donderdag 5 april 2012

Surinaamse inbeslaggenomen zeeschildpadeieren mogen amnestiewet dankbaar zijn....

Plotseling interesse Nederlandse pers voor Surinaamse zeeschildpadeieren

05-04-2012  Door: Paul Kraaijer


Zelden tot nooit heeft de Nederlandse pers aandacht besteed aan het rapen, stropen, van  eieren van beschermde grote zeeschildpadden in Suriname, zoals de groene zeeschildpad (Chelonia mydas) of de lederrugschildpad (Dermochelys coriacea). Maar, plotseling wordt op donderdag 5 april 2012 via een ANP-bericht aandacht besteed aan de inbeslagname in Suriname van ruim 8.000 zeeschildpadeieren. Het AD, de Volkskrant, de Telegraaf en het Parool zijn een paar Nederlandse kranten die het ANP-bericht hebben overgenomen.


De bij Stolkertsijver in het district Commewijne ontdekte 8.270 schildpadeieren in een plastic tas in een bus mogen 's avonds 4 april in het Surinaamse parlement, De Nationale Assemblee, aangenomen gewijzigde amnestiewet dankbaar zijn voor de Nederlandse media-aandacht. De behandeling van deze wet trok veel Nederlandse journalisten naar Suriname en waarschijnlijk kreeg een van hen, via lokale media, lucht van de onderschepte zeeschildpadeieren.

'Heh, dat is interessant zeg, iets meer dan 8.000 schildpadeieren in beslag genomen hier. Ach, ik ben hier nu toch, de amnestiewet is inmiddels aangenomen, het vliegtuig vertrekt nog niet, dus ik kan er wel een leuk stukje over schrijven.'

Waarschijnlijk is het zo gegaan. Hieruit blijkt hoe selectief nieuws gebracht kan worden. Waarom, nu wel aandacht voor een paar duizend onderschepte Surinaamse zeeschildpadeitjes en waarom niet een paar dagen geleden, een maand geleden, een jaar geleden? En er zijn de afgelopen paar jaren heel veel gesmokkelde zeeschildpadeieren onderschept die nooit welke grijze Nederlandse krantenpagina dan ook hebben gehaald. De nu onderschepte eieren hadden het geluk dat de controversiële amnestiewet in het Surinaamse parlement werd behandeld welke behandeling vele Nederlandse mediavertegenwoordigers naar het land wist te lokken.

In de eerste vier maanden van 2008 werden ruim 2.700 eieren van de krapé zeeschildpadden (groene zeeschildpadden) van Galibi in beslag genomen. De eieren moesten worden vernietigd.

Op 26 juni 2011 werd bekend dat in de eerste zes maanden van dat jaar al ongeveer 30.000 zeeschildpadeieren waren gestroopt. Het ging om 12.223 eieren, die door de politie van Albina in beslag waren genomen, terwijl de politie van Tamanredjo 7.637 eieren wist te onderscheppen. In Galibi werden 10.000 eieren in beslag genomen en 2.072 eieren onbeheerd aangetroffen. Het aantal nesten van de lederrugschildpad is binnen tien jaar drastisch afgenomen. In 2010 werden nog ongeveer 22.000 nesten aangetroffen op Surinaamse stranden (Galibi en Matapica), terwijl in 2000 nog 40.000 nesten werden geteld. Meer dan vijftig procent van de wereldpopulatie van de lederrugschildpad legt haar eieren op Surinaamse stranden.

In de tweede week van februari 2012 werd de smokkel van 6.000 eieren door de politie van Albina onderschept. De eieren werden aangetroffen in een boot op de Marowijnerivier. Drie mannen werden opgepakt die bekenden de eieren te hebben gestroopt in het Natuurreservaat Baboensanti.

De politie van Albina nam op 13 maart 2012 10.500 krapé-eieren in beslag. Een verdachte werd opgepakt bij de monding van de Marowijnerivier, in de omgeving van het Natuurreservaat Baboensanti. De duizenden eieren waren verstopt in in totaal eenentwintig vuilniszakken.

Jachtopzieners van de Dienst ´s Lands Bosbeheer, afdeling Natuurbeheer, hebben op 28 maart van dit jaar tijdens een reguliere patrouille in het dorp Johanna ate Commewijne, een man aangehouden met in zijn bezit 1.500 zeeschildpadeieren. Gelet op het feit dat de eieren gedurende enkele dagen bloot waren gesteld aan het daglicht, kreeg LBB/Natuurbeheer toestemming van het Openbaar Ministerie om de in beslag genomen eieren te vernietigen.

Nooit heeft de Nederlandse journalist aandacht besteed aan het stropen van eieren van bedreigde en steeds zeldzamer wordende reusachtige zeeschildpadden op de Surinaamse stranden van Galibi en Matapica.
Terwijl, dit - gelet op de wereldwijde bedreigde status van onder andere de lederrugschildpad - absoluut nieuws is. Het stropen van de eieren nu kan leiden tot het bijna uitgestorven zijn van enkele zeeschildpadsoorten over zo'n vijfentwintig jaar.

Maar, de Nederlandse journalist in Nederland en een enkele verdwaalde Nederlandse correspondent in Paramaribo blijkt alleen oog en oor voor Suriname te hebben als er nieuws is over het 8 decemberstrafproces, president Desi Bouterse of recentelijk over de Surinaamse zanger Bryan B.
Er is echter met regelmaat veel meer interessant en nieuwswaardig - ook voor de Nederlandse media - nieuws uit Suriname over bijvoorbeeld milieu- en natuurgerelateerde issues. Maar, helaas blijken de Nederlandse journalisten/correspondenten in Paramaribo niet in staat om nieuws op Nederlandse nieuwswaarde in te kunnen schatten. Het Surinaamse tropisch regenwoud is uniek in de wereld, maar dat regenwoud wordt her en der blootgesteld aan de vernietigende werking van goud- en bauxietwinning.
Illegale goudzoekers kunnen ongestraft een beschermd natuurpark, Brownsberg, voor een groot deel vernietigen terwijl de beheerder van het gebied en de autoriteiten jarenlang op de hoogte waren van de aanwezigheid van goudzoekers.
Een grote Amerikaanse goudmijnmultinational, Newmont, dreigt een overeenkomst te gaan sluiten voor de 'bouw' van twee grote mijnen in het unieke Nassau Gebergte in het oosten van het land.
Een groots hydro-energie - TapaJai - project, dat in ontwikkeling is, gaat water van de Tapanahonirivier in het zuidoosten omleiden naar het Brokopondo stuwmeer via de Jaikreek, waardoor de elektriciteitscentrale in het meer, meer elektriciteit kan gaan opwekken voor de toekomstige mijnbouwontwikkelingen in het Nassau Gebergte. Door dit project zal in ieder geval het dorp Palumeu, waar ongeveer tweehondervijftig inheemsen leven, onder water verdwijnen.
Zo maar een paar, ook voor Nederland en de wereld, nieuwswaardige onderwerpen....
Maar ja, de ruim 8.000 schildpadeitjes hebben dankzij de amnestiewet wel de Nederlandse nieuwspagina's weten te bereiken....hopelijk bereiken toekomstige inbeslagnames van zeeschildpadeieren in Suriname ook het Nederlandse nieuws.....