zondag 29 april 2018

VHP 1 Mei-boodschap: 'Wrokomangs ga voor uw rechten en niet voor kruimels'

'Schrijnende terugval van verworven rechten als gevolg van wanbeleid van deze regering'

 
De Dag van de Arbeid wordt wereldwijd herdacht vanwege een verdrag van 1889 waarin is opgenomen om in plaats van onder meer een 14 tot 1-urige werkdag voor de werkende klasse, een 8-urige werkdag te hebben met betere werkomstandigheden. Acht decennia later - in de periode 1969-1973 waarbij de VHP met een meerderheid aan zetels in de regering zat, samen met de PNP (Progressieve Nationale Partij) – is op 1 mei 1970 in ons land de Dag van de Arbeid geproclameerd tot een nationale feestdag en gelijkgesteld met de zondag. 

Thans 48 jaren verder, betreurt de VHP een schrijnende terugval te moeten constateren van verworven rechten als gevolg van het wanbeleid van deze regering door slecht bestuur en corruptie. De sociaal-financiële verpaupering eist haar tol ook op in maatschappelijk opzicht. 

De diepe sociaal-economische crisis waarin ons land verkeert en de afwenteling van een meedogenloos wanbeleid op de Surinaamse burger, hebben ertoe geleid dat de 8-urige werkdag voor de werkende klasse is veranderd. De werkende klasse maakt langere werkuren met drie tot vier hosselbanen om het hoofd boven water te kunnen houden en om gezinnen met het minimale te kunnen onderhouden. 

Ondanks een ingesteld minimum uurloon worden voedselpakketten met regelmaat gedistribueerd naar alle districten. 
Vele internationale onderzoeksrapporten hebben uitgewezen, dat het verstrekken van voedselpakketten geen oplossing is voor armoedebestrijding. Integendeel houdt het burgers afhankelijk van de gunsten van de overheid en daarnaast ondermijnt het de eigenwaarde, het zelfrespect, en de zelfredzaamheid van de burger. 

Het fundament van elke natie is de werkende klasse. Ze zijn een onmisbaar instituut voor een duurzame ontwikkeling. Ze hebben het recht op een baan met zekerheid, kwaliteit en koopkracht, dat is het streven van de VHP. Van een land van groeiende onzekerheden en onbehagen, naar een land van welvaart, optimisme en vertrouwen. Dat is Suriname waarvoor de VHP strijd levert. 

De VHP benadrukt, dat ons land over voldoende alternatieven beschikt om, hoe minimaal dan ook, de toenemende verpaupering ten goede te keren in het bijzonder voor de werkende klasse, de gepensioneerden in de samenleving en de samenleving in het algemeen. 

De VHP maakt daarom gebruik van de gelegenheid van de Dag der Arbeid om te bevestigen, dat ze blijft geloven in de kracht van de werkende burger en dat burgers op hun beurt mogen rekenen op de politieke- en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de VHP die de ontwikkelingen op de voet volgt. 

De VHP roept alle burgers, meer in het bijzonder de werkende klasse op, om in deze moeilijke tijd niet de hoop te verliezen en actief te laten zien dat ze nieuw beleid wil waar wel rekening wordt gehouden met hun belang en de toekomst van hun kinderen. 

Voor de VHP geldt dat menselijke arbeid nog altijd de belangrijkste bron is voor de creatie van duurzame groei en welzijn in de samenleving. 

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) wenst het Surinaamse volk een bezinningsvolle arbeidersdag toe. 

VHP

Surinaamse metalband Asylum grootse winnaar finale Wacken Battle Caribbean op Trinidad & Tobago

'We zijn nu niet alleen vertegenwoordigers van Suriname, maar nu van het hele Caribisch gebied'

(Bron foto: Asylum/Facebook)

De Surinaamse metalband Asylum heeft dit weekeinde de finale van de Wacken Battle Caribbean op Trinidad & Tobago gewonnen. 'We zijn nu niet alleen vertegenwoordigers van Suriname, maar nu van het hele Caribisch gebied', zegt Andre Jantz, bandlid van metalband Asylum, vandaag, zondag 29 april 2018, in de Ware Tijd.


In een uitverkochte show wisten ze met de nummers 'Enslaved', 'Ascension', 'Dis na mi kondre' en 'Feti' het publiek en de jury voor zich te winnen.


De groep bestaande uit Romeo Nanhekhan (zanger), Jose Terhoeven (drummer), Chesron Yard (gitarist) en Andre Jantz (bassist) zal door deze prijs het Caribisch gebied op 2, 3 en 4 augustus bij het internationaal Wacken Open Air in Duitsland vertegenwoordigen.

Nog voor het vertrek van de groep gaf bandlid Jantz aan, dat ze alles op alles zouden zetten om tot winnaar gekozen te worden'.

De afgelopen twee jaren heeft de band hard gewerkt om hun muziek regionaal bekendheid te geven en dat kwam ook tot uiting bij hun show op Trinidad. In de finale moest de Surinaamse metalband het opnemen tegen de Guyanese Feed the Flames en drie metalbands uit het gastland, Goodnight Parliament, Hail the Hatter en The Supernormal.

Den Blauwvinger: Herstart Naschoolse Opvang verkiezingsstemmentrekker Bouterse

COLUMN: Bouterse tovert 'Naschoolse Opvang in de herhaling' uit zijn bodemloze hoge hoed

Van corruptie doordrenkt succesvol project krijgt herstart in 2019


President en NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft weer eens getoond dat corruptie voor hem geen halszaak is. Hij toverde 26 april uit zijn hoge hoed de aankondiging – tijdens een kadervergadering van zijn partij NDP in partijcentrum Ocer –, dat het van corruptie rammelende miljoenen Surinaamse dollars kostende project Naschoolse Opvang in 2019 uit de ijskast wordt getrokken voor een herstart. 'De First Lady gaat weer beginnen, ondersteund door mevrouw Ferrier. We gaan een pilot draaien. De nood is daar. We hebben lessen geleerd uit de gemaakte fouten. Zal het ons lukken om eind 1919 weer van start te gaan?' Maar, uit welke hoe hoge hoed tovert Bouterse de financiën om het project weer op de rails te krijgen? Dàt zegt hij niet.

