dinsdag 27 augustus 2019

Oud-topvoetballer Jules Lagadeau (80) in Nederland overleden

In 1963 was hij de eerste Surinamer die voor het Nederlandse PSV speelde

Jules Lagadeau, hurkend tweede van links, als speler vnationale voetbalselectie. (Bron foto: Onze Sporthelden deel III)

Jules Lagadeau, oud-topvoetballer en coach, is dinsdag in Nederland overleden. Een kleine maand geleden vierde hij nog zijn tachtigste jaardag. Volgens een ingewijde had Lagadeau zich ongeveer tien jaar geleden weer gevestigd in Suriname en woonde hij op Lelydorp. Maar, vanwege gezondheidsredenen keerde hij op aandringen van zijn kinderen terug naar Nederland, zo bericht de Ware Tijd dinsdag 27 augustus 2019.

Lagadeau kreeg in 1997 bij 22 jaar staatkundige onafhankelijkheid van Suriname de presidentiële onderscheiding 'Ere-Orde van de Palm'.

In het boek 'Onze Sporthelden deel III' van auteur Guno Hoen, dat in 1999 uitkwam, wordt Lagadeau neergezet als 'een sterke persoonlijkheid'. 'Zijn uitstraling dwong gezag af en voor zijn tegenstanders was hij onberekenbaar. Zijn assists, zijn passes, zijn fabelachtige techniek, zijn balvaardigheid en groots tactisch inzicht gecombineerd met een formidabel speloverzicht waren ingrediënten uit de voetbalkeuken die Jules tot een perfecte en zelfs tot een profvoetballer maakten.'

Lagadeau, geboren op 31 juli 1939, begon te voetballen op de Beatrixschool, met wie hij kampioen werd van de scholencompetitie. Zijn eerste club werd de Benjamin Boys, die speelde op het Bronsplein. In 1957 volgde zijn debuut in het hoofdklasseteam van Transvaal, nadat hij twee jaar daarvoor de kleuren van Robinhood had verdedigd.

 In 1963 werd hij zelfs de eerste Surinamer die voor de Nederlandse PSV speelde, maar hij keerde terug vanwege contractperikelen. Ook uit Brazilië (Botafogo, Fluminense en Flamengo) bestond er belangstelling voor de 'atletische, sierlijke en stijlvolle' Surinaamse voetballer.

Lagadeau heeft ook enkele maanden doorgebracht op Trinidad en Tobago. 'Hij heeft op achttienjarige leeftijd in de selectie onder leiding van André Kamperveen en Ludwig de Sanders gespeeld in Guyana. Aanvankelijk was het team klaargestoomd voor de Koninkrijkspelen, maar de trip naar Nederland ging niet door. Twee jaar daarna speelde hij met de nationale voetbalselectie op Cuba en in 1960 kwam hij uit tijdens de Olympische kwalificatie tegen Brazilië, Peru en Argentinië.

Lagadeau was volgens informatie uit 'Onze Sporthelden deel III' van 1972 tot en met 1974 trainer van zowel de jeugd als hoofdklasse van Transvaal met wie hij in 1973 de landstitel pakte. Echter, in 'De eerste Surinaamse sportencyclopedie (1893-1988)' staat, dat onder Lagadeaus leiding Transvaal van 1965 tot en met 1970 landskampioen werd, terwijl hij in 1973 als trainer de hoogste eer behaalde door met Transvaal dat seizoen vijf kampioenschappen in de wacht te slepen: lands-, sterren-, jeugd-, Caribisch- en Concacaf-kampioen.

Diakonessenhuis en Assuria bereiken mijlpaal in hospicezorg

Assuria neemt als eerste zorg- verzekeraar palliatief terminale zorg in zijn pakket op


Het Diakonessenhuis en  verzekeringsmaatschappij Assuria hebben na onderhandelingen een mijlpaal bereikt voor patiënten die hospicezorg nodig hebben. Assuria heeft als eerste zorgverzekeraar de palliatief terminale zorg ook in zijn pakket opgenomen. Dit is een zeer belangrijke ontwikkeling, zegt het Diakonessenhuis als beheerder van het hospice, 'aangezien sterven een deel is van het leven en ieder individu ook bij een terminale ziekte het recht heeft tot op het laatste moment kwalitatieve zorg en begeleiding te genieten', zo bericht het Diakonessenhuis vandaag, dinsdag 27 augustus 2019.


