woensdag 30 maart 2016

Den Blauwvinger: Blindstaren regering Bouterse op goud en olie stort Suriname in financiele malaise

COLUMN: Regering Bouterse lijkt agrarische sector te vergeten en verzuimt te anticiperen op fluctuerende goud- en olieprijs

Nieuwe voorzitter St. Toerisme Suriname wil Suriname als casino-witwas-paradijs promoten

30-03-2016  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Je hoeft geen financieel deskundige te zijn, geen econoom en al helemaal geen beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën of Natuurlijke Hulpbronnen om tot de onweerlegbare conclusie te komen, dat de regering Bouterse-II – zoals haar voorganger, de regering Bouterse-I – zich maar blijft blindstaren op te hopen toekomstige geldstromen uit de goud- (lees: de nieuwe Meriangoudmijn van Surgold en de Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont in het oosten van Suriname, welk bedrijf overal in de wereld – Peru, Indonesië, Nieuw Zeeland, Ghana – geconfronteerd is geworden met milieu-, personele en andere problemen) en oliesector (lees: de nieuwe Staatsolie-raffinaderij) om de staatskas mee te kunnen vullen. Maar, door dat blindstaren en navelstaren hebben Bouterse en consorten Suriname en haar bevolking in de financiële malaise gestort, een afgrond, waarvan de bodem nog niet in zicht is, in tegendeel.

Verkwistend ondeskundig beleid
Verkwistend beleid sinds het aantreden van de regering Bouterse-I in 2010 heeft geleid tot de huidige precaire financieel-economische situatie van het land en niet, zoals exponenten van de regering iedereen maar wat graag willen doen laten geloven, de algehele economische crisis die vele landen in de wereld heeft getroffen en de steeds maar dalende olie- en goudprijs op de wereldmarkt.
Beleidsmedewerkers hebben er simpelweg met de pet naar gegooid. Ze hebben zich te veel gefocust op de goud- en oliesector en de te verwachten inkomsten uit beide sectoren.
Maar, wat is het opleidingsniveau van die beleidsmedewerkers? Weten ze werkelijk niet dat het algemeen bekend is, dat de olie- en goudprijs op de wereldmarkt sterk fluctueren? Blind- en navelstaren, dat doen die beleidsmedewerkers. Overigens werd medio december vorig jaar bekend, dat slechts zes procent (!) van het totale personeelsbestand van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gerekend kan worden tot hoog opgeleid kader. Dat maakte minister Regilio Dodson zonder schroom tijdens de begrotingsbehandelingen in De Nationale Assemblee (DNA) bekend. Hij zei dat zorgelijk te vinden en dat was een understatement. Veertien procent van het personeel behoort tot het middenkader en 80% tot laag opgeleiden. Het ligt voor de hand dat dergelijke schrikbarende cijfers ook van toepassing zijn op diverse andere ministeries. Je vraagt je in gemoede af op welk niveau beleid wordt gevormd door de regering.

De regering was daarnaast te inactief, neen, te dom, om te zorgen voor een buffer, een noodfonds voor tijden van tegenvallende olie- en goudprijzen. Neen, de regering heeft teveel en mis gegokt op haar eigen olie- en goudsector. Naïef en weinig getuigend van professioneel, deskundig op de toekomst gericht beleid. Neen, de regering Bouterse is te ad hoc gericht en te gericht op eerst doen en vervolgens pas nadenken. Neen, de regering Bouterse bleef maar uitgeven en lenen. En nu moeten velen in de samenleving pinaren en hosselen, met dank aan die zogenoemde 'volkspresident' die slechts president is voor zijn eigen 'paars'.

De vergeten voedselschuur
De voedselschuur voor het Caribisch gebied lijkt meer een natte droom van Bouterse te zijn geworden, dan een serieus speerpunt van beleid. De agrarische sector lijkt het stiefkindje te zijn geworden van de regering Bouterse. Terwijl deze sector van importantie kan zijn als een belangrijke inkomstenbron van de Staat Suriname. Maar, de regering en Bouterse in persoon zeggen en beweren veel, maar fors investeren in deze sector is er nog steeds niet bij. Incidenteel – ad hoc dus weer – wordt in landbouw- en veeteeltprojectjes geïnvesteerd, maar een grootschalige aanpak van de sector lijkt de regering vreemd en in de toekomst zal het aanmodderen blijven voor de agrarische sector.

Casinotoerisme ter promotie imago van Suriname als witwasparadijs
Overigens kan hetzelfde gezegd worden van een andere potentiële inkomstenbron, het toerisme. En met de recente komst van een nieuwe directeur van de Stichting Toerisme Suriname, Jerry A-Kum, lijkt het toerisme ook niet echt in positieve zin op te gaan bloeien. Deze man staart zich financieel blind op..... casinotoerisme. Suriname is volgens velen al het Las Vegas van de Caribische regio, maar die A-Kum wil meer. Casino's moeten wereldwijd toeristen naar Suriname trekken, terwijl Suriname (lees: minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie) deze dagen zo haar best doet om van het imago van witwasland af te komen. A-Kum lijkt dat imago internationaal te willen promoten en van Suriname een witwasparadijs te maken.

Geen verandering
De komende periode zal de regering zich echter blijven blindstaren op de goud- en oliesector, tegen beter weten in. Naïviteit viert hoogtij in het ministers- en beleidsteam van Bouterse. Dat werd duidelijk maandag 21 maart toen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën in antwoord op vragen van parlementsleden in De Nationale Assemblee zei, dat de huidige crisissituatie nog ongeveer zes maanden gaat duren. 'Daarna wordt verlichting verwacht door het operationeel worden van de Surgold/Newmont Meriangoudmijn en het in productie gaan van de raffinaderij van Staatsolie.'

Olie en goud. Het zijn de toverwoorden voor de regering Bouterse. Bouterse en consorten blijven gokken op goud en olie, op Surgold/Newmont en Staatsolie (dat overigens deze dagen in zwaar financieel weer verkeert, maar dat lijkt niet bekend bij minister Hoefdraad).
 Maar, met toveren maak je geen gedegen beleid en met toveren alleen worden de burgers niet geholpen.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
30 maart 2016
Amsterdam-Paramaribo