Hij deelde ook mee, dat de justitiële autoriteiten zullen worden ingeschakeld om de misstanden van het afgelopen project te onderzoeken. Beter laat dan nooit, noh.
Vanuit de oppositiezetels in De Nationale Assemblee is vaak om een strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar de gang van zaken achter de schermen van het project. Maar, Bouterse en zijn coalitie-clan hebben die verzoeken nimmer ondersteund. Zij lijken niet echt happig te zijn op zo'n onderzoek vanwege de mogelijke betrokkenheid van NP'ers bij de gang van zaken, corruptie, rond de naschoolse opvang.

En dan nu plotseling, op een NDP-vergadering, de herstart van de Naschoolse Opvang en een justitieel onderzoek terloops aankondigen, is ongeloofwaardig. Het kan niet anders worden geïnterpreteerd, dan als een NDP-stemmentrekker richting de verkiezingen in mei 2020, het project an sich genoot immers veel waardering, bijval, onder de bevolking.... Kinderen bleven tot drie uur 's middags op school voor extra les en sport en kregen ook nog eens een warme maaltijd.
Maar, dan kon alleen gerealiseerd worden met een goede, financiële, administratie en organisatie, goed draaiende ingeschakelde keukens en bovenal gemotiveerde leerkrachten. Die laatste waren en zijn er absoluut, zij waren dè pijlers onder het project, maar verder hing het project van touwtjes en belangenverstrengeling aan elkaar.

De Naschoolse Opvang en Begeleiding, NSO, werd per 1 oktober 2015 voorlopig stopgezet. 'Er komt een grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd. Wij werken aan een nieuw plan van aanpak', zei toenmalig minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur op 27 september 2015.
Het evaluatierapport van het project Naschoolse Opvang en Begeleiding was in januari 2016 afgerond en werd pas in juli 2017 ingediend bij De Nationale Assemblee. Concrete stappen om misstanden uit het rapport onder de aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen, bleven echter uit.

In totaal hadden 250 scholen, 144 keukenhouders, 28 leveranciers, 65 transporteurs en 2.183 leerkrachten deelgenomen aan het project. Het totale project kostte per augustus 2015 Srd 162 miljoen, waarvan Srd 15 miljoen betaald is aan leerkrachten en coördinatoren en de rest, Srd 147 miljoen, is besteed aan voeding, dat was zo'n 91% van de totale kosten. Het Dagblad Suriname besteedde op 8 januari van dit jaar uitgebreid aandacht aan de 'njang patu' ('verspilling'/'misbruik maken van') van het project.

Dat de First Lady zich nu gaat storten op de Naschoolse Opvang, 'ondersteund' door minister Lilian Ferrier (en niet andersom...), doet de wenkbrauwen fronzen. Dat voorspelt weinig goeds. Maar, gelet op de recente geschiedenis van het project, zou het geleid moeten worden door een ter zake deskundige. Daarenboven had Bouterse er goed aan gedaan om eerst het Openbaar Ministerie zijn werk te laten doen en het eindresultaat ervan afwachten.

Kortom, de woorden van Bouterse kunnen weer terug in zijn hoge toverhoed, die al sinds 2010 vol zit met vele aangekondigde, maar niet gerealiseerde, plannen uit de droomwereld van een aanmodderende zogenaamde volkspresident. Het wachten is nu op een volgend plan uit de toverhoed om stemmenzieltjes te winnen voor de 2020-verkiezingen....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
29 april 2018
Paramaribo – Suriname

Den Blauwvinger: Herstart Naschoolse Opvang verkiezingsstemmentrekker Bouterse

COLUMN: Bouterse tovert 'Naschoolse Opvang in de herhaling' uit zijn bodemloze hoge hoed

Van corruptie doordrenkt succesvol project krijgt herstart in 2019


President en NDP-voorzitter Desi Bouterse heeft weer eens getoond dat corruptie voor hem geen halszaak is. Hij toverde 26 april uit zijn hoge hoed de aankondiging – tijdens een kadervergadering van zijn partij NDP in partijcentrum Ocer –, dat het van corruptie rammelende miljoenen Surinaamse dollars kostende project Naschoolse Opvang in 2019 uit de ijskast wordt getrokken voor een herstart. 'De First Lady gaat weer beginnen, ondersteund door mevrouw Ferrier. We gaan een pilot draaien. De nood is daar. We hebben lessen geleerd uit de gemaakte fouten. Zal het ons lukken om eind 1919 weer van start te gaan?' Maar, uit welke hoe hoge hoed tovert Bouterse de financiën om het project weer op de rails te krijgen? Dàt zegt hij niet.

Hij deelde ook mee, dat de justitiële autoriteiten zullen worden ingeschakeld om de misstanden van het afgelopen project te onderzoeken. Beter laat dan nooit, noh.
Vanuit de oppositiezetels in De Nationale Assemblee is vaak om een strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar de gang van zaken achter de schermen van het project. Maar, Bouterse en zijn coalitie-clan hebben die verzoeken nimmer ondersteund. Zij lijken niet echt happig te zijn op zo'n onderzoek vanwege de mogelijke betrokkenheid van NP'ers bij de gang van zaken, corruptie, rond de naschoolse opvang.

