dinsdag 23 januari 2018

Overheid had miljoenen betalingsachterstand bij Hi-Jet

'Onze mensen zijn overleden, terwijl wij bezig waren met een nobele vlucht van de overheid'


'Wij hebben op een persconferentie aangegeven, dat we zullen blijven zoeken tot we failliet zijn en dat is gebeurd. Helaas bestaat Hi-Jet niet meer', zei directeur Jerrel van Embricqs vorig jaar op een persconferentie. Na het ongeval met een Hi-Jet helikopter werd de zoektocht naar piloot Donavan van Embricqs en technicus Ryatno Kertodikromo als prioriteit gesteld. 

Het bedrijf heeft 20 maanden lang na de vermissing van de helikopter vlak voor de verkiezingen op 25 mei 2015 drie 3 helikopters ingezet die meer dan 1.000 uren hebben gevlogen. Hier is ruim 2.7 miljoen Amerikaanse dollar aan kosten mee gepaard gegaan. Geleidelijk aan zijn de commerciële vluchten van de onderneming verminderd om de zoektocht voort te zetten. De kosten hiervan hebben gemaakt dat Hi-Jet in de rode cijfers belandde.

Vier helikopters van het bedrijf waren tegen december al door de bank meegenomen en vier lagen nog in onderhoud. 'Wij kunnen nu geen commerciële diensten meer verrichten en aanbieden aan de maatschappij', stelt Omar Terborg, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Hi-Jet, dinsdag 23 januari 2018 in het Dagblad Suriname.

Het incident is echter volgens Terborg niet de enige reden van de val van Hi-Jet. Wanbetalers, waarvan de overheid de grootste, brachten het bedrijf mede in de rode cijfers. Van de 483 reddingsvluchten, die het bedrijf heeft uitgevoerd, zijn 115 nooit betaald. De overheid had een miljoenenbetalingsachterstand bij het bedrijf. 

'Het gaat om heel veel geld dat zowel de particulieren als de publieke sector Hi-Jet verschuldigd is. Wij kennen de economische situatie. Het zou moeilijk zijn voor ons om nu aan te kloppen. Hi-Jet was een formeel ingeschreven luchtvaartbedrijf. Wij kijken uit naar een eventuele compensatie. Onze policy was altijd eerst redden. Wij hebben vele levens gered. Als mensen in de stad zijn en de rekeningen betaald moesten worden, kwam er ellende voor ons. Daarnaast hebben vooral in de tijd van de Front-regering ministeries flink gebruik gemaakt van onze diensten, waarbij wij reçu’s hebben gekregen van de staat. De gelden zijn echter nooit beschikbaar gesteld. Dat liep wel in de miljoenen. Dit is een heleboel bedrijven overkomen en zo ook Hi-Jet', aldus Terborg.

Met de bijgekomen vermissingszaak en als gevolg daarvan de uitgaven voor de zoekactie, is Hi-Jet in de vrije val gegooid. Terborg ziet geen hoop meer voor het bedrijf. 'Ik denk dat het met Hi-Jet gedaan is. Ik bekijk zaken vanuit de Raad van Commissarissen zakelijk. Wij moeten echter niet vergeten dat een Van Embricqs is overleden. Dat is het immaterieel gedeelte dat niets te maken heeft met geld. Dat is nog zwaarder. Onze mensen zijn overleden, terwijl wij bezig waren met een nobele vlucht van de overheid', aldus Terborg.

Hij ziet misschien een nieuwe organisatie opkomen, maar vanwege de emoties, Hi-Jet geen restart meer maken.

Cannabis en Wet Verdovende Middelen en milieuorganisaties zwijgen over scalians op stuwmeer


SZF-huisartsen moeten patiëntenbestand uiterlijk eind april 2018 inkrimpen

Het betreft voornamelijk patiënten die van Self Reliance naar SZF zijn overgeheveld


De huisartsen die aangesloten zijn bij de grootste zorgverzekeraar Staatsziekenfonds (SZF), zitten weer 'in een lastig parket', aldus het Dagblad Suriname vandaag, dinsdag 23 januari 2018. Een deel van het patiëntenbestand moet uiterlijk eind april 2018 afgevoerd worden, wat dus onder andere een zekere mate van inkomstenderving inhoudt. Dit bevestigt huisarts Harold Ashim. 

Hij deelde mee dat SZF een aantal huisartsen reeds in 2017 in kennis heeft gesteld over de inkrimping van het patiëntenbestand. Het betreft artsen die een groot overschot hebben aan personen die medische hulp behoeven.

Ashim heeft op zich geen bezwaar tegen deze regeling, echter vraagt hij zich af waarom de huisartsen voor een dilemma worden geplaatst. 'Bij mij zijn ongeveer 600 patiënten die afgevoerd moeten worden. Ik heb die patiënten niet geroepen, hoe moet ik ze nu overtuigen om weg te gaan? Waarom kan SZF dat niet zelf doen?' Het betreft voornamelijk patiënten die overgeheveld zijn van de verzekeringsmaatschappij Self Reliance naar SZF.

Indien de huisartsen geen gehoor geven aan deze regeling, kunnen ze fluiten naar de financiële vergoeding voor het behandelen van personen die afgevoerd moeten worden.

'Het teveel aan patiënten komt bovendien niet door de huisartsen, maar door de overheveling naar SZF. We nemen geen nieuwe inschrijvingen meer aan.' Volgens Ashim dient een huisarts het maximum van 1.500 patiënten niet te overschrijden. Het overstappen naar een andere arts is overigens iets dat patiënten niet graag doen. Immers, de jarenlange band en het vertrouwen dat gaandeweg met de huisarts is ontstaan, is nogal moeilijk los te laten. 'De vrije keus van de patiënten om zelf een arts te kiezen, wordt ook terzijde geschoven', aldus Ashim.

EBS verricht werkzaamheden aan 'in een kritieke fase' verkerend onderstation Kwatta

'Door toenemende vraag naar elektriciteit heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden'


In het onderstation Kwatta van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) worden vanaf donderdag hoognodige werkzaamheden verricht. Dit onderstation verkeert in een kritieke fase, deelt het bedrijf vandaag, dinsdag 23 januari 2018, mee. 

De investering voor de upgrade wordt gedaan met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit onderstation, dat de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad en Vijfde Rijweg van elektriciteit voorziet is opgezet in de jaren zestig en is technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, dat zo'n 50 jaar oud is, operationeel te houden.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit in deze omgeving heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kunnen worden.

Het onderstation zal tijdens de rehabilitatie werkzaamheden, die ongeveer 10 maanden zullen duren, niet compleet uit bedrijf worden gehaald. Er zijn tijdelijke voorzieningen getroffen om de energietoevoer naar de klanten te garanderen.

In het kader van de upgrade c.q. vernieuwing zullen vanaf donderdag 25 januari tot en met dinsdag 18 februari 2018 werkzaamheden worden verricht die van invloed zullen zijn op de energielevering in de omgeving Kwattaweg, Garnizoenspad en Vijfde Rijweg.

