dinsdag 7 mei 2013

Newmont gaat goud winnen onder woningen in Nieuw Zeeland

Bewoners Waihi bezorgd over gevolgen ondergrondse goudwinning

Newmont wuift bezwaren bewoners weg

07-05-2013 Door: Paul Kraaijer


Paramaribo – De Amerikaanse goudmijnmultinational Newmont heeft maandag 6 mei van de regering van Nieuw Zeeland toestemming gekregen om goud ondergronds te gaan winnen onder 45 woningen te Waihi.

Ondergrondse mijn valt slecht bij bewoners
De beslissing van de overheid is slecht gevallen bij de inwoners van Waihi, een kleine stad in het Hauraki District op het Noordelijke Eiland, Coromandel schiereiland, van Nieuw Zeeland. Het heeft een geschiedenis als goudmijnstad en telde in 2006 4.503 inwoners.
Het nieuwe project van Newmont Waihi Gold wordt de eerste operationele mijn deels onder bewoond gebied. De afgelopen maanden hebben bewoners vaak geprotesteerd tegen de plannen voor ondergrondse mijnbouw. In de eerste week van maart vond nog een protestactie plaats:


Groene Partij verontrust
Het Parlementslid Catherine Delahunty van de Groene Partij is zeer verontrust over de komende ontwikkelingen in met name Waihi Oost en over het effect dat de ondergrondse mijn gaat hebben op het dagelijkse leven van de inwoners. Newmont Waihi Gold heeft in Waihi al de goudmijnen Martha, Favona en Trio operationeel.

In de afgegeven vergunning om onder de grond en onder woningen te gaan mijnen zijn wel enkele voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de zwaarte van- en het aantal explosies.

De politica vindt dat alle Nieuw Zeelanders bezorgd zouden moeten zijn over de nieuwe plannen van Newmont. ‘Gelet op de slechte huizenmarkt in Waihi zijn de inwoners nu overgeleverd aan Newmont om ze uit te kopen of ze zullen moeten leven met de gevolgen van het geluid en trillingen door de ondergrondse mijnbouwwerkzaamheden. De inwoners gaan de prijs betalen.’

‘Als het gaat om de uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in Waihi dan hebben de belangen van buitenlandse ondernemingen het gewonnen van de belangen van de gewone Nieuw Zeelanders’, aldus Delahunty vandaag tegenover TVNZ.

Newmont wuift bezwaren weg
Newmont wuift de bezwaren en angsten van de bewoners weg. ‘Er zullen trillingen in de bodem zijn, maar niet meer dan wanneer er een truck passeert, maar er zal geen geluidsoverlast zijn en er zal geen stof zijn.’

Volgens het Amerikaanse bedrijf zal 350 meter onder het aardoppervlak gemijnd gaan worden. Newmont stelt verder dat bewoners van ongeveer 375 woningen te maken zullen krijgen met trillingen, maar alleen overdag - één van de 77 voorwaarden waaraan het bedrijf zal moeten voldoen.

Banen 
Een mijnbouwvakbond denkt dat de ondergrondse mijn zo’n 400 banen gaat opleveren. De ‘Engineering, Printing and Manufacturing Union’ stelt dat er rond de 250 banen zullen ontstaan voor de mijn zelf en ook nog eens extra ondersteunende banen op het terrein van administratie en geologie.

Newmont en Suriname
De Surinaamse regering staat op het punt een overeenkomst te sluiten met Newmont voor het opzetten van een grote goudmijn in het Meriangebied in het oosten van het land. Een overeengekomen conceptovereenkomst werd onlangs behandeld in het Surinaamse parlement. Op punten bleken diverse politici het niet eens te zijn met de inhoud van het concept, waarop besloten werd dat er opnieuw onderhandeld moet gaan worden tussen de regering en de Amerikanen om eventueel enkele knelpunten aan te passen.