zondag 30 augustus 2015

Den Blauwvinger: Regering Bouterse-Adhin ruimt puin binnen ministeries en staatsbedrijven

COLUMN: Een na de andere topambtenaar wordt uit functie ontheven

Wordt corruptie nu eindelijk serieus opgepakt of gaat het om ordinaire 'rancuneuze politieke koppensnellerij'....

30-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


De regering Bouterse-Adhin, nauwelijks twee weken aan het werk, lijkt corruptie binnen ministeries en staatsbedrijven serieus aan te willen pakken. President Desi en zijn team-2 lijken wat dat betreft voortvarend te werk te gaan, gelet op het aantal topambtenaren dat inmiddels uit functies her en der, in politiek correct taalgebruik, is ontheven, ofwel in gewoon Nederlands, ontslagen. Maar, vinden die ontslagen wel werkelijk plaats om een halt toe te roepen aan corruptie? Meer en meer klinken geluiden, vooral vanuit de oppositiebankjes in De Nationale Assemblee – het parlement –, dat het gaat om ordinaire 'rancuneuze koppensnellerij'. Het lijkt ook nooit goed te zijn in Suriname. Altijd dat, vooral, politieke wantrouwen, die fnuikende achterdocht en welhaast paranoia.

Volgens de buiten de coalitie door Bouterse gehouden politieke partij ABOP (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij) zijn de recente ontheffingen politiek getint. Een paar van de uit hun functie gezette topambtenaren zijn leden van de ABOP en dat versterkt toch het vermoeden dat de politiek een belangrijke rol speelt bij de ontslaggolf. De vraag is of dat werkelijk het geval is. Zou het werkelijk niet zo kunnen zijn dat Bouterse en consorten de corruptie tot in de wortel willen aanpakken?

Ministerie van LVV
Het eerste ministerie dat geconfronteerd werd met ontslagen was het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Daar werd op 25 augustus een aantal directieleden door minister Soeresh Algoe bedankt, waaronder Gerrit Breinburg. Ook de onderdirecteur van de afdeling Veeteelt, Edmund Rozenblad, werd bedankt, na 28 jaren in dienst te zijn geweest. Volgens de minister gaan de ontheven ambtenaren vanwege hun technische kennis projectmatig worden ingezet.

De EBS
Een dag later werd bekend, dat de waarnemend algemeen directeur van het staatsbedrijf NV Energiebedrijven Suriname, EBS, Willy Duiker, uit zijn functie was ontheven door minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. De aanleiding hiervoor is een door het Openbaar Ministerie gelast politieonderzoek naar corruptieve zaken binnen het bedrijf. Dit besluit werd vooral binnen de oppositie in het parlement zeer positief ontvangen, omdat al geruime tijd rond het bedrijf een zweem van corruptie en andere misstanden hing, die ook nog eens zijn bevestigd en aan het licht zijn gebracht door een voor de EBS en de leiding funest rapport van de Centrale Landsaccountantsdienst, de CLAD.
Maar, voor het VHP-parlementslid Mahinder Jogi is het niet voldoende. Hij vindt dat ook technisch directeur Marcel Eyndhoven, oud-EBS-president commissaris Andy Rusland – nu minister van Transport, Communicatie en Toerisme en destijds de bewindsman op Financiën - en oud EBS-directeur Kenneth Vaseur in het politieonderzoek moeten worden betrokken. De politicus vermoedt dat deze functionarissen veel meer op hun kerfstok hebben, dan wordt gezegd.

Ministerie van Justitie en Politie, afdeling Vreemdelingenzaken
Eveneens op de 26e augustus werd de onderdirecteur Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie en Politie, Ingrid Kindooi, door minister Jennifer van Dijk-Silos aan de kant gezet. Op de betreffende afdeling zouden ernstige zaken plaatsvinden en inmiddels is er een politieonderzoek gestart. Mensen zouden moeten geld betalen om zaken rond te krijgen. 'De zaken die ik nu gehoord heb, zijn bijzonder ernstig. Het was nodig om de onderdirecteur per direct te ontlasten uit haar functie om het onderzoek niet te frustreren', zei de minister. Kindooi zou lid zijn van de ABOP.

Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, Luchtvaartdienst
Minister Andy Rusland van Transport, Communicatie en Toerisme ontlaste 27 augustus het hoofd van de Luchtvaartdienst, Robby Venlo, uit zijn functie. Volgens Rusland zou het ontslag niet persoonlijk moeten worden opgevat, maar de regering streeft er nu eenmaal naar om belangrijke schakels op bepaalde posten te vervangen om doelen te bereiken, aldus de minister. Ook Venlo zou lid zijn van de ABOP.... 'Ik heb middels een brief moeten vernemen, dat ik plaats moest maken. De minister heeft mij niet eens gesproken over de reden van mijn ontheffing', was een eerste reactie van Venlo.

Staatsolie, afdeling Drilling
De directeur van het staatsbedrijf Staatsolie, Rudolf Elias, zond 27 augustus de complete leiding van de afdeling Drilling naar huis. Er vindt een onderzoek plaats naar afpersing en malversaties.
Volgens minister Dodson zijn er zaken mis binnen het bedrijf. Op grote schaal zouden drilling aannemers afgeperst worden, terwijl bedrijfsmiddelen oneigenlijk gebruikt worden. Aannemers zouden in dienst worden genomen om voor Staatsolie te werken, maar ze werden ingezet om privé bouwwerkzaamheden voor de afdelingshoofden te verrichten of om op de kostgrondjes van de manager te werken. Bouwmaterialen werden op Staatsolie budget gekocht waarmee huizen en pakhuizen van de afdelingshoofden zijn gebouwd. Hiertegen werd niet opgetreden, zo berichtte Starnieuws.
Dodson: 'De beerput gaat binnenkort veel groter open en met de lage olieprijs zullen harde maatregelen komen richting Staatsolie. Het inkoopbeleid van Staatsolie en de vele oneigenlijke zaken zullen hard aangepakt worden. Er is heel veel verspilling en heel veel mis.'

Directeur ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer
Tot haar stomme verbazing ontving Chantal Doekhie (dochter van NDP-politicus uit Nickerie Rashied Doekhie) 27 augustus een brief van minister Steven Relyveld van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer waarin wordt vermeld, dat zij 'In het belang van de dienst' per 1 september ter beschikking is gesteld van de minister. Ze was amper zes maanden in dienst als directeur van het ministerie (ze begon 1 februari haar werkzaamheden) en heeft geen idee waarom ze uit haar functie wordt gezet.
Doekhie was voor haar benoeming tot directeur van RGB, zaakgelastigde van Suriname in Nederland. Deze functie beoefende zij van december 2011 tot september 2014. Doekhie was slechts 32 maanden in Den Haag als zaakgelastigde. Na twee jaar ter plekke aanwezig te zijn geweest, mocht zij eindelijk op 11 december 2013 haar benoemingsbrevet aanbieden aan de Nederlandse minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Ministerie van Justitie en Politie, directie Justitie
De waarnemend onderdirecteur van Justitie Henry Seedorf werd 27 augustus ontlast uit zijn functie. Hij was belast met de algehele leiding van de hoofdafdeling Algemeen Beheer. Minister Jennifer van Dijk-Silos heeft dit besluit gisteren genomen. Minister Van Dijk-Silos wilde niet veel kwijt over deze beslissing. 'Ik hoorde bij mijn aantreden al enkele zaken, maar ik wil altijd mijn eigen oordeel vellen. Uit zaken die zijn voorgevallen, heb ik kunnen concluderen dat het om structurele zaken gaat.' Na het ontlasten, wordt door de bewindsvrouw een proces in gang gezet om de heer Seedorf definitief te ontslaan, uit zijn functie te ontheffen.