De eerste uitschakeling zal donderdag plaatsvinden waarbij de navolgende straten tussen 08:00 uur en 16:00 uur verstoken zullen zijn van elektriciteit: 

Gedeelte van de Kwattaweg tussen de Washingtonstraat en de Derde Rijweg, Khargiweg, Henri Fernandesweg, Mahabierweg, Chitoestraat, Wanakoestraat, Psrenstraat, Gambastraat, Tayerbladstraat, Naipalstraat, Grandostraat, Coomanstraat, Koreastraat, Spitskoolstraat, Marinus van Doornstraat, Edciusweg, Eduard straat, Cabel project, Koesoewestraat, Soepoewiriestraat, Eduard Prachtstraat, Kakboordlaan, Wilhelmina’s burgweg, Creebsburgweg, Bitawiwiristraat, Moniz project, Cayottestraat, Weidumweg, Van Engelbuitenweg, Tillystraat, Jankilaan, Sahadewlaan, Soekhodjie Autarstraat, Cornelis Prinsstraat, Soekhoelaan, Kuldipsingstraat, Okrodam, Khudabuxweg, Tiengiholoweg, Zebedaweg, Bolletrie he, Kwepieweg, Shridam Jasodaweg, Cedre he, Bebeweg, Awara he, Ingipipa, Brantimakkaweg, Bedevaartsoord, Aquariusstraat, Kadalaan, Lake Village, Loyaltylaan, Soekhanstraat, Amrietsarweg, Jan Bakboordstraat, Aquarius Village, Joseph W. Tamstraat, Kleine Beerstraat, Regenboogstraat, Zonstraat, Zodiacstraat, Dianastraat, Zenithstraat, Nadirstraat, Noordwijkweg, Verl. Noordwijkweg, B.J. Chiragallystraat, Kreeftstraat, Tweelingenweg, Steenbokweg, Arisstraat, Peu et Content, Virgostraat, Taurusstraat, Andromedastraat, Clementinestraat, Shaw project, Gummels, Hayarieweg, Prins project, Ricanaustraat, Belladonastraat, Laan van Louisehof en alle zijwegen die behoren tot deze gebieden.

Gajadien (VHP): 'Cannabis krijgt van voorziitster Assemblee voorkeur boven problemen gezondheidszorg”

'De parlementsvoorzitster heeft lak aan de problemen binnen de gezondheidszorg'


Waarnemend VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien zegt vandaag, dinsdag 23 januari 2018, in het  Dagblad Suriname, dat de oppositie nog steeds wacht op de spoedparlementsvergadering, die zij vorige week heeft aangevraagd om de knelpunten binnen de gezondheidssector te bespreken. Hij vindt het daarom jammer, dat Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons liever ervoor heeft gekozen om de wijziging van de Wet Verdovende Middelen vandaag op de agenda te plaatsen. 

'Terwijl wij allen erkennen dat het heel slecht gaat met de zorgsector, geeft zij prioriteit aan een wet die het telen van industriële Cannabis moet legaliseren. Dat geeft duidelijk aan dat de parlementsvoorzitter lak heeft aan de problemen binnen de gezondheidszorg.'

De politicus benadrukt, dat de volksvertegenwoordigers het belangrijk vinden om samen met de regering van gedachten te wisselen en oplossingsmodellen te zoeken om de crisis niet verder te laten escaleren. 'Het is onze taak als parlementariërs om verantwoording te eisen van de regering. In plaats dat de coalitie dit ondersteunt, is het jammer dat men zich juist beijvert om het planten van marihuana voor zogenaamde industriële doeleinden aan te wakkeren', aldus de politicus.

De wijziging van de Wet Verdovende Middelen gaat over het in overeenstemming brengen van de nationale wetgeving met het Verdrag van Wenen, waar Suriname partij van is. Dit verdrag heeft te maken met de strijd tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Suriname werd partij bij dit verdrag in 1993, maar heeft sinds die tijd verzuimd de nationale wetgeving hiermee in overeenstemming te brengen.

De wetswijziging regelt ook de invoer van chemische stoffen (precursoren) die gebruikt worden voor fabricage van producten en narcotica. De behandeling van de ontwerpwet over invoer van precursoren gaat gelijktijdig met het toestaan van de productie van industriële hennep.

Joan Wielzen als NDP-parlementariër toegelaten tot De Nationale Assemblee

'Coronie kan zich door collectieve verantwoordelijkheid duurzaam ontwikkelen'

 
In De Nationale Assemblee (DNA) is vanmiddag, dinsdag 23 januari 2018, Joan Wielzen als NDP-parlementariër toegelaten. Zij is de tweede vrouw uit het district Coronie die toetreedt tot het parlement, zo bericht de Ware Tijd. 

In haar eerste spreekbeurt zei Wielzen, dat Coronie zich door collectieve verantwoordelijkheid duurzaam kan ontwikkelen.

(Bron screenshot: YouTube/DNA Suriname)
Wielzen legde eerst de belofte af ten overstaan van vicevoorzitter Melvin Bouva, maar werd uiteindelijk toegelaten door voorzitster Jennifer Geerlings-Simons. die het nieuwe lid erop wees dat zij nu een publieke persoon is geworden en dat spreken in het openbaar voortaan niet alleen met en applaus zal worden beloond. 'Hier gaat het er anders aan toe. U moet open staan voor kritiek', aldus Geerlings-Simons.

Ze wees Wielzen erop, dat het werk van parlementariër veel omvattend is, zoals participeren in commissievergaderingen en actief bezig zijn met projecten van het parlement.

Wielzen vervangt haar districtsgenoot Remie Tarnadi die na vier termijnen in het college te hebben gediend nu districtscommissaris is geworden van Coronie.

Door de verschillende fracties in het parlement werd Wielzen welkom geheten. Onder anderen Gregory Rusland van de NPS en Chandrikapersad Santokhi (VHP) wezen hun nieuwe collega erop dat zij haar intrede in het college doet in een tijd van crisis en dat in het algemeen alle Surinamers, maar in het bijzonder de Coroniaanse gemeenschap, haar verrichtingen zullen volgen. Zij deden een beroep op haar om zoals het parlementariërs betaamt kritisch de regering te volgen en niet te kiezen voor partij-, maar volksbelang.

Paramilitaire groepen in Colombia schieten 7 barbezoekers dood bij Yarumal en 3 boeren te Argelia

Regering verzuimt controle uit te oefenen over gebieden die door FARC zijn ontruimd

Paramilitaire groepen, zoals de AGC, strijden om controle over de illegale drugshandel


Ten minste tien mensen zijn zondagavond om het leven gekomen in twee afzonderlijke incidenten, toen gewapende aanvallers zeven barbezoekers vijftig kilometer ten noorden van Colombia's tweede grootste stad Medellin en drie boeren in de zuidwestelijke provincie Cauca vermoordden, aldus vandaag, dinsdag 23 januari 2018, de nieuwswebsite Colombia Reports.

