woensdag 28 januari 2015

Opmerkelijk ingezonden stuk SVJ-voorzitter op persoonlijke titel

Leeuwin uit stevige kritiek op zijn achterban, de journalisten

Wanneer gaat SVJ kwaliteit journaille eens aanpakken in plaats van alleen maar er over te praten en te schrijven...

28-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo- Onderstaand kritisch ingezonden stuk is vandaag, woensdag 28 januari 2015, geplaatst op de nieuwswebsite van Starnieuws. Auteur van het artikel is de voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) en webredacteur bij Starnieuws, Wilfred Leeuwin, die zijn stuk kennelijk op persoonlijke titel heeft geschreven. Leeuwin uit zich kritisch over zijn achterban, de journalisten.

Lezing van het ingezonden stuk en kijkend naar de ondertekening ervan, zou de vraag gerechtvaardigd kunnen zijn of de voorzitter van de SVJ zijn kritieken ook rechtstreeks aan de orde stelt onder zijn eigen leden of alleen op persoonlijke titel via dit ingezonden stuk:


Ik ga er vanuit dat Leeuwin dit soort heikele issues in het journalistieke veld niet in een vergadering of bijeenkomst met leden van zijn vereniging bespreekt. Immers, al jarenlang kan gesproken worden van een belabberde journalistiek in Suriname. Het lijkt er niet op dat de SVJ met enig beleid werkt aan verbetering van de kwaliteit van de eigen achterban. Journalisten, en ik schrijf het weer, zijn er niet, een enkele uitzondering daar gelaten. Suriname heeft vooral en met name opstelschrijvers die op redacties van kranten en vermeende nieuwswebsites werkzaam zijn.

Ook over de inhoud van het stuk van Leeuwin zijn opmerkingen te maken. Voor de zoveelste keer jammert hij dat journalisten in Suriname ondergewaardeerd worden. Het is een repeterende, standaard, opmerking van hem geworden. Deze keer verwoordt hij het als volgt: 'Journalisten in Suriname behoren volgens mij tot de categorie burgers die een bijzondere maar ondankbare en zeer ondergewaardeerde job verrichten.'
Ook nu stel ik weer, dat die waardering er gaat komen wanneer de inhoudelijke kwaliteit van artikelen van journalisten aanzienlijk gaat verbeteren. Met alleen maar jammeren zal er geen waardering komen, voor zover die er zou moeten zijn. Immers, wat zou een journalist anders maken dan bijvoorbeeld een vuilophaler, een agent of een caissière in een grote supermarkt?

Verder schrijft de SVJ-voorzitter: '(…) Daarvoor wil ik verwijzen naar de column van Nita Ramcharan (Partijpolitiek en Journalistiek gaan niet samen) van dinsdag 27 januari, waar ik mij volledig in kan terugvinden en het lezen ervan sterk aanbeveel. Ik wil slechts benadrukken dat paal en perk moet worden gesteld tegen dit soort gedragingen van journalisten en mediawerkers en het zelf typeren als een misdaad en schending van het recht op vrije ongekleurde, on- beïnvloede, informatie naar het publiek en het recht op vrije meningsuiting. (…)'


Twee opmerkingen:
Ten eerste, natuurlijk kan hij zich vinden in de column van Ramcharan. Zij is zijn baas: eigenaar van Network Star Suriname en dus ook van de nieuwswebsite Starnieuws waar Leeuwin als webredacteur werkzaam is.
Op de tweede plaats, Leeuwin stelt in ferme bewoordingen dat paal en perk moet worden gesteld tegen 'dit soort gedragingen' van journalisten en mediawerkers. Maar, wat doen hij en zijn Surinaamse Vereniging van Journalisten tegen 'dit soort gedragingen'?
Is het niet een van de taken van een journalistenvereniging om leden en niet-leden in het journalistieke veld (bij) te sturen, op te voeden, te beschermen en desnoods de les te lezen en in het uiterste geval een dissidente collega uit dat veld te verwijderen (iets dat een SVJ-voorzitter niet vreemd is.....)....

Laf
Neen, Leeuwin neemt het zekere voor het zekere en uit zijn kritische noten over de eigen achterban op persoonlijke titel. Maar, wanneer treedt hij eens op als SVJ-voorzitter? Als ik lid zou zijn van de SVJ dan zou dat niet meer voor lang zijn. Je wilt toch niet als lid door je voorzitter, op laffe persoonlijke titel, worden afgekraakt in een ingezonden stuk op een nieuwswebsite?

maandag 26 januari 2015

Oh jee, het worden drukke tijden voor het Surinaams journaille......- Wayne Telgt verruilt journalistiek voor politiek

Lindveld interviewt SVJ-voorzitter over politieke onafhankelijkheid journalist...
Lokaal journaille moet gewoon zijn werk doen of er nu verkiezingen zijn of niet

Bij staatszender werkzame Carlos Lindveld interviewt/verhoort SVJ-voorzitter over politieke onafhankelijkheid journalist....

26-01-2015 Column: Paul Kraaijer


Paramaribo – Dat je je als voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) laat interviewen door Carlos Lindveld van het STVS/SRS-ochtend(staats)programma Mmanten Taki over, dat het toch wel drukke tijden worden voor journalisten met het oog op de verkiezingen van 25 mei, zegt veel over het niveau van de journalistiek in algemene zin in het land. Op zijn zachtst gezegd is een dergelijk interview opmerkelijk te noemen.