De vraag waarom wordt nauwelijks beantwoord
Bij het merendeel van de ontslagen ofwel ontheffingen van topambtenaren houdt de werkgever zich nogal angstvallig op de vlakte als het gaat om de vraag waarom. Antwoorden zijn veelal clichés, erin gehamerd. Waarom werd of wordt een topambtenaar ontheven of ontlast uit zijn of haar functie? De veelal wazige verklaringen zouden erop kunnen duiden, dat we werkelijk te maken hebben met 'rancuneuze politieke koppensnellerij'. En zou het de voorbode zijn voor meer ontheffingen, ook op ministeries die nog niet in het vizier zijn? Dat ligt in de lijn der verwachtingen. Immers, waarom zouden corruptieve en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen, niet binnen alle ministeries in kleine kamertjes voor kunnen komen?

Afgezien van alle oppositionele achterdocht en paranoia, kan gesteld worden, dat de regering Bouterse-Adhin haar regeertermijn met voortvarendheid is gestart. Niemand wordt ongemoeid gelaten en niet alleen topambtenaren met een ABOP-achtergrond overigens. Laten we daarenboven ook niet vergeten, dat de regering de bezem lijkt te (gaan) halen door staatsbedrijven als Staatsolie en de NV Energiebedrijven Suriname, EBS. Eindelijk. Vooral binnen en rond de EBS heeft te lang ongehinderd een zweem van corruptie gehangen.
Maar, een keihard rapport van de Centrale Landsaccontantsdienst (CLAD) moest er uiteindelijk aan te pas komen om iedereen, vooral binnen regeringskringen, wakker te schudden en om een gedegen strafrechtelijk onderzoek op gang te brengen. De beerput is nu deels geopend en de stank is nu al ondraaglijk.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
30 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

zondag 23 augustus 2015

Drie maanden vermist, drie maanden onzekerhed

Don en Ryatno zijn en worden niet vergeten 


Beloning uitgeloofd van 35.000 Amerikaanse dollar voor vinder heli en inzittenden

Suriname vraagt officieel steun bij zoektocht vanuit Nederland

23-08-2015  Door: Paul Kraaijer/De Surinaamse Krant


Drie maanden vermist, drie maanden onzekerheid. Drie maanden nauwelijks nieuws. Het bleek die maanden bijzonder lastig te zijn om informatie te verkrijgen over de zoektocht (betrokken instanties reageerden niet op vragen) naar de Hi-Jet helikopter en de twee inzittenden, Donavan van Embricqs (piloot) en Ryatno Kertodikromo (technicus). Zij verdwenen de avond van 23 mei nadat zij stembussen en - biljetten naar afgelegen regio's hadden gebracht voor de Surinaamse verkiezingen die 25 mei werden gehouden. Maar, op de terugvlucht belandden twee toestellen in zwaar weer in het district Sipaliwini, op weg naar Paramaribo. Een van de piloten besloot om te landen op de airstrip van het inheemse dorp Pusugrunu, terwijl de ander, met Donavan als piloot, door vloog. Die heli heeft Paramaribo echter helaas nooit bereikt.

Veel vragen
De afgelopen drie maanden is er weinig nieuws verschenen over de zoektocht en dat is vooral voor familie en vrienden en overige bekenden van Donavan en Ryatno zeer pijnlijk en moeilijk te verkroppen. Niet geheel duidelijk was bijvoorbeeld wie er zoal bij de zoektocht waren betrokken. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) coördineert de zoektocht, maar communiceerde nauwelijks met de bevolking. Met horten en stoten kwam nu en dan wat nieuws naar buiten.
Op een moment was er sprake van hulp van Venezolaanse deskundigen en van de steun van Nederlandse deskundigen bij het analyseren van beelden. Maar, wie zijn/waren dat, waar bestond hun steun precies uit en zijn de Venezolanen en Nederlanders nog steeds betrokken bij de zoektocht?
En, hoe zit het met steun vanuit het Braziliaanse leger, want daar was ook op een moment sprake van?

Waarom is niets meer vernomen - na het bericht in de Ware Tijd over inheemsen die de heli beweerden te hebben gevonden in het grensgebied met Brazilië, ver verwijderd van de vluchtroute - over de inhoud van dat bericht in die krant? Waarom werd die krant niet door Jan en Alleman stevig op de vingers getikt voor het onzorgvuldige journalistieke werk en de gecreëerde valse hoop?

De redactie van De Surinaamse Krant heeft diverse malen het NCCR benaderd voor een reactie. Tevergeefs. Geen enkele reactie. De Nederlandse stichting SIMPAR, die onlangs vier speurders had ingezet in Suriname, hield de boot af. Woordvoerder Klaas Wilting liet op 21 juni weten 'U hoort zo spoedig mogelijk van mij. Zodra ik echt nieuws heb meld ik me.', op 5 augustus 'Na morgen neem ik contact op' en op 9 augustus 'Natuurlijk wil ik jullie graag helpen. Heb nog even geduld.' en op 18 augustus 'Voor de sluitingsdatum (23 mei) horen jullie van mij.' Overigens werd tijdens een door Hi-Jet belegde persconferentie (zie onderaan) op 18 augustus gezegd, dat de accuraatheid van de zoektocht van SIMPAR niet goed was bevonden..... Voor sluitingsdatum van dit artikel heeft de heer Wilting niets meer van zich laten horen, ondanks nog een allerlaatste aan hem verzonden herinnering.

Het is volstrekt onduidelijk waarom betrokkenen bij de zoektocht zo zwijgzaam waren en SIMPAR  nog steeds. Dat roept vragen op, twijfels ook, vooral en met name, omdat Donavan van Embricqs een zeer ervaren helikopterpiloot is - met honderden uitgevoerde reddingsvluchten achter zijn naam - die ooit, april 2010, al eens een geslaagde noodlanding wist te maken in het achterland van Guyana tijdens noodweer.

Mensen willen duidelijkheid, antwoorden en weten waar ze aan aan toe zijn. Drie maanden vermist in dit tijdspanne, met alle voorhanden zijnde technische (communicatie) apparatuur, GPS, satellieten, enzovoorts, is toch wel aan de lange kant.
Familieleden zitten zo langzamerhand met de handen in het haar, wanhopig, zoekend naar antwoorden, naar duidelijkheid, maar nog steeds hoopvol.
Een van de familieleden plaatste deze emotionele oproep maandag 17 augustus op Facebook:

'Na 3 maanden! gaat de zoektocht naar Don en Noy door. Onze gebeden zullen worden verhoord. Hartzeer, wanhoop, soms moedeloos. Strijdbaar, hoopvol, ja soms ook boos. Het gemis is onverdraagzaam, het ongewisse is lijdzaam. Het geloof geeft macht, en daardoor groeit ook de kracht. Soms zijn we verward, en voelen ons verloren. Heel hard willen schreeuwen, iedereen mag het horen. Op zoek naar verlossing vooral voor hen beiden. Hoe lang moeten deze twee kanjers nog lijden. We wachten met smart dat DE dag komen mag. Tot dan leven we van dag tot dag. Ons leven ligt lam, plannen doen we niet meer. Elke aanwijzing, elke tip, lopen we na, telkens weer. Opgeven past niet in onze draaiboeken. In elke boom, struik of moeras zullen we zoeken. Totdat Don en Noy thuis zijn, gaat de zoektocht verder. Biddend, elkaar steunend en de Heer als ons herder. Uw support geeft ons power en helpt om door te gaan. In onze gebeden nemen wij u mee in Gods naam. God zegen degenen die elke dag weer, zich optimaal inzetten, keer op keer. Lobi voor Don, voor Noy en voor hun kinderen, zal ervoor zorgen dat niets een hereniging zal verhinderen. '

Een tekst die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat...

