donderdag 28 februari 2019

Eerste video ooit toont een tarantula die een buidelrat (opossum) eet in regenwoud Peru

Spinnen en andere ongewervelde dieren eten verrassende hoeveelheid gewervelde dierenOngewervelden zoals spinnen en duizendpoten zijn ondergewaardeerde koningen van de jungle, die een verrassende hoeveelheid gewervelde dieren eten in de Amazone, aldus een nieuwe recente studie. Biologen hebben onlangs 15 interacties gedocumenteerd waarin de ongewervelden jagers zijn en de gewervelde dieren prooi. Ze maakten foto- en videobewijs van ongewervelde dieren die kikkervisjes, hagedissen, slangen aten, en zelfs een buidelrat, een eerste-van-zijn-soort observatie.

Hoewel dergelijke gedragingen eerder zijn vastgelegd, geeft het onderzoek meer gegevens over hoeveel gewervelde dieren het slachtoffer worden van kleine roofdieren, met name spinnen.


'Ongewervelden die op gewervelde dieren leven, komen vaak voor, maar het wordt over het algemeen niet verondersteld een belangrijke bron van sterfte te zijn voor amfibieën en reptielen', zegt studieleider Rudolf von May, een bioloog aan de Universiteit van Michigan (VS). Von May en collega's maakten de meeste van hun waarnemingen 's nachts in de laagland tropische regenwouden van Peru, een van de meest diverse ecosystemen op aarde.

Onder dekking van de duisternis wemelt het bos van achtpotige jagers, vooral cteniden, ook wel zwervende spinnen genoemd. 'Wat er 's nachts opvalt, is de hoeveelheid spinnen die je op allerlei soorten substraten ziet - op de grond, op bladeren, op takken', zegt Von May, wiens studie donderdag 28 februari 2019 verscheen in het tijdschrift Amphibian & Reptile Conservation.

'Wanneer we 's nachts onderzoeken doen, zullen sommige van de spinnen die we zien een prooi hebben, meestal andere ongewervelde dieren zoals krekels en motten.' 'Maar, af en toe zien we een spin met een kikker of hagedis.' 

Het team verzamelde ook de lichamen van twee slangen die bezweken onder duizendpoten, waaronder een giftige koraalslang.

Maar, nachtelijk onderzoek onthulde een beeld, dat geen van de onderzoekers ooit eerder had gezien: een tarantula zo groot als een bord, die een kleine buidelrat als prooi eet.

'De buidelrat was al gegrepen door de tarantula en worstelde nog steeds zwak, maar na ongeveer 30 seconden stopte het met trappen', zegt co-auteur Michael Grundler, een promovendus, in een verklaring. 'We waren behoorlijk extatisch en geschokt, en we konden niet echt geloven wat we zagen', zei Robert Voss, een mammologist bij het American Museum of Natural History, en bevestigde dat ze de eerste documentatie van een grote mygalomorf spin hadden vastgelegd- algemeen bekend als een vogelspin - jagend en etend een opossum.


Row West, een onafhankelijke arachnologist en tarantula-expert die niet bij het onderzoek betrokken is, merkt per e-mail op dat 'tarantula-predatie op gewervelde dieren niet gebruikelijk is, maar het gebeurt wel. Het zijn opportunistische feeders en ze nemen alles wat ze kunnen bedwingen.'

'In het Zuid-Amerikaanse regenwoud heb ik ontdekt dat sommige van de grotere vogelspinachtigen vaak op kikkers jagen, en dat werd weerspiegeld in dit artikel.'

Naast predatie, bevestigen de onderzoekers een eerder rapport van een speciale relatie tussen een bepaalde kikker en spinnensoort. Terwijl de tarantula in het geslacht Pamphobeteus meestal de kans zal aangrijpen om een ​​kikker te eten, kunnen individuen van één soort, de gestippelde zoemende kikker (Chiasmocleis royi), om zijn ondergrondse hol te delen.

'We weten niet wat de spin belet om op die kikker te azen', zegt Von May. 'Er zijn zoveel soorten kikkers in de Amazone, en dit is de enige die we kennen die kan bestaan naast deze spin.'

Von May en zijn collega's speculeren dat de kikker de spin iets kan opleveren, zoals het verwijderen van van parasieten. 'Het lijkt misschien alsof alles elkaar doodt, maar er is in ieder geval één geval waarin kikkers hebben uitgezocht hoe met een spin te leven.'

Op het onderzoeksgebied in Peru zijn er minstens 85 soorten amfibieën en 90 soorten reptielen, zegt Von May. Gezien deze diversiteit en het grote aantal ongewervelde dieren in het Amazonegebied, is het potentieel voor interacties tussen soorten enorm. 'Natuurhistorische gegevens zoals deze', zegt von May, 'zijn waardevol om te begrijpen hoe biologische gemeenschappen worden georganiseerd in tropische regenwouden.'(Suriname Mirror/National Geographic/Phys.org/YouTube/ISSUU Suriname Mirror)

Alphons Levens; 'Suriname en Venezuela'

Suriname en Venezuela


Appels en peren.
Toch hoor je zoveel geleerden:
Suriname wordt net als Venezuela.
Hoe dan?

Wij hebben hier niet eens meer
een echte socialistische partij!
Wij kennen hier allang niet meer
de echte socialistische strijd.

Zoals zowaar in Venezuela
een strijd tussen socialisten en kapitalisten.
Suriname en Venezuela …?
Gewoon appels en peren.

Alphons Levens,
25 februari 2019.

Suriname pronkt bij opening 17e ACP/EU-vergadering weer met haar paradepaardje, het regenwoud....en bedelt om dollars van rijke landen

Misiekaba (NDP): 'Rijke landen dienen over de brug te komen met geld om bosrijke landen in staat te stellen hun bossen te behouden'


Bij aanvang van de 17de ACP/EU-vergadering van parlementariërs donderdag 28 februari 2019 heeft NDP-Assembleelid André Misiekaba gewezen op het belang van behoud van het regenwoud. Rijke, geïndustrialiseerde landen hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Misiekaba legde uit - aldus de Ware Tijd - dat de overgebleven tropische bossen in de wereld cruciaal zijn voor het voortbestaan van de mens. 

