donderdag 21 juni 2018

Braziliaan schiet twee landgenoten dood in Braziliaanse goudzoekers enclave Villa Brazil

Motief dubbele moord in relationele sfeer

Ook is een illegale Vietnamees aangehouden die hagelpatronen aan schutter heeft geleverdHet Korps Politie Suriname bericht donderdag 21 juni 2018, dat de Braziliaan J.I.D., wiens leeftijd nog onbekend is, dinsdag 19 juni twee landgenoten, een man en een vrouw, met een jachtgeweer van het leven heeft beroofd te Villa Brazil in het district Brokopondo. 

De politie van Brownsweg deed na de melding van de levensberovingen de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen werden de levenloze lichamen van de man, Josemaria Soares, Dasilva Veira en de vrouw Gracieleta Da Coasta Waress aangetroffen. De leeftijden van de slachtoffers zijn nog niet bekend. Een ingeschakelde arts stelde de dood vast.

De schutter verliet de plek en meldde zich bij de security van Villa Brazil. Het wapen waarmee hij het feit heeft gepleegd is niet aangetroffen.

Een tweede verdachte, de Vietnamees V.D.L., die de hagelpatronen aan de schutter heeft verkocht, is eveneens aangehouden. Zijn leeftijd is ook nog niet bekend en hij blijkt illegaal in het land te vertoeven.

Uit het voorlopige onderzoek is gebleken, dat de drie Brazilianen werkten op een concessie te Villa Brazil. De schutter en de vrouw hadden een liefdesrelatie. Op een bepaald moment bracht de vrouw een einde aan de relatie. Dit viel niet in goede aarde bij D., waarop hij met een jachtgeweer een einde maakte aan het leven van de vrouw.

Het tweede slachtoffer Josemaria, die als operator ter plaatse fungeerde, bemoeide zich uit schrik met de zaak en werd ook neergeschoten.

De twee verdachten zijn overgedragen aan het onderzoeksteam van Kapitale Delicten. De schutter en de illegale Vietnamees zijn ter voorgeleiding overgebracht naar Paramaribo. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de schutter in verzekering gesteld en de Vietnamees voor overtreding van de Vuurwapenwet en zijn illegaliteit in vreemdelingenbewaring genomen.

Keti Koti wordt maandag 2 juli officieel herdacht


Peru trekt zich mogelijk terug terug als thuisland van de 41e Dakar Rally

Uitkomst van een door overheid Peru uitgevoerde economische analyse is negatief

 
Ondanks dat de Dakar-organisatie ASO onlangs bekendmaakte, dat Peru de volledige organisatie van de Dakar Rally op zich gaat nemen, lijkt er twijfel te bestaan. Het land weegt enkele economische zaken af en de Ministerraad van Peru maakt vrijdag 22 juni 2018 bekend of het de Dakar Rally daadwerkelijk gaat organiseren. 

Halverwege vorige maand maakte de ASO bekend, dat de 41ste editie van de Dakar Rally zich volledig af gaat spelen in Peru. Aanleiding was de terugtrekking van achtereenvolgens Chili en Bolivia. Onderhandelingen met beide landen strandden in de beslissende fase nadat beide landen niet bereid waren de gewenste fee te betalen aan de ASO. Het zorgde ervoor dat de route enkele weken voor opening van de inschrijvingsprocedure volledig herzien moest worden.


Diverse media in Peru hebben de afgelopen dagen melding gemaakt, dat het land zich mogelijk terug zou willen trekken als thuisland van de Dakar Rally. Het voorcontract dat begin mei getekend werd door de Peruaanse overheid en Dakar-baas Etienne Lavigne leek garantie te geven op doorgang van de komende editie, maar er is nog altijd geen krabbel gezet onder het definitieve contract dat voor 30 juni getekend zou moeten worden. Dit zou komen doordat de uitkomst van een door de overheid uitgevoerde economische analyse negatief is gebleken.

Peru zou voor het hosten van de Dakar Rally een bedrag van 5,2 miljoen euro aan de ASO moeten betalen en draait daarbij ook nog op voor kosten rond infrastructuur, veiligheid en logistiek. Deze kosten zouden op 22 miljoen euro geschat worden.


Anderzijds was de deelname van Peru in de afgelopen editie, waar het de eerste vijf etappes organiseerde, goed voor een opbrengst van 35 miljoen euro.

In de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) maakt de ministerraad van Peru bekend of het de Dakar Rally daadwerkelijk gaat organiseren.

Een groep van 25 Peruaanse Dakar-deelnemers heeft inmiddels een statement afgegeven waarin het aandringt op het doorgaan van de rally. De ASO wilde na een vraag van Motorsport.com niet inhoudelijk reageren over de twijfels van de overheid in Peru. Die organisatie heeft de eerste verkenningen inmiddels uitgevoerd in het land dat vanaf 6 tot 17 januari 2019 toneel moet zijn van de belangrijkste woestijnrally ter wereld.

(Suriname Mirror/Motorsport.com/Peru21/Twitter/YouTube)

Overwinning voor huishoudelijk werksters in Peru

Peruaanse parlement ratificeert conventie 189 van de ILO

(Bron foto: International Domestic Workers Federation)

Overwinning voor huishoudelijk werksters in Peru Het is een van de kwetsbaarste groepen binnen de beroepsbevolking in Peru: de huishoudelijk werksters. Maar, deze vrouwen zijn al sinds 2008 verenigd in de vakbond Sinttrahol (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima) en hebben voor elkaar gekregen, dat het Peruaanse parlement op 14 juni 2018 conventie 189 van de ILO (International Labour Organization) heeft geratificeerd. Dit meldt de FNV in Nederland donderdag 21 juni 2018.

Makkelijk was het absoluut niet, zo verklaart secretaris-generaal María Salazar van Sinttrahol. 'Vooral Fuerza Popular (de machtige rechtse partij van Keiko Fujimori, de dochter van de omstreden autoritaire ex-president Alberto Fujimori) was tegen, dus we hebben enorm moeten lobbyen.'

Sinttrahol kreeg de wind in de rug toen in mei de commissie voor Buitenlandse Zaken voor de conventie stemde. Maar, vervolgens was het zaak om het voltallige parlement zo ver te krijgen, dat het zo belangrijke punt zou worden geagendeerd. María Salazar maakte zich er zorgen over. Ze was bang, dat de tegenstanders ervoor zouden zorgen, dat de zaak op de lange baan werd geschoven. Maar het lukte, mede omdat het kleine Sinttrahol is aangesloten bij de grote vakcentrale CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), die wordt gesteund door de FNV. Een extra hulp bij het lobbyen.Het belangrijkst voor de werksters is, dat ze het minimumloon krijgen en dat ze een contract krijgen bij hun werkgever, inclusief sociale verzekeringen en vrije dagen. De meeste vrouwen werken zwart en zwaar onderbetaald.

