donderdag 27 februari 2020

Mathoera (VHP) over aantijgingen Dilip Sardjoe: 'Een grotere koeterwaals heb ik niet gehoord, ik heb er geen boodschap aan'

'De heer Sardjoe moet zijn mond dicht houden' - 'Bluffen in de ruimte legt geen zoden aan de dijk'

Mathoera en Breeveld (DOE) zouden volgens Sardjoe fake news verspreiden omtrent aankoop politieauto's


In het Dagblad Suriname reageert Krishna Mathoera, VHP-parlementariër en voormalig politiecommissaris, donderdag 27 februari 2020, op aantijgingen van het verspreiden van fake news door ondernemer Dilip Sardjoe. In de Times of Suriname beweert Sardjoe, dat de parlementariërs Krishna Mathoera en Carl Breeveld (DOE), valse informatie verspreiden omtrent de aankoop van politiewagens. 

Mathoera: 'Een grotere koeterwaals heb ik niet gehoord. Ik heb er geen boodschap aan. De vragen zijn gesteld aan de regering. Hij is misschien een vriend van de regering, maar hij is geen regering voor mij. Of is hij hun advocaat? Zijn verhaal is onsamenhangend en niet zakelijk onderbouwd met argumenten, waarom Rudisa de gunning heeft gehad. Elk bedrijf, dat goederen voor de overheid wil leveren, moet over voldoende kapitaal beschikken. En als volledige voorfinanciering wordt gevraagd, dan behoort dat ook in de eisen te staan. Dit geeft aan dat de heer Sardjoe niet helemaal bekend is met de procedures van de overheid en dat zijn argument geen stand kan houden over de gunning.'

Mathoera zegt, dat ze twee brieven geschreven heeft naar de president over de aankoop van de auto’s. 'Daarop heb ik geen antwoord gekregen. Ik kijk uit naar de antwoorden. Voor mij is het nog steeds onduidelijk waarom er geen openbare aanbesteding is geweest. Waarom er gekozen is voor Rudisa en die specifieke auto? Waarom zit de samenleving nu opgescheept met duurdere onderhoud van de auto’s? Waarom zijn er auto’s gekocht die veel meer gebruiken? Op die vragen is er geen antwoord gegeven. Daarop moet de regering antwoord geven. De informatie die door Dilip Sardjoe wordt gegeven, klopt ook niet. Er zijn 75 wagens, 2 bussen en ook nog 50 motor- en bromfietsen gekocht. De minister heeft het bevestigd. Hoe zijn die auto’s gefinancierd? Daar moet transparantie en verantwoording afgelegd worden aan het volk volgens de grondwet door de regering. En de heer Sardjoe moet tot dan zijn mond dicht houden.'

'De transparantie en verantwoording zijn ook in het belang van zijn bedrijf, dan weet het volk dat zijn bedrijf ook clean werkt en dat gelijke kansen is gegeven aan alle bedrijven. Zonder de stukken, die hij kennelijk wel heeft, en die De Nationale Assemblee (DNA) niet heeft, is de conclusie voor mij vriendjespolitiek en faciliteren van het bedrijf Rudisa. Wil hij af van dit etiket, dan mag hij bij de president aandringen om uitgebreid DNA en mij als lid te informeren en niet mij valselijk te beschuldigingen van fake nieuws. Dit is aandacht afleiden van de case. En daar gaat het om.'

'Waarom Rudisa en niet een ander bedrijf? Laat hij dat beargumenteren naar het volk. Het is mijn taak en verantwoordelijkheid als DNA-lid om vragen te stellen en ik zal dat blijven doen. Geen enkele intimidatie en bedreiging zal mij remmen. Het is duidelijk, dat hij voorstander is van het niet aanpakken van corruptie. Want anders had hij al de gevallen, waarover hij zoveel inside informatie heeft, al laten onderzoeken via de procureur-generaal in de 10 jaren, waar zijn regering aan de macht is. Daar had de samenleving iets aan. Bluffen in de ruimte legt geen zoden aan de dijk. Mijn advies aan hem is om als eigenaar van Rudisa bij de regering aan te dringen op openheid over de financiering van de 55 voertuigen en zijn informatie over corruptie alsnog te deponeren bij het Openbaar Ministerie. Volgens het Wetboek van Strafrecht is elke Surinamer, die kennis draagt van strafbare feiten, verplicht aangifte te doen. Hij moet niet dralen. Hij moet meteen gaan. Liefst voor de verkiezingen.'

Mathoera vindt het jammer, dat er al 10 jaren wordt geschreeuwd dat corruptie is gepleegd door de VHP-leden of -kopstukken, maar dat het blijft bij holle frasen. 'In de afgelopen 10 jaren zijn er nul, nul mensen aangehouden. Nou, dat zegt maar een ding. Dat er geen daadkracht is. Ik hoop niet dat de heer Sardjoe het standpunt huldigt van omdat jou partijleden corruptie hebben gepleegd, moet ik ook doen en meer zelfs. Dat argument gaat bij mij niet op. Corruptie is corruptie en daar mag niemand over zwijgen. Ongeacht de partij. Dat is clean politics en niet dreigen en intimideren. Dat is verwerpelijk. Toon daadkracht en treed op. Dan doe je iets goeds voor Suriname.'

Voorbereidingen installatie nieuwe pompen pompgemaal Wageningen verlopen vlot

(Bron foto: NII)
Mobiele pompen moeten tijdelijk gebrek aan irrigatiewater minimaliseren 


De voorbereidingen voor de installatie van de nieuwe pompen bij het pompgemaal te Wageningen verlopen vlot. Gestart is met het verwijderen van de stalen delen van pomp 3 en de voorbereidingen om de nieuwe pompdelen in te brengen zijn nu gaande. De werkzaamheden voor de installatie van de nieuwe pomp zijn gepland voor 4 tot 5 weken, waarna de elektrische installatie kan plaatsvinden. Dit schrijft donderdag 27 februari 2020 het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De oude pompen 1 en 2 worden gedurende de werkzaamheden draaiende gehouden om zo min mogelijk stagnatie te veroorzaken.

Volgens de directievoerder is het tekort aan irrigatiewater onder andere het gevolg van de zouttong die steeds meer landinwaarts komt, alsook de oude pompen die vanwege hun staat niet op volle toeren kunnen draaien. Een ander oorzaak is de kapotte Arawarrasluis. Hierbij gaat veel water verloren en moet deze dus nodig worden gerepareerd.

Door de inzet van mobiele pompen wordt getracht het gebrek aan irrigatiewater zo goed mogelijk te minimaliseren.

Nadat de installatie van de nieuwe pomp 3 heeft plaatsgevonden en deze operationeel is, zal de capaciteit met acht en een halve kubieke meter water per seconde toenemen. Aan de telers wordt gevraagd om het beschikbare irrigatiewater zo lang mogelijk vast te houden op hun areaal.

Zoals minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) eerder heeft aangegeven, wordt gevraagd dat men zo efficiënt mogelijk omgaat met het beschikbare irrigatiewater. Het ministerie van LVV werkt met man en macht eraan om het tekort aan irrigatiewater duurzaam op te lossen, dit alles kost tijd maar als alles in orde is zal het probleem duurzaam zijn opgelost.

