woensdag 27 mei 2020

Uit Frans-Guyana gekomen man positief getest op Covid-19

Covid-19 team gaat na met wie de man uit Frans-Guyana in contact is gekomen


Een persoon is woensdag 27 mei 2020 positief getest op Covid-19. Volgens Starnieuws verneemt is de man uit Frans-Guyana gekomen op 25 mei. Hij is dinsdag naar een arts geweest, waarna een test van de man is genomen. Deze blijkt positief te zijn. 

De man is op 25 mei in de avond vanuit Frans-Guyana per boot afgereisd naar Albina, deelt het ministerie van Volksgezondheid mee. Op 21 mei reisde de man vanuit Asisikriki te Papaiston naar Frans-Guyana, alwaar hij werd opgenomen met buikklachten. Een neus swab werd afgenomen, de Covid-19-test werd ingezet en het resultaat was negatief.

De Franse artsen hebben de persoon aangeraden om met een mondkapje te lopen. De Surinamer keerde vervolgens terug naar de Suriname en begaf zich op 26 mei samen met zijn moeder naar de huisarts. De arts hoorde de persoon uit en stelde het Covid-team op de hoogte, dat er vermoedelijk sprake was van een positief geval. Vervolgens werd de test ingezet en het resultaat blijkt positief te zijn.

De patiënt is opgenomen in het Regionaal Ziekenhuis Wanica. De moeder is in quarantaine geplaatst. Bij navraag bleek, dat de persoon bij de oversteek zich alleen met de bootsman bevond.

De artsen in Frans- Guyana hadden de persoon geadviseerd om uit voorzorg aldoor een mondkapje op te zetten, welke door de persoon is opgevolgd.

De afdeling epidemiologie is nu bezig met verdere contact tracing van personen.
Met deze positieve case heeft Suriname nu twee actieve COVID-19- gevallen. Het ministerie doet een beroep op de samenleving om de preventieve Covid-19- maatregelen in acht te blijven nemen en zal de gemeenschap op de hoogte blijven stellen.

Er is nog een actieve case, een Braziliaan die illegaal in Suriname vertoefde.

Negen personen zijn genezen en één is overleden.

Nog zo'n 490 ingezetenen Suriname gestrand in vele landen

Suriname zal tot 30 mei repatriatie- vluchten plannen, daarna is het wachten op reguliere vluchten


Kolonel Danielle Veira deelde woensdag 27 mei 2020 mee op de persconferentie van het Covid-19 Managementteam dat de grenzen voorlopig gesloten blijven en nog niet gezegd kan worden wanneer de grenzen of het luchtruim weer open zullen kunnen, daar is Suriname nog niet ready voor. Dit beticht het Dagblad Suriname.

Deze week zal meer info volgen over het vervolg van de repatriatievluchten, maar op dit moment zijn nog zo'n 490 ingezetenen gestrand in andere landen. Dat zijn vooral de landen waar Suriname geen rechtstreekse vliegverbindingen mee heeft en waar ter plekke het luchtruim/de grenzen ook gesloten zijn.

Veira somde een waslijst aan landen op waar nog Surinamers zitten, waaronder Mexico, Panama, Bonaire en Aruba, Sint Maarten en Curaçao, Barbados, Jamaica, Grenada, Cuba, Haïti, St. Lucia, Colombia, Ecuador, Frankrijk, Nepal en Taiwan en vele andere landen.

Suriname zal tot 30 mei repatriatievluchten plannen, daarna zal men moeten wachten totdat er weer reguliere vluchten zijn. Deze week zal er in elk geval geen vlucht zijn.

Veira zei verder, dat er gesprekken gaande zijn met de mensen die het openbaar vervoer verzorgen, met het oog op het feit dat de crèches en peuterscholen weer opengaan, en per 1 juni de examenklassen ook weer beginnen. Formele mededelingen volgen nog, evenals de protocollen die gehanteerd zullen moeten worden. Vrijdag geeft het team hierover meer info.

Ze besloot met een beroep op de samenleving zich aan de Covid-19 regels te blijven houden.


Kolonel Jerry Slijngard zei, voor het eerst in de geschiedenis van Suriname  personen in quarantaine hun stem maandag hebben kunnen uitbrengen. Het ging in totaal om ongeveer 216 personen die allen bij het Zorghotel konden stemmen.

Slijngard gaf mee, dat er nog ongeveer 372 personen in quarantaine zijn, waarvan binnenkort een aantal de exit screening zullen ondergaan. Op 29 mei zullen dat de mensen zijn die uit Guyana kwamen, die uit Miami en nog 1 persoon van de Nederland 3 groep.

Velen in quarantaine zijn illegalen, en zelfs dinsdag werden nog mensen in Albina, waaronder een vrouw en haar dochter, opgepakt en in quarantaine geplaatst. Er komen ook nog steeds mensen aan met schoeners uit Brazilië en Venezolaanse vaartuigen. Die mensen worden in quarantaine geplaatst, en wie geen bescheiden heeft wordt het land meteen uitgezet.

Doekhie (NDP): ‘Men wil gaan sjoemelen om Hanisha binnen te halen’

Doekhie fel gekant tegen afstaan zetel Ebu Jones aan Hanisha Jairam


Volgens het Dagblad Suriname online woensdagavond 27 mei 2020 is NDP-parlementariër Rachied Doekhie er fel op tegen, dat Ebu Jones, die volgens zijn informatie de meeste stemmen op de kandidatenlijst van de NDP in Nickerie heeft gehaald, de ene zetel van de partij afstaat aan lijsttrekker Hanisha Jairam. 

‘Men wil gaan sjoemelen om Hanisha binnen te halen’

Waarschijnlijk gaan 4 van de zetels in het rijstdistrict naar de VHP, terwijl de NDP slechts 1 zetel pakt.

Lees hier meer over de 'relatie' tussen Doekhie en Jairam...

Overheids- en particuliere crèches mogen per 1 juni open

Opvanginstel- lingen zoals bejaarden- tehuizen mogen per 1 juni weer bezoekers ontvangen


De reguliere persconferentie van het Covid-19 Managementteam van woensdagmiddag 27 mei 2020 was een korte, waar slechts de directrice van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), Angela Salmo, korpschef Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname, kolonel Danielle Veira en kolonel Jerry Slijngard kort het woord voerden, zo meldt het Dagblad Suriname.

Salmo zei, dat de voortgang van de betalingen uit het Covid Noodfonds gestadig voortgang vinden. Crèche-houders, crèche medewerkers en peuterscholen moeten zich uitsluitend registreren op het hoofdbureau van SoZaVo.

Een heel belangrijke mededeling van het ministerie was, dat per 1 juni alle overheids- en particuliere crèches open zullen mogen, de protocollen worden tijdig bekendgemaakt.

Ook opvanginstellingen zoals bejaardentehuizen mogen per 1 juni weer bezoekers ontvangen, en ook daarvoor komen de gebruikelijke, eigenlijk reeds bekende protocollen zoals social distancing en goede handhygiëne.

IDOS: Oppositie heeft meerderheid in VVV om president en vicepresident te kiezen

NDP is voor blokkade directe verkiezing president en vicepresident afhankelijk van de BEPDe huidige oppositie beschikt volgens een schatting van het IDOS over minimaal 71.8% van de stemmen, die nodig zijn om een president en vicepresident in de Verenigde Volksvergadering (VVV) te kiezen. 

De NDP heeft op basis van de verwerking van de voorlopige uitslagen door het ministerie van Binnenlandse Zaken 16 zetels gehaald en is voor een blokkade van een directe verkiezing van de president en de vicepresident afhankelijk van de BEP, haar coalitie partner. Met hun 18 zetels kunnen ze de gang naar VVV afdwingen, omdat de gezamenlijke oppositie op 1 stem na, net niet de twee derde meerderheid heeft in het parlement om de president en de vicepresident direct te kunnen kiezen.