María Salazar: 'De meesten verdienen niet meer dan 400 soles (ruim 100 euro) per maand, terwijl het minimumloon 930 soles (ruim 240 euro) is.'  De werksters zijn kwetsbaar, legt Salazar uit: 'Je werkt tussen vier muren, afgezonderd van de buitenwereld, en vakbondswerk is in de ogen van de baas absoluut uit den boze.' Wat de vrouwen van Sinttrahol dan ook doen als ze bijvoorbeeld naar een vergadering van de bond moeten is zeggen, dat ze een afspraak bij de dokter hebben. Salazar: 'Dat stiekeme maakt het dus ook vreselijk moeilijk om als bond eisen te stellen.' 
 
En daarom is de ILO-conventie, die op 5 september 2013 in werking trad, zo belangrijk. De gedetailleerde conventie eist van de werkgever onder andere een contract, een normale werkdag – nu is die vaak 12 tot 16 uur - en het erkennen van het recht van de huishoudelijk werksters om zich bij een vakbond aan te sluiten. Maar, zij eist ook dat de elementaire mensenrechten van de werksters worden gerespecteerd. Geen overbodige luxe in deze sector in Peru die erom bekend staat dat de vrouwen seksueel lastig worden gevallen door mannen in de familie waar ze werken.

De conventie is nu wet in Peru en moet worden geïmplementeerd; de volgende hobbel die moet worden genomen. Om te beginnen moet de wet 27986 voor huishoudelijk werksters in Peru worden aangepast. Daarin staat onder andere, dat het loon door werkgever en werknemer in overleg moet worden vastgesteld. In de praktijk betekent dat, dat de werkster zich gedwongen voelt het lage loon dat haar werkgever haar betaalt te accepteren. Vervolgens moeten de werkgevers ervan worden overtuigd', dat ze zich aan de aangepaste wet moeten houden. 'Die zeggen doodleuk dat ze niet gewend zijn om de regels toe te passen', aldus Salazar.

Een geluk bij een ongeluk is dat Sinttrahol via de centrale CGTP goede ingangen heeft bij het ministerie van Arbeid. Ook hebben de huishoudelijk werksters de steun van de Nationale Ombudsman, een overheidsinstantie waar burgers hun beklag kunnen doen als hun rechten worden geschonden. En ze hebben hun huiswerk al gedaan. María Salazar. 'Onze voorstellen liggen al klaar sinds 2013, toen de ILO het convenant in werking stelde.'


'Een prachtig resultaat voor de huishoudelijk werksters in Peru en van de vakbond Sinttrahol. Mondiaal FNV steunt de moedige en krachtige vrouwen van Sinttrahol en we zij blij met deze mijlpaal voor de kwetsbare beroepsgroep', aldus Astrid Kaag van Mondiaal FNV. 'We waren op het heuglijke moment toevallig in Peru, dus het was leuk om van zo nabij mee te maken. We hebben taart en champagne gebracht.'

(Suriname Mirror/FNV/Twitter/YouTube)

Brazilië verbiedt gebruik van dieren in wrede klaslokaal experimenten

Regering kondigt aan dat per 17 april 2019 gebruik van dieren in wrede onderwijsactiviteiten wordt beëindigd


Na ontvangst van input van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) heeft Brazilië een belangrijke stap gezet in het bevorderen van humaan biomedisch onderwijs in het hele land.

In november 2016 nam PETA contact op met de Nationale Raad voor Controle van Dierproeven van de Braziliaanse regering (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, Concea) om het agentschap aan te sporen concrete stappen te ondernemen om het gebruik van dieren in verschillende biomedische en life science-onderwijsgebieden door Brazilië te vervangen.

Dankzij inspanningen van PETA en belangrijke lokale initiatieven van de vooraanstaande bioloog dr. Róber Bachinski en het Braziliaanse Netwerk voor Humane Opvoeding (Rede de Desenvolvimento Humano, Redeh), heeft de Braziliaanse regering aangekondigd, dat het op 17 april 2019 het gebruik van dieren in wrede observationele en demonstratieve onderwijsactiviteiten zal beëindigen.

Voorbeelden van experimenten in de klas die bij deze wet verboden zijn, zijn het opensnijden van dieren om de locatie of het functioneren van organen en systemen aan te tonen, dieren te injecteren met medicijnen om hun effecten te observeren en het gedrag en de uitdrukkingen van dieren die in psychologische tests worden gebruikt te observeren.

Deze nieuwe verordening, gepubliceerd in het Federaal Staatsblad van Brazilië als Normatieve resolutie nr. 38/2018 (zie hierna), stelt het volgende:

'Het gebruik van dieren [voor deze doeleinden]. . . wordt volledig vervangen door video's, computermodellen of andere bronnen die van voldoende inhoud en kwaliteit zijn voorzien om de leeromstandigheden te behouden of te verbeteren.'


PETA juicht de Braziliaanse regering toe voor deze enorme stap voorwaarts in de modernisering van het biomedisch onderwijs.

'We zullen blijven werken aan het einde van al dat diergebruik. De Braziliaanse wet schrijft het gebruik van niet-dierlijke medische trainingsmethoden voor, indien beschikbaar. Dit in aanmerking nemend en dat dergelijke humane methoden in overvloed beschikbaar zijn - ook in medische en veterinaire opvoeding - kan Brazilië nog meer doen om dieren te sparen die lijden aan ineffectieve, dure en onethische experimenten.'

(Suriname Mirror/PETA/Scribd Suriname Mirror)

Venezuela zet soldaten in om in zo'n 100 markten prijsopdrijving aan te pakken

(Bron foto: Reuters)
Leger en Nationale Garde patrouilleren bij voedselstalletjes in het hele land


Venezuela  heeft soldaten ingezet om prijsopdrijving in bijna 100 markten aan te pakken in een poging een ​​'economische oorlog' tegen te gaan. President Nicolás Maduro beval de maatregel en voerde aan, dat verkopers aan  prijsopdrijving van artikelen doen.

Venezuela heeft de hoogste inflatie ter wereld en er is een ernstig tekort aan basisvoedsel. Veel Venezolanen melden honger te lijden terwijl ze worstelen om zichzelf te voeden.

President Maduro geeft de schuld voor de tekorten aan internationale sancties en 'hebzuchtige zakenmensen'. Zijn critici zeggen, dat dit het beleid van zijn regering is en dat van zijn voorganger, Hugo Chávez, die de economie van het olierijke land heeft verpest.

President Maduro zegt, dat 'de overname van de gemeentelijke supermarkten een groot succes is geweest'. Leden van het leger en van de Nationale Garde patrouilleren bij voedselstalletjes in het hele land. 'Een groot aantal maffiosi, groothandelaren, dieven en kapitalisten zijn gearresteerd', zei hij over de markten. 'We hebben alles gevonden, zelfs prostitutie.'