De regering heeft zich bij de eerder deze maand gehouden conferentie omtrent klimaatfinanciering gecommiteerd het Surinaamse bos in stand te houden. Het land is voor 94 procent bedekt met bos en dat zal volgens het kabinet-Bouterse zo blijven. Met zo'n grote bosbedekking speelt Suriname een belangrijke rol bij het beperken van de gevolgen van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld, aldus Misiekaba.

Hij benadrukte daarbij dat duurzaam bosbeheer en herbebossing tot de beleidsmaatregelen van de regering behoren. Rijke landen dienen echter over de brug te komen met geld om de bosrijke landen in staat te stellen hun bossen te behouden en duurzame ontwikkeling voor hun bevolking tot stand te brengen. 'The time to act is now', aldus Misiekaba.

Hij merkte op, dat vooral kwetsbare groepen als inheemse volkeren, plaatselijke gemeenschappen alsmede vrouwen en kinderen op het platteland tot de hoge risicogroepen behoren bij het verdwijnen van bossen. De landen die het meest voor de klimaatvervuiling zorgen dienen eindelijk de buidel open te trekken, vindt de politicus.

Assembleevoorzitster Jennifer Geerlings-Simons vindt het zorgwekkend dat grote landen die voor rust, vrede en veiligheid in de wereld moeten helpen zorgen, zich uit verdragen die daarvoor zijn gesloten, terugtrekken.

Ze wees erop, dat het belangrijk is dat landen in Afrika, Caribisch gebied en de Pacific, die met dezelfde problemen kampen, samenwerken om deze op te lossen. Ze rekent daarbij erop, dat rijke landen helpen bij het realiseren van economische ontwikkeling en welvaart in die landen ook rekent ze erop dat de grote landen hun verantwoordelijkheid niet uit de weg zullen gaan bij behoud van vrede in de wereld.

Verkoold lichaam na woningbrand te Uitvlugt aangetroffen

63-Jarige Carla Harrevelt komt om het leven bij woningbrand in de Sierpalmstraat


Na een woningbrand donderdag 28 februari 2019 in de Sierpalmstraat is het verkoold lichaam van de 63-jarige Carla Harrevelt aangetroffen. Het lichaam is na overleg met het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen, zo  meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het ressort Uitvlugt, de brandweer en de afdeling Forensische Opsporing zijn belast met het onderzoek van deze brand.

De oorzaak van de woningbrand is nog niet bekend.

Bestuur Surinaamse Politiebond verbiedt leden verkeer te controleren op Rij- en Voertuigenbelasting

'Zijdens het OM zijn geen instructies c.q. richtlijnen gegeven met betrekking tot de handhaving'


Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) verbiedt leden verkeer te controleren op Rij- en Voertuigenbelasting. Het bestuur heeft donderdag 28 februari 2019 onderstaande verklaring uitgegeven, getekend door voorzitter Raoul Hellings en woordvoerder Revelino Eijk. 

'Het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) heeft naar aanleiding van de diverse ontwikkelingen betreffende de Wet Rij- en Voertuigenbelasting 2018 een bestuursvergadering belegd. Daarbij zijn er diverse aspecten van deze wet besproken, en voornamelijk het aspect van de handhaving. 

De SPB heeft daarbij in overweging genomen dat de inhoud en de strekking van de wet van 14 september 2018, onder de noemer heffing van rij- en voertuigen belasting, in zijn geheel onoverzichtelijk en onduidelijk is, en bovendien de uitvoering c.q. de handhaving voor problemen zal zorgen. 

Het grootste heikelpunt is dat zijdens het Openbaar Ministerie (de Procureur-Generaal) geen instructies c.q. richtlijnen zijn gegeven met betrekking tot de handhaving. Voorts is het bestuur van mening dat de Inspecteur-Generaal onbevoegd is om instructies c.q richtlijnen met betrekking tot de opsporing te geven aan de politie, vermits deze functionaris geen vervolgingsambtenaar is en ook geen deel uitmaakt van het bevoegd gezag conform het Politiehandvest. 

Op basis hiervan heeft bestuur besloten zijn leden te verbieden op te treden totdat er instructies c.q richtlijnen zijdens het Openbaar Ministerie zijn ontvangen. Deze maatregel is bedoeld om de leden te beschermen tegen de gevolgen, die voortvloeien uit onrechtmatig politieoptreden.'

Damesvoetbal in Colombia geplaagd door chantage tot intimidatie en aanranding minderjarige meisjes

(Bron foto: Facebook/Sigifredo Alonso)
Twee speelsters dienen aanklacht in tegen Didier Luna, technisch directeur nationale team, en Sigifredo Alonso, de trainer


Damesvoetbal in Colombia wordt geplaagd door misbruik van macht, van pesten en chantage tot intimidatie en aanranding van minderjarige meisjes, volgens de Liga Contra el Silencio. Sommige speelsters hebben strafrechtelijke vervolging ingesteld, terwijl anderen meedoen aan de golf van stemmen die samenkomen om vastgeroeste corruptie en misbruik in het systeem te veroordelen, aldus de afdeling Onderzoeksjournalistiek van de Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). 

De procureur-generaal van Colombia heeft naar verluidt bevestigd, dat twee speelsters een aanklacht indienen tegen Didier Luna, de technisch directeur van het nationale team, en Sigifredo Alonso, de trainer. Een van de speelsters was minderjarig toen ze door Alonso werd lastiggevallen - op dat moment spelend in de competitie onder 17.

Onder 17-selectie Colombia WK Uruguay (Bron foto: fcf.com.co)
Hoewel Alonso werd ontslagen toen de vader van de speelster de klacht indiende, mocht Luna toch blijven, ondanks zijn seksuele gedrag jegens speelsters, dat snel veranderde in pesten in het geval van 'Laura', een van de speelsters die anoniem wilde blijven. Volgens Laura werd ze lastiggevallen nadat ze de seksuele avances van Alonso verwierp: 'Hij overlaadde me met werk, hij liet me niet in vergaderingen praten, hij schreeuwde naar me.'