Waarom nodig je als actualiteitenprogramma SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin uit om te praten over de komende verkiezingen en de (politieke) onafhankelijkheid van journalisten, terwijl jezelf als presentator bij een staatszender werkt? Journalisten moeten toch gewoon hun werk doen, of het nu het verslaan is van allerlei verkiezingen gerelateerde issues of van de verkiezingen zelf, niet zeuren, niet jammeren, niet de nadruk op de eigen beroepsgroep leggen, maar gewoon je werk doen. Gewoon verslag doen van gebeurtenissen. Niets bijzonders, maar kennelijk wel voor Lindveld.

Ook werd gesproken over de politieke onafhankelijkheid van lokale journalisten. Is het merendeel van het journaille wel politiek onafhankelijk? Als voorbeeld werd Wayne Telgt aangehaald (door Lindveld niet met naam genoemd, maar wel door Leeuwin), die afgelopen zaterdagavond een van de presentatoren op het podium was van de massameeting van de V7, samenwerkende partijen, in het VHP-partijcentrum 'de Olifant' in Paramaribo. De SVJ-voorzitter zei dat te betreuren.
Maar, kom op zeg, iedereen weet toch al dat Telgt gelieerd is aan de NPS? En als je weet wat zijn politieke kleur is, dan dien je ook op die wijze naar zijn journalistieke bijdragen te luisteren..... en dan is er toch niets mis wat Telgt doet en met welke politieke kleur? En toeval bestaat.....

Telgt verlaat journalistiek voor NPS
Later vandaag werd bekend, dat Telgt de journalistiek verlaat voor een politieke carrière als lid van de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij zei volledig te begrijpen dat 'je onmogelijk een goede onafhankelijke journalist kunt zijn en tegelijkertijd op het podium staat van een politieke partij of partijcombinatie.' 'Ik heb door omstandigheden verzuimd op tijd bekend te maken dat ik de journalistiek vaarwel zeg. Het is een moeilijke beslissing geweest, maar ik heb geleidelijk aan toch een keus moeten maken', aldus Telgt die naar eigen zeggen al geruime tijd geen actieve journalistiek meer bedrijft. Vanuit de NPS zou behoorlijk aan hem zijn getroffen.

De keus van Telgt zou niets te maken met het omkopen van een journalist. 'Naast mijn eigen bedrijfje, had ik als journalist een vast inkomen. Het is voor mij een gewaagde en persoonlijke stap omdat dat inkomen wegvalt en ik geen enkel financiële afspraak heb met de politiek.'

Het is verstandig van Telgt om zijn vertrek naar de politiek publiek bekend te maken. Maar, hij had dat eerder moeten doen, gelet op de betrokkenheid bij de NPS die hij al lange had.

Lindveld haalde overigens vanochtend wel met naam en toenaam zijn collega Cliffton Limburg aan, presentator van het populaire programma 'Bakana Tori' bij de staatszender SRS en perschef van het Kabinet van de President, en vroeg zich af hoe onafhankelijk Limburg is. Kennelijk weet Lindveld niet precies wat een journalist is. Limburg is geen journalist. Limburg is presentator bij een staatszender en programmamaker van het staatsinformatieprogramma 'InfoAct'. Hij hoeft zich dan ook niet politiek onafhankelijk op te stellen. Net als het geval is bij Telgt, weet iedereen ook drommelsgoed in welk politiek spectrum Limburg geplaatst moet worden.

...maar daar gaat Lindveld wijselijk aan voorbij
In een actualiteitenprogramma praten over het werk van journalisten met het oog op de komende verkiezingen toont hoe onzeker en met weinig kennis van journalistieke zaken binnen het eigen mediaveld tegen elkaar, als collega's, wordt aangekeken, dat bleek uit de wijze van interviewen door Lindveld die 'Mmanten Taki lijkt te presenteren als een 'hoeder des vaderlands' en vaak persoonlijk bevriende gasten in de studio uitnodigt en op een on-professionele- en verre van journalistieke wijze het programma presenteert. Werk je bij een staatszender dan ben je in de basis al niet politiek onafhankelijk, maar daar gaat Lindveld wijselijk aan voorbij.

Journalistiek nieuws maakt plaats voor riooljournalistiek
Journalistiek in Suriname, voor zover dat er is, blijft aanmodderen op een niet-professionele, onvolwassen en beïnvloedbare wijze.... Het lokaal journaille werkt maar wat graag mee aan het vele vuil smijten door politici... Het lokaal journaille geeft polici tot welhaast in het oneindige de mogelijkheid om aan een stuk door op elkaar te (blijven) reageren. De lezers kunnen smullen, maar echt journalistiek nieuws maakt plaats voor riooljournalistiek.

UPDATE:
Je kon er op wachten, het vermeend media-icoon Nita Ramcharan, eigenaar van Starnieuws en Network Star Suriname, heeft dinsdag 27 januari 2015, een column geschreven op haar eigen nieuwswebsite over partijpolitiek en journalistiek. Net als ik, vindt ook zij dat Telgt eerder de journalistiek vaarwel had moeten zeggen. 

