woensdag 12 december 2018

Stichting Wetenschappelijk Instituut onderzoekt verschijnsel van ongeldige stembiljetten

BiZa wil beleid maken voor terugdringen aantal ongeldige stembiljetten tijdens verkiezingen


Bij elke verkiezingen wordt het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) als verkiezingsorganisatie geconfronteerd met het verschijnsel van ongeldige stembiljetten. Naar aanleiding hiervan heeft het ministerie zich voorgenomen om beleid te maken voor het terugdringen van het aantal ongeldige stembiljetten tijdens de verkiezingen. Dit is woensdag 12 december 2018 te lezen op Starnieuws.

'Het is noodzakelijk om in een vroeg stadium een onderzoek te plegen naar de ongeldige stemmen van de verkiezingen van 2015', zegt BiZa-directeur Putridewi Amatsoemarto.

De Stichting Wetenschappelijk Instituut (SWI) onder voorzitterschap van Jack Menke is - na goedkeuring door de Raad van Ministers - aangetrokken hiervoor. Menke heeft de opdracht meegekregen om de ongeldige stembiljetten te ontvangen en een onderzoek te plegen naar de oorzaken van het ongeldig verklaren van een stembiljet.

Amatsoemarto heeft de SWI-voorzitter als enkele van de taken voorgehouden het doornemen en bestuderen van het Rapport Verkiezingen 2015 van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) en de kanttekeningen van het Verslag Verkiezingen 2015 van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De consultant moet verder een onderzoek verrichten naar de factoren die eventueel van invloed zijn op de handelingen die de kiezers verrichten bij het uitbrengen van hun stem. Ook moet Menke een analyse maken over de overwegingen die door het stembureau zijn gehanteerd om een stembiljet ongeldig of onbruikbaar te verklaren.

BiZa-directeur Amatsoemarto geeft aan, dat er in het voortraject functionarissen van het ministerie  zijn ingezet om de ongeldige stembiljetten van de verkiezingen van 2015 te verzamelen en te sorteren uit de verkiezingsdocumenten die opgeslagen liggen in de opslagfaciliteit in het district Para. Dit heeft veel tijd in beslag genomen. 'Vermeldenswaard is dat het verzamelen en sorteren van de ongeldige stembiljetten naar district, ressort en stembureau heeft plaatsgevonden. Daarbij met inachtneming of de stembiljetten ongeldig, onbruikbaar of van onwaarde zijn verklaard', zegt Amatsoemarto.

De ongeldige stembiljetten zijn inmiddels vanuit de opslagfaciliteit naar BiZa getransporteerd en opgeslagen in het kantoor van de directeur van Binnenlandse Zaken. De biljetten zijn dinsdag door Amatsoemarto overgedragen aan Menke. Daarbij waren aanwezig voorzitter Eugene Merkus van het CHS en Stephanie Bram van het OKB. De eindresultaten zullen ook met hen gedeeld worden. SWI-voorzitter Menke heeft twee maanden om het onderzoek te plegen en het ministerie te adviseren.

Drie Surinaamse mensensmokkelaars aangehouden bij controlepost te Monkshoop

Mannen smokkelen in auto en personenbus 18 illegale Haïtianen van Coronie naar Paramaribo


Het Korps Politie Suriname bericht woensdag 12 december 2018, dat de politie van Groningen zondagavond laat 18 illegale Haïtianen ontdekt in een personenauto en een personenbus bij de controlepost te Monkshoop. 

De personenauto werd bestuurd door de 19-jarige D.M. met als bijrijder R.D. en de personenbus werd bestuurd door de 25-jarige C.M. met als bijrijder de 23-jarige D.P. Deze jongemannen bleken de achttien illegale Haïtianen vanuit Coronie naar Paramaribo te vervoeren.

C.M. en D.M. zijn broers van elkaar.

De groep van illegale Haïtianen bestaat uit vier mannen, zes vrouwen en acht minderjarige kinderen, drie jongens en vijf meisjes. De illegalen en de aangehouden verdachten werden overgedragen aan de afdeling Trafficking In Person (TIP).

Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de gebroeders C.M. en D.M. en de bijrijder D.P. in verzekering gesteld, terwijl R.D. na verhoor is heengezonden.

BEP-voorzitter Asabina pleit voor volksreferendum over wijzigingen kiesstelsel

'Ik mis de stem van de kiezer over de voorgestelde wijzigingen'

'Wij constateren minder ratio's achter de stellingname, maar de emoties voeren de boventoon'


BEP-voorzitter Ronny Asabina ziet een volksreferendum als ideaal om zich uit te spreken over de wijzigingen van het kiesstelsel en het pre-electoraal verkiezingsverbod. Maar, hij denkt niet dat de tijdsspanne zich ervoor leent om het volk te horen. 'Ik mis de stem van de kiezer over de voorgestelde wijzigingen', zegt hij vandaag, woensdag 12 december 2018 in de Ware Tijd.

Het valt de politicus op, dat nagenoeg alle groeperingen en individuen die zich hebben uitgesproken over het kiesstelsel en pre-electorale combinatievorming, dat hebben gedaan uit partijpolitieke belangen, overwegingen en strategieën. 'Wij constateren minder ratio's achter de stellingname, maar de emoties voeren de boventoon.'

De BEP heeft geen principiële bezwaren tegen een eventuele wijziging van de kieswetgeving, die pre-electorale blokvorming van politieke partijen moet verbieden. 'Wij bereiden ons voor om zelfstandig de verkiezingen in te gaan.'

Asabina zegt, dat onder andere in Nederland een lijstverbintenis geen onbekend fenomeen is. Met een gezamenlijke lijst of programma wordt getracht veiligheidskleppen in te bouwen zodat er geen reststemmen en -zetels verloren gaan. De BEP vindt, dat het parlement voldoende gelegenheid moet krijgen om inhoudelijk en rationeel, dus in het belang van de samenleving. te debatteren over de voorgestelde wijzigingen.

'Wij vinden dat politieke partijen in staat moeten zijn, hun idealen, beginselen en programmapunten en kernwaarden te delen met het electoraat zodat het kiezersvolk een oordeel kan vellen.' De voorzitter merkt, dat de verkiezingskoorts bij bepaalde partijen reeds is losgebroken en dat zij de voorstellen willen gebruiken om mee te scoren. Volgens hem trachten deze partijen de publieke opinie te beïnvloeden met standpunten over deze issue. De meerderheid van de partijen die in het parlement zijn vertegenwoordigd, heeft volgens Asabina aangegeven als zelfstandige partij de zegen van het kiezersvolk te zullen vragen.

Het valt de BEP op dat partijen niet onwelwillend staan tegenover de voorgestelde wijziging, met name het verbieden van pre-electorale combinaties. 'Alleen de timing vindt men niet geschikt, dus niet in 2020, maar wel in 2025.' De BEP denkt, dat partijen in de veronderstelling leven dat zij over vijf tot zes jaar beter gepositioneerd zullen zijn en meer draagvlak van het electoraat zullen hebben om ontwikkelingen en processen te kunnen beïnvloeden.