De minister van Industrie en Productie, Tarek El Aissami, zei dat ze 'prijsspeculatie, oppotten en frauduleuze prijsmanipulatie' op de markten hebben ontdekt. Aissami, voormalig vicepresident, is onlangs benoemd, in het kader van het plan van president Maduro voor een 'wedergeboorte' van de Venezolaanse economie. De nieuwe minister werd vorig jaar onder Amerikaanse sancties geplaatst nadat hij door het Amerikaanse ministerie van Financiën tot 'Specially Designated Narcotics Trafficker' werd verklaard. Hij verwierp de beschuldigingen als 'imperialistische agressie'.


Maduro kondigde ook een verdrievoudiging van het minimumloon aan van 1 m bolivares per maand tot 3 m ($ 1,07 tegen de zwarte marktkoers). Hij zei ook dat arbeiders 2,2 miljoen bolivares zouden krijgen in maaltijdbonnen. Het is de vierde verhoging van het minimumloon dit jaar en volgens critici zal de maatregel de inflatie nog verder opdrijven.

De door Venezuela gecontroleerde nationale vergadering zei, dat de inflatie in mei 24.600% bedroeg. De Centrale Bank van Venezuela heeft sinds december 2015 geen officiële cijfers gepubliceerd, noch de regering. Nu steeds meer Venezolanen worstelen om zichzelf te voeden, verlaten velen het land. Een recent rapport van het vluchtelingenbureau van de VN zegt, dat de crisis heeft geleid tot 'grote uitstroom van zijn burgers en andere inwoners naar de regio en daarbuiten'. Volgens het rapport verlaten 5.000 Venezolanen hun huizen elke dag.

(Suriname Mirror/BBC)

Sham Binda: 'Bedrijfsleven niet betrokken bij economische perspectieven tussen Suriname en India'

'Wat er concreet bereikt zal worden, is niet  gecommuniceerd met de samenleving'


Voor Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS), is het staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind een hoogtepunt voor Suriname. Alhoewel er reeds aangekondigd is, dat er negen overeenkomsten zijn getekend, is het nog steeds vaag in welk opzicht er sprake kan zijn van wederopbouw van Suriname. 

Binda zegt vandaag, donderdag 21 juni 2018, in het Dagblad Suriname, dat de lokale autoriteiten het niet eens nodig hebben geacht om het bedrijfsleven te betrekken bij de economische perspectieven voor Suriname.

'Een leider van zo'n groot land komt niet elke dag op bezoek, dus ik hoop dat de regering goed gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid. Wat er concreet bereikt zal worden, is niet  gecommuniceerd met de samenleving. En dat neem ik de regering wel kwalijk, in het belang van politiek is er niet gesproken met het bedrijfsleven.' 

Binda merkt op, dat er teveel gefocust wordt op de creditlines die de autoriteiten in de wacht hebben gesleept. Hij zou het een geniaal idee vinden als de kennisoverdracht en het immigratiebeleid aan de orde waren geweest. 'Behalve het bedrijfsleven zijn ook de leerinstituten niet betrokken bij dit gebeuren. Het staatsbezoek is dus niet genoegzaam voorbereid voor wat betreft het overleg met de samenleving.' Het hier en daar opknappen van de woonwijken zal de grote problemen in het land bovendien niet verdoezelen, voert Binda aan.

'We moeten ons bezighouden met zaken als kennisoverdracht en het migratiebeleid. We moeten onze deuren openstellen voor Indiërs, zodat we wat ontwikkeling binnen kunnen halen. In het verleden was er veel trammelant ontstaan om een visum te krijgen voor een beurs en om Indiase bedrijven naar Suriname te halen.'

Met de hoge kosten van Srd 7 miljoen die gepaard zijn gegaan met de komst van de Indiase delegatie, ruikt Binda corruptie. 'Aan alles wat een feestelijk tintje heeft, wordt binnen de huidige regering bijzonder veel geld verkwist in plaats van te bezuinigen. Het staatsbezoek is heel belangrijk, maar die verantwoording over die Srd 7 miljoen moet wel volgen naar de samenleving toe.'

Niet alleen het financieel plaatje is dus essentieel om een economische groei in Suriname te bevorderen, maar ook het wegwerken van allerlei barricades. Daarbij kan India, die over veel arbeidspotentieel beschikt, een positieve bijdrage leveren aan Suriname.

Premier Rutte wil begin 2019 met een investeringsmissie naar Curaçao

(Bron foto: Rijksoverheid.nl)
'Curaçao is een fantastische springplank naar Latijns-Amerika'


Minister-president Rutte was vandaag, donderdag 21 juni 2018, aanwezig bij de investeringsconferentie voor Curaçao ‘Bon biní for business’in Den Haag, zo bericht Rijksoverheid.nl.


Lees hieronder zijn reactie.

'Bon bini for business, Curaçao staat open voor business. Dat is de boodschap die vandaag centraal stond in een speciale conferentie in Den Haag. Ik was daarbij aanwezig met onder andere minister-president Rhuggenaath van Curaçao en staatssecretaris Knops. 

Curaçao heeft enorme potentie als investeringsbestemming en vandaag was de eerste aanzet om de bedrijvigheid tussen Nederland en Curaçao te stimuleren. Curaçao heeft een mooie strategische ligging in een afzetgebied waar 44 miljoen mensen wonen. Het is daarmee een fantastische springplank naar Latijns-Amerika, zoals Nederland de Gateway to Europe is. 

En dat is ons gezamenlijke unique selling point: we linken als Koninkrijk der Nederlanden twee continenten en twee culturen aan elkaar. Minister-president Rhuggenaath en ik zijn vastbesloten om de kansen die economische samenwerking biedt binnen ons Koninkrijk te benutten. Mijn voornemen is dan ook om begin volgend jaar met een investeringsmissie naar Curaçao af te reizen.’ (Bron foto: Suriname Mirror, eigen foto)
Toespraak van minister-president Rutte op de investeringsconferentie ‘Bon bini for business. Business opportunities en investeringen binnen het Koninkrijk’, Den Haag
'Dames en heren, goedemiddag, bon tardi,

Bij alle redenen die je vanuit Nederland kunt hebben om jaloers te zijn op Curaçao – het fantastische klimaat, de aanstekelijke muziek het bijzondere blauw van de zee en de kleurrijke architectuur, – heb ik persoonlijk nog een extra reden. Vorig jaar hebben Eugene Rhuggenaath en ik allebei een nieuwe regeringsploeg en een nieuw regeerakkoord gepresenteerd. Dat van ons heet keurig ‘Vertrouwen in de toekomst’. Dat vertrouwen hebben we natuurlijk, maar het klinkt een beetje algemeen. Op Curaçao kozen de collega’s voor ‘Realisando e Máksimo Potensial di Kòrsou’. Het potentieel van Curaçao maximaal waarmaken. Een prachtige titel waar net wat meer energie in zit.