Ramcharan: 'Voorlichters, leden van politieke partijen en hun media-commissies die deel uitmaken van nieuwsredacties en presentatoren zijn van actualiteitenprogramma's, komen over het algemeen ongeloofwaardig over bij het publiek. Een journalist die spotjes van politieke partijen inspreekt of partijprogramma's presenteert, wordt niet meer serieus genomen door velen. Ook al is de journalist in staat een politicus voor wie werkzaamheden worden verricht, kritisch te interviewen, zal het publiek twijfelen aan de objectiviteit. Een voorlichter van een ministerie kan moeilijk zijn eigen minister of directeur aan de tand voelen. Journalisten die voor staatsmedia werken en het journalistieke vak correct willen uitoefenen, ervaren de beperkingen.

Oppositionele partijen die kritiek hebben op de regering die de overheidsmedia gebruikt voor propaganda en verslaggeving censureren op staatsmedia, moeten ook naar zichzelf kijken. Diverse politieke partijen hebben mediacommissies, waarin journalisten zitting hebben.'


Ze heeft absoluut gelijk, maar meteen dient gezegd te worden dat ze ook hypocriet, schijnheilig, is. Want, in hoeverre zijn zij en haar eigen bedrijf politiek onafhankelijk? Ik kan me herinneren dat haar bedrijf ooit een voorlichtingsfilmpje heeft gemaakt voor een politieke partij..... Daarnaast zouden diverse artikelen op de website van Starnieuws met een politieke kleur geschreven kunnen zijn, vooral de wijze waarop met enthousiasme door webredacteuren over politieke bijeenkomsten wordt bericht. Misschien denk ik te zwart-wit, maar feit is wel dat Starnieuws ook enige kleur kan worden toegeschreven. Maar, uiteraard daar rept Ramcharan met geen woord over.......

vrijdag 23 januari 2015

Den Blauwvinger: Op een moment kwam er zomaar een salvo uit het wapen van een militair....

COLUMN: Ongewapende knaap van 16 doodgeschoten en politie ontwijkt vragen over toedracht

23-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


'Het zijn kleine jongens die stoer wilden doen'. Zo reageerde maandag 19 januari familie van de op 16 januari in de wijk Uitvlugt te Paramaribo doodgeschoten 16-jarige jongen Dominio Hiwat via de Ware Tijd op de gebeurtenis. 'Hij was geen lieverdje, maar we begrijpen niet waarom hij moest worden doodgeschoten.'

Ik begrijp het eerlijk gezegd ook niet, vooral niet nu de verklaring en tekst en uitleg van het Korps Politie Suriname (KPS) rammelen en je als buitenstaander snel tot de conclusie zou kunnen komen, dat er weer eens gewoon te snel door 'de gewapende machten' is geschoten en deze keer op twee ongewapende jongens die niets meer en niets meer hadden gedaan dan het stelen van een busje bij de Hermitage Mall in Paramaribo. De jongens waren geen zware gangsters. Was het echt nodig om te vuren op jongens die alleen maar een busje hadden gestolen?

Een tweede jongen werd in het rechteronderbeen geraakt en een derde kon gewoon in de kraag worden gevat.

Per ongeluk geschoten?
Politiewoordvoerder Humphrey Naarden van het KPS verklaarde, dat er een tip was binnengekomen bij de politie dat een gestolen busje geparkeerd stond in de Ruthlaan. Hierop gingen agenten en militairen naar de genoemde locatie. 'Op gegeven moment is er een salvo uit het geweer van een militair gekomen', aldus Naarden, waardoor de 16-jarige jongen dodelijk werd geraakt. De politie en Militaire Politie zijn met het onderzoek bezig, aldus berichtten media 18 januari.

Maar, hoe kon er 'op een gegeven moment' 'een salvo uit het geweer van militair' komen? Dat gebeurt toch niet zomaar.... Heeft die militair per ongeluk zijn geweer laten afgaan?? Als dat het geval was, dan zou die man meteen ontslagen moeten worden. Maar, ook als hij bewust op de jongen heeft gericht en geschoten..., immers de 16-jarige jongen was niet gewapend.

Politiewoordvoerder negeert ware toedracht
Naarden gaat verder niet in op de toedracht van de eenzijdige schietpartij, maar leidt de aandacht daarvan af door te beweren dat omstanders ter plaatse agressief gedrag hadden vertoond. 'Mensen waren bijzonder emotioneel en hebben de agenten het werken behoorlijk moeilijk gemaakt. Anderen die niet eens familie of vrienden zijn, probeerden chaos te creëren', aldus de woordvoerder.
Hij ontwijkt simpelweg de toedracht, het hoe en waarom van het schieten op twee ongewapende jongens. Feitelijk een schandelijke reactie van deze woordvoerder, die duidelijk meer voor zijn personeel opkomt, dan voor nabestaanden van de ongewapende doodgeschoten tiener.

Volgens de familie van de doodgeschoten jongen zou hij zelfs met de handen in de lucht uit het busje zijn gestapt. 'Als je handen in de lucht zijn, wil dat toch zeggen dat je je volledig overgeeft?'

Later verklaarde Naarden, dat de drie jongens de bewuste vrijdag 's middags het busje hadden gestolen, het voertuig vervolgens hadden geparkeerd in de Ruthlaan en dat rond negen uur in de avond twee van de knapen terugkwamen om het busje te halen. De politie was op dat moment al aanwezig, omdat het busje beschikte over een gps-installatie en agenten daardoor de locatie van het voertuig eenvoudig konden traceren. Vervolgens ontstaat er mis en wordt niet uitgelegd waarom er moest worden geschoten op de twee jongens.

