex-directrice Maaltie Sardjoe op alle bankrekeningen van de RGD bij diverse banken, zo schrijft Starnieuws vandaag, vrijdag 12 juli 2019.

Het vorige beslag heeft de RGD met succes aangevochten bij de Kort Gedingrechter. Sardjoe beweert dat het vonnis van augustus 2016 niet correct is uitgevoerd door de RGD.

NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft gisteren in De Nationale Assemblee vragen gesteld aan de minister over het 'derden beslag' en het financieel rapport dat uitgebracht is door Orion Assurance & Advisory NV. Bij diverse projecten van de RGD zijn onregelmatigheden geconstateerd in de periode januari 2012 tot en met juni 2018. Er zijn miljoenen aan malversaties ontdekt. De toenmalige leiding van RGD wordt onbehoorlijk bestuur verweten en bevoordelen van zichzelf.

Sardjoe is zich van geen kwaad bewust en legt de beschuldigingen naast zich neer. Zij voert aan dat er goedgekeurde jaarverslagen zijn uitgebracht.

Abdoel vindt dat de regering het rapport moet doorgeleiden naar de procureur-generaal voor verder onderzoek. Elias heeft aangegeven dat het rapport bestudeerd wordt door juristen van het ministerie. Zij zullen adviseren welke stappen er ondernomen zullen worden tegen ex-directieleden van de RGD. De Nationale Assemblee zal nader geïnformeerd worden over de te ondernemen acties.

Kapitein Frans Noordzee van het dorp Java trekt aan de bel over slechte staat weg naar Mapane

(Bron foto: de Ware Tijd)
Houttransporteurs wordt verweten de weg kapot te rijden

'Ze rijden met skidders over de weg en zo ontstaan er grote gaten, daardoor zitten auto's vast, er is geen controle'


Bewoners van omliggende dorpen kunnen de slechte staat waarin de weg naar Mapane verkeert niet langer aan. Toezeggingen vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT en C) om de weg te herstellen, zijn tot nu toe niet waargemaakt, zegt kapitein Frans Noordzee van het dorp Java vandaag, vrijdag 12 juli 2019, in de Ware Tijd. 

'Het ministerie heeft tot nu toe niets gedaan. Je maakt allerlei dingen mee wanneer je je over de weg begeeft. Het duurt uren om erover te rijden.'

Dat de weg er zeer slecht aan toe is, wordt voor een groot deel toegeschreven aan houttransporteurs. Ondanks de maatregel vanuit het commissariaat tegen de houttransporteurs om niet langer gebruik te maken van de weg, gebeurt dat nog steeds, zegt Noordzee. 'Ze rijden met skidders over de weg en zo ontstaan er grote gaten. Daardoor zitten auto's vast. Er is geen controle.' 

De bewoners hadden plannen om de plek te barricaderen, maar dat blijft voorlopig aangehouden.

Districtscommissaris van Para Armand Jurel erkent dat er vaak is geklaagd over de slechte staat van de weg. Hij zegt dat vooral de regen hiermee te maken heeft. 'Dat ligt niet aan de districtscommissaris. Het is de natuur.'

Hij vertelt dat in samenwerking met onder andere de politie, bestuursdienst en de houtunie 'ergens in het midden van de weg' een controlepost is opgezet, bemand door buitengewoon agenten van politie, die erop moeten toezien dat zich geen houttransporteurs over de weg begeven. Dit geldt vooral voor de regentijd, want dan is de weg er slechter aan toe. 'De post doet haar best, maar de houttransporteurs houden zich niet altijd aan de bevelen. Dat is van de mensen hun gedrag zelf afhankelijk. Wie betrapt wordt, krijgt een boete.'

Jurel zegt dat het regenweer maakt dat de herstelwerkzaamheden nog niet kunnen beginnen. 'Het ministerie heeft een kijkje genomen en gaat na hoe de weg gerehabiliteerd kan worden.'

Telesur-directeur Mike Antonius betreurt actie van de vakbond

'Het bedrijf kan zich geen structurele kosten- verhogingen veroorloven'


Telesur algemeen directeur Mike Antonius betreurt het dat de vakbond besloten heeft in actie te gaan, terwijl uitvoerig de situatie van het bedrijf is voorgehouden aan het bestuur. Het was volgens hem geen onwil om de collectieve arbeidsovereenkomst niet af te ronden. De financiële administratie van het bedrijf moest compleet opnieuw worden ingericht. Het bedrijf heeft verlies geleden in 2016. In 2017 kon door stringent beleid weer winst worden gemaakt. Het jaarverslag rond krijgen, heeft wat meer tijd gekost dan verwacht. Nu de voorlopige cijfers bekend zijn, wordt er gewerkt aan het verslag van 2018. 

'Het bedrijf kan zich geen structurele kostenverhogingen veroorloven', zegt Antonius vandaag, vrijdag 12 juli 2019, op Starnieuws. Een salarisverhoging van 15% met behoud van toelagen is niet haalbaar voor het bedrijf. Daarom is voorgesteld een salarisverhoging van 10% met behoud van toelagen. Er is ook een bod gedaan van een verhoging van 12.5%, maar dan zonder toelagen. Beide voorstellen van de directie zijn afgewezen door de vakorganisatie.

Antonius blijft erbij, dat het bedrijf zich geen drastische financiële verhogingen kan permitteren. Telesur moet verder financieel versterkt worden en is bezig met het uitvoeren van grote projecten die de economie verder zullen digitaliseren.

De hulp van de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname is ingeroepen, omdat de bond, ondanks het beroep van de directie, vanaf maandag in beraad is gegaan. Dit, terwijl zij reeds door het bestuur was uitgenodigd voor onderhandeling over de collectieve arbeidsovereenkomst voor donderdag. Dit onderhoud is gesprongen, omdat partijen niet tot overeenstemming konden komen.

Intussen had de bond besloten om de actie te verplaatsen naar het hoofdkantoor. Bond en directie moeten vanavond verschijnen voor de Bemiddelingsraad.

De bond heeft zijn acties vanaf gisteren verscherpt en heeft het werk volledig neergelegd. Alleen de polikliniek en de beveiliging hebben dispensatie. Antonius wijst er op dat ondanks de moeilijke financiële situatie waarin het bedrijf verkeerde, toch diverse betalingen zijn verricht. Zo is er twee maanden lumpsum - wat in deze tijd ongebruikelijk is - betaald aan het personeel, benadrukt de directeur. Verder wordt Srd 500 per maand belastingvrij uitbetaald aan het personeel. Eens per kwartaal krijgen de werknemers Srd 800 voor een 'voedselpakket'.

Antonius vindt het onterecht, dat ondanks alle uitleg en de financiële toelagen, de bond heeft besloten in actie te gaan. De directie zal er samen met de staf en managers, alles aan doen dat de dienstverlening naar het publiek toe, zo min mogelijk stagneert.