maandag 27 januari 2020

Assembleelid William Waidoe: 'Bij NDP kan ik veel meer doen voor mijn achterban, dan toen ik bij PL was'

'Toen ik bij Pertjajah Luhur was, kon ik alleen maar beloftes verkopen'


Assembleelid William Waidoe zei zaterdagavond op een wijkvergadering van de NDP in Longmay, Nickerie, dat nu hij bij de NDP is, hij veel meer kan doen voor zijn achterban dan toen hij deel uitmaakte van de Pertjajah Luhur (PL). Hij is daar om het werk verder te doen. Daarom heeft hij de overstap gemaakt. Nu kan hij makkelijk een grondbeschikking in orde maken, wat voorheen nauwelijks mogelijk was, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 27 januari 2020.

Waidoe zei, dat hij twee weken huis aan huis heeft gelopen in verschillende wijken in de Westelijke Polder. De partij blijft volgens hem groeien. Uit gesprekken met seniorenburgers is vooral naar voren gekomen, dat het bedrag van Srd 525 voor ouderdomsvoorziening niet genoeg is. 'Als wij minister Misiekaba mogen geloven, dan verhoogt hij de AOV liever gisteren dan vandaag', stelde Waidoe. De mensen hebben aangegeven dat als de AOV naar Srd 1.000 of 1.200 verhoogd wordt, zij heel blij zullen zijn. Met een beetje inspanning van jongeren moet het mogelijk zijn volgens de politicus om de AOV te verhogen.

Bij huis aan huis bezoeken, vragen de mensen aan Waidoe wanneer hun grondbeschikkingen in orde kunnen worden gemaakt. 'En daar is de waarde van Waidoe in de NDP om de grondbeschikkingen te regelen voor u. Dankzij de NDP. Toen ik daar (PL) was, kon ik alleen maar beloftes verkopen', merkte de politicus op.

Nu kan hij gewoon zeggen, dat de drempels zullen komen in Solom, en die komen daadwerkelijk, want hij heeft het kunnen afstemmen met de verantwoordelijke van Openbare Werken. 'En dat is de bijdrage waarom Waidoe weggegaan is naar de NDP. Om Mama Sranan te helpen. Fu seti unu tori kon.'

Waidoe merkte op, dat toen hij nog bij PL zat, hij ook contact had met het hoofd van Sociale Zaken van Nickerie. Hij appte tot hij niet meer kon om hem te vragen mensen te helpen. Toen was het niet mogelijk. Nu zit hij naast de persoon en die zegt nu 'meneer Waidoe, het komt in orde. Wij gaan eerst onderzoeken, dan we seti sani. En dat na a bijdrage fu Waidoe gi den man san stem tapu Waidoe in 2015.'

Nu krijgt Waidoe van alle diensten hulp om zaken in orde te maken in tegenstelling tot de tijd waarin hij in de oppositie zat, aldus Starnieuws.

NDP'ers blijven maar verongelijkt jammeren over veroordeling van Bouterse voor betrokkenheid bij 15-voudige moord in december 1982

Ambassadeur in Guyana Ebu Jones: 'Veroordeling is een coup'

- Assembleevoorzitster Geerlings-Simons: 'Wij als land hebben het zo ver laten komen dat een president is veroordeeld, dat is not done'
- Niemand in een democratie staat boven de wet, maar de NDP denkt daar in eigen belang nu even anders over...


Surinames ambassadeur in Guyana, de jurist en oud-journalist Ebu Jones, vindt het ongebruikelijk dat een president in functie is veroordeeld. Hij spreekt van een ‘coup’ en meent dat de president buiten alle grondwettelijke regels is veroordeeld. 'Als je in het juridisch systeem zit dan snap je het', beweert hij vandaag, maandag 27 januari 2020, in de Ware Tijd. 

De enige manier waarop een president in Suriname kan worden afgezet is volgens Jones althans, via de Grondwet. Maar, kennelijk snapt deze jurist het zelf niet. Immers, niemand in een democratie staat boven de wet, maar NDP-gelieerden denken daar in eigen belang nu even iets anders over...

'Wanneer je buiten deze mogelijkheden de president veroordeelt, dan kan je praten over een coup. Want het is een ongebruikelijke manier en niet op de Grondwet gestoelde wijze.' Hij noemt het een conflictsituatie. 'De zaak had op een andere manier moeten worden aangepakt', vindt Jones. Wat die manier is wil hij echter niet zeggen, mogelijk omdat hij het simpelweg niet weet...

Ambassadeur Harvey Naarendorp bestempelde de veroordeling in december reeds als een 'gerechtelijke staatsgreep' op de eendaagse top van de Bolivariaanse Alliantie voor Amerika (ALBA) op Cuba. Andere NDP'ers delen de zienswijze van Jones en Naarendorp.

Assemblee-voorzitster Jennifer Geerlings-Simons noemde het 'jammerlijk' dat Bouterse voor de Krijgsraad verscheen. 'Wij als land hebben het zo ver laten komen dat een president is veroordeeld, dat is not done. Voor of tegen, je handelt het niet zo af.' Zij gelooft in de rechterlijke macht, maar vindt dat Suriname het 8 decemberproces verkeerd heeft laten aflopen. Het is volgens haar 'nonsens dat er wordt beweerd, dat er sprake is van intimidatie naar de rechterlijke macht' door de aanhang te mobiliseren. 'Er is geen intimidatie hier. Als land moeten we wel markeren, dat we iets hebben gedaan met z'n allen dat niet had moeten gebeuren. Het had niet zover moeten komen. Eenmaal het zo is moeten we kijken hoe wij ermee omgaan.'

De Assemblee-voorzitster zegt, dat de mensen met hun aanwezigheid wel een statement hebben gemaakt. 'Wij moeten het statement maken dat niet het hele land achter zo'n ontwikkeling staat. Dat een zittende president wordt veroordeeld.' Geerlings-Simons beweert, dat de persoon Bouterse niet gescheiden kan worden van zijn functie als president. 'Daarom hebben alle landen in hun Grondwet methodes in geval een president wat doet in zijn zittingsperiode. Hoe degene dan president af kan zijn.' 

Directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, Dennis Menso, behoorde woensdag ook tot de ondersteuners bij de Krijgsraad waar de behandeling van de verzetzaak van Bouterse tegen zijn veroordeling plaatsvond. 'Wij van de NDP hebben altijd gezegd dat het een politiek proces is. Het is voor het eerst voorgekomen dat een president in functie is veroordeeld.'

Hij vindt het onterecht dat tegenstanders Bouterse een dictator noemen. Menso wijst op de machtsmiddelen waarover Bouterse beschikt als president, en die toch niet heeft ingezet gedurende dit proces. De mobilisatie noemt hij geen intimidatie, maar steunbetuiging. 'Het proces staat niet op zich, maar het is een scenario.' Hij denkt dat dit scenario te maken heeft met het feit, dat zijn partijvoorzitter opstaat tegen de koloniale overheerser Nederland. 'Bouterse is een symbool van verzet. Hij brengt de massa op de been om het getij te keren. Dankzij hem zijn er veranderingen opgetreden en groeit het bewustzijn. Dit maakt dat hij de vijand is van de kolonisator.' 

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)