Uit alle voorhanden aanwezige informatie wordt duidelijk, dat politiewoordvoerder Naarden zich in bochten wringt om maar geen uitleg te hoeven geven over waarom kennelijk een militair het vuur opende op twee ongewapende jongens. Het is niet de eerste keer dat leden van zogenoemde gewapende machten op ongewapende verdachten vuren. Ook zijn in het verleden verdachten van achteren, in de rug, doodgeschoten. Voor zover bekend is nooit een agent hiervoor gestraft.

Geen onafhankelijk onderzoek
De dood van Dominio Hiwat zou aanleiding moeten zijn voor een grondig onafhankelijk onderzoek en niet een onderzoek, zoals aangekondigd door Naarden, door het KPS en de Militaire Politie. Hoe onafhankelijk kan een dergelijk onderzoek zijn? Daarenboven zou het aan te bevelen zijn, dat schietinstructies – voor zover die er zijn – opnieuw tegen het licht worden gehouden en dat agenten duidelijk gemaakt moet worden agenten te snel op vluchtende verdachten mogen vuren en nooit in de rug.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
23 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

dinsdag 20 januari 2015

Krant doet met suggestief artikel aan stemmingmakerij


Artikel over gronduitgifte aan echtgenote NDP-kopstuk niet onderbouwd 

Lijkt geschreven te zijn vanuit politieke aangestuurde motieven

20-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo - Het lijkt erop dat het Dagblad Suriname met onderstaand artikel van maandag 19 januari 2014 suggereert dat er corruptie in het spel zou zijn, enkel en alleen, omdat het de vrouw van een NDP-kopstuk is die grond aanvraagt. Maar, mag zij of kan zij dat niet doen? Mag of kan iemand die welke relatie dan ook heeft met een kopstuk binnen een regeringspartij grond aanvragen, zonder dat er meteen wordt geschreeuwd of gesuggereerd dat het om corruptie zou gaan? Het artikel in het Dagblad Suriname is, behalve dat de redactie stukken in het bezit zou hebben, totaal niet onderbouwd. De redactie gooit een ballonnetje in de lucht, volledig misplaatst. Als je als redactie denkt te kunnen scoren met een artikel over corruptie bij de uitgifte van een stuk grond, onderbouw dat artikel dan ook. Waar is bijvoorbeeld een reactie van de dame in kwestie en/of van haar echtgenoot? De aangehaalde citaten van haar echtgenote duiden ook niet op welke vorm van corruptie dan ook. Kortom, de krant doet slechts een trieste slag in de lucht en slaat waarschijnlijk flink mis.

Wat wil de redactie met een dergelijk suggestief artikel eigenlijk bereiken?

Hier lijkt duidelijk sprake van stemmingmakerij vanuit de journalistiek/ Politiek aangestuurd, dat ook nog. Het Dagblad Suriname bedrijft politiek op een bedenkelijk niveau. Deze vorm van journalistiek wordt ook wel riooljournalistiek genoemd....

maandag 19 januari 2015

Den Blauwvinger: Noodtoestand uitroepen, onmiddellijk aftreden: hoe deskundig zijn Surinaamse deskundigen?

COLUMN: * Staatsrechtsgeleerde adviseert Bouterse noodtoestand uit te roepen vanwege politieke lamlendigheid in Assemblee

* Oud-juridisch adviseur adviseert om onmiddellijk af te treden na uitspraak Hoge Raad

19-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Een staatsrechtgeleerde en een oud-juridisch adviseur van president Desi Bouterse hebben vorige week opmerkelijke uitspraken gedaan. Uitspraken waarbij je oprecht kunt gaan twijfelen aan de deskundigheid van beide heren. Immers, wie haalt het in zijn hoofd om Bouterse feitelijk te adviseren de noodtoestand uit te roepen en waarom had na een uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag onmiddellijk moeten aftreden?

Ramon de Freitas, voormalig juridisch adviseur van de Surinaamse president, reageerde woensdag 14 januari op de uitspraak van de Hoge Raad een dag eerder in de zaak van het zoveelste door Bouterse ingediende herzieningsverzoek om een drugsveroordeling uit 2000 ongedaan te krijgen.

Dat verzoek werd door de Hoge Raad afgewezen. Bouterse zou destijds door het Hof op basis van een valse verklaring van een kroongetuige zijn veroordeeld tot 11 jaar cel voor betrokkenheid bij een transport van bijna 500 kilo cocaïne. Deze kroongetuige, de Belg Patrick van Loon, getuigde tegen Bouterse in ruil voor strafvermindering. Hij is inmiddels op zijn belastende verklaring teruggekomen. De cocaïne werd in 1997 ontdekt in een zeiljacht in Stellendam. De zaak-Stellendam werd pas later in een proces tegen Bouterse gevoegd. Het Openbaar Ministerie voorkwam zo een afgang, want Bouterse werd vrijgesproken van alle drugstransporten waarvan hij in eerste instantie werd verdacht.

Bij een aanvraag tot herziening moet duidelijk worden gemaakt waarom een getuige terugkomt op eerdere verklaringen, lichtte de Hoge Raad toe. 'Redenen voor het terugkomen op eerdere verklaringen worden in deze aanvraag niet gegeven. Daarom levert deze nieuwe verklaring geen grond op om aan te nemen dat de eerdere belastende verklaringen onjuist zijn.'

