donderdag 10 januari 2019

Assembleeleden reageren enthousiast op grote cocaïnevangst in haven Paramaribo

Mathoera (VHP): 'Mijn bijzondere complimenten aan de opsporingsdiensten'


Assembleeleden zijn zeer ingenomen met de onderschepping van zeker 2.300 kilo cocaïne dinsdag op de Jules Sedney Haven. Volgens procureur-generaal Roy Baidjnath Panday is dit de grootste drugsvangst ooit in Suriname. 

'Het is een enorme financiële klap van bijkans tien miljoen Amerikaanse dollar aan de georganiseerde criminaliteit. En dat is een enorm succes', zegt VHP-Assembleelid en voormalig politiecommissaris Krishna Mathoera donderdag 10 januari 2019 in de Ware Tijd. 'Ook het feit dat 2.300 kilo drugs is onttrokken aan gebruik door drugsverslaafden en mogelijk nieuwe jongeren, die verslaafd gemaakt zouden worden. Hiervoor mijn bijzondere complimenten aan de opsporingsdiensten.'

De inbeslagname toont de kwetsbaarheid van het land, de economie, de overheid en haar instituten zien, vindt Mathoera. 'Drugs komen te makkelijk in het land en zelfs tot op de haven, bijna de laatste controlepost om weg te gaan. Dat betekent dat er nauwelijks controle is en als die er is, ze dan niet functioneert. Voorts laat de inbeslagname zien dat criminele parasieten bereid zijn om gigantische bedragen - tussen de negen en tien miljoen Amerikaanse dollar - te investeren in de drugscriminaliteit.' Deze risico's worden volgens haar niet zomaar genomen. 'Niemand gaat tien miljoen Amerikaanse dollar, die door legale activiteiten en hard werken verdiend zijn, op het spel zetten. Dit geeft aan, dat er eerder grof geld is gemaakt door de drugscriminaliteit en dat deze zware criminelen zijn doorgedrongen tot het macro-economisch niveau.'


Patricia Etnel (NPS) zegt dat, gelet op de omvang van de partij drugs, een groot crimineel netwerk hierbij betrokken moet zijn. Suriname mag dit niet onderschatten. Ook Mathoera wijst daarop. Volgens Etnel heeft Suriname de afgelopen jaren op het gebied van drugs geen goede naam gehad gelet op de talrijke onderscheppingen van grote hoeveelheden cocaïne die vanuit het land naar het buitenland zijn verscheept. Volgens haar is het van belang dat Suriname de afspraken over de aanpak van drugscriminaliteit nakomt en beleid daarvoor maakt. Wat er nu gebeurt vindt ze nog te gebrekkig. Controle, naleving én handhaving van wet- en regelgeving is nog ondermaats. De regering heeft de afgelopen jaren volgens de NPS'er nagelaten om 'met man en macht de smet die Suriname heeft gekregen weg te werken'.

'Deze vangst bevestigt dat er een levendige handel is van duizenden kilo's cocaïne die door of via Suriname naar het buitenland gaan. Het is beschamend voor Surinames reputatie, zegt Carl Breeveld (DOE). Van de regering wil hij vernemen hoe de aanpak van drugs nu beleidsmatig plaatsvindt. 'Ik denk dat het beleid in zijn volle gewicht moet staan achter de bestrijding van drugsexporten, -transacties en -transporten. Er dient een zere tolerance-beleid te komen. Zo wordt een duidelijk signaal gegeven aan de internationale gemeenschap dat Suriname tegen deze transporten is en ook hard optreedt. Er zal ook meer vertrouwen komen in de regering, wanneer die zich duidelijk uitspreekt tegen de drugscriminaliteit.'

Colombiaanse president Duque bij met olievondst in Cabuyaro

(Bron foto: Twitter)
Ontdekking gemeld door het Indiase staatsbedrijf ONGC Videsh Limited


De Colombiaanse president Ivan Duque applaudisseerde woensdag 9 januari 2019 vanwege de ontdekking van lichte olie in de gemeente Cabuyaro, in het centrale departement van Meta. 'Goed nieuws. De ontdekte nieuwe put produceert al meer dan vierduizend vaten per dag', zei de president via het social netwerk Twitter. De ontdekking werd gemeld door het Indiase staatsbedrijf ONGC Videsh Limited in de exploratieput Indico-1X. Het is de tweede vondst in hetzelfde blok, na de eerste in juli van 2017 van een put die 3.200 vaten per dag produceert.


De minister van Mijnbouw en Energie van Colombia, Maria Fernanda Suarez, vierde ook het nieuws en verklaarde dat de revitalisering van de industrie de oliereserves van het land nu 5-7 jaar zal doen toenemen.


In 2018 overschreed de nationale productie van ruwe olie gemiddeld 863 duizend vaten per dag. De Meta wordt beschouwd als de eerste olieproducerende afdeling in Colombia, met een deelname van bijna 50 procent van de nationale productie.


(Suriname Mirror/Prensa Latina/Twitter/YouTube)

'Storytelling is een oude kunst van Bouterse'

(Bron: Suriname Mirror)
'Het 8 decemberproces schijnt een nachtmerrie te worden voor Bouterse'


Storytelling is een oude kunst van Bouterse. Een mooi verhaal vertellen, dat het publiek hem alleen moet geloven dat hij de waarheid vertelt. Volgens Bouterse vertellen alle andere mensen in de kwestie van het 8 decemberproces leugens. Hij heeft journalisten geprobeerd op andere gedachten te brengen, maar het is hem niet gelukt. Op de persconferentie van dinsdag 8 januari 2019 zagen we een duidelijk geïrriteerde Bouterse. 

Suriname is een rechtsstaat, dat betekent dat iedereen zich aan de wetten en regels moet houden, dus ook president Bouterse. Als je ergens niet mee eens bent, moet je naar de rechter stappen om een oordeel te vragen. Als je niet eens bent met het oordeel van de onafhankelijke rechter, mag je nog altijd in hoger beroep gaan. Zo werken de rechtsstaat en de democratie. Een kat in het nauw gedreven maakt rare sprongen. En die rare sprongen maakt de hoofdverdachte van het 8 decemberproces. 

Het 8 decemberproces schijnt een nachtmerrie te worden voor Bouterse. De publieke aandacht voor dit donkere verleden is nog steeds altijd groot. De verkiezingen naderen en Bouterse is zich terdege ervan bewust dat er binnenkort vonnis tegen hem komt in het beruchte 8 decemberproces. Als hij wordt gevonnist, kan dat nadelig zijn voor zijn reputatie als president. 

Op de persconferentie van Bouterse lag zijn focus duidelijk op de rechterlijke macht, procureur-generaal, Nederland (de witte man) pater Toon, wijlen Ruben Rozendaal en zijn verdwenen rapport. Bouterse zei: 'Niet 23 jaar later, maar terstond heb ik om een onderzoek gevraagd. Het rapport is toen gestuurd naar justitie en het Openbaar Ministerie. Een van de rapporten heb ik gezet in de kluis van De Surinaamse Bank. Toch blijkt dat het rapport uit de kluis is verdwenen.' Een mooie storytelling. 

President Bouterse zegt, dat de procureur-generaal (pg) Roy Baijdnath Panday, hem had gezegd dat het proces moet worden beëindigd. De pg zou de president hebben gewezen welk artikel Bouterse moest gebruiken om uit het proces te geraken. Intussen heeft de pg ten stelligste ontkend, dat hij in het oor van Bouterse had gefluisterd dat hij artikel 148 moest gebruiken. Wie nu de waarheid of leugen vertelt, is niet duidelijk. De pg heeft ontkend, dus Bouterse moet nu bewijzen dat de pg onwaarheid vertelt. Bij mij komt Bouterse ongeloofwaardig over, want op 29 juni 2016 heeft de regering unaniem besloten om artikel 148 van de Grondwet in werking te stellen. Dat had minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie meegedeeld aan journalisten die postgevat hadden bij De Nationale Assemblee. Mevrouw Van Dijk Silos zei nog erbij: 'De puzzel' is al opgelost. 