Wangsabesari (NDP) vindt dat er geen reden tot jammeren is over Rij- en Voertuigenbelasting

'Dezelfde regering heeft ook ervoor gezorgd dat er een compensatie is gekomen, het is geven en nemen'


De betaling van de bedragen voor de Rij- en Voertuigenbelasting hoeft volgens NDP-parlementariër Oesman Wangsabesari niet zo'n groot probleem te zijn, zoals velen dat willen doen geloven. Daarvoor is de regering volgens hem grote delen van de gemeenschap al tegemoetgekomen met de recente salarisverhoging voor ambtenaren en leraren. Als extra hulp wordt ook eind deze maand de uitbetaling met terugwerkende kracht (twk) gedaan aan ambtenaren, gepensioneerde ambtenaren, leerkrachten, AdeKUS-personeel en personeel van overheidsziekenhuizen. 

'Aan de ene kant komt dus een belastingmaatregel die een lastenverzwaring heeft veroorzaakt, maar aan de andere kant heeft dezelfde regering ook ervoor gezorgd dat er een compensatie is gekomen. Het is geven en nemen', zegt Wangsabesari woensdag 12 december 2018 in het Dagblad Suriname.

De politicus vindt dat deze extra bedragen vooral de personen een extra steun bieden, die over een P3-categorie voertuig beschikken. De voertuigen van de categorie P3, met een gewicht tussen de 1.201 en 1.600 kilo, behoren tot één van de ‘populaire’ categorie voertuigen in Suriname. Hiervoor moet nu Srd 520 per jaar aan belasting worden betaald.

Wangsabesari vindt dat de regering aan de andere kant ook een speling van twee maanden aan voertuigeigenaren heeft gegeven om aan hun belastingverplichting te kunnen voldoen. Dat kan nu tot en met eind februari 2019. 'Meer ruimte zodat mensen zich kunnen aanpassen', stelt hij.

De NDP-parlementariër is het eens met de stelling, dat de breedste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Dat is ook wat hij terugziet in de opbouw van de tarieven van de verschillende voertuigklassen, die door het ministerie van Financiën wordt gehanteerd. 'Momenteel zijn er zoveel voertuigen in Suriname die over de wegen rijden, terwijl het onderhoud van deze wegen het veel geld kost. Met de combinatie van regulering middels belastingheffing en de noodzaak om de wegen op een veel betere manier te onderhouden, moeten wij die Rij- en Voertuigenbelasting wederom instellen. Wij moeten tegemoet kunnen komen aan de noden van de regering en het probleem om wegen te kunnen onderhouden', beweert de NDP'er.

Volgens eerdere mededeling van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën ontvangt de overheid met de herinvoering van deze belasting jaarlijks ongeveer Srd 83 miljoen, terwijl slechts 10% van deze 83 miljoen zal worden aangewend voor het onderhouden van de primaire wegen in Suriname. 'Wij als parlement gaan erop toezien, dat die 10% daadwerkelijk voor het onderhoud van wegen wordt gebruikt. Dan pas zullen de weggebruikers hiervan kunnen profiteren. Als u nu met uw auto in een kuil rijdt, dan bent u in één keer veel meer aan kosten kwijt dan die hele belasting voor een jaar', aldus de politicus.

De volksvertegenwoordiger vindt niet, dat burgers nu dubbele belasting moeten betalen met het in stand houden van de government take op elke liter brandstof. De componenten die opgenomen zijn in de government take op elke liter brandstof, hebben volgens hem niets te maken met de Rij- en Voertuigenbelasting. Vandaar dat hij geen moeite heeft met het in stand houden van deze brandstofbelasting. 'Misschien was er een bepaalde filosofie in het verleden waarbij de voertuigenbelasting in die brandstofheffing moest worden geïncorporeerd, maar dat is nu niet terug te vinden in de samenstelling van de hoogte van de government take.'

Sapoen (HVB): 'Soemita en Somohardjo moeten de laatsten zijn die over verraad, overlopen of trouw praten'

'Soemita → tracht middels de PL zuurstof te krijgen om zo nog een rol van betekenis te hebben'

'Javaanse partijen die zich focussen op de Javaanse kiezers gaan grandioos de mist in'


Raymond Sapoen ↑, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), stoort zich niet aan uitlatingen gedaan door voorzitters van de KTPI, Willy Soemita, en Pertjajah Luhur (PL), Paul Somohardjo. Volgens de HVB-leider moeten Soemita en Somohardjo de laatsten zijn die over verraad, overlopen of trouw praten. Sapoen meent dat Soemita middels de PL tracht zuurstof te krijgen om zo nog een rol van betekenis te hebben. 

Soemita heeft onlangs, tijdens de viering van het 20-jarig bestaan van de Pertjajah Luhur, de hoop uitgesproken, dat personen die zich hebben afgesplitst van de partij tot bezinning komen. Zij moeten beseffen dat de eenheid nu moet komen. Hij zei ook, dat deze mensen hun geluk zoeken bij andere partijen voor verbetering van hun eigen maatschappelijke positie.

Somohardjo benadrukte, dat zonder samenbundelen, zonder die eenheid te vormen, het nooit zal lukken Suriname op de goede rails te krijgen.

Sapoen zegt vandaag, woensdag 12 december 2018, op  Starnieuws, dat Soemita en Somohardjo proberen in te spelen op het etnische sentiment. 'Zij willen dat Javanen zogenaamd moeten gaan bundelen en zich niet moeten laten pakken door andere partijen en niet moeten gaan afsplitsen. Als wordt gekeken naar de historie van deze twee politieke leiders en hun partijen, heeft de geschiedenis uitgewezen dat vanaf de zestiger jaren deze politici zich constant hebben verplaatst van het ene politieke firmament naar het andere omwille van politieke macht', geeft Sapoen aan.

De politicus zegt te begrijpen dat hij politiek een gevaar vormt voor de PL- en KTPI-voorzitter, 'omdat er op dit moment niet toevallig een andere leider is die op hen lijkt'.

Over de HVB zegt hij, dat drie jaar geleden de stap is gemaakt met een duidelijke missie voor ogen. 'Dat was om die hervorming en die vernieuwing te brengen binnen de PL ten aanzien van leiderschap en ook de ideologie waarbij je niet meer gaat kunnen baseren op het etnische sentiment.' Sapoen geeft als voorbeeld, dat de 'Javaanse partijen' die zich focussen op de 'Javaanse kiezers' grandioos de mist ingaan. 'KTPI heeft dit toch zelf ervaren. Door gebrek aan ideologie en bloedarmoede heeft de partij zich constant gefocust op de Javaanse kiezer. En daardoor speelt ze al twee verkiezingen geen rol van betekenis meer.'