Curaçao maakt dus een nieuwe start en stroopt de mouwen op. Met allerlei plannen om de economie te versterken en het land aantrekkelijker te maken voor investeerders – waarbij houdbare overheidsfinanciën natuurlijk hoog op de agenda moeten staan. Met veel aandacht voor onderwijs en voor de jonge generatie, om het grote probleem van de jeugdwerkloosheid vanuit de basis aan te pakken. En het is ook zichtbaar in allerlei lopende en veelbelovende projecten. Van de oplevering van de  megapier en nieuwe hotels tot de fabelachtige make over van het historische Pietermaai District.
Steven Martina voorspelde vorig jaar dat Curaçao zich moest voorbereiden op een boost van de economie in 2018. En ik hoop dat die voorspelling uitkomt. Dat zou na een aantal jaren met nauwelijks economische groei en met alle onzekerheid rond Venezuela goed nieuws zijn. Voor de bevolking van Curaçao. Voor de bedrijven op het eiland. En voor ondernemers die kansen zien op het eiland. Ondernemers zoals u dus. Het is goed dat u er vandaag bent. En het is goed dat alle kansen, die er inderdaad zijn, tijdens dit seminar het volle licht krijgen.

Damen Shipyards is een goed voorbeeld van een bedrijf dat die kansen al eerder zag en ook heeft gegrepen. Voor deze oer-Nederlandse wereldspeler is Curaçao de gedroomde basis voor het verrichten van allerlei scheepsreparaties op de zeeroute naar het Panamakanaal. Voor Curaçao betekent de komst van Damen extra werkgelegenheid, ook voor lokale maritieme en andere bedrijven, extra overnachtingen en horecaomzet en -  heel belangrijk – een enorme impuls voor het vakonderwijs aan jonge mensen.

Damen heeft het goed gezien. Want Curaçao is niet zomaar een mooi vakantie-eiland – al is het dat ook. Het is ook niet zomaar een eiland in het Caribisch gebied met 150.000 inwoners. Curaçao heeft een fantastische strategische ligging in een afzetgebied waar 44 miljoen mensen wonen. U hebt het cijfer vandaag al eerder gehoord, maar het kan niet vaak genoeg worden gezegd.

De mensen en bedrijven op Curaçao kennen zowel de Nederlandse als de Latijns-Amerikaanse cultuur en regels. De Curaçaoënaars spreken – behalve Papiaments – Nederlands, Engels én Spaans. Het eiland heeft geweldige verbindingen naar Amsterdam, Panama, Colombia, Brazilië en de VS. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar waar het om gaat: Curaçao is een fantastische springplank naar Latijns-Amerika, zoals Nederland de Gateway to Europe is. En dat is ons gezamenlijke unique selling point: we linken als Koninkrijk der Nederlanden twee continenten en twee culturen aan elkaar. Dat is redelijk uniek en het geeft Nederlandse bedrijven die op Curaçao investeren meteen een enorm voordeel.

En dat geldt zeker nu de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland alle handels- en exportinstrumenten ook beschikbaar stelt voor ondernemers in de Caribische delen van het Koninkrijk. U hebt daar vanmorgen alles over gehoord. Dat maakt de stap van en naar het eiland en naar de Latijns-Amerikaanse regio nog kleiner. Zowel voor de bedrijven op Curaçao als voor de Nederlandse ondernemers met investeringsplannen is dit goed nieuws.

Ik was zelf vijf jaar geleden met een bedrijvendelegatie op bezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat was eigenlijk voor het eerst dat we ons in Koninkrijksverband realiseerden dat we ook zakelijk nog veel beter kunnen samenwerken. Sindsdien is er het nodige gebeurd en zijn allerlei veelbelovende contacten gelegd. Ik noem de lopende gesprekken over de mogelijkheden van deelname van de haven van Rotterdam in de haven van Curaçao. Voor Rotterdam een nieuwe vooruitgeschoven post in een ander deel van de wereld. Voor Curaçao een kansrijk partnerschap met een van de grootste, modernste en best georganiseerde havens ter wereld. Een ander goed voorbeeld is de MOU met TNO die zo wordt ondertekend.

Maar van dat soort initiatieven hebben we  er nog veel meer nodig. Vandaar mijn voornemen om begin volgend jaar met een nieuwe investeringsmissie naar Curaçao te af te reizen. En ik roep alle bedrijven en instanties hier aanwezig op om zich bij deze missie aan te sluiten. Of nog beter: om een van de relaties uit uw eigen sector enthousiast te maken en mee te nemen. Laat ons dat prachtige motto van het Curaçaose regeerakkoord gezamenlijk verbreden en tot het onze maken. Huntu nos por realisa e máksimo potensial di nos Reino. Samen kunnen we het potentieel van ons Koninkrijk maximaal waarmaken!

Dank u wel. Masha danki.'

Mogelijk snellere inzet agenten op straat op Curaçao

Groeiende behoefte aan nieuwe politieagenten op straat


Gezien de groeiende behoefte aan nieuwe politieagenten op straat, zijn het Korps Politie Curaçao (KPC), opleidingsinstituut ORV en de politievakbonden op dit moment in gesprek over een voorstel om agenten in plaats van na drie jaar, al eerder op straat in te zetten. Dat heeft minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie verklaard, zo bericht vandaag, donderdag 21 juni 2018, het Antilliaans Dagblad.

De Raad van Ministers is vorige week woensdag akkoord gegaan met de werving van nieuwe politieagenten, hetgeen drie nieuwe politieklassen inhoudt, en de zijinstroom van 18 agenten. Dit betreft personen die eerder al deel uitmaakten van het korps, maar in het buitenland of bij een andere organisatie zijn gaan werken.

'Deze personen krijgen de kans het politiekorps opnieuw te betreden. Zij kunnen meteen op straat worden ingezet en zo tegemoetkomen aan de huidige behoefte voor meer blauw op straat.'

Girigorie heeft korpschef Mauricio Sambo verzocht zo snel mogelijk te beginnen met het wervingsproces. Tegelijkertijd werkt het KPC, samen met het ORV en met de input van de vakbonden, aan een aangepaste politieopleiding waardoor agenten sneller aan het werk kunnen.

'ORV heeft zelf al een voorstel gepresenteerd waarmee de vereiste drie jaar - waarna een agent op straat kan worden ingezet - verlaagd wordt naar 22 of 24 maanden. Maar, na een gesprek met het managementteam van het KPC en de vakbonden buigen de partijen zich nu over een strategie om de nieuwe agenten nóg sneller op straat in te kunnen zetten', aldus Girigorie in de Staten.

'Ik zie dit als een positieve stap en ontvang graag spoedig het definitieve voorstel van betrokken partijen.'

Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba met de dood bedreigd

Bedreiging live door inbeller bij radiozender Canal 90


Premier Evelyn Wever-Croes is met de dood bedreigd. Dat gebeurde op de radiozender Canal 90 live tijdens een uitzending. Het programma is door de toezichthouder uit de lucht gehaald en de zender dreigt nu zijn vergunning te verliezen, zo bericht Paradise FM op Curaçao vandaag, donderdag 21 juni 2018.

De verdachte inbeller zei, dat zij iemand in zal huren voor een kogel in het brein van de premier. Dat werd verschillende keren herhaald, zonder dat de radiopresentator ingreep.

Legale vuurwapens op Curaçao gaan centraal geregistreerd worden

'We moeten beseffen dat vuurwapenbezit een enorm probleem op Curaçao is'


Onder leiding van huidig minister van Justitie Quincy Girigorie wordt een proces opgestart om legale vuurwapens op Curaçao centraal te registreren. Dat verklaarde de minister in de Staten, aldus het Antilliaans Dagblad vandaag, donderdag 21 juni 2018.

Vlak na zijn aanstelling richtte Girigorie de Taskforce Arma di Kandela op, die zich volledig richt op de opsporing van illegale vuurwapens en de aanhouding van bezitters. Dat deze taskforce effect heeft, wordt bewezen door cijfers die de minister onlangs presenteerde.

In 2016 zijn 111 vuurwapens in beslag genomen; in 2017 waren dat er 152, en dit jaar tot nu toe 84 vuurwapens. De verwachting is dat bij het afsluiten van dit jaar 312 vuurwapens zijn geconfisqueerd; een stijging van 205 procent.

'We moeten beseffen dat vuurwapenbezit een enorm probleem op Curaçao is. Als minister hanteer ik het beleid waarvan ik hoop dat we het hele jaar door het resultaat zullen merken, aldus Girigorie eerder.

Wetenschappers universiteit weer eens in actie...

Universiteitsbestuur communiceert slecht met werkvloerHet wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS), verenigd in de VWPU (Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname), is vanaf vandaag, donderdag 21 juni 2018, in actie, aldus het Dagblad Suriname.

Het lag in de bedoeling, dat het universiteitsbestuur de ruimte kreeg om formeel te reageren op briefwisselingen rond de salarisreeksen van de wetenschappers. Die ruimte kreeg men ook. De VWPU gaf het bestuur zelfs tot gisteren nog de ruimte om te reageren. De hoop in het ontvangen van een reactie was gistermiddag tegen vier uur verloren.

Het blijkt volgens de VWPU teveel te zijn geworden. Het bestuur motiveert ook nimmer wat er precies gedaan wordt. Precies vanwege het uitblijven van uitleg worden de VWPU-leden onrustig.

De actie houdt in alles plat, geen onderwijs. Dit zal mogelijk effecten hebben op tentamens en afstudeerprojecten. De VWPU vergadert vandaag weer.

Voor een universiteit, die al zo'n een half eeuw bestaat, blijkt in de afgelopen jaren de frequentie van acties/beraad steeds toe te nemen. Veelal ligt het aan de communicatiekanalen, iets waar in ieder geval een universiteit geen moeite mee zou moeten hebben, aldus het dagblad.

Presidenten Desi Bouterse en Ram Nath Kovind van India nemen deel aan yogasessie in KKF-hal

'Het is een eer om Yoga Dag in Suriname te vieren, een mooiere plaats op dit moment is er niet'


(Bron screenshots: Twitter)


In de hal van de Kamer van Koophandel & Fabrieken (KKF) namen vanochtend, donderdag 21 juni 2018, aldus Starnieuws honderden mensen deel aan de grootse yogasessie, verzorgd door yogameester Padmashree Swami Bharat Bhushan uit India, het is de Internationale Yoga Dag. Bijzonder is de deelname van presidenten Desi Bouterse en Ram Nath Kovind van India. Maar, ook vicepresident Ashwin Adhin en de ministers Antoine Elias van Volksgezondheid, Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken en Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme waren van de yoga-partij.


De Internationale Yoga Dag wordt voor de vierde keer in Suriname gevierd.

'Het is een eer om Yoga Dag in Suriname te vieren. Een mooiere plaats op dit moment is er niet. Dit is historisch en uniek, dat twee staatshoofden samen aan yoga doen. Weet u president, vrienden die samen yoga doen zijn echte vrienden, vrienden voor het leven. Yoga is misschien in India ontstaan maar behoort het aan de wereld toe. In haast elk land wordt ze beoefend. Het toont ook de kracht van India aan. Het bevordert gezondheid, eenheid, balans. Dat is heel hard nodig in de tijd waarin we leven. Yoga is een belangrijk instrument om bevolkingen gezond te houden en om ziektes te voorkomen. Suriname en India zijn overeengekomen om elkaars traditionele geneeswijzen aan te promoten', aldus president Kovind.

'Yoga is inderdaad een efficiënte vorm van meditatie en heeft zijn nut bewezen. Het wordt ook bezien als een instrument van India's soft power. Het is vermeldenswaard, dat alleen Surinamers van Indiaas afkomst yoga beoefenden. Maar, nu gebeurt dat door haast alle bevolkingen in het land. Voor het eerst doen twee staatshoofden mee. Een groot moment', zei president Bouterse.

Stichting Sranan Boeroe legt krans bij boeroe-monument te Groningen

173 Jaar geleden arriveerden eerste Nederlandse kolonisten te Voorzorg in district Saramacca

(Bron foto: St. Sranan Boeroe)

Het was gisteren precies 173 jaar geleden, dat de eerste Nederlandse kolonisten voet aan wal hebben gezet op Voorzorg in het district Saramacca. Het bestuur van de Stichting Sranan Boeroe heeft samen met de waarnemend districtscommissaris van Saramacca, Sarwan Ramai, traditiegetrouw een krans gelegd bij het monument op Groningen, zo bericht Starnieuws vandaag, donderdag 21 juni 2018.

De Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindustaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie feliciteert de samenleving, en in het bijzonder de nakomelingen van de Hollandse boeren, met de herdenking van de komst van de eerste Hollandse boeren op 20 juni 1845.


'Boeroe' is een surinamisering van 'boer' of landbouwer. De 'boeroe's' hebben ongetwijfeld een wezenlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van Suriname en de nakomelingen van deze groep migranten contribueren nog steeds aan en binnen diverse sectoren. Namen als André Loor - nu wijlen, Gummels, Stolk en Van Dijk om er maar enkele te noemen zijn klinkend in onze gemeenschap, constateert de commissie.

De 'boeroe's' hebben stand weten te houden en ondanks grote teleurstellingen na hun aankomst in Suriname zoals hoge sterfte, problemen met de teelt en oogst van landbouwgewassen.

Doorzettend hebben zij later op boerderijen rondom Paramaribo melk- en slachtkoeien gehouden en groente en bananen geplant om zich later in andere economische sectoren te bewijzen.