Het Diakonessenhuis hoopt dat meerdere verzekeringsmaatschappijen de stap van Assuria zullen volgen, waardoor zorgverzekeraar en zorgaanbieder te kennen geven ook in de laatste levensfase te gaan voor zorg waarbij de kwaliteit van leven voorop staat.

De zorg in een hospice betreft palliatief terminale zorg. Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving. Door allerlei omstandigheden is dit niet altijd mogelijk. Soms is de belasting te zwaar of is er geen of een te klein netwerk en lukt het niet deze zorg thuis te bieden. In heel veel gevallen kan een hospice ondersteuning en hulp bieden.

Een hospice is een huis met een beperkt aantal bedden (in dit geval 4) waar patiënten die ernstig ziek zijn en in de terminale fase verkeren, hun laatste maanden op een menswaardige manier kunnen doorbrengen, in een warme, familiaire en gastvrije omgeving, ongeacht religie, afkomst of sociale status.

Er wordt aandacht besteed aan het lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel welzijn van de patiënten en begeleiding van de familie. De zorg wordt geleverd door professionele zorgverleners, vrijwilligers en familieleden in een gastvrije, huiselijke en warme omgeving.

Vereniging Medisch Specialisten Curaçao dreigt met gang naar rechter

VMSC wil dat regering beslissing intrekt om specialisten na 65e niet langer zorgcontract te geven bij SVB


De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) overweegt om naar de rechter te stappen om de regering te dwingen de beslissing om specialisten na hun 65e niet langer een zorgcontract te geven bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) terug te draaien. Dat is gisteren door de vereniging naar voren gebracht tijdens een persconferentie, zo schrijft het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 augustus 2019.

Er is discussie ontstaan tussen de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en huisartsen en medisch specialisten die boos zijn over het feit, dat zij na hun 65e geen zorgcontract meer krijgen bij de SVB en het niet eens zijn met het voorstel van een zorgcontract zoals dit nu op tafel ligt.

Verantwoordelijk minister Suzy Camelia-Römer (PIN) liet toen weten het probleem niet te begrijpen ‘omdat we nu eindelijk inzicht krijgen in de problematiek en ernaar kunnen handelen’. Verwezen wordt naar de wet met betrekking tot het sluiten van tweejaarlijkse zorgcontracten die reeds in 2013 is ingevoerd, maar nooit is uitgevoerd. Nu het wordt uitgevoerd, komen de problemen boven tafel, meent Camelia-Römer. Dat geldt onder andere voor de leeftijdsgrens van 65 jaar.

'Als die regel niet gesteld wordt, kan er nooit een goed beleid opgesteld worden. Nu pas is door mijn individuele contacten met huisartsen gebleken dat er huisartsen zijn die willen stoppen maar hun praktijk niet kunnen overdragen. Er zijn geen overnamekandidaten, omdat het vaak gaat om jonge mensen die een studielening moeten terugbetalen en een hypotheek hebben afgesloten. Van de andere kant zijn er huisartsen die nog niet willen stoppen omdat zij bijvoorbeeld nog financiële verplichtingen hebben.'

Nu de minister dit weet, is zij bereid per geval naar een oplossing te zoeken. De specialisten en huisartsen menen echter dat de afspraken eenzijdig worden opgelegd en dat minister met deze wet de artsen in gevaar brengt.

Belastingkantoor op Curaçao - waar brand woedde - wordt al jaren als ongeschikt beschouwd als kantoorpand

Statenlid Meindert Rojer stelt in brief kritische vragen aan minister Gijsbertha over pand


Het Belastingkantoor aan de Regentesselaan - waar vorige week een hevige brand woedde - wordt al jaren als ongeschikt beschouwd als kantoorpand. Dat schrijft Statenlid Meindert ‘Mènki’ Rojer (KdNT) in een brief aan minister Kenneth Gijsbertha, aldus vandaag, dinsdag 27 augustus 2019, het Antilliaans Dagblad.