De absurde en ondoordachte uitspraken van de president is niet alleen ondermijning van de rechtsstaat, maar ook de democratie wordt om zeep geholpen. Het machtsevenwicht wordt daarmee ook ernstig verstoord. Iedere vorm van inmenging van president Bouterse in de onafhankelijke rechtspraak, is absoluut niet gewenst. Dat heeft de Werknemersorganisatie Openbaar Ministerie op 12 juli 2017 duidelijk gemaakt aan de president middels een verklaring. 

Bouterse: 'Democratie is goed maar het volk weet niet altijd alles. Maar, het is natuurlijk wel zo dat wanneer er vanuit een bepaalde hoek zaken worden gedaan die absoluut, fundamenteel deze bevolking zullen schaden, en ik weet dat u daar aan meewerkt, dan is vanuit dezelfde verantwoordelijkheid wel geboden om ietwat anders te kijken want het volk weet ook niet altijd alles.'

Dit is een grove poging tot intimidatie door Bouterse. Alleen Bouterse weet alles, niemand anders. 

Idris Naipal

Visserijsector stelt LVV-minister Soerdjan weer ultimatum

Blijft weer reactie bewindsman uit dan stapt visserijsector naar rechter


Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) krijgt een nieuw ultimatum van de visserijsector. De bewindsman heeft niet gereageerd op een eerder gesteld ultimatum dat woensdag is verlopen. 

Starnieuws schrijft donderdag 10 januari 2019, te hebben vernomen, dat indien Soerdjan niet reageert in drie dagen tijd, de sector naar de rechter stappen zal stappen.

Surinaamse Seafood Associatie, de Federatie van Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation en Suriname Industrial Fisheries Cooperative hebben vandaag vergaderd over de ondernemen stappen.

De organisaties hebben op 2 januari via het Avocatenkantoor Lim A Po gevraagd informatie gevraagd over:

- Keuringsrapporten van de zes Chinese fabriekstrawlers; 
- Bevestiging van de afwijzing van de vergunningsaanvragen van ROS National Fisheries; 
- Een overzicht afgegeven toestemmingen 2016-2017-2018. 

Naast de juridische aanpak zal ook de regering worden geïnformeerd over de visserijsector. De boten van Ros National voldoen volgens de visserijsector niet aan de vergunningsvoorwaarden en vormen een bedreiging voor de sector.

De boten zijn nog steeds in de Surinaamse wateren. Een is vandaag bij Centrale voor Vissershavens in Suriname NV (Cevihas) gesignaleerd. Het vaartuig is komen tanken.

De geruchtmakende persconferentie van president Bouterse dinsdag 8 januari 2019
Jair Bolsonaro kan verhinderd worden het regenwoud te verwoesten

Het Amazonewoud beschermen is van fundamenteel belang voor de planeet

(Bron foto: Latin American Post)

De inauguratie van de nieuwe Braziliaanse president Jair Bolsonaro doet de vrees toenemen voor snellere ontbossing in het Amazonewoud. Daar zijn goede redenen voor, schrijft Anthony Pereira, directeur van het Brazilië-instituut aan het King’s College London, donderdag 10 januari 2019.

Maar er zijn ook factoren, zowel in binnen- als buitenland, die de schade kunnen beperken.

Voor Bolsonaro en zijn kabinet lijkt milieubescherming in de eerste plaats een belemmering voor ontwikkeling. Zij nieuwe minister van Leefmilieu Ricardo Salles liet al weten, dat het debat over  klimaatverandering van 'secundair belang' is. Salles werd onlangs nog veroordeeld, omdat hij frauduleus mijnbedrijven bevoordeeld zou hebben als staatssecretaris voor Leefmilieu in São Paulo. Onder zijn leiderschap zal het ministerie waarschijnlijk lijden onder besparingen en er zijn al sleuteldepartementen geschrapt.

Bolsonaro zelf heeft gezegd dat hij de macht wil verminderen van het Braziliaanse Agentschap voor Bosbescherming (IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) om boetes uit te schrijven voor bedrijven en personen die illegaal ontbossen of vervuilen. De ontbossing, die tussen 2004 en 2017 vertraagde met 75 procent, begon al voor de inauguratie van Bolsonaro opnieuw te versnellen: met 13,7 procent tussen augustus 2017 en juli 2018. Bolsonaro twitterde medio december 2018, dat hij de Braziliaanse agrobedrijven onafhankelijk wil maken van ingevoerde meststoffen.


Maar, de grondstoffen in Brazilië zelf ontginnen zou nog meer milieuschade aanrichten. De grootste bekende voorraad kalium, gebruikt in meststof, ligt aan de rand van de rivier Madeira in het Amazonegebied.

De nieuwe president lijkt ook voorstander van meer stuwdammen (er liggen 334 voorstellen voor nieuwe stuwdammen in het Amazonegebied op tafel). Hij trok ook het Braziliaanse voorstel in om de volgende Klimaatconferentie te organiseren, later dit jaar. En op zijn eerste dag als president tekende hij een voorlopige maatregel die de autoriteit om land af te bakenen voor inheemse bevolkingsgroepen overdraagt van het ministerie van Justitie naar het ministerie van Landbouw. Daardoor wordt het erg waarschijnlijk dat er geen nieuwe territoria worden afgebakend voor inheemse groepen, een verkiezingsbelofte van Bolsonaro.

Maar, Bolsonaro heeft geen vrij spel. Hij spreekt alsof de agribusiness en de bescherming van het milieu niet samengaan, en hij lijkt het milieu te willen opgeven voor de veeteelt, mijnbouw en houtkap. Maar, ook andere stemmen hebben iets te zeggen in Brazilië, en er zal op zijn minst enige aandacht moeten zijn voor de visie dat duurzame landbouw, die de biodiversiteit beschermt, beter is voor de Braziliaanse vooruitzichten op ontwikkeling en het wereldwijde klimaat.

(Bron: mediapart.fr)
Voor zijn inauguratie zei Bolsonaro dat hij het ministerie van Leefmilieu onderschikt wilde maken aan dat van Landbouw. Maar, na stevige kritiek door milieubewegingen en ambtenaren in de Braziliaanse milieudiensten liet hij dat idee varen. Zelfs sommige landbouwbelangen spraken zich uit, uit vrees dat hun internationaal imago en daarmee de toegang tot sommige markten, met name de Europese, schade zou kunnen ondervinden als ze geassocieerd worden met ontbossing. Bovendien heeft Brazilië een milieubeweging die niet moet onderdoen voor die in Europa of Noord-Amerika. Het was de sterkte van die beweging die ervoor zorgde, dat de Braziliaanse Grondwet uit 1988 verschillende ecologische veiligheidsmechanismen bevat, inclusief beschermde gebieden, inheemse reservaten en een systeem van milieuvergunningen.

José Lutzenberger, een ecologische pionier en voormalig minister van Leefmilieu, hielp mee de Eco92-conferentie in Rio te organiseren en het enorme reservaat voor de Yanomami-indianen af te bakenen. Die conferentie in Rio was onderdeel van een proces dat uiteindelijk leidde tot het Internationale Klimaatakkoord van Parijs in 2015, waar ook de Braziliaanse betrokkenheid belangrijk was. En in zijn laatste dagen als president liet Michel Temer een rapport na voor zijn opvolger met de raad om Brazilië in het klimaatakkoord van Parijs te houden en te streven naar een uitstootloze economie tegen 2060.

Ook externe factoren kunnen druk uitoefenen op de regering-Bolsonaro. Zo hoest de regering van Noorwegen 93 procent op van het geld voor het Amazonefonds. Dat steunt meer dan honderd projecten, samen goed voor honderden miljoenen dollars, om milieuwetten af te dwingen en een duurzame economie in het regenwoud te ontwikkelen. Maar, de Noorse bijdragen komen met een voorwaarde: dat de ontbossing onder bepaalde limieten gehouden wordt. Tijdens zijn laatste bezoek aan Oslo in 2017 werd Temer nog vriendelijk herinnerd aan die limieten.