Het is 'common knowledge' dat de telling van de ressortraad-vertegenwoordigers een tijdje in beslag kan nemen en dat er veel in die periode gemarchandeerd wordt. De vraag is of het wel nodig is dat de NDP+ een dergelijke strategie, die misschien in het verleden gewerkt heeft, moet toepassen. Om een antwoord hierop te geven zal het IDOS een inschatting maken van het krachtenveld en aantonen dat het totaal geen zin heeft om de al arme overheid in de kosten te jagen door een VVV-vergadering af te dwingen.

In de VVV, waar de president bij gewone meerderheid van stemmen wordt gekozen, hebben in totaal 934 volksvertegenwoordigers zitting. Dat zijn 51 Assembleeleden, 765 ressortraadsleden en 118 districtsraadleden.

Om tot een schatting van het aantal volksvertegenwoordigers te geraken, is het IDOS als volgt te werk gegaan.

'We hebben gekeken naar de stemmen, die op het niveau van de ressorten zijn uitgebracht. De stelling is, dat de kiezer die zijn stem uitbrengt op bijvoorbeeld de VHP ook kiest en stemt voor alle VHP kandidaten op ressortraadsniveau. Dit is niet alleen het stemadvies, die partijen aan hun kiezers geven, maar ook een gebruik in de Surinaamse politiek. Men heeft het gemakshalve over 'flogo alla'. In geval van de districten Para, Coronie, Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini, waar we niet over die informatie beschikken, hebben we de ressortraadszetels en de daarvan afgeleide districtraadszetels toegewezen op basis van de door partijen gewonnen DNA-zetels en hoe deze zich ten opzichte van elkaar verhouden', zegt IDOS.

De NDP en haar regeringspartner, zouden er volgens IDOS er goed aan doen om de huidige oppositie in de gelegenheid te stellen om de president en de vicepresident direct in de Assemblee te doen kiezen. Het creëren van oponthoud door een gang naar een VVV af te dwingen, legt totaal geen zoden aan de dijk en zorgt alleen maar voor onnodig hoge kosten, die het land bovendien ook niet kunnen dragen. De oppositionele partijen hebben een absolute meerderheid in deze volksvertegenwoordigende vergadering.

(Suriname Mirror/Starnieuws/IDOS)

Hertelling stemmen uitgebracht op stembureau 168 Latour

Proces-verbaal blijkt niet in orde te zijn...Na afstemming met het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en internationale waarnemers heeft het hoofdstembureau Paramaribo vanmiddag, woensdag 27 mei 2020, besloten tot hertelling van de stemmen die maandag zijn uitgebracht op stembureau 168 te Latour. Dat is in het Anthony Nesty Stadion bekendgemaakt door Mike Nerkust, voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, aldus de Ware Tijd. Het proces-verbaal blijkt niet in orde te zijn. 

De verwerking van de verkiezingsresultaten van kiesdistrict Paramaribo was in volle gang toen de onregelmatigheid werd ontdekt. 'Het proces-verbaal is niet wat het wezen moet. De Assemblee ontbreekt en ressortraad is niet goed. Dus wij gaan ze vragen om onder toezicht van u allemaal opnieuw te tellen', hield Nerkust het publiek voor.


Na assistentie te hebben gekregen van een cameraploeg van Trishul TV, zodat de handelingen op videoscherm konden worden geprojecteerd, werd een aanvang gemaakt met de hertelling.


Kort daarvoor had Nerkust gedreigd een deel van het publiek in het Anthony Nesty Stadion te zullen verwijderden. Door personen in een sectie van de tribune waar in NPS-tenue gestoken mensen zaten, werden foto's gemaakt van en ingezoomd op de documenten die het stembureaupersoneel opmaakten. Naar verluidt zouden sommige foto's op social media zijn gepost. Nerkust riep de mensen op dat na te laten, omdat de foto's die verspreid werden een vertekend beeld konden geven en onnodig voor onrust zou kunnen zorgen.

'Ik doe een dringend beroep op u om dat niet te doen, omdat u het werk bemoeilijkt en zaken uit hun context gehaald kunnen worden', aldus de stembureauvoorzitter. Nerkust hield de mensen voor dat indien geen gehoor zou worden gegeven aan de oproep hij hun zou laten verwijderen.

Ook in een sectie pal boven de stembureaumedewerkers, waar mensen gestoken in oranje t-shirts zaten, werden enige tijd later foto's geschoten wat tot protesten vanuit de sectie waar NDP'ers zaten leidde. Niet lang daarna verzocht Nerkust het publiek in de sporthal om zich enkele stoelrijen naar achteren te verplaatsen, zodat het personeel ongestoord verder kon werken. In de sporthal zijn enkele honderden aanhangers van de verschillende politieke partijen aanwezig om de werkzaamheden van het stembureau te volgen.

De processen-verbaal van de 274 stembureaus van kiesdistrict Paramaribo worden nog verwerkt. Omstreeks half drie werd een aanvang gemaakt met de controle en het invoeren van de gegevens. De verwachting is dat dit nog zeker twee tot drie uren zal doorgaan. Zodra alle gegevens in de computer zijn ingevoerd zal een aanvang worden gemaakt met het oplezen van de processen-verbaal waarin de resultaten van de verschillende stembureaus zijn vastgelegd. Bij de verkiezingen van afgelopen maandag waren er landelijk meer dan 600 stembureaus.

Brunswijk, ABOP: 'Absoluut niet waar dat ABOP gesprekken voert met NDP'

'Ik heb tot nu toe alleen met de VHP-voorzitter Santokhi gesproken'
  
'Ik doe zaken met de VHP en vandaag praten wij verder'


Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP, zegt woensdag 27 mei 2020 op Starnieuws, dat het absoluut niet waar is dat zijn partij gesprekken voert met de NDP. 'Ik heb tot nu toe alleen met de VHP-voorzitter Santokhi gesproken', zegt de ABOP-leider. 

'Ik heb al tijdens de verkiezingscampagne en na de verkiezingen gezegd, dat ik niet samenwerk met de NDP. Ik blijf bij mijn standpunt', zegt de politicus.

Brunswijk zegt ook, dat niemand van de NDP hem gebeld heeft. 'Ik doe zaken met de VHP en vandaag praten wij verder.'

Hij merkt op  dat de kiezers NDP hebben afgestraft. Het is duidelijk dat het beleid van de regering is afgewezen, voert Brunswijk aan. 'In 2015 wilde de NDP niet met mij werken. Ik heb geen zaak met NDP', benadrukt Brunswijk. Hij zegt slechte ervaringen gehad te hebben met de NDP.

De ABOP heeft op basis van de verwerking van de uitslag door Binnenlandse Zaken nu 7 zetels. Het lijkt erop dat de
partij nog meer zetels heeft veroverd.

Doekhie (NDP): 'Grootste rommel die ik ooit gezien heb'

'Dit kan niet, wat daar gebeurde is een strafbaar feit'


NDP'er Rachied Doekhie zegt vandaag, woensdag 27 mei 20020, in het Dagblad Suriname over de situatie die hij gadegeslagen heeft bij het NIS 'A san gers’ wan p’kin Guyana now! Mensen beginnen onsportief te zijn'.

Hij heeft er moeite mee, dat mensen gewoon in de dozen kunnen gaan en zegt dit voor het eerst mee te maken.

'Ik weet niet in wiens voordeel dit gebeurt, maar wat ik daar zie is de grootste rommel die ik heb gezien in mijn leven, dat het zo ongeorganiseerd gebeurt. Ik ben ook voorzitter van het Hoofdstembureau geweest, en ik zeg, dit kan niet, wat daar gebeurde is een strafbaar feit.'

Doekhie sluit eventuele fraude niet uit. Ook zegt hij niet verrast te zijn door de uitslag, omdat hij het had zien aankomen. 'Bouterse wist het ook al, maar sommige mensen dachten dat ze met geld stemmen zouden kopen. Dit is een politieke afstraffing.'