Naast het lijden onder seksuele intimidatie en intimidatie op de werkplek, ontving de speelster bedreigingen na het indienen van de klacht.

In deze en andere gevallen die door de Liga Contra el Silencio werden gemeld, werden beschuldigingen van misbruik ingediend of genegeerd en werd het vermeende slachtoffer uit haar positie verwijderd.

Talloze onregelmatigheden zijn gemeld door speelsters, waaronder het moeten betalen om te mogen spelen zoals naar verluidt gebeurde onder trainer Felipe Taborda. 'Het was psychologische chantage, waardoor veel meer speelsters nog niet hebben gesproken', zei Laura, die uitlegde dat ze werd aangemoedigd om zich uit te spreken na een video die werd vrijgegeven door de Colombiaanse speelsters Melissa Ortiz en Isabella Echeverri.


De twee speelsters, die beiden buiten het land wonen, hebben een video vrijgegeven waarin ze de staat van het vrouwvoetbal in Colombia aanklagen en een hele reeks video's over seksuele intimidatie in hun tak van sport hebben aangekondigd.

Ondanks een publiek schandaal rond deze onthullingen, ontoereikende beloning en corruptie, is Colombia nog steeds van plan om de World Cup Vrouwen te organiseren in 2023.


(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

Human Rights Watch: ‘Nieuwe legertop Colombia betrokken bij moorden’


Minstens negen officieren betrokken bij standrechtelijke executies Minstens negen officieren die betrokken zijn geweest bij standrechtelijke executies of ander wangedrag, zijn benoemd op belangrijke posities in het Colombiaanse leger. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) woensdag 27 februari 2019. 

Naar drie van de officieren loopt een onderzoek en er wordt ook onderzoek gedaan naar moorden door troepen die onder het gezag van de andere zes stonden, zegt HRW. 'Door deze officieren op topposities te benoemen, geeft de Colombiaanse regering de boodschap aan de troepen dat misdaden plegen geen obstakel is om carrière te maken', zegt José Miguel Vivanco, directeur voor de Amerika’s bij HRW.Op 10 december benoemde de regering van president Iván Duque generaal Nicacio de Jesús Martínez Espinel als nieuwe legerleider.

Op 21 december benoemden Espinel en Defensie-minister Guillermo Botero nieuwe commandanten op belangrijke posten in het leger. HRW zegt bewijs te hebben dat acht van deze officieren, evenals generaal Martínez Espinel, gelinkt zijn aan zogenoemde ‘vals positieve’ moorden en ander misbruik, of er op zijn minst van wisten.Tussen 2002 en 2008 pleegde het leger volgens HRW systematisch moorden op onschuldige burgers en schoof die daden af op rebellen, om hun eigen imago in de strijd op te poetsen.

Colombiaanse rechtbanken hebben honderden soldaten veroordeeld voor hun rol in de standrechtelijke executies. In de meeste gevallen ging dat om militairen met een lage rang. Militairen op hogere posten ontsprongen de dans, zegt HRW. In plaats daarvan maakten ze promotie en belandden sommigen van hen op topposities.

Ook de vorige regering, van president Juan Manuel Santos, benoemde officieren die zeer waarschijnlijk wisten van vals positieve moorden, op belangrijke posten. Zo leidde generaal Juan Pablo Rodríguez Barragán, naar wie onderzoek loopt in verband met dergelijke moorden, het leger tussen 2014 en 2017.

(Suriname Mirror/MO.be/Human Rights Watch/YouTube/ISSUU Suriname Mirror)

In Brazilië opgepakte drugshandelaar uit Curaçao verdacht van moord in Nederland

(Bron foto: Interpol)
Man (37) aangehouden in appartement in São Vicente, 45 kilometer ten zuiden São Paulo

In het appartement trof de politie meer dan 83.000 xtc-pillen aan


Een 37-jarige man uit Curaçao is in de Braziliaanse staat São Paulo opgepakt voor drugssmokkel. Na de arrestatie kwam de politie erachter, dat hij ook nog wordt gezocht voor betrokkenheid bij een moord in Den Haag in 2015. Dat meldt onder andere het AD vandaag, donderdag 28 februari 2019.

(Bron foto: Policia Civil/Diario do Litoral)
De man is Robertico I. en heeft als bijnaam Tico. Hij werd aangehouden in een appartement in São Vicente, zo’n 45 kilometer ten zuiden van de stad São Paulo. In het appartement trof de politie meer dan 83.000 xtc-pillen aan.

Na zijn aanhouding voor drugssmokkel zag de politie, dat er een internationaal arrestatiebevel van Interpol tegen I. is uitgevaardigd.

Ook de politie in Nederland is op zoek naar hem en heeft een bedrag van 15.000 uitgeloofd voor de gouden tip die voor zijn aanhouding zorgt. Bij die oproep wordt aangegeven dat I. vuurwapengevaarlijk is.

I. wordt gezocht voor zijn betrokkenheid bij een schietpartij in Den Haag op 11 juli 2015. Hierbij kwam de 31-jarige Jursley Cijntje om het leven. Het incident gebeurde om 04:30 uur in een café aan de Herenstraat in Den Haag.

(Suriname Mirror/Diario do Litoral/AD/WNL.tv/Omroep West)

De crisis in Venezuela treft ook de huisdieren.... - 'Huisdieren hebben ook humanitaire hulp nodig'

(Bron foto: Reuters/Guadalupe Pardo)
'Mensen zijn gedwongen het land te verlaten en laten hun huisdieren in de steek'

Momenteel zouden meer dan 3 miljoen honden door de straten van Venezuela zwerven


De crisis in Venezuela heeft miljoenen mensen in armoede gedompeld en massale migratie op ongekende schaal veroorzaakt. Maar, er zijn ook onverwachte slachtoffers van de crisis - de huisdieren van de natie. 