Volgens Sapoen heeft ook dit systeem de PL cijfermatig achteruit gebracht in de verkiezingen van 2015. De politiek leider van de HVB merkt op, dat mensen zich hebben verkeken op het uittreden uit de PL. Hij stelt dat men er van uitging, dat het om een daad van Sapoen en Diepakkoemar Chitan ging alleen. 'De praktijk wijst duidelijk uit na drie jaren, dat het gaat om structuren, personen, groepen van mensen dwars door die geledingen van de PL. Adviesraad, jongeren, gender, leden van het hoofdbestuur die voor een groot deel zijn meegekomen om het realiseren van onze idealen.'

Sapoen meent, dat de PL deze dagen als referentie heeft het organiseren van pasar malem en bigi sma deys. Geen enkele duurzame projecten voor de achterban, 'en dat hebben we gemerkt toch'.

Volgens Sapoen is de HVB ready voor de komende verkiezingen. Samen met de structuren is de partij bezig zich te transformeren. 'We hebben de zaadjes al uitgestrooid de afgelopen drie jaren om uit te groeien tot een van de grootste partijen in dit land. We gaan niet integreren in een andere politieke partij. We gaan op basis van onze eigen ambitie de verkiezingen in waarbij wij ons zo open mogelijk stellen voor gelijkgerichte partijen.'

Journaliste Seshma Bissesar nieuwe voorzitster boothouders Commewijne

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Na 2 weken lobbywerk hakte ze de knoop door en besloot op te komen voor belangen boothouders


De belangenorganisatie van veerboothouders in Commewijne heeft een nieuwe voorzitster: Seshma Bissesar. Michel Nathoe, oud-voorzitter, heeft gisteren tijdens een algemene ledenvergadering, de hamer officieel overgedragen, zo schrijft vandaag, woensdag 12 december 2018, het Dagblad Suriname. Hij heeft tot vrijdag de tijd om alle secretariële en administratieve zaken over te dragen aan het huidige bestuur. Hierna zal er een externe deskundige worden aangetrokken om deze te analyseren. 

Al geruime tijd zijn de ruim 70 boothouders in Commewijne heel erg ontevreden. Zo wordt er al jaren gevochten voor een tariefsaanpassing, terwijl de beloofde subsidiemiddelen op brandstof na 16 maanden nog steeds niet zijn uitgekeerd. De communicatie tussen de belangengroep en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie was ook heel erg slecht.

Bissesar is reeds een jaar actief in de tourbusiness en is door de boothouders benaderd om het voorzitterschap over te nemen. Na twee weken lobbywerk hakte ze de knoop door en besloot op te komen voor de belangen van deze boothouders.

Nadat ze officieel overnam van Nathoe bedankte ze de oud-voorzitter en vroeg hem het nieuwe bestuur te blijven bijstaan met adviezen, aangezien Nathoe zelf 25 jaren actief is geweest als voorzitter. 'Eerste actiepunt van ons is om de vereniging tot een rechtspersoon te maken', zei Bissesar. Het is gebleken, dat de vereniging geen rechtsorgaan is en dus ook geen statuten heeft. De nieuwe voorzitter is voorstander van transparantie en democratie. 'Elke boothouder heeft het recht om te praten en heeft het recht op informatie', zei ze.

Het nieuwe bestuur is verder aangevuld met Ann Sadi als ondervoorzitster, Glenn Habiboellah als penningmeester en Anoep Badri als secretaris. De overige bestuursleden zijn Albert Hagemeyer, Iwan Nathoe en Dhiraj Raghoebar. De bestuursleden hebben de taak om de communicatie met de boothouders van Margaretha, Rust en Werk, Kroonenburg en Laarwijk op gang te brengen. Nadat de vereniging officieel een rechtspersoon is, zal de communicatie met de lokale als centrale overheden op gang worden gebracht. Zo staat een gesprek met de districtscommissaris van Commewijne, Adjai Kali, op de agenda. Ook zal met minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie een gesprek worden aangevraagd.

'Wij willen een tariefsaanpassing en onze subsidiemiddelen. De bushouders krijgen hun subsidiemiddelen wel op tijd. Onze subsidie is gekoppeld aan die van hun en toch krijgen wij niks en moeten we meer dan een jaar wachten', zeggen de boothouders. Nu wordt er een bedrag van Srd 1,75 betaald voor een stadsrit over de Surinamerivier, een bedrag dat niet voldoende is om uit de kosten te komen.

De boothouders kampen met meerdere problemen. Zo verkeren de aanmeersteigers in slechte staat en ze zijn slecht verlicht. Ook moet er in de avonduren gewaakt worden om te voorkomen dat dieven ervandoor gaan met de buitenboordmotoren van de boothouders. Het nieuwe bestuur heeft de problemen in kaart gebracht en heeft beloofd de komende tijd zich sterk te maken om elk probleem op te lossen.

Overigens, hopelijk is Bissesar beter thuis in de boothouders-wereld, dan ze is in de journalistiek.... (Lees ook en vooral dit artikel...)...

Journaliste Seshma Bissesar nieuwe voorzitster boothouders Commewijne

(Bron foto: Dagblad Suriname)
Na 2 weken lobbywerk hakte ze de knoop door en besloot op te komen voor belangen boothouders


De belangenorganisatie van veerboothouders in Commewijne heeft een nieuwe voorzitster: Seshma Bissesar. Michel Nathoe, oud-voorzitter, heeft gisteren tijdens een algemene ledenvergadering, de hamer officieel overgedragen, zo schrijft vandaag, woensdag 12 december 2018, het Dagblad Suriname. Hij heeft tot vrijdag de tijd om alle secretariële en administratieve zaken over te dragen aan het huidige bestuur. Hierna zal er een externe deskundige worden aangetrokken om deze te analyseren. 

Al geruime tijd zijn de ruim 70 boothouders in Commewijne heel erg ontevreden. Zo wordt er al jaren gevochten voor een tariefsaanpassing, terwijl de beloofde subsidiemiddelen op brandstof na 16 maanden nog steeds niet zijn uitgekeerd. De communicatie tussen de belangengroep en het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie was ook heel erg slecht.

Bissesar is reeds een jaar actief in de tourbusiness en is door de boothouders benaderd om het voorzitterschap over te nemen. Na twee weken lobbywerk hakte ze de knoop door en besloot op te komen voor de belangen van deze boothouders.

Nadat ze officieel overnam van Nathoe bedankte ze de oud-voorzitter en vroeg hem het nieuwe bestuur te blijven bijstaan met adviezen, aangezien Nathoe zelf 25 jaren actief is geweest als voorzitter. 'Eerste actiepunt van ons is om de vereniging tot een rechtspersoon te maken', zei Bissesar. Het is gebleken, dat de vereniging geen rechtsorgaan is en dus ook geen statuten heeft. De nieuwe voorzitter is voorstander van transparantie en democratie. 'Elke boothouder heeft het recht om te praten en heeft het recht op informatie', zei ze.