Het bloedbad van zeven vond plaats om ongeveer half elf 's avonds, toen vier zwaarbewapende aanvallers een bar betraden in het landelijke dorpje La Estrella buiten de gemeente Yarumal,  Antioquia, en het vuur op de aanwezigen openden.
De autoriteiten hebben niet aangegeven wie zij denken als verantwoordelijken, maar de commandant van de politieafdeling van Antioquia erkende, dat de paramilitaire groep AGC (Autodefensas Gaitanistas) en de marxistisch geïnspireerde ELN-rebellen actief zijn in het gebied.Kolonel Mauricio Sierra vertelde op Blu Radio, dat  'vier zwaarbewapende individuen zonder onderscheid de mensen neerschoten die op die plek aan het kletsen waren. Onmiddellijk presenteerde ons personeel zich op de site. We hebben het gebied al afgezet. Er zal een vergadering van de veiligheidsraad worden gehouden waarin onder andere wordt besloten wat de hoogte van het tipgeld wordt voor informatie die leidt tot het vinden van de verblijfplaats van de daders van dit bloedbad.'Het incident in de provincie Cauca vond plaats rond half zeven in de avond in het landelijke dorpje El Plateado in de gemeente Argelia, toen schutters het vuur openden op boeren in het gebied, waarbij ze drie boeren  doodden en verscheidene verwondden.
'Het is een delicate situatie dat gebeurde rond half zeven 's avonds deze zondag, toen verschillende gewapende individuen in een voertuig aankwamen om vervolgens een aantal mensen te beschieten, zoals inwoners van de stad me hebben verklaard', zei de burgemeester van de stad Diego Alguilar tegen lokale media.
Hoewel de autoriteiten verklaarden dat de gewonden onmiddellijk werden overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis waar ze worden behandeld, gaven ze niet aan dat ze een bepaalde onderzoekslijn nastreven.


Het Colombiaanse Mensenrechtennetwerk van het Colombiaanse Zuidwesten 'Francisco Isaias Cifuentes' beweerde, dat de veiligheidssituatie in het gebied complex is gezien de aanwezigheid van illegale gewapende groeperingen.

'De mensen in het gebied meldden dat elf personen in een groen voertuig met vierwielaandrijving in El Silvery arriveerden om dit bloedbad uit te voeren. De slachtoffers zijn boeren in het gebied, het probleem is complex omdat er in het gebied groepen buiten de wet zijn', aldus leden van de organisatie in het dagblad El Pais.

Met de ontwapening van 14.000 mensen door de demobilisatie van de FARC verliet een van Colombia's meest gewelddadige gewapende actoren het slagveld, maar de voortdurende aanwezigheid van andere illegale gewapende groepen betekent dat het geweld onverminderd doorgaat.

Het verzuim van de regering om controle uit te oefenen over gebieden die door de FARC zijn ontruimd, heeft geleid tot een grotere bekendheid van paramilitaire groepen, zoals de AGC, die strijden om controle over de illegale drugshandel met andere illegaal opererende groepen. Pogingen om gewasvervangingsprogramma's te introduceren zijn met fel verzet tegemoet getreden door paramilitaire groepen, met gemeenschapsleiders en mensenrechtenactivisten die in een verbluffend tempo worden afgeslacht.

Terwijl de regering vredesonderhandelingen voert met het linkse ELN, blijven de rebellen aanvallen en geweld plegen terwijl ze hun invloed proberen te behouden in drugshandel en illegale mijnbouw.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter/El Tiempo/YouTube)

OM Curaçao: 'Lik op Stuk tijdens carnavalstochten van 2018 en Tumba Festival 2018'

Openbaar Ministerie en Korps Politie Curaçao treden hard op tegen ordeverstoorders


De veiligheid van de burger is voor het Openbaar Ministerie (OM) en Korps Politie Curaçao (KPC) heel belangrijk. Samen zal daarom ook dit jaar hard worden opgetreden tegen ordeverstoringen gedurende de carnavalsperiode 2018 en de Tumba Festival 2018. Er zal een zero-tolerance beleid worden gehanteerd, aldus het OM vandaag, dinsdag 23 januari 2018/

Het Openbaar Ministerie wil er verder op wijzen, dat alle bezoekers vanaf 12 jaar oud, die in een ratio van binnen een afstand van 500 meter vanaf de carnavalsroute/tumba festival, die zich op de weg begeven en/of van de weg af staan verplicht zijn hun identiteitspapieren/bewijzen bij zich te hebben en deze te tonen aan de politie indien dat nodig is voor onder meer de handhaving van de openbare orde. Er zal hierop door de politie worden gecontroleerd op grond van de Landsverordening van de 20e mei 2002 houdende bepalingen ter zake de identificatie plicht.

Ook zal het Openbaar Ministerie, net als de voorgaande jaren, op grond van de Vuurwapenverordening een bevel tot preventief fouilleren aan de politie geven dat geldend zal zijn voor, tijdens en na de carnavalsoptochten en het Tumba-Festival van deze week. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan worden op vuurwapens bij een redelijke vermoeden zonder dat er nog een voorafgaande verdenking aanwezig is.

Het spreekt voor zich dat men zich ook houdt aan alle wettelijke verplichtingen opgenomen in de Wegenverkeerswet van 2000. In dit kader zal er in het verkeer de komende dagen streng worden opgetreden. Met name zal de aandacht uitgaan naar bestuurders en bijrijders van tweewielige motorvoertuigen (vb. motorfietsers, scooters) die bij wet verplicht zijn een goed zittende helm te dragen. Als zij die niet hebben dan zal er een aanhouding volgen en inbeslagname van het motorvoertuig.

Ook het feveren, hoppen en driften zal niet door de politie worden getolereerd. In die gevallen zal het voertuig eveneens in beslag worden genomen en de bestuurden aangehouden. Hierbij wordt extra gewezen op de mogelijkheid om de rechter te vragen om het voertuig verbeurd te verklaren. Bestuurders van auto’s, scooters, motorfietsen en quad dienen in het bezit te zijn van een geldige keuringskaart, een belasting kaart, een verzekeringsbewijs en een geldig rijbewijs. Ook hier zal daadkrachtig worden opgetreden waarbij het in beslag nemen van het voertuig niet wordt uitgesloten.

'Wanneer u de wet overtreedt, dan voelt u het dus meteen, in elk geval financieel, vandaar ons motto: 'Aktua Robes, Sintié Un Bes' Op 12 maart 2018 is zittingsruimte ingepland voor degenen die het liever op een zitting laten aankomen, en die zo een gevangenisstraf, een hoge boete en een strafblad willen riskeren', aldus het OM.

Voormalige CIA-agenten zouden cocaïne-smokkelende onderzeeër van drugsbaron Pablo Escobar hebben gevonden

Onderzeeër zou zich bevinden op geheime locatie voor kust Colombia

Onderzeeboot kan volgens geruchten Escobar's £ 50 miljard verborgen fortuin onthullen


Voormalige CIA-agenten hebben naar verluidt een van  de cocaïne-smokkelende onderzeeërs van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar gevonden. Escobar gebruikte onderzeeërs om cocaïne van Colombia naar Puerto Rico te vervoeren, waarna het naar het Amerikaanse vasteland zou worden vervoerd.

Als de onderzeeër wordt gevonden, kan deze aanwijzingen bevatten die uiteindelijk de locatie van de volgens geruchten Escobar's £ 50 miljard verborgen fortuin onthullen.


Duikers die voor het Amerikaanse bureau werkten, verkennen een onbekende locatie voor de kust van Colombia meldt The Sun vandaag, dinsdag 23 januari 2018.