Volgens Voluntarios Proteccionistas, een dierenrechtenorganisatie zonder winstoogmerk, zijn er momenteel meer dan 3 miljoen zwerfhonden die door de straten van Venezuela zwerven. 'De crisis heeft mensen gedwongen het land te verlaten en hun huisdieren in de steek te laten, anderen verlaten hen gewoon, omdat ze het zich niet meer kunnen veroorloven hen te voeden', vertelt Alicia Velasco Viso, de voorzitster van de non-profitorganisatie, aan Euronews.

Velasco legt uit, dat een standaard zak hondenvoer € 44 kan kosten, terwijl het gemiddelde salaris € 5 per maand is, waardoor het voor veel mensen onmogelijk is om hun huisdier te houden. Niveaus van armoede zijn zo acuut geworden, dat sommige mensen nu op honden en katten jagen om zichzelf te voeden.


'Huisdieren hebben ook humanitaire hulp nodig', zegt  Velasco. Haar geval benadrukt de inspanningen van de dierenliefhebbers van het land om voor huisdieren te zorgen, ondanks extreme omstandigheden, zelfs als ze toegeeft dat het niet gemakkelijk is.

'Ik zorg voor 17 honden en 8 katten', zegt ze, 'maar, dan heb ik ook mijn familie om voor zorg te zorgen.'
Een bericht gedeeld door Voluntarios Proreccionistas (@voluntariosproteccionistas) op


(Suriname Mirror/EuroNews/Instagram)

Rotterdams oliebedrijf Count heeft zinnen gezet op Isla-raffinaderij Curaçao

'Er waren aanvankelijk drie belangstellenden, nu Motiva is afgehaakt zijn dat er nog twee'


Het Rotterdamse oliebedrijf Count probeert de controle te krijgen over de Isla olieraffinaderij op Curaçao. Een vermeende corruptieaffaire en de chaos in het nabijgelegen Venezuela, waar alle olie voor de raffinaderij vandaan komt, schrikt de Rotterdammers niet af, aldus RTL Nieuws vandaag, donderdag 28 februari 2019. 

Het leek een gedane zaak. De olieraffinaderij Isla op Curaçao zou door de lokale overheid worden verkocht aan het Amerikaans-Saudisch bedrijf Motiva. Er werden al maandenlang exclusieve gesprekken gevoerd. Maar, de deal ketste eerder deze maand af. De Amerikanen trokken zich terug, omdat de directeur van de olieraffinaderij bij een andere geïnteresseerde partij steekpenningen zou hebben geëist. Dat gebeurde bij de Rotterdamse grondstoffenhandelaar Count. Aan een medewerker van dat bedrijf werd 750.000 dollar gevraagd voor zogenaamde advieskosten. Die zouden moeten belanden in de zakken van de directeur van de raffinaderij. Bij Count zou iemand bereid zijn geweest het geld te betalen maar ketste het af om de exacte hoogte van het bedrag. Uiteindelijk zou het bedrag aan smeergeld volgens het Antilliaans Dagblad moeten oplopen tot ruim 4 miljoen dollar.


Financieel directeur Jeffrey Bollebakker van Count erkent dat zijn bedrijf in de corruptiezaak terecht is gekomen. 'We hebben er melding van gemaakt. Maar, het rapport was heel suggestief en wij zijn ervan overtuigd dat we niets fout hebben gedaan.' Motiva eiste in de exclusieve onderhandelingen van de laatste maanden totale openheid over de zaak en trok zich tenslotte terug als potentiële koper. Het wilde op geen enkele manier verbonden worden aan corruptie.

De raffinaderij is eigendom van de overheid van Curaçao. De Venezolaanse oliemaatschappij PdVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) least het complex en verwerkt er olie uit eigen land. Maar, een internationale handelsblokkade en mismanagement door PdVSA zorgt ervoor dat de olieproductie van Venezuela is ingestort. Sinds 2014 halveerde de productie tot 1500 vaten per dag. En veel van die geproduceerde olie kan het land niet uit vanwege de door de VS opgelegde handelsblokkade. Tientallen schepen zijn volgetankt met ruwe olie uit Venezuela, maar kunnen nergens naartoe. De raffinaderij ligt praktisch stil. Ondertussen loopt eind dit jaar op de raffinaderij Curaçao het leasecontract met de Venezolanen af.

Een speciaal comité van de regering op Curaçao zocht al lange tijd een koper. Na de corruptieaffaire is het comité vervangen en wordt nu geleid door Evelyn Kruithof-Bor, de directrice van een pensioenfonds op Curaçao.

'We hebben weer belangstelling', zegt Bollebakker van Count. 'En we denken een grote kans te maken. Er waren aanvankelijk drie belangstellenden. Nu Motiva is afgehaakt zijn dat er nog twee.' Hij voelt zich niet afgeschrikt door de gespannen situatie met Venezuela waarde de raffinaderij alle ruwe olie vandaan haalt. 'We zijn niet van plan daar olie uit andere landen te gaan verwerken. De raffinaderij ligt vrijwel bovenop de ruwe olie vandaar.'

Hij verwacht dat de gespannen situatie over niet al te lange tijd wel zal verbeteren. Wel is er geduld nodig: 'Ik denk dat we voor dit kooptraject zeker een half jaar nodig hebben. Er is nu en nieuwe selectiecommissie. Daar moeten we mee gaan praten. We hebben ze nog niet gezien.' Count wil net als de Venezolaanse oliemaatschappij nu nog doet de raffinaderij gaan leasen. Het eigendom blijft dan bij de overheid van Curaçao. Er zijn grote investeringen nodig om de raffinaderij die de zware olie uit Venezuela verwerkt milieuvriendelijker te maken.

Uitspraak in Kort Geding inzake Rij- en Voertuigenbelasting laat paar weken op zich wachten

Zo'n 20.000 mensen hebben inmiddels bezwaar aangetekend tegen betaling van de belasting


De rechter in Kort Geding heeft twee weken nodig om vonnis te kunnen vellen in de zaak van Anand Biharie van de Stichting Centre for Public Affairs Suriname tegen de Staat Suriname om de betaling van Rij- en Voertuigenbelasting op te schorten. 