En dan nu plotseling, op een NDP-vergadering, de herstart van de Naschoolse Opvang en een justitieel onderzoek terloops aankondigen, is ongeloofwaardig. Het kan niet anders worden geïnterpreteerd, dan als een NDP-stemmentrekker richting de verkiezingen in mei 2020, het project an sich genoot immers veel waardering, bijval, onder de bevolking.... Kinderen bleven tot drie uur 's middags op school voor extra les en sport en kregen ook nog eens een warme maaltijd.
Maar, dan kon alleen gerealiseerd worden met een goede, financiële, administratie en organisatie, goed draaiende ingeschakelde keukens en bovenal gemotiveerde leerkrachten. Die laatste waren en zijn er absoluut, zij waren dè pijlers onder het project, maar verder hing het project van touwtjes en belangenverstrengeling aan elkaar.

De Naschoolse Opvang en Begeleiding, NSO, werd per 1 oktober 2015 voorlopig stopgezet. 'Er komt een grondige evaluatie, aangezien zaken nooit goed zijn geëvalueerd. Wij werken aan een nieuw plan van aanpak', zei toenmalig minister Robert Peneux van Onderwijs Wetenschap en Cultuur op 27 september 2015.
Het evaluatierapport van het project Naschoolse Opvang en Begeleiding was in januari 2016 afgerond en werd pas in juli 2017 ingediend bij De Nationale Assemblee. Concrete stappen om misstanden uit het rapport onder de aandacht van het Openbaar Ministerie te brengen, bleven echter uit.

In totaal hadden 250 scholen, 144 keukenhouders, 28 leveranciers, 65 transporteurs en 2.183 leerkrachten deelgenomen aan het project. Het totale project kostte per augustus 2015 Srd 162 miljoen, waarvan Srd 15 miljoen betaald is aan leerkrachten en coördinatoren en de rest, Srd 147 miljoen, is besteed aan voeding, dat was zo'n 91% van de totale kosten. Het Dagblad Suriname besteedde op 8 januari van dit jaar uitgebreid aandacht aan de 'njang patu' ('verspilling'/'misbruik maken van') van het project.

Dat de First Lady zich nu gaat storten op de Naschoolse Opvang, 'ondersteund' door minister Lilian Ferrier (en niet andersom...), doet de wenkbrauwen fronzen. Dat voorspelt weinig goeds. Maar, gelet op de recente geschiedenis van het project, zou het geleid moeten worden door een ter zake deskundige. Daarenboven had Bouterse er goed aan gedaan om eerst het Openbaar Ministerie zijn werk te laten doen en het eindresultaat ervan afwachten.

Kortom, de woorden van Bouterse kunnen weer terug in zijn hoge toverhoed, die al sinds 2010 vol zit met vele aangekondigde, maar niet gerealiseerde, plannen uit de droomwereld van een aanmodderende zogenaamde volkspresident. Het wachten is nu op een volgend plan uit de toverhoed om stemmenzieltjes te winnen voor de 2020-verkiezingen....

Hoogachtend,
Den Blauwvinger
29 april 2018
Paramaribo – Suriname

Roger Waters geeft 21 november concert in El Campin-stadion in Bogotá, Colombia

Een roze varken boven het Monumento a Los Héroes in Bogotá 'kondigde' Waters al aan


'Waarschijnlijk zal 80% van het repertoire oud materiaal zijn en de resterende 20% nieuw'


Het is officieel. Roger Waters heeft Colombia opgenomen in zijn Us + Them 2018 South American Tour, zoals vrijdagochtend 27 april 2018 werd bevestigd op de persconferentie van Move Concerts. 

De datum voor het bezoek van de Britse muzikant, componist en activist zal 21 november 2018 zijn en de locatie het El Campin-stadion in Bogotá zijn.

Een roze varken, dat boven het Monumento a Los Héroes in Bogotá hangt, had de bevestiging al verwacht.
Het varken is tot een icoon gemaakt door Pink Floyd voor het concept en de cover van het album Animals van 1977 en Waters, bassist van deze legendarische band, had het varken 11 jaar geleden in zijn concert in Bogotá al gebruikt toen hij de single 'Pigs' uitvoerde.


Volgens Move Concerts gaf Waters een verklaring waarin hij bevestigde, dat dit concert een combinatie zal zijn van zijn carrière, zijn jaren met Pink Floyd en enkele recente composities.

'Waarschijnlijk zal 80% van het repertoire oud materiaal zijn en de resterende 20% nieuw, maar alles zal worden gekoppeld aan een algemeen thema, het zal iets leuks en sensationeels zijn. Ik beloof het.'

Roger Waters wordt niet alleen erkend voor zijn talent en zijn bijdrage aan de muziekgeschiedenis, maar ook voor zijn spectaculaire shows die het publiek vangen in een zintuiglijke ervaring en een hypermoderne audiovisuele productie.(Suriname Mirror/El Colombiano/El Tiempo/YouTube/Twitter)

Bevrijd Lula-kamp in de zuidelijke Braziliaanse stad Curitiba beschoten

Twee aanhangers oud-president Luiz Inácio 'Lula' da Silva gewond geraakt


Twee personen zijn naar een ziekenhuis gebracht, waarvan een van hen in ernstige toestand verkeert, na een schietpartij bij een wake tegen de gevangenneming van de voormalige president van Brazilië Luiz Inácio 'Lula' da Silva.

Jefferson Lima de Menezes, een deelnemer aan het Bevrijd Lula-kamp in de zuidelijke stad Curitiba,  werd om ongeveer vier uur 's zaterdagmiddag, 28 april 2018, plaatselijke tijd zaterdag in de nek geschoten. Een andere, niet bij naam genoemde aanhanger van Lula raakte tijdens het incident gewond door scherven.

Volgens ooggetuigen riepen de inzittenden van een auto, die om twee uur bij het kamp waren gearriveerd, teksten in verband met het congreslid van Rio de Janeiro en de extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro, voordat geweerschoten werden gehoord.