Beloning 
Een dag later werd bekend, dat familie van Don en Ryatno en Hi-Jet inmiddels een nieuwe actie zijn gestart en een beloning van 35.000 Amerikaanse dollar hebben uitgeloofd voor degene die de vermiste helikopter en Donavan en Ryatno vindt:

'We zijn een nieuwe fase in gegaan wat betreft de zoekactie naar Don en Noy. Helaas hebben de middelen die wij tot nu toe hebben ingezet, nog niet het gewenste resultaat gebracht. Alhoewel het ons wel iedere keer dichterbij brengt, willen wij uiteraard zo snel mogelijk de mannen vinden en zetten wij alles op alles om dat ook te doen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij de hieronder gedeelde flyer hebben gemaakt om aan te geven waar wij staan en dat wij nog meer hulp nodig hebben van de gemeenschap. De flyer is gemaakt in 4 verschillende talen. Nederlands, Engels, Surinaams en Portugees. Deel het aub, zodat het zoveel mogelijk mensen bereikt en zo ook hopelijk die persoon die ons kan helpen. Alvast bedankt, de beiden families.' 

Hi-Jet persconferentie
Over die beloning en de stand van zaken rond de zoektocht hield Hi-Jet dinsdag 18 augustus een persconferentie. Naast het nieuws over de beloning werd onder andere door de eigenaar van Hi-Jet, Jerrel van Embricqs, medegedeeld, dat de zoektocht zich toespitst op een gebied tussen Pusugrunu en het Matawai-dorp Kwakoegron aan de Saramaccarivier. In dat gebied hebben bewoners de avond van 23 mei de helikopter nog gehoord. Eerder verstrekte informatie dat het op die avond had geregend en dat de helikopter in slecht weer heeft gevlogen, klopt volgens de eigenaar helemaal niet. 'Het was wel donker en er waren wat windstoten. Misschien heeft hij ergens een noodlanding gemaakt. We hebben het gebied meermaals overgevlogen. Maar, het bladerdak is erg dicht en dat bemoeilijkt het zoeken vanuit de lucht. Op de grond is het zeer moeilijk begaanbaar.' Van Embricqs zei verder, dat ook helderzienden die zijn ingeschakeld hebben verwezen naar dit gebied.


Suriname benadert Nederland voor steun
Ook werd bekendgemaakt dat Suriname nu toch officieel steun heeft gevraagd bij Nederland. 'We hopen dat Nederland ons een soort röntgenapparaat wil sturen waarmee je door het bladerdak van de jungle kunt kijken', sprak Donavans vader Winston van Embricqs. Verder werd tijdens de persconferentie gezegd, dat de accuraatheid van de zoektocht van SIMPAR niet goed was bevonden. Het Kabinet van de President heeft het Bureau Nationale Veiligheid en specialisten van het Korps Brandweer ter beschikking van Hi-Jet gesteld en Venezuela, Brazilië, Guyana, Frans-Guyana, China, Nederland en Trinidad hebben of hulp aangeboden of zijn benaderd voor hulp, zo bleek tijdens de persconferentie.

De persconferentie heeft in ieder geval voor de nodige media-aandacht gezorgd en Don en Ryatno weer op de kaart geplaatst....

(Red. De Surinaamse Krant)

donderdag 20 augustus 2015

'IAmGold en Newmont nog in Suriname vanwege verwijderen illegale goudzoekers in Merian- en Nieuw Koffiekampgebied'...en andere sprookjes

Voorzitter Commissie Ordening Goudsector gelooft in eigen sprookjes: 'Commissie heeft 75% van gestelde doelen behaald'

Wanneer geeft de commissie inhoudelijk en financieel openheid van zaken?

20-08-2015  Door: Paul Kraaijer


Het meermaals verwijderen van illegale goudzoekers uit concessiegebieden van Surgold/Newmont en Rosebel/IAmGold heeft er volgens de voorzitter van het Managementteam van de presidentiële  Commissie Ordening Goudsector, Gerold Dompig, voor gezorgd, dat de goudmijnmultinationals IAmGold uit Canada en het Amerikaanse Newmont nog in Suriname zijn. 

Volgens Dompig, vandaag, donderdag 20 augustus 2015, in de Ware Tijd, zijn de doelen die de commissie zich bij haar aantreden bijna vijf jaar geleden had gesteld voor 75 procent gehaald.

Hij zegt ook, dat niet alle porknokkers belasting willen betalen of zich houden aan wet en recht. De commissie, door Dompig getypeerd als een 'taskforce', zou volgens hem verheven moeten worden tot een mineralenautoriteit samen met de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst. Dompig zegt dat er nog gewerkt moet worden aan structuren, het belastingsysteem en de wijze van het verstrekken van vergunningen.

De voorzitter ziet graag dat de komende tijd hard gewerkt wordt met allen die een rol spelen in de sector. 'Wij moeten bereid zijn om mensen die in het binnenland wonen sneller te helpen. Het verkrijgen van een mijnbouwrecht is ambtelijk een lijdensweg.'

Verder ziet hij graag dat de posten van de commissie in het binnenland in stand worden gehouden en dat er wordt gewerkt aan mijnwetgeving. Als bijzondere verdienste van de commissie noemt hij de ontruiming van de 'moeilijke gebieden' Meriam en Nieuw Koffiekamp. Als dat niet was gebeurd waren multinationals als Rosebel/IAmGold en Surgold/Newmont vertrokken, beweert Dompig.

Hetgeen Dompig beweert is uiteraard zeer ongeloofwaardig en slechts bedoeld om zijn eigen commissie te complimenteren. Natuurlijk zijn IAmGold en Newmont niet vertrokken uit Suriname, omdat op 'initiatief' van de commissie een paar keren een paar goudzoekers uit hun concessiegebied zijn verwijderd. Daarvoor is IAmGold al te lang in Suriname actief en Newmont nog maar zo kort.

Toch is, zo schrijft de Ware Tijd, niet iedereen tevreden met de komst van de commissie, zoals districtscommissarissen die spreken van 'het dienen van eigen belang'. Dompig ontkent dit en zegt dat aangetoond moet worden welk belang gediend is. Er is volgens hem voldoende invulling gegeven aan de regeringsopdracht in 2010 om overheidsgezag terug te brengen in het binnenland.

Alles wat Dompig in de Ware Tijd zegt, kan met een korreltje zout worden genomen. 75% Van de doelen behaald? Zoals? Er is na december 2010, toen de commissie werd ingesteld, nauwelijks sprake van enige ordening in het binnenland onder goudzoekers.