Centrale Bank zwijgt nog over stopzetting zending Amerikaanse dollars door Federal Reserve Bank in VS

'De CBvS gaat binnenkort met een verklaring uitkomen'


Maikel Soekhnandan, directielid van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), zwijgt donderdag 27 februari 2020 in het Dagblad Suriname over de opschorting van de Banknote Trading Agreement met de Amerikaanse Federal Reserve Bank (FED). 

De FED stelt geen Amerikaanse dollars meer beschikbaar aan de CBvS, omdat de bank zich niet aan afspraken heeft gehouden. In september 2019 kwam de allereerste zending Suriname binnen. De toenmalige CBvS-governor Robert van Trikt typeerde dit als een mijlpaal. Deze mijlpaal heeft echter slechts vijf maanden geduurd.

Terwijl de vraag naar Amerikaanse dollars blijft toenemen, stapelen de issues zich op. Wat de schaarste aan dollars ernstiger maakt, is dat Suriname sedert april 2019 niet meer vrijelijk dollars kan importeren door de confiscatie van de € 19,5 miljoen.

'De CBvS gaat binnenkort met een verklaring uitkomen', aldus Soekhnandan.

Suriname wil vriendschappelijke betrekkingen met Zuid-Afrika verstevigen

Minister Pollack-Beighle ontmoet ambassadrice van Zuid-Afrika Xoliswa Nomathamsanqa Ngwevela


Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft woensdag de niet-residerende ambassadrice van Zuid-Afrika, Xoliswa Nomathamsanqa Ngwevela, ontvangen. De ontmoeting heeft plaatsgevonden in het kader van het verder verstevigen van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Zuid-Afrika, zo bericht het Nationaal Informatie Instituut, NII, donderdag 27 februari 2020.

De gebieden van samenwerking, die momenteel onder studie zijn, zijn afschaffing visum voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten, mijnbouw en cultuur. De overeenkomsten ter zake zullen op korte termijn worden getekend.

Overige gesprekspunten zijn onder andere handel en investeringen, luchtvaart en het nagaan van mogelijkheden voor het benoemen van een Honorair Consul in elkaars landen.

Ook de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika), waarbij Zuid-Afrika een belangrijke rol speelt, zijn van essentieel belang voor de handelsbetrekkingen met Suriname. Binnen de private sector is BRICS een potentiële economische connectie voor het Surinaams bedrijfsleven, welke zal plaatsvinden via de Surinaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De ambassadrice zal eveneens participeren in de CARCHAM (Caribbean Chambers of Commerce) en BRICS Conferentie op 27 en 28 februari.

Ter extra informatie:

Nurmohamed (VHP): 'NDP probeert haat en geweld te creëren met fake news'

'Ik vraag NDP’ers zich niet te laten misleiden door aardappelen- en uien-leiders'


In het Dagblad Suriname van donderdag 27 februari 2020 zegt VHP-parlementariër Riad Nurmohamed, dat er steeds meer fake news wordt verspreid uit de hoek van een politieke partij (lees: NDP). 

'De aanvallen komen op een moment, waar ik heel veel feiten heb gepresenteerd en besproken heb in de samenleving. Er wordt ook getracht om de overige prominenten van de partij te bekladden. Men probeert haat en geweld te creëren. Het is zo dat wij van de Orange Beweging haast in alle straten van Paramaribo en de overige districten hebben gelopen. Van Menkendam tot Maretraite, Goede Verwachting tot Weg naar Zee, in alle ressorten en buurten is er gelopen', zegt de parlementariër.

'Overal hadden de bewoners, zowel NDP’ers als overige personen, een heel vriendelijke houding. Fake news gaat geen haat zaaien tussen NDP- en VHP-kiezers. Wij van de partij komen aan niemands keus.'

Nurmohamed roept iedereen op om niet mee te werken aan opgezette zaken.

'De fake berichten worden gestuurd om haatgevoelens te creëren en mensen af te zonderen op basis van etniciteit. Dat is niet de cultuur van ons. In Suriname hebben wij altijd verkiezingen in vrede en harmonie gehad. En nu bij Bouterse krijg je plotseling fake news en haatberichten. Het wordt gevoed door de paarse elementen. Dit keuren wij af. We doen een dringend beroep om de vrede en veiligheid te bewaren en te bevorderen. Ik vraag ook de NDP’ers om zich niet te laten misleiden door aardappelen- en uien-leiders.'

Hardleerse dronken automobilist rijdt bromfietser (54) dood te Nieuw-Nickerie

Rijbewijs automobilist (20) was eerder ingevorderd vanwege verkeersmisdrijven


De 54-jarige bromfietser Mahinderpersad Thakoerdat is dinsdagmiddag, na te zijn aangereden door een auto, overleden. De aanrijding vond plaats op de Fredericiweg te Nieuw-Nickerie, zo meldt het Korps Politie Suriname donderdag 27 februari 2020.

Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen, dat de 20-jarige automobilist A.R. onder invloed van alcohol deelnam aan het verkeer. Daarenboven was zijn rijbewijs eerder ingevorderd door de politie vanwege verkeersmisdrijven waarvoor hij veroordeeld was. Als bijkomende straf kreeg A.R. ontzegging van de rijbevoegdheid voor maximaal 18 maanden. Deze bijkomende straf is nog niet verstreken.

Het komt er dus op neer, dat de 20-jarige een auto bestuurde zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. De jongen is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Apache verwacht weer grote olievoorraad in haar tweede exploratieput voor Surinaamse kust

'We zijn gunstig gestemd door wat we hebben gezien dusver'De Amerikaanse oliemaatschappij Apache verwacht bij haar tweede exploratieput voor de Surinaamse kust opnieuw op een grote olievoorraad te stuiten. De voorlopige resultaten zijn hoopgevend, aldus president-directeur John J. Christmann in het kwartaalverslag van het bedrijf over de laatste drie maanden van het afgelopen jaar (zie hieronder) dat woensdag is uitgekomen, zo bericht de Ware Tijd donderdag 27 februari 2020. 

'We boren momenteel de tweede put in Blok 58, Sapakara West-1, en zijn gunstig gestemd door wat we hebben gezien dusver. We zullen meer informatie verstrekken nadat we volledige diepte hebben bereikt en onze analyse hebben voltooid.'

'Als de directeur van Apache positief is, hoe kan de directeur van Staatsolie negatief zijn? Op basis van wat we nu zien, ben ook ik positief gestemd', reageert Staatsolie-directeur Rudolf Elias. Hij merkt op, dat wat de boring tot nu toe laat zien het weer een grote olievondst zal worden. Hij verwacht dat nadat de beoogde diepte is bereikt, het resultaat van Sapakara West-1 eind maart bekend zal worden gemaakt.

Er zullen eerst tests worden gedaan om de kwaliteit van de olie vast te stellen. In een later stadium zullen de hoeveelheden winbare reserves worden uitgerekend.

Op 7 januari maakte Apache bekend, dat ze bij de Maka Central 1-boorput in Blok 58 was gestuit op een 'significante' aardolie- en gasvoorraad. Hoe groot deze voorraad is, wordt nu uitgerekend, zegt Elias.

In december vorig jaar kocht de Franse aardoliegigant Total zich in voor 50 procent in Blok 58. Apache zal na Sapakara West 1 nog een exploratieput aanleggen, waarna de proefboringen door Total zullen worden overgenomen. Volgens Leo Mariani, analist op de oliebeurs, is er een 'redelijke waarschijnlijkheid' dat Apache nog meer exploratiesucces in Suriname zal hebben.