Na de aanslag gaf het Bevrijd Lula-kamp een publieke verklaring af waarin de 'moordpoging' en 'noodtoestand die hun het recht om te mobiliseren schaadt, werd afgewezen.' 'We zullen onze activiteiten, strijd, planning en debatten die georganiseerd zijn als onderdeel van de wake voortzetten. Met elke dag wordt het nog indrukwekkender hoe het imago van voormalig president Lula, ondanks zijn opsluiting, morele kracht krijgt en klachten tegen zijn onrechtvaardige gevangenisstraf toenemen', zeiden ze terwijl ze vroegen om snelle actie van de politie om de schuldigen te vinden en ze voor het gerecht te brengen.


Regina Cruz, de voorzitter van de Central Única dos Trabalhadores, een van de groepen die heeft meegeholpen aan de vorming van het kampement, heeft beloofd het kamp te behouden ondanks de aanval en de veiligheid te versterken.

Ondertussen zei de voorzitster van Central Única dos Trabalhadores en senator, Gleisi Hoffmann, dat de aanval 'is het resultaat van dit geconstrueerde proces van vervolging tegen Lula, de Partido dos Trabalhadores en de linkse bewegingen.'

Terwijl Lula zijn corruptie veroordeling blijft aanvechten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van oktober, wordt de campagne opgevoerd door Bolsonaro - een controversieel figuur die is beschreven als 'een karikatuur' van de Amerikaanse president Donald Trump.(Suriname Mirror/TeleSUR/Twitter)

Chileense minister Marcela Cubillos van Milieu wil gebruik plastic boodschappentassen bij wet verbieden

Jaarlijks zo'n 8 miljoen ton plastic afval naar de oceanen langs de 4.300 kilometer lange kustlijn


De Chileense minister van Milieu Marcela Cubillos zegt, dat ze wetgeving zal voorstellen om het gebruik van plastic boodschappentassen te verbieden, om de hoeveelheid afval te verminderen. 

'Momenteel hebben meer dan 55 steden regels opgesteld voor het gebruik of de distributie van plastic zakken, vanuit een vrijwillig perspectief. Door middel van een algemene, nationale, wet zullen de criteria worden gestandaardiseerd en zullen we de ... problemen vermijden die een bedrijf zou kunnen hebben als het gaat om verschillende regelgevingen in elke regio', zei Cubillos.


Volgens de Chileense overheid vindt jaarlijks ongeveer 8 miljoen ton plastic afval zijn weg naar de oceanen langs de 4.300 kilometer lange kustlijn, vervuilde kustgebieden en nadelige gevolgen voor zeedieren.

In oktober vorig jaar ondertekende president Michelle Bachelet een wetsvoorstel dat de verkoop van plastic zakken voor eenmalig gebruik verbiedt in 102 kustdorpen en -steden.


Het nieuwe door Cubillos voorgestelde wetsvoorstel zal ook de zogenaamde biologisch afbreekbare plastic zakken verbieden, omdat hun biologische afbreekbaarheid onder natuurlijke omstandigheden niet kan worden gecertificeerd door technische normen, volgens een studie uitgegeven door het ministerie van Milieu.


(Suriname Mirror/The Santiago Times/Twitter)

Paus Franciscus ontmoet drie slachtoffers van geestelijk seksueel misbruik uit Chili

'De prioriteit van de paus is om naar de slachtoffers te luisteren, om hun vergiffenis te vragen'


Paus Franciscus' ontmoeting met drie slachtoffers van geestelijk seksueel misbruik uit Chili, die hij ooit beschuldigde van 'laster', is vrijdag 27 april 2018 in het Vaticaan begonnen. De gesprekken vinden op verschillende tijden plaats gedurende het weekend en op maandag. De drie, Juan Carlos Cruz, James Hamilton en Andres Murillo, zijn door de paus uitgenodigd om in Santa Marta te verblijven op het grondgebied van het Vaticaan, waar hij sinds het begin van zijn pontificaat woont.

Volgens een verklaring, vrijgegeven vrijdag door de woordvoerder van het Vaticaan, Greg Burke, op verzoek van de paus en in een poging om 'de vertrouwelijkheid van de gesprekken' te respecteren, zal geen officieel commentaar op de inhoud van de gesprekken met de slachtoffers van de misbruiker, priester Fernando Karadima, worden vrijgegeven.

'De prioriteit van de paus is om naar de slachtoffers te luisteren, om hun vergiffenis te vragen en om de vertrouwelijkheid van deze gesprekken te respecteren', aldus de verklaring, die in het Spaans werd uitgegeven. 'In dit klimaat van vertrouwen en eerherstel voor het lijden, is de wil van paus Franciscus om de gasten toe te staan ​​zo lang als nodig te spreken, dus er zijn geen vaste schema's noch vooraf vastgestelde inhoud', zei Burke.


Cruz, Hamilton en Murillo waren slachtoffers van Karadima, die in 2011 door het Vaticaan schuldig werd bevonden aan misbruik van minderjarigen in de jaren zeventig en tachtig. Nu 87, is hij toegewijd aan een leven van gebed en boetedoening.

De paus nodigde de drie mannen uit naar het Vaticaan, na het ontvangen van een 2.300 bladzijden tellend rapport, dat op verzoek is samengesteld door aartsbisschop Charles Scicluna van Malta, de voormalige hoofdaanklager van het Vaticaan inzake seksueel misbruik.


Het onderzoek moest gericht zijn op bisschop Juan Barros, die door Franciscus werd overgeplaatst naar het zuidelijke bisdom Osorno, maar bronnen hebben tegen Crux gezegd, dat er nog veel andere problemen waren. Terwijl hij in Chili en New York was om getuigenissen te verzamelen, sprak Scicluna met 64 mensen.