De Staat moet op 7 maart reageren, waarna de stichting op 11 maart aan de beurt komt. Hierop heeft de Staat de ruimte om op 13 maart voor de tweede keer in te gaan. Dan zal de rechter bepalen wanneer de uitspraak zal worden gedaan.

De betalingsverplichting van de Rij- en Voertuigenbelasting gaat per morgen in. De regering had uitstel van betaling verleend van twee maanden.

Biharie zegt, dat hij rekening gehouden had ermee dat er niet gelijk uitspraak zou komen. Daarom heeft hij president Desi Bouterse in een verzoekschrift gevraagd om de betalingsverplichting op te schorten totdat de uitspraak van de rechter is gedaan in deze zaak. Hij heeft nog geen reactie gekregen.


 
Intussen hebben volgens Biharie zo'n 20.000 mensen bezwaar aangetekend tegen betaling van de belasting. Zij kunnen niet beboet worden door de politie, omdat ze kunnen aantonen dat ze bezwaar ingediend hebben bij de Belastingdienst. De automobilisten moeten wel een kopie bij zich houden van het bezwaarschrift.

De politie heeft  bekendgemaakt, dat agenten vanaf 13 maart stringent erop toe gaan zien dat de wet in kwestie wordt nageleefd. Overtreders van de wet zullen gesanctioneerd worden. Maar, de politie heeft verder geen details verstrekt over hoe opgetreden zal worden.

Celstraffen tot 4 jaar geëist door OM Rotterdam tegen 11 leden ‘multinational’ in cocaïnehandel

Bende smokkelde vanuit Zuid-Amerika vooral cocaïne naar Europa, via de havens van Antwerpen en Rotterdam

Elf mannen, 34 tot 61 jaar, afkomstig uit Colombia, Amsterdam, Rotterdam, Landsmeer en Horst


Deze groep mensen heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan de grootschalige import van verdovende middelen. Het is een 'multinational in verdovende middelen' die vanuit verschillende landen in Zuid-Amerika vooral cocaïne vervoerde naar Europa, via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De gevaren van cocaïnehandel zijn bekend. En in deze zaak zijn die ook gebleken: de hoofdverdachte is in 2015 in zijn auto in Amsterdam doodgeschoten. 

Dat zeiden vandaag, donderdag 28 februari 2019, de Officieren van het Landelijk Parket tijdens het requisitoir in een omvangrijk en langdurig onderzoek naar de invoer van diverse partijen cocaïne. Voor de rechtbank in Rotterdam eisten zij straffen tot 4 jaar tegen elf mannen in leeftijd variërend van 34 tot 61 jaar en afkomstig uit Colombia, Amsterdam, Rotterdam, Landsmeer en Horst. Dit bericht het Landelijk Parket

De partijen werden in 2011 al ingevoerd en omdat het onderzoek, zeker na de liquidatie van de hoofdverdachte, lang duurde, vroegen de officieren een lagere straf dan te doen gebruikelijk voor invoer.

De mannen worden verder verdacht van deelname aan een criminele organisatie, witwassen en het voorhanden hebben van vuurwapens.

Ook deze mannen hebben uit winstbejag gehandeld, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Bij enkelen zijn grote geldbedragen in beslag genomen, maar ook luxe goederen als horloges, sieraden en auto’s. Van de hoofdverdachte was bekend dat die in Spanje in een riante villa woonde, maar officieel ingeschreven stond in een flatje in Amsterdam-West. Hij, en andere leden van de groep, reisden veelvuldig heen en weer tussen Zuid-Europa, Zuid-Amerika en de havens van Rotterdam en Antwerpen.

Om de drugs uit de containers te halen zouden de mannen gebruik hebben gemaakt van zowel corrupte overheidsmedewerkers, als medewerkers van overslagbedrijven. Zo is van een Rotterdams bedrijf het dienstrooster van een groep medewerkers gevonden. Ook zijn bij zoekingen Douaneformulieren over bepaalde containers ontdekt.

Niet alle partijen cocaïne zijn gevonden: vermoedelijk zijn er meer geweest dan de onderschepte vier met een totaal van 257 kilo in 2011.

20 Jaar cel voor moord op vriendin in Suriname om verzekeringsgeld te incasseren

Man (37) duwde in juni 2015 zijn 29-jarige vriendin in Surinamerivier waarop ze verdronk


Een 37-jarige man uit Amsterdam, Sharied S., moet 20 jaar de cel in, omdat hij zijn Almeerse vriendin in Suriname heeft vermoord voor het verzekeringsgeld. Dat heeft de rechtbank in Lelystad vandaag, donderdag 28 februari 2019, bepaald. Het Openbaar Ministerie had ook 20 jaar geëist. S. was bij de uitspraak aanwezig. Hij zat tot vandaag niet vast, maar is meteen door de parketpolitie afgevoerd.


De man was in juni 2015 op vakantie in Suriname met zijn 29-jarige vriendin uit Almere. Op de avond van 25 juni zijn zij samen naar een afgelegen plek langs de Surinamerivier gegaan. Nog diezelfde nacht heeft de man de politie gemeld, dat zijn vriendin in de rivier was gevallen. Volgens de man was zij onder invloed van drank langs de rand van de rivier op een muurtje gaan liggen en in het water gevallen toen hij verderop stond te plassen. Haar lichaam is drie dagen later gevonden bij een houtzagerij langs de rivier.

De politie in Suriname heeft het onderzoek destijds gesloten, maar nadat de familie van het slachtoffer de Nederlandse politie had ingeschakeld is er alsnog een grootschalig onderzoek opgestart.

Uit dat onderzoek blijkt onder andere, dat kort voor de reis naar Suriname een levens- en uitvaartverzekering is afgesloten op naam van het slachtoffer. Die polis is vervolgens gewijzigd, zodat de verdachte de begunstigde werd.