De regering-Bolsonaro zal naar alle waarschijnlijkheid in stilte enkele van haar doelen willen bereiken. Naast het verzwakken van het ministerie van Leefmilieu kan ze een signaal geven aan gouverneurs en congresdelegaties dat de wetten rond ontbossing niet langer streng afgedwongen zullen worden. Waarnemers zullen daarom met aandacht de gebeurtenissen op het terrein moeten volgen. Middenveldorganisaties en journalisten in de Amazone die werken voor publicaties als InfoAmazonia en O Eco zijn erg goede bronnen van dergelijke informatie. Er bestaat enige internationale steun voor die journalisten. Zo beheert het Pulitzer Centre het Rainforest Journalism Fund, ook gesteund door de Noorse regering, dat beurzen uitreikt aan journalisten die berichten over ontbossing.

De Braziliaanse minister voor Buitenlandse Zaken Ernesto Araújo beweert dat initiatieven zoals het Klimaatakkoord van Parijs liberaal, ‘globalistisch’ en een onderdeel van een ‘gigantische marxistische culturele agenda’ zijn. Vanuit dat perspectief schenden internationale ngo’s en buitenlandse staten die zich bemoeien met het Amazonegebied de Braziliaanse soevereiniteit. Maar dat is vooral een rookgordijn.

In het Klimaatakkoord van Parijs beloofde de Braziliaanse regering uit vrije wil om de Braziliaanse uitstoot van broeikasgassen met 37 procent te verminderen tegen 2025 en met 43 tegen 2030. Het Braziliaanse Forum voor Klimaatverandering dat tot die beloftes kwam, kreeg input uit 340 overheidsinstanties, bedrijven, ngo’s en academici. En het land heeft al verschillende voordelen wat betreft de transitie naar een CO2-arme economie, inclusief relatief schone energie en zo’n 60 miljoen hectare aan verwilderd weidegebied dat opnieuw bebost zou kunnen worden.

Het Amazonewoud beschermen is van fundamenteel belang voor de planeet, en er zijn in Brazilië heel wat mensen die daarvan overtuigd zijn. Ze verwerpen het idee dat ontwikkeling en milieubescherming elkaar uitsluiten, en steunen de transitie van de economie in het Amazonegebied naar duurzaamheid. In de komende jaren zal moeten blijken of die visie het ook kan halen.

(Suriname Mirror/MO.be/The Conversation)

Nicolás Maduro opnieuw beëdigd als president van Venezuela

(Bron foto: Twitter)
Veel presidenten en hoogwaardigheids- bekleders laten uit protest verstek gaan

Presidenten van Cuba, Bolivia en  El Salvador wel aanwezig en Surinames vicepresident Adhin


Nicolás Maduro is vandaag, donderdag 10 januari 2019, in het Hooggerechtshof te Caracas opnieuw beëdigd als president van Venezuela. De socialistische staatsman kreeg vorig jaar bij omstreden verkiezingen een tweede termijn van zes jaar.

Volgens een groot deel van de internationale gemeenschap is Maduro een dictator die onrechtmatig aan de macht is gekomen. De VS en de EU hebben een reeks sancties getroffen tegen de regeringskopstukken van het Zuid-Amerikaanse land, dat zeer olierijk is maar niettemin al jaren in een diepe crisis verkeert. Naar schatting drie miljoen Venezolanen zijn het land uitgevlucht.


De beëdiging werd nauwelijks door presidenten en andere hoogwaardigheidsbekleders bijgewoond. Wel aanwezig waren president Evo Morales van Bolivia en de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel Bermúdez en president Salvador Sánchez van El Salvador. Suriname werd vertegenwoordigd door vicepresident Ashwin Adhin.


De Paraguayaanse president Mario Abdo reageerde onmiddellijk nadat Maduro de eed had afgelegd met het sluiten van zijn ambassade in Venezuela. Alle diplomaten worden teruggehaald.


De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton herhaalde nog eens, dat de Verenigde Staten Maduro's leiderschap niet erkent.

(Suriname Mirror/AD/Twitter)

Politie weerspreekt berichten over arrestaties in mega cocaïne-zaak haven Paramaribo

Hoe berichten over twee aanhoudingen de wereld in zijn gekomen is onduidelijk.....


Hoofdinspecteur Humphrey Naarden van de afdeling Voorlichting van het Korps Politie Suriname bevestigt vandaag, donderdag 10 januari 2019, in het Dagblad Suriname, dat er vooralsnog geen aanhoudingen zijn verricht in de mega cocaïne-zaak in de haven van Paramaribo.

Eerder was gemeld, dat een rijstondernemer in Nickerie en een inklaarder in Paramaribo waren aangehouden. Hoe dat bericht in de wereld is gekomen is onduidelijk....

De politie, in samenwerking met de Douanerecherche, had dinsdag 2.365 kilo cocaïne aangetroffen in een container met rijst. Volgens een politiebron gaat het om 83 zakken van 24 kilo, 1 zak van 23 kilo en 10 zakken van 35 kilo. In totaal is het dus een vangst geweest van 2.365 kilo.

De politie heeft gisteren de controle in andere containers voortgezet. Er zijn verder geen drugs c.q. onregelmatigheden geconstateerd. Vooralsnog heeft de politie in Paramaribo geen aanhoudingen verricht in deze zaak.

'De Douane gaat niet vrijuit'

'Redelijke kans dat ambtenaren Douane betrokken zijn bij smokkelpoging 2.300 kilo cocaïne'


Afgaand op scheefgegroeide procedures bij het werk van de douane, bestaat een redelijke kans dat ambtenaren bij deze dienst hun medewerking hebben verleend in de poging om de 2.300 kilo cocaïne, die dinsdag is onderschept op de Jules Sedney Haven, naar het buitenland te smokkelen. 

'De douane gaat niet vrijuit', aldus een ingewijde die bekend is met de processen bij de Douanedienst vandaag, donderdag 10 januari 2019, in de Ware Tijd.

De drugs waren verstopt tussen rijst in containers die al waren gescreend en verzegeld door de douane. De ingewijde legt uit, dat een douaneambtenaar volgens de gebruikelijke werkwijze, fysiek aanwezig hoort te zijn bij het inladen van een container. 'Maar, dat is slechts theorie.' Vanuit diens jarenlange ervaring dichtbij de dienst schetst de informant een scheefgegroeide situatie waarbij de douane het verzegelen van de container bewust uit handen geeft aan de inklaarder. 'Het is natuurlijk een ernstig plichtsverzuim, want de douane hoort dat te doen.'

De informant legt uit, dat de douaneambtenaar tegen betaling het spelletje meespeelt. 'Hij strijkt zijn geld op en weet verder van de prins geen kwaad. Struisvogelpolitiek.'

Wat volgens de ingewijde ook erop duidt dat de douane niet vrijuit gaat, is het verschil in de rijstverpakkingen waarin de drugs waren verstopt. 'Als je kijkt naar de fotobeelden van de onderschepte drugs, zie je duidelijk het verschil in verpakkingen: waarin drugs zit en waarin rijst zit. De verpakkingen met drugs zijn rechthoekig. Daar zie je al duidelijk een verschil.' Het is volgens de kenner ondenkbaar, dat dit de douane niet meteen is opgevallen. 'Dat is het eerste wat de douaneambtenaar die belast was met de controle zou moeten zijn opgevallen en hij zou daarnaast steekproeven moeten nemen om te kijken of er daadwerkelijk alleen maar rijst wordt ingeladen.'

Joyce de Vlugt, voorzitster van de Douanebond, gaat niet in op de mogelijke betrokkenheid van douaneambtenaren bij deze megadrugszaak. 'Wij moeten rustig het onderzoek van de bevoegde instanties afwachten en geen nodeloze conclusies trekken.'