Barros, een van de vier huidige Chileense bisschoppen die in de kring van Karadima vertoefden, werd door de drie slachtoffers, die nu bij Franciscus zijn, beschuldigd van het feit dat hij de priester die misbruik had gepleegd, had beschermd.

Tot afgelopen januari, toen hij in Chili was, geloofde Franciscus in de onschuld van Barros. De paus verdedigde hem verschillende keren publiekelijk, waarbij hij zelfs zei, dat de beschuldigingen tegen Barros 'lasterlijk' waren. Nog tien dagen na zijn terugkeer uit Chili en Peru, besloot hij om Scicluna te sturen, die wordt gecrediteerd voor het verzamelen van bewijs tegen de Mexicaanse pater Marcial Maciel, stichter van de Legionairs van Christus en schuldig bevonden aan mishandeling.

Reizend met Scicluna was de Spaanse priester Jordi Bertomeu, die publiekelijk is bedankt door een van de drie slachtoffers, Cruz, op Twitter. Ook als reactie op het rapport, op 14 en 17 mei, ontvangt Franciscus de 32 Chileense bisschoppen die nog steeds in actieve dienst zijn. Onder hen vier die zwaar beïnvloed werden door Karadima en zijn beschuldigd door slachtoffers van het beschermen van hun voormalige mentor. Franciscus riep in een brief de prelaten half april naar Rome. Daarin erkende hij, dat hij 'ernstige beoordelingsfouten en perceptie' had gemaakt bij het aanpakken van een crisis rond seksueel misbruik in Chili, deels vanwege 'gebrek aan eerlijke en gebalanceerde informatie'.

Cruz heeft in recente interviews gezegd, dat zijn ontmoeting met Franciscus op zondag 29 april zal zijn en dat maandag alle vier samen wat tijd zullen delen.

'Ik geloof dat hij (Franciscus) een goede man is, en ik geloof dat hij het goede wil tonen', zei Cruz in een interview. 'Helaas heeft hij geluisterd naar giftige mensen die hem omringen en dat moet stoppen. ... Ze moeten gaan. Hij moet ze verantwoordelijk houden.'

Murillo sprak vrijdag met de paus en Hamilton zal dat zaterdag doen. Na zijn ontmoeting met Franciscus zei Murillo op Twitter, dat de twee twee uur hadden gesproken. 'Op een zeer respectvolle en openhartige manier, heb ik het belang van begrip van misbruik als machtsmisbruik uitgedrukt', schreef hij. 'Van de noodzaak om verantwoordelijkheid te nemen, de zorg, en niet alleen de vergeving. Ik heb ook gesproken over de degradeerde rol van vrouwen en gemeenschappen.'


In een tweede bericht, op hetzelfde platform, zei het slachtoffer, dat hij hoopt dat de bijeenkomst nuttig is: 'Dat het helpt veranderen wat nodig is, zodat ... de katholieke kerk hier een bondgenoot is en niet langer beledigend.'(Suriname Mirror/Crux Now/Twitter)

Gajadien (VHP): 'De president probeert het volk weer een worst voor te houden'

'De zogenaamde invoering van de BTW was om een betere kredietbeoordeling te krijgen'


'De president probeert het volk weer een worst voor te houden over de situatie van land. Hij heeft op de kadervergadering van de NDP weer aangegeven dat het beter gaat in het land, terwijl de financiële situatie er niet rooskleurig uitziet', zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) zondag 29 april 2018 op Starnieuws. 

Hij voert aan, dat de vele schulden die gemaakt zijn en betaald moeten worden, niet aan de orde worden gesteld. Gajadien vindt ook, dat de president steeds stelt dat er onderzoek zal komen naar corruptie, maar tot nu toe zijn er geen concrete acties ondernomen.

Bouterse heeft aangekondigd dat de naschoolse opvang terugkomt, uiterlijk 2019. De volksvertegenwoordiger merkt op, dat al lang aangedrongen wordt op een diepgaand onderzoek. Nu zegt de president weer dat er een onderzoek komt. Gajadien gelooft niet dat er daadwerkelijk een onafhankelijk onderzoek komt waarbij mensen die gesjoemeld hebben, de bak ingaan.

Over het uitstellen van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW) zegt Gajadien, dat deze ook een worst was die vooral aan de internationale financiële gemeenschap werd voorgehouden. Hij denkt niet dat de BTW vóór de verkiezingen zal worden ingevoerd. 'De zogenaamde invoering van de BTW was om een betere kredietbeoordeling te krijgen, net als in zee gaan met het Internationale Monetair Fonds indertijd.'

Gajadien stelt dat al deze zaken financiële gevolgen hebben. Er is zo'n Srd 500 miljoen opgebracht als extra inkomsten op de begroting voor dit jaar door de invoering van de BTW. 'Hoe zal dit worden opgevangen?', vraagt Gajadien zich af. Hij merkt op, dat de inkomsten van Newmont en IAmGold gelijk opgaan aan aflossingen van leningen die genomen zijn bij lokale banken en ondernemers.

'Het gaat helemaal niet zo goed met de inkomsten van het land. Ik hoop niet dat de regering op slinkse wijze van plan is de 4,8% aandelen in de Merian goudmijn te verkopen aan Staatsolie en het geld te gebruiken consumptieve uitgaven in plaats van dit te reserveren voor aflossingen van leningen.'

Celsius Waterberg niet van de partij op BEP's 45e verjaardagsfeest

Oud-voorzitter 'vanwege omstandigheden' niet aanwezig...


Celsius Waterberg, ex-voorzitter van de partij voor Broederschap en Eenheid in de Politiek (BEP), was gisteren niet aanwezig op feestvergadering van de partij in verband met haar 45e verjaardag.  Door huidig voorzitter Ronny Asabina werd medegedeeld, dat hij 'vanwege omstandigheden' niet erbij kon zijn. Waterberg is ook parlementariër namens de BEP. Dat bericht de Ware Tijd vandaag, zondag 29 april 2018.