Samen met elkaar zijn de 'boeroe's' volledig geïntegreerd in de multi-etnische, multiculturele, multireligieuze en multi-linguale natie, stelt de commissie.

Toespraken president Ram Nath Kovind van India en president Desi Bouterse in Assemblee

Kovind: 'De harmonische wijze van samenwonen van verschillende etnische en culturele groepen in Suriname moet als voorbeeld voor de rest van de wereld dienen'


'De natuurlijke schoonheid, dichtbegroeide vegetatie, opvallende variëteit in flora en fauna en de frisse tropische lucht zijn bijna magisch’ Onhoudbare situatie van milieuramp vuilstortplaats Ornamibo gebed zonder end....

'De enorme stank en vliegenplaag blijven de ergste problemen hier'

(Bron foto: Dagblad Suriname)
- 'Elke dag wordt aan de vooravond vuil verbrand op de stortplaats'
- Ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie treedt niet effectief tegen rapers op


'De situatie van de vuilstortplaats Ornamibo is erger dan ooit. Ik woon hier al sinds dag een van de vuilstorting, maar nog nooit was de situatie zo erg', zegt buurtbewoner J.M. woensdag 20 juni 2018 in het Dagblad Suriname, die vorig week op oriëntatie ging naar Ornamibo. 

'Het vuil wordt nu helemaal voorin gedumpt, nauwelijks 200 meter vanuit de Martin Luther Kingweg. De asfaltweg die naar binnen gaat, is ook helemaal kapot, doordat de bulldozer het vuil vanuit de straat weg krabt. Het vuil wordt door de vrachtwagen op de asfaltweg gedumpt en vandaar uit verder verwerkt. De enorme stank en vliegenplaag blijven de ergste problemen hier', vertelt de bewoner.

Elke dag wordt aan de vooravond vuil verbrand op de stortplaats. 'Ik heb jaren geprotesteerd, de weg gebarricadeerd, langs geweest bij de districtscommissaris, het Nimos (Nationaal Instituut hoor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), minister van Openbare Werken, Assembleeleden, districtsraadsleden, ressortraadsleden, kantoor van de Bestuursopzichter,  niemand en niets heeft geholpen. Maar, ik blijf doorgaan. Niet voor mezelf alleen, maar ook voor de bewoners die in deze omgeving wonen', zegt M.

'De Parakreek is helemaal vervuild. Het vuil wordt door de bulldozer gewoon naar achteren gestoten, waarbij een deel in de kreek terechtkomt. Het Nimos had het jaren geleden al bevestigd dat het water van deze kreek vervuild is. Het wordt maar erger.'

Hij adviseert de redactie van Dagblad Suriname om in de vooravond langs te komen op de vuilstortplaats. 'Dan zie je wat voor troep hier gedumpt wordt. Afval van slagerijen vooral maken de zaak helemaal onhygiënisch. In de late middag wordt er gedumpt en dat blijft op straat liggen. Pas de volgende ochtend wordt die verwijderd. De vuilverwerking vindt ook niet adequaat plaats. De bulldozer maakt gewoon een berg van bijna drie meter. Er wordt geen zandlaag erover gedaan om het vuil af te dekken. Daarom stinkt ook alles. Tingi fowru’s (Grote Geelkopgier - Cathartes melambrotus) hebben vrij spel hier. Vroeger kon je je vuil zeker een kilometer naar binnen brengen, nu is de weg na 200 meter dicht met vuil. Je moet noodgedwongen voorin dumpen.'

Dagblad Suriname bracht ook een bezoek aan de Bamboelaan, een weg die achter de vuilstortplaats loopt. Het eerst wat opvalt, is de enorme stank. 'Ruik zelf hoe erg het is. We leven al 20 jaar met deze geur. Hoe gezond is het? Vandaag hebben we een dienst thuis met een pandit. De vliegenplaag is enorm. Het verstoort de hele dienst. Maar, we hebben geen andere keus', zegt D.R., die aan de Bamboelaan woont. Er zijn een paar nieuwbouwwoningen in de weg. De daken van deze huizen zijn een standplaats voor tingi-fowru’s. Zeker 30 zitten op een van de daken. 'Ze laten alle troep achter. Het nieuwe dak van de buurman is heel veel beschadigd', wijst D.R. aan.

Even verder rijden brengt je naar de Ebbenhoutweg en Essenhoutweg. Hier is de situatie nog erger. De enorme bergen vuil is op tientallen meters afstand van deze woningen. De redactie deed ook het Krishnasingproject aan te Vredenburg. Daar was de rookontwikkeling en stank die door de vuilverbranding ontstond, duidelijk waar te nemen en te ruiken. 'Dit maken we elk dag rond half zeven 's avonds mee. Alle troep moeten we noodgedwongen inademen', zegt een bewoner van dit project.

Claudia Maatsen, hoofd van de afdeling Vuilophaal en Verwerking (VOV) van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), zegt dat er binnenkort weer gestart wordt met het afdekken van het vuil met zand. 'Het vuil kan door de slechte wegen niet tot naar achteren gedumpt worden. Daarom hebben we nu extra machines ingezet om het vuil naar achteren te stoten en te verwerken. Het ministerie is continu bezig om de situatie daar aan te pakken. Zodra het ietwat minder regent, worden de wegen aangepakt en kan men weer naar achteren om te dumpen. Hierdoor zullen de bewoners van de omgeving geen last meer hebben', zegt het afdelingshoofd van VOV.

Maatsen geeft aan dat de verbrandingen op de vuilstortplaats niet door VOV worden gedaan, maar door de rapers die op deze stortplaats actief zijn. 'Overal in de wereld heb je rapers, nergens kan je ze stoppen. Ze leven van het vuil. Wij hebben ze diverse keren gewaarschuwd om niet te verbranden, maar ze geven geen gehoor hieraan', aldus Maatsen.

Lees ook dit uitgebreid artikel van 20 maart 2013 (!): 'Suriname weet zich geen raad met afval - Vuilstort Ornamibo zorgt al vele jaren voor overlast - Regering komt omwonenden nauwelijks tegemoet'

Financiële toestand en daaraan gerelateerde risico’s van Curaçao baren Cft grote zorgen

Cft-voorzitter Gradus: 'Beheersing begroting en daaraan gerelateerde risico’s onvoldoende'

(Bron foto: Cft)

- 'Een nieuw tekort voor 2018 zonder aanvullende maatregelen onontkoombaar'
- 'Het voorlopige tekort 2017 komt volgens de meest recente informatie uit op ANG 113 miljoen'


Tijdens het bezoek aan Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven, dat er meer inzicht en betere sturing nodig zijn in de uitvoering van de begroting. De financiële toestand en de daaraan gerelateerde risico’s van Curaçao baart het Cft grote zorgen, zo meldt het Cft woensdag 20 juni 2018 in een persbericht. 