Voor haar is de ontdekking van de drugs een 'grote prestatie' van de douane en wel de afdeling Port Control Unit, een gemengd team van de douane en politie met aan het hoofd een douanechef. 'De douane heeft dus heel goed werk verricht. Wij kijken met het oog hierop uit naar de juiste tools die nog aan de douane moeten worden aangereikt om het werk efficiënter te doen.'

Overigens, de bondsvoorzitster stelt, dat het niet de eerste keer is dat er zo'n grote lading drugs wordt gevonden. In 2017 zou er volgens haar in drie maanden tijd 1.980 en 2.500 kilo cocaïne zijn onderschept op de Jules Sedney Haven.

ABOP-parlementariër Belfort gaat in 2020 voor het presidentschap....

Belfort wil als president Suriname ‘uit de blubber’ halen en Bouterse achter slot en grendel plaatsen


ABOP-Assembleelid Edward Belfort zegt zich kandidaat te zullen stellen voor het presidentschap van Suriname. Volgens hem kreeg hij een droom, waarin dit hem werd voorgesteld. 

Belfort zegt, dat hij als president Suriname ‘uit de blubber’ wil halen en Bouterse achter slot en grendel wil plaatsen bij een berechting.

In onderstaand filmpje van ABC zegt Belfort - zo meldt Waterkant.net vandaag, donderdag 10 januari 2019 -, dat de Surinaamse gemeenschap een alternatief nodig heeft. Hij wil zich onder andere inzetten voor werkgelegenheid, uitbanning van criminaliteit en landbouwproductie. Hij heeft zijn besluit nog niet gedeeld met zijn partij, aldus ABC.

Oproep DOE aan president Bouterse: 'Kom vooral niet aan onze rechtsstaat'

'Een verontschuldiging is op zijn plaats'


De Partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid (DOE) roept president Desi Bouterse op om 'vooral niet te komen aan onze rechtsstaat'. 

De partij zegt vandaag, donderdag 10 januari 2019, in een verklaring, dat een verontschuldiging op zijn plaats is.

'De rechterlijke macht, inclusief het Openbaar Ministerie, heeft in 2016 bij het afwijzen van de Amnestiewet en de afwijzing van de toepassing van artikel 148 van de Grondwet in 2017, de president opnieuw eraan herinnerd, dat er sprake is van een rechtsstaat en dus scheiding der machten in de republiek Suriname. 

Het nu openlijk en negatief bejegenen en bekladden van de rechterlijke macht, inclusief de procureur-generaal als hoofd van het Openbaar Ministerie, twee fundamentele instituten van de rechtsstaat door de president wordt door DOE daarom resoluut en krachtig veroordeeld.'

Strafklacht Maisha Neus tegen Hoefdraad en Wijnerman afgewezen

'Vooralsnog is niet gebleken dat Hoefdraad obligoplafond heeft overschreden in 2016'Maisha Neus, voorzitster van Strei!, bevestigt vandaag, donderdag 10 januari 2019, op Starnieuws dat procureur-generaal Roy Baidjnath Panday in een brief op 24 december heeft aangegeven, dat het obligoplafond niet is overschreden door minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Dit is 'vooralsnog niet gebleken'. 

Neus neemt geen genoegen hiermee en zal zich wenden tot het Hof van Justitie. Als reden hiervoor geeft de procureur-generaal aan dat na politieonderzoek en advies van monetair econoom drs. Anton Caram en de bijstand van S. van Tewarie zou zijn gebleken, dat er niet is gehandeld in strijd met de wetgeving, zegt Neus in een persbericht.

Op 15 augustus 2018 had Neus een strafklacht ingediend tegen de minister en de Administrateur Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman. Neus stelt samen met onderzoeker Anand Biharie, dat het obligoplafond over het boekjaar 2016 is overschreden. Omdat Neus van mening is dat het antwoord van de procureur-generaal onvoldoende is gemotiveerd, zal ze een klaagschrift, zoals is bedoeld in artikel 4 van de Wetboek van Strafvordering, indienen bij het Hof van Justitie.

Hierin zal een beklag over de ongemotiveerde en onrechtmatige beslissing van de pg worden opgenomen en daarnaast het verzoek aan de rechter worden gedaan een bevel uit te vaardigen zodat de pg alsnog tot strafrechtelijke vervolging moet overgaan, stelt Strei!.

Kenneth Themen vertrekt na 27 jaar als voorzitter Organisatie van Bus- en boothouders in Suriname

Themen revalideert momenteel van een hersenbloeding


Kenneth Themen vertrekt als voorzitter van de Organisatie van Bus- en boothouders in Suriname (OBS). Dat besluit neemt hij om gezondheidsredenen. De voorzitter revalideert momenteel van een hersenbloeding en heeft de afgelopen tijd niet actief deelgenomen aan vergaderingen en activiteiten van de organisatie. Toch wil hij zich inzetten om het huidige probleem op te lossen. 

'Door adviezen en actief te participeren wil ik de kwestie tot een goed eind brengen', zegt hij vandaag, donderdag 10 januari 2019, in de Ware Tijd. Hij zal daarna bedanken.

Vanaf het begin van het tweede kwartaal, op 3 januari, ligt het schoolvervoer in Nickerie plat wegens wanbetaling van de overheid. Bus- en boothouders in andere districten voerden vanaf deze week ook actie.

Themen heeft de OBS 27 jaar geleid. Naar zijn zeggen wilde hij eerder verkiezingen houden, maar toen werd zijn vrouw ernstig ziek. Zijn echtgenote is vorig jaar overleden. Sindsdien sukkelt ook hij met zijn gezondheid.

Beelden scalians op stuwmeer op social media leiden tot verontwaardigde reacties

Zo'n tien goudpontons kregen in augustus 2018 toestemming goud te winnen in Sarakreekgebied
Niet duidelijk is of de gefilmde scalians legaal aan het werk zijn. Zijn dit beelden van de omgeving Sarakreekgebied, dan gaat het waarschijnlijk om scalians die daar van de overheid actief mogen zijn....


Ter herinnering:

COLUMN: Minister Dodson staat toe dat zo'n 40 scalians biodiversiteit mogen vernietigen

- Regering verkiest dollars – economisch belang – boven natuurbescherming
- WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden kaken op elkaar.....


Eigenlijk was het geen verrassing, het besluit van minister minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen, woensdag 22 augustus 2018, om onder vernieuwde voorwaarden de ongeveer 40 scalians in het Sarakreekgebied en op de Marowijnerivier toestemming te verlenen om per 1 september legaal goud te winnen. De scalianhouders mogen dus van de regering aanzienlijke schade toebrengen aan de biodiversiteit, om vooral de staatskas via in te houden belastingen te spekken.

(Bron foto: Hurleurs de Guyane)
De aap is uit de lange mouw van Dodsen gekropen. Het scalian-gedoogbeleid blijkt nu het geniepig voorspel te zijn voor scalian-acceptatiebeleid. Op social media wordt verontwaardigd gereageerd. Dorpshoofden reageren verontwaardigd, maar niet uit treurnis om het milieu, maar om het feit dat zij niet langer geld rechtstreeks gaan ontvangen van scalianhouders. En het WWF Guianas, Conservation International Suriname en die ene milieuactivist houden hun kaken stijf op elkaar.... de vermeende natuurbeschermers doen er het zwijgen toe.

Negentien eigenaren zijn geregistreerd. Sommigen hebben meerdere scalians. Volgens Dodson zijn er nur strakke regels voor het mijnen in het stuwmeergebied (omgeving Sarakreek) en in Marowijne.
* De scalians worden voorzien van een gps en een volgnummersysteem.
* Het is verboden met kwik te werken. Maar, hoe de bewindsman denkt te gaan controleren of al dan niet kwik wordt gebruikt is een grote vraag. Het is in het geval van scalians niet alleen kwik dat schadelijk is voor mens en milieu. Meerdere toxische stoffen zijn aanwezig op scalians en daarenboven wordt door het winningsproces de bodem van wateren omgewoeld met alle gevolgen voor het milieu.
* De privé-security op verschillende boten moet verdwijnen. De Commissie Ordening Goudsector wordt van stal gehaald, afgestoft, om voor de veiligheid op de scalians te zorgen.