Het nieuwe bestuur is verder aangevuld met Ann Sadi als ondervoorzitster, Glenn Habiboellah als penningmeester en Anoep Badri als secretaris. De overige bestuursleden zijn Albert Hagemeyer, Iwan Nathoe en Dhiraj Raghoebar. De bestuursleden hebben de taak om de communicatie met de boothouders van Margaretha, Rust en Werk, Kroonenburg en Laarwijk op gang te brengen. Nadat de vereniging officieel een rechtspersoon is, zal de communicatie met de lokale als centrale overheden op gang worden gebracht. Zo staat een gesprek met de districtscommissaris van Commewijne, Adjai Kali, op de agenda. Ook zal met minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie een gesprek worden aangevraagd.

'Wij willen een tariefsaanpassing en onze subsidiemiddelen. De bushouders krijgen hun subsidiemiddelen wel op tijd. Onze subsidie is gekoppeld aan die van hun en toch krijgen wij niks en moeten we meer dan een jaar wachten', zeggen de boothouders. Nu wordt er een bedrag van Srd 1,75 betaald voor een stadsrit over de Surinamerivier, een bedrag dat niet voldoende is om uit de kosten te komen.

De boothouders kampen met meerdere problemen. Zo verkeren de aanmeersteigers in slechte staat en ze zijn slecht verlicht. Ook moet er in de avonduren gewaakt worden om te voorkomen dat dieven ervandoor gaan met de buitenboordmotoren van de boothouders. Het nieuwe bestuur heeft de problemen in kaart gebracht en heeft beloofd de komende tijd zich sterk te maken om elk probleem op te lossen.

Overigens, hopelijk is Bissesar beter thuis in de boothouders-wereld, dan ze is in de journalistiek.... (Lees ook en vooral dit artikel...)...

'Politieke loyalisten pompen hun eigen mensen in KPS'

Medewerkers Kabinet van de President zouden 130 politierekruut plaatsen hebben ingevuld met eigen mensen


Er waren 200 sollicitanten die onlangs hebben gesolliciteerd als politierekruut en slechts 70 daaruit hebben de psychologische test gehaald, 130 zijn afgewezen. 

Het Dagblad Suriname bericht vandaag, woensdag 12 december 2018, uit betrouwbare bronnen binnen het Korps Politie Suriname (KPS) te hebben vernomen, dat partijloyalisten, althans een groot aantal medewerkers van het Kabinet van de President, deze 130 plaatsen hebben ingevuld met hun eigen mensen, zonder een selectieprocedure.

Dagblad Suriname probeerde in verband hiermee de waarnemend korpschef, Robert Prade, te spreken, maar die is in Nederland en niet bereikbaar voor commentaar. Ook de minister van Justitie en Politie was onbereikbaar.

Uitkomst referendum in Peru verhoogt populariteit van president Vizcarra tot meer dan 70%

Bevolking steunt aanpak corruptie van president Martin Vizcarra


Peruanen gaven president Vizcarra zondag 9 december 2018 een overweldigende steun in hun reactie op de vier Grondwetswijzigingen die in een referendum waren voorgesteld.

Meer dan 23 miljoen mensen stemden ongeveer 78% in het voordeel van de eerste drie voorstellen: de Nationale Raad voor de Justitie implementeren, die rechters en districtsprocureurs benoemt en bekrachtigt en de inmiddels ter ziele gegane Nationale Magistratenraad moet vervangen, die vol zat met corruptie en aantoonbare connecties met specifieke politieke belangen.Toezicht houden op de financiering van verkiezingscampagnes van politieke partijen, waaronder het beperken van verkiezingspropaganda tot een gelijk tijdschema zoals uiteengezet door de staat, en alle particuliere donaties die via het banksysteem moeten worden gegeven.
Leden van het Congres verbieden om herkozen te worden. Dit betekent, dat geen van de huidige leden in 2021 kandidaat kan zijn. Dit amendement garandeert in geen geval een verbetering van de kwaliteit van kandidaten en elimineert natuurlijk mensen die de positie waard zijn om door te gaan, maar de publieke opinie over het huidige niveau van corruptie en slechte prestaties in het Congres maakten dit een zeer populair voorstel.


Het vierde voorstel was om de Senaat, die in 1992 door president Alberto Fujimori werd geëlimineerd, te herinstalleren toen hij het Congres sloot in zijn poging om het privatiseringsproces van alle staatsbedrijven en industrieën te bespoedigen.

Toen president Vizcarra in juli van dit jaar zijn voorstellen aan het Congres stuurde, veranderde de Congres-meerderheid - Fujimoristas in Fuerza Popular met de vijf leden van Apra - de teneur van het voorstel om Congresleden toe te staan ​​die niet langer in staat waren om gekozen, verkiesbaar te zijn voor de Senaat en in de toekomst van het ene huis naar het andere te gaan. Om dit te voorkomen, heeft president Vizcarra het publiek gevraagd om NEE te stemmen tegen dit voorstel, omdat het zijn oorspronkelijke intentie verdraaide en mensen die social media gebruikten, vandaag een krachtige invloed, campagne voerden met succes om te stemmen JA JA JA NEE. Het resultaat - bijna 80% van de kiezers zei nee tegen het herstel van de Senaat.

'Vandaag was Peru de winnaar. We hebben veel werk te doen om het welzijn van alle Peruanen te vergroten. De taak is geweldig, maar we hebben de kracht en inzet van iedereen nodig om Peru op de eerste plaats te zetten', tweette president Vizcarra.


Het referendum heeft de populariteit van Vizcarra verhoogd tot meer dan 70%, onder een publiek dat genoeg heeft van de openlijke manipulatie en eigenbelang in het Congres, de corruptie die is verankerd in de hoogste rangen van de rechterlijke macht en wordt beschermd door het Congres, en de corruptieschandalen rond alle voormalige presidenten in het financierings- en omkopingsnetwerk van Odebrecht.

De aanhoudende populariteit van Vizcarra zal grotendeels afhangen van hoe hij het momentum van de strijd tegen corruptie handhaaft. Het zal zes maanden tot een jaar duren om een ​​aantal van de veranderingen door te voeren, door samen te werken met een Congres dat zich in het algemeen heeft ingezet tegen confronterende corruptie. Echter, met de voor de hand liggende steun van het publiek, de vele nieuwe splitsingen binnen de Fujimorista-partij, en de schijnbare weigering van de nieuwe president van het Congres, Daniel Salaverry, om de partijlijn te volgen wanneer zijn eigen politieke reputatie op het spel staat, kunnen voor de president onderhandelingen gemakkelijker zijn in het nieuwe jaar.

(Suriname Mirror/Peruvian Times/Twitter/YouTube)

2000 Jaar oude begraafplaats in Peru ontdekt waar van de doden voeten zijn afgehakt om de botten in kettingen te veranderen...

In Peruaanse pre-Spaanse culturen verwijderde men vaak botten uit doden om ze te gebruiken als sieraden


Archeologen hebben een bizarre begraafplaats ontdekt die vermoedelijk 1700 jaar oud is, waar van de doden de voeten werden verwijderd, zodat de botten als medaillons konden worden gebruikt. De wetenschappers ontdekten 32 graven in het El Chorro-complex in het district Pomalca, Peru, dat overblijfselen uit de pre-Spaanse Moche- en Lambayeque-culturen bevat. 