'Apach­e is van plan om in 2020 nog minstens twee exploratieputten voor de kust van Suriname te boren. We denken dat deze waarschijnlijk commercieel zullen zijn, gezien het feit dat Exxon zestien succesvolle ontdekkin­gen heeft gedaan in het nabijgelegen Stabroek-blok voor de kust van Guyana', schrijft Mariani.

Costa Rica eerste land in regio met landelijk laadnet voor elektrische voertuigen

Costa Rica heeft meer dan 100 oplaadpunten voor elektrische auto's


Volgens First Lady Claudia Dobles heeft Costa Rica meer dan 100 oplaadpunten voor elektrische auto's op zijn grondgebied, waardoor het Midden-Amerikaanse land het eerste in de regio is met een landelijk oplaadnetwerk. 

Het nieuws werd deze week aangekondigd tijdens een forum om updates te geven over het Nationale Decarbonisatieplan van Costa Rica, dat tot doel heeft de economie van het land tegen 2050 koolstofarm te maken.De website PlugShare, die EV-laadstations wereldwijd identificeert, vermeldt ten minste 120 locaties in Costa Rica - de meerderheid geclusterd rond de Gran Área Metropolitana (GAM), inclusief San José.


Toen vorig jaar het Nationale Decarbonisatieplan werd ingehuldigd, stond modernisering van de transportinfrastructuur van het land op de eerste plaats als een pijler van het initiatief. 'In het eerste jaar van het Nationale Decarbonisatieplan zijn we erin geslaagd doelen om te zetten in acties, ons transport te moderniseren en de mobiliteitsmogelijkheden voor de bevolking op een veilige en duurzame manier te garanderen', zei Dobles.

Elektrische voertuigen zouden Costa Rica helpen meer volledig te vertrouwen op groene energie; het land heeft de afgelopen vijf jaar meer dan 98% van zijn energie via hernieuwbare bronnen opgewekt.

Hoewel het Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Correos de Costa Rica elektrische vloten exploiteren, zegt de regering dat minder dan 400 van dergelijke auto's het land zijn binnengekomen in 2019. Costa Rica stimuleert het bezit van elektrische voertuigen met belastingvoordelen. Het Nationale Decarbonisatieplan omvat naast elektrische voertuigen ook projecten voor elektrische spoorwegen. Een elektrische passagierstrein, die de ruggengraat zou vormen van een modern transportsysteem door de Gran Área Metropolitana zal binnenkort de Wetgevende Vergadering bereiken voor debat, aldus Dobles.

Een elektrische goederentrein in Limón en de wederopbouw van de Pacific-spoorweg bevinden zich nog in de haalbaarheidsfase.

(Suriname Mirror/The Tico Times/Twitter)

Stel beschuldigd van martelen en vermoorden 7-jarige Fatima in Mexico heeft ook hun eigen kinderen seksueel misbruikt

Lichaam meisje te Tlahuac gevonden in een vuilniszak in een afvalcontainer

Fatima Cecilia Aldriguett Anton op 11 februari als vermist opgegeven


Een paar dat wordt beschuldigd van het martelen en vermoorden van een zevenjarig meisje nadat ze haar van school had opgehaald, wordt ervan verdacht hun eigen kinderen seksueel te hebben misbruikt. 

Schoolmeisje Fatima Cecilia Aldriguett Anton had gewacht op haar moeder om haar op te halen van haar school in Mexico-Stad, maar een andere vrouw kwam opdagen en leidde het meisje aan haar hand weg. CCTV-beelden toonden de vrouwelijke verdachte die op straat liep met het jonge meisje.


Het meisje werd op 11 februari als vermist opgegeven en volgens lokale media werd haar lichaam in de gemeente Tlahuac vier dagen later in een vuilniszak in een afvalcontainer gevonden.


Claudia Sheinbaum, burgemeester van Mexico-Stad, bevestigde de arrestatie van twee verdachten, geïdentificeerd als Mario Alberto Reyes Najera en Gladis Giovana Cruz Hernandez.Het kantoor van de procureur-generaal (FGJ) heeft deze week onthuld, dat het stel ook wordt verdacht van het misbruiken van hun eigen kinderen. Volgens de FGJ concludeerde een onderzoek bij de kinderen van de verdachten, twee meisjes en een jongen wiens namen niet worden vermeld, dat de minderjarigen tekenen van verlating vertoonden en seksueel werden misbruikt. Aanklagers ontdekten dat de drie kinderen 'leefden in angst voor hun vader', aldus de krant La Verdad.


Media stellen ook, dat de tante van Najera, Irma Reyes, de lokale autoriteiten op de hoogte bracht dat de partner van haar neef haar vertelde dat hij vroeg om als 'vriendin' een minderjarige op te halen, anders zou hij hun kinderen misbruiken. Infobae citeerde Irma Reyes die zei, dat Najera dreigde zijn eigen dochters te misbruiken als Cruz Hernandez hem geen kindslachtoffer bracht. Reyes heeft naar verluidt haar neef bij de politie gebracht en hun verteld dat het stel zich verstopte in een huis dat toebehoorde aan de overleden vader van Najera in de gemeente Isidro Fabela. Reyes zei: 'Ze kunnen er niet mee wegkomen, ik wil niet dat ze [lokale autoriteiten] me geld geven, ik wil gewoon gerechtigheid.'


De grootmoeder van de kinderen aan de kant van hun moeder Marcelina Cruz Hernandez is juridische procedures gestart om de voogdij over de kinderen te krijgen.

Zowel Reyes Najera als Cruz Hernández worden ook vastgehouden op beschuldiging dat ze de politie probeerden om te kopen om hen vrij te laten.

De moeder van Aldriguett, María Magdalena Antón, vertelde tv-zender Milenio, dat Cruz Hernandez ooit een kamer in haar huis huurde om aan huiselijk geweld te ontsnappen. Ze woonde recent tien minuten van het huis van Aldriguett en is naar verluidt de moeder van twee kinderen die naar de voormalige school van het slachtoffer gaan.


Najera vluchtte na de dood met Cruz Hernandez en drie kinderen naar het huis van zijn tante in de Mexicaanse staat Isidro Fabela. Hij vroeg Irma Reyes of ze een extra kamer had die ze konden huren, en ze vertelde het Mexicaanse televisienetwerk Televisa dat ze het verplicht was na het zien van haar neef in 16 jaar, maar werd achterdochtig over het paar toen hun beelden op het televisie verschenen.


Reyes zei dat Cruz Hernández bekende dat zij en Nájera Aldrighett hebben vermoord toen ze merkten dat de autoriteiten haar zochten nadat ze was verdwenen uit de Enrique Rébsamen-basisschool in Tlalpan.

Afgelopen woensdagochtend 19 februari 2020 kwamen Mexicaanse autoriteiten op de verdachten af ​​en gebruikten een drone om toezicht te houden op het huis waar ze zich verstopten. De staatspolitie en de Nationale Garde vielen het kleine huis binnen en arresteerden Reyes Nájera en Cruz Hernández om 13.00 uur lokale tijd. Het paar zocht hun onmiddellijke vrijheid door de politie en nationale guardsmen om te kopen met $ 26. Volgens de politie is er nog geen riem gevonden waarmee het jonge meisje dodelijk zou zijn gewurgd.