Ruim 25 scalians zijn actief in het Marowijnegebied en ongeveer 10 ten oosten van het Stuwmeer (Sarakreek). Het gedeelte tussen de Sarakreek en Mamaini wordt ook opengesteld voor de scalians.
Verder gaan de eigenaren van de goudpontons niet meer rechtstreeks een bijdrage te geven aan de diverse dorpskassen. Dit systeem zou in de praktijk niet goed werken. Er is onderling vaak geen consensus over hoe het geld besteed moet worden. Per boot moet een bepaald bedrag via de centrale overheid (ministerie van Financiën) worden afgedragen. Het geld moet de gemeenschap ten goede komen, legde Dodson uit.

Dodson's eigenaardig scalian-'beleid'
Minister Dodson houdt er met betrekking tot de aanwezigheid van goudpontons/scalians in het Sarakreekgebied (die eerst met de nodige poeha en ophef en publicitaire aandacht van het Afobaka stuwmeer werden verwijderd – medio 2015 –, in beslag genomen zelfs, maar korte tijd daarna gewoon hun werkzaamheden mogen voortzetten in dat Sarakreekgebied, aan de onderzijde van het stuwmeer) en op de Marowijnerivier, een eigenaardig beleid op na. Een beleid dat bij menig Surinamer – begrijpelijk – kan leiden tot de vraag of er wellicht een verband is tussen dat vreemde beleid en enige persoonlijke betrokkenheid van deze bewindsman en/of personen in regeringskringen bij die (scalian)wereld, naast het innen van forse belastinggelden voor de staat Suriname.

Dat de eigenaren van die goudpontons toch destijds werd toegestaan om te mijnen, moest een reden hebben, daar moest iets achter zitten. Die indruk en die gedachte werden versterkt terugblikkend op de gang van zaken rond de scalians die hun voor de biodiversiteit vernietigende activiteiten uitvoerden op het Afobaka stuwmeer en die in september 2015 door Dodson – in aanwezigheid van camera's en microfoons van uitgenodigde media – gemaand werden het stuwmeer te verlaten, maar uiteindelijk werden toegestaan om gedurende twee jaren te werken in het Sarakreekgebied aan de onderzijde van het stuwmeer.

'Het is medio september 2015. Ik kan u de verzekering geven dat het fenomeen scaliantes op het stuwmeer definitief ten einde is.' Daadkrachtige woorden van Dodson tijdens een persconferentie op 15 september in het ministerie, woorden die enige tijd later geen enkele betrouwbare waarde bleken te hebben gehad.


De drijvende goudfabrieken werden 15 september in beslag genomen en de eigenaren werden verantwoordelijk gesteld voor de schade aan het milieu. De pontons werden weggesleept naar een centrale plek om ontmanteld te worden. Dodson ontving de nodige lovende woorden voor zijn doortastende optreden tegen de scalians. Zo vond het VHP-Assembleelid Mahinder Jogi, dus uit de oppositie, de minister 'dapper en moedig'.
Dodson liet op 5 oktober 2015 weten, dat de negen scalians die van het stuwmeer waren verwijderd, geen goudactiviteiten meer mochten ontplooien op open water.

Maar, in de eerste week van november 2015 kreeg een en ander een vreemde wending. De pontons van Pieter Peneux (JPP International NV), Soenil Kalloe (Maxi Goldmining) en Moreira Santos (Armadillo Mining NV), die samen negen scalians op het stuwmeer hadden - begonnen te dreigen de Staat voor de rechter te dagen.

'We hebben alle bewijs om aan te tonen dat wij niet illegaal op het stuwmeer bezig waren. Iedereen was op de hoogte, het werd gedoogd', zei Pieter Peneux namens de eigenaren. Uit documenten werd duidelijk, dat de scalians en hun werkzaamheden gedoogd werden door de overheid, de lokale bevolking, de Belastingdienst en de Commissie Ordening Goudsector.
Op dat moment, de eerste week van november, lagen de scalians al ruim twee maanden aan de ketting te Lebi Doti. De eigenaren waren geenszins van plan om de hen opgelegde boete te betalen. 'Dat vertikken wij, omdat op grond van alle bewijzen die we hebben het moeilijk is aan te nemen, dat wij deze boetes moeten betalen. We hebben altijd geprobeerd zaken legaal te doen', zei Peneux, die verder ook nog eens beweerde, dat de scalians niet vernietigend bezig zijn geweest op het stuwmeer. 'We hebben altijd bij kreken gewerkt en niet hard op het stuwmeer. Ik kan bewijzen, dat waar de scalians gewerkt hebben het gebied na zes weken weer schoon is. Met kwik werken we niet. Wij halen juist met het zuigen van het materiaal het kwik uit de bodem, kwik dat door de goudzoekers op land in het water is terechtgekomen. We maken juist schoon.'


Scalians kregen begin 2016 toestemming twee jaren te mijnen in Sarakreekgebied...
Na november 2015 werd het even stil rond de stuwmeer-scalians. Maar, op 1 januari 2016 werd bekend, dat de drie hiervoor genoemde eigenaren van scalians toestemming hadden gekregen van Dodson om in het zuidoostelijk deel van de Sarakreek in Brokopondo dredgen. Vijf scalians mochten in het hun toegewezen gebied opereren. Het zag er naar uit, dat de regering toch weer goud zoeken in open water ging gedogen, terwijl dat bij wet is verboden.
Dodson bevestigde, dat de drie ondernemers vooruitlopend op een nog te ontvangen landconcessie, toestemming hadden gekregen om te dredgen in de Sarakreek gedurende twee jaren ingaande 31 december 2015. De bewindsman zei verder, dat was afgesproken dat niemand meer in het stuwmeer naar goud mocht zoeken. De plek die was toegewezen, is ongeveer 20 kilometer verwijderd van het stuwmeer.

Hiermee was een einde gekomen aan het gehaal en getrek van de stuwmeer-scalians, waarvan de eigenaren aan het langste eind hebben getrokken en hebben aangetoond, dat de regering nu niet bepaald handig en verstandig heeft gehandeld, waardoor ze toch gewoon mochten mijnen in open water. Kortom, het gedoogbeleid werd gewoon gecontinueerd met als enige verschil dat de scalians zijn verplaatst van het stuwmeer naar het Sarakreekgebied.

Overigens was het vanzelfsprekend, dat de Fransen de (vermeende) 'ordening' toejuichten. Immers, de Fransen traden en treden al langere tijd wel daadkrachtig tegen scalians op hun wateren op. Zij worden zonder pardon vernietigd. Pontonhouders aan de Franse zijde van de Marowijnerivier die op de hoogte zijn van de komst van gendarmerie en het leger, nemen de benen, en verplaatsen hun scalians naar de Surinaamse zijde van de rivier, omdat zij weten dat Suriname niet optreedt....

Scalians die kwik opruimen...??
Dodson reageerde 19 januari 2018 op berichtgeving over scalians die toen actief waren op het stuwmeer. Hij beweerde glashard, dat de scalians geen werkzaamheden uitvoerden. 'Ze zijn het niet aan het vervuilen, ze ruimen integendeel de kwikresten op', aldus de toch wel ongeloofwaardige uitleg van de minister, over welke uitleg hij kennelijk dagen nodig had om mee naar buiten te komen.


De bewindsman stelde, dat vier scalians sinds december 2017 op vier verschillende locaties in het Stuwmeergebied het kwik aan het zuigen waren uit het water. 'Door het zuigen en verwerken van de kwik laat de scalian vuil water achter. Dit hoeft geen probleem te zijn, aangezien het water zichzelf weer reinigt', zei Dodson.
De uitleg werd met hoongelach ontvangen.
Dit was het zoveelste voorbeeld van het zwalkende en ongeloofwaardige beleid inzake scalians.