De ex-voorzitter had in februari, toen Asabina bij de bestuursverkiezing van de BEP als nieuwe voorzitter was gekozen, gezegd dat hij het partijcentrum minder zal bezoeken. Hij kreeg slechts 36 procent van de stemmen en ventileerde daaruit, dat hij niet wordt gedragen door de partij.

Asabina heeft tijdens zijn toespraak gisteren benadrukt, dat er niets aan de hand is en dat Waterberg nog altijd BEP'er blijft. 'Waterberg e tan BEP'er 2018, 2019, 2020', zei hij met nadruk. De partijvoorzitter zegt, dat er een gesprek is geweest met Waterberg waarin hij dat zelf heeft gezegd.

De ex-voorzitter heeft de partij via een app-bericht gefeliciteerd met haar 45e verjaardag en heeft daarin laten weten, dat hij wegens omstandigheden niet erbij kon zijn. Asabina heeft het app-bericht voorgelezen aan de aanwezigen in het partijcentrum aan de Nieuwweergevondenweg.

President en NDP-voorzitter Desi Bouterse was ook aanwezig en sprak een felicitatieboodschap uit. De rode draad daarin was, dat de BEP een betrouwbare partner is en dat de groei van de partij te merken is. Asabina noemde het een mijlpaal voor de partij dat het staatshoofd aanwezig was.

Voorzitter C-47 Berenstein: 'De algemene situatie in het land baart de vakbeweging zorgen'

C-47 houdt 30 april, met oog op Dag van de Arbeid, bijeenkomst met besturen  aangesloten bonden


De vakcentrale C-47 houdt maandag, met het oog op de Dag van de Arbeid, een bijeenkomst met de besturen van de aangesloten vakbonden. Voorzitter Robby Berenstein zegt vandaag, zondag 29 april 2018, op Starnieuws dat er veel onduidelijkheden zijn rond de gezondheidszorg, invoeren van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en onderhandelingen met staatsbedrijven die stagneren. Ook de vertegenwoordiging van de vakbeweging in Raden van Toezicht is een heet hangijzer, zegt de vakbondsleider. 

Zonder overleg met RaVakSur (Raad van Vakcentrales in Suriname) worden namen ingevuld van mensen die voorgedragen worden door de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO). Deze vakcentrale participeert geruime tijd niet binnen RaVakSur. Deze kwestie wordt ook aan de orde gesteld op de Assemblee van de Arbeid van C-47.

Berenstein stelt, dat sinds de aankondiging dat de invoeringsdatum van de BTW wordt uitgesteld er geen overleg meer is met de overheid over de belastinghervormingen. Het is niet duidelijk wat er verder zal gebeuren. Veel onderhandelingen liggen stil.

Bij het Algemeen Bureau voor de Statistiek wordt al een week actie gevoerd door de bond, zonder dat er zicht is op een oplossing. De algemene situatie in het land baart de vakbeweging zorgen. Veel zaken worden volgens Berenstein niet aangepakt.

Verschillende bonden binnen de gezondheidszorg hebben zich gebundeld voor het vinden van structurele oplossingen. Er is een onderhoud gevraagd met de Nationale Ziekenhuisraad, maar een reactie is uitgebleven.

Karta-Bink (PL): 'Geen geld voor vaccinatieweek, wel geld voor distributie voedselpakketten?'

'Waarom kan de overheid geen geld vrijmaken voor het redden van levens?'


De vaccinatieweek voor het uitbannen van allerlei ziekten, zoals polio en mazelen, is vrijdag beëindigd. Het initiatief daartoe is afkomstig van de Pan American Health Organization (PAHO), de World Health Organization (WHO) en het United Nations Children’s Fund (Unicef). De jaarlijkse vaccinatieweek is dus een mondiale aangelegenheid waarbij vaccins kosteloos beschikbaar worden gesteld aan de lidlanden van die organisaties. De lidlanden zijn dan verantwoordelijk voor het vaccineren van onder andere alle kinderen. 

Ook Suriname heeft zich hieraan gecommitteerd. Maar, de voorbereidingen voor de vaccinatieweek verlopen niet altijd vlot in Suriname, zo schrijft het Dagblad Suriname zaterdag 28 april 2018. Zo had de Medische Zending (MZ) initieel te kampen met financiële middelen om de hoge transportkosten in het binnenland te vergoeden. Het transport vormt overigens de enige kostenpost voor de lidlanden. Zo is Srd 15.000 tot 20.000 nodig voor vervoerskosten in het binnenland. Aangezien de Surinaamse overheid hierin niet kan investeren, moest MZ de hulp van het bedrijfsleven inschakelen.

Voor het Pertjajah Luhur (PL)-Assembleelid Ingrid Karta-Bink is dit een trieste zaak. 'Het is triest om te vernemen dat niet alle baby’s voor de volle 100% gevaccineerd kunnen worden in het binnenland door gebrek aan financiële middelen. Iedere keer zegt de overheid, dat er geen geld is. Hoe slaagt de regering dan wel erin om met voortvarendheid honderden voedselpakketten aan te leveren voor de verlichting van armoede in alle dorpen?', vraagt Karta-Bink zich af.

Zij kan zich niet voorstellen, dat de autoriteiten op deze wijze omgaan met de toekomst van Suriname. 'Vaccins worden ingebracht bij baby’s om hen te beschermen tegen ernstige kinderziektes. De toekomst van ons land ligt in handen van deze baby’s. Zij gaan het roer van ons overnemen in de toekomst: elke dode is één teveel.' Om die reden keurt de parlementariër de prioriteiten van de regering af.