(Suriname Mirror/The Daily Mail/Zeta Tijuana/Twitter/El Comercio/YouTube)

Nigeria krijgt een oud bronzen beeld terug van Mexico

(Bron foto: Prensa Latina)
'Een prachtig bronzen stuk, Nigeriaans erfgoed, zou naar huis moeten terugkeren'


Mexico heeft een oude bronzen sculptuur teruggebracht naar Nigeria na een poging om het het land binnen te smokkelen. Het artefact komt uit de zuidwestelijke Ife-stad van Nigeria, beroemd om werken die royalty's en goden uitbeelden van het eens zo krachtige Yoruba-koninkrijk. Het beeld is van een man die in kleermakerszit zit, een hoofdjurk draagt ​​en een object vasthoudt. 

Douanebeambten hebben het in beslag genomen op de belangrijkste luchthaven in Mexico-Stad. 'Een prachtig bronzen stuk, en van Nigeriaans erfgoed, zou naar zijn huis moeten terugkeren', zei Diego Prieto, het hoofd van het Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).


Het instituut heeft geverifieerd, dat het beeld van Yoruba-oorsprong was en is overhandigd aan de ambassadeur van Nigeria in Mexico, Aminu Iyaw. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Mexico zei dat het artefact illegaal was geëxporteerd.

'We verzetten ons tegen de illegale commercialisering van archeologische stukken, een belangrijke oorzaak van de verarming van het cultureel erfgoed van de landen van herkomst, omdat het de integriteit van culturen en dus van de mensheid ondermijnt', zei Julián Ventura Valero, de plaatsvervangend secretaris van Buitenlandse Zaken.

Ambtenaren gaven geen details over wie er achter de poging zat het beeld naar Mexico te smokkelen, of de exacte oorsprong.

(Suriname Mirror/bellanaija.com/BBC/Prensa Latina/Twitter)

VN veroordeelt sterke stijging aantal moorden op vrouwelijke activisten in Colombia

'President Duque heeft niet genoeg gedaan om het geweld te stoppen'


Meer dan 100 mensenrechtenactivisten en 66 inheemsen werden vorig jaar gedood in het Zuid-Amerikaanse land, volgens een VN-rapport. Critici hebben president Ivan Duque bekritiseerd, omdat hij niet genoeg heeft gedaan om het geweld te stoppen. 

Het aantal gedode vrouwen in Colombia, terwijl ze in gemeenschappen werkten en de mensenrechten verdedigden, steeg met bijna 50% in 2019, volgens cijfers van de Verenigde Naties die woensdag 26 februari 2020 werden vrijgegeven.Meer dan 100 mensenrechtenactivisten en 66 inheemsen werden vorig jaar gedood in het Zuid-Amerikaanse land, een weerspiegeling van het geweld tegen sociale leiders, volgens een jaarverslag over de situatie in Colombia, opgesteld door het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens  (OHCHR, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights).


'We zijn gealarmeerd dat het aantal moorden op vrouwelijke mensenrechtenactivisten in 2019 met bijna 50% is toegenomen', zegt Alberto Brunori, het Mensenrechten hoofd van de VN in Colombia. 'De snelle en effectieve implementatie van een uitgebreid programma van garanties voor vrouwelijke leiders en vrouwelijke mensenrechtenactivisten zou een belangrijk instrument kunnen zijn voor preventie en bescherming tegen moorden en aanvallen', voegde hij eraan toe.

De Colombiaanse president Ivan Duque, 43, is onder vuur genomen door een aantal niet-gouvernementele organisaties en mensenrechtenactivisten, omdat hij niet genoeg heeft gedaan om het geweld en de moorden tegen zogenaamde 'sociale leiders' te stoppen.

(Suriname Mirror/DW.com/Twitter/Scribd Suriname Mirror)

Baby gered na aardverschuiving in El Guamo Grande, Colombia:- Broertjes baby, 5 en 9 jaar, en moeder nog vermist toen baby werd gevonden

(Bron foto: Caracol)
Negen maanden oude baby Dilan zou zes uur vermist zijn geweest


Het Colombiaanse dorpje El Guamo Grande werd woensdag 26 februari 2020 zwaar getroffen door een aardverschuiving die in de regio minstens drie mensen het leven kostte. 


Een van de vermisten was een negen maanden oude baby. Die werd wonder boven wonder levend teruggevonden. 'Er ligt een kind, er ligt een kind!' schreeuwde José Daniel Jaimes, een lokale boer, toen hij de baby tijdens reddingswerkzaamheden aantrof.

De kleine Dilan, zoals het negen maanden oude jongetje bleek te heten, werd gevonden tussen het puin. Hij zou zes uur vermist zijn geweest. De baby kon zijn ogen nauwelijks openen door de dikke laag modder in zijn gezicht.Zeker zeven mensen in het dorp werden vermist na de aardverschuiving, die rond 02.00 uur lokale tijd plaatsvond. Behalve de baby werden nog twee andere mensen levend aangetroffen bij de reddingsactie.


'Bij zonsopgang vonden we een vrouw die 400 meter door de modderstroom was meegenomen.' De twee broertjes van de baby, 5 en 9 jaar oud, werden nog vermist toen het kind werd gevonden. Zo ook de moeder van de kinderen.

De kleine Dilan werd na zijn redding afgevoerd naar een lokaal ziekenhuis.

(Suriname Mirror/El Tiempo/YouTube/24-horas/Twitter/Blu Radio)

Ertscarrier ‘Stellar Banner’ van Koreaanse rederij Polaris Shipping in problemen voor kust Brazilië

(Bron foto: Twitter)
Schip opzettelijk op een zandbank gezet om zinken te voorkomen


Voor de kust van Brazilië, ten noorden van Sao Luis, proberen sleepboten het zinken te voorkomen van de ertscarrier ‘Stellar Banner’ van de Koreaanse rederij Polaris Shipping. Het met 275.000 ton ijzererts geladen 340 meter lange schip maakt zware slagzij en is opzettelijk op een zandbank gezet om zinken te voorkomen. Minstens vier sleepboten verlenen assistentie. 


Het Amerikaanse bergingsbedrijf Ardent heeft opdracht gekregen om het schip te redden en coördineert de operatie. Het schip kwam kort na vertrek afgelopen dinsdag uit Ponta da Madeira, vlakbij Sao Luis aan de Braziliaanse noordkust, in de problemen. Mogelijk kwam dat door schuivende lading. De bulkcarrier was beladen bij de erts-exportterminal van de Braziliaanse mijnbouwgigant Vale in Ponta da Madeira. Vale is ook de charteraar van de vier jaar oude ‘Stellar Banner’.Volgens Vale heeft het schip na het verlaten van de Ponta da Madeira Maritime Terminal buiten de toegangsgeul van de haven niet nader aangeduide schade aan de boeg opgelopen. De gezagvoerder zou daarop hebben besloten om het schip bij wijze van voorzorgsmaatregel op ongeveer honderd kilometer uit de kust aan de grond te zetten.

Vervolgens heeft Vale eigen sleepboten uit Ponta da Madeira ingezet om de ‘Stellar Banner’ bij te staan. Volgens plaatselijke autoriteiten is de romp op twee plaatsen beschadigd en heeft het schip veel water gemaakt. De twintig bemanningsleden zijn uit voorzorg geëvacueerd.


De bulkcarrier heeft een laadvermogen van 300.000 ton, vaart onder de vlag van de Marshalleilanden en is gebouwd door het Koreaanse Hyundai. De ‘Stellar Banner’ was op weg naar Qingdao in China.