Het team heeft naar verluidt ook 60 grote urnen ontdekt, bedekt met dekens die de resten van alpaca's, lama's bevatten en cavia's. In de 32 graven werden 16 lichamen gevonden met de beenderen van hun voeten verwijderd, wat gebruikelijk was in de Moche-cultuur.


Lokale media berichten dat veel van de overblijfselen die geen voeten meer hadden van kinderen waren. Sommige graven bevatten ook weefgetouwen en instrumenten om textiel van been te maken.

De Moche-cultuur ontwikkelde zich tussen de jaren 100 en 700 na Christus en het hoofd van het project in El Chorro, Edgar Bracamonte, zei dat deze begraafplaats van de laatste jaren van de Moche-cultuur was tot het einde van de Lambayeque-cultuur, die tussen ongeveer 750 en 1375 na Chr. haar basis had wat nu de noordkust van Peru is.

Van de 32 graven behoren er 23 tot het einde van de Moche-cultuur en negen tot de Lambayeque-cultuur. Veertig van de keramische urnen worden verondersteld voor huishoudelijk gebruik te zijn gebruikt, en werden samen met objecten zoals metaal en lepels van beenderen ontdekt die werden gebruikt in feesten voor de doden en andere ceremonies.


(Suriname Mirror/Diario Correo/The Irish Sun/Twitter/YouTube)

Multinationals en andere bedrijven maakten misbruik van het gewapende conflict in Colombia

33 Bedrijven moeten land teruggeven of mijnbouwrechten opschorten in negen Colombiaanse departementen

Onder de bedrijven bevinden zich mijnbouwmultinational AngloGold, de Colombiaanse bank Bancolombia en de betonreus Argos


Een reeks rapporten die werd ingediend bij het Colombiaanse Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), benadrukken de schaal waarop multinationals en andere bedrijven misbruik maakten van het gewapende conflict. 

De Forjando Futuros Foundation heeft twee rapporten ingediend bij de JEP, waarvan er één laat zien hoe tot nu toe 33 bedrijven door de rechtbank zijn bevolen om land terug te geven of hun mijnbouwrechten op te schorten in negen Colombiaanse departementen.
De veroordeelde bedrijven kochten of verkregen concessies aan grond dat toebehoorde aan mensen die ontheemd waren door het gewapende conflict in wat in de volksmond bekend is geworden als 'para-economie'.


Het rapport aan de JEP legt uit hoe de slachtoffers gedwongen werden hun thuis te verlaten door bloedbaden, gevechten tussen groepen, moorden en ontvoeringen waarbij de slachtoffers gedwongen werden hun land op te geven. Deze zelfde gronden werden later gekocht door grote bedrijven, na de deelname van derde actoren (ook 'frontbedrijven' genoemd) die het land zouden kopen en in zekere mate 'legaliseren'.

In sommige gevallen zouden derde actoren de lokale bevolking verplichten om te verkopen via intimidatie. Het rapport stelt, dat eigenaars schromelijk onderbetaald zijn voor hun kavels in vergelijking met waarderingen van het land. Onder de genoemde bedrijven bevinden zich de mijnbouwmultinationals AngloGold en Continental Gold, de Colombiaanse bank Bancolombia, en de betonreus Argos. Andere bedrijven werken in palmolie, landbouw en andere natuurlijke hulpbronnen.

Een van de betrokken personen is Otto Bula, een voormalige senator gevangengezet wegens omkoping. Volgens het rapport van de stichting maakte Bula deel uit van de onderhandelingen over grondverkopen van slachtoffers van ontheemding die in handen kwamen van het Colombiaanse cementbedrijf Argos.

Een van de belangrijkste overtreders is een bedrijf dat gedeeltelijk eigendom is van de familie van de voormalige burgemeester van Medellin, Anibal Gaviria, en zijn zus Senator Gaviria, die een stichting heeft opgericht voor slachtoffers van de FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), een van de gewapende groepen die mensen hebben ontheemd. In de gevallen bestudeerd door het rapport tot september 2018 belandden gronden in andere handen na het jaar 2000.


Tijdens de jaren 1990 en 2000 zag Colombia de consolidatie van rechtse paramilitaire groepen in Colombia en intense gevechten tussen hen en linkse guerrilla-organisaties, zoals de FARC en het Nationale Bevrijdingsleger (ELN, Ejército de Liberación Nacional).

De stichting analyseerde bijna 4.000 straffen door rechtbanken voor landherstel, waarvan 46 uitspraken tegen de bedrijven waren. Multinationals - zoals Chiquita-merken of kolengigant Drummond - worden al lang beschuldigd van banden met criminele actoren, vaak gerelateerd aan het verkrijgen van land of het beschermen van lucratieve exporteconomieën.

Het tweede rapport van Stichting Forjando Futuros aan de JEP biedt details over 'verplaatsing, gedwongen verlating en onteigening van land' tijdens het Colombiaanse conflict, ook op basis van veroordelingen van rechtbanken voor landteruggave.

In een brief die is geretweet en ondertekend door Forjando Futuros, staat dat het doel van de rapporten is om te dienen als bewijs en analyse in juridische processen van de JEP. De JEP is opgericht om zaken te horen en te proberen die verband houden met de decennialange Colombia gewapende conflicten, en die mogelijk in aanmerking komen voor soepele veroordelingen in het kader van een vredesovereenkomst tussen de Colombiaanse regering en de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) in 2016. Het doel is ook een bijdrage te leveren aan slachtofferherstel en het opbouwen van waarheid.

(Suriname Mirror/Colombia Reports/Twitter)

El Clan del Golfo, grootste criminele organisatie Colombia, kondigt voor Kerstmis en Nieuwjaar staakt-het-vuren af

Golf Clan legt maand lang de wapens neer en roept andere gewapende groepen dat ook te doen


De Golf Clan (El Clan del Golfo), die beschouwd wordt als de grootste criminele organisatie in Colombia, heeft voor Kerstmis en Nieuwjaar een maandelijks staakt-het-vuren afgekondigd en andere gewapende groepen uitgenodigd om ook hun wapens neer te leggen voor de festiviteiten.

De bende, ook bekend als de Usuga Clan en de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, wordt beschuldigd van het exploiteren van routes voor drugshandel in samenwerking met Mexicaanse kartels, afpersing en illegale goudwinning. De groep bestrijden wordt beschouwd als een van de grootste veiligheids uitdagingen van het land.


'We verklaren een unilateraal staakt-het-vuren van offensieve militaire actie op nationaal niveau in alle gebieden waar we aanwezig zijn, tussen 8 december 2018 en 10 januari 2019', zei de groep in een verklaring die zondag 9 december 2018 op haar website werd gepost.


'We nodigen alle gewapende groepen die deel uitmaken van het conflict uit om een ​​vergelijkbare positie in te nemen als de onze, altijd met het doel bij te dragen aan de zaak van de vrede', zei hij.


Het is al lang een traditie voor de gewapende groeperingen in Colombia om staakt-het-vuren te verklaren tijdens vakantie- en verkiezings-periodes.