Uitleg BiZa over gang van zaken verwerking resultaten stembureaus

Op Facebook-page ministerie BiZa worden resultaten om het half uur gedeeld


In de media zijn berichten verschenen die de indruk hebben gewekt als zou het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) bewust de informele uitslag van de verkiezingen hebben stopgezet. BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto zegt in een verklaring, dat het ministerie in een vroeg stadium gevraagd heeft om stembureauleden te identificeren voor het doorgeven van de vastgelegde DNA-resultaten aan het ICT-team van BiZa, zo meldt het Nationaal Informatie Instituut vandaag, woensdag 27 mei 2020.


'Echter vanwege Covid-19 hebben wij veel te maken gehad met afzeggingen van potentiële stembureauleden. Hierdoor moesten er weer nieuwe stembureauleden worden geïdentificeerd om zulks te doen', aldus Amatsoemarto.

De Assemblee-resultaten werden doorgestuurd nadat alle stemmen voor de Assemblee en ressortsraden waren geteld. Dit betekent, dat de eerste resultaten vrij laat binnen kwamen, ook omdat de stemmingstijd was verlengd met twee uren. Direct nadat de resultaten binnenstroomden, is er continu gewerkt aan de verwerking hiervan voor de informele uitslag.

De laatste binnengekomen resultaten zijn gistermorgen om half elf gedeeld met de media, aangesloten op de website waarop de data is verwerkt. Er was een korte pauze ingelast, omdat enerzijds de verwerkingsploeg rust nodig had en aan de andere kant kwamen er steeds minder resultaten naar binnen. Om half vier werd het verwerkingsproces gecontinueerd tot negen uur. Toen waren de resultaten van 524 stembureaus reeds verwerkt.

Voor de districten Coronie en Commewijne zijn alle Assemblee-resultaten voor de informele verslaglegging reeds verwerkt. Vandaag verwacht BiZa de resterende resultaten van de 125 stembureaus te ontvangen, te verwerken en te delen op de website waartoe de media, Onafhankelijk Kiesbureau en politieke organisaties toegang hebben.

Op de Facebook-page van het ministerie van Binnenlandse Zaken worden de resultaten om het half uur gedeeld met de samenleving op de pagina. De BiZa-directeur doet een beroep op de samenleving om de berichten te blijven volgen.

Rechtbank in Amsterdam stelt First Lady in het gelijk in zaak Blokland

Door Blokland gedane beweringen hebben onvoldoende feitelijke basis 

Blokland moet video ‘Grootste Diamantenroof in de geschiedenis van Suriname‘ verwijderen


De rechtbank in Amsterdam heeft vandaag, woensdag 27 mei 2020, First Lady Ingrid Bouterse-Waldring in het gelijk gesteld in de rechtszaak die de zij tegen Bernadine ‘Dini’ Blokland aanhangig had gemaakt, aldus het Nationaal Informatie Instituut, NII. 

Blokland deed in april in een video op social media aantijgingen aan het adres van de First "ady. Zo beweerde zij, dat de presidentsvrouwe de hand zou hebben gehad in een roofoverval op de directeur van het in Suriname gevestigde diamantopkoopbedrijf Glomac N.V. Daarbij zou een zwarte diamant van 320 karaat ter waarde van US$ 80 miljoen zijn weggenomen.Blokland beweerde verder, dat de edelsteen in Dubai voor US$ 43 miljoen zou zijn verkocht en dat de First Lady tegen een investering van US$ 45.000 de leiding bij Glomac N.V. wilde hebben. Zowel de presidentsvrouwe als Glomac-directrice Claudia Griffith sprak deze beweringen tegen.

Op 22 april liet de First Lady weten reeds een advocaat in Nederland in de arm te hebben genomen. De zaak diende eerst op 15 mei en vandaag volgde de uitspraak.

De rechtbank oordeelde, dat de door Blokland gedane beweringen onvoldoende feitelijke basis hebben. Blokland moet de video over de ‘Grootste Diamantenroof in de geschiedenis van Suriname‘ verwijderen én het vonnis van de rechtbank Amsterdam publiceren op haar Facebookpagina. Daarnaast moet zij ook een rectificatie plaatsen op Starnieuws. Zij is ook veroordeeld om de proceskosten te betalen.

Het vonnis moet uitgevoerd worden, zelfs indien Blokland in hoger beroep gaat.

Waarnemers OAS en Caricom blijven langer

(Bron foto: Twitter/@ptmathura)
Verwerken  processen-verbaal in Paramaribo kan twee dagen duren


Waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de Caricom zullen langer in Suriname blijven. Dit heeft de regering gevraagd en voorgelegd aan het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). OKB-voorzitster Jennifer van Dijk-Silos bevestigt vandaag, woensdag 27 mei 2020, op Starnieuws dat de internationale waarnemers langer zullen blijven. 

Dit is belangrijk voor het verdere verloop van het verkiezingsproces. Zij verwacht dat het verwerken van de processen-verbaal in Paramaribo twee dagen in beslag kan nemen.

De regering vindt het van belang dat de internationale waarnemers het electorale proces verder kunnen volgen en op basis van alle waarnemingen een rapport uitbrengen.

Aanvankelijk zouden de delegaties van de OAS en Caricom vandaag vertrekken.

Zorgen bij NPS en VHP over afhandeling van de stembiljetten

Rusland, NPS: 'Stembussen en documenten in gewone auto vervoerd'

Sharman (VHP): Je moet richtlijnen vaststellen en afspraken maken, zodat je geen marktachtige situaties krijgt'


NPS-voorzitter Gregory Rusland maakt zich zorgen over de afhandeling van de stembiljetten nadat er op stembureaus was geteld. 'De organisatie lijkt nogal amateuristisch', zegt hij vandaag, woensdag 27 mei 2020, in de Ware Tijd. Gisteren  circuleerden er berichten op social media over frauderen met stembiljetten in Paramaribo. Rusland spoedde zich naar de Anthony Nesty Sporthal, waar het hoofdstembureau van Paramaribo, is ondergebracht. 

Hij is niet gerust om de situatie, omdat in zijn opvatting zaken niet volgens het verkiezingsprotocol worden afgehandeld. Rusland stelt, dat de stembussen en documenten - met name de stembiljetten en processen-verbaal - in een 'gewone auto' zijn vervoerd. 'Er kan van alles gebeuren onderweg, dus we maken ons zorgen.'


Rusland is vastbesloten ervoor te zorgen, dat de fraude die in 2015 is opgemerkt door het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) niet wordt herhaald. 'We willen de ruimte niet geven aan mensen om te sjoemelen.'

VHP'er Dew Sharman is het eens met Rusland. Hij betreurt de gang van zaken, ook bij de Anthony Nesty Sporthal. 'Het is een verkiezingsproces en je moet richtlijnen vaststellen en afspraken maken, zodat je geen marktachtige situaties krijgt zoals nu het geval is.' Die 'marktachtige ' situatie laat volgens hem ruimte voor onregelmatigheden. 'Wij hopen natuurlijk dat niks verkeerd gaat en proberen elke informatie die we vanuit de samenleving krijgen goed te bestuderen voordat we een uitspraak doen.'

Patricia Etnel (NPS) spreekt van 'een zeer zorgelijke situatie'. De politica stelt op basis van de nu bekende gegevens, dat de NDP verwezen wordt naar de oppositiebanken. 'Dat is heel erg belangrijk om te weten en een geruststelling en voldoening dat er een beter Suriname komt.'

VHP'er Sharman: 'Volk is tot het besef gekomen dat deze situatie niet verder kan'

Assembleelid en arts Sharman gaat voor tweede termijn in Assemblee


'De partij heeft een wederopbouw- programma in elkaar gezet en wij ondersteunen dat allemaal, daar zit geen persoonlijke ambitie in', zegt Dew Sharman van de VHP in reactie op de vraag als hem gevraagd wordt wat zijn ambitie is nu de partij bij de verkiezingen als grootste winnaar uit de bus is gekomen. 