Geen verrassing
Dat Dodson dus nu, drie jaren na de 'stuwmeer-affaire' en na een constante informatiestroom over de aanwezigheid van scalians op het stuwmeer en (vele) op de Marowijnerivier, groen licht heeft gegeven aan scalianeigenaren mag dus geen verrassing zijn.

De regering heeft simpelweg al jaren een onzichtbare financiële vinger in de scalian-goud-pap. De regering lijkt vanwege economische belangen verstrikt te zijn in de handel en wandel van scalianhouders.

Hoogachtend,

Bekend restaurant Boathouse op Brakkeput Ariba, Curaçao, moet 17 januari de deuren sluiten

Sluiting restaurant gevolg van jarenlang juridisch dispuut tussen eigenaren Boathouse en marineExploitatiemaatschappij Brakkeput, beter bekend als het bekende restaurant Boathouse op Brakkeput Ariba, moet op 17 januari de deuren sluiten. Dat blijkt uit een vonnis van 1 oktober 2018 en wordt ook bevestigd door militair jurist Egbert Stoel, zo bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 januari 2019.

Stoel is de juridische adviseur van de Koninklijke Marine in het Caribisch gebied, eigenaar van het terrein.

De sluiting van het restaurant is het gevolg van een jarenlang juridisch dispuut tussen de eigenaren van Boathouse en de marine over de te verlenen commerciële diensten op het terrein waar, naast een restaurant, beneden aan het water ook een watersportcentrum is. Tot 2004 beheerde de Koninklijke Marine op het terrein een op watersport gerichte personeelsfaciliteit voor de militairen en hun gezinnen.

Met de vorige eigenaren van Boathouse had de marine in 2004 uit bezuinigingsoverwegingen afgesproken dat zij het hele terrein inclusief gebouwen en inboedel in bruikleen konden nemen.

Als tegenprestatie werd een restaurant geopend waarbij militairen en kustwachtmedewerkers en hun gezinnen tegen gereduceerd tarief konden eten. De restcapaciteit mocht tegen horecaprijzen aan derden ter beschikking worden gesteld, zo legt Stoel uit.

Fundashon Prevenshon op Curaçao verhuist naar een groter pand op het Molenplein

(Bron foto: Jeu Olimpio/Antilliaans Dagblad)
Stichting vertrekt naar voormalige politiekantoor bij Brionplein in Otrobanda


Fundashon Prevenshon, dat zich al tien jaar inspant om borst- en baarmoederhalskanker vroegtijdig te detecteren en dus te voorkomen, zal verhuizen naar een groter pand op het Molenplein. Het betreft het voormalige politiekantoor vlakbij het drukbezochte Brionplein in Otrobanda, zo meldt het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 10 januari 2019.

Het gebouw van Monumentenzorg Curaçao is aangekocht door Stichting Preventieve Geneeskunde, die het huurvrij beschikbaar stelt aan Prevenshon. Naar verwachting in mei aanstaande zal minister van Gezondheid Suzy Camelia- Römer (PIN) het nieuwe onderkomen officieel in gebruik nemen als Caribbean Prevention Center.

Preventie is in het nieuwe jaar 2019 nog meer de drijfveer van Camelia-Römer, samen met Fundashon Prevenshon en Stichting Preventieve Geneeskunde. 'De noodzaak tot preventie geldt voor eenieder', melden zij. 'Zorg dat je er op tijd bij bent en de klachten van je ziekte vóór bent. Probeer een ziekte zoveel mogelijk te vermijden.'

Prevenshon, een initiatief van de internationaal bekende Curaçaose oncoloog Herbert ‘Bob’ Pinedo, ontmaskert de eerste signalen en voorkomt zo mogelijk zelfs dat de ziekte ooit toeslaat. In 2008 was dit een van de belangrijke doelen van de oprichting van Fundashon Prevenshon. Sindsdien vindt gratis screening plaats van borstkanker en baarmoederhalskanker.

47 Milieu-inspecteurs BOG benoemd tot Buitengewoon Agent van Politie

Milieu-inspecteurs nu gerechtigd om boetes uit te schrijven

(Bron foto: NII)
 
Een groep van zevenenveertig milieu-inspecteurs van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) is dinsdag 8 januari 2019 door procureur-generaal Roy Baidjnath Panday benoemd in de functie van Buitengewoon Agent van Politie (BAVP), op het terrein van het BOG aan de Rode Kruislaan, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

Aan de milieu-inspecteurs worden extra bevoegdheden toegekend ter handhaving van de wetgeving in het kader van 'public health  en wel milieuhygiëne.

Met deze benoeming zijn de milieu-inspecteurs gerechtigd boetes uit te schrijven, waarna er proces verbaal opgemaakt zal worden.

Tijdens zijn toespraak gaf Baidjnath Panday de groep mee hun werk naar eer en geweten uit te oefenen en te handelen binnen de perken van de wet. Ook minister Antoine Elias van Volksgezondheid verwacht dat de nieuwe BAVP'ers het werk naar behoren zullen uitvoeren, zonder aanzien des persoon.

Tijdens de beëdiging waren drie geestelijken aanwezig voor het voorhouden van de belofte, die zou worden afgenomen van de milieu-inspecteurs. Volgens Astracia Warner, onderdirectrice van het BOG, is de laatste groep BAVP'ers intussen gepensioneerd.

Zij gaf verder te kennen, dat het snelrechtsysteem met betrekking tot de Tabakswet dit jaar geïmplementeerd zal worden. Hiervoor zullen de BAVP'ers en afgevaardigden van onder anderen de Douane, de politie, de Economische Controle Dienst en de Dienst Arbeidsinspectie worden getraind.

PALU-afdeling Coronie vindt dat truckhouders in district worden gediscrimineerd en benadeeld

Afdeling Coronie van PALU roept regering op om corrigerend op te treden


De PALU afdeling Coronie maakt zich zorgen over dat truckhouders uit het district ernstig gediscrimineerd en benadeeld worden. Vanaf begin dit jaar worden zij niet meer in de gelegenheid gesteld om zand dat in Coronie wordt gegraven, te vervoeren naar Nickerie/Wageningen. Dit zand is nodig voor de rehabilitatie van de Oost-Westverbinding tussen Burnside en Wageningen, zo laat de partij vandaag, donderdag 10 januari 2019, weten. 

De afdeling Coronie van PALU roept de regering op om corrigerend op te treden in deze kwestie. Al sinds de verbetering van dit stuk Oost-Westverbinding is aangekondigd, rommelt het. Het begon ermee dat aan bepaalde ambtenaren boven op hun ambtelijke job, ook nog het werk werd gegund om de bermen op het traject schoon te maken, terwijl zij over geen enkel stuk materieel beschikken. Nu speelt deze zandkwestie. 

Aanvankelijk werd er zand geleverd vanaf een zandput ter hoogte van km 113. 

Volgens de Coronianen is er door de minister van Natuurlijke Hulpbronnen plotseling een nieuwe concessie ter hoogte van km 103 uitgegeven op naam van een zekere Trustfull en wordt er nu zand geleverd vanaf deze concessie. Daarmee zijn ook de truckhouders die vanaf km 113 werkten uitgeschakeld geworden en zijn er in principe alleen maar mensen van buiten Coronie die zand rijden. Bovendien is de afstand naar Wageningen ook zeker 10 km langer. 

De Coroniaanse truckhouders vinden terecht dat ook zij grote investeringen hebben gedaan in hun trucks en dat ook zij gezinnen hebben om te onderhouden. De PALU afdeling Coronie vindt dat de Coronianen een eerlijke kans verdienen om een inkomen te verwerven.