De parlementariër wijst erop dat het gebouw gedurende de jaren bij hevige regenval vaak te maken heeft gekregen met overstromingen. 'Voor zover ik weet heeft de regering praktisch niets gedaan om het gebouw geschikter en comfortabeler te maken voor zowel het publiek als de personen die daar dagelijks werken', aldus Rojer.

Het Statenlid vraagt de minister of voor het gebouw überhaupt een brandverzekering is afgesloten en zo ja, bij welk bedrijf en voor welk bedrag. Ook stelt Rojer een aantal andere vragen en wil hij bijvoorbeeld weten of het gebouw zowel aan de binnen- als aan de buitenkant beveiligd wordt door camera’s en of er sproeiers en een alarm aanwezig zijn in het gebouw ‘die in het geval van rook en/of brand meteen geactiveerd horen te worden’.

In het geval de minister de laatste twee bovenstaande vragen bevestigend beantwoordt, wil Rojer ook nog weten wanneer het systeem voor het laatst op effectiviteit is gecontroleerd. Tot slot vraagt het Statenlid zich af wie de eigenaar is van het gebouw aan de Regentesselaan of wie dit in zijn beheer heeft en welk bedrijf belast is met de beveiliging van het gebouw.

Clean Air Everywhere wint rechtzaak tegen het Land Curaçao

Land heeft wat betreft mate van luchtverontreiniging geen deugdelijk normenstelsel vastgesteld


De rechter heeft het Land Curaçao veroordeeld om ervoor zorg te dragen dat vanaf 1 september 2020, volgend jaar dus, ter plaatse van het meetstation Kas Chikitu geen overschrijding plaatsvindt van de luchtkwaliteitsnormen voor zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM). Dit conform het vastgelegde in de WHO-guidelines (World Health Organization), althans dat geen overschrijding plaatsvindt van door het Land vast te stellen en op deugdelijke wijze bekend te maken alternatieve normen voor SO2 en PM. 

Dat is gisteren bepaald door het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, dinsdag 27 augustus 2019. Dit wordt door stichting Clean Air Everywhere, die de rechtszaak had aangespannen, gevierd als een belangrijke overwinning.

Het gerecht verklaart voor recht, dat het Land ter zake de luchtkwaliteit in het gebied benedenwinds van het Schottegat onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld, door wat betreft de mate van luchtverontreiniging geen deugdelijk normenstelsel vast te stellen, door effectieve maatregelen gericht op bescherming van het privéleven en de woonomgeving achterwege te laten en door onvoldoende informatie te verstrekken over de luchtverontreiniging en de risico’s daarvan. De rechter heeft de overheid verder veroordeeld in de proceskosten van eisers.

Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) en RdK-dochter Curaçao Refinery Utilities (CRU) zijn eveneens veroordeeld in de proceskosten. En dat geldt ook voor de Isla-raffinaderij. Aldus het vonnis van rechter Veling van 26 augustus.

Vanaf 2015 heeft de stichting Clean Air Everywhere processen gevoerd tegen het Land Curaçao omtrent de luchtvervuiling en de handhaving van de luchtkwaliteitsnormen.

Padieproducenten vinden opkoopprijs van Srd 85 voor baal natte padie van 79 kilo onacceptabel

'Als het op Srd 85 blijft zullen wij de padie desnoods dumpen'


De Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP) vindt een opkoopprijs van Srd 85 voor een baal natte padie van 79 kilo onacceptabel. 'Wij zijn op onderzoek gegaan en het blijkt dat de wereldmarktprijs gunstig is, waardoor exporteurs/molenaars een hogere prijs kunnen aanbieden aan de rijstboeren', zegt BSP-voorzitter Radjoe Bhikharie vandaag, dinsdag 27 augustus 2019, in de Ware Tijd.

Uit calculaties blijkt, dat de natte padie voor minimaal Srd 112 kan worden opgekocht. 'Als het op Srd 85 blijft zullen wij de padie desnoods dumpen. De boeren staan achter de actie van de belangen­organisatie. 'We kijken uit naar een gangbare prijs voor het product en zullen geen genoegen nemen met de aangeboden oude prijs, die ook al in het vorige seizoen werd geboden', zegt padieboer Vinodh Jhakrie. Door het spin-offeffect die doordrukken van de actie zal hebben, zullen volgens hem ook andere sectoren worden getroffen. 'Daarom hebben wij altijd gepleit voor het instellen van een productschap, zodat alle actoren in de rijstsector op een lijn zijn.'