Bouterse zou consequenties moeten verbinden aan het debacle bij de Hoge Raad in Den Haag en onmiddellijk moeten aftreden. Dat stelt zijn zijn voormalig juridisch adviseur Ramon de Freitas.
De Freitas vindt dat Bouterse 'zijn eigen glazen heeft ingegooid door publiekelijk domme uitspraken te doen'. Volgens hem brengt deze uitspraak met zich mee dat Bouterse moet aftreden. 'Dit om te voorkomen dat in het parlement een motie tegen hem wordt ingediend om deze zaak.'

De redenering van deskundige De Freitas is onbegrijpelijk. Waarom zou Bouterse moeten aftreden nadat zijn zoveelste herzieningsverzoek van tafel is geveegd? Om te voorkomen dat een motie tegen hem wordt ingediend?
Bouterse heeft nog vijf maanden tot de verkiezingen te gaan. De Nationale Assemblee ligt al enkele maanden op zijn kont, omdat Assembleeleden, zowel van coalitie als oppositie, weigeren quorum te verlenen, waardoor openbare vergaderingen niet kunnen plaatsvinden. Toch heeft de oppositie in overweging een motie van wantrouwen in te dienen. Maar, dat zou dan een motie zijn uit principiële overwegingen, om een statement te maken, immers de coalitie weet donders goed dat een motie nu weinig zin heeft. Dat zou De Freitas ook moeten weten.

Sam Polanen, een staatsrechtgeleerde, beweerde een dag eerder, 13 januari, in de Ware Tijd dat in de huidige politieke situatie Bouterse zelfs de noodtoestand zou mogen afkondigen. Noodtoestand? Er is toch geen sprake van rellen, onrust, burgerlijke ongehoorzaamheid, er zijn toch geen maatschappij ontregelende stakingen, er is toch geen lijfelijk of gewapend verzet tegen het gevoerde politieke beleid? Polanen stelt dat het uitroepen van de noodtoestand een in de Grondwet aan de president toegekende bevoegdheid is.

GRONDWET Artikel 102
3. Ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, in geval van oorlog of oorlogsgevaar of in geval van ernstige bedreiging of verstoring van de inwendige orde of rust, welke kan leiden tot wezenlijke aantasting van de belangen van de Staat, kan door de President, na voorafgaande toestemming van De Nationale Assemblée, in elk gedeelte van Suriname de noodtoestand worden uitgeroepen.

Volgens Polanen speelt de oppositie met haar houding door geen quorum te verlenen de president in de kaart. 'Het valt binnen zijn bevoegdheden om zonder een door De Nationale Assemblee goedgekeurde begroting geld vrij te maken om verkiezingen te houden', aldus de staatsrechtgeleerde. Hij beweert zelfs dat alle democratische maatregelen door de oppositie worden geboycot.

Bouterse kan zich volgens Polanen op verschillende gronden beroepen om de noodtoestand uit te roepen. Het handelen van de Assemblee is in strijd met de Grondwet en de president kan aangeven dat hij de constitutie in tact wil houden en de orde wil herstellen of dat hij de democratie van Suriname wil redden. Het staatshoofd kan zich beroepen op het feit, dat de verkiezing in gevaar komt en vervolgens zelf geld vrijmaken om verkiezingen te organiseren. Maar, de Assemblee moet het uitroepen van de noodtoestand wel goedkeuren.......

Laten beide vermeende deskundigen gewoon rustig wachten, zoals iedereen in het land doet. Over een paar maanden kan het volk afrekenen met de complete regering Bouterse-Ameerali.
Laat het volk kiezen en beslissen of Bouterse voor een tweede termijn kan opteren.
Laat de oppositie haar verstand gebruiken en afzien van een onzinnige en zinloze motie van wantrouwen enkel en alleen om een statement te maken.
En het uitroepen van de noodtoestand? Laat dan eerst het volk in verzet komen tegen een corruptieve regering, maar het volk is passief, kijkt lijdend toe, komt niet in beweging en lijkt alles wat de regering uitspookt achteloos te accepteren.

De uitspraak van de Hoge Raad van in het herzieningsverzoek van Desi Bouterse:


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
19 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

donderdag 15 januari 2015

Charlie Hebdo, Je Suis Charlie 


Den Blauwvinger: Politek overlopen of niet overlopen, wees duidelijk en eet niet van twee politieke walletjes

COLUMN: De ongeloofwaardigheid en onbetrouwbaarheid van overlopende NDP-politici

15-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Parlementsleden in Suriname lijken de politieke weg volledig kwijt te zijn. Coalitie- en oppositieleden gunnen elkaar al geruime tijd geen quorum meer, waardoor vergaderingen in De Nationale Assemblee niet meer mogelijk zijn, waarschijnlijk niet tot de verkiezingen op 25 mei dit jaar. Politici vertonen onvolwassen- en politiek-chantagegedrag. 'Ik wil wel quorum verlenen, maar dan moeten die en die conceptwetten wel op de agenda worden geplaatst.' Chantagepolitiek. Suriname ligt politiek op z'n gat. Een democratische schande en een schoffering van de kiezers, de burgers.