'Wij hebben zaken uitgezet die heel acuut en noodzakelijk zijn om ze in de eerste zes maanden goed te krijgen', zegt hij vandaag, woensdag 27 mei 2020, op  Starnieuws. In dat verband noemt de VHP’er , die arts is, de voorraad medicijnen en waarborging van voedsel. 'Dat moet je in de eerste zes maanden correct hebben afgehandeld, zodat mensen met een gerust hart kunnen leven.' Nadien zegt hij zal in anderhalf jaar worden geprobeerd om de financieel-economische situatie te stabiliseren. Het volgende traject wordt dan de aanpak van grotere zaken.

'Het plan is er, het is allemaal al op papier gezet en zal ons werkdocument zijn waarmee we aan de slag zullen gaan om die nodige veranderingen te brengen in het land, om die ontwikkeling… die zekerheid te waarborgen voor de samenleving dat dit land weer een waardig land wordt waarbij het volk in elk geval zijn trots als natie terugkrijgt.'

Sharman zegt, dat ze een heleboel te doen hebben. 'We zijn als jonge politici ambitieus om dit land goed te krijgen. Primair staat het land Suriname, dat we het weer goed krijgen. We hebben als ware kinderen van dit land de plicht op ons genomen om een andere weg in te slaan.'

Hij vindt het prachtig dat ze ondersteuning krijgen van brede lagen van de samenleving op de nieuwe weg die ze hebben ingeslagen. Sprekend tot de kiezers, zegt Sharman dank aan de mensen die hun steun hebben uitgebracht op de VHP 'waar dan ook in Suriname'.

Het doet hem goed, dat het volk tot het besef is gekomen dat deze situatie niet verder kan. Surinamers hebben getoond dat ze hun trots en waardigheid terug willen. 'Ze hebben gekozen voor verbetering van Suriname. Ze hebben ervoor gekozen Suriname te redden en op die manier een mooi Suriname achter te laten voor de komende generaties.'

Het is voor hem duidelijk een teken aan de wand voor de zittende regering, dat ze het verkeerd hebben gedaan. Hijzelf is verrast met het aantal zetels dat de VHP op basis van de voorlopige resultaten heeft binnengehaald. 'Het geeft je een prettig gevoel dat je targets stelt en die ook haalt door hard te werken als team.'

Bij de vorige verkiezingen in 2015 werd Sharman met voorkeursstemmen gekozen in kiesdistrict 1, Paramaribo. Zoals de kaarten op dit moment liggen, krijgt hij een tweede termijn in De Nationale Assemblee.

Tweede Kamerleden reageren enthousiast op verkiezingsnederlaag Bouterse

'Dat biedt kansen voor Nederland, want de betrekking met Suriname is bijzonder gecompliceerd'

'Nederland moet om zijn uitlevering blijven vragen'


De grote verkiezingsnederlaag van de NDP van Desi Bouterse in Suriname leidt tot vreugde en instemming op het Binnenhof in Den Haag. Partijen van links tot rechts hopen op een betere relatie én dat Bouterse snel achter tralies verdwijnt, zo schrijft het Parool dinsdag 26 mei 2028.

Zoals het er nu uitziet, heeft oppositiepartij VHP forse verkiezingswinst geboekt, terwijl de NDP 9 of 10 van de 26 zetels kwijtraakt in De Nationale Assemblee. 'Dat is bijzonder mooi nieuws', reageert Joël Voordewind van regeringspartij ChristenUnie. 'Dat biedt kansen voor Nederland, want de betrekking met Suriname is bijzonder gecompliceerd door het strafproces tegen Bouterse vanwege de Decembermoorden.' Volgens Voordewind kiest ‘het Surinaamse volk een nieuwe koers en staat nieuwe generatie op’.


De PvdA feliciteert oppositieleider Chan Santokhi van de VHP. 'Suriname lijkt af te rekenen met de corrupte politiek van Bouterse', zegt buitenlandwoordvoerster Liliane Ploumen. 'We hopen dat deze verkiezingsuitslag een nieuwe, rechtvaardige en betere tijd markeert voor Suriname.'

Bram van Ojik van GroenLinks wijst op de nog altijd hechte banden met Suriname. 'Er wonen hier immers nog altijd heel veel Surinaamse Nederlanders.' Volgens de voormalige diplomaat wordt de relatie met Suriname al jaren bepaald door Bouterse. 'Zolang Suriname een president heeft die veel op zijn kerfstok heeft - de Decembermoorden en cocaïnehandel - blijft die relatie slecht. En dat is nog een understatement.' 

D66 pleit voor een reset van de slechte betrekkingen tussen Suriname en Nederland. Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma spreekt van ‘politiek karma’. 'Het lijkt er op dat drugscrimineel Bouterse verliest van drugsbestrijder Santokhi. De winnaar erft een een praktisch failliet Suriname.'De VVD is blij en hoopt allereerst ‘dat de uitslag van de verkiezingen wordt gerespecteerd’, aldus buitenlandwoordvoerder Sven Koopman. Hij hoopt daarnaast op spoedige gerechtigheid voor de slachtoffers van de Decembermoorden.


In de nacht van 7 op 8 december 1982 vermoordde het door Bouterse geleide militaire regime zestien tegenstanders. Uiteindelijk werd Bouterse vorig jaar in eigen land voor de moorden veroordeeld tot 20 jaar cel. Doordat Bouterse als president onschendbaar is, ontloopt hij vooralsnog zijn straf. Tegelijk heeft de Surinaamse president ook in Nederland een veroordeling staan. In 1999 werd hij bij verstek veroordeeld tot 11 jaar cel vanwege betrokkenheid bij cocaïnehandel. 

Van Ojik hoopt dat Nederland straks om Bouterses uitlevering vraagt als die geen president meer is. Ook de ChristenUnie is voorstander. 'Nederland moet om zijn uitlevering blijven vragen, ik zou dat toejuichen', stelt Voordewind. D66 ziet Bouterse ook het liefst in een cel, maar bij voorkeur eerst in Suriname. VVD: 'Het voornaamste is dat Bouterse berecht wordt voor de Decembermoorden. Maar, we kunnen niet vooruitlopen op de zaken, zolang hij daar nog zit.' De PvdA stelt ook dat de gerechtigheid begint in Suriname.

Onschuldige omstander gewond geraakt door afgeketste politiekogel

Politie vuurt waarschuwings- schoten in achtervolging verdachte op bromfiets


Bij een achtervolging van een 18-jarige verdachte op een bromfiets, is een onschuldige omstander gisteren gewond geraakt door een politiekogel. De politie loste een aantal waarschuwingsschoten waarna één afketste en een man raakte. Dat meldt de Times of Suriname, aldus Waterkant.net vandaag, woensdag 27 mei 2020. 

Dit gebeurde in de Verlengde Keizerstraat in het centrum van Paramaribo, toen de politie de bromfietser spotte en achtervolgde. Vermoed werd, dat de bromfiets van diefstal afkomstig was, of dat de bromfietser zich schuldig zou hebben gemaakt aan enig strafbaar feit.

Bij het lossen van waarschuwingsschoten werd een onschuldige man, die langs de weg op een bank zat, geraakt door een afgeketste kogel. Hij liep een schotwond aan een been op. De man moest met een ambulance naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo worden afgevoerd.

Het lukte de agenten uiteindelijk de bromfietser aan te houden.

Binnenlandse Zaken heeft 524 van de 649 stembureaus verwerkt

Resterende 125 stembureaus, verdeeld over acht districten, 27 mei verwerkt


Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 524 van de 649 stembureaus verwerkt. Vandaag, woensdag 27 mei 2020, 10.00 uur wordt verder gegaan met de verwerking van de resterende 125 stembureaus, verdeeld over acht districten. 

Op basis van de verwerkte telling tot nu toe heeft de VHP 20 zetels, NDP 16, ABOP 7, NPS 4, Pertjajah Luhur 2 en BEP 2.


Van de 17 partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen, zullen slechts zes partijen vertegenwoordigd zijn in De Nationale Assemblee.