Volgens Bhikharie heeft zijn organisatie herhaaldelijk benadrukt dat de prijs vóór de oogstperiode bekend moet zijn, zodat boeren hun planning daarop kunnen richten. Elk jaar rond deze periode begint opnieuw de prijzenoorlog. Een prijs achteraf bepalen is onacceptabel gelet op de kosten die er worden gemaakt bij de inzaai. Bhikharie ondersteunt de districtsraad van Nickerie daarom. Die heeft vorig week ervoor gepleit dat het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) met een richtprijs komt. 'Wij van de BSP blijven druk uit­oefenen, maar de exporteurs/molenaars zitten in een machtspositie en zij bepalen de prijs éénzijdig.'

Bhikharie vindt dat door het ontbreken van een onderhandelingsstructuur, het niet eenvoudig is om de exporteurs/molenaars aan tafel te krijgen. Het is de vorige ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) de afgelopen jaren niet gelukt daadkracht te tonen in deze kwestie. 'Wij zijn benieuwd wat minister Rabindre Parmessar ervan zal maken.'

Hem bekruipt het gevoel alsof de exporteurs/molenaars het ministerie van LVV en alles daaromheen in hun greep hebben. 'We zijn geheel afhankelijk van de wereldmarktprijs van rijst en rijstproducten en als gevolg daarvan calculeren wij een opkoopprijs voor de padie', zegt een opkoper die niet bij naam genoemd wil worden. Volgens hem zal de prijs niet veel verschillen van de oude van Srd 85 die het vorig seizoen werd geboden.

Ministers Elias en Akiemboto tekenen MoU inzake samenwerking met InVitroPlants voor produceren cannabisplantjes en -zaden

'Terwijl we bezig zijn met wetgeving voor cannabisindustrie, gaan we andere mogelijkheden bekijken'


Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft gisteren een Memorandum of Understanding (MoU) getekend met collega Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen. Het doel hiervan is om een samenwerking aan te gaan met het bedrijf InVitroPlants van Grassalco N.V. voor het produceren van cannabis plantjes en zaden die bestemd zullen zijn voor kleine- en middelgrote telers in Suriname. 

'Terwijl we nog bezig zijn met het monitoringsorgaan en de wetgeving voor de cannabisindustrie, gaan we alvast andere mogelijkheden bekijken. We gaan niet stilstaan’, zei Elias tijdens de ondertekening van deze overeenkomst.

Minister Akiemboto vertelde, dat InVitroPlants bezig is paden uiteen te zetten voor de hennepindustrie die nu wereldwijd successen boekt. Hij merkte op, dat er nog wetgeving moet komen op dit stukje beleid.

Voor de hennepindustrie zullen kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal en zaden van eminent belang zijn. InVitroPlants is nog bezig met deskundigen en als partner van het ministerie van Volksgezondheid zaken op dit gebied uit te werken, zodat uitvoering gegeven kan worden aan de randvoorwaarden van dit project. Gaandeweg het proces zullen ook andere partners betrokken worden, deelde Akiemboto mee.

Elias is onder de indruk van InVitroPLants die een eigen modern laboratorium heeft. Hij merkt op dat de beurzen op de wereldmarkt momenteel de lucht ingaan. Van industriële hennep worden van vezels zelfs kledingstukken gemaakt en ze zijn bovendien milieuvriendelijk. De bewindsman zegt dat het belangrijk is om als overheid iets samen te doen. 'Terwijl de zaden geproduceerd worden, kan de controle in het eigen laboratorium plaatsvinden', zegt Elias.

Twee verdachten (28, 30) opgepakt verdacht van seksueel misbruik 16-jarig meisje

Meisje misbruikt in Willebrord Axwijk sportcentrum nadat haar vriendje was weggejaagd...