Polaris werd in 2017 wereldnieuws door het vergaan van een van zijn anders ertscarriers, de ‘Stellar Daisy’, in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Dat is qua laadvermogen, 266.000 ton, het grootste schip dat ooit is gezonken. Ook die was met ijzererts onderweg van Brazilië naar China, toen het plotseling slagzij slagzij begon te maken, waarna het zeer snel zonk. Slechts twee van de 24 opvarenden wisten de ramp in een reddingsvlot te overleven.

(Suriname Mirror/Seatrade Maritime News/Nieuwsblad Transport/Twitter/YouTube)

Autoriteiten Belize onderscheppen vliegtuigje volgeladen met cocaïne

Illegale landingen  vliegtuigjes zijn toegenomen in afgelopen maanden


De autoriteiten van Belize hebben vanochtend, donderdag 27 februari 2020, een vliegtuigje volgeladen met cocaïne onderschept met de hulp van de Mexicaanse autoriteiten. De onderschepping vond plaats in een gebied bij de Соаѕtаl Rоаd.

Dе Gulfѕtrеаm G2 was geladen met zo'n 70 balen cocaïne. Stoelen waren uit het toestel verwijderd om ruimte te maken voor de drugs.

De piloot en bemanning zijn gearresteerd.

De vondst is zeker een van de grootste in het Midden-Amerikaanse land. Illegale landingen van vliegtuigjes zijn toegenomen in de afgelopen maanden.

De politie zal nog met een officiële mededeling komen over de onderschepping van vanochtend.(Suriname Mirror/Breaking Belize News/Facebook)

SVJ denkt dat ontslaggeschil tussen journalist Orfeo Friperson en Radio 10 kan worden bijgelegd

Friperson zou voor SRS verslag hebben gedaan van protestactie op Onafhankelijkheids- plein


Het geschil tussen de directie van Radio 10 en journalist Orfeo Friperson kan nog worden bijgelegd. Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), onder leiding van Carla Boetius, heeft gesprekken gevoerd met directeur Werner Duttenhofer jr. en de verslaggever. Ook de redactie van Radio 10 heeft zaterdag in een vergadering een lans gebroken voor de collega. De directeur heeft aangegeven opnieuw over het ontslag te willen praten met de journalist, aldus de SVJ vandaag, donderdag 27 februari 2020, in een verklaring, aldus Starnieuws. 

Het SVJ-bestuur heeft zich uitgebreid laten informeren door beide partijen. Geconcludeerd wordt, dat er sprake is geweest van een communicatiecrisis. De directie van het radiostation stelt zich op het standpunt, dat er nog ruimte is om te praten. Het ontslag is al aangemeld bij Arbeidsinspectie die dit zal moeten toetsen.

Duttenhofer stelde in eerste instantie, dat Friperson ontslag in aangezegd, omdat hij de regels van het bedrijf heeft overtreden. Hij zou voor de staatsradiozender SRS verslag hebben gedaan van de protestactie op het Onafhankelijkheidsplein op 17 februari.

De Ware Tijd berichtte eerder, dat de directe aanleiding voor het ontslag de uitzending van een door hem afgenomen interview is, dat door presentator Clifton 'Limbo' Limburg is afgedraaid in het programma Bakana Tori.

Friperson had de kunstenaar Harry Pinas geïnterviewd die vóór dag en dauw op het Onafhankelijkheidsplein een regeringsgezinde eenmansdemonstratie hield, voordat later op de dag een anti-regerings betoging op het plein zou worden gehouden.

In de ontslagbrief voert directeur Werner Duttenhofer jr. aan, dat Friperson tijdens de protestdemonstratie verslag heeft gedaan voor een ander medium, te weten SRS, wat 'ten strengste verboden' is. Wegens 'dringende reden' kreeg hij daarom 'op staande voet' ontslag.

Tegenover de Ware Tijd ontkende Friperson met klem verslag voor de SRS te hebben gedaan of het materiaal van zijn interview aan dat radiostation te hebben afgestaan. 'Wie een hond wil slaan, vindt licht een stok. Ik heb geen enkel materiaal afgestaan aan niemand.' Hoe Limbo aan het materiaal is gekomen weet de verslaggever niet. Volgens Friperson is het algemeen bekend dat de presentator uitzendingen van andere zenders op de band vastlegt.

Friperson staat open voor een gesprek. Hij stelt tegenover het SVJ-bestuur, dat hij wel enkele condities heeft. Indien de directie contact met hem opneemt, zal hij deze voorleggen.

De journalist, die 13 jaar verbonden is aan het radiostation, zegt nog steeds trots te zijn om een Radio 10'er te zijn. Hij blijft er echter bij geen verslag te hebben gedaan voor de SRS en is ook niet content met de wijze waarop deze zaak is afgehandeld. De SVJ heeft aangeboden als bemiddelaar te willen optreden in deze kwestie. Het wachten is nu op de toetsing door de Arbeidsinspectie.

Het SVJ-bestuur betreurt het, dat deze kwestie is opgeblazen in de media. Het is voor beide partijen schadelijk en maakt de weg naar elkaar toe moeilijker. Echter is het bestuur ervan overtuigd, dat de mogelijkheid nog bestaat, dat deze kwestie in der minne wordt geschikt waardoor Friperson weer terug kan keren naar zijn werkplek.

Motorsurveillancedienst Korps Politie Suriname wordt naar veel hoger niveau getild

'Men moet nu daadwerkelijk gaan surveilleren en wat mij betreft dag en nacht'

'Het verkeer regelen op kruispunten willen we overlaten aan anderen'


Het Korps Politie Suriname treft voorbereidingen om de Motorsurveillancedienst (MSD) naar een veel hoger niveau te tillen. Dit moet onder meer leiden tot drastische vermindering van de groeiende verkeerscriminaliteit. Volgens korpschef Roberto Prade worden nu mogelijkheden bekeken om de MSD tot een stabiele afdeling te maken, zo bericht de Ware Tijd vandaag, donderdag 27 februari 2020. 

'Men moet nu daadwerkelijk gaan surveilleren en dat moet wat mij betreft zelfs dag en nacht. Het verkeer regelen op kruispunten willen we overlaten aan anderen.'

Hij stelt, dat de politiecontrole in het verkeer nu wel veel beter moet geschieden na de recente aanschaf van nieuwe motoren. Volgens Prade is onderbezetting één van de redenen waarom de MSD niet optimaal kan functioneren. Dat euvel heeft de aandacht van de korpsleiding.

'De bedoeling is dat we binnen twee tot drie maanden eruit moeten komen. De politie zal dan vrijwel overal te zien zijn: opvallend en niet opvallend.' 

Hij is ervan overtuigd dat de verkeerscriminaliteit door een grotere zichtbaarheid van de politie drastisch zal afnemen. Prade onthult dat het verkeer binnenkort landelijk ook via technologische apparatuur gemonitoord zal worden. Wanneer dit systeem geïntroduceerd zal worden wil hij niet zeggen, 'maar sowieso dit jaar nog'.

Aantal verblijfstoeristen op Curaçao in januari met drie procent gestegen

(Bron foto: Suriname Mirror)
Recordaantal bezoekers, 18.863, uit Nederland


Voor de maand januari is een stijging van 3 procent vastgesteld in het aantal verblijfstoeristen; van 44.156 bezoekers in januari 2019 naar 45.691 gasten in januari 2020. Tegelijkertijd is vanuit Nederland ‘een nieuw record’ in het aantal bezoekers geregistreerd: in de eerste maand van het jaar bezochten 18.863 toeristen Curaçao. De Curaçao Tourist Board (CTB) maakte gisteren de cijfers bekend, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 27 februari 2020. 