Karta-Bink merkt tevens op, dat de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, momenteel samen met Bisnoepersad Dalloesingh, waarnemend algemeen directeur van het Mungra Medisch Center (MMC), in Nederland vertoeven voor een dienstreis. Zij vermoedt dat dit uit de staatsbegroting bekostigd is. 'Als de tickets door onze staat betaald zijn, is het een kwalijke zaak. Dat geld had namelijk voor de vaccinatieweek gebruikt kunnen worden. Waarom kan de overheid geen geld vrijmaken voor het redden van levens?'

Belfort (ABOP): 'Wat ik in 2019 wil is die beloofde lage koers'

'We hebben geen pragmatisch leiderschap nodig van een man met switi tori om mensen te lokken om op hem te stemmen'

'Hij moet zich gereedmaken voor Santo Boma, want als hij veroordeeld wordt, kan hij niet meer deelnemen aan de verkiezingen'


ABOP-parlementariër Edward Belfort vindt het triest, dat president Desi Bouterse zijn streven voor een verkiezingswinst in 2020 nu stoelt op de herinvoering van naschoolse opvang, voedselpakketten, zogenaamde justitiële onderzoeken en het bezoek van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders. 

 'Wat ik in 2019 wil, is dat die koers verlaagd wordt naar het niveau voor 2010. Zoals hij dat al meer dan drie keren heeft beloofd. Het is triest om te kijken naar een oude man die nog steeds probeert om achterhaalde dingen te gebruiken om het volk te pakken, terwijl iedereen onder deze oude man en zijn familie lijdt. We hebben geen pragmatisch leiderschap nodig van een man die switi tori komt geven om mensen te lokken om op hem te stemmen', zegt de politicus zaterdag 28 april 2018 in het Dagblad Suriname.

Belfort voert aan, dat het staatshoofd in zijn nieuwjaarsrede ook beloofd had om leningen van Srd 50.000 te verstrekken aan personen die een huis wensten te bouwen. 'Ik ben benieuwd hoeveel mensen dit geld hebben kunnen lenen.'

Bouterse maakte afgelopen donderdag tijdens een NDP-kadervergadering bekend, dat de naschoolse opvang in 2019 weer zal worden opgepakt. Hierin zullen first lady Ingrid Bouterse-Waldring en Onderwijsminister Lilian Ferrier een leidende rol hebben. Hij deelde ook mee, dat de justitiële autoriteiten zullen worden ingeschakeld om de misstanden van het afgelopen project te onderzoeken. 'Zijn vrouw is even debet aan alle ellende die hij heeft veroorzaakt. Het zijn gewoon de gelden die de NDP heeft gestolen die nu weer gebruikt zullen worden om een paar maanden zogenaamd weer voor voeding te kunnen zorgen', aldus de politicus.

De ABOP’er benadrukt, dat de president ballen moet tonen en erop moet aandringen dat er wetgeving wordt gemaakt om gestolen gemeenschapsgelden terug te vorderen. Hierna moeten de NDP en vooral NDP-kopstukken onder een vergrootglas worden geplaatst. Volgens hem is de belofte voor een strafrechtelijk onderzoek bij de naschoolse opvang anders waardeloos. Gaan de president van India en Ashanti koning die 18.000 woningen bouwen? Bouterse deelde mee dat in juni de president van India, Ram Nath Kovind, komt, terwijl eind van het jaar de Ashanti koning uit Afrika en de premiers van Antigua en Dominica ook Suriname zullen bezoeken. Belfort ziet deze mededelingen als een foefje om de verschillende bevolkingsgroepen zoet te houden.

'De hindoestaanse en creoolse groepen worden zoet gehouden door te tonen dat hij toppersonen uit hun land van herkomst heeft gebracht. Wanneer deze mensen weer vertrekken, zullen de brandstofprijs, de hoge winkelprijzen en de koers nog steeds op hetzelfde niveau blijven. Gaan de president van India en de Ashanti koning die beloofde 18.000 woningen van Bouterse bouwen? Neen!'

Belfort benadrukt ook maar weer eens, dat Bouterse conform de regels van de Grondwet in feite niet meer mag fungeren als staatshoofd, omdat er 20 jaar tegen hem is geëist voor zijn aandeel als militaire leider bij de 8 decembermoorden. 'In 2020 moet hij achter de tralies voor meervoudige moord, dus hij moet afstand nemen van het presidentschap en helemaal niet denken aan de opkomende verkiezingen. Hij moet zich gereedmaken voor Santo Boma, want als hij veroordeeld wordt, kan hij niet meer deelnemen aan de verkiezingen. Artikel 98 lid b van de Grondwet zegt duidelijk dat als er een vervolging tegen hem is ingezet, hij de vicepresident moet laten waarnemen', aldus de politicus.

Belfort voorspelt, dat de NDP de enige partij in 2020 zal zijn die zwaar achteruit zal gaan na de verkiezingen, omdat de partijaanhang nu al door grote ontevredenheid besloten heeft de partij de rug toe te keren. Zelfstandig de verkiezingen ingaan of in combinatieverband maakt dus niet uit.

'De huidige 26 zetels heeft de NDP gehaald, omdat een heleboel zaken beloofd waren. Nu al weet Bouterse dat zijn aanhang weg is, want hij merkt dat al bij de verschillende bezoeken die hij landelijk aflegt. NDP’ers zijn boos, want geen enkele marron of inheemse is minister onder zijn kabinet. Aan de andere kant zijn juist meer buitenstanders tot minister gemaakt en komen rasechte NDP’ers nauwelijks aan bod.'

Nederlandse journalist Armand Snijders nieuwe hoofdredacteur de Ware Tijd

(Bron foto: Facebook/de Ware Tijd)
Iwan Brave houdt het na ruim twee jaar al voor gezien

Aanstelling Nederlander als hoofdredacteur signaal voor 'kwaliteit' Surinaamse journalisten....