Zorgen bij touroperators en beroepsvissers over de staat van Bigi Pan

'Indien de regens uitblijven zal de pan tegen eind januari helemaal droog komen te liggen'


Touroperators, maar ook beroepsvissers, maken zich zorgen over de staat van Bigi Pan. De visvangsten zijn gedaald en andere economische activiteiten nemen steeds meer af. Veel heeft te maken met de droogte, die ervoor zorgt dat de pan leegloopt. 'Indien de regens uitblijven zal de pan tegen eind januari helemaal droog komen te liggen', waarschuwt touroperator Mantje Pawiroredjo vandaag, donderdag 10 januari 2019, in de Ware Tijd. 'De omliggende gebieden hebben al geen water meer.'

Pawiroredjo zegt, dat boten niet meer met volle ladingen het gebied kunnen invaren, maar slechts met enkele toeristen, waardoor de kosten hoger uitvallen. 'We kunnen de mensen ook niet overal meer brengen.' Toch haast hij zich te zeggen, dat de bezoekers genieten van de omgeving.

De touroperator geeft aan, dat Bigi Pan nu slechts bereikbaar is via het Jamearkanaal, de officiële ingang van het gebied, dat niet lang geleden is opgeschoond en uitgediept. De kampen kunnen nog wel worden bereikt, maar vaak moeten de boten voortgeduwd worden vanwege de lage waterstand.

Pawiroredjo erkent dat er niets kan worden gedaan aan het uitblijven van de regen, maar zegt dat menselijk falen ook een rol speelt bij het waterpeil in de pan. Het water stroomt volgens hem uit het gebied de zee in via de Ramdienkreek en door de dambreuken.

Een oplossing zou volgens visser Radjes Manbodh kunnen zijn dat de regering bij springvloed het water in de pan laat komen. 'Maar, de kokers die ervoor moeten zorgen dat het water uit de Nickerierivier binnenstroomt, zijn ingestort. Ze zijn enkele jaren terug geplaatst, maar nooit onderhouden.' Manbodh zegt dat hij een terugval in vangst ziet. 'Met moeite verdienen we onze uitgaven terug, waardoor wij twijfelen om het gebied te betreden.'

Ook hij beschrijft de situatie in het gebied als zorgwekkend. Omdat hij van de visserij leeft, kijkt hij nu uit naar andere mogelijkheden om zijn gezin te onderhouden.

LVV-minister reageert niet op eisen visserijsector inzake Chinese hektrawlers

Zes grote Chinese hektrawlers zijn nog steeds in Surinaamse wateren


Het ultimatum aan minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) gesteld door de visserijsector is gisteren en de organisaties hebben niets vernomen van de bewindsman over de eisen zij stellen inzake de fabriekstrawlers uit China. De boten zijn nog steeds in Surinaamse wateren, aldus Starnieuws vandaag, donderdag 10 januari 2019.

President Desi Bouterse zei dinsdag op zijn persconferentie, dat wat heel erg speelt in de visserijsector de kwestie van de 350 zeemijl is. 'Wij gaan onze bevolkingsvisserij nog verder beschermen en ondersteunen', zei hij. Wat speelt is volgens Bouterse de uitbreiding van de visgronden. De vis wordt weggedragen uit de Surinaamse wateren, volgens het staatshoofd. 'Wij gaan er niet aan ontkomen om internationale ondersteuning te zoeken ter bescherming en onder controle brengen van dit immens gebied. 350 zeemijl, gelooft u me, is een enorm stuk gebied dat onder controle gebracht moet word', benadrukte de president.

Bouterse zei dat er enorme discussies zijn geweest over hoeveel grote trawlers in het diepzeegebied kunnen opereren. Deskundigen hebben daarover hun visie gegeven en die is nog niet uitgevoerd. Het gaat om 'diepzee' en 'mid-zee'. Volgens de president zijn er heel veel verhalen waarmee mensen nu komen. Er is volgens hem niet genoeg informatie gegeven door de Staat. Hij benadrukte dat grote trawlers niet in de bevolkingsvisserij mogen opereren. Het gaat om de uitbreiding van de visgronden.

De visserijsector wil de keuringsrapporten inzien van de zes fabriekstrawlers. Ook wil zij een afschrift ontvangen van de afwijzing van de vergunningsaanvraag van ROS National Fisheries NV, om te mogen vissen in Surinaamse wateren. De sector heeft de bewindsman een overzicht gevraagd van toestemmingsbrieven die vanaf 2016 zijn gegeven aan personen die een visvergunning willen hebben.

Op 13 juli 2017 heeft de directeur van LVV een toestemmingsbrief gegeven voor 16 visvergunningen. De visserijsector vraagt om intrekking van de brief. De sector wil dat de vaartuigen vertrekken uit de Surinaamse wateren, de territoriale zee en economische zone. De sector is er niet gerust over dat de president het heeft over 'buitenlandse expertise' en 'visvangst in diepzee reguleren'.

De brief naar de LVV-minister is geschreven namens Surinaamse Seafood Associatie, de Federatie van Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation en Suriname Industrial Fisheries Cooperative.

De organisaties zullen vandaag hun verder te nemen stappen bespreken met hun raadsman.

Baggeren van vaargeul Surinamerivier nog aan niemand gegund

Binnen afzienbare tijd wordt aanbestedingsproces doorlopen


Het baggeren van de vaargeul van de Surinamerivier is tot nu toe aan niemand gegund. Er is ook geen overeenkomst voortgevloeid uit de aanbesteding. Dit deelt het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) mee, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 10 januari 2019.

Deze kwestie kwam ook aan de orde tijdens de persconferentie die president Desi Bouterse dinsdag heeft gehouden. OWT&C zegt, dat door het uitblijven van de dringende baggerwerkzaamheden in de vaargeul van de Surinamerivier de afgelopen tien jaar, het belang van de uitvoering van dit project noodzakelijker is dan ooit. Daarom is vanaf april 2018 de draad opgepakt door het ministerie.

Allereerst is er stakeholderoverleg geweest om de huidige situatie en de impact hiervan te bepalen. In de afgelopen acht maanden heeft het technische team onder leiding van minister Patrick Pengel meerdere malen nauw overleg gehad met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), het NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en ontwikkeling in Suriname), de adviseur Milieuaangelegenheden van het Kabinet van de President, Winston Lackin, en de president.

In deze periode is gewerkt aan het updaten van het programma van eisen die aan elk aanbestedings- en gunningsproces vooraf gaat. De quick-review van het projectontwerp en het updaten van de Environmental Social Impact Assessment zijn overige significante aspecten waar vordering op is geboekt, zegt OWT&C.

 Op zeer korte termijn start de MAS samen met consultants met noodzakelijke bemonsteringen in de Surinamerivier ter verificatie van de oorspronkelijke uitgangspunten en zal de consultant de laatste nautische data verwerken. In deze zelfde periode zullen diverse betrokkenen door de MAS en haar consultants geïnformeerd worden over de uitvoering van het project. Binnen afzienbare tijd en zoveel als mogelijk simultaan, zal het aanbestedingsproces doorlopen worden.
VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS: 'De bevolking wordt opgeroepen tot waakzaamheid'


'De uitspraken van de president over de gang van zaken rond het 8 decemberproces (dinsdag 8 januari 2019 tijdens een persconferentie) zijn ernstig. Ze ONDERMIJNEN de onafhankelijkheid en het gezag van het Openbaar Ministerie, dat belast is met onderzoek en rechtsvervolging. Dit instituut moet vrij kunnen functioneren, zonder inmenging van politici of de regering. In een rechtsstaat staat niemand boven de wet, ook de president niet. Net als iedere andere burger moet ook hij zich onderwerpen aan de rechtsgang, ongeacht de uitkomst. Hij moet net als elke andere burger het vonnis van de rechter afwachten en respecteren. 

Suriname is een democratische rechtsstaat waar rechtsorde bepaald wordt door een gezond evenwicht tussen de regering, het parlement en de rechterlijke macht, wat goed en betrouwbaar bestuur moet garanderen in ons land. 