De processen-verbalen van Coronie en Commewijne zijn volledig verwerkt door Binnenlandse Zaken. Uit de voorlopige cijfers blijkt, dat de NDP in alle districten een zetel heeft. De VHP heeft in vijf districten zetels veroverd. Ze is nu de grootste partij van het land.

Van Dijk-Silos: 'Schuld van chaos na verkiezingsdag ligt bij ministerie van Binnenlandse Zaken'

(Bron foto: Regillio Derby/de Ware Tijd)
'BiZa heeft getelde stemmen stembureaus niet meteen in media gebracht, maar is met eigen deskundigen analyses gaan maken op tv'


Voorzitster Jennifer van Dijk-Silos van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) verwijt het ministerie van Binnenlandse Zaken, BiZa, ervan nodeloos ervoor gezorgd te hebben, dat een dag na de verkiezingen er tumult en paniek is ontstaan bij kiezers en politieke partijen. Het ministerie heeft - in tegenstelling tot voorgaande verkiezingen - de getelde stemmen van de verschillende stembureaus niet meteen in de media gebracht, maar is zelf met eigen deskundigen analyses gaan maken op de televisie. 

'Op dat moment hebben de mensen niets aan jouw analyses, maar moeten de rauwe gegevens aan de media worden gegeven. Tot overmaat van ramp stopt het ministerie plotseling met het doorgeven van informatie en is de verwarring dan compleet', zegt Van Dijk-Silos vandaag, woensdag 27 mei 2020, in de Ware Tijd.

De OKB-voorzitter legt uit dat alle stembureaus al zijn geteld. Dat gebeurt op de stembureaus. Het is het ministerie dat plotseling gestopt is met het doorgeven van de informatie. Was dat wel het geval geweest, zoals bij voorgaande verkiezingen, dan was rond vijf uur in de ochtend, de dag na de verkiezingen, het meteen bekend wie de verkiezingen heeft gewonnen, wie heeft verloren en hoe de zetelverdeling is.

'Dat wordt de niet officiële uitslag genoemd, omdat alleen het OKB na de telling van de stembureaus gecontroleerd te hebben, de uitslag officieel kan vaststellen. Als er een verschil is kan dat nooit veel verschillen van de telling die de stembureaus al hebben gedaan.' Volgens Van Dijk-Silos heeft geen enkel hoofdstembureau een begin gemaakt met het controleren van de processen-verbaal en stukken van de stembureaus uit hun district. Dat zal vandaag beginnen. Hoofdstembureau Paramaribo begint om twaalf uur 's middags.

Dat er bij sommige hoofdstembureaus, zoals dat van Paramaribo in de Anthony Nesty Sporthal, chaos is ontstaan, was volgens Van Dijk-Silos totaal niet nodig geweest. 'Er vindt een normaal proces plaats. De stemming heeft tot negen uur geduurd en pas daarna is op de stembureaus de telling begonnen. De mensen hebben dus doorgewerkt en pas in de loop van de volgende dag, tot in de middag, zijn zij in staat gesteld hun bussen en dozen naar de desbetreffende hoofdstembureaus te brengen.'

Volgens haar kan daarom niet worden verwacht. dat de mensen doortrekken en op het hoofdstembureau verder gaan werken. 'Zij hebben langer dan 36 tot veertig uur onafgebroken gewerkt. De wet voorziet erin, dat de telling wordt opgeschort en dat de volgende dag daar verder mee wordt gegaan', aldus Van Dijk-Silos uit.

De OKB-voorzitster zegt, dat de hoofdstembureaus open zijn voor de politieke partijen om tussen opschorten en herstart van de controletelling te waken over het materiaal. 'De politie is aanwezig, er is camerabeveiliging en de politieke waarnemers mogen daar ook overnachten', zegt Van Dijk-Silos, die dus BiZa verantwoordelijk stelt voor de ontstane situatie.

Ter informatie:


Drie jonge Boliviaanse jongens gestoken door een zwarte weduwespin

Jongens (12, 10 en 8) geloven dat beet van spin ze krachten geeft als van stripboek-superheld Spider Man


Drie jonge Boliviaanse jongens werden eerder deze maand in het ziekenhuis opgenomen toen ze werden gestoken door een zwarte weduwe (Latrodectus mactans, viuda negra) terwijl ze geiten hoedden in een klein Boliviaans dorp, aldus lokale media maandag 25 mei 2020. 

Geloven dat een beet van de spin hen krachten zou geven, zoals stripboek-superheld Spider Man, benaderden de jongens van 12, 10 en 8 jaar oud uit Chayanta, een stad in de Andesregio Potosi, de spin op 14 mei en staken hem met een stok, vertelde Virgilio Pietro, chef Epidemiologie bij het Boliviaanse ministerie van Volksgezondheid aan Telemundo.

De eerste symptomen verschenen binnen enkele minuten.Hun moeder bracht ze met spoed naar een plaatselijk gezondheidscentrum. Hun gezondheid verbeterde niet en ze werden overgebracht naar een ziekenhuis in de stad Llallagua.


Toen de jongens 's nachts niet verbeterden, werden ze met spierpijn, zweten, koorts en algemene trillingen naar het kinderziekenhuis in La Paz gebracht, legde Pietro uit. Na het toedienen van een serum tegen beten, verbeterden ze totdat ze op 20 mei werden ontslagen, meldde Telemundo.

De zwarte weduwe is meestal niet agressief.

(Suriname Mirror/Pulzo/Telemundo/FOX News/Correo del Sur/Twitter/YouTube)

Honduras intensiveert zijn strijd tegen de internationale drugshandel

Regering implementeert nieuwe wet ter bescherming van het luchtruim


Met de inhuldiging van het Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI) en de Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo, verzekerde president Juan Orlando Hernández zijn inzet om de oorlog tegen de internationale drugshandel voort te zetten.

'Dankzij de nieuwe CCOI en de implementatie van de nieuwe wet ter bescherming van ons luchtruim sluiten we de mogelijkheden om grensoverschrijdende misdaad te organiseren om hun illegale activiteiten voort te zetten die zoveel schade hebben aangericht aan de samenleving', verklaarde president Hernández.De CCOI en de nieuwe wet vergroten de capaciteit van de veiligheidstroepen om grensoverschrijdende criminaliteit te bestrijden, met name in La Mosquitia, een afgelegen zwaar oerwoudgebied dat grenst aan Nicaragua, en die voorwaarden aantrekkelijk zijn om nieuwe routes voor drugshandel naar de Amerikaanse markt te openen.

CCOI rekent op de medewerking van het US Southern Command. Het is geïntegreerd in het 911 Emergency National System, de National Direction of Intelligence and Investigation, de National Police, de procureur-generaal en de Tactic Investigation Agency. Bovendien geldt de wet inzake de bescherming van de soevereiniteit van het luchtruim in samenwerking met de landen van de noordelijke driehoek (Honduras, El Salvador, Guatemala), de Verenigde Staten van Amerika, Mexico, Colombia en de interim-president van Venezuela, Juan Guaidó.


Het initiatief stimuleert het proces om vliegtuigen te identificeren die niet voldoen aan nationale en internationale parameters. Het geeft gedetailleerde informatie over de locatie, identificatie, tracking, onderschepping en signalering van een vliegtuig dat bescherming vereist of verdacht is van illegale activiteiten.

De wet is in overeenstemming met bestaande internationale verdragen inzake burgerluchtvaart, zoals het Verdrag van Chicago (1944) en het Verdrag van Montreal, aangenomen in 1971, om gedragingen die de veiligheid van de burgerluchtvaart in gevaar zouden kunnen brengen, te verbieden en te bestraffen.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet, de activering van de CCOI en andere inspanningen, zoals de uitleveringswet die werd goedgekeurd toen president Hernández het nationale congres leidde, waardoor de uitlevering van 22 drugsbaronnen aan de VS mogelijk werd, loopt Honduras voorop. van de oorlog tegen grensoverschrijdende misdaad.