Nog steeds is het een grote anarchistische bende. Goudzoekers doen wat ze willen en lijken gedoogd te worden, zo ook hun verfoeilijke kwikgebruik. De overheid ondersteunt hen nauwelijks, financieel, om kwik in de ban te doen en om over te stappen op alom verkrijgbare milieuvriendelijke winningsmethoden. Goudpontons ofwel scalians zijn nog steeds actief op rivieren en op het stuwmeer en vernietigen de aanwezige biodiversiteit op en onder het water. Ze worden gedoogd - terwijl mijnen in open wateren bij wet verboden is -, omdat nu en dan eigenaren voor gigantische bedragen door de Belastingdienst worden aangeslagen. Ze spekken dus feitelijk de staatskas, terwijl op hetzelfde moment het Surinaamse milieu - datzelfde groene milieu waarmee de Surinaamse overheid altijd zo loopt te pronken op allerlei buitenlandse politieke- en non-gouvernementele podia.....

Verder is onduidelijk hoeveel goudzoekers inmiddels zijn geregistreerd. De commissie is een zwijgzame communicatieve commissie die bijvoorbeeld via een website nauwelijks tot geen informatie deelt met de bevolking. Nog nimmer is waar dan ook een (financieel) Jaarverslag gepubliceerd, terwijl er jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars gemoeid zijn met de commissie. Ondertussen rijden leden van de commissie rond in fraai bestickerde four-wheel-drive pick-ups door stad en binnenland.

Kortom, wanneer leggen Dompig en zijn commissie eindelijk inhoudelijk (financiële) verantwoording af? Wanneer komt er openheid van zaken....in plaats van mooie woorden die de werkelijkheid verbloemen?

zondag 16 augustus 2015

Chinees echtpaar dat wereldreis maakt met auto in Suriname of toch niet......

Vraagtekens bij inhoud artikel Starnieuws

(Bron foto: Yue Han/Facebook)

Hoe betrouwbaar is Starnieuws?

16-08-2015  Door: Paul Kraaijer


De nieuwswebsite Starnieuws publiceerde vandaag, zondag 16 augustus 2015, onderstaand artikel. Het artikel wil de lezers doen laten geloven, dat a) het echtpaar Yue Han en Yanchen Zhao nog in Suriname is en nog twee weken in het land zal zijn en dat b) Suriname het laatste land is dat het echtpaar bezoekt op het Zuid-Amerikaanse continent. Maar, die informatie blijkt verre van waar te zijn, zo blijkt tenminste uit de Facebookpagina van Han.

Uit die pagina van Han blijkt, dat hij en zijn vrouw zeker al sinds 1 augustus in Suriname verbleven en dat is twee weken geleden. Die dag bracht hij een bezoek aan  het Suriname Motorsport Park aan de Afobakaweg:

驱车两百公里南下苏里南原始印第安部落并无太大惊喜,反而在回程的路上撞见苏里南直线竞技场,在这个国家0-400米加速赛是唯一的赛车运动

(Bron foto: Han/Facebook)

Verder zouden Han en Zhao Suriname al op 9 augustus hebben verlaten richting Frans-Guyana, dat volgens Han, zo schrijft hij een dag later op zijn Facebookpagina, het laatste land in Zuid-Amerika is dat wordt aangedaan:

 现在是2015年8月9日晚上22:00,在经过一天的奔波和渡船后终于到达了法属圭亚那首都Cayenne!这也是我俩驾中国车环南美计划的最后一个国家。八个月驾车穿越完成南美大陆13个国家,给咱中国人自驾穿越又打开了一条南美通路!谢谢所有一直支持和鼓励我们的人


Daar werd het echtpaar op 11 augustus ontvangen door de burgemeester van Cayenne, Marie-Laure Phinéra-Horth, zo berichtte de website van de gemeente Cayenne:


De vraag is nu wat is juist? Natuurlijk ligt het als een vanzelfsprekendheid voor de hand om al hetgeen Han op zijn Facebookpagina meldt voor waar aan te nemen. Maar, waarom dan de onjuiste informatie in dit artikel op Starnieuws? Slordigheid, onzorgvuldigheid van de redacteur of is zijn Engels niet je het van dat.......


UPDATE: Han laat mij/De Surinaamse Krant maandag 17 augustus weten, dat hij even vanuit Frans-Guyana terug is in Suriname om de auto te verschepen naar Panama. 'Verscheping van de auto vanuit Suriname blijkt goedkoper te zijn dan vanuit Cayenne. We vertrekken overigens morgen naar Engeland waar we een documentaire gaan maken over de TT-race op de Isle of Man.' 

Verder bevestigt Han, dat Frans-Guyana het laatste land was van de reis door Zuid-Amerika en niet Suriname, zoals Starnieuws bericht.

Den Blauwvinger: Hira lijkt aan te sturen op verharding tussen voor- en tegenstanders van 'getuigenis-project'

COLUMN: De klucht van Hira en Bouterse onder regie van Dew Baboeram

16-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Waar is econoom/historicus/columnist Sandew Hira ofwel Dew Baboeram in vredesnaam mee bezig? Hij vestigt sinds enige weken de aandacht op zichzelf met zijn zogenoemde project 'De getuigenis van Bouterse' en lijkt willens en wetens aan te sturen op een verharding in de meningenstrijd tussen tussen mensen die Bouterse gewoon voor het gerecht willen zien verschijnen om daar verantwoording en getuigenis af te leggen voor zijn misdaden en een vonnis aan te horen en mensen die open staan voor het initiatief van Hira en die laatste groep lijkt niet echt groot.

Natuurlijk houdt hij vol, dat het om een getuigenis gaat van alle gepleegde misdaden tijdens het militaire regime onder leiding van Bouterse in de jaren '80 van de vorige eeuw, maar iedereen met een dosis gezond verstand begrijpt natuurlijk, dat het vooral en met name gaat om 8 december 1982. Maar, daar draait Hira omheen. Hij praat met meel in z'n mond. Zo beweerde hij zaterdag 15 augustus tijdens zijn tweede grote persconferentie in hotel Residence Inn in Paramaribo, dat het taboe op het bespreken van decembermoorden na 30 jaren is doorbroken.....door hem, door zijn initiatief. Onzin uiteraard, immers, de 8 decembermoorden van 1982 zijn altijd bespreekbaar geweest.

Hira creëert een door hemzelf geregisseerde en gedirigeerde grimmige sfeer, waarin hij zichzelf als middelpunt en meelijwekkend slachtoffer - hij is een jongere broer van advocaat John Baboeram die in december 1982 werd gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia - heeft gepositioneerd. In zijn toneelstuk 'De getuigenis van Bouterse', een drama-klucht met een knipoog, krijgt de hoofdverdachte in een 15-voudige moord een podium, een vrijbrief, om zich eind november zielig en als slachtoffer van de tijd neer te zetten tegenover niets meer en minder dan een columnist van Starnieuws die ook nog eens nabestaande is van een van de slachtoffers van Bouterse.
Waarom de getuigenis pas eind november?
Waarom niet morgen of overmorgen?
Hira gunt Bouterse en de zijnen alle tijd om een gelikt tranen trekkend betoog voor te bereiden waarin niet zijn slachtoffers, maar hijzelf als het centrale slachtoffer het middelpunt zal zijn van een groots mediacircus.