Een Discovery Channel-programma heeft twee voormalige CIA-agenten op jacht naar het onbevestigde fortuin van Escobar gevolgd. In een clip van het programma die is geüpload naar het kanaal van Discovery UK op YouTube, worden ex-CIA-agenten Doug Laux en Ben Smith gezien die voor de kust duiken, maar niets van waarde opgraven.

Onderwatercamera's laten ze zien, dat ze de zeebodem afschuren en metaal en een doos vinden, maar geen verdere aanwijzingen voor het geld. De groep concludeert echter, dat de veranderende zeebodem het wrak zou hebben verplaatst en nog steeds wordt gehoopt om het in de buurt te vinden.Pablo Escobar, wiens leven is afgebeeld in de populaire Netflix-serie Narcos, leidde het Medellin-kartel dat 80 procent van de cocaïne leverde geconsumeerd in de VS in de jaren tachtig. Escobar begon zijn criminele carrière als een tiener die smokkelsigaretten verkocht en auto's stal in de straten van Medellin in Colombia.

Escobar stapte in de jaren 1970 over op cocaïnehandel en werd zo succesvol, dat hij 15 vliegtuigen en zes helikopters had om de drugs naar de VS te smokkelen.

(Suriname Mirror/Minutouno/The Sun/YouTube)

Vijf rijkste mannen in Brazilië hebben fortuin zo groot als inkomen helft Braziliaanse bevolking

Oxfam-rapport: 'Nog nooit zoveel miljardairs in de wereld, 2.043'De vijf rijkste mannen in Brazilië hebben een fortuin zo groot als het inkomen van de helft van de Braziliaanse bevolking, bijna 104 miljoen mensen, volgens een rapport van Oxfam dat maandag 22 januari 2018 is vrijgegeven (zie onderaan). 

- Oxfam International (Oxford Committee for Famine Relief - Oxford Comité voor Hongerbestrijding) is een organisatie die strijdt tegen honger in de wereld en die ontwikkeling bevordert. Ze is in 1942 opgericht door Canon Theodore Richard Milford, aanvankelijk om te strijden tegen de honger in Griekenland ten gevolge van de nazi-bezetting.Oxfam is een confederatie van zeventien nationale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking uit Australië, België, Canada (twee organisaties), Duitsland, Hongkong, Frankrijk, Ierland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Deze nationale organisaties zijn actief in alles samen meer dan 90 landen. -

Het Oxfam-rapport, vrijgegeven op het World Economic Forum in Davos, laat zien dat het aantal miljardairs ter wereld in een nog nooit gezien tempo groeide; er zijn momenteel 2.043 miljardairs in de wereld. De verrijking van enkelen ging echter niet gepaard met stijgende economische omstandigheden voor de rest van de bevolking en de ongelijkheid blijft ongebreideld in de wereld bestaan.

Volgens het rapport is 82 procent van alle rijkdom in de wereld geconcentreerd in de handen van de rijkste 1 procent van de bevolking.

In de tussentijd heeft meer dan de helft van de wereldbevolking een inkomen van 2 tot 10 Amerikaanse dollars per dag.

In Brazilië steeg het aantal miljardairs van 31 naar 43 in één jaar en bereikte recordhoogtes. De groei weerspiegelt de terugkeer van enkele miljardairs in het verleden die met de recente crisis verliezen hadden geleden.

De achtenzeventig jarige Jorge Paulo Lemann is de rijkste man van Brazilië, met een geschat fortuin van 95,3 miljard reals (29,8 miljard dollar). Hij is een van de eigenaren van het 3G Capital Fund, dat participeert van grote bedrijven zoals Inbev, Kraft Foods en Burger King. Lemann wordt gevolgd door bankier Joseph Safra, ook 78, van de Safra Bank, met een geschat fortuin van 71,1 miljard reals (22,2 miljard dollar). Marcel Herrmann Telles en Carlos Alberto Sicupira, beiden van 3G Capital, staan op de derde en vierde plaats, met een geschat fortuin van respectievelijk 47,7 en 40,7 miljard reals (14,9 en 12,7 miljard dollar). Eduardo Saverin, van Facebook, staat op de vijfde plaats met 29,3 miljard reals (9,1 miljard dollar). Op 35-jarige leeftijd is hij de enige naam in de lijst jonger dan 67 jaar.(Suriname Mirror/Xinha/Scribd Suriname Mirror/Oxfam)

‘Villa Royal’ op Curaçao wordt omgetoverd tot groot evenementencentrum

Anonieme ondernemer werkt aan evenementencentrum met zes area’s voor verschillende activiteitenWie via de Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard naar Scharloo rijdt, ziet aan de rechterkant dat er hard wordt gewerkt aan een mintgroen monumentaal pand. ‘Villa Royal’, zoals op de poort staat, moet een groot evenementencentrum worden. Dat zegt de initiatiefnemer, die anoniem wil blijven, vandaag, dinsdag 23 januari 2018, in het Antilliaans Dagblad.

Hij heeft grootse plannen met de locatie en wil van Villa Royal meer dan een gewone club maken. Het wordt een evenementencentrum met zes area’s voor verschillende activiteiten.

Om te beginnen ‘Het Grote Plein’ dat ingezet kan worden voor publieksfeesten, kinderspeeldagen, markten, bingo’s en allerlei outdoor events. Daarnaast ‘Het Café’, dat een gezellig oud bruin café moet worden met muziek en een overdekt terras. Mogelijk kan deze ruimte in de toekomst tevens worden gebruikt voor naschoolse opvang, daarover zouden nu onderhandelingen plaatsvinden. Ook komt er een ‘Extra Area’, die moet gaan dienen als een ‘mysterieuze technoroom’ tijdens feesten. En exclusieve evenementen als bruiloften, wijnproeverijen en business meetings kunnen in de toekomst worden gehouden in ‘The Royal Garden’.

De ondernemer wil de tuin aan de voorzijde daarvoor omtoveren tot een park met vijvers, fonteinen en lampionnen. Dan zijn er nog twee area’s waarvoor de plannen nog niet volledig zijn uitgewerkt. ‘The Villa’ zelf zou een luxe restaurant moeten worden dat later op de avond wordt omgetoverd tot een indoor nachtclub met twee etages. En in een van de twee kleinere gebouwtjes op het terrein zou ‘The Royal Snèk’ gehuisvest kunnen worden.

De initiatiefnemer denkt erover om dan ook een bezorgdienst op te zetten voor de wijk Scharloo.

'Curaçao kijkt bij project modernisering Isla natuurlijk naar de partners in het Koninkrijk'

'Moet ik Nederland niet om hulp vragen, omdat het om Europese Nederlanders gaat?'


Bij de uitvoering van een megaproject als de modernisering van de raffinaderij is het gebruikelijk om binnen het eigen netwerk te kijken wat de beschikbare middelen zijn. Curaçao kijkt bij zo’n project natuurlijk naar de partners in het Koninkrijk, aldus premier Rhuggenaath, die eraan toevoegde dat hij zich niet schaamt om dat te zeggen.

De minister-president legde zijn verklaring af aan het eind van een commissievergadering van de Staten die door de coalitiepartijen MAN, PAR en PIN was aangevraagd, aldus vandaag, dinsdag 23 januari 2018, het Antilliaans Dagblad. De partijen wilden met Rhuggenaath en minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling overleggen over de recente ontwikkelingen rond de modernisering en continuïteit van de raffinaderij.