(Suriname Mirror/PRNewswire/Regering van Honduras/Twitter)

Man probeert $ 300.000 vanuit VS naar Mexico te smokkelen

In auto aangetroffen pakketten in zilver en zwarte tape bevatten $ 303.601


Federale autoriteiten arresteerden vorige week een man uit Brownsville nadat hij naar verluidt was betrapt terwijl hij via de Brownsville en Matamoros International Bridge meer dan $ 300.000 naar Mexico probeerde te smokkelen.


Een op dinsdag 26 mei 2020 ingediende strafrechtelijke aanklacht stelt, dat de douane- en grensbewakingsfunctionarissen Carlos Alberto Guevara, de chauffeur van een Dodge Durango, op 22 mei samen met zijn minderjarige zoon hadden aangehouden na inspectie van het voertuig.

Guevara was op weg naar Mexico. Agenten die een inspectie uitvoerden, ontdekten meerdere pakketten die in zilver en zwarte tape waren verpakt in een plunjezak verborgen onder de achterbank, schreef de speciale agent die Guevara ondervroeg.

Volgens de aanklacht bevatten de pakketten in totaal $ 303.601 aan Amerikaanse valuta.

(Suriname Mirror/The Brownsville Herald)

Procureur-generaal van Colombia bevestigt identiteit van ‘Memo Fantasma’

In Madrid gevestigde zakenman Guillermo León Acevedo Giraldo is ‘Memo Fantasma'

(Bron foto: Twitter)
Memo Fantasma leidde Bloque Central Bolívar, BCB, van de grootste paramilitaire groep Autodefensas Unidas de Colombia, AUC


De hoogste aanklager van Colombia zegt, dat de in Madrid gevestigde zakenman Guillermo León Acevedo Giraldo ‘Memo Fantasma’ is, wat het onderzoek van InSight Crime bevestigt naar de identiteit van de ongrijpbare drugsbaron en paramilitaire commandant. 

Procureur-generaal Francisco Barbosa zei in een interview op 26 mei met W Radio in Colombia, dat een onderzoek naar de activa en identiteit van Memo Fantasma tot de conclusie leidde, dat deze 'persoon correspondeert met Guillermo León Acevedo Giraldo'. Zijn identiteit is opgenomen in een rapport van de gerechtelijke politie van 13 april, zei Barbosa.


Memo Fantasma leidde het Bloque Central Bolívar, BCB, van de grootste paramilitaire groep van Colombia, de Autodefensas Unidas de Colombia - AUC, van eind jaren negentig tot halverwege de jaren 2000. Maar, hij gaf zichzelf nooit aan bij de tribunalen voor Justitie en Vrede die waren opgezet om begin 2006 toezicht te houden op de demobilisatie van de AUC.

Rond 2011 en 2012 gaven gedemobiliseerde AUC-leden volgens Barbosa getuigenis over de paramilitaire commandant, bekend als zowel 'Sebastián Colmenares' en Memo Fantasma. Van daaruit openden de autoriteiten van het Openbaar Ministerie twee onderzoeken om eigendommen op te sporen van de man die bekend zou worden als Memo Fantasma.

Zoals InSight Crime eerder meldde, was Guillermo Acevedo verbonden aan een bedrijf dat bekend staat als Inversiones El Cipres SA, dat zich bezighield met vastgoedontwikkeling. Dit bedrijf creëerde uiteindelijk een trust met Hitos Urbanos Limitada - waarvan de aandeelhouders onder meer de vice-presidente van Colombia, Marta Lucía Ramírez en haar man, Álvaro Rincón - waren om het luxe kantoorgebouw Torre 85 te bouwen in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Het land dat voor het pand werd gebruikt, bevatte zeven percelen die eigendom waren van de moeder, grootmoeder en Inversiones El Cipres SA.

Rincón gaf toe, dat hij met Guillermo Acevedo aan het Torre 85-project had gewerkt, maar zei dat hij geen idee had van zijn verleden. Barbosa zei in het interview dat Rincón is opgeroepen om de autoriteiten een gezworen verklaring af te leggen over deze zakelijke transacties. Vice-presidente Ramírez zei, dat ze Acevedo niet kende en dat ze geen rol speelde in de zaken van haar man.

Guillermo Acevedo diende eerder via het in Bogotá gevestigde advocatenkantoor David Espinosa Acuña een aanklacht in tegen InSight Crime Co-director Jeremy McDermott en ontkende dat hij Memo Fantasma was.


Toen hem werd gevraagd naar de verklaringen van de procureur-generaal, zei zijn advocaat dinsdag 26 mei 2020 'geen commentaar'.


(Suriname Mirror/InSight Crime/El Tiempo/WRadio/YouTube/Twitter)

Colombia's Medellin zet 'eco-city'-doelen in voor herstel van coronavirus - Al het openbaar vervoer tegen 2030 van stroom voorzien

(Bron foto:Thomson Reuters Foundation/Anastasia Molone)
Fietsstroken binnen drie jaar met bijna 50% uitbreiden tot 145 kilometer

Koolstofemissies tegen 2030 met 20% verminderen


Terwijl de tweede stad van Medellin, Colombia, zich voorbereidt om haar economie nieuw leven in te blazen na de coronavirus-pandemie, wil het tegelijkertijd de koolstofemissies tegen 2030 met 20% verminderen - en het richt zich op transport. Stadsambtenaren zeggen, dat ze de fietsstroken binnen drie jaar met bijna 50% zullen uitbreiden tot 145 kilometer, en meer dan het dubbele van het aantal onderling verbonden openbaarvervoerslijnen, waaronder overlandtreinen, trams en kabelbaanlijnen, tot 2030 tot 26. 

(Bron foto: Twitter)
Ook werkt de stad aan het leveren van 50.000 elektrische fietsen die bewoners goedkoop kunnen huren - en het doel is om tegen het einde van het decennium al het openbaar vervoer van stroom te voorzien. 'Medellin heeft een geschiedenis van zichzelf opnieuw uitvinden, van diepe veerkracht', vertelde burgemeester Daniel Quintero dinsdag 26 mei 2020 de Thomson Reuters Foundation in een interview. 'Ik ben er echt van overtuigd, dat het over 10 jaar heel ongebruikelijk zal zijn dat iemand een dieselauto koopt', zei hij.

Medellin is een van de tientallen steden over de hele wereld die een economische herstart na de lockdown willen gebruiken om tegelijkertijd milieumaatregelen te nemen. Van het gebruik van stimuleringsfondsen om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te installeren tot het reserveren van ruimte voor auto's, voetgangers en fietsen, de steden hopen geld te besparen en veerkracht op te bouwen door samen het klimaat en de viruscrises te bestrijden. 'Wat er is gebeurd, veroorzaakt enorme transformaties binnen mensen en instellingen in het algemeen', zei Quintero.

In Medellin putten ambtenaren uit hun ervaring met het bestrijden van een 'pandemie' van ongebreideld drugsgeweld uit het verleden om nieuwe uitdagingen aan te gaan, zei Quintero. 'We hebben ons moeten verheffen na de ergste pandemie, het geweld van de jaren tachtig en negentig, toen meer dan 100.000 jonge mensen het leven lieten tijdens de drugsoorlog', zei de burgemeester, die zijn vierjarige ambtstermijn begon in januari. Maar, vanwege wat Medellin al heeft meegemaakt, zei hij dat hij '100% overtuigd' is dat inwoners van de stad met 2,5 miljoen mensen de strijd aangaan met het coronavirus - en de klimaatverandering -.

'Deze crisis, en wat er aan de hand is, was opnieuw een dringende oproep tot verandering', zei de 40-jarige. Covid-19 heeft grote verschillen tussen arm en rijk blootgelegd in een stad waar de helft van de inwoners in de informele sector werkt en dagelijks geld verdient, waaronder straatverkopers en schoonmakers. 'Tegenwoordig treft het virus sectoren met lage inkomens, precies die sectoren die zwaar werden getroffen door het geweld van de jaren '80 en '90. En daarom begrijpen we dit als een dringende oproep voor een nieuwe transformatie', zei Quintero.