De hele gang van zaken heeft veel weg van een psychologisch lijden van Hira die in zijn persoonlijke misère de weg lijkt kwijt te zijn geraakt (houdt zijn columns eens goed tegen het licht) en graag in zijn lijdensweg het hele Surinaamse volk lijkt te willen betrekken en meeslepen, om vooral met zichzelf in het reine te willen komen. En daarvoor heeft hij een project verzonnen, publicitair gesteund door Starnieuws die hierin een bedenkelijke rol vervult, waarover eventueel journalistiek ethische vragen gerechtvaardigd gesteld kunnen worden. De nieuwswebsite is erin getuind, omdat een gehaaide columnist zijn columns misbruikt om vooral aandacht voor zijn eigen, persoonlijke, speeltje, het project 'De getuigenis van Bouterse'. Starnieuws is verworden tot Hira's eigen pr-bureau en spreekbuis en er is nauwelijks plaats voor kritische geluiden over het project.

Hira en zijn project moeten met een knipoog worden bekeken. Het is een klucht met een zwart drama randje. De climax wordt eind november een tot in de puntjes voorbereide vermeende getuigenis van de hoofdverdachte in het 8 decemberstrafproces, huidig president Desi Bouterse. Een ding is zeker: tot eind november is het niet Bouterse, maar Hira die in de schijnwerpers staat en daar geniet hij zichtbaar van.

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
16 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

vrijdag 14 augustus 2015

Ramjiawan, voorzitter Surinaamse Politiebond, haalt in ingezonden stuk ongemeen fel en onvolwassen uit naar oud-minister Belfort

'Belfort is een soort mens met zieke geest die eigenlijk zou moeten worden beschermd'

'Ik adviseer ABOP-voorzitter om Belfort te helpen en te begeleiden zodat hij weer een normaal mens kan worden.'

14-08-2015  Door: Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


De voorzitter van de Politiebond in Suriname Robby Ramjiawan haalt vandaag, vrijdag 14 augustus 2015, ongemeen fel en onvolwassen uit naar oud-minister Edward Belfort van Justitie en Politie in een ingezonden stuk, dat onder andere volledig is geplaatst door en op Starnieuws

Het is een reactie op door Belfort, tijdens de overdracht gisteren van zijn ministerie aan zijn opvolgster Jennifer van Dijk-Silos, gedane uitspraken, dat Ramjiawan hem eens dronken en met bevende stem had gebeld over het verliezen van zijn dienstwapen en hem had gevraagd om advies.

Ramjiawan voelt zich kennelijk zeer gegriefd door die uitspraak en stelt vandaag in zijn ingezonden stuk 'nooit en te nimmer met hem gepraat' te hebben 'over het verliezen van mijn vuistvuurwapen enkele jaren terug'. Feit is, dat enkele jaren geleden zijn dienstwapen uit zijn auto werd gestolen, terwijl hij vlakbij de wagen stond in gesprek met enkele vrienden. Dat gebeurde in de laatste week van oktober 2013 bij het Flamboyant Park waar een landbouwtentoonstelling was op 4 november zei hij op Starnieuws ‘Dit is echt raar en onvoorstelbaar.'

'Mensen met een zwakke zieke geest dromen vaak over hun wensen en als ze wakker worden gaan ze ervan uit dat hetgeen zij gedroomd hebben waarheid is. Kennelijk had de zieke Belfort gedroomd dat ik hem heb gebeld zoals hij dat zou hebben gewenst', schrijft Ramjiawan vandaag in zijn ingezonden epistel.

Ramjiawan fulmineert als volgt verder: 'Ik adviseer de voorzitter van ABOP dan ook om hem te helpen en te begeleiden zodat hij weer een normale mens kan worden en zich dienstbaar kan maken voor zijn partij. Want ik ga ervan uit dat hij ontwikkeld is en een juridische bagage heeft en zijn bul niet heeft gekregen door intimidatie of omkoperij maar dat hij echt gestudeerd heeft daarvoor.'

'Tot slot geef ik toe dat ik nimmer had geweten 3 jaren lang een minister te hebben gehad met een zieke geest. (...)   Ik zal dan ook vanaf dit moment niet meer reageren op artikelen of interviews van deze zwakgeestige Belfort Edward, totdat ik heb begrepen dat hij ingeschreven is begeleid wordt door PCS.' (Psychiatrisch Centrum Suriname)

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat Ramjiawan op deze onvolwassen en beledigende wijze - hij insinueert dat Belfort geestelijk ziek is en zou moeten worden opgenomen in een psychiatrische instelling -, via een ingezonden stuk naar de media, bot wil vieren op de inmiddels vertrokken minister, die nu voor de ABOP Assembleelid is. Een oud-minister die erom bekend stond en staat geen blad voor de mond te nemen en te spreken zoals het gewone volk spreekt. Een man die van zijn hart nimmer een moordkuil maakt. Dat had Ramjiawan moeten weten en 'mee kunnen nemen' in de toonzetting van zijn stuk.

- Overigens kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de vraag waarom een nieuwswebsite als Starnieuws zich verlaagt of laat gebruiken door een dergelijk ingezonden stuk te plaatsen.

Ramjiawan laat hiermee zien wellicht zelf een zieke geest te zijn, maar het lijkt in Suriname de gewoonste zaak van de wereld te zijn voor mensen van enig niveau en aanzien om op bedenkelijke en onvolwassen wijze via ingezonden brieven en dergelijke in media te reageren als ze iets dwars zit. Dat lucht op...... en het kind is blij.

dinsdag 11 augustus 2015

Overheid Suriname gaat eindelijk over tot uitbetaling stembureaupersoneel

Districtscommissariaat Paramaribo Noordoost maakt als eerste uitbetaling bekend

11-08-2015  Door: Paul Kraaijer (De Surinaamse Krant)


Paramaribo - Na bijna drie maanden in onzekerheid te hebben gewacht ziet het er nu naar uit, dat de vele stembureaumedewerk(st)ers vanaf eind deze week uitbetaald gaan worden voor de door hun op 25 en 26 mei uitgevoerde werkzaamheden. In ieder geval blijkt vandaag, dinsdag 11 augustus 2015, uit een publicatie van het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost op haar Facebookpagina, dat dit commissariaat, onder leiding van districtscommissaris Jerry Miranda, komende donderdag, vrijdag en zaterdag overgaat tot uitbetaling.


Diverse stembureaumedewerk(st)ers reageren onder de publicatie opgelucht. Maar, ook veel mensen willen graag weten wanneer zij die gewerkt hebben in een stembureau in bijvoorbeeld Wanica hun geld in ontvangst kunnen gaan nemen. Die mensen zullen de Facebookpagina van het commissariaat Paramaribo Zuidwest in de gaten moeten houden, in de hoop dat daar vandaag of morgen ook een aankondiging van uitbetaling wordt gepubliceerd.

Het heeft sinds de verkiezingsdag geschort aan een goede communicatie vanuit het verantwoordelijk ministerie van Binnenlandse Zaken. Op vragen vanuit onder andere de media over wanneer stembureaupersoneel zou worden uitbetaald wordt niet gereageerd. De reden voor de te late uitbetaling is niet bekend. Ook daarover zwijgt het ministerie in alle talen. Het stembureaupersoneel moet via social media vernemen wanneer zij hun geld mogen ontvangen. Niemand wordt persoonlijk benaderd. Daarnaast is er bij velen onduidelijkheid over de vraag bij welk districtscommissariaat ze zich moeten melden voor de uitbetaling. Pas na enige tijd publiceerde het commissariaat Paramaribo Noordoost nummers van stembureaus waarvan het personeel zich kan melden, 1 tot en met 136.