De nu gedemobiliseerde marxistische FARC-rebellen (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) stopten regelmatig tijdens de kerst gewapende offensieven.

De Verenigde Staten heeft een beloning van meer dan $ 5 miljoen aangeboden voor informatie die leidt tot de gevangenneming van Gulf Clan-leider Dairo Antonio Usuga, die bekend staat als Otoniel. Veel leden van de misdaadbende zijn voormalige paramilitaire strijders die terugkeerden naar gewapende groepen na een demobilisatieproces meer dan een decennium geleden.

(Suriname Mirror/VOA News/YouTube/Reuters/Twitter/Pares)

'Isla ligt sinds april 2018 plat en er is voor het eerst in honderd jaar sprake van schone lucht' - Curaçao

'Bewoners benedenwinds kunnen eindelijk eens frisse lucht inademen'


'De raffinaderij ligt, sinds april 2018, al acht maanden volledig plat, en er is voor het eerst in honderd jaar sprake van schone lucht.' Dat zei voorzitter van stichting Schoon Milieu Op Curaçao (SMOC) Peter van Leeuwen gisteren tijdens de behandeling van het hoger beroep in de zaak van SMOC tegen Refineria Isla (Curazao), aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, woensdag 12 december 2018.

'De bewoners benedenwinds kunnen eindelijk eens frisse lucht inademen, in plaats van de kankerverwekkende, levensverkortende, stinkende lucht die zij gewend zijn. Ze kunnen hun was ophangen zonder dat die zwart wordt, en hoeven hun muren niet te ontdoen van groene aanslag, ze kunnen hun ramen weer openen', vervolgde Van Leeuwen.

De voorzitter van SMOC stelde, dat daardoor nu ook voor het eerst gevalideerde metingen beschikbaar zijn, over een ‘zeer lange periode’, die exact aangeven wat de bijdrage is van alle overige uitstoters van zwaveldioxide (SO2).

'Het probleem van metingen is immers, zoals Isla terecht al eerder opmerkte, dat op de moleculen SO2 die gemeten worden geen labeltje zit waar die moleculen SO2 vandaan komen. Slechts de totale hoeveelheid SO2 kan worden gemeten, van alle emittenten bij elkaar. En dus is tot nu toe niet met alleen metingen vast te stellen wat de individuele bijdrage van Isla is, of van CRU, of van Aqualectra, van het verkeer, of van de scheepvaart. Allemaal bronnen van SO2 in de lucht en bronnen waar Isla graag naar wijst als ‘medeschuldigen’ van de wereldrecords brekende luchtmetingen op Curaçao.'

Tot nu toe werden dergelijke metingen echter niet gebruikt, maar berekeningen op basis van het rekenmodel ‘Aermod’, die door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) worden uitgevoerd op basis van de gegevens die door Isla worden aangevoerd.

'Geen steunbewijs voor ontmoeting George Jamaloodin en ‘Pretu’ Florentina en 'Nini' Fonseca' - Curaçao

In ontmoeting zou Jamaloodin opdracht voor moord op Helmin Wiels hebben gegeven


Er is geen steunbewijs voor de ontmoeting tussen George Jamaloodin en Luigi ‘Pretu’ Florentina en Burney Fonseca, alias Nini, waarbij Jamaloodin de opdracht voor de moord op Helmin Wiels zou hebben gegeven en Fonseca en Florentina het zouden hebben aangenomen. Dat stelt raadsman Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, namens het verdedigingsteam van Jamaloodin, in een uitgebreide persverklaring, zo bericht vandaag, woensdag12 december 2018, het Antilliaans Dagblad.

De verdediging voert in het bericht aan, dat het Openbaar Ministerie zich in de zaak tegen Jamaloodin voornamelijk baseert op verklaringen van Edsel Gumbs, het voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC).

Gumbs heeft in verklaringen van 31 maart 2017 aangegeven dat hij enkele dagen na de moord op Wiels op 5 mei 2013 zou zijn benaderd door een anonieme informant van de VDC. Deze informant zou informatie hebben over de betrokkenheid van Jamaloodin en Fonseca bij de moord op Wiels. Tijdens de ontmoeting met de informant - een lid van de bende No Limit Soldiers - zou deze Gumbs hebben verteld dat hij op een avond in de buurt van de woning van Jamaloodin aan de Heelsumstraat was, toen hij had gezien dat één van de overvallers van een overval op een juwelier naar Jamaloodin zou zijn gereden in een auto met geblindeerde achterruiten, om aan hem de buit van de overval te verkopen.

Jamaloodin zou volgens de informant hebben aangegeven geen interesse te hebben in de buit, maar zou wel hebben gevraagd of hij iemand ‘koud’ kon maken voor hem en zou hebben gezegd dat het ging om Helmin Wiels.

Hoger beroep Gerrit Schotte, Curaçao, tegen vervallenverklaring van zijn Staten-lidmaatschap

Totdat er een onherroepelijke uitspraak is in de zaak kan Schotte niet worden vervangen


Gerrit Schotte heeft hoger beroep ingesteld tegen de vervallenverklaring van zijn lidmaatschap in de Staten. Dat zegtt Statenvoorzitter William Millerson (PAR) vandaag, woensdag 12 december 2018, in het Antilliaans Dagblad. Totdat er een onherroepelijke uitspraak is in deze zaak, kan Schotte niet worden vervangen. Dat betekent dat de vervanging - hetzij door Juniël Carolina of door Charetti Eduarda - waarover al geen consensus was bereikt binnen de partij, tijdelijk ‘on hold’ is gezet. 

Hiermee heeft Schotte vanuit gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) tijd gewonnen.

In een brief van 10 december 2018 gericht aan Konseho Supremo Elektoral meldt Statenvoorzitter Millerson het Hoofdstembureau, dat Schotte op de grond van artikel 2 van de Landsverordening vervallenverklaring lidmaatschap Staten hoger beroep heeft ingesteld.

'Vervanging van degene die heeft opgehouden lid van de Staten te zijn, is ingevolge artikel 3 van de genoemde landsverordening pas aan de orde nadat een onherroepelijke uitspraak is gedaan ter zake het ingestelde hoger beroep', aldus de voorzitter van het parlement. 'Ik vertrouw erop u hiermede voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.'

Het is vandaag precies een week geleden, dat Schotte zich meldde bij SDKK om zijn gevangenisstraf van drie jaar voor onder andere ambtelijke corruptie uit te zitten. Op 27 november 2018 deed de Hoge Raad in Den Haag uitspraak in de zaak Babel, waarmee het lot van de voormalige premier van Curaçao werd bezegeld.

Op de vlucht zijnde 22-jarige verdachte van overval door politie in been geschoten

Twee kompanen van ‘Palm’ aangehouden, verdacht van overval handelszaak op Maretraite project


Het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) heeft op maandag twee voortvluchtige verdachten aangehouden, de 20-jarige L.V. en de 22-jarige G.V. Bij het zien van de politie vluchtte G.V. weg om aan aanhouding te ontkomen. Sommaties om zijn vlucht te staken en waarschuwingsschoten brachten hem niet tot andere gedachten waardoor agenten genoodzaakt waren gericht te schieten. Daarbij is deze verdachte in zijn been geraakt, aldus het Korps Politie Suriname dinsdag 11 december 2018.