De politie van het bureau Flora kreeg in de vroege ochtend van maandag 19 augustus de melding, dat een tiener was verkracht op het Willebrord Axwijk sportcentrum. Agenten gingen naar het sportcentrum waar zij het slachtoffer aantroffen, een 16-jarig meisje, zo bericht het Korps Politie Suriname maandag 26 augustus 2019.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voor gekomen, dat het meisje en haar 17-jarige vriend naar het sportcentrum waren gegaan om te flirten. Daar werden zij overrompeld door twee mannen van wie een gewapend was met een vuistvuurwapen. Onder bedreiging met het wapen werd de 17-jarige vriend weggejaagd. Daarna hebben de twee mannen het meisje seksueel misbruikt.

Daags na het gebeurde werden de vermoedelijke daders in beeld gebracht door de politie. Het waren de 28-jarige C.W. en de 30-jarige G.P. Dinsdag 20 augustus werd W. opgespoord en aangehouden en medeverdachte P. werd op vrijdag 23 augustus opgespoord en aangehouden. Zij zijn door het Arrestatie Team in de kraag gevat en vervolgens overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

De zaak is door de politie van het bureau Flora voor nader onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale delicten. P. ontkent dat hij zich vergrepen heeft aan het meisje; terwijl zijn kompaan wel toe geeft dat zij de tiener seksueel misbruikt hebben. De verdachten zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld.

Ondernemer Robin Kensenhuis woedend na verloren rechtszaak over bouwgrond te Kwatta

'Wij gaan heel veel geld verliezen, dit riekt naar fraude en corruptie, ik snap dit gewoon niet'


Geheel tegen zijn verwachting in is ondernemer Robin Kensenhuis in het ongelijk gesteld in een Kort Geding dat hij had aangespannen tegen de familie Van Engel, eigenaar van bouwgrond te Kwatta. De rechter heeft beslist dat enkele verwanten, met wie het bedrijf beweert geen zaken te doen, ook recht hebben op terrein, zo schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 27 augustus 2019.

Kensenhuis, directeur van de onder dezelfde naam opererende naamloze vennootschap, is niet te spreken over de beslissing van de rechter. 'Wij gaan heel veel geld verliezen; dit riekt naar fraude en corruptie. Ik snap dit gewoon niet. Wij hebben geen zaken met deze mensen gedaan. Wij raken hierdoor investeringen kwijt. Hoe kan het dat een deel van de familie plotseling recht heeft?', vraagt de directeur zich af.

Kensenhuis zegt, dat hij met de recente ontwikkelingen niet weet welke wending een andere rechtszaak zal nemen. 'We zullen zien wat op 14 januari beslist zal worden door een andere rechter. Onze hele zekerheid is onder onze voeten weggevaagd. Mijn klanten hebben geen zekerheid en mijn bedrijf ook niet.' Op 14 januari doet een andere rechter uitspraak in een tweede zaak tegen de familie.

De zakenman beweert dat elfduizend klanten elk achtduizend euro geïnvesteerd hebben in percelen. Dit komt totaal op 800.000 euro. Zelf zou hij ongeveer vier miljoen euro betaald hebben om 83 hectare grond te verkavelen en tot ontwikkeling te brengen. Er ontstond een probleem bij de verkaveling van de lappen grond toen de familie de percelen niet kon overschrijven naar het bedrijf of de klanten, omdat erfgenamen die ook een aandeel hebben, niet zijn meegenomen in de scheiding. Dit is volgens de zakenman niet het probleem van zijn bedrijf en moet anders opgelost worden dan dat het nadelen voor de onderneming oplevert.

Kensenhuis gelooft niet dat de familie het geld dat geïnvesteerd is zal kunnen terugbetalen, mocht zijn bedrijf de rechtszaak uiteindelijk wint. 'Van een kale kip kan je geen veren plukken. Wij zien niet dat ze ons geld terug kunnen betalen. Het ziet er heel somber uit al zouden wij de rechtszaak winnen. Dan moeten ze maar strafrechtelijk vervolgd worden.'

De rechtszaken die nu lopen zijn civiele zaken. Aan de hand van het vonnis wil de ondernemer met zijn klanten praten om tot een oplossing in het geschil te komen en eventueel strafrechtelijke stappen ondernemen. Kensenhuis zou kavels van Claudia en Ruben van Engel hebben gekocht. Deze personen zouden in 2015 recht op scheiding en deling van de lappen grond hebben gekregen met tussenkomst van een notaris. Het andere deel van de familie zou het bedrijf niet kennen en ook nooit zaken mee gedaan hebben, volgens de zakenman.