Het commissariaat Zuidwest publiceerde 12 augustus deze aankondiging op haar Facebookpagina:


De late uitbetaling getuigt van weinig tot nauwelijks respect vanuit de overheid voor de inzet van het stembureaupersoneel, dat - naar verluidt - over het algemeen rond Srd 770 ontvangt voor haar werkzaamheden.

Of het stembureaupersoneel dat op de verkiezingsdag 25 mei vele uren heeft gewerkt - sommigen begonnen hun werkzaamheden 25 mei al rond drie of vier uur 's morgens en konden pas in de vroege ochtend van 26 mei naar huis, met al die uren nauwelijks pauze; het ene uur pauze dat er was, werd benut om zelf te gaan stemmen en een uur zogenoemde 'rust' in de vooravond van 25 mei werd veelal 'gewoon' doorgewerkt - over vijf jaren weer in een stembureau wil gaan werken is nu de vraag.

zondag 9 augustus 2015

Den Blauwvinger: Het geveinsd afstand doen van 'Bullet' door Hakuna Matata Gang

COLUMN: Groep neemt zogenaamd afstand om verzekerd te kunnen zijn van optredens

Acht maanden eerder afstand nemen was oprechter geweest

09-08-2015  Den Blauwvinger/De Surinaamse Krant


Tijdens een speciaal belegde persconferentie in Hotel Krasnapolsky in Paramaribo op 4 augustus 2015 deed de Surinaamse muziekgroep Hakuna Matata Gang (MHG) middels een toch wel halfslachtige verklaring afstand van het gedeeltelijk door de band en de uit Brokopondo afkomstige zanger King Koyeba ofwel Lowinzo Misiedjan, geschreven lied ‘Bullet’. Overigens zou King Koyeba geen afstand van het lied hebben gedaan – hij was ook niet aanwezig bij de persconferentie. 


Het lied zet aan tot homohaat en heeft ertoe geleid, dat de band tijdens haar tournee in Nederland afgelopen juli door een aantal zalen, waaronder in Almere en Arnhem, werd geweerd. De rapgroep wilde toen geen afstand nemen van de kwetsende teksten, zoals 'Toch vertel je op school, dat je zo bent geboren, laat me die sprookjes niet horen, ik ga je fokking hoofd boren.' Daarop besloten clubeigenaren geplande optredens af te gelasten. Ook de Lustig Events organisatie in thuisland Suriname heeft de band laten weten, dat zij niet meer welkom is bij haar activiteiten.

'We zijn geen voorstanders van haat zaaien en we zijn geen anti-homo band en omdat we de rust, vrede en eenheid in Suriname voorstaan hebben wij deze stap gedaan', sprak de voorzanger van de band Otniel Babel, die bekend staat als Otjeman. Maar, hoe geloofwaardig is dit afstand doen? Immers, al in november vorig jaar was er de nodige ophef in Suriname over het lied en de toen ook gelanceerde videoclip. Sinds 22 november 2014 was het nummer op YouTube te zien en te horen. De titel (letterlijk vertaald: ‘Kogels voor homo’s’) en de inhoud van deze muziekproductie roept op tot het verbranden van- en afvuren van kogels op homoseksuele mannen. Dit tot grote afschuw van velen in de Surinaamse samenleving.
Maar, van enig afstand doen of excuus was destijds – na de commotie – geen sprake. Integendeel, leden van de band deden juist hun uiterste best om achter de inhoud van het lied te blijven staan.

Babel poste zelfs deze tekst op zijn Facebookpagina, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat:

Overigens was die tekst, nadat er in de media en op social media aandacht aan was besteed, snel van de Facebookpagina verwijderd.

Koyeba verklaarde in november gebruik te hebben gemaakt van het recht op vrije meningsuiting. Maar, dat geeft natuurlijk nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen, dat zijn immers strafbare gedragingen.
Het was duidelijk, dat hij trachtte de harde inhoud van zijn lied wat te verzachten. Een 'bullet' ofwel een kogel kan natuurlijk op geen enkele wijze qua uitleg worden verzacht. Deze Koyeba en de groep zijn niets meer en niets minder dan homofoob en zagen kennelijk in een lied en clip een goede mogelijkheid om hun afkeer van homoseksuelen onomwonden te laten blijken. Natuurlijk mag iemand een mening hebben en ergens tegen of voor zijn, maar dat geeft iemand nog niet het recht om te discrimineren en te bedreigen.

En ook Babel, die ook nog eens lid is van het Nationaal Jeugdparlement (het merendeel van de leden van dat jongerenparlement nam tijdens een vergadering op 20 december afstand van 'Bullet', maar Babel kon aanblijven als jeugdparlementariër), wrong zich tegenover media in bochten om maar afstand te nemen van de tekst van het lied. In de Ware Tijd van vrijdag 28 november beweerde hij zelfs het nergens in 'Bullet' te hebben over homoseksuelen. 'Ik heb het tegen jongens die zich gedragen als homo's om aan geld en het materiële te komen' was zijn ongeloofwaardige uitleg. Over de gebruikte harde bewoordingen in het lied zei hij: 'We richten het op jongeren en voor hen om het te begrijpen, moet je ze naderen als een vader. Als je het op een zachte manier doet, begrijpen ze je niet.'

Nu ze het lied ‘Bullet’ niet meer door de band worden gezongen, noch als muziekformatie, noch als individu en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden.

De band stelt in haar verklaring dat zij nimmer de bedoeling had om anderen te kwetsen of te denigreren met het bewuste lied. De band meent echter wel, dat er verder niets mis is met het vrijelijk uitten van een mening en zegt te geloven in dichterlijke vrijheid. De Hakuna Matata Gang zei verder nog wel steeds moeite te hebben met mannen die tegen betaling seks hebben met andere mannen, het onderwerp waar het in 'Bullet' om draait. Verder beweert de band glashard, dat zij is gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving. Maar, heeft de band homo's niet gestigmatiseerd? Nu heeft kennelijk de band zelf mogen ervaren hoe het voelt om te worden gestigmatiseerd.... Een koekje van eigen deeg dus.....

Met een dergelijke verklaring lijkt HMG toch niet werkelijk afstand te nemen van 'Bullet', maar heeft de commotie in Nederland de groep min of meer gedwongen de verklaring uit te brengen, met name en vooral om verzekerd te kunnen zijn van optredens in de toekomst. De verklaring is dan ook meer een 'politiek correcte' verklaring voor de bühne om commerciële belangen veilig te stellen. 'Bullet' was willens en wetens opgenomen, met een videoclip en daar kan welke verklaring dan ook vele, zo'n negen, maanden later niets aan veranderen. Het afstand doen was slechts een geveinsd zwaktebod om de handjes in onschuld te kunnen wassen. Niet oprecht en zeker acht maanden te laat.

Overigens betekent hakuna matata in Swahili 'geen problemen'..... het kan verkeren....