Dissidente NDP-parlementsleden
Daar bovenop wordt de coalitie ook nog eens geconfronteerd met twee dissidente Assembleeleden van de Nationaal Democratische Partij (NDP), Charles Pahlad en Noreen Cheung. Hun gedrag in de eerste week van januari 2015 maakt de politiek nog ongeloofwaardiger dan die al was. Pahlad en Cheung maken er echter een potje van. Het zijn geen echte overlopers, maar alles wijst erop dat zij dat wel degelijk zijn, zij het – nog – niet formeel. Of de bejaarde Pahlad eigenlijk zelf wel weet wat hij doet valt te betwijfelen. Hij lijkt van twee politieke walletjes te willen eten. Terecht heeft de fractie van de NDP vrijdag 9 januari dan ook besloten dat beide collega's niet meer welkom zijn in de fractie. Wat heb je immers aan 'zwevende' collega's in je fractie? Aan collega's die je publiekelijk afvallen en stellen zich niet meer thuis te voelen binnen de NDP....

Pahlad verwelkomd door Santokhi. (Bron foto: VHP)
Niet overlopen, maar steun verlenen
Pahlad maakt het wel erg bont. Hij verklaarde op 3 januari tijdens een VHP-bijeenkomst te Houttuin in Paramaribo de partij van voorzitter Chandrikapersad Santokhi te zullen steunen. Volgens Pahlad is de reden voor zijn steun aan de VHP de heersende corruptie en het uitblijven van enige actie daartegen en het niet willen behandelen van de anti-corruptiewet door de regering (lees: NDP) daartegen. Overigens heeft hij hijzelf als parlementslid en als persoon ook geen enkele actie tegen corruptie ondernomen.
Er is dus geen sprake van een concreet overlopen naar de VHP van Pahlad. Hij beweert lid te blijven van de NDP en mee te werken aan het verlenen van quorum in het parlement. Hoe naïef is Pahlad? Hij kon zelf voorspellen, dat de NDP dit niet zou gaan accepteren en hem terzijde zou gaan schuiven, vooral nu hij ook nog eens heeft verklaard dat NDP'ers door de leiding van de partij 'als toiletapier worden gebruikt'. De man maakt zich niet echt geliefd binnen 'paars'.

Pahlad schermt met corruptie, maar onderneemt zelf geen actie
Pahlad lijkt zijn verantwoordelijk als parlementslid uit de weg te gaan door niet zelf bij hem bekende corrupte zaken bij het Openbaar Ministerie te melden. Ook dat is een taak van een politicus, afgezien van het waarschijnlijke feit dat er vervolgens niets met de melding zou worden gedaan. Pahlad zou dan wel een statement hebben afgegeven en dat zou hem geloofwaardiger hebben gemaakt, dan zijn opmerkingen nu, na de vermeende overstap naar de VHP. Optreden tegen corruptie is beter dan erover lopen te schreeuwen en te beweren op de hoogte zijn van corruptiezaken en er vervolgens niets tegen te ondernemen.

Cheung flirt met andere partijen
Een paar dagen na het bekend worden van de stap naar de VHP van Pahlad, maakte zijn collega Noreen Cheung op 6 januari bekend, dat zij oriënterende gesprekken voert met verschillende politieke partijen. Waaronder met Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, en met de voorzitter van de Pertjajah Luhur, Paul Somohardjo. Vooralsnog laat ze in het midden of ze werkelijk naar een andere partij gaat overstappen. 'Afhankelijk van de partij en mijn eigen achterban zal ik beslissen over mijn partijlidmaatschap.'
Het flirtende gedrag van Cheung lijkt op dat van Pahlad en ook zij creëert onduidelijkheid, omdat er vooralsnog geen sprake is van een formeel overlopen naar een andere partij. Wel met andere partijen in gesprek zijn en dan toch gewoon lid blijven van de NDP en quorum willen verlenen.

Opstappen en voorbereiden op verkiezingen
Beide NDP-Assembleeleden lijken zwaar te hechten aan de maandelijks te ontvangen vergoeding van het parlement voor hun werkzaamheden als Assembleelid en daarom vast te houden aan het lidmaatschap van de NDP om in het parlement te kunnen blijven. Het zou beide politici echter sieren als ze zouden opstappen en gewoon buiten de muren van het parlement aan de Surinamerivier wachten op de komende verkiezingen in mei en ondertussen op een moment een weloverwogen beslissing nemen en overlopen naar een nadere politieke partij, in het geval van Charles Pahlad naar de VHP en in het geval van Noreen Cheung is dat nog een klein vraagteken.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
15 oktober 2015
Amsterdam-Paramaribo

maandag 12 januari 2015

Nederlandse columnist in Surinaamse krant vergelijkt terreuraanslag op Charlie Hebdo met ordinaire moord op vier Guyanese mediawerkers in 2006...

Alan Tijseling jammert over een paar dode Guyanese journalisten in augustus 2006 waarvoor geen wereldwijde aandacht was 


Tijseling vergelijkt een terroristische aanslag met een ordinaire moordaanslag door bendeleden: hij heeft 'het' niet begrepen 

Echte sufferdjes weten elkaar in Surinaams mediaveld te vinden

12-01-2015 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – 'Who the fuck' is Alan Tijseling? Deze 47-jarige oorspronkelijk uit Leeuwarden afkomstige 'rallyrijder', horecaman en zogenoemd columnist van de column 'Jammeren op maandag' in de Ware Tijd, vergelijkt vandaag in zijn column de moordaanslag van 7 januari 2015 op zo'n tien journalisten en cartoonisten van het bekende en totaal niet 'elitaire' (zoals Tijseling beweert) Frans satirisch weekblad Charlie Hebdo en twee agenten door twee zwaar bewapende Al Qaeda-terroristen (kalasjnikovs en een raketwerper), met de moord door criminelen op vier medewerkers van het Guyanese Kaieteur News in augustus 2006. Een totaal misplaatste vergelijking die kant noch wal raakt. In Parijs werd bewust willens en wetens een aanslag gepleegd op de persvrijheid en dat was niet het geval in Georgetown in de eerste week van augustus 2006.