In zijn toespraak riep de premier de Statenleden op om de betekenis van het woord ‘resourcefulness’ erop na te slaan.

'Wat win ik met een strijd tegen het Nederlandse Koninkrijk terwijl mijn doel is om de raffinaderij open te houden? Mijn doel is om de raffinaderij open te houden en de werkgelegenheid te behouden. Moet ik Nederland niet om hulp vragen, omdat het om Europese Nederlanders gaat? In deze zaal zijn wij allemaal Nederlanders meneer de voorzitter', aldus de premier.

Minister Dodson heeft geen boodschap aan kritiek op kwestie stuwmeer scalians

'Scalians op stuwmeer treffen voorbereidingen voor een onderzoek om na te gaan waar kwik is'

'Regering voldoet aan het Minamata Verdrag en aan EITI-voorwaarden'


Het laat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) onberoerd, dat hij na zijn reactie aan het Nationaal Informatie Instituut over de activiteiten van scalians op het stuwmeer is uitgemaakt voor leugenaar. Dodson zei, dat de grote pontons bezig zijn met het verwijderen van kwik en houdt vast aan deze reactie. 

'Ik blijf bij mijn standpunt. De reactie van milieuactivist Erlan Sleur en enkele DNA-leden die deel uitmaken van de vaste parlementaire commissie van NH zijn voor eigen rekening. De feiten zijn daar.'

Dodson zegt vandaag, dinsdag 23 januari 2018, in de Ware Tijd, dat bij het zuigen van kwikresten er soms enkele grammetjes goud vrijkomen. Volgens de minister gaat het om ongeveer 50 gram per dag, wat volgens hem niet eens voldoende is voor benzine voor een scalian.

De minister zegt verder, dat de scalians op het stuwmeer voorbereidingen treffen voor een onderzoek om na te gaan waar kwik is en hoe het zich verplaatst (heeft). Hiermee voldoet het ministerie onder andere aan het Minamata Verdrag en aan EITI-voorwaarden (Extractive Industries Transparency Initiative). Het eerste richt zich op een kwik beheersbare wereld, terwijl het bij het tweede gaat om het beschermen van het milieu bij mijnbouw werkzaamheden en met name transparantie.

De scalians zijn bezig met het zuigen van kwik in het stuwmeergebied achter Brownsberg.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Oud-gewestelijke politiecommandant Nickerie veroordeeld tot 12 maanden cel waarvan 1 maand voorwaardelijk

Robert Rakijo blijft een vrij man


Robert Rakijo, die gewestelijk politiecommandant was in Nickerie, is gisteren veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden, waarvan 11 voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Met deze uitspraak blijft Rakijo op vrije voeten, aldus Starnieuws vandaag, dinsdag 23 januari 2018. 

De rechter vindt dat verduistering van goederen wel is bewezen, maar gaat niet mee met het Openbaar Ministerie bij de ten laste legging van diefstal van garnalen.

De Officier van Justitie had eerder aangevoerd, dat Rakijo een vals proces-verbaal heeft laten opmaken van de in beslag genomen garnalen in 2015. De garnalen zouden zijn bedorven, terwijl deze zijn verkocht.

Rakijo heeft de strafbare feiten steeds ontkend. Hij stelde dat mensen hem bewust in een val hebben willen lokken. Ook werd hem afpersing en wederrechtelijke vrijheidsberoving ten laste gelegd. Hiervan is hij vrijgesproken. Voor verduistering van in beslag genomen goederen, is hij veroordeeld. Geïnde boetegelden zijn twee maanden later gestort.

Rakijo zegt in het Dagblad Suriname in hoger beroep te gaan tegen het vonnis.

CLAD adviseert regering strafrechtelijk onderzoek te laten instellen naar financieel wanbeheer, corruptie bij NVB

Staat zou in 2017 voor mogelijk Srd 47 miljoen zijn opgelicht


De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft de regering geadviseerd een strafrechtelijk onderzoek te laten instellen naar vermoedelijk financieel wanbeheer en corruptie bij het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB). De Staat zou de afgelopen jaren voor mogelijk Srd 47 miljoen zijn benadeeld. Het onderzoeksrapport is eind vorig jaar naar de autoriteiten gestuurd, onder wie minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, aldus vandaag, dinsdag 23 januari 2018, de Ware Tijd.

Ook de in februari vorig jaar geschorste waarnemend-directeur tevens toenmalig voorzitter van de Raad van Commissarissen, Lesley Daniel, kreeg een exemplaar.

Een van de opvallende zaken in het rapport gaat over het onderhouden van boottrajecten in het binnenland. Geconstateerd wordt, dat een groot deel van de opgevoerde trajecten waarvoor  declaraties bij het NVB werden ingediend, fictieve, niet-bestaande routes betrof. Destijds was op basis van een overeenkomst met ene Stichting Hulp voor Zorg afgesproken dat deze organisatie tegen betaling door de NVB 24 boottrajecten in het binnenland zou onderhouden. Naderhand is het aantal routes, kennelijk via een mondelinge afspraak tussen partijen, verruimd naar 54. Documenten over de verruiming zijn niet gevonden.

Intussen blijkt, dat in het merendeel van de gevallen het om niet-bestaande boottrajecten gaat waarvoor declaraties bij de NVB werden ingediend. De betalingen voor de fictieve trajecten zijn inmiddels stopgezet.

Ook bij de busroutes is veel gesjoemel geconstateerd. Volgens het voorlopig onderzoek zou de Staat met de fictieve boot- en busroutes voor ruim Srd 47 miljoen zijn opgelicht.

Vooralsnog is onduidelijk of de regering al een strafrechtelijk onderzoek heeft gevorderd. Andere CLAD-rapporten die duiden op mogelijke corruptie, zoals Carifesta 2013 en het project Naschoolse Opvang, hebben tot nu toe in ieder geval gèèn strafrechtelijk vervolg gekregen.

46-Jarige man aangehouden verdacht van oplichting en seksueel misbruik van vrouwen

Man weet op listige wijze vrouwen naar een pension te rijden om ze daar te verkrachten
 

Het Korps Politie Suriname bericht dinsdag 22 januari 2018 pas, dat M.B. (46) vrijdag 12 januari is aangehouden door de politie van ressort Centrum. Hij wordt ervan verdacht zich vorig jaar schuldig te hebben gemaakt aan oplichting en seksueel misbruik. Vier vrouwen die in afzonderlijke gevallen slachtoffers zijn geworden van zijn praktijken, deden aangifte tegen hem. Waarom de politie pas tien dagen na de arrestatie een en ander bekend maakt is niet duidelijk.,,,,

De politie vermoedt dat er meerdere slachtoffers zijn. Deze worden opgeroepen alsnog aangifte te doen. Uit verklaringen van de slachtoffers blijkt, dat de verdachte dezelfde werkwijze toegepast om hen te kunnen benadelen.

Zij zijn benaderd door B. onder het mom dat hij uit Nederland komt en Suriname niet zo goed kent. Hij beweerde op zoek te zijn naar een bepaalde plek. Bij al de gevallen boden de slachtoffers de zogenaamde buitenlander hulp aan. Zij stapten in het voertuig, waarin B. zich verplaatste, om aanwijzingen te doen naar de gezochte plek.