G.V. werd voor medische hulp afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, alwaar hij onder politie bewaking is opgenomen.

G.V. en L.V. worden ervan verdacht deel uit te maken van een roversbende, die op woensdag 5 december een overval heeft gepleegd op een handelszaak op het Maretraite project. Hun kompaan G. alias 'Palm' werd kort na die beroving aangehouden en ingesloten door de politie.

De recherche van Regio Midden is belast met het onderzoek.

Overheid en bedrijfsleven willen een voetgangersbrug bij Lelydorp

Druk verkeer in Lelydorp (Bron foto: Werkgroep Caraibische Letteren)
Brug zou verkeerssituatie veiliger moeten maken

'Project is ook bedoeld om meer bekendheid te geven aan schanskorven en Surinaamse steenslag'


Het bedrijfsleven, ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en de districtscommissaris van Wanica willen een voetgangersbrug bij Lelydorp plaatsen. Ze bestuderen nu de mogelijkheid daarvan. Als de brug er is, zou de verkeerssituatie veiliger moeten zijn. Het voorstel werd vorige week door Pansa Machine Shop (PMS) gepresenteerd aan districtscommissaris Audrey Hankers en directeur Santosh Soman van het ministerie, aldus de Ware Tijd vandaag, woensdag 12 december 2018.

PMS-directeur Maurino Pansa wees tijdens de presentatie op de problematische verkeerssituatie te Lelydorp. Op drukke momenten is het moeilijk voor voetgangers om veilig over te steken. En als ze dat wel doen, wordt het verkeer gestremd.

Technici van het bedrijf hebben de oversteekfaciliteit ontworpen, die met schanskorven zal worden gebouwd. De directeur meent dat de filevorming te Lelydorp zo kan worden geminimaliseerd, en tegelijkertijd wordt voor scholieren een veiligere situatie gecreëerd.

Districtscommissaris Hankers heeft beloofd dat het commissariaat eventuele realisatie van het project zal ondersteunen.

Het is volgens Pansa niet de bedoeling dat, omdat zijn bedrijf met het voorstel is gekomen, het alleen voor de kosten zal opdraaien. 'Wat wij willen bereiken, is om het met de samenleving tot stand te brengen. Voorlopig is het nog een ruw ontwerp dat verfijnd zal worden.' Hij heeft al een plan voor de financiering. De constructie van de brug zal op basis van een partnerschap tussen het bedrijfsleven, de overheid en de gemeenschap tot stand moeten komen.

Het project is ook bedoeld om meer bekendheid te geven aan schanskorven en Surinaamse steenslag en de toepassingen daarvan in civiele werken, zegt Pansa.

Twee verdachten ontvoering eigenaar Combé Markt veroordeeld tot 18 maanden cel waarvan 9 maanden voorwaardelijk

De Officier van Justitie had een celstraf van vier jaar geëist


S.A. en J.V. zijn maandag veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf waarvan negen voorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht en een proeftijd van drie jaar voor  diefstal door geweld, poging tot afpersing, illegaal vuurwapenbezit en wederrechtelijke vrijheidsberoving van de eigenaar van Combé Markt, Kries Kalipdewsingh. Dit bericht Starnieuws vandaag, woensdag 12 december 2018. Beide verdachten zijn eerder door de rechter op vrije voeten gesteld. Zij hoeven niet meer de cel in.

Kalipdewsingh had de rechter verzocht om S.A. niet te vonnissen, maar de rechter ging voorbij aan het verzoek. Zij voerde aan, dat de verdachte inbreuk heeft gepleegd op de rechtsorde en dat hij ook verantwoordelijk is voor het gepleegde feit. De advocaten Irvin Kanhai en Robby Dens hadden al aangevoerd, dat het om zelfstandige strafbare handelingen ging die het delict opleverde. Volgens de advocaten heeft de wetgever straffen opgenomen door de samenloop van deze handelingen. Het Openbaar Ministerie had uitlokking ook opgenomen in de tenlastelegging. De Kantonrechter heeft dat punt niet-ontvankelijk verklaard.

De Officier van Justitie had een celstraf van vier jaar geëist.

S.A., die militair is, zou de medeverdachte hebben benaderd en hem hebben verteld, dat ze iemand moesten afschrikken, omdat hij. S.A., de persoon geld moest betalen. Op die bewuste dag kwam A. samen met Kalipdewsingh het kantoor aan de Tout Lau Fautweg binnen. J.V. hield zich met nog iemand schuil in de toiletruimte. Op een gegeven moment ging A. naar buiten om een sigaret te roken. Toen overvielen V. en de andere persoon Kalipdewsingh. Ze bedreigden hem met een jachtgeweer, blinddoekten en knevelden hem. Zijn mond werd dichtgeplakt.

De twee gijzelnemers maakten € 7.500 en Srd 20.000 buit.

J.V. verklaarde dat zij het geld en het geweer achterlieten op de tafel in het kantoor. Kalipdewsingh verklaarde, dat de mannen € 300.000 van hem eisten. Op een gegeven moment kon hij niet goed ademen, waarna zijn mond en neus werden vrijgemaakt van het plakband. Op dat moment belde een familielid naar het slachtoffer. Kalipdewsingh sprak anders, zodat het familielid kon begrijpen dat hij in gevaar was. Het werd stil in het gebouw en Kalipdewsingh riep om hulp. Hij had een zak over zijn hoofd.

Verdachte S.A. is toen rollend op een stoel naar het slachtoffer gegaan en verwijderde de zak van het hoofd. Kalipdewsingh zag toen, dat A. ook gekneveld was, maar hij kon zich wel bewegen. Hij gaf aan dat hij ook beroofd en gekneveld was. Ze hebben elkaar toen bevrijd en zijn daarna weggereden om zogenaamd het geld te halen voor de rovers. Kalipdewsing had al door dat S.A. dit alles in elkaar had gezet. Hij werkte zogenaamd mee met alles en zei tegen A. om het geld van kantoor te halen om de rovers te betalen.

In de auto werd S.A. steeds gebeld en hij gaf aan, dat zijn vrouw en kinderen door de rovers waren gegijzeld. Bij Combé Markt aangekomen, schakelde het slachtoffer de politie in.

(Lees hier het verslag in het Dagblad Suriname van deze zaak.)

Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD) zegt 5 miljoen euro toe voor Marwina streekziekenhuis

Minister Elias blij met de Franse steun


Het Franse Ontwikkelingsagentschap (AFD, Agence Française de Développement) heeft 5 miljoen euro toegezegd voor het verder versterken en operationele capaciteit van het Marwina streekziekenhuis. Dit bevestigt minister Antoine Elias van Volksgezondheid vandaag, woensdag 12 december 2018, op Starnieuws. 