Deze Alan vraagt zich af waarom er toen, in 2006, geen wereldwijde ontzetting was? Kwam het, zo vraagt hij zich nu af, omdat het medewerkers waren van het in de wereld onbekende Kaieteur News en niet van een, aldus Tijseling, elitair stripblaadje, kwam het omdat de moorden gepleegd werden in Georgetown en niet in Parijs? Is deze Tijseling wereldvreemd? Is deze Tijseling journalistiek goed geïnformeerd? Wie had overigens voor 7 januari ooit van Charlie Hebdo gehoord? Ik niet, jij wel? Dus, net zo onbekend in de wereld als Kaieteur New in 2006 en vandaag de dag.
Internationale mediaorganisaties reageerden destijds wel ontzet en zelfs de VN-organisatie UNESCO.

Tijseling slaat plank volledig mis
Richard Stewart, Chetram Persaud, Elion Wegman en  Mark Mikoo werden gewoon vermoord door leden van een gang, een bende. Het was dus gewoon een ordinair misdrijf, een ordinaire veelvoudige moord gepleegd door criminelen en niet door terroristen die willens en wetens trachten media de mond te snoeren. In Georgetown ging het dus niet om een aanslag op de persvrijheid en vrije meningsuiting.

Alan kan dus onmogelijk beide zaken (die van Georgetown in 2006 en die van Parijs afgelopen week) met elkaar vergelijken. Toch doet hij dat.....

Ben je soms vergeten......
Daarenboven Tijseling, de wereld is aan het veranderen. Dat er toen geen wereldwijde verontwaardiging was over de moord op de vier journalistieke medewerkers in Guyana, lag waarschijnlijk aan de lokale en regionale journalistiek zelf en aan de razendsnelle socal media op het internet, dat nog nauwelijks bestond.

En, beste columnist,
ben je de moord op 17 maart 1982 van de IKON-journalisten Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag in El Salvador en de nationale en internationale ophef daarna vergeten?
Ben je soms al die Arabische en Latijns Amerikaanse journalisten vergeten die de afgelopen jaren zijn vermoord waar vooral en alleen in regionale media over werd bericht? Had die ook allemaal even in je column met naam en toenaam vermeld.
Ben je de wereldwijde verontwaardiging en ontzegging vergeten na de onthoofdingen van journalisten in Syrië, Irak en elders door terroristen?

Het sufferdje
Verontwaardiging dus niet alleen na 'Parijs' en Charlie Hebdo. Geen selectieve ontzetting dus, Alan.

Tijseling denkt een punt te kunnen maken, maar slaat de plank volledig mis door gebrek aan kennis en informatie. De man pikt op zijn misplaatste wijze een graantje mee van 'Je suis Charlie' met een inhoudelijk onjuiste column.

Tot slot, Tijseling omschrijft Kaeiteur News ongepast en ongefundeerd denigrerend als een 'plaatselijk sufferdje', maar lijkt blind te zijn voor het feit, dat hij zelf schrijft voor het Surinaamse 'landelijk sufferdje', de Ware Tijd. Echte sufferdjes weten elkaar te vinden, zo blijkt.

Den Blauwvinger: Korpschef politie Suriname knabbelt aan persvrijheid

COLUMN: Korpschef moet professionals aanstellen op PR-afdeling

12-01-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Tijdens zijn eindejaarstoespraak eind december 2014 riep korpschef Humphrey Thin Liep Shie van het Korps Politie Suriname zijn personeel op om 'geen pers' meer 'uit te hangen'. Volgens de korpschef zijn er agenten die voor geld foto's maken bij misdrijven en verkeersongelukken en dergelijk en deze doorgeven aan media. Ook dagrapporten zouden worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.

Dit nieuws werd de wereld in gebracht door de nieuwswebsite Starnieuws op zaterdag 3 januari. Bij het lezen van de laatste regel van de eerste alinea - 'Ook dagrapporten worden gekopieerd en doorgesluisd naar journalisten.'-  kan de vraag gesteld worden of die informatie-doorspelende-agenten voor hun informatie geld ontvangen van journalisten een aan welke journalisten die informatie zou worden doorgespeeld. Wat is de rol van de journalist hierin? Wie zijn die journalisten?

Tjin Liep Shie liet ook weten, dat journalisten meer rekening zouden moeten houden met privacy. Zo uitte hij kritiek op het vermelden van de naam van een straat waarin de vriendin van een politieman woont, toen bericht werd, dat er ingebroken was in zijn auto. Er werd 3.500 Amerikaanse dollar buitgemaakt.

'Waarom is het nodig om de straatnaam te noemen van de vriendin?', vroeg de korpschef zich hardop af tijdens de jaarafsluiting. Maar, waarom zou die straatnaam niet vermeld mogen worden? Immers, journalisten behoren te werken met de vijf w's: wie, wat, wanneer, waar en waarom. Lezers willen nu eenmaal die informatie weten en vooral waar een misdrijf is gepleegd of een ongeluk is gebeurd. Lezers willen nu eenmaal weten wat er zoal bij hun in de buurt gebeurt, het zogenoemde nieuws-van-om-de-hoek.