De rechtbank stelt vast, dat de man voor de vakantie weet had van het naderende overlijden van zijn toenmalige vriendin. Hij is planmatig en berekend te werk gegaan om zijn voorgenomen plan, om zijn vriendin om het leven te brengen, ten uitvoer te brengen. Bij de Surinamerivier heeft hij ervoor gezorgd dat zij in de stroming terecht is gekomen waardoor zij is overleden.

Tijdens de gerechtelijke procedure heeft hij aantoonbaar gelogen, zo heeft hij in Suriname tegen de politie gezegd dat hij niet kan zwemmen en heeft hij verklaard nooit eerder op de bewuste plek te zijn geweest. Daarnaast heeft hij documenten vervalst om zijn onschuld te bewijzen en stroken zijn verklaringen niet met informatie uit het dossier. Op de dag dat het lichaam van de vrouw is aangespoeld heeft de man Suriname verlaten.

De verdachte heeft op koelbloedige wijze zijn toenmalige vriendin vermoord en daarna geprobeerd om het geld van de levensverzekering op te strijken. Zijn uitgevoerde plan en zijn egoïstische en opportunistische opstelling staan in schril contrast met de toekomstplannen die het slachtoffer samen met de verdachte voor zich zag. De moord heeft de nabestaanden van het slachtoffer onherstelbaar leed en verdriet toegebracht.

Dat de verdachte ook slachtoffer van de dood van zijn vriendin zou zijn vindt de rechtbank niet overtuigend. Niets wijst erop dat hij daadwerkelijk gerouwd heeft om haar dood en eenmaal weer in Nederland duurde het niet lang voordat hij opnieuw een relatie had. De rechtbank is het met de Officier van Justitie eens dat een lange, onvoorwaardelijke, gevangenisstraf op zijn plaats is.

(Suriname Mirror/Rechtspraak.nl/Twitter)

Bij regeermacht na 2020-verkiezingen heft NPS gewraakte Wet Rij- en Voertuigenbelasting op

'De lange rijen bij locaties waar de belasting wordt betaald zijn gewoon mensonterend'


De Nationale Partij Suriname (NPS) zal de Wet Rij- en Voertuigenbelasting opheffen, zodra het volk in 2020 de partij mandaat geeft. Dit zegt NPS-voorzitter Gregory Rusland - aldus Starnieuws vandaag, donderdag 28 februari 2019 - op basis van het leed dat mensen moeten doorstaan om aan de betaling van deze belastingvorm te kunnen voldoen. 

(Bron foto: Facebook)
Ook vandaag staan mensen in lange rijen op verschillende locaties om belasting te betalen.

'Ik ben speciaal langsgereden bij locaties waar de belasting wordt betaald en de lange rijen zijn gewoon mensonterend', zegt Rusland. 'Mensen moeten goed beseffen wat de consequenties zijn als je op een partij stemt.'

De fractie van de NPS was bij de behandeling van het wetsontwerp er fel tegen gekant. Rusland herhaalt dat het gaat om een dubbele heffing 'en dat kan niet'. In 2005 was die belasting reeds opgenomen in de governement take bij de bepaling van de brandstofprijs. De meerderheid, met name regeringsgezinden, heeft voor deze wet gestemd.

'Wij hebben ernstig geprotesteerd en gewezen op het onrecht van deze belasting. De NPS leeft mee met het volk en wij gaan die wet terugdraaien zodra wij van de kiezers het mandaat krijgen', belooft Rusland.

Velen zien graag minister van Financiën Hoefdraad vertrekken na 'Gersie-debacle'

←  Breeveld (DOE): 'Gersie moet hersteld  worden in de positie als governor van de CBvS'

-  'Handhaven van Hoefdraad brengt nog meer schade toe aan de al zeer bedenkelijke financiële reputatie van deze regering'
- Mathoera (VHP): 'De minister heeft een persoonlijk probleem, zijn leugens beginnen pathologische vormen aan te nemen'


Naast andere parlementariërs van de oppositie roepen nu ook DOE-fractieleider Carl Breeveld en VHP-Assembleelid Krishna Mathoera om het vertrek van Financiën-minister Gillmore Hoefdraad. Breeveld gaat zelfs een stukje verder door te pleiten voor eerherstel van Glenn Gersie, de twee weken geleden ontslagen topman bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

'DNA (De Nationale Assemblee) is duidelijk op het verkeerde been gezet. De minister heeft willens en wetens ons parlement misleid. Dit gedrag noem ik respectloos', zegt Breeveld vandaag, donderdag 28 februari 2019, in de Ware Tijd. Wat hem betreft schaart het voltallige parlement zich achter een motie van wantrouwen tegen de minister van Financiën. 'Voorts vind ik dat Gersie hersteld moet worden in de positie als governor van de CBvS. Gersie geniet vertrouwen van de samenleving, omdat hij in de afgelopen drie jaar rust heeft weten te brengen op het monetaire front. Een waardige beschermer van onze monetaire reserves die juist in deze fragiele fase van onze economie dringend nodig is', aldus de volksvertegenwoordiger.

Internationaal is het gangbaar, voegt hij eraan toe, 'dat zo'n minister de eer aan zichzelf houdt en gelijk terugtreedt'. Indien Hoefdraad dit niet zelf doet is het volgens de fractieleider 'de plicht van de president om hem direct te bedanken. Handhaven van deze minister brengt nog meer schade aan de al zeer bedenkelijke financiële reputatie van deze regering.' 

Ook Mathoera ziet het niet meer zitten met Hoefdraad. Zijn recent optreden vorige week in het parlement en de wijze waarop hij de situatie rond het ontslag van Gersie benadert typeert ze als 'de zoveelste moordaanslag op de democratie en het behoorlijk bestuur'.