De bewindsman is content met de steun die wordt verkregen voor het nieuwe ziekenhuis. Regionaal directeur van het AFD, Philippe Cognata, en AFD-directeur voor Frans-Guyana en Suriname, Laurent Fakhoury, hebben maandag en dinsdag een werkbezoek gebracht. Zij hebben een eerste officiële ontmoeting gehad met minister Elias op zijn departement.

Beide directeuren hebben volgens de bewindsman aangegeven, dat zij uitermate tevreden zijn met de vorderingen die er geboekt worden in het Marwina ziekenhuis. Sinds 11 september 2018 biedt het ziekenhuis zijn diensten aan de gemeenschap aan. In het ziekenhuis werken inmiddels een internist, een kinderarts en gynaecoloog. Er worden ook al patiënten opgenomen.

De AFD-directeuren zijn hiermee bijzonder ingenomen. De samenwerking met het ziekenhuis in Saint Laurent, Frans-Guyana verloopt ook goed. Om de bilaterale samenwerking tussen de ziekenhuizen te versterken, is er over een periode van drie jaar 100.000 euro toegezegd, zegt de minister.

EBS onderzoekt, na omvallende betonnen mast op auto, betere wijze van plaatsing masten

(Bron foto: NII)
'We hebben gezien wat ertoe heeft geleid, dus we gaan dat nu corrigeren'


De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) is vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid overgegaan tot een onderzoek voor het beter plaatsen van haar betonnen masten. Het gaat om masten die recent zijn geplaatst aan de Jaggernath Lachmonstraat ter vervanging van de houten elektriciteitsmasten, zo laat het bedrijf dinsdagmiddag 11 december 2018 weten via het Nationaal Informatie Instituut, NII.

(Bron foto: Facebook)
EBS is hiertoe overgegaan, nadat een van betonnen masten ter hoogte van de Leysweg dinsdag is omgevallen op een rijdende auto. Na controle op de plek des onheils is gebleken, dat de bodem door regenval slap is geraakt met als gevolg het omkantelen van de mast. 'We hebben gezien wat ertoe heeft geleid, dus we gaan dat nu corrigeren', aldus EBS-technisch directeur Marcel Eyndhoven.

Over de schade aan het voertuig zegt de EBS-technisch directeur: 'We gaan erachter aan dat de mensen geen ongerief ondervinden en dat ze binnen korte tijd weer hun voertuig ter beschikking hebben.'

Er zijn ook andere masten geconstateerd die scheef zijn gaan staan. Mogelijk door hetzelfde probleem. 'Die gaan we vandaag allemaal verwijderen en dan gaan we terug naar de tekentafel. We gaan de zaak onderzoeken om te weten wat er precies verkeerd is gegaan en hoe ze beter geplaatst moeten worden', aldus Eyndhoven. Vervolgens zullen de masten opnieuw geplaatst worden.

De technisch directeur zegt, dat het plaatsen van de betonnen masten geen nieuwe ontwikkeling is voor Suriname. Deze zijn eerder gebruikt aan de Afobakaweg en recent ook in de binnenstad. De EBS heeft dus ervaring met deze masten. 'Natuurlijk zijn er berekeningen gemaakt van hoe die masten moeten worden geplaatst. Vanwege het gewicht gaan wij anders te werk en gebruiken we speciale werktuigen bij het aanbrengen.'

De EBS is drie weken geleden gestart inn de Jaggernath Lachmonstraat met het vervangen van de houtenmasten door betonnen masten, die ook van nieuwe straatverlichting worden voorzien. Vanuit de Johan Adolf Pengelstraat tot en met de Coesewijnestraat hebben de masten een hoogte van 9 meter. Verder richting het westen hebben de masten een hoogte van 12 meter.

Jogi (VHP): ‘Tijd en omstandigheden zullen ons adviseren wat goed is voor het land’

'Wij hebben nooit gezegd, dat wij voorstander zijn van verbod op pre-electorale samenwerking'


'Wanneer de verkiezing gehouden is en de knikkers geteld zijn, breekt een ander moment aan. Dan zullen tijd en omstandigheden ons adviseren wat goed is voor het land', aldus VHP-parlementariër Mahinder Jogi dinsdag 11 december 2018 in het Dagblad Suriname in reactie op de voortdurende geruchten over een mogelijke toekomstige samenwerking tussen de VHP en de NDP. 

De waarnemend VHP-fractieleider zegt, dat hij zich aansluit bij het eerdere antwoord van zijn partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi. Over een eventuele samenwerking met de NDP bleef Santokhi op een persconferentie herhalen, dat het volk om minstens 28 zetels wordt gevraagd. Volgens Jogi worden dit soort geruchten bewust vanuit een bepaalde hoek gestuurd om zodoende de aandacht af te leiden van de werkelijke problemen van het land.

'Er is een heersende crisis en daaraan moet een einde worden gemaakt. Geef ons daarom genoeg zetels, zodat wij dit land uit de blubber kunnen halen', aldus de politicus.

Momenteel is een 11-koppige commissie van rapporteurs bezig de 29 wijzigingsvoorstellen voor de kieswetgeving voor te bereiden voor openbare behandeling in De Nationale Assemblee (DNA). Op 4 december heeft deze commissie voor de eerste keer verslag uitgebracht. Het voorstel van de VHP-fractie is, dat zowel politieke partijen, het bedrijfsleven en bepaalde maatschappelijke groeperingen door de commissie moeten worden gehoord alvorens de wijzigingsvoorstellen in plenaire openbare vergadering worden behandeld.

'Wij hebben een kiesstelsel nodig, dat inderdaad voldoet aan de aspiraties van de samenleving en de ruimte geeft om het democratisch gevoel te beleven. Het standpunt van mijn fractie is daarom, dat er draagvlak moet zijn om belangrijke besluiten te kunnen nemen. We proberen een zo integraal mogelijke wet in het parlement te hebben, zodat inderdaad de vele kritieken erop geminimaliseerd kunnen worden', stelt de waarnemend fractieleider. Namens de VHP-fractie zit Asiskumar Gajadien in deze commissie van rapporteurs.

'Wij hebben nooit en nergens gezegd, dat wij voorstander zijn van het verbod op pre-electorale samenwerking', voegt Jogi eraan toe.

Volgens hem gaat het om een voorstel van de NDP, die dat op een slinkse wijze via de commissie evaluatie kiesstelsel heeft laten opnemen in de lijst van voorstellen. Voorkomen moet worden dat de wil van slechts enkele met een ‘toevallige meerderheid’ wordt doorgedrukt in ’s landsvergaderzaal. 'Wij hebben momenten in de jaren zeventig gehad waar besluiten in de toenmalige volksvertegenwoordiging met heel marginaal aantal stemmen werden genomen. Dat heeft ook soms averechts gewerkt.'

De parlementariër benadrukt, dat uit de consultaties van de commissie van rapporteurs daarom ook moet blijken of de verschillende groeperingen in de samenleving ook positief kijken naar het verbieden van pre-electorale combinaties.