Regering brengt wijzigingen aan in machtigingswet om Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen

Suralco/Alcoa wordt niet gevrijwaard van milieuschade...


De regering zal wijzigingen aanbrengen in de machtigingswet om de Brokopondo Overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. In het transactieprotocol zullen ook belangrijke aanpassingen komen. Minister Sergio Akiemboto van Natuurlijke Hulpbronnen heeft gisteravond meegedeeld in De Nationale Assemblee, dat de wijzigingen vanochtend vroeg, dinsdag 27 augustus 2019, af zullen zijn, zo bericht Starnieuws.

Suralco/Alcoa zal naast de Afobakadam ook de switchyard overdragen aan Suriname. De multinational wordt niet gevrijwaard van milieuschade. De vergadering wordt vandaag voortgezet.

Afgesproken is dat Suralco niet gevrijwaard zal worden van rechterlijke uitspraken in de pensioenkwestie. Gepensioneerden van de maatschappij hebben een rechtszaak aangespannen. Ook over de arbitrage bij geschillen komt een aanpassing. De Nationale Assemblee wil alle toezeggingen die de regering gedaan heeft ook op papier zien.

De vergadering kenmerkte zich door veel schorsingen, omdat er overleg nodig was. Uiteindelijk is besloten de vergadering te verdagen naar vandaag, zodat er ruimte is voor de deskundigen van de regering om de aanpassingen te kunnen plegen.

Minister Akiemboto heeft enkele malen aangegeven dat er geen nieuwe onderhandelingscommissie komt en dat de onderhandelingen niet opnieuw zullen opstarten. De onderhandelingen zijn al gevoerd en de resultaten hiervan zijn gestuurd naar De Nationale Assemblee. Over technische zaken wordt  wel overleg gepleegd met Alcoa/Suralco. De breekpunten en misvattingen worden verduidelijkt in een transactieprotocol.

De bewindsman gaf aan dat partijen in overleg met elkaar besloten hebben de Brokopondo Overeenkomst, die tot 2033 loopt, vroegtijdig te beëindigen. Dit levert volgens hem een besparing van ruim 1 miljard dollar op in een periode van 15 jaar. Akiemboto is het niet eens met Assembleeleden die vinden dat Alcoa 20 miljoen dollar cadeau krijgt, omdat de energie goedkoop verkocht zou worden. Hij benadrukte dat het om marktconforme prijzen gaat. Hij ontkende dat er sprake is van subsidie van Suralco.

Minister Misiekaba opent studentenwoning Medische Zending en wijkkantoor SoZaVO in Tapanahoni

(Bron foto's: NII)
Komende periode worden op strategische plekken in binnenland meerdere wijkkantoren geopend


De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) André Misiekaba heeft maandag 26 augustus 2019 de opening verricht van een studentenwoning van de Medische Zending (MZ). Daarna heeft hij het eerste wijkkantoor van SoZaVO in het Tapanahonigebied geopend. De faciliteiten zijn voor een belangrijk deel gefinancierd door Volksgezondheid (SZF), aldus het Nationaal Informatie Instituut (NII).

Tijdens de opening heeft de minister aangegeven, dat president Bouterse de instructie heeft gegeven om het ministerie landelijk zichtbaarder te maken. 'Met deze opening hebben wij verdere invulling gegeven aan de wens van de president', zei Misiekaba.

Hij is van oordeel, dat de diensten van SoZaVo naar de mensen gebracht moeten worden. De lange en dure reizen naar de stad voor bijvoorbeeld de aanvraag van meest simpele sociale voorzieningen, wordt verleden tijd. Er is een traject uitgezet van drie tot vier maanden om alle diensten van het ministerie te kunnen bieden aan de gemeenschap daar.

Onder leiding van de Directrice van Sociale Zaken, Angela Salmo, die ook bij de opening aanwezig was, worden mensen getraind om te werken in het kantoor. Op dit moment kan men bij het wijkkantoor reeds voor hun medische kaarten. In de komende periode zullen op strategische plekken in het binnenland meerdere wijkkantoren worden geopend.

Op programma staat verder dat de minister in het dorp zal overnachten en gesprekken zal voeren met de Granman, dignitarissen en bewoners van de omliggende dorpen.