Onderweg deed de verdachte alsof hij wat moest kopen maar niet over Srd's beschikte, aangezien hij nog moest wisselen. De aangeefsters hebben hem geldbedragen moeten voorschieten. De man stapte uit het voertuig, deed de inkopen en nam korte tijd daarna weer plaats achter het stuur. Hij reed zonder afstemming regelrecht naar een pension met de bedoeling seks te bedrijven.

Drie van de vrouwen  lukte het daaraan te ontkomen, terwijl hij een slachtoffer met geweld heeft misbruikt.

Na de aangifte werd de auto  van de man gesignaleerd, bestuurd door een vrouw. Onderzoek wees uit dat het om de partner van de verdachte ging.

B. meldde zich op het politiebureau en werd direct aangehouden. Zijn slachtoffers hebben hem herkend. Naderhand wees het onderzoek uit, dat B. eerder in aanraking met Justitie is geweest voor soortgelijke gepleegde strafbare feiten.

Na afstemming het Openbaar Ministerie werd de man in verzekering gesteld.

NDP-voorzitter Bouterse haalt fors uit naar partijleden die uit zijn op slechts eigen belang

'Er zijn NDP'ers die alleen hoofdbeleidsadviseur of adviseur willen worden'


Voorzitter Desi Bouterse van de Nationale Democratische Partij (NDP) heeft vrijdag tijdens een vergadering in partijcentrum Ocer fors uitgehaald naar partijgenoten die uit zijn op eigen belang. Zo ergert hij zich aan hen die slechts azen op hoge beleidsposten. Dit schrijft de Ware Tijd vandaag, dinsdag 23 januari 2018.

'Er zijn mensen in de partij die hard werken, maar er zijn ook NDP'ers die alleen hoofdbeleidsadviseur of adviseur willen worden of 300 hectare grond willen hebben om die te gaan verkopen. Als ze die niet krijgen, lijkt het niet goed met hen te gaan. Ik waarschuw jullie, want dat is niet de bedoeling. Laten we kijken wat we voor onze mensen kunnen doen', zei Bouterse.

Het is niet de eerste keer dat de voorzitter van de NDP kritiek levert op partijgenoten. Tijdens een vergadering in april 2017 had hij gezegd dat NDP'ers niet sociaal genoeg zijn, terwijl ze op hoge posten zitten.

'Wanneer was het de laatste keer dat je een stukje brood hebt gekocht voor iemand die het moeilijk heeft. U bent er om te dienen, niet om te verdienen', zei Bouterse.

Hij prees vrijdag burgers die initiatieven nemen, welke bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Het gaat onder meer om het vliegtuigproject van Apetina. De mensen hebben hun eigen vliegtuig gekocht, omdat het heel belangrijk is voor hen, gezien het feit dat ze diep in het zuidoosten van het land wonen. Ook hebben ze een zaagmachine aangeschaft waarmee hout kan worden geproduceerd voor onder andere het bouwen van woningen en gebouwen voor educatie.

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar kwik is, kwik verplaatst zich ook'

Rusland (NPS) twijfelt over Dodson's bewering inzake opruimen kwik in stuwmeer door scalians

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van scalians te ontmantelen, deze zonder mededeling van de regering vooraf, weer in stuwmeer actief zijn?'


NPS-fractieleider Gregory Rusland heeft ernstige twijfels over de mededeling van minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen over het opruimen van kwik door scalians in het stuwmeer. Rusland zegt vandaag, dinsdag 23 januari 2018, op Starnieuws, dat technisch gezien een grondige studie vooraf moet worden verricht, voordat zo'n karwei kan worden uitgevoerd. 

'Je kan niet naar het water kijken en vaststellen waar er kwik is. Kwik verplaatst zich ook. Het stuwmeer is geen klein oppervlak waar gemakkelijk kwik kan worden opgeruimd', benadrukt de NPS-leider, die een en ander benadert vanuit zijn achtergrond als wetenschapper in de natuurtechniek.

Hij vraagt zich af wanneer die studie is verricht en wat deze heeft gekost. Rusland benadrukt dat het om een heel proces gaat om kwik op te ruimen en op te slaan. Er moet een protocol in acht worden genomen.

Gezien de technische ingewikkeldheid van dit proces, heeft het Assembleelid zijn ernstige twijfels over de mededeling gedaan door Dodson in een persbericht. Aangezien deze kwestie van de scalians indertijd breed uitgemeten was, ook in De Nationale Assemblee, moet de minister in 's lands vergaderzaal vragen komen beantwoorden. Hij had aangegeven dat het stuwmeer verboden terrein is voor de scalians.

'Hoe is het mogelijk dat in plaats van de scalians te ontmantelen, deze zonder enige mededeling van de regering vooraf, weer in het stuwmeer actief zijn?'

Rusland vindt, dat Dodson moet uitleggen waarom hij niet kan optreden tegen de scalianhouders.

Assembleeleden willen beter geïnformeerd worden over Epa's

Vereniging Surinaams Bedrijfsleven pleit voor een nationale conferentie over de Epa

'Niet ratificeren van Epa kan ernstige consequenties meebrengen voor onder andere Surinaamse rijstexporteurs'


De Nationale Assemblee is nog niet zover dat ze een besluit kan nemen over de Epa’s, handelsakkoorden tussen de Europese Unie (EU) en voormalige koloniën in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Zuidzee. Het college laat zich breed informeren, om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen, stelt Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons, aldus de Ware Tijd maandag 22 januari 2018.

Geerlings-Simons zegt dat de regering het conceptakkoord in 2008 bij het parlement heeft ingediend. Er volgden 'heftige discussies' over de eventuele gevolgen voor Suriname. Zowel coalitie als oppositie werkte er destijds aan mee, dat de openbare behandeling van de Epa's werd gestopt. Dat gebeurde, 'omdat op dat moment onduidelijk was hoe het voor ons zou werken', aldus Geerlings-Simons. Daarna werd het onderwerp niet meer op de agenda geplaatst.

Inmiddels heeft de Assemblee een Epa-deskundige (wie dat is vermeldt de Ware Tijd voor het gemak niet) in de arm genomen die een analyse voor haar en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme heeft gemaakt over de voordelen en eventuele nadelige effecten. Wat tot nu toe aan informatie is verzameld geeft het parlement volgens haar voorzitster niet de overtuiging, dat de Epa in Surinames voordeel is. Daarom wordt nog meer informatie verzameld om een definitief besluit te nemen om het verdrag wel of niet te ratificeren.

In dit kader pleit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) voor een nationale conferentie over de Epa. Directeur Steve MacAndrew stelt, dat de VSB wacht op initiatieven van de overheid voor zo een conferentie.

Het niet ratificeren van de Epa kan ernstige consequenties meebrengen voor onder andere Surinaamse rijstexporteurs. Hun concurrenten uit andere Cariforum-landen zullen namelijk nog steeds vrij van heffingen naar de EU kunnen exporteren, terwijl Surinaamse producenten dat niet meer zullen kunnen doen, meent de VSB-directeur.