Voor 2018 moet minimaal 1/3e deel van het voorlopig tekort van ANG 113 miljoen uit 2017 worden gecompenseerd en ook moet de structurele doorwerking van dit tekort worden omgebogen. Hiervoor zijn door de regering inmiddels een aantal maatregelen genomen en verwerkt in de begrotingswijziging 2018, die nog door de Staten vastgesteld moet worden. De eerste uitvoeringsrapportage 2018 maakt onvoldoende duidelijk wat het effect is van de genomen maatregelen.

Ook blijkt uit de uitvoeringsrapportage, dat voor een aantal risico’s reeds nu aanvullende maatregelen nodig zijn om een nieuw tekort voor 2018 af te wenden. Het Cft heeft de minister onder meer verzocht om voor 11 juli aanstaande inzichtelijk te maken welk effect de kostenbesparende maatregelen en de compliance verhogende maatregelen bij de belastingen hebben. Daarom is uitdrukkelijk verzocht om maatregelen te presenteren om mogelijke tegenvallers en effecten van risico’s op te vangen.

Het College heeft tijdens zijn bezoek gesproken met de Gouverneur, de Raad van ministers, de minister van Financiën, de financiële commissie van de Staten en de Ministeriële Regisseur en Toezichthouder HNO. Donderdag 21 juni volgt nog een gesprek met de Algemene Rekenkamer.

Het voorlopige tekort 2017 komt volgens de meest recente informatie uit op ANG 113 miljoen. Conform de begroting 2018 zal met diverse maatregelen ANG 48 miljoen dit jaar worden gecompenseerd. De eerste uitvoeringsrapportage van 2018 bevat onvoldoende informatie over het resultaat van deze maatregelen, maar brengt wel in beeld dat belastingen over het eerste kwartaal 2018 tegenvallen.

Bij het vorige bezoek heeft het Cft aangedrongen op maandelijkse rapportages zodat de voortgang van de begroting in zijn algemeen en de tekortcompensatie in het bijzonder duidelijk in beeld komt. Dit is nodig om in een jaar waarin de begroting onder druk staat en er weinig ruimte is voor het opvangen van tegenvallers, toch tijdig bij te kunnen sturen. Het Cft heeft  bij de minister aangegeven, dat tot nu toe onvoldoende in beeld is gebracht hoe Curaçao erop stuurt dat de realisatie binnen de begroting blijft. Zonder aanvullende maatregelen lijkt een nieuw tekort eind 2018 niet afwendbaar. Het Cft verzocht de minister dan ook om maatregelen voor te bereiden om deze mogelijke tegenvallers op te vangen.

Voorts benoemde het Cft het belang van het bereiken van begrotingsevenwicht in het kader van de economische groei. Investeerders hechten waarde aan stabiele overheidsfinanciën omdat dit bijdraagt aan een betrouwbaar investeringsklimaat. Daarbij is het onder gunstige voorwaarden lenen via Nederland alleen mogelijk bij begrotingsevenwicht.

Diverse risico’s hebben grote invloed op de uitvoering van de begroting 2018, waarvan een aantal zich nu al materialiseren. De risico’s ten aanzien van Sehos, HNO en diverse openstaande dividenden van overheidsentiteiten kunnen een aanzienlijke impact hebben op de begroting en dienen actief beheerst te worden. Ook liggen er risico’s bij de uitvoering van de kostenbesparende maatregelen, compliance verhogende maatregelen bij de belastingen, bij belastinginning en de situatie rondom de raffinaderij. Het Cft heeft de minister daarom begin dit jaar gevraagd een risicoanalyse op te stellen. Na ontvangst hiervan heeft het Cft op meerdere punten verdere uitwerking en onderbouwing verzocht. Uitkomsten hiervan dienen vertaald te worden in de begroting 2018.

De regering is aan zet om op de besproken punten op korte termijn actie te ondernemen. De minister is gevraagd het Cft voor 11 juli te informeren over de invulling en voortgang van de nog openstaande adviezen en vragen. Het Cft heeft uitgesproken, dat dit noodzakelijk is om de begroting conform de Rijkswet financieel toezicht volledig, voldoende inzichtelijk, ordelijk en controleerbaar te maken.

Dit bezoek stond ook in het teken van het afscheid van de collegeleden Sybilla Dekker en Maria Plantz. Dekker zwaait per 1 juli van dit jaar af en was vanaf de zomer van 2012 lid van het Cft. 
Dekker over haar periode bij het Cft: 'Ik heb de samenwerking met Curaçao als constructief ervaren en verwacht dat de economische ontwikkeling - gebaseerd op houdbare overheidsfinanciën - kansen brengt voor Curaçao.' 

Voor Maria Plantz is het ook de laatste collegereis, omdat zij per 1 oktober is voorgedragen als Staatsraad voor Sint Maarten. Het Cft bestaat per 1 juli 2018 uit Raymond Gradus (voorzitter), Gregory Damoen (Curaçao) en Henk Kamp (Nederland). De opvolger vanuit Sint Maarten wordt binnenkort bekend.

Handelaren in wild wereldwijd zware slag toegebracht door CITES en Interpol

(Bron foto's: CITES)
Operatie 'Thunderstorm': 1.974 inbeslagnames en 1.400 verdachten gearresteerd

92 Landen betrokken bij onderzoek, waaronder 11 landen in Latijns-Amerika en Caribisch gebied, Suriname niet


Een internationale operatie tegen de illegale handel in wilde dieren en planten, waaronder hout, heeft wereldwijd honderden inbeslagnames en arrestaties van verdachten opgeleverd. Met de codenaam 'Thunderstorm' en gericht op de mensen en netwerken achter wereldwijde criminaliteit in verband met handel in wild, waren politie-, douane-, grens-, natuur-, bos- en milieuagentschappen uit 92 landen betrokken en resulteerde in miljoenen dollars aan inbeslagnames.

De maand lange operatie, van 1 tot en met 31 mei, heeft tot dusver 1.974 inbeslagnames en de identificatie van zo'n 1.400 verdachten opgeleverd, wereldwijd. Verdere arrestaties en zijn niet uitgesloten nu lopende onderzoeken zich ontvouwen.Volgens INTERPOL omvatten de tot nu toe gerapporteerde totale wereldwijde inbeslagnames:

43 ton wild (beer, olifant, krokodil, walvis en zebra enz.) 
1.3 ton ruw en verwerkt ivoor van olifanten 
27.000 reptielen (inclusief ongeveer 869 alligators / krokodillen, 9.590 schildpadden en 10.000 slangen) 
bijna 4.000 vogels, waaronder pelikanen, struisvogels, papegaaien en uilen
verschillende tonnen hout en hout 
48 levende primaten 
14 grote katten (tijger, leeuw, luipaard en jaguar) 
de karkassen van 7 beren, inclusief 2 ijsberen 

Tijdens de operatie zijn 8 ton pangolin-schilden wereldwijd in beslag genomen, waaronder bijna 4 ton door de Vietnamese maritieme autoriteiten aan boord van een schip afkomstig uit de Democratische Republiek Congo.