Hoogachtend,
Den Blauwvinger
9 augustus 2015
Amsterdam-Paramaribo

Hieronder de tekst van de op 4 augustus afgelegde verklaring van de Hakuna Matata Gang:

'Hierbij verklaren de leden van de muziekformatie Hakuna Matata Gang, meer bekend als HMG, dat zij afstand doen van het door hun gedeeltelijk geschreven en gezongen lied ‘Bullet’ daar zij het lied niet hebben geschreven om anderen te kwetsen dan wel te denigreren. Het desbetreffend lied hebben zij geschreven en gezongen in een periode van hun leven, waarbij zij ervan uitgingen dat zij het recht hebben op een vrije meningsuiting, maar zij stonden er niet bij stil dat het ongenuanceerd uiten van hun mening anderen kan grieven en denigreren. In de afgelopen periode hebben zij als artiesten en personen moeten ervaren dat zij door het lied ‘Bullet’ zijn gestigmatiseerd en uitgesloten van de samenleving, hetgeen zij als mensen, maar in het bijzonder als artiesten, niet als prettig hebben ervaren. Zij hebben derhalve via derden toenadering gezocht tot de gay community om door middel van dialoog te komen tot een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk.

Vanwege het bovenstaande, nemen zij ingaande heden afstand van het lied ‘Bullet’. Het lied zal derhalve ook niet meer door hen worden gezongen als muziekformatie dan wel individueel en zal ook niet meer ter verkoop worden aangeboden. Wij hopen ten zeerste dat middels deze verklaring de hele Surinaamse en internationale gemeenschap geïnformeerd is over ons standpunt met betrekking tot het nummer ‘Bullet’.'

woensdag 5 augustus 2015

Denkt rapper Enver Panka dat hij God is?

(Bron foto: top40suriname.com)
Gefrustreerde rapper richt pijlen op Nederlanders – 'Mensen met witte huidskleur worden op speciale manier behandeld'.....

Het gestuntel met vooringenomen vooroordelen van Panka

05-08-2015  COLUMN  Door: Paul Kraaijer


De in Suriname bekende rapper, brandweerman, gelegenheidspresentator van onder andere televisieprogramma's en klein pr-boegbeeldje van het staatsbedrijf Staatsolie in een televisiecommercial voor dat bedrijf Enver Panka, lijkt even de weg van het fatsoen kwijt te zijn. Hij haalt eind juli vanuit het niets ongemeen hard uit naar Nederlanders in een door hem op zijn Facebookpagina gepubliceerde tekst. Panka lijkt welhaast in een benevelde psychose te zijn beland, zijn toch wel enigszins racistisch taalgebruik lezende. Het was het Dagblad Suriname dat op de voorpagina die tekst wereldkundig maakte en een en ander leidde tot veel ondersteunende en afkeurende reacties.

Hoewel hij de reden van zijn felle reactie niet noemt, zou het voor de hand kunnen liggen, dat die voortkomt uit kritieken op en het afzeggen van optredens door zaaleigenaren in onder andere Almere en Arnhem van zijn collega-artiesten van de anti-homo-band Hakuna Matata Gang (HMG) onlangs op tournee door Nederland. De band heeft gezorgd voor slechte publiciteit voor Suriname vanwege het lied 'Bullet'.

Panka beweert op zijn Facebookpagina dat Surinamers als beesten worden behandeld door Nederlanders. ‘Een fout, direct de bak in of het land uit, ossenpoep in het nieuws, boycott en sh*t! Waarom? Omdat het gewoon in jullie zit. Jullie willen boven ons staan..’, schrijft een duidelijk gefrustreerde Panka. Hij stuurt de boodschap richting Nederland dat ‘jullie niet boven deze blaka boi zullen staan..NOOIT!!!’ Panka gaat verder. 'Eerlijk, Nederlanders, lag ‘t niet aan mijn familie en vrienden daar, had het bestaan van jullie land mij nooit geïnteresseerd. Misschien klinkt ‘t een beetje cru, maar iemand moet ‘t jullie kenbaar gaan maken nu… Als het je bevalt, prima, maar het is ook jouw zaak als je er een vervelend gevoel van krijgt…’


Volgens Panka komen gasten uit Nederland in Suriname rondzwerven, jonge meisjes chanten en ze met opzet besmetten met het HIV-virus. ‘Dan zegt niemand iets… Niet jullie, want ‘t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden… Wanneer gasten uit jullie land komen en die jongetjes verkrachten, zegt niemand iets. Wanneer jullie hier naartoe moeten komen, betalen jullie gewoon op de luchthaven voor een visum, terwijl ik hier €60 moet betalen om te wachten op een antwoord… Bevalt mijn naam of uitstraling je niet, blijf ik lekkertjes hier en ik word niet vergoed… Gebeurt dat, dan zegt niemand iets… Niet jullie, want t maakt jullie geen moer uit, en de Surinamer ook niet, want in de ogen van de mensen hier blijven jullie goden…'

Keur eerst je eigen vlees
Zijn vermeende populariteit in Suriname lijkt de arrogant en vooral hypocriet overkomende Panka boven het hoofd te zijn gegroeid en denkt alles te kunnen en te mogen zeggen, ook als het leugens zijn, zoals, heel generaliserend, Nederlanders die naar Suriname komen om jongetjes te verkrachten. Het zijn echter, aantoonbaar, vooral lokale Surinamers die dat doen, maar daar reageert niemand op. En voor het gemak gaat Panka ook voorbij aan het feit, dat wekelijks zowel op de Surinaamse nationale luchthaven Johan Adolf Pengel als op de Nederlandse luchthaven Schiphol Surinaamse en in Suriname geboren Nederlandse cocaïnesmokkelaars worden opgepakt. Surinamers dus.... die Nederland willen vergiftigen met cocaïne. En Panka, hoeveel Surinaamse artiesten zijn er de afgelopen jaren niet met drugs in hun bagage of maag (cocaïnebolletjes) gearresteerd? Kortom, wees niet zo generaliserend over Nederlanders terwijl de grootste pedofielen en drugssmokkelaars 'gewoon' Surinamers zijn. Met andere woorden: keur eerst je eigen vlees alvorens in het wild om je heen te slaan.

Uithalen naar de boodschapper.....
Overigens is die Enver ook nog eens kleinzielig. Dat blijkt zaterdag 1 augustus. Hij, zo laat hij weten op zijn Facebookpagina, is 'not amused' met de media-aandacht van het Dagblad Suriname, de boodschapper, voor zijn provocerende teksten:

‘Werkt ‘t zo nu, Dagblad Suriname? Gaan jullie afleiden en een artikel plaatsen op de voorpagina zonder mij erover te spreken? Want als dat het geval is, dan zegt het meer over jullie manier van werken dan over de inhoud van het artikel… Heel netjes van jullie, man… Proficiat…’ 


Na het bericht van Enver laaide de discussie op. Had het dagblad wel toestemming om dit te publiceren? Hoewel duidelijk in het artikel vermeld staat, dat hij dit zelf had geschreven, waren er toch mensen van mening dat Enver de krant voor de rechter moest slepen. Andere namen het de artiest kwalijk wat hij op Facebook had gezet en maakten hem uit voor 'racist'. Overigens zijn vele reacties van eenzelfde bedenkelijk laag inhoudelijk niveau als die van Panka zelf.

Maar, als artiest weet je dat de media je volgt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat je post en zodoende moet je ook instaan voor de consequenties. Het zijn immers zijn eigen woorden, zo laat het Dagblad Suriname terecht weten.