'Surinaamse rijst wordt zo dus onmiddellijk duurder op de EU-markt. Hetzelfde geldt voor bacoven. Maar ook niet-traditionele landbouwproducten en producten uit de visserijsector zullen ernstig getroffen worden. We praten hier over de volledige ineenstorting van de export van landbouw- en visserijproducten uit Suriname naar de EU met alle gevolgen van dien', waarschuwt MacAndrew.

Daarom is het volgens de VSB de hoogste tijd, dat er een nationale conferentie over de Epa komt zodat voor alle belanghebbenden duidelijk wordt wat er op het spel staat. Hij stelt dat het uitblijven van een constructieve en resultaatgerichte dialoog met de private sector funest zal blijken voor de ontwikkeling van Suriname, 'omdat beleidsmakers het duidelijk niet alleen kunnen'.

Ricky Stutgard: 'AZP baby’s dood door schuld'

Stutgard reageert op persconferentie AZP naar aanleiding van dood baby's


Op vrijdag 19 januari heeft de leiding van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) een persconferentie gehouden,, naar aanleiding van de dood van 6 baby’s binnen korte tijd (10 dagen). Ed IJzerman, arts en microbioloog, is diepgaand ingegaan op de uitbraak van de bacterie. Als we kijken naar het voorlopige resultaat, dan blijkt dat een onderdeel van de toegediende medicatie deze bacterie blijkt te bevatten, deelt IJzerman mee. De bacterie is mogelijk in de medicatieruimte terechtgekomen via handencontact of via de airco. 

De besmette kinderen maken een bloedvergiftiging door, licht IJzerman toe. We hebben de bacterie gevonden in de bloedbaan van de kinderen. Dat verslechtert hun klinische situatie. Sommige van die kinderen zijn overleden. 

Je kunt daarmee zeggen dat het waarschijnlijk is dat deze bacterie heeft bijgedragen aan het overlijden van de kinderen. 

In totaal zijn er dertien kindjes met de bacterie besmet geraakt, deelt kinderarts Neirude Lissone mee. Zes daarvan zijn helaas overleden. Van de zeven die er nog zijn, is een kindje nog steeds ziek, stabiel maar wel ziek. 

Uit eerdere berichten blijkt het volgende. Uit een voorlopig onderzoek van het ziekenhuis is gebleken dat de bacterie via medicijnen de kinderen heeft besmet. Naar aanleiding van deze conclusie heeft het ziekenhuis de medicijnbereiding direct laten overnemen door de apotheek.

Serratia marcescens 
Serratia marcescens is een negatieve anaerobe bacterie en het behoort tot de Enterobacteriaceae familie. Deze bacterie komt vaak voor bij ziekenhuisinfecties. Serratia marcescens wordt vaak gevonden in douches, wc-potten en rond bevochtigde tegels. Deze bacterie is een opportunistische menselijke pathogeen, die toeslaat wanneer het immuunsysteem verzwakt is. De overdracht van Serratia marcescens in ziekenhuizen vindt plaats via hand-tot-hand-transmissie van het verplegend personeel. Dus als de douches, wc-potten en tegels niet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd, kan verplegend personeel die van deze ruimtes gebruikmaakt Serratia marcescens op de handen krijgen. Wanneer deze persoon dan in contact komt met medicijnen, dan kunnen deze besmet raken. Serratia marcescens is sowieso een ziekenhuisbacterie. 

Ondeskundigen aan het werk gezet 
De conclusie van de directie is nog interessanter: “Uit een voorlopig onderzoek van het ziekenhuis is gebleken dat de bacterie via medicijnen de kinderen heeft besmet. Naar aanleiding van deze conclusie heeft het ziekenhuis de medicijnbereiding direct laten overnemen door de apotheek”. Dus al die tijd heeft men ondeskundigen de medicijnbereiding laten doen. Ondanks het feit dat wij met prematuur-baby’s te doen hebben, heeft men amateurs aan het werk gezet om de medicijnbereiding te doen. 

De vraag is nu: hoe komt deze bacterie op de medicijnen? Het antwoord is vrij simpel: ondeskundigen hebben de hygiëneprotocollen niet opgevolgd. Volgens IJzerman is Serratia marcescens op de medicijnen gevonden, maar heeft men de douches, wc-potten en tegels wel onderzocht? Want als de ziektekiem daar aanwezig is en het verplegend personeel de handhygiëneprotocollen niet in acht neemt, dan is het nog steeds water naar zee dragen. 

Nog meer vragen 
De directie van AZP zal nog meer vragen moeten beantwoorden. Don’t let them get away with it. Als de medicijnbereiding door ondeskundigen is gedaan, dan wil dat zeggen dat de grondstoffen door AZP zelf zijn aangekocht. 
Degenen die de bestelling geplaatst heeft, was die deskundig genoeg om de aankoop te doen? 
Wie heeft de grondstoffen bij de ingangscontrole gecontroleerd? 
Zijn er microbiologische testen verricht om de microbiologisch stabiliteit van de grondstoffen en eindproducten te bepalen? 
Is de controleur bij de ingangscontrole deskundig genoeg om de kwaliteit van de grondstoffen te bepalen? 
Waren de grondstoffen niet al vervallen? 
Bij welk bedrijf zijn de grondstoffen aangekocht en hoe betrouwbaar is dat bedrijf? 
Waarom is besloten om de medicijnbereiding zelf te doen? 
Hoe lang is dit gaande? 
En hoeveel doden zijn al gevallen? 
Hoe vaak worden microbiologische testen van de verschillende ruimten en oppervlakken uitgevoerd en wat doet men met de resultaten? 

Ik wil een beroep doen op de pers om nog dieper in deze materie te graven. Ik verwacht dat een beerput open zal gaan. 

Ik wil een vraag nog een keer stellen. Waren de grondstoffen niet al vervallen? 

De ouders van de overleden en zieke baby’s moeten een rechtszaak aanspannen tegen AZP. Don’t let them get away with it. 

Ricky W. Stutgard M.Sc 
Levensmiddelentechnoloog


Colombiaanse pedofiel maakte slachtoffers op bestelling

Kinderverkrachter maakte meer dan 500 slachtoffers en vermoordde hun ouders

Juan Carlos Sanchez (37) aangehouden in Maracaibo, Venezuela


Na meer dan vijf jaar jacht is de Grote Boze Wolf, zijn codenaam, eindelijk gepakt. Colombiaan Juan Carlos Sanchez (37) zit achter de tralies. Hij werd in december gearresteerd in Maracaibo, Venezuela. De pedofiel maakte meer dan vijfhonderd slachtoffers. Wanneer een kind dreigde het misbruik thuis te vertellen, ging Sanchez de ouders vermoorden. 

Een schriel mannetje. 1.62 meter groot, 55 kilo zwaar. Hij was computerspecialist. Sites beveiligen voor firma’s, dat deed Juan Carlos Sanchez in zijn eenmanszaak in Barranquilla, aan de noordkust van Colombia. Maar, het was allemaal maar schijn. ‘s Avonds, wanneer hij zijn kantoortje sloot, trok Sanchez naar de computergamezalen in Barranquilla. Hij speelde niet. Hij keek en zocht naar kleine jongetjes. Vaak 8 à 9 jaar oud, als het maar niet ouder dan 14 was.