De transformatie die hij voor ogen heeft, houdt in dat Medellin een 'ecostad' wordt die beter verbonden, groener en technisch slimmer is, zei Quintero. Het is een aanpak die voortbouwt op eerdere decennia aan ervaring die de met bergen geflankeerde stadsprijzen en een reputatie als pionier op het gebied van stedelijke innovatie heeft verdiend. Opeenvolgende burgemeesters hebben zich gericht op stadsvernieuwing om door bendes geteisterde sloppenwijken te verbeteren, die nu nieuwe scholen, openbare bibliotheken, openluchtgymnastiek en landschapsparken bevatten.

(Bron foto: Reuters/Albeiro Lopera)
De stad heeft ook een veel gekopieerd kabelbaan-transportsysteem gebouwd dat bewoners de heuvels op en af ​​brengt, en sloppenwijkbewoners verbindt met de rest van de stad.

De post-Covid-transformatie van Medellin zal gericht zijn op onderwijs als een belangrijke pijler om verandering te stimuleren, met als doel studenten voor te bereiden op banen met een digitale en technische focus, ondersteund door 'historische' investeringsniveaus in scholen, zei Quintero. 'Het is met onderwijs dat we kunnen transformeren', zei hij, eraan toevoegend dat lesgeven een gevoel van individuele en collectieve verantwoordelijkheid bij jongeren moet opwekken om de planeet te beschermen. 'We hebben het over een transformatie in het curriculum die jongens, meisjes en jongeren verbindt met de nieuwe realiteit van de wereld ... met de grote klimaat- en milieu-uitdagingen die de wereld vandaag heeft', zei Quintero.

Als onderdeel van Medellins streven om een ​​'ecostad' te worden, hebben ambtenaren zich gericht op het promoten van schonere energie om de uitstoot en vervuiling te helpen verminderen. Gelegen in het midden van een diepe vallei, heeft Medellin moeite gehad om de luchtvervuiling te verminderen. Zelfs met weinig auto's op de weg tijdens de voortdurende blokkering van het virus, heeft de stad te kampen gehad met giftige vervuiling, zei Quintero. De autoriteiten begrijpen nu dat vervuiling ook wordt veroorzaakt door illegale verbranding van bossen - een andere urgente uitdaging die moet worden aangepakt, zei hij.

Medellin heeft een ambitieus doel gesteld om al het openbaar vervoer tegen 2030 van stroom te voorzien, waarbij Quintero zegt dat hij wil dat de stad de eerste in Latijns-Amerika is die dat doel bereikt. Om haar doel te bereiken, is de stad van plan om een ​​breed scala aan veranderingen door te voeren, waaronder het uitbreiden van het wagenpark van elektrische bussen tot 130 tegen 2023, tegen 65 vandaag. Over het algemeen streeft het land ernaar zijn koolstofemissies tussen 2015 en 2030 met 20% te verminderen, zeggen functionarissen.

Quintero zei, dat regeringen een cruciale rol moeten spelen bij het bevorderen van de transportveranderingen die ze willen zien als de kosten voor schone energie dalen. 'De moeilijkste missie is ... om een cultuuromslag te creëren, en we moeten iets sneller gaan dan de markt gaat', zei de burgemeester.

(Suriname Mirror/Thomson Reuters Foundation) 

Import en export goederen Aruba 1e kwartaal 2020 lager dan in zelfde periode 2019

(Bron foto: Shutterstock)
Totale invoer, uitgedrukt in gewicht, registreerde daling van 8,2 procent


De import en export van goederen was in het eerste kwartaal van dit jaar lager dan in dezelfde periode van 2019. De totale invoer, uitgedrukt in gewicht, registreerde een daling van 8,2 procent in het eerste kwartaal van 2020 (146,8 miljoen kilo) in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (159,9 miljoen kilo), terwijl, in waarde, de totale invoer daalde met 5,8 procent, van 541,5 miljoen florin naar 509,9 miljoen. Dit bericht vandaag  woensdag 27 mei 2020, het Antilliaans Dagblad.

De invoer in het vrije verkeer van Aruba, uitgedrukt in gewicht, vertoonde in het eerste kwartaal van 2020 een daling van 8,2 procent (145,7 miljoen kilo), vergeleken met dezelfde periode in 2019 (158,7 miljoen kilo). Gedurende deze periode daalden 11 van de 21 geregistreerde secties. De grootste afnames werden waargenomen voor de rubrieken ‘Minerale producten’ (-14,3 miljoen kilo), ‘Machines & elektrotechnische uitrusting (nieuw en vernieuwd)’ (-0,6 miljoen kilo) en ‘Diverse vervaardigde artikelen’ (-0,3 miljoen kilo).

De grootste stijgingen waren te zien bij de rubriek ‘Hout, houtskool en houtwerk’ (0,7 miljoen kilo) en ‘Chemische producten’ (0,7 miljoen kilo).

Verder werden stijgingen opgetekend voor de rubrieken ‘Voedingsmiddelen’ (0,6 miljoen kilo) en ‘Groenteproducten’ (0,2 miljoen kilo).

De invoer in het vrije verkeer van Aruba, uitgedrukt in waarde, vertoonde in het eerste kwartaal van 2020 een daling van 5,1 procent (497,9 miljoen florin) in vergelijking met dezelfde periode in 2019 (524,7 miljoen florin). Van de 21 secties, registreerden er 14 waardeverminderingen bij invoer in het vrije verkeer van Aruba. De grootste afnames waren te zien bij de rubrieken ‘Machines & elektrotechnische uitrusting (nieuw & vernieuwd)’ (-7,0 miljoen florin), ‘Echte parels (natuurlijk) en andere edelstenen’ (-5,6 miljoen florin) en ‘Transportmiddelen’ (-5,2 miljoen florin).

De grootste stijging is te zien bij de rubriek ‘Chemische producten’ (2,9 miljoen). Verder werden stijgingen opgetekend voor de secties ‘Onedele metalen en afgeleide werken’ (2,1 miljoen) en ‘Kunstmatige plastic elementen’ (1,5 miljoen florin).

Algemeen chirurg Menno Misset,Curaçao, mag maand lang niet werken - Inspectie onderzoekt zijn functioneren

Inspectie: Onderzoek betekent nog geen oordeel 


Algemeen chirurg Menno Misset mag voor de periode van een maand, lopende een inspectieonderzoek naar zijn functioneren, geen operaties uitvoeren en geen poliklinische afspraken hebben. Dat bevestigt inspecteur-generaal voor de Volksgezondheid Sirving Keli vandaag, woensdag 27 mei 2020, in het Antilliaans Dagblad.

Tegen Misset zijn inmiddels verschillende klachten binnengekomen. Volgens Keli maken het aantal en de aard van de klachten tegen Misset - die als chirurg werkzaam is binnen het Curaçao Medical Center (CMC) - dat de Inspectie voor de Volksgezondheid ‘het noodzakelijk acht dat betrokkene voor de periode van een maand geen werkzaamheden zal uitoefenen terwijl het onderzoek plaatsvindt’. Om hoeveel klachten het precies gaat, wil Keli in dit stadium liever niet kwijt.

Misset kwam afgelopen week negatief in het nieuws toen een voormalig patiënt tegenover TV Direct aangaf, dat zij een jaar geleden door de chirurg verminkt was achtergelaten. Wat een eenvoudige borstamputatie moest zijn, eindigde in een dubbele amputatie, waar de patiënt naar eigen zegge n ‘veel letsel en een jaar later nog steeds trauma’ aan heeft overgehouden.

Keli zegt hierover, dat de inspectie zich bewust is van de onrust die is ontstaan, maar dat het een objectief onderzoek van fundamenteel belang acht. 'Daarom stellen wij nadrukkelijk dat onderzoek zal moeten uitwijzen wat er aan de hand is (geweest) en dat het onderbreken van de werkzaamheden geenszins een oordeel is over de werkzaamheden.Naar aanleiding van de eerste bevindingen van het onderzoek zullen de volgende stappen bepaald worden.'