Armand Snijders wordt per 1 mei aanstaande de nieuwe hoofdredacteur van de Ware Tijd. Hiermee neemt hij het stokje over van Iwan Brave, die op eigen verzoek een stap terugdoet. Brave werd op 1januari 2016 hoofdredacteur nadat hij vanaf medio juli 2015 waarnemend was in deze functie. Dit meldt de Ware Tijd zaterdag 28 april 2018.

Snijders is in juni 2016 als nieuwsmanager aangetreden. Daarvoor was hij hoofdredacteur van maandblad Parbode.

Brave blijft verbonden aan de krant, maar zal geen zitting hebben in de hoofdredactie. Wel zal hij deel uitmaken van het nieuwsmanagement en columns blijven schrijven. De afgelopen jaren heeft de Ware Tijd meer het accent gelegd op duidend nieuws, analyses en achtergronden. Het doel is deze lijn voort te blijven zetten onder de nieuwe hoofdredacteur.

Een andere belangrijke missie van Snijders is de redactie kwalitatief versterken, dit met het oog op onderscheidende content.

Dat een Nederlander aan het roer komt te staan van de redactie van een Surinaamse krant is een ferm signaal voor de kwaliteit van Surinaamse journalisten. Niet voor niets wil Snijders de redactie kwalitatief versterken. Maar, of hij daartoe kan hengelen in de kleine vijver van Surinaamse journalisten om kwaliteit aan de haak te slaan, lijkt echter schier onmogelijk. Snijders heeft wellicht een eigen vijver waarin misschien nog één of twee kwalitatief goede redacteuren rond zwemmen, waarschijnlijk met een Nederlands paspoort.

(Suriname Mirror/de Ware Tijd)

Voor huiselijk geweld opgepakte man in Rotterdam is ontsnapte uit politiebureau in Suriname

'Hoeveel pech kun je hebben?'

Man moet nog circa vijf jaar uitzitten in verband met bezit verdovende middelen


De politie van bureau Rotterdam-Zuidplein heeft met groot gevoel voor humor vrijdag 27 april 2018 kenbaar gemaakt een man voor huiselijk geweld in z’n kraag te hebben gegrepen die ontsnapt bleek te zijn uit een politiebureau in Suriname. 

'Hoeveel pech kun je hebben?’, twittert de recherche op Zuid.

'Word je eerst aangehouden voor huiselijk geweld en vervolgens word je in de cellengang van hotel#Zuidplein herkend als ontsnapte uit een politiebureau in Suriname, die nog circa vijf jaar moet brommen in verband met het bezit van verdovende middelen.’

Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Suriname, zodat de man onder begeleiding een enkeltje Paramaribo in het verschiet heeft.


(Suriname Mirror/Dagblad010/Twitter)

Directeur Greenpeace Argentina beschuldigd van discriminatie, bedreigingen en seksuele intimidatie

Zo'n 40 ex-werknemers beschuldigen inmiddels geschorste Martin Prieto

Prieto ook verantwoordelijk voor de kantoren van Greenpeace in Chili en Colombia


De uitvoerend directeur van Greenpeace Argentina is geschorst nadat ongeveer 40 ex-werknemers een document ondertekenden waarin hij wordt beschuldigd van discriminatie, bedreigingen en seksuele intimidatie. De beschuldigingen tegen Martin Prieto, die ook verantwoordelijk is voor de kantoren van Greenpeace in Chili en Colombia, zijn gedetailleerd beschreven in een brief die eerder deze week werd gepubliceerd, waardoor de milieuorganisatie hem op woensdag moest opschorten terwijl een onderzoek wordt uitgevoerd. 

In de brief leggen de ondertekenaars details vast van de vermeende misbruiken en intimidatie van vrouwen door Prieto, die al meer dan 20 jaar leidinggevende functies bekleedt. Onder de beschuldigingen tegen hem noemen ze 'discriminatie en gendergerelateerd geweld, machtsmisbruik tegen vrouwelijke werknemers, seksuele intimidatie, intimidatie op het werk en pesten'.Ze beweren ook, dat hij de privacy van correspondentie heeft geschonden, intieme foto's heeft verspreid en obscene opmerkingen heeft gemaakt over lichamen of kleding.


'Juridische stappen ondernemen om te vragen dat deze daden worden onderzocht, is slechts een onderdeel van het proces van transparantie waar we naar streven om een veilige werkomgeving te creëren en iedereen in onze organisatie te beschermen', zei Natalia Machain, beleidsdirectrice van Greenpeace.

De tekst van de brief werd op grote schaal verspreid op social media, waarbij de ondertekenaars zeiden dat ze het publiek en de supporters van de organisatie wilden laten weten 'de ernst van wat er de afgelopen jaren is gebeurd' op het kantoor van Greenpeace in Argentinië.


Voormalig medewerkster Consuelo Bilbao vertelde de LN+ televisie en La Nacion, dat 42 mensen de brief hadden ondertekend, allemaal voormalig personeel of ex-vrijwilligers. 'We richten deze klacht aan de uitvoerend directeur, omdat hij de afgelopen 23 jaar verantwoordelijk is en is geweest voor dergelijk gedrag, zowel het afdekken als er zelf mee bezig zijn', zei ze.Medewerkers op werkreizen moesten het verdragen, dat hij in zijn ondergoed voor hen rondliep, en hij was zelfs in Argentinië en Chili geobserveerd 'pornografie kijkend terwijl hij aan het werk was in een mate dat mensen het merkten', beweerde ze.

Aantijgingen van intimidatie op het werk bij Greenpeace Argentina zijn niet nieuw. De organisatie gaf toe, dat haar hoofd logistiek was ontslagen na een onderzoek in 2013.

In reactie op de nieuwste beschuldigingen, zei Greenpeace in een verklaring, dat het dergelijke zaken zeer serieus neemt.


(Suriname Mirror/AFP/Informate Salta/El Pais/Folha de Goias/El Tribuno/Twitter/YouTube/ Facebook)