Natuurlijk, kan een korpschef niet op de stoel van een journalist gaan zitten en gaan bepalen wat deze wel of niet zou mogen schrijven. Tjin Liep Shie kan niet gaan knabbelen aan de persvrijheid en dat doet hij wel.

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), waarvan voorzitter Wilfred Leeuwin webredacteur is bij Starnieuws, heeft niet gereageerd op de opmerkingen van de korpschef over het journaille. De SVJ zwijgt weer, terwijl iemand in overheidsdienst zich direct bemoeit met het inhoudelijk journalistieke werk, voor zover daar überhaupt sprake van is in Suriname. Dat vraagt om een reactie uit het veld, van de SVJ. Maar, de Surinaamse Vereniging van Journalisten toont weer eens niet op te komen voor de belangen van haar handjevol leden.

Tjin Liep Shie zou ook eens in de eigen 'media'-keuken moeten kijken. De inhoudelijke kwaliteit van de door de afdeling Public Relations van zijn korps geproduceerde politieberichten is ver beneden alle peil. Veelal zijn die berichten onvolledig en dan laten we de taal- en andere fouten voor het gemak maar achterwege. Amateuristisch. Op die afdeling werkt waarschijnlijk niemand met een journalistieke- of voorlichtingsachtergrond. Laat de korpschef op zoek gaan naar goede, professionele voorlichters, die ook nog eens in staat zijn om goede, correcte, volledige en foutloze persberichten te schrijven.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
12 januari 2015
Amsterdam-Paramaribo

zaterdag 10 januari 2015

Uitgekleed worden in centrum Paramaribo door de ogen van ongure types....

Je moet als 'bakra' ogen voor, achter en onder hebben

'Harvey 3' word je op iedere straathoek in centrum Paramaribo opgedrongen....

10-01-2015 OPINIE Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – Het centrum van Paramaribo is niet meer wat het geweest is. Verschrikkelijk ongezellig en overal van die vervelende, irriterende en intimiderende hangjongeren en ander onguur uitziend volk dat rond hangt. Terwijl de regering en sinds kort de nieuwe districtscommissaris, Jerry Miranda, zich inspannen om Paramaribo leefbaar te maken – zo zijn straten vernieuwd, nieuwe parkeerplaatsen zijn aangelegd – zorgen allerlei figuren in het centrum voor een onveilig beeld en gevoel.

Tja, natuurlijk, ik ontkom er niet aan, ik ben een bakra ofwel een witman, een Nederlander, en alleen al daarom kennelijk een doelwit van vele ogen, loerende blikken, loensende ogen. Je voelt je niet veilig, niet op je gemak en je moet je handen op al je zakken houden, uit voorzorg.

Vooral in de omgeving van de Centrale Markt wemelt het van bepaalde types die je voor van alles en nog wat aanklampen, denkende dat je een toerist ben. Maar, de types weten kennelijk niet dat er ook gewoon bakra's zijn die ingezetene zijn van Suriname en hier wonen en werken en bijdragen 'aan de opbouw van switi Sranan'. Het bekrompen denken van die types druipt van ze af. Iedere blanke man is hun ogen een toerist en Nederlander. Heb ik ooit zo gedacht, geredeneerd, over donkere personen in Nederland: het zijn allemaal toeristen en Surinamers.... Alleen de gedachte al is lachwekkend, maar zo denken bepaalde types in het centrum van Paramaribo dus wel over mij: hij is een toerist en Nederlander.

Ik voel me niet meer prettig in het centrum. Lopend door dat centrum moet je niet alleen kijken waar je loopt, om gaten en andere oneffenheden in trottoirs voor winkels te ontlopen, maar ook moet je letten op wie er achter of naast je loopt.

En laat ik het maar niet hebben over de dvd 'Harvey 3'..... , een voorstelling van theatergroep A Sa Go, een direct gevolg van de populaire song 'Harvey' van zanger Scrappy. Doodziek werd ik ervan vanmiddag. De ene na de andere knaap probeert je een illegale 'Harvey 3'-dvd te verkopen. 'Sorry hoor, maar ik heb Harvey 5 al', was mijn reactie, terwijl ik een lichte vorm van woordelijke agressie voelde opkomen.

Na twee uurtjes was ik weer weg uit het centrum...... een verloederd centrum door vooral hangjongeren, ongure blikken en allerlei duistere verkopers langs de straten die proberen hun rommel en nepproducten vooral aan 'toeristen' te slijten..... Venters ook, die zittend op ranzige ratjes of plastic stoeltjes, fruit en groente proberen te verkopen, tot ergernis van de standhouders in de Centrale Markt. Maar, Miranda heeft al aangekondigd het probleem van de illegale straatventers aan te gaan pakken, alsook de aanwezigheid van zwervers in zijn werkgebied. Graag ook nog even al die irritante hangjongeren het centrum uit schoppen..... Let wel, ik heb het over die irritante hangjongeren. Er zijn genoeg hangjongeren waarvan je geen last hebt, die niet naar het centrum gaan om vooral 'toeristen' lastig te vallen.

In het centrum? Je moet ogen voor, achter en onder hebben..... pffffff.... Ik ben thuis en kan weer lachen.....en de handen uit mijn zakken halen.