Twee stewardessen werden gearresteerd in Los Angeles die probeerden levende vlekschildpadden naar Azië te smokkelen in hun persoonlijke bagage. Beide verdachten zijn beschuldigd van het smokkelen van CITES-beschermde soorten en er is een transnationaal onderzoek geopend tussen de betrokken landen.

Een man werd gearresteerd in Israël en wacht op deportatie naar Thailand, nadat zijn jachtfoto op social media leidde tot de inbeslagname van meerdere dieren bij hem thuis, waaronder vossen, jakhals en mangoesten. Uit vervolgonderzoek bleek, dat de verdachte zich ook bezig hield met mensensmokkel en illegale tewerkstelling.

Canadese autoriteiten onderschepten een container met 18 ton aalvlees afkomstig uit Azië. De jonge glasaal werd oorspronkelijk in Europa gepocheerd en in Azië gefokt voordat hij naar de Noord-Amerikaanse markt werd verzonden voor consumptie.De landen die deelnamen aan operatie 'Thunderstorm' zijn: Albanië, Argentinië, Armenia, Australië, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, België, Belize, Benin, Bhutan, Bosniëa en Herzegovina, Botswana, Brazilië, Bulgarije, Kameroen, Canada, Chilie, China (inclusief Hong Kong), Colombia, Congo, Ivoor Kust, Kroatië, Denemarenk, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Estland, Ethiopië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Ierland, Israel, Italië, Jamaica, Japan, Jordanië, Kazakhstan, Kenia, Letland, Libanon, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malawi, Maleisië, Mexico, Moldavië, Monaco, Montenegro, Mozambique, Myanmar, Namibië, Nepal, Nederland, Nieuw Zeeland, Norwegen, Oman, Peru, Filipijnen, Poled, Portugal, Qatar, Romanië, Rusland, Saoedi Arabië, Servië, Singapore, Slowakije, Somalië, Zuidh Afrika, Spanje, Sri Lanka, Soedan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad & Tobago, Tunisië, Oekraine, Verenigd Koninkrijk, Uruguay, VS, Vietnam, Yemen, Zambia en Zimbabwe. Vanuatu, geen lidland van INTERPOL, nam ook deel.

(Suriname Mirror/CITES/Interpol/YouTube/Twitter)  

Inwoners van Tlalnepantla, México, vinden langs een weg de huid van het gezicht van een man

Eerder twee vermoorde mannen gevonden bij wie van een huid van gezicht was verwijderd


Sommige inwoners van Tlalnepantla hebben deze week een gruwelijke ontdekking gedaan op de snelweg Mexico-Stad-Pachuca: de huid van het gezicht van een man. 

De huid lag aan de kant van de weg bij San Juan Ixhuatepec naast een plastic zak, waarvan de inhoud niet werd onthuld.


Volgens Officier van Justitie Edmundo Garrido van Mexico-Stad houden de overblijfselen verband met de moorden op twee mannen wiens lichamen zondag in een metrobusstrook op Insurgentes Norte nabij Nonoalco Tlatelolco werden gevonden. De huid was van het gezicht van een van de lichamen verwijderd.


De westkant van Tlalnepantla wordt beschouwd als een van de meest gewelddadige gebieden van de gemeente, met name Lázaro Cárdenas en Jorge Jiménez Cantú.

(Suriname Mirror/Mexico News Daily/SDP Noticias)

Bolivia's president Evo Morales ontmoet zijn Chinese collega Xi Jinping

(Bron foto: Twitter/Xinhua)
China en Bolivia ondertekenen overeenkomst inzake 'strategisch partnerschap'

Chinezen investeren 30.895.000 Amerikaanse dollar ter financiering aanleg van een weg


Bolivia's president Evo Morales ontmoette dinsdag 19 juni 2018 zijn Chinese collega Xi Jinping om een overeenkomst te ondertekenen inzake 'strategisch partnerschap' die de economische en politieke banden tussen de Aziatische economische machthebbers en de Andes-natie aanzienlijk zal verdiepen. 

Een van de ondertekende documenten is een memorandum waarin Bolivia is geïntegreerd in het kader van China's Belt and Road-initiatief, ook wel bekend als de 'Nieuwe Zijderoute'.

Xi Jinping zei, dat Bolivia en China een erfgoed delen als landen met oude beschavingen en dat ze allebei kunnen leren van voorouderlijke wijsheid om de problemen van vandaag te begrijpen.


Morales ontmoette ook de Chinese premier Li Keqiang.

Bolivia consolideerde overeenkomsten voor de export van verschillende belangrijke landbouwproducten, zoals quinoa en koffie, terwijl China overeenkomsten sloot om bij te dragen aan de bouw van infrastructuurprojecten, waaronder een donatie van 200 miljoen yuan (30.895.000 Amerikaanse dollar) ter financiering van de aanleg van een weg door Bombeo Villa Tunari.Morales prees de betrekkingen van China met Latijns-Amerika, en zei dat 'de steun en steun van China aan de economische en sociale ontwikkeling van Bolivia nooit enige politieke voorwaarden oplegt'.

Premier Li zei, dat de samenwerking tussen China en Bolivia, evenals andere Latijns-Amerikaanse landen, een 'integraal onderdeel van Zuid-Zuid-samenwerking, dat de gemeenschappelijke belangen van ontwikkelingslanden kan beschermen en de wereldvrede, stabiliteit en ontwikkeling bevorderen.'

Na een ontmoeting met verschillende van China's top parlementsleden, reisde Morales naar de Sociale Wetenschap Academie van China, waar hij een onlangs in het Mandarijn Chinees vertaald boek over zijn leven als vakbondsleider, activist en politicus, presenteerde.


(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Chileens model Daniella Chávez viert winst Mexico op Duitsland op bijzondere wijze

Model op sexy wijze in Mexicaanse kleuren gehuld...Daniella Chávez viert de overwinning van het Mexicaanse nationale team op Duitsland (1-0) afgelopen zondag 17 juni 2018 - tijdens het WK-voetbal in Rusland - met sexy en provocerende fotografie. Het Chileense model toonde haar attributen en 'trok' het Tricolor-shirt aan, maar liet haar rondingen zien.


A post shared by Daniella Chávez (@daniellachavezofficial) onDe triomf van Mexico diende niet alleen om de Tri op de wereldkaart te zetten en in een mogelijke Achtste Finale, maar lokte ook een sensuele viering uit van Chávez.

De Chileense, fervent aanhangster van het Mexicaanse nationale team, gooide alles van zich af om een bodypaint te krijgen van de kleuren van het Mexicaanse nationale team.