Het is niet de eerste keer dat Misset negatief in de publiciteit verschijnt. In januari 2018 was dit ook al het geval toen het personeel van de OK - toen nog bij het Sehos - weigerde nog met de chirurg te werken. De vakgroep chirurgie en de directie van het Sehos besloten toen dat Misset voorlopig geen operaties meer mocht uitvoeren in afwachting van een onderzoek van de inspectie naar aanleiding van klachten over het functioneren van de chirurg.

'Alle verraders, Sapoen, Chitan, Noersalim, Ralim en Waidoe, die de PL hebben verlaten zijn niet meer terugkomen'

'Samen met ABOP zullen wij de VHP ondersteunen als het gevraagd wordt'


Paul Somohardjo, voorzitter van de Pertjajah Luhur, vindt het 'zeer interessant' dat er een nieuwe regering aantreedt. 'De oppositie is in staat geweest om de zogenaamde machtige NDP te verdrijven. Alle verraders, Sapoen, Chitan, Noersalim, Ralim en Waidoe, die de partij hebben verlaten zijn niet meer terugkomen.' Dit bericht vanmorgen, woensdag 27 mei 2020, de Ware Tijd, die Somohardjo gisteren sprak op weg naar de telling in de Anthony Nesty Sporthal. 

Hij heeft er begrip voor, dat er vermoeidheid is opgetreden bij de medewerk(st)ers belast met de telling. Hij juicht het toe, dat politieke partijen wel erop mogen toezien dat de stembiljetten veilig blijven. 'De NDP doet er alles aan om boven de zeventien zetels te komen. Ze schromen er niet voor ressortraadsleden om te kopen', stelt Somohardjo.

De telling van de stemmen wordt morgen voortgezet. Volgens de voorlopige resultaten heeft de Pertjajah Luhur één zetel binnen. Volgens hem is het voor het eerst voorgekomen, dat de PL heeft getwijfeld aan zetelwinst in Paramaribo. 'We hoopten in Paramaribo twee zetels te behalen. In Nickerie en Wanica hadden wij ook een zetel verwacht. Gelukkig dat die naar de VHP is gegaan en niet naar andere coalitiepartijen.'

Hoewel de PL minder zetels heeft behaald dan voorgaande verkiezingen, vindt Somohardjo niet dat de populariteit van de partij aan het afnemen is. Onder geen enkele voorwaarde wil hij samenwerken met de NDP. 'We zijn in een samenwerking met de ABOP. We vinden het een must om een regeercoalitie te vormen.'

Somohardjo noemt VHP de 'grote broer' aan wie voorlopig twintig zetels zijn gegund. 'Zij kunnen het niet alleen doen. Samen met de ABOP zullen wij de VHP ondersteunen als het gevraagd wordt.'

'Alle stemmen in het hele land zijn al geteld, er wordt niks meer geteld'

'Erg dat de officieuze uitslagen nog niet bekend zijn gemaakt door Binnenlandse Zaken'


'Alle stemmen in het hele land zijn al geteld. Er wordt niks meer geteld. Wat er gebeurt bij de hoofdstembureaus is dat de processen-verbaal worden gecontroleerd', aldus de voorzitster van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), Jennifer van Dijk-Silos, vanochtend, woensdag 27 mei 2020, pomp Starnieuws. 

Zij vindt het heel erg dat de officieuze uitslagen nog niet bekend zijn gemaakt door Binnenlandse Zaken. 'Het volk heeft recht op die informatie. Op basis van de telling van de stemmen, moesten allang de resultaten bekendgemaakt worden. De uitslag is niet van Binnenlandse Zaken, maar van het volk. Dit kan echt niet.'

Bij de vorige verkiezingen was er een centrum waar journalisten naar toe konden gaan en gelijk per stembureau de uitslagen konden inzien. Omdat de resultaten van verschillende districten nog op zich laat wachten, ontstaat er onnodig ruis in de samenleving, merkt Van Dijk-Silos op. Zij vindt het ook niet in de haak, dat niet op alle stembureaus het proces-verbaal is opgeplakt, zoals dat in de wet is vastgelegd. Deze klacht heeft het Anti-Fraude Platform van politieke partijen ingediend. Het OKB heeft wel een foto van alle processen-verbaal. Deze worden reeds verwerkt.

Bij het hoofdstembureau van Paramaribo was een chaotische situatie ontstaan, nadat het materiaal binnen werd gebracht door de stembureaus. Het proces ging erg langzaam waardoor er consternatie is ontstaan. De OKB-voorzitster benadrukt, dat de chaotische situatie die ontstaan was, niks met fraude te maken heeft. Nadat er maatregelen werden getroffen, is het proces vlot verlopen.

Het laatste stembureau is om half vier binnengekomen in Paramaribo. In Para was dat half 2 in de middag. Het is begrijpelijk dat de controle van de processen-verbaal niet gelijk kon plaatsvinden. De mensen die betrokken zijn bij de verkiezingsorganisatie waren al uitgeput, want de meesten haddn twee nachten niet geslapen.

De voorzitter van het hoofdstembureau, Mike Nerkust, heeft meegedeeld dat de controle vanochtend om tien uur plaats zal vinden. Dan wordt doorgetrokken tot alles is verwerkt.

Van Dijk-Silos zegt verder, dat ook de voorzitters van de stembureaus, de OKB-toezichthouders en alle anderen die betrokken zijn, de rust nodig hebben. Het materiaal is veilig, er is controle van de politie. Ter plekke zijn er camera's en vertegenwoordigers van politieke partijen aanwezig.

'Alle processen-verbaal van kiesdistricten moeten aangeplakt op hoofdstembureaus

Anti-Fraude Platform uit in brief aan CHS ongenoegen over verloop verkiezingsdag


Het Anti-Fraude Platform, dat bestaat uit de politieke partijen VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALXU, DA '91, DNL, Strei!, PRO, A-20 en SPA, heeft in een brief dinsdag 26 mei 2020 aan de voorzitter van het Centraal Hoofdstembureau (CHS), zijn ongenoegen geuit over het verloop van de verkiezingsdag op 25 mei. Dit melden de Ware Tijd en Starnieuws.

Zo zou niet bij alle stembureaus het afschrift van het proces-verbaal zijn aangeplakt Het Anti-Fraude Platform geeft aan 'ernstig verontwaardigd' te zijn over het feit, dat 'een aanzienlijk aantal' stembureaus heeft 'nagelaten of zelfs geweigerd' het afschrift van het proces-verbaal van de gehouden stemming direct aan te plakken. Daarmee zou het resultaat leesbaar en zichtbaar zijn voor alle belangstellenden, inclusief politieke waarnemers.

Het platform maakt ook melding, dat personeel van stembureaus hebben geweigerd bezwaren die werden ingediend door aanwezige politieke waarnemers conform het Kiesbesluit aan te nemen en mee te nemen in hun proces-verbaal. 'Wij wijzen u erop dat de stembureaus die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, in strijd hebben gehandeld met de Kiesregeling.'

Het Centraal Hoofdstembureau wordt gevraagd 'dringend' te bewerkstelligen dat 'per direct' alle processen-verbaal van de kiesdistricten worden aangeplakt op de hoofdstembureaus. 'Daarnaast is het dringend vereist de politieke waarnemers alsnog in de gelegenheid te stellen bezwaren aan te tekenen indien zij dat wenselijk achten, conform hun rechten daartoe zoals vastgelegd in de Kiesregeling.'

Het Anti-Fraude Platform doet een dringend beroep op het CHS om de genoemde wettelijke bepaling correct na te leven, 'zoals dat verwacht kan worden van een land waar goed en behoorlijk bestuur onderdeel zijn van onze democratie'. 

De brief is ook verstuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Onafhankelijk Kiesbureau, het Nationaal Waarnemingsinstituut Suriname, de waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten en Caricom en de media.