'De minister heeft een persoonlijk probleem. Zijn leugens beginnen pathologische vormen aan te nemen. Chronisch, zonder enig schuldgevoel, met de bedoeling de samenleving voor de zoveelste keer te bedonderen. Suriname verdient zo'n ongeloofwaardige minister niet. Een minister voor wiens handelingen Suriname en komende generaties de prijs gaan betalen. Hij moet met spoed de laan uitgestuurd worden', zegt ze.

De coalitieleden moeten volgens haar beseffen, dat ze Hoefdraad absolute macht hebben gegeven. 'Er is geen enkele controle op deze minister. Hij maakt en breekt, reist de wereld rond en verbindt Suriname voor jaren zonder zich te vergewissen van de consequenties.'

Ze voert verder aan, dat de bewindsman een attitude heeft waarbij hij handelt zoals het hem belieft zonder zich iets aan te trekken van adviezen, gebrek aan draagvlak voor zijn handelen en de gevolgen van zijn besluiten voor de samenleving. 'Deze vorm van machtsuitoefening ontlokt afschuw, onzekerheid en angst in de samenleving. En dat hebben we niet nodig. DNA moet haar controlefunctie oppakken, een motie van wantrouwen indienen tegen deze minister en bij monetaire financiering, zelfs een motie van wantrouwen tegen de regering', vindt het VHP-Assembleelid.

De coalitie moet volgens haar het besef doorbreken, dat het aanzwengelen van de geldpers zonder dat het geld gedekt is de waarde van de Surinaamse dollar nog meer zal verminderen, hetgeen funest is voor de samenleving. 'Vooral de productiesector zal kapot gemaakt worden, terwijl we dat niet nodig hebben. Ik hoop dat ze niet kiezen voor hun oude werkwijze van verdedigen, maar dat ze lef tonen en kiezen voor het volk, indachtig hun afgelegde eed.'

Stakend personeel door SBB gekort op salaris voor niet gewerkte dagen

'We zijn hierdoor niet gedemotiveerd geraakt en blijven strijden voor onze doelen'


De directie van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft het principe ‘no work, no pay’ toegepast op arbeiders die sinds vorige week dinsdag actie voeren. Volgens ondervoorzitter van de bond bij de SBB, Dino Souprayen, hebben de stakers over de maand februari minder loon ontvangen. 

De directie van SBB heeft dus de daad bij het woord gevoegd. Ze had de actievoerders die strijden voor een beter loon namelijk voorgehouden dat er sancties zouden volgen.

'We hebben gemerkt dat het saldo op onze bankrekening minder is, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We zijn hierdoor niet gedemotiveerd geraakt en blijven strijden voor onze doelen', zegt de ondervoorzitter vandaag, donderdag 28 februari 2019, in de Ware Tijd. Hoeveel geld van het salaris is afgetrokken, weet Souprayen niet precies.

Iflow Hasselnook, onderdirecteur van het directoraat Bosbeheer, bevestigt dat het principe 'no work, no pay' is toegepast. 'Het loon is ingehouden, omdat hier tegenover geen werk is geleverd. Overigens is er geen conflict tussen de bond en directie, aangezien we on speaking terms waren. De werknemersorganisatie heeft besloten om dat pad te verlaten', zegt hij. Volgens hem had de directie de actievoerende werknemers schriftelijk in kennis gesteld over de consequenties van hun staking.

De actievoerders willen dat hun lonen moeten worden uitbetaald op basis van de dagkoers voor de Amerikaanse dollar. Het salaris wordt nu betaald gebaseerd op een koers van Srd 3,35 voor een Amerikaanse dollar. Ook eisen de actievoerenden een loonsverhoging.

De leiding van SBB had eerder gezegd, dat ze verbaasd is dat de bond actie voert, aangezien de directie nog niet met haar heeft onderhandeld over financiële zaken. Partijen zijn volgens de directie het niet financiële deel aan het afronden. Vandaar dat de staking wordt getypeerd als een wilde actie.

De actievoerders worden buiten de poort van het SBB-hoofdkantoor gehouden. Naar zeggen van Souprayen hadden partijen vrijdag een informeel gesprek over de kwestie, maar tot afspraken zijn ze niet gekomen. 'Het was een aftastend gesprek in een niet gespannen sfeer.' Toch stond het personeel volgens de ondervoorzitter dinsdag voor een gesloten poort.

De bond heeft dinsdag gesproken met minister Roline Samsoedien van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer. De bond heeft haar verhaal gedaan bij de minister. Er is toen gesproken over de gevolgen van de staking. Er worden dagelijks verliezen geleden. 'Ze had de intentie om ons te vragen om de actie te beëindigen, maar we hebben haar erop gewezen dat we een gesprek hebben met de Bemiddelingsraad', zegt Souprayen. Dat gesprek heeft dinsdagavond plaatsgevonden. De directie van SBB was afwezig. Partijen moesten gisteravond weer bij de Bemiddelingsraad verschijnen.

Kort Geding visserijsector tegen de staat, MAS en ROS National Fisheries NV

Eisende partijen eisen onder meer dat zes Chinese hektrawlers verdwijnen


Het Kort Geding aangespannen door de Stichting Suriname Seafood Association en Federatie van Surinaamse Agrariërs tegen de Staat Suriname, de directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname en ROS National Fisheries NV dient vandaag, donderdag 28 februari 2019, aldus Starnieuws.

Geëist wordt onder andere dat de Chinese fabriekstrawlers, die sinds november in Surinaamse wateren zijn, onmiddellijk worden verwijderd. De visserijorganisaties willen binnen 24 uur na het uitspreken van het vonnis een afschrift van de keuringsrapportages van de fabriekstrawlers.

Van de Staat wordt geëist een schriftelijke bevestiging van afwijzing van de vergunningsaanvraag van ROS National Fisheries van 11 mei 2017, een afschrift van de afwijzing van de vergunningsaanvraag van de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De minister moet eveneens afschriften afstaan over intrekking of buiten werking stellen van de toestemmingsbrief die de toenmalige directeur van LVV had verstrekt op 13 juli 2017, met als onderwerp 'toestemming 16 visvergunningen'.