'Zo’n goede speler heb ik nog nooit gezien.' Dat was altijd Sanchez’ openingszin wanneer hij zijn slachtoffertjes benaderde. En dan vertelde hijm dat hij een ontwikkelaar was van computerspelletjes en op zoek was naar jonge topspelers die zijn nieuwe games wilden uittesten. Zo kreeg hij de jongetjes mee naar huis. Daar gebeurde het. Sanchez zwaaide met geld. '10 euro als je naakt voor mij poseert.' Dat was veel geld voor een arm Colombiaans jongetje. Sanchez kon zijn foto’s nemen.

Maar, hij ging verder. Verkrachten, folteren, vastketenen en slaan. Om te verhinderen dat de jongetjes zouden gaan praten, toonde hij hen foto’s van vermoorde volwassenen. 'De ouders van de kinderen die hier voordien in mijn kelder vastzaten', zei Sanchez tegen de bange jongetjes. 'Als je tegen jouw ouders zegt wat hier is gebeurd, kom ik hen ook vermoorden.' Het waren geen loze dreigementen. Sanchez heeft effectief een vijftal ouderparen vermoord.


In 2008 was er toch één jongetje dat durfde te spreken. Sanchez werd opgepakt en veroordeeld. In maart ging hij voor twaalf jaar de cel in. Maar, in november kwam hij al vrij. Een beroepsrechter vond de bewijslast tegen Sanchez toch te licht. De computeranalist keerde terug zijn kantoortje. Alles herbegon. Ook de zoektocht naar gewillige knaapjes. 'De lichte straf had Sanchez’ honger naar jong vlees alleen maar geprikkeld', zei de politiewoordvoerder van Bogota in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 januari 2018.

Sanchez maakte dus weer jacht op kinderen. Verleidde ze weer tot computerspelletjes bij hem thuis en verkrachtte ze daar. Al zijn prooien vond hij in de omgeving van Barranquilla. Sommige slachtoffers stapten toch naar de politie. Van al die klachten werd een apart dossier opgesteld. Niemand kwam op het idee al die dossiers eens samen te leggen en de rode draad erin te vinden.


Dat Juan Carlos Sanchez toch gepakt is, komt door zijn Mexicaanse klant. Sanchez had op de duur talloze foto’s en filmpjes van zijn slachtoffers. Hij hoopte daar geld uit te slaan. Als computerspecialist wist hij hoe hij op het darknet - het geheime deel van het internet - pedofiele klanten moest zoeken. In Mexico vond hij een geïnteresseerde afnemer van zijn beelden. Die Mexicaan wist niet dat de politie zijn cyberhandelingen - onder de naam Sadico13 - al langer volgde. Sadico13 werkte altijd vanuit andere internetcafés in de hoop zo onder de politieradar te blijven. Maarm toen hij plots bestanden van een zekere El Lobo Feroz (Spaans voor de Grote Boze Wolf uit ‘Roodkapje’) begon te kopen, had hij de volle aandacht van de Mexicaanse cyberpolitie. Sadico13 was een handeltje aan het opzetten. Hij kocht voor 100 euro bestanden bij El Lobo Feroz, die hij dan doorverkocht voor 400 euro. 'Pedobeelden. Het kon niet anders', zei de Mexicaanse cyberpolitie tegen de procureur, die meteen de aanhouding van Sadico13 goedkeurde.

De cyberpolitie is daarna nog een half jaar bezig geweest om het versleutelde mailverkeer tussen Sadico13 en de Grote Boze Wolf te ontgrendelen. Toen pas zagen ze hoe gruwelijk het materiaal was. Er waren drie grote mappen. In de ene zaten foto’s van de jongetjes die Sanchez had mishandeld. In de tweede map staken filmpjes van de verkrachtingen en folteringen, met het schreeuwen en smeken van de slachtoffers erbij. In de derde map staken schijnbaar gewone foto’s. Jongetjes op straat, aan de schoolpoort, tussen hun ouders, in het speelpark... Het duurde even vooraleer de politie die derde map begreep. Toen zagen ze het: de Grote Boze Wolf was op bestelling aan het werken. Hij nam foto’s van jongetjes in zijn buurt en dan moest Sadico13 maar zeggen welke jongetjes hij wilde 'gepakt' hebben.

Maar, de Mexicaanse politie stond al gauw voor een ander mysterie. Waarom herkende niemand ook maar een van de jongetjes op de foto’s en films? De politie ging nogmaals door alle beelden en dan zagen ze het plots: op één foto stond een straatnaambordje. Daarop is verder gezocht. Het bleek een straat in buurland Colombia, in de stad Barranquilla.


In samenwerking met de lokale politie daar werd gezocht naar de slachtoffertjes. Met succes, want zo is de politie van Barraquilla weer bij Juan Carlos Sanchez gekomen, de man die ze in 2008 al eens veroordeeld kregen voor pedofilie. De man die zich op het darknet de Grote Boze Wolf noemde. Sanchez’ adres zat nog in de politiedossiers, maar de man was niet thuis. 'Hij is al maanden verdwenen', zei zijn familie. 'Kon de politie niet helpen in hun zoektocht naar hun vermiste oom met wie ze alleen nog maar telefonisch contact hadden?' Natuurlijk. Als de politie een telefoontap mocht plaatsen, zou het sneller gaan. Het mocht.

Die telefoontjes deden Sanchez de das om. De politie kwam erachter dat hij vanuit Venezuela belde. Daar is hij opgepakt, toen hij rondhing op de opening van een speelpark. Nu wacht Sanchez in een Venezolaanse cel op zijn uitlevering. 'We hebben jaren gezocht naar dit beest. We hebben vaak getwijfeld. Maar, vandaag zijn we opgelucht dat we nooit opgaven', zei de woordvoerder van de politie.

(Suriname Mirror/Nieuwsblad/PubliMetro/La Razon/Twitter)

11-Jarige jongen in Toritama, Brazilië, overleeft een barbecuespies door bovenlijf

Jongen valt thuis van ladder en belandt bovenop spies in een plastic emmer naast de ladder

 
Een 11-jarige jongen uit Toritama, in het noorden van Brazilië, heeft een bizar ongeluk met een barbecuespies overleefd. De elfjarige viel bovenop de vlijmscherpe spies die zijn hele lijfje doorboorde.

De jongen is er wonder boven wonder zonder grote schade vanaf gekomen.

Braziliaanse media melden, dat de jongen op een ladder tegen zijn ouderlijk huis aanstond, toen hij er vanaf viel en bovenop de spies landde die op dat moment in een plastic emmer naast de ladder stond.


In het ziekenhuis waar de jongen naartoe werd gebracht, wisten de artsen niet meteen wat ze met hem aanmoesten. Daarom is hij naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis in Recife gegaan. Daar is de spies operatief verwijderd.

De jongen, die nog wel even in het ziekenhuis moet blijven, maakt het naar omstandigheden goed. Hij houdt waarschijnlijk niks aan de doorboring over. Volgens een van de zusters die de jongen verzorgde, heeft hij geen enkel moment het bewustzijn verloren.

(Suriname Mirror/AD/Belém Notícias/Notícias NE10/Twitter)