De oppositie heeft herhaaldelijk gewezen op verstoringen in de onderlinge verhoudingen tussen deze drie machten. Zo krijgt de rechterlijke macht onvoldoende ondersteuning qua personeel en middelen. Regeringsfunctionarissen mogen hun juridische problemen niet tot staatsproblemen maken, of het nu gaat om corruptie of andere strafzaken. Respect voor de rechtsstaat en de rechtsgang is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en het fundament om de samenleving te ontwikkelen. 

We leven in een periode, waar criminaliteit hoogtij viert en drugshandel de samenleving vernietigt. Juist in deze periode is ondersteuning van de procureur- generaal en het Openbaar Ministerie noodzakelijk. In dit verband ligt er ook een verantwoordelijkheid bij DNA, waar helaas de slaafse houding van de coalitie een effectieve controle en correctie van de regering onmogelijk maakt. 

De onverholen bedreiging van de president aan de procureur-generaal wordt zeer scherp veroordeeld en de bevolking wordt opgeroepen tot waakzaamheid.' 

Oppositie veroordeelt verwerpelijke bedreiging van Bouterse aan adres van procureur-generaal

VHP, ABOP, Pertjajah Luhur en NPS: 'De bevolking wordt opgeroepen tot waakzaamheid'


'De uitspraken van de president over de gang van zaken rond het 8 decemberproces (dinsdag 8 januari 2019 tijdens een persconferentie) zijn ernstig. Ze ONDERMIJNEN de onafhankelijkheid en het gezag van het Openbaar Ministerie, dat belast is met onderzoek en rechtsvervolging. Dit instituut moet vrij kunnen functioneren, zonder inmenging van politici of de regering. In een rechtsstaat staat niemand boven de wet, ook de president niet. Net als iedere andere burger moet ook hij zich onderwerpen aan de rechtsgang, ongeacht de uitkomst. Hij moet net als elke andere burger het vonnis van de rechter afwachten en respecteren. 

Suriname is een democratische rechtsstaat waar rechtsorde bepaald wordt door een gezond evenwicht tussen de regering, het parlement en de rechterlijke macht, wat goed en betrouwbaar bestuur moet garanderen in ons land. 

De oppositie heeft herhaaldelijk gewezen op verstoringen in de onderlinge verhoudingen tussen deze drie machten. Zo krijgt de rechterlijke macht onvoldoende ondersteuning qua personeel en middelen. Regeringsfunctionarissen mogen hun juridische problemen niet tot staatsproblemen maken, of het nu gaat om corruptie of andere strafzaken. Respect voor de rechtsstaat en de rechtsgang is een voorwaarde voor een goed functionerende democratie en het fundament om de samenleving te ontwikkelen. 

We leven in een periode, waar criminaliteit hoogtij viert en drugshandel de samenleving vernietigt. Juist in deze periode is ondersteuning van de procureur- generaal en het Openbaar Ministerie noodzakelijk. In dit verband ligt er ook een verantwoordelijkheid bij DNA, waar helaas de slaafse houding van de coalitie een effectieve controle en correctie van de regering onmogelijk maakt. 

De onverholen bedreiging van de president aan de procureur-generaal wordt zeer scherp veroordeeld en de bevolking wordt opgeroepen tot waakzaamheid.'

Karta-Bink (PL): 'President past willekeur toe bij scholieren'

'Is het bouwen van studentenflats belangrijker dan het bouwen van scholen?'

- 'Zijn de scholieren van Para belangrijker dan die van Commewijne?'
- 'De president heeft drie zetels binnengehaald in Para, dus hij accommodeert alleen de bewoners van dit district'


President Desi Bouterse heeft 1 januari een grote verandering aangekondigd voor de studenten van het binnenland. Zo zullen circa 350 studenten in de gelegenheid gesteld worden om in campusvorm huisvesting te genieten. Zij zullen tevens toegang hebben tot diverse recreatiemogelijkheden en ICT-faciliteiten. Voor volksvertegenwoordigster Ingrid Karta-Bink (Pertjajah Luhur, PL), is dit een nobele gedachte, maar zij ergert zich aan de willekeur die wordt toegepast. 

In haar district Commewijne kampen studenten namelijk al geruime tijd met een tekort aan leslokalen. Desalniettemin besteedt de regering geen aandacht aan deze problematiek. 'Is het bouwen van studentenflats belangrijker dan het bouwen van scholen? Zijn de scholieren van Para belangrijker dan die van Commewijne? Ik vind dat de president op basis van willekeur zijn prioriteiten stelt', benadrukt Karta-Bink woensdag 9 januari 2019 in  het Dagblad Suriname.

Zij is van mening, dat er op het gebied van onderwijs niet gediscrimineerd moet worden; elk kind heeft recht op onderwijs. Zij voert aan, dat er indertijd in verband met de verkiezing van 2015 reclameborden op diverse plekken in Commewijne waren geplaatst voor het neerzetten van scholen. 'En nu zien we niet eens één steen in de grond die een aanwijzing geeft dat er een school komt. Die reclameborden zijn ondertussen zelfs aangevreten door termieten.'

Karta-Bink heeft meerdere malen aangekaart, dat OS Meerzorg (MULO) in een benarde situatie verkeert. De school kan niet functioneren zonder leslokalen te lenen van een LBO en basisschool aan de Commissaris Thurkowweg. 'In het parlement heb ik zo vaak onder de aandacht gebracht dat er op Meerzorg behoefte is aan nieuwe scholen, maar niemand die hieraan gehoor geeft. Het is al drie jaren dat er op het Militairproject (Commewijne) lokalen in aanbouw zijn, maar ook dit kan niet opgeleverd worden.'

Voor Karta-Bink is dit reden genoeg om te veronderstellen dat er politiek wordt bedreven met de toekomst van jongeren. 'De president heeft drie zetels binnengehaald in Para, dus hij accommodeert alleen de bewoners van dit district', aldus Karta-Bink.

Cessna drugsvliegtuigje uit Mexico neergestort in Costa Rica

Piloot, enige inzittende, verbrandt levend in wrak


Een Cessna 210 Centurion is dinsdag 8 januari 2019 neergestort in Costa Rica. De enige inzittende, de piloot, vond de dood. Het vliegtuigje voerde een vlucht uit Mexico uit, volgens lokale autoriteiten met drugs. Het lichaam van de piloot is volledig verbrand aangetroffen. 

De autoriteiten vonden het wrak van het vliegtuig in de buurt van Lomas de Sierpe. De kennisgeving over het ongeval werd gemeld door omwonenden.


Het eerste rapport geeft aan, dat het vliegtuigje landde op een privé vliegveld in Lomas de Sierpe (Roxana de Pococí, Limón). Het bleef ongeveer twintig minuten en is tijdens het opstijgen neergestort. Getuigen zeiden dat het vliegtuigje tussen de 600 en 800 meter vloog en neerstortte in het kanaal van een bananenplantage.

De klap veroorzaakte een explosie en onmiddellijk brand. Het vuur bereikte een grote intensiteit, wat de autoriteiten de indruk geeft dat de brandstoftanks volledig gevuld waren.


De lokale autoriteiten meldden, dat er op de locatie een GPS-geolokalisatie-apparaat is gevonden, kennelijk in goede staat, evenals enkele navigatiekaarten waarin verschillende plaatsen in Midden-Amerikaanse landen waren aangegeven. Ook werden op verschillende punten van de site twee vuurwapens gevonden.De onderzoekers ontdekten, dat de Cessna uit Mexico kwam en langs de Pacifische kust van Guatemala en El Salvador vloog. Toen, in Nicaragua, stak het over naar het Caribisch gebied om uiteindelijk in La Roxana te landen.

De Cessna 210 Centurion is een zespersoons, éénmotorig vliegtuigje.(Suriname Mirror Reports/La Nacion/Wings Herald/pulsoslp.com.mx/)