De verzoekers willen ook een lijst van toestemmingsbrieven, dan wel mensen die in aanmerking zijn gekomen voor visvergunningen in 2016, 2017 en 2018.

Robert-Gray van Trikt krijgt versneld Surinaamse nationaliteit

Nieuwe governor Centrale Bank van Suriname is Nederlander....


Robert-Gray van Trikt (47), die per 1 maart governor wordt van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft de Nederlandse nationaliteit. Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zegt vandaag, donderdag 28 februari 2019, op Starnieuws dat Van Trikt versneld de Surinaamse nationaliteit zal krijgen. Dit wordt volgens de bewindsman vandaag nog in orde gemaakt. 

Van Trikt is zoon van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij is geboren in Leiden, Nederland.

De aankomende governor werd in januari benoemd tot regeringscommissaris van de CBvS. Hij is in de plaats gekomen van Silvano Tjong-Ahin, die sinds 2016 de leiding had van de raad. Ook oud-bankdirecteur van De Surinaamsche Bank, Sigmund Proeve, is in januari benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van de CBvS. De functie van regeringscommissaris wordt vacant met de nieuwe functie van Van Trikt.

Van Trikt was vóór zijn benoeming als regeringscommissaris lid van de Raad van Commissarissen bij de Hakrinbank. Hij is daar afgetreden. Hij is ook voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Accountants en managing partner van Orion Assurance & Advisory NV.

Documentatie van de onlangs gevonden kanonnen van de redoute Purmerend gestart

Kanonnen bevinden zich in het Huis van Bewaring te Santo Boma

(Bron foto's: Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname)


Op 22 en 27 februari is een aanvang gemaakt met de documentatie van de drie 17e eeuwse kanonnen die onlangs bij ontbossingswerkzaamheden te Gunny's Villapark werden gevonden, zo bericht woensdag 27 februari 2019 de Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname (SGES).

De kanonnen bevinden zich in het Huis van Bewaring te Santo Boma.

Na te zijn schoongemaakt door penitentiaire ambtenaren en gevangenen blijken twee van de drie kanonnen inscripties te hebben, die een aanknopingspunt vormen voor verder onderzoek.


Haïtiaanse Sunrise Airways stopt vanaf vrijdag 8 maart tijdelijk de vluchten van en naar Curaçao

Sunrise Airways lijdt zware verliezen op route Curaçao en Dominicaanse Republiek


Sunrise is in afwachting van een nieuw en kleiner toestel om verschillende keren per week naar Curaçao te vliegen


De Haïtiaanse luchtvaartmaatschappij Sunrise Airways stopt vanaf vrijdag 8 maart de vluchten van en naar Curaçao. Sunrise vloog zowel vanuit Port-au-Prince als vanuit Santo Domingo twee keer per week op luchthaven Hato. Het gaat om een ‘tijdelijke onderbreking’ van de luchtverbindingen met Haïti en de Dominicaanse Republiek. Het kantoor op Hato blijft gewoon geopend. Dit bericht het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 28 februari 2019.

Volgens Sergio Valkenburg, relations manager Dutch Caribbean, lijdt Sunrise Airways al meer dan een jaar ‘zware verliezen op deze routes’ en vooral op die tussen Haïti (Port-au-Prince) en Curaçao. Sunrise is in afwachting van een nieuw en kleiner toestel dat het mogelijk maakt om verschillende keren per week ‘met behoud van een attractief aanbod’ naar het eiland te vliegen. Maar wanneer er een nieuw vliegtuig komt, van welk type en met welke capaciteit, kon Valkenburg gisteren nog niet zeggen.

De verliezen op de twee routes zijn in ieder geval dusdanig, dat niet kan worden gewacht op de komst van het nieuwe toestel. Valkenburg zegt dat de maatschappij alternatieven bekijkt en daarover in gesprek is met lokale partijen en de overheid.

Sunrise voert de vluchten op dit moment uit met 6 toestellen: twee van het type Boeing-737, drie Jetstreams en een Cessna. De maatschappij heeft ongeveer 50 medewerkers. De verbindingen vanuit de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince en Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek met Curaçao zijn de enige twee die tijdelijk gestopt worden.

MCB Bank inzake Robbie’s Lottery : 'Een bank mag de relatie opzeggen in geval van een verdenking van witwassen'

'Daar komt bij dat Dos Santos na veroordelingen opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen'


Waar een bank de relatie mag opzeggen in geval van een ‘verdenking’ van witwassen, mag dat zeker - zoals in de zaak van Robbie’s versus de MCB Bank - wanneer de betreffende klant is ‘veroordeeld’ voor witwassen, is komen vast te staan dat de klant daarbij misbruik heeft gemaakt van de bij de opzeggende bank aangehouden rekeningen en bovendien in de media nieuwe beschuldigingen over witwassen opduiken. 

'Dan kan van de bank niet verwacht worden dat zij de relatie voortzet', aldus de advocaat van MCB Groep, Roderick van Hees, in het Antilliaans Dagblad van vandaag, donderdag 28 februari 2019.

Hij werd in de zaak die Robbie’s Lottery tegen de MCB heeft aangespannen bijgestaan door zijn kantoorgenoot Rogier van den Heuvel. De uitspraak is op 13 maart, dan moet bekend worden of de aangezegde beëindiging per 31 maart rechtmatig is of niet.

In zijn verzoekschrift in verband met het Kort Geding dat Robbie’s en Robertico dos Santos hebben aangespannen, gaat advocaat Bertie Braam van de loterijhouder zelf niet in op de veroordelingen. 'Daar komt bij dat Dos Santos na de veroordelingen helaas opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen. Het gaat om de zaak tegen de familie Grynsztein', bracht de verdediging van MCB deze week naar voren.

Een andere bank, het Nederlandse ING, ligt in die zaak onder vuur, omdat een aanzienlijk deel van de verdachte transacties via rekeningen aangehouden bij die bank zou hebben plaatsgevonden. Daarnaast was het volgens de media om die reden dat het Openbaar Ministerie vorig jaar een inval heeft gedaan bij KPMG.