In januari 2020 registreerde Europa, de regio van waaruit de meeste toeristen naar Curaçao komen, een groei van 1 procent. Ook het aantal bezoekers uit Noord-Amerika kende een groei en wel van 21 procent en CTB spreekt van ‘recordprestaties’ vanuit Canada en de Verenigde Staten.

In januari 2020 bezochten ruim 4.000 Canadese verblijfstoeristen - exact 4.258 gasten - Curaçao; een groei van 13 procent. Vanuit de Verenigde Staten was het aantal toeristen dat Curaçao aandeed 8.515; een groei van 26 procent. CTB stelt verheugd te zijn met deze cijfers.

Afvalwater nieuw ziekenhuis op Curaçao gaat ongezuiverd de zee in

Medical Center (CMC) niet langer aangesloten op riolering in Otrobanda


'Mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat er bijvoorbeeld radioactief afval in het water zit'


Het nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC), is niet langer aangesloten op de riolering in Otrobanda. Daardoor gaat het afvalwater ongezuiverd de zee in. Dit onthult Caribisch Netwerk-NTR woensdag 26 februari 2020.

Het is niet illegaal om (chemisch) afvalwater in zee te dumpen. Curaçao heeft geen mogelijkheid om dit te zuiveren.

Het nieuwe ziekenhuis kon eerder nog zijn huishoudelijk afvalwater kwijt in het openbare riool. Hoewel dit onderzocht moest worden om te kijken of dit niet schade zou brengen aan waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje. Die test heeft Dienst Openbare Werken (DOW) inmiddels uitgevoerd en vervolgens het nieuwe ziekenhuis afgesloten van het rioolstelsel.


Uit de metingen is namelijk gebleken dat het huishoudelijk afvalwater te hoge concentraties chloor en zout bevat. Dit afvalwater kan Klein Hofje niet verwerken omdat het zuiveringsproces gebeurt door bacteriën en deze bacteriën gaan dood bij een te hoge concentratie aan zout of chemische producten.

Dito Garmers, directeur Vastgoed van het CMC legt uit: 'Aan de oostzijde van het ziekenhuis wordt het afvalwater momenteel afgevoerd via tankwagens.' En die tankwagens vervoeren dus het vervuilde water naar Shut, een plek die de overheid heeft aangewezen om afvalwater in zee te lozen. Het ligt aan de noordkust, vlakbij luchthaven Hato, en tankwagens rijden af en aan om te lozen.

Garmers zegt wel dat ze nog in discussie zijn met DOW over de samenstelling van het huishoudelijk afvalwater. 'We zijn bezig om samen tot een structurele oplossing te komen. Zolang wij niet weten wat we precies in het openbare rioleringssysteem mogen lozen, kunnen wij het afvalwater ook niet extra zuiveren.'

Of er ook andere, gevaarlijke afvalstoffen in het water zitten, is op dit moment niet bekend. 'We hebben een beleid dat gevaarlijke afvalstoffen op een andere manier afgevoerd worden, dat komt niet in de openbare riolering terecht. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat er bijvoorbeeld radioactief afval in het water zit', aldus Garmers.

Maar, wat er dan nog meer in het water zit, moeten de resultaten van het onderzoek van DOW verder uitwijzen. Het ziekenhuis onderzoekt inmiddels om zuiveringsinstallaties te krijgen om daarmee zelf zijn afvalwater te zuiveren, zodat het straks wel in het openbare riool kan.

Geplande persconferentie bestuur en directie SZF door minister Elias afgeblazen

'Afgelopen periode is onjuiste berichtgeving verschenen in pers en social media'


Het bestuur en de directie van het Staatsziekenfonds (SZF) zouden vanmiddag, donderdag 27 februari 2020, tijdens een persconferentie openheid van zaken geven. 'We zijn het aan de gemeenschap verplicht, mede naar aanleiding van de onjuiste berichtgeving die de afgelopen periode is verschenen in de pers en social media. Wij zijn er voor de gemeenschap en daarom verdient zij het ook dat de juiste informatie wordt gepresenteerd', zegt directeur Rick Kromodihardjo op Starnieuws. 

Maar, de persconferentie gaat niet meer door op verzoek van minister Antoine Elias van Volksgezondheid. De minister zal uit hoofde van zijn functie als bewaker van een goede gezondheidszorg voor iedereen in Suriname op zoek gaan naar oplossingen om de acute uitdagingen binnen de sector het hoofd te bieden, aldus het SZF

Het SZF verzekert sinds 1 december 2016 zo'n driekwart van de verzekerdenpopulatie in Suriname. Hiermee is het SZF direct verantwoordelijk voor de zorg van dit deel van de bevolking. Een belangrijke verantwoordelijkheid waaraan volgens Kromodihardjo niet voorbijgegaan mag worden. Hij merkt op, dat het SZF nu in een progressieve ontwikkelingsfase verkeert, waarbij sprake is van vernieuwing, verandering en verbetering.

'Deze ontwikkeling is een resultaat van de hoge prioriteit die de regering geeft aan een goed werkend gezondheidszorgsysteem, waarbij iedereen in Suriname verzekerd is van medische zorg. In dit streven van de regering vervult het SZF de belangrijke functie van zorginkoper, maar schromen wij niet ervoor ook de rol van zorgverlener op ons te nemen om zodoende het beste voor onze cliënten te waarborgen en aanwezige hiaten binnen de zorgsector weg te nemen.' 

Ter illustratie verwijst de SZF-directeur naar de instelling van huisartsenposten op verschillende strategische plekken, zodat de patiënten ook op tijdstippen waarop hun huisartsen geen poli heeft, kunnen worden geholpen. Tevens wordt hiermee de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo enigszins ontlast. Hierdoor kunnen de zorg en expertise van de Spoedeisende Hulp beter ingezet worden voor patiënten die acute, gespecialiseerde ziekenhuiszorg nodig hebben. Geluiden dat het SZF hiermee tegen haar statuten in handelt, bestrijdt de directeur met klem.

Omwille van de transparantie en internationale standaarden is het SZF bezig met de uitvoering van een digitaliseringsprogramma, waarbij de verschillende zorgverleners de gang van de patiënt goed kunnen volgen, legt Kromodihardjo uit. Hierdoor hoeft de patiënt niet onnodig dubbele onderzoeken te doen, terwijl de behandelaar zich meteen een compleet beeld kan vormen.

De directeur schetst de werking van het systeem: 'Met de digitalisering van de zorgprocessen heeft de zorgverlener met een druk op de knop inzage in de voorgeschiedenis van zijn patiënt en welke medicatie die gebruikt. Ook hoeft de patiënt zijn lab- en röntgenuitslagen niet meer zelf op te halen, omdat die via het systeem direct te benaderen zijn door de arts. Indien de arts een fout maakt bij het voorschrijven van medicatie, krijgt hij meteen een melding van het systeem.' De zorg in Suriname is namelijk momenteel zo complex georganiseerd, dat er zowel voor het SZF, de artsen als de cliënten onvoldoende overzicht en inzicht is. Digitalisering maakt het mogelijk om fundamentele veranderingen in de bedrijfsvoering door te voeren.