Doodsbedreigingen met dank aan Panka
De reactie van Panka lijkt erop te duiden, dat hij nogal dom naïef is en zich kennelijk heeft verkeken op de publieke functie van social media. Een dag later, zondag 2 augustus, is het de Nederlandse krant de Telegraaf die bericht, dat het in de online commentaren op Panka's Facebook-pagina 'regent van doodsbedreigingen voor Nederlanders'.

De provocerende en racistische teksten van Panka over Nederlanders blijken op zijn Facebookpagina ook nog eens haatzaaiend te zijn en aan te zetten tot het 'posten' van allerlei zeer verwerpelijke reacties. Is dat wat Panka heeft beoogd?

Laat Enver Panka eerst eens tot twee tellen alvorens voor God te willen spelen en hoeder van zijn anti-homo collega's, die overigens tijdens een persconferentie deze week hebben beweerd afstand te nemen van het gewraakte nummer 'Bullet'. Maar, het is des Surinaams om eerst te schreeuwen en vervolgens pas na te denken....

Voor de volledigheid, hieronder een uitleg van Panka op woensdag 5 augustus 2015 op zijn Facebookpagina, een warrig verhaal, in reactie op de ontstane ophef na publicatie van zijn tekst over Nederlanders:

'Na alle commotie, hectiek en uit verband trekken van mijn tekst waarin ik mijn ongenoegen uit, geschreven op 29 juli, heb ik dan toch besloten om deze toe te lichten... Ik vind het spijtig om te moeten zien dat de strekking van mijn tekst niet is overgekomen zoals deze wel bedoeld was... Ook is mijn tekst geen aanval op Nederland zoals Telegraaf (NL) wel gepubliceerd heeft... Ik uit mijn ongenoegen over mensen uit Nederland die naar Suriname zijn gekomen en strafbare feiten hebben gepleegd waarvan je weinig tot niets over terug hoort in de media, terwijl het andersom een heel ander verhaal is...

Ik constateer te vaak dat mensen met een witte huidskleur of een lichtere huidskleur op een ‘speciale’ manier behandeld worden... Klinkt hard, maar het is helaas wel waar... Hiervoor wijs ik geen schuldige aan, maar ben mij meer dan bewust dat dit zijn oorzaak tevens wortels heeft in en aan een periode waar wij Surinamers, woonachtig in Suriname, dagelijks de overblijfselen van zien... (De plantages, gewoontes maar vooral het mentale gedeelte onder de bevolking... Slavernij)

Ik ben kort door de bocht geweest door te zeggen dat men de 'Nederlanders' als 'Goden' ziet en ik kan dan ook begrijpen dat gelovigen onder ons dit misschien als een belediging kunnen ervaren... Het is niet en dan ook geen enkel moment mijn bedoeling geweest om een doelgroep of geloof te beledigen... Ik respecteer een ieder en ook de keus die zij maken voor welk geloof dan ook, omdat ook ik gerespecteerd wil worden in de keuzes die ik maak betrekkelijk op mijn geloof of privé...

De afgelopen periodes heb ik veel nieuwsberichten zien voorbij komen en het valt mij steeds meer op dat er op een bepaalde manier wordt omgegaan met mensen van kleur en in het speciaal een donkere huidskleur... De strekking van mijn post is dan ook geweest, dat we niet verblind moeten raken door wat de mainstream media ons voorschotelt en dit klakkeloos volgen...

Mijn tekst is in verband gebracht met de rapgroep HMG maar mijn post ging niet over HMG... Het ging over hoe men hier in Suriname berichtgeving klakkeloos overneemt en opnieuw 'straffen' hiervoor uitdeelt... Hiermee bedoel ik, vanaf november 2014 hebben deze jongens onder vuur gestaan hier in Suriname... Goed... Daar kom ik niet aan want dat is de reactie op het homo-onvriendelijke nummer die zij hebben uitgebracht... Maar dan valt mij op dat zij naar NL gaan, daar onder vuur komen te staan, maar dat Suriname het vervolgens overneemt om dan het hele circus opnieuw uit te voeren... Ik denk dan 'waarom niet meteen in november en die periode erna?' Maar nogmaals, persoonlijk respecteer ik een ieder en heb dan ook totaal geen problemen of moeite met mensen die homoseksueel zijn... Wie mij persoonlijk kent, weet dat!

Als laatste wil ik even ingaan op Dagblad Suriname, ik heb vandaag samen met mijn management en advocaat (Mr M. D. Lau- Kerssenberg) een verzoekschrift bij de rechter ingediend.

Ik snap best dat jullie nieuws items zoeken en daarvoor het net afzoeken... Maar in deze zijn jullie wel te ver gegaan en hebben jullie meerdere grenzen overschreden, dan heb ik het nog niet eens over de foto keus die jullie hebben gemaakt van mij voor jullie voorpagina... Wij artiesten hebben persfoto’s en als (echte) journalist zou je moeten weten dat voor dergelijke nieuwsberichten een persfoto gebruikt dient te worden...

Ik weet nu al dat heel wat mensen, vooral degenen die plotseling mijn privé-account zo interessant vonden, dit alles zullen tegenspreken, maar toch hoop ik dat de strekking van mijn vorige tekst hiermee nu wel duidelijk is...

Orde...'

Nog steeds de weg kwijt
Panka lijkt nog steeds de weg kwijt te zijn. Immers, het ene moment schrijft hij dat zijn tekst geen betrekking had op de Hakuna Matata Gang, terwijl hij nu juist vrij uitgebreid ingaat op die band en het nummer 'Bullet', zonder het lied overigens bij naam te noemen.

In Panka's belevingswereld worden witte mensen op ‘speciale’ manier behandeld
Verder blijkt uit zijn reactie van 5 augustus, dat hij werkelijk vol frustraties zit, zoals moge blijken uit deze tekst:

'Ik constateer te vaak dat mensen met een witte huidskleur of een lichtere huidskleur op een ‘speciale’ manier behandeld worden... Klinkt hard, maar het is helaas wel waar... Hiervoor wijs ik geen schuldige aan, maar ben mij meer dan bewust dat dit zijn oorzaak tevens wortels heeft in en aan een periode waar wij Surinamers, woonachtig in Suriname, dagelijks de overblijfselen van zien... (De plantages, gewoontes maar vooral het mentale gedeelte onder de bevolking... Slavernij)'

Panka heeft een levendig beeld van ingeprente onwaarheden en ondervindt, zo het zich laat aanzien, psychische hinder van het besmettelijke slavernijsyndroom.

Laat hij voorbeelden en feiten optekenen in plaats van maar om zich heen te blijven slaan met vooroordelen richting Nederlanders.

Worden mensen met een witte huidskleur op een 'speciale' manier behandeld? Ik weet dat dat gelukkig niet waar is.... en hiervoor wijs ik ook geen schuldige aan, maar richt mij op de realiteit van de dag in Suriname, waar je als Nederlander nog steeds constant op straat wordt lastig gevallen door opdringerige Surinamers – met name jongeren – die vooral geld van je willen (omdat ze allemaal lijken te denken, dat iedere 'bakra' (Nederlander) toerist is en dus veel geld heeft), je willen afzetten ofwel bedonderen en met domme opmerkingen denken leuk te zijn en dan ook nog proberen je mobiele telefoon afhandig te maken ofwel te stelen.
Ja Panka, iemand met een witte huiskleur wordt werkelijk op een speciale manier behandeld, een manier waarop ik welke Surinamer in Nederland dan ook nooit heb behandeld.......