Het effect van het automatiseringsprogramma van het SZF zal zich richten op het verbeteren van de zorgprocessen, daarbij gebruikmakend van de mogelijkheden van digitalisering en technologie. Bovendien moet dit resulteren in een verhoogde efficiëntie, zodat besparingen kunnen worden geherinvesteerd in een verdere verbetering van de zorg voor iedereen.

CBvS-governor Roemer praat met cambio's, bedrijfsleven en bankiers over drukken koers

Vraag naar vreemde valuta is groot waardoor de druk steeds opgevoerd wordt


De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, heeft gisteren gesprekken gevoerd met onder andere het bestuur van de Vereniging van Cambiohouders. Gesprekken met diverse organisaties, waaronder de bedrijfslevensorganisaties en de Surinaamse Bankiersvereniging, staan morgen op de agenda, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 27 februari 2020.

Nagegaan wordt hoe de koers die boven de Srd 10 voor de Amerikaanse dollar is, omlaag te krijgen. De vraag naar vreemde valuta is groot, waardoor de druk steeds opgevoerd wordt. De CBvS heeft geen deviezen om te kunnen interveniëren.

Zelfs de medische sector moet lang wachten voordat deviezen beschikbaar gesteld kunnen worden om noodzakelijke medicamenten en verbruiksartikelen te importeren. Dit heeft onder andere ertoe geleid dat er gebrek is ontstaan aan chemokuren. De Vereniging van Medici in Suriname heeft aan de bel getrokken over schaarste aan geneesmiddelen en medische verbruiksartikelen waardoor het behandelen van patiënten moeilijk wordt. De Nationale Ziekenhuis Raad (NZR) heeft intussen aangegeven dat er op gezette tijden inderdaad essentiële geneesmiddelen niet voorradig zijn. Er zou gisteren een partij chemokuren binnenkomen en de rest in het weekend.

Om de continuïteit en kwaliteit van zorg in stand te houden, zal deze week nog overleg plaatsvinden tussen het ministerie van Volksgezondheid, de NZR en het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname.

De financiële sector en het bedrijfsleven ziet de druk op de koers als een groot probleem. Indien er geen goede maatregelen komen, zal de koers niet stabiliseren. Gehoopt wordt dat er morgen meer duidelijkheid komt over de situatie. Er zijn voorstellen gedaan om te komen tot rust op de vreemde valutamarkt.

Nationale Ziekenhuisraad wil spoedig overleg met overheid over met name het ligdagtarief

'Het ministerie beseft dan wel het probleem, maar neemt geen maatregelen'


De jaarverslagen van de ziekenhuizen vertonen over de afgelopen tien jaar structureel een negatief bedrijfsresultaat. Terwijl alle andere sectoren prijsaanpassingen hebben doorgevoerd, zijn de zorginstellingen op het niveau van 2012-2013 gehouden, aldus Claudia Marica-Redan, voorzitster van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) en directrice van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), vandaag, donderdag 27 februari 2020,  in de Ware Tijd.

'Waar de ziekenhuizen in problemen kwamen, heeft de regering wel voor verlichting gezorgd op bepaalde momenten.' Maar, volgens haar is er dan 'tijdelijk rust', daarna herhaalt de situatie zich. Ze benadrukt dat dit niet goed is voor de ontwikkeling van de gezondheidssector.

De ziekenhuizen hebben regelmatig bij de regering aangedrongen op aanpassing van de ligdagtarieven die dateren van ruim zeven jaar geleden. Dat zou al een flinke verlichting zijn. Echter, het gaat niet alleen om deze tarieven, stelt Marica-Redan, 'maar, om een goed tarief voor de behandelcyclus van een patiënt'.

Ziekenhuiszorg is ruim dertig jaar onder-gefinancierd. Ondanks diverse voorstellen vanuit de NZR - vaak ook in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid - zijn structurele maatregelen uitgebleven. Voor het AZP geldt sinds 2013 een ligdagtarief van Srd 662,50. Het ministerie beseft dan wel het probleem, maar neemt geen maatregelen. Wat de ziekenhuizen steekt is, dat de tarievenstructuur toegepast door stichting Staatsziekenfonds verouderd is en er door de jaren heen weinig tot geen verandering in is opgetreden. Sprekend over het AZP zegt de directrice, dat voor Srd 662,50 per ligdag alle kosten moeten worden gedekt: operatiekosten, medicijnen, lab, radiologie, overheadkosten en nog het honorarium van medici.

Marica-Redan hoopt net als haar collega ziekenhuisdirecteuren spoedig om de tafel te zitten met de overheid om te praten over mogelijkheden voor een systematische oplossing. 'Dat zal voor ons rust brengen, maar zeker ook voor de overheid, omdat ze nu met heel veel subsidie moet inspringen. Wij willen onze hand niet ophouden, maar gewoon betaald worden voor de diensten die wij verlenen.'

De NZR-voorzitster benadrukt, dat werken op deze manier een enorme uitdaging is voor de leiding van de ziekenhuizen. Met name plannen voor de toekomst is moeilijk. 'Het is heel stressend om zo te werken, omdat je constant rekening moet houden met het budget dat niet toereikend is. Het is vaak van dag tot dag managen en brandjes blussen.' Ze heeft daarom enorm veel respect voor de wijze waarop de collega's tot nu toe stand hebben weten te houden ondanks de moeilijke financiële situatie. 'Ze zijn zeer creatief, want ze moeten constant schuiven met geld en betalingen aan leveranciers uitstellen.'

Advocaat Pick maakt bezwaar tegen de dagvaarding van Wayne Telgt

Telgt 13 december aangehouden verdacht van seksueel misbruik meisje (16)


Ex-NPS'er en radio- en televisiepresentator Wayne Telgt, die wordt verdacht van het seksueel molesteren van een minderjarig meisje, had gisteren voor de rechter moeten verschijnen. Maar, zijn zaak werd niet behandeld, omdat zijn advocaat Benito Pick schriftelijk bezwaar heeft aangetekend tegen de dagvaarding. Dit betekent dat hij het er niet mee eens is dat zijn cliënt ter terechtzitting is opgeroepen. Wat het resultaat wordt op zijn bezwaarschrift moet nog blijken, aldus de Ware Tijd vandaag, donderdag 27 februari 2020. 

Op vragen van de Ware Tijd over de beweegreden bezwaar aan te tekenen, wilde Pick niet ingaan. Er zijn diverse redenen waarom een advocaat tot zoiets besluit: als hij vindt dat er onvoldoende bewijs van onschuld is;
op grond van niet-strafbaarheid van het feit of van de verdachte;
als hij vindt dat de rechter onbevoegd is of
als hij vindt dat de Officier van Justitie niet-ontvankelijk is.

Telgt werd 13 december vorig jaar aangehouden voor vermoedelijk seksueel misbruik van een zestienjarig meisje. Zowel binnen de NPS, waarvan hij hoofdbestuurslid was, als daarbuiten werd geschokt gereageerd. De politieke partij voerde aan, dat de justitiële autoriteiten alle ruimte geboden moet worden om de zaak te onderzoeken. Telgt heeft kort na zijn aanhouding zijn functies binnen de NPS neergelegd.

Nadat de aanhouding als rechtmatig werd getoetst door de rechter-commissaris (rc) diende zijn raadsman een verzoekschrift in bij het Hof van Justitie voor voorlopige invrijheidstelling. Pick voerde toen aan, dat de ernstige bezwaren die de rc had aangedragen om zijn cliënt in bewaring te nemen, niet aanwezig waren. Het verzoek van de advocaat werd 24 december ingewilligd door het Hof en de voorlopige hechtenis van Telgt werd opgeheven. Er is sindsdien taal noch teken van hem vernomen.

NPS-voorzitter Gregory Rusland stelde tijdens de Opo Yari-bijeenkomst van de partij begin februari, dat de kwestie-Telgt 'een persoonlijke' is en derhalve 'geen impact' heeft op de politieke partij. Op de vraag of Telgt zou worden gekandideerd voor de verkiezingen op 25 mei, stelde Rusland dat de NPS meerdere personen heeft en dat zaken binnen de politieke organisatie verder 'goed verlopen'.

VHP doet aangifte bij procureur-generaal tegen Assembleelid Ramsahai (NDP)

Ramsahai verdacht van smaad, laster en verspreiden van valse informatie


Starnieuws meldt vandaag, donderdag 27 februari 2020, dat het hoofdbestuur van de VHP aangifte heeft gedaan bij procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday tegen Assembleelid Rajiv Ramsahai (NDP). De partij vraagt een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar smaad, laster en verspreiden van valse informatie. 

Door of vanwege het Facebook profiel van Ramsahai is volgens de VHP communicatie gepost waaruit blijkt, dat via de app van het hoofdbestuur van de VHP bepaalde denigrerende opmerkingen naar specifieke doelgroepen zijn gedaan. 'Deze communicatie zou volgens de geposte berichten deel uitmaken van een 'whatsapp groep van het hoofdbestuur van de VHP', waarbij meerdere nummers aan de orde zijn', schrijft secretaris Ganeshkoemar Kandhai aan de pg. Benadrukt wordt dat deze communicatie nimmer is gevoerd vanuit de whatsapp-groep van het hoofdbestuur van de VHP.

'Deze communicatie is vermoedelijk opzettelijk valselijk opgemaakt en bekendgemaakt via het Assembleelid Ramsahai en daarna verder verspreid via diverse social media kanalen om het als echt en onvervalst te doen voorkomen met als bedoeling de eer en goede naam van zowel de partij als leden, wiens mobiele telefoonnummers, in onderliggende stukken voorkomen, aan te tasten', stelt de VHP-leiding.


Aangevoerd wordt dat deze opmerkingen zeer discriminerend zijn en bedoeld zijn om groepen op te hitsen tegen elkaar en de vrede en rust onder diverse etnische groepen en in het land, te verstoren. Verspreiding van deze berichten leidt tot ernstige schade voor zowel de partij als de leden.

Aan de pg wordt gevraagd om degenen die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, zonder aanzien des persoons te vervolgen.

'Ik heb niets opgemaakt of vervalst. Die tijd heb ik niet. Het is een bericht dat wordt rondgestuurd. Er zijn meerdere mensen die het op social media hebben geplaatst', zegt Ramsahai in een reactie.

Federal Reserve Bank New York staakt zenden cash dollars naar Centrale Bank

CBvS heeft zich niet gehouden aan strenge voorwaarden die waren opgelegd


De Centrale Bank van Suriname (CBvS) kan voorlopig geen cash-dollars meer invoeren via de Federal Reserve Bank New York. De Centrale Bank van de VS heeft deze faciliteit aangehouden. Starnieuws bericht vandaag, donderdag 27 februari 2020, dat de CBvS zich niet gehouden heeft aan de strenge voorwaarden die waren gesteld. De dollars zijn bij cambio's, waaronder die van Chotelal (City Cambio), terechtgekomen. 

De Federal Reserve Bank is ontstemd, dat door zich niet te houden aan de voorwaarden het gevaar ontstaat van witwassen. Deze mijlpaal om via de Federal Reserve Bank dollars in te voeren, was na vijf maanden intensief werken beklonken door een team onder leiding van de toenmalige CBvS-governor Robert van Trikt. De CBvS had de strenge toets doorstaan, waardoor de Federal Reserve Bank de contante dollars beschikbaar heeft gesteld.

Aangezien Suriname sinds de inbeslagname van de 19.5 miljoen euro in april 2018 door Nederland geen cash dollars kon binnenbrengen, was er een enorme schaarste ontstaan. De dollars binnenhalen via de Federal Reserve Bank was een enorme doorbraak, maar daar is dus nu een kink in de kabel gekomen.

De CBvS heeft de Federal Reserve Bank knollen voor citroenen verkocht, schrijft Starnieuws. Voorlopig kan er niet giraal geld overgemaakt worden naar de Federal Reserve Bank om cash dollars te kunnen importeren. Deze maatregel komt op een moment waar er al een enorme schaarste is aan contante dollars.

Governor Maurice Roemer zal opnieuw moeten onderhandelen met de Federal Reserve Bank om deze faciliteit weer mogelijk te maken. Dat zal nogal wat voeten in de aarde hebben, gezien het feit dat de dollars in verkeerde handen terecht zijn gekomen. De cash-dollars moesten via de commerciële banken worden verstrekt en niet via cambio's. Vandaar dat er nooit een antwoord op is gekomen op de graag hoe cambio Chotelal aan de dollars kwam. Voor het beantwoorden van deze vraag verwees Van Trikt naar president Desi Bouterse.

De CBvS heeft een eerste zending dollars in september vorig jaar ontvangen van de Federal Reserve Bank. Het was een primeur voor Suriname, omdat dit de eerste maal was dat de CBvS rechtstreeks door de Federal Reserve Bank van cash Amerikaanse dollars is voorzien. Daarna zijn er regelmatig dollars ingevoerd. Deze Banknote Trading Agreement van de CBvS met de Federal Reserve Bank is nu op de helling.

Derrick Ferrier: 'Uitspraak Bouterse over baggeren en goedkope producten klopt niet'

'Levensmiddelen worden vanuit haven Trinidad naar Suriname verscheept op kleine schepen'

'Voor die kleine schepen is de huidige vaargeul diep genoeg'


President Desi Bouterse zei tijdens de maandagavond gehouden NDP massameeting, dat het Surinamerivier baggerproject, dat op 1 maart van start gaat, tot gevolg zal hebben dat levensmiddelen in Suriname goedkoper zullen worden. Dit stond woensdag 26 februari 2020 ook op de voorpagina van de Times of Suriname, aldus Waterkant.net


Maar, volgens onderzoeker Derrick Ferrier is deze bewering niet juist. Bouterse doelde op het feit, dat door het uitbaggeren van de Surinamerivier grotere schepen naar het land kunnen komen. Maar, levensmiddelen op de Surinaamse markt worden vanuit de haven van Trinidad naar Suriname verscheept op kleine schepen. En voor die schepen is de huidige vaargeul diep genoeg, zei Ferrier tegen ABC Online Nieuws.


'Producten zullen alleen goedkoper worden, als de levensmiddelen rechtstreeks naar Suriname komen op grote schepen. Maar, tot nu is dat niet aantrekkelijk, omdat Suriname geen producten heeft waarmee de grote schepen van hier kunnen vertrekken', aldus Ferrier.

Volgens de onderzoeker betekent het, dat ook na het baggerproject levensmiddelen op kleinere schepen vervoerd zullen worden, waardoor er geen merkwaardige